LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä."

Transkriptio

1 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen urakkaan lähtijät eivät ole useinkaan rakennusalan ammattilaisia tai edes tietoisia asiaan liittyvistä tiedon-/taidontarpeista. Auttaaksemme Sinua hyvän lopputuloksen aikaansaamisessa, päätimme koota opaskirjasen tarpeitasi varten. Pyrimme tässä oppaassa lyhyesti ja seikkaperäisesti antamaan sinulle muistilistan, josta ilmenee, mitä tarvitset, mistä mitäkin tietoa saat tai haet ja mitä kaikkea sinun tulee hoitaa. Hyvästä oppaastakaan ei aina löydy tarvitsemaasi tietoa, siksi olemme palveluksessasi. Yhteystietomme selviävät seuraavalta sivulta. Käy ja/tai soita! RYHTYESSÄSI RAKENTAMAAN UUTTA KO- TIA TARVITSET: TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. Katso tonttiasiat sivulta 3 SUUNNITTELU Suunnittelun tärkeyttä ei voida vähätellä, sillä se on kaiken A ja O. Katso suunnittelu sivulta 5 RAKENNUSLUPA Kun asiakirjat valmiit, niin tulee hakea rakennuslupa. Katso rakennuslupa-asiat sivulta 6 KUNNALLISTEKNIIKKA JA JÄTEHUOLTO tulee huomioida suunnittelussa. LAINAA On myös mahdollisuus hakea korkotukilainaa. Katso kunnallistekniikka ja jätehuoltoasiat sivulta 8 Katso korkotukilainat sivulta 9 TOTEUTUS Huomioi myös sähkö- ja teleasiat. Katso sähkö- ja tele asiat sivulta 10 TYÖNJOHTAJA Katso vastaava ja kvv/iv -työnjohtaja sivulta 7

2 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 2 OTA MEIHIN YHTEYTTÄ, VASTAAMME MIELELLÄMME Seppo Lamminaho rakennustarkastaja puh rakentamisen neuvonta ja ohjaus ja rakennusvalvonta rakennus- ja toimenpideluvat (omakotitalot ja sitä pienemmät rakennuskohteet) purkamisluvat ja purkuilmoitukset maa-ainesoton valvonta korjausavustukset ja -neuvonta ympäristöasiat vesikäymäläluvat rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijä KUNNALLISTEKNIIKKA Hannu Salomäki vesihuoltomestari puh vesi- ja viemärilaitoksen uudisrakentaminen vesi- ja viemärilaitoksen kunnossapito vesi- ja viemäriliittymissopimusten valmistelu katujen suunnittelu ja rakentaminen Marita Panttila apulaiskanslisti puh tonttivaraukset lupahakemukset laskutus neuvonta em. asioissa PALOTURVALLISUUS Ville Isomöttönen palomestari puh palotarkastukset Mikko Ahola palotarkastaja puh rakentamisen ohjaukseen liittyvät tehtävät Anna Annila (vapaalla) sijaisena Mikael Yritys maanmittausteknikko puh maa-alueiden/tonttien hankkiminen kaavoitus-, kartoitus- ja mittaus rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä maanmittaustoimitus- ja kartta-asiat yksityistietoimitusasiat poikkeamislupa ja suunnittelutarve -lausunnot LAINA-ASIAT Liisa Nikkilä kirjaaja puh korkotukilainat

3 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 3 TONTIN HANKINTA Kun olet päättänyt minkä tontin haluat, voit varata tontin tai voit myös ostaa sen suoraan ilman varausta. Varaussopimusasioissa ota yhteyttä Marita Panttilaan, puh ja kaupantekovaiheessa ota yhteyttä hallintojohtaja Tarja Vilmuseen, puh TONTIN VARAAMINEN Voit varata haluamasi tontin tekemällä siitä kunnan kanssa kirjallisen varaussopimuksen. Varaussopimus on voimassa kuusi kuukautta. Omakotitontin varausmaksu on 50,- ja rivitalotontin 200,-. Varausmaksu vähennetään kauppahinnasta. Jos et syystä tai toisesta ostakaan tonttia, jää varausmaksu kunnalle. Samalla maksulla voit myös vaihtaa tonttivarauksen kohdetta. Varaussopimukset tehdään teknisellä osastolla / Marita Panttila. Tonttivaraukselle voi myös perustellusta syystä hakea jatkoaikaa. TONTIN OSTAMINEN Tontti saadaan omaksi tekemällä siitä kiinteistökauppa kunnan kanssa. Kaupasta ja allekirjoittamisen ajankohdasta sovitaan hallintojohtaja Tarja Vilmusen kanssa. Kunta laatii kauppakirjan, johon merkitään kaupan kaikki ehdot. Tonttien myyntihinnat on kunnanvaltuusto vahvistanut etukäteen alueittain. Alle 35-vuotiaat saavat vahvistetusta hinnasta 20 % alennuksen, elleivät ole aikaisemmin ostaneet Laihian kunnalta tonttia. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa ovat yhtäaikaa läsnä ostaja/ostajat sekä kunnan edustajat ja kaupanvahvistaja. Poissaolevaa ostajaa voi allekirjoitustilaisuudessa edustaa yksilöidyllä valtakirjalla. Ostajien tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä kaupantekotilaisuudessa. Rakentaminen on toteutettava kolmen vuoden kuluessa kaupan tekemisestä. Tontti kannatta ostaa hyvissä ajoin (n. 1/2 v.) ennen rakentamista. Näin sinulla on aikaa hoitaa lainhuudatus ja kiinnitysasiat kuntoon ennen ryskätöiden alkamista. Rakennuslupaa ei voida myöntää ennen kuin tonttikauppa on tehty ja kauppahinta maksettu. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN Kaupan tekemisen jälkeen kunnan talousosasto lähettää kaupasta laskun. Laskussa on eritelty tontin kauppahinta, rajamerkki- ja mittauskulut sekä vähennetty varausmaksu. Laskuasioissa voit ottaa yhteyttä taloustoimistoon puh LAINHUUDATUS Kaupan tekemisen jälkeen on ostajan haettava tonttiinsa lainhuuto, jolla tarkoitetaan omistusoikeuden kirjaamista KTJ -rekisteriin. Lainhuudatusta haetaan maanmittauslaitokselta, Vaasan palvelupiste, Wolffintie 35 (PL 3300) Vaasa. Lisätietoja Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Myöhästyneestä hakemuksesta seuraa varainsiirtoveron korotus. Lainhuutoa varten tarvitaan yleensä seuraavat asiakirjat: 1. Kirjallinen hakemus valmiille, internetistä (kirjaamisasiat.fi>lomakkeet) löytyvälle lomakkeelle. 2. Todistus = kuitti kauppahinnan maksamisesta. 3. Todistus = kuitti varainsiirtoveron (4 % kauppahinnasta) maksamisesta rahalaitoksesta saatavalla lomakkeella tai ensiasunnon ostajan vakuutus (kirjaamisasiat.fi>lomakkeet). 4. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote tontin myyntihinnan vahvistamisesta. 5. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote alennetusta hinnasta (alle 35 vuotiaat). 6. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös tontin myynnistä. Tämä asiakirja postitetaan kunnasta maanmittauslaitokselle päätöksen laillistuttua. 7. Johtosääntöote kunnan nimenkirjoittajista. 8. Johtosääntöote viranhaltijan ratkaisuvallasta. Kaupanvahvistaja toimittaa maanmittauslaitokselle alkuperäistä vastaavan kauppakirjan. Kaupanteon yhteydessä saat kaupanvahvistajalta valmiin lomakkeen ja kirjalliset ohjeet ja suurimman osan tarvittavista liitteistä lainhuudon hakemista varten. Lainhuutoa on syytä hakea viipymättä. Samanaikaisesti voi myös hakea määräalaan / tilaan kiinnitystä / panttikirjaa lainan vakuudeksi. Kiinnitys vahvistetaan omistajan hakeman rahamäärän suuruiseksi. Todistukseksi kiinnityksen vahvistamisesta annetaan panttikirja, joka ei ole luonteeltaan velkakirja. Panttioikeus kiinteistöön syntyy sitten, kun kiinteistön omistaja panttaa panttikirjan velkojalle (pankille) saamisen vakuudeksi. Lainhuudatus maksaa 107. Hakemuksen voi jättää maanmittauslaitoksen palvelupisteeseen itse tai antaa sen pankin tms. hoidettavaksi korvausta vastaan. Päätös / todistus lainhuudosta tulee kotiin postitse alkuperäisen kauppakirjan ohella. Lainhuutotodistus on osoitus tontin omistusoikeudesta.

4 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 4 LOHKOMINEN Yleensä myytävä tontti on määräala, joka vasta lohkomistoimituksessa muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Tontin nurkkapisteet on kunnan toimesta merkitty maastoon kunnan myymien tonttien osalta. Lohkomista ei tarvitse itse hakea, vaan se tulee vireille automaattisesti sen jälkeen kun olet hakenut ja saanut lainhuudon. Lohkomistoimituksen suorittaa valtion viranomainen eli maanmittauslaitos, josta ilmoitetaan sinulle kirjeitse 10 pv aikaisemmin toimituksen paikka ja ajankohta, joka on yleensä kesäaikaa. Lohkomisessa merkitään / tarkastetaan tontin rajat rajapyykeillä ja annetaan tontille sinun valitsema nimi. Toimitus voidaan suorittaa, vaikka et pääsisikään itse paikan päälle. Kun toimitus on merkitty tilana kiinteistörekisteriin lähettää maanmittauslaitos omistajalle toimituskirjan ja kartan, josta näkyy tontin rajat, pinta-ala, kiinteistötunnus jne. Lohkominen maksaa tontin osalta yleensä n ja sen laskuttaa valtio toimituksen jälkeen. Hinta riippuu mm. pinta-alasta ja samanaikaisesti lohkottavien tonttien määrästä ym. Toisinaan tontti on jo valmiiksi lohkottu tilaksi. Tällöin kaupan kohteena on valmis itsenäinen tila johon haetaan lainhuuto em. tavalla ja lohkomista ei enää tarvita. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSE- MINEN Maanmittausteknikko puh Rakennustarkastaja puh Rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen rakentamisen aloittamista rakentaja tilaa tekniseltä osastolta (maanmittausteknikolta tai rakennustarkastajalta) rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen tontille. Rakennuksen paikka merkitään maastoon asemapiirroksessa osoitettuun / hyväksyttyyn paikkaan. Ennen merkitsemisen tilaamista rakentaja voi suorittaa tontilla rakennuksen paikan raivauksen (pintamaiden, kivien, puiden jne. poiston). Kunnan toimesta maastoon merkitään muutaman päivän toimitusajalla rakennettavan rakennuksen sokkelin korkeus ja nurkkapisteet, jotka tulee linjata rakentajan tekemille linjapukeille ennen kaivu-/ täyttötöiden jatkamista. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sisältyy rakennuslupamaksuun. Mahdollisesta uusintamerkinnästä peritään lisämaksu. Rakentaja varaa tontille kymmenkunta n. 1,5 m pituista rimaa / seivästä, joilla merkintä suoritetaan. Rakentajan olisi suotavaa olla paikalla, kun merkintä suoritetaan. Ennen merkinnän tilaamista tontin kulmapisteet / rajapyykit on syytä etsiä ja merkitä puuseipäillä. Kaivu- ja täyttötöiden aikana on varottava rajapyykkien hävittämistä. Rajapyykkien takaisinlaitto maksaa rakentajalle satoja euroja, koska se täytyy tehdä maanmittaustoimituksena valtion viranomaisen toimesta. Sijaintikatselmuksen suorittaa rakennustarkastaja.

5 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 5 RAKENNUSLUPA JA RAKEN- NUSTARKASTUS Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu rakennuslupakäsittelyt, katselmusten suorittaminen, rakentamisen yleinen ohjaus ja neuvonta sekä lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimiminen. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan mitä laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään. Rakennustarkastaja suorittaa rakennustyömaalla lupapäätöksessä määrätyt katselmukset. Katselmukset tilataan n. 2-3 päivää etukäteen rakennustarkastajalta. Katselmukset tilaa rakennuttaja tai kohteeseen hyväksytty vastaava työnjohtaja. Rakentamisneuvontaa annetaan toimistossa sekä paikan päällä käymällä. Rakennustarkastaja on toimistossa tiistaisin ja perjantaisin klo Tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen. Rakennustarkastajan toimistohuone on virastotalon sisäpihalla I-kerroksessa teknisellä osastolla. SUUNNITTELIJA Valitse aina ammattitaitoinen suunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään suunnittelijalle tietty koulutustaso ja pätevyys. Suunnittelijan kelpoisuus tulee arvioida hakemuksella viimeistään rakennusluvan yhteydessä. Tämän hakemuksen voi myös tehdä etukäteen. Suunnittelijan kanssa tulee olla yhteistyössä koko rakennusprojektin ajan. Hyvältä suunnittelijalta saat kullan arvoista tietoa. Omakotitalon suunnitelmia tekevät - arkkitehdit - rakennusinsinöörit - rakennusmestarit Mikäli valitset valmistalopaketin tulee myös silloin olla pääsuunnittelija. SUUNNITTELU Suunnittelutyö on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Käykää suunnitelmia lävitse suunnittelijan kanssa yhteistuumin. Suunnitelmia tulee käydä luonnosvaiheessa esittelemässä rakennustarkastajalle pääsuunnittelijan kanssa. Suunnittelusta kannattaa maksaa, hyvällä suunnittelulla voi säästää kustannuksia. Turhat neliöt maksavat aina. Hyvällä suunnittelulla ja ammattitaitoisella työllä vältetään rakennusvirheitä ja työ tulee kerralla hyvin tehdyksi. Kannattaa muistaa sanonta Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Asemakaava-alueelle suunnittelija saa kunnasta hyvät lähtötiedot suunnittelulle. Suunnittele talo tontille eikä päinvastoin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. kaavamääräykset ilmansuunnat katu ja sille liittyminen maasto (korkeussuhteet, kaltevuus jne.) kasvillisuus ympäristö ja naapurirakennukset rakentamistapaohjeet Suunnittelulle alkulähtö on tontti. Tutki suunnittelijan kanssa rakennuspaikka ja selvitä maaperä. Maaperän kantavuuden selvittämiseksi kannattaa tehdä pohjatutkimus. Pääpiirustusten, jotka vaaditaan rakennuslupaan, lisäksi on tehtävä mitoitetut työpiirustukset rakennepiirustukset LVI-piirustus sähköpiirustus Pyydä suunnittelijalta myös piirustukset mittakaavassa 1:50. Leikkaus- ja detaljikuvat 1:10. Suunnitelmia on hyvä tarkentaa mahdollisilla muutoksilla. Käytä ammattitaitoista suunnittelijaa!

6 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 6 RAKENNUSLUPAMENETTELY Luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat: 1. Rakennuslupahakemus 1 kpl 2. Rakennushankeilmoitus RH 1 kpl (jokaisesta rakennuksesta oma RH-lomake) 3. Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa 1 kpl (lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimus tms.) 4. Karttaote (voi pyytää kunnasta) 1 kpl Mistä saat lupahakemuskaavakkeet Lupahakemuskaavakkeet ja muut hakemukseen liittyvät ohjeet saat kunnanvirastolta, tekniseltä osastolta. Kaavakkeita voit tilata myös soittamalla, puh / Marita Panttila. Mihin jätät lupahakemuksen Rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemus jätetään kunnan tekniselle osastolle rakennusvalvontaan. Rakennusluvan käsittely Rakennusluvat käsittelee omakotitalojen ja sitä pienempien kohteiden osalta rakennustarkastaja viranhaltijapäätöksellä. Rakennustarkastaja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena. Rakennustarkastaja käsittelee lupa-asioita viikoittain. Rakennuslupapäätös pyritään antamaan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun kaikki rakennuslupa-asiakirjat liitteineen ovat kunnossa, ellei hakemus mene lautakuntakäsittelyyn. Lautakunta pitää kokouksia pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lupapäätös Rakennuslupapäätös lähetetään postitse, lupapäätöksen mukana on lasku. Rakennuslupapäätöksessä on mainittu pyydettävät katselmukset sekä mahdolliset lupaehdot. Päätöksen mukana palautetaan yksi lupapiirustussarja, mihin tehdään vähäiset korjausmerkinnät. Annettu rakennuslupapäätös tulee käydä huolella läpi. 5. Asemapiirros 4 kpl Tulee olla 1:500 tai 1:200 mittakaavassa. Asemapiirroksessa tulee olla mitoitukset, tontin toiminnot, rajanaapurien nimet, pihasuunnitelmaa, viemäröinti, liittymät ja muut tarvittavat toiminnot. (Suomen rakentamistapamääräykset) 6. Pääpiirustukset 3 kpl Pohjapiirustus 1:50 tai 1:100 Julkisivut 1:50 tai 1:100 Leikkaus 1:20 tai 1:10 Hormikuva (vaaka- ja pystyleikkaus) 1:20 tai 1:50 U-arvo selvitys tai tasauslaskelma Suunnitelmissa tulee olla mitoitukset, ainemerkinnät, huonemerkinnät, julkisivun värimerkinnät ja julkisivumateriaalimerkinnät. Rakennushankkeen huoneistoala, kerrosala, rakennusala ja tilavuustiedot. (Suomen Rakentamismääräykset) 7. Tieliittymälupa (ei asemakaava-alueella) (Tiehallinto ELY-keskus) 8. Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus 1 kpl (Rakennettaessa jätevesijärjestelmää rakennuspaikalle, jonne ei ole kunnallista viemäriä.) Liitteenä tulee olla järjestelmän periaateselvitys ja mitoitustiedot, maaperäselvitys, rakennustapaselostus, suunnittelija, erillinen selvitys jätevesijärjestelmästä ja asemapiirustus, johon osoitettu viemäröinti. 9. Selvitys vesijohtoon liittymisestä 1 kpl (ellei kunnallinen vesijohto) 10. Vastaava työnjohtajahakemus 1 kpl 11. Vastaava kvv- ja iv- työnjohtajahakemus 1 kpl 12. Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi 1 kpl 13. Naapurien kuuleminen (kaikkien rajanaapurien kuuleminen, myös tie- tai muun alueen toiselta puolelta) 14. Selvitys rakentamispaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä terveellisyydestä 1 kpl 15. Energiaselvitys ja energiatodistus 1 kpl Mihin tarvitaan rakennuslupa tai mihin toimenpidelupa tai ilmoitusmenettely, saat selville ottamalla yhteyttä rakennustarkastajaan. Kunnan rakennusjärjestyksessä on selvitetty rakentamiseen sekä lupamenettelyyn liittyviä asioita. Kts. myös

7 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 7 TOIMENPIDELUPAMENETTELY 1. Lupahakemus 1 kpl 2. Tarvittaessa RH-ilmoitus 1 kpl 3. Selvitys siitä, että hakija hallitsee kiinteistöä 1 kpl 4. Suunnitelmat 3 kpl Pohjapiirustus 1:50 tai 1:100 Pohjapiirustuksessa merkittävä muutettu kohta, nykytilanne ja uusi tilanne, muutettavan tilan pinta-ala ja tilavuus. Julkisivut tarvittaessa Julkisivusta tulee olla piirustus silloin, kun julkisivu muuttuu olennaisesti. Leikkauskuva tarvittaessa 5. Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus 1 kpl (Rakennettaessa jätevesijärjestelmää rakennuspaikalle, jonne ei ole kunnallista viemäriä.) Liitteenä tulee olla järjestelmän periaateselvitys ja mitoitustiedot, maaperäselvitys, rakennustapaselostus, suunnittelija, erillinen selvitys jätevesijärjestelmästä ja asemapiirustus, johon osoitettu viemäröinti. TIEDOTTAMINEN RAKENTAMISESTA Rakentajan on tiedotettava samaan aikaan kun rakennuslupahakemus on jätetty viranomaiselle rakentamisen aloittamisesta rakennuspaikalle asetettavalla kyltillä. Malli on saatavissa tekniseltä osastolta. Hormikatselmus Hormikatselmuksen suorittaa palomestari tai palotarkastaja. Hormikatselmus tulee tilata paloasemalta puh VASTAAVA TYÖNJOHTAJA Vastaava työnjohtaja tulee olla pääsääntöisesti kaikissa rakennuskohteissa. Vastaavan työnjohtajan tulee olla tehtävään pätevä henkilö. Omakotitalon ja sitä suuremman rakennuskohteen vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimukset täyttää vähintään teknillisen koulun rakennuslinjan käynyt henkilö. Vastaava työnjohtaja on rakentajalle erittäin tärkeä henkilö. Hyvä työnjohtaja maksaa itsensä takaisin hyvillä ja arvokkailla neuvoillaan. Työnjohtajaa voi käyttää myös hankinnoissa ja materiaalien valinnoissa suunnittelijan ohella. Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on määritelty erikseen tarkemmat ohjeet. Vastaava työnjohtaja on rakentajaa varten oleva asiantuntija ja vastaa rakennustyön johtamisesta ja työstä. Vastaavan työnjohtajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa. ALOITUSKOKOUS Rakennusluvassa on määrätty aloituskokouksen pitämisestä. Kokouksen tulee rakentajan kutsua kokoon ja siihen tulee osallistua rakennustarkastajan lisäksi rakentaja, suunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Aloituskokous tulee pitää ennen rakennustöiden aloittamista. Aloituskokous on pidettävä omakotitalo- ja sitä suuremmissa rakennuskohteissa. KATSELMUKSET Rakennuslupapäätöksessä on mainittu ne katselmukset, jotka tulee pyytää suoritettavaksi. Katselmukset tekee rakennustarkastaja ja ne tulee pyytää 2-3 päivää ennen katselmusajankohtaa. Katselmukset pyritään tekemään 3 päivän kuluessa. Katselmukset tehdään aina rakentajan pyynnöstä. Katselmukset merkitään luvan seurantakorttiin. Katselmukset tulee tilata rakennustarkastajalta puh Jos rahoituspankki vaatii valmiusasteselvitystä, toimitamme katselmuspöytäkirjan pankkiin suoraan, jos rakentaja niin haluaa. KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJA Rakennuskohde, johon tehdään vesi- ja viemäritöitä, tulee olla erillinen vastaava kvv- työnjohtaja. Jos tehdään ilmastointitöitä, tulee olla vastaava iv-työnjohtaja. Työnjohtajien pätevyydet on määritelty erikseen. Omakotitalolla voi olla kvv-/iv- työnjohtajana LVIteknikko tai - insinööri tai useamman vuoden vesi- ja viemäritöitä / ilmastointitöitä tehnyt ammattiasentaja. Katselmuksissa tulee vastaava työnjohtaja olla paikalla.

8 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 8 KUNNALLISTEKNIIKKA Vesihuoltomestari Hannu Salomäki puh VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMINEN Kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon tulee rakentajan ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä tiedustella asiaa vesihuoltomestarilta. Kun liittämistyö tulee ajankohtaiseksi sovitaan vesihuoltomestarin kanssa liittämistyön ajankohdasta vesijohdon, jätevesiviemärin ja salaojan päätekohdista ym. liittämistyöhön liittyvät asiat. Liittymistä laaditaan liittymissopimukset, jotka lähetetään liittyjälle allekirjoitettavaksi. Liittymismaksut laskutetaan kun kiinteistö on liitetty verkostoon. Vesi- ja viemärijohto liitetään kunnan toimesta kunnan verkostoihin. Liittymiskohta on tontin rajalla, josta eteenpäin liittyjä huolehtii tonttijohtojen rakentamisesta materiaaleineen. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisessa noudatetaan RakMk D1:n määräyksiä ja ohjeita. VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMISMAKSUT Omakotitalo: vesi jätevesi - alle 100 m 2 812,80 812, m , ,79 - yli 200 m , ,80 Liittymismaksut sisältävät ALV 24 %. TIELIITTYMÄT TONTILLE Kaduilla ja kunnan hoidossa olevilla yksityisteillä tieliittymät tontille saa tehdä ilman erillistä hakemusta. Ohjeet liittymän teosta ja sijoituksesta antaa rakennustarkastaja puh tai talonrakennusmestari puh Liittymissä rumpuputken koko tulee olla vähintään 300 mm tai tarpeen vaatiessa suurempikin. Yleisillä teillä tieliittymälupa on haettava Etelä- Pohjanmaan Ely-keskukselta. Tonttiliittymä saa olla enintään 8,0 metriä leveä. JÄTEHUOLTO Jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä siivoustyönjohtaja Helena Viitasaloon. puh Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen: Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Laihialla on ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jolloin kiinteistöt voivat itse kilpailuttaa jätteenkuljetuksensa ao. luvan omaavan yrittäjän kanssa. Lajitteluvelvoite: Jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta kiinteistöllään. Rakennustoiminnan aikana on rakennusjäte lajiteltava rakennuspaikalla kuljetusta varten annettujen purkamis- ja peruskorjausjätteitä koskevan selvityksen mukaan useampaan jätejakeeseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät kotisivulta asuminen/jätehuolto.

9 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 9 OMISTUSASUNTOJEN KORKO- TUKILAINAT Kirjaaja Liisa Nikkilä puh * matalaenergiaomakotitalon rakentamiseen * enintään 80 % hyväksytyistä rakennus- ja tonttikustannuksista huomioiden perheen koon mukaiset enimmäisneliömäärät * lainan myöntää pankki ja kunta hyväksyy korkotukilainaksi * normaali pankkilainasuhde * valtio maksaa korkotuen lainanantajalle KORKOTUKILAINAN HAKEMINEN * haetaan siltä kunnalta, jonka alueella lainoitettava asunto sijaitsee * kunta ilmoittaa hakuajoista * pankin kanssa neuvoteltava ehdot - kunta hyväksyy korkotukilainaksi LAINAN VOI SAADA KORKOTUEN MÄÄRÄ Uudisrakentaminen Korkotukea maksetaan korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 % lainan jäljellä olevasta pääomasta, lainavuosittain seuraavasti: 1-5 lainavuotena 70 % korosta % Korot saa vähentää verotuksessa. KORKOTUKILAINAN MAKSAMINEN TAKAISIN * korosta sopivat lainanantaja (pankki) ja lainansaaja keskenään * korko ei saa ylittää yleisesti samanlaisiin tarkoituksiin myönnettävien lainojen korkoa * lyhennykset ja laina-aika sovitaan lainanantajan kanssa KÄYTTÖ JA MYYNTIRAJOITUKSET * käytettävä omana asuntona * voidaan tilapäisesti vuokrata * voidaan vapaasti myydä - korkotuki lakkaa asunnon luovutuspäivästä, jollei korkotukilainaa käytetä kohtuullisessa ajassa uudelleen oman asunnon hankintaan. * yksityishenkilö sosiaalisen tarveharkinnan mukaan * valtioneuvoston antamat enimmäistulorajat eivät voi ylittyä, myös varallisuus voi vaikuttaa lainan hyväksymiseen korkotukilainaksi ja sen määrään ASUNNON KOKO PERHEEN MUKAAN * kooltaan kohtuullinen perheen kokoon ja ikärakenteeseen nähden * rakennussuunnitelmat ja -kustannukset hyväksyy kunnan rakennustarkastaja * haettava rakennuslupa

10 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 10 Sähköliittymisasioissa ota yhteyttä sähköyhtiöön, josta olet ajatellut hankkia sähköliittymäsi. Voit myös kilpailuttaa sähkötarjouksen. Puhelin-, laajakaista ym. asioissa ota yhteyttä yrityksiin, joiden palveluihin ao. liittymät kuuluvat.

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Kohti itsenäistä elämää

Kohti itsenäistä elämää Kohti itsenäistä elämää www.nuortenlaturi.fi 1 SELVIYTYJÄT KOHTI ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ Tämä opas on suunniteltu peruskoulunsa päättäville nuorille. Sen tavoitteena on antaa nuorille perustietoa oman talouden

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot