RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05"

Transkriptio

1 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

2 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 8 Huomionosoitukset 8 Stipendit 9 Rakennustieto Oy 10 Yleistä 10 RT-kortisto 11 LVI-kortisto 11 SIT-kortisto 12 Ratu-kortisto 12 Työturvallisuuskansio 12 KH-kortisto 12 Sopimusasiakirjat 13 Kirjakustannustoiminta 13 Rakennuskirjakauppa 14 Rakennustieto Lehdet 14 Rakennustieto Koulutus 15 Helsingin Rakennuskeskus 16 Rakennustieto Lappeenranta 16 Rakennustieto Kuopio 17 Rakennustieto Oulu 17 Rakennustieto Tampere 17 ET-INFOkeskuse AS 18 Pietarin Rakennuskeskus PCC 18 Moskovan Rakennuskeskus MoCC 19 Latvian Rakennuskeskus LBC 19 RTS:n hallituksen toimintakertomus 21 Rakennustieto Oy:n hallituksen toimintakertomus 25 Rakennustiedon henkilöstö 30 Päätoimikunnat ja toimikunnat 32 Hallinto-organisaatio 51 Rakennustietosäätiö RTS:n edustajisto 51 Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus 53 Rakennustieto Oy:n hallitus 53 Toimintavuoden julkaisuja 55 RT-kortisto 55 LVI-kortisto 55 SIT-kortisto 56 Ratu-kortisto 56 KH-kortisto 56 Sopimusasiakirjat 57 Kirjat 58 Verksamhetsberättelse för Bygginfo, sammandrag 61 Building Information Annual Report, Summary 70 Отчет о деятельности Строительной информации, выводы 78 Graafinen suunnittelu ja taitto Mina Jokivirta Painotyö Tammer-Paino Oy Paperi 115 g Stora Fine White, Kannet 270 g Stora Fine White Kuvitus Rakennustieto Oy:n vuonna 2005 kustantamista kirjoista, RT-tarvikekorteista, tuotteista ja tapahtumista.

3 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2005

4

5 Yliasiamiehen katsaus Gunnel Adlercreutz, yliasiamies Toimintavuosi oli tapahtumarikas, vilkas ja haasteellinen. Rakennustiedon kaikkien sektorien toiminta laajeni selvästi, infra-ala on yhä näkyvämmin mukana. Toiminta laajeni myös kuluttajasektorille, kentälle, jota on vaikea hallita ja palvella. Rakennustiedon toiminnalle ja menestykselle on tärkeätä, että tuotteemme palvelevat sekä asiantuntijoita että heidän työnsä käyttäjiä, sillä perinteinen asiantuntijapalvelu tarvitsee onnistuakseen myös kuluttajalle suunnattua päätöksentekotukea. Loppuvuodesta ilmeni, ettei Rakennustieto kokonaisuutena pääse asetettuun budjettitavoitteeseen vaan tulos sekä säätiön että yhtiön osalta jää tappiolliseksi. Seuraava budjettivuosi onkin haasteellinen. Alan toimivuus ja tuloksellinen yhteistyö ovat keskeisiä tavoitteita, säätiölle toiminnan omistajana ja yhtiölle sen tuotteistajana. Toiminnan päämäärän hyvän rakennetun ympäristön näemme aina ympärillämme. Toimintavuoden aikana edustajiston jäsenmäärä kasvoi jälleen. Vuoden lopussa edustajistoon kuului 47 järjestöä tai yhteisöä, yhteensä 51 jäsentä. Rakennusala on melko hajanainen ryhmä. jonka ainoa yhdistävä tekijä on rakentamiseen liittyvä toiminta. Kaikkien tehtävä, tavoite tai arvot eivät ole samoja tai edes välttämättä samansuuntaisia. Sen takia on yhä tärkeämpää, että on olemassa Rakennustietosäätiön tyyppinen järjestö, joka pystyy yhdistämään eri alan asiantuntijat ja osaajat. Tehtävän luonteeseen kuuluu, että työ ei lopu koskaan. Säätiön yleishyödyllisyys ei menetä merkitystään vaan päinvastoin, tämä perusaate toimii yhä voimakkaammin uskottavuutemme selkärankana, toiminnan ohjaajana ja ylläpitäjänä. Omistajana säätiö mittaa kannattavuutta sekä laajana alan tarpeiden kattavuutena että järkevän toiminnan hallittuna taloudellisena tuottavuutena. Säätiö ei nosta osinkoa omistuksestaan, eikä suuriin voittolukemiin pyritä. Taloudellisen tuloksen merkitys näkyy ensisijaisesti sisäisen kehittämisen mahdollisuuksissa. Mitä laajemmin ja tehokkaammin yhtiö toimii, sitä enemmän säätiön painoarvo alalla kasvaa. Säätiön suora panostus alalle on myös merkittävä. Stipendien ja muiden suorien tukimuotojen lisäksi mm. tutkimustoiminnan budjetoitu alijäämä on esimerkki koko alan ja sen kehityksen tukemisesta. Vuoden 2006 viralliseen Asumisen vuosi -teemaan liittyen Rakennustieto panosti jo etukäteen myös asumisen kehittämiseen ja valmistautui ottamaan hoidettavakseen ns. ASU-hankkeen, jossa asumista tukevat kriteerit hiotaan alaa palveleviksi työkaluiksi. Päätoimikunta asetetaan vuoden 2006 alkupuolella. Säätiö osallistuu myös sekä ideoinnin että työpanoksen kautta yhteistyössä WWF:n, YM:n ja VVO:n kanssa Huomispäivän asuminen -kilpailuun, joka on osoitettu Suomessa opiskeleville arkkitehtiopiskelijoille. Kilpailun kohteena on Espoon Kauklahdessa sijaitsevan ekologisesti toimivan alueen toteuttaminen Espoon Kauklahdessa. Vuoden tärkeimpiä päätöksiä koko yhteisölle oli uuden yliasiamiehen valinta. RTS:n hallitus päätti yksimielisesti kutsua professori Matti Rautiolan säätiön yliasiamieheksi. Hän ottaa toimen vastaan ja perehtyy talon toimintaan vähitellen vuoden 2006 aikana. Matti Rautiola toimii tällä hetkellä arkkitehtuurin professorina ja osastonjohtajana Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosastolla. Matti Rautiola oli 2000-luvun alussa Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFAn puheenjohtaja ja hänellä on ollut lukuisia alan luottamustehtäviä. Rakennustietosäätiön kehitysjohtajana pitkään toiminut Esko Ojanperä jäi eläkkeelle vuoden lopussa. Paikka täytetään vuoden 2006 puolella. Esko Ojanperän laajaan vastuualueeseen kuuluivat mm. Rakennustiedon strategioiden valmistelu sekä laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito. ARMI-hanke vaihtoi toimintavuoden aikana muotoa. Nyt keskitytään ensisijaisesti toimintasynergiaan ja yhteishyötyyn. Rakennustiedolle se tarkoittaa sitä, että keskitymme omien tilojemme kehittämiseen sekä muiden alan toimijoiden houkuttelemiseen toimimaan välittömässä läheisyydessämme sekä jakamaan töitä ja tehtäviä järkevästi kanssamme. SAFA ja Isännöitsijäliitto ovat jo todenneet tämän yhteistyön hyödyn ja muuttaneet Rakennustiedon kanssa samaan rakennukseen. YLIASIAMIEHEN KATSAUS 3

6

7 Rakennustieto Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen ja yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa johtavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennusala on edustettuna 47 järjestön ja yhteisön kautta. Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt muodostavat organisaation, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietoon kuuluvat säätiön kokonaan omistama Rakennustieto Oy sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä enemmistöomistajina omistamat ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %), St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %), Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %) sekä Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %). Lisäksi RTS on vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %). Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö ja toimii koko yhteisön tutkimus- ja kehitysyksikkönä. Kannattaviksi itsenäisiksi liiketoiminnoiksi muotoutuvat hankkeet siirtyvät yleishyödylliseltä säätiöltä yhtiölle. Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Säätiön oma tutkimuspanos on vakaa niin henkilö- kuin budjettirahoituksen osalta. RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Edellisen toimintavuoden merkittävimpiin kuuluva päätös siirtyä käyttämään yhtä yhteistä nimeä, Rakennustieto, osoittautui hyväksi ja selkeytti huomattavasti toimintaa sekä sisäisesti että ulospäin. Päällekkäisyyksien poistamista ja linjakkuuden lisäämistä jatketaan edelleen, joten se työllistää vielä tulevaisuudessakin. Uusittu graafinen ilme vahvisti selvästi Rakennustiedon kokonaisuutta ja ilmettä kehitettiin vuoden aikana edelleen soveltamalla sitä uusiin tuotteisiin ja käyttötarkoituksiin. Säätiön yleishyödyllisyys näkyy mm. toimikuntatyöskentelyssä, missä alan parhaat asiantuntijat antavat panoksensa työhömme tietäen, että tulos tulee koko alan käyttöön. Tätä toimintaa on koko alan vahvistettava ja vaalittava, koska se on epätavallista eikä siten itsestään selvää muille. Toimintavuoden aikana perustettiin useita uusia toimikuntia ja päätoimikuntia. Päätoimikuntien numerointi on nyt lähes 30 ja toimikuntien lähes 300. Toimintavuonna noin 400 henkilöä osallistui toimikuntatyöhön ja pidettyjen kokousten määrä oli ennätyksellinen. Säätiön toiminnan päämäärä on hyvä rakennettu ympäristö. Rakentamisen laatu ja laatua tukevat työkalut ovat Rakennustiedolle pysyviä ja keskeisiä toiminta-alueita. Rakennusalan eri toimijoilla on erilaiset vastuut ja painopistealueet. Rakennustietosäätiö RTS: n tyyppiselle yhteisölle kuuluu luontevasti vastuu ja organisointi mitattavuutta tukevien työkalujen kehittelyssä koko alan tarpeisiin. RYL-työ on aina ollut sekä pitkäjänteistä että vaativaa. Toimintavuoden aikana InfraRYL-työ eteni hyvin. Osa 1 ilmestyy vuonna 2006 ja koko hanke päättyy vuonna RYL-perhe saanee lisäystä myös seuraavina vuosina. Ympäristövaikutuksiin kohdistuvat tuotteet kuten M1-luokitus, ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus ja ympäristöselosteet kasvoivat ja niiden tunnettuus ja merkitys lisääntyivät entisestään. Rakennustietosäätiö RTS toimi pääsääntöisesti julkaisijana joko yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa Rakennustiedon kustantamissa tuotteissa. Säätiö julkaisi RT-kortistoa (Rakennustieto) yksin ja yhteistyössä muiden osapuolien kanssa LVI-, SIT- (Sisustustieto), Ratu-(Rakennustuotanto) ja KH- (Kiinteistönhoito) kortistoja. Muita yhteistyössä julkaistavia tuotteita olivat Rakentajain kalenteri -vuosikirja, alan sopimusasiakirjat sekä kuusi lehteä: Rakennustaito, RY. Rakennettu Ympäristö, Kuntatekniikka, Suomen Omakotilehti, Locus-lehti ja Kehittyvä Kiinteistö -lehti. Kolme viimeksi mainittua lehteä tulivat Rakennustiedon lehtiperheeseen toimintavuoden alussa, osana hallituksen hyväksymää lehtitalostrategiaa. Lehtitalotoiminta oli Rakennustiedolle toimintavuonna odotettua raskaampaa ja osoittautui ainakin alkutaipaleella tappiolliseksi. Uudet lehdet eivät ole suunnitellun nopeasti saavuttaneet kannattavuutta, mikä johtuu sekä alan kilpailutilanteesta että osittain hajanaisten kohderyhmien vaikeasta saavutettavuudesta. Lehtien kokonaislevikki, tilaajaa, on kuitenkin merkittävä ja muodostaa haasteellisen kohderyhmän. RAKENNUSTIETO 5

8 Säätiön tietopalvelutoimintaan kuuluivat lisäksi kirjajulkaisutoiminta, näyttelytoiminta sekä erilaiset tietokannat ja niiden ylläpito. Kotimaan näyttely- ja kirjakauppatoiminnasta vastasivat Rakennustiedon alueyksiköt Helsingissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella. ProIT-työ ja siihen liittyvät päätökset ja organisoinnit vaativat toimintavuoden aikana myös taloudellisia panostuksia, jotka hoidettiin keventämällä muita jo päätettyjä painopistealueita. Mm. Rakennustiedon alueyksiköiden kehitystyö siirrettiin osittain seuraavalle toimintavuodelle. Säätiö osallistui aktiivisesti alan yhteisiin strategiahankkeisiin kuten Rakennuspoliittisen ohjelman seurantatyö, Visio 2010 ja Rakennusalan perustutkimusvaliokunta SPOT. Talon henkilökunta ja sen hyvinvointi on kiristyvässä ympäristössä yhä tärkeämpi pääoma. Jatkona edellisvuonna SAFAn myöntämälle palkinnolle Rakennustieto osallistui loppuvuodesta Great Place to Work -kilpailuun, jonka tulokset julkistetaan vuoden 2006 alussa. Tavoitteena on käyttää tämän kansainvälisen kilpailukonseptin tuloksia kehittämään ja vahvistamaan Rakennustietoa kokonaisuudessaan. Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää. Erityisesti Tanskan Rakennuskeskuksen, Byggecentrumin, kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä; benchmarkattiin toimintaa ja pidettiin yhteisiä koulutustilaisuuksia sekä loppuvuodesta hallitusten yhteinen tapaaminen. Rakennustieto pyrkii viemään tätä hyvää pohjoismaista ajattelua myös kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n toimintaan ja sen jäsenten yleiseen käyttöön. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa olivat sisäilmastoluokitustoiminta ja ympäristöselosteet. Sisäilmastoluokitus 2000:n ja siihen sisältyvien rakennustuotteiden luokitusjärjestelmien tavoitteena on sisäilman laadun parantaminen. Luokitustoimintaa ohjaa ja kehittää päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus. Rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1-luokiteltujen tuotteiden lukumäärä kasvoi yhdeksäänsataan. Puhtausluokituksen mukaisia M1-luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita oli vuoden lopussa noin sata kahdeksalla eri yrityksellä. Ajantasainen luettelo luokitelluista tuotteista on Rakennustiedon kotisivuilla RT-Ympäristöselostetoiminta lähti hyvin käyntiin ja siihen liittyviä RT-Ympäristöselosteita tehtiin vuoden aikana 22 kpl. Selosteita laadittiin yhteensä 14 yritykselle. Ne ovat nähtävillä säätiön sekä suomen- että englanninkielisillä kotisivuilla ( fi). RT-Ympäristöselosteiden hyväksymistä ja menetelmän kehittämistä varten perustettu päätoimikunta PT 21 Ympäristöselosteet kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa. Ympäristötiedon hallintaa käsiteltiin alkuvuodesta säätiön seminaarissa Ympäristötiedon hallinta rakennusteollisuudessa. Tilaisuuden esitelmöijinä toimivat alan asiantuntijat ja siihen osallistujat saivat tietoa siitä, miksi ympäristötietoa tarvitaan niin toimitilahallinnassa, rakennusmateriaaliteollisuudessa kuin rakentamisessa. Toimintavuoden suurin panostus oli edelleen rakentamisen ja käytön prosessien painopistealueella, jossa InfraRYL-hanke eteni suunnitelman mukaisesti. Kyseessä on laaja, monivuotinen koko alan kattava verkostohanke. Sen tuloksena syntyy koko infra-alan kattava nimikkeistö, laatuvaatimustietokanta ja verkkopohjainen tietopalvelu, johon sisältyy myös toimivuuspohjaisia määrittelyjä. Toimintavuonna rakennusosanimikkeistö oli koekäytössä ja määrämittausohje saatiin lausuntovaiheeseen. Tuoterakenteiden ja toimivuusvaatimusten laadintaa jatkettiin ja ensimmäisen osan, väylien, tietosisältö saatiin valmiiksi ja se kävi läpi konsensuskäsittelyn. Osa 1 julkaistaan vuonna 2006 heti lausuntojen käsittelyn jälkeen. TEKES-hanke päättyy vuonna 2006 ja koko hanke Talo nimikkeistötyö jatkui. Toimintavuonna kehitettiin edelleen tuotantonimikkeistöä. Työhön osallistuivat aktiivisesti entisten toimijoiden lisäksi erityisesti rakennusurakoitsijat. Työssä tavoitellaan paitsi nykyisten rakentamisprosessien monipuolista tukea myös yhteensopivuutta Haahtela Oy:n rakennuttamistieto- 6 RAKENNUSTIETO

9 järjestelmän sekä RaSi ry:n nimikkeistöjen kanssa. ProIT -tulosten eli tuoterakennekirjastojen julkaisemisesta osana RT-kortistoa sekä suunnitteluohjeiden julkaisemisesta tehtiin yhteistyösopimus Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueella jatkettiin Rakennustiedon omien sähköisten palvelujen kehittämistä. Kehittämistyön tavoitteena on laaja, asiakaslähtöinen Internet-pohjainen tieto-, työväline- ja palvelukokonaisuus, joka perustuu omiin tuotteisiin täydennettynä muiden toimijoiden tuotteilla. Toimintavuonna kehitettiin edelleen uutta julkaisujärjestelmää, ja rakennettiin uutta Internet-sivustoa. Syksyllä käynnistettiin Klara-kustannuslaskentaohjelman kehittämishanketta TEKESin tuella. Korjausrakentamisen painopistealueella jatkui Suomalainen kerrostalo -tutkimus- ja julkaisuhanke. Sen tavoitteena on laajalle yleisölle suunnattu tietoteos asuinkerrostalojen arkkitehtuurista, rakennustekniikasta ja korjaamisesta. Hanke on jatkoa Kerrostalot -tutkimussarjalle. Teoksen on määrä valmistua keväällä Hanke toteutetaan yhteistyössä Museoviraston ja Rakennustekniikan keskus -säätiön kanssa ja siihen on palkattu määräaikainen tutkimusapulainen. Kerrostalot osaselvityksen laajentaminen omaksi julkaisukseen käynnistettiin ympäristöministeriön toimeksiantona. Hanke valmistuu vuoden 2006 aikana. Säätiö osallistui toimintavuonna myös useisiin alan muiden toimijoiden hankkeisiin, jotka tukivat säätiön tutkimustoiminnan painopistealueita. Viron Rakennuskeskuksessa käynnistyi Suomen ympäristöministeriön tukema Rakennuttajan käsikirja -hanke. Ympäristöministeriön tuella oli käynnissä myös Esteetön rakennus ja ympäristö -suunnitteluoppaan uusiminen ja ajan tasalle saattaminen. Tutkimusjohtajana toimi tekn. lis., arkkitehti Christer Finne. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa hoiti projektiinsinööri Laura Sariola. Säätiön tutkija, arkkitehti Petri Neuvonen, toimi toimintavuonna Rakennustekniikan keskus -säätiön osaaikaisena tutkimusjohtajana. Kehittämistoiminta Rakennustiedon kehittämistoiminta sisältää uusiin toiminta-alueisiin ja tuotteisiin tähtääviä projekteja sekä jatkuvaa nykyisten tuotteiden ja sisäisen toiminnan arviointi- ja kehitystyötä. Sisäiset kehittämisprojektit tehdään pääasiassa omana työnä. Toimintavuonna kehittämistoiminnan painopistealueena oli arvojen ja mittariston määrittelytyö ja niiden käytäntöön saattaminen Rakennustiedossa. Strategiatarkastelun tuloksia käsiteltiin hallitusten yhteisessä strategiaseminaarissa lokakuussa Imatralla. Seminaarissa käsiteltiin arvojen ja mittariston määrittelytyön tuloksia sekä edustajiston ja toimikuntien toiminnan kehittämistä. Toimintavuonna laadittiin Helsingin Rakennuskeskuksen näyttelyn uudistuksen kehittämissuunnitelma. Tehtiin useita asiakastutkimuksia: Sopimuslomake Netistä, Ratu-tiedostosta, RY. Rakennettu Ympäristö -lehdestä sekä Kuntatekniikka-lehdestä. Lisäksi tutkittiin asiakastyytyväisyyttä ja sidosryhmätyytyväisyyttä sekä Rakennustietoyhteisön tunnettuutta. Rakennustiedon sisäistä laatujärjestelmää uusittiin ja tehtiin sisäisiä laatuauditointeja. Aloitetoiminta tuotti useita hyviä ideoita, joista toimintavuonna palkittiin neljä aloitetta. Toimintavuonna jatkui laaja monivuotinen julkaisutietokantojen hallintaa ja nettipalvelujen uusimista koskeva kehittämisprojekti. Verkkoliiketoimintaa kehitettiin edelleen Rakennustieto Oy:ssä. Kehitysjohtajana toimi DI, ekonomi Esko Ojanperä. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettyihin seitsemään rakennusfoorumiin osallistui yhteensä 250 henkilöä. Vuoden rakennusfoorumeiden aiheet olivat: Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät mitä se tuo tullessaan? Rakennusten ilmanvaihdon uudet tuulet RAKENNUSTIETO 7

10 RTS:n kultaiset ansiomerkit saivat vuonna 2005 kehittämisjohtaja Helena Säteri ja kirjakauppias Mirja Ahlstedt-Hallikainen sekä virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen. Esteetön rakentaminen Kehittyvä kiinteistö Tuotemalleista on jo konkreettista hyötyä. Minkälaista? Tuleva hankintalaki muuttuvatko suunnittelun hankinta- menettelyt julkisissa hankinnoissa? Osallistuva ja vuorovaikutteinen kaavoitus toimiiko uusi maankäyttö- ja rakennuslaki? Kansainvälinen yhteistoiminta Rakennustietosäätiö RTS jatkoi aktiivista toimintaa alan muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa tavoitteena korkeatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen ja hyödyllisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen. Säätiön yliasiamies toimi kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n (Union Internationale des Centres du Bâtiment) puheenjohtajana ja Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja sen päänä. Molemmat valittiin syksyllä 2005 uudelle toimikaudelle, joka kestää vuoden 2008 loppuun. Toimintavuonna järjestettiin seminaari Brnossa ja uusittiin UICB:n esite sekä verkkosivut. Toimintavuonna päätettiin myös, että UICB:n taloushallinto sekä verkkosivujen ylläpito siirtyvät vuoden 2006 alusta Rakennustieto Oy:n hoidettavaksi. Toimintavuonna päättyi eprocon -hanke, johon Nordic Innovation Centre, NICe, myönsi rahoitusta. Hankkeessa kaikki viisi pohjoismaata kehittivät yhteiset tietorakenteet sekä toimintamallit, jotka mahdollistavat rakennuskeskusten välisen verkottuneen liiketoiminnan tuotetiedon osalta. Tuotemallistandardia ylläpitävän IAI-järjestön kautta (International Alliance for Interoperability) säätiö osallistui kansainväliseen IAI-tuotemallistandardisointityöhön. IAI-järjestön Suomen osasto toimi säätiön päätoimikuntana. ICIS (International Construction Information Society) on luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö. Säätiön tutkimusjohtaja osallistui järjestön toimintaan Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan edustajana, hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. Säätiö on rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) kirjeenvaihtajajäsen. Toimintavuonna saatettiin päätökseen kansainvälinen CIB:n koordinoima laaja hanke, PeBBu (Perfomance Based Building), johon RTS oli kutsuttu osallistumaan toimivuuspohjaisen konseptin Euroopan laajuisessa levittämisessä. RTS toimi myös Nordic Platform -hankkeen päätösseminaarin isäntänä kesäkuussa. Hankkeen kesto oli vuodet Yhteistyö muiden pohjoismaiden vastaavien toimijoiden kanssa oli tiivistä ja hyvää. Toimintavuoden aikana vaihdettiin kokemuksia kustantamis- ja toimintamalleista. Joulukuussa Tanskan Rakennuskeskuksen johtoryhmä ja hallitus vierailivat Rakennustiedossa. Pohjoismaisten Rakennuskeskusten johdon kokous pidettiin tammikuussa Kööpenhaminassa ja marraskuussa Tukholmassa. Pohjoismaiset rakennuspäivät Suomen osasto ry:n ys hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastaa muissa pohjoismaissa voimassa olevaa käytäntöä. Huomionosoitukset RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: ansiomerkki nro 90 myymäläpäällikkö Mirja Ahlstedt- Hallikaiselle (Rakennustieto) ansiomerkki nro 91 rakennusvalvontapäällikkö Lauri Jääskeläiselle (Helsingin kaupungin rakennusvalvonta) ansiomerkki nro 92 rakennusneuvos Helena Säterille (ympäristöministeriö) Keskuskauppakamarin ansiomerkit Vuosijuhlassa jaettiin Keskuskauppakamarin ansiomerkit seuraaville Rakennustiedon henkilöille (suluissa palvelusvuodet): 8 RAKENNUSTIETO

11 RTS:n stipendejä jaettiin toimintavuonna yhdeksälle hankkeelle. RAKEVA-palkinnon sai tiedotuspäällikkö Maija Saastamoinen. osoitteistonhoitaja Marja-Terttu Posa (25 v.) myymäläpäällikkö Mirja Ahlstedt-Hallikainen (20 v.) päätoimittaja Tiina Strand (20 v.) tutkimusassistentti Merja Hakkarainen (15 v.) IT-päällikkö Jouko Kanerva (15 v.) toimituspäällikkö Kristiina Lehtimäki (15 v.) mediatoimittaja Aarto Nevala (15 v.) taittaja Kirsti Palin (15 v.) puhelinmyyjä Matti Pietarinen (15 v.) projektivastaava Paula Risberg (15 v.) johtaja Asko Mikkola (10 v.) RAKEVA-palkinto RAKEVA-palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. TkT, yliopettaja Harri Mattilalle haja-asutuksen jätevesihuoltoa käsittelevän oppikirjan käsikirjoituksen toimittamiseen TkT, arkkitehti Riitta Salastielle japanilaista arkkitehtuuria käsittelevän esseekokoelman toimittamiseksi painokuntoon ja sen julkaisemiseksi suomen kielellä arkkitehti Markus Seppäselle väitöskirjatutkimuksen valmiiksi tekemiseen hyvän pientaloarkkitehtuurin kriteereistä arkkitehtikilpailuissa Taideteollisen korkeakoulun Tila- ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmalle Chairs kalustesuunnittelun konferenssista laadittavan kirjan toimitustyöhön arkkitehti Laura Uimoselle väitöskirjatutkimuksen viimeistelyyn julkisen ympäristötaiteen mahdollisuuksista yhdyskuntasuunnittelussa arkkitehti, suunnittelupäällikkö Tero Vanhaselle rakennettua ympäristöä koskevan päivitetyn esitelmäsarjan laatimiseen liittyvään materiaalin keruuseen. Vuoden 2005 RAKEVA-palkinto myönnettiin SRV-Viitoset Oy:n tiedotuspäällikkö Maija Saastamoiselle tunnustuksena hänen esimerkillisestä toiminnastaan Kampin työmaan tiedottamisessa. Stipendit Rakennustietosäätiö jakaa vuosittain stipendejä yhdyskuntasuunnittelua, arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa käsittelevien kirjojen, artikkeleiden, näyttelyiden ja vastaavien laatimiseen. Yleishyödyllisen säätiön jakamina stipendit ovat verottomia. Toimintavuonna säätiö jakoi stipendeinä yhteensä euroa seuraaville: arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfeltille Nils Erik Wickbergistä kertovaan elokuvaan Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:lle (HELKA) Rakennukset kertovat -projektiin liittyvän tyylihistorialli sen ja kaupunkikuvaa esittelevän yleistajuisen opetusaineiston jatkotyöstämiseen TkL Mikko Kylliäiselle yleisimpien rakennustyyppien akustiikan suunnittelua käsittelevän oppimateriaalin laatimiseen RAKENNUSTIETO 9

12 RT-kortisto RT-kortistoon kuuluvat kirjat s. Hakemisto 103 s. LVI-kortisto TalotekniikkaRYL s. Hakemisto 58 s. Ohjeet s. Tuotetieto 186 s. Ohjeet s. Tarviketieto s. Säännökset 957 s. Säännökset s. Kortistojen sivumääräiset jakaumat Tiedonjyvät 324 s. RAKENNUSTIETO OY Yleistä Rakennustieto Oy toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS:n tarkoitusta tuottamalla ja myymällä sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla rakentamisen ammattilaiset ja kuluttajat voivat päivittäin toimia hyvän suunnittelu-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan mukaan. Toimintavuonna yhtiön tietopalvelutuotteiden myyntituotot olivat noin neljä prosenttia edellisvuotta korkeammat ja liikevaihdon kasvu jatkui jo toista vuotta. Vuoden 2005 toteutunut liikevaihto oli yhtiön tähänastisen historian suurin. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa uusista tuotteista sekä kirjakauppaketjun kasvaneesta myynnistä. Yhtiö aloitti toimintavuonna Sisustustietokortiston, Omakotilehden, Locus-lehden sekä Kehittyvä Kiinteistö -lehden kustantamisen. Yhtiö solmi toimintavuonna sopimuksen ProIT -ohjelman tulosten käyttöönotosta sekä opasjulkaisujen kustantamisesta. Uudet tuotteet, isot kehityshankkeet sekä graafisen ilmeen uusiminen painoivat yhtiön tuloksen tappiolle. RT-ohjetiedostossa käynnistettiin RT-rakennetyyppien ja ProITtuoterakenteiden yhteensovittaminen ja tilat-osassa ilmestyivät uusittuina uimahallien ja virkistyskylpylöiden ohjeet. LVI-kortistossa julkaistiin mm. ohjeet rakennuksen lämpökuvauksesta sekä uima-allasvesien käsittelystä sekä uusittu TalotekniikkaRYL 2002:n kirjallisuusluettelo. SIT-kortisto ilmestyi ensimmäistä kertaa huhtikuussa ja ensimmäinen täydennysjakelu keskittyi tekstiili- ja puuaiheisiin ohjekortteihin. Ratu-kortistossa julkaistiin puurunkotöiden uudet työmenetelmät ja -menekit, elementtitöiden sekä raudoituksen ja betonoinnin ohjeet ja Rakennustöiden laatu RTL kirjan päivitetty laitos. KH-kortistossa valmistuivat mm. ohjeet maakaasu-, kevytöljy- ja kaukolämmityksestä, lämmitystarvelukujen käytöstä sekä lintujen torjunnasta. Säännöstiedostossa ilmestyivät uusitut rakennusmääräysten muistilistat pääsuunnittelijalle, kaavasuunnittelijalle sekä rakennesuunnittelijalle. Tarviketieto Net -palveluun tuotettiin lisää tuotteiden ominaisuustietoja ja RT CAD -kuvapankkia laajennettiin. Sopimuslomakkeiden painopiste siirtyi verkkopalvelun puolelle. Toimintavuonna järjestettiin useita Sopimuslomake Netin käyttäjäkoulutustilaisuuksia ja lomakevalikoimaa täydennettiin uusilla lomakkeilla ja kahdeksalla käännöksellä. Kirjoja kustannettiin toimintavuonna yhteensä 42 nimikettä, joista 22 oli uusintapainoksia. Lisäksi ilmestyi DVD-elokuva ja CDtuotteita. Osa tuotteista on tehty suoraan myös kansainvälisille markkinoille. Vuoden aikana ilmestyi mm. ensipainoksina kolme ohjetta liikuntapaikkojen suunnitteluun, kirja jälleenrakennusajan pientalosta, Alvar Aalto Houses, Juhani Pallasmaan Encounters Architectural Essays sekä ensimmäinen sisustuskirjamme nimeltään Kodinsisustajan tyyliopas. Klara-kustannuslaskentaohjelmistoa täydennettiin uudella korjausrakentamisen osiolla ja Rakentajan Kalenterin 90. vuosikirja ilmestyi vuoden lopulla. Toimintavuonna yhtiö kustansi yhteensä kuutta aikakauslehteä, joista vuoden aikana ilmestyi 40 numeroa. Uusina lehtinä aloitettiin vuoden alusta Suomen Omakotilehden, Locus-lehden sekä Kehittyvä Kiinteistö -lehden kustantaminen. Kaikissa yhtiön kustantamissa lehdissä on toisena julkaisija Rakennustietosäätiö RTS ja toisena lehden kentän hyvin tunteva yhdistys. Rakennustieto-lehtien yhteenlaskettu levikki oli lähes ja yhteenlaskettu painosmäärä oli noin kpl. Yhtiö jatkoi julkaisujen hallinta -projektiaan, jossa keskityttiin oman tiedontuotantoalustan kehittämiseen, verkkopalvelujen luomiseen sekä kortistojen jakelun siirtämiseen Internetiin. Infra- RYLin kehitystyö jatkui laajana Rakennustietosäätiön vetämänä yhteishankkeena. InfraRYLin ensimmäinen julkaisu valmistuu vuonna Talo nimikkeistöä kehitettiin edelleen eikä nimikkeistöä saatu julkaistua toimintavuoden aikana. Yhtiö jatkoi Balanced Score Card -mittaristojen käyttöönottoa täydentämällä mittaristoa sekä määrittelemällä mitattavia suureita. Mittariston osana toteutettiin ensimmäinen laaja asiakastyytyväisyysmittaus, jonka tuloksia käytetään mittariston lähtöarvoina. Mittaristojen käyttöönotto siirtyi seuraavalle toimintavuodelle. Rakennustiedon yhteistyö Tanskan Rakennuskeskuksen kanssa jatkui tiiviinä ja Tanskan Rakennuskeskuksen hallitus vieraili Rakennustiedossa marraskuun lopussa. Rakennustiedon uusittu graafinen ilme ja sen mukainen yhtenäinen nimi- ja puhelinnumerokäytäntö otettiin käyttöön yhdessä Rakennustietosäätiö RTS:n kanssa. Uusittu ilme julkistettiin Runeberginpäivän vastaanotolla Yhtiön kustantama 10 RAKENNUSTIETO

13 SIT-kortisto Ratu-kortisto Tuotetieto 36 s. Hakemisto 8 s. Ratu-kirjat s. Suunnitteluohjeet ja tiedotteet s. Ohjeet 120 s. Säännökset 183 s. Kone-Ratu 218 s. Talo -Ratu 725 s. Korjaus-Ratu 608 s. Rakennustaito-lehti täytti kunnianarvoiset 100 vuotta Juhlia vietettiin Helsingin Rakennuskeskuksessa. Tyky-toimintaa jatkettiin toimintasuunnitelman mukaisesti erilaisten luentojen ja liikuntapalvelujen merkeissä. Henkilökunnan koulutusta järjestettiin mm. työkyvyn ylläpitoon, tietotekniikkaan ja taloushallintoon liittyen. Rakennustieto osallistui kansainväliseen Great Place to Work -työilmapiiritutkimukseen, jonka haastattelut tehtiin loppuvuodesta Hanke toteutetaan yhteistyössä Tanskan Rakennuskeskuksen kanssa ja tulokset ovat käytettävissä helmikuussa Vuoden 2005 kehityskeskustelut siirrettiin tämän vuoksi pidettäväksi keväällä Yhtiön palveluksessa oli kotimaassa 97 henkilöä, joista kolme teki etätyötä ja kolme oli osa-aikaeläkkeellä. Työnantajana yhtiö kuuluu Viestintätyönantajat VTA ry:hyn. Yhtiön toimitusjohtajana oli Markku Salmi ja varatoimitusjohtajana Heimo Salo. RT-kortisto (Rakennustietokortisto) RT-kortiston toimintavuosi oli 63. RT-ohjetiedostoa täydennettiin ja uusittiin tasaisesti eri aihealueilla. Laadittiin mm. osapuolten sopimukset pientalohankkeisiin, ohjekortti suunnittelun johtamisesta, projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo ja sopimuksen laatiminen sekä täyttömalli työmaakokoukseen. Rakenteet-osan uusiminen jatkui: ohjekortti pientalon perustuksista ja alapohjien liittymistä ja puurakenteisesta pienkerrostalosta julkaistiin. Tilat-osassa uusittiin uimahalleja ja virkistyskylpylöitä koskevat ohjeet. RT-säännöstiedostossa julkaistiin uudistetut rakentamismääräyskokoelman osat E2, E4, E9, F1 ja G1. Rakentamismääräysten muistilistat pääsuunnittelijalle uusittiin kesäkuussa, kaavasuunnittelijalle elokuussa ja rakennesuunnittelijalle joulukuussa. RT-kortiston CD-version RT CAD -kuvapankissa julkaistiin uutta CAD-aineistoa mm. märkätilojen rakenteista ja saunatiloista. Rakennustarvikkeet hakemisto oli saatavana paperihakemistona, CD:llä sekä myös maksullisena Internet-tuotteena, jolla oli toimintavuonna yli 350 asiakasta. Tarviketieto Netin sisältöä laajennettiin keräämällä tietokantaan tuotteiden ominaisuustietoja rakennustarvikeyrityksiltä. Tarviketieto Net vastaa käytettävyydeltään nykyaikaiselle nettipalvelulle asetettuja vaatimuksia. RT-tarvikekorttien julkaisemista jatkettiin CD:llä RT-kortiston lisäksi myös LVI-, KH-, ja Ratu-kortistoissa. RT-tarvikekortteja käytettiin CD-muodossa kaikkiaan työasemalla. Tarvikekorttien levikki kattaa siten RT-levikin lisäksi myös kiinteistöalan sekä talotekniikka- ja urakointiyritykset. Kortistoa täydennettiin yhdeksällä tuoreutuserällä. Vuonna 2005 ilmestyneiden RT-korttien kappale- ja sivumäärät olivat seuraavat: ohjekortit 25 kpl (290 sivua), säännöskortit 31 kpl (267 sivua) ja tarvikekortit 207 kpl (662 sivua). Toimintavuonna julkaistut ohjekortit on lueteltu sivulla 55. RT-toimituksessa valmistuivat myös seuraavat hakemistot: 2 kpl asiahakemistoa ja sisällysluetteloa (yht. 205 sivua), Rakennustarvikkeet hakemisto (767 sivua). RT-kortiston levikki oli tilaajaa ja käyttäjää. RT-kortiston julkaisija oli Rakennustietosäätiö RTS ja päätoimittajana toimi tekn. tri Markku Lappalainen. LVI-kortisto LVI-kortisto CD:tä päivitettiin kolme kertaa toimintavuoden aikana. CD:n käyttäjiä oli toimintavuoden lopussa lähes Paperimuotoisen LVI-kortiston päivitykset ilmestyivät kolme kertaa toimintavuoden aikana, paperikortiston käyttäjiä oli noin Kortistoa täydennettiin mm. seuraavilla ohjeilla ja tiedonjyvillä: TalotekniikkaRYL 2002 kirjallisuusluettelo, Pientalohankkeen tehtäväluettelot, Pientalohankkeen suunnittelusopimusten laatiminen, Projektinjohtopalvelusopimusten laatiminen, Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo, Muutos- ja korjausrakentamisen piirustukset, S1- ja K-luokan teräsbetonisten väestönsuojien LVI-laitteet, Lämmitystarveluku, Rakennuksen lämpökuvaus, Kevytöljylämmitys, Uima-allasvesien käsittely, Tulisijan ja lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihtojärjestelmän yhteiskäyttö. Myös säännöskortteja päivitettiin runsaasti, RakMK E2, RakMK E4, RakMK E9, RakMK F1, RakMK G1, maankäyttö- ja rakennuslaki, kuluttajansuojalaki, sisäasiainministeriön asetus väestönsuojan varusteista ja laitteista. Toimintavuonna 2005 julkaistut LVI-ohjekortit ja LVI-tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 55. Toimintavuoden aikana jatkettiin TalotekniikkaRYL 2002 mukaisen LVI-selostusmallin laadintaa. RAKENNUSTIETO 11

14 KH-kortisto Rakennus-tarvikkeet -hakemisto 765 s. Hakemisto 54 s. KH-kirjat 521 s. Ohjeet s. Tuotetieto s. Tiedonjyvät 124 s. Säännökset s. Toimintavuonna ilmestyi 15 LVI-ohjekorttia (157 sivua), 1 LVItiedonjyväkortti (4 sivua), 20 LVI-säännöskorttia (184 sivua) ja 15 LVI-tuotekorttia (46 sivua), 58 sivua kortiston käyttöjärjestelmään kuuluvia hakemistoja, lähetteitä ja tiedotteita. LVI-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli sivua. LVI-kortiston julkaisijat olivat LVI-Keskusliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Kortiston päätoimittajana toimi DI Tiina Strand. rakennussuojelulaki, tupakkalaki ja muistilistat rakentamismääräyksistä sisustussuunnittelijalle ja pääsuunnittelijalle (arkkitehdille). Säännöksiä julkaistiin yhteensä 18 kpl (183 s.). SIT-kortiston julkaisijat olivat Sisustusarkkitehdit SIO ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Päätoimittajana toimi tekn.tri Markku Lappalainen ja projektivastaavana sisustusarkkitehti Martti Lukander. SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) Huhtikuussa 2005 ilmestyi Rakennustiedon uusin kortistotuote SIT-sisustustietokortisto. SIT-kortisto kerää yhteen kentällä olevan sisustustiedon: tilaratkaisut, sisustus- ja rakennusmateriaalitiedon, mitoituksen, kalusteet ja niiden suunnittelun ym. Kortisto koostuu kolmesta osasta: ohjetiedostosta, säännöstiedostosta ja tuotetiedostosta. SIT-kortiston sisällön kehittämisessä on mukana Sisustusarkkitehdit SIO ry. Kortisto päivittyi toimintavuonna ilmestymisensä jälkeen kerran, mutta jatkossa päivitykset ovat kolmesti vuodessa. Päivitys tehtiin syyskuussa samaan aikaan, jolloin Habitare 2005 messut järjestettiin messukeskuksessa. Messuille Rakennustieto osallistui yhteisosastolla SIO ry:n, Teollisuustaiteen Liitto Ornamon ry:n ja Design Forumin Finlandin kanssa. SIT-ohjekorttituotanto vuonna 2005 keskittyi tekstiili- ja puuaiheisiin kortteihin. Ohjekortteja julkaistiin toimintavuonna 20 kpl (120 s.). Tekstiilikorteissa käsiteltiin lattian tekstiilipäällysteitä, verhoja, tapetteja, kankaiden rakennetta ja huonekalukankaita. Puuaiheisia kortteja ilmestyi 9 kpl. Kokonaisuus aloitettiin julkaisemalla kortit Puun käyttö sisätiloissa ja Puun rakenne ja sahaus. Muita puukortteja olivat Puuviilut, Puulattiat ja puiset portaat ja käsijohteet, Puukalusteiden pintakäsittely sekä neljä yksittäistä puulajikorttia. Ohjekortteja laadittiin myös muilta osa-alueita kuten lupa-asiakirjojen laadinnasta ja piirustusmerkinnöistä. Myös tiloja käsittelevien korttien tuotanto aloitettiin. Ensimmäisenä julkaistiin makuuhuonetta käsittelevä ohjekortti. Toimintavuonna julkaistut ohjekortit on lueteltu sivulla 56. SIT-säännöstiedostossa julkaistiin esimerkiksi RakMK:n sisätiloja koskevia säännöksiä, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) Toimintavuonna valmistuivat betonirakennetöiden ja muuraus- ja kivitöiden uudet työmenetelmä- ja -menekkikortit. Rakennustöiden menekit kirjan päivitetty laitos ilmestyi loppuvuodesta. Toimintavuonna ilmestyi 1 tiedote, 2 suunnitteluohjetta, 15 menekit ja menetelmät yhdistävää korttia (yhteensä 18 korttia, 189 sivua) sekä Rakennustöiden menekit kirja (144 sivua). Toimintavuonna julkaistut Ratu-tietokortit on lueteltu sivulla 56. Ratu CD:lle liitettiin uusia työmenekkitiedostoja ja ns. Ratulaskin. Ratu CD:n sisältämä Rakennusalan työturvallisuus -osio päivitettiin kaksi kertaa (44 korttia, 196 sivua). Ratu CD ja paperimuotoinen Ratu-kortisto päivittyivät kolmasti toimintavuonna. Ratu-kortiston laajuus vuoden lopussa oli sivua). Ratu-kortiston julkaisijat olivat Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Kortiston päätoimittajana toimi RI Raija Lahtinen. Työturvallisuuskansio Rakennusalan työturvallisuus -kansiota päivitettiin kaksi kertaa toimintavuonna. Kansion laajuus vuoden 2005 lopussa oli 944 sivua ja CD:n sivua. KH-kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) Ohjekorttituotannon painopistealue oli lämmitysjärjestelmät ja niiden hoito. Toimintavuonna päivitettiin maakaasu-, kevytöljy- ja kaukolämmitysjärjestelmiä koskevat ohjekortit. Myös lämmitystarvelukujen käyttöä esittelevä ohjekortti päivitettiin. Muiden ohjekorttien aiheita olivat mm. investointilaskentamenetelmät, uimahallit ja virkistyskylpylät, uima-allasvesien käsittely, lämpö- 12 RAKENNUSTIETO

15 kamerakuvaus sekä lintujen torjunta. KH-kortiston käyttöohje päivitettiin. Tiedonjyvissä käsiteltiin huoltokirja-asioita, laajakaistahankintaa ja ajankohtaisia oikeustapauksia. KH-kortistoa täydennettiin kolmella tuoreutuserällä. Ohjekortteja julkaistiin 17 kpl (168 sivua), tiedonjyväkortteja 5 kpl (19 sivua), säännöskortteja 27 kpl (225 sivua) sekä tarvike- ja tuotekortteja 200 kpl (587 sivua). Toimintavuonna julkaistut ohje- ja tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 56. KH-toimitus osallistui alan tapahtumiin. Keväällä osallistuttiin Helsingissä Taltek messuille ja Taloyhtiö tapahtumaan. Syksyllä Seinäjoen Isännöintipäivillä KH-kortistolla oli oma esittelyosasto. Messuvuosi päättyi Helsingin Kiinteistömessuihin lokakuussa. KH-kortiston julkaisijana oli Rakennustietosäätiö RTS:n lisäksi 14 kiinteistönpidon yhteistyökumppania. KH-kortiston päätoimittajana toimi DI Anita Pietikäinen. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjavalikoima koostuu rakennus- ja kiinteistönpitoalan sopimuslomakkeista, tehtäväluetteloista, asiakirjamalleista ja sopimusehdoista. Tuotteita julkaistaan paperilomakkeina ja Internetissä Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa Toimintavuonna ilmestyi sopimusasiakirjavalikoimaan 16 uutta lomaketta ja 8 käännöstä (yhteensä 24 uutta korttia 169 sivua). Pientalohankkeen asiakirjavalikoima täydentyi suunnittelusopimuksiin liitettävillä tehtäväluetteloilla (10 kpl), projektinjohtourakointiin liittyen ilmestyi projektinjohtosopimus ja bonussopimus ja vuositarkastuksen lomakkeet ilmestyivät (3 kpl). Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 ja urakkasopimus käännettiin viron, latvian ja liettuan kielille yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. Samassa yhteydessä sovittiin tuotteiden markkinoinnista em. maihin. Toimintavuonna julkaistut sopimusasiakirjat on lueteltu sivulla 56. Kuluttajasopimusasiakirjojen tuotantoa ja ohjeistusta ohjaamaan perustettiin toimikunta TK 252 RT-kuluttajasopimusasiakirjat. Kaivosopimusten laadintaan perustettiin toimikunta TK 253 Kaivojen rakentamissopimukset. Toimikuntien työ jatkuu. Sopimuslomake Net -palvelun käyttökoulutusta järjestettiin Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Kuusankoskella. Koulutuksiin osallistui yli 200 palvelun käyttäjää. Sopimusasiakirjavalikoimaa ja Sopimuslomake Net -palvelua esiteltiin lisäksi eri messutapahtumissa. Sopimusasiakirjat-yksikön päätoimittajana toimi ins. AMK Kimmo Lehtonen. Kirjakustannustoiminta Toimintavuonna kustannettiin pääasiassa suomenkielistä rakennusalan ammattikirjallisuutta, kirjoja pienrakentajille ja kaksi englanninkielistä pääasiassa kansainväliseen levikkiin suunnattua kirjaa sekä DVD-elokuva. Hyvä yhteistyö ministeriöiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa jatkui. Opetusministeriön kanssa julkaistiin kolme ensipainosta ja kaksi uusintapainosta. Ensipainoksia olivat Ratsastuskenttien suunnittelu- ja rakentamisopas, Ampumarataopas ja Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät, joka ilmestyi ainoastaan CD:nä. Ympäristöministeriön Tiivis-matala -sarjassa ilmestyi julkaisu Tiivis ja matala korttelirakenne asuntorakentamisen typologiaa, lisäksi julkaistiin uusintapainoksia ympäristöministeriön muista oppaista. Talonpoikaiskulttuurisäätiön kanssa tehtiin kirja Maaseudun rakennusperintö huomisen vahvuus. Klara.biz -kustannuslaskentaohjelmaa kehitettiin siten, että siinä ilmestyi kaksi eri versiota: Klara.biz Uudisrakentaminen ja Klara. biz Uudis- ja korjausrakentaminen, kummatkin CD:nä. Pientalo-sarjassa ilmestyi kuusi julkaisua, joista viisi täydennettynä tai päivitettynä uusintapainoksena, ensipainoksena ilmestyi Jälleenrakennusajan pientalo. DVD-elokuva nimeltään Alvar Aalto s masterpiece Villa Mairea otettiin levitykseen yhteistyösopimuksella Bad Taste Ltd:n kanssa. Elokuvassa on sekä suomen- että englanninkielinen selostus. Englanninkielisinä kirjoina ilmestyivät Juhani Pallasmaan kirjoituksia sisältävä Encounters Architectural Essays maaliskuussa ja Alvar Aalto Houses -kirja kesäkuussa, kummatkin saivat hyvän vastaanoton Frankfurtin kirjamessuilla. Frankfurtissa neuvoteltiin myös kirjojemme julkaisuoikeuksien myynnistä Italiaan sekä kansainvälisestä yhteiskustantamisesta ja ostettiin ensimmäisen kerran kustannusoikeudet. Kirja julkaistiin suomeksi nimellä Kodinsisustajan tyyliopas. Kirja sai hyvän vastaanoton ja se oli RAKENNUSTIETO 13

16 Vuosijuhlassa Keskuskauppakamarin ansiomerkeillä palkittuja. Rakennustaito-lehden 100-vuotisjuhlaa vietettiin joulukuussa esillä myös Akateemisen kirjakaupan joulukuvastossa, joka jaettiin kaikille Helsingin Sanomien lukijoille. Frankfurtissa saatiin sovittua myös uusia levikkimyyntisopimuksia välittäjien kanssa ja Stainless Steel in Architecture -kirjan kustannusoikeudet myytiin Euro-Inoxsille. Markkinoinnin pääpaino oli suoramarkkinoinnissa ja lehti-ilmoituksissa. Helsingin kirjamessuille osallistuttiin jo toisen kerran yhteisellä osastolla Vastapainon, Gaudeamuksen, Loki-kirjojen ja toimintavuonna mukaan liittyneen Basam-kirjojen kanssa, Kirjan ja ruusun päivä -tapahtumaan sekä ARMI-päiville osallistuttiin omalla osastolla sekä Oulun Asuntomessuille ja Habitare-messuille yhteisosastolla. Uutuuskirjoista informoitiin sekä kotimaan että ulkomaiden lehtiä, joissa julkaistiin useita artikkeleita kirjoistamme. Yhteensä toimintavuonna ilmestyi 42 nimikettä. Ensipainoksia oli 20 kpl, joista CD-muodossa neljä ja yksi DVD, uusintapainoksia julkaistiin 22 kpl. Kirjojen keskimääräinen painosmäärä oli kpl, CD-tuotteiden 800 kpl ja DVD-tuotteiden kpl. Toimintavuonna julkaistut kirjat ja CD-tuotteet on lueteltu sivulla 58. Kustannuspäällikkönä toimi RA Tiina Heloma. Rakennuskirjakauppa Vuosi 2005 oli Rakennuskirjakaupan 19. toimintavuosi. Ostotapahtumien määrä oli vuodessa kpl. Ostotapahtumamäärät laskivat hieman verrattuna edelliseen vuoteen, mutta silti liikevaihto kasvoi yli tavoitteiden. Paikallislehdissä mainostettiin näkyvästi, mikä toi Rakennuskirjakauppaan uusia omatoimirakentaja-asiakkaita. Rakennuskirjakauppa keskittyi sekä omien että välitettävien arkkitehtuuri- ja tietokirjojen markkinointiin ja myyntiin ja osallistui Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa teematapahtumiin. Maalis- ja lokakuussa Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettiin Rakenna ja Remontoi -teemapäivä. Rakennuskirjakauppa oli mukana kuudessa eri messutapahtumassa: maaliskuussa Taltek-messut Wanhassa Satamassa, huhtikuussa Omakoti-messut Messukeskuksessa, toukokuussa Kirjan ja ruusun päivä -tapahtuma Espalla, syyskuussa Habitare 05 sekä lokakuussa Kiinteistö 05 Messukeskuksessa ja marraskuussa ARMI-päivät Kaapelitehtaalla. Perinteistä ALE- myyntiä järjestettiin kirjakaupassa marras/joulukuussa. Rakennuskirjakaupan myymäläpäällikkönä toimi Mirja Ahlstedt-Hallikainen. Rakennustieto Lehdet Rakennustieto Lehdet vastaa Rakennustiedon julkaisemista ja kustantamista ammattiaikakauslehdistä. Vuonna 2005 lehtiä oli kuusi. Näistä kolmen julkaiseminen ja kustantaminen Rakennustiedossa aloitettiin kertomusvuoden alussa. Kaikissa Rakennustieto Oy:n kustantamissa lehdissä toisena julkaisijana on Rakennustietosäätiö RTS. Lehdet täydentävät toisiaan ja kattavat rakentamisen osa-alueita maankäytön suunnittelusta aina kiinteistön ylläpitoon ja hoitoon saakka. Vuosi 2005 oli uusien lehtien myötä varsin haastava. Vuotta sävytti sekä tehokkaiden toimintatapojen luominen ja synergioiden etsiminen kuin myös lukuisten uusien yhteistyökumppaneiden nivominen osaksi sujuvaa lehdentekoprosessia. Lehtien mediamyynti kohtasi ennalta arvaamattomia vaikeuksia kesken vuotta tapahtuneiden henkilövaihdosten vuoksi, mutta toipui vuoden loppupuolella. Syyskaudella panostettiin erityisesti lehtien levikkimyyntiin. Rakennustieto Lehdistä ilmestyi yhteensä 40 numeroa vuonna Lehtien yhteenlaskettu painosmäärä oli noin kpl ja yhteenlaskettu levikki oli vuoden lopussa kpl. Rakennustieto Lehdet -yksikköä johti DI Riitta Ollila. Rakennustaito-lehti Rakennustaito-lehden toinen julkaisija ja lehden perustaja on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. RKL on tilannut Rakennustaidon kaikille jäsenilleen. Vuosi 2005 oli Rakennustaidon 100. ilmestymisvuosi ja joulukuussa vietettiin lehden 100-vuotisjuhlia. Sadan vuoden aikana lehteä on tehty numeroa, joista 11 vuonna Rakennustaito on rakennusalan vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt ammattilehti. Verkkolehti täydentää painettua aikakauslehteä nopeatempoisella alan uutistarjonnalla. Rakennustaito-lehden toimintaa tukee julkaisijoiden taustaryhmiä edustava päätoimikunta eli toimitusneuvosto. Se kokoontui vuonna 2005 kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. 14 RAKENNUSTIETO

17 RY. Rakennettu Ympäristö -lehti RY. Rakennettu Ympäristö -lehti oli vuonna 2005 kolmatta vuottaan osana Rakennustieto Lehtiä. Lehden toisena julkaisijana on Rakennustarkastusyhdistys ry. Työjaon mukaisesti Rakennustarkastusyhdistys vastaa lehden sisällöstä. Lehden julkaisijoiden edustajista koostuva seitsenhenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna Päätoimikunta paneutui lehden talouteen, yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä sisällöllisiin asioihin. RY. Rakennettu Ympäristö -lehteä ilmestyi neljä numeroa. Lehden keskimääräinen painosmäärä oli kpl. Vuonna 2006 panostetaan erityisesti lehden levikin kasvattamiseen kuntasektorin ulkopuolella. Lehden päätoimittaja oli varatuomari, VM Lauri Jääskeläinen. Kuntatekniikka-lehti Kuntatekniikka oli vuonna 2005 toista vuottaan Rakennustiedossa. Lehden toisena julkaisijana on Suomen kuntatekniikan yhdistys ry. Yhdistys vastaa lehden sisällöstä ja Rakennustieto kaikesta muusta. Lehdellä on viisihenkinen päätoimikunta, joka kokoontui kaksi kertaa vuonna Lehden numerokohtaista sisältöä suunniteltiin toimitusneuvostossa, joka kokoontui kuusi kertaa. Vuonna 2006 lehden markkinoinnin painopiste on erityisesti levikkimyynnissä. Lehden päätoimittajana oli TkL Jyrki Meronen. Lehden numerosta 2/2006 alkaen lehden päätoimittaja on YTM Anu Ginström. Suomen Omakotilehti Suomen Omakotilehden kustantaminen aloitettiin Rakennustiedossa vuoden 2005 alusta. Lehden toisena julkaisijana on Suomen Omakotiliitto ry, jonka vastuulla on pääosa lehden sisällöstä. Lehti menee kaikille liiton noin :lle jäsenelle. Vuonna 2005 lehti ilmestyi viisi kertaa. Lehdellä on viisijäseninen päätoimikunta, joka kokoontui kolme kertaa vuoden 2005 aikana. Lehden sisältöä suunnittelee taustayhteisöjä edustava toimitusneuvosto, joka kokoontui viisi kertaa. Lehden visuaalinen ilme uudistui vuoden 2006 ensimmäisestä numerosta alkaen ja lehteä tullaan myymään myös Omakotiliiton ulkopuolisille tahoille. Lehden päätoimittajana toimi toiminnanjohtaja Juhani Nenonen. Locus-lehti Locus siirtyi Rakennustiedon kustannettavaksi vuoden 2005 alussa. Lehden toisena julkaisijana on Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Lehteä ilmestyi kahdeksan numeroa vuonna 2005 ja sen keskimääräinen kertapainos oli kpl. Locuksella on viisijäseninen päätoimikunta, joka kokoontui kolme kertaa vuonna Lehden sisältöä päätoimittajan apuna hahmotteleva toimitusneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa. Lehteä on kehitetty järjestelmällisesti kuvastamaan ja edustamaan entistä paremmin lukijakuntaansa, kiinteistöliiketoiminnan ammattilaisia. Locuksen päätoimittajana toimi asti Arto Rautio ja kesäkuun alusta alkaen VTM Saara Kerttula. Kehittyvä Kiinteistö -lehti Kehittyvä Kiinteistö -lehden perustivat Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS niin, että sen varsinainen ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa Lehti menee kaikille Isännöintiliiton jäsenille. Lehti ilmestyi vuonna 2005 kuutena numerona ja vuoden lopussa sen levikki oli kpl. Lisäksi lehteä jaettiin runsaasti eri messuilla ja muissa tapahtumissa, jossa uutta lehteä tehtiin tutuksi. Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui kolme kertaa vuonna Lehden sisältöä suunniteltiin kuusi kertaa kokoontuneessa toimitusneuvostossa. Lehden päätoimittaja oli DI Riitta Ollila. Rakennustieto Koulutus Koulutusyksikön vastuulla on maksullisten koulutusten ja seminaarien suunnittelu, markkinointi sekä toteuttaminen. Lisäksi yksikkö järjestää tuotekoulutusta sekä omalle henkilökunnalle että RAKENNUSTIETO 15

18 asiakkaille. Koulutusyksikkö huolehtii myös Rakennustietosalin vuokraustoiminnasta. Toimintavuoden aikana järjestettiin neljä maksullista koulutusta, joihin osallistui yhteensä noin 150 asiakasta. Aiheina olivat mm. Hissirakennushanke ja Lasijulkisivut. Yhteistyössä Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n kanssa järjestettiin koulutus Muuttuuko Arkkitehdin rooli. Suomen LVI liitto SuLVIn kanssa aloitettiin yhteistyö tilavuokrauksessa sekä soveltuvien koulutusten markkinoinnissa. Tuotekoulutuksia oli kuusi, osallistujia tilaisuutta kohden oli noin 40. Tuotekoulutuksia järjestettiin myös Kuopiossa, Oulussa, Lappeenrannassa sekä Tampereella. Rakennustietosalin vuokraustoiminta jatkui entiseen tapaan. Rakennustietosalissa järjestettiin myös kolme valokuvanäyttelyä vuoden aikana. Koulutuspäällikkönä toimi hum. kand. Tarja Teittinen. Helsingin Rakennuskeskus Helsingin Rakennuskeskus toimi pääkaupunkiseudun rakentajien kohtauspaikkana antaen tietoa niin rakennusalan ammattilaisille kuin omatoimisille rakentajille ja remontoijille. Rakennuskeskukseen tutustui kuukausittain myös rakennusalan kurssiryhmiä ja opiskelijoita. Ulkomaalaisten rakentajien kiinnostus suomalaisia tuotteita kohtaan näkyi useina vierailuina näyttelyssä. Tähän on osaltaan vaikuttanut EU:n myötä vapautunut tarjouskilpailukäytäntö, jonka vuoksi ulkomaiset suunnittelijat ja rakentajat hakevat tietoa suomalaisista rakennustavoista ja materiaaleista. Helsingin Rakennuskeskus järjesti Rakenna ja remontoi -messut sekä keväällä että syksyllä ja piti koulutustilaisuuksia märkätilojen remonteista ja niihin liittyvistä sopimusasioista. Lisäksi Rakennuskeskus osallistui koulutustilaisuuksien järjestämiseen yhdessä Rakennustiedon Koulutusyksikön kanssa. Koulutustilaisuuksissa käsiteltiin mm. hissirakennushankkeitta, lasijulkisivuja ja arkkitehdin roolia nykyrakentamisessa. Näiden seminaari- ja koulutustapahtumien myötä alan ammattilaisten osuus näyttelykävijöistä kasvaa edelleen. Pääkaupunkiseudun pientalorakentamisen ja asuntokaupan vilkkaus näkyivät sekä näyttelyssä annettavan että puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun runsaana kysyntänä. Lisäksi pääkaupunkiseudun asuntokannan ikääntymisen myötä alati kasvavana asiakasryhmänä ovat kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät sekä saneerauksia valmistelevat taloyhtiöiden hallitusten jäsenet. Rakennuskeskus jatkaa netissä toimivaa neuvontapalvelua, jossa esitetään vastauksia useimmin esille tulleisiin kysymyksiin ( Valistuneet kuluttajat arvostavat Rakennuskeskuksen puolueetonta asiantuntemusta ja neuvontaa sekä hakevat kestäviä ratkaisuja rakennus- ja remonttihankkeisiinsa. Vuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus sai positiivista näkyvyyttä sanomalehdissä ja rakennusalan sekä kuluttajapalveluun liittyvien lehtien palstoilla sekä kuuluvuutta pääkaupunkiseudun radiokanavilla. Helsingin Rakennuskeskus osallistui pääkaupunkiseudulla pidettäville rakentamisen messuille ja infopäiville. Rakennuskeskus oli mukana Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston omakotirakentajille järjestämissä tiedotus- ja neuvontatilaisuuksissa. Näyttelyn kehittämisprojektin puitteissa näyttelyn ulkoasun ja layoutin uudistamisen osalta suunnitelmat saatiin valmiiksi, mutta itse toteutus siirtyy seuraavalle vuodelle. Näyttelyssä kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta valitsi vuoden 2005 rakennustuotteeksi Uponor Suomi Oy:n pientalon turvajärjestelmän. Teollisuuden ja rakennusalan palveluiden tuottajien kiinnostus näyttelyyn mediana on kasvanut positiivisesti. Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli 176 näytteilleasettajaa ja näyttelypaikkoja oli vuokrattuna 251 yksikköä. Näyttelyn täyttöaste oli 79 %. Toimintavuoden aikana Helsingin Rakennuskeskuksen kävijämäärä kasvoi noin kävijällä yli asiakkaaseen. Näyttelypäällikkönä toimi RI Eero Salenius. Rakennustieto Lappeenranta Rakennustieto Lappeenranta toimii Lappeenrannassa osoitteessa Raatimiehenkatu 20. Se on keskittynyt rakennusalan tietopalvelujen ja oppikirjojen myyntiin toiminta-alueellaan. Rakennustieto Lappeenranta järjesti toimintavuoden aikana useita kortistojen ja Sopimuslomake Net -palvelujen koulutus- ja myyntitilaisuuksia sekä Lappeenrannassa että Kymenlaaksossa. Asiakaskäyntien määrää lisättiin huomattavasti toimintavuonna. 16 RAKENNUSTIETO

19 Lappeenrannan alueyksikkö julkaisi keväällä Kodin Rakennustieto -lehden, joka jaettiin Lappeenrannan ja Imatran talousalueille kappaleen painoksena. Lappeenrannan Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkon. Markku Huoso. Rakennustieto Kuopio Rakennustieto Kuopio palveli talousalueen ammattirakentajia ja kuluttajia jakamalla ajankohtaista rakennustietoa. Alueyksikössä kävi toimintavuoden aikana asiakasta. Näyttelyssä oli mukana 48 yritystä. Rakennusteollisuus RT ry:n ja Pohjois-Savon Ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin rakennusalan koulutusta Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 300 yritysten ja yhteisöjen edustajaa. Rakennustieto Kuopio osallistui Rakenna ja Asu -messuille maaliskuussa Kuopio-hallissa. Messuihin tutustui kävijää Itä- ja Keski-Suomen alueelta. Kuopion Rakennustiedon tiloissa järjestettiin omien tuotteiden esittelytilaisuuksia mm. Sopimuslomake Netin ja Klaran koulutustilaisuudet sekä kolme kertaa talopakettipäivät. Maalis- ja lokakuussa julkaistiin 20-sivuinen Kodin Rakennustieto -lehti, joka jaettiin jokaiseen kotiin Kuopion ja Siilinjärven alueella. Lehti oli saatavilla ympäristökuntien rakennusvalvontavirastoissa sekä rakennustarvikeliikkeissä. Lehden painosmäärä oli kpl. Kuopion Rakennustietoon tutustui toimintavuoden aikana useita rakennus- ja muotoilualaa opiskelevia oppilasryhmiä opettajiensa johdolla ammattikorkeakouluista, ammattioppilaitoksista ja aikuisopistoista. Kuopion Rakennustiedon johtajana toimi MKT, merkon. Eva Petsalo. Rakennustieto Oulu Vuosi 2005 oli Oulun Rakennustiedon 39. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana myymälässä ja näyttelyssä vieraili noin henkilöä. Sekä omien että välitettävien tuotteiden myynti pysyi korkeana ja toimipisteen kannattavuus oli hyvä. Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli 34 näytteilleasettajaa. Oulun Rakennustiedossa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Omista tilaisuuksista tärkeimmät olivat maaliskuussa järjestetyt energiapäivät, toukokuussa Rakennusselostusja Alisa-esittely sekä lokakuussa Sopimuslomake Net -päivä. Oppilaitoksista Oulun ammattikorkeakoulun rakennusosaston aloittaneet kurssit (3 kpl) vierailivat alueyksikössä ja kullekin kurssille pidettiin info Rakennustiedon palvelutarjonnasta. Myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla aloittaneet opiskelijat vierailivat ryhmänä tutustumassa Oulun Rakennustiedon toimintaan. Rakennusalan ammattijärjestöistä RIA ja YTR (yhteistyöryhmä SAFA-, RIL-, RIA-, RKM-, IL- ja LVI-paikallisyhdistykset) pitivät kokouksiaan Rakennustiedon tiloissa. Rakennustieto Oulu osallistui omalla osastollaan huhtikuussa järjestettyihin Oulun Rakentajamessuihin sekä heinä-elokuussa pidettyihin Oulun asuntomessuihin. Lisäksi alueyksikkö julkaisi kaksi 16-sivuista Kodin Rakennustieto -lehteä. Lehtien levikki oli kpl ja jakelualueena Oulun kaupungin ja ympäristökuntien kotitaloudet. Oulun Rakennustiedon johtajana toimi RI Asko Mikkola Rakennustieto Tampere Rakennustieto Tampere toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan tiedon levittämistä Pirkanmaan talousalueella, niin ammattilaisille kuin pienrakentajillekin. Yksikkö oli mukana useissa vuoden aikana järjestetyissä rakennusalan tapahtumissa ja koulutuksissa esittelemässä palveluitaan sekä järjesti tapahtumia itse. Yksikkö osallistui ASTA-messuille omalla osastollaan ja sai messuista hyvän positiivisen palautteen. Yksikössä käynnistettiin tarvikevalmistajien ja suunnittelijoiden hyödyksi tarkoitetut Detaljit Talteen -tapahtumat. Toiminnassa keskityttiin Tampereen Rakennustiedon tunnettuuden kasvattamiseen. Siinä onnistuttiin hyvin, sillä alueyksikkö sai vuoden aikana paljon uusia asiakkaita uusien näyttävien ja keskeisellä paikalla sijaitsevien toimitilojensa johdosta. ASTAmessuilla saadun palautteen mukaan asiakkaat tuntevat Tampereen Rakennustiedon hyvin sekä myös ei-aktiiviset asiakkaat RAKENNUSTIETO 17

20 tietävät alueyksikön toiminnasta. Näyttelyssä oli vuoden lopussa 85 näytteilleasettajaa. Kävijöitä vuoden 2005 aikana alueyksikössä oli noin kpl. Kirjakaupan valikoima sisälsi rakentamisen kirjallisuuden ja lomakkeiston ohella teknisen piirtämisen välineet sekä Archi- CAD-tuotteet. Rakennustieto Tampere on Suomen suurin Archi- CAD-jälleenmyyjä. Kirjakaupan ammattilaisasiakkaisiin oltiin aktiivisessa yhteydessä. Rakennustiedon omille digitaalisille tuotteille hankittiin runsaasti uusia tilaajia. Loppuvuonna keskityttiin enemmän tuotemyyntiin. Rakennustieto Tampere osallistui vuonna 2005 mm. seuraaviin tapahtumiin: Rauta-Otra Nekalan rakentajakoulu, TV-Tampereen Paikat Kuntoon -kuvaus, Henki ja Elämä -kirjafestivaalit Finlaysonilla, Osuuspankin Asuntopalvelun yhteyshenkilöpäivä, Tampereen Seudun Osuuspankin Rakentajan Peruskurssi, Starkin Rakentajakurssi, Puutoimen Puurakentamisen koulu, Monena Environment -tapahtuma, Museokeskus Vapriikin Elämää Kulttuuriympäristössä -messut, Tampereen Puukeskuksen Poutapäivä-tapahtuma, Ympäristökeskus Moreenian Energiailta, Tampereen Messut Oy:n ASTA -messut ( ja remontoi.htm). Lisäksi omina tapahtumina järjestettiin keväällä 2005 Rakenna ja Remontoi -messut sekä vuoden kuluessa kolme Detaljit Talteen -tapahtumaa ja kaksi Sopimuslomake Net -käyttäjäkoulutusta. Lisäksi yksiköltä ilmestyi kaksi Kodin Rakennustieto -lehteä kappaleen painoksilla. Tampereen Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkon. Pasi Pulakka. ET-INFOkeskuse AS ET-INFOkeskuse on toiminut Tallinnassa kolmetoista vuotta. Joulukuun ensimmäisenä päivänä vietettiin sen näyttelyn Viron Rakennuskeskuksen 10-vuotisjuhlaa yhdessä kutsuvieraiden kanssa. Rakennustarvikenäyttelyssä esiteltiin yhteensä lähes 60 näytteilleasettajan tuotteita ja palveluita sekä rakennusalan ammattilaisille että kuluttajille. Lisäksi 10 yrityksellä oli käytössään esitelokero tuoteinformaation jakamiseen. Näyttelyssä kävi vuonna 2005 yli näyttelyvierasta. Toimintavuoden aikana jatkettiin ETF-kortiston ja Viron KHkortiston kustantamista. Lisäksi kehitettiin uutta rakennuttajille tarkoitettua kirjahanketta, jonka rahoitusta järjesteltiin sekä Suomen ympäristöministeriöstä että virolaisilta tahoilta. Vuoden 2005 lopulla aloitettiin kehityshanke, jonka tarkoituksena on luoda ET-INFOkeskusen käyttöön järjestelmä tarviketiedon sähköiseen tuottamiseen ja levittämiseen. Rakennuskeskuksessa järjestettiin toimintavuonna 23 korkeatasoista seminaaria, joihin osallistui yhteensä noin 1950 henkilöä. ET-INFOkeskuksella oli Tallinnan lisäksi infopiste Rakveressä. Yhtiöllä on myös kehittyvät Internet-palvelut kotisivuillaan Yhtiön palveluksessa oli toimintavuonna 5 henkilöä. Toimitusjohtajana toimi Kea Siidirätsep. Pietarin Rakennuskeskus PCC Toimintavuosi oli PCC:n kymmenes ja Pietarin Rakennuskeskuksen 10-vuotisjuhlia vietettiin Pietarin Rakennuskeskuksen näyttely-, seminaari- ja toimistotilat sijaitsevat Pietarin Rakennusteknisen Instituutin talossa osoitteessa Torzhkovskaya ulitsa 5. PCC jatkoi kirjakauppa-, seminaari- ja julkaisumyyntitoimintaansa, kustansi Infstroy-lehteä sekä jatkoi sähköpostimarkkinointipalveluaan nimeltään Infstroy-direct. Pietarin Rakennuskeskus tarjoaa myös tullaus- ja huolintapalveluja Suomesta Venäjälle. Toimintavuonna PCC jatkoi venäjänkielisten tarvikekorttien laadintaa Venäjällä toimiville yrityksille kauppanimellä Stroifail. Näyttelyssä vieraili runsaat kävijää, joista edelleen valtaosa oli asiantuntijoita. Näyttelyssä oli esillä noin sadan yrityksen tuoteinformaatiota. Pietarin Rakennuskeskus lähetti näytteilleasettajilleen kaksi kontaktiraporttia, joissa kontaktien lisäksi esiteltiin Pietarin alueen ja kaupungin rakentamisen näkymiä sekä ajankohtaisia rakennushankkeita yhteystietoineen. PCC:n ajantasaiset Internet-palvelut löytyvät osoitteesta Pietarin Rakennuskeskus järjesti toimintavuonna 150 erilaista tilaisuutta, joihin osallistui yli kuulijaa. PCC järjesti mm. seminaarit peruskorjauksesta, julkisivuista, katoista ja katemateriaaleista, vesieristämisestä sekä omakotitalojen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä osallistui useille messuille, mm. Stroysib-2005 ja Baltic Building Week. PCC järjesti yhdessä yritysten kanssa 18 RAKENNUSTIETO

Rakennustieto, historia

Rakennustieto, historia Rakennustieto, historia Rakennustaito-lehti, 1905 Rakentajain kalenteri, 1916 97. vuosikerta, myös e-kirjana Pysyväinen rakennusainenäyttely 1932, myöhemmin Helsingin rakennuskeskus Lopetettiin kesällä

Lisätiedot

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION RAKENNUSTIETO EDISTÄÄ HYVÄÄ RAKENNUS- JA KIINTEISTÖNPITOTAPAA RAKENNUSTIETO-yhteisön muodostavat Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedian julkistus 5.5.2010 Retki historiaan: Tarviketieto mukana jo yli sata vuotta TietoMedialla on yhtä pitkät juuret kuin Rakennustiedollakin 1905:Rakennustaito

Lisätiedot

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 DigiEduET / WP4 DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 Rakennustietoaineiston monikielinen julkaisujärjestelmä Rakennustieto Oy WP4 ja Ratu Net Toiminnallinen määrittely Rautalankamalli 9.10.2012 2

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 6 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus.

Säätiön tarkoitus. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on rakennetun ympäristön parantaminen tukemalla taiteellisesti korkeatasoisten ympäristöjen, ympäristötaideteosten ja ympäristötaidehankkeiden suunnittelua ja toteuttamista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen Kohdennetut lausuntopyynnöt, sivu 1 TKK / arkkitehtuurin laitos Tampereen Teknillinen Yliopisto / Ralf Lindberg Jyväskylän yliopisto, Tuula Suontamo Oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto / rakennussuunnittelun

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Tietopalveluiden hinnasto 2015

Tietopalveluiden hinnasto 2015 Tietopalveluiden hinnasto 2015 www.oppitieto.fi www.rakennustietokauppa.fi Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2015 alkaen Tietopalvelut, nettikortistot RT Net -palvelu (sis. SIT Net -palvelun ja RT-rakennusselostus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 OHJELMALUONNOS- pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin 1. jakso 24...25.3.2015 Helsinki PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ Tiistai 24.3.2015 Puheenjohtaja: SAFA 8.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö 2 1.1 Omat palvelut -sivu 2 1.2 Aikakatkaisu 2 1.3 Etusivu 2 1.4 RT Ohjeet 2 1.5 RT Säännökset 2 1.6 RT Tuotekortit 2 1.7 RT Tarviketieto Net 3 1.8

Lisätiedot

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset Miten InfraRYL palvelee Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset InfraRYL -hanke 3.3.2006 1 Kenelle InfraRYL Toimijat: omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat, huoltajat ja ylläpitäjät

Lisätiedot

RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt

RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, RT-kortiston päätoimittaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri

Lisätiedot

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Vuosikertomus 09 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 M1-päästö- ja puhtausluokitukset

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 11 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry www.sio.fi TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

RYLin laadinta. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Lehdistö 11.3.2013. = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset

RYLin laadinta. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Lehdistö 11.3.2013. = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset RYLin laadinta Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset Lehdistö 11.3.2013 lea.vettenranta@rakennustieto.fi 13.03.2013 1 MaaRYL 2010 RunkoRYL 2010 SisäRYL

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Ympäristötaiteen säätiö Perustettu 1990 OKM ja RAKLI Suomalaisen rakennetun ympäristön parantaminen edistämällä

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Rekonen/ir 18.11.2008 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun etusivu...

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio KIRA-alan digitalisaatio Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. 1 Vahvuuksiamme ovat esimerkiksi biotalous, puhtaat teknologiat ja digitalisaatio.

Lisätiedot

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa?

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Timo Nieminen Toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL timo.nieminen@rkl.fi 430 ryhtyvä ja

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Mitä muuntojousto on? Yksi määritelmä: Muuntojoustavuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA O T A N I E M I JUHANI KARANKA H E L S I N K I JUHANI KARANKA M E R I H A K A JUHANI

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Kiinteistönpito/Rekonen/ir 1.12.2009 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje joulukuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

Pekka Seppälä. Oulun rakennusvalvonnan johtaja. Tausta: TkL (talonrakennus), rakennusalan eri tehtävissä yli 35 v

Pekka Seppälä. Oulun rakennusvalvonnan johtaja. Tausta: TkL (talonrakennus), rakennusalan eri tehtävissä yli 35 v Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja Tausta: TkL (talonrakennus), rakennusalan eri tehtävissä yli 35 v Rakennusprosessin katkeamaton kuivaketju on edellytys hyvälle sisäilmalle Pekka Seppälä 3

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille Rakennustieto Oy PL 1004 (Malminkatu 16 A) 00101 Helsinki Puh. 0207 476 400 Fax 0207 476 340 www.rakennustieto.fi Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille VERKKOPALVELUT

Lisätiedot

VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP. Jouko Taskinen Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI

VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP. Jouko Taskinen Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI VIESTIKAPULA PUTOAA HERKÄSTI MONESSA VAIHDOSSA Asukkaat Urakoitsija AsOy:n hallitus Rakennuttajakonsultti

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

MEDIA 2007. Rakennustiedon monipuolisilla medioilla tavoitat ammattilaiset ja omatoimirakentajat

MEDIA 2007. Rakennustiedon monipuolisilla medioilla tavoitat ammattilaiset ja omatoimirakentajat MEDIA 2007 Rakennustiedon monipuolisilla medioilla tavoitat ammattilaiset ja omatoimirakentajat KUVA PEKKA KIIRALA HYVÄÄ SEURAA VIESTILLESI Rakennustiedon tietotuotteet ja näyttelyt ovat monipuolisia medioita,

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat. Toimiala- ja työnantajaliitto LVI-TU 2015

LVI-Tekniset Urakoitsijat. Toimiala- ja työnantajaliitto LVI-TU 2015 LVI-Tekniset Urakoitsijat Toimiala- ja työnantajaliitto LVI-TU 2015 LVI-alan palveleva asiantuntija LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö sekä palveleva

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä Tavoitteita ja toimintasuunnitelman sisältöä vuodelle 2014 Harri Mäkelä InfraTM hanke, koordinaattori InfraTM ja building SMART Infra vuonna 2014 PRE-ohjelman

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 12

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 12 PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ 1. jakso 15. 16.3.2016 Helsinki Tiistai 15.3.2016 Puheenjohtaja: Kimmo Sandberg, RIA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9.00 Tilaisuuden avaus, osallistujien esittäytyminen

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS CREATIVE DESIGN SINCE 1951 15.4.2010 2010 Marimekko Oyj VISIO Marimekko on yksi maailman kiehtovimmista design-brändeistä STRATEGIAN KULMAKIVET Jakeluverkostoa laajennettiin; maantieteellisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus RT tuotetieto Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus 7.6.2017 12.6.2017 1 Ohjelma Tilaisuuden avaus Matti Rautiola, yliasiamies,

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Se on nyt. -sinusta kiinni.

Se on nyt. -sinusta kiinni. Se on nyt -sinusta kiinni. Kiinteistöposti Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti. Me lehdentekijät olemme sitoutuneet toimimaan vastuuntuntoisena tiedonvälittäjänä koko kiinteistöalan päätöksentekoketjulle.

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Suomalaisen Työn Liitto ry myönsi 11:lle yritykselle oikeuden käyttää yhteiskunnallinen yritys -nimikettä. Suomen Setlementtiliiton omistamat yritykset olivat

Lisätiedot

TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys

TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys 24.3.2014 1 RYLin oikeudellinen asema Hyvän rakennustavan kirjallinen kuvaus Edustaa koko rakennusalan käsitystä hyvästä rakennustavasta Määrittää työn lopputuloksen rakennusteknisen

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kolmannentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kolmannentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Pietarin Rakennuskeskuksen tuotteet ja palvelut. Irina Belinskaja Pietarin Rakennuskeskuksen johtaja

Pietarin Rakennuskeskuksen tuotteet ja palvelut. Irina Belinskaja Pietarin Rakennuskeskuksen johtaja Pietarin Rakennuskeskuksen tuotteet ja palvelut Irina Belinskaja Pietarin Rakennuskeskuksen johtaja 150607 1 2 Yrityksestä Pietarin Rakennuskeskus on perustettu vuonna 1995. Keskus on ammattitaitoinen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot