LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä."

Transkriptio

1 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen urakkaan lähtijät eivät ole useinkaan rakennusalan ammattilaisia tai edes tietoisia asiaan liittyvistä tiedon-/taidontarpeista. Auttaaksemme Sinua hyvän lopputuloksen aikaansaamisessa, päätimme koota opaskirjasen tarpeitasi varten. Pyrimme tässä oppaassa lyhyesti ja seikkaperäisesti antamaan sinulle muistilistan, josta ilmenee, mitä tarvitset, mistä mitäkin tietoa saat tai haet ja mitä kaikkea sinun tulee hoitaa. Hyvästä oppaastakaan ei aina löydy tarvitsemaasi tietoa, siksi olemme palveluksessasi. Yhteystietomme selviävät seuraavalta sivulta. Käy ja/tai soita! RYHTYESSÄSI RAKENTAMAAN UUTTA KO- TIA TARVITSET: TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. Katso tonttiasiat sivulta 3 SUUNNITTELU Suunnittelun tärkeyttä ei voida vähätellä, sillä se on kaiken A ja O. Katso suunnittelu sivulta 5 RAKENNUSLUPA Kun asiakirjat valmiit, niin tulee hakea rakennuslupa. Katso rakennuslupa-asiat sivulta 6 KUNNALLISTEKNIIKKA JA JÄTEHUOLTO tulee huomioida suunnittelussa. LAINAA On myös mahdollisuus hakea korkotukilainaa. Katso kunnallistekniikka ja jätehuoltoasiat sivulta 8 Katso korkotukilainat sivulta 9 TOTEUTUS Huomioi myös sähkö- ja teleasiat. Katso sähkö- ja tele asiat sivulta 10 TYÖNJOHTAJA Katso vastaava ja kvv/iv -työnjohtaja sivulta 7

2 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 2 OTA MEIHIN YHTEYTTÄ, VASTAAMME MIELELLÄMME Seppo Lamminaho rakennustarkastaja puh rakentamisen neuvonta ja ohjaus ja rakennusvalvonta rakennus- ja toimenpideluvat (omakotitalot ja sitä pienemmät rakennuskohteet) purkamisluvat ja purkuilmoitukset maa-ainesoton valvonta korjausavustukset ja -neuvonta ympäristöasiat vesikäymäläluvat rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijä KUNNALLISTEKNIIKKA Hannu Salomäki vesihuoltomestari puh vesi- ja viemärilaitoksen uudisrakentaminen vesi- ja viemärilaitoksen kunnossapito vesi- ja viemäriliittymissopimusten valmistelu katujen suunnittelu ja rakentaminen Marita Panttila apulaiskanslisti puh tonttivaraukset lupahakemukset laskutus neuvonta em. asioissa PALOTURVALLISUUS Ville Isomöttönen palomestari puh palotarkastukset Mikko Ahola palotarkastaja puh rakentamisen ohjaukseen liittyvät tehtävät Anna Annila (vapaalla) sijaisena Mikael Yritys maanmittausteknikko puh maa-alueiden/tonttien hankkiminen kaavoitus-, kartoitus- ja mittaus rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä maanmittaustoimitus- ja kartta-asiat yksityistietoimitusasiat poikkeamislupa ja suunnittelutarve -lausunnot LAINA-ASIAT Liisa Nikkilä kirjaaja puh korkotukilainat

3 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 3 TONTIN HANKINTA Kun olet päättänyt minkä tontin haluat, voit varata tontin tai voit myös ostaa sen suoraan ilman varausta. Varaussopimusasioissa ota yhteyttä Marita Panttilaan, puh ja kaupantekovaiheessa ota yhteyttä hallintojohtaja Tarja Vilmuseen, puh TONTIN VARAAMINEN Voit varata haluamasi tontin tekemällä siitä kunnan kanssa kirjallisen varaussopimuksen. Varaussopimus on voimassa kuusi kuukautta. Omakotitontin varausmaksu on 50,- ja rivitalotontin 200,-. Varausmaksu vähennetään kauppahinnasta. Jos et syystä tai toisesta ostakaan tonttia, jää varausmaksu kunnalle. Samalla maksulla voit myös vaihtaa tonttivarauksen kohdetta. Varaussopimukset tehdään teknisellä osastolla / Marita Panttila. Tonttivaraukselle voi myös perustellusta syystä hakea jatkoaikaa. TONTIN OSTAMINEN Tontti saadaan omaksi tekemällä siitä kiinteistökauppa kunnan kanssa. Kaupasta ja allekirjoittamisen ajankohdasta sovitaan hallintojohtaja Tarja Vilmusen kanssa. Kunta laatii kauppakirjan, johon merkitään kaupan kaikki ehdot. Tonttien myyntihinnat on kunnanvaltuusto vahvistanut etukäteen alueittain. Alle 35-vuotiaat saavat vahvistetusta hinnasta 20 % alennuksen, elleivät ole aikaisemmin ostaneet Laihian kunnalta tonttia. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa ovat yhtäaikaa läsnä ostaja/ostajat sekä kunnan edustajat ja kaupanvahvistaja. Poissaolevaa ostajaa voi allekirjoitustilaisuudessa edustaa yksilöidyllä valtakirjalla. Ostajien tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä kaupantekotilaisuudessa. Rakentaminen on toteutettava kolmen vuoden kuluessa kaupan tekemisestä. Tontti kannatta ostaa hyvissä ajoin (n. 1/2 v.) ennen rakentamista. Näin sinulla on aikaa hoitaa lainhuudatus ja kiinnitysasiat kuntoon ennen ryskätöiden alkamista. Rakennuslupaa ei voida myöntää ennen kuin tonttikauppa on tehty ja kauppahinta maksettu. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN Kaupan tekemisen jälkeen kunnan talousosasto lähettää kaupasta laskun. Laskussa on eritelty tontin kauppahinta, rajamerkki- ja mittauskulut sekä vähennetty varausmaksu. Laskuasioissa voit ottaa yhteyttä taloustoimistoon puh LAINHUUDATUS Kaupan tekemisen jälkeen on ostajan haettava tonttiinsa lainhuuto, jolla tarkoitetaan omistusoikeuden kirjaamista KTJ -rekisteriin. Lainhuudatusta haetaan maanmittauslaitokselta, Vaasan palvelupiste, Wolffintie 35 (PL 3300) Vaasa. Lisätietoja Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Myöhästyneestä hakemuksesta seuraa varainsiirtoveron korotus. Lainhuutoa varten tarvitaan yleensä seuraavat asiakirjat: 1. Kirjallinen hakemus valmiille, internetistä (kirjaamisasiat.fi>lomakkeet) löytyvälle lomakkeelle. 2. Todistus = kuitti kauppahinnan maksamisesta. 3. Todistus = kuitti varainsiirtoveron (4 % kauppahinnasta) maksamisesta rahalaitoksesta saatavalla lomakkeella tai ensiasunnon ostajan vakuutus (kirjaamisasiat.fi>lomakkeet). 4. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote tontin myyntihinnan vahvistamisesta. 5. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote alennetusta hinnasta (alle 35 vuotiaat). 6. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös tontin myynnistä. Tämä asiakirja postitetaan kunnasta maanmittauslaitokselle päätöksen laillistuttua. 7. Johtosääntöote kunnan nimenkirjoittajista. 8. Johtosääntöote viranhaltijan ratkaisuvallasta. Kaupanvahvistaja toimittaa maanmittauslaitokselle alkuperäistä vastaavan kauppakirjan. Kaupanteon yhteydessä saat kaupanvahvistajalta valmiin lomakkeen ja kirjalliset ohjeet ja suurimman osan tarvittavista liitteistä lainhuudon hakemista varten. Lainhuutoa on syytä hakea viipymättä. Samanaikaisesti voi myös hakea määräalaan / tilaan kiinnitystä / panttikirjaa lainan vakuudeksi. Kiinnitys vahvistetaan omistajan hakeman rahamäärän suuruiseksi. Todistukseksi kiinnityksen vahvistamisesta annetaan panttikirja, joka ei ole luonteeltaan velkakirja. Panttioikeus kiinteistöön syntyy sitten, kun kiinteistön omistaja panttaa panttikirjan velkojalle (pankille) saamisen vakuudeksi. Lainhuudatus maksaa 107. Hakemuksen voi jättää maanmittauslaitoksen palvelupisteeseen itse tai antaa sen pankin tms. hoidettavaksi korvausta vastaan. Päätös / todistus lainhuudosta tulee kotiin postitse alkuperäisen kauppakirjan ohella. Lainhuutotodistus on osoitus tontin omistusoikeudesta.

4 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 4 LOHKOMINEN Yleensä myytävä tontti on määräala, joka vasta lohkomistoimituksessa muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Tontin nurkkapisteet on kunnan toimesta merkitty maastoon kunnan myymien tonttien osalta. Lohkomista ei tarvitse itse hakea, vaan se tulee vireille automaattisesti sen jälkeen kun olet hakenut ja saanut lainhuudon. Lohkomistoimituksen suorittaa valtion viranomainen eli maanmittauslaitos, josta ilmoitetaan sinulle kirjeitse 10 pv aikaisemmin toimituksen paikka ja ajankohta, joka on yleensä kesäaikaa. Lohkomisessa merkitään / tarkastetaan tontin rajat rajapyykeillä ja annetaan tontille sinun valitsema nimi. Toimitus voidaan suorittaa, vaikka et pääsisikään itse paikan päälle. Kun toimitus on merkitty tilana kiinteistörekisteriin lähettää maanmittauslaitos omistajalle toimituskirjan ja kartan, josta näkyy tontin rajat, pinta-ala, kiinteistötunnus jne. Lohkominen maksaa tontin osalta yleensä n ja sen laskuttaa valtio toimituksen jälkeen. Hinta riippuu mm. pinta-alasta ja samanaikaisesti lohkottavien tonttien määrästä ym. Toisinaan tontti on jo valmiiksi lohkottu tilaksi. Tällöin kaupan kohteena on valmis itsenäinen tila johon haetaan lainhuuto em. tavalla ja lohkomista ei enää tarvita. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSE- MINEN Maanmittausteknikko puh Rakennustarkastaja puh Rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen rakentamisen aloittamista rakentaja tilaa tekniseltä osastolta (maanmittausteknikolta tai rakennustarkastajalta) rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen tontille. Rakennuksen paikka merkitään maastoon asemapiirroksessa osoitettuun / hyväksyttyyn paikkaan. Ennen merkitsemisen tilaamista rakentaja voi suorittaa tontilla rakennuksen paikan raivauksen (pintamaiden, kivien, puiden jne. poiston). Kunnan toimesta maastoon merkitään muutaman päivän toimitusajalla rakennettavan rakennuksen sokkelin korkeus ja nurkkapisteet, jotka tulee linjata rakentajan tekemille linjapukeille ennen kaivu-/ täyttötöiden jatkamista. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sisältyy rakennuslupamaksuun. Mahdollisesta uusintamerkinnästä peritään lisämaksu. Rakentaja varaa tontille kymmenkunta n. 1,5 m pituista rimaa / seivästä, joilla merkintä suoritetaan. Rakentajan olisi suotavaa olla paikalla, kun merkintä suoritetaan. Ennen merkinnän tilaamista tontin kulmapisteet / rajapyykit on syytä etsiä ja merkitä puuseipäillä. Kaivu- ja täyttötöiden aikana on varottava rajapyykkien hävittämistä. Rajapyykkien takaisinlaitto maksaa rakentajalle satoja euroja, koska se täytyy tehdä maanmittaustoimituksena valtion viranomaisen toimesta. Sijaintikatselmuksen suorittaa rakennustarkastaja.

5 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 5 RAKENNUSLUPA JA RAKEN- NUSTARKASTUS Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu rakennuslupakäsittelyt, katselmusten suorittaminen, rakentamisen yleinen ohjaus ja neuvonta sekä lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimiminen. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan mitä laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään. Rakennustarkastaja suorittaa rakennustyömaalla lupapäätöksessä määrätyt katselmukset. Katselmukset tilataan n. 2-3 päivää etukäteen rakennustarkastajalta. Katselmukset tilaa rakennuttaja tai kohteeseen hyväksytty vastaava työnjohtaja. Rakentamisneuvontaa annetaan toimistossa sekä paikan päällä käymällä. Rakennustarkastaja on toimistossa tiistaisin ja perjantaisin klo Tapaamisesta on hyvä sopia etukäteen. Rakennustarkastajan toimistohuone on virastotalon sisäpihalla I-kerroksessa teknisellä osastolla. SUUNNITTELIJA Valitse aina ammattitaitoinen suunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään suunnittelijalle tietty koulutustaso ja pätevyys. Suunnittelijan kelpoisuus tulee arvioida hakemuksella viimeistään rakennusluvan yhteydessä. Tämän hakemuksen voi myös tehdä etukäteen. Suunnittelijan kanssa tulee olla yhteistyössä koko rakennusprojektin ajan. Hyvältä suunnittelijalta saat kullan arvoista tietoa. Omakotitalon suunnitelmia tekevät - arkkitehdit - rakennusinsinöörit - rakennusmestarit Mikäli valitset valmistalopaketin tulee myös silloin olla pääsuunnittelija. SUUNNITTELU Suunnittelutyö on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Käykää suunnitelmia lävitse suunnittelijan kanssa yhteistuumin. Suunnitelmia tulee käydä luonnosvaiheessa esittelemässä rakennustarkastajalle pääsuunnittelijan kanssa. Suunnittelusta kannattaa maksaa, hyvällä suunnittelulla voi säästää kustannuksia. Turhat neliöt maksavat aina. Hyvällä suunnittelulla ja ammattitaitoisella työllä vältetään rakennusvirheitä ja työ tulee kerralla hyvin tehdyksi. Kannattaa muistaa sanonta Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Asemakaava-alueelle suunnittelija saa kunnasta hyvät lähtötiedot suunnittelulle. Suunnittele talo tontille eikä päinvastoin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mm. kaavamääräykset ilmansuunnat katu ja sille liittyminen maasto (korkeussuhteet, kaltevuus jne.) kasvillisuus ympäristö ja naapurirakennukset rakentamistapaohjeet Suunnittelulle alkulähtö on tontti. Tutki suunnittelijan kanssa rakennuspaikka ja selvitä maaperä. Maaperän kantavuuden selvittämiseksi kannattaa tehdä pohjatutkimus. Pääpiirustusten, jotka vaaditaan rakennuslupaan, lisäksi on tehtävä mitoitetut työpiirustukset rakennepiirustukset LVI-piirustus sähköpiirustus Pyydä suunnittelijalta myös piirustukset mittakaavassa 1:50. Leikkaus- ja detaljikuvat 1:10. Suunnitelmia on hyvä tarkentaa mahdollisilla muutoksilla. Käytä ammattitaitoista suunnittelijaa!

6 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 6 RAKENNUSLUPAMENETTELY Luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat: 1. Rakennuslupahakemus 1 kpl 2. Rakennushankeilmoitus RH 1 kpl (jokaisesta rakennuksesta oma RH-lomake) 3. Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa 1 kpl (lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimus tms.) 4. Karttaote (voi pyytää kunnasta) 1 kpl Mistä saat lupahakemuskaavakkeet Lupahakemuskaavakkeet ja muut hakemukseen liittyvät ohjeet saat kunnanvirastolta, tekniseltä osastolta. Kaavakkeita voit tilata myös soittamalla, puh / Marita Panttila. Mihin jätät lupahakemuksen Rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemus jätetään kunnan tekniselle osastolle rakennusvalvontaan. Rakennusluvan käsittely Rakennusluvat käsittelee omakotitalojen ja sitä pienempien kohteiden osalta rakennustarkastaja viranhaltijapäätöksellä. Rakennustarkastaja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena. Rakennustarkastaja käsittelee lupa-asioita viikoittain. Rakennuslupapäätös pyritään antamaan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun kaikki rakennuslupa-asiakirjat liitteineen ovat kunnossa, ellei hakemus mene lautakuntakäsittelyyn. Lautakunta pitää kokouksia pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lupapäätös Rakennuslupapäätös lähetetään postitse, lupapäätöksen mukana on lasku. Rakennuslupapäätöksessä on mainittu pyydettävät katselmukset sekä mahdolliset lupaehdot. Päätöksen mukana palautetaan yksi lupapiirustussarja, mihin tehdään vähäiset korjausmerkinnät. Annettu rakennuslupapäätös tulee käydä huolella läpi. 5. Asemapiirros 4 kpl Tulee olla 1:500 tai 1:200 mittakaavassa. Asemapiirroksessa tulee olla mitoitukset, tontin toiminnot, rajanaapurien nimet, pihasuunnitelmaa, viemäröinti, liittymät ja muut tarvittavat toiminnot. (Suomen rakentamistapamääräykset) 6. Pääpiirustukset 3 kpl Pohjapiirustus 1:50 tai 1:100 Julkisivut 1:50 tai 1:100 Leikkaus 1:20 tai 1:10 Hormikuva (vaaka- ja pystyleikkaus) 1:20 tai 1:50 U-arvo selvitys tai tasauslaskelma Suunnitelmissa tulee olla mitoitukset, ainemerkinnät, huonemerkinnät, julkisivun värimerkinnät ja julkisivumateriaalimerkinnät. Rakennushankkeen huoneistoala, kerrosala, rakennusala ja tilavuustiedot. (Suomen Rakentamismääräykset) 7. Tieliittymälupa (ei asemakaava-alueella) (Tiehallinto ELY-keskus) 8. Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus 1 kpl (Rakennettaessa jätevesijärjestelmää rakennuspaikalle, jonne ei ole kunnallista viemäriä.) Liitteenä tulee olla järjestelmän periaateselvitys ja mitoitustiedot, maaperäselvitys, rakennustapaselostus, suunnittelija, erillinen selvitys jätevesijärjestelmästä ja asemapiirustus, johon osoitettu viemäröinti. 9. Selvitys vesijohtoon liittymisestä 1 kpl (ellei kunnallinen vesijohto) 10. Vastaava työnjohtajahakemus 1 kpl 11. Vastaava kvv- ja iv- työnjohtajahakemus 1 kpl 12. Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi 1 kpl 13. Naapurien kuuleminen (kaikkien rajanaapurien kuuleminen, myös tie- tai muun alueen toiselta puolelta) 14. Selvitys rakentamispaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä terveellisyydestä 1 kpl 15. Energiaselvitys ja energiatodistus 1 kpl Mihin tarvitaan rakennuslupa tai mihin toimenpidelupa tai ilmoitusmenettely, saat selville ottamalla yhteyttä rakennustarkastajaan. Kunnan rakennusjärjestyksessä on selvitetty rakentamiseen sekä lupamenettelyyn liittyviä asioita. Kts. myös

7 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 7 TOIMENPIDELUPAMENETTELY 1. Lupahakemus 1 kpl 2. Tarvittaessa RH-ilmoitus 1 kpl 3. Selvitys siitä, että hakija hallitsee kiinteistöä 1 kpl 4. Suunnitelmat 3 kpl Pohjapiirustus 1:50 tai 1:100 Pohjapiirustuksessa merkittävä muutettu kohta, nykytilanne ja uusi tilanne, muutettavan tilan pinta-ala ja tilavuus. Julkisivut tarvittaessa Julkisivusta tulee olla piirustus silloin, kun julkisivu muuttuu olennaisesti. Leikkauskuva tarvittaessa 5. Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus 1 kpl (Rakennettaessa jätevesijärjestelmää rakennuspaikalle, jonne ei ole kunnallista viemäriä.) Liitteenä tulee olla järjestelmän periaateselvitys ja mitoitustiedot, maaperäselvitys, rakennustapaselostus, suunnittelija, erillinen selvitys jätevesijärjestelmästä ja asemapiirustus, johon osoitettu viemäröinti. TIEDOTTAMINEN RAKENTAMISESTA Rakentajan on tiedotettava samaan aikaan kun rakennuslupahakemus on jätetty viranomaiselle rakentamisen aloittamisesta rakennuspaikalle asetettavalla kyltillä. Malli on saatavissa tekniseltä osastolta. Hormikatselmus Hormikatselmuksen suorittaa palomestari tai palotarkastaja. Hormikatselmus tulee tilata paloasemalta puh VASTAAVA TYÖNJOHTAJA Vastaava työnjohtaja tulee olla pääsääntöisesti kaikissa rakennuskohteissa. Vastaavan työnjohtajan tulee olla tehtävään pätevä henkilö. Omakotitalon ja sitä suuremman rakennuskohteen vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimukset täyttää vähintään teknillisen koulun rakennuslinjan käynyt henkilö. Vastaava työnjohtaja on rakentajalle erittäin tärkeä henkilö. Hyvä työnjohtaja maksaa itsensä takaisin hyvillä ja arvokkailla neuvoillaan. Työnjohtajaa voi käyttää myös hankinnoissa ja materiaalien valinnoissa suunnittelijan ohella. Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on määritelty erikseen tarkemmat ohjeet. Vastaava työnjohtaja on rakentajaa varten oleva asiantuntija ja vastaa rakennustyön johtamisesta ja työstä. Vastaavan työnjohtajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa. ALOITUSKOKOUS Rakennusluvassa on määrätty aloituskokouksen pitämisestä. Kokouksen tulee rakentajan kutsua kokoon ja siihen tulee osallistua rakennustarkastajan lisäksi rakentaja, suunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Aloituskokous tulee pitää ennen rakennustöiden aloittamista. Aloituskokous on pidettävä omakotitalo- ja sitä suuremmissa rakennuskohteissa. KATSELMUKSET Rakennuslupapäätöksessä on mainittu ne katselmukset, jotka tulee pyytää suoritettavaksi. Katselmukset tekee rakennustarkastaja ja ne tulee pyytää 2-3 päivää ennen katselmusajankohtaa. Katselmukset pyritään tekemään 3 päivän kuluessa. Katselmukset tehdään aina rakentajan pyynnöstä. Katselmukset merkitään luvan seurantakorttiin. Katselmukset tulee tilata rakennustarkastajalta puh Jos rahoituspankki vaatii valmiusasteselvitystä, toimitamme katselmuspöytäkirjan pankkiin suoraan, jos rakentaja niin haluaa. KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJA Rakennuskohde, johon tehdään vesi- ja viemäritöitä, tulee olla erillinen vastaava kvv- työnjohtaja. Jos tehdään ilmastointitöitä, tulee olla vastaava iv-työnjohtaja. Työnjohtajien pätevyydet on määritelty erikseen. Omakotitalolla voi olla kvv-/iv- työnjohtajana LVIteknikko tai - insinööri tai useamman vuoden vesi- ja viemäritöitä / ilmastointitöitä tehnyt ammattiasentaja. Katselmuksissa tulee vastaava työnjohtaja olla paikalla.

8 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 8 KUNNALLISTEKNIIKKA Vesihuoltomestari Hannu Salomäki puh VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMINEN Kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon tulee rakentajan ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä tiedustella asiaa vesihuoltomestarilta. Kun liittämistyö tulee ajankohtaiseksi sovitaan vesihuoltomestarin kanssa liittämistyön ajankohdasta vesijohdon, jätevesiviemärin ja salaojan päätekohdista ym. liittämistyöhön liittyvät asiat. Liittymistä laaditaan liittymissopimukset, jotka lähetetään liittyjälle allekirjoitettavaksi. Liittymismaksut laskutetaan kun kiinteistö on liitetty verkostoon. Vesi- ja viemärijohto liitetään kunnan toimesta kunnan verkostoihin. Liittymiskohta on tontin rajalla, josta eteenpäin liittyjä huolehtii tonttijohtojen rakentamisesta materiaaleineen. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisessa noudatetaan RakMk D1:n määräyksiä ja ohjeita. VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMISMAKSUT Omakotitalo: vesi jätevesi - alle 100 m 2 812,80 812, m , ,79 - yli 200 m , ,80 Liittymismaksut sisältävät ALV 24 %. TIELIITTYMÄT TONTILLE Kaduilla ja kunnan hoidossa olevilla yksityisteillä tieliittymät tontille saa tehdä ilman erillistä hakemusta. Ohjeet liittymän teosta ja sijoituksesta antaa rakennustarkastaja puh tai talonrakennusmestari puh Liittymissä rumpuputken koko tulee olla vähintään 300 mm tai tarpeen vaatiessa suurempikin. Yleisillä teillä tieliittymälupa on haettava Etelä- Pohjanmaan Ely-keskukselta. Tonttiliittymä saa olla enintään 8,0 metriä leveä. JÄTEHUOLTO Jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä siivoustyönjohtaja Helena Viitasaloon. puh Liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen: Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Laihialla on ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jolloin kiinteistöt voivat itse kilpailuttaa jätteenkuljetuksensa ao. luvan omaavan yrittäjän kanssa. Lajitteluvelvoite: Jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan jätteiden lajittelusta kiinteistöllään. Rakennustoiminnan aikana on rakennusjäte lajiteltava rakennuspaikalla kuljetusta varten annettujen purkamis- ja peruskorjausjätteitä koskevan selvityksen mukaan useampaan jätejakeeseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät kotisivulta asuminen/jätehuolto.

9 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 9 OMISTUSASUNTOJEN KORKO- TUKILAINAT Kirjaaja Liisa Nikkilä puh * matalaenergiaomakotitalon rakentamiseen * enintään 80 % hyväksytyistä rakennus- ja tonttikustannuksista huomioiden perheen koon mukaiset enimmäisneliömäärät * lainan myöntää pankki ja kunta hyväksyy korkotukilainaksi * normaali pankkilainasuhde * valtio maksaa korkotuen lainanantajalle KORKOTUKILAINAN HAKEMINEN * haetaan siltä kunnalta, jonka alueella lainoitettava asunto sijaitsee * kunta ilmoittaa hakuajoista * pankin kanssa neuvoteltava ehdot - kunta hyväksyy korkotukilainaksi LAINAN VOI SAADA KORKOTUEN MÄÄRÄ Uudisrakentaminen Korkotukea maksetaan korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 % lainan jäljellä olevasta pääomasta, lainavuosittain seuraavasti: 1-5 lainavuotena 70 % korosta % Korot saa vähentää verotuksessa. KORKOTUKILAINAN MAKSAMINEN TAKAISIN * korosta sopivat lainanantaja (pankki) ja lainansaaja keskenään * korko ei saa ylittää yleisesti samanlaisiin tarkoituksiin myönnettävien lainojen korkoa * lyhennykset ja laina-aika sovitaan lainanantajan kanssa KÄYTTÖ JA MYYNTIRAJOITUKSET * käytettävä omana asuntona * voidaan tilapäisesti vuokrata * voidaan vapaasti myydä - korkotuki lakkaa asunnon luovutuspäivästä, jollei korkotukilainaa käytetä kohtuullisessa ajassa uudelleen oman asunnon hankintaan. * yksityishenkilö sosiaalisen tarveharkinnan mukaan * valtioneuvoston antamat enimmäistulorajat eivät voi ylittyä, myös varallisuus voi vaikuttaa lainan hyväksymiseen korkotukilainaksi ja sen määrään ASUNNON KOKO PERHEEN MUKAAN * kooltaan kohtuullinen perheen kokoon ja ikärakenteeseen nähden * rakennussuunnitelmat ja -kustannukset hyväksyy kunnan rakennustarkastaja * haettava rakennuslupa

10 LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 10 Sähköliittymisasioissa ota yhteyttä sähköyhtiöön, josta olet ajatellut hankkia sähköliittymäsi. Voit myös kilpailuttaa sähkötarjouksen. Puhelin-, laajakaista ym. asioissa ota yhteyttä yrityksiin, joiden palveluihin ao. liittymät kuuluvat.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille Mustasaaren kunta Rakennusvalvonta Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 (vaihde) www.mustasaari.fi/rakentaminen Mustasaaressa lokakuussa

Lisätiedot

MYYTÄVÄT TONTIT SÄKYLÄSSÄ

MYYTÄVÄT TONTIT SÄKYLÄSSÄ MYYTÄVÄT TONTIT SÄKYLÄSSÄ Asuinrakentamiseen kaavoitettujen tonttien esittelyt ja varaukset sekä hajaasutusalueen tonttien esittely Säkylän kunnan tekninen osasto, Rantatie 268 - tekninen johtaja Tarmo

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Rakennusluvan voi jättää myös sähköisesti Lupapiste-palvelun lautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. 1. HAKEMUSASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennetun ympäristön, rakennuskannan sekä hyvän ympäristökuvan

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA Rakennuslautakunta 105 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-810 / Myllymäen koulurakennuksen laajennus päiväkodilla ja viidellä opetustilalla, jäte- ja varastorakennus ja kolme piharakennusta 187/10.03.00.04.00/2014

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

OHJEITA LUVANHAKIJALLE

OHJEITA LUVANHAKIJALLE OHJEITA LUVANHAKIJALLE RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS Rakentamisen luvanvaraisuus määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyksen perusteella. Lupamuotoja ovat rakennuslupa, toimenpidelupa

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE Lupatunnus 17-0115-R 14.03.2017 30 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7601-0002 Palkkionmaankatu 3, 33870 TAMPERE Pinta-ala 8706 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET

1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUVAN HAKUOHJEET 1. RAKENNUSLUPA RAKENNUSLUPA HAETTAVA rakennuksen rakentamiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennuslautakunta Rakennuslupa 2016-61 Päätöspäivämäärä 28.09.2016 62 Sirkka Lamberg Rakennuspaikka 235-4-49-32 Pinta-ala 650.0 Palokunnantie 1 02700 KAUNIAINEN Kaava

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE 1.9.2013 1(6) Rakennusvalvonta Karstuntie 4, 08100 Lohja PL 71, 08101 Lohja rakennusvalvonta@lohja.fi fax(019) 369 4406 OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Hietasmäen ja Vuorentaustan alueilta kolme omakotitalo / paritalotonttia

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Hietasmäen ja Vuorentaustan alueilta kolme omakotitalo / paritalotonttia YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA Hietasmäen ja Vuorentaustan alueilta kolme omakotitalo / paritalotonttia Hakuaika 28.4. 9.5.2014 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalo / paritalotontteja

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ 1. Ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja tilaa aika ennakkoneuvotteluun yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennuspaikan suunnittelun lähtötietojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 42 14.05.2013 Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus RAKLA 42 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008

Karkkilan kaupungin. Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin Myytävät omakotitontit 2008 Karkkilan kaupungin vaihde Puhelin (09) 22 5051 Mittaus- ja kiinteistötoimi Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela puh. 044 553 3421 tapio.jokela@karkkila.fi

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt Rakennuslautakunta 92 04.11.2014 Lupa 2014-771 / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

1. ASUINRAKENNUSTONTIT

1. ASUINRAKENNUSTONTIT 1 JOROISTEN KUNTA TONTTIHINNOITTELU VOIMASSA 1.1.2013 ALKAEN (KV 8.10.2012 36) (Muutos KV 16.9.2013 69) Tonttien myyntihinta on esitetty muodossa /m2. Kaikki jäljempänä esitetyt tontit ovat myös vuokrattavissa.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski.

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJAT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA, jäljempänä ostaja(t). Valkeakosken kaupungin tila-nnn kiinteistötunnus

Lisätiedot

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39 R O V A N I E M I Paikkatieto- ja Tonttipalvelut päiväys 12.4.2016 Määräaikainen tonttihaku ajalla 14. - 28.4. 2016 klo 15.00 mennessä. Asumiseen tarkoitettuja tontteja / rakennuspaikkoja on haettavana

Lisätiedot

001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti Rakennustunnus Osoite Kirkkankankaantie 9

001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti Rakennustunnus Osoite Kirkkankankaantie 9 Sivu 1 Hakija Telia Finland Oyj Toivonen Jari PL 320 00051 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 020-001-9903-0000 Kaupunginosa/kylä 001 KAUPUNGINOSA Tilan nimi Kortteli 9903 Tontti 0000 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala

15:69. Tontin pinta-ala ,00 m² Sallittu kerrosala 20132,00 m² Käytetty kerrosala 1650,00 m² Rakennuspaikan. 1748,56 m² kokonaiskerrosala Rakennuslupa Lupanumero 2012-0043 Päätöspäivä 26.09.2012 38 Sivu 1 Hakija Valkamaa Jouko Antero Karikorventie 135 Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-406-0015-0069 Kaupunginosa/kylä Pomarkku Tilan nimi

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Vihattulan Kuuratien alueelta viisi omakotitalotonttia. Hakuaika 9. 27.3.2015 kello 15.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA. Vihattulan Kuuratien alueelta viisi omakotitalotonttia. Hakuaika 9. 27.3.2015 kello 15. YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY HINTATARJOUSKILPAILULLA Vihattulan Kuuratien alueelta viisi omakotitalotonttia Hakuaika 9. 27.3.2015 kello 15.00 2 Ylöjärven kaupunki asettaa haettavaksi omakotitalotontteja Vihattulan

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit

Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit 4.5.2009 TONTTIEN SIJAINTI PALVELUT Tarvasmäen tontit sijaitsevat n. 7,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta kaakkoon lähellä Janakkalan kunnan rajaa. Alueen

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Haukipudas, Holma-Haapajärvi ja Heitonkangas Kiiminki, Hakomäki ja Honkimaa Martinniemi, Vahtola Oulunsalo, Niemenranta Vesala Yli-Ii Ylikiiminki,

Lisätiedot

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 1. Rakennusluvan hakeminen 2. Toimenpiteet, jotka eivät vaadi rakennuslupaa 3. Muita usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Rakennusluvan hakeminen Mikä on lupahakemuksen

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 05/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 09.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 09.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2 RAUMAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSTARKASTAJA Saapumispvm / Lupatunnus / RAKENNUSLUPAHAKEMUS TOIMENPIDELUPAHAKEMUS 1 Rakennuspaikka K-osa/kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Tila / määräala

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

Haapalan omakotialue, kaupunginosa 8

Haapalan omakotialue, kaupunginosa 8 Haapalan omakotialue, kaupunginosa 8 Haapalan pientaloalue sijaitsee upean luonnon ympäröimänä vain muutaman kilometrin päässä Karkkilan keskustasta. Rauhallisella ja luonnonläheisellä asuinalueella on

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISOHJE

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISOHJE RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISOHJE JOUTSAN KUNNAN TEKNINEN TOIMI / Rakennusvalvonta Avoinna: ma-pe klo 9-15 Postiosoite: PL 19 19651 Joutsa Käyntiosoite: Länsitie 5 (Virastotalo) 19650 Joutsa JOUTSAN

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 3.12.2015 ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ OSTAJA Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA Metsäkylän Työlänojan alueelta 32 omakotitalotonttia Hakuaika 3. 21.11.2014 kello 15.00 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalotontteja Metsäkylän Työlänojan alueelta

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 17-0108-R 14.03.2017 29 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7644-0002 Takamaanrinne 9, 33870 TAMPERE Pinta-ala 5325 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

TILAN MYYNTI NURMEN KYLÄLTÄ OMAKOTITALON RAKENNUSPAIKAKSI KEVÄT 2014 HAKUAIKA / TARJOUSTEN JÄTTÖAIKA 22.5. 5.6.2014 klo 15

TILAN MYYNTI NURMEN KYLÄLTÄ OMAKOTITALON RAKENNUSPAIKAKSI KEVÄT 2014 HAKUAIKA / TARJOUSTEN JÄTTÖAIKA 22.5. 5.6.2014 klo 15 LEMPÄÄLÄN KUNTA TILAN MYYNTI NURMEN KYLÄLTÄ OMAKOTITALON RAKENNUSPAIKAKSI KEVÄT 014 HAKUAIKA / TARJOUSTEN JÄTTÖAIKA.5. 5.6.014 klo 15 Kuulutus Lempäälän - Vesilahden Sanomissa 1.5.014 LEMPÄÄLÄN KUNTA MYY

Lisätiedot

OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE

OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN Pientalorakentaminen on ollut Jyväskylässä vilkasta jo vuosia. Jyväskylä myöntää eri puolilta kaupunkia vuosittain kysynnän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Aurinkorinteen PIENTALOTONTIT

Aurinkorinteen PIENTALOTONTIT KARKKILAN Aurinkorinteen PIENTALOTONTIT Tonttiesittely sunnuntaina 5.5.2013 klo 12 15 Os. Hongistontie - Läyliäistentie TERVETULOA TUTUSTUMAAN! 04.2013 Tonttien varaukset, osto ja vuokraus Mittaus- ja

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 Rakennuslautakunta 27 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-186 kiinteistölle 405-4-63-5, Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 27 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kiint.rek.tunnus Koordinaatit X= LUPAHAKEMUS Y= ILMOITUS Lupa nro Jätetään yhtenä kappaleena rakennusvalvontatoimistoon Päätös pvm 1 Kaupunginosa Kortteli

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Mannisenmäki rakentajainfo

Mannisenmäki rakentajainfo Mannisenmäki rakentajainfo 7.9.2016 Tilaisuuden esittelijät Tontin ostoon liittyvät asiat Ulla Nyqvist, maankäyttöinsinööri Palvelupiste Hannikainen Anne Heikkinen, asiakaspalvelupäällikkö Alueen asemakaava

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA SOMERON KAUPUNKI / RAKENNUSVALVONTATOIMISTO 19.12.2013 SISÄLLYS 1. RAKENNUSTONTIT SOMEROLLA... 3 2. LIITTYMÄT RAKENNUSTONTILLA... 4 3. RAKENNUSLUPAMENETTELY... 5

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot