RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006

2

3 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori Gunnel Adlercreutz siirtyi eläkkeelle vuoden lopussa, 11 vuoden palveluksen jälkeen. Hänen ryhtyessään syyskuussa 1995 Rakennustietosäätiön yliasiamieheksi ja samalla koko Rakennustietokonsernin johtajaksi, maamme oli syvän laman jälkitunnelmissa, joka heijastui väistämättä myös Rakennustiedon toimintaan. Rakennustietosäätiön hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti Erkki Aho luopui myös tehtävästään vuoden 2006 lopuksi, oltuaan seitsemän vuotta hallituksen peräsimessä. Lausun koko talon puolesta heille suuret kiitokset siitä, että takavuosien synkistä pilvistä huolimatta Rakennustieto on vakiinnuttanut asemansa rakennusalan yhteisenä tietotalona. Toiminta on tasaisesti laajentunut ja talo on tullut tunnetuksi arvostettuna ja luotettavana tiedon tuottajana, julkaisijana, kustantajana sekä jakelijana. Rakennusalan asiantuntijuuden kokoava toimikuntatyöskentelyn malli on ainutlaatuinen ja kelpaa esimerkiksi rakennusalan hyvistä, läpimenevistä käytänteistä myös muualle maailmaan. Gunnel Adlercreutzin poikkeuksellisen laajaan kansainväliseen kokemukseen perustuva visionäärinen ja taitava luotsaaminen johti talon kehityksen kohti menestystä. Jatkuvuuden takaa se, että hän jatkaa toistaiseksi säätiön hallituksen puheenjohtajana. Erkki Ahon innostava, talon arjesta kiinnostunut asenne, hänen laajat yhteytensä rakennusalaan ja yhteistyöhakuisuutensa ovat siivittäneet tätä myönteistä kehitystä. Edellä mainituista syistä tämänvuotinen yliasiamiehen katsaus painottuu menneen vuoden sijasta tulevan vuoden haasteisiin. Talo on huippukunnossa. Samalla kuitenkin kilpailu kovenee, lajit muuttuvat ja jatkuvaan liikkeeseen on vain sopeuduttava. Uudet haasteet liittyvät mm. lähialueilla tapahtuvan taloudellisen ja rakennustoiminnan virkistymiseen. Venäjän ja Itämeren alueen voimakas kasvu ja muutosprosessi kiinnostavat suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita. Yhteistyöhön on ilmoittautunutkin jo useita tahoja. Suomalaisen rakentamisen malli on vientikelpoinen ja levittäytyessään Itämeren alueelle se loisi yhteisiä pelisääntöjä kaikille alueella toimiville. Toimintaympäristö muuttuu myös kotikentällä. Rakentamisen toimintamallit, teknologia, taloudelliset omistusjärjestelyt ja uudet suunnittelun kulttuurit muokkaavat rakennustiedon käyttöä. Asiakasnäkökulma edellyttää tuotteiden ja palvelujen kriittistä arviointia ja uudistamista. Toisaalta Rakennustiedon yhteiskunnallisen roolin terävöittämiseen ja yhteistyön syventämiseen on panostettava. Palveluidemme tulee tarjota yhteiskunnalle sen tarvitsemia tietoja ja työkaluja väestön ikääntymisen problematiikkaan, ilmastomuutoksen hallintaan rakennetussa ympäristössä ja korjausrakentamisen massiiviseen ja monimuotoiseen tarpeeseen. Alkanut vuosi on strategian uudistamisen vuosi. Se merkitsee sitä, että omaa organisaatiota tarkastellaan osaamisen ja organisaation toimivuuden näkökulmasta ja asiakkaiden tuntemusta pyritään parantamaan. Toimintakentän muutosten ennakointia kuvaa esimerkiksi tietomallipohjaisen rakennusselostuksen kehittämishanke. Selostus tulee tarjoamaan uuden työkalun rakennussuunnitteluun, jonka perusteella tuotemalliin voidaan liittää älykäs tarviketieto ja selostustieto. KH-kortisto on ensimmäisenä kortistona siirtynyt kokonaan sähköiseen muotoon. Uudet käyttökulttuurit edellyttävät sensitiivistä asennoitumista ja uusien työkalujen kehittämistä kehittyville markkinoille. Vuoden 2005 tappiollisen tilinpäätöksen jälkeen konsernin tulosparannus oli roima ja vuosi 2006 selvästi voitollinen. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat toisaalta luopuminen tappiollisista Omakotilehdestä ja Kuntatekniikka-lehdestä, toisaalta kolme keskeistä hanketta ja niihin liittyvät mainetta niittäneet julkaisut: InfraRYL, Kerrostalot sekä Huvilat ja saunat. Rakennustiedon yhdeksi merkittäväksi toimintamuodoksi on vakiintumassa luokitustoiminta, joka tarjoaa kiinteistön omistajille, rakennuttajille ja teollisuudelle vapaaehtoisen, markkinaehtoisen toimintamallin, vaihtoehdon normatiiviselle ohjaukselle. Eräänlainen merkkipaalu tavoitettiin, kun rakennusmateriaalien M1 -päästöluokitus myönnettiin kerran. Uutena asiana mainittakoon PromisE -luokitustoiminnan ja siihen liittyvän kehitystyön siirtyminen Rakennustiedon hallintaan. Vaikka säätiön tutkimusresurssit ovat hyvin pienet, toimintamuoto on varsin tärkeä. Sen varaan tukeutuu oma sisältötuotantomme, joka takaa aineiston julkaisutoimintaan. Konsernin kehityspanos oli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna, mikä näkyy vahvana tuotepalettina ja menestyksenä jatkossakin. YLIASIAMIEHEN KATSAUS

4

5 Rakennustieto Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen ja yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa johtavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennusala on edustettuna 47 järjestön ja yhteisön kautta. Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt muodostavat organisaation, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietoon kuuluvat säätiön kokonaan omistama Rakennustieto Oy sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä enemmistöomistajina omistamat ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %), St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %), Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %) sekä Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %). Lisäksi RTS on vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %). Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö ja toimii koko yhteisön tutkimus- ja kehitysyksikkönä. Kannattaviksi itsenäisiksi liiketoiminnoiksi muotoutuvat hankkeet siirtyvät yleishyödylliseltä säätiöltä yhtiölle. Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Säätiön oma tutkimuspanos on vakaa niin henkilö- kuin budjettirahoituksen osalta. RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Edellisestä toimintavuodesta periytynyt haaste, talouden kääntäminen paremmaksi, onnistui. Rakenteelliset korjaukset tehtiin ja Rakennustieto Oy:n tulos saatiin selvästi positiiviseksi, säätiön tulos jäi edelleen hieman tappiolliseksi. Kortistojen kehittämisessä verkkopohjaisiksi palveluiksi otettiin suuri kehitysaskel, kun KH-kortiston nettiversio, KH Net, otettiin käyttöön joulukuussa. Muut kortistot seuraavat nopealla aikataululla. Toimintavuonna saatiin kaksi merkittävää tunnustusta. Rakennusalan yhteisiä laatuvaatimuksia tuottava hanke InfraRYL luokiteltiin Tekesin Infra-teknologiaohjelman yhdeksi top-ten -hankkeeksi. Ensimmäiset julkaisut valmistuivat ja aloitettiin ylläpitotoimet sekä jatkohankkeiden valmistelu. Arvostettu Suomalainen kerrostalo -tutkimuksen kirjasarja sai upean jatkon, kun sen yhteenveto-osa, Kerrostalot , valmistui. Kirja oli vuoden Tieto-Finlandia -ehdokkaana. Rakennusmateriaalien päästöluokituksen suosio jatkui. Toiminta täytti 10 vuotta ja joulukuussa jaettiin kunniakirja luokituksen tilanneelle yritykselle. Järjestelmä on maailman laajin ja toimivin. ProIT-tulosten pohjalta valmistui kaksi julkaisua: Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, yleiset periaatteet ja Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa. Säätiön yleishyödyllisyyttä hyödynnettiin erityisesti toimikuntatyöskentelyssä, jossa alan parhaat asiantuntijat antoivat panoksensa työhömme tietäen, että tulos tulee koko alan käyttöön. Tätä toimintaa on koko alan vahvistettava ja vaalittava, koska se epätavallisena toimintatapana ei ole itsestään selvää muille. Toimintavuonna oli toiminnassa 24 päätoimikuntaa ja 38 toimikuntaa tai työryhmää. Toimikuntatyöhön osallistui runsaat 400 henkilöä ja toimintavuonna pidettiin yhteensä noin 250 kokousta. Rakennustietosäätiö RTS oli pääsääntöisesti Rakennustiedon kustantamien tuotteiden julkaisija joko yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa. Säätiö julkaisi RT-kortistoa (Rakennustieto) yksin ja yhteistyössä muiden kanssa SIT- (Sisustustieto), LVI-, KH- (Kiinteistönhoito) ja Ratu-kortistoja (Rakennustuotanto). Muita yhteistyössä julkaistavia tuotteita olivat Rakentajain kalenteri -vuosikirja, alan sopimusasiakirjat sekä neljä lehteä: Rakennustaito, RY.Rakennettu Ympäristö, Locus-lehti ja Kehittyvä Kiinteistö -lehti. Toimintavuonna luovuttiin kustannussyistä kahdesta lehdestä. Säätiön tietopalvelutoimintaan kuuluivat lisäksi kirjajulkaisutoiminta, näyttelytoiminta sekä erilaiset tietokannat ja niiden ylläpito. Kotimaan näyttely- ja kirjakauppatoiminnasta vastasivat Rakennustiedon alueyksiköt Helsingissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella. Säätiö osallistui aktiivisesti alan yhteisiin strategiahankkeisiin kuten Rakennuspoliittisen ohjelman seurantatyö, Visio 2010 ja RAKENNUSTIETO

6 M1-luokituksen 10-vuotisjuhlavuoden tunnustuspalkinnon vastaanottivat maxit Oy Ab:n Helena Turto ja Gunnar Forsman. Rakennusalan perustutkimusvaliokunta SPOT. Säätiön henkilökunta uudistui. Rakennustekniikan Keskus -säätiön tutkimusjohtajana toiminut Petri Neuvonen palasi Rakennustietoon. Kesäkuussa aloitti kehittämispäällikkönä Osmo Rasimus edellisen toimintavuoden lopussa eläkkeelle siirtyneen Esko Ojanperän seuraajana. Vuosi oli myös yliasiamies Gunnel Adlercreutzin viimeinen säätiössä. Hän siirtyi toimintavuoden päättyessä eläkkeelle, mutta jatkaa säätiön hallituksen puheenjohtajana seitsemän vuotta puheenjohtajuutta hoitaneen Erkki Ahon seuraajana. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa olivat sisäilmastoluokitus ja ympäristöselosteet. Sisäilmastoluokitus 2000:n ja siihen sisältyvien rakennustuotteiden luokitusjärjestelmien tavoitteena on sisäilman laadun parantaminen. Luokitustoimintaa ohjaa ja kehittää päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus. Toimintavuonna vietettiin Sisäilmastoluokituksen ja siihen liittyvän luokitustoiminnan 10-vuotisjuhlavuotta. Alkuvuodesta järjestettiin aiheeseen liittyvä säätiön rakennusfoorumi Sisäilmaston laadun varmistaminen korjausrakennushankkeissa. FinnBuild messuilla jaettiin M1-luokituksen 10-vuotisjuhlavuoden tunnustuspalkinto maxit Oy Ab:lle osoituksena jatkuvasta, aktiivisesta ja innovatiivisesta tuotteiden kehittämisestä hyvän sisäilmaston luomiseksi. M1-luokiteltujen rakennusmateriaalien lukumäärä kasvoi yli tuhanteen. Tuhannennen luokituksen haltijalle, ruotsalaiselle Eco-Boråstapeter Ab:lle, myönnettiin kunniakirja vuoden 2006 joulukuussa. Puhtausluokituksen mukaisia M1-luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita oli vuoden lopussa noin sata yhdeksällä eri yrityksellä. Ajantasainen luettelo luokitelluista tuotteista löytyy Rakennustiedon Internet-sivuilta RT-Ympäristöselosteiden hyväksymistä ja menetelmän kehittämistä varten perustettu päätoimikunta PT 21 Ympäristöselosteet kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa. Pääpaino toimintavuonna oli uuden menetelmäohjeen kehittämisessä. RT-Ympäristöselosteita tehtiin vuoden aikana neljä kappaletta neljälle eri yritykselle. Selosteiden kokonaismäärä kasvoi 26:een. Selosteet ovat nähtävillä Rakennustiedon Internet-sivuilla Ympäristötiedon tuottamisen tarpeellisuus nostettiin teemaksi säätiön alkuvuoden seminaarissa Ympäristötieto Tuottavat ratkaisut rakennusteollisuuteen. Tilaisuuden esitelmöitsijät olivat alan asiantuntijoita. Osallistujat saivat tietoa tulevaisuuden vaatimuksista ja tavoitteista sekä elinkaariasioista liittyen toimitilahallintaan, suunnitteluun sekä rakennus- ja rakennusmateriaaliteollisuuteen. Toimintavuoden suurin panostus oli edelleen rakentamisen ja käytön prosessien painopistealueella, jossa InfraRYL-hanke eteni suunnitelman mukaisesti. Kyseessä on laaja, monivuotinen alan verkostohanke. Sen tuloksena syntyy koko infra-alan kattava nimikkeistöjärjestelmä, laatuvaatimustietokanta ja verkkopohjainen tietopalvelu, johon sisältyy myös toimivuuspohjaisia määrittelyjä. Toimintavuonna valmistui Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö ja määrälaskentaohje, InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet sekä osan 2 ennakkoversio vesihuollosta. Valmiiden osien siirtämistä toimikuntatyöhön ylläpidettäviksi ja jatkokehitettäviksi valmisteltiin. Hanke luokiteltiin Tekesin Infra-teknologiaohjelman loppuarvioinnissa yhdeksi top-ten -hankkeeksi. Toimintavuonna vahvistettiin Talo nimikkeistö seitsemän vuotta kestäneen mittavan työn tuloksena. ProIT-tulosten eli tuoterakennekirjastojen julkaisemisesta osana RT-kortistoa sekä suunnitteluohjeiden julkaisemisesta tehtiin yhteistyösopimus Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueella jatkettiin Rakennustiedon omien sähköisten palvelujen kehittämistä. Kehittämistyön tavoitteena on laaja, asiakaslähtöinen Internetpohjainen tieto-, työväline- ja palvelukokonaisuus, joka perustuu omiin tuotteisiin täydennettynä muiden toimijoiden tuotteilla. Toimintavuonna kehitettiin edelleen uutta julkaisujärjestelmää RAKENNUSTIETO

7 ja Internet-sivustoa. Klara-kustannuslaskentaohjelman kehittämishanke jatkui suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi käynnistettiin kaksi merkittävää Tekes-hanketta: KH-RYL ja Tuotemallia lukeva rakennusselostus. Korjausrakentamisen painopistealueella valmistui Suomalainen kerrostalo -tutkimus- ja julkaisuhanke. Sen tuloksena julkaistiin laajalle yleisölle suunnattu tietoteos Kerrostalot : arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen. Kirja valittiin vuoden 2006 Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi. Hanke toteutettiin yhteistyössä Museoviraston ja Rakennustekniikan keskus -säätiön kanssa. Samaan aihepiiriin liittyi ympäristöministeriön toimeksiantona toteutettu Kerrostalot tutkimushanke, jonka toinen vaihe valmistui vuoden lopussa. Säätiö osallistui toimintavuonna myös useisiin alan muiden toimijoiden hankkeisiin, jotka tukivat säätiön tutkimustoiminnan painopistealueita. Viron Rakennuskeskuksessa valmistui Suomen ympäristöministeriön tukema Rakennuttajan käsikirja -hanke. Ympäristöministeriön tuella saatiin päätökseen Esteetön rakennus ja ympäristö -suunnitteluoppaan uusiminen ja päivittäminen. Teknillisen korkeakoulun SUKE-hankkeen tuloksena julkaistiin Malli suunnittelun ohjaukseen projektinjohtourakoinnissa. T&K -johtajana toimi tekn. lis., arkkitehti Christer Finne ja tutkimuspäällikkönä vastuualueenaan korjausrakentaminen arkkitehti Petri Neuvonen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa hoiti projekti-insinööri Laura Sariola. Kehittämistoiminta Rakennustiedon kehittämistoiminta sisältää uusiin toiminta-alueisiin ja tuotteisiin tähtääviä projekteja sekä nykyisten tuotteiden ja sisäisen toiminnan arviointi- ja kehitystyötä. Sisäiset kehittämisprojektit tehdään pääasiassa omana työnä. Strategiatarkastelun tuloksia käsiteltiin hallitusten yhteisessä strategiaseminaarissa lokakuussa Bilbaossa Espanjassa. Seminaarissa käsiteltiin Rakennustiedon vaikuttavuutta, sähköistä liiketoimintaa ja hallintomallien kehittämistä. Toimintavuonna toteutettiin Sopimuslomake Net -palvelun asiakastutkimus. Rakennustiedon sisäistä laatujärjestelmää päivitettiin. Aloitetoiminta tuotti ennätysmäärän ideoita, joista toimintavuonna palkittiin 13 aloitetta. Toimintavuonna jatkui laaja monivuotinen julkaisutietokantojen hallintaa ja nettipalvelujen uusimista koskeva kehittämisprojekti. Verkkoliiketoimintaa kehitettiin edelleen Rakennustieto Oy:ssä. Kehittämistoiminnan ohessa laadittiin loppuvuodesta Tekesille kiinteistö- ja rakennusalan teknologiaohjelmien jalkauttamisselvitys. Kehittämispäällikkönä toimi alkaen DI Osmo Rasimus. Säätiön pitkäaikainen kehitysjohtaja Esko Ojanperä siirtyi eläkkeelle edellisen toimintavuoden lopussa. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettyihin yhdeksään rakennusfoorumiin osallistui yhteensä 280 henkilöä. Vuoden rakennusfoorumeiden aiheet olivat: Sisäilmaston laadun varmistaminen korjausrakennus- hankkeissa Miten asunnon arvo säilyy? Pääkaupunkiseudun aluepolitiikan keskeiset kysymykset Kaupunkimaista pientalotyyppiä etsimässä Projektipankit tänään ja huomenna Miten katot saadaan pysymään ylhäällä? Tarvitaanko Suomessa koerakentamista? Kerrostalorakentamisen uudet haasteet Suunnittelun kilpailuttaminen kiinteistö- ja rakennusalalla Kansainvälinen yhteistoiminta Rakennustietosäätiö RTS jatkoi aktiivista toimintaa alan muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa tavoitteena kor- RAKENNUSTIETO

8 RTS:n kultaiset ansiomerkit saivat vuonna 2006 yli-insinööri Laila Hosia, toiminnanjohtaja Vesa Juola ja reskontranhoitaja Helvi Paakkanen. keatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen ja hyödyllisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen. Säätiön yliasiamies toimi kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n (Union Internationale des Centres du Bâtiment) puheenjohtajana ja Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja sen pääsihteerinä. Molempien toimikausi kestää vuoden 2008 loppuun. Rakennustieto Oy hoitaa myös UICB:n webhosting- ja taloushallinnon tehtävät. UICB:n Executive Committee kokoontui tammikuussa Rakennustiedossa, kesäkuussa Brysselissä ja syyskuussa vuosiseminaarin yhteydessä Prahassa. UICB käynnisti jäsenhankintakampanjan ja sopi asiantuntijavaihdosta ICT-kehitystyön ja tutkimustoiminnan alueilla. Ensimmäisinä vaihtoa 2007 kokeilevina keskuksina ovat Rakennustieto, YEM Istanbulista ja Tanskan Rakennuskeskus. Tuotemallistandardia ylläpitävän IAI-järjestön kautta (International Alliance for Interoperability) säätiö osallistui kansainväliseen IAI-tuotemallistandardisointityöhön. IAI-järjestön Suomen osasto toimi säätiön päätoimikuntana. ICIS (International Construction Information Society) on luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö. Säätiön T&K -johtaja osallistui järjestön toimintaan Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan edustajana, hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. Säätiö oli rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) jäsen. Toimintavuonna käynnistyi laaja norjalaisten vetämän konsortion EU-verkostohanke StandINN, jossa edistetään elinkaarimallien, toimivuuspohjaisten toimintatapojen sekä tuotemallintamisen käyttöä. Yhteistyö muiden pohjoismaiden vastaavien toimijoiden kanssa oli tiivistä ja hyvää. Toimintavuoden aikana vaihdettiin kokemuksia kustantamis- ja toimintamalleista. Pohjoismaisten Rakennuskeskusten johto kokoontui Rakennustiedossa ja Kööpenhaminassa Tanskan Rakennuskeskuksen 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Kokouksissa käsiteltiin markkinatilannetta, tuotevalikoimia ja tulevaisuuden näkymiä. Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n sihteeriys hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastasi muissa pohjoismaissa voimassa olevaa käytäntöä. Huomionosoitukset RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: ansiomerkki nro 93 yli-insinööri Laila Hosialle (ympäristöministeriö) ansiomerkki nro 94 toiminnanjohtaja Vesa Juolalle (ATL) ansiomerkki nro 95 reskontranhoitaja Helvi Paakkaselle (Rakennustieto) Keskuskauppakamarin ansiomerkit Vuosijuhlassa jaettiin Keskuskauppakamarin ansiomerkit seuraaville Rakennustiedon henkilöille (suluissa palvelusvuodet): toimituspäällikkö Sirkka-Liisa Söyrilä (35 v.) näyttelypäällikkö Eero Salenius (25 v.) myyntipäällikkö Jukka Inkinen (15 v.) päätoimittaja Kimmo Lehtonen (15 v.) mediatoimituksen sihteeri Irma Myllyharju (15 v.) markkinointipäällikkö Anneli Satukangas (15 v.) markkinointisihteeri Aija Hellman (10 v.) kustannuspäällikkö Tiina Heloma (10 v.) tutkimuspäällikkö Petri Neuvonen (10 v.) johtaja Pasi Pulakka (10 v.) UICB:n rakennustietopalkinto Rakennuskeskusten kansainvälinen liitto UICB on perustanut vuonna 1978 UICB:n rakennustietopalkinnon edistääkseen hyvää RAKENNUSTIETO

9 UICB:n rakennustietopalkinnon 2006 sai opetusministeriö, palkinnon vastaanottivat Risto Järvelä ja Päivi Wathén. tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla. Vuoden 2006 UICB:n rakennustietopalkinnon sai opetusministeriö, joka on tehnyt pitkäjänteistä, ansiokasta työtä tiedon levittämiseksi. Siitä hyvänä esimerkkinä voi mainita Liikuntapaikkasarjan, jota ministeriö on rakennusneuvos Risto Järvelän johdolla määrätietoisesti kehittänyt lajiliittojen kanssa ja siten taannut julkaisujen hyvän sisällön lisäksi laaja-alaisen tiedonvälityksen alallaan. Pietilä-palkinto Pietilä-palkinto myönnetään joka toinen vuosi tunnustuksena nuorelle arkkitehdille, joka on tehnyt merkittävää työtä arkkitehtuurin uudistamiseksi. RTS:n hallitus myönsi vuoden 2006 Pietilä-palkinnon (7.000 ) Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n arkkitehdeille Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä tunnustuksena heidän poikkeuksellisesta menestyksestään arkkitehtuurikilpailuissa. Alueelliset Rakennustietopalkinnot Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain alueellisen Rakennustietopalkinnon kunkin alueyksikön toimialueella. Palkintolautakuntana toimii alueyksikön päätoimikunta. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä. Rakennustietopalkinto jaettiin ensi kertaa vuonna Tampere: Leila Parhankankaalle hänen vapaaehtoisesta kulttuuriteostaan ja oman pääoman sijoittamisesta kulttuurihistoriallisen rakennuksen, Pikku-Palatsin, restaurointiin Oulu: Oulun kaupungin rakennusvalvontavirastolle Pientalon- tekninen laatu -hankkeesta Lappeenranta: RI Pertti Aholalle hänen määrätietoisesta pyrkimyksestään rakentamisen teknisen laadun tason kehittämiseksi Kuopio: FM Helena Riekille hänen kokoamastaan ja toimittamastaan Kuopion kaupungin rakennushistoriaa kattavasti esittelevästä teoksesta. Stipendit Rakennustietosäätiö jakaa vuosittain stipendejä yhdyskuntasuunnittelua, arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaa käsittelevien kirjojen, artikkeleiden, näyttelyiden ja vastaavien laatimiseen. Yleishyödyllisen säätiön jakamina stipendit ovat verottomia. Toimintavuonna säätiö jakoi stipendeinä yhteensä euroa seuraaville: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetekniikan laitos; rakennustekniikan verkkojulkaisun kehittämiseen ja ylläpitoon ensimmäisenä vuonna arkkitehti, professori Reijo Jallinoja; Berliinin Kulttuuri-instituutissa pidettävää näyttelyä esittelevän näyttelyluettelon tekemiseen rakennusmestari Ilari Siekkinen; taloyhtiön putkiremonttia käsittelevän kirjan ja dvd:n tekemiseen Betonielementtirakentamisen historia -projekti; Betonielementtirakentamisen historiajulkaisuun, jonka tarkoituksena on kuvata teollisen rakentamisen kehitys, tulokset ja yhteiskunnallistaloudellinen merkitys monipuolisesti ja objektiivisesti Oulun rakennusvalvontavirasto; Pientalon asuttavuuden suun- nittelu- ja arviointijärjestelmä -hankkeelle diplomi-insinööri, TkT Jari Virta; kirjan kirjoittamiseen kor- jausrakennuttamisesta taloyhtiöissä Rakennustaiteen Seura; Helsingin seudun kulttuuriympäristön oppaan kuvitukseen ja taittoon arkkitehti Johanna Vuorinen; Merkillisiä muotoja -näyttelyn järjestämiseen vapaa toimittaja, arkkitehtiylioppilas Pekka Hänninen; yleistajuisen oppaan kirjoittamiseen pientalorakentajille ekologisesta rakentamisesta arkkitehti Jorma Mukala; Kirmo Mikkolan kirjoituksia sisältävän esseekokoelman käsikirjoituksen loppuunsaattamiseen. RAKENNUSTIETO

10 RT-kortisto RT-kortistoon kuuluvat kirjat yht s. Hakemisto 453 s. LVI-kortisto TalotekniikkaRYL s. Hakemisto 62 s. Ohjeet s. Tuotetieto 136 s. Ohjeet 2041 s. Tarviketieto 1930 s. Säännökset 932 s. Säännökset s. Kortistojen sivumääräiset jakaumat Tiedonjyvät 331 s. RAKENNUSTIETO OY Yleistä Rakennustieto Oy toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS:n tarkoitusta tuottamalla ja myymällä sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaiset ja kuluttajat voivat päivittäin toimia hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan mukaan. Toimintavuoden 2006 keskeisenä tavoitteena oli kääntää edellisenä vuonna 2005 tappiota tuottanut liiketoiminta uudelleen voitolliseksi. Tähän pyrittiin ennen kaikkea kustannussäästöillä sekä liikevaihdon maltillisella kasvattamisella. Toimintavuonna 2006 yhtiön tietopalvelutuotteiden myyntituotot olivat noin 4 % edellisvuotta korkeammat ja vuoden 2006 toteutunut liikevaihto oli yhtiön tähänastisen historian suurin. Liikevaihdon kasvu on jatkunut kolmena vuotena peräkkäin. Yhtiön liikevaihto kasvoi kirjojen kustantamisen, kirjakauppatoiminnan ja koulutustoiminnan tulosalueilla. Yhtiö irtisanoi toimintavuonna Suomen Omakotilehden ja Kuntatekniikka-lehden kustannussopimukset taloudellisin perustein. Yhtiön sekä muuttuvien että kiinteiden kustannusten kasvu pysäytettiin ja yhtiön liiketoiminta oli voitollista. Yhtiö on panostanut pitkäjänteiseen kehitystoimintaansa siirtyäkseen sähköiseen liiketoimintaan. Yhtiön tuotekehitysmenot olivat noin euroa ( euroa vuonna 2005 ja euroa vuonna 2004). Yhtiö jatkoi julkaisujen hallinta -projektiaan, jossa keskityttiin oman tiedontuotantoalustan kehittämiseen, verkkopalvelujen luomiseen sekä kortistojen jakelun siirtämiseen Internetiin. InfraRYLin kehitystyö jatkui laajana Rakennustietosäätiön vetämänä yhteishankkeena. InfraRYLin ensimmäinen julkaisu valmistuu syksyllä InfraRYL Osa 1 Väylät ja alueet oli samalla Rakennustiedon kustantama kirja. InfraRYLin käyttöönottoa tukemaan julkaistiin myös määrämittausohje ja järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Tuotekehitystyön tuloksena avattiin keväällä 2006 Rakennustiedon uusitut verkkosivustot, jotka sisältävät sekä kuluttajille että ammattilaisille omat palvelukokonaisuutensa. Verkkopalvelumme oli varsin suosittua, huippukuukautena marraskuussa Rakennustiedon verkkosivuilla oli kävijää. Ensimmäinen verkkokortistomme, KH Net Kiinteistöpalvelu, julkistettiin loppuvuodesta. Kerrostalot kirja ilmestyi syksyllä pitkällisen tutkimustyön lopputuloksena ja se valittiin vuoden 2006 Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi. Yhtiö jatkoi Klara-kustannuslaskentaohjelmiston kehityshanketta sekä ProIT-ohjelman tulosten julkaisemista tuotemallioppaina ja tyyppirakenteina. Yhtiö käynnisti yhdessä Rakennustietosäätiön sekä sopimuskumppaneiden kanssa uusina hankkeina Rakennusalan palveluhakemiston kehityshankkeen sekä Internetissä jaettavien RT Videoiden liiketoiminnan. Tekesin tukemana käynnistettiin Tuotemallia lukevan RT Rakennusselostuksen sekä KH-RYLin, Kiinteistöpalveluiden yleisten laatuvaatimusten, kehityshankkeet. Yhtiön alueyksiköt jakoivat toimintavuonna ensimmäistä kertaa alueelliset Rakennustieto-palkinnot henkilöille tai organisaatioille, jotka omalla alueellaan olivat edistäneet hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan toteutumista. Yhtiö osallistui lukuisille messuille, joista tärkeimpiä oli syksyn FinnBuild, jonka toimeksiantajana Rakennustieto toimii yhdessä LVI-Keskusliiton kanssa. Helmikuussa järjestettiin perinteinen Runeberginpäivän vastaanotto asiakkaille ja sidosryhmille sekä syksyllä asiakastilaisuus uusitun Helsingin Rakennustarvikenäyttelyn ja M1-luokituksen merkeissä. Rakennustieto osallistui syksyllä 2005 Great Place to Work -työhyvinvointikilpailuun yhdessä Tanskan Rakennuskeskuksen kanssa ja yhteisö palkittiin helmikuussa 2006 yhtenä Suomen parhaista työpaikoista pk-yritysten sarjassa. Tyky-toimintaa jatkettiin toimintasuunnitelman mukaisesti erilaisten luentojen ja liikuntapalvelujen merkeissä ja kehityskeskustelut käytiin loppukeväästä Yhtiön näkymät vuodelle 2007 ovat suotuisat. Markkinatilanne on alkuvuonna 2007 jatkunut hyvänä ja sellaisena sen oletetaan edelleen säilyvän. Yhtiö on jatkanut tuotekehitystoimintaansa vuoden 2007 alusta ja sen tuloksena valmistuvat myyntiin keväällä 2007 LVI-kortiston verkkoversio, LVI Net, ja syksyllä RTkortiston verkkopalvelu RT Net. Maaliskuussa saadaan myyntiin InfraRYLin verkkoversio InfraRYL Net ja lokakuussa valmistuu Tuotemallia lukeva RT Rakennusselostus. 10 RAKENNUSTIETO

11 SIT-kortisto Tuotetieto 50 s. Hakemisto 17 s. Ratu-kortisto Ratu-kirjat s. Suunnitteluohjeet ja tiedotteet s. Ohjeet 260 s. Säännökset 336 s. Kone-Ratu 222 s. Korjaus-Ratu 646 s. Talo -Ratu 733 s. RT Palveluhakemiston ja digitaalisten RT Videoiden liiketoiminnan odotetaan tuovan toimintavuonna uutta liikevoittoa. Syksyllä 2006 hallitus vahvisti yhtiölle vuodeksi 2007 tulossuunnitelman, jossa liikevaihtotavoite on milj. euroa. Merkittävin riski liikevaihtotavoitteen toteuttamisessa liittyy tuotekehitystyön tulosten valmistumiseen aikataulussaan. RT-kortisto (Rakennustietokortisto) RT-kortiston toimintavuosi oli 64. RT-ohjetiedostoa täydennettiin ja uusittiin tasaisesti eri aihealueilla. Laadittiin mm. Talo nimikkeistön käyttöönottoa edistäviä ohjeita, sisustussuunnittelun sopimuksen laatimisohjeet ja huoneakustiikan perusteita käsittelevä ohje. Julkaistiin alan järjestöjen yhteisesti hyväksymät rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet. Esteetöntä ympäristöä koskevat ohjeet sekä ohjeet haja-asutuksen talousvesien käsittelystä uusittiin vastaamaan muuttuneita määräyksiä. Rakenteet-osan uusiminen jatkui: mm. ajantasaistetut ohjeet saumatusta peltikatosta ja pientalon kivirakenteista julkaistiin. Uutta rakenteet-osassa ovat rakennedetaljikortit. Tilat-osassa uutena aiheena ilmestyi apteekkitilojen suunnitteluohje. InfraRYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet (622 sivua) julkaistiin sekä RT-kirjajulkaisuna että RT-kortiston CD:llä. InfraRYLiin liittyen julkaistiin Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö/määrämittausohje sekä ennakkoversio InfraRYL, Vesihuolto. RT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. uudistettu rakentamismääräyskokoelman osa A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet RT-kortiston CD-version RT CAD -kuvapankissa julkaistiin uutta ohjetiedostoon liittyvää CAD-aineistoa mm. kivirakenteista ja apteekkitiloista. Rakennustarvikkeet hakemisto julkaistiin painettuna alkuvuodesta ja sähköisenä tiedoiltaan päivitettynä RT-kortisto CD:n yhteydessä kolmesti toimintavuonna. Rakennustarvikkeet-tietokantaa julkaistaan maksullisena Tarviketieto Net -palveluna, jolla oli toimintavuonna 400 tilaajaa. RT-tarvikekorttien tuotetietojen tallentamista jatkettiin Tarviketieto Netin ominaisuuskantaan, jotta palvelun käytettävyyttä voidaan kehittää. Rakennusselostus Net -hankkeeseen otettiin mukaan valikoiden pilottiyrityksiä, joille toimitettiin RT-tarvikekortit. Myöhemmin yritysten tarviketietoa tullaan laajentamaan Rakennusselostustietokannasta tulostettaviin työ- ja huolto-ohjeisiin. RT-tarvikekortit julkaistiin KH Net -kiinteistötietopalvelun osana. RT-kortistoa täydennettiin yhdeksällä tuoreutuserällä. Vuonna 2006 ilmestyneiden RT-korttien kappale- ja sivumäärät olivat seuraavat: ohjekortit 24 kpl (255 sivua), säännöskortit 51 kpl (296 sivua) ja tarvikekortit 190 kpl (658 sivua). Toimintavuonna julkaistut ohjekortit on lueteltu sivulla 55. RT-toimituksessa valmistuivat myös seuraavat hakemistot: 2 kpl asiahakemistoa ja sisällysluetteloa (yht. 214 sivua) sekä Rakennustarvikkeet hakemisto (690 sivua). RT-kortiston julkaisija oli Rakennustietosäätiö RTS ja päätoimittajana toimi tekn. tri Markku Lappalainen. LVI-kortisto LVI-kortisto CD:tä päivitettiin kolme kertaa toimintavuoden aikana. LVI-kortisto CD:n käyttäjiä oli toimintavuoden lopussa noin Paperimuotoisen LVI-kortiston päivitykset ilmestyivät kolme kertaa toimintavuoden aikana, paperikortiston käyttäjiä oli noin Kortistoa täydennettiin mm. seuraavilla ohjekorteilla: Puupellettilämmitys, Talousjätevesien käsittely haja-asutusalueilla, Sammutuslaitteistot, Rakennusten sähköpiirustusten piirrosmerkit, Rakennusten lämmitys, Kaukolämmitys, Kevytöljylämmityslaitteiden uusiminen, Lämmitä oikein; Vesikeskuslämmitysjärjestelmän käyttäjän ohje, Kaukolämpölaitteiden hoito ja huolto, Kevytöljylämmitysjärjestelmän hoito ja huolto sekä seuraavilla tiedonjyväkorteilla: Rakennusten energiatodistusmalli valmis, Kaukojäähdytys ja Patteriverkoston ilmausongelmat kuriin. Myös säännöskortteja päivitettiin runsaasti ja julkaistiin Rakentamismääräysten muistilista LVI-suunnittelijalle, Toimintavuonna 2006 julkaistut LVI-ohjekortit ja -tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 55. Toimintavuoden aikana jatkettiin TalotekniikkaRYL 2002 mukaisen LVI-selostusmallin laadintaa ja käynnistettiin LVI Net -palvelun tuottamista. Lisäksi oltiin aktiivisesti mukana uusimassa RAKENNUSTIETO 11

12 KH-kortisto KH-kirjat 521 s. Hakemisto 60 s. Ohjeet s. Tuotetieto s. Tiedonjyvät 142 s. Säännökset 962 s. Asuntokaupan kuntotarkastus -ohjeita. Toimintavuonna ilmestyi 13 LVI-ohjekorttia (114 s.), 3 LVI-tiedonjyväkorttia (7 s.), 30 LVI-säännöskorttia (165 s.) ja 15 LVItuotekorttia (36 s.), 62 sivua kortiston käyttöjärjestelmään kuuluvia hakemistoja, lähetteitä ja tiedotteita. LVI-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli sivua. LVI-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja LVI- Keskusliitto ry. LVI-kortiston päätoimittajana toimi DI Tiina Strand. SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) SIT-kortisto kerää yhteen kentällä olevan sisustustiedon: tilaratkaisut, sisustus- ja rakennusmateriaalitiedon, mitoituksen, kalusteet ja niiden suunnittelun ym. Kortisto koostuu kolmesta osasta: ohjetiedostosta, säännöstiedostosta ja tuotetiedostosta. SIT-kortiston sisällön kehittämisessä on mukana Sisustusarkkitehdit SIO ry. Kortisto päivittyi toimintavuonna kolme kertaa. Ensimmäinen SIT CD ilmestyi Interior-messuilla toukokuun alussa. CD sisältää PDF-tiedostojen lisäksi CAD-piirustuksia, 3D GDL -objekteja ja tekstuurikirjastoja. CD:n selainpohjainen käyttöliittymä sai käyttäjiltä hyvän vastaanoton. Tekstuuri- ja tuotekirjastoissa yritysten on mahdollista esitellä laajasti mallejaan jäsennellyssä muodossa. Suunnittelijat pystyvät nopeasti selaamaan mallistot läpi ja valitsemaan oikean tuotteen oikeaan paikkaan. SIT CD päivittyi toimintavuonna ilmestymisensä jälkeen kerran, mutta jatkossa päivitykset ovat kuten paperikortistossakin kolmesti vuodessa. CD päivittyi lokakuun alussa FinnBuild messujen yhteydessä. SIT-ohjekorttituotanto vuonna 2006 jatkoi tekstiili- ja puuaiheisten korttien laadintaa. Muita aihealueita olivat sisustussuunnittelusopimukset, wc-tilojen kalusteet ja varusteet, apteekkien kalusteet ja huoneakustiikka. Ohjekortteja julkaistiin toimintavuonna 21 kpl (140 s.). Toimintavuonna julkaistut ohjekortit on lueteltu sivulla 55. Tekstiiliaiheisissa ohjekorteissa käsiteltiin huonekalujen verhoilua ja siihen liittyviä detaljeja. Puuaiheisia ohjeita laadittiin esimerkiksi puuliitoksista, puulevyistä ja monista eri puulajeista. Samoin jatkettiin piirustusmerkintöjen ja -asiakirjojen laadintaa käsittelevien ohjeiden tuottamista. Huonekalujen suunnitteluun liittyvää osaamista alettiin selvittää esimerkkikalusteiden avulla. SIT-kortistoon ilmestyivät ensimmäiset tuoli -ohjeet, jotka käsittelivät Ilmari Tapiovaaran klassikkotuolia Domus, Alvar Aallon tuoli-611:tä sekä Yrjö Kukkapuron Karuselli -tuolia. Nämä ohjekortit saavat rinnalleen vuoden 2007 aikana muita vastaavia ohjeita sekä kalusteista että valaisimista. SIT-säännöstiedostossa julkaistiin esimerkiksi uusi RakMK A1, laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta. Säännöksiä julkaistiin yhteensä 14 kpl (153 s.). SIT-kortiston julkaisijat olivat Sisustusarkkitehdit SIO ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Päätoimittajana toimi tekn. tri Markku Lappalainen ja projektivastaavana sisustusarkkitehti Martti Lukander. Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) Toimintavuonna valmistuivat linjasaneerauksen tilaajan ja toteuttajan ohjeet, ajallisen suunnittelun opas, Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -kirja sekä Korjaustöiden laatu KTL kirja. Toimintavuonna ilmestyi kaikkiaan yksi tiedote, neljä suunnitteluohjetta ja yksi Kone-Ratu -kortti (yhteensä 6 korttia, 101 s.), kaksi käsikirjaa (yhteensä 263 s.) ja Työmaan hankintahakemisto (43 s.). Toimintavuonna julkaistut Ratu-tietokortit on lueteltu sivulla 56. Ratu CD:lle päivitettiin uusia työmenekkitiedostoja ja ns. Ratulaskin. Ratu CD:n sisältämä Rakennusalan työturvallisuus -osio päivitettiin kolme kertaa (44 korttia, 405 s.). Ratu CD ja paperimuotoinen Ratu-kortisto päivittyivät kolmasti toimintavuonna. Ratu-kortiston laajuus vuoden lopussa oli sivua. Ratu-kortiston julkaisijat olivat Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Päätoimittajana toimi RI Raija Lahtinen. Työturvallisuuskansio Työturvallisuustiedoston ylläpitoa ja kehittämistä ohjaava toimikunta kehitti vuoden aikana järjestelmällisesti kortistoa siihen 12 RAKENNUSTIETO

13 suuntaan, että se tulee lähitulevaisuudessa sisältämään kaikki rakennustyömailla esillä pidettävät säädökset. Kansioon julkaistiin kolme päivitystä toimintavuonna. Poistuneet kortit huomioon ottaen kortiston laajuus vuoden lopussa oli 240 korttia (1 152 s.). KH-Kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) Toimintavuosi oli KH-kortiston 25. Toimintavuoden aikana käynnistettiin KH-kortiston Internet-version, Net-kiinteistötietopalvelun teko. KH Net -palvelu esiteltiin Turun Isännöintipäivillä ja FinnBuild-messuilla. Palvelu avattiin asiakkaille Uutena mukaan kortistoon otettiin valmiiksi kootut KH-aineistot hankekokonaisuuksien hallintaan. KH Netin projektipäällikkönä toimi KH-toimittaja Ilmo Rekonen. Toimintavuonna aloitettiin kiinteistöalan suurhankkeen KH- RYLin valmistelu. Kyseessä on Tekes-hanke. Hankkeen projektipäällikkönä toimi päätoimittaja Anita Pietikäinen. Ohjekorttituotannon painopistealueita olivat edelleen erilaisia lämmitysjärjestelmiä ja niiden hoitoa kuvaavat ohjekortit. Ohjeissa kerrottiin kevytöljy- ja kaukolämmitysjärjestelmistä. Keskuslämmityslaitoksen hoitoa koskeva Lämmitä oikein -yleiskortti julkaistiin. Muissa ohjekorteissa esiteltiin mm. hissin modernisointia, sammutuslaitteistoja, kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin käyttöä ja liike- ja toimitilakiinteistöjen ikkunoiden pesua. Tiedonjyvissä esiteltiin mm. kaukojäähdytystä, asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeita ja lämmitysverkoston ilmausongelmia. Oikeustapauksia lisättiin. KH-kortisto osallistui toimintavuonna Taloyhtiö tapahtumaan, Turun Isännöintipäiville ja FinnBuild-messuille. KH-kortistoa täydennettiin kolmella tuoreutuserällä. Ohjekortteja julkaistiin 15 kpl (146 s.), tiedonjyväkortteja 6 kpl (19 s.), säännöskortteja 35 kpl (232 s.) sekä tarvike- ja tuotekortteja 196 kpl (674 s.). Toimintavuonna 2006 julkaistut KH-ohjekortit ja -tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 56. KH-kortiston julkaisijoina olivat Rakennustietosäätiö RTS:n lisäksi 15 kiinteistönpidon yhteistyökumppania. KH-kortiston päätoimittajana toimi DI Anita Pietikäinen. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjavalikoima koostuu rakennus- ja kiinteistönpitoalan sopimuslomakkeista, tehtäväluetteloista, asiakirjamalleista ja sopimusehdoista. Tuotteita julkaistaan paperilomakkeina ja Internetissä Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa www. sopimuslomake.net. Toimintavuonna ilmestyi sopimusasiakirjavalikoimaan 7 uutta lomaketta ja 5 käännöstä (yhteensä 12 uutta korttia, 66 sivua). Pientalohankkeen sopimusasiakirjavalikoima täydentyi Asunnon sisustussuunnittelusopimusasiakirjoilla ja Vastaavan työnjohtajan lomakkeiden ruotsinkielisillä käännöksillä. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995 ja siihen liittyvä sopimuslomake tarkistettiin käännöksen ja ulkoasun osalta ja julkaistiin Internetpalvelussa. Sopimusasiakirjojen laadinta jatkui toimikunnissa RT-kuluttajasopimusasiakirjat TK 252 ja Kaivojen rakentamissopimukset TK 253. Toimintavuonna julkaistut sopimusasiakirjat on lueteltu sivulla 57. Sopimuslomake Net -palvelun käyttökoulutustilaisuuksia pidettiin Rakennustiedossa, lisäksi järjestettiin yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia ja palvelun käyttöohjeet uusittiin. Sopimusasiakirjatyksikkö oli mukana eri messutapahtumissa mm. FinnBuild messuilla, jonka yhteydessä järjestettiin myös kuluttajatietoiskut kylpyhuoneremontoinnista. Sopimusasiakirjavalikoiman kehittämiseksi teettivät julkaisijat Rakennustietosäätiö RTS ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry asiakastutkimuksen koskien asiakirjavalikoimaa ja lomakkeiden jakelujärjestelmiä. Tutkimuksen kohderyhminä olivat rakennuttaja- ja urakoitsijaorganisaatiot. Sopimusasiakirjat-yksikön päätoimittajana toimi ins. AMK Kimmo Lehtonen. Kirjakustannustoiminta Toimintavuonna kustannettiin suomenkielistä rakennusalan ammattikirjallisuutta, kirjoja pienrakentajille, kolme englanninkielistä ja yksi vironkielinen kirja. Hyvä yhteistyö ministeriöiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa jatkui. Opetusministeriön kanssa julkaistiin neljä kirjaa. Ympä- RAKENNUSTIETO 13

14 ristöministeriön Tiivis-matala -sarjassa ilmestyi julkaisu Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa, lisäksi julkaistiin uusintapainoksia ympäristöministeriön muista oppaista. Suomen Arkkitehtiliiton kanssa tehtiin Arkkitehtuuri- ja rakennussanasto suomi-englanti-suomi. Suomen rakennustaiteen museon kanssa tehtävästä kirjasarjasta Arkkitehtuurimme vuosikymmenet ilmestyi ensimmäinen osa, joka käsittelee vuosia Tuotemallioppaiden teko aloitettiin yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. Sarjassa ilmestyi kaksi julkaisua: Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, yleiset periaatteet ja Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa. Julkaisut ovat osa ProIT -hankkeen tuloksia. Pientalo-sarjassa ilmestyi viisi julkaisua, joista ensipainoksena Puutalon remontti. Klara.biz -kustannuslaskentaohjelmista ilmestyi 5. versio. Elokuussa ilmestynyt Kerrostalot kirja valittiin vuoden Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi. Syyskuussa ilmestyi InfraRYLsarjan 1. osa Väylät ja alueet. Yhteistyössä ET-INFOkeskusen kanssa tehtiin vironkielinen versio Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -kirjasta. Englanninkielisiä kirjoja ilmestyi kolme. Elokuussa Villas and saunas in Finland, josta otettiin myös suomenkielinen laitos Huviloita ja saunoja. Kumpikin versio sai hyvän vastaanoton ja suomenkielisen version 1. painos myytiin loppuun jo joulukuussa. Syyskuussa ilmestyi Zumthor, joka liittyi jo neljännen kerran jaettuun Spirit of Nature -puupalkintoon. Syyskuussa ilmestyi myös Archipelago essays on architecture. Kirjassa on 23 esseetä eri kirjoittajilta ympäri maailmaa. Kaikki kolme englanninkielistä kirjaa saivat hyvän vastaanoton jälleenmyyjiltä Frankfurtin kirjamessuilla. Frankfurtissa neuvoteltiin myös Rakennustiedon kustantamien kirjojen markkinoinnista Kiinassa ja päätettiin solmia sopimus European and Chinese Publisher Promotion Centerin kanssa. Vuonna 2005 ilmestynyt Encounters Architectural essays -kirja oli ehdolla RIBA International Book Awardista Lontoossa kahdeksan loppukilpailussa (short list nominee) olleen ehdokkaan joukossa. Markkinoinnin pääpaino oli suoramarkkinoinnissa ja lehti-ilmoituksissa. Yksikkö osallistui FinnBuild-messuille, Espoon Asuntomessuille, Oma koti -messuille, Kirjan ja Ruusun päivään sekä Tampereella pidettävään Henki ja elämä -tapahtumaan. Helsingin Kirjamessuille osallistuttiin jo kolmannen kerran yhteisellä osastolla Vastapainon, Gaudeamuksen, Loki-kirjojen, Basam Booksin ja toimintavuonna mukaan liittyneen Tutkijaliiton kanssa. Uutuuskirjoista informoitiin niin kotimaan kuin ulkomaiden lehtiä, joissa julkaistiin useita artikkeleita Rakennustiedon kustantamista kirjoista. Yhteensä toimintavuonna ilmestyi 48 nimikettä. Ensipainoksia oli 28 kpl, joista CD-muodossa 2 kpl. Kirjojen keskimääräinen painosmäärä oli kpl, CD-tuotteiden 600 kpl. Toimintavuonna julkaistut kirjat ja tuotteet on lueteltu sivulla 57. Kustannuspäällikkönä toimi RA Tiina Heloma. Rakennuskirjakauppa Vuosi 2006 oli Rakennuskirjakaupan 20. toimintavuosi. Ostotapahtumien määrä oli kpl, mikä ylitti odotukset edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintavuosi oli Rakennuskirjakaupan historian parhain. Toimintaa mainostettiin erittäin näkyvästi paikallislehdissä, minkä johdosta Rakennuskirjakauppa sai uusia asiakkaita kuluttajapuolelta. Myynnissä ja markkinoinnissa keskityttiin myös sekä omiin että välitettäviin arkkitehtuuri- ja tietokirjoihin. Perinteinen Rakennuskirjakaupan ale-myynti järjestettiin marras-joulukuussa. Rakennuskirjakauppa järjesti yhdessä Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa Rakenna ja remontoi -messut keväällä ja syksyllä. Muihin tapahtumiin osallistuttiin maaliskuussa Taltek-messuille Wanhassa Satamassa, huhtikuussa Oma koti -messuille Messukeskuksessa, toukokuussa perinteiseen Kirjan ja Ruusun päivään Helsingissä, heinä-elokuussa Asuntomessuille Espoon Kauklahdessa sekä lokakuussa FinnBuild-messuille ja Kirjamessuille Messukeskuksessa. Myymäläpäällikkönä toimi Mirja Ahlstedt-Hallikainen. Rakennustieto Lehdet Rakennustieto Lehdet vastaa Rakennustiedon julkaisemista ja kustantamista ammattiaikakauslehdistä. Vuonna 2006 lehtiä oli kuusi. Näistä kahdesta Rakennustieto luopui vuoden 2006 aikana. Lisäksi yksikkö teki yhden numeron Kodin Rakennustieto -ilmais- 14 RAKENNUSTIETO

15 jakelulehteä Helsingin alueelle. Kaikissa Rakennustieto Oy:n kustantamissa lehdissä toisena julkaisijana on Rakennustietosäätiö RTS. Lehdet täydentävät toisiaan ja kattavat rakentamisen osa-alueita maankäytön suunnittelusta aina kiinteistön ylläpitoon ja hoitoon saakka. Vuosi 2006 oli taloudellisesti varsin haastava. Rakennustieto irtisanoi Suomen Omakotilehden julkaisu- ja kustannussopimuksen kesäkuun lopussa. Lehteä ei tuolloisella konseptilla saatu kannattavaksi eikä kustantaja katsonut voivansa panostaa enempää lehteen ilman toisen julkaisijan mukaantuloa. Kuntatekniikka-lehden julkaisu- ja kustannussopimus umpeutui vuoden lopulla eikä sitä uusittu. Rakennustiedossa katsottiin, että lehden yhdistäminen alan toiseen täysin samalle suppealle kohderyhmälle tehtyyn ammattilehteen olisi kaikkien osapuolten etu. Neljän muun ammattilehden tilaajamäärät nousivat merkittävästi vuoden aikana. Myönteisestä kehittymisestä huolimatta on edelleen tarpeen lisätä lehtien markkinointia sekä tunnettuuden kasvattamista rakennus- ja kiinteistöalalla. Rakennustieto Lehdistä ilmestyi yhteensä 38 numeroa vuonna Lehtien yhteenlaskettu painosmäärä oli noin kappaletta ja yhteenlaskettu levikki oli vuoden lopussa kappaletta. Yksikköä johti DI Riitta Ollila. Rakennustaito-lehti Rakennustaito-lehden toinen julkaisija ja lehden perustaja on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. RKL on tilannut Rakennustaidon kaikille jäsenilleen. Rakennustaito on rakennusalan vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt ammattilehti. Vuosi 2006 oli Rakennustaidon 101. ilmestymisvuosi ja lehteä ilmestyi 10 numeroa. Verkkolehti täydentää painettua aikakauslehteä nopeatempoisella alan uutistarjonnalla. Rakennustaito-lehden toimintaa tukee julkaisijoiden taustaryhmiä edustava päätoimikunta eli toimitusneuvosto. Se kokoontui vuonna 2006 kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. RY. Rakennettu Ympäristö -lehti RY. Rakennettu Ympäristö -lehden toisena julkaisijana on Rakennustarkastusyhdistys ry. Työjaon mukaisesti Rakennustarkastusyhdistys vastaa lehden sisällöstä. Lehden julkaisijoiden edustajista koostuva seitsenhenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna Päätoimikunta paneutui lehden talouteen, yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä sisällöllisiin asioihin. Vuoden 2006 aikana lehden visuaalista ilmettä modernisoitiin varovasti. RY. Rakennettu Ympäristö -lehden tilaajamäärä kasvoi noin tuhannella uudella lukijalla vuoden aikana tehdyn levikkimarkkinoinnin seurauksena. Lehden keskimääräinen painosmäärä oli kappaletta. Lehden päätoimittaja oli VT Lauri Jääskeläinen. Locus-lehti Locus-lehden toisena julkaisijana on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Lehteä ilmestyi kahdeksan numeroa vuonna 2006 sekä yksi englanninkielinen advertoriaalinumero syksyllä. Lehden keskimääräinen kertapainos oli kpl. Locuksella on viisijäseninen päätoimikunta, joka kokoontui kaksi kertaa vuonna Lehden sisältöä päätoimittajan apuna hahmotteleva toimitusneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa. Locuksen päätoimittajana toimi VTM Saara Kerttula. Kehittyvä Kiinteistö -lehti Kehittyvä Kiinteistö -lehden perustivat Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS niin, että sen varsinainen ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa Lehti menee kaikille Isännöintiliiton jäsenille. Lehti ilmestyi vuonna 2006 kuutena numerona ja vuoden lopussa sen levikki oli kappaletta. Lisäksi lehteä jaettiin runsaasti eri messuilla ja muissa tapahtumissa, joissa uutta lehteä tehtiin tutuksi. Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna Lehden sisältöä suunniteltiin kuusi kertaa kokoontuneessa toimitusneuvostossa. Lehden päätoimittaja oli DI Riitta Ollila. RAKENNUSTIETO 15

16 Kodin Rakennustieto -lehti Helsingin talousalueelle jaettava Kodin Rakennustieto on tabloid-kokoinen ilmaisjakelulehti, jonka tavoitteena on tehdä Rakennustiedon näyttely-, kirjakauppa- ja tietopalveluja tutuksi kuluttajasektorille. Lehden syksyllä ilmestynyt numero oli suunnattu kodin uudistusta ja remonttia suunnitteleville kerrostalotalouksille. Lehteä jaettiin noin kappaletta lähinnä Helsingin alueella. Tulevaisuudessa lehteä tehdään kaksi kertaa vuodessa. Kevätnumero on suunnattu pääkaupunkiseudun pientalotalouksille ja syksyn numero kerrostaloasukkaille. Lehden päätoimittaja oli DI Riitta Ollila. Kuntatekniikka-lehti Kuntatekniikka-lehden toisena julkaisijana oli Suomen kuntatekniikan yhdistys ry. Yhdistys vastasi lehden sisällöstä ja Rakennustieto kaikesta muusta. Kuntatekniikka-lehden kustannussopimus irtisanottiin päättymään toimintavuoden loppuun. Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui kerran vuonna 2006 aikana. Lehden numerokohtaista sisältöä suunniteltiin toimitusneuvostossa, joka kokoontui kuusi kertaa. Lehden päätoimittajana oli TkL Jyrki Meronen numero 1/2006:ssa ja sen jälkeen YTM Anu Ginström. Suomen Omakotilehti Suomen Omakotilehteä tehtiin Rakennustiedossa kolme numeroa vuonna 2006, jonka jälkeen sopimus Suomen Omakotiliiton kanssa irtisanottiin. Lehden viisijäseninen päätoimikunta kokoontui kerran ja lehden sisältöä suunnitteleva toimitusneuvosto kolme kertaa. Lehden visuaalinen ilme uudistui vuoden 2006 ensimmäisestä numerosta alkaen. Lehden päätoimittajana toimi toiminnanjohtaja Juhani Nenonen. yksikkö järjestää tuotekoulutusta sekä omalle henkilökunnalle että asiakkaille. Koulutusyksikkö huolehtii myös Rakennustietosalin vuokraustoiminnasta. Maksullisissa koulutuksissa keskityttiin vuonna 2006 InfraRYL -koulutuksiin, joita järjestettiin syksyn aikana Espoossa, Jyväskylässä, Oulussa sekä kaksi tilaisuutta Helsingissä. Tilaisuuksissa oli yhteensä 145 asiakasta. Maaliskuussa järjestettiin seminaari Tuotemallisuunnittelusta, johon osallistui noin 40 henkeä. Tuotekoulutuksina järjestettiin maaliskuussa kaksi käyttäjäkoulutusta Klara.biz-ohjelmien käyttäjille, Sopimuslomake Net -palvelun esittely ja käyttökoulutukset keväällä ja syksyllä sekä Alisa ajan- ja projektinhallintaohjelman esittely ja käyttökoulutus huhtikuussa. Yhteensä tuotekoulutuksiin osallistui runsas sata asiakasta. Yhteistyössä Tekniset kustantajat STEK ry:n kanssa järjestettiin Tekijänoikeuslaista marraskuussa jäsenkoulutus, johon osallistui runsas kolmekymmentä kuulijaa. ThermiSol Oy:n kanssa järjestettiin yhteinen koulutuskiertue eri puolilla Suomea, aiheena Paloturvallinen rakentaminen EPS-tuotteilla. Koulutuksia järjestettiin Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Jyväskylässä ja Turussa. Koulutuksissa oli yhteensä yli 250 kuulijaa. Toukokuussa koulutusyksikkö oli mukana järjestämässä Ikkunasaneeraus-teemanäyttelyä ja koulutustilaisuutta Helsingin Rakennuskeskuksessa. Teemapäivän seminaariin osallistui yli 50 kuulijaa. FinnBuild -messujen yhteydessä lokakuussa järjestettiin kuluttajaseminaari aiheena Märkätilojen remontin teettäminen. Seminaari käsitti kaksi eri luentoa ja tilaisuudessa oli yhteensä yli 150 kuulijaa. Rakennustietosalin vuokraustoiminta jatkui entiseen tapaan. Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA järjesti Rakennustietosalissa Pääsuunnittelijan pätevyys -tentin keväällä ja syksyllä. Vastaava tentti järjestettiin samanaikaisesti syksyllä myös Oulun Rakennustiedossa. Koulutuspäällikkönä toimi hum. kand. Tarja Teittinen. Rakennustieto Koulutus Koulutusyksikön vastuulla on maksullisten koulutusten ja seminaarien suunnittelu, markkinointi sekä toteuttaminen. Lisäksi Helsingin Rakennuskeskus Helsingin Rakennuskeskus toimi pääkaupunkiseudun rakentajien kohtauspaikkana jakaen tietoa niin rakennusalan ammattilaisille 16 RAKENNUSTIETO

17 kuin omatoimisille rakentajille ja remontoijille. Rakennuskeskukseen tutustui kuukausittain monia rakennusalan kurssiryhmiä ja opiskelijoita. Ulkomaalaisten rakentajien kiinnostus suomalaisia tuotteita kohtaan näkyi useina vierailuina näyttelyssä. Kaukaisimmat vieraat saapuivat Kiinasta. Useita vierailuja tehtiin Venäjältä, Virosta ja Puolasta. Helsingin Rakennuskeskuksessa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Omista tilaisuuksista tärkeimmät olivat Rakenna ja remontoi -messut sekä keväällä että syksyllä ja koulutustilaisuudet märkätilojen remonteista ja niihin liittyvistä sopimusasioista. Yhteistyössä Suomen Isännöintiliitto ry:n kanssa järjestettiin keväällä Ikkunasaneeraus-teemanäyttely ja koulutustilaisuus. Lisäksi Rakennustietosalissa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia ja alan ammattijärjestöjen tilaisuuksia. Näiden seminaari- ja koulutustapahtumien myötä erityisesti alan ammattilaisten osuus näyttelykävijöistä kasvoi ja monipuolistui. Tilaisuuksien yhteydessä osallistujille jaettiin tietoa näyttelyn palveluista. Pääkaupunkiseudun pientalorakentamisen ja asuntokaupan vilkkaus näkyi sekä näyttelyssä annettavan että puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun runsaana kysyntänä. Pääkaupunkiseudun asuntokannan ikääntymisen myötä kasvavana asiakasryhmänä olivat kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät sekä saneerauksia valmistelevat taloyhtiöiden hallitusten jäsenet. Valistuneet kuluttajat arvostivat rakennuskeskuksen puolueetonta asiantuntemusta ja neuvontaa sekä hakivat kestäviä ratkaisuja rakennus- ja remonttihankkeisiinsa. Vuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus sai myönteistä näkyvyyttä sanomalehdissä ja rakennusalan sekä kuluttajapalveluun liittyvien lehtien palstoilla sekä kuuluvuutta pääkaupunkiseudun radiokanavilla. Helsingin Rakennuskeskus osallistui pääkaupunkiseudulla pidettäville rakentamisen messuille ja infopäiville. Rakennuskeskus oli mukana Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston omakotirakentajille järjestämissä tiedotus- ja neuvontatilaisuuksissa. Näyttelyn kokonaisvaltainen uudistusprojekti saatiin loppuvuodesta päätökseen. Näyttelyn kaikki pinnat, valaistus ja kulkureitit uusittiin. Lopputuloksena on valoisa ja selkeä näyttelytila. Yritykset ja tuotteet tulevat uuden kulkureitityksen ansiosta entistä paremmin esille. Uudistetun näyttelyn avajaisia vietettiin joulukuussa. Helsingin Rakennuskeskuksen ja uudistetun näyttelyn tunnettuuden parantamiseksi loppuvuodesta jaettiin helsinkiläisiin asuinkerrostaloihin Kodin Rakennustieto -lehti kappaleen painoksena. Näyttelyssä kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta valitsi vuoden 2006 rakennustuotteeksi Pajutex Oy:n Pinekko-öljykyllästetyn ekopuun. Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli 173 näytteilleasettajaa ja näyttelypaikkoja oli vuokrattuna 222 yksikköä. Toimintavuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus palveli yli asiakasta. Helsingin Rakennuskeskuksen näyttelypäällikkönä toimi RI Eero Salenius. Rakennustieto Lappeenranta Rakennustieto Lappeenranta toimii Lappeenrannassa osoitteessa Raatimiehenkatu 20. Rakennustieto Lappeenranta keskittyi rakennusalan tietopalvelujen ja oppikirjojen myyntiin toiminta-alueellaan. Alueyksikkö järjesti useita kortistojen ja Sopimuslomake Net -palvelujen koulutus- ja myyntitilaisuuksia toimintavuoden aikana. Asiakaskäyntien määrä pysyi hyvänä edellisen vuoden tapaan. Rakennustieto Lappeenranta julkaisi keväällä Kodin Rakennustieto -lehden, joka jaettiin Lappeenrannan ja Imatran talousalueille kappaleen painoksena. Lappeenrannan alueyksikön ensimmäinen Rakennustietopalkinto luovutettiin RI Pertti Aholalle tunnustuksena hänen määrätietoisesta pyrkimyksestään rakentamisen teknisen laadun tason kehittämiseksi. Lappeenrannan Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkon. Markku Huoso. Rakennustieto Kuopio Rakennustieto Kuopio palveli Kuopion talousalueen ammattirakentajia ja kuluttajia jakamalla ajankohtaista rakennustietoa. Alueyksikössä kävi toimintavuoden aikana asiakasta. Näyttelyssä oli mukana 46 yritystä. RAKENNUSTIETO 17

18 Rakennustieto Kuopio osallistui Rakenna ja Asu -messuille maaliskuussa Kuopio-hallissa. Messuille tutustui kävijää Itäja Keski-Suomen alueelta. Rakennustiedon tiloissa järjestettiin omien tuotteiden esittelytilaisuuksia mm. Sopimuslomake Net- ja Klara-koulutustilaisuudet. Maalis- ja lokakuussa julkaistiin Kodin Rakennustieto 20-sivuisena tabloid-lehtenä. Lehti jaettiin jokaiseen kotiin Kuopion ja Siilinjärven alueella sekä Kuopion ympäristökuntien taajamaalueilla. Lehti oli saatavilla lisäksi useissa rakennusvalvontavirastoissa sekä rakennustarvikeliikkeissä. Lehden painosmäärä oli kpl. Kuopion Rakennustietoon tutustui vuoden aikana useita rakennus- ja muotoilualaa opiskelevia oppilasryhmiä opettajiensa johdolla ammattikorkeakouluista, ammattioppilaitoksista ja aikuisopistoista. Kuopion alueyksikön ensimmäinen Rakennustietopalkinto luovutettiin filosofian maisteri Helena Riekille tunnustuksena hän kokoamastaan ja kirjoittamastaan Kuopion kaupungin rakennushistoria -teoksesta. Kuopion Rakennustiedon johtajana toimi MKT, merkonomi Eva Petsalo. Rakennustieto Oulu Vuosi 2006 oli Oulun Rakennustiedon 40. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana myymälässä ja näyttelyssä vieraili noin henkilöä. Sekä omien että välitettävien tuotteiden myynti pysyi hyvänä ja toimipiste oli kannattava. Oulun Rakennustiedossa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Oppilaitoksista Oulun ammattikorkeakoulun rakennusosastolla aloittaneet neljä kurssia sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla aloittaneiden opiskelijoiden ryhmä vierailivat kukin alueyksikössä tutustumassa Rakennustietoon ja sen palvelutarjontaan. Rakennusalan ammattijärjestöistä RIA ja YTR (yhteistyöryhmä SAFA-, RIL-, RIA-, RKM-, IL- ja LVI-paikallisyhdistykset) pitivät kokouksiaan Oulun Rakennustiedon tiloissa. Oulun Rakennustieto osallistui omalla osastollaan kesäkuussa Yöttömän yön -kirjamessuille sekä syyskuussa RSA (rakenna, sisusta, asu) -messuille Oulussa. Lisäksi alueyksikkö julkaisi kaksi 16-sivuista Kodin Rakennustieto -lehteä. Lehden levikki oli kpl ja jakelualueena Oulun kaupungin ja ympäristökuntien kotitaloudet. Oulun alueyksikön ensimmäinen Rakennustietopalkinto luovutettiin Oulun kaupungin rakennusvalvontavirastolle Pientalon tekninen laatu -hankkeesta Oulun Rakennustiedon johtajana toimi RI Asko Mikkola. Rakennustieto Tampere Rakennustieto Tampere toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan tiedon levittämistä Pirkanmaan talousalueella. Rakennustiedon tietotuotteita myytiin sekä rakennusalan ammattilaisille että pienrakentajille. Alueyksikkö oli mukana erilaisissa rakennusalan tapahtumissa ja koulutuksissa esittelemässä tuotteitaan. Yksikkö osallistui ASTA-messuille omalla osastollaan ja sai messuista hyvän positiivisen palautteen. Toiminnassa keskityttiin Tampereen Rakennustiedon tunnettavuuden ja myynnin kasvattamiseen. Tavoitteissa onnistuttiin, sillä yksikkö vahvisti asemaansa ammattilaisasiakkaiden parissa. Myös kuluttajien keskuudessa tunnettavuus parani. Näyttelyssä oli vuoden lopussa 80 näytteilleasettajaa. Vuoden 2006 aikana alueyksikössä vieraili noin asiakasta. Kirjakaupan valikoima sisälsi rakentamisen kirjallisuuden ja lomakkeiston ohella teknisen piirtämisen välineet sekä Archi- CAD-tuotteet. Yksikkö on Suomen suurin ArchiCAD-jälleenmyyjä. Kirjakaupan ammattilaisasiakkaisiin oltiin aktiivisessa yhteydessä. Erityisesti keskityttiin InfraRYL -kirjan myyntiin loppuvuodesta. Koko vuoden ajan painopiste oli digitaalisten tuotteiden myynnissä. Ulkomaalaisiin asiakkaisiin pidettiin myös aktiivisesti yhteyttä. Tampereen alueyksikön ensimmäinen Rakennustietopalkinto luovutettiin Leila Parhankankaalle tunnustuksena hänen vapaaehtoisesta kulttuuriteostaan ja oman pääoman sijoittamisesta kulttuurihistoriallisen rakennuksen, Pikku-Palatsin, restaurointiin. Tampereen Rakennustiedon johtajana toimi yo.merkon. Pasi Pulakka. 18 RAKENNUSTIETO

19 ET-INFOkeskuse AS ET-INFOkeskusen neljäntenätoista toimintavuotena panostettiin uuteen teknologiaan ja yhtiön kustannustoiminnan kehittämiseen. Toimintavuoden aikana valmistui vironkielinen Internetissä toimiva rakennustarviketietopalvelu ehitustooted.ee. Sen tarkoituksena on kasvaa Viron merkittävimmäksi rakennusmateriaaleihin liittyvän tiedon lähteeksi, ja se toimii samalla pilottina uusille sähköisille palveluille. ET-INFOkeskuse tilasi käsikirjoituksen ja kustansi kirjan Ehituse tellija käsiraamat. Tegevuste loetelu. Sen on tarkoitus toimia Virossa rakennuttajien käsikirjana ja työtehtävien luettelona. Käsikirjan tekemiseen saatiin tukea Suomen ympäristöministeriöstä. Toinen merkittävä kirjahanke oli Suomessa Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n julkaiseman Rakennustöiden turvaohjeiden Raturva 2:n kääntäminen Viron markkinoille nimellä Ehitustööde ohutusjuhendid. ETF- ja KH-kortistojen täydennystä jatkettiin normaaliin tapaan ja RT-ohjekortteja käännettiin viron kielelle. Seminaariohjelman 2006 mukaisesti järjestettiin 26 koulutusseminaaria. Sen lisäksi Eesti Ehitab messuilla järjestettiin energiatehokkuus-teemaan liittyen erillinen seminaari. Seminaaritoiminta tuki oleellisesti samoissa tiloissa olevaa näyttelytoimintaa, jossa on esillä 65 näytteilleasettajan tuotteet. Näyttelypaikka on toiminut hyvänä alustana ja yhdyssiteenä Viron rakennusmarkkinoille haluaville uusille yrityksille. Näyttelyssä vieraili toimintavuonna yli 8000 kävijää, joista valtaosa oli rakennusalan ammattilaisia. ET-INFOkeskuksen tuotteita voi hankkia myös Tarton ja Rakveren myyntipisteistä. Yhtiö kehittää ja pitää yllä kotisivujaan osoitteessa ja niiltä saa helposti tietoa yhtiön tuotteista ja palveluista. Yhtiön palveluksessa oli toimintavuonna viisi henkilöä. Toimitusjohtajana toimi Kea Siidirätsep. Pietarin Rakennuskeskus PCC Toimintavuosi oli Pietarin Rakennuskeskus PCC:n yhdestoista. Pietarin Rakennuskeskuksen näyttely-, seminaari- ja toimistotilat sijaitsevat Pietarin Rakennusteknisen Instituutin talossa osoitteessa Torzhkovskaya ulitsa 5. PCC hankki vuonna 2005 toimistohuoneiston, jota ei toimintavuoden aikana vielä saatu käyttöön. PCC jatkoi kirjakauppa-, seminaari- ja julkaisumyyntitoimintaansa, kustansi Infstroy-lehteä sekä jatkoi sähköpostimarkkinointipalveluaan nimeltään Infstroy-direct. Pietarin Rakennuskeskus tarjoaa myös tullaus- ja huolintapalveluja Suomesta Venäjälle. Toimintavuonna PCC jatkoi venäjänkielisten tarvikekorttien laadintaa Venäjällä toimiville yrityksille kauppanimellä Stroifail. PCC:n ajantasaiset Internet-palvelut löytyvät osoitteesta www. infstroy.ru. Näyttelyssä vieraili runsaat kävijää, joista edelleen valtaosa oli asiantuntijoita. Näyttelyssä oli esillä noin sadan yrityksen tuoteinformaatiota. Pietarin Rakennuskeskus lähetti näytteilleasettajilleen kaksi kontaktiraporttia, joissa kontaktien lisäksi esiteltiin Pietarin alueen ja kaupungin rakentamisen näkymiä sekä ajankohtaisia rakennusprojekteja yhteystietoineen. Pietarin Rakennuskeskus järjesti toimintavuonna 78 erilaista tilaisuutta, joihin osallistui yli kuulijaa. PCC järjesti mm. seminaarit julkisivujen saneerauksesta, peruskorjauksesta ja paloturvallisuudesta sekä osallistui Building Forumin järjestelyihin. PCC järjesti teknologia- ja tuote-esittelyjä useiden yritysten kanssa, joita olivat mm. Tremco, Henkel, Scanmix, Opac, maxit Group sekä Isover. PCC teki yhteistyötä Lenexpon kanssa Interstroy-messuilla, joiden yhteyteen PCC järjesti Luoteis-Venäjän rakentajien kokouksen sekä osallistui Baltic Building Week ja Tiet, tunnelit, sillat -messuille. PCC:n omat kontaktipäivät suomalaiselle teollisuudelle järjestettiin Helsingissä kesäkuussa. PCC:n palveluksessa oli 16 työntekijää. Keskuksen toimitusjohtajana toimi Irina Belinskaya. RAKENNUSTIETO 19

20

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Muokatut teräkset Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry www.sio.fi TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu... 1 b) KH-korttien hakeminen... 3 c) KH-korttien lukeminen... 5 Siirry KH Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä KH Net

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio KIRA-alan digitalisaatio Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. 1 Vahvuuksiamme ovat esimerkiksi biotalous, puhtaat teknologiat ja digitalisaatio.

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy vuosiseminaari 7.10.2014 UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL 1. Uuma-käsikirjasto www-sivuilla 2. InfraRYL järjestelmä 3. UUMA-materiaalit InfraRYL-järjestelmään, vaihtoehtoja 4. Uusiomateriaalien nimitykset

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 12

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 12 PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ 1. jakso 15. 16.3.2016 Helsinki Tiistai 15.3.2016 Puheenjohtaja: Kimmo Sandberg, RIA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 9.00 Tilaisuuden avaus, osallistujien esittäytyminen

Lisätiedot

RIL Erityismenettelyn soveltaminen. rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot

RIL Erityismenettelyn soveltaminen. rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot RIL 241-2016 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Erityismenettelyn soveltaminen rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot 2 RIL 241-2016 RILin julkaisuilla on oma kotisivu,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus Tervetuloa RIL 267-2015 Käyttäjälähtöinen älyrakennus - suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito Julkistamistilaisuus 29.9.2014 klo 14.00-16.30 RIL, Lapinlahdenkatu 1 B OHJELMA 14.00 Tilaisuuden avaus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Sisältö Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot