RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07"

Transkriptio

1 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07

2 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 6 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit 9 Rakennustieto Oy 10 Yleistä 10 RT-kortisto (Rakennustietokortisto) 10 LVI-kortisto 11 SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) 12 Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) 12 Työturvallisuuskansio 12 KH-Kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) 13 Sopimusasiakirjat 13 Kirjakustannustoiminta 13 Rakennuskirjakauppa 14 Rakennustieto Lehdet 14 Rakennustieto Koulutus 15 Helsingin Rakennuskeskus 16 Rakennustieto Kuopio 16 Rakennustieto Lappeenranta 17 Rakennustieto Oulu 17 Rakennustieto Tampere 17 ET-INFOkeskuse AS 18 Pietarin Rakennuskeskus PCC 18 RTS:n hallituksen toimintakertomus 19 Rakennustieto Oy:n hallituksen toimintakertomus 25 Rakennustiedon henkilöstö 30 Päätoimikunnat ja toimikunnat, kokoonpanot ja toiminta 32 Hallinto-organisaatio 55 Rakennustietosäätiö RTS:n edustajisto 55 Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus 57 Rakennustieto Oy:n hallitus 57 Toimintavuoden julkaisuja 59 RT-kortisto 59 LVI-kortisto 59 SIT-kortisto 60 Ratu-kortisto 60 KH-kortisto 60 Sopimusasiakirjat 61 Kirjat 61 Graafinen suunnittelu ja taitto Mina Jokivirta Painotyö Rakennuspaino Oy, 2008 Paperi 130 g Print Speed, Kannet 250 g Print Speed Kuvitus Rakennustieto Oy:n vuonna 2007 kustantamista kirjoista Alvar Aalto Summer Homes, Esteetön luontoliikunta, Finnish Sauna, Kotina puinen kaupunkikylä, Office Buildings in Finland, Raimo Utriainen - soiva viiva, Wood Architecture in Finland Photographed by Jussi Tiainen, RT-tarvikekorteista, SIT-korteista sekä Rakennustiedon muista tuotteista ja vuoden 2007 tapahtumista. Muut kuvat: Jumbo2 ja Kotkan merimuseo Lemcon ja Finnforest WSP.

3 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2007

4

5 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Toimikausi 2007 on saatu kansien väliin. Vuotta leimasivat kiire ja muutospaineet ja omalta osaltani ensimmäinen varsinainen toimintavuosi uudessa tehtävässä. Mielenkiintoisen, antoisan ja työntäyteisen vuoden suurimpia ponnistuksia oli strategian perusteellinen läpikäynti. Työskentelyn tärkein rakenteellinen uudistus oli toimintaympäristön muutoksen laaja ennakointi, megatrendien sekä yhteiskunnallisten tahtotilojen tunnistaminen ja niistä seuraavien, Rakennustietoa koskevien vaikutusten arviointi. Vähintään yhtä vaativaksi osoittautui arviointien muuntaminen oikein mitoitetuiksi ja jaksotetuiksi panostuksiksi konkreettisiin toimenpiteisiin. Tarkastelun kohteina olivat sekä ulkoinen maailma, asiakkaamme että omat prosessimme. Konsernin sisäistä toimivuutta tarkasteltiin mm. osaamiskartoituksen, portfolioanalyysin ja Great Place to Work -selvityksen kautta. Tulokseksi saatiin lopulta yksi, koko organisaatiota koskeva strategia, toiminnan keskeinen työkalu, jonka päivitys tai mahdollinen uusiminen harkitaan jokaisen toimintavuoden alussa. Yhteinen havaintomme viittaa siihen, että viattomuuden aika alkaa olla ohi. Vaikka tulevaisuuden merkit aiheuttavat yhä lisää pohdittavaa, Rakennustieto pysyy ja haluaa pysyä rakentamisja kiinteistöalan yhteisenä tietotalona, jonka tuotteet ja palvelut ovat korkealuokkaisia, puolueettomia ja luotettavia. Toiminta on tasaisesti laajentunut ja talo on tullut tunnetuksi arvostettuna ja luotettavana tiedon tuottajana, julkaisijana, kustantajana sekä jakelijana. Rakennusalan asiantuntijuuden kokoava, satoja ihmisiä käsittävä toimikuntatyöskentelyn malli on ainutlaatuinen ja kelpaa esimerkiksi rakennusalan hyvistä, läpimenevistä käytänteistä myös muualle maailmaan. Mikään organisaatio ei kuitenkaan voi menestyä jatkuvasti vain tukeutumalla vanhaan. Vaikka Rakennustiedon perustehtävä on dokumentoida ajantasaista, kokeneiden asiantuntijoiden suodattamaa konsensustietoa sekä muokata ja jakaa se takaisin alan ammattilaisille, on muutamilla alueilla otettava kehityksen vauhdittajan rooli. Tästä roolista hyvinä esimerkkeinä olivat mm. Internetissä toimiviksi kehitetyt RT-kortisto, LVI-kortisto ja RT-rakennusselostus Net. Rakennustiedolle lankeavia haasteita ovatkin juuri informaatio- ja kommunikaatioteknologian sovellusten kehittäminen, mutta myös ympäristöongelmien ratkaisutyökalujen kehittäminen sekä globalisaation ilmiöiden kohtaaminen lähialueillamme. Jatkuvien, nopeutuvien ja yllätyksellisten muutosten varalle on myös luotava keinot, joilla niitä voidaan hallita, nopeasti ja yhä uudelleen. Rekrytoinnin onnistuminen on myös Rakennustiedossa sisäisistä haasteista tärkeimpiä. Työn mielekkyys ja tekemisen ympäristö tulee kehittää sellaisiksi, että ne jatkossakin houkuttelevat alan parhaat asiantuntijat hakeutumaan joukkoomme. Vastaukset löytynevät mm. organisaatiomuutoksen, fyysisen työympäristön toimivuuden ja laadukkuuden, tehokkaiden työkalujen ja yksityisten henkilöiden kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien kautta. Vuoden toinen merkittävä ja mielenkiintoinen prosessi oli osallistuminen Kiinteistö- ja rakentamisalan foorumin ja Talkoiden valmisteluun. Yhteistyö alan organisaatioiden kanssa oli hedelmällistä ja yhteistyösiteitä vahvistavaa. Lukuisten tapaamisten ja keskustelujen jälkeen erääksi kestohaasteeksi asettui kysymys klusterista ja strategisen huippuosaamisen keskittymästä. Esimerkiksi energiateollisuus lähtee omassaan teollisuuden suoranaisista eduista, mutta rakentamisen asema yhteiskunnassa on monimutkaisempi. Sen velvoitteet koskevat varsin pitkälle myös ympäristön käyttöarvoja ja rakennetun ympäristön vaikutusta kansalliseen kilpailukykyyn ja toimijoiden määrä on suuri. Rakennustiedon toimintavuoden aktiviteetit olivat konsernin vakituisen työnjaon mukaisia. Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot laajenivat, tutkimustoiminta ja julkaisujen tuotanto olivat vakaalla tasolla, sisäilman luokitustoiminta kasvoi edellisestä vuodesta, lehtien toiminta vakiintui ja nousi jo aavistuksen voitolliseksi. Olimme myös tukemassa alan opiskelijoita heidän eri hankkeissaan. Taloudellinen tulos jatkoi kehittymistään positiiviseen suuntaan. Tulevan vuoden odotukset ovat samansuuntaiset, turvallisen positiivinen tulos ja lisäksi maltillinen, orgaaninen kasvu. YLIASIAMIEHEN KATSAUS 3

6 WSP WSP WSP

7 Rakennustieto Rakennustieto on organisaatio, jonka muodostavat Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt. Rakennustietoon kuuluvat säätiön kokonaan omistama Rakennustieto Oy sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä enemmistöomistajina omistamat ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %), St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %), Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %) sekä Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %). Lisäksi RTS on vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %). RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Rakennustietosäätiö on yksityinen ja yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa johtavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennusala on edustettuna 48 järjestön ja yhteisön kautta. Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö ja toimii koko yhteisön tutkimus-, kehitysja luokitusyksikkönä. Kannattaviksi itsenäisiksi liiketoiminnoiksi muotoutuvat hankkeet siirtyvät säätiöltä yhtiölle. Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Rakennustietosäätiö on pääsääntöisesti Rakennustieto Oy:n kustantamien tuotteiden julkaisija, joko yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa. Näitä tuotteita ovat kortistot, sopimusasiakirjat, tietokannat, lehdet, kirjat, näyttelyt ja Rakentajain kalenteri. Säätiön oma tutkimuspanos on vakaa henkilöresursoinnin kuin budjettirahoituksen osalta. Säätiö osallistuu jatkuvasti kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia, jakaa stipendejä, ansiomerkkejä ja useita rakennusalan palkintoja. Toimintavuonna säätiö osallistui ympäristöministeriön johtaman kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman seurantatyöhön. Lisäksi säätiön edustaja toimi seurantatyöryhmän sihteerinä. Kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman loppuraportti luovutettiin asuntoministerille joulukuussa. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa olivat sisäilmastoluokitus ja ympäristöselosteet. Sisäilmastoluokitus 2000:n ja siihen sisältyvien rakennustuotteiden luokitusjärjestelmien tavoitteena on sisäilman laadun parantaminen. Luokitustoimintaa ohjaa ja kehittää päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus, joka kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Toimintavuonna uusittiin luokituksen yleiset ohjeet ja aloitettiin äänenvaimentimien luokitus. Rakennustietosäätiö RTS ja Sisäilmayhdistys ry aloittivat Sisäilmastoluokitus 2000-menetelmäohjeen uusimistyön, jota säätiön päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus valvoo ja ohjaa. Säätiö päätti osallistua ENSIomakotitalohankkeeseen, jossa kilpailusuunnitelman pohjalta rakennetaan Valkeakosken asuntomessualueelle vuonna 2009 terveellinen ja turvallinen talo nuorelle perheelle. M1-luokiteltujen rakennusmateriaalien lukumäärä kasvoi yli kappaleeseen. Puhtausluokituksen mukaisia M1-luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita oli vuoden lopussa yli sata yhdellätoista eri yrityksellä. Ajantasainen luettelo luokitelluista tuotteista löytyy Rakennustiedon Internet-sivuita RT-Ympäristöselosteiden hyväksymistä ja menetelmän kehittämistä varten perustettu päätoimikunta PT 21 Ympäristöselosteet kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa. Pääpaino toimintavuonna oli uuden menetelmäohjeen kehittämisessä. RT-Ympäristöselosteita tehtiin vuoden aikana yhdeksän kappaletta neljälle eri yritykselle. Selosteiden kokonaismäärä kasvoi 35 kappaleeseen. Selosteet ovat nähtävillä Rakennustiedon Internet-sivuilla www. rakennustieto.fi. Rakennustieto sopi Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Motivan kanssa ra- RAKENNUSTIETO 5

8 MANK ry myönsi vuoden 2007 Tömppä -tunnustuspalkinnon Rakennustiedolle InfraRYL -hankkeesta. Palkinnon ottivat vastaan Lea Vettenranta ja Christer Finne. DI Risto Vahasen saaman RAKEVA-palkinnon lisäksi jaettiin vuonna 2007 myös ensimmäinen ElämäntyöRAKEVA, jonka vastaanotti DI Aaro Kohonen. kennusten ympäristöluokituksen (Promise) liiketoiminnan ja edelleen kehittämisen siirtymisestä Rakennustietoon. Promisen kehityshanke ajoittuu vuoteen 2008, jolloin järjestelmää kehitetään asiakaspalautteen pohjalta entistä käyttökelpoisempaan suuntaan. Promisen avulla voidaan asettaa tavoitetaso uuden rakennuksen aiheuttamalle ympäristökuormalle sekä arvioida jo olemassa olevan rakennuksen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Suunnittelun ja rakentamisen prosessien painopistealueen toimintaa olivat Infra- ja KiinteistöRYL-hankkeet sekä Talo-luokitus. InfraRYL-työssä laadittiin osien 2 Järjestelmät ja 3 Rakennustekniset rakennusosat sisältöä. Osan 3 sisältö, joka kattaa betoni-, teräs- ja puurakenteet sekä sillat, saatiin valmiiksi. Osan 2 sisällön laadinta jatkuu edelleen. Infra-nimikkeistöjärjestelmään laadittiin hankeosanimikkeistöä ja tuotantonimikkeistöä. Molemmat nimikkeistöt olivat lausuntokierroksella. Opetusministeriön tulella aloitettiin liikuntapaikkoja koskeva InfraRYL osa 4. Kiinteistöalan suurhankkeessa KiinteistöRYL, Kiinteistöpalvelujen yleiset laatuvaatimukset, käynnistyi laatuvaatimusten laadinta. Jo aikaisemmin aloitettua KH-nimikkeistön kehitystyötä jatkettiin. Pääosa toimikunnista perustettiin ja niissä aloitettiin KiinteistöRYLin sisällöntuotanto. Toimikuntatyössä painopistealueena oli toiminnallisten laatuvaatimusten kuvaaminen. Toimintavuonna aloitettiin myös KiinteistöRYLin verkkosovelluksen valmistelevat työt. Hankkeeseen saatiin Tekes-rahoitusta. Talo nimikkeistö valmistui ilman talotekniikkaosaa. Nimikkeistö otettiin käyttöön ja se vietiin nettiin. Hanke- ja tuotantonimikkeistöstä laadittiin esittelykalvot ja nimikkeistön käännöstyötä jatkettiin. Yleisseloste muokattiin painokuntoon ja toimitettiin kirjapainoon. Tuotantonimikkeistöön perustuvaa määrälaskentaohjetta valmisteltiin ja talotekniikan nimikkeistötyö käynnistettiin. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueen toimintaa oli sähköisten palvelujen kehittäminen. Toimintavuonna jatkettiin Rakennustiedon omien sähköisten palvelujen kehittämistä. KH-, LVI- ja RT-kortistot julkaistiin nettipalveluina. Tuotemallia lukevan rakennusselostustyökalun tuottava hanke sekä Klara-kustannuslaskentaohjelman kehittämishanke etenivät koekäyttövaiheeseen. Molemmat olivat Tekeshankkeita. ProIT-rakennetyypit vietiin osaksi verkkopohjaista RT-kortistoa sekä uutta rakennusselostustyökalua. Korjausrakentamisen painopistealueen toimintaa oli uuden Kerrostalot-sarjaan kuuluvan teoksen laadinta sekä korjaustoimintaa tukevan verkkopalvelun kehityshankkeen valmistelu. Toimintavuonna käynnistettiin asuinkerrostalojen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan historiaa käsittelevän Kerrostalot teoksen käsikirjoituksen laadinta. Lisäksi paneuduttiin uusien korjausrakentamisen tietopalvelujen kehittämiseen. Ideoista eteenpäin kehitettäväksi valikoitui Nestori rakennusalan digitaalinen muisti, joka on eri aikojen rakenteista, rakennusmateriaaleista ja teknisistä järjestelmistä kertova verkkopalvelu. Säätiö osallistui toimintavuonna myös muiden toimijoiden hankkeisiin, jotka tukivat säätiön tutkimustoiminnan painopistealueita. T&K -johtajana toimi tekn. lis., arkkit. Christer Finne ja tutkimuspäällikkönä vastuualueenaan korjausrakentaminen arkkit. Petri Neuvonen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa hoiti projekti-insinööri Laura Sariola. Kehittämistoiminta Kehittämistoiminnan suurin panostus oli koko henkilöstön kattanut osaamiskartoitus sekä sen tulosten analysointi ja johtopäätösten teko. Henkilöstö haastateltiin vuoden alkupuoliskolla ja muu työ tehtiin loppuvuonna. Osaamiskartoituksessa kerätyt tiedot hyödynnetään useamman vuoden aikana konsernin toimintojen ja organisaation kehittämisessä sekä tulevaisuuden tavoitteiden asettelussa. Rakennustiedossa toteutettiin toimintavuonna laaja strategiatarkastelu, jonka seurauksena strategiat ja visio uudistettiin ympäristön muutokset huomioon ottaen hallitusten yhteisessä strategiaseminaarissa lokakuussa Tampereella. Laaja strategiatarkastelu ja osaamiskartoitus tähtäävät molemmat pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ympäristön muutosten hyödyntämiseksi. Käytännössä pääpaino on tietotekniikan hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Toimintavuoden aikana toteutettiin erillisessä kehittämissopimuksessa vuosittain määriteltäviä tehtäviä. Toteutuneista tuo- 6 RAKENNUSTIETO

9 Rakennustiedon ga-palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa, palkinnon saivat WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen ja markkinointipäällikkö Anneli Alfthan. Perinteisen Runebergin päivän asiakastilaisuuden viettoa teuutuuksista suurimman huomion sai Tekesin tuella tehty RTkortiston juhlavuoden Rakennusselostus Net -hanke, jolla panostetaan tuotemallien käyttöönottoon ja sähköisen tietojakelun tehostamiseen täysin uudella tavalla. Hanke päättyy vuoden 2008 alkupuolella. Rakennustiedon aloitetoiminta oli aktiivista ja toimintavuonna palkittiin kuusi aloitetta. Kehittämispäällikkönä toimi DI Osmo Rasimus. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettyihin kahdeksaan rakennusfoorumiin osallistui yhteensä 240 henkilöä. Vuoden rakennusfoorumeiden aiheet olivat: Elinkaarimallit talonrakennushankkeissa Lähiökorjaamisen haasteet Helsingin keskustan kilpailukyky ja tulevaisuus Mitä kansainvälisen sijoitustoiminnan voimakas kasvu Suomessa merkitsee rakennusalalla? Vienti Suomen lähialueille. Rakennusalan uudet mahdollisuudet Miten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen suunnittelulla vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin? Innovaatiot ja standardit Korjausrakentamisessa kaikki hyvin? Kansainvälinen yhteistoiminta Rakennustietosäätiö RTS jatkoi aktiivista toimintaa alan muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa tavoitteena korkeatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen ja hyödyllisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen. Säätiön hallituksen puheenjohtaja toimi kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n (Union Internationale des Centres du Bâtiment) puheenjohtajana ja Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja sen pääsihteerinä. Molempien toimikausi kestää vuoden 2008 loppuun. Rakennustieto Oy hoitaa myös UICB:n webhosting-tehtävät ja taloushallinnon. UICB:n hallitus kokoontui maaliskuussa ja lokakuussa Stuttgartissa Saksassa. Lokakuun kokouksen yhteydessä pidettiin myös UICB:n yleiskokous sekä vuosiseminaari yhteistyössä CIB:n W 102 -ryhmän kanssa sähköisestä liiketoiminnasta. Markku Salmi alusti seminaarissa tietomallia tukevista tuotteista Rakennustiedossa. UICB käynnisti jäsenhankintakampanjan sekä yhteistyöneuvottelut CIB:n kanssa ja sopi asiantuntijavaihdosta ICT-kehitystyön ja tutkimustoiminnan alueilla. Ensimmäisinä vuonna 2007 vaihtoa kokeilevina keskuksina olivat Rakennustieto, YEM Turkista ja Tanskan Rakennuskeskus. Tuotemallistandardia ylläpitävän IAI-järjestön (International Alliance for Interoperability) kautta säätiö osallistui kansainväliseen IAI-tuotemallistandardisointityöhön. IAI-järjestön Suomen osasto toimi säätiön päätoimikuntana. IAI siirsi toimintavuonna toimintansa painopistettä standardista sen käyttöönottoon ja otti käyttöönsä nimen BuildingSMART. ICIS (International Construction Information Society) on luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö. Säätiön T&K-johtaja osallistui järjestön toimintaan Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan edustajana, hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. Säätiö oli rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) jäsen. Toimintavuonna jatkui norjalaisten vetämän konsortion EU-verkostohanke StandINN, jossa edistetään elinkaarimallien, toimivuuspohjaisten toimintatapojen sekä tuotemallintamisen käyttöä. Yhteistyö muiden pohjoismaiden vastaavien toimijoiden kanssa oli tiivistä ja hyvää. Toimintavuoden aikana vaihdettiin kokemuksia kustannus- ja toimintamalleista. Pohjoismaisten Rakennuskeskusten johto kokoontui toukokuussa Oslossa ja marraskuussa Tukholmassa. Kokouksissa käsiteltiin kunkin maan kilpailutilannetta ja strategiavalintoja ja käytiin yksityiskohtaisesti läpi liiketoiminnan kehityshankkeita. RAKENNUSTIETO 7

10 RTS:n kultaiset ansiomerkit saivat Matti Rautiola, Markku Teppo, Anneli Satukangas, Timo Nieminen ja Kari Ruohonen (pois kuvasta). Keskuskauppakamarin ansiomerkin saaneita Rakennustiedon pitkäaikaisia työntekijöitä vuosijuhlassa Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n sihteeriys hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastasi muissa pohjoismaissa voimassa olevaa käytäntöä. Huomionosoitukset RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: ansiomerkki nro 96, hankintapäällikkö Markku Teppo (Tiehallinto) ansiomerkki nro 97, investointijohtaja Kari Ruohonen (Ratahallintokeskus) ansiomerkki nro 98, markkinointipäällikkö Anneli Satukangas (Rakennustieto) ansiomerkki nro 99, yliasiamies Matti Rautiola (RTS) ansiomerkki nro 100, toimitusjohtaja Timo Nieminen (RKL) Keskuskauppakamarin ansiomerkit Vuosijuhlassa jaettiin Keskuskauppakamarin ansiomerkit seuraaville Rakennustiedon henkilöille (suluissa palvelusvuodet): talousassistentti Sari Vanonen (30 v.) projektipäällikkö Jukka Jaatinen (20 v.) toimitusjohtajan sihteeri Merja Mantila (20 v.) toimitusjohtaja Markku Salmi (20 v.) varatoimitusjohtaja Heimo Salo (20 v.) johtaja Markku Huoso (15 v.) johtaja Eva Petsalo (15 v.) myyntipäällikkö Stina Lähde (15 v.) myyntisihteeri Taina Ahonen (10 v.) RAKEVA-palkinto ja ElämäntyöRAKEVA-palkinto RAKEVA-palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai jär jestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa. Varsinaisen RAKEVA-palkinnon lisäksi on mahdollista jakaa erityisistä syistä myös ElämäntyöRAKEVA-palkinto. Vuonna 2007 jaettiin sekä RAKEVA- että ElämäntyöRAKEVA-palkinto. RAKEVA-palkinnon 2007 sai diplomi-insinööri Risto Vahanen, Vahanen-yhtiöt, tunnustuksena aktiivisuudestaan korjausrakentamisen puolestapuhujana sekä uusien teknisiä ja kulttuurisia lähtökohtia kunnioittavien suunnittelumenetelmien ja -ratkaisujen kehittämisestä. ElämäntyöRAKEVA-palkinto myönnettiin diplomi-insinööri Aaro Kohoselle tunnustuksena hänen monipuolisesta ja menestyksellisestä toiminnastaan rakennusalalla erityisesti rakennetekniikan konsulttina ja alan kehittäjänä. Rakennustiedon ga-palkinto Rakennustiedon ga-palkinto perustettiin vuonna 2007 ja se myönnetään Gunnel Adlercreutzin rahastosta henkilölle tai henkilöille, jotka ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllään alan hyväksi ovat edistäneet hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa. Ensimmäisen Rakennustiedon ga-palkinnon, euroa, saivat yhteisesti WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen ja markkinointipäällikkö Anneli Alfthan tunnustuksena innovatiivisesta ja ennakkoluulottomasta yhteistyöstään rakennusalan kanssa kansainvälisessä arkkitehtiopiskelijakilpailussa Huomispäivän asuminen. Alueelliset Rakennustietopalkinnot Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain alueellisen Rakennustietopalkinnon kunkin alueyksikön toimialueella. Palkintolautakuntana toimii alueyksikön päätoimikunta. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä. 8 RAKENNUSTIETO

11 RTS:n stipendi myönnettiin kahdeksalle hankkeella ja lisäksi jaettiin yksi Rakennustaito-lehden toimittajastipendi. Rakennustietopalkinto jaettiin toista kertaa vuonna Tampere: Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kiinteistötoimelle tunnustuksena ansiokkaasta kirkkojen entisöinti-, korjaus- ja ylläpitotyöstä. Oulu: arkkitehti, tutkija Kaarina Niskalalle tunnustuksena Oulun kaavoitukseen, rakentamiseen ja rakennuksiin liittyvän historian tutkimisesta ja dokumentoinnista. Lappeenranta: Lappeenrannan kaupungin Satamalaitokselle tunnustuksena sen määrätietoisesta ja pitkäjänteisestä työstä koko satama-alueen kehittämiseksi. Kuopio: toimitusjohtaja Martti Kankkuselle, Savocon Oy, tunnustuksena hänen henkilökohtaisesta panostuksestaan Kuopion hyvinvoinnin parantumiseen ja kehittämiseen yrittäjyyden ja johtajuuden keinoin. Stipendit Rakennustietosäätiö jakaa vuosittain stipendejä säätiön tarkoitusta, hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan edistäminen, toteuttavien kirjojen, artikkeleiden, näyttelyiden ja vastaavien laatimista varten. Yleishyödyllisen säätiön jakamina stipendit ovat verottomia. Toimintavuonna säätiö jakoi stipendeinä yhteensä euroa seuraaville: diplomi-insinööri Matti Kruus; artikkeliin koskien rakennushankkeen johtamisen tehtäväluetteloa sekä kahteen väitöskirjan pohjalta tehtyyn artikkeliin kansainvälisissä lehdissä ja konferensseissa käytettäväksi. työryhmä: tekn. tri Ari Hynynen (TTY), fil. tri Petri Juuti (TY), tekn. tri Tapio Katko (TTY); korkeatasoisen ja näyttävän kirjan tekemiseen suihkulähteistä eri puolilla maailmaa. työryhmä: fil. maist. Pasi Kovalainen, arkkit. Raimo Ahonen, arkkit. Briitta Passoja, arkkit. Mauri Toivio ja fil. kand. Juhani Turpeinen; 160-sivuiseen julkaisuun, jossa esitellään Oulun läänissä Viisikanta-palkitut kohteet, 37 kpl. Palkinto myönnetään rakennussuojelun saralla esimerkillisille kohteille ja ansioituneille henkilöille. Viipurin Kirjaston Suomen Restaurointiyhdistys ry; englannin- ja venäjänkieliseen julkaisuun, jossa kuvataan toteutuneet hankkeet teknisinä selostuksina sanallisesti sekä kuvin ja piirustuksin esitettynä. arkkitehti Rauno Ali-Kovero; selvityksen laatimiseen aluesuunnittelun keinoista rakennuskannan energiatehokkuuden lisäämisessä sekä selvityksen avulla laadittavien artikkeleiden kirjoittamiseen. Yhdyskuntasuunnittelun Seura ry; seuran 50-vuotisen toiminnan historiikin julkaisemiseen marraskuussa arkkitehti Ulla Vahtera; toimittajastipendi journalistiikan ja popularisoivan tietokirjoittamisen kirjoittajakurssille osallistumiseen keväällä arkkitehti, elokuvaohjaaja Georg Grotenfelt; Rakentajat -lyhytelokuvaan, jossa perehdytään puun perinteisiin työstämistapoihin. arkkitehdit Simo Kaarsalo, Jenni Partanen ja Tiina Leppänen; näyttelyn, näyttelyluettelon ja artikkelin tekemiseen tutkimuskohteesta: Joustavien rakennustyyppien kehittäminen epäkonventionaalisiin rakennuspaikkoihin tonttipulan ratkaisemiseksi kasvukeskuksissa: Case Tampere tähtäimenä kumppanuuskaavoitus, asuntotuotannon monipuolistaminen ja asuntotyyppien kehittäminen asuntoarkkitehtuurin tason kohottamiseksi. RAKENNUSTIETO 9

12 RAKENNUSTIETO OY Yleistä Rakennustieto Oy toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS:n tarkoitusta tuottamalla ja myymällä sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaiset ja kuluttajat voivat päivittäin toimia hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan mukaan. Syksyllä 2007 Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitukset käsittelivät ja hyväksyivät Rakennustiedon uuden vision vuoteen 2019 ja strategiat vuosille Niiden mukaan yhtiö kasvattaa ja voimistaa kumppanuuksiaan, parantaa kykyään reagoida nopeutuviin muutoksiin, siirtyy sähköiseen liiketoimintaan, kehittää henkilöstöpolitiikkaansa sekä kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaansa. Toimintavuoden 2007 tavoitteena oli yhtiön liiketoiminnan hallittu kasvattaminen kehitystyön tulosten tuoman uuden liikevaihdon myötä. Kasvua odotettiin KH-, LVI- ja RT- kortistojen nettiversioista, InfraRYLin jatko-osan myynnistä sekä RT-rakennusselostus Net -ohjelmistosta. Toimintavuonna 2007 yhtiön tietopalvelutuotteiden myyntituotot jäivät kuitenkin edellisvuotisesta. Tähän vaikuttivat em. kehityshankkeiden myöhästyminen budjetoidusta aikataulustaan sekä vuonna 2006 kesällä lakkautettujen lehtien liikevaihdon poisjäänti. Liikevaihto laski ennen kaikkea omien kirjojen osalta, jossa palattiin vuoden 2006 ennätysmyynnistä normaaliuralle. Myös näyttelyiden myynti jäi jälkeen budjetistaan ja edellisvuodesta. Kortistojen, kirjakaupan ja lehtien liikevaihto kasvoi mutta kasvu ei riittänyt kompensoimaan liikevaihdon jälkeenjääneisyyttä muissa tuoteryhmissä. Yhtiö on panostanut pitkäjänteiseen kehitystoimintaansa siirtyäkseen sähköiseen liiketoimintaan. Yhtiön tuotekehitysmenot olivat toimintavuonna ennätystasolla. Yhtiö jatkoi julkaisujen hallinta -projektiaan, jossa keskityttiin oman tiedontuotantoalustan kehittämiseen, verkkopalvelujen luomiseen sekä kortistojen jakelun siirtämiseen Internetiin. InfraRYLin kehitystyö jatkui laajana Rakennustietosäätiön vetämänä yhteishankkeena. Samoin jatkettiin KiinteistöRYLin laadintaa ja Kerrostalot-kirjasarjan täydentämistä uudella osalla Kerrostalot Tuotekehitystyön tuloksena valmistui LVI-kortiston verkkoversio keväällä ja RT Net marraskuussa RT-rakennusselostus Netin myynti siirtyi alkuvuoteen 2008, RT Palveluhakemisto siirtyi myös alkuvuoteen ja InfraRYLin jatko-osa ilmestyy huhtikuussa Yhtiö jatkoi Klara-kustannuslaskentaohjelmiston kehityshanketta sekä ProIT-ohjelman tulosten julkaisemista tuotemallioppaina ja tyyppirakenteina. Yhtiön alueyksiköt jakoivat toimintavuonna alueelliset ja hyvin julkisuutta saaneet Rakennustietopalkinnot henkilöille tai organisaatioille, jotka omalla alueellaan olivat edistäneet hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan toteutumista. Rakennustieto osallistui syksyllä 2007 Great Place to Work -työhyvinvointikilpailuun yhdessä Tanskan Rakennuskeskuksen kanssa. Tulokset julkistetaan keväällä Rakennustietoyhteisössä toteutettiin koko henkilöstön osaamiskartoitus, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään organisaatiouudistuksessa ja koulutuksen suunnittelussa. Tyky-toimintaa jatkettiin toimintasuunnitelman mukaisesti erilaisten luentojen ja liikuntapalvelujen merkeissä. Yhtiön näkymät vuodelle 2008 ovat suotuisat. Markkinatilanne on alkuvuonna 2008 jatkunut globaalin talouden epävarmuudesta huolimatta hyvänä ja sellaisena sen oletetaan edelleen säilyvän. Vuodelta 2007 siirtyneiden uusien tuotteiden lisämyynnin ja valmistuvien uusien verkkotuotteiden oletetaan kasvattavan yhtiön liikevaihtoa budjettitavoitteiden saavuttamiseksi Yhtiö jatkaa vahvaa tuotekehityspanostaan ja vuoden lopussa kaikki tärkeimmät ammattilaisille tarkoitetut tietopalvelutuotteet on viety verkkoon. Yhtiö valmistelee ja toteuttaa myös organisaationsa uudistamisen tukemaan sähköistä liiketoimintaa, sisäisen synergian lisäämistä ja asiakaslähtöisyyttä. RT-kortisto (Rakennustietokortisto) RT-kortiston toimintavuosi oli 65. RT-ohjetiedostoa täydennettiin ja uusittiin tasaisesti eri aihealueilla. Säädösten muuttumista seurattiin ja uusia vaatimuksia vastaamaan tuotettiin mm. ohjeet suunnittelupalvelun hankintamenettelystä ja ravintolan tupa- 10 RAKENNUSTIETO

13 RT-kortisto RT-kortistoon kuuluvat kirjat (RYL -kirjat 5 kpl, Rakennustarvikkeethakemisto) yht s. Hakemisto 261 s. Ohjeet s. LVI-kortisto TalotekniikkaRYL s. Tuotetieto 122 s. Hakemisto 75 s. Ohjeet 1936 s. Tarviketieto 2030 s. Säännökset 975 s. Säännökset s. Kortistojen sivumääräiset jakaumat Tiedonjyvät 344 s. kointitilasta sekä uusittiin rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet -ohjekortti. Uusina aiheina julkaistiin mm. ohjekortit rakennuslasien ominaisuuksista ja käytöstä sekä pientaloalueen täydennysrakentamisesta. Rakennetyyppi-ohjekorttien uusiminen saatiin loppuun. Vesikattorakenteiden uusiminen jatkui ja jyrkkien bitumikermikattojen ohje julkaistiin. Laajan asuntosuunnittelu-ohjekorttisarjan uusimistyö jatkui. Liikenne-osan ohjekorttien uusiminen käynnistyi ja ensimmäisenä julkaistiin uusittu ohje kuormaustiloista. RT-kortiston CD- ja Net-versioihin kuuluvassa RT CAD -palvelussa julkaistiin sekä ohje- että tarvikekortteihin liittyvää CADaineistoa. Rakennustarvikkeet 2007 hakemisto julkaistiin painettuna Talo tuotenimikkeistön mukaisena alkuvuodesta ja sähköisenä tiedoiltaan päivitettynä sekä Talo 90- että Talo 2000 nimikkeistöjen mukaisina RT-kortisto CD:n yhteydessä kolmesti toimintavuonna. Rakennustarvikkeet-tietokannasta päivittyvä Tarviketieto Net oli käytettävissä maksullisena erillisenä ja RT Net -kortistoon kuuluvana palveluna. Tarviketieto Netin ominaisuustietokannan kehittämistä ja laajentamista jatkettiin RTrakennusselostus Net -hankkeen myötävaikutuksella. RT Netin ansioista ohje-, säännös- ja tarviketiedon keskinäiset linkitykset voitiin toteuttaa kattavasti. RT tarvikekortit julkaistiin myös KH Net -kiinteistötietopalvelun osana. RT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. uudistetut rakentamismääräyskokoelman osat C3 Rakennuksen lämmöneristys, määräykset 2007; D1 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 2007; D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2007; D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet RT-kortistoa täydennettiin yhdeksällä tuoreutuserällä. Vuonna 2007 ilmestyneiden RT korttien kappaleja sivumäärät olivat seuraavat: ohjekortit 26 kpl (438 sivua), säännöskortit 40 kpl (360 sivua) ja tarvikekortit 215 kpl (717 sivua). Toimintavuonna julkaistut ohjekortit on lueteltu sivulla 59. RT-toimituksessa valmistuivat myös seuraavat hakemistot: 2 kpl asiahakemistoa ja sisällysluetteloa (yht. 239 sivua) sekä Rakennustarvikkeet hakemisto (687 sivua) ja Maalaustarvikkeet hakemisto (85 sivua). RT-kortiston julkaisija oli Rakennustietosäätiö RTS ja päätoimittajana toimi tekn. tri Markku Lappalainen. LVI-kortisto Toimintavuosi 2007 oli LVI-kortistolle muutosten vuosi. LVI Net palvelu käynnistettiin ja paperimuotoisen LVI-kortiston viimeinen päivitys ilmestyi. LVI-kortisto siirtyi kokonaan sähköisiin julkaisumuotoihin. LVI-selostus CD ilmestyi. LVI-kortisto on käytettävissä LVI Net -palveluna Internetissä. Palvelua päivitetään jatkuvasti eli uudet LVI-kortit ja muu aineisto julkaistaan heti niiden valmistuttua. LVI Netin arkistossa ovat poistetut LVI-ohje, -tiedonjyvä- ja -säännöskortit. Palveluun sisältyy Tarviketieto Netin käyttöoikeus. Valmiit hankekokonaisuudet sisältävät kuhunkin talotekniikan hankkeeseen tai prosessiin liittyvän LVI-kortiston aineiston. Voi koota myös omia hankekokonaisuuksia tai suosikkilistoja sekä liittää kortteihin omia kommentteja. LVI-selostus CD uusi ohjelma LVI-selostusten laadintaan ilmestyi. LVI-selostus CD helpottaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa LVI-selostusten laadintaa. Selostuspohjana on TalotekniikkaRYL nimikkeistö. Selkeä rakenne, ohjeet ja malliselostus ohjaavat käyttöä. Ohjelmassa on monipuoliset tulostusmahdollisuudet eri käyttötarkoituksiin. LVI Net palvelua päivitetään jatkuvasti sitä mukaa, kuin tuotteita ilmestyy. LVI Net palvelu sai hyvän vastaanoton ja käyttäjiä oli toimintakauden lopussa yli 600. LVI-kortisto CD:tä päivitettiin kolme kertaa toimintavuoden aikana. LVI-kortisto CD:n käyttäjiä oli toimintavuoden lopussa noin Paperimuotoisen LVIkortiston päivitykset ilmestyivät kolme kertaa toimintavuoden aikana. Paperikortiston julkaiseminen lopetettiin toimintakauden lopussa. Paperikortiston tilaajat, noin 600 käyttäjää, pyritään siirtämään LVI Net tai LVI-kortisto CD käyttäjiksi. Kortistoa täydennettiin mm. seuraavilla ohjekorteilla: Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaajan ohje, Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje; Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet, Suunnittelupalvelujen hankintamenettelyt, Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa, Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö, Projektinjohtourakan tehtäväluettelo, Lämmitys-, vesi- ja viemärityöt, Ilmastointityöt, Sähkötyöt, Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet, Ravintolan tupakointitila, Juomavesikaivot, Kesäaikaisten lämpötilojen hallinta asuinkerrostaloissa, Ilman- RAKENNUSTIETO 11

14 SIT-kortisto Tuotetieto 66 s. Hakemisto 19 s. Ratu-kortisto Ratu-kirjat s. Suunnitteluohjeet s. Ohjeet 366 s. Säännökset 380 s. Kone-Ratu 222 s. Korjaus-Ratu 646 s. Talo -Ratu 751 s. vaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus, Käsisammuttimet ja liikuteltavat sammuttimet. Kortisto täydentyi seuraavilla tiedonjyväkorteilla: Kiinteistön ja asunnon kunnon selvitysmenetelmä, Taloyhtiön kuntotodistus, Tulisijan käyttökielto osakkaan vai asuntoyhtiön ongelma ja Putkistojen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. Myös säännöskortteja päivitettiin runsaasti: RakMK C3, RakMK D1, RakMK D3, RakMK D5, laki julkisista hankinnoista, laki pelastustoimen laitteista, sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta 964/2006, sisäasiainministeriön asetuksia väestön suojista, ympäristönsuojeluasetus jne. Toimintavuonna 2007 julkaistut LVIohjekortit ja tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 59. Toimintavuonna ilmestyi 16 LVI-ohjekort tia (166 sivua), 4 LVItiedonjyväkorttia (12 sivua), 25 LVI-säännöskorttia (248 sivua) ja 25 LVI-tuote kort tia (62 sivua), 75 sivua kor tiston käyt tö jär jestelmään kuulu via hake misto ja, lähet teitä ja tie dotteita. LVI-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli sivua. LVI-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja LVI- Keskusliitto ry. LVI-kortiston päätoimittajana toimi DI Tiina Strand. SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) SIT-kortisto kerää yhteen kentällä olevan sisustustiedon: tilaratkaisut, sisustus- ja rakennusmateriaalitiedon, mitoituksen, kalusteet ja niiden suunnittelun ym. Kortisto koostuu kolmesta osasta: ohjetiedostosta, säännöstiedostosta ja tuotetiedostosta. SIT-kortiston sisällön kehittämisessä oli mukana Sisustusarkkitehdit SIO ry. Kortisto päivittyi toimintavuonna kolmesti paperi- ja CD-versioina. SIT-kortisto oli esillä Rakennustiedon osastolla syyskuussa järjestetyillä Habitare 07 Huonekalu-, sisustus- ja designmessuilla. SIT-ohjekorttituotanto jatkoi edellisten vuosien puuaiheisten korttien laadintaa. Klassikkosarjassa ilmestyi Liisa Johannson- Papen valaisintuotantoa esittelevä kortti. Uudesta aihealueesta, metalleista, julkaistiin terästä, alumiinia ja kuparimetalleja esittelevät kortit. Niin ikään uutuutena aloitettiin valaistusta käsittelevien korttien sarja, jossa ilmestyivät tilan valaistusta, LED-valonlähdettä ja lampputyyppejä käsittelevät ohjekortit. Ohjekortteja laadittiin myös muilta osa-alueilta kuten Koulurakennuksen kalusteista, ravintolan tupakointitilasta ja esteettömästä liikkumisja toimintaympäristöstä. Suunnitteludokumentteja käsitteleviä ohjekortteja julkaistiin piirustuslehden laadinnasta ja rakennuspiirustusten mitoituksen esittämisestä. Ohjekortteja julkaistiin toimintavuonna 14 kpl (106 s.). Toimintavuonna 2007 julkaistut SIT-ohjekortit on lueteltu sivulla 60. SIT-säännöstiedostossa julkaistiin esimerkiksi ravintolan tupakointitilaa, sähköturvallisuutta, osakeyhtiölakia ja arkistotiloja koskevia säännöksiä. Säännöksiä julkaistiin yhteensä 13 kpl (155 s.) SIT-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja Sisustusarkkitehdit SIO ry. Kortiston päätoimittajana toimi saakka tekn. tri Markku Lappalainen ja projektivastaavana toiminut sisustusarkkit. Ari Jääskö siirtyi päätoimittajaksi lokakuun alusta lukien. Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) Toimintavuonna valmistuivat talotekniikkatöiden menekkikortit, työmaan aluesuunnittelun ohje, neljä työturvallisuusaiheista korttia sekä eristys- ja saumaustöiden päivitetyt menekit ja menetelmät. Toimintavuonna ilmestyi kaikkiaan 1 tiedote, 4 suunnitteluohjetta ja 11 Talo-Ratu -korttia (yhteensä 16 korttia, 180 s.) sekä yksi käsikirja (352 s.) ja hakemisto (43 s.). Ratu CD:lle päivitettiin uusia työmenekkitiedostoja ja ns. Ratu-laskin. Ratu CD:n sisältämä Rakennusalan työturvallisuus -osio päivitettiin kolme kertaa (72 korttia, 307 s.). Ratu CD ja paperimuotoinen Ratu-kortisto päivittyivät kolmesti toimintavuonna. Toimintavuonna 2007 julkaistut Ratu-tietokortit on lueteltu sivulla 60. Ratu-kortiston laajuus oli vuoden lopussa sivua. Ratu-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja Talonrakennusteollisuus ry. Päätoimittajana toimi RI Raija Lahtinen. Työturvallisuuskansio Työturvallisuustiedoston ylläpitoa ja kehittämistä ohjaava toimikunta kehitti kortistoa järjestelmällisesti siihen suuntaan, että se tulee lähitulevaisuudessa sisältämään kaikki rakennustyömailla 12 RAKENNUSTIETO

15 KH-kortisto Asuintalon ATK-huoltokirja 179 s. KH-kirjat 521 s. Asuintilojen käyttöohjeet 50 s. Ohjeet s. Tuotetieto s. Tiedonjyvät 161 s. Säännökset 1120 s. esillä pidettävät säädökset. Vuoden viimeisen päivityksen jälkeen tavoite oli lähes saavutettu. Kortistoa täydennettiin kolmella päivityksellä (yhteensä 72 korttia ja 307 s.) Poistuneet kortit huomioon ottaen kortiston laajuus vuoden 2007 lopussa oli 263 korttia (1 277 s.). KH-kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) Toimintavuoden helmikuussa julkaistiin painetun KH-kortiston viimeinen tuoreutuserä. Painetun kortiston korvasi marraskuussa 2006 avattu KH Net -kiinteistötietopalvelu. KH-kortisto CD:n julkaiseminen jatkui. KH-kortistoa täydennettiin kolmella tuoreutuserällä. Ohjekortteja julkaistiin 14 kpl (167 sivua), tiedonjyväkortteja 7 kpl (21 sivua), säännöskortteja 31 kpl (321 sivua) sekä tarvike- ja tuotekortteja 200 kpl (673 sivua). Toimintavuonna 2007 julkaistut KHohjekortit ja -tiedonjyvät on lueteltu sivulla 60. Vuoden aikana päivitettiin asuntokaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tilaajan ja suorittajan ohjeet. Kortit kävivät laajalla lausuntokierroksella. Muissa uusissa tai päivitetyissä ohjekorteissa käsiteltiin mm. parhaan siivousyrityksen valintaa, liputusta, kiinteistön ylläpidon indeksiä, rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteita rakennushankkeessa, sammuttimia ja tupakointitilan rakentamista ravintolaan. KH-tiedonjyvät käsittelivät mm. kiinteistöjen ja asunnon kunnon selvitysmenetelmiä, taloyhtiön kuntotodistusta ja putkistojen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. Asunto-osakeyhtiöitä käsittelevissä tiedonjyvissä olivat aiheina mm. tulisijan käyttökielto ja korkeimman oikeuden ennakkopäätös asunto-osakeyhtiön hallinnon vastuusta eräässä kolmannelle osapuolelle sattuneessa vahinkotapauksessa. Asuintalon ATK-huoltokirjan sähköjärjestelmien huolto-ohjeet päivitettiin, samoin Asuintilojen käyttöohjeet. KH-kortisto osallistui toimintavuonna Taloyhtiö tapahtumaan, Hämeenlinnan Isännöintipäiville ja Kiinteistö 07 -messuille. KH-toimitus osallistui Kehittyvä Kiinteistö -lehden toimituskunnan työskentelyyn. KH-kortisto jatkoi KiinteistöRYLin projektinjohtoa. Toimintavuoden aikana kaikki toimikunnat aloittivat työnsä. KiinteistöRYLin verkkosovelluksen valmistelevat työt aloitettiin. KH-kortiston julkaisijoina olivat Rakennustietosäätiö RTS:n lisäksi 15 kiinteistöalan yhteistyökumppania. KH-kortiston päätoimittajana toimi DI Anita Pietikäinen. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjavalikoima koostuu rakennus- ja kiinteistönpitoalan sopimuslomakkeista, tehtäväluetteloista, asiakirjamalleista ja sopimusehdoista. Tuotteita julkaistaan paperilomakkeina ja Internetissä Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa Toimintavuonna ilmestyi sopimusasiakirjavalikoimaan 16 uutta lomaketta ja 5 käännöstä. Julkaistut lomakkeet on lueteltu sivulla 61. Sopimusasiakirjatuotteista solmittiin käyttöoikeussopimuksia koskien yksittäistä asiakkaalle personoitua tuotetta. Tuotteiden sisältö on tunnistettavissa alkuperäiseksi, lisäksi tuotteessa on asiakaskohtaisesti toimitettua aineistoa. Toimintamallia tullaan jatkamaan tulevina vuosina. Sopimusasiakirjat-yksikön päätoimittajana toimi ins. Kimmo Lehtonen. Kirjakustannustoiminta Toimintavuonna kustannettiin suomenkielistä rakennusalan ammattikirjallisuutta, kirjoja kodinrakentajille, englanninkielisiä arkkitehtuurikirjoja ja 16 tyyppihyväksyntäohjetta. Hyvä yhteistyö ministeriöiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa jatkui. Opetusministeriön kanssa julkaistiin seitsemän kirjaa, joista neljä oli ensipainoksia. Ympäristöministeriön kanssa julkaistiin yhteensä 19 kirjaa. Niistä 16 oli Tyyppihyväksyntäohjeita, joista julkaistiin sekä suomen- että ruotsinkieliset versiot. Yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n kanssa jatkettiin tuotemallioppaiden tekoa. Sarjassa ilmestyi julkaisu Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa. Julkaisu on osa ProIT -hankkeen tuloksia. Puuinfon kanssa tehtiin yhteistyönä Kotina puinen kaupunkikylä Wooden Urban Villages -kirja. Kuvanveistäjä Raimo Utriaisen taiteesta ja elämästä kertova kirja Soiva viiva ilmestyi helmikuussa yhtä aikaa Espoon taidemuseo Emmassa avatun näyttelyn kanssa. RAKENNUSTIETO 13

16 Pientalo-sarjassa ilmestyi ensipainoksena Pientalon perustukset -kirja. Klara.biz- kustannuslaskentaohjelmista ilmestyi 6. versio. Englanninkielisinä kirjoja ilmestyi seitsemän, joista kolme oli ensipainoksia. Toukokuussa ilmestyi Arkkitehtitoimistojen liiton kanssa yhteistyönä tehty kirja Office Buildings in Finland, syyskuussa Alvar Aalto Summer Homes, joka on kolmas osa Aallon asuntoarkkitehtuurisarjassa, ja lokakuussa Wood Architecture in Finland photographed by Jussi Tiainen -kirja. Uusintapainokset otettiin Zumthor, Small Houses in Finland, Architecture of Image ja Finnish Sauna -kirjoista. Vuonna 2006 ilmestynyt Villas and Saunas in Finland -kirja oli ehdolla RIBA International Book Awardista Lontoossa (long list nominee). Markkinoinnin pääpaino oli suoramarkkinoinnissa ja lehti-ilmoituksissa. Vuoden alussa allekirjoitettiin ECPPC:n European and Chinese Publisher Promotion Centerin kanssa sopimus englanninkielisten Rakennustiedon arkkitehtuurikirjojen markkinoinnista Kiinassa. Toimintavuonna osallistuttiin Habitare 07 -messuille, Oma koti -messuille, Kirjan ja ruusun päivä -tapahtumaan sekä Tampereella pidettävään Henki ja elämä -tapahtumaan. Helsingin kirjamessuille osallistuttiin jälleen yhteisellä osastolla Vastapainon, Gaudeamuksen, Loki-kirjojen, Basam Booksin, Tutkijaliiton ja toimintavuonna mukaan liittyneen Avain-kustannuksen kanssa. Lisäksi oltiin mukana Frankfurtin kirjamessuilla henkilöedustuksella sekä Lontoon, Göteborgin, Varsovan, ja Moskovan kirjamessuilla SKY:n tai FILI:n kautta pelkästään kirjojen välityksellä. Informoimme uutuuskirjoista niin kotimaan kuin ulkomaiden lehtiä, joissa julkaistiin useita artikkeleita Rakennustiedon kustantamista kirjoista. Yhteensä toimintavuonna ilmestyi 46 nimikettä ja lisäksi 16 suomen- ja ruotsinkielistä tyyppihyväksyntäohjetta. Ensipainoksia kirjoista oli 21 kpl, joista CD-muodossa 2 kpl. Kirjojen keskimääräinen painosmäärä oli kpl, CD-tuotteiden 500 kpl.toimintavuonna julkaistut kirjat, tyyppihyväksyntäohjeet ja CD-tuotteet on lueteltu sivulla 61. Kustannuspäällikkönä toimi RA Tiina Heloma. Rakennuskirjakauppa Vuosi 2007 oli Rakennuskirjakaupan 21. toimintavuosi. Ostotapahtumien määrä toimintavuonna oli ja kirjakaupan liikevaihto jatkoi tasaista nousuaan. Rakennuskirjakauppa mainosti näkyvästi paikallislehdissä, mikä lisäsi kuluttajasektorin asiakkaiden määrää edellisvuoteen verrattuna. Rakennuskirjakauppa keskittyi sekä omien että välitettävien arkkitehtuuri- ja tietokirjojen markkinointiin ja myyntiin sekä uusien sähköisten omien tuotteiden myyntiin. Kirjakauppa osallistui Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa teematapahtumiin ja järjesti yhteistyössä Rakennuskeskuksen kanssa maalis- ja lokakuussa Rakenna ja remontoi -teemapäivän. Rakennuskirjakauppa oli mukana kuudessa eri messutapahtumassa: maaliskuussa infra-alan messuilla Wanhassa Satamassa, huhtikuussa Omakoti-messuilla Messukeskuksessa, toukokuussa perinteisessä Kirjan ja ruusun päivän -tapahtumassa Kampin Narinkka-torilla, syyskuussa Habitare-messuilla ja lokakuussa Omakoti- ja Kirjamessuilla Messukeskuksessa. Perinteinen ALEmyynti järjestettiin Rakennuskirjakaupassa marras-joulukuussa. Myymäläpäällikkönä toimi Mirja Ahlstedt-Hallikainen. Rakennustieto Lehdet Rakennustieto Lehdet vastaa Rakennustiedon julkaisemista ja kustantamista ammattiaikakauslehdistä. Vuonna 2007 lehtiä oli neljä. Lisäksi yksikkö teki yhden numeron Kodin Rakennustieto -ilmaisjakelulehteä Helsingin alueelle. Rakennustaito-lehti Rakennustaito-lehden toinen julkaisija ja lehden perustaja on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. RKL on tilannut Rakennustaidon kaikille jäsenilleen. Rakennustaito on rakennusalan vanhin yhtäjaksoisesti ilmestyvä ammattilehti. Vuosi 2007 oli Rakennustaidon 102. ilmestymisvuosi ja lehteä ilmestyi 10 numeroa. Verkkolehti täydensi painettua aikakauslehteä nopeatempoisella alan uutistarjonnalla. Rakennustaito-lehden toimintaa tuki julkaisijoiden taustaryhmiä 14 RAKENNUSTIETO

17 edustava päätoimikunta eli toimitusneuvosto. Se kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. RY. Rakennettu Ympäristö -lehti RY. Rakennettu Ympäristö -lehden toisena julkaisijana on Rakennustarkastusyhdistys ry. Työjaon mukaisesti Rakennustarkastusyhdistys vastasi lehden sisällöstä. Lehden julkaisijoiden edustajista koostuva seitsenhenkinen päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Päätoimikunta paneutui lehden talouteen, yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä sisällöllisiin asioihin. RT. Rakennettu Ympäristö -lehden tulevat haasteet ovat kuntasektorin ulkopuolisen tilaajakunnan laajentaminen sekä mediamyynnin kehittäminen lehden ansaitsemalle tasolle. Lehden päätoimittajana toimi varat., VM Lauri Jääskeläinen. Locus-lehti Locus-lehden toisena julkaisijana on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Lehteä ilmestyi toimintavuonna kahdeksan numeroa sekä yksi englanninkielinen advertoriaalinumero syksyllä. Lehden keskimääräinen kertapainos oli kpl. Locuksella oli viisijäseninen päätoimikunta, joka kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Lehden sisältöä päätoimittajan apuna hahmotteleva toimitusneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa. Locuksen päätoimittajana toimi VTM Saara Kerttula ja hänen ollessaan estynyt loppuvuodesta päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. Kehittyvä Kiinteistö -lehti Kehittyvä Kiinteistö -lehden perustivat Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS niin, että sen varsinainen ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa Lehti menee kaikille Isännöintiliiton jäsenille. Lehti ilmestyi toimintavuonna kuutena numerona ja vuoden lopussa sen levikki oli kappaletta. Lehteä jaettiin runsaasti eri messuilla ja muissa tapahtumissa, joissa lehteä tehtiin tutuksi. Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Lehden sisältöä suunniteltiin kuusi kertaa kokoontuneessa toimitusneuvostossa. Kehittyvän Kiinteistön tilaajamäärän kasvaessa reilulla kappaleella vuonna 2007 julkaisijat päättivät nostaa lehden ilmestymistiheyden kahdeksaan numeroon vuodessa vuonna Lehden tekijäresursseja kasvatettiin palkkaamalla lehdelle toimitussihteeri marraskuussa Lehden levikin ja siten myös mediatuottojen odotetaan nousevan edelleen. Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. Kodin Rakennustieto -lehti Helsingin talousalueelle jaettava Kodin Rakennustieto on tabloid-kokoinen ilmaisjakelulehti, jonka tavoitteena on tehdä Rakennustiedon näyttely-, kirjakauppa- ja tietopalveluja tutuksi kuluttajasektorille. Lehden keväällä 2007 ilmestynyt numero oli suunnattu erilaisia korjaustoimenpiteitä suunnitteleville pientalotalouksille. Lehteä jaettiin noin kappaletta lähinnä Helsingin, Espoon ja Vantaan pientaloaueilla. Rakennustieto Koulutus Koulutusyksikön vastuulla on maksullisten koulutusten ja seminaarien suunnittelu, markkinointi sekä toteuttaminen. Lisäksi yksikkö järjestää tuotekoulutusta sekä omalle henkilökunnalle että asiakkaille. Koulutusyksikkö huolehtii myös Rakennustietosalin vuokraustoiminnasta. Vuonna 2007 jatkettiin InfraRYL-koulutuksia. Tilaisuuksia oli kolme Turussa ja yksi Helsingissä. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin 140 kuulijaa. Toinen merkittävä koulutusaihe oli Tietomalliseminaarit, joita järjestettiin yhteensä neljä eri tilaisuutta hieman erilaisin aihein. Seminaareihin osallistui yhteensä 156 kuulijaa. Loppusyksystä järjestettiin Arkkitehtitoimisto bisneksenä -seminaari, johon osallistui kolmisenkymmentä kuulijaa. Rakennustietosalin vuokraustoiminta jatkui entiseen tapaan. Koulutuspäällikkönä toimi hum. kand. Tarja Teittinen. RAKENNUSTIETO 15

18 Kuopion Rakennustietopalkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Martti Kankkunen (oik.) päätoimikunnan puheenjohtaja Veikko Matikaiselta ja johtaja Eva Petsalolta. Lappeenrannan Rakennustietopalkinnon vastaanottivat Satamalaitoksen puolesta satamajohtaja, kaupunginsihteeri Juha Willberg (oik.) ja satamarakennusinsinööri Olavi Harju. Helsingin Rakennuskeskus Helsingin Rakennuskeskus on ollut pääkaupunkiseudun ammatti- ja pienrakentajien luotettava, puolueeton tietolähde jo 75 vuotta. 75-vuotispäiviä vietettiin 29. marraskuuta Helsingin Runeberginkadulla työn merkeissä asiakkaita neuvoen ja opastaen. Rakennuskeskukseen tutustui kuukausittain useita rakennusalan kurssiryhmiä ja opiskelijoita. Ulkomaalaisten rakentajien kiinnostus suomalaisia tuotteita kohtaan näkyi useina vierailuina näyttelyssä. Kaukaisimmat vieraat saapuivat Etelä-Koreasta. Eniten ulkomaalaisia kävijöitä tuli Venäjältä, Virosta ja Latviasta. Erityisen mielenkiintoisena projektina oli avustaa Belgian suurlähetystöä löytämään sikäläisille rakennusteollisuuden yrityksille mahdollisia yhteistyökumppaneita suomalaisista yrityksistä. Helsingin Rakennuskeskuksessa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Omista tilaisuuksista tärkeimmät olivat Rakenna ja remontoi -messut keväällä ja syksyllä. Näytteilleasettajien tapahtumat olivat etupäässä tuoteuutuuksien lanseeraustilaisuuksia sekä Scanforma-muotoilukilpailun tulosten julkistamistilaisuus. Näyttelyn yhteydessä olevassa Rakennustietosalissa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Myös alan järjestöt järjestivät Rakennustietosalissa useita tilaisuuksia, esimerkiksi AKHA ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry. Näiden seminaari- ja koulutustapahtumien myötä alan ammattilaisten osuus näyttelykävijöistä monipuolistui. Tilaisuuksien yhteydessä osallistujille jaettiin tietoa näyttelyn palveluista. Pääkaupunkiseudun pientalorakentamisen ja asuntokaupan vilkkaus näkyi sekä näyttelyssä annettavan että puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun runsaana kysyntänä. Lisäksi pääkaupunkiseudun asuntokannan ikääntymisen myötä kasvava asiakasryhmä oli kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät sekä saneerauksia valmistelevat taloyhtiöiden hallitusten jäsenet. Uutena palveluna näyttelyyn järjestettiin taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä palveleva putkiremonttia käsittelevä infopiste. Pisteestä löytyy yleistietoa putkiremontista, tuotetietoa sekä tietoa urakoitsijoista ja suunnittelijoista. Valistuneet kuluttajat arvostavat rakennuskeskuksen puolueetonta asiantuntemusta ja neuvontaa sekä hakevat kestäviä ratkaisuja rakennus- ja remonttihankkeisiinsa. Vuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus sai positiivista näkyvyyttä sanomalehdissä, rakennusalan ja kuluttajapalveluun liittyvien lehtien palstoilla sekä kuuluvuutta pääkaupunkiseudun radiokanavilla. Erityisesti 75-vuotispäivään liittyvä tiedottaminen näkyi useissa julkaisuissa. Helsingin Rakennuskeskus osallistui pääkaupunkiseudulla pidettäville rakentamisen messuille ja infopäiville sekä oli mukana Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston omakotirakentajille järjestämissä tiedotus- ja neuvontatilaisuuksissa. Uudistetun näyttelyn ja Helsingin Rakennuskeskuksen palveluiden tunnettuuden parantamiseksi maaliskuussa jaettiin pääkaupunkiseudun pientalotalouksiin Kodin Rakennustieto -lehti kappaleen painoksena. Näyttelyssä kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta valitsi vuoden 2007 rakennustuotteeksi maxit Oy Ab:n maxit airfresh sisäilmaa puhdistavan pinnoitteen. Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli 163 näytteilleasettajaa ja näyttelypaikkoja oli vuokrattuna 212,5 yksikköä. Toimintavuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus palveli yli asiakasta. Näyttelypäällikkönä toimi RI Eero Salenius. Rakennustieto Kuopio Rakennustieto Kuopio palveli Kuopion talousalueen ammattirakentajia ja kuluttajia jakamalla ajankohtaista rakennustietoa. Kuopion lukiolaiset, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat käyttivät Tieto-kirjakaupan oppikirjavalikoimaa hyväkseen hankkiessaan oppikirjoja. Alueyksikössä kävi toimintavuoden aikana asiakasta. Rakennusnäyttelyssä oli mukana 37 yritystä. Kuopion Rakennustiedon tiloissa järjestettiin Sopimuslomake Net -ohjelman ja Klara.biz-kustannuslaskentaohjelman koulutustilaisuudet. Alueyksikkö julkaisi maaliskuussa 20-sivuisen tabloid-lehden Kodin Rakennustieto. Lehden painosmäärä oli kpl ja se jaettiin jokaiseen kotiin Kuopion ja Siilinjärven alueella sekä Kuopion ympäristökuntien taajama-alueilla. Lehti oli saatavilla 16 RAKENNUSTIETO

19 Oulun Rakennustietopalkinnon saaja arkkitehti, tutkija Kaarina Niskala johtaja Asko Mikkolan vierellä. myös Kuopion lähikuntien rakennusvalvontavirastoissa sekä rakennustarvikeliikkeissä. Kuopion Rakennustietoon tutustui vuoden aikana useita rakennus- ja muotoilualaa opiskelevia oppilasryhmiä ammattikorkeakoulusta, ammattioppilaitoksista ja aikuisopistoista. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Kuopion Rakennustietopalkinnon 2007 toimitusjohtaja Martti Kankkuselle Savocon Oy.stä. Kuopion Rakennustiedon johtajana toimi MKT, merkonomi Eva Petsalo. Rakennustieto Lappeenranta Rakennustieto Lappeenranta toimii Lappeenrannassa osoitteessa Raatimiehenkatu 20. Rakennustieto Lappeenranta keskittyi rakennusalan tietopalvelujen ja oppikirjojen myyntiin toimialueellaan. Alueyksikkö järjesti useita kortistojen ja Sopimuslomake Net -palvelujen koulutus- ja myyntitilaisuuksia toiminta-alueellaan. Asiakaskäyntien määrä pysyi hyvänä toimintavuoden aikana. Rakennustieto Lappeenranta julkaisi keväällä Kodin Rakennustieto -lehden, joka jaettiin Lappeenrannan ja Imatran talousalueilla kappaleen painoksena. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Lappeenrannan Rakennustietopalkinnon 2007 Lappeenrannan kaupungin Satamalaitokselle. Rakennustiedon Sopimusasiakirjat-yksikkö muutti Lappeenrannan alueyksikköön elokuussa. Lappeenrannan Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi Markku Huoso. Rakennustieto oulu Tampereen Rakennustietopalkinnon vastaanotti ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi (oik.) päätoimikunnan puheenjohtaja Hannu Järviseltä. Vuosi 2007 oli Oulun Rakennustiedon 41. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana myymälässä ja näyttelyssä vieraili noin henkilöä. Sekä välitettävien että erityisesti omien tuotteiden myynti oli toimintavuonna hyvä. Oulun Rakennustiedossa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Oppilaitoksista Oulun ammattikorkeakoulun rakennusosaston aloittaneet 4 kurssia vierailivat alueyksikössä ja heille pidettiin tiedotustilaisuus Rakennustiedon palvelutarjonnasta kullekin kurssille erikseen. Myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla aloittaneet opiskelijat vierailivat ryhmänä ja heille esiteltiin Rakennustiedon toimintaa. Rakennusalan ammattijärjestöistä RIA ja YTR (yhteistyöryhmä SAFA, RIL, RIA, RKM, IL ja LVI) pitivät kokouksiaan Oulun Rakennustiedon tiloissa. Oulun Rakennustieto julkaisi yhden 16-sivuisen Kodin Rakennustieto -lehden, jonka levikki oli ja jakelualueena Oulun kaupungin ja ympäristökuntien kotitaloudet. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Oulun Rakennustietopalkinnon 2007 arkkitehti, tutkija Kaarina Niskalalle. Oulun Rakennustiedon johtajana toimi RI Asko Mikkola. Rakennustieto Tampere Rakennustieto Tampere toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan tiedon levittämistä Pirkanmaan talousalueella. Tietotuotteita myytiin sekä rakennusalan ammattilaisille että pienrakentajille. Toiminnassaan alueyksikkö keskittyi omien tuotteiden myyntiin ja näyttelymyyntiin. Näyttelyssä oli vuoden lopussa 86 näytteilleasettajaa. Kävijöitä vuoden 2007 aikana näyttelyssä ja kirjakaupassa oli noin Yksikkö piti vuoden aikana kaksi Rakenna ja remontoi -tapahtumaa. Kirjakaupan valikoima sisälsi rakentamisen kirjallisuuden ja lomakkeiston ohella teknisen piirtämisen välineet sekä ArchiCADtuotteet. Tampereen Rakennustieto on edelleen Suomen suurin ArchiCAD-jälleenmyyjä. Koko vuoden ajan painopiste oli digitaalisten tuotteiden ja nettituotteiden myynnissä. Ulkomaalaisiin asiakkaisiin pidettiin aktiivisesti yhteyttä ja etsittiin uusia kirjalevityskanavia. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Tampereen Rakennustietopalkinnon 2007 Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kiinteistötoimelle. Tampereen Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi Pasi Pulakka. RAKENNUSTIETO 17

20 ET-INFOKESKUSE AS ET-INFOkeskusen viidentenätoista toimintavuonna yhtiön oma kustannustoiminta ja seminaaritoiminta laajeni edelleen. Toimintavuoden aikana alkoi vironkielisen Internetissä toimivan rakennustarviketietopalvelun ehitustooted.ee mediamyynti. Sen tarkoituksena on olla osa tulevaisuuden sähköisiä vironkielisiä tietopalveluja. Vuoden aikana käytiin myös neuvotteluja Klara kustannustietoohjelman lokalisoimisesta Viron markkinoille sekä siihen kuuluvan kirjan kustantamisesta ET-INFOkeskuse kustansi Viron markkinoille seuraavat betonialan kirjat: Betoon ja raudbetoon. BÜ2 Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine. Betoon ja raudbetoon. BÜ3 Projekti ehituskirjeldus ja joonised. ETF- ja KH- kortistojen täydennystä jatkettiin normaaliin tapaan ja RT-ohjekortteja käännettiin viron kielelle. Seminaariohjelman 2007 mukaisesti järjestettiin 27 koulutusseminaaria. Seminaaritoiminta tuki oleellisesti samoissa tiloissa olevaa näyttelytoimintaa, jossa on esillä 64 näytteilleasettajan tuotteet. Näyttelypaikka on toiminut hyvänä alustana ja yhdyssiteenä Viron rakennusmarkkinoille haluaville uusille yrityksille. Näyttelyssä vieraili toimintavuonna yli kävijää joista valtaosa oli rakennusalan ammattilaisia. ET-INFOkeskusen tuotteet ovat saatavissa myös Tarton infopisteessä. Yhtiö kehittää ja pitää yllä kotisivujaan osoitteessa Sieltä saa helposti tietoa yhtiön tuotteista ja palveluista. Yhtiön palveluksessa oli toimintavuonna 5 henkilöä. Toimitusjohtajana toimi Kea Siidirätsep. PIETARIN RAKENNUSKESKUS PCC Toimintavuosi oli Pietarin Rakennuskeskus PCC:n kahdestoista. Pietarin Rakennuskeskuksen näyttely-, seminaari- ja toimistotilat sijaitsevat Pietarin Rakennusteknisen Instituutin talossa osoitteessa Torzhkovskaya ulitsa 5. PCC hankki vuonna 2005 toimistohuoneiston, jota ei toimintavuoden aikana ole vielä otettu käyttöön. PCC jatkoi kirjakauppa-, seminaari- ja julkaisumyyntitoimintaansa, kustansi Infstroy-lehteä sekä jatkoi sähköpostimarkkinointipalveluaan nimeltään Infstroy-direct. Pietarin Rakennuskeskus tarjosi myös tullaus- ja huolintapalveluja Suomesta Venäjälle. Toimintavuonna PCC jatkoi venäjänkielisten tarvikekorttien laadintaa Venäjällä toimiville yrityksille kauppanimellä Stroifail. PCC:n ajantasaiset Internet-palvelut löytyvät osoitteesta www. infstroy.ru. Näyttelyssä vieraili runsaat kävijää, joista edelleen valtaosa oli asiantuntijoita. Näyttelyssä oli esillä noin sadan yrityksen tuoteinformaatiota. Pietarin Rakennuskeskus lähetti näytteilleasettajilleen kaksi kontaktiraporttia, joissa kontaktien lisäksi esiteltiin Pietarin alueen ja kaupungin rakentamisen näkymiä sekä ajankohtaisia rakennusprojekteja yhteystietoineen. Pietarin Rakennuskeskus järjesti toimintavuonna 52 erilaista tilaisuutta, joihin osallistui kuulijaa. PCC järjesti mm. seminaarit nykyaikaisista katemateriaaleista, säätöjärjestelmistä, peruskorjauksesta ja paloturvallisuudesta. PCC järjesti teknologia- ja tuote-esittelyjä useiden yritysten kanssa, joita olivat mm. Knauf, Uponor, Melikon-Polar, Alöutec sekä Penoplex. PCC teki yhteistyötä Lenexpon kanssa Batimant-messuilla, joiden yhteyteen PCC järjesti Luoteis-Venäjän rakentajien II kokouksen sekä osallistui Baltic Building Week -tapahtumaan. PCC:n omat kontaktipäivät suomalaiselle teollisuudelle järjestettiin Helsingissä kesäkuussa. PCC:n palveluksessa oli 16 työntekijää. Keskuksen toimitusjohtajana toimi Irina Belinskaya. 18 RAKENNUSTIETO

21 Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt muodostavat organisaation, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietoon kuuluvat säätiön kokonaan omistama Rakennustieto Oy sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä enemmistöomistajina omistamat ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %), St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %), Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %) sekä Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %). Lisäksi konserni on vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %). Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhtiö ja toimii koko yhteisön tutkimus- ja kehitysyksikkönä. Säätiö toimii missionsa mukaisesti pitkäjänteisesti koko alan puolesta, panostaen jatkuvasti palvelevaan kehittämistyöhön. Säätiö oli toimintavuonna mukana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyörakenteissa, mm: päätösvaiheeseen tulleen Rakennuspoliittisen ohjelman seurantatyössä aktiivisena toimijana (KiRa) Kiinteistö- ja rakentamisalan foorumin ja ensimmäisten Talkoiden valmistelussa ARMI-yhteistyön puheenjohtajuusvuoro lankesi toimintavuonna Rakennustietosäätiön RTS:n hoidettavaksi. Toiminnan painotus oli ARMI-päivän järjestelyissä, yhteisen viestinnän valmistelussa ja keskinäisen yhteistyön kehittämisessä. hallituksen puheenjohtaja toimi UICB:n, kansainvälisen rakennuskeskusten liiton, puheenjohtajana ja Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja sen pääsihteerinä. UICB:n webhosting- ja taloushallinnon tehtävät olivat Rakennustieto Oy:n hoidettavina. säätiön edustaja osallistui tuotemallistandardia ylläpitävän IAI / Building Smart -järjestön toimintaan säätiön edustaja osallistui luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kattojärjestö ICIS:in toimintaan säätiö on rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n jäsen Taideteollisen korkeakoulun hallitus / yliasiamies Tukholman Kungliga Tekniska Högskolan, Arkkitehtikoulun hallitus / yliasiamies Betonijulkisivupalkinto-jury / yliasiamies Puupalkinto-jury / yliasiamies Vuoden erikseen mainittavia aktiviteetteja olivat: panostus RT-rakennusselostus Net -palveluun panostukset Kiinteistö- ja InfraRYL -hankkeisiin InfraRYL-hankkeen tulosten ylläpito-organisaation käynnistäminen RT-kortiston Internet-palvelu otettiin käyttöön LVI-kortiston Internet-palvelu otettiin käyttöön Talo nimikkeistö valmistui sisäilmastoluokitustoiminta jatkui vilkkaana Alvar Aalto -kirjasarja täydentyi kahdella osalla Rakennusfoorumeja järjestettiin 8 kpl, joissa oli aiempaa enemmän osallistujia säätiö jakoi stipendejä 9 kpl, yhteensä ,00 säätiö myönsi kultaisia ansiomerkkejä 5 kpl RAKEVA-palkintoja jaettiin 2 kpl Keskuskauppakamarin palvelusvuosiansiomerkkejä myönnettiin 9 kpl alueellisia Rakennustietopalkintoja jaettiin 4 kpl Rakennustiedon ga-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran säätiö lähti mukaan opiskelijoille suunnattuun kilpailuun, jonka tuloksena toteutetaan Valkeakosken Asuntomessuille pientalokohde. Säätiön tuoma näkökulma kilpailuun on sisäilman puhtaus. Venäjä-yhteistyötä tiivistettiin mm. sopimalla julkaisujen vastavuoroisesta myynnistä Rakennustekniikan keskus -säätiö lakkautettiin toimintavuonna. Vuoden tärkeimpiä organisaation kehittämisoperaatioita oli Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitusten yhteinen vuotuinen strategiaseminaari Tampereella, jossa käsiteltiin strategian valmistelussa esiin nostettuja toimintaympäristön muutokseen liittyviä tekijöitä ja niiden heijastusvaikutuksia Rakennustiedon linjauksiin. Strategian pohjaksi tehtiin mm. perusteellinen koko Rakennustiedon henkilöstön osaamiskartoitus. RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS 19

22 Hallitus kokoontui toimintavuonna kahdeksan kertaa. Säätiön yliasiamiehenä aloitti vuoden alusta Matti Rautiola. Yliasiamies on hallituksen sääntömääräinen jäsen. Yliasiamiehen tehtävästä vuoden alussa eläkkeelle jäänyt Gunnel Adlercreutz toimi hallituksen puheenjohtajana, samoin kuin Rakennustieto Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön toiminnasta raportoitiin totutun tavan mukaisesti säätiön hallitukselle. Edustajiston taustajärjestöjen määrä oli 48 ja edustajien määrä oli 52. Rakennustietosäätiön palveluksessa oli toimintavuonna 7 henkilöä. Säätiön hallituksen jäsenille ja yliasiamiehelle maksettiin palkkoja ja palkkioita ,28 euroa ja muille ,78 euroa. Säätiön tulos oli tavoiteltu ,55. Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 2008 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Gunnel Adlercreutz, puheenjohtaja Aki Davidsson Paula Huotelin Tuire Kujala Jukka Kullberg Kari Kulmala Timo Myllys Risto Pesonen Matti Rautiola Eero Reijonen Jani Saarinen Markus Seppänen 20 RAKENNUSTIETO

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS 12.12.2011 Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikan käsikirja, esittely - ja keskustelutilaisuus, Helsinki 12.12. 2011 KÄSIKIRJAN TOTEUTUSTILANNE

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Kaupunkien kehittäminen

Kaupunkien kehittäminen RAKENNUSFOORUMI 4.10.2016 Aalto-auditorio, Sähkötalo, Runeberginkatu 1, Helsinki Kaupunkien kehittäminen muuttuvat tarpeet ja ratkaisut METROPOLISEURA ERKKI AALTO METROPOLISEURA Rakennustietosäätiön Rakennusfoorumi

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu... 1 b) KH-korttien hakeminen... 3 c) KH-korttien lukeminen... 5 Siirry KH Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä KH Net

Lisätiedot

SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS (4)

SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS (4) SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 Kortiston tarkoitus ja tavoite ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin hankintamenettelyn yleisiä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

3 Kortiston käytettävyyden ylläpitäminen ja parantaminen

3 Kortiston käytettävyyden ylläpitäminen ja parantaminen SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 1(8) TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 Kortiston tarkoitus ja tavoite ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin hankintamenettelyn yleisiä

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet. Teräsrakennepäivät Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Rakentamista koskevat uudet vaatimukset ja ohjeet Teräsrakennepäivät 8.11.2016 Scandic Park Helsinki Yli-insinööri Jukka Bergman Valmistelun tausta MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa 2013-2017

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy vuosiseminaari 7.10.2014 UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL 1. Uuma-käsikirjasto www-sivuilla 2. InfraRYL järjestelmä 3. UUMA-materiaalit InfraRYL-järjestelmään, vaihtoehtoja 4. Uusiomateriaalien nimitykset

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot