Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa"

Transkriptio

1 Ehkäisevän työn vahvistaminen vahvistamalla hallinnon alat ylittävää toimintaa Esimerkkinä yhteensovittava johtaminen Nina Halme, erikoistutkija Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 1

2 Esityksen sisältö Monialaisen yhteistoiminnan kehittämisen tarve LNP palveluissa Mitä yhteensovittava johtaminen tarkoittaa? Yhteensovittava johtaminen ehkäisevän työn edistäjänä Näkökulmia tutkimusten valossa LNP palveluja yhteensovittavan johtamisen hyödyt Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 2

3 Monialaisen yhteistoiminnan kehittämisen tarve Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 3

4 Siirtymä Siirtymä Siirtymä Siirtymä Siirtymä LPN-palvelujen moninaisuus ja siirtymät palveluihin Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Lasten ja nuorten lomatoiminta Kotiapu, siivousapu ym. Vertaistoiminta Avoin varhaiskasvatus Järjestötoiminta (kerhot) Aamu- ja iltapäivätoiminta Koti Päivähoito Esiopetus Varhaiskasvatuksen ympäristöt Perusopetus Alaluokat Yläluokat Lukio / ammatillinen koulutus Äitiys- ja lastenneuvola Terveyskeskuksen psykologi Suun terveydenhuolto Varhainen ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Kasvatus- ja perheneuvola Kotipalvelu tms. Perhetyö Ehkäisevä päihdetyö Toimeentulotuki Kouluterveydenhuolto Opiskeluhuollon psykologi Opiskeluhuollon kuraattori / vastaava kuraattori Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa Nuorisotyö Terveyskeskuksen vastaanotto Lastensuojelu Terveydenhuollon erikoispalvelut ja kuntoutus Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä Opiskeluterveydenhuolto Erityiset opetusjärjestelyt lukiossa / erityisopetus ja erityiset opetusjärjestelyt ammatillisessa koulutuksessa 4

5 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut SOTE-alueella Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kunnassa Leikkikentät, puistot ym. Lasten ja nuorten lomatoiminta Kotiapu, siivousapu ym. Vertaistoiminta Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Avoin varhaiskasvatus Järjestötoiminta (kerhot) Varhainen ja erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Aamu- ja iltapäivätoiminta Nuorisotyö Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut Erityiset opetusjärjestelyt lukiossa / erityisopetus ja erityiset opetus-järjestelyt ammatillisessa koulutuksessa Koti Päivähoito Esiopetus Varhaiskasvatuksen ympäristöt Perusopetus Alaluokat Yläluokat Lukio / ammatillinen koulutus Äitiys- ja lastenneuvola Terveyskeskuksen psykologi Suun terveydenhuolto Kasvatus- ja perheneuvola Kotipalvelu tms. Perhetyö Päihdetyö Toimeentulotuki Kouluterveydenhuolto Opiskeluhuollon psykologi Opiskeluhuollon kuraattori Muut perusterveydenhuollon palvelut Lastensuojelu Terveydenhuollon erikoispalvelut ja kuntoutus Opiskeluterveydenhuolto Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 5 Muotoiltu: Perälä, Halme & Nykänen 2012

6 haasteet Hyvinvointi- ja terveyserot lisääntyneet Painopiste on korjaavissa palveluissa Lapsen ja perheen osallisuus on vähäistä Työntekijöiden kokemuksen hyödyntämisessä on kehitettävää Käytössä on menetelmiä, joiden vaikuttavuudesta ei ole tietoa Käytännöt vaihtelevat palvelukokonaisuudessa Palvelut lasten ja perheiden näkökulmasta hajanaisia Voimavarat niukkenevat yhteistoiminta on vähäistä Kehittämistyö pirstaleista hyvät käytännöt eivät valtavistaistu Palvelujärjestelmän Lapsen ja perheen hyvinvointi ja terveys tavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserojen nousu on taittunut Painopiste on ehkäisevissä palveluissa ja tuen tarpeisiin vastaavuus on parantunut Lapsen ja perheen osallisuus on parantunut Työntekijöiden kokemus on käytössä, kun palveluja kehitetään Käytössä on enemmän menetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on näyttöä Käytännöt ovat yhtenäisiä palvelukokonaisuudessa Lasten ja perheiden palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja muodostavat kokonaisuuden Alueen toimijoiden voimamavaroja yhdistetty Kehittämistyö osana päivittäistä toimintaa Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 6

7 Investointi lapsiin kannattaa Heckman 2008 /suom. & muotoilu Perälä ym Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena 2012 Perälä 7

8 Kansallinen ohjaus velvoittaa yhteistyöhön Useat säädökset velvoittavat kuntia ja ammattilaisia yhteistoimintaan, mutta antavat vähän ohjausta siihen, mitä tukirakenteita yhteistoiminnan ohjaus tarvitsee ja miten johtamista voidaan kehittää yhteistoimintaa tukevaksi Nuorisolaki sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Nuorisolaissa kunnassa nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (opetus, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimi sekä työ- ja poliisihallinto (693/2010) Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa järjestäjäkohtainen monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä (1287/2014) Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (KASTE): lasten, nuorten ja perheidenpalveluja uudistetaan Kehitetään LNP palvelukokonaisuuksia Vahvistetaan lapsiperhepalvelujen monialaista, poikkihallinnollista ja yhteen sovittavaa johtamista Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 8

9 Mitä yhteensovittava johtaminen tarkoittaa? Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 9

10 Horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio Horisontaalinen Integraatio Kyllä Ei Vertikaalinen integraatio Kyllä Yhteistoiminta Koordinaatio ja monialaiset ryhmät (Vertikaalinen & horisontaalinen) Koordinaatio Yhteinen johto Hallinnollinen yhdistäminen (Vertikaalinen) Ei Yhteistyö Moniammatilliset ryhmät, projektit (Horisontaalinen) Sopimuksellisuus Kilpailijoiden keskinäisiä sopimuksia (Lähde: Perälä, Halme ym. 2012) mukailtu Axelsson & Axelsson 2006) Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 10

11 Näkökulmien yhdistäminen johtamisessa Vertikaalinen johtaminen / hallinnollinen yhteensovittaminen Selkeä linjavastuu kunnassa Tehokas voimavarojen käyttö palvelutoiminnassa Eri tasojen palvelujen yhteensovittaminen Horisontaalinen johtaminen / toiminnallinen yhteensovittaminen Palvelut asiakasnäkökulmasta kokonaisuudeksi Palvelukokonaisuuden johtaminen hallintokunnat ylittävä johtaminen yhteensovittava johtaminen Hallinnollinen integraatio ei korvaa toiminnallista integraatiota - Hyvässä yhteistoiminnassa tarvitaan molemmat Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 11

12 Strateginen Operatiivinen Vertikaalinen integraatio Yhteensovittavan johtamisen tukirakenne Lapset, nuoret ja perheet Hallinnonalojen palvelut ja asiakastyö Moniammatilliset ryhmät Avun hakeminen ja saaminen, Oikea-aikainen tuki, palvelukokonaisuuden muodostuminen Palvelujohtaja Monialaiset työryhmät Horisontaalinen integraatio Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmä Palvelujohtaja Palvelujohtaja Kunta Kunnan strateginen virkamies- ja poliittinen johto Asiakasprosessien kehittäminen, seuranta ja arviointi Käytäntöjen yhtenäistäminen ja muutoksen tukeminen Palvelujen strateginen suunnittelu, toiminnan kehittäminen, seuranta ja arviointi; hallinnonalat ylittävistä käytännöistä sopiminen Palvelutoiminnan ohjaus ja johtaminen; muutoksen johtaminen hallinnonalalla Kunnan strateginen johtaminen, toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta (Lähde: Perälä, Halme ym. 2012) Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä

13 LNP-palvelujen johtoryhmä Strategisen tason ryhmä Valmistelee LNP palveluihin liittyvät strategiat ja suunnitelmat kunnan johdolle ja tukee niiden toimeenpanoa Koordinoi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaa Vastaa hallinnonalat ylittävästä yhteistyöstä, sovittaa LNP-palveluja ja niitä ohjaavia strategioita yhteen monialaisten ryhmien työn kunnan LNP palvelujen suunnitelmiin ja tukee niiden toimeenpanoa hallinnonaloilla Seuraa ja arvioi LNP hyvinvoinnin ja terveyden tilaa osallistuu näiltä osin hyvinvointikertomuksen valmisteluun Ryhmässä on kaikkien niiden tahojen edustus, joita asia koskee (tarvittaessa myös järjestöjen ym. tahojen edustus) Asema selkeästi määritelty, vastuuhenkilö nimetty Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 13

14 Monialainen työryhmä Operatiivisen tason ryhmä Kehittää ja yhtenäistää asiakastyön käytäntöjä ja palveluprosesseja strategisten linjausten mukaisesti tukee toimi- tai palvelualueen johtoa vastuualueen toiminnan kehittämisessä ja toimeenpanon arvioinnissa Nimeämisperusteena esim. alue, asiakasryhmä, teema Esimerkiksi Kaste Opiskeluhuollon ohjausryhmä Alle kouluikäisten palvelut Nuoret ja opiskeluikäiset Ryhmässä on kaikkien niiden tahojen edustus, joita asia koskee (ml. lapset, nuoret ja vanhemmat) Vastuut määritelty, vastuuhenkilö nimetty Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 14

15 LNP:n palveluja yhteensovittavan johtaminen sisältää toimenpide-ehdotuksia joilla kunnat voivat edistää tuen ja palvelujen saamista ajallaan tuen tarpeen tunnistamista, arjen tukea ja yhteisöllistä toimintaa, palvelujen yhteensovittamista, perheiden osallisuutta vahvistaa LNP palvelujen strategista johtamista strategian ja suunnitelmien monialaista valmistelua jatkuvaa tietoon perustuvaa toiminnan kehittämistä tehostaa hallinnonalat ylittävää johtamista ja yhtenäistää käytäntöjä tukena lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtoryhmä, jolla on selkeä tehtävä ja asema päätöksenteossa Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 15

16 LNP palveluja yhteensovittavan johtaminen mallin painoalueet 1. Hallinnonalat ylittävä johtaminen 2. Kuntastrategia sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 3. Lasten, nuorten, vanhempien ja työntekijöiden osallisuus sekä palvelujen tuottajien kumppanuus 4. LNP tarpeiden mukaiset palvelut 5. Asiakasprosessien sujuvuuden parantaminen 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvointi Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 16

17 Painoalueilla tavoitteita ja toimintaa ohjaavia kysymyksiä Tavoitteet kuvaavat tilanteen, johon pyritään Toimintaa ohjaavat kysymykset toimenpiteet Kysymyksillä haetaan paikallinen keino saavuttaa tavoite toimintatavat, pelisäännöt, vastuun- ja työnjako, tiedon välittäminen ja toiminnan seuranta Kirjalliset sopimukset sopijaosapuolina ne johtajat ja vastuuhenkilöt, jotka ovat vastuussa ko. toiminnasta kunnassa, yhteistoiminta-alueella ym. muussa organisaatiossa: järjestöt, yksityiset yrittäjät, seurakunnat Sitoutumisen sekä asiakaskaslähtöisen ja osallistavan toimintaperiaatteen mukaan sopimiseen tulee osallistua ne tahot, joita sopimus koskee Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 17

18 Yhteensovittava johtaminen ehkäisevän työn edistäjänä Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 18

19 1. Hallinnonalat ylittävä johtaminen Yhteistyörakenteet toimialoilla, niiden ja kuntien välillä (%) (n = 490) Toimiala Kunta Kunnat Organisointi: Yhdistetty toimialan osia Yhteinen johtoryhmä Moniammatillinen työryhmät Yhteiset asiantuntijatiimit (epäviralliset) Nimetty vastuuhenkilö johtamaan hallinnonalat ylittävää kokonaisuutta, asiakasprosessien koordinointia Sopimuksia: työnjako ja vastuut, tiedonkulku, varhainen puuttuminen, kustannusseuranta, konsultaatiot Koulutus Yhteiset tietojärjestelmät Voimavarojen kohdentaminen yhteistyöhön Yhteiset projektit, kehittämishakkeet Lähde: Perälä ym. 2011b

20 Monialainen yhteistoiminta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa Toimialajohtaja-kysely, n=490 (2009) (Perälä ym. 2011) Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 20

21 Mitä voitaisiin tehdä: Sopia (esimerkkejä) millainen horisontaalinen LNP palvelujen johtoryhmä tarvitaan miten johtoryhmä integroituu osaksi kunnan LNP palveluja koskevaa päätöksentekoa ja palvelujen kehittämistä kuka vastaa yksiköiden ja organisaatioiden rajat ylittävien prosessien koordinaatiosta ja käytäntöjen yhtenäistämisestä miten sovitaan yhteisistä tavoitteista, vastuista ja voimavaroista miten varmistetaan tavoitteellinen yhteistoiminta palvelun tuottajien välillä miten varmistetaan tiedon viiveetön siirtyminen yksiköiden rajat ylittävissä käytännöissä Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 21

22 2. Kunnan strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tietoperusta Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen suunnittelu ei välttämättä ole integroitua palvelut näyttäytyvät hajanaisilta Lapsia, nuoria ja perheitä koskevia suunnitteluvelvoitteita useita Tietoa kerätään suunnitelmakohtaisesti Suunnitelmia ei valmistella monialaisesti Hajanaisuutta lisää, kun palveluja tuottavat kunnat, yritykset, järjestöt ja seurakunta Strategiset valinnat - Tutkimuksen perusteella Lapsen varhaisina elinvuosina toteutetut interventiot vaikuttavampia (Heckman 2008, 2011) Varhaiset vanhemmuutta ja lasten sosiaalisuutta ja oppimista tukevat toimet kannattavia investointeja (Chapman, Bhui & Bhugra 2012; Knapp & Parsonage 2011) LNP palvelujen yhteys strategiseen suunnitteluun Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 22

23 Mitä voitaisiin tehdä: Sopia kunnassa, miten (esimerkkejä) turvataan riittävät palvelut ja palvelutoimintaan tarvittavat voimavarat mm. vahvistetaan ehkäiseviä palveluja varmistetaan lasten ja perheiden palvelustrategian integrointi kuntastrategiaan palvelustrategian monialainen valmistelu monialaisen kehittämisen johtaminen jatkuvana toimintana seurataan lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia, palvelujen tarpeisiin vastaavuutta kustannuksia palvelukokonaisuudessa Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 23

24 3. Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuus ja kumppanuus Päätöksentekoon vaikuttaminen Palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa vaikuttaa eniten kunnan taloudellinen tilanne: Vähän painoarvoa on lasten ja perheiden näkemyksillä: tutkimustiedolla: Vanhempien valintamahdollisuudet Vähän mahdollisuuksia vaikuttaa työntekijöiden valintaan: johtajista 55 %, vanhemmista 70 % missä palvelu annetaan tai hoitoaikoihin: johtajista kolmannes, % vanhemmista Vanhempien mukanaolo palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä 10 % Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 24

25 Säännöllinen asiakaspalaute Asiakastyytyväisyyskyselyt 41 % Asiakaspalautteet 31 % Vanhempien mukanaolo palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä 10 % Vanhempainryhmät tmv. 15 % Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 25

26 Osallisuus Pääsääntöisesti vanhempien osallisuus hyvää. Osallisuus perheessä 6 % perhe-elämä ei hallinnassa 11 % ei pyydä apua muilta, vaikka sitä tarvitsisi Äitien näkemykset osallisuudesta perheessä olivat isiä myönteisempiä Osallisuus palveluissa ja palvelutilanteessa 21 % ei käsitystä oman kunnan palveluista 16 % ei tule riittävästi huomioiduksi lasta koskevassa päätöksenteossa Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 26

27 Mitä voitaisiin tehdä: Sopia, miten Varmistetaan, että työtavat vahvistavat lasten ja perheiden osallisuutta Varmistetaan vanhempien osallistuminen Lapset ja vanhemmat voivat vaikuttaa toimintaan Lapsia ja vanhempia kuullaan, kun palveluja kehitetään (esim. lapsiasianneuvostot, yhteistyöfoorumit, opiskelijakunnat) Varmistetaan, että lapsille ja vanhemmille annetaan riittävästi tietoa ymmärrettävässä muodossa Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 27

28 4. Tarpeidenmukaiset palvelut Lapseen liittyvät huolet, avun saaminen ja toimintatavoista sopiminen (%) (N= 995) Huolenaiheet Vanhemmat Vähintään lievä huoli Vanhemmat Apu riittävää Fyysinen terveys * Psykososiaalinen kehitys ja terveys * Oppiminen yleensä, oppimisvaikeudet 8 68 * Tunne-elämä Käyttäytyminen 8 64 * Sosiaaliset suhteet * Sopimus toimintatavoista >50 % Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 28

29 Vanhemmuuteen liittyvät huolet, avun saaminen ja toimintatavoista sopiminen (%) Huolen aiheet Vanhemmat Vähintään lievä huoli Vanhemmat Apu riittävää Yhteisen ajan riittämättömyys Lähisuhdeväkivalta 4 27 * Maltin menettäminen Oma jaksaminen Päihteiden käyttö 7 45 * Vanhemmuuden taitojen riittävyys Parisuhdeongelmat Yksinäisyys Netin ongelmakäyttö * Sopimus toimintatavoista >50 % Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 29

30 Huolten kasaantuminen ja niistä puhuminen: 35 %:lla vanhemmista huolia viisi tai enemmän Äideillä huolia enemmän kuin isillä Perheen sosioekonominen asema ja perherakenne yhteydessä huolten esiintymiseen Suuret tai yllättävät elämänmuutokset lisäävät huolten määrää Toimiva parisuhde ja vanhemman hyvä terveys suojaavat huolilta Huolista puhumisen helppous Puolisolle (96 %) sekä omille ja puolison vanhemmille (86 %, ystäville (62 %) Huolista puhuminen ammattilaisille oli helppoa mm. neuvolan terveydenhoitajalle (87 %), kouluterveydenhoitajalle (81 %), päivähoidossa (87 %) Äitien oli helpompi puhua kuin isien Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 30

31 Sekä lapsen omaan hyvinvointiin, että kavereihin ja perheeseen liittyviä huolia esiintyy enemmän Tytöillä Lapsilla, jotka eivät asu molempien vanhempien kanssa samassa kodissa Keskivertoa heikommin koulussa pärjäävillä Oppimisen vaikeaksi kokevilla Lapsilla, joilla on vaikeuksia tulla toimeen koulukavereiden ja opettajien kanssa Lapsilla, jotka kokevat luokan ilmapiirin ja työrauhan huonoiksi Kouluviihtyvyyden heikoksi kokevilla Mielialansa alakuloiseksi kokevat Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 31

32 Paljon perus- ja erityispalvelujen käyttöä Lapsilla, joilla pitkäaikaissairauksia oireilua tai vaikeuksia keskivertoa enemmän mieliala keskivertoa useammin alakuloinen koulussa ja kotona kouluviihtyvyys keskivertoa huonompi: harvemmin kivaa koulussa koulussa pärjääminen keskivertoa heikompaa oppimiseen liittyviä vaikeuksia keskivertoa useammin kokemuksia kiusatuksi joutumisesta koulussa kokemuksia väkivallasta tai sen uhkasta kotona huolia keskimääräistä enemmän (vanhemman sairaus) vaikeuksia tulla toimeen koulukavereiden ja opettajien kanssa Kouluterveydenhuollon verkosto / N Halme 32

33 Paljon perus- ja erityispalvelujen käyttöä Vanhemmilla, joilla kielteisiä kokemuksia lapsuudenkodista (alkoholi- ja mielenterveysongelmia, perheen ristiriitoja, kiusatuksi joutumista) kokemus, että on satutettu lapsuudessa tai vanhempi on itse satuttanut omaa lastaan kokemus vanhempana pärjäämisestä arjen keskellä keskivertoa heikompi alakuloinen mieliala keskivertoa useammin keskimääräistä enemmän huolia (lapsen koulussa pärjääminen, oppiminen, oma jaksaminen, vanhemmuuden taitojen riittävyys) muu kuin ydinperhe (yksinhuoltajaperhe, uusperhe) Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 33

34 Mitä voitaisiin tehdä: Sopia Mitä arjen tukea ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa tarvitaan ja järjestetään Miten varmistetaan palvelujen helppo lähestyttävyys lähellä perheen arkea Miten 3. sektorin palvelut yhdistetään kunnan järjestämiin palveluihin Miten varmistetaan yhtenäiset periaatteet universaaleissa palveluissa (esim. laajat terveystarkastukset, varhaisen tuen prosessit) Miten varmistetaan: Tuen tuominen kotiin, kouluun Lapsen huomioiminen aikuisen palveluissa Mille ryhmille palveluja tarvitaan ja kohdennetaan (tilanteet, joissa perheessä monia huolia, poisjäävät perheet) Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 34

35 Työntekijöiden huolten puheeksi ottamisen helppous ja valmiudet Puheeksi ottaminen helpointa fyysiseen terveyteen ja oppimiseen liittyvissä huolissa myös valmiudet tähän arvioitiin paremmiksi Perheeseen liittyvien huolten puheeksi ottaminen Koettiin vaikeammaksi kuin lapseen liittyvien huolien Työntekijät arvioivat valmiutensa huonommaksi Valmius huolten puheeksi ottamiseen parempi Äitiys- ja lastenneuvolassa työskentelevillä Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 35

36 Mitä voitaisiin tehdä: Sopia (esimerkkejä) mitä arjen tukea ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa tarvitaan ja järjestetään miten järjestöjen palvelut yhdistetään kunnan järjestämiin palveluihin miten varmistetaan yhtenäiset periaatteet universaaleissa palveluissa (esim. laajat terveystarkastukset, varhaisen tuen prosessit) miten varmistetaan: tuen saaminen kotiin, päivähoitoon, kouluun lapsen huomioiminen aikuisen palveluissa mille ryhmille palveluja tarvitaan ja kohdennetaan Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 36

37 5. Asiakasprosessien sujuvuus Tietoa palveluista Vain n. kolmannes tiedotti yksityisen, järjestöjen ja srk palveluista (J) Palvelujen riittävyydellä ja niiden tuntemisella vahva yhteys: mitä riittävämmäksi palvelut koetaan, sitä paremmin myös tunnetaan toisten toimialojen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat lasten ja perheiden palvelut (J) Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 37

38 Yhteistyön toimivuus So-te-opetus yhteistyö toimii hyvin (>80%) (J) Yhteistyö huonointa Mielenterveys- ja päihdepalvelut 14 % (J) Palvelujen koordinaatio 52 % vanhemmista kokee, että lähiverkosto huomioitu 25 % tietoa lapsen ja perheen tilanteesta ja käyttämistä palveluista koottu yhteen Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 38

39 Riittävä tiedonsaanti edellytyksenä Toimiva yhteistyö vanhempien ja työntekijöiden välillä edellytti riittävää tiedonsaantia palveluista Riittävä tiedonsaanti oli myös edellytyksenä palvelujen saavutettavuudelle ja avun riittävyydelle Yksin toimiva yhteistyö ei riitä takaamaan saavutettavia palveluja ja riittävää avun saantia, vaan ne edellyttävät myös riittävää palveluista ja toiminnoista tiedottamista vanhemmille Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 39

40 Mitä voitaisiin tehdä: Sopia miten Tietoa palveluista välitetään lapsille ja vanhemmille Palveluntuottajat saavat tietoa toistensa palveluista Varmistetaan palveluista tiedottaminen ymmärrettävästi Palvelun aloittaminen valmistellaan Varmistetaan yhteistyö ja tiedon välittäminen tilanteessa, jossa lapsi ja perhe saa useita palveluja Koordinoinaan lapsen ja perheen palvelukokonaisuus Vastuut, osallistuminen Tiedon siirto Tuetaan lapsen siirtymistä palvelun piiristä toiseen toimipaikkojen yhteistyönä Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 40

41 6. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen Osaaminen (J) Valtaosa tyytyväisiä henkilöstön osaamiseen (90 %) ja pysyvyyteen (83 %) Yli kolmannes tyytymättömiä henkilöstön saatavuuteen, riittävyyteen ja henkilöstörakenteen tarkoituksenmukaisuuteen Etenkin sosiaalitoimessa ongelmia henkilöstön saatavuudessa Vaikutusmahdollisuudet työssä hyvät: työntekijöistä 17 % kokee ettei juuri voi vaikuttaa omiin työtehtäviin ja 21 % ei työtahtiin liittyviä vaikutusmahdollisuuksia Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 41

42 Mitä voitaisiin tehdä: Sopia miten (esimerkkejä) henkilöstön osaamista ja hyvinvointia seurataan ja vahvistetaan henkilöstö saa käyttöönsä vaikuttavat ja hyvät käytännöt varmistetaan henkilöstön osallistuminen oman työnsä kehittämiseen työhyvinvoinnin sisällöistä ja vastuista sovitaan Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 42

43 LNP palveluja yhteensovittavan johtamisen hyödyt Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 43

44 Mitä integroituneempia palvelut olivat sitä riittävämpänä avun saanti koettiin (vanhempien näkökulma) sitä paremmin avun antaminen toteutui (työntekijöiden näkökulma) sitä riittävämpinä palvelut nähtiin (toimialajohtajien näkökulma) Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 44

45 Toimialajohtajien näkökulmasta (6.624) Yhteistyörakenteet (2.204) (5.498) Palvelujen integraation taso (-4.487) (5.750) Palvelujen riittävyys (2.562) (7.027) Sovitut toimintakäytännöt Vanhempien osallisuus (-4.049) (7.024) (3.742) Yhteistyön toimivuus (5.906) (5.390) Palvelujen tunteminen χ 2 (df=34) = 55.71, RMSEA = 0.04, WRMR = 0.66, CFI = 0.94, TLI = 0.96 Lähde: Joensuu ym Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 45

46 Työntekijöiden näkökulmasta (5.215) (3.557) (2.325) Sovitut toimintakäytännöt Vanhempien osallisuuden vahvistaminen Johtamisen tuki (3.823) (3.296) (3.156) Yhteistyön toimivuus (6.082) Palvelujen tunteminen (16.382) (4.639) (3.808) Avun antaminen Palvelujen riittävyys Perheen palvelujen koordinaatio (3.104) χ 2 (df=219) = , RMSEA = 0.07, SRMR = 0.07, CFI = 0.83, TLI = 0.80 Lähde: Halme ym. 2014b Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 46

47 Vanhempien näkökulmasta Tiedonsaanti (6.610) Yhteistyön toimivuus (6.902) Avun riittävyys (7.848) Vanhempien osallisuus (3.692) (18.372) (-2.761) Palvelujen koordinaatio χ 2 (df=48) = , RMSEA = 0.04, SRMR = 0.04, CFI = 0.96, TLI = (3.040) (-3.908)) Palvelujen saavutettavuus Lähde: Halme ym. 2014a Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 47

48 Mitä hyötyä johtamisen mallista? Kokoaa kunnan lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien voimavarat Voidaan soveltaa kaikenlaisiin organisaatioihin ja hallintomalleihin Ei ole sidoksissa kunnan tai kuntien tapaan järjestää palvelujaan Keskittyy yhteistoiminnan johtamiseen Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 48

49 Kehittämiseen osallistui Edustajia seuraavista tahoista THL STM OPH Kuntaliitto / Metropolia Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu A-klinikkasäätiö Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 49

50 KIITOS! Pois syrjästä / Nina Halme & Marja-Leena Perälä 50

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Haasteena palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija Neljän tuuleen seminaari 12.2.2014 LAMK AUDITORIO, LAHTI 20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere 5.11.2014

Lisätiedot

Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa

Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori Nina Halme, erikoistutkija 20.3.2013 27.3.2013 Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten

Lisätiedot

Yhteensovittava johtaminen

Yhteensovittava johtaminen Yhteensovittava johtaminen Hyvin johdettu lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus Marja-Leena Perälä & projektiryhmä Tukevasti raiteilla - Oulun seudun kuntien osahankkeen loppuseminaari Oulu 11.9.2013

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

KAINUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009 2013

KAINUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009 2013 1 KAINUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009 2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaarinan kaupunki Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja palvelujen toimivuus v. 2009 2.1

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009-2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 I Nykytila ja tulevan kehityksen ennakointi 6

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2013-2016 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2013-2016 Kaupunginhallitus 26.8.2013 Sisällysluettelo ESIPUHE... 2 1. Johdanto... 4 2. Lasten

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot