RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07"

Transkriptio

1 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07

2 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 6 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit 9 Rakennustieto Oy 10 Yleistä 10 RT-kortisto (Rakennustietokortisto) 10 LVI-kortisto 11 SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) 12 Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) 12 Työturvallisuuskansio 12 KH-Kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) 13 Sopimusasiakirjat 13 Kirjakustannustoiminta 13 Rakennuskirjakauppa 14 Rakennustieto Lehdet 14 Rakennustieto Koulutus 15 Helsingin Rakennuskeskus 16 Rakennustieto Kuopio 16 Rakennustieto Lappeenranta 17 Rakennustieto Oulu 17 Rakennustieto Tampere 17 ET-INFOkeskuse AS 18 Pietarin Rakennuskeskus PCC 18 RTS:n hallituksen toimintakertomus 19 Rakennustieto Oy:n hallituksen toimintakertomus 25 Rakennustiedon henkilöstö 30 Päätoimikunnat ja toimikunnat, kokoonpanot ja toiminta 32 Hallinto-organisaatio 55 Rakennustietosäätiö RTS:n edustajisto 55 Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus 57 Rakennustieto Oy:n hallitus 57 Toimintavuoden julkaisuja 59 RT-kortisto 59 LVI-kortisto 59 SIT-kortisto 60 Ratu-kortisto 60 KH-kortisto 60 Sopimusasiakirjat 61 Kirjat 61 Graafinen suunnittelu ja taitto Mina Jokivirta Painotyö Rakennuspaino Oy, 2008 Paperi 130 g Print Speed, Kannet 250 g Print Speed Kuvitus Rakennustieto Oy:n vuonna 2007 kustantamista kirjoista Alvar Aalto Summer Homes, Esteetön luontoliikunta, Finnish Sauna, Kotina puinen kaupunkikylä, Office Buildings in Finland, Raimo Utriainen - soiva viiva, Wood Architecture in Finland Photographed by Jussi Tiainen, RT-tarvikekorteista, SIT-korteista sekä Rakennustiedon muista tuotteista ja vuoden 2007 tapahtumista. Muut kuvat: Jumbo2 ja Kotkan merimuseo Lemcon ja Finnforest WSP.

3 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2007

4

5 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Toimikausi 2007 on saatu kansien väliin. Vuotta leimasivat kiire ja muutospaineet ja omalta osaltani ensimmäinen varsinainen toimintavuosi uudessa tehtävässä. Mielenkiintoisen, antoisan ja työntäyteisen vuoden suurimpia ponnistuksia oli strategian perusteellinen läpikäynti. Työskentelyn tärkein rakenteellinen uudistus oli toimintaympäristön muutoksen laaja ennakointi, megatrendien sekä yhteiskunnallisten tahtotilojen tunnistaminen ja niistä seuraavien, Rakennustietoa koskevien vaikutusten arviointi. Vähintään yhtä vaativaksi osoittautui arviointien muuntaminen oikein mitoitetuiksi ja jaksotetuiksi panostuksiksi konkreettisiin toimenpiteisiin. Tarkastelun kohteina olivat sekä ulkoinen maailma, asiakkaamme että omat prosessimme. Konsernin sisäistä toimivuutta tarkasteltiin mm. osaamiskartoituksen, portfolioanalyysin ja Great Place to Work -selvityksen kautta. Tulokseksi saatiin lopulta yksi, koko organisaatiota koskeva strategia, toiminnan keskeinen työkalu, jonka päivitys tai mahdollinen uusiminen harkitaan jokaisen toimintavuoden alussa. Yhteinen havaintomme viittaa siihen, että viattomuuden aika alkaa olla ohi. Vaikka tulevaisuuden merkit aiheuttavat yhä lisää pohdittavaa, Rakennustieto pysyy ja haluaa pysyä rakentamisja kiinteistöalan yhteisenä tietotalona, jonka tuotteet ja palvelut ovat korkealuokkaisia, puolueettomia ja luotettavia. Toiminta on tasaisesti laajentunut ja talo on tullut tunnetuksi arvostettuna ja luotettavana tiedon tuottajana, julkaisijana, kustantajana sekä jakelijana. Rakennusalan asiantuntijuuden kokoava, satoja ihmisiä käsittävä toimikuntatyöskentelyn malli on ainutlaatuinen ja kelpaa esimerkiksi rakennusalan hyvistä, läpimenevistä käytänteistä myös muualle maailmaan. Mikään organisaatio ei kuitenkaan voi menestyä jatkuvasti vain tukeutumalla vanhaan. Vaikka Rakennustiedon perustehtävä on dokumentoida ajantasaista, kokeneiden asiantuntijoiden suodattamaa konsensustietoa sekä muokata ja jakaa se takaisin alan ammattilaisille, on muutamilla alueilla otettava kehityksen vauhdittajan rooli. Tästä roolista hyvinä esimerkkeinä olivat mm. Internetissä toimiviksi kehitetyt RT-kortisto, LVI-kortisto ja RT-rakennusselostus Net. Rakennustiedolle lankeavia haasteita ovatkin juuri informaatio- ja kommunikaatioteknologian sovellusten kehittäminen, mutta myös ympäristöongelmien ratkaisutyökalujen kehittäminen sekä globalisaation ilmiöiden kohtaaminen lähialueillamme. Jatkuvien, nopeutuvien ja yllätyksellisten muutosten varalle on myös luotava keinot, joilla niitä voidaan hallita, nopeasti ja yhä uudelleen. Rekrytoinnin onnistuminen on myös Rakennustiedossa sisäisistä haasteista tärkeimpiä. Työn mielekkyys ja tekemisen ympäristö tulee kehittää sellaisiksi, että ne jatkossakin houkuttelevat alan parhaat asiantuntijat hakeutumaan joukkoomme. Vastaukset löytynevät mm. organisaatiomuutoksen, fyysisen työympäristön toimivuuden ja laadukkuuden, tehokkaiden työkalujen ja yksityisten henkilöiden kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien kautta. Vuoden toinen merkittävä ja mielenkiintoinen prosessi oli osallistuminen Kiinteistö- ja rakentamisalan foorumin ja Talkoiden valmisteluun. Yhteistyö alan organisaatioiden kanssa oli hedelmällistä ja yhteistyösiteitä vahvistavaa. Lukuisten tapaamisten ja keskustelujen jälkeen erääksi kestohaasteeksi asettui kysymys klusterista ja strategisen huippuosaamisen keskittymästä. Esimerkiksi energiateollisuus lähtee omassaan teollisuuden suoranaisista eduista, mutta rakentamisen asema yhteiskunnassa on monimutkaisempi. Sen velvoitteet koskevat varsin pitkälle myös ympäristön käyttöarvoja ja rakennetun ympäristön vaikutusta kansalliseen kilpailukykyyn ja toimijoiden määrä on suuri. Rakennustiedon toimintavuoden aktiviteetit olivat konsernin vakituisen työnjaon mukaisia. Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot laajenivat, tutkimustoiminta ja julkaisujen tuotanto olivat vakaalla tasolla, sisäilman luokitustoiminta kasvoi edellisestä vuodesta, lehtien toiminta vakiintui ja nousi jo aavistuksen voitolliseksi. Olimme myös tukemassa alan opiskelijoita heidän eri hankkeissaan. Taloudellinen tulos jatkoi kehittymistään positiiviseen suuntaan. Tulevan vuoden odotukset ovat samansuuntaiset, turvallisen positiivinen tulos ja lisäksi maltillinen, orgaaninen kasvu. YLIASIAMIEHEN KATSAUS 3

6 WSP WSP WSP

7 Rakennustieto Rakennustieto on organisaatio, jonka muodostavat Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt. Rakennustietoon kuuluvat säätiön kokonaan omistama Rakennustieto Oy sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä enemmistöomistajina omistamat ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %), St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %), Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %) sekä Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %). Lisäksi RTS on vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %). RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Rakennustietosäätiö on yksityinen ja yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa johtavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennusala on edustettuna 48 järjestön ja yhteisön kautta. Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö ja toimii koko yhteisön tutkimus-, kehitysja luokitusyksikkönä. Kannattaviksi itsenäisiksi liiketoiminnoiksi muotoutuvat hankkeet siirtyvät säätiöltä yhtiölle. Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Rakennustietosäätiö on pääsääntöisesti Rakennustieto Oy:n kustantamien tuotteiden julkaisija, joko yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa. Näitä tuotteita ovat kortistot, sopimusasiakirjat, tietokannat, lehdet, kirjat, näyttelyt ja Rakentajain kalenteri. Säätiön oma tutkimuspanos on vakaa henkilöresursoinnin kuin budjettirahoituksen osalta. Säätiö osallistuu jatkuvasti kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia, jakaa stipendejä, ansiomerkkejä ja useita rakennusalan palkintoja. Toimintavuonna säätiö osallistui ympäristöministeriön johtaman kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman seurantatyöhön. Lisäksi säätiön edustaja toimi seurantatyöryhmän sihteerinä. Kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman loppuraportti luovutettiin asuntoministerille joulukuussa. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa olivat sisäilmastoluokitus ja ympäristöselosteet. Sisäilmastoluokitus 2000:n ja siihen sisältyvien rakennustuotteiden luokitusjärjestelmien tavoitteena on sisäilman laadun parantaminen. Luokitustoimintaa ohjaa ja kehittää päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus, joka kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Toimintavuonna uusittiin luokituksen yleiset ohjeet ja aloitettiin äänenvaimentimien luokitus. Rakennustietosäätiö RTS ja Sisäilmayhdistys ry aloittivat Sisäilmastoluokitus 2000-menetelmäohjeen uusimistyön, jota säätiön päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus valvoo ja ohjaa. Säätiö päätti osallistua ENSIomakotitalohankkeeseen, jossa kilpailusuunnitelman pohjalta rakennetaan Valkeakosken asuntomessualueelle vuonna 2009 terveellinen ja turvallinen talo nuorelle perheelle. M1-luokiteltujen rakennusmateriaalien lukumäärä kasvoi yli kappaleeseen. Puhtausluokituksen mukaisia M1-luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita oli vuoden lopussa yli sata yhdellätoista eri yrityksellä. Ajantasainen luettelo luokitelluista tuotteista löytyy Rakennustiedon Internet-sivuita RT-Ympäristöselosteiden hyväksymistä ja menetelmän kehittämistä varten perustettu päätoimikunta PT 21 Ympäristöselosteet kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa. Pääpaino toimintavuonna oli uuden menetelmäohjeen kehittämisessä. RT-Ympäristöselosteita tehtiin vuoden aikana yhdeksän kappaletta neljälle eri yritykselle. Selosteiden kokonaismäärä kasvoi 35 kappaleeseen. Selosteet ovat nähtävillä Rakennustiedon Internet-sivuilla www. rakennustieto.fi. Rakennustieto sopi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Motivan kanssa ra- RAKENNUSTIETO 5

8 MANK ry myönsi vuoden 2007 Tömppä -tunnustuspalkinnon Rakennustiedolle InfraRYL -hankkeesta. Palkinnon ottivat vastaan Lea Vettenranta ja Christer Finne. DI Risto Vahasen saaman RAKEVA-palkinnon lisäksi jaettiin vuonna 2007 myös ensimmäinen ElämäntyöRAKEVA, jonka vastaanotti DI Aaro Kohonen. kennusten ympäristöluokituksen (Promise) liiketoiminnan ja edelleen kehittämisen siirtymisestä Rakennustietoon. Promisen kehityshanke ajoittuu vuoteen 2008, jolloin järjestelmää kehitetään asiakaspalautteen pohjalta entistä käyttökelpoisempaan suuntaan. Promisen avulla voidaan asettaa tavoitetaso uuden rakennuksen aiheuttamalle ympäristökuormalle sekä arvioida jo olemassa olevan rakennuksen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Suunnittelun ja rakentamisen prosessien painopistealueen toimintaa olivat Infra- ja KiinteistöRYL-hankkeet sekä Talo-luokitus. InfraRYL-työssä laadittiin osien 2 Järjestelmät ja 3 Rakennustekniset rakennusosat sisältöä. Osan 3 sisältö, joka kattaa betoni-, teräs- ja puurakenteet sekä sillat, saatiin valmiiksi. Osan 2 sisällön laadinta jatkuu edelleen. Infra-nimikkeistöjärjestelmään laadittiin hankeosanimikkeistöä ja tuotantonimikkeistöä. Molemmat nimikkeistöt olivat lausuntokierroksella. Opetusministeriön tulella aloitettiin liikuntapaikkoja koskeva InfraRYL osa 4. Kiinteistöalan suurhankkeessa KiinteistöRYL, Kiinteistöpalvelujen yleiset laatuvaatimukset, käynnistyi laatuvaatimusten laadinta. Jo aikaisemmin aloitettua KH-nimikkeistön kehitystyötä jatkettiin. Pääosa toimikunnista perustettiin ja niissä aloitettiin KiinteistöRYLin sisällöntuotanto. Toimikuntatyössä painopistealueena oli toiminnallisten laatuvaatimusten kuvaaminen. Toimintavuonna aloitettiin myös KiinteistöRYLin verkkosovelluksen valmistelevat työt. Hankkeeseen saatiin Tekes-rahoitusta. Talo nimikkeistö valmistui ilman talotekniikkaosaa. Nimikkeistö otettiin käyttöön ja se vietiin nettiin. Hanke- ja tuotantonimikkeistöstä laadittiin esittelykalvot ja nimikkeistön käännöstyötä jatkettiin. Yleisseloste muokattiin painokuntoon ja toimitettiin kirjapainoon. Tuotantonimikkeistöön perustuvaa määrälaskentaohjetta valmisteltiin ja talotekniikan nimikkeistötyö käynnistettiin. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueen toimintaa oli sähköisten palvelujen kehittäminen. Toimintavuonna jatkettiin Rakennustiedon omien sähköisten palvelujen kehittämistä. KH-, LVI- ja RT-kortistot julkaistiin nettipalveluina. Tuotemallia lukevan rakennusselostustyökalun tuottava hanke sekä Klara-kustannuslaskentaohjelman kehittämishanke etenivät koekäyttövaiheeseen. Molemmat olivat Tekeshankkeita. ProIT-rakennetyypit vietiin osaksi verkkopohjaista RT-kortistoa sekä uutta rakennusselostustyökalua. Korjausrakentamisen painopistealueen toimintaa oli uuden Kerrostalot-sarjaan kuuluvan teoksen laadinta sekä korjaustoimintaa tukevan verkkopalvelun kehityshankkeen valmistelu. Toimintavuonna käynnistettiin asuinkerrostalojen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan historiaa käsittelevän Kerrostalot teoksen käsikirjoituksen laadinta. Lisäksi paneuduttiin uusien korjausrakentamisen tietopalvelujen kehittämiseen. Ideoista eteenpäin kehitettäväksi valikoitui Nestori rakennusalan digitaalinen muisti, joka on eri aikojen rakenteista, rakennusmateriaaleista ja teknisistä järjestelmistä kertova verkkopalvelu. Säätiö osallistui toimintavuonna myös muiden toimijoiden hankkeisiin, jotka tukivat säätiön tutkimustoiminnan painopistealueita. T&K -johtajana toimi tekn. lis., arkkit. Christer Finne ja tutkimuspäällikkönä vastuualueenaan korjausrakentaminen arkkit. Petri Neuvonen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa hoiti projekti-insinööri Laura Sariola. Kehittämistoiminta Kehittämistoiminnan suurin panostus oli koko henkilöstön kattanut osaamiskartoitus sekä sen tulosten analysointi ja johtopäätösten teko. Henkilöstö haastateltiin vuoden alkupuoliskolla ja muu työ tehtiin loppuvuonna. Osaamiskartoituksessa kerätyt tiedot hyödynnetään useamman vuoden aikana konsernin toimintojen ja organisaation kehittämisessä sekä tulevaisuuden tavoitteiden asettelussa. Rakennustiedossa toteutettiin toimintavuonna laaja strategiatarkastelu, jonka seurauksena strategiat ja visio uudistettiin ympäristön muutokset huomioon ottaen hallitusten yhteisessä strategiaseminaarissa lokakuussa Tampereella. Laaja strategiatarkastelu ja osaamiskartoitus tähtäävät molemmat pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ympäristön muutosten hyödyntämiseksi. Käytännössä pääpaino on tietotekniikan hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Toimintavuoden aikana toteutettiin erillisessä kehittämissopimuksessa vuosittain määriteltäviä tehtäviä. Toteutuneista tuo- 6 RAKENNUSTIETO

9 Rakennustiedon ga-palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa, palkinnon saivat WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen ja markkinointipäällikkö Anneli Alfthan. Perinteisen Runebergin päivän asiakastilaisuuden viettoa teuutuuksista suurimman huomion sai Tekesin tuella tehty RTkortiston juhlavuoden Rakennusselostus Net -hanke, jolla panostetaan tuotemallien käyttöönottoon ja sähköisen tietojakelun tehostamiseen täysin uudella tavalla. Hanke päättyy vuoden 2008 alkupuolella. Rakennustiedon aloitetoiminta oli aktiivista ja toimintavuonna palkittiin kuusi aloitetta. Kehittämispäällikkönä toimi DI Osmo Rasimus. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettyihin kahdeksaan rakennusfoorumiin osallistui yhteensä 240 henkilöä. Vuoden rakennusfoorumeiden aiheet olivat: Elinkaarimallit talonrakennushankkeissa Lähiökorjaamisen haasteet Helsingin keskustan kilpailukyky ja tulevaisuus Mitä kansainvälisen sijoitustoiminnan voimakas kasvu Suomessa merkitsee rakennusalalla? Vienti Suomen lähialueille. Rakennusalan uudet mahdollisuudet Miten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelulla vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin? Innovaatiot ja standardit Korjausrakentamisessa kaikki hyvin? Kansainvälinen yhteistoiminta Rakennustietosäätiö RTS jatkoi aktiivista toimintaa alan muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa tavoitteena korkeatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen ja hyödyllisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen. Säätiön hallituksen puheenjohtaja toimi kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n (Union Internationale des Centres du Bâtiment) puheenjohtajana ja Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja sen pääsihteerinä. Molempien toimikausi kestää vuoden 2008 loppuun. Rakennustieto Oy hoitaa myös UICB:n webhosting-tehtävät ja taloushallinnon. UICB:n hallitus kokoontui maaliskuussa ja lokakuussa Stuttgartissa Saksassa. Lokakuun kokouksen yhteydessä pidettiin myös UICB:n yleiskokous sekä vuosiseminaari yhteistyössä CIB:n W 102 -ryhmän kanssa sähköisestä liiketoiminnasta. Markku Salmi alusti seminaarissa tietomallia tukevista tuotteista Rakennustiedossa. UICB käynnisti jäsenhankintakampanjan sekä yhteistyöneuvottelut CIB:n kanssa ja sopi asiantuntijavaihdosta ICT-kehitystyön ja tutkimustoiminnan alueilla. Ensimmäisinä vuonna 2007 vaihtoa kokeilevina keskuksina olivat Rakennustieto, YEM Turkista ja Tanskan Rakennuskeskus. Tuotemallistandardia ylläpitävän IAI-järjestön (International Alliance for Interoperability) kautta säätiö osallistui kansainväliseen IAI-tuotemallistandardisointityöhön. IAI-järjestön Suomen osasto toimi säätiön päätoimikuntana. IAI siirsi toimintavuonna toimintansa painopistettä standardista sen käyttöönottoon ja otti käyttöönsä nimen BuildingSMART. ICIS (International Construction Information Society) on luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö. Säätiön T&K-johtaja osallistui järjestön toimintaan Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan edustajana, hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. Säätiö oli rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) jäsen. Toimintavuonna jatkui norjalaisten vetämän konsortion EU-verkostohanke StandINN, jossa edistetään elinkaarimallien, toimivuuspohjaisten toimintatapojen sekä tuotemallintamisen käyttöä. Yhteistyö muiden pohjoismaiden vastaavien toimijoiden kanssa oli tiivistä ja hyvää. Toimintavuoden aikana vaihdettiin kokemuksia kustannus- ja toimintamalleista. Pohjoismaisten Rakennuskeskusten johto kokoontui toukokuussa Oslossa ja marraskuussa Tukholmassa. Kokouksissa käsiteltiin kunkin maan kilpailutilannetta ja strategiavalintoja ja käytiin yksityiskohtaisesti läpi liiketoiminnan kehityshankkeita. RAKENNUSTIETO 7

10 RTS:n kultaiset ansiomerkit saivat Matti Rautiola, Markku Teppo, Anneli Satukangas, Timo Nieminen ja Kari Ruohonen (pois kuvasta). Keskuskauppakamarin ansiomerkin saaneita Rakennustiedon pitkäaikaisia työntekijöitä vuosijuhlassa Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n sihteeriys hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastasi muissa pohjoismaissa voimassa olevaa käytäntöä. Huomionosoitukset RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: ansiomerkki nro 96, hankintapäällikkö Markku Teppo (Tiehallinto) ansiomerkki nro 97, investointijohtaja Kari Ruohonen (Ratahallintokeskus) ansiomerkki nro 98, markkinointipäällikkö Anneli Satukangas (Rakennustieto) ansiomerkki nro 99, yliasiamies Matti Rautiola (RTS) ansiomerkki nro 100, toimitusjohtaja Timo Nieminen (RKL) Keskuskauppakamarin ansiomerkit Vuosijuhlassa jaettiin Keskuskauppakamarin ansiomerkit seuraaville Rakennustiedon henkilöille (suluissa palvelusvuodet): talousassistentti Sari Vanonen (30 v.) projektipäällikkö Jukka Jaatinen (20 v.) toimitusjohtajan sihteeri Merja Mantila (20 v.) toimitusjohtaja Markku Salmi (20 v.) varatoimitusjohtaja Heimo Salo (20 v.) johtaja Markku Huoso (15 v.) johtaja Eva Petsalo (15 v.) myyntipäällikkö Stina Lähde (15 v.) myyntisihteeri Taina Ahonen (10 v.) RAKEVA-palkinto ja ElämäntyöRAKEVA-palkinto RAKEVA-palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai jär jestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. Varsinaisen RAKEVA-palkinnon lisäksi on mahdollista jakaa erityisistä syistä myös ElämäntyöRAKEVA-palkinto. Vuonna 2007 jaettiin sekä RAKEVA- että ElämäntyöRAKEVA-palkinto. RAKEVA-palkinnon 2007 sai diplomi-insinööri Risto Vahanen, Vahanen-yhtiöt, tunnustuksena aktiivisuudestaan korjausrakentamisen puolestapuhujana sekä uusien teknisiä ja kulttuurisia lähtökohtia kunnioittavien suunnittelumenetelmien ja -ratkaisujen kehittämisestä. ElämäntyöRAKEVA-palkinto myönnettiin diplomi-insinööri Aaro Kohoselle tunnustuksena hänen monipuolisesta ja menestyksellisestä toiminnastaan rakennusalalla erityisesti rakennetekniikan konsulttina ja alan kehittäjänä. Rakennustiedon ga-palkinto Rakennustiedon ga-palkinto perustettiin vuonna 2007 ja se myönnetään Gunnel Adlercreutzin rahastosta henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa. Ensimmäisen Rakennustiedon ga-palkinnon, euroa, saivat yhteisesti WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen ja markkinointipäällikkö Anneli Alfthan tunnustuksena innovatiivisesta ja ennakkoluulottomasta yhteistyöstään rakennusalan kanssa kansainvälisessä arkkitehtiopiskelijakilpailussa Huomispäivän asuminen. Alueelliset Rakennustietopalkinnot Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain alueellisen Rakennustietopalkinnon kunkin alueyksikön toimialueella. Palkintolautakuntana toimii alueyksikön päätoimikunta. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä. 8 RAKENNUSTIETO

11 RTS:n stipendi myönnettiin kahdeksalle hankkeella ja lisäksi jaettiin yksi Rakennustaito-lehden toimittajastipendi. Rakennustietopalkinto jaettiin toista kertaa vuonna Tampere: Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kiinteistötoimelle tunnustuksena ansiokkaasta kirkkojen entisöinti-, korjaus- ja ylläpitotyöstä. Oulu: arkkitehti, tutkija Kaarina Niskalalle tunnustuksena Oulun kaavoitukseen, rakentamiseen ja rakennuksiin liittyvän historian tutkimisesta ja dokumentoinnista. Lappeenranta: Lappeenrannan kaupungin Satamalaitokselle tunnustuksena sen määrätietoisesta ja pitkäjänteisestä työstä koko satama-alueen kehittämiseksi. Kuopio: toimitusjohtaja Martti Kankkuselle, Savocon Oy, tunnustuksena hänen henkilökohtaisesta panostuksestaan Kuopion hyvinvoinnin parantumiseen ja kehittämiseen yrittäjyyden ja johtajuuden keinoin. Stipendit Rakennustietosäätiö jakaa vuosittain stipendejä säätiön tarkoitusta, hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan edistäminen, toteuttavien kirjojen, artikkeleiden, näyttelyiden ja vastaavien laatimista varten. Yleishyödyllisen säätiön jakamina stipendit ovat verottomia. Toimintavuonna säätiö jakoi stipendeinä yhteensä euroa seuraaville: diplomi-insinööri Matti Kruus; artikkeliin koskien rakennushankkeen johtamisen tehtäväluetteloa sekä kahteen väitöskirjan pohjalta tehtyyn artikkeliin kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa käytettäväksi. työryhmä: tekn. tri Ari Hynynen (TTY), fil. tri Petri Juuti (TY), tekn. tri Tapio Katko (TTY); korkeatasoisen ja näyttävän kirjan tekemiseen suihkulähteistä eri puolilla maailmaa. työryhmä: fil. maist. Pasi Kovalainen, arkkit. Raimo Ahonen, arkkit. Briitta Passoja, arkkit. Mauri Toivio ja fil. kand. Juhani Turpeinen; 160-sivuiseen julkaisuun, jossa esitellään Oulun läänissä Viisikanta-palkitut kohteet, 37 kpl. Palkinto myönnetään rakennussuojelun saralla esimerkillisille kohteille ja ansioituneille henkilöille. Viipurin Kirjaston Suomen Restaurointiyhdistys ry; englannin- ja venäjänkieliseen julkaisuun, jossa kuvataan toteutuneet hankkeet teknisinä selostuksina sanallisesti sekä kuvin ja piirustuksin esitettynä. arkkitehti Rauno Ali-Kovero; selvityksen laatimiseen aluesuunnittelun keinoista rakennuskannan energiatehokkuuden lisäämisessä sekä selvityksen avulla laadittavien artikkeleiden kirjoittamiseen. Yhdyskuntasuunnittelun Seura ry; seuran 50-vuotisen toiminnan historiikin julkaisemiseen marraskuussa arkkitehti Ulla Vahtera; toimittajastipendi journalistiikan ja popularisoivan tietokirjoittamisen kirjoittajakurssille osallistumiseen keväällä arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfelt; Rakentajat -lyhytelokuvaan, jossa perehdytään puun perinteisiin työstämistapoihin. arkkitehdit Simo Kaarsalo, Jenni Partanen ja Tiina Leppänen; näyttelyn, näyttelyluettelon ja artikkelin tekemiseen tutkimuskohteesta: Joustavien rakennustyyppien kehittäminen epäkonventionaalisiin rakennuspaikkoihin tonttipulan ratkaisemiseksi kasvukeskuksissa: Case Tampere tähtäimenä kumppanuuskaavoitus, asuntotuotannon monipuolistaminen ja asuntotyyppien kehittäminen asuntoarkkitehtuurin tason kohottamiseksi. RAKENNUSTIETO 9

12 RAKENNUSTIETO OY Yleistä Rakennustieto Oy toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS:n tarkoitusta tuottamalla ja myymällä sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaiset ja kuluttajat voivat päivittäin toimia hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan mukaan. Syksyllä 2007 Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitukset käsittelivät ja hyväksyivät Rakennustiedon uuden vision vuoteen 2019 ja strategiat vuosille Niiden mukaan yhtiö kasvattaa ja voimistaa kumppanuuksiaan, parantaa kykyään reagoida nopeutuviin muutoksiin, siirtyy sähköiseen liiketoimintaan, kehittää henkilöstöpolitiikkaansa sekä kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaansa. Toimintavuoden 2007 tavoitteena oli yhtiön liiketoiminnan hallittu kasvattaminen kehitystyön tulosten tuoman uuden liikevaihdon myötä. Kasvua odotettiin KH-, LVI- ja RT- kortistojen nettiversioista, InfraRYLin jatko-osan myynnistä sekä RT-rakennusselostus Net -ohjelmistosta. Toimintavuonna 2007 yhtiön tietopalvelutuotteiden myyntituotot jäivät kuitenkin edellisvuotisesta. Tähän vaikuttivat em. kehityshankkeiden myöhästyminen budjetoidusta aikataulustaan sekä vuonna 2006 kesällä lakkautettujen lehtien liikevaihdon poisjäänti. Liikevaihto laski ennen kaikkea omien kirjojen osalta, jossa palattiin vuoden 2006 ennätysmyynnistä normaaliuralle. Myös näyttelyiden myynti jäi jälkeen budjetistaan ja edellisvuodesta. Kortistojen, kirjakaupan ja lehtien liikevaihto kasvoi mutta kasvu ei riittänyt kompensoimaan liikevaihdon jälkeenjääneisyyttä muissa tuoteryhmissä. Yhtiö on panostanut pitkäjänteiseen kehitystoimintaansa siirtyäkseen sähköiseen liiketoimintaan. Yhtiön tuotekehitysmenot olivat toimintavuonna ennätystasolla. Yhtiö jatkoi julkaisujen hallinta -projektiaan, jossa keskityttiin oman tiedontuotantoalustan kehittämiseen, verkkopalvelujen luomiseen sekä kortistojen jakelun siirtämiseen Internetiin. InfraRYLin kehitystyö jatkui laajana Rakennustietosäätiön vetämänä yhteishankkeena. Samoin jatkettiin KiinteistöRYLin laadintaa ja Kerrostalot-kirjasarjan täydentämistä uudella osalla Kerrostalot Tuotekehitystyön tuloksena valmistui LVI-kortiston verkkoversio keväällä ja RT Net marraskuussa RT-rakennusselostus Netin myynti siirtyi alkuvuoteen 2008, RT Palveluhakemisto siirtyi myös alkuvuoteen ja InfraRYLin jatko-osa ilmestyy huhtikuussa Yhtiö jatkoi Klara-kustannuslaskentaohjelmiston kehityshanketta sekä ProIT-ohjelman tulosten julkaisemista tuotemallioppaina ja tyyppirakenteina. Yhtiön alueyksiköt jakoivat toimintavuonna alueelliset ja hyvin julkisuutta saaneet Rakennustietopalkinnot henkilöille tai organisaatioille, jotka omalla alueellaan olivat edistäneet hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan toteutumista. Rakennustieto osallistui syksyllä 2007 Great Place to Work -työhyvinvointikilpailuun yhdessä Tanskan Rakennuskeskuksen kanssa. Tulokset julkistetaan keväällä Rakennustietoyhteisössä toteutettiin koko henkilöstön osaamiskartoitus, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään organisaatiouudistuksessa ja koulutuksen suunnittelussa. Tyky-toimintaa jatkettiin toimintasuunnitelman mukaisesti erilaisten luentojen ja liikuntapalvelujen merkeissä. Yhtiön näkymät vuodelle 2008 ovat suotuisat. Markkinatilanne on alkuvuonna 2008 jatkunut globaalin talouden epävarmuudesta huolimatta hyvänä ja sellaisena sen oletetaan edelleen säilyvän. Vuodelta 2007 siirtyneiden uusien tuotteiden lisämyynnin ja valmistuvien uusien verkkotuotteiden oletetaan kasvattavan yhtiön liikevaihtoa budjettitavoitteiden saavuttamiseksi Yhtiö jatkaa vahvaa tuotekehityspanostaan ja vuoden lopussa kaikki tärkeimmät ammattilaisille tarkoitetut tietopalvelutuotteet on viety verkkoon. Yhtiö valmistelee ja toteuttaa myös organisaationsa uudistamisen tukemaan sähköistä liiketoimintaa, sisäisen synergian lisäämistä ja asiakaslähtöisyyttä. RT-kortisto (Rakennustietokortisto) RT-kortiston toimintavuosi oli 65. RT-ohjetiedostoa täydennettiin ja uusittiin tasaisesti eri aihealueilla. Säädösten muuttumista seurattiin ja uusia vaatimuksia vastaamaan tuotettiin mm. ohjeet suunnittelupalvelun hankintamenettelystä ja ravintolan tupa- 10 RAKENNUSTIETO

13 RT-kortisto RT-kortistoon kuuluvat kirjat (RYL -kirjat 5 kpl, Rakennustarvikkeethakemisto) yht s. Hakemisto 261 s. Ohjeet s. LVI-kortisto TalotekniikkaRYL s. Tuotetieto 122 s. Hakemisto 75 s. Ohjeet 1936 s. Tarviketieto 2030 s. Säännökset 975 s. Säännökset s. Kortistojen sivumääräiset jakaumat Tiedonjyvät 344 s. kointitilasta sekä uusittiin rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet -ohjekortti. Uusina aiheina julkaistiin mm. ohjekortit rakennuslasien ominaisuuksista ja käytöstä sekä pientaloalueen täydennysrakentamisesta. Rakennetyyppi-ohjekorttien uusiminen saatiin loppuun. Vesikattorakenteiden uusiminen jatkui ja jyrkkien bitumikermikattojen ohje julkaistiin. Laajan asuntosuunnittelu-ohjekorttisarjan uusimistyö jatkui. Liikenne-osan ohjekorttien uusiminen käynnistyi ja ensimmäisenä julkaistiin uusittu ohje kuormaustiloista. RT-kortiston CD- ja Net-versioihin kuuluvassa RT CAD -palvelussa julkaistiin sekä ohje- että tarvikekortteihin liittyvää CADaineistoa. Rakennustarvikkeet 2007 hakemisto julkaistiin painettuna Talo tuotenimikkeistön mukaisena alkuvuodesta ja sähköisenä tiedoiltaan päivitettynä sekä Talo 90- että Talo 2000 nimikkeistöjen mukaisina RT-kortisto CD:n yhteydessä kolmesti toimintavuonna. Rakennustarvikkeet-tietokannasta päivittyvä Tarviketieto Net oli käytettävissä maksullisena erillisenä ja RT Net -kortistoon kuuluvana palveluna. Tarviketieto Netin ominaisuustietokannan kehittämistä ja laajentamista jatkettiin RTrakennusselostus Net -hankkeen myötävaikutuksella. RT Netin ansioista ohje-, säännös- ja tarviketiedon keskinäiset linkitykset voitiin toteuttaa kattavasti. RT tarvikekortit julkaistiin myös KH Net -kiinteistötietopalvelun osana. RT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. uudistetut rakentamismääräyskokoelman osat C3 Rakennuksen lämmöneristys, määräykset 2007; D1 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 2007; D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2007; D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet RT-kortistoa täydennettiin yhdeksällä tuoreutuserällä. Vuonna 2007 ilmestyneiden RT korttien kappaleja sivumäärät olivat seuraavat: ohjekortit 26 kpl (438 sivua), säännöskortit 40 kpl (360 sivua) ja tarvikekortit 215 kpl (717 sivua). Toimintavuonna julkaistut ohjekortit on lueteltu sivulla 59. RT-toimituksessa valmistuivat myös seuraavat hakemistot: 2 kpl asiahakemistoa ja sisällysluetteloa (yht. 239 sivua) sekä Rakennustarvikkeet hakemisto (687 sivua) ja Maalaustarvikkeet hakemisto (85 sivua). RT-kortiston julkaisija oli Rakennustietosäätiö RTS ja päätoimittajana toimi tekn. tri Markku Lappalainen. LVI-kortisto Toimintavuosi 2007 oli LVI-kortistolle muutosten vuosi. LVI Net palvelu käynnistettiin ja paperimuotoisen LVI-kortiston viimeinen päivitys ilmestyi. LVI-kortisto siirtyi kokonaan sähköisiin julkaisumuotoihin. LVI-selostus CD ilmestyi. LVI-kortisto on käytettävissä LVI Net -palveluna Internetissä. Palvelua päivitetään jatkuvasti eli uudet LVI-kortit ja muu aineisto julkaistaan heti niiden valmistuttua. LVI Netin arkistossa ovat poistetut LVI-ohje, -tiedonjyvä- ja -säännöskortit. Palveluun sisältyy Tarviketieto Netin käyttöoikeus. Valmiit hankekokonaisuudet sisältävät kuhunkin talotekniikan hankkeeseen tai prosessiin liittyvän LVI-kortiston aineiston. Voi koota myös omia hankekokonaisuuksia tai suosikkilistoja sekä liittää kortteihin omia kommentteja. LVI-selostus CD uusi ohjelma LVI-selostusten laadintaan ilmestyi. LVI-selostus CD helpottaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa LVI-selostusten laadintaa. Selostuspohjana on TalotekniikkaRYL nimikkeistö. Selkeä rakenne, ohjeet ja malliselostus ohjaavat käyttöä. Ohjelmassa on monipuoliset tulostusmahdollisuudet eri käyttötarkoituksiin. LVI Net palvelua päivitetään jatkuvasti sitä mukaa, kuin tuotteita ilmestyy. LVI Net palvelu sai hyvän vastaanoton ja käyttäjiä oli toimintakauden lopussa yli 600. LVI-kortisto CD:tä päivitettiin kolme kertaa toimintavuoden aikana. LVI-kortisto CD:n käyttäjiä oli toimintavuoden lopussa noin Paperimuotoisen LVIkortiston päivitykset ilmestyivät kolme kertaa toimintavuoden aikana. Paperikortiston julkaiseminen lopetettiin toimintakauden lopussa. Paperikortiston tilaajat, noin 600 käyttäjää, pyritään siirtämään LVI Net tai LVI-kortisto CD käyttäjiksi. Kortistoa täydennettiin mm. seuraavilla ohjekorteilla: Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaajan ohje, Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje; Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet, Suunnittelupalvelujen hankintamenettelyt, Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa, Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö, Projektinjohtourakan tehtäväluettelo, Lämmitys-, vesi- ja viemärityöt, Ilmastointityöt, Sähkötyöt, Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet, Ravintolan tupakointitila, Juomavesikaivot, Kesäaikaisten lämpötilojen hallinta asuinkerrostaloissa, Ilman- RAKENNUSTIETO 11

14 SIT-kortisto Tuotetieto 66 s. Hakemisto 19 s. Ratu-kortisto Ratu-kirjat s. Suunnitteluohjeet s. Ohjeet 366 s. Säännökset 380 s. Kone-Ratu 222 s. Korjaus-Ratu 646 s. Talo -Ratu 751 s. vaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus, Käsisammuttimet ja liikuteltavat sammuttimet. Kortisto täydentyi seuraavilla tiedonjyväkorteilla: Kiinteistön ja asunnon kunnon selvitysmenetelmä, Taloyhtiön kuntotodistus, Tulisijan käyttökielto osakkaan vai asuntoyhtiön ongelma ja Putkistojen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. Myös säännöskortteja päivitettiin runsaasti: RakMK C3, RakMK D1, RakMK D3, RakMK D5, laki julkisista hankinnoista, laki pelastustoimen laitteista, sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta 964/2006, sisäasiainministeriön asetuksia väestön suojista, ympäristönsuojeluasetus jne. Toimintavuonna 2007 julkaistut LVIohjekortit ja tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 59. Toimintavuonna ilmestyi 16 LVI-ohjekort tia (166 sivua), 4 LVItiedonjyväkorttia (12 sivua), 25 LVI-säännöskorttia (248 sivua) ja 25 LVI-tuote kort tia (62 sivua), 75 sivua kor tiston käyt tö jär jestelmään kuulu via hake misto ja, lähet teitä ja tie dotteita. LVI-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli sivua. LVI-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja LVI- Keskusliitto ry. LVI-kortiston päätoimittajana toimi DI Tiina Strand. SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) SIT-kortisto kerää yhteen kentällä olevan sisustustiedon: tilaratkaisut, sisustus- ja rakennusmateriaalitiedon, mitoituksen, kalusteet ja niiden suunnittelun ym. Kortisto koostuu kolmesta osasta: ohjetiedostosta, säännöstiedostosta ja tuotetiedostosta. SIT-kortiston sisällön kehittämisessä oli mukana Sisustusarkkitehdit SIO ry. Kortisto päivittyi toimintavuonna kolmesti paperi- ja CD-versioina. SIT-kortisto oli esillä Rakennustiedon osastolla syyskuussa järjestetyillä Habitare 07 Huonekalu-, sisustus- ja designmessuilla. SIT-ohjekorttituotanto jatkoi edellisten vuosien puuaiheisten korttien laadintaa. Klassikkosarjassa ilmestyi Liisa Johannson- Papen valaisintuotantoa esittelevä kortti. Uudesta aihealueesta, metalleista, julkaistiin terästä, alumiinia ja kuparimetalleja esittelevät kortit. Niin ikään uutuutena aloitettiin valaistusta käsittelevien korttien sarja, jossa ilmestyivät tilan valaistusta, LED-valonlähdettä ja lampputyyppejä käsittelevät ohjekortit. Ohjekortteja laadittiin myös muilta osa-alueilta kuten Koulurakennuksen kalusteista, ravintolan tupakointitilasta ja esteettömästä liikkumisja toimintaympäristöstä. Suunnitteludokumentteja käsitteleviä ohjekortteja julkaistiin piirustuslehden laadinnasta ja rakennuspiirustusten mitoituksen esittämisestä. Ohjekortteja julkaistiin toimintavuonna 14 kpl (106 s.). Toimintavuonna 2007 julkaistut SIT-ohjekortit on lueteltu sivulla 60. SIT-säännöstiedostossa julkaistiin esimerkiksi ravintolan tupakointitilaa, sähköturvallisuutta, osakeyhtiölakia ja arkistotiloja koskevia säännöksiä. Säännöksiä julkaistiin yhteensä 13 kpl (155 s.) SIT-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja Sisustusarkkitehdit SIO ry. Kortiston päätoimittajana toimi saakka tekn. tri Markku Lappalainen ja projektivastaavana toiminut sisustusarkkit. Ari Jääskö siirtyi päätoimittajaksi lokakuun alusta lukien. Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) Toimintavuonna valmistuivat talotekniikkatöiden menekkikortit, työmaan aluesuunnittelun ohje, neljä työturvallisuusaiheista korttia sekä eristys- ja saumaustöiden päivitetyt menekit ja menetelmät. Toimintavuonna ilmestyi kaikkiaan 1 tiedote, 4 suunnitteluohjetta ja 11 Talo-Ratu -korttia (yhteensä 16 korttia, 180 s.) sekä yksi käsikirja (352 s.) ja hakemisto (43 s.). Ratu CD:lle päivitettiin uusia työmenekkitiedostoja ja ns. Ratu-laskin. Ratu CD:n sisältämä Rakennusalan työturvallisuus -osio päivitettiin kolme kertaa (72 korttia, 307 s.). Ratu CD ja paperimuotoinen Ratu-kortisto päivittyivät kolmesti toimintavuonna. Toimintavuonna 2007 julkaistut Ratu-tietokortit on lueteltu sivulla 60. Ratu-kortiston laajuus oli vuoden lopussa sivua. Ratu-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja Talonrakennusteollisuus ry. Päätoimittajana toimi RI Raija Lahtinen. Työturvallisuuskansio Työturvallisuustiedoston ylläpitoa ja kehittämistä ohjaava toimikunta kehitti kortistoa järjestelmällisesti siihen suuntaan, että se tulee lähitulevaisuudessa sisältämään kaikki rakennustyömailla 12 RAKENNUSTIETO

15 KH-kortisto Asuintalon ATK-huoltokirja 179 s. KH-kirjat 521 s. Asuintilojen käyttöohjeet 50 s. Ohjeet s. Tuotetieto s. Tiedonjyvät 161 s. Säännökset 1120 s. esillä pidettävät säädökset. Vuoden viimeisen päivityksen jälkeen tavoite oli lähes saavutettu. Kortistoa täydennettiin kolmella päivityksellä (yhteensä 72 korttia ja 307 s.) Poistuneet kortit huomioon ottaen kortiston laajuus vuoden 2007 lopussa oli 263 korttia (1 277 s.). KH-kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) Toimintavuoden helmikuussa julkaistiin painetun KH-kortiston viimeinen tuoreutuserä. Painetun kortiston korvasi marraskuussa 2006 avattu KH Net -kiinteistötietopalvelu. KH-kortisto CD:n julkaiseminen jatkui. KH-kortistoa täydennettiin kolmella tuoreutuserällä. Ohjekortteja julkaistiin 14 kpl (167 sivua), tiedonjyväkortteja 7 kpl (21 sivua), säännöskortteja 31 kpl (321 sivua) sekä tarvike- ja tuotekortteja 200 kpl (673 sivua). Toimintavuonna 2007 julkaistut KHohjekortit ja -tiedonjyvät on lueteltu sivulla 60. Vuoden aikana päivitettiin asuntokaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tilaajan ja suorittajan ohjeet. Kortit kävivät laajalla lausuntokierroksella. Muissa uusissa tai päivitetyissä ohjekorteissa käsiteltiin mm. parhaan siivousyrityksen valintaa, liputusta, kiinteistön ylläpidon indeksiä, rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteita rakennushankkeessa, sammuttimia ja tupakointitilan rakentamista ravintolaan. KH-tiedonjyvät käsittelivät mm. kiinteistöjen ja asunnon kunnon selvitysmenetelmiä, taloyhtiön kuntotodistusta ja putkistojen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. Asunto-osakeyhtiöitä käsittelevissä tiedonjyvissä olivat aiheina mm. tulisijan käyttökielto ja korkeimman oikeuden ennakkopäätös asunto-osakeyhtiön hallinnon vastuusta eräässä kolmannelle osapuolelle sattuneessa vahinkotapauksessa. Asuintalon ATK-huoltokirjan sähköjärjestelmien huolto-ohjeet päivitettiin, samoin Asuintilojen käyttöohjeet. KH-kortisto osallistui toimintavuonna Taloyhtiö tapahtumaan, Hämeenlinnan Isännöintipäiville ja Kiinteistö 07 -messuille. KH-toimitus osallistui Kehittyvä Kiinteistö -lehden toimituskunnan työskentelyyn. KH-kortisto jatkoi KiinteistöRYLin projektinjohtoa. Toimintavuoden aikana kaikki toimikunnat aloittivat työnsä. KiinteistöRYLin verkkosovelluksen valmistelevat työt aloitettiin. KH-kortiston julkaisijoina olivat Rakennustietosäätiö RTS:n lisäksi 15 kiinteistöalan yhteistyökumppania. KH-kortiston päätoimittajana toimi DI Anita Pietikäinen. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjavalikoima koostuu rakennus- ja kiinteistönpitoalan sopimuslomakkeista, tehtäväluetteloista, asiakirjamalleista ja sopimusehdoista. Tuotteita julkaistaan paperilomakkeina ja Internetissä Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa Toimintavuonna ilmestyi sopimusasiakirjavalikoimaan 16 uutta lomaketta ja 5 käännöstä. Julkaistut lomakkeet on lueteltu sivulla 61. Sopimusasiakirjatuotteista solmittiin käyttöoikeussopimuksia koskien yksittäistä asiakkaalle personoitua tuotetta. Tuotteiden sisältö on tunnistettavissa alkuperäiseksi, lisäksi tuotteessa on asiakaskohtaisesti toimitettua aineistoa. Toimintamallia tullaan jatkamaan tulevina vuosina. Sopimusasiakirjat-yksikön päätoimittajana toimi ins. Kimmo Lehtonen. Kirjakustannustoiminta Toimintavuonna kustannettiin suomenkielistä rakennusalan ammattikirjallisuutta, kirjoja kodinrakentajille, englanninkielisiä arkkitehtuurikirjoja ja 16 tyyppihyväksyntäohjetta. Hyvä yhteistyö ministeriöiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa jatkui. Opetusministeriön kanssa julkaistiin seitsemän kirjaa, joista neljä oli ensipainoksia. Ympäristöministeriön kanssa julkaistiin yhteensä 19 kirjaa. Niistä 16 oli Tyyppihyväksyntäohjeita, joista julkaistiin sekä suomen- että ruotsinkieliset versiot. Yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n kanssa jatkettiin tuotemallioppaiden tekoa. Sarjassa ilmestyi julkaisu Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa. Julkaisu on osa ProIT -hankkeen tuloksia. Puuinfon kanssa tehtiin yhteistyönä Kotina puinen kaupunkikylä Wooden Urban Villages -kirja. Kuvanveistäjä Raimo Utriaisen taiteesta ja elämästä kertova kirja Soiva viiva ilmestyi helmikuussa yhtä aikaa Espoon taidemuseo Emmassa avatun näyttelyn kanssa. RAKENNUSTIETO 13

16 Pientalo-sarjassa ilmestyi ensipainoksena Pientalon perustukset -kirja. Klara.biz- kustannuslaskentaohjelmista ilmestyi 6. versio. Englanninkielisinä kirjoja ilmestyi seitsemän, joista kolme oli ensipainoksia. Toukokuussa ilmestyi Arkkitehtitoimistojen liiton kanssa yhteistyönä tehty kirja Office Buildings in Finland, syyskuussa Alvar Aalto Summer Homes, joka on kolmas osa Aallon asuntoarkkitehtuurisarjassa, ja lokakuussa Wood Architecture in Finland photographed by Jussi Tiainen -kirja. Uusintapainokset otettiin Zumthor, Small Houses in Finland, Architecture of Image ja Finnish Sauna -kirjoista. Vuonna 2006 ilmestynyt Villas and Saunas in Finland -kirja oli ehdolla RIBA International Book Awardista Lontoossa (long list nominee). Markkinoinnin pääpaino oli suoramarkkinoinnissa ja lehti-ilmoituksissa. Vuoden alussa allekirjoitettiin ECPPC:n European and Chinese Publisher Promotion Centerin kanssa sopimus englanninkielisten Rakennustiedon arkkitehtuurikirjojen markkinoinnista Kiinassa. Toimintavuonna osallistuttiin Habitare 07 -messuille, Oma koti -messuille, Kirjan ja ruusun päivä -tapahtumaan sekä Tampereella pidettävään Henki ja elämä -tapahtumaan. Helsingin kirjamessuille osallistuttiin jälleen yhteisellä osastolla Vastapainon, Gaudeamuksen, Loki-kirjojen, Basam Booksin, Tutkijaliiton ja toimintavuonna mukaan liittyneen Avain-kustannuksen kanssa. Lisäksi oltiin mukana Frankfurtin kirjamessuilla henkilöedustuksella sekä Lontoon, Göteborgin, Varsovan, ja Moskovan kirjamessuilla SKY:n tai FILI:n kautta pelkästään kirjojen välityksellä. Informoimme uutuuskirjoista niin kotimaan kuin ulkomaiden lehtiä, joissa julkaistiin useita artikkeleita Rakennustiedon kustantamista kirjoista. Yhteensä toimintavuonna ilmestyi 46 nimikettä ja lisäksi 16 suomen- ja ruotsinkielistä tyyppihyväksyntäohjetta. Ensipainoksia kirjoista oli 21 kpl, joista CD-muodossa 2 kpl. Kirjojen keskimääräinen painosmäärä oli kpl, CD-tuotteiden 500 kpl.toimintavuonna julkaistut kirjat, tyyppihyväksyntäohjeet ja CD-tuotteet on lueteltu sivulla 61. Kustannuspäällikkönä toimi RA Tiina Heloma. Rakennuskirjakauppa Vuosi 2007 oli Rakennuskirjakaupan 21. toimintavuosi. Ostotapahtumien määrä toimintavuonna oli ja kirjakaupan liikevaihto jatkoi tasaista nousuaan. Rakennuskirjakauppa mainosti näkyvästi paikallislehdissä, mikä lisäsi kuluttajasektorin asiakkaiden määrää edellisvuoteen verrattuna. Rakennuskirjakauppa keskittyi sekä omien että välitettävien arkkitehtuuri- ja tietokirjojen markkinointiin ja myyntiin sekä uusien sähköisten omien tuotteiden myyntiin. Kirjakauppa osallistui Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa teematapahtumiin ja järjesti yhteistyössä Rakennuskeskuksen kanssa maalis- ja lokakuussa Rakenna ja remontoi -teemapäivän. Rakennuskirjakauppa oli mukana kuudessa eri messutapahtumassa: maaliskuussa infra-alan messuilla Wanhassa Satamassa, huhtikuussa Omakoti-messuilla Messukeskuksessa, toukokuussa perinteisessä Kirjan ja ruusun päivän -tapahtumassa Kampin Narinkka-torilla, syyskuussa Habitare-messuilla ja lokakuussa Omakoti- ja Kirjamessuilla Messukeskuksessa. Perinteinen ALEmyynti järjestettiin Rakennuskirjakaupassa marras-joulukuussa. Myymäläpäällikkönä toimi Mirja Ahlstedt-Hallikainen. Rakennustieto Lehdet Rakennustieto Lehdet vastaa Rakennustiedon julkaisemista ja kustantamista ammattiaikakauslehdistä. Vuonna 2007 lehtiä oli neljä. Lisäksi yksikkö teki yhden numeron Kodin Rakennustieto -ilmaisjakelulehteä Helsingin alueelle. Rakennustaito-lehti Rakennustaito-lehden toinen julkaisija ja lehden perustaja on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. RKL on tilannut Rakennustaidon kaikille jäsenilleen. Rakennustaito on rakennusalan vanhin yhtäjaksoisesti ilmestyvä ammattilehti. Vuosi 2007 oli Rakennustaidon 102. ilmestymisvuosi ja lehteä ilmestyi 10 numeroa. Verkkolehti täydensi painettua aikakauslehteä nopeatempoisella alan uutistarjonnalla. Rakennustaito-lehden toimintaa tuki julkaisijoiden taustaryhmiä 14 RAKENNUSTIETO

17 edustava päätoimikunta eli toimitusneuvosto. Se kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. RY. Rakennettu Ympäristö -lehti RY. Rakennettu Ympäristö -lehden toisena julkaisijana on Rakennustarkastusyhdistys ry. Työjaon mukaisesti Rakennustarkastusyhdistys vastasi lehden sisällöstä. Lehden julkaisijoiden edustajista koostuva seitsenhenkinen päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Päätoimikunta paneutui lehden talouteen, yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä sisällöllisiin asioihin. RT. Rakennettu Ympäristö -lehden tulevat haasteet ovat kuntasektorin ulkopuolisen tilaajakunnan laajentaminen sekä mediamyynnin kehittäminen lehden ansaitsemalle tasolle. Lehden päätoimittajana toimi varat., VM Lauri Jääskeläinen. Locus-lehti Locus-lehden toisena julkaisijana on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Lehteä ilmestyi toimintavuonna kahdeksan numeroa sekä yksi englanninkielinen advertoriaalinumero syksyllä. Lehden keskimääräinen kertapainos oli kpl. Locuksella oli viisijäseninen päätoimikunta, joka kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Lehden sisältöä päätoimittajan apuna hahmotteleva toimitusneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa. Locuksen päätoimittajana toimi VTM Saara Kerttula ja hänen ollessaan estynyt loppuvuodesta päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. Kehittyvä Kiinteistö -lehti Kehittyvä Kiinteistö -lehden perustivat Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS niin, että sen varsinainen ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa Lehti menee kaikille Isännöintiliiton jäsenille. Lehti ilmestyi toimintavuonna kuutena numerona ja vuoden lopussa sen levikki oli kappaletta. Lehteä jaettiin runsaasti eri messuilla ja muissa tapahtumissa, joissa lehteä tehtiin tutuksi. Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Lehden sisältöä suunniteltiin kuusi kertaa kokoontuneessa toimitusneuvostossa. Kehittyvän Kiinteistön tilaajamäärän kasvaessa reilulla kappaleella vuonna 2007 julkaisijat päättivät nostaa lehden ilmestymistiheyden kahdeksaan numeroon vuodessa vuonna Lehden tekijäresursseja kasvatettiin palkkaamalla lehdelle toimitussihteeri marraskuussa Lehden levikin ja siten myös mediatuottojen odotetaan nousevan edelleen. Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. Kodin Rakennustieto -lehti Helsingin talousalueelle jaettava Kodin Rakennustieto on tabloid-kokoinen ilmaisjakelulehti, jonka tavoitteena on tehdä Rakennustiedon näyttely-, kirjakauppa- ja tietopalveluja tutuksi kuluttajasektorille. Lehden keväällä 2007 ilmestynyt numero oli suunnattu erilaisia korjaustoimenpiteitä suunnitteleville pientalotalouksille. Lehteä jaettiin noin kappaletta lähinnä Helsingin, Espoon ja Vantaan pientaloaueilla. Rakennustieto Koulutus Koulutusyksikön vastuulla on maksullisten koulutusten ja seminaarien suunnittelu, markkinointi sekä toteuttaminen. Lisäksi yksikkö järjestää tuotekoulutusta sekä omalle henkilökunnalle että asiakkaille. Koulutusyksikkö huolehtii myös Rakennustietosalin vuokraustoiminnasta. Vuonna 2007 jatkettiin InfraRYL-koulutuksia. Tilaisuuksia oli kolme Turussa ja yksi Helsingissä. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin 140 kuulijaa. Toinen merkittävä koulutusaihe oli Tietomalliseminaarit, joita järjestettiin yhteensä neljä eri tilaisuutta hieman erilaisin aihein. Seminaareihin osallistui yhteensä 156 kuulijaa. Loppusyksystä järjestettiin Arkkitehtitoimisto bisneksenä -seminaari, johon osallistui kolmisenkymmentä kuulijaa. Rakennustietosalin vuokraustoiminta jatkui entiseen tapaan. Koulutuspäällikkönä toimi hum. kand. Tarja Teittinen. RAKENNUSTIETO 15

18 Kuopion Rakennustietopalkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Martti Kankkunen (oik.) päätoimikunnan puheenjohtaja Veikko Matikaiselta ja johtaja Eva Petsalolta. Lappeenrannan Rakennustietopalkinnon vastaanottivat Satamalaitoksen puolesta satamajohtaja, kaupunginsihteeri Juha Willberg (oik.) ja satamarakennusinsinööri Olavi Harju. Helsingin Rakennuskeskus Helsingin Rakennuskeskus on ollut pääkaupunkiseudun ammatti- ja pienrakentajien luotettava, puolueeton tietolähde jo 75 vuotta. 75-vuotispäiviä vietettiin 29. marraskuuta Helsingin Runeberginkadulla työn merkeissä asiakkaita neuvoen ja opastaen. Rakennuskeskukseen tutustui kuukausittain useita rakennusalan kurssiryhmiä ja opiskelijoita. Ulkomaalaisten rakentajien kiinnostus suomalaisia tuotteita kohtaan näkyi useina vierailuina näyttelyssä. Kaukaisimmat vieraat saapuivat Etelä-Koreasta. Eniten ulkomaalaisia kävijöitä tuli Venäjältä, Virosta ja Latviasta. Erityisen mielenkiintoisena projektina oli avustaa Belgian suurlähetystöä löytämään sikäläisille rakennusteollisuuden yrityksille mahdollisia yhteistyökumppaneita suomalaisista yrityksistä. Helsingin Rakennuskeskuksessa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Omista tilaisuuksista tärkeimmät olivat Rakenna ja remontoi -messut keväällä ja syksyllä. Näytteilleasettajien tapahtumat olivat etupäässä tuoteuutuuksien lanseeraustilaisuuksia sekä Scanforma-muotoilukilpailun tulosten julkistamistilaisuus. Näyttelyn yhteydessä olevassa Rakennustietosalissa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Myös alan järjestöt järjestivät Rakennustietosalissa useita tilaisuuksia, esimerkiksi AKHA ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry. Näiden seminaari- ja koulutustapahtumien myötä alan ammattilaisten osuus näyttelykävijöistä monipuolistui. Tilaisuuksien yhteydessä osallistujille jaettiin tietoa näyttelyn palveluista. Pääkaupunkiseudun pientalorakentamisen ja asuntokaupan vilkkaus näkyi sekä näyttelyssä annettavan että puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun runsaana kysyntänä. Lisäksi pääkaupunkiseudun asuntokannan ikääntymisen myötä kasvava asiakasryhmä oli kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät sekä saneerauksia valmistelevat taloyhtiöiden hallitusten jäsenet. Uutena palveluna näyttelyyn järjestettiin taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä palveleva putkiremonttia käsittelevä infopiste. Pisteestä löytyy yleistietoa putkiremontista, tuotetietoa sekä tietoa urakoitsijoista ja suunnittelijoista. Valistuneet kuluttajat arvostavat rakennuskeskuksen puolueetonta asiantuntemusta ja neuvontaa sekä hakevat kestäviä ratkaisuja rakennus- ja remonttihankkeisiinsa. Vuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus sai positiivista näkyvyyttä sanomalehdissä, rakennusalan ja kuluttajapalveluun liittyvien lehtien palstoilla sekä kuuluvuutta pääkaupunkiseudun radiokanavilla. Erityisesti 75-vuotispäivään liittyvä tiedottaminen näkyi useissa julkaisuissa. Helsingin Rakennuskeskus osallistui pääkaupunkiseudulla pidettäville rakentamisen messuille ja infopäiville sekä oli mukana Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston omakotirakentajille järjestämissä tiedotus- ja neuvontatilaisuuksissa. Uudistetun näyttelyn ja Helsingin Rakennuskeskuksen palveluiden tunnettuuden parantamiseksi maaliskuussa jaettiin pääkaupunkiseudun pientalotalouksiin Kodin Rakennustieto -lehti kappaleen painoksena. Näyttelyssä kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta valitsi vuoden 2007 rakennustuotteeksi maxit Oy Ab:n maxit airfresh sisäilmaa puhdistavan pinnoitteen. Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli 163 näytteilleasettajaa ja näyttelypaikkoja oli vuokrattuna 212,5 yksikköä. Toimintavuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus palveli yli asiakasta. Näyttelypäällikkönä toimi RI Eero Salenius. Rakennustieto Kuopio Rakennustieto Kuopio palveli Kuopion talousalueen ammattirakentajia ja kuluttajia jakamalla ajankohtaista rakennustietoa. Kuopion lukiolaiset, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat käyttivät Tieto-kirjakaupan oppikirjavalikoimaa hyväkseen hankkiessaan oppikirjoja. Alueyksikössä kävi toimintavuoden aikana asiakasta. Rakennusnäyttelyssä oli mukana 37 yritystä. Kuopion Rakennustiedon tiloissa järjestettiin Sopimuslomake Net -ohjelman ja Klara.biz-kustannuslaskentaohjelman koulutustilaisuudet. Alueyksikkö julkaisi maaliskuussa 20-sivuisen tabloid-lehden Kodin Rakennustieto. Lehden painosmäärä oli kpl ja se jaettiin jokaiseen kotiin Kuopion ja Siilinjärven alueella sekä Kuopion ympäristökuntien taajama-alueilla. Lehti oli saatavilla 16 RAKENNUSTIETO

19 Oulun Rakennustietopalkinnon saaja arkkitehti, tutkija Kaarina Niskala johtaja Asko Mikkolan vierellä. myös Kuopion lähikuntien rakennusvalvontavirastoissa sekä rakennustarvikeliikkeissä. Kuopion Rakennustietoon tutustui vuoden aikana useita rakennus- ja muotoilualaa opiskelevia oppilasryhmiä ammattikorkeakoulusta, ammattioppilaitoksista ja aikuisopistoista. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Kuopion Rakennustietopalkinnon 2007 toimitusjohtaja Martti Kankkuselle Savocon Oy.stä. Kuopion Rakennustiedon johtajana toimi MKT, merkonomi Eva Petsalo. Rakennustieto Lappeenranta Rakennustieto Lappeenranta toimii Lappeenrannassa osoitteessa Raatimiehenkatu 20. Rakennustieto Lappeenranta keskittyi rakennusalan tietopalvelujen ja oppikirjojen myyntiin toimialueellaan. Alueyksikkö järjesti useita kortistojen ja Sopimuslomake Net -palvelujen koulutus- ja myyntitilaisuuksia toiminta-alueellaan. Asiakaskäyntien määrä pysyi hyvänä toimintavuoden aikana. Rakennustieto Lappeenranta julkaisi keväällä Kodin Rakennustieto -lehden, joka jaettiin Lappeenrannan ja Imatran talousalueilla kappaleen painoksena. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Lappeenrannan Rakennustietopalkinnon 2007 Lappeenrannan kaupungin Satamalaitokselle. Rakennustiedon Sopimusasiakirjat-yksikkö muutti Lappeenrannan alueyksikköön elokuussa. Lappeenrannan Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi Markku Huoso. Rakennustieto oulu Tampereen Rakennustietopalkinnon vastaanotti ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi (oik.) päätoimikunnan puheenjohtaja Hannu Järviseltä. Vuosi 2007 oli Oulun Rakennustiedon 41. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana myymälässä ja näyttelyssä vieraili noin henkilöä. Sekä välitettävien että erityisesti omien tuotteiden myynti oli toimintavuonna hyvä. Oulun Rakennustiedossa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Oppilaitoksista Oulun ammattikorkeakoulun rakennusosaston aloittaneet 4 kurssia vierailivat alueyksikössä ja heille pidettiin tiedotustilaisuus Rakennustiedon palvelutarjonnasta kullekin kurssille erikseen. Myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla aloittaneet opiskelijat vierailivat ryhmänä ja heille esiteltiin Rakennustiedon toimintaa. Rakennusalan ammattijärjestöistä RIA ja YTR (yhteistyöryhmä SAFA, RIL, RIA, RKM, IL ja LVI) pitivät kokouksiaan Oulun Rakennustiedon tiloissa. Oulun Rakennustieto julkaisi yhden 16-sivuisen Kodin Rakennustieto -lehden, jonka levikki oli ja jakelualueena Oulun kaupungin ja ympäristökuntien kotitaloudet. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Oulun Rakennustietopalkinnon 2007 arkkitehti, tutkija Kaarina Niskalalle. Oulun Rakennustiedon johtajana toimi RI Asko Mikkola. Rakennustieto Tampere Rakennustieto Tampere toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan tiedon levittämistä Pirkanmaan talousalueella. Tietotuotteita myytiin sekä rakennusalan ammattilaisille että pienrakentajille. Toiminnassaan alueyksikkö keskittyi omien tuotteiden myyntiin ja näyttelymyyntiin. Näyttelyssä oli vuoden lopussa 86 näytteilleasettajaa. Kävijöitä vuoden 2007 aikana näyttelyssä ja kirjakaupassa oli noin Yksikkö piti vuoden aikana kaksi Rakenna ja remontoi -tapahtumaa. Kirjakaupan valikoima sisälsi rakentamisen kirjallisuuden ja lomakkeiston ohella teknisen piirtämisen välineet sekä ArchiCADtuotteet. Tampereen Rakennustieto on edelleen Suomen suurin ArchiCAD-jälleenmyyjä. Koko vuoden ajan painopiste oli digitaalisten tuotteiden ja nettituotteiden myynnissä. Ulkomaalaisiin asiakkaisiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä ja etsittiin uusia kirjalevityskanavia. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Tampereen Rakennustietopalkinnon 2007 Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kiinteistötoimelle. Tampereen Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi Pasi Pulakka. RAKENNUSTIETO 17

20 ET-INFOKESKUSE AS ET-INFOkeskusen viidentenätoista toimintavuonna yhtiön oma kustannustoiminta ja seminaaritoiminta laajeni edelleen. Toimintavuoden aikana alkoi vironkielisen Internetissä toimivan rakennustarviketietopalvelun ehitustooted.ee mediamyynti. Sen tarkoituksena on olla osa tulevaisuuden sähköisiä vironkielisiä tietopalveluja. Vuoden aikana käytiin myös neuvotteluja Klara kustannustietoohjelman lokalisoimisesta Viron markkinoille sekä siihen kuuluvan kirjan kustantamisesta ET-INFOkeskuse kustansi Viron markkinoille seuraavat betonialan kirjat: Betoon ja raudbetoon. BÜ2 Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine. Betoon ja raudbetoon. BÜ3 Projekti ehituskirjeldus ja joonised. ETF- ja KH- kortistojen täydennystä jatkettiin normaaliin tapaan ja RT-ohjekortteja käännettiin viron kielelle. Seminaariohjelman 2007 mukaisesti järjestettiin 27 koulutusseminaaria. Seminaaritoiminta tuki oleellisesti samoissa tiloissa olevaa näyttelytoimintaa, jossa on esillä 64 näytteilleasettajan tuotteet. Näyttelypaikka on toiminut hyvänä alustana ja yhdyssiteenä Viron rakennusmarkkinoille haluaville uusille yrityksille. Näyttelyssä vieraili toimintavuonna yli kävijää joista valtaosa oli rakennusalan ammattilaisia. ET-INFOkeskusen tuotteet ovat saatavissa myös Tarton infopisteessä. Yhtiö kehittää ja pitää yllä kotisivujaan osoitteessa Sieltä saa helposti tietoa yhtiön tuotteista ja palveluista. Yhtiön palveluksessa oli toimintavuonna 5 henkilöä. Toimitusjohtajana toimi Kea Siidirätsep. PIETARIN RAKENNUSKESKUS PCC Toimintavuosi oli Pietarin Rakennuskeskus PCC:n kahdestoista. Pietarin Rakennuskeskuksen näyttely-, seminaari- ja toimistotilat sijaitsevat Pietarin Rakennusteknisen Instituutin talossa osoitteessa Torzhkovskaya ulitsa 5. PCC hankki vuonna 2005 toimistohuoneiston, jota ei toimintavuoden aikana ole vielä otettu käyttöön. PCC jatkoi kirjakauppa-, seminaari- ja julkaisumyyntitoimintaansa, kustansi Infstroy-lehteä sekä jatkoi sähköpostimarkkinointipalveluaan nimeltään Infstroy-direct. Pietarin Rakennuskeskus tarjosi myös tullaus- ja huolintapalveluja Suomesta Venäjälle. Toimintavuonna PCC jatkoi venäjänkielisten tarvikekorttien laadintaa Venäjällä toimiville yrityksille kauppanimellä Stroifail. PCC:n ajantasaiset Internet-palvelut löytyvät osoitteesta www. infstroy.ru. Näyttelyssä vieraili runsaat kävijää, joista edelleen valtaosa oli asiantuntijoita. Näyttelyssä oli esillä noin sadan yrityksen tuoteinformaatiota. Pietarin Rakennuskeskus lähetti näytteilleasettajilleen kaksi kontaktiraporttia, joissa kontaktien lisäksi esiteltiin Pietarin alueen ja kaupungin rakentamisen näkymiä sekä ajankohtaisia rakennusprojekteja yhteystietoineen. Pietarin Rakennuskeskus järjesti toimintavuonna 52 erilaista tilaisuutta, joihin osallistui kuulijaa. PCC järjesti mm. seminaarit nykyaikaisista katemateriaaleista, säätöjärjestelmistä, peruskorjauksesta ja paloturvallisuudesta. PCC järjesti teknologia- ja tuote-esittelyjä useiden yritysten kanssa, joita olivat mm. Knauf, Uponor, Melikon-Polar, Alöutec sekä Penoplex. PCC teki yhteistyötä Lenexpon kanssa Batimant-messuilla, joiden yhteyteen PCC järjesti Luoteis-Venäjän rakentajien II kokouksen sekä osallistui Baltic Building Week -tapahtumaan. PCC:n omat kontaktipäivät suomalaiselle teollisuudelle järjestettiin Helsingissä kesäkuussa. PCC:n palveluksessa oli 16 työntekijää. Keskuksen toimitusjohtajana toimi Irina Belinskaya. 18 RAKENNUSTIETO

21 Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt muodostavat organisaation, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietoon kuuluvat säätiön kokonaan omistama Rakennustieto Oy sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä enemmistöomistajina omistamat ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %), St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %), Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %) sekä Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %). Lisäksi konserni on vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %). Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhtiö ja toimii koko yhteisön tutkimus- ja kehitysyksikkönä. Säätiö toimii missionsa mukaisesti pitkäjänteisesti koko alan puolesta, panostaen jatkuvasti palvelevaan kehittämistyöhön. Säätiö oli toimintavuonna mukana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyörakenteissa, mm: päätösvaiheeseen tulleen Rakennuspoliittisen ohjelman seurantatyössä aktiivisena toimijana (KiRa) Kiinteistö- ja rakentamisalan foorumin ja ensimmäisten Talkoiden valmistelussa ARMI-yhteistyön puheenjohtajuusvuoro lankesi toimintavuonna Rakennustietosäätiön RTS:n hoidettavaksi. Toiminnan painotus oli ARMI-päivän järjestelyissä, yhteisen viestinnän valmistelussa ja keskinäisen yhteistyön kehittämisessä. hallituksen puheenjohtaja toimi UICB:n, kansainvälisen rakennuskeskusten liiton, puheenjohtajana ja Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja sen pääsihteerinä. UICB:n webhosting- ja taloushallinnon tehtävät olivat Rakennustieto Oy:n hoidettavina. säätiön edustaja osallistui tuotemallistandardia ylläpitävän IAI / Building Smart -järjestön toimintaan säätiön edustaja osallistui luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kattojärjestö ICIS:in toimintaan säätiö on rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n jäsen Taideteollisen korkeakoulun hallitus / yliasiamies Tukholman Kungliga Tekniska Högskolan, Arkkitehtikoulun hallitus / yliasiamies Betonijulkisivupalkinto-jury / yliasiamies Puupalkinto-jury / yliasiamies Vuoden erikseen mainittavia aktiviteetteja olivat: panostus RT-rakennusselostus Net -palveluun panostukset Kiinteistö- ja InfraRYL -hankkeisiin InfraRYL-hankkeen tulosten ylläpito-organisaation käynnistäminen RT-kortiston Internet-palvelu otettiin käyttöön LVI-kortiston Internet-palvelu otettiin käyttöön Talo nimikkeistö valmistui sisäilmastoluokitustoiminta jatkui vilkkaana Alvar Aalto -kirjasarja täydentyi kahdella osalla Rakennusfoorumeja järjestettiin 8 kpl, joissa oli aiempaa enemmän osallistujia säätiö jakoi stipendejä 9 kpl, yhteensä ,00 säätiö myönsi kultaisia ansiomerkkejä 5 kpl RAKEVA-palkintoja jaettiin 2 kpl Keskuskauppakamarin palvelusvuosiansiomerkkejä myönnettiin 9 kpl alueellisia Rakennustietopalkintoja jaettiin 4 kpl Rakennustiedon ga-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran säätiö lähti mukaan opiskelijoille suunnattuun kilpailuun, jonka tuloksena toteutetaan Valkeakosken Asuntomessuille pientalokohde. Säätiön tuoma näkökulma kilpailuun on sisäilman puhtaus. Venäjä-yhteistyötä tiivistettiin mm. sopimalla julkaisujen vastavuoroisesta myynnistä Rakennustekniikan keskus -säätiö lakkautettiin toimintavuonna. Vuoden tärkeimpiä organisaation kehittämisoperaatioita oli Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitusten yhteinen vuotuinen strategiaseminaari Tampereella, jossa käsiteltiin strategian valmistelussa esiin nostettuja toimintaympäristön muutokseen liittyviä tekijöitä ja niiden heijastusvaikutuksia Rakennustiedon linjauksiin. Strategian pohjaksi tehtiin mm. perusteellinen koko Rakennustiedon henkilöstön osaamiskartoitus. RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS 19

22 Hallitus kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa. Säätiön yliasiamiehenä aloitti vuoden alusta Matti Rautiola. Yliasiamies on hallituksen sääntömääräinen jäsen. Yliasiamiehen tehtävästä vuoden alussa eläkkeelle jäänyt Gunnel Adlercreutz toimi hallituksen puheenjohtajana, samoin kuin Rakennustieto Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön toiminnasta raportoitiin totutun tavan mukaisesti säätiön hallitukselle. Edustajiston taustajärjestöjen määrä oli 48 ja edustajien määrä oli 52. Rakennustietosäätiön palveluksessa oli toimintavuonna 7 henkilöä. Säätiön hallituksen jäsenille ja yliasiamiehelle maksettiin palkkoja ja palkkioita ,28 euroa ja muille ,78 euroa. Säätiön tulos oli tavoiteltu ,55. Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2008 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Gunnel Adlercreutz, puheenjohtaja Aki Davidsson Paula Huotelin Tuire Kujala Jukka Kullberg Kari Kulmala Timo Myllys Risto Pesonen Matti Rautiola Eero Reijonen Jani Saarinen Markus Seppänen 20 RAKENNUSTIETO

Rakennustieto, historia

Rakennustieto, historia Rakennustieto, historia Rakennustaito-lehti, 1905 Rakentajain kalenteri, 1916 97. vuosikerta, myös e-kirjana Pysyväinen rakennusainenäyttely 1932, myöhemmin Helsingin rakennuskeskus Lopetettiin kesällä

Lisätiedot

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION RAKENNUSTIETO EDISTÄÄ HYVÄÄ RAKENNUS- JA KIINTEISTÖNPITOTAPAA RAKENNUSTIETO-yhteisön muodostavat Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedian julkistus 5.5.2010 Retki historiaan: Tarviketieto mukana jo yli sata vuotta TietoMedialla on yhtä pitkät juuret kuin Rakennustiedollakin 1905:Rakennustaito

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 DigiEduET / WP4 DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 Rakennustietoaineiston monikielinen julkaisujärjestelmä Rakennustieto Oy WP4 ja Ratu Net Toiminnallinen määrittely Rautalankamalli 9.10.2012 2

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset Miten InfraRYL palvelee Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset InfraRYL -hanke 3.3.2006 1 Kenelle InfraRYL Toimijat: omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat, huoltajat ja ylläpitäjät

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö 2 1.1 Omat palvelut -sivu 2 1.2 Aikakatkaisu 2 1.3 Etusivu 2 1.4 RT Ohjeet 2 1.5 RT Säännökset 2 1.6 RT Tuotekortit 2 1.7 RT Tarviketieto Net 3 1.8

Lisätiedot

Tietopalveluiden hinnasto 2015

Tietopalveluiden hinnasto 2015 Tietopalveluiden hinnasto 2015 www.oppitieto.fi www.rakennustietokauppa.fi Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2015 alkaen Tietopalvelut, nettikortistot RT Net -palvelu (sis. SIT Net -palvelun ja RT-rakennusselostus

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Rekonen/ir 18.11.2008 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun etusivu...

Lisätiedot

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Vuosikertomus 09 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 M1-päästö- ja puhtausluokitukset

Lisätiedot

RYLin laadinta. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Lehdistö 11.3.2013. = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset

RYLin laadinta. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Lehdistö 11.3.2013. = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset RYLin laadinta Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset Lehdistö 11.3.2013 lea.vettenranta@rakennustieto.fi 13.03.2013 1 MaaRYL 2010 RunkoRYL 2010 SisäRYL

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Jyväskylä 11.12.2017 Jaana Matilainen> Jyväskylä> 11.12.2017 1 RT-ohjeet suunnittelu- ja

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus.

Säätiön tarkoitus. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on rakennetun ympäristön parantaminen tukemalla taiteellisesti korkeatasoisten ympäristöjen, ympäristötaideteosten ja ympäristötaidehankkeiden suunnittelua ja toteuttamista,

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 11 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus RT tuotetieto Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus 7.6.2017 12.6.2017 1 Ohjelma Tilaisuuden avaus Matti Rautiola, yliasiamies,

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Kiinteistönpito/Rekonen/ir 1.12.2009 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje joulukuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä Tavoitteita ja toimintasuunnitelman sisältöä vuodelle 2014 Harri Mäkelä InfraTM hanke, koordinaattori InfraTM ja building SMART Infra vuonna 2014 PRE-ohjelman

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT

KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto kasvoi hieman Liikevaihto 51,5 (50,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,9 prosenttia V. 2012 vertailulukuihin sisältyy 3,4 MEUR sopimustuotekehitystoiminnasta kertynyttä liikevaihtoa,

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio KIRA-alan digitalisaatio Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. 1 Vahvuuksiamme ovat esimerkiksi biotalous, puhtaat teknologiat ja digitalisaatio.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen Kohdennetut lausuntopyynnöt, sivu 1 TKK / arkkitehtuurin laitos Tampereen Teknillinen Yliopisto / Ralf Lindberg Jyväskylän yliopisto, Tuula Suontamo Oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto / rakennussuunnittelun

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS (4)

SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS (4) SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 Kortiston tarkoitus ja tavoite ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin hankintamenettelyn yleisiä

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Ratu-korttien hakeminen...3 c) Ratu-korttien lukeminen...5 Siirry Ratu Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu... 1 b) KH-korttien hakeminen... 3 c) KH-korttien lukeminen... 5 Siirry KH Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä KH Net

Lisätiedot

PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ

PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ PALO- JA RAKENNUS- LAINSÄÄDÄNTÖ 2018 RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN KORVAAVAT UUDET ASETUKSET NYT YKSISSÄ KANSISSA! Tilaa nyt pelastus- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattu Palo- ja rakennuslaisäädäntö

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy vuosiseminaari 7.10.2014 UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL 1. Uuma-käsikirjasto www-sivuilla 2. InfraRYL järjestelmä 3. UUMA-materiaalit InfraRYL-järjestelmään, vaihtoehtoja 4. Uusiomateriaalien nimitykset

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys

TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys 24.3.2014 1 RYLin oikeudellinen asema Hyvän rakennustavan kirjallinen kuvaus Edustaa koko rakennusalan käsitystä hyvästä rakennustavasta Määrittää työn lopputuloksen rakennusteknisen

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS 12.12.2011 Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikan käsikirja, esittely - ja keskustelutilaisuus, Helsinki 12.12. 2011 KÄSIKIRJAN TOTEUTUSTILANNE

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille Rakennustieto Oy PL 1004 (Malminkatu 16 A) 00101 Helsinki Puh. 0207 476 400 Fax 0207 476 340 www.rakennustieto.fi Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille VERKKOPALVELUT

Lisätiedot

Seve Ehituse AS esittely ja referensseja

Seve Ehituse AS esittely ja referensseja , 12915 Tallinna, Viro Y-tunnus 2252355-8 11.01.13 Helsingin Kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus / Kehittämisosasto Aleksanterinkatu 24 (PL 20) 00099 Helsingin Kaupunki 1. Hakijan tiedot esittely ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 ProCom on erittäin arvostettu jäsenkuntansa parissa (2017) ProComin strategiset painopisteet 2018 1. Olemme tunnustettu viestinnän mielipidejohtaja Olemme ammattilaisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus (AKK) 45244 17.11.-15.12.2010 Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Helsinki

Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus (AKK) 45244 17.11.-15.12.2010 Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Helsinki Keskiviikko 17.11.2010 08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.30 Avaus, koulutusohjelman esittely Koulutuspäällikkö, DI Pertti Huhtanen Kiinteistöalan Koulutuskeskus 09.30-10.00 FISE-pätevyysjärjestelmä

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

3 Kortiston käytettävyyden ylläpitäminen ja parantaminen

3 Kortiston käytettävyyden ylläpitäminen ja parantaminen SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 1(8) TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 Kortiston tarkoitus ja tavoite ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin hankintamenettelyn yleisiä

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt

RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, RT-kortiston päätoimittaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 Missio ja visio Missio Tuotamme hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävää rakennettua ympäristöä Parannamme rakennetun ympäristön

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Simon le Roux Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Se on nyt. -sinusta kiinni.

Se on nyt. -sinusta kiinni. Se on nyt -sinusta kiinni. Kiinteistöposti Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti. Me lehdentekijät olemme sitoutuneet toimimaan vastuuntuntoisena tiedonvälittäjänä koko kiinteistöalan päätöksentekoketjulle.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot