Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10"

Transkriptio

1

2 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit 9 Rakennustieto Oy 10 Yleistä 10 RT-kortisto (Rakennustietokortisto) 10 LVI-kortisto 11 SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) 12 Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) 12 Rakennusalan työturvallisuuskansio 12 KH-Kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) 13 Sopimusasiakirjat 13 Kirjakustannustoiminta 13 Rakennuskirjakauppa 14 Rakennustieto Lehdet 14 Rakennustieto Koulutus- ja tilapalvelut 16 Helsingin Rakennuskeskus 16 Rakennustieto Kuopio 17 Rakennustieto Lappeenranta 17 Rakennustieto Oulu 17 Rakennustieto Tampere 18 ET-INFOkeskuse AS 18 Pietarin Rakennuskeskus PCC 19 RTS:n hallituksen toimintakertomus 21 Rakennustieto Oy:n hallituksen toimintakertomus 27 Rakennustiedon henkilöstö 32 Päätoimikunnat ja toimikunnat, kokoonpanot ja toiminta 35 Hallinto-organisaatio 53 Rakennustietosäätiö RTS:n edustajisto 53 Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus 55 Rakennustieto Oy:n hallitus 55 Toimintavuoden julkaisuja 57 RT-kortisto 57 LVI-kortisto 57 SIT-kortisto 58 Ratu-kortisto 58 KH-kortisto 58 Sopimusasiakirjat 59 Kirjat 59 Graafinen suunnittelu ja taitto Mina Jokivirta Painotyö Esa-Print Oy, 2008 Paperi 130 g Print Speed, Kannet 250 g Print Speed Kuvitus Rakennustieto Oy:n vuonna 2008 kustantamista kirjoista: Concrete Architecture in Finland Photographed by Jussi Tiainen, Jose Cruz Ovalle Spirit of Nature puuarkkitehtuuripalkinto 2008, Puurakentaminen, Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa, Viisikanta hyvää rakennussuojelua sekä RT-tarvikekorteista. Sivujen 6,7, 20 ja 23 kuvat Christer Finne, hallituksen strategiaseminaari-matka, Porto, Portugali.

3 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2008

4

5 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Vuoden 2008 odotukset olivat korkealla. Suomen talous kukoisti, kuten muunkin maailman. Toimintaympäristössämme kehitys oli varsin myönteistä. Syksyn rahoituskriisi kuitenkin yllätti kaikki. Pitkä ja vakaa nousukausi katkesi yllättäen ja dramaattisen nopeasti angloamerikkalaisen pankkitoiminnan romahdukseen. Ensi arvioiden mukaan tilanteen ei pitänyt juuri koskettaa Suomea. Vuodenvaihteeseen mennessä kriisi ehti jo muuttua kotimaiseksi talouskriisiksi, sitten taantumaksi ja erityisesti rakennusalan ongelmaksi. Tätä kirjoittaessa asiantuntijat julkistavat toinen toistaan synkempiä ennusteita, mutta toisaalta niissä on suurta hajontaa ja perustellun optimistisiakin näkemyksiä esiintyy. Talouden ongelmat näkyivät myös Rakennustiedon myyntiluvuissa, kun yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme, rakentamis- ja kiinteistöalan ammattilaiset joutuivat supistamaan toimintaansa. Rakennustieto ei toimi avustuksien eikä jäsenmaksujen varassa vaan rahoittaa toimintansa myymällä tietopalvelua ammattilaisille. Kun ammattilaisilla ei ole töitä, ei rakentamisen tietoakaan kovin akuutisti tarvita. Rakennustiedon strategia uusittiin edellisenä vuonna tulevaisuutta ennakoiden, tarkoituksena mukauttaa tavoitteet ja toimenpiteet muuttuvan yhteiskunnan ja toimintaympäristön edellyttämiin muotoihin. Erityisen tärkeäksi nähtiin kyky nähdä jatkuvat, monimutkaistuvat ja yllättävät muutokset kirkkaasti ja hyvissä ajoin, oppia elämään niiden kanssa ja luoda välineet niiden hallitsemiseksi jo ennalta. Vaikka strategia muilta osin toimi mainiosti, välineistön kehittämistä ei kuitenkaan ehditty edes aloittaa, kun sitä olisi jo tarvittu. Talouden puskureita olisi tarvittu tasoittamaan kassan heilahteluja, omistajapolitiikan kehittämiseen, strategisten ostosten tekemiseen ja inhimillisten paineiden vähentämiseen. Kun vaihtoehdot karkasivat käsistä, jäi jäljelle ainoastaan varautuminen pahimpaan, kuitenkin katse tulevaisuuteen tähdättynä. Talouden niukkuudessa on silti hyviäkin puolia. On pakko palata perusasioiden äärelle ja tehdä päätöksiä, jotka hyvinä aikoina olisivat kenties mahdottomia. Rakennustieto edustaa suomalaisen, hyvin pitkälle integroituneen rakentamisen toimintaympäristön järjestelmää, dokumentaatiota ja tietopalvelua. Sen ylläpitäminen ja vaaliminen on jatkuva kansallinen tehtävä. Vaihtoehdot olisivat todennäköisesti kaikki huonompia, joko kaaos tai Saksan tai EU:n normimaailma tai suurella rahalla konsulttityönä teetetty tiedosto. Se olisi käyttäjille mitä todennäköisimmin paikallisiin olosuhteisiimme kovin sopimaton ja vähintäänkin kallis. Toimintavuoden aikana käynnistettiin Rakennustieto Oy:ssä kauan kaivattu organisaatiomuutos. Sen tarkoituksena on uusia 1980-luvun aikana syntynyt tulosyksikkömalli, joka on kasvanut vuosien mittaan lukumäärältään suureksi, sisällöltään monimutkaiseksi ja vaikeasti johdettavaksi. Uudella organisaatiolla haetaan asiakaslähtöisyyttä, selkeämpiä toiminnallisia yksiköitä ja henkilökunnan osaamisen kattavampaa käyttöä. Saman prosessin tuloksena pureudutaan säätiön ja yhtiön rooleihin ja haetaan niihin selkeyttä omistajapolitiikan, T&K -toiminnan ja liiketoiminnan välille. Toimintavuoden aikana tietopalvelun siirtyminen sähköiseen jakeluympäristöön jatkui määrätietoisesti. Kaikki kortistotuotteet toimivat jo verkossa. Ainoastaan RT-kortisto on vielä saatavilla paperiversiona. Tiedon hankkimisen kulttuuri kuitenkin muuttuu ja siirtymä on välttämätön, vaikka eri käyttäjät siirtyvät uuteen välineistöön kukin omaan tahtiinsa. Rakennustiedon päätehtävä on konservatiivinen, ajantasaisen konsensustiedon dokumentointi, toimittaminen ja jakelu, mutta joissakin asioissa on otettava kunnon etunoja ja Rakennustiedon on toimittava uusien toimintamallien ja palveluiden edelläkävijänä. Huomionarvoinen uutta luova avaus tapahtui infrarakentamisen saralla. Keskeiset, suuret valtakunnalliset toimijat päättivät lähteä kehittämään infratietomallia. Kyseistä hanketta ei tiettävästi ole vielä missään maailmalla. Talouden tilanne jää toimintakertomuksen painoon mennessä edelleen suuren epävarmuuden tilaan. Samalla, kun Rakennustiedon on ohjattava talouttaan jatkuvan seurannan ja rullaavan budjetin periaatteella, on katse pidettävä tiukasti horisontin yläpuolella. Muuten on vaarana, että kompastumme omiin jalkoihimme. Vuoden 2008 aikana Gunnel Adlercreutz päätti pitkän ja kunniakkaan uransa virallisen osuuden Rakennustiedossa. Keväällä hän luopui Rakennustieto Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja vuoden lopussa Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä sekä UICB:n presidentin tehtävästä. Meidän kaikkien ja koko alan puolesta, SUURKIITOKSET arvokkaasta panoksestasi Rakennustiedon hyväksi. YlIASIAMIEHEN KATSAuS 5

6

7 Rakennustieto Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai pääosin, suoraan tai välillisesti omistamat yhtiöt muodostavat säätiökonsernin, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietoon kuuluvat Rakennustieto Oy (RTS 100 %), ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %) ja St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %). Säätiökonsernin aiemmin perustettujen yhtiöiden Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %) ja Suomen Määrälaskenta Oy (RTS 100 %) toiminta on toistaiseksi keskeytetty. Rakennustietosäätiö RTS on myös vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (7 %) ja FISE Oy:ssä (RTS 7,4 %). RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Rakennustietosäätiö on yksityinen ja yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa johtavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennusala on edustettuna 48 järjestön ja yhteisön kautta. Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö ja toimii koko yhteisön tutkimus-, kehitysja luokitustoiminnan sekä strategisen suunnittelun yksikkönä. Kannattaviksi itsenäisiksi liiketoiminnoiksi muotoutuvat hankkeet siirtyvät säätiöltä yhtiölle. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten kaupallisesta hyödyntämisestä vastaa Rakennustieto Oy. Tekijänoikeudet säilyvät säätiöllä. Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Rakennustietosäätiö on pääsääntöisesti Rakennustieto Oy:n kustantamien tuotteiden julkaisija, joko yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa. Näitä tuotteita ovat mm. kortistot, sopimusasiakirjat, tietokannat, lehdet, kirjat, näyttelyt ja Rakentajain kalenteri. Säätiön oma tutkimuspanos on vakaa niin henkilöresursoinnin kuin budjettirahoituksen osalta. Säätiö osallistuu jatkuvasti kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia, jakaa stipendejä, ansiomerkkejä ja useita rakennusalan palkintoja sekä tukee alan professuureja ja opiskelijatoimintaa. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa olivat sisäilmastoluokitus, ympäristöselosteet, sekä Promise, rakennusten ympäristöluokitus. Sisäilmastoluokitus 2000:n ja siihen sisältyvien rakennustuotteiden luokitusjärjestelmien tavoitteena on sisäilman laadun parantaminen. Luokitustoimintaa ohjaa ja kehittää päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus, joka kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Toimintavuonna julkaistiin Sisäilmastoluokitus 2008, joka tulevina vuosina korvaa Sisäilmastoluokitus 2000:n. Valkeakosken asuntomessualueelle vuonna 2009 rakennettavan ENSI-omakotitalon toteutumista seurattiin, talossa käytetään pääasiassa M1- luokiteltuja tuotteita. M1-luokiteltujen rakennusmateriaalien lukumäärä kasvoi yli 1300 kappaleeseen. Kansainvälistä kiinnostusta on edelleen, tällä hetkellä rakennusmateriaaliluokituksia on myönnetty 12 eri maan 126 yrityksen tuotteille. Puhtausluokituksen mukaisia M1- luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita oli vuoden lopussa yli kaksisataa yhdellätoista eri yrityksellä, edellisvuonna aloitettu äänenvaimentimien luokitus on tuonut uusia tuotteita luokiteltujen tuotteiden valikoimaan. Ajantasainen luettelo luokitelluista tuotteista löytyy Rakennustiedon Internet-sivuilta RT-Ympäristöselosteiden hyväksymistä ja menetelmän kehittämistä varten perustettu päätoimikunta PT 21 Ympäristöselosteet kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Pääpaino toimintavuonna oli uuden menetelmäohjeen kehittämisessä. RT-Ympäristöselosteita uusittiin vuoden aikana kolme kappaletta kolmel- RAKENNUSTIETO 7

8 le eri yritykselle, lukumäärä pysyi 35 kappaleessa. Selosteet ovat nähtävillä säätiön sekä suomen- että englanninkielisillä Internetsivuilla, Promise-hankkeessa kehitetään nykyiselle Promise-luokitusjärjestelmälle seuraaja kansalliselta pohjalta. Toimintavuonna hanke järjestäytyi ja perustettiin asiantuntijaryhmä sekä johtoryhmä. Toteutettiin keskeisten maailmalla käytössä olevien luokitusjärjestelmien yksityiskohtainen vertailu. Keväällä ranskalaisten ja englantilaisten luokituslaitosten aloitteesta perustettu luokituslaitosten yhteenliittymä Sustainable Building Association (SBA) muutti kuitenkin hankkeen sisältöä. SBA:n tavoitteena on kehittää kansainväliset rakentamisen ympäristövaikutusta mittaavat ydinindikaattorit, joita voivat käyttää kaikki kehitystyössä mukana olevat tahot. Eri maissa toimivat luokituslaitokset voivat näiden lisäksi käyttää myös omia, kansallisia indikaattoreitaan. Promise-hankkeen tavoitteita päätettiin muuttaa siten, että kehitettävät indikaattorit perustuvat SBA:ssa tehtävään kehitystyöhön. Tämä tulee vahvistamaan uuden Promisen asemaa maassa käytettävien luokitusjärjestelmien keskinäisessä kilpailussa. SBA-kytkennästä johtuen hankkeen valmistumisaika on muutettu ja uuden Promisen todennäköinen julkistamisajankohta on vuoden 2010 puolella. Suunnittelun ja rakentamisen prosessien painopistealueen toimintaa olivat Infra- ja KiinteistöRYL-hankkeet ja Talo-luokitus. InfraRYL-hankkeessa toiminta jatkui vilkkaana. Keväällä julkaistiin osa 3 Sillat ja täydentävät osat. Opetusministeriön tuella laaditun osan 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet käsikirjoitus valmistui loppuvuodesta. Toimintavuoden aikana osaan 1 valmisteltiin neljä lisälukua ja päivitettiin 10 lukua. INFRA nimikkeistöjärjestelmään vahvistettiin keväällä koekäyttöön tuotantonimikkeistö ja hankeosanimikkeistö. Toimenpidenimikkeistön selvitys käynnistettiin. INFRA rakennusosa- ja hankenimikkeistön sekä sen määrämittausohjeen päivitys aloitettiin. Rakennustiedon ja KH-kortiston päätoimikunnan vetämä kiinteistöalan yhteinen hanke KiinteistöRYL jatkui. Kaikkien osien käsikirjoitukset valmistuivat toimintavuoden lopulla ja lähetettiin lausuntokierroksille. Myös KH-nimikkeistö alkoi saada lopullisen muotonsa. Samalla päättyi myös Tekesin rahoitusta nauttinut osuus. KiinteistöRYLissä on kaikkiaan 10 osaa: operatiivinen kiinteistöjohtaminen (asuntoyhtiöt, toimitilakiinteistöt), yleishoito ja valvonta, rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja huolto (rakennustekniikka, LVI-tekniikka, sähkötekniikka), ulkoalueiden hoito ja kunnossapito, siivous, jätehuolto ja käyttäjäpalvelut. KiinteistöRYL-palvelu ja -kirja julkaistaan keväällä TALO nimikkeistötyö jatkui talotekniikkanimikkeistön valmistelulla. Vuonna 2000 aloitettua TALO nimikkeistön kehittämis- ja käyttöönottoprojektia jatkettiin ja keskityttiin nimikkeistön tunnettuuden lisäämiseen. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueen toimintaa oli sähköisten palvelujen kehittäminen. Toimintavuonna jatkettiin Rakennustiedon omien sähköisten palvelujen kehittämistä. Selainpohjainen, rakennusosiin perustuva kustannuslaskentaohjelma Klara Net valmistui syyskuussa. Enemmistö vanhan Klara.biz -ohjelman käyttäjistä on siirtynyt Klara Netin käyttäjiksi ja asiakaspalaute on ollut voittopuolisesti myönteistä. Markkinointikampanja uusien Klara Net -käyttäjien saamiseksi osoittautui kuitenkin haasteelliseksi syksyn aikana kiristyneen taloustilanteen vuoksi. Kustannuslaskentatuotteiden kehitystyötä jatketaan ja nyt valmiiksi saatu Klara Net tulee muodostamaan tulevaisuudessa uusien Klara Net -tuotteiden perustan. ProIT -hankkeen tuloksena syntyneiden tuoterakennekirjastojen ja suunnitteluohjeiden ylläpito ja kehittäminen jatkui. Toimintavuonna valmistui julkaisu Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa ja ProIT -rakennetyyppien harmonisointityö saatiin valmiiksi. Projektitoimintaohjeen käsikirjoitus saatiin melkein valmiiksi. Ohje julkaistaan Säätiön toimikuntana toimiva buildingsmart Finland -päätoimikunta on kansainvälisen International Alliance for Interoperability (IAI) järjestön jäsen. IAI tekee työtä rakennusalan ohjelmistojen yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi ja rakennusalan tuotetietomallin IFC:n (Industry Foundation Classes) kehittämiseksi. buildingsmart Finland -päätoimikunta on suomalaisten rakennusalan yritysten ja rakennusalan ohjelmistoja tuottavien yritysten muodostama yhteistyöfoorumi. buildingsmart Finland järjesti toimintavuonna useita yleisiä seminaareja ja jäsentilaisuuksia. Korjausrakentamisen painopistealueen alueella on jatkettu Ker- 8 RAKENNUSTIETO

9 rostalot teoksen valmistelua. Korjausrakentamista ja rakennuskannan ylläpitoa varten kehiteltiin tuoteidea Nestori rakennusalan digitaalinen muisti. Ympäristöministeriön toimeksiannosta ryhdyttiin laatimaan opasta Kerrostalon julkisivukorjaus: julkisivun ominaispiirteet ja korjaustavan valinta. Säätiö osallistui toimintavuonna myös alan muiden toimijoiden hankkeisiin, jotka tukivat säätiön tutkimustoiminnan painopistealueita. T&K -johtajana toimi TkT, arkkitehti Christer Finne ja tutkimuspäällikkönä vastuualueenaan korjausrakentaminen arkkitehti Petri Neuvonen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa hoiti projekti-insinööri Laura Sariola. Kehittämistoiminta Tampereen Rakennustiedolle laadittiin kehittämisselvitys sekä valmisteltiin Helsingin Rakennuskeskukselle vastaavaa selvitystä. Muita tehtäviä olivat aloitetoiminta, laatujärjestelmän ylläpito sekä vuosittaisen strategiaprosessin läpivienti ja säätiön hallituksen kehittämisseminaarin valmistelu. Osittain toimintaa vaivasi henkilökuntavajaus, koska vuodesta 2006 kehittämispäällikkönä toiminut DI Osmo Rasimus siirtyi huhtikuussa toisen työnantajan palvelukseen. Uutena kehittämispäällikkönä aloitti lokakuussa DI Matti Valtiala. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettyihin kahdeksaan rakennusfoorumiin osallistui yhteensä 390 henkilöä. Vuoden rakennusfoorumeiden aiheet olivat: Rakennusprojektien riskit hallintaan Helsingin uusi maankäytön ja asumisen ohjelma, MA Putkiremontti ja hyvä hallintotapa Tuotemallin uudet hyödyntämisalueet Passiivitalot Rakennusalan tulevaisuuden haasteet Rakennusperintö ja tulevat energiakorjaukset Miten yleistaloudellinen tilanne vaikuttaa rakennusalaan? Kansainvälinen yhteistoiminta Rakennustietosäätiö RTS jatkoi aktiivista toimintaa alan muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa tavoitteena korkeatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen ja hyödyllisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Gunnel Adlercreutz toimi kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n (Union Internationale des Centres du Bâtiment) puheenjohtajana ja Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Markku Salmi sen pääsihteerinä. Molempien toimikausi päättyi vuoden 2008 lopussa. Marraskuun yleiskokouksessa Markku Salmi valittiin UICB:n presidentiksi kolmivuotiskaudeksi ja Gunnel Adlercreutz kutsuttiin UICB:n kunniajäseneksi. Rakennustieto Oy hoiti myös UICB:n pääsihteerin tehtäviä vuoden 2008 loppuun, jolloin pääsihteerin toimisto siirtyi Istanbuliin. UICB:n hallitus kokoontui huhti- ja marraskuussa Istanbulissa käsitellen yhteistyösuhteita muiden kansainvälisten yhdistysten kanssa, asiantuntijavaihtoa, UICB:n 50-vuotisjuhlia ja kolmen vuoden välein järjestettävää yleiskokousta, joka pidettiin marraskuussa Istanbulissa. UICB järjesti kansainvälisen logo-kilpailun, jonka tulokset julkistettiin 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Yleiskokous päätti solmia tiiviimmän yhteistyön niin CIB:n (International Council for Building) kuin ICIS:kin (International Construction Information Society) kanssa. Markku Salmi alusti kesäkuussa 2008 yhteistyön mahdollisuuksista sekä CIB 102:n kokouksessa Helsingissä että ICIS:n yleiskokouksessa Berliinissä. UICB:n ensimmäinen asiantuntijavaihto saatiin päätökseen. ICT asiantuntijat Helsingistä, Kööpenhaminasta ja Istanbulista tutustuivat kunkin rakennuskeskuksen liiketoimintaan ja ICT:n strategiseen asemaan ja tekivät ehdotuksia yhteistyön syventämiseksi. UICB juhlisti syntymäpäiviään kansainvälisellä rakentamisen tulevaisuutta käsitelleellä seminaarilla, jonka puhujina olivat Mathieu Mottrie, CREAX, Vincent Cousin, Palludio Games sekä prof. Sirkka Heinonen, Finland Futures Research Centre (FFRC) RAKENNUSTIETO 9

10 Pietilä-palkinto 2008 jaettiin Runeberginpäivänä, palkintoa jakamassa oli myös Raili Pietilä. UICB:n rakennustietopalkinnon sai johtava asiantuntija Harri Mäkelä (Innogeo Oy). Turku School of Economics. Lisätietoa seminaarista löytyy osoitteesta Tuotemallistandardia ylläpitävän IAI-järjestön kautta (International Alliance for Interoperability) säätiö osallistui kansainväliseen IAI-tuotemallistandardisointityöhön. IAI-järjestön Suomen osasto toimi säätiön päätoimikuntana. ICIS (International Construction Information Society) on luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö. Säätiön T&K -johtaja osallistui järjestön toimintaan Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan edustajana, hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. Säätiö oli rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) jäsen. Toimintavuonna valmistui laaja norjalaisten vetämän konsortion EU-verkostohanke StandINN, jossa edistetään elinkaarimallien, toimivuuspohjaisten toimintatapojen sekä tuotemallintamisen käyttöä. Yhteistyö muiden pohjoismaiden vastaavien toimijoiden kanssa oli totuttuun tapaan hyödyllistä ja tiivistä. Toimintavuoden aikana vaihdettiin kokemuksia mm. uusista tuotteista ja palveluista sekä taloudesta. Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n sihteeriys hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastasi muissa pohjoismaissa voimassa olevaa käytäntöä. Säätiön edustaja osallistui hallituksen jäsenenä PRP:n hallituksen kokouksiin. Toiminta oli aktiivista ja Suomen osasto järjesti mm. asiantuntijaseminaarin aiheesta Fuktskador i felbyggda fasader, pääpuhujana professori Ingemar Samuelson Sveriges Tekniska Forskningsinstitutista, sekä rakennusalan ammattilaisille tutustumismatkan Osloon. Huomionosoitukset RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: ansiomerkki nro 101, apulaisosastopäällikkö Annukka Lindroos (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) ansiomerkki nro 102, johtaja Risto Pesonen (Rakennusteollisuus RT ry) ansiomerkki nro 103, projektivastaava Irja Hansio (Rakennustieto) Keskuskauppakamarin ansiomerkit Vuosijuhlassa jaettiin Keskuskauppakamarin ansiomerkit seuraaville Rakennustiedon henkilöille (suluissa palvelusvuodet): tietokantapäällikkö Eva Haapakoski-Schröder (35 v.) asiakaspalveluassistentti Anna-Liisa Järvo (25 v.) yliasiamiehen assistentti Merja Laitinen (25 v.) lähettämötyöntekijä Tarja Etelämäki (20 v.) toimituspäällikkö Tuomo Kämäräinen (20 v.) projektivastaava Viljo Lukkarinen (20 v.) reskontranhoitaja Helvi Paakkanen (20 v.) tietokantatoimittaja Seija Ralli (20 v.) projektipäällikkö Lea Vettenranta (20 v.) puhelinmyyjä Timo Hietala (15 v.) myyntipäällikkö Pekka Uski (15 v.) kustannustoimittaja Satu Laine (10 v.) puhelinmyyjä Antti Rasinkangas (10 v.) myyntipäällikkö Henry Olin (10 v.) mediatoimittaja Sari Ruohonen (10 v.) UICB:n rakennustietopalkinto Rakennuskeskusten kansainvälinen liitto UICB on perustanut vuonna 1978 UICB:n rakennustietopalkinnon edistääkseen hyvää tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla. Vuoden 2008 UICB:n rakennustietopalkinnon sai hallituksen puheenjohtaja, johtava asiantuntija Harri Mäkelä (Innogeo) tunnustuksena toiminnastaan, joka ratkaisevalla tavalla on mahdollistanut infra-alan tiedonvälityksen kehittymisen aivan uudelle tasolle. 10 RAKENNUSTIETO

11 RTS stipendeillä tuettiin kahdeksaa hanketta. RTS:n kultaisen ansiomerkin sai kolme henkilöä. Pietilä-palkinto Pietilä-palkinto myönnetään joka toinen vuosi tunnustuksena nuorelle arkkitehdille, joka on tehnyt merkittävää työtä arkkitehtuurin uudistamiseksi. RTS:n hallitus myönsi vuoden 2008 Pietilä-palkinnon (7.000 ) Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n arkkitehdeille Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston tunnustuksena heidän intohimoisesta panostamisestaan arkkitehtuurin uudistamiseen. He ovat osallistuneet rohkeine ehdotuksineen kotimaisiin sekä kansainvälisiin kilpailuihin ja voittaneet useita palkintoja. He ovat astuneet julkisuuteen ideoidensa rinnalla seisoen ja ryhtyneet määrätietoisesti toteuttamaan suunnitelmiaan. Alueelliset Rakennustietopalkinnot Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain alueellisen Rakennustietopalkinnon kunkin alueyksikön toimialueella. Palkintolautakuntana toimii alueyksikön päätoimikunta. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä. Rakennustietopalkinto jaettiin kolmatta kertaa vuonna Tampere: rakennustarkastaja Kalevi Lammi Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulun rakennusosasto Lappeenranta: Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiölle (LOAS) Kuopio: asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo työryhmälle tuottaja Martta Louekari, arkkitehdit Vesa Oiva, Juha Salmenperä, Ilkka Salminen, Mikko Summanen, Meri Louekari sekä professori Mika Hannula näyttelyyn Young Finnish Architects Forum (Madrid 2009 marraskuu) osallistumiseen, sinne tehtävää katalogia ja web-sivustoa varten. Tekniikan Historian Seura THS ry:lle rakennusteknologian ja arkkitehtuurin historiaan keskittyvän Tekniikan Waiheita -aikakauslehden teemanumeroon. työryhmälle arkkitehti Pia Ilonen, valokuvataiteilija Stefan Bremer arkkitehtuurijulkaisun valmisteluun ns. avoimeen rakentamiseen perustuvasta prosessista (As. Oy Tila, Arabianranta), keskiössä on ihminen tilassa. arkkitehti Olli Lehtovuorelle erilaisia asumismuotoja -pamfletin tekemiseen. tutkija Sami Kärnälle julkaisuun ja artikkeliin rakentamis- ja kiinteistöalan yhteisen käyttäjäpalautejärjestelmän (ProPal II) kehittämisestä ja sen ominaisuuksista. päätoimittaja Ilkka Lehdonmäelle Jyväskylän yliopistossa suoritettavista opinnoista johtuviin matkakuluihin ja majoituskuluihin toimittajastipendi. freelance-toimittaja Tero Elsilälle alan kursseille osallistumiseen liittyvien matka- sekä seminaarikulujen kattamiseen toimittajastipendi. Stipendit Rakennustietosäätiö jakaa vuosittain stipendejä säätiön tarkoitusta, hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan edistäminen, toteuttavien kirjojen, artikkeleiden, näyttelyiden ja vastaavien laatimista varten. Yleishyödyllisen säätiön jakamina stipendit ovat verottomia. Toimintavuonna säätiö jakoi stipendeinä yhteensä euroa seuraaville: arkkitehti, FM Anu Ahoniemelle kirjan Jokanainen rakentaa ja remontoi käsikirjoittamiseen. RAKENNUSTIETO 11

12 RAKENNUSTIETO OY Yleistä Rakennustieto Oy toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS:n tarkoitusta tuottamalla ja myymällä sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaiset ja kuluttajat voivat päivittäin toimia hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan mukaan. Syksyllä 2008 Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitukset käsittelivät ja tarkistivat Rakennustiedon strategiaa vuosille Sen mukaan yhtiö kasvattaa ja voimistaa kumppanuuksiaan, parantaa kykyään reagoida nopeutuviin muutoksiin, siirtyy sähköiseen liiketoimintaan ja kehittää henkilöstöpolitiikkaansa. Toimintavuoden kolmea ensimmäistä neljännestä leimasi kasvun optimismi, joka loppusyksystä vaihtui nopeasti syvän pudotuksen odotuksiin, joihin rakennusala reagoi rajusti supistamalla toimintaansa ja hankintojaan. Yhtiön vuoden 2009 budjetti laadittiin lokakuun tietojen perusteella ja jo marraskuun lopulla sen todettiin olevan ylioptimistinen. Kolmas ja niukempaan myyntiin tähtäävä vuoden 2009 budjettiversio vahvistettiin helmikuussa Toimintavuoden 2008 tavoitteet asetettiin budjettitavoitteista päätettäessä lokakuussa 2007, jolloin rakennusalan kasvun uskottiin jatkuvan vielä seuraavinakin vuosina. Tavoitteeksi asetettiin yhtiön liiketoiminnan hallittu kannattava kasvattaminen kehitystyön tulosten tuoman uuden liikevaihdon myötä. Kasvua odotettiin kortistojen nettiversioiden myötä paranevasta myyntikatteesta, Klara-kustannuslaskentaohjelmiston nettiversiosta, InfraRYLin jatko-osien myynnistä, Kerrostalot kirjasta sekä RTrakennusselostus Net -ohjelmistosta. Toimintavuonna 2008 yhtiön tietopalvelutuotteiden myyntituotot jäivät kuitenkin edellisvuoden tasolle eikä liikevaihto kasvanut voimakkaasta markkinoinnistakaan huolimatta. Budjetoidusta liikevaihtotavoitteesta jäätiin jälkeen miljoona euroa. Tähän vaikuttivat em. kehityshankkeiden myöhästyminen ja uusien tuotteiden budjetoitua heikompi myynti. Kysyntä vaikeutui vielä loppusyksystä ja nämä tekijät yhdessä laskivat ennen kaikkea omien kirjojen liikevaihtoa. Kirjakauppaketju ja aikakauslehdet eivät myöskään yltäneet budjetoituun myyntiinsä. Vuoden aikana tehtiin koulutuksen ja SIT-kortiston osalta uudelleen järjestelyjä, joista johtui kolmannes budjettivajeesta. Yhtiön kannattavuus oli normaalitasolla kesään asti, mutta heikkeni nopeasti toisella vuosipuoliskolla. Alkuvuonna panostettiin toimintasuunnitelman mukaisesti strategisille business-alueille, joilta ei kuitenkaan saatu loppuvuonnakaan suunniteltua myyntiä. Kulut toteutuivat budjetin mukaan, ennen kaikkea henkilöstökulut kasvoivat osin monivuotisen TES-ratkaisun myötä, mutta myyntituotot jäivät siitä jälkeen. Joulukuusta 2008 muodostui erittäin tappiollinen rakennusalan kysynnän pysähdyttyä lähes kokonaan ja se aiheutti loppuvuodesta likviditeettiongelmia, joihin ehdittiin säästöin reagoida. Yhtiössä päätettiin joulukuussa 2008 mittavista säästötoimista, joista tammi-helmikuussa toteutettu lomautus oli merkittävin. Säästöohjelma jatkuu keväällä 2009 myös muiden kiinteiden kulujen karsimisella. Yhtiön budjetti vuodelle 2009 perustuu edellisvuotta alhaisempaan myyntiin ja euron liikevoittotavoitteeseen. Yhtiön näkymät vuodelle 2009 ovat erittäin epävarmat ja haastavat. Takana on tappiollinen vuosi ja edessä heikentyvä markkinatilanne, jonka odotetaan huononevan ainakin kesään 2009 asti. Tämän hetken käsityksen mukaan rakennusalan vaikeudet syvenevät syksyyn 2009 asti ja talouden kriisi jatkuisi vuoden 2010 lopulle asti. Vuoden 2008 kehityspanoksen tuloksena saatiin alkuvuodesta myyntiin InfraRYL 4, InfraRYL 2 ilmestyy keväällä samoin kuin KiinteistöRYL. Kirjavalikoima tulee muutenkin olemaan hyvä ja se keskittyy teknisiin käsikirjoihin. Sopimuslomake Netin uusittu versio on valmis maaliskuun lopulla ja valikoimaa on laajennettu kiinteistöalan sopimuksiin. Tarviketieto Net valmistuu myös kevään aikana. Syksyllä saadaan myyntiin myös odotettu Kerrostalot RT-kortisto (Rakennustietokortisto) RT-kortiston toimintavuosi oli 66. RT-ohjetiedostoa täydennettiin ja uusittiin tasaisesti eri aihealueilla. Säädösten muuttumista seurattiin ja uusia vaatimuksia vastaamaan tuotettiin mm. ohjeet 12 RAKENNUSTIETO

13 RT-kortisto Rakennustarvikkeethakemisto 699 s. RYL -kirjat 6 kpl, yht s. RT -rakennetypit tietomallinnuskäyttöön. RT CAD -mallinnustyypit 391 s. Hakemisto 263 s. Ohjeet s. LVI-kortisto TalotekniikkaRYL s. Tuotetieto 110 s. Hakemisto 26 s. Ohjeet Tarviketieto 2008 s. Säännökset s. Kortistojen sivumääräiset jakaumat Säännökset s. Tiedonjyvät 348 s. päivänvalosta sisätiloissa ja julkisen hallinnon palvelutiloista sekä uusittiin ohjeet alakattojen ja sisäkattoverhouksien suunnittelusta. Uusina aiheina julkaistiin mm. ohjekortit koulurakennuksien yleis- ja tilasuunnittelusta sekä puukaupungin hoito- ja täydennysrakentamissuunnitelmasta esimerkkinä Uusikaupunki. Tammikuussa julkaistiin Talo nimikkeistö, jonka perusteella uusittiin ohjekortit CAD-kuvatasot, Talo hankenimikkeistö, rakennusselostusohje 2008 ja rakennustapaselostuksen laatiminen. Laajan asuntosuunnittelu-ohjekorttisarjan uusimistyö jatkui. Liikenne-osan ohjekorttien uusiminen jatkui ja julkaistiin uusitut ohjeet ajoneuvojen mitoista ja hitaasti liikennöitävistä ajoväylistä. Ensimmäisinä RT-ideakortteina netissä julkaistiin (1.) Hitaasti liikennöitävät kadut ja (2.) Asukasmyönteinen LVIST-linjasaneeraus. InfraRYL osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat julkaistiin keväällä 2008 (278 sivua). RT-kortiston CD- ja Net-versioihin kuuluvassa RT CAD -palvelussa julkaistiin sekä ohje- että tarvikekortteihin liittyvää CADaineistoa, muun muassa RT-rakennetyypit 3D-muodossa tietomallinnuskäyttöön. RT CAD -mallinnustyypit on tarkoitettu helpottamaan suunnittelu- ja mallinnustyötä sekä tietomalliin perustuvaa rakennushankkeen tiedonhallintatapaa. RT CAD -mallinnustyyppien kuvaukset julkaistiin myös kirjana (391 sivua). SIT Net -kortisto julkaistiin osana RT Net -versiota. RT Tarviketieto Netin uudistettu käyttöliittymä julkaistiin Finn- Build 08 -messuilla. Käyttöliittymäuudistuksen yhteydessä RT Tarviketieto Net muutettiin käyttäjille maksuttomaksi, minkä ansiosta palvelun käyttäjämäärä lisääntyi ja samalla luotiin edellytykset RT-tarvikekorttimedian vahvistumiselle kiristyvässä kilpailutilanteessa. Uudistettu RT Tarviketieto Net tukee myös tarvikekorttien yhteydessä julkaistavaa lisätuoteinformaatiota (esim. CAD-kirjastot, työohjeet) ja tuoteominaisuushakua. Kaikki RTtarvikekortit olivat saatavina myös KH Net -kiinteistötietopalvelun osana ja sisustusaiheiset RT-tarvikekortit SIT Net -sisustustietopalvelun osana. Tarviketieto CD julkaistiin edelleen RT-kortisto CD:n yhteydessä kolmesti toimintavuonna. RT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. uudistettu rakentamismääräyskokoelman osa E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2007 ja ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta (765/2007). RT-kortistoa täydennettiin yhdeksällä tuoreutuserällä. Vuonna 2008 ilmestyneiden RT-korttien kappale- ja sivumäärät olivat seuraavat: ohjekortit 31 kpl (366 sivua), säännöskortit 43 kpl (239 sivua) ja tarvikekortit 185 kpl (723 sivua). Toimintavuonna 2008 julkaistut RT-ohjekortit on lueteltu sivulla 57. RT-toimituksessa valmistuivat myös seuraavat hakemistot: 2 kpl asiahakemistoa ja sisällysluetteloa (yht. 242 sivua) sekä Rakennustarvikkeet hakemisto (699 sivua) ja RT Rakennusalan palveluhakemisto (500 sivua). RT-kortiston julkaisija oli Rakennustietosäätiö RTS ja päätoimittajana toimi tekn. tri Markku Lappalainen. LVI-kortisto Toimintavuonna 2008 LVI-kortistoa julkaistiin sähköisesti LVI Net -palveluna ja LVI-kortisto CD:nä. LVI Net -palvelua päivitetään jatkuvasti eli uudet LVI-kortit ja muu aineisto julkaistaan heti niiden valmistuttua. LVI Netin arkistossa ovat poistetut LVIohje, -tiedonjyvä- ja säännöskortit. Palveluun sisältyy RT Tarviketieto Netin käyttöoikeus. Valmiit hankekokonaisuudet sisältävät kuhunkin talotekniikan hankkeeseen tai prosessiin liittyvän LVI-kortiston aineiston. Palvelussa voi koota myös omia hankekokonaisuuksia tai suosikkilistoja sekä liittää kortteihin omia kommentteja. LVI-selostus CD -ohjelma on tarkoitettu LVI-selostusten laadintaan. LVI-selostus CD helpottaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa LVI-selostusten laadintaa. Selostuspohjana on TalotekniikkaRYL nimikkeistö. Selkeä rakenne, ohjeet ja malliselostus ohjaavat käyttöä. Ohjelmassa on monipuoliset tulostusmahdollisuudet eri käyttötarkoituksiin. LVI Net -palvelua päivitetään jatkuvasti sitä mukaa kuin tuotteita ilmestyy. LVI Net -palvelulla oli käyttäjiä toimintakauden lopussa lähes LVI-kortisto CD:tä päivitettiin kolme kertaa toimintavuoden aikana. LVI-kortisto CD:n käyttäjiä oli toimintavuoden lopussa noin 800. LVI-kortisto CD:n tilaajia pyritään saamaan LVI Netin käyttäjiksi. Kortistoa täydennettiin mm. seuraavilla ohjekorteilla: Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, Energiatodistus, Sisäilmastoluokitus 2008, LVI-, sähkö- ja teleasennusten reitit ja RAKENNUSTIETO 13

14 SIT-kortisto Hakemisto 19 s. Ohjeet 400 s. Ratu-kortisto Ratu-kirjat s. Suunnitteluohjeet s. Tuotetieto 866 s. Säännökset 294 s. Kone-Ratu 222 s. Talo -Ratu 741 s. Korjaus-Ratu 720 s. asennustilat korjausrakentamisessa, Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskenta (sisältää Excel-laskentaohjelman Tasauslaskin), Polttoaineiden lämpöarvoja ja niiden polttohyötysuhteita sekä ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätötöihin liittyen Urakkaohjelman laatiminen, Urakkatarjouspyynnön laatiminen, Työselostuksen laatiminen ja Työturvallisuusliitteen laatiminen. Tiedonjyväkortteina ilmestyivät kortit Sähkölämmitys kaukolämmitetyissä kiinteistöissä ja käytön ympäristövaikutukset sekä Talousveden laatu ja verkostomateriaalit. Myös säännöstiedostoa täydennettiin runsaasti: Laki ja asetus energiatodistuksesta, Pelastuslaki, Ympäristönsuojelulaki, Jätelaki jne. Lisäksi päivitettiin kaksi muistilistakorttia: Rakentamismääräysten muistilista pääsuunnittelijalle (arkkitehti) ja Rakentamismääräysten muistilista LVI-suunnittelijalle. Toimintavuonna 2008 julkaistut LVI-ohjekortit ja tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 57. Toimintavuonna ilmestyi 15 LVI-ohjekorttia (166 sivua), 2 LVItiedonjyväkorttia (9 sivua), 36 LVI-säännöskorttia (280 sivua) ja 7 LVI-tuotekorttia (20 sivua), 26 sivua kortiston käyttöjärjestelmään kuuluvia lähetteitä ja tiedotteita. Sähköinen LVI-tiedote lähetettiin 4 kertaa toimintavuoden aikana. LVI-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli sivua. LVI-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja LVI- Keskusliitto ry. LVI-kortiston päätoimittajana toimi DI Tiina Strand. SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) SIT-kortisto päivittyi toimintavuonna kerran paperi- ja CD-versioina. Vuoden alussa käynnistetty Internet-portaalihanke toteutui käyttäjille kesäkuussa, jolloin kortisto siirtyi kokonaan Internetiin uudeksi SIT Net -tietopalveluksi. Muutoksessa paperi- sekä CD-jakeluista luovuttiin. Uudessa palvelussa kaikki SIT-sisältö on saatavissa yhdestä paikasta. SIT Net -portaaliin sisällytettiin CD-jakelusta tuttu kirjasto-osa, josta suunnittelija voi ladata valmistajien tekstuurikuvia, 2D-piirroksia ja 3D-malleja. SIT-ohjekorttituotanto jatkoi edellisten vuosien metalleja käsittelevää sarjaa. Sarjassa oli ilmestymisvuorossa muokatut teräkset ja valuraudat. Uutena aihealueena aloitettiin tyylihistoriakorttien sarja, jonka avasivat renessanssia ja rokokoota käsittelevät ohjekortit. Ohjekortteja julkaistiin toimintavuonna 4 kpl (30 s.). Ohjekorttisisältö kasvoi palveluun liitetyillä SisäRYL ja MaalausRYL käsikirjoilla. Toimintavuonna 2008 julkaistut SITohjekortit on lueteltu sivulla 58. SIT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. sähköturvallisuutta, osakeyhtiölakia ja arkistotiloja koskevia säännöksiä. Säännöksiä julkaistiin yhteensä 6 kpl (69 s.). SIT-kortisto oli esillä Rakennustiedon osastoilla toukokuussa järjestetyillä Interiore 08 sisustus- ja designmessuilla sekä syyskuussa järjestetyillä FinnBuild-messuilla. Vastaanotto oli innostunutta. SIT kortiston julkaisijat olivat Sisustusarkkitehdit SIO ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Päätoimittajana toimi sisustusarkkitehti Ari Jääskö. Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) Toimintavuonna valmistuivat pintatöiden päivitetyt menekit ja menetelmät. Kolmevuotinen korjausrakentamisen menetelmien ja menekkien päivitys käynnistyi ja toimintavuonna valmistui 14 korjausohjekorttia. Ratu Net -palvelu avattiin toimintavuoden lopussa. Toimintavuonna ilmestyi kaikkiaan 5 tiedotetta (39 s.), 12 Talo- Ratu -korttia (166 s.) ja 15 Korjaus-Ratu -korttia (250 s.), yksi käsikirja: Rakennustöiden laatu 2009 (319 s.) sekä lisäsivut Korjaustöiden laatu kirjaan (24 s.). Uutta tuotantotietoa julkaistiin yhteensä 798 sivua. Ratu CD:lle päivitettiin uusia työmenekkitiedostoja ja ns. Ratulaskin sekä Rakennusalan työturvallisuus -osio. Ratu CD päivittyi kolmasti toimintavuonna. Toimintavuonna 2008 julkaistut Ratutietokortit on lueteltu sivulla 58. Ratu-kortiston laajuus vuoden lopussa oli sivua. Ratu-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja Talonrakennusteollisuus ry. Päätoimittajana toimi RI Raija Lahtinen. Rakennusalan työturvallisuuskansio Työturvallisuustiedoston ylläpitoa ja kehittämistä ohjaava toimikunta kehitti kortistoa järjestelmällisesti siten, että kortisto tarjoaa kattavasti rakennustyömaalla tarvittavan turvallisuutta 14 RAKENNUSTIETO

15 KH-kortisto Asuintalon ATK-huoltokirja 179 s. KH-kirjat 521 s. Asuintilojen käyttöohjeet 50 s. Tuotetieto s. Ohjeet s. Säännökset s. Tiedonjyvät 181 s. koskevan säännöstiedon sekä ajankohtaistiedon. Toimintavuonna kansioon julkaistiin kolme päivitystä (61 korttia, 203 sivua). Kortiston laajuus vuoden lopussa oli sivua. KH-kortiston julkaisijoina olivat Rakennustietosäätiö RTS ja 15 kiinteistöalan yhteistyökumppania. KH-kortiston päätoimittajana toimi DI Anita Pietikäinen. KH-kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) Kortiston Internet-palvelu KH Net -kiinteistötietopalvelu jatkoi kolmatta toimintavuottaan. Palvelussa uudet kortit ja muut KHtuotteet julkaistaan heti niiden valmistuttua. Nettipalveluun on koottu kortiston käyttöä helpottavia tuotekokonaisuuksia ja palvelussa on myös mahdollista koota omia hankekokonaisuuksia KH-tuotteista. KH Netin arkistosta löytyvät kaikki korvatut ja perutut ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit. KH-kortisto CD:n tilaajat saivat toimintavuonna kolme tuoreutuserää. Toimintavuonna julkaistiin ohjekortteja mm. kiinteistöpalvelualan yleisistä sopimusehdoista, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta, energiatodistuksesta ja asuintalon hissin kuntoarviosta. Isännöitsijäntodistuksen laadinta -ohjekortti ja isännöitsijäntodistus-lomake uusittiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. KHtiedonjyvät käsittelivät mm. parveketupakointia ja talousveden laatua. Asunto-osakeyhtiöitä käsittelevissä tiedonjyvissä olivat aiheina mm. taloudellinen virhe uuden asunnon kaupassa sekä osakkeiden lunastajien ja osakkeiden omistajien tekemien muutostöiden vaikutus osakkeiden kauppaan. Toimintavuonna 2008 julkaistut KH-ohjekortit ja KH-tiedonjyvät on lueteltu sivulla 58. Ohjekortteja julkaistiin 16 kpl (194 sivua), tiedonjyväkortteja 6 kpl (23 sivua), säännöskortteja 41 kpl (287 sivua) sekä tuotekortteja 183 kpl (719 sivua). KH-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli sivua. KH-kortisto osallistui toimintavuonna Taloyhtiö tapahtumaan, Helsingin Isännöintipäiville ja FinnBuild 08 -messuille. KH-toimitus osallistui Kehittyvä Kiinteistö -lehden toimituskunnan työskentelyyn. Lisäksi KH-toimitus osallistui Promise-ympäristöluokitus -hankkeeseen. KH-kortisto jatkoi KiinteistöRYLin projektinjohtoa. Toimintavuoden aikana kaikki toimikunnat saivat käsikirjoitukset valmiiksi ja ne lähetettiin lausuntokierrokselle. KiinteistöRYLin verkkosovelluksen kehittämistä jatkettiin. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjavalikoima koostuu rakennus- ja kiinteistönpitoalan sopimuslomakkeista, tehtäväluetteloista, asiakirjamalleista ja sopimusehdoista. Tuotteita julkaistaan paperilomakkeina ja Internetissä Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa Toimintavuonna ilmestyi sopimusasiakirjavalikoimaan viisi uutta lomaketta ja kolme käännöstä. Kuluttaja-asiakkaille julkaistiin kodin rakentajan sopimuskansiot. Yrityskohtaisia asiakirjoja tuotettiin Tiivituote Oy:lle ja Olkiluoto 3 ydinvoimalatyömaalle. Toimintavuonna 2008 julkaistut sopimusasiakirjat on lueteltu sivulla 59. Rakennustieto julkaisi kodin ja vapaa-ajan asunnon rakennuttamiseen ja remontointiin sopimuskansiot, jotka sisältävät sopimuslomakkeet, sopimusten laatimisohjeet ja kansiokotelon. Sopimuslomakkeiden avulla hankkeeseen ryhtyvä palkkaa ammattilaisia, sopii tehtävistä kirjallisesti, välttyy epäselvyyksiltä ja saavuttaa onnistuneen lopputuloksen. Sopimuslomakkeet soveltuvat pientalon, vapaa-ajan asunnon tai rakennuslupaa edellyttävän muutostyön tai perusparannushankkeen toteuttamiseen. Sopimuskansiota täydentävät Rakennustiedossa ammattitaidolla laaditut kodin rakentajille ja remontoijille tarkoitetut kirjat. Sopimuslomake Net -palvelun uudistamisprojekti käynnistyi toukokuussa 2008 esiselvityksen ja runsaan asiakaspalautteen pohjalta. Uudistettu palvelu avataan asiakaskäyttöön vuoden 2009 alkupuolella. Palvelun asiakirjavalikoima tulee laajenemaan kiinteistön hoidon ja -ylläpidon lomakkeisiin ja palvelussa tullaan julkaisemaan lisäksi asiantuntijapalveluita. Sopimusasiakirjatyksikön päätoimittajana toimi ins. Kimmo Lehtonen. Kirjakustannustoiminta Toimintavuonna kustannettiin suomenkielistä rakennusalan ammattikirjallisuutta, kirjoja kodinrakentajille, englanninkielisiä arkkitehtuurikirjoja ja 14 tyyppihyväksyntäohjetta. RAKENNuSTIETO 15

16 Hyvä yhteistyö ministeriöiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa jatkui. Opetusministeriön kanssa julkaistiin ohjeet rullalautailualueiden suunnittelusta ja urheilunurmikoiden perustamisesta ja hoidosta. Ympäristöministeriön kanssa julkaistiin 14 tyyppihyväksyntäohjetta, jotka ilmestyivät sekä suomen- että ruotsinkielisinä versioina. Tuotemallioppaiden tekoa jatkettiin yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTSn kanssa. Sarjassa ilmestyi julkaisu Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa. Julkaisu on osa ProIT -hankkeen tuloksia. InfraRYL -kirjojen sarjassa ilmestyi osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat. TALO nimikkeistön Yleisseloste julkaistiin tammikuussa. Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -sarjan 2. osa vuodet ilmestyi helmikuussa. Saunan suunnittelu -kirjan uudistettu laitos ilmestyi huhtikuussa. KH- ja LVI-toimitusten kanssa yhteistyössä koottiin kirjaksi asuntoyhtiön putkiremontin läpiviemiseen em. kortistojen ohjekortit, kirja ilmestyi nimellä Hallittu putkiremontti. Rakentamisen piirustusmerkintöjä -opas, johon on koottu kaikki keskeiset rakennusalan piirustuksissa käytettävät symbolimerkit, ilmestyi syyskuussa. Puurakennusten suunnittelu -kirja uusittiin kokonaan ja se ilmestyi nimellä Puurakentaminen. Rakentajain kalenteri ilmestyi normaaliin tapaan marraskuussa. Vuoden viimeisenä teoksena ilmestyi Viisikanta hyvää rakennussuojelua julkaisijana Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunta. Rakennustieto kustansi jo viidennen kerran Spirit of Nature Wood Architecture Award -palkintokirjan, toimintavuonna palkinnon sai chileläinen arkkitehti José Cruz Ovalle. Teos julkaistiin sekä suomen- että englanninkielisenä laitoksena. Muita englannin kielellä ilmestyneitä olivat Concrete Architecture in Finland photographed by Jussi Tiainen ja The Ark of Architecture sekä 3. painos kirjasta Alvar Aalto Elämälle herkempi rakenne. Venäjänkielisenä julkaistiin Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -opas. Klara.biz -kustannuslaskentaohjelma ilmestyi Net-versiona ja samalla luovuttiin CD-versiosta. Net-versio on selainpohjainen ohjelma, jota voi käyttää kaikkialla, missä on nettiyhteys. Toimintavuonna osallistuttiin Oma koti -messuille, Kirjan ja ruusun päivä -tapahtumaan, Tampereella pidettävään Henki ja elämä -tapahtumaan sekä FinnBuild-messuille. Helsingin kirjamessuille osallistuttiin jälleen yhteisellä osastolla kymmenen muun kustantajan kanssa ja Arkkitehtipäivillä oltiin mukana esitejakelulla. Lisäksi Rakennustieto osallistui Frankfurtin kirjamessuille henkilöedustuksella sekä Lontoon, Göteborgin ja Varsovan kirjamessuille SKYn tai FILIn kautta pelkästään kirjojen välityksellä. Uutuuskirjoista informoitiin niin kotimaan kuin ulkomaiden lehtiä, joissa julkaistiin esittelyitä Rakennustiedon kirjoista. Yhteensä toimintavuonna ilmestyi 41 nimikettä ja lisäksi 14 suomen- ja ruotsinkielistä tyyppihyväksyntäohjetta. Ensipainoksia kirjoista oli 22 kpl, joista CD-muodossa 1 kpl ja Klara Net. Kirjojen keskimääräinen painosmäärä oli kpl, CD-tuotteiden 100 kpl. Toimintavuonna julkaistut kirjat, tyyppihyväksyntäohjeet ja CDja Net-tuotteet on lueteltu sivulla 59. Kustannuspäällikkönä toimi RA Tiina Heloma. Rakennuskirjakauppa Vuosi 2008 oli Rakennuskirjakaupan 22. toimintavuosi ja ostotapahtumien määrä oli vuodessa Aiempien vuosien tapaan mainontaa jatkettiin erittäin näkyvästi paikallislehdissä, mikä toi Rakennuskirjakauppaan lisää uusia asiakkaita kuluttajasektorilta. Rakennuskirjakauppa keskittyi omien ja välitettävien arkkitehtuuri- ja tietokirjojen markkinointiin ja myyntiin sekä uusien omien Internet-tuotteiden myyntiin. Rakennuskirjakauppa osallistui Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa teematapahtumiin. Maalis- ja lokakuussa järjestettiin Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa yhteistyössä perinteinen Rakenna ja remontoi -teemapäivä. Rakennuskirjakauppa oli mukana kuudessa eri messutapahtumassa: huhtikuussa Omakoti-messut Messukeskuksessa, toukokuussa perinteinen Kirjan ja Ruusun päivä -tapahtuma Kampissa Narinkka-torilla ja Interiore-messut Wanhassa Satamassa Katajanokalla, FinnBuild-messut syyskuussa sekä lokakuussa Kirjamessut Messukeskuksessa. Perinteinen ALE-myynti järjestettiin kirjakaupassa marras- ja joulukuussa. Myymäläpäällikkönä toimi Mirja Ahlstedt. 16 RAKENNuSTIETO

17 Rakennustieto Lehdet Rakennustieto Lehdet vastaa Rakennustiedon julkaisemista ja kustantamista ammattiaikakauslehdistä. Vuonna 2008 aikakauslehtiä oli neljä. Lisäksi yksikkö avasi loppusyksystä Rakennustieto Lehdet -lehtiportaalin. Kaikissa Rakennustieto Oy:n kustantamissa lehdissä toisena julkaisijana on Rakennustietosäätiö RTS. Lehdet täydentävät toisiaan ja kattavat rakentamisen osa-alueita maankäytön suunnittelusta aina kiinteistön ylläpitoon ja hoitoon saakka. Lehtiportaali täydentää painettuja lehtiä ajankohtaisilla uutisilla sekä lehtijuttuja laajemmilla taustajutuilla. Rakennustieto Lehtien lehtiä ilmestyi yhteensä 31 numeroa vuonna Lehtien yhteenlaskettu painosmäärä oli noin kappaletta ja yhteenlaskettu levikki oli vuoden lopussa kappaletta. Rakennustieto Lehdet -yksikön johtajana toimi DI Riitta Ollila. Rakennustaito-lehti Rakennustaito-lehden toinen julkaisija ja lehden perustaja on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. RKL on tilannut Rakennustaidon kaikille jäsenilleen. Rakennustaito on rakennusalan vanhin yhtäjaksoisesti ilmestyvä ammattilehti. Vuosi 2008 oli Rakennustaidon 103. ilmestymisvuosi ja lehteä ilmestyi 10 numeroa. Verkkolehti korvattiin uudella Rakennustieto Lehdet -portaalin osana olevalla verkkosivustolla, jonka osoite säilyi samana. Rakennustaito-lehden toimintaa tukee julkaisijoiden taustaryhmiä edustava päätoimikunta eli toimitusneuvosto. Se kokoontui vuonna 2008 kaksi kertaa. Rakennustaidon sisällön ja ulkoasun kehittämiseksi perustettiin uusi toimitusneuvosto, joka kokoontui neljä kertaa vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 syksyllä toteutettiin lehden laaja lukijatutkimus, jonka tulokset olivat varsin hyviä lehden kannalta. Lisäksi lehden ulkoasua päätettiin uudistaa varovasti vuoden 2009 alusta. Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. RY. Rakennettu Ympäristö -lehti RY. Rakennettu Ympäristö -lehden toisena julkaisijana on Rakennustarkastusyhdistys ry. Työjaon mukaisesti Rakennustarkastusyhdistys vastaa lehden sisällöstä. Lehden julkaisijoiden edustajista koostuva seitsenhenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna Päätoimikunta paneutui lehden talouteen, yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä sisällöllisiin asioihin. RY. Rakennettu Ympäristö -lehden tulevat haasteet ovat kuntasektorin ulkopuolisen tilaajakunnan laajentaminen sekä mediamyynnin kehittäminen lehden ansaitsemalle tasolle. Lehden päätoimittaja oli varatuomari, VM Lauri Jääskeläinen. Locus-lehti Locus-lehden toisena julkaisijana on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Lehteä ilmestyi kahdeksan numeroa vuonna 2008 sekä yksi englanninkielinen advertoriaalinumero syksyllä. Lehden keskimääräinen kertapainos oli kpl. Locuksella on viisijäseninen päätoimikunta, joka kokoontui kaksi kertaa vuonna Lehden sisältöä päätoimittajan apuna hahmotteleva toimitusneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa. Locuksen päätoimittajana toimi syyskuuhun asti VTM Saara Klemola. Joulukuun alusta lehden päätoimittajaksi nimitettiin FK Jukka Lyytinen. Kehittyvä Kiinteistö -lehti Kehittyvä Kiinteistö -lehden toisena julkaisijana on Suomen Isännöintiliitto ry. Lehti ilmestyi vuonna 2008 kahdeksana numerona ja vuoden lopussa sen levikki oli kappaletta. Lehti menee kaikille Isännöintiliiton jäsenille. Lisäksi lehteä jaettiin runsaasti eri messuilla ja muissa tapahtumissa, jossa lehteä tehtiin tutuksi. Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna Lehden sisältöä suunniteltiin kahdeksan kertaa kokoontuneessa toimitusneuvostossa. Lehden päätoimittaja oli DI Riitta Ollila. RAKENNUSTIETO 17

18 Rakennustieto Lehdet -portaali Rakennustieto Lehdet -portaali avattiin loppusyksystä Sieltä löytyvät kaikkien Rakennustiedon lehtien omat sivut niiden omilla tunnuksilla. Lisäksi kussakin lehdessä on omat uutissivut juuri kunkin omalle lukijakunnalle suunnattuina. Sivuilla on myös Internet-ilmoituksia, jotka täydentävät kunkin lehden omaa mediamyyntiä. -sivusto toimii osana Rakennustiedon verkkosivuja, ja siten asiakas voi vaivatta mm. hakea tietoja koko Rakennustiedon sivustolta. Portaalin vastaava toimittaja oli DI Riitta Ollila. Rakennustieto Koulutus- ja tilapalvelut Rakennustieto Oy:n koulutus- ja tilavuokrausasiat siirtyivät maaliskuun 2008 alussa kahden hengen tiimin hoidettavaksi. Rakennustieto Oy järjesti vuoden 2008 aikana luentoja ja seminaareja yhtiön omien tuotteiden tiimoilta sekä alaa yleisesti kiinnostavista aiheista. Pääpaino oli omien verkkopalveluiden ja digitaalisten tuotteiden koulutuksessa. Kevään ja syksyn aikana kiersi eri puolella Suomea Rakennustietoa toimistoon ja työmaalle -verkkopalvelujen koulutus- ja esittelytilaisuudet. Tilaisuuksissa esiteltiin ja annettiin koulutusta RT-, LVI-, SIT- ja KH Net-, RT-rakennusselostus Net-, RT Tarviketieto Net-, Sopimuslomake Net- ja Klara Net -palveluista. Tapahtuma vieraili 15 paikkakunnalla ja siihen osallistui noin 450 henkilöä. Klara Net -kustannuslaskentaohjelma julkaistiin syksyllä ja palvelusta järjestettiin syventävää ja räätälöityä käyttäjäkoulutusta Helsingissä ja Jyväskylässä. Näihin koulutuksiin osallistui noin 50 henkilöä. Helsingissä Rakennustieto Oy toteutti yhteistyössä Suomen Isännöintiliiton ja Lakiasiaintoimisto Finessi Oy:n kanssa isännöitsijöille ja muille kiinteistöalan ammattilaisille suunnatun luentosarjan Näkökulmia asunto-osakeyhtiön hallintoon. Sarjaan kuului kuusi luentoa, joihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. FinnBuild messujen yhteydessä pidettiin messukeskuksessa kuluttajille suunnattu seminaari Pihat kuntoon hyvän sään aikaan. Kaksiosaisen seminaarin aiheina olivat kiinteistön pihatyöt sekä osakkaan vastuut ja velvollisuudet. Seminaariin osallistui noin 150 henkilöä. Tilavuokraustoiminta jatkui vilkkaana ja saimme myös uusia vakioasiakkaita. Koulutus- ja tilapalveluista vastasivat Ilkka Friman ja Anna-Maija Oksanen. Helsingin Rakennuskeskus Helsingin Rakennuskeskus on ollut pääkaupunkiseudun ammattija pienrakentajien luotettava, puolueeton tietolähde yli 75 vuotta. Rakennuskeskukseen tutustui kuukausittain useita rakennusalan kurssiryhmiä ja opiskelijoita. Ulkomaalaisten rakentajien kiinnostus suomalaisia tuotteita kohtaan näkyi useina vierailuina näyttelyssä. Eniten ulkomaalaisia kävijöitä tuli Venäjältä ja Ruotsista. Helsingin Rakennuskeskuksessa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Omista tilaisuuksista tärkeimmät olivat Rakenna ja remontoi -messut keväällä ja syksyllä. Erityisesti isännöitsijöille ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnatut koulutustilaisuudet olivat suosittuja. Samoin yhteistyössä Talo & Koti -lehden kanssa järjestetyt kurssit saivat koulutustilan täyteen. Näytteilleasettajien tapahtumat olivat etupäässä tuoteuutuuksien lanseeraustilaisuuksia. Näyttelyn yhteydessä olevassa Rakennustietosalissa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Myös alan järjestöt pitivät Rakennustietosalissa erilaisia tilaisuuksia, joiden tuloksena alan ammattilaisten osuus näyttelykävijöistä on monipuolistunut. Tilaisuuksien yhteydessä osallistujille jaetaan tietoa näyttelyn palveluista. Vuoden aikana käyty vilkas keskustelu rakentamisen painopisteen siirtymisestä saneerauksen puolelle näkyi sekä näyttelyssä annettavan että puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun runsaana kysyntänä. Samoin pääkaupunkiseudun asuntokannan ikääntymisen myötä kasvavina asiakasryhminä ovat kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät sekä saneerauksia valmistelevat taloyhtiöiden hallitusten jäsenet. Valistuneet asiakkaat arvostavat rakennuskeskuksen puolueetonta asiantuntemusta ja neuvontaa sekä hakevat kestäviä ratkaisuja rakennus- ja remonttihankkeisiinsa. Vuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus sai positiivista näkyvyyttä sanomalehdissä ja rakennusalan sekä kuluttajapalveluun liittyvien lehtien palstoilla ja kuuluvuutta pääkaupunkiseudun radiokanavilla. Helsingin Rakennuskeskus osallistui pääkaupunkiseudulla pidet- 18 RAKENNUSTIETO

19 Vuoden rakennustuotteeksi Helsingin Rakennuskeskuksessa valittiin Oilon Home Oy:n Airpro AW 10 ilma-vesilämpöpumppu. täville rakentamisen messuille ja infopäiville. Näyttelyssä kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta valitsi vuoden 2008 rakennustuotteeksi Oilon Home Oy:n Airpro AW 10 ilma-vesilämpöpumpun. Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli 162 näytteilleasettajaa ja näyttelypaikkoja oli vuokrattuna 216,5 yksikköä. Toimintavuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus palveli yli asiakasta. Näyttelypäällikkönä toimi RI Eero Salenius. Rakennustieto Kuopio Rakennustieto Kuopio toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan tiedon levittämistä talousalueellaan niin rakennusalan ammattilaisille kuin omatoimisille rakentajille ja remontoijille. Kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät ja saneerauksia valmistelevat hallituksen jäsenet olivat lisääntyvä asiakasryhmä. Toimintavuoden päättyessä näyttelyssä oli mukana 42 yritystä. Rakennustieto toimii alueen johtavana rakennusalan kirjakauppana. Kirjakaupassa keskityttiin rakennusalan kirjojen ja oppikirjojen myyntiin. Kirjojen myyntimäärä pysyi korkeana ja kannattavuus oli hyvä. Kuopion Rakennustiedossa kävi toimintavuonna asiakasta. Kuopion Rakennustiedon tilat remontoitiin kesä-elokuun aikana, jolloin liike oli suljettu. Uusitun liiketilan avajaisia vietettiin Rakennustieto Kuopio osallistui omalla osastolla Rakenna ja asu -messuille maaliskuussa Kuopio-hallissa. Messuille tutustui kävijää Itä- ja Keski-Suomen alueelta. Rakennustiedon tiloissa järjestettiin omien tuotteiden esittelytilaisuuksia, joissa käytiin läpi uusia Net-kortistoja sekä Sopimuslomake Net-, RT-rakennusselostus Net- ja Klara Net -ohjelmia. Joensuussa ja Jyväskylässä järjestettiin Rakennustietoa toimistoon & työmaalle -kiertueen koulutustilaisuudet. Tilaisuuksiin osallistui yli 60 henkilöä. Maalis- ja lokakuussa Kuopion alueyksikkö julkaisi Kodin Rakennustieto -lehden. Lehti jaettiin jokaiseen kotiin Kuopion ja Siilinjärven alueella sekä Kuopion ympäristökuntien taajama-alueilla. Lehden painosmäärä oli kpl. Kuopion alueyksikköön tutustui vuoden aikana useita rakennus- ja muotoilualaa opiskelevia oppilasryhmiä opettajiensa johdolla ammattikorkeakouluista, ammattioppilaitoksista ja aikuisopistoista. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Kuopion Rakennustietopalkinnon 2008 Kuopion kaupungin asuntotoimenjohtaja, Saaristokaupungin projektipäällikkö Hannu Harjunheimolle. Kuopion Rakennustiedon johtajana toimi MKT, merkonomi Eva Petsalo. Rakennustieto Lappeenranta Kulunut vuosi oli Lappeenrannan Rakennustiedon 27. toimintavuosi. Rakennustieto Lappeenranta toimi osoitteessa Raatimiehenkatu 20. Alueyksikön toimialueena oli Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo ja osa Etelä-Hämeen maakunnasta. Rakennustieto Lappeenranta keskittyi rakennusalan tietopalveluiden ja oppikirjojen myyntiin toiminta-alueellaan. Uutena toimintona aloitettiin kirjakauppatoiminnassa käytettyjen oppikirjojen osto- ja myyntitoiminta, joka on toiminut erittäin hyvin. Toimintavuoden aikana järjestettiin asiakkaille omien tuotteiden esittelytilaisuuksia eri puolilla toiminta-aluetta. Maaliskuussa järjestettiin Rakennustietoa toimistoon ja työmaalle -kiertue viidellä paikkakunnalla; Savonlinnassa, Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Tapahtumissa esiteltiin ja koulutettiin ja myytiin Rakennustiedon Internet-pohjaisia tuotteita. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 113 henkilöä. Rakennustieto Lappeenranta julkaisi huhtikuussa Kodin Rakennustieto -lehden, joka jaettiin jokaiseen talouteen kappaleen painoksena Lappeenranta-Imatra -talousalueelle. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Lappeenrannan Rakennustietopalkinnon 2008 Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiölle. Lappeenrannan Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi Markku Huoso. Rakennustieto Oulu Vuosi 2008 oli Oulun Rakennustiedon 42. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana myymälässä ja näyttelyssä vieraili noin henkilöä. Uusi toimintamuoto, käytettyjen kirjojen myynti aloitettiin elokuussa. Kirjakauppaa pidettiin auki elo-syyskuussa RAKENNUSTIETO 19

20 Tampereen rakennustietopalkinnon sai Kalevi Lammi. myös lauantaisin vakituisen henkilökunnan voimin. Näyttelytoiminta Oulussa loppui , koska vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen näyttelytilojen osalta. Syksyllä vuokranantaja remontoi alueyksikön tiloja, mm. sisääntulo siirrettiin suoraan kadulta tapahtuvaksi. Oppilaitoksista Oulun ammattikorkeakoulun rakennusosaston aloittaneet oppilaat vierailivat alueyksikössä ja heille pidettiin lyhyt tietoisku Rakennustiedon palvelutarjonnasta. Myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla aloittaneet opiskelijat vierailivat ryhmänä toimipisteessämme ja heille kerrottiin Rakennustiedon toiminnasta. Rakennusalan ammattijärjestöistä RIA ja YTR (yhteistyöryhmä SAFA-, RIL-, RIA-, RKM-, IL- ja LVI-yhdistykset) pitivät kokouksiaan Rakennustiedon tiloissa. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Oulun Rakennustietopalkinnon 2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun rakennusosastolle. Oulun Rakennustiedon johtajana toimi RI Asko Mikkola. Rakennustieto Tampere Rakennustieto Tampere toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan tiedon levittämistä Pirkanmaan talousalueella myyden yhtiön tietotuotteita sekä rakennusalan ammattilaisille että pienrakentajille. Toiminnassa keskityttiin omien tuotteiden myyntiin. Kirjakaupan valikoima sisälsi rakentamisen kirjallisuuden ja lomakkeiston ohella teknisen piirtämisen välineet sekä ArchiCADtuotteet. Yksikkö oli Suomen suurin ArchiCAD-jälleenmyyjä. Koko vuoden ajan painopiste oli digitaalisten ja nettituotteiden myynnissä. Ulkomaalaisiin asiakkaisiin pidettiin myös aktiivisesti yhteyttä uusia kirjalevittäjiä etsien. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Tampereen Rakennustietopalkinnon kolmannen kerran ASTA-messujen yhteydessä. Palkinnon sai vuonna 2008 rakennustarkastaja Kalevi Lammi. Rakennustieto Tampere irtisanoi toimitilojensa vuokrasopimuksen maaliskuussa ja vuokrasi uudet liiketilat vilkkaan Hallituskadun varrelta. Toiminta päätettiin lopettaa nykyisissä tiloissa ja avata uusissa tiloissa Toiminta päätettiin samalla muuttaa kokonaan kirjakauppa-, myynti- ja koulutustoiminnaksi. Tampereen Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi Pasi Pulakka. ET-Infokeskuse As Toimintavuosi oli ET-INFOkeskuselle yhtiön kuudestoista. Toimintavuoden aikana tuotettiin uutta tietoa ja uusia palveluja niin rakennusalan ammattilaisten kuin kuluttajienkin tarpeisiin. Vuoden aikana järjestettiin suunnitelmien mukaan 18 maksullista koulutusseminaaria sekä lisäksi pienempiä tuote-esittelyseminaareja rakennusmateriaaliteollisuuden yrityksille. Toimintavuoden aikana aloitettiin koulutusmatkojen järjestäminen. Koulutusmatkoilla tutustuttiin Euroopan rakennusalan messuille sekä osallistuttiin erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Matkoja järjestettiin Madridiin, Berliiniin sekä Suomen asuntomessulle Vaasaan. ET-INFOkeskuse osallistui omalla osastollaan myös Viron suurimmille Eesti Ehitab 2008 ja Tarton rakennusmessuille. Molemmissa tilaisuuksissa järjestettiin erilliset koulutusseminaarit. Ehituskeskuksen näyttelyyn tutustui rakennusalan ammattilaista. Näyttelyssä on esillä 65 näytteilleasettajan tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyvää informaatiota. Näyttely on palvellut Viroa rakentamisen keskeisenä tietolähteenä jo kolmetoista vuotta. Näyttelyn yhteydessä toimiva kirjakauppa tarjoaa Viron laajimman valikoiman rakennusalan kirjallisuutta asiakkailleen. ET-INFOkeskuse jatkoi ETF- ja KH- kortistojen täydentämistä ja kääntämistä normaaliin tapaan. Lisäksi aloitettiin kortistojen verkkoversioiden suunnittelu ja verkkokirjakaupan toimintojen parantaminen. ET- INFOkeskusen tuotteita on saatavissa myös Tarton ammattikoulujen keskuksen kirjastossa olevasta infopisteestä. Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa ET- INFOkeskusen palveluksessa oli toimintavuonna 4 henkilöä. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kea Siidirätsep. 20 RAKENNUSTIETO

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu... 1 b) KH-korttien hakeminen... 3 c) KH-korttien lukeminen... 5 Siirry KH Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä KH Net

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Muokatut teräkset Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy vuosiseminaari 7.10.2014 UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL 1. Uuma-käsikirjasto www-sivuilla 2. InfraRYL järjestelmä 3. UUMA-materiaalit InfraRYL-järjestelmään, vaihtoehtoja 4. Uusiomateriaalien nimitykset

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Kulttuuri ja viestintä 2012 Joukkoviestintä 2011 Joukkoviestintämarkkinat Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on 2000-luvulla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat. Toimiala- ja työnantajaliitto LVI-TU 2015

LVI-Tekniset Urakoitsijat. Toimiala- ja työnantajaliitto LVI-TU 2015 LVI-Tekniset Urakoitsijat Toimiala- ja työnantajaliitto LVI-TU 2015 LVI-alan palveleva asiantuntija LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö sekä palveleva

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry www.sio.fi TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET

MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET MAINOSTAJAN MAHDOLLISUUDET PRINTTIMEDIA definitiv Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenlehti definitiv on ainoa saksalais-suomalainen talouslehti. Kaksikielinen jäsenlehti puhuttelee erityisesti molempien

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot