Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista"

Transkriptio

1 Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista Marja-Leena Perälä LASTEN HYVINVOINTI SUOMESSA I. Jatkuuko lasten hyvinvoinnin menestystarina? konferenssi Helsinki Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 1

2 Esityksen sisältö Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtamisen kokonaisuus Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamisesta Kunta maakunta palvelujen yhteensovittaminen Esimerkki: palveluja yhteensovittava johtaminen Kohti kokonaisuuden johtamista Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 2

3 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtamisen kokonaisuus Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 3

4 Siirtymä Siirtymä Siirtymä Siirtymä Siirtymä Siirtymä Lasten ja perheiden palvelujen moninaisuus Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Lasten ja nuorten lomatoiminta Kotiapu, siivousapu ym. Vertaistoiminta Järjestötoiminta (kerhot) Avoin varhaiskasvatus Koti Päivähoito Esiopetus Varhaiskasvatuksen ympäristöt Aamu-/iltapäivätoiminta Perusopetus Alaluokat Yläluokat Lukio / ammatillinen koulutus Opiskelu Työelämä Äitiys- ja lastenneuvola Terveyskeskuksen psykologi Suun terveydenhuolto Varhainen ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Kasvatus- ja perheneuvola Kotipalvelu tms. Perhetyö Ehkäisevä päihdetyö Toimeentulotuki Kouluterveydenhuolto Opiskeluhuollon psykologi Opiskeluhuollon kuraattori / vastaava kuraattori Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa Nuorisotyö Terveyskeskuksen vastaanotto Lastensuojelu Terveydenhuollon erikoispalvelut ja kuntoutus Opiskeluterveydenhuolto Erityiset opetusjärjestelyt lukiossa, erityisopetus ja erityiset opetus-järjestelyt ammatillisessa koulutuksessa Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä (Lähde: Perälä, Halme ym )

5 Asiakkaan tarpeisiin perustuva sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen on keskeinen keino Parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja järjestää ne kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Yhdistää eri sote-ammattilaisten osaamista, palveluita ja toimenpiteitä joustavasti. Asiakkaan tarpeita arvioidaan kokonaisuutena ja tieto siirtyy sujuvasti toimijoiden välillä. Ihmiset siirtyvät joustavasti asiantuntijalta toiselle, saadaan kokonaiskuva, vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä ja jonottamiselta. Asiakas saa vaikuttavia ja oikea-aikaisia palveluja Lisäksi palvelut ovat tehokkaasti ja taloudellisesti järjestettyjä Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 5

6 Yhteensovittavalla johtamisella tavoitellaan Hyvinvointi ja terveyserojen kasvun taittumista Tuen ja palvelujen oikea-aikaisuus, huolten tunnistaminen varhain ja niihin puuttuminen painottaa edistävää ja ehkäisevää työorientaatiota Vahvistaa asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavien menetelmien käytön valtavirtaistaminen ja tuen ja palveluiden osuvuutta tarpeisiin Saavilla olevien voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä alueen voimavaroja yhdistetään ja sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin Palveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta ja laatua Soten ja kuntien (ml. muut kumppanit) kykyä toimia proaktivisesti uudistaa toimintaansa aktiivisesti Yhteensovittava johtaminen luo edellytyksiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 6

7 Yhteensovittava johtamisella tarkoitetaan Kaikkia niitä toimia, joilla eri tehtävissä toimivat johtajat edistävät em. tavoitteita Johtajat voivat edustaa palvelujen järjestäjää (kansallisen taso, sote, kunta) ja tuottajaa (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) sekä ammattilaisia. Yhteensovittava johtaminen koskettaa kaikkia eri tehtävissä ja organisaatioissa lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleviä ammattilaisia ja palveluja tuottavia tahoja. Keskeistä on yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen, keinot tavoitteiden saavuttamiseen voivat vaihdella Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 7

8 Kaikille lapsille, nuorille ja perheille turvataan palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus ja laatu Valtakunnallinen taso Maakunta / kunta Organisaatio, toimintayksikkö Ohjaus ja johtaminen varmistavat yhdenvertaisuuden edellytykset ryhmätasolla: Voimavarat, järjestäminen Yhtenäiset toimintatavat ja -prosessit (palvelujen ja organisaatioiden raja- /yhdyspinnoilla) Lapsi, nuori ja/tai perhe Ammattilainen sovittaa tuen ja palvelut yksilölliseksi kokonaisuudeksi Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 8

9 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamisesta Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 9

10 Lapsi- ja perheiden palvelujen johtamisen periaatteet, tavoitteet ja päämäärä Periaatteet Tavoitteet Päämäärä Tasaarvoisuus Lapsi- ja perhelähtöisyys Tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvuus Johtaminen: Lapsi- ja perhepolitiikka ja palvelut Varmistettu Palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus ja korkea laatu osallisuus huolenpito ja turvallisuus Palvelut sovitettu toiminnalliseksi kokonaisuudeksi Tuen ja palvelujen oikea-aikaisuus ym. edellytykset Hyvinvoiva perhe sekä lähiyhteisö ja -ympäristö Lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys Hyvinvoiva päiväkoti- ja oppilaitosyhteisö ja -ympäristö Lapsen ja nuoren hyvinvointi, terveys ja oppiminen Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä

11 Yhteensovittaminen palvelujärjestelmän eri tasoilla L Lapsen ja nuoren terveys, hyvinvointi ja oppiminen Perälä, Mukailtu: Every Child Matters: Change for Children, The management, organisational and governance implications Institute of Public Care. Families: First Research Review: Integrated processes & models of delivery Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 11

12 Tuen ja palvelujen yhteensovittaminen yksilökohtaisesti Asiakaslähtöiset universaalit palvelut, joista pääsee helposti tehokkaisiin kohdennettuihin ja erityis-/erikoispalveluihin Palvelut sovitetaan kokonaisuudeksi lapsikohtaisesti Moniammatillinen työskentely mm. moniammatilliset tiimi Palvelut tuottaa osaava ja tehokas työvoima Työntekijän työskentely yhtenäisin periaattein Lasten, nuorten ja perheiden asiantuntemuksen hyödyntäminen Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 12

13 Yhteensovitetut toimintaprosessit Kansallisesti yhtenäiset menettelyt esim. Lasten / nuorten tuen tarpeiden tunnistaminen Tiedon välittäminen, toiminnan arviointi ja suunnittelu, hoitoprosessit /-ketjut Sopiminen vaikuttavien menetelmien käytöstä alueellisesti / paikallisesti Sopiminen yhteisistä palveluprosesseista yhteistoiminnan, integraation lisäämiseksi universaalien palvelujen, muiden peruspalvelujen, varhaiskasvatuksen, oppilaitosten, erityis-/erikoistason hoidon ja muiden sektoreiden ym. tahojen välillä Työskentely integroidusti ja lopputulosorientoituneesti Työntekijöiden sekä lasten, nuorten ja perheiden kokemusten hyödyntäminen Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 13

14 Yhteensovitetut strategiat Kaikki paikallisia palveluja tuottavat kumppanit yhdessä Yhteinen kattavaan tietoon perustuva tarveanalyysi, suunnitelmien yhteen sovittaminen, budjetointi Voimavarojen kohdentaminen, priorisointi ja tasapainotus kansallisiin ja paikallisiin tarpeisiin Yhteistyörakenteet Toiminta yli toimija-/organisaatiorajojen palvelutarpeiden tunnistamisessa, palvelujen ja voimavarojen ja rahoituksen määrittelyssä Sitoutuminen yhteisiin sopimuksiin Luottamus ja avoimuus Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 14

15 Organisaatioiden yhteistoiminnan hallinnointi Sopimukset yhteistoiminnasta Tavoitteet, yhteistyösuunnitelma Yhteistyörakenteet, vastuut Voimavarat ym. edellytykset Säännöllinen seuranta (vertailun mahdollistava) Avainasioita yhteistoiminnassa Organisaatioiden ylimpien johtajien osallistuminen yhteistoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, (Tehokas paikallinen johtaminen mandaatti) Kaikkien kumppaneiden täydellinen sitoutuminen Selvät vastuut, luottamus ja avoimuus Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 15

16 Kansallinen / maakunnan yhteistoiminnan ohjaus /johtaminen Maakunta Säädöksiin perustuvat integroidut palvelut Järjestäminen ja tarvittavat yhteistyörakenteet maakunnassa Johtaminen, budjetti ym. voimavarat ja toiminnan suunnittelu kokonaisuutena Palvelukokonaisuudet (mm. siltapalvelut) Tietotuotanto ja seurantajärjestelmät (sis. omavalvonta) Avainasioita yhteistoiminnassa Kaikilla toimijoilla yhteinen tilannekuva, tavoite ja suunnitelma Kaikkien tahojen sitoutuminen tavoitteisiin (ylin johto) Selvät vastuut, luottamus, avoimuus Osallisuus (LNP, työntekijät) Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 16

17 Kansallinen / maakunnan yhteistoiminnan ohjaus / johtaminen Valtioneuvosto Integroitujen palvelujen edellyttämät säädökset ja muu ohjaus Voimavarojen turvaaminern Tietopohjan vahvistaminen kansallisen, alueellisen ja paikallisen päätöksenteon ja seurannan tueksi Avainasioita yhteistoiminnassa Kaikilla toimijoilla yhteinen tilannekuva ja tavoite Kaikkien tahojen sitoutuminen tavoitteisiin Selvät vastuut, luottamus Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 17

18 Kunta maakunta palvelujen yhteensovittaminen Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 18

19 Maakunnan ja kunnan lasten ja nuorten palvelujen yhteensovittaminen Sote-kunta:Lasten ja nuorten palvelujen yhteensovittaminen Kunnan asukkaat Lapset, nuoret ja perheet Maakunta: Sote Lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelut ja niiden edellytykset So ja te integraatio: yksi johto ja yksi budjetti Alueen kuntien välinen sote-palveluiden yhteensovittaminen (ydenvertaisuus) Sote-palvelujen yhteensovittaminen kuntien lasten ja nuorten palveluihin Kunta: Varhaiskasvatus-, opetus-/ koulutus- ja nuorisopalvelut ja niiden edellytykset sekä terveyden edistäminen ym. Kunnan, soten, järjestöjen ja yritysten ym. tuottamien palvelujen yhteensovittaminen Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 19

20 Näkökulmien yhdistäminen johtamisessa Vertikaalinen johtaminen (vrt. hallinnollinen yhteensovittaminen) Selkeä linjavastuu kunnassa Tehokas voimavarojen käyttö palvelutoiminnassa Eri tasojen palvelujen yhteensovittaminen Horisontaalinen johtaminen (vrt. toiminnallinen yhteensovittaminen) Palvelut asiakasnäkökulmasta kokonaisuudeksi Palvelukokonaisuuden, hallintokunta-rajat ylittävä, yhteensovittava, yhdyspintojen johtaminen - Vahvistaa toiminnallista integraatiota Hallinnollinen integraatio ei korvaa toiminnallista integraatiota, hyvässä yhteistoiminnassa tarvitaan molemmat Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 20

21 Lapsi- ja perhelähtöiset siltapalvelut Hallinnonalarajat ylittävän toiminnan johtamisen edistämiseksi on muodostettu seuraavat lapsi- ja perhelähtöiset siltapalvelut uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristössä Alle kouluikäiset - Perhekeskustoimintamalli Kouluikäiset - Kouluun kiinnittyvät hyvinvointipalvelut Nuoret - Ohjaamo palvelut Kaikenikäiset - Erityisen tuen ja vaativat palvelut sekä niiden osaamis- ja tukikeskukset Lähde: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Matalan kynnyksen työpajan päätösseminaari Yhdessä eteenpäin materiaali LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy. Hanne Kalmari, sosiaali- ja terveysministeriö STM Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 21

22 Esimerkki: Lapsi- ja perhelähtöiset siltapalvelut uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristössä Perhekeskustoimintamalli: neuvola, perhetyö, kotipalvelu, erotilanteen palvelut, parisuhteen tuki, vanhemmuuden tuki, varhaiskasvatus, vertaistoiminta (järjestöt, seurakunnat), vapaaehtoistyö; kotouttaminen/maahanmuuttajaperheiden tuki - myös sähköiset palvelut Jalkautuvat ja konsultoivat erityisen tuen palvelut Kouluun kiinnittyvät hyvinvointipalvelut: oppilashuollon palvelut (kouluterveys, kuraattori, psykologi, yhteisöllinen ja yksilöllinen), kiusaamisen ehkäisy, jalkautuvat ja konsultoivat erityispalvelut, lasten harrastamisen tuki (liikunta, kulttuuri) nuorisotyö, vanhemmuuden tuki, - myös sähköiset palvelut Nuoret Ohjaamo palvelut: nuorten palveluiden kokonaisuus mielenterveydestä ammatinvalinnan ohjaukseen ja työllistymisen tukeen (myös TEM ja KELA) Sähköiset palvelut Alle kouluikäiset Kouluikäiset Kaikenikäiset Erityisen tuen ja vaativat palvelut sekä niiden osaamis- ja tukikeskukset (5 alueella) Lähde: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Matalan kynnyksen työpajan päätösseminaari Yhdessä eteenpäin materiaali LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy. Hanne Kalmari, sosiaali- ja terveysministeriö STM Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 22

23 Esimerkki: Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen kunnassa - Vertikaalinen näkökulma Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 23

24 Palveluja yhteensovittava johtaminen 1. Varmista edellytykset palveluille ja toiminnan johtamiselle 2. Yhtenäistä toimintakäytännöt 3. Vahvista osallisuutta ja kumppanuutta 4. Varmista tarpeidenmukaiset palvelut 5. Varmista asiakasprosessien sujuvuus 6. Vahvista henkilöstön yhteistyöosaamista ja hyvinvointia Sisältää tavoitteen ja kysymykset paikallisen ratkaisun löytämiseksi Lähde: Perälä, Halme & Nykänen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteensovittava johtaminen. Opas 19/ Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 24

25 1. Varmista edellytykset palveluille ja toiminnan johtamiselle Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa on riittävät voimavarat ja muut toimintaedellytykset palvelujen järjestämiseksi Palvelujen tuottaminen kunnan omana, kuntien yhteisenä ja/tai yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa Palvelustrategian monialaisen valmistelun varmistaminen Edistävän ja ehkäisevän toiminnan vahvistamisen keinot Monialaista toiminnan johtaminen - vastuuryhmä Suunnittelu perustuu ajantasaiseen tietoon lasten ja perheiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palveluista ja kustannuksista Seurantatietoa kattavasti myös kustannuksista Eri suunnitelmien laadinnan yhteensovittaminen Lapsivaikutusten arviointi Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 25

26 2. Yhtenäistä toimintakäytännöt Horisontaalista yhteistoiminnan johtaminen / koordinointi Hallinnonalat ylittävää toimintaa koordinoiva ryhmän tarve Ryhmän integroituminen osaksi kunnan päätöksentekoa - mandaatti Palvelukohtaisten yhdyshenkilöiden tarve Monialaista toimintaa ohjaavista toimintatavoista sopiminen Vastuut hallinnonalat ylittävien prosessien koordinoinnissa, käytäntöjen yhtenäistämisestä ja yhtenäisyyden seurannasta Tiedon siirtyminen viiveettömästi yksiköiden/tuottajien välillä Tiedon saaminen vaikuttavista käytännöistä Keskeiset lapsia ja perheitä työssään kohtaavat tahot mukana ) sopimassa yhteisistä toimintatavoista Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 26

27 3. Vahvista osallisuutta ja kumppanuutta Lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen Kuuleminen ja mukaan ottaminen palvelujen kehittämisessä Osallistuminen päätöksiin ja palvelun toteutukseen Tiedon saaminen työntekijän tavoittamisesta eri palveluissa Tiedon välittäminen lapsesta toiseen palveluun lapselle ikä ja kehitystaso huomioiden oikeusturvasta Lasten ja perheiden palveluissa toimivien julkisen, yritysten ja järjestöjen (ml. seurakunta) kumppanuuden vahvistaminen yhteistyösopimusten laadinta, tavoitteista ja yhteistyötavoista sopiminen Oman organisaation sisällä eri yksiköiden välillä Oman muiden lasten ja perheiden palveluja tuottavien tahojen välillä Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 27

28 4. Varmista tarpeidenmukaiset palvelut Lasten ja perheiden arkea tukevat palvelut Järjestäminen: kunta itse tai muiden toimijoiden kanssa Ehkäiseviä kaikille tarjolla olevia palveluja universaalien palvelujen säädöstenmukaisuus, yhteistyö ja toiminta yhtenäisin periaattein (laajat tt), tuen saaminen kotiin, päivähoitoon ja kouluun Kohdennetun tuen ja palvelujen järjestämisen periaatteista Mille ryhmille palveluja tarvitaan ja kohdennetaan? Korjaavien palvelujen järjestämisen periaatteista erikois- ja erityispalvelujen asiantuntijoilta, tavoitteiden samansuuntaisuus, lasten huomiointi aikuisten palveluissa Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 28

29 5. Varmista asiakasprosessien sujuvuus Lasten ja perheiden tiedon saaminen palveluista ja niihin hakeutumisesta Tietoa lapselle palveluun hakeutumisesta Tietoa palvelujen tuottajille toistensa palveluista Yhteistyön toimivuuden seuranta Lapsen, nuoren ja perheen palveluprosessi Suunnitelman laatiminen Sujuvat lapsi- ja perhekohtaiset palveluprosessit yhtenäisiksi yksilöllisen suunnitelmien laatimisen käytännöt palvelusuunnitelman arvioimisen ja päivittämisen käytännöt palveluista toiseen siirtymisen valmistelun käytännöt Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 29

30 Kohti kokonaisuuden johtamista Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 30

31 Kohti kokonaisuuden johtamista: keskeistä Johtamisen uudistuminen vrt. kokonaisuuden hallinta Kumppanuuksien johtaminen ja sitoutuminen yhteistoimintaan Yhtenäinen seurantatieto ja sen hyödyntäminen Osaamisen vahvistaminen ja ammattiin koulutus Johtamisosaaminen (vrt. toimijakeskeisyydestä kumppanuuteen) Ammatillinen osaaminen Yhteinen orientaatio kaikissa koulutuksissa (YO, AMK, AOL) Yhteinen orientaatio kansallisella tasolla koulutuspolitiikassa Myös toimipaikkakoulutus Tietopohjan vahvistaminen ja tieto johtamisessa Tietojärjestelmien kehittäminen, jotka mahdollistavat yhtenäisten tietojen keruun sekä niiden analysoinnin ja jatkuvan raportoinnin palvelujärjestelmän kehittämisen, seurannan ja ohjauksen pohjaksi Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 31

32 Esimerkki johtamisesta Suomen pisin maantietunneli valmistuu puoli vuotta etuajassa, myös rahoitussuunnitelma alittuu lähes miljoonalla eurolla (yle/uutinen ) Allianssimalli Malli perustuu tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan tiiviiseen yhteistyöhön aina suunnitteluvaiheesta alkaen. Projektin hallinta on mietitty siten, että yhteys toimijoiden välillä säilyy eikä tule tietokatkoksia. Kaikki toimijat ovat tietoisia, missä mennään kustannuksissa ja aikataulussa. Keskitytään ongelmien ratkaisemiseen, ei syyllisten etsimiseen. Tässä pyritään siihen, että jonkin osasuorituksen sijaan kaikki tähtäävät koko suorituksen onnistumiseen. Sopimusmallissa kaikki osapuolet pärjäävät parhaiten, kun koko projekti onnistuu.. Mallissa riskit ja vastuut jaetaan toimijoiden kesken, myös säästöt ja budjettiylitykset tasataan Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 32

33 Toimijakeskeisyydestä kumppanuuteen Tarkastelun fokus on palveluiden kokonaisuudessa, ei yksittäisissä palveluissa Tavoitteet, suunnittelu ja päätöksenteko tehdään yhdessä Toimitaan yhteisten päämäärien ja tavoitteiden mukaan On yhteisiä rakenteita ja sitoumuksia Yhteinen budjetti/rahoitus ja voimavarat, henkilöstön johtaminen Selkeä mandaatti saatu kansallisella tasolla Strategiset suunnitelmat, Kumppanuudet, Vastuullisuus kumppaneille Organisaatiot /yksiköt menettävät osan autonomisuudestaan Organisaatioille muodostuu uusi identiteetti Edellyttää hyvää kokonaisuuden hallintaa (Muk. Horwath & Morrison 2007, Veil & Herbert 2008) Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 33

34 Oheislukemistoa Perälä M-L, Halme N & Nykänen S Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteen sovittava johtaminen. THL opas 19/ /90893/THL_OPA019_2012web.pdf?sequence=1 PeräläM-L, Hietanen-Peltola M, Halme N ym Monilainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. Opas 36/ erveydenhuoltoon Perälä M-L, Halme N & Kanste O Johtaminen, palvelut ja lapsiperheiden hyvinvointi. Teoksessa Reivinen & Vähäkylä. Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, Gaudeamus Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 34

35 Kiitos! Kohti lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamista / Marja-Leena Perälä 35

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Outi Kanste, erikoistutkija 1 Esityksen sisältö Miksi monialaista johtamista tarvitaan? Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Helsinki 26.8.2014

Lisätiedot

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia LAPE-päivät 29.-30.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 1 29.5.2017 Hanne Kalmari hankepäällikkö LAPEn tavoitteisiin ja sisältöön

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere 5.11.2014

Lisätiedot

Lape kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla. Eija Ala-Toppari-Peltola Lape muutosagentti

Lape kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla. Eija Ala-Toppari-Peltola Lape muutosagentti Lape kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla Eija Ala-Toppari-Peltola Lape muutosagentti Miten muutosta lasten ja perheiden palveluissa toteutetaan? Lasten, nuorten ja perheiden oikea-aikainen ja

Lisätiedot

LAPE tilannekatsaus. Työvaliokunta

LAPE tilannekatsaus. Työvaliokunta LAPE tilannekatsaus Työvaliokunta 13.1.2017 LAPE kärkihankkeen toimeenpano 2017 2018 kehittämistyön painopiste siirtyy maakuntiin; maakunnalliset Lape kehittämishankkeet käynnistyvät 2/ 2017 Keskitetty

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhdistävä johtaminen

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhdistävä johtaminen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhdistävä johtaminen Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori Viranomaisyhteistyön edistäminen perhe- ja lastensurmien ehkäisemisessä Aluehallintovirasto 28.5.2013

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uudistuvassa toimintaympäristössä

Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uudistuvassa toimintaympäristössä Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uudistuvassa toimintaympäristössä Katsaus selvitystyöhön 24.1.2018 24.1.2018 Lape-yhdyspinnat Maakuntauudistuksen kokonaisuus asukkaat keskiössä Valtio

Lisätiedot

14.5.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

14.5.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten, nuorten ja perheiden palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Maakunnallisten perhekeskushankkeiden vastuuhenkilöt ja muut toimijat 27.3.2017 Marjaana Pelkonen, STM:n vastuuhenkilö 1 15.2.2017 Perhekeskustoimintamalli Lähipalvelujen

Lisätiedot

31.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

31.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

HUOMISEN HYVINVOINTIA LAPSILLE JA PERHEILLE Päijät-Hämeeseen!

HUOMISEN HYVINVOINTIA LAPSILLE JA PERHEILLE Päijät-Hämeeseen! HUOMISEN HYVINVOINTIA LAPSILLE JA PERHEILLE Päijät-Hämeeseen! 31.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 1 29.5.2017 Hanne Kalmari hankepäällikkö 2 22.5.2017 LAPEn tavoitteisiin ja sisältöön

Lisätiedot

Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa

Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori Nina Halme, erikoistutkija 20.3.2013 27.3.2013 Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten

Lisätiedot

Yhteensovittava johtaminen

Yhteensovittava johtaminen Yhteensovittava johtaminen Hyvin johdettu lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus Marja-Leena Perälä & projektiryhmä Tukevasti raiteilla - Oulun seudun kuntien osahankkeen loppuseminaari Oulu 11.9.2013

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia maakuntia ja kuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia maakuntia ja kuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia maakuntia ja kuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 28.4.2017 Hanne Kalmari Muutosta ohjaavat periaatteet Lapsen

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hanne Kalmari 5.4.2016 Hallitusohjelma: Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia maakuntia ja kuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia maakuntia ja kuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia maakuntia ja kuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 5.4.2017 Hanne Kalmari Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Lisätiedot

Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uudistuvassa toimintaympäristössä

Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uudistuvassa toimintaympäristössä Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uudistuvassa toimintaympäristössä Katsaus selvitystyöhön Maakuntauudistuksen kokonaisuus asukkaat keskiössä Valtio Ohjaus ja resurssit Ohjaus ja resurssit

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 Lapsen paras - yhdessä enemmän 12.5.2017 Hanne Kalmari 2 15.5.2017

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, FT, VTM Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, LANU Perhekeskuksen palvelukonsepti Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lasten

Lisätiedot

LAPESSA tavoitellaan

LAPESSA tavoitellaan LAPESSA tavoitellaan Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden uusi malli perustuu yhteiseen asiakkuuteen yhteinen johtaminen, yhteinen tiedon hallinta yhteiset resurssit. Haasteena SOTE- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa

Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa Esimerkkinä yhteensovittava johtaminen Nina Halme, erikoistutkija Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori 15.12.2014 Pois syrjästä

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien työkokous 10.4.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Nykyiset palvelut eivät

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

LAPE Etelä-Savo. Miten opiskeluhuolto nivoutuu uuteen SOTEmaakuntahallintoon?

LAPE Etelä-Savo. Miten opiskeluhuolto nivoutuu uuteen SOTEmaakuntahallintoon? LAPE Etelä-Savo Miten opiskeluhuolto nivoutuu uuteen SOTEmaakuntahallintoon? Mikä nivoutuu mihin? Mitä nivoutumista pitäisi tapahtua hallinnon tasolla, mitä palveluiden tasolla, mitä kuntalaisen elämässä?

Lisätiedot

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos 10.10.17 Satakunnan perhekeskus Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Verkostomainen palvelukokonaisuus Kokoaa yhteen

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Työryhmien seminaari 29.4.2016 Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lopullinen hankeohjelma julkaistu 14.4. 2016 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen Hannele Pajanen 17.11.2016 Iloa vanhemmuuteen - hanke jatkaa kehittämistyötä - monessa on mukana oltu Lastentalo- hanke Lapsen paras Lapsen ääni I Lapsen ääni

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä.

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. LAPE-päivät Helsingissä 21.9.2017 Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja (STM), VTL, YTT (h.c) Maria

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla - LAPE KOHTI LAPSIYSTÄVÄLLISTÄ MAAKUNTAA! Maria Kaisa Aula Hankejohtaja, LAPE (STM), @AulaMK #lapemuutos LAPSI - JA PERHELÄHTÖISYYS VALTAVIRTAISTUU

Lisätiedot

LAPE-startti YHDESSÄ! -ohjelma

LAPE-startti YHDESSÄ! -ohjelma LAPE-startti 17.5.2017 YHDESSÄ! -ohjelma Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hankepäällikkö Marika Pentikäinen Kuvat: Pixabay Muutosohjelmaa ohjaavat periaatteet Lapsen oikeudet

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Lapsen hyvä arki päätösseminaari 7.9.2013 Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, VTM, FT Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, LANU

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus Sosiaali- ja terveysvaliokunta 06.10.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - rahoitus ja vaikuttavuus Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. 1 LAPE-kärkihankkeen

Lisätiedot

Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Heli Hätönen Neuvotteleva virkamies Sosiaali ja terveysministeriö 1 13.9.2017 Pysyvä muutos 2 13.9.2017 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Neuvolapalvelut osana perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta

Neuvolapalvelut osana perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta Neuvolapalvelut osana perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta Valtakunnalliset neuvolapäivät 7.11.2017 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Neuvolapalvelut osana perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Keskeiset LAPE-periaatteet Osallisuus Tärkeänä

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Mistä puhutaan kun puhutaan perhekeskustoimintamallista? Taustaa käsitteen määrittelylle

Mistä puhutaan kun puhutaan perhekeskustoimintamallista? Taustaa käsitteen määrittelylle Mistä puhutaan kun puhutaan perhekeskustoimintamallista? Taustaa käsitteen määrittelylle Yhdyshenkilöiden tapaaminen 22.11.2017. Työpaja 23.11.2017 Arja Hastrup, THL, Marjaana Pelkonen, STM Taustaa käsitteen

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

Oppivat verkostot ja liikkumavaran luominen yhdys- tai rajapinnoilla opiskeluhuollon palvelut uudistusten kentässä

Oppivat verkostot ja liikkumavaran luominen yhdys- tai rajapinnoilla opiskeluhuollon palvelut uudistusten kentässä Oppivat verkostot ja liikkumavaran luominen yhdys- tai rajapinnoilla opiskeluhuollon palvelut uudistusten kentässä Kunnallistieteen päivät Helsingissä 13.-14.10.2016 Kuntajohtamisen työryhmä (Tieteiden

Lisätiedot

Mukava Kainuu. Muutosta, kasvua ja vahvistusta perhekeskuksiin Kainuussa Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija

Mukava Kainuu. Muutosta, kasvua ja vahvistusta perhekeskuksiin Kainuussa Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija Mukava Kainuu Muutosta, kasvua ja vahvistusta perhekeskuksiin Kainuussa Mukava Kainuu Perhekeskustoimintamallin kehittäminen Visio: Lapset ensin Lapsiystävällinen maakunta Tavoitteena on 1. Muuttaa, kasvattaa

Lisätiedot

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma

Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma #lapepohjanmaa #lapeösterbotten Lapsi ja perhe keskiössä Pohjanmaan muutosohjelma LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Mitä halutaan?

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

Teemme lapsille, nuorille ja perheille parempaa arkea! LAPE konferenssi, Helsinki.

Teemme lapsille, nuorille ja perheille parempaa arkea! LAPE konferenssi, Helsinki. Hallituskauden tavoite: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistaminen - eriarvoisuuden vähentäminen LAPE uuden kunnan ja maakunnan sillanrakentajana Teemme lapsille, nuorille

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

Toimivaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja soten välillä

Toimivaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja soten välillä Toimivaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja soten välillä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma: Vahvistetaan kunnissa varhaiskasvatusta lasten hyvinvoinnin tukena ja huolehditaan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi. Jyväskylä, Paviljonki

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi. Jyväskylä, Paviljonki Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi Jyväskylä, Paviljonki 16.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Savon LAPE Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus hyvään elämään. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE / STM

Pohjois-Savon LAPE Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus hyvään elämään. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE / STM Pohjois-Savon LAPE Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus hyvään elämään Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE / STM 1 Minna Rytkönen LAPEn tehtävä Valmistella lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Kohti maakunnallista perhekeskustoimintamallia. Seinäjoki Johtava asiantuntija, Arja Hastrup, THL

Kohti maakunnallista perhekeskustoimintamallia. Seinäjoki Johtava asiantuntija, Arja Hastrup, THL Kohti maakunnallista perhekeskustoimintamallia Seinäjoki 3.11.2017 Johtava asiantuntija, Arja Hastrup, THL Kohti maakunnallista perhekeskustoimintamallia Lähtötilanteesta Rakentuu vaiheittain Mikä on maakunnallisen

Lisätiedot

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa?

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelukoulutus 11.11.2015 Marjo Lavikainen, sosiaalineuvos 9.11.2015 Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

Mitä on SOTE ja miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät 2017 jälkeen Suomessa? Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Mitä on SOTE ja miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät 2017 jälkeen Suomessa? Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Mitä on SOTE ja miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestyvät 2017 jälkeen Suomessa? Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Luonnos: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus- ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9. Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.2009 Taina Hussi Lastensuojelu on kaikkien lasten suojelua Helsingin lasten

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö SOTE JA MAKU TAVOITTEET + Terveys ja hyvinvointi + Yhdenvertaisuus Terveyserot VÄLINEET Digitalisaatiolla

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot

KP LAPE Keski-Pohjanmaa lapsi- ja perhepalvelumaakunnaksi. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE / STM ja OKM

KP LAPE Keski-Pohjanmaa lapsi- ja perhepalvelumaakunnaksi. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE / STM ja OKM Keski-Pohjanmaa lapsi- ja perhepalvelumaakunnaksi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE / STM ja OKM 2017-2018 1 12.9.2017 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMA

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

LOOK & LAPE Teemme yhdessä lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea! Lähellä.

LOOK & LAPE Teemme yhdessä lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea! Lähellä. LOOK & LAPE Teemme yhdessä lapsille, nuorille ja perheille hyvää arkea! Lähellä. Hankejohtaja, ohjausryhmän pj Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma Maria Kaisa Aula Avauspuheenvuoro 7.9.2017 Lasten

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPE. LAPE Oma Häme, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPE. LAPE Oma Häme, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPE, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen Hallituksen kärkihanke LAPE Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulutuskierros Lahti Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä Anne-Marie Haavisto

Valtakunnallinen koulutuskierros Lahti Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä Anne-Marie Haavisto Valtakunnallinen koulutuskierros Lahti 29.11.2017 Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä Anne-Marie Haavisto 1 5.12.2017 anne-marie.haavisto@phhyky.fi 044 729 7993 Matalan kynnyksen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMA

LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMA 2 27.2.2017 Maakunnallisen ja kansallisen muutostyön valmistelu LAPEn hankesuunnitelma > teemakohtaiset toimenpidesuunnitelmat sekä tiivistelmät Valtionavustushakemukset/Ha kujulistus Hakuaika 1.9. 4.11.2016

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Arja Hastrup, THL Marjaana Pelkonen, STM Marjatta Kekkonen, THL Ulla Lindqvist, LSKL Taina Karvonen, Vantaankosken srk

Arja Hastrup, THL Marjaana Pelkonen, STM Marjatta Kekkonen, THL Ulla Lindqvist, LSKL Taina Karvonen, Vantaankosken srk Arja Hastrup, THL Marjaana Pelkonen, STM Marjatta Kekkonen, THL Ulla Lindqvist, LSKL Taina Karvonen, Vantaankosken srk Etunimi Sukunimi 13.6.2017 1 Nopeaa apua oikeaan aikaan Hyvä arki kantaa 13.6 OHJELMA

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut Esiselvitys Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmän jäsenet ovat perhe- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoita, jotka edustavat Etelä-Pohjanmaan eri alueita, järjestöjä ja

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA 1 Kaisa-Maria Rantajärvi ja Tuula Mäntymäki LAPIN LAPE-HANKE PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI LAPPIIN INTEGROIDUT MONITOIMIJAISET PALVELUT PERHEILLE 2 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, FT, VTM Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö Selvityksen tavoite ja aineisto SELVITYKSEN TAVOITTEENA

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 31.5.2017 Martta October 1 Työpaja 8: Väkivallan ehkäisy Klo 11 12 työpajan

Lisätiedot

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus Yritys- ja järjestötori 31.10.2017, Sanna Nieminen 1 2 31.10.2017 Sanna Nieminen LAPE = Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (2017-2018) Valtakunnallinen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot