LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä."

Transkriptio

1 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen urakkaan lähtijät eivät ole useinkaan rakennusalan ammattilaisia tai edes tietoisia asiaan liittyvistä tiedon-/taidontarpeista. Auttaaksemme Sinua hyvän lopputuloksen aikaansaamisessa, päätimme koota opaskirjasen tarpeitasi varten. Pyrimme tässä oppaassa lyhyesti ja seikkaperäisesti antamaan sinulle muistilistan, josta ilmenee, mitä tarvitset, mistä mitäkin tietoa saat tai haet ja mitä kaikkea sinun tulee hoitaa. Hyvästä oppaastakaan ei aina löydy tarvitsemaasi tietoa, siksi olemme palveluksessasi. Yhteystietomme selviävät seuraavalta sivulta. Käy ja/tai soita! RYHTYESSÄSI RAKENTAMAAN UUTTA KO- TIA TARVITSET: TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. Katso tonttiasiat sivulta 3 SUUNNITTELU Suunnittelun tärkeyttä ei voida vähätellä, sillä se on kaiken A ja O. Katso suunnittelu sivulta 5 RAKENNUSLUPA Kun asiakirjat valmiit, niin tulee hakea rakennuslupa. Katso rakennuslupa-asiat sivulta 6 KUNNALLISTEKNIIKKA JA JÄTEHUOLTO tulee huomioida suunnittelussa. LAINAA On myös mahdollisuus hakea korkotukilainaa. Katso kunnallistekniikka ja jätehuoltoasiat sivulta 8 Katso korkotukilainat sivulta 9 TOTEUTUS Huomioi myös sähkö- ja teleasiat. Katso sähkö- ja tele asiat sivulta 10 TYÖNJOHTAJA Katso vastaava ja kvv/iv -työnjohtaja sivulta 7

2 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 2 OTA MEIHIN YHTEYTTÄ, VASTAAMME MIELELLÄMME Seppo Lamminaho rakennustarkastaja puh rakentamisen neuvonta ja ohjaus ja rakennusvalvonta rakennus- ja toimenpideluvat (omakotitalot ja sitä pienemmät rakennuskohteet) purkamisluvat ja purkuilmoitukset maa-ainesoton valvonta korjausavustukset ja -neuvonta ympäristöasiat vesikäymäläluvat rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijä KUNNALLISTEKNIIKKA Hannu Salomäki vesihuoltomestari puh vesi- ja viemärilaitoksen uudisrakentaminen vesi- ja viemärilaitoksen kunnossapito vesi- ja viemäriliittymissopimusten valmistelu katujen suunnittelu ja rakentaminen Marita Panttila apulaiskanslisti puh tonttivaraukset lupahakemukset laskutus neuvonta em. asioissa PALOTURVALLISUUS Ville Isomöttönen palomestari puh palotarkastukset Mikko Ahola palotarkastaja puh rakentamisen ohjaukseen liittyvät tehtävät Anna Annila (vapaalla) sijaisena Mikael Yritys maanmittausteknikko puh maa-alueiden/tonttien hankkiminen kaavoitus-, kartoitus- ja mittaus rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä maanmittaustoimitus- ja kartta-asiat yksityistietoimitusasiat poikkeamislupa ja suunnittelutarve -lausunnot LAINA-ASIAT Liisa Nikkilä kirjaaja puh korkotukilainat

3 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 3 TONTIN HANKINTA Kun olet päättänyt minkä tontin haluat, voit varata tontin tai voit myös ostaa sen suoraan ilman varausta. Varaussopimusasioissa ota yhteyttä Marita Panttilaan, puh ja kaupantekovaiheessa ota yhteyttä hallintojohtaja Tarja Vilmuseen, puh TONTIN VARAAMINEN Voit varata haluamasi tontin tekemällä siitä kunnan kanssa kirjallisen varaussopimuksen. Varaussopimus on voimassa kuusi kuukautta. Omakotitontin varausmaksu on 50,- ja rivitalotontin 200,-. Varausmaksu vähennetään kauppahinnasta. Jos et syystä tai toisesta ostakaan tonttia, jää varausmaksu kunnalle. Samalla maksulla voit myös vaihtaa tonttivarauksen kohdetta. Varaussopimukset tehdään teknisellä osastolla / Marita Panttila. Tonttivaraukselle voi myös perustellusta syystä hakea jatkoaikaa. TONTIN OSTAMINEN Tontti saadaan omaksi tekemällä siitä kiinteistökauppa kunnan kanssa. Kaupasta ja allekirjoittamisen ajankohdasta sovitaan hallintojohtaja Tarja Vilmusen kanssa. Kunta laatii kauppakirjan, johon merkitään kaupan kaikki ehdot. Tonttien myyntihinnat on kunnanvaltuusto vahvistanut etukäteen alueittain. Alle 35-vuotiaat saavat vahvistetusta hinnasta 20 % alennuksen, elleivät ole aikaisemmin ostaneet Laihian kunnalta tonttia. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa ovat yhtäaikaa läsnä ostaja/ostajat sekä kunnan edustajat ja kaupanvahvistaja. Poissaolevaa ostajaa voi allekirjoitustilaisuudessa edustaa yksilöidyllä valtakirjalla. Ostajien tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä kaupantekotilaisuudessa. Rakentaminen on toteutettava kolmen vuoden kuluessa kaupan tekemisestä. Tontti kannatta ostaa hyvissä ajoin (n. 1/2 v.) ennen rakentamista. Näin sinulla on aikaa hoitaa lainhuudatus ja kiinnitysasiat kuntoon ennen ryskätöiden alkamista. Rakennuslupaa ei voida myöntää ennen kuin tonttikauppa on tehty ja kauppahinta maksettu. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN Kaupan tekemisen jälkeen kunnan talousosasto lähettää kaupasta laskun. Laskussa on eritelty tontin kauppahinta, rajamerkki- ja mittauskulut sekä vähennetty varausmaksu. Laskuasioissa voit ottaa yhteyttä taloustoimistoon puh LAINHUUDATUS Kaupan tekemisen jälkeen on ostajan haettava tonttiinsa lainhuuto, jolla tarkoitetaan omistusoikeuden kirjaamista KTJ -rekisteriin. Lainhuudatusta haetaan maanmittauslaitokselta, Vaasan palvelupiste, Wolffintie 35 (PL 3300) Vaasa. Lisätietoja Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Myöhästyneestä hakemuksesta seuraa varainsiirtoveron korotus. Lainhuutoa varten tarvitaan yleensä seuraavat asiakirjat: 1. Kirjallinen hakemus valmiille, internetistä (kirjaamisasiat.fi>lomakkeet) löytyvälle lomakkeelle. 2. Todistus = kuitti kauppahinnan maksamisesta. 3. Todistus = kuitti varainsiirtoveron (4 % kauppahinnasta) maksamisesta rahalaitoksesta saatavalla lomakkeella tai ensiasunnon ostajan vakuutus (kirjaamisasiat.fi>lomakkeet). 4. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote tontin myyntihinnan vahvistamisesta. 5. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote alennetusta hinnasta (alle 35 vuotiaat). 6. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös tontin myynnistä. Tämä asiakirja postitetaan kunnasta maanmittauslaitokselle päätöksen laillistuttua. 7. Johtosääntöote kunnan nimenkirjoittajista. 8. Johtosääntöote viranhaltijan ratkaisuvallasta. Kaupanvahvistaja toimittaa maanmittauslaitokselle alkuperäistä vastaavan kauppakirjan. Kaupanteon yhteydessä saat kaupanvahvistajalta valmiin lomakkeen ja kirjalliset ohjeet ja suurimman osan tarvittavista liitteistä lainhuudon hakemista varten. Lainhuutoa on syytä hakea viipymättä. Samanaikaisesti voi myös hakea määräalaan / tilaan kiinnitystä / panttikirjaa lainan vakuudeksi. Kiinnitys vahvistetaan omistajan hakeman rahamäärän suuruiseksi. Todistukseksi kiinnityksen vahvistamisesta annetaan panttikirja, joka ei ole luonteeltaan velkakirja. Panttioikeus kiinteistöön syntyy sitten, kun kiinteistön omistaja panttaa panttikirjan velkojalle (pankille) saamisen vakuudeksi. Lainhuudatus maksaa 107. Hakemuksen voi jättää maanmittauslaitoksen palvelupisteeseen itse tai antaa sen pankin tms. hoidettavaksi korvausta vastaan. Päätös / todistus lainhuudosta tulee kotiin postitse alkuperäisen kauppakirjan ohella. Lainhuutotodistus on osoitus tontin omistusoikeudesta.

4 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 4 LOHKOMINEN Yleensä myytävä tontti on määräala, joka vasta lohkomistoimituksessa muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Tontin nurkkapisteet on kunnan toimesta merkitty maastoon kunnan myymien tonttien osalta. Lohkomista ei tarvitse itse hakea, vaan se tulee vireille automaattisesti sen jälkeen kun olet hakenut ja saanut lainhuudon. Lohkomistoimituksen suorittaa valtion viranomainen eli maanmittauslaitos, josta ilmoitetaan sinulle kirjeitse 10 pv aikaisemmin toimituksen paikka ja ajankohta, joka on yleensä kesäaikaa. Lohkomisessa merkitään / tarkastetaan tontin rajat rajapyykeillä ja annetaan tontille sinun valitsema nimi. Toimitus voidaan suorittaa, vaikka et pääsisikään itse paikan päälle. Kun toimitus on merkitty tilana kiinteistörekisteriin lähettää maanmittauslaitos omistajalle toimituskirjan ja kartan, josta näkyy tontin rajat, pinta-ala, kiinteistötunnus jne. Lohkominen maksaa tontin osalta yleensä n ja sen laskuttaa valtio toimituksen jälkeen. Hinta riippuu mm. pinta-alasta ja samanaikaisesti lohkottavien tonttien määrästä ym. Toisinaan tontti on jo valmiiksi lohkottu tilaksi. Tällöin kaupan kohteena on valmis itsenäinen tila johon haetaan lainhuuto em. tavalla ja lohkomista ei enää tarvita. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSE- MINEN Maanmittausteknikko puh Rakennustarkastaja puh Rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen rakentamisen aloittamista rakentaja tilaa tekniseltä osastolta (maanmittausteknikolta tai rakennustarkastajalta) rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen tontille. Rakennuksen paikka merkitään maastoon asemapiirroksessa osoitettuun / hyväksyttyyn paikkaan. Ennen merkitsemisen tilaamista rakentaja voi suorittaa tontilla rakennuksen paikan raivauksen (pintamaiden, kivien, puiden jne. poiston). Kunnan toimesta maastoon merkitään muutaman päivän toimitusajalla rakennettavan rakennuksen sokkelin korkeus ja nurkkapisteet, jotka tulee linjata rakentajan tekemille linjapukeille ennen kaivu-/ täyttötöiden jatkamista. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sisältyy rakennuslupamaksuun. Mahdollisesta uusintamerkinnästä peritään lisämaksu. Rakentaja varaa tontille kymmenkunta n. 1,5 m pituista rimaa / seivästä, joilla merkintä suoritetaan. Rakentajan olisi suotavaa olla paikalla, kun merkintä suoritetaan. Ennen merkinnän tilaamista tontin kulmapisteet / rajapyykit on syytä etsiä ja merkitä puuseipäillä. Kaivu- ja täyttötöiden aikana on varottava rajapyykkien hävittämistä. Rajapyykkien takaisinlaitto maksaa rakentajalle satoja euroja, koska se täytyy tehdä maanmittaustoimituksena valtion viranomaisen toimesta. Sijaintikatselmuksen suorittaa rakennustarkastaja.

5 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 5 RAKENNUSLUPA JA RAKEN- NUSTARKASTUS Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu rakennuslupakäsittelyt, katselmusten suorittaminen, rakentamisen yleinen ohjaus ja neuvonta sekä lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimiminen. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan mitä laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään. Rakennustarkastaja suorittaa rakennustyömaalla lupapäätöksessä määrätyt katselmukset. Katselmukset tilataan n. 2-3 päivää etukäteen rakennustarkastajalta. Katselmukset tilaa rakennuttaja tai kohteeseen hyväksytty vastaava työnjohtaja. Rakentamisneuvontaa annetaan toimistossa sekä paikan päällä käymällä. Rakennustarkastaja on toimistossa tiistaisin ja perjantaisin klo Tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen. Rakennustarkastajan toimistohuone on virastotalon sisäpihalla I-kerroksessa teknisellä osastolla. SUUNNITTELIJA Valitse aina ammattitaitoinen suunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään suunnittelijalle tietty koulutustaso ja pätevyys. Suunnittelijan kelpoisuus tulee arvioida hakemuksella viimeistään rakennusluvan yhteydessä. Tämän hakemuksen voi myös tehdä etukäteen. Suunnittelijan kanssa tulee olla yhteistyössä koko rakennusprojektin ajan. Hyvältä suunnittelijalta saat kullan arvoista tietoa. Omakotitalon suunnitelmia tekevät - arkkitehdit - rakennusinsinöörit - rakennusmestarit Mikäli valitset valmistalopaketin tulee myös silloin olla pääsuunnittelija. SUUNNITTELU Suunnittelutyö on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Käykää suunnitelmia lävitse suunnittelijan kanssa yhteistuumin. Suunnitelmia tulee käydä luonnosvaiheessa esittelemässä rakennustarkastajalle pääsuunnittelijan kanssa. Suunnittelusta kannattaa maksaa, hyvällä suunnittelulla voi säästää kustannuksia. Turhat neliöt maksavat aina. Hyvällä suunnittelulla ja ammattitaitoisella työllä vältetään rakennusvirheitä ja työ tulee kerralla hyvin tehdyksi. Kannattaa muistaa sanonta Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Asemakaava-alueelle suunnittelija saa kunnasta hyvät lähtötiedot suunnittelulle. Suunnittele talo tontille eikä päinvastoin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. kaavamääräykset ilmansuunnat katu ja sille liittyminen maasto (korkeussuhteet, kaltevuus jne.) kasvillisuus ympäristö ja naapurirakennukset rakentamistapaohjeet Suunnittelulle alkulähtö on tontti. Tutki suunnittelijan kanssa rakennuspaikka ja selvitä maaperä. Maaperän kantavuuden selvittämiseksi kannattaa tehdä pohjatutkimus. Pääpiirustusten, jotka vaaditaan rakennuslupaan, lisäksi on tehtävä mitoitetut työpiirustukset rakennepiirustukset LVI-piirustus sähköpiirustus Pyydä suunnittelijalta myös piirustukset mittakaavassa 1:50. Leikkaus- ja detaljikuvat 1:10. Suunnitelmia on hyvä tarkentaa mahdollisilla muutoksilla. Käytä ammattitaitoista suunnittelijaa!

6 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 6 RAKENNUSLUPAMENETTELY Luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat: 1. Rakennuslupahakemus 1 kpl 2. Rakennushankeilmoitus RH 1 kpl (jokaisesta rakennuksesta oma RH-lomake) 3. Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa 1 kpl (lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimus tms.) 4. Karttaote (voi pyytää kunnasta) 1 kpl Mistä saat lupahakemuskaavakkeet Lupahakemuskaavakkeet ja muut hakemukseen liittyvät ohjeet saat kunnanvirastolta, tekniseltä osastolta. Kaavakkeita voit tilata myös soittamalla, puh / Marita Panttila. Mihin jätät lupahakemuksen Rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemus jätetään kunnan tekniselle osastolle rakennusvalvontaan. Rakennusluvan käsittely Rakennusluvat käsittelee omakotitalojen ja sitä pienempien kohteiden osalta rakennustarkastaja viranhaltijapäätöksellä. Rakennustarkastaja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena. Rakennustarkastaja käsittelee lupa-asioita viikoittain. Rakennuslupapäätös pyritään antamaan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun kaikki rakennuslupa-asiakirjat liitteineen ovat kunnossa, ellei hakemus mene lautakuntakäsittelyyn. Lautakunta pitää kokouksia pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lupapäätös Rakennuslupapäätös lähetetään postitse, lupapäätöksen mukana on lasku. Rakennuslupapäätöksessä on mainittu pyydettävät katselmukset sekä mahdolliset lupaehdot. Päätöksen mukana palautetaan yksi lupapiirustussarja, mihin tehdään vähäiset korjausmerkinnät. Annettu rakennuslupapäätös tulee käydä huolella läpi. 5. Asemapiirros 4 kpl Tulee olla 1:500 tai 1:200 mittakaavassa. Asemapiirroksessa tulee olla mitoitukset, tontin toiminnot, rajanaapurien nimet, pihasuunnitelmaa, viemäröinti, liittymät ja muut tarvittavat toiminnot. (Suomen rakentamistapamääräykset) 6. Pääpiirustukset 3 kpl Pohjapiirustus 1:50 tai 1:100 Julkisivut 1:50 tai 1:100 Leikkaus 1:20 tai 1:10 Hormikuva (vaaka- ja pystyleikkaus) 1:20 tai 1:50 U-arvo selvitys tai tasauslaskelma Suunnitelmissa tulee olla mitoitukset, ainemerkinnät, huonemerkinnät, julkisivun värimerkinnät ja julkisivumateriaalimerkinnät. Rakennushankkeen huoneistoala, kerrosala, rakennusala ja tilavuustiedot. (Suomen Rakentamismääräykset) 7. Tieliittymälupa (ei asemakaava-alueella) (Tiehallinto ELY-keskus) 8. Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus 1 kpl (Rakennettaessa jätevesijärjestelmää rakennuspaikalle, jonne ei ole kunnallista viemäriä.) Liitteenä tulee olla järjestelmän periaateselvitys ja mitoitustiedot, maaperäselvitys, rakennustapaselostus, suunnittelija, erillinen selvitys jätevesijärjestelmästä ja asemapiirustus, johon osoitettu viemäröinti. 9. Selvitys vesijohtoon liittymisestä 1 kpl (ellei kunnallinen vesijohto) 10. Vastaava työnjohtajahakemus 1 kpl 11. Vastaava kvv- ja iv- työnjohtajahakemus 1 kpl 12. Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi 1 kpl 13. Naapurien kuuleminen (kaikkien rajanaapurien kuuleminen, myös tie- tai muun alueen toiselta puolelta) 14. Selvitys rakentamispaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä terveellisyydestä 1 kpl 15. Energiaselvitys ja energiatodistus 1 kpl Mihin tarvitaan rakennuslupa tai mihin toimenpidelupa tai ilmoitusmenettely, saat selville ottamalla yhteyttä rakennustarkastajaan. Kunnan rakennusjärjestyksessä on selvitetty rakentamiseen sekä lupamenettelyyn liittyviä asioita. Kts. myös

7 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 7 TOIMENPIDELUPAMENETTELY 1. Lupahakemus 1 kpl 2. Tarvittaessa RH-ilmoitus 1 kpl 3. Selvitys siitä, että hakija hallitsee kiinteistöä 1 kpl 4. Suunnitelmat 3 kpl Pohjapiirustus 1:50 tai 1:100 Pohjapiirustuksessa merkittävä muutettu kohta, nykytilanne ja uusi tilanne, muutettavan tilan pinta-ala ja tilavuus. Julkisivut tarvittaessa Julkisivusta tulee olla piirustus silloin, kun julkisivu muuttuu olennaisesti. Leikkauskuva tarvittaessa 5. Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus 1 kpl (Rakennettaessa jätevesijärjestelmää rakennuspaikalle, jonne ei ole kunnallista viemäriä.) Liitteenä tulee olla järjestelmän periaateselvitys ja mitoitustiedot, maaperäselvitys, rakennustapaselostus, suunnittelija, erillinen selvitys jätevesijärjestelmästä ja asemapiirustus, johon osoitettu viemäröinti. TIEDOTTAMINEN RAKENTAMISESTA Rakentajan on tiedotettava samaan aikaan kun rakennuslupahakemus on jätetty viranomaiselle rakentamisen aloittamisesta rakennuspaikalle asetettavalla kyltillä. Malli on saatavissa tekniseltä osastolta. Hormikatselmus Hormikatselmuksen suorittaa palomestari tai palotarkastaja. Hormikatselmus tulee tilata paloasemalta puh VASTAAVA TYÖNJOHTAJA Vastaava työnjohtaja tulee olla pääsääntöisesti kaikissa rakennuskohteissa. Vastaavan työnjohtajan tulee olla tehtävään pätevä henkilö. Omakotitalon ja sitä suuremman rakennuskohteen vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimukset täyttää vähintään teknillisen koulun rakennuslinjan käynyt henkilö. Vastaava työnjohtaja on rakentajalle erittäin tärkeä henkilö. Hyvä työnjohtaja maksaa itsensä takaisin hyvillä ja arvokkailla neuvoillaan. Työnjohtajaa voi käyttää myös hankinnoissa ja materiaalien valinnoissa suunnittelijan ohella. Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on määritelty erikseen tarkemmat ohjeet. Vastaava työnjohtaja on rakentajaa varten oleva asiantuntija ja vastaa rakennustyön johtamisesta ja työstä. Vastaavan työnjohtajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa. ALOITUSKOKOUS Rakennusluvassa on määrätty aloituskokouksen pitämisestä. Kokouksen tulee rakentajan kutsua kokoon ja siihen tulee osallistua rakennustarkastajan lisäksi rakentaja, suunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Aloituskokous tulee pitää ennen rakennustöiden aloittamista. Aloituskokous on pidettävä omakotitalo- ja sitä suuremmissa rakennuskohteissa. KATSELMUKSET Rakennuslupapäätöksessä on mainittu ne katselmukset, jotka tulee pyytää suoritettavaksi. Katselmukset tekee rakennustarkastaja ja ne tulee pyytää 2-3 päivää ennen katselmusajankohtaa. Katselmukset pyritään tekemään 3 päivän kuluessa. Katselmukset tehdään aina rakentajan pyynnöstä. Katselmukset merkitään luvan seurantakorttiin. Katselmukset tulee tilata rakennustarkastajalta puh Jos rahoituspankki vaatii valmiusasteselvitystä, toimitamme katselmuspöytäkirjan pankkiin suoraan, jos rakentaja niin haluaa. KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJA Rakennuskohde, johon tehdään vesi- ja viemäritöitä, tulee olla erillinen vastaava kvv- työnjohtaja. Jos tehdään ilmastointitöitä, tulee olla vastaava iv-työnjohtaja. Työnjohtajien pätevyydet on määritelty erikseen. Omakotitalolla voi olla kvv-/iv- työnjohtajana LVIteknikko tai - insinööri tai useamman vuoden vesi- ja viemäritöitä / ilmastointitöitä tehnyt ammattiasentaja. Katselmuksissa tulee vastaava työnjohtaja olla paikalla.

8 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 8 KUNNALLISTEKNIIKKA Vesihuoltomestari Hannu Salomäki puh VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMINEN Kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon tulee rakentajan ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä tiedustella asiaa vesihuoltomestarilta. Kun liittämistyö tulee ajankohtaiseksi sovitaan vesihuoltomestarin kanssa liittämistyön ajankohdasta vesijohdon, jätevesiviemärin ja salaojan päätekohdista ym. liittämistyöhön liittyvät asiat. Liittymistä laaditaan liittymissopimukset, jotka lähetetään liittyjälle allekirjoitettavaksi. Liittymismaksut laskutetaan kun kiinteistö on liitetty verkostoon. Vesi- ja viemärijohto liitetään kunnan toimesta kunnan verkostoihin. Liittymiskohta on tontin rajalla, josta eteenpäin liittyjä huolehtii tonttijohtojen rakentamisesta materiaaleineen. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisessa noudatetaan RakMk D1:n määräyksiä ja ohjeita. VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMISMAKSUT Omakotitalo: vesi jätevesi - alle 100 m 2 812,80 812, m , ,79 - yli 200 m , ,80 Liittymismaksut sisältävät ALV 24 %. TIELIITTYMÄT TONTILLE Kaduilla ja kunnan hoidossa olevilla yksityisteillä tieliittymät tontille saa tehdä ilman erillistä hakemusta. Ohjeet liittymän teosta ja sijoituksesta antaa rakennustarkastaja puh tai talonrakennusmestari puh Liittymissä rumpuputken koko tulee olla vähintään 300 mm tai tarpeen vaatiessa suurempikin. Yleisillä teillä tieliittymälupa on haettava Etelä- Pohjanmaan Ely-keskukselta. Tonttiliittymä saa olla enintään 8,0 metriä leveä. JÄTEHUOLTO Jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä siivoustyönjohtaja Helena Viitasaloon. puh Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen: Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Laihialla on ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jolloin kiinteistöt voivat itse kilpailuttaa jätteenkuljetuksensa ao. luvan omaavan yrittäjän kanssa. Lajitteluvelvoite: Jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta kiinteistöllään. Rakennustoiminnan aikana on rakennusjäte lajiteltava rakennuspaikalla kuljetusta varten annettujen purkamis- ja peruskorjausjätteitä koskevan selvityksen mukaan useampaan jätejakeeseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät kotisivulta asuminen/jätehuolto.

9 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 9 OMISTUSASUNTOJEN KORKO- TUKILAINAT Kirjaaja Liisa Nikkilä puh * matalaenergiaomakotitalon rakentamiseen * enintään 80 % hyväksytyistä rakennus- ja tonttikustannuksista huomioiden perheen koon mukaiset enimmäisneliömäärät * lainan myöntää pankki ja kunta hyväksyy korkotukilainaksi * normaali pankkilainasuhde * valtio maksaa korkotuen lainanantajalle KORKOTUKILAINAN HAKEMINEN * haetaan siltä kunnalta, jonka alueella lainoitettava asunto sijaitsee * kunta ilmoittaa hakuajoista * pankin kanssa neuvoteltava ehdot - kunta hyväksyy korkotukilainaksi LAINAN VOI SAADA KORKOTUEN MÄÄRÄ Uudisrakentaminen Korkotukea maksetaan korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 % lainan jäljellä olevasta pääomasta, lainavuosittain seuraavasti: 1-5 lainavuotena 70 % korosta % Korot saa vähentää verotuksessa. KORKOTUKILAINAN MAKSAMINEN TAKAISIN * korosta sopivat lainanantaja (pankki) ja lainansaaja keskenään * korko ei saa ylittää yleisesti samanlaisiin tarkoituksiin myönnettävien lainojen korkoa * lyhennykset ja laina-aika sovitaan lainanantajan kanssa KÄYTTÖ JA MYYNTIRAJOITUKSET * käytettävä omana asuntona * voidaan tilapäisesti vuokrata * voidaan vapaasti myydä - korkotuki lakkaa asunnon luovutuspäivästä, jollei korkotukilainaa käytetä kohtuullisessa ajassa uudelleen oman asunnon hankintaan. * yksityishenkilö sosiaalisen tarveharkinnan mukaan * valtioneuvoston antamat enimmäistulorajat eivät voi ylittyä, myös varallisuus voi vaikuttaa lainan hyväksymiseen korkotukilainaksi ja sen määrään ASUNNON KOKO PERHEEN MUKAAN * kooltaan kohtuullinen perheen kokoon ja ikärakenteeseen nähden * rakennussuunnitelmat ja -kustannukset hyväksyy kunnan rakennustarkastaja * haettava rakennuslupa

10 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 10 Sähköliittymisasioissa ota yhteyttä sähköyhtiöön, josta olet ajatellut hankkia sähköliittymäsi. Voit myös kilpailuttaa sähkötarjouksen. Puhelin-, laajakaista ym. asioissa ota yhteyttä yrityksiin, joiden palveluihin ao. liittymät kuuluvat.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin vaihde Puhelin (09) 22 5051 Mittaus- ja kiinteistötoimi Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela puh. 044 553 3421 tapio.jokela@karkkila.fi

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39 R O V A N I E M I Paikkatieto- ja Tonttipalvelut päiväys 12.4.2016 Määräaikainen tonttihaku ajalla 14. - 28.4. 2016 klo 15.00 mennessä. Asumiseen tarkoitettuja tontteja / rakennuspaikkoja on haettavana

Lisätiedot

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Haukipudas, Holma-Haapajärvi ja Heitonkangas Kiiminki, Hakomäki ja Honkimaa Martinniemi, Vahtola Oulunsalo, Niemenranta Vesala Yli-Ii Ylikiiminki,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Haapalan omakotialue, kaupunginosa 8

Haapalan omakotialue, kaupunginosa 8 Haapalan omakotialue, kaupunginosa 8 Haapalan pientaloalue sijaitsee upean luonnon ympäröimänä vain muutaman kilometrin päässä Karkkilan keskustasta. Rauhallisella ja luonnonläheisellä asuinalueella on

Lisätiedot

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille Hakuaika 1.4.2016-25.4.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN OMAKOTITONTTIEN HAKI- JOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA Metsäkylän Työlänojan alueelta 32 omakotitalotonttia Hakuaika 3. 21.11.2014 kello 15.00 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalotontteja Metsäkylän Työlänojan alueelta

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Mannisenmäki rakentajainfo

Mannisenmäki rakentajainfo Mannisenmäki rakentajainfo 7.9.2016 Tilaisuuden esittelijät Tontin ostoon liittyvät asiat Ulla Nyqvist, maankäyttöinsinööri Palvelupiste Hannikainen Anne Heikkinen, asiakaspalvelupäällikkö Alueen asemakaava

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp Rakennus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2016 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 4 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset:

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Mäntsälän portin yritysalue) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 14.02.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano KAUPPAKIRJA Nousiaisten kunta luonnos 12.8.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2. OSTAJA y-tunnus 1680089-7 os. Torikuja, 21270 Nousiainen

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu en kaupunkiseutu Rakennus-, purkamis-, toimenpide- ja maisematyölupien taksavertailu 12/2015 Kysely ja koonti: suunnittelija Emilia Tommila, en kaupungin rakennusvalvonta TAKSAVERTAILU RAKENNUS- JA PURKAMISLUVAT

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m²

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m² R O V A N I E M I Maankäyttö päivitys 11.4.2013 HAETTAVANA OLEVAT TONTIT Määräaikainen haku ajalla 15.- 30.4.2013 klo 15.00 mennessä Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- VENNIVAARA

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut HAKIJAN HENKILÖTIEDOT ASIOIDEN- HOITAJA NYKYISET PALVELUT

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet Panninniemi 3

Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet Panninniemi 3 Omakotirakennuspaikkojen hakuohjeet Panninniemi 3 Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.1.2016 Sisältö 1. Yleistä...3 2. Rakennuspaikan hakeminen...3 3. Rakennuspaikkapäätökset... 4 4. Luovutusehdot...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe 1.8.2011 TONTTIEN SIJAINTI Tarvasmäen tontit sijaitsevat n. 8,3 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta kaakkoon lähellä Janakkalan kunnan rajaa.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Jaana Koskivaara-Coniel (henkilötunnus), osoite Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Kerrosalat: Rakennettu k-m 2 Vertailu (US250 mm) 0.0 k-m 2 Vireillä k-m 2

Kerrosalat: Rakennettu k-m 2 Vertailu (US250 mm) 0.0 k-m 2 Vireillä k-m 2 Rakennuslautakunta 8 12.01.2016 Rakennuslupahakemus nro 2015-806 tontille 405-7-20-19 24/10.03.00.04.00/2016 RAKLA 8 Valmistelija/lisätiedot: Apulaisrakennustarkastaja Päivi Salminen, puh.040 596 3883

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan ja

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa Rakennuslautakunta 49 30.06.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-353 / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 49 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

HAKEMUSMENETTELY. TONTIT Hakemustietojen lisäksi hakija merkitsee mieleisensä tontit paremmuusjärjestykseen hakemukselle.

HAKEMUSMENETTELY. TONTIT Hakemustietojen lisäksi hakija merkitsee mieleisensä tontit paremmuusjärjestykseen hakemukselle. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja haetaan hakuaikana sähköisesti tai paperihakemuksella. Paperihakemukset toimitetaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimeen ennen hakuajan päättymistä, os. Frenckellinaukio 2 D,

Lisätiedot

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa.

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ Asunto Oy Keravan Moukaritie 5, 0614308-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) OSTAJA Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A. Nousiaisten kunta Perustettavan yhtiön lukuun Jari Virtanen

K A U P P A K I R J A. Nousiaisten kunta Perustettavan yhtiön lukuun Jari Virtanen K A U P P A K I R J A Nousiaisten kunta Perustettavan yhtiön lukuun Jari Virtanen luonnos 13.4.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2.

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö Kirjaamisprosessi tilannekatsaus Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö 9.9.2014 Uudistuksia kirjaamisprosessissa Kaupanvahvistajista annetun lain muutos: Kaupanvahvistajan tulee liittää kiinteistönluovutusilmoitukseen

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Tonttiesite 10/2012. Karkkilan kaupungin

Tonttiesite 10/2012. Karkkilan kaupungin Tonttiesite 10/2012 Karkkilan kaupungin Myytävät omakotitontit 2012 Tonttien varaukset, osto ja vuokraus Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela puh. 09 4258 3729, 044 553 3421 tapio.jokela@karkkila.fi

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyvinkään kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.2016 Rakenneyksikön päällikkö on 19.7.2016 ja 9.8.2016 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26 29 Päätökset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot