Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa"

Transkriptio

1 Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori Nina Halme, erikoistutkija Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 1

2 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtamisen malli Tukee lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtamista kokonaisuutena ja palvelujen antajien yhteistoimintaa (ml. järjestöt, yritykset) Vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa Soveltuu kaikenlaisiin organisaatioihin ja hallintomalleihin Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 2

3 LNP palvelujen moninaisuus ja siirtymät palveluihin Siirtymä Leikkikentät, puistot ym. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Lasten ja nuorten lomatoiminta Kotiapu, siivousapu ym. Vertaistoiminta Leikkitoiminta ja muu päivähoito Siirtymä Avoin varhaiskasvatus Järjestötoiminta (kerhot) Koti Päivähoito Esiopetus Varhaiskasvatuksen ympäristöt K a s v u- ja k e h i t y s y m p ä r i s t ö t Alaluokat Perusopetus Yläluokat Ammatillinen koulutus tai lukio Äitiys- ja lastenneuvola Oppilashuoltopalvelut Opiskelijahuoltopalvelut Suun terveydenhuolto Varhainen tuki päivähoidossa Siirtymä Yleinen tai tehostettu tuki esi- / perusopetuksessa Erityisopetus ammatillisessa Erityisvarhaiskasvatus Erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa koulutuksessa Kasvatus- ja perheneuvola Nuorisotyö Kotipalvelu Eri ammattiryhmien lisä- ja kotikäynnit Ehkäisevä päihdetyö Ehkäisevä toimeentulotuki Sosiaalihuollon erityispalvelut Siirtymä Aamu- ja iltapäivä toiminta Terveydenhuollon erikoispalvelut ja kuntoutus Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 3 Siirtymä Siirtymä

4 Palvelujen tarjoaminen lapsille, nuorille ja perheille kunnassa Lapset, nuoret ja perheet Oikea-aikaisen tuen saaminen Palvelujen tarjoaminen / antaminen Perusopetus Avoin varhaiskasvatus Päivähoitope- Esitus Lisäopetus Toisen asteen koulutus Oppilasja opiskeja lasten- Äitiyslijahuoltopalveluneuvolat Muut perusterveydenhuollon palvelut Järjestöt Sosiaalihuollonerityispalvelut Yksityiset Palvelut, Työterveyshuolto Kansalaistoiminta Nuorisotoimi Erikoissairaanhoidon palvelut Muut kunnassa: Kulttuuri, Tekninen, ym. Muut: Työvoimapalvelut Seurakunta Poliisi ym. Opetustoimi Terveystoimi Sosiaalitoimi Sosiaali- ja opetustoimi Sosiaali- ja terveystoimi Opetus-, sosiaali- ja terveystoimi / elämänkaari Kunta Poliittinen ja virkamiesjohto Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 4

5 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtamisen malli Sisältää toimenpide-ehdotuksia, joilla kunnat voivat edistää tuen ja palvelujen saamista oikeaan aikaan tuen tarpeen tunnistamista, arjen tukea ja yhteisöllistä toimintaa, palvelujen yhteensovittamista, perheiden osallisuutta vahvistaa palvelujen strategista johtamista strategian ja suunnitelmien monialaista valmistelua jatkuvaa tietoon perustuvaa toiminnan kehittämistä tehostaa hallinnonalat ylittävää johtamista ja yhtenäistää käytäntöjä tukena lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmä, jolla on selkeä tehtävä ja asema päätöksenteossa Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 5

6 Johtamisen kehittämisen tarve Lasten ja perheiden avun tarpeet ja palvelujen tarpeisiin vastaavuus Kyselyt: äidit ja isät, työntekijät Vaikuttavat käytännöt Järjestelmällinen katsaus: vaikuttavat menetelmät ja hyvät toimintakäytännöt Toimintaympäristö ja edellytykset Kansallinen ohjaus: lainsäädäntö ja ohjelmat Kyselyt: kuntien toimialajohtajat ja työntekijät Vaikutusten arviointi Näyttöä mallin kehittämistä 1 varten 5 Hyödyn saaminen, vakiintuminen ja seuranta Palveluja yhteensovittava johtaminen 4 Yhteensovittava johtaminen käytännössä Mallintaminen Teoreettinen ja tilastollinen Asiantuntijatyöskentely tutkijat, työryhmä Fokusryhmät vanhemmat, johtajat, työntekijät Palautteen hakeminen Näytön synteesi mallin kehittäminen 2 3 Yhteensovittavan johtamisen kehittäminen paikallisesti Mallin käyttöönoton ohjeistus ja tuki Toiminnan vakiintuminen Edelleen kehittäminen Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 6

7 Lasten, nuorten ja perheiden (LNP) palveluja yhteensovittava johtaminen Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 7

8 Yhteensovittava johtaminen Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi (3.6) Hallinnonalat ylittävä l johtaminen (3.5) Lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointi ja terveys Osallisuus ja kumppanuus (3.2) Tarpeiden mukaiset palvelut (3.3) Prosessien sujuvuus (3.4) Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 8

9 Mallin painoalueet ja toimenpidealueet 1. Lasten ja perheiden palvelujen strateginen johtaminen Osana kunnan strategiaa, toiminta- ja taloussuunnittelua ja tietoperustaa Seurantatieto systemaattista 2. Tarpeiden mukaiset palvelut Edistävät ja ehkäisevät palvelut Korjaavat palvelut 3. Osallisuus ja kumppanuus Vanhempien ja lasten osallisuus Palveluntuottajien kumppanuus Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 9

10 Arjen tuki ja yhteisöllinen toiminta Aamu- ja iltapäivä toiminta Avoin varhaiskasvatus Aikapankki, varamummi ja ukki Kansalaisjärjestötoiminta (kerhot, yhdistykset) Kansalaisopisto, Kirjasto Kotiapu, koti- ja siivousapu Kulttuuri-, liikunta- ym. vapaa-ajanpalvelut Lasten ja nuorten lomatoiminta Leikkikentät, puistot ym. Leikkitoiminta ja muu päivähoito Oppilas- ja opiskelija huollon yhteisöllinen toiminta Palveluntuottajajärjestöjen palvelut Poliisi turvallisuustehtävä Vertaistoiminta (tukiryhmät) Terveydenhuollon erikoispalvelut ja kuntoutus Apuvälinepalvelu Erikoissairaanhoito Fysioterapia Kotisairaanhoito Lasten/nuorisopsykiatria Lääkärin vastaanotto Osastohoito Perheterapia Puheterapia Ryhmäterapia Ravitsemusterapia Suun terveydenhuolto Toimintaterapia Vammaispalvelu Lakisääteiset universaalit palvelut Äitiys- ja lastenneuvola Päivähoito Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Psykososiaaliset palvelut Suun terveydenhuolto Ensi- ja turvakotipalvelut Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu: avohuollon tukitoimet, sekä sijais- ja jälkihuoltopalvelut Perhetyö Päihde- ja mielenterveyspalvelut Poliisi (väkivalta- ja rikostilanteet) Kohdennettu tuki Ehkäisevä päihdetyö Ehkäisevä toimeentulotuki Erityisryhmien palvelut Erityisvarhaiskasvatus Kasvatus- ja perheneuvola Kohdennettu tuki: eri ammattiryhmät Kotikäynti: eri ammattiryhmät Kotipalvelu Nuorisotyö (etsivä, kohdennettu) Nuorisoneuvola/poliklinikka Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut Perhetyö Varhainen tuki päivähoidossa Sosiaalihuollon erityispalvelut Perhekuntoutus Toimeentulotuki Tukiasuminen ja työpajatoiminta Tukihenkilö tai perhe Työvoimapalvelut OPETUS Esiopetus Perusopetus Lisäopetus Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Lukio Erityinen tuki Ammatillinen koulutus Erityisopetus Erityiset opetusjärjestelyt Eri koulutusasteet Opetussuunnitelman mukainen oppilas- ja opiskelijahuolto Yhteisöllinen Yksilöllinen Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 10

11 Mallin painoalueet ja toimenpidealueet 4. Asiakasprosessien sujuvuus Tietoa palveluista lapsille ja perheille Lapsi- ja perhekohtainen palveluprosessi Palvelukokonaisuuden koordinointi kun on useita palveluja 5.Hallinnonalat ylittävä johtaminen Johtamisen tuki ja monialainen työkulttuuri Yhtenäiset käytännöt 6. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Osaamisen vahvistuminen Kehittämiseen sitoutuminen Työhyvinvointi Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 11

12 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen strateginen johtaminen Esimerkki toimenpide-ehdotuksista LNP terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuuden arviointi sekä seurantatietojen hyödyntäminen Kunnan johto sopii, miten varmistetaan että käytettävissä on riittävästi tietoa LNP palveluja koskevan strategian valmisteluun että lapsivaikutukset arvioidaan kaikissa tilanteissa? suunnitelmien samanaikainen valmistelu ja yhteensovittaminen: hyvinvointikertomus, hyvinvointisuunnitelma, nuorisopoliittisen ohjelmatyön suunnitelma ym Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 12

13 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen strateginen johtaminen (2) Esimerkki toimenpide-ehdotuksista LPN terveys- ja hyvinvointipalveluihin kohdistuvien kustannusten seuranta palvelukokonaisuudessa ja seurantatietojen hyödyntäminen päätöksenteossa Kunnan johto sopii miten kustannusten seuranta toteutetaan yhtenäisesti, jotta ja eri palveluihin kohdentuvia kustannuksia voidaan verrata? miten varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kohdistuvien kustannusten seuranta palvelukokonaisuudessa? miten varmistetaan, että edistävien ja ehkäisevien palvelujen sekä korjaavien palvelujen kustannuksia seurataan? Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 13

14 Hallinnonalat ylittävä johtaminen Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 14

15 Horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio Horisontaalinen Integraatio Kyllä Ei Vertikaalinen integraatio Kyllä Yhteistoiminta Koordinaatio ja monialaiset ryhmät (Vertikaalinen & horisontaalinen) Koordinaatio Yhteinen johto Hallinnollinen yhdistäminen (Vertikaalinen) Ei Yhteistyö Moniammatilliset ryhmät, projektit (Horisontaalinen) Sopimuksellisuus Kilpailijoiden keskinäisiä sopimuksia Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 15

16 Vertikaalinen integraatio Strateginen Operativinen Lapset, nuoret ja perheet Hallinnonalojen palvelut ja asiakastyö Moniammatilliset ryhmät Monialaiset työryhmät Horisontaalinen integraatio Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmä Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Kunta Kunnan strateginen virkamies- ja poliittinen johto Avun hakeminen ja saaminen, osallisuus palveluissa ja niiden kehittämisessä Oikea-aikainen tuki asiakaskohtaisesti, jatkuvuuden turvaaminen, palvelukokonaisuuden muodostuminen Asiakasprosessien kehittäminen ja arviointi, käytäntöjen yhtenäistäminen kunnassa sekä muutoksen tukeminen Strategiaan perustuva hallinnonalojen palvelu-toiminnan kehittäminen; hallinnonalat ylittävistä käytännöistä sopiminen, muutoksen suunnittelu ja seuranta Palvelutoiminnan ohjaus ja johtaminen Muutoksen johtaminen hallinnonalalla Kunnan strateginen johtaminen, toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 16

17 Lapset, nuoret ja perheet Asiakastyö, moniammatilliset ryhmät Lapset, nuoret ja perheet Asiakastyö, moniammatilliset ryhmät Monialaiset työryhmät Kuntien yhteiset monialaiset työryhmät Monialaiset työryhmät Palvelusta vastaava johtaja Hallinnonalat ylittävä johtoryhmä Palvelusta vastaava johtaja Palvelusta vastaava johtaja Kuntien yhteinen hallinnonalat ylittävä johtoryhmä Palvelusta vastaava johtaja Hallinnonalat ylittävä johtoryhmä Palvelusta vastaava johtaja Palvelusta vastaava johtaja Kunta 1: Kunnan strateginen virkamiesja poliittinen johto Kunta 2: Kunnan strateginen virkamiesja poliittinen johto Kuntien yhteinen ohjausryhmä (tarvittaessa) Koordinoi, ohjaa ja tukee kuntien välistä kehittämistä Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 17

18 LNP palvelujen johtoryhmän tehtävät Valmistelee LNP-palvelujen osalta strategian kunnan johdolle ja tukee strategian toimeenpanoa Koordinoi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaa Vastaa hallinnonalat ylittävästä yhteistyöstä kunnassa ja sovittaa LNP-palveluja ja niitä ohjaavia strategioita yhteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä LNP-palvelujen osalta sovittaa monialaisten ryhmien työn kunnan LNP-palveluja koskeviin suunnitelmiin ja tukee niiden toimeenpanoa hallinnonaloilla Seuraa ja arvioi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja niihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia osallistuu hyvinvointikertomuksen valmisteluun Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 18

19 LNP palvelujen johtoryhmän kokoonpano Strategisen tason ryhmä edustettuina kaikki kunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen suunnittelun näkökulmasta keskeiset tahot Vastaavat johtajat: opetus, sosiaali- ja terveysala Muiden toimialojen edustajat (mm. liikunta, kulttuuri, tekninen) Monialaisten ryhmien vastuuhenkilöt Erityis- ja erikoispalvelujen edustus Kunnan järjestöjen, yritysten ja seurakuntien edustus Lasten, nuorten ja vanhempien edustus Muita (esim. poliisi, työvoimapalvelut) Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 19

20 Monialaisia työryhmiä Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Johtoryhmä Perhekeskus Alle koulu-ikäisten palvelut Kunnan oppilas- ja opiskelijahuolto Koulu- ja opiskeluikäisten palvelut Muut Lastensuojelu Kunnan muiden toimialojen, järjestöjen, seurakunnan, yritysten palvelut Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa

21 Monialaisen työryhmän tehtävät kehittää ja yhtenäistää toimintatapoja ja -käytäntöjä sekä palveluprosesseja asiakastyössä Esimerkiksi Kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon monialainen ryhmä kehittää yhtenäisiä toimintatapoja kunnan koulujen oppilas- ja oppilashuoltoon Perhekeskuksen monialainen ryhmä kehittää yhteistoimintaa kunnan perhekeskuksissa ja yhtenäisiä toimintatapoja alle esikouluikäisten palvelujen rajapinnoissa Lastensuojelun monialainen ryhmä kehittää lastensuojeluun yhtenäisiä käytäntöjä ja toimintatapoja tukee toimi- tai palvelualueen johtoa vastuualueen toiminnan kehittämisessä ja toimeenpanon arvioinnissa Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 21

22 Monialainen työryhmän kokoonpano Operatiivisen tason ryhmä edustettuina kaikki ryhmän (oppilas- ja opiskelijahuolto, perhekeskus) näkökulmasta keskeiset tahot Mukana olevien palvelujen vastuuhenkilöitä Muiden toimialojen edustajat (mm. liikunta, kulttuuri, tekninen) Erityis- ja erikoispalvelujen edustus Kunnan järjestöjen, yritysten ja seurakuntien edustus Lasten ja nuorten edustajat Vanhempien edustus Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 22

23 Monialaisen johtamisen kehittämisen edellytyksiä ja hyötyjä Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 23

24 Edellytykset Edellyttää johdolta ja työntekijöiltä sitoutumista LPN palvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen. halua kehittää LPN tarpeita vastaavia, helposti saatavia palveluja. kestävän kehityksen periaatteella toimivaa kehittämistä johtamisen tueksi nimetään pysyviä hallinnonalojen välinen johtoryhmä, joka on osa kunnallista päätöksentekoa sekä mahdollisia työryhmiä osallistavan lähestymistavan hyödyntämistä kehittämisessä sekä oman työn kehittämisen hyväksymistä osaksi päivittäistä työtä toimintakulttuurin muutosta asiakaslähtöiseen osallistavaan johtamiseen, LPN sekä työntekijöitä osallistavaan kehittämiseen aitoon hallinnonalojen yhteistyöhön (yritykset, järjestöt ja seurakunnat) Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 24

25 Mitä hyötyä johtamisen mallista? Kokoaa kunnan lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien voimavarat Voidaan soveltaa kaikenlaisiin organisaatioihin ja hallintomalleihin Ei ole sidoksissa kunnan tai kuntien tapaan järjestää palvelujaan Keskittyy yhteistoiminnan johtamiseen Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 25

26 Mitä yhteensovitetumpia palvelut olivat sitä paremmin tunnettiin myös toisten toimialojen tuottamia palveluja sitä riittävämpinä palveluja pidettiin kunnassa Toimialoilla ja niissä kunnissa, joissa lasten ja perheiden palvelut muodostivat yhtenäisen palvelukokonaisuuden henkilöstön suorituskyky oli parempi henkilöstöllä oli mahdollisuus saada esimieheltä voimaannuttavaa tukea osaamista vahvistavaa tukea Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 26

27 Mitä hyötyä johtamisen mallista? Lapset, nuoret ja perheet osallisuus ja palvelut parantuvat Palvelujen antajat työntekijät väline toiminnan suuntaamiseen sekä oman työn ja yhteistoiminnan kehittämiseen kunnassa Palveluista vastaavia johtajat ja luottamushenkilöt väline johtamisen tehostamisessa ja kokonaiskuvan saaminen palveluista Yhteistyötä tekevät yksityiset, järjestöt ja seurakuntien työntekijät keino oman paikan löytämiseen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tukena sekä oman toiminnan kehittämiseen Alan opettajat, opiskelijat ja kehittäjät tiedon välittäminen ja toiminnan kehittäminen Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 27

28 Palvelujärjestelmän haasteet Hyvinvointi- ja terveyserot lisääntyneet Painopiste korjaavissa palveluissa Lapsen ja perheen osallisuus vähäistä Käytetään menetelmiä, joiden vaikuttavuudesta ei ole tietoa Käytännöt vaihtelevat palvelukokonaisuudessa Palvelut lasten ja perheiden näkökulmasta hajanaisia Voimavarat niukkenevat Kehittämistyö pirstaleista Lapsen ja perheen hyvinvointi ja terveys Palvelujärjestelmän tavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserojen nousu taittunut Painopiste siirtynyt ehkäiseviin palveluihin Niiden vastaavuus tuen tarpeisiin parantunut Lapsen ja perheen osallisuus parantunut Enemmän vaikuttavia menetelmiä ja käytäntöjä käytössä Käytännöt palvelukokonaisuudessa yhtenäisempiä Lasten ja perheiden palvelut asiakaslähtöisempiä ja muodostavat kokonaisuuden Alueen toimijoiden voimamavaroja yhdistetty Kehittämistyö osana päivittäistä toimintaa Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 28

29 KIITOS! Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 29

30 Lisätietoa Yhteistyöinterventioiden vaikuttavuus lapsiperhepalveluissa. Järjestelmällinen katsaus. Raportteja 10/2010. THL Halme N, Perälä M-L & Laaksonen C. Hajanaisia palveluja vai toimiva kokonaisuus? Lasten ja perheiden palvelut toimialajohtajien näkökulmasta. Raportteja 29/2011. THL Perälä M-L, Halme N, Hammar T & Nykänen Miten lasten ja perheiden palvelut vastaavat tarpeita? Vanhempien näkökulma. Raportteja 36/2011. THL. Perälä M-L, Salonen A, Halme N & Nykänen S Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen. Opas 19/2012. THL 2012 Perälä M-L, Halme N & Nykänen S Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa 30

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014 Hyvinvoinnin edistämisen periaatteet Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2013-2016 Lasten, nuorten ja vanhempien aktiivisuus

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Perhekeskuksen tarve ja tausta(miksi?) 1 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat (Keitä varten?) 4 3. Tavoitteet ja tulokset (Mitä on tarkoitus saada

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Ohjelma-asiakirja hyväksytty seutuhallituksessa 18.4.2012 Ohjelma-asiakirja käsitellään seutuvaltuustossa 14.6.2012 Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Oulun seutu / TUKEVA -hanke

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot