RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006

2

3 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori Gunnel Adlercreutz siirtyi eläkkeelle vuoden lopussa, 11 vuoden palveluksen jälkeen. Hänen ryhtyessään syyskuussa 1995 Rakennustietosäätiön yliasiamieheksi ja samalla koko Rakennustietokonsernin johtajaksi, maamme oli syvän laman jälkitunnelmissa, joka heijastui väistämättä myös Rakennustiedon toimintaan. Rakennustietosäätiön hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti Erkki Aho luopui myös tehtävästään vuoden 2006 lopuksi, oltuaan seitsemän vuotta hallituksen peräsimessä. Lausun koko talon puolesta heille suuret kiitokset siitä, että takavuosien synkistä pilvistä huolimatta Rakennustieto on vakiinnuttanut asemansa rakennusalan yhteisenä tietotalona. Toiminta on tasaisesti laajentunut ja talo on tullut tunnetuksi arvostettuna ja luotettavana tiedon tuottajana, julkaisijana, kustantajana sekä jakelijana. Rakennusalan asiantuntijuuden kokoava toimikuntatyöskentelyn malli on ainutlaatuinen ja kelpaa esimerkiksi rakennusalan hyvistä, läpimenevistä käytänteistä myös muualle maailmaan. Gunnel Adlercreutzin poikkeuksellisen laajaan kansainväliseen kokemukseen perustuva visionäärinen ja taitava luotsaaminen johti talon kehityksen kohti menestystä. Jatkuvuuden takaa se, että hän jatkaa toistaiseksi säätiön hallituksen puheenjohtajana. Erkki Ahon innostava, talon arjesta kiinnostunut asenne, hänen laajat yhteytensä rakennusalaan ja yhteistyöhakuisuutensa ovat siivittäneet tätä myönteistä kehitystä. Edellä mainituista syistä tämänvuotinen yliasiamiehen katsaus painottuu menneen vuoden sijasta tulevan vuoden haasteisiin. Talo on huippukunnossa. Samalla kuitenkin kilpailu kovenee, lajit muuttuvat ja jatkuvaan liikkeeseen on vain sopeuduttava. Uudet haasteet liittyvät mm. lähialueilla tapahtuvan taloudellisen ja rakennustoiminnan virkistymiseen. Venäjän ja Itämeren alueen voimakas kasvu ja muutosprosessi kiinnostavat suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita. Yhteistyöhön on ilmoittautunutkin jo useita tahoja. Suomalaisen rakentamisen malli on vientikelpoinen ja levittäytyessään Itämeren alueelle se loisi yhteisiä pelisääntöjä kaikille alueella toimiville. Toimintaympäristö muuttuu myös kotikentällä. Rakentamisen toimintamallit, teknologia, taloudelliset omistusjärjestelyt ja uudet suunnittelun kulttuurit muokkaavat rakennustiedon käyttöä. Asiakasnäkökulma edellyttää tuotteiden ja palvelujen kriittistä arviointia ja uudistamista. Toisaalta Rakennustiedon yhteiskunnallisen roolin terävöittämiseen ja yhteistyön syventämiseen on panostettava. Palveluidemme tulee tarjota yhteiskunnalle sen tarvitsemia tietoja ja työkaluja väestön ikääntymisen problematiikkaan, ilmastomuutoksen hallintaan rakennetussa ympäristössä ja korjausrakentamisen massiiviseen ja monimuotoiseen tarpeeseen. Alkanut vuosi on strategian uudistamisen vuosi. Se merkitsee sitä, että omaa organisaatiota tarkastellaan osaamisen ja organisaation toimivuuden näkökulmasta ja asiakkaiden tuntemusta pyritään parantamaan. Toimintakentän muutosten ennakointia kuvaa esimerkiksi tietomallipohjaisen rakennusselostuksen kehittämishanke. Selostus tulee tarjoamaan uuden työkalun rakennussuunnitteluun, jonka perusteella tuotemalliin voidaan liittää älykäs tarviketieto ja selostustieto. KH-kortisto on ensimmäisenä kortistona siirtynyt kokonaan sähköiseen muotoon. Uudet käyttökulttuurit edellyttävät sensitiivistä asennoitumista ja uusien työkalujen kehittämistä kehittyville markkinoille. Vuoden 2005 tappiollisen tilinpäätöksen jälkeen konsernin tulosparannus oli roima ja vuosi 2006 selvästi voitollinen. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat toisaalta luopuminen tappiollisista Omakotilehdestä ja Kuntatekniikka-lehdestä, toisaalta kolme keskeistä hanketta ja niihin liittyvät mainetta niittäneet julkaisut: InfraRYL, Kerrostalot sekä Huvilat ja saunat. Rakennustiedon yhdeksi merkittäväksi toimintamuodoksi on vakiintumassa luokitustoiminta, joka tarjoaa kiinteistön omistajille, rakennuttajille ja teollisuudelle vapaaehtoisen, markkinaehtoisen toimintamallin, vaihtoehdon normatiiviselle ohjaukselle. Eräänlainen merkkipaalu tavoitettiin, kun rakennusmateriaalien M1 -päästöluokitus myönnettiin kerran. Uutena asiana mainittakoon PromisE -luokitustoiminnan ja siihen liittyvän kehitystyön siirtyminen Rakennustiedon hallintaan. Vaikka säätiön tutkimusresurssit ovat hyvin pienet, toimintamuoto on varsin tärkeä. Sen varaan tukeutuu oma sisältötuotantomme, joka takaa aineiston julkaisutoimintaan. Konsernin kehityspanos oli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna, mikä näkyy vahvana tuotepalettina ja menestyksenä jatkossakin. YLIASIAMIEHEN KATSAUS

4

5 Rakennustieto Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen ja yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa johtavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennusala on edustettuna 47 järjestön ja yhteisön kautta. Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt muodostavat organisaation, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietoon kuuluvat säätiön kokonaan omistama Rakennustieto Oy sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä enemmistöomistajina omistamat ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %), St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %), Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %) sekä Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %). Lisäksi RTS on vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %). Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö ja toimii koko yhteisön tutkimus- ja kehitysyksikkönä. Kannattaviksi itsenäisiksi liiketoiminnoiksi muotoutuvat hankkeet siirtyvät yleishyödylliseltä säätiöltä yhtiölle. Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Säätiön oma tutkimuspanos on vakaa niin henkilö- kuin budjettirahoituksen osalta. RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Edellisestä toimintavuodesta periytynyt haaste, talouden kääntäminen paremmaksi, onnistui. Rakenteelliset korjaukset tehtiin ja Rakennustieto Oy:n tulos saatiin selvästi positiiviseksi, säätiön tulos jäi edelleen hieman tappiolliseksi. Kortistojen kehittämisessä verkkopohjaisiksi palveluiksi otettiin suuri kehitysaskel, kun KH-kortiston nettiversio, KH Net, otettiin käyttöön joulukuussa. Muut kortistot seuraavat nopealla aikataululla. Toimintavuonna saatiin kaksi merkittävää tunnustusta. Rakennusalan yhteisiä laatuvaatimuksia tuottava hanke InfraRYL luokiteltiin Tekesin Infra-teknologiaohjelman yhdeksi top-ten -hankkeeksi. Ensimmäiset julkaisut valmistuivat ja aloitettiin ylläpitotoimet sekä jatkohankkeiden valmistelu. Arvostettu Suomalainen kerrostalo -tutkimuksen kirjasarja sai upean jatkon, kun sen yhteenveto-osa, Kerrostalot , valmistui. Kirja oli vuoden Tieto-Finlandia -ehdokkaana. Rakennusmateriaalien päästöluokituksen suosio jatkui. Toiminta täytti 10 vuotta ja joulukuussa jaettiin kunniakirja luokituksen tilanneelle yritykselle. Järjestelmä on maailman laajin ja toimivin. ProIT-tulosten pohjalta valmistui kaksi julkaisua: Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, yleiset periaatteet ja Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa. Säätiön yleishyödyllisyyttä hyödynnettiin erityisesti toimikuntatyöskentelyssä, jossa alan parhaat asiantuntijat antoivat panoksensa työhömme tietäen, että tulos tulee koko alan käyttöön. Tätä toimintaa on koko alan vahvistettava ja vaalittava, koska se epätavallisena toimintatapana ei ole itsestään selvää muille. Toimintavuonna oli toiminnassa 24 päätoimikuntaa ja 38 toimikuntaa tai työryhmää. Toimikuntatyöhön osallistui runsaat 400 henkilöä ja toimintavuonna pidettiin yhteensä noin 250 kokousta. Rakennustietosäätiö RTS oli pääsääntöisesti Rakennustiedon kustantamien tuotteiden julkaisija joko yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa. Säätiö julkaisi RT-kortistoa (Rakennustieto) yksin ja yhteistyössä muiden kanssa SIT- (Sisustustieto), LVI-, KH- (Kiinteistönhoito) ja Ratu-kortistoja (Rakennustuotanto). Muita yhteistyössä julkaistavia tuotteita olivat Rakentajain kalenteri -vuosikirja, alan sopimusasiakirjat sekä neljä lehteä: Rakennustaito, RY.Rakennettu Ympäristö, Locus-lehti ja Kehittyvä Kiinteistö -lehti. Toimintavuonna luovuttiin kustannussyistä kahdesta lehdestä. Säätiön tietopalvelutoimintaan kuuluivat lisäksi kirjajulkaisutoiminta, näyttelytoiminta sekä erilaiset tietokannat ja niiden ylläpito. Kotimaan näyttely- ja kirjakauppatoiminnasta vastasivat Rakennustiedon alueyksiköt Helsingissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella. Säätiö osallistui aktiivisesti alan yhteisiin strategiahankkeisiin kuten Rakennuspoliittisen ohjelman seurantatyö, Visio 2010 ja RAKENNUSTIETO

6 M1-luokituksen 10-vuotisjuhlavuoden tunnustuspalkinnon vastaanottivat maxit Oy Ab:n Helena Turto ja Gunnar Forsman. Rakennusalan perustutkimusvaliokunta SPOT. Säätiön henkilökunta uudistui. Rakennustekniikan Keskus -säätiön tutkimusjohtajana toiminut Petri Neuvonen palasi Rakennustietoon. Kesäkuussa aloitti kehittämispäällikkönä Osmo Rasimus edellisen toimintavuoden lopussa eläkkeelle siirtyneen Esko Ojanperän seuraajana. Vuosi oli myös yliasiamies Gunnel Adlercreutzin viimeinen säätiössä. Hän siirtyi toimintavuoden päättyessä eläkkeelle, mutta jatkaa säätiön hallituksen puheenjohtajana seitsemän vuotta puheenjohtajuutta hoitaneen Erkki Ahon seuraajana. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa olivat sisäilmastoluokitus ja ympäristöselosteet. Sisäilmastoluokitus 2000:n ja siihen sisältyvien rakennustuotteiden luokitusjärjestelmien tavoitteena on sisäilman laadun parantaminen. Luokitustoimintaa ohjaa ja kehittää päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus. Toimintavuonna vietettiin Sisäilmastoluokituksen ja siihen liittyvän luokitustoiminnan 10-vuotisjuhlavuotta. Alkuvuodesta järjestettiin aiheeseen liittyvä säätiön rakennusfoorumi Sisäilmaston laadun varmistaminen korjausrakennushankkeissa. FinnBuild messuilla jaettiin M1-luokituksen 10-vuotisjuhlavuoden tunnustuspalkinto maxit Oy Ab:lle osoituksena jatkuvasta, aktiivisesta ja innovatiivisesta tuotteiden kehittämisestä hyvän sisäilmaston luomiseksi. M1-luokiteltujen rakennusmateriaalien lukumäärä kasvoi yli tuhanteen. Tuhannennen luokituksen haltijalle, ruotsalaiselle Eco-Boråstapeter Ab:lle, myönnettiin kunniakirja vuoden 2006 joulukuussa. Puhtausluokituksen mukaisia M1-luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita oli vuoden lopussa noin sata yhdeksällä eri yrityksellä. Ajantasainen luettelo luokitelluista tuotteista löytyy Rakennustiedon Internet-sivuilta RT-Ympäristöselosteiden hyväksymistä ja menetelmän kehittämistä varten perustettu päätoimikunta PT 21 Ympäristöselosteet kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa. Pääpaino toimintavuonna oli uuden menetelmäohjeen kehittämisessä. RT-Ympäristöselosteita tehtiin vuoden aikana neljä kappaletta neljälle eri yritykselle. Selosteiden kokonaismäärä kasvoi 26:een. Selosteet ovat nähtävillä Rakennustiedon Internet-sivuilla Ympäristötiedon tuottamisen tarpeellisuus nostettiin teemaksi säätiön alkuvuoden seminaarissa Ympäristötieto Tuottavat ratkaisut rakennusteollisuuteen. Tilaisuuden esitelmöitsijät olivat alan asiantuntijoita. Osallistujat saivat tietoa tulevaisuuden vaatimuksista ja tavoitteista sekä elinkaariasioista liittyen toimitilahallintaan, suunnitteluun sekä rakennus- ja rakennusmateriaaliteollisuuteen. Toimintavuoden suurin panostus oli edelleen rakentamisen ja käytön prosessien painopistealueella, jossa InfraRYL-hanke eteni suunnitelman mukaisesti. Kyseessä on laaja, monivuotinen alan verkostohanke. Sen tuloksena syntyy koko infra-alan kattava nimikkeistöjärjestelmä, laatuvaatimustietokanta ja verkkopohjainen tietopalvelu, johon sisältyy myös toimivuuspohjaisia määrittelyjä. Toimintavuonna valmistui Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö ja määrälaskentaohje, InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet sekä osan 2 ennakkoversio vesihuollosta. Valmiiden osien siirtämistä toimikuntatyöhön ylläpidettäviksi ja jatkokehitettäviksi valmisteltiin. Hanke luokiteltiin Tekesin Infra-teknologiaohjelman loppuarvioinnissa yhdeksi top-ten -hankkeeksi. Toimintavuonna vahvistettiin Talo nimikkeistö seitsemän vuotta kestäneen mittavan työn tuloksena. ProIT-tulosten eli tuoterakennekirjastojen julkaisemisesta osana RT-kortistoa sekä suunnitteluohjeiden julkaisemisesta tehtiin yhteistyösopimus Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueella jatkettiin Rakennustiedon omien sähköisten palvelujen kehittämistä. Kehittämistyön tavoitteena on laaja, asiakaslähtöinen Internetpohjainen tieto-, työväline- ja palvelukokonaisuus, joka perustuu omiin tuotteisiin täydennettynä muiden toimijoiden tuotteilla. Toimintavuonna kehitettiin edelleen uutta julkaisujärjestelmää RAKENNUSTIETO

7 ja Internet-sivustoa. Klara-kustannuslaskentaohjelman kehittämishanke jatkui suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi käynnistettiin kaksi merkittävää Tekes-hanketta: KH-RYL ja Tuotemallia lukeva rakennusselostus. Korjausrakentamisen painopistealueella valmistui Suomalainen kerrostalo -tutkimus- ja julkaisuhanke. Sen tuloksena julkaistiin laajalle yleisölle suunnattu tietoteos Kerrostalot : arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen. Kirja valittiin vuoden 2006 Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi. Hanke toteutettiin yhteistyössä Museoviraston ja Rakennustekniikan keskus -säätiön kanssa. Samaan aihepiiriin liittyi ympäristöministeriön toimeksiantona toteutettu Kerrostalot tutkimushanke, jonka toinen vaihe valmistui vuoden lopussa. Säätiö osallistui toimintavuonna myös useisiin alan muiden toimijoiden hankkeisiin, jotka tukivat säätiön tutkimustoiminnan painopistealueita. Viron Rakennuskeskuksessa valmistui Suomen ympäristöministeriön tukema Rakennuttajan käsikirja -hanke. Ympäristöministeriön tuella saatiin päätökseen Esteetön rakennus ja ympäristö -suunnitteluoppaan uusiminen ja päivittäminen. Teknillisen korkeakoulun SUKE-hankkeen tuloksena julkaistiin Malli suunnittelun ohjaukseen projektinjohtourakoinnissa. T&K -johtajana toimi tekn. lis., arkkitehti Christer Finne ja tutkimuspäällikkönä vastuualueenaan korjausrakentaminen arkkitehti Petri Neuvonen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa hoiti projekti-insinööri Laura Sariola. Kehittämistoiminta Rakennustiedon kehittämistoiminta sisältää uusiin toiminta-alueisiin ja tuotteisiin tähtääviä projekteja sekä nykyisten tuotteiden ja sisäisen toiminnan arviointi- ja kehitystyötä. Sisäiset kehittämisprojektit tehdään pääasiassa omana työnä. Strategiatarkastelun tuloksia käsiteltiin hallitusten yhteisessä strategiaseminaarissa lokakuussa Bilbaossa Espanjassa. Seminaarissa käsiteltiin Rakennustiedon vaikuttavuutta, sähköistä liiketoimintaa ja hallintomallien kehittämistä. Toimintavuonna toteutettiin Sopimuslomake Net -palvelun asiakastutkimus. Rakennustiedon sisäistä laatujärjestelmää päivitettiin. Aloitetoiminta tuotti ennätysmäärän ideoita, joista toimintavuonna palkittiin 13 aloitetta. Toimintavuonna jatkui laaja monivuotinen julkaisutietokantojen hallintaa ja nettipalvelujen uusimista koskeva kehittämisprojekti. Verkkoliiketoimintaa kehitettiin edelleen Rakennustieto Oy:ssä. Kehittämistoiminnan ohessa laadittiin loppuvuodesta Tekesille kiinteistö- ja rakennusalan teknologiaohjelmien jalkauttamisselvitys. Kehittämispäällikkönä toimi alkaen DI Osmo Rasimus. Säätiön pitkäaikainen kehitysjohtaja Esko Ojanperä siirtyi eläkkeelle edellisen toimintavuoden lopussa. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettyihin yhdeksään rakennusfoorumiin osallistui yhteensä 280 henkilöä. Vuoden rakennusfoorumeiden aiheet olivat: Sisäilmaston laadun varmistaminen korjausrakennus- hankkeissa Miten asunnon arvo säilyy? Pääkaupunkiseudun aluepolitiikan keskeiset kysymykset Kaupunkimaista pientalotyyppiä etsimässä Projektipankit tänään ja huomenna Miten katot saadaan pysymään ylhäällä? Tarvitaanko Suomessa koerakentamista? Kerrostalorakentamisen uudet haasteet Suunnittelun kilpailuttaminen kiinteistö- ja rakennusalalla Kansainvälinen yhteistoiminta Rakennustietosäätiö RTS jatkoi aktiivista toimintaa alan muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa tavoitteena kor- RAKENNUSTIETO

8 RTS:n kultaiset ansiomerkit saivat vuonna 2006 yli-insinööri Laila Hosia, toiminnanjohtaja Vesa Juola ja reskontranhoitaja Helvi Paakkanen. keatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen ja hyödyllisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen. Säätiön yliasiamies toimi kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n (Union Internationale des Centres du Bâtiment) puheenjohtajana ja Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja sen pääsihteerinä. Molempien toimikausi kestää vuoden 2008 loppuun. Rakennustieto Oy hoitaa myös UICB:n webhosting- ja taloushallinnon tehtävät. UICB:n Executive Committee kokoontui tammikuussa Rakennustiedossa, kesäkuussa Brysselissä ja syyskuussa vuosiseminaarin yhteydessä Prahassa. UICB käynnisti jäsenhankintakampanjan ja sopi asiantuntijavaihdosta ICT-kehitystyön ja tutkimustoiminnan alueilla. Ensimmäisinä vaihtoa 2007 kokeilevina keskuksina ovat Rakennustieto, YEM Istanbulista ja Tanskan Rakennuskeskus. Tuotemallistandardia ylläpitävän IAI-järjestön kautta (International Alliance for Interoperability) säätiö osallistui kansainväliseen IAI-tuotemallistandardisointityöhön. IAI-järjestön Suomen osasto toimi säätiön päätoimikuntana. ICIS (International Construction Information Society) on luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö. Säätiön T&K -johtaja osallistui järjestön toimintaan Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan edustajana, hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. Säätiö oli rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) jäsen. Toimintavuonna käynnistyi laaja norjalaisten vetämän konsortion EU-verkostohanke StandINN, jossa edistetään elinkaarimallien, toimivuuspohjaisten toimintatapojen sekä tuotemallintamisen käyttöä. Yhteistyö muiden pohjoismaiden vastaavien toimijoiden kanssa oli tiivistä ja hyvää. Toimintavuoden aikana vaihdettiin kokemuksia kustantamis- ja toimintamalleista. Pohjoismaisten Rakennuskeskusten johto kokoontui Rakennustiedossa ja Kööpenhaminassa Tanskan Rakennuskeskuksen 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Kokouksissa käsiteltiin markkinatilannetta, tuotevalikoimia ja tulevaisuuden näkymiä. Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n sihteeriys hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastasi muissa pohjoismaissa voimassa olevaa käytäntöä. Huomionosoitukset RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: ansiomerkki nro 93 yli-insinööri Laila Hosialle (ympäristöministeriö) ansiomerkki nro 94 toiminnanjohtaja Vesa Juolalle (ATL) ansiomerkki nro 95 reskontranhoitaja Helvi Paakkaselle (Rakennustieto) Keskuskauppakamarin ansiomerkit Vuosijuhlassa jaettiin Keskuskauppakamarin ansiomerkit seuraaville Rakennustiedon henkilöille (suluissa palvelusvuodet): toimituspäällikkö Sirkka-Liisa Söyrilä (35 v.) näyttelypäällikkö Eero Salenius (25 v.) myyntipäällikkö Jukka Inkinen (15 v.) päätoimittaja Kimmo Lehtonen (15 v.) mediatoimituksen sihteeri Irma Myllyharju (15 v.) markkinointipäällikkö Anneli Satukangas (15 v.) markkinointisihteeri Aija Hellman (10 v.) kustannuspäällikkö Tiina Heloma (10 v.) tutkimuspäällikkö Petri Neuvonen (10 v.) johtaja Pasi Pulakka (10 v.) UICB:n rakennustietopalkinto Rakennuskeskusten kansainvälinen liitto UICB on perustanut vuonna 1978 UICB:n rakennustietopalkinnon edistääkseen hyvää RAKENNUSTIETO

9 UICB:n rakennustietopalkinnon 2006 sai opetusministeriö, palkinnon vastaanottivat Risto Järvelä ja Päivi Wathén. tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla. Vuoden 2006 UICB:n rakennustietopalkinnon sai opetusministeriö, joka on tehnyt pitkäjänteistä, ansiokasta työtä tiedon levittämiseksi. Siitä hyvänä esimerkkinä voi mainita Liikuntapaikkasarjan, jota ministeriö on rakennusneuvos Risto Järvelän johdolla määrätietoisesti kehittänyt lajiliittojen kanssa ja siten taannut julkaisujen hyvän sisällön lisäksi laaja-alaisen tiedonvälityksen alallaan. Pietilä-palkinto Pietilä-palkinto myönnetään joka toinen vuosi tunnustuksena nuorelle arkkitehdille, joka on tehnyt merkittävää työtä arkkitehtuurin uudistamiseksi. RTS:n hallitus myönsi vuoden 2006 Pietilä-palkinnon (7.000 ) Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n arkkitehdeille Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä tunnustuksena heidän poikkeuksellisesta menestyksestään arkkitehtuurikilpailuissa. Alueelliset Rakennustietopalkinnot Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain alueellisen Rakennustietopalkinnon kunkin alueyksikön toimialueella. Palkintolautakuntana toimii alueyksikön päätoimikunta. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä. Rakennustietopalkinto jaettiin ensi kertaa vuonna Tampere: Leila Parhankankaalle hänen vapaaehtoisesta kulttuuriteostaan ja oman pääoman sijoittamisesta kulttuurihistoriallisen rakennuksen, Pikku-Palatsin, restaurointiin Oulu: Oulun kaupungin rakennusvalvontavirastolle Pientalon- tekninen laatu -hankkeesta Lappeenranta: RI Pertti Aholalle hänen määrätietoisesta pyrkimyksestään rakentamisen teknisen laadun tason kehittämiseksi Kuopio: FM Helena Riekille hänen kokoamastaan ja toimittamastaan Kuopion kaupungin rakennushistoriaa kattavasti esittelevästä teoksesta. Stipendit Rakennustietosäätiö jakaa vuosittain stipendejä yhdyskuntasuunnittelua, arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa käsittelevien kirjojen, artikkeleiden, näyttelyiden ja vastaavien laatimiseen. Yleishyödyllisen säätiön jakamina stipendit ovat verottomia. Toimintavuonna säätiö jakoi stipendeinä yhteensä euroa seuraaville: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetekniikan laitos; rakennustekniikan verkkojulkaisun kehittämiseen ja ylläpitoon ensimmäisenä vuonna arkkitehti, professori Reijo Jallinoja; Berliinin Kulttuuri-instituutissa pidettävää näyttelyä esittelevän näyttelyluettelon tekemiseen rakennusmestari Ilari Siekkinen; taloyhtiön putkiremonttia käsittelevän kirjan ja dvd:n tekemiseen Betonielementtirakentamisen historia -projekti; Betonielementtirakentamisen historiajulkaisuun, jonka tarkoituksena on kuvata teollisen rakentamisen kehitys, tulokset ja yhteiskunnallistaloudellinen merkitys monipuolisesti ja objektiivisesti Oulun rakennusvalvontavirasto; Pientalon asuttavuuden suun- nittelu- ja arviointijärjestelmä -hankkeelle diplomi-insinööri, TkT Jari Virta; kirjan kirjoittamiseen kor- jausrakennuttamisesta taloyhtiöissä Rakennustaiteen Seura; Helsingin seudun kulttuuriympäristön oppaan kuvitukseen ja taittoon arkkitehti Johanna Vuorinen; Merkillisiä muotoja -näyttelyn järjestämiseen vapaa toimittaja, arkkitehtiylioppilas Pekka Hänninen; yleistajuisen oppaan kirjoittamiseen pientalorakentajille ekologisesta rakentamisesta arkkitehti Jorma Mukala; Kirmo Mikkolan kirjoituksia sisältävän esseekokoelman käsikirjoituksen loppuunsaattamiseen. RAKENNUSTIETO

10 RT-kortisto RT-kortistoon kuuluvat kirjat yht s. Hakemisto 453 s. LVI-kortisto TalotekniikkaRYL s. Hakemisto 62 s. Ohjeet s. Tuotetieto 136 s. Ohjeet 2041 s. Tarviketieto 1930 s. Säännökset 932 s. Säännökset s. Kortistojen sivumääräiset jakaumat Tiedonjyvät 331 s. RAKENNUSTIETO OY Yleistä Rakennustieto Oy toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS:n tarkoitusta tuottamalla ja myymällä sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaiset ja kuluttajat voivat päivittäin toimia hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan mukaan. Toimintavuoden 2006 keskeisenä tavoitteena oli kääntää edellisenä vuonna 2005 tappiota tuottanut liiketoiminta uudelleen voitolliseksi. Tähän pyrittiin ennen kaikkea kustannussäästöillä sekä liikevaihdon maltillisella kasvattamisella. Toimintavuonna 2006 yhtiön tietopalvelutuotteiden myyntituotot olivat noin 4 % edellisvuotta korkeammat ja vuoden 2006 toteutunut liikevaihto oli yhtiön tähänastisen historian suurin. Liikevaihdon kasvu on jatkunut kolmena vuotena peräkkäin. Yhtiön liikevaihto kasvoi kirjojen kustantamisen, kirjakauppatoiminnan ja koulutustoiminnan tulosalueilla. Yhtiö irtisanoi toimintavuonna Suomen Omakotilehden ja Kuntatekniikka-lehden kustannussopimukset taloudellisin perustein. Yhtiön sekä muuttuvien että kiinteiden kustannusten kasvu pysäytettiin ja yhtiön liiketoiminta oli voitollista. Yhtiö on panostanut pitkäjänteiseen kehitystoimintaansa siirtyäkseen sähköiseen liiketoimintaan. Yhtiön tuotekehitysmenot olivat noin euroa ( euroa vuonna 2005 ja euroa vuonna 2004). Yhtiö jatkoi julkaisujen hallinta -projektiaan, jossa keskityttiin oman tiedontuotantoalustan kehittämiseen, verkkopalvelujen luomiseen sekä kortistojen jakelun siirtämiseen Internetiin. InfraRYLin kehitystyö jatkui laajana Rakennustietosäätiön vetämänä yhteishankkeena. InfraRYLin ensimmäinen julkaisu valmistuu syksyllä InfraRYL Osa 1 Väylät ja alueet oli samalla Rakennustiedon kustantama kirja. InfraRYLin käyttöönottoa tukemaan julkaistiin myös määrämittausohje ja järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Tuotekehitystyön tuloksena avattiin keväällä 2006 Rakennustiedon uusitut verkkosivustot, jotka sisältävät sekä kuluttajille että ammattilaisille omat palvelukokonaisuutensa. Verkkopalvelumme oli varsin suosittua, huippukuukautena marraskuussa Rakennustiedon verkkosivuilla oli kävijää. Ensimmäinen verkkokortistomme, KH Net Kiinteistöpalvelu, julkistettiin loppuvuodesta. Kerrostalot kirja ilmestyi syksyllä pitkällisen tutkimustyön lopputuloksena ja se valittiin vuoden 2006 Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi. Yhtiö jatkoi Klara-kustannuslaskentaohjelmiston kehityshanketta sekä ProIT-ohjelman tulosten julkaisemista tuotemallioppaina ja tyyppirakenteina. Yhtiö käynnisti yhdessä Rakennustietosäätiön sekä sopimuskumppaneiden kanssa uusina hankkeina Rakennusalan palveluhakemiston kehityshankkeen sekä Internetissä jaettavien RT Videoiden liiketoiminnan. Tekesin tukemana käynnistettiin Tuotemallia lukevan RT Rakennusselostuksen sekä KH-RYLin, Kiinteistöpalveluiden yleisten laatuvaatimusten, kehityshankkeet. Yhtiön alueyksiköt jakoivat toimintavuonna ensimmäistä kertaa alueelliset Rakennustieto-palkinnot henkilöille tai organisaatioille, jotka omalla alueellaan olivat edistäneet hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan toteutumista. Yhtiö osallistui lukuisille messuille, joista tärkeimpiä oli syksyn FinnBuild, jonka toimeksiantajana Rakennustieto toimii yhdessä LVI-Keskusliiton kanssa. Helmikuussa järjestettiin perinteinen Runeberginpäivän vastaanotto asiakkaille ja sidosryhmille sekä syksyllä asiakastilaisuus uusitun Helsingin Rakennustarvikenäyttelyn ja M1-luokituksen merkeissä. Rakennustieto osallistui syksyllä 2005 Great Place to Work -työhyvinvointikilpailuun yhdessä Tanskan Rakennuskeskuksen kanssa ja yhteisö palkittiin helmikuussa 2006 yhtenä Suomen parhaista työpaikoista pk-yritysten sarjassa. Tyky-toimintaa jatkettiin toimintasuunnitelman mukaisesti erilaisten luentojen ja liikuntapalvelujen merkeissä ja kehityskeskustelut käytiin loppukeväästä Yhtiön näkymät vuodelle 2007 ovat suotuisat. Markkinatilanne on alkuvuonna 2007 jatkunut hyvänä ja sellaisena sen oletetaan edelleen säilyvän. Yhtiö on jatkanut tuotekehitystoimintaansa vuoden 2007 alusta ja sen tuloksena valmistuvat myyntiin keväällä 2007 LVI-kortiston verkkoversio, LVI Net, ja syksyllä RTkortiston verkkopalvelu RT Net. Maaliskuussa saadaan myyntiin InfraRYLin verkkoversio InfraRYL Net ja lokakuussa valmistuu Tuotemallia lukeva RT Rakennusselostus. 10 RAKENNUSTIETO

11 SIT-kortisto Tuotetieto 50 s. Hakemisto 17 s. Ratu-kortisto Ratu-kirjat s. Suunnitteluohjeet ja tiedotteet s. Ohjeet 260 s. Säännökset 336 s. Kone-Ratu 222 s. Korjaus-Ratu 646 s. Talo -Ratu 733 s. RT Palveluhakemiston ja digitaalisten RT Videoiden liiketoiminnan odotetaan tuovan toimintavuonna uutta liikevoittoa. Syksyllä 2006 hallitus vahvisti yhtiölle vuodeksi 2007 tulossuunnitelman, jossa liikevaihtotavoite on milj. euroa. Merkittävin riski liikevaihtotavoitteen toteuttamisessa liittyy tuotekehitystyön tulosten valmistumiseen aikataulussaan. RT-kortisto (Rakennustietokortisto) RT-kortiston toimintavuosi oli 64. RT-ohjetiedostoa täydennettiin ja uusittiin tasaisesti eri aihealueilla. Laadittiin mm. Talo nimikkeistön käyttöönottoa edistäviä ohjeita, sisustussuunnittelun sopimuksen laatimisohjeet ja huoneakustiikan perusteita käsittelevä ohje. Julkaistiin alan järjestöjen yhteisesti hyväksymät rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet. Esteetöntä ympäristöä koskevat ohjeet sekä ohjeet haja-asutuksen talousvesien käsittelystä uusittiin vastaamaan muuttuneita määräyksiä. Rakenteet-osan uusiminen jatkui: mm. ajantasaistetut ohjeet saumatusta peltikatosta ja pientalon kivirakenteista julkaistiin. Uutta rakenteet-osassa ovat rakennedetaljikortit. Tilat-osassa uutena aiheena ilmestyi apteekkitilojen suunnitteluohje. InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet (622 sivua) julkaistiin sekä RT-kirjajulkaisuna että RT-kortiston CD:llä. InfraRYLiin liittyen julkaistiin Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö/määrämittausohje sekä ennakkoversio InfraRYL, Vesihuolto. RT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. uudistettu rakentamismääräyskokoelman osa A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet RT-kortiston CD-version RT CAD -kuvapankissa julkaistiin uutta ohjetiedostoon liittyvää CAD-aineistoa mm. kivirakenteista ja apteekkitiloista. Rakennustarvikkeet hakemisto julkaistiin painettuna alkuvuodesta ja sähköisenä tiedoiltaan päivitettynä RT-kortisto CD:n yhteydessä kolmesti toimintavuonna. Rakennustarvikkeet-tietokantaa julkaistaan maksullisena Tarviketieto Net -palveluna, jolla oli toimintavuonna 400 tilaajaa. RT-tarvikekorttien tuotetietojen tallentamista jatkettiin Tarviketieto Netin ominaisuuskantaan, jotta palvelun käytettävyyttä voidaan kehittää. Rakennusselostus Net -hankkeeseen otettiin mukaan valikoiden pilottiyrityksiä, joille toimitettiin RT-tarvikekortit. Myöhemmin yritysten tarviketietoa tullaan laajentamaan Rakennusselostustietokannasta tulostettaviin työ- ja huolto-ohjeisiin. RT-tarvikekortit julkaistiin KH Net -kiinteistötietopalvelun osana. RT-kortistoa täydennettiin yhdeksällä tuoreutuserällä. Vuonna 2006 ilmestyneiden RT-korttien kappale- ja sivumäärät olivat seuraavat: ohjekortit 24 kpl (255 sivua), säännöskortit 51 kpl (296 sivua) ja tarvikekortit 190 kpl (658 sivua). Toimintavuonna julkaistut ohjekortit on lueteltu sivulla 55. RT-toimituksessa valmistuivat myös seuraavat hakemistot: 2 kpl asiahakemistoa ja sisällysluetteloa (yht. 214 sivua) sekä Rakennustarvikkeet hakemisto (690 sivua). RT-kortiston julkaisija oli Rakennustietosäätiö RTS ja päätoimittajana toimi tekn. tri Markku Lappalainen. LVI-kortisto LVI-kortisto CD:tä päivitettiin kolme kertaa toimintavuoden aikana. LVI-kortisto CD:n käyttäjiä oli toimintavuoden lopussa noin Paperimuotoisen LVI-kortiston päivitykset ilmestyivät kolme kertaa toimintavuoden aikana, paperikortiston käyttäjiä oli noin Kortistoa täydennettiin mm. seuraavilla ohjekorteilla: Puupellettilämmitys, Talousjätevesien käsittely haja-asutusalueilla, Sammutuslaitteistot, Rakennusten sähköpiirustusten piirrosmerkit, Rakennusten lämmitys, Kaukolämmitys, Kevytöljylämmityslaitteiden uusiminen, Lämmitä oikein; Vesikeskuslämmitysjärjestelmän käyttäjän ohje, Kaukolämpölaitteiden hoito ja huolto, Kevytöljylämmitysjärjestelmän hoito ja huolto sekä seuraavilla tiedonjyväkorteilla: Rakennusten energiatodistusmalli valmis, Kaukojäähdytys ja Patteriverkoston ilmausongelmat kuriin. Myös säännöskortteja päivitettiin runsaasti ja julkaistiin Rakentamismääräysten muistilista LVI-suunnittelijalle, Toimintavuonna 2006 julkaistut LVI-ohjekortit ja -tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 55. Toimintavuoden aikana jatkettiin TalotekniikkaRYL 2002 mukaisen LVI-selostusmallin laadintaa ja käynnistettiin LVI Net -palvelun tuottamista. Lisäksi oltiin aktiivisesti mukana uusimassa RAKENNUSTIETO 11

12 KH-kortisto KH-kirjat 521 s. Hakemisto 60 s. Ohjeet s. Tuotetieto s. Tiedonjyvät 142 s. Säännökset 962 s. Asuntokaupan kuntotarkastus -ohjeita. Toimintavuonna ilmestyi 13 LVI-ohjekorttia (114 s.), 3 LVI-tiedonjyväkorttia (7 s.), 30 LVI-säännöskorttia (165 s.) ja 15 LVItuotekorttia (36 s.), 62 sivua kortiston käyttöjärjestelmään kuuluvia hakemistoja, lähetteitä ja tiedotteita. LVI-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli sivua. LVI-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja LVI- Keskusliitto ry. LVI-kortiston päätoimittajana toimi DI Tiina Strand. SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) SIT-kortisto kerää yhteen kentällä olevan sisustustiedon: tilaratkaisut, sisustus- ja rakennusmateriaalitiedon, mitoituksen, kalusteet ja niiden suunnittelun ym. Kortisto koostuu kolmesta osasta: ohjetiedostosta, säännöstiedostosta ja tuotetiedostosta. SIT-kortiston sisällön kehittämisessä on mukana Sisustusarkkitehdit SIO ry. Kortisto päivittyi toimintavuonna kolme kertaa. Ensimmäinen SIT CD ilmestyi Interior-messuilla toukokuun alussa. CD sisältää PDF-tiedostojen lisäksi CAD-piirustuksia, 3D GDL -objekteja ja tekstuurikirjastoja. CD:n selainpohjainen käyttöliittymä sai käyttäjiltä hyvän vastaanoton. Tekstuuri- ja tuotekirjastoissa yritysten on mahdollista esitellä laajasti mallejaan jäsennellyssä muodossa. Suunnittelijat pystyvät nopeasti selaamaan mallistot läpi ja valitsemaan oikean tuotteen oikeaan paikkaan. SIT CD päivittyi toimintavuonna ilmestymisensä jälkeen kerran, mutta jatkossa päivitykset ovat kuten paperikortistossakin kolmesti vuodessa. CD päivittyi lokakuun alussa FinnBuild messujen yhteydessä. SIT-ohjekorttituotanto vuonna 2006 jatkoi tekstiili- ja puuaiheisten korttien laadintaa. Muita aihealueita olivat sisustussuunnittelusopimukset, wc-tilojen kalusteet ja varusteet, apteekkien kalusteet ja huoneakustiikka. Ohjekortteja julkaistiin toimintavuonna 21 kpl (140 s.). Toimintavuonna julkaistut ohjekortit on lueteltu sivulla 55. Tekstiiliaiheisissa ohjekorteissa käsiteltiin huonekalujen verhoilua ja siihen liittyviä detaljeja. Puuaiheisia ohjeita laadittiin esimerkiksi puuliitoksista, puulevyistä ja monista eri puulajeista. Samoin jatkettiin piirustusmerkintöjen ja -asiakirjojen laadintaa käsittelevien ohjeiden tuottamista. Huonekalujen suunnitteluun liittyvää osaamista alettiin selvittää esimerkkikalusteiden avulla. SIT-kortistoon ilmestyivät ensimmäiset tuoli -ohjeet, jotka käsittelivät Ilmari Tapiovaaran klassikkotuolia Domus, Alvar Aallon tuoli-611:tä sekä Yrjö Kukkapuron Karuselli -tuolia. Nämä ohjekortit saavat rinnalleen vuoden 2007 aikana muita vastaavia ohjeita sekä kalusteista että valaisimista. SIT-säännöstiedostossa julkaistiin esimerkiksi uusi RakMK A1, laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta. Säännöksiä julkaistiin yhteensä 14 kpl (153 s.). SIT-kortiston julkaisijat olivat Sisustusarkkitehdit SIO ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Päätoimittajana toimi tekn. tri Markku Lappalainen ja projektivastaavana sisustusarkkitehti Martti Lukander. Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) Toimintavuonna valmistuivat linjasaneerauksen tilaajan ja toteuttajan ohjeet, ajallisen suunnittelun opas, Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -kirja sekä Korjaustöiden laatu KTL kirja. Toimintavuonna ilmestyi kaikkiaan yksi tiedote, neljä suunnitteluohjetta ja yksi Kone-Ratu -kortti (yhteensä 6 korttia, 101 s.), kaksi käsikirjaa (yhteensä 263 s.) ja Työmaan hankintahakemisto (43 s.). Toimintavuonna julkaistut Ratu-tietokortit on lueteltu sivulla 56. Ratu CD:lle päivitettiin uusia työmenekkitiedostoja ja ns. Ratulaskin. Ratu CD:n sisältämä Rakennusalan työturvallisuus -osio päivitettiin kolme kertaa (44 korttia, 405 s.). Ratu CD ja paperimuotoinen Ratu-kortisto päivittyivät kolmasti toimintavuonna. Ratu-kortiston laajuus vuoden lopussa oli sivua. Ratu-kortiston julkaisijat olivat Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Päätoimittajana toimi RI Raija Lahtinen. Työturvallisuuskansio Työturvallisuustiedoston ylläpitoa ja kehittämistä ohjaava toimikunta kehitti vuoden aikana järjestelmällisesti kortistoa siihen 12 RAKENNUSTIETO

13 suuntaan, että se tulee lähitulevaisuudessa sisältämään kaikki rakennustyömailla esillä pidettävät säädökset. Kansioon julkaistiin kolme päivitystä toimintavuonna. Poistuneet kortit huomioon ottaen kortiston laajuus vuoden lopussa oli 240 korttia (1 152 s.). KH-Kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) Toimintavuosi oli KH-kortiston 25. Toimintavuoden aikana käynnistettiin KH-kortiston Internet-version, Net-kiinteistötietopalvelun teko. KH Net -palvelu esiteltiin Turun Isännöintipäivillä ja FinnBuild-messuilla. Palvelu avattiin asiakkaille Uutena mukaan kortistoon otettiin valmiiksi kootut KH-aineistot hankekokonaisuuksien hallintaan. KH Netin projektipäällikkönä toimi KH-toimittaja Ilmo Rekonen. Toimintavuonna aloitettiin kiinteistöalan suurhankkeen KH- RYLin valmistelu. Kyseessä on Tekes-hanke. Hankkeen projektipäällikkönä toimi päätoimittaja Anita Pietikäinen. Ohjekorttituotannon painopistealueita olivat edelleen erilaisia lämmitysjärjestelmiä ja niiden hoitoa kuvaavat ohjekortit. Ohjeissa kerrottiin kevytöljy- ja kaukolämmitysjärjestelmistä. Keskuslämmityslaitoksen hoitoa koskeva Lämmitä oikein -yleiskortti julkaistiin. Muissa ohjekorteissa esiteltiin mm. hissin modernisointia, sammutuslaitteistoja, kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin käyttöä ja liike- ja toimitilakiinteistöjen ikkunoiden pesua. Tiedonjyvissä esiteltiin mm. kaukojäähdytystä, asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeita ja lämmitysverkoston ilmausongelmia. Oikeustapauksia lisättiin. KH-kortisto osallistui toimintavuonna Taloyhtiö tapahtumaan, Turun Isännöintipäiville ja FinnBuild-messuille. KH-kortistoa täydennettiin kolmella tuoreutuserällä. Ohjekortteja julkaistiin 15 kpl (146 s.), tiedonjyväkortteja 6 kpl (19 s.), säännöskortteja 35 kpl (232 s.) sekä tarvike- ja tuotekortteja 196 kpl (674 s.). Toimintavuonna 2006 julkaistut KH-ohjekortit ja -tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 56. KH-kortiston julkaisijoina olivat Rakennustietosäätiö RTS:n lisäksi 15 kiinteistönpidon yhteistyökumppania. KH-kortiston päätoimittajana toimi DI Anita Pietikäinen. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjavalikoima koostuu rakennus- ja kiinteistönpitoalan sopimuslomakkeista, tehtäväluetteloista, asiakirjamalleista ja sopimusehdoista. Tuotteita julkaistaan paperilomakkeina ja Internetissä Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa www. sopimuslomake.net. Toimintavuonna ilmestyi sopimusasiakirjavalikoimaan 7 uutta lomaketta ja 5 käännöstä (yhteensä 12 uutta korttia, 66 sivua). Pientalohankkeen sopimusasiakirjavalikoima täydentyi Asunnon sisustussuunnittelusopimusasiakirjoilla ja Vastaavan työnjohtajan lomakkeiden ruotsinkielisillä käännöksillä. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 ja siihen liittyvä sopimuslomake tarkistettiin käännöksen ja ulkoasun osalta ja julkaistiin Internetpalvelussa. Sopimusasiakirjojen laadinta jatkui toimikunnissa RT-kuluttajasopimusasiakirjat TK 252 ja Kaivojen rakentamissopimukset TK 253. Toimintavuonna julkaistut sopimusasiakirjat on lueteltu sivulla 57. Sopimuslomake Net -palvelun käyttökoulutustilaisuuksia pidettiin Rakennustiedossa, lisäksi järjestettiin yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia ja palvelun käyttöohjeet uusittiin. Sopimusasiakirjatyksikkö oli mukana eri messutapahtumissa mm. FinnBuild messuilla, jonka yhteydessä järjestettiin myös kuluttajatietoiskut kylpyhuoneremontoinnista. Sopimusasiakirjavalikoiman kehittämiseksi teettivät julkaisijat Rakennustietosäätiö RTS ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry asiakastutkimuksen koskien asiakirjavalikoimaa ja lomakkeiden jakelujärjestelmiä. Tutkimuksen kohderyhminä olivat rakennuttaja- ja urakoitsijaorganisaatiot. Sopimusasiakirjat-yksikön päätoimittajana toimi ins. AMK Kimmo Lehtonen. Kirjakustannustoiminta Toimintavuonna kustannettiin suomenkielistä rakennusalan ammattikirjallisuutta, kirjoja pienrakentajille, kolme englanninkielistä ja yksi vironkielinen kirja. Hyvä yhteistyö ministeriöiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa jatkui. Opetusministeriön kanssa julkaistiin neljä kirjaa. Ympä- RAKENNUSTIETO 13

14 ristöministeriön Tiivis-matala -sarjassa ilmestyi julkaisu Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa, lisäksi julkaistiin uusintapainoksia ympäristöministeriön muista oppaista. Suomen Arkkitehtiliiton kanssa tehtiin Arkkitehtuuri- ja rakennussanasto suomi-englanti-suomi. Suomen rakennustaiteen museon kanssa tehtävästä kirjasarjasta Arkkitehtuurimme vuosikymmenet ilmestyi ensimmäinen osa, joka käsittelee vuosia Tuotemallioppaiden teko aloitettiin yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. Sarjassa ilmestyi kaksi julkaisua: Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, yleiset periaatteet ja Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa. Julkaisut ovat osa ProIT -hankkeen tuloksia. Pientalo-sarjassa ilmestyi viisi julkaisua, joista ensipainoksena Puutalon remontti. Klara.biz -kustannuslaskentaohjelmista ilmestyi 5. versio. Elokuussa ilmestynyt Kerrostalot kirja valittiin vuoden Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi. Syyskuussa ilmestyi InfraRYLsarjan 1. osa Väylät ja alueet. Yhteistyössä ET-INFOkeskusen kanssa tehtiin vironkielinen versio Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -kirjasta. Englanninkielisiä kirjoja ilmestyi kolme. Elokuussa Villas and saunas in Finland, josta otettiin myös suomenkielinen laitos Huviloita ja saunoja. Kumpikin versio sai hyvän vastaanoton ja suomenkielisen version 1. painos myytiin loppuun jo joulukuussa. Syyskuussa ilmestyi Zumthor, joka liittyi jo neljännen kerran jaettuun Spirit of Nature -puupalkintoon. Syyskuussa ilmestyi myös Archipelago essays on architecture. Kirjassa on 23 esseetä eri kirjoittajilta ympäri maailmaa. Kaikki kolme englanninkielistä kirjaa saivat hyvän vastaanoton jälleenmyyjiltä Frankfurtin kirjamessuilla. Frankfurtissa neuvoteltiin myös Rakennustiedon kustantamien kirjojen markkinoinnista Kiinassa ja päätettiin solmia sopimus European and Chinese Publisher Promotion Centerin kanssa. Vuonna 2005 ilmestynyt Encounters Architectural essays -kirja oli ehdolla RIBA International Book Awardista Lontoossa kahdeksan loppukilpailussa (short list nominee) olleen ehdokkaan joukossa. Markkinoinnin pääpaino oli suoramarkkinoinnissa ja lehti-ilmoituksissa. Yksikkö osallistui FinnBuild-messuille, Espoon Asuntomessuille, Oma koti -messuille, Kirjan ja Ruusun päivään sekä Tampereella pidettävään Henki ja elämä -tapahtumaan. Helsingin Kirjamessuille osallistuttiin jo kolmannen kerran yhteisellä osastolla Vastapainon, Gaudeamuksen, Loki-kirjojen, Basam Booksin ja toimintavuonna mukaan liittyneen Tutkijaliiton kanssa. Uutuuskirjoista informoitiin niin kotimaan kuin ulkomaiden lehtiä, joissa julkaistiin useita artikkeleita Rakennustiedon kustantamista kirjoista. Yhteensä toimintavuonna ilmestyi 48 nimikettä. Ensipainoksia oli 28 kpl, joista CD-muodossa 2 kpl. Kirjojen keskimääräinen painosmäärä oli kpl, CD-tuotteiden 600 kpl. Toimintavuonna julkaistut kirjat ja tuotteet on lueteltu sivulla 57. Kustannuspäällikkönä toimi RA Tiina Heloma. Rakennuskirjakauppa Vuosi 2006 oli Rakennuskirjakaupan 20. toimintavuosi. Ostotapahtumien määrä oli kpl, mikä ylitti odotukset edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuosi oli Rakennuskirjakaupan historian parhain. Toimintaa mainostettiin erittäin näkyvästi paikallislehdissä, minkä johdosta Rakennuskirjakauppa sai uusia asiakkaita kuluttajapuolelta. Myynnissä ja markkinoinnissa keskityttiin myös sekä omiin että välitettäviin arkkitehtuuri- ja tietokirjoihin. Perinteinen Rakennuskirjakaupan ale-myynti järjestettiin marras-joulukuussa. Rakennuskirjakauppa järjesti yhdessä Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa Rakenna ja remontoi -messut keväällä ja syksyllä. Muihin tapahtumiin osallistuttiin maaliskuussa Taltek-messuille Wanhassa Satamassa, huhtikuussa Oma koti -messuille Messukeskuksessa, toukokuussa perinteiseen Kirjan ja Ruusun päivään Helsingissä, heinä-elokuussa Asuntomessuille Espoon Kauklahdessa sekä lokakuussa FinnBuild-messuille ja Kirjamessuille Messukeskuksessa. Myymäläpäällikkönä toimi Mirja Ahlstedt-Hallikainen. Rakennustieto Lehdet Rakennustieto Lehdet vastaa Rakennustiedon julkaisemista ja kustantamista ammattiaikakauslehdistä. Vuonna 2006 lehtiä oli kuusi. Näistä kahdesta Rakennustieto luopui vuoden 2006 aikana. Lisäksi yksikkö teki yhden numeron Kodin Rakennustieto -ilmais- 14 RAKENNUSTIETO

15 jakelulehteä Helsingin alueelle. Kaikissa Rakennustieto Oy:n kustantamissa lehdissä toisena julkaisijana on Rakennustietosäätiö RTS. Lehdet täydentävät toisiaan ja kattavat rakentamisen osa-alueita maankäytön suunnittelusta aina kiinteistön ylläpitoon ja hoitoon saakka. Vuosi 2006 oli taloudellisesti varsin haastava. Rakennustieto irtisanoi Suomen Omakotilehden julkaisu- ja kustannussopimuksen kesäkuun lopussa. Lehteä ei tuolloisella konseptilla saatu kannattavaksi eikä kustantaja katsonut voivansa panostaa enempää lehteen ilman toisen julkaisijan mukaantuloa. Kuntatekniikka-lehden julkaisu- ja kustannussopimus umpeutui vuoden lopulla eikä sitä uusittu. Rakennustiedossa katsottiin, että lehden yhdistäminen alan toiseen täysin samalle suppealle kohderyhmälle tehtyyn ammattilehteen olisi kaikkien osapuolten etu. Neljän muun ammattilehden tilaajamäärät nousivat merkittävästi vuoden aikana. Myönteisestä kehittymisestä huolimatta on edelleen tarpeen lisätä lehtien markkinointia sekä tunnettuuden kasvattamista rakennus- ja kiinteistöalalla. Rakennustieto Lehdistä ilmestyi yhteensä 38 numeroa vuonna Lehtien yhteenlaskettu painosmäärä oli noin kappaletta ja yhteenlaskettu levikki oli vuoden lopussa kappaletta. Yksikköä johti DI Riitta Ollila. Rakennustaito-lehti Rakennustaito-lehden toinen julkaisija ja lehden perustaja on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. RKL on tilannut Rakennustaidon kaikille jäsenilleen. Rakennustaito on rakennusalan vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt ammattilehti. Vuosi 2006 oli Rakennustaidon 101. ilmestymisvuosi ja lehteä ilmestyi 10 numeroa. Verkkolehti täydentää painettua aikakauslehteä nopeatempoisella alan uutistarjonnalla. Rakennustaito-lehden toimintaa tukee julkaisijoiden taustaryhmiä edustava päätoimikunta eli toimitusneuvosto. Se kokoontui vuonna 2006 kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. RY. Rakennettu Ympäristö -lehti RY. Rakennettu Ympäristö -lehden toisena julkaisijana on Rakennustarkastusyhdistys ry. Työjaon mukaisesti Rakennustarkastusyhdistys vastaa lehden sisällöstä. Lehden julkaisijoiden edustajista koostuva seitsenhenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna Päätoimikunta paneutui lehden talouteen, yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä sisällöllisiin asioihin. Vuoden 2006 aikana lehden visuaalista ilmettä modernisoitiin varovasti. RY. Rakennettu Ympäristö -lehden tilaajamäärä kasvoi noin tuhannella uudella lukijalla vuoden aikana tehdyn levikkimarkkinoinnin seurauksena. Lehden keskimääräinen painosmäärä oli kappaletta. Lehden päätoimittaja oli VT Lauri Jääskeläinen. Locus-lehti Locus-lehden toisena julkaisijana on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Lehteä ilmestyi kahdeksan numeroa vuonna 2006 sekä yksi englanninkielinen advertoriaalinumero syksyllä. Lehden keskimääräinen kertapainos oli kpl. Locuksella on viisijäseninen päätoimikunta, joka kokoontui kaksi kertaa vuonna Lehden sisältöä päätoimittajan apuna hahmotteleva toimitusneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa. Locuksen päätoimittajana toimi VTM Saara Kerttula. Kehittyvä Kiinteistö -lehti Kehittyvä Kiinteistö -lehden perustivat Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS niin, että sen varsinainen ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa Lehti menee kaikille Isännöintiliiton jäsenille. Lehti ilmestyi vuonna 2006 kuutena numerona ja vuoden lopussa sen levikki oli kappaletta. Lisäksi lehteä jaettiin runsaasti eri messuilla ja muissa tapahtumissa, joissa uutta lehteä tehtiin tutuksi. Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna Lehden sisältöä suunniteltiin kuusi kertaa kokoontuneessa toimitusneuvostossa. Lehden päätoimittaja oli DI Riitta Ollila. RAKENNUSTIETO 15

16 Kodin Rakennustieto -lehti Helsingin talousalueelle jaettava Kodin Rakennustieto on tabloid-kokoinen ilmaisjakelulehti, jonka tavoitteena on tehdä Rakennustiedon näyttely-, kirjakauppa- ja tietopalveluja tutuksi kuluttajasektorille. Lehden syksyllä ilmestynyt numero oli suunnattu kodin uudistusta ja remonttia suunnitteleville kerrostalotalouksille. Lehteä jaettiin noin kappaletta lähinnä Helsingin alueella. Tulevaisuudessa lehteä tehdään kaksi kertaa vuodessa. Kevätnumero on suunnattu pääkaupunkiseudun pientalotalouksille ja syksyn numero kerrostaloasukkaille. Lehden päätoimittaja oli DI Riitta Ollila. Kuntatekniikka-lehti Kuntatekniikka-lehden toisena julkaisijana oli Suomen kuntatekniikan yhdistys ry. Yhdistys vastasi lehden sisällöstä ja Rakennustieto kaikesta muusta. Kuntatekniikka-lehden kustannussopimus irtisanottiin päättymään toimintavuoden loppuun. Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui kerran vuonna 2006 aikana. Lehden numerokohtaista sisältöä suunniteltiin toimitusneuvostossa, joka kokoontui kuusi kertaa. Lehden päätoimittajana oli TkL Jyrki Meronen numero 1/2006:ssa ja sen jälkeen YTM Anu Ginström. Suomen Omakotilehti Suomen Omakotilehteä tehtiin Rakennustiedossa kolme numeroa vuonna 2006, jonka jälkeen sopimus Suomen Omakotiliiton kanssa irtisanottiin. Lehden viisijäseninen päätoimikunta kokoontui kerran ja lehden sisältöä suunnitteleva toimitusneuvosto kolme kertaa. Lehden visuaalinen ilme uudistui vuoden 2006 ensimmäisestä numerosta alkaen. Lehden päätoimittajana toimi toiminnanjohtaja Juhani Nenonen. yksikkö järjestää tuotekoulutusta sekä omalle henkilökunnalle että asiakkaille. Koulutusyksikkö huolehtii myös Rakennustietosalin vuokraustoiminnasta. Maksullisissa koulutuksissa keskityttiin vuonna 2006 InfraRYL -koulutuksiin, joita järjestettiin syksyn aikana Espoossa, Jyväskylässä, Oulussa sekä kaksi tilaisuutta Helsingissä. Tilaisuuksissa oli yhteensä 145 asiakasta. Maaliskuussa järjestettiin seminaari Tuotemallisuunnittelusta, johon osallistui noin 40 henkeä. Tuotekoulutuksina järjestettiin maaliskuussa kaksi käyttäjäkoulutusta Klara.biz-ohjelmien käyttäjille, Sopimuslomake Net -palvelun esittely ja käyttökoulutukset keväällä ja syksyllä sekä Alisa ajan- ja projektinhallintaohjelman esittely ja käyttökoulutus huhtikuussa. Yhteensä tuotekoulutuksiin osallistui runsas sata asiakasta. Yhteistyössä Tekniset kustantajat STEK ry:n kanssa järjestettiin Tekijänoikeuslaista marraskuussa jäsenkoulutus, johon osallistui runsas kolmekymmentä kuulijaa. ThermiSol Oy:n kanssa järjestettiin yhteinen koulutuskiertue eri puolilla Suomea, aiheena Paloturvallinen rakentaminen EPS-tuotteilla. Koulutuksia järjestettiin Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Jyväskylässä ja Turussa. Koulutuksissa oli yhteensä yli 250 kuulijaa. Toukokuussa koulutusyksikkö oli mukana järjestämässä Ikkunasaneeraus-teemanäyttelyä ja koulutustilaisuutta Helsingin Rakennuskeskuksessa. Teemapäivän seminaariin osallistui yli 50 kuulijaa. FinnBuild -messujen yhteydessä lokakuussa järjestettiin kuluttajaseminaari aiheena Märkätilojen remontin teettäminen. Seminaari käsitti kaksi eri luentoa ja tilaisuudessa oli yhteensä yli 150 kuulijaa. Rakennustietosalin vuokraustoiminta jatkui entiseen tapaan. Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA järjesti Rakennustietosalissa Pääsuunnittelijan pätevyys -tentin keväällä ja syksyllä. Vastaava tentti järjestettiin samanaikaisesti syksyllä myös Oulun Rakennustiedossa. Koulutuspäällikkönä toimi hum. kand. Tarja Teittinen. Rakennustieto Koulutus Koulutusyksikön vastuulla on maksullisten koulutusten ja seminaarien suunnittelu, markkinointi sekä toteuttaminen. Lisäksi Helsingin Rakennuskeskus Helsingin Rakennuskeskus toimi pääkaupunkiseudun rakentajien kohtauspaikkana jakaen tietoa niin rakennusalan ammattilaisille 16 RAKENNUSTIETO

17 kuin omatoimisille rakentajille ja remontoijille. Rakennuskeskukseen tutustui kuukausittain monia rakennusalan kurssiryhmiä ja opiskelijoita. Ulkomaalaisten rakentajien kiinnostus suomalaisia tuotteita kohtaan näkyi useina vierailuina näyttelyssä. Kaukaisimmat vieraat saapuivat Kiinasta. Useita vierailuja tehtiin Venäjältä, Virosta ja Puolasta. Helsingin Rakennuskeskuksessa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Omista tilaisuuksista tärkeimmät olivat Rakenna ja remontoi -messut sekä keväällä että syksyllä ja koulutustilaisuudet märkätilojen remonteista ja niihin liittyvistä sopimusasioista. Yhteistyössä Suomen Isännöintiliitto ry:n kanssa järjestettiin keväällä Ikkunasaneeraus-teemanäyttely ja koulutustilaisuus. Lisäksi Rakennustietosalissa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia ja alan ammattijärjestöjen tilaisuuksia. Näiden seminaari- ja koulutustapahtumien myötä erityisesti alan ammattilaisten osuus näyttelykävijöistä kasvoi ja monipuolistui. Tilaisuuksien yhteydessä osallistujille jaettiin tietoa näyttelyn palveluista. Pääkaupunkiseudun pientalorakentamisen ja asuntokaupan vilkkaus näkyi sekä näyttelyssä annettavan että puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun runsaana kysyntänä. Pääkaupunkiseudun asuntokannan ikääntymisen myötä kasvavana asiakasryhmänä olivat kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät sekä saneerauksia valmistelevat taloyhtiöiden hallitusten jäsenet. Valistuneet kuluttajat arvostivat rakennuskeskuksen puolueetonta asiantuntemusta ja neuvontaa sekä hakivat kestäviä ratkaisuja rakennus- ja remonttihankkeisiinsa. Vuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus sai myönteistä näkyvyyttä sanomalehdissä ja rakennusalan sekä kuluttajapalveluun liittyvien lehtien palstoilla sekä kuuluvuutta pääkaupunkiseudun radiokanavilla. Helsingin Rakennuskeskus osallistui pääkaupunkiseudulla pidettäville rakentamisen messuille ja infopäiville. Rakennuskeskus oli mukana Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston omakotirakentajille järjestämissä tiedotus- ja neuvontatilaisuuksissa. Näyttelyn kokonaisvaltainen uudistusprojekti saatiin loppuvuodesta päätökseen. Näyttelyn kaikki pinnat, valaistus ja kulkureitit uusittiin. Lopputuloksena on valoisa ja selkeä näyttelytila. Yritykset ja tuotteet tulevat uuden kulkureitityksen ansiosta entistä paremmin esille. Uudistetun näyttelyn avajaisia vietettiin joulukuussa. Helsingin Rakennuskeskuksen ja uudistetun näyttelyn tunnettuuden parantamiseksi loppuvuodesta jaettiin helsinkiläisiin asuinkerrostaloihin Kodin Rakennustieto -lehti kappaleen painoksena. Näyttelyssä kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta valitsi vuoden 2006 rakennustuotteeksi Pajutex Oy:n Pinekko-öljykyllästetyn ekopuun. Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli 173 näytteilleasettajaa ja näyttelypaikkoja oli vuokrattuna 222 yksikköä. Toimintavuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus palveli yli asiakasta. Helsingin Rakennuskeskuksen näyttelypäällikkönä toimi RI Eero Salenius. Rakennustieto Lappeenranta Rakennustieto Lappeenranta toimii Lappeenrannassa osoitteessa Raatimiehenkatu 20. Rakennustieto Lappeenranta keskittyi rakennusalan tietopalvelujen ja oppikirjojen myyntiin toiminta-alueellaan. Alueyksikkö järjesti useita kortistojen ja Sopimuslomake Net -palvelujen koulutus- ja myyntitilaisuuksia toimintavuoden aikana. Asiakaskäyntien määrä pysyi hyvänä edellisen vuoden tapaan. Rakennustieto Lappeenranta julkaisi keväällä Kodin Rakennustieto -lehden, joka jaettiin Lappeenrannan ja Imatran talousalueille kappaleen painoksena. Lappeenrannan alueyksikön ensimmäinen Rakennustietopalkinto luovutettiin RI Pertti Aholalle tunnustuksena hänen määrätietoisesta pyrkimyksestään rakentamisen teknisen laadun tason kehittämiseksi. Lappeenrannan Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkon. Markku Huoso. Rakennustieto Kuopio Rakennustieto Kuopio palveli Kuopion talousalueen ammattirakentajia ja kuluttajia jakamalla ajankohtaista rakennustietoa. Alueyksikössä kävi toimintavuoden aikana asiakasta. Näyttelyssä oli mukana 46 yritystä. RAKENNUSTIETO 17

18 Rakennustieto Kuopio osallistui Rakenna ja Asu -messuille maaliskuussa Kuopio-hallissa. Messuille tutustui kävijää Itäja Keski-Suomen alueelta. Rakennustiedon tiloissa järjestettiin omien tuotteiden esittelytilaisuuksia mm. Sopimuslomake Net- ja Klara-koulutustilaisuudet. Maalis- ja lokakuussa julkaistiin Kodin Rakennustieto 20-sivuisena tabloid-lehtenä. Lehti jaettiin jokaiseen kotiin Kuopion ja Siilinjärven alueella sekä Kuopion ympäristökuntien taajamaalueilla. Lehti oli saatavilla lisäksi useissa rakennusvalvontavirastoissa sekä rakennustarvikeliikkeissä. Lehden painosmäärä oli kpl. Kuopion Rakennustietoon tutustui vuoden aikana useita rakennus- ja muotoilualaa opiskelevia oppilasryhmiä opettajiensa johdolla ammattikorkeakouluista, ammattioppilaitoksista ja aikuisopistoista. Kuopion alueyksikön ensimmäinen Rakennustietopalkinto luovutettiin filosofian maisteri Helena Riekille tunnustuksena hän kokoamastaan ja kirjoittamastaan Kuopion kaupungin rakennushistoria -teoksesta. Kuopion Rakennustiedon johtajana toimi MKT, merkonomi Eva Petsalo. Rakennustieto Oulu Vuosi 2006 oli Oulun Rakennustiedon 40. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana myymälässä ja näyttelyssä vieraili noin henkilöä. Sekä omien että välitettävien tuotteiden myynti pysyi hyvänä ja toimipiste oli kannattava. Oulun Rakennustiedossa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Oppilaitoksista Oulun ammattikorkeakoulun rakennusosastolla aloittaneet neljä kurssia sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla aloittaneiden opiskelijoiden ryhmä vierailivat kukin alueyksikössä tutustumassa Rakennustietoon ja sen palvelutarjontaan. Rakennusalan ammattijärjestöistä RIA ja YTR (yhteistyöryhmä SAFA-, RIL-, RIA-, RKM-, IL- ja LVI-paikallisyhdistykset) pitivät kokouksiaan Oulun Rakennustiedon tiloissa. Oulun Rakennustieto osallistui omalla osastollaan kesäkuussa Yöttömän yön -kirjamessuille sekä syyskuussa RSA (rakenna, sisusta, asu) -messuille Oulussa. Lisäksi alueyksikkö julkaisi kaksi 16-sivuista Kodin Rakennustieto -lehteä. Lehden levikki oli kpl ja jakelualueena Oulun kaupungin ja ympäristökuntien kotitaloudet. Oulun alueyksikön ensimmäinen Rakennustietopalkinto luovutettiin Oulun kaupungin rakennusvalvontavirastolle Pientalon tekninen laatu -hankkeesta Oulun Rakennustiedon johtajana toimi RI Asko Mikkola. Rakennustieto Tampere Rakennustieto Tampere toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan tiedon levittämistä Pirkanmaan talousalueella. Rakennustiedon tietotuotteita myytiin sekä rakennusalan ammattilaisille että pienrakentajille. Alueyksikkö oli mukana erilaisissa rakennusalan tapahtumissa ja koulutuksissa esittelemässä tuotteitaan. Yksikkö osallistui ASTA-messuille omalla osastollaan ja sai messuista hyvän positiivisen palautteen. Toiminnassa keskityttiin Tampereen Rakennustiedon tunnettavuuden ja myynnin kasvattamiseen. Tavoitteissa onnistuttiin, sillä yksikkö vahvisti asemaansa ammattilaisasiakkaiden parissa. Myös kuluttajien keskuudessa tunnettavuus parani. Näyttelyssä oli vuoden lopussa 80 näytteilleasettajaa. Vuoden 2006 aikana alueyksikössä vieraili noin asiakasta. Kirjakaupan valikoima sisälsi rakentamisen kirjallisuuden ja lomakkeiston ohella teknisen piirtämisen välineet sekä Archi- CAD-tuotteet. Yksikkö on Suomen suurin ArchiCAD-jälleenmyyjä. Kirjakaupan ammattilaisasiakkaisiin oltiin aktiivisessa yhteydessä. Erityisesti keskityttiin InfraRYL -kirjan myyntiin loppuvuodesta. Koko vuoden ajan painopiste oli digitaalisten tuotteiden myynnissä. Ulkomaalaisiin asiakkaisiin pidettiin myös aktiivisesti yhteyttä. Tampereen alueyksikön ensimmäinen Rakennustietopalkinto luovutettiin Leila Parhankankaalle tunnustuksena hänen vapaaehtoisesta kulttuuriteostaan ja oman pääoman sijoittamisesta kulttuurihistoriallisen rakennuksen, Pikku-Palatsin, restaurointiin. Tampereen Rakennustiedon johtajana toimi yo.merkon. Pasi Pulakka. 18 RAKENNUSTIETO

19 ET-INFOkeskuse AS ET-INFOkeskusen neljäntenätoista toimintavuotena panostettiin uuteen teknologiaan ja yhtiön kustannustoiminnan kehittämiseen. Toimintavuoden aikana valmistui vironkielinen Internetissä toimiva rakennustarviketietopalvelu ehitustooted.ee. Sen tarkoituksena on kasvaa Viron merkittävimmäksi rakennusmateriaaleihin liittyvän tiedon lähteeksi, ja se toimii samalla pilottina uusille sähköisille palveluille. ET-INFOkeskuse tilasi käsikirjoituksen ja kustansi kirjan Ehituse tellija käsiraamat. Tegevuste loetelu. Sen on tarkoitus toimia Virossa rakennuttajien käsikirjana ja työtehtävien luettelona. Käsikirjan tekemiseen saatiin tukea Suomen ympäristöministeriöstä. Toinen merkittävä kirjahanke oli Suomessa Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n julkaiseman Rakennustöiden turvaohjeiden Raturva 2:n kääntäminen Viron markkinoille nimellä Ehitustööde ohutusjuhendid. ETF- ja KH-kortistojen täydennystä jatkettiin normaaliin tapaan ja RT-ohjekortteja käännettiin viron kielelle. Seminaariohjelman 2006 mukaisesti järjestettiin 26 koulutusseminaaria. Sen lisäksi Eesti Ehitab messuilla järjestettiin energiatehokkuus-teemaan liittyen erillinen seminaari. Seminaaritoiminta tuki oleellisesti samoissa tiloissa olevaa näyttelytoimintaa, jossa on esillä 65 näytteilleasettajan tuotteet. Näyttelypaikka on toiminut hyvänä alustana ja yhdyssiteenä Viron rakennusmarkkinoille haluaville uusille yrityksille. Näyttelyssä vieraili toimintavuonna yli 8000 kävijää, joista valtaosa oli rakennusalan ammattilaisia. ET-INFOkeskuksen tuotteita voi hankkia myös Tarton ja Rakveren myyntipisteistä. Yhtiö kehittää ja pitää yllä kotisivujaan osoitteessa ja niiltä saa helposti tietoa yhtiön tuotteista ja palveluista. Yhtiön palveluksessa oli toimintavuonna viisi henkilöä. Toimitusjohtajana toimi Kea Siidirätsep. Pietarin Rakennuskeskus PCC Toimintavuosi oli Pietarin Rakennuskeskus PCC:n yhdestoista. Pietarin Rakennuskeskuksen näyttely-, seminaari- ja toimistotilat sijaitsevat Pietarin Rakennusteknisen Instituutin talossa osoitteessa Torzhkovskaya ulitsa 5. PCC hankki vuonna 2005 toimistohuoneiston, jota ei toimintavuoden aikana vielä saatu käyttöön. PCC jatkoi kirjakauppa-, seminaari- ja julkaisumyyntitoimintaansa, kustansi Infstroy-lehteä sekä jatkoi sähköpostimarkkinointipalveluaan nimeltään Infstroy-direct. Pietarin Rakennuskeskus tarjoaa myös tullaus- ja huolintapalveluja Suomesta Venäjälle. Toimintavuonna PCC jatkoi venäjänkielisten tarvikekorttien laadintaa Venäjällä toimiville yrityksille kauppanimellä Stroifail. PCC:n ajantasaiset Internet-palvelut löytyvät osoitteesta www. infstroy.ru. Näyttelyssä vieraili runsaat kävijää, joista edelleen valtaosa oli asiantuntijoita. Näyttelyssä oli esillä noin sadan yrityksen tuoteinformaatiota. Pietarin Rakennuskeskus lähetti näytteilleasettajilleen kaksi kontaktiraporttia, joissa kontaktien lisäksi esiteltiin Pietarin alueen ja kaupungin rakentamisen näkymiä sekä ajankohtaisia rakennusprojekteja yhteystietoineen. Pietarin Rakennuskeskus järjesti toimintavuonna 78 erilaista tilaisuutta, joihin osallistui yli kuulijaa. PCC järjesti mm. seminaarit julkisivujen saneerauksesta, peruskorjauksesta ja paloturvallisuudesta sekä osallistui Building Forumin järjestelyihin. PCC järjesti teknologia- ja tuote-esittelyjä useiden yritysten kanssa, joita olivat mm. Tremco, Henkel, Scanmix, Opac, maxit Group sekä Isover. PCC teki yhteistyötä Lenexpon kanssa Interstroy-messuilla, joiden yhteyteen PCC järjesti Luoteis-Venäjän rakentajien kokouksen sekä osallistui Baltic Building Week ja Tiet, tunnelit, sillat -messuille. PCC:n omat kontaktipäivät suomalaiselle teollisuudelle järjestettiin Helsingissä kesäkuussa. PCC:n palveluksessa oli 16 työntekijää. Keskuksen toimitusjohtajana toimi Irina Belinskaya. RAKENNUSTIETO 19

20

Rakennustieto, historia

Rakennustieto, historia Rakennustieto, historia Rakennustaito-lehti, 1905 Rakentajain kalenteri, 1916 97. vuosikerta, myös e-kirjana Pysyväinen rakennusainenäyttely 1932, myöhemmin Helsingin rakennuskeskus Lopetettiin kesällä

Lisätiedot

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION RAKENNUSTIETO EDISTÄÄ HYVÄÄ RAKENNUS- JA KIINTEISTÖNPITOTAPAA RAKENNUSTIETO-yhteisön muodostavat Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 6 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 DigiEduET / WP4 DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 Rakennustietoaineiston monikielinen julkaisujärjestelmä Rakennustieto Oy WP4 ja Ratu Net Toiminnallinen määrittely Rautalankamalli 9.10.2012 2

Lisätiedot

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedian julkistus 5.5.2010 Retki historiaan: Tarviketieto mukana jo yli sata vuotta TietoMedialla on yhtä pitkät juuret kuin Rakennustiedollakin 1905:Rakennustaito

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen Kohdennetut lausuntopyynnöt, sivu 1 TKK / arkkitehtuurin laitos Tampereen Teknillinen Yliopisto / Ralf Lindberg Jyväskylän yliopisto, Tuula Suontamo Oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto / rakennussuunnittelun

Lisätiedot

Tietopalveluiden hinnasto 2015

Tietopalveluiden hinnasto 2015 Tietopalveluiden hinnasto 2015 www.oppitieto.fi www.rakennustietokauppa.fi Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2015 alkaen Tietopalvelut, nettikortistot RT Net -palvelu (sis. SIT Net -palvelun ja RT-rakennusselostus

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 OHJELMALUONNOS- pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin 1. jakso 24...25.3.2015 Helsinki PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ Tiistai 24.3.2015 Puheenjohtaja: SAFA 8.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus.

Säätiön tarkoitus. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on rakennetun ympäristön parantaminen tukemalla taiteellisesti korkeatasoisten ympäristöjen, ympäristötaideteosten ja ympäristötaidehankkeiden suunnittelua ja toteuttamista,

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö 2 1.1 Omat palvelut -sivu 2 1.2 Aikakatkaisu 2 1.3 Etusivu 2 1.4 RT Ohjeet 2 1.5 RT Säännökset 2 1.6 RT Tuotekortit 2 1.7 RT Tarviketieto Net 3 1.8

Lisätiedot

RYLin laadinta. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Lehdistö 11.3.2013. = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset

RYLin laadinta. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Lehdistö 11.3.2013. = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset RYLin laadinta Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset Lehdistö 11.3.2013 lea.vettenranta@rakennustieto.fi 13.03.2013 1 MaaRYL 2010 RunkoRYL 2010 SisäRYL

Lisätiedot

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Vuosikertomus 09 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 M1-päästö- ja puhtausluokitukset

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Rekonen/ir 18.11.2008 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun etusivu...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille Rakennustieto Oy PL 1004 (Malminkatu 16 A) 00101 Helsinki Puh. 0207 476 400 Fax 0207 476 340 www.rakennustieto.fi Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille VERKKOPALVELUT

Lisätiedot

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen,

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen, Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä Koneyrittäjien Maarakennuspäivä Sirpa Väisänen, 7.4.2017 1 Rakennustiedon toiminta Rakennustietosäätiö RTS > Rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 11 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Jyväskylä 11.12.2017 Jaana Matilainen> Jyväskylä> 11.12.2017 1 RT-ohjeet suunnittelu- ja

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry www.sio.fi TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy vuosiseminaari 7.10.2014 UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL 1. Uuma-käsikirjasto www-sivuilla 2. InfraRYL järjestelmä 3. UUMA-materiaalit InfraRYL-järjestelmään, vaihtoehtoja 4. Uusiomateriaalien nimitykset

Lisätiedot

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Muokatut teräkset Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu... 1 b) KH-korttien hakeminen... 3 c) KH-korttien lukeminen... 5 Siirry KH Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä KH Net

Lisätiedot

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA SÄÄNNÖT 6.3.2012 Kilpailusäännöt ARVOKAS Sivu 2 (6) ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA -KILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS CREATIVE DESIGN SINCE 1951 15.4.2010 2010 Marimekko Oyj VISIO Marimekko on yksi maailman kiehtovimmista design-brändeistä STRATEGIAN KULMAKIVET Jakeluverkostoa laajennettiin; maantieteellisesti

Lisätiedot

RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt

RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, RT-kortiston päätoimittaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset Miten InfraRYL palvelee Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset InfraRYL -hanke 3.3.2006 1 Kenelle InfraRYL Toimijat: omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat, huoltajat ja ylläpitäjät

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Kiinteistönpito/Rekonen/ir 1.12.2009 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje joulukuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus RT tuotetieto Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus 7.6.2017 12.6.2017 1 Ohjelma Tilaisuuden avaus Matti Rautiola, yliasiamies,

Lisätiedot

VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP. Jouko Taskinen Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI

VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP. Jouko Taskinen Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI VIESTINTÄ ASUKASLÄHTÖISESSÄ PERUSPARANTAMISESSA VAP Suomen Asuntotietokeskus IKE-TUTKIMUSSEMINAARI VIESTIKAPULA PUTOAA HERKÄSTI MONESSA VAIHDOSSA Asukkaat Urakoitsija AsOy:n hallitus Rakennuttajakonsultti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde -kilpailu

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio KIRA-alan digitalisaatio Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. 1 Vahvuuksiamme ovat esimerkiksi biotalous, puhtaat teknologiat ja digitalisaatio.

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Pietarin Rakennuskeskuksen tuotteet ja palvelut. Irina Belinskaja Pietarin Rakennuskeskuksen johtaja

Pietarin Rakennuskeskuksen tuotteet ja palvelut. Irina Belinskaja Pietarin Rakennuskeskuksen johtaja Pietarin Rakennuskeskuksen tuotteet ja palvelut Irina Belinskaja Pietarin Rakennuskeskuksen johtaja 150607 1 2 Yrityksestä Pietarin Rakennuskeskus on perustettu vuonna 1995. Keskus on ammattitaitoinen

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Ympäristötaiteen säätiö Perustettu 1990 OKM ja RAKLI Suomalaisen rakennetun ympäristön parantaminen edistämällä

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana KOULU JA MENNEISYYS L

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Ratu-korttien hakeminen...3 c) Ratu-korttien lukeminen...5 Siirry Ratu Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Töölön kirjasto. Kuva Teuvo Kanerva, MFA. RTS_4_16.indd

Töölön kirjasto. Kuva Teuvo Kanerva, MFA. RTS_4_16.indd R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A K u t s u S Y Y S K O K O U K S E E N Töölön kirjasto. Kuva Teuvo Kanerva, MFA J Ä S E N T I E D O T E 4 : 2 0 1 6 RTS_4_16.indd 1 15.11.2016 16.22 R A K E N N U

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 24.4.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

RIL 266-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys ry. Kalliopultitusohje

RIL 266-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys ry. Kalliopultitusohje RIL 266-2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys ry Kalliopultitusohje 2 RIL 266-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä Tavoitteita ja toimintasuunnitelman sisältöä vuodelle 2014 Harri Mäkelä InfraTM hanke, koordinaattori InfraTM ja building SMART Infra vuonna 2014 PRE-ohjelman

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot