Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille"

Transkriptio

1 Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille

2 Mustasaaren kunta Rakennusvalvonta Keskustie Mustasaari Puh (vaihde) Mustasaaressa lokakuussa 2011

3 Tontin hankkiminen Kunnan tontit Kunta myy tontteja pientalorakentamiseen. Rakentaja hakee ensin tontin varaamista. Tonttivarauksen saatuaan rakentaja jättää rakennuslautakunnalle rakennuslupahakemuksen, minkä jälkeen hän tekee tontista kauppakirjan kunnan kanssa. Tonttivaraukset Kaavoitusavustaja Hanna Ranto-Nyby Puh Kauppakirjat Kiinteistöteknikko Johan Lax Puh Yksityiset tontit Rakennusluvan hakemiseksi yksityiselle tontille rakentajan on todistettava hallintaoikeutensa yleensä joko kauppakirjalla tai lahjakirjalla. Jos kiinteistöllä on rakentajan lisäksi muita omistajia, hänen on tehtävä jakosopimus muiden osakkaiden kanssa. Jakosopimus, kauppakirja ja lahjakirja ovat julkisia asiakirjoja, jotka laaditaan tietyn mallin mukaan ja jotka todistaa julkinen kaupanvahvistaja. Laadittu asiakirja on toimitettava Maanmittauslaitokseen/Pohjanmaan maanmittaustoimistoon lainhuudon myöntämistä varten. Lainhuutoa voidaan nykyisin hakea myös erottamattomalle määräalalle, jolloin Pohjanmaan maanmittaustoimisto huolehtii tontin erottamisesta. Pohjanmaan maanmittaustoimisto Wolffintie 35, Vaasa Asiakaspalvelunumerot ja Ohjeita pientalorakentajille 3

4 Hallintaoikeus rakennusluvan saamiseksi voidaan todistaa myös vuokrasopimuksella. Vuokrasopimuksesta on käytävä ilmi ainakin vuokrattava alue, vuokrasumma ja vuokra-aika, joka saa asuintontilla olla mielellään vähintään 30 vuotta. Vuokrasopimuksen allekirjoittavat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokrasopimusta ei tarvitse rekisteröidä eikä siihen tarvita julkisen kaupanvahvistajan todistusta. Jos vuokrattava alue kiinnitetään lainan vakuudeksi, vuokrasopimukseen on sisällytettävä tätä koskevat ehdot. Tässä tapauksessa vuokrasopimus suositellaan laadittavaksi yhdessä pankin kanssa. Rakennuslupa Kun rakentajalla on hallintaoikeus tonttiin, hän voi hakea rakennuslupaa kunnan rakennuslautakunnalta. Yhteyshenkilöt Johtava rakennustarkastaja Ben Antell Puh , Rakennustarkastaja Michael Ek Puh , Rakennustarkastaja Rune Bodbacka Puh , Rakennussihteeri Agneta Pensar Puh Toimistosihteeri Carola Backman Puh Rakennuslupa-asiakirjat Rakennusluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat saa rakennustarkastajalta, kunnan infopisteestä tai Mustasaaren kunnan verkkosivuilta Jokaista rakennusta varten tarvitaan erilliset rakennuslupa-asiakirjat: Rakennuslupahakemus Rakennushankeilmoitus RH1 Rakennuslupapiirustukset: pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset kahtena kappaleena 4 Ohjeita pientalorakentajille

5 Asemapiirros kolmena kappaleena Hallintaoikeusasiakirjat: kopio kauppakirjasta, maanvuokrasopimuksesta, lahjakirjasta tai lainhuudosta Pohjatutkimus tai selvitys rakennuspaikan perustamisolosuhteista Energiatodistus (asuinrakennukset ja isommat vapaa-ajan rakennukset) Ote alueen peruskartasta (haja-asutusalue) Virallinen tonttikartta (asemakaavoitettu alue) Jätevesien käsittelysuunnitelma, jos kiinteistöä ei liitetä kunnan johtoverkkoon Tieliittymälupa (ei koske asemakaavoitettuja alueita) Naapurin kuuleminen. Rakentaja voi myös sopia rakennusvalvonnan kanssa, että kunta kuulee naapureita. Poikkeamislupa Mikäli hakemus ei vastaa kaavaa ja sen määräyksiä tai kunnan rakennusjärjestystä, voi rakennuslupakäsittelyä edeltää poikkeuslupahakemus. Asiakirjat, jotka rakentaja hankkii: Poikkeuslupalomake, johon täytetään ne perustelut, joiden vuoksi rakentaja haluaa poiketa voimassa olevista kaavamääräyksistä. Asemapiirros mittakaavassa 1:500 kolmena kappaleena. Asemapiirroksen on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 vaatimukset. Todistus hallintaoikeudesta. Luonnospiirustukset. Asiakirjat, jotka kunta hankkii: Kopio voimassa olevasta asemakaavakartasta mittakaavassa 1:2000. Tiedottaminen asianomaisille naapureille. Rakentaja voi myös itse hoitaa tämän tiedottamisen ja hakea lomakkeet tätä tarkoitusta varten rakennusvalvonnasta, kunnan infopisteestä tai kunnan verkkosivuilta Ohjeita pientalorakentajille 5

6 Mikäli hakemus koskee uuden rakennuspaikan muodostamista rantaalueelle, jolla ei ole vahvistettua kaavaa, rakentajan on haettava poikkeamislupaa. Poikkeamislupahakemus lähetetään elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ratkaistavaksi Suunnittelutarveratkaisu Kaavoittamattomalle alueelle rakennettaessa rakentajan on mahdollisesti ensin haettava suunnittelutarveratkaisua, ennen kuin varsinainen rakennuslupahakemus voidaan käsitellä. Asiakirjat, jotka rakentaja hankkii: Hakulomake (Suomen Kuntaliiton lomake). Samalla lomakkeella haetaan sekä poikkeuslupaa että suunnittelutarveratkaisua. Asemapiirros mittakaavassa 1:500 kolmena kappaleena. Asemapiirroksen on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 vaatimukset. Kopio ympäristökartasta kolmena kappaleena. Todistus hallintaoikeudesta. Selvitys rakennuspaikan perustamisolosuhteista. Tieliittymälupa (tarvittaessa). Luonnospiirustukset tai esite talotyypistä. Asiakirjat, jotka kunta hankkii: Naapurien kuuleminen. Rakentaja voi halutessaan itse huolehtia tiedon antamisesta naapureille ja esittää selvityksen naapurien kuulemisesta. Lomakkeita saa rakennusvalvonnasta, kunnan infopisteestä tai kunnan verkkosivuilta Ennen rakentamisen aloittamista Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla 6 Ohjeita pientalorakentajille

7 hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (MRL 119). Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja Määräys velvoittaa pientalorakentajaa hankkimaan pätevän pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan. Näiden henkilöiden kelpoisuudesta säädetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslaissa ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Periaatteessa henkilöiltä edellytetään teknisessä ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suoritettua tutkintoa sekä käytännön kokemusta rakentamisesta. Tutkinnon puuttuessa huomioidaan myös pitkä työkokemus alalla. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin rakennushankkeeseen on hyväksytty vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennustarkastaja. Rakennuslupahakemuksesta tiedottaminen rakennuspaikalla Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on tiedotettava rakennuspaikalla. Ohjeita pientalorakentajille 7

8 Kunnan vesi- tai viemärijohtoon liittyminen Rakennuksen liittämisestä kunnan johtoverkkoon on tehtävä liittymissopimus kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa. Vesihuoltolaitos huolehtii myös verkkoon kytkemisestä. Yhteyshenkilöt Vesihuoltopäällikkö Allan Heir Puh , Vesilaitoshoitaja Tor-Erik Heir Puh , Mittausteknikko Patrik Bondas Puh , Sähköverkkoon liittyminen Sähköliittymistä on sovittava Vaasan Sähkö Oy:n kanssa. Vaasan Sähkö Oy Kirkkopuistikko 4, Vaasa Puh (vaihde) 8 Ohjeita pientalorakentajille

9 Puhelin- ja kaapeli-tv-verkkoon liittyminen Liittymisestä sovitaan Anvia Oyj:n kanssa. Anvia Oyj Silmukkatie 6, Vaasa Puh (vaihde) Aloituskokous Kun rakentajalle on myönnetty rakennuslupa, hän pitää rakennustarkastajan ja vastaavan työnjohtajan kanssa aloituskokouksen. Aloituskokouksessa varmistetaan, että huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa täyttyy. Rakennuksen vastuuhenkilö pitää aloituskokouksessa pöytäkirjaa, ja kokouksessa rakentaja saa neuvoja rakentamiseen liittyvien mahdollisten ongelmien varalta. Aloituskokouksen järjestämisestä sovitaan rakennustarkastajan kanssa. Talon paikan merkitseminen Jos rakennuspaikka sijaitsee asemakaava-alueella, talon paikan merkitseminen tilataan kunnan mittausosastolta. Merkitsemisestä muilla alueilla sovitaan erikseen rakennustarkastajan kanssa. Mittausosasto Mittausteknikko Gustav Forss Puh , Kartoittaja Niklas Finne Puh , Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Ben Antell Puh , Rakennustarkastaja Michael Ek Puh , Rakennustarkastaja Rune Bodbacka Puh , Ohjeita pientalorakentajille 9

10 Rakennusaikaiset katselmukset Rakennusluvassa määrätään ne katselmukset, jotka rakennusvalvontaviranomaiset tekevät rakennuksella. Tavallisimmat katselmukset ovat: Pohjakatselmus. Perustuskatselmus, kun perustus on tehty. Rakennekatselmus, kun talon kantavat rakenteet ovat valmiit (vesikattovaihe). Hormikatselmus. Käyttöönottokatselmus, jos rakennus halutaan ottaa käyttöön ennen kuin se on täysin valmis. Loppukatselmus, kun rakennus on valmis. Loppukatselmuksessa tarkastetaan, että rakennus on rakennettu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja että se täyttää yleiset turvallisuusmääräykset (esim. pelastustikkaat ja palovaroittimet). Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu valvoa rakentamista ja pitää pöytäkirjaa rakentamisen eri vaiheista. Avuksi tähän työhön Mustasaaren kunta antaa rakennusluvan yhteydessä ympäristöministeriön julkaisun Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja. Kun rakennustyöt on saatu päätökseen, rakennusta varten on laadittava käyttö- ja huolto-ohje (MRA 66). 10 Ohjeita pientalorakentajille

11

12 Copyright Mustasaaren kunta, 2011

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE

OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN Pientalorakentaminen on ollut Jyväskylässä vilkasta jo vuosia. Jyväskylä myöntää eri puolilta kaupunkia vuosittain kysynnän

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA

RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA RAKENTAJAN OPAS RAKENNUSHANKKEEN ALUSSA SOMERON KAUPUNKI / RAKENNUSVALVONTATOIMISTO 19.12.2013 SISÄLLYS 1. RAKENNUSTONTIT SOMEROLLA... 3 2. LIITTYMÄT RAKENNUSTONTILLA... 4 3. RAKENNUSLUPAMENETTELY... 5

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ 1. Ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja tilaa aika ennakkoneuvotteluun yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennuspaikan suunnittelun lähtötietojen selvittämiseksi

Lisätiedot

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2 RAUMAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSTARKASTAJA Saapumispvm / Lupatunnus / RAKENNUSLUPAHAKEMUS TOIMENPIDELUPAHAKEMUS 1 Rakennuspaikka K-osa/kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Tila / määräala

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 14 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 22

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 14 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 22 Sisällysluettelo Karkkilan kaupungin rakentamisopas 3 Viraston aukioloajat 3 Karkkilan kaupungin tonttitarjonta 4 Rakentamisen edellytykset 4 Rakennussuunnitelmat 5 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21 Sisällysluettelo Karkkilan kaupungin rakentamisopas 3 Viraston aukioloajat 3 Karkkilan kaupungin tonttitarjonta 4 Rakentamisen edellytykset 4 Rakennussuunnitelmat 5 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISOHJE

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISOHJE RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISOHJE JOUTSAN KUNNAN TEKNINEN TOIMI / Rakennusvalvonta Avoinna: ma-pe klo 9-15 Postiosoite: PL 19 19651 Joutsa Käyntiosoite: Länsitie 5 (Virastotalo) 19650 Joutsa JOUTSAN

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa 2 Lukijalle Pysähdy ja ajattele olet aloittelemassa elämäsi suurinta ja kalleinta seikkailua. Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista

Lisätiedot

Pientalohankkeeseen ryhtyvän opas

Pientalohankkeeseen ryhtyvän opas Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Talonrakennustuotanto Jarmo Airaksinen Opinnäytetyö Pientalohankkeeseen ryhtyvän opas Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2009 Diplomi-insinööri Hannu Kauranen

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE JA RAKENTAJALLE

OHJEITA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE JA RAKENTAJALLE LOPEN KUNTA 12.8.2015 1 (8) OHJEITA RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE JA RAKENTAJALLE 1. RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN 1.1. Tarvittavat asiakirjat Hakemus täytetään yhtenä kappaleena rakennuslupa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Tonttipalvelut Rakennusvalvonta Kaavoituspalvelut www.aanekoski.fi lokakuu 2013 OHJEITA PIENTALORAKENTAJALLE

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Tonttipalvelut Rakennusvalvonta Kaavoituspalvelut www.aanekoski.fi lokakuu 2013 OHJEITA PIENTALORAKENTAJALLE ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Tonttipalvelut Rakennusvalvonta Kaavoituspalvelut www.aanekoski.fi lokakuu 2013 OHJEITA PIENTALORAKENTAJALLE TONTIN VALINTA TONTIN VARAUS JA LUOVUTUS RAKENNUSSUUNNITELMIEN LAATIMINEN

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

TUNNUS SAAPUI PÄÄTÖS. Rakennettu. Puh. virka-aikana. Muutosta rakennuslupaan joka on myönnetty

TUNNUS SAAPUI PÄÄTÖS. Rakennettu. Puh. virka-aikana. Muutosta rakennuslupaan joka on myönnetty LUPAHAKEMUS Täyttöohje lomakkeen lopussa LIEKSAN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA 1) Pielisentie 3, 81700 LIEKSA TUNNUS SAAPUI PÄÄTÖS Pvm. Pvm. 1 RAKENNUS- PAIKKA 2 HAKIJA (Rakennuspaikan haltija) Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE

OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE 1.9.2013 1(6) Rakennusvalvonta Karstuntie 4, 08100 Lohja PL 71, 08101 Lohja rakennusvalvonta@lohja.fi fax(019) 369 4406 OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN HAKIJALLE OHJEITA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUVAN

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖOSASTO

SIPOON KUNNAN TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖOSASTO SIPOON KUNNAN TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖOSASTO Rakennusvalvonta Postiosoite: PL 7, 04131 SIPOO Käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä Puh. 09-2353 6000 (Info) 09-23531 (vaihde) s-posti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Lisätiedot

PIENTALORAKENTAJAN OPAS

PIENTALORAKENTAJAN OPAS PIENTALORAKENTAJAN OPAS IMATRAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTA 11.9.2006 TIIVISTELMÄ Tässä oppaassa annetaan ohjeita pientalo- ja korjausrakentajalle rakennushankkeen eri vaiheista sekä lupa- ja valvontamenettelystä

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖOSASTO RAKENNUSVALVONTA

SIPOON KUNNAN TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖOSASTO RAKENNUSVALVONTA SIPOON KUNNAN TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖOSASTO RAKENNUSVALVONTA Postiosoite: PL 7, 04131 SIPOO Käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä Aukioloajat: Maanantai - keskiviikko klo 8.00-15.30, torstai klo 8.00-17.00

Lisätiedot

Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle

Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle 1. YLEISTÄ Rakennusluvan saajan ja vastaavan työnjohtajan tulee tarkoin tutustua rakennuslupapäätökseen ja tähän ohjeeseen ennen kuin mihinkään

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot