Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10"

Transkriptio

1

2 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit 9 Rakennustieto Oy 10 Yleistä 10 RT-kortisto (Rakennustietokortisto) 10 LVI-kortisto 11 SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) 12 Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) 12 Rakennusalan työturvallisuuskansio 12 KH-Kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) 13 Sopimusasiakirjat 13 Kirjakustannustoiminta 13 Rakennuskirjakauppa 14 Rakennustieto Lehdet 14 Rakennustieto Koulutus- ja tilapalvelut 16 Helsingin Rakennuskeskus 16 Rakennustieto Kuopio 17 Rakennustieto Lappeenranta 17 Rakennustieto Oulu 17 Rakennustieto Tampere 18 ET-INFOkeskuse AS 18 Pietarin Rakennuskeskus PCC 19 RTS:n hallituksen toimintakertomus 21 Rakennustieto Oy:n hallituksen toimintakertomus 27 Rakennustiedon henkilöstö 32 Päätoimikunnat ja toimikunnat, kokoonpanot ja toiminta 35 Hallinto-organisaatio 53 Rakennustietosäätiö RTS:n edustajisto 53 Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus 55 Rakennustieto Oy:n hallitus 55 Toimintavuoden julkaisuja 57 RT-kortisto 57 LVI-kortisto 57 SIT-kortisto 58 Ratu-kortisto 58 KH-kortisto 58 Sopimusasiakirjat 59 Kirjat 59 Graafinen suunnittelu ja taitto Mina Jokivirta Painotyö Esa-Print Oy, 2008 Paperi 130 g Print Speed, Kannet 250 g Print Speed Kuvitus Rakennustieto Oy:n vuonna 2008 kustantamista kirjoista: Concrete Architecture in Finland Photographed by Jussi Tiainen, Jose Cruz Ovalle Spirit of Nature puuarkkitehtuuripalkinto 2008, Puurakentaminen, Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa, Viisikanta hyvää rakennussuojelua sekä RT-tarvikekorteista. Sivujen 6,7, 20 ja 23 kuvat Christer Finne, hallituksen strategiaseminaari-matka, Porto, Portugali.

3 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2008

4

5 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Vuoden 2008 odotukset olivat korkealla. Suomen talous kukoisti, kuten muunkin maailman. Toimintaympäristössämme kehitys oli varsin myönteistä. Syksyn rahoituskriisi kuitenkin yllätti kaikki. Pitkä ja vakaa nousukausi katkesi yllättäen ja dramaattisen nopeasti angloamerikkalaisen pankkitoiminnan romahdukseen. Ensi arvioiden mukaan tilanteen ei pitänyt juuri koskettaa Suomea. Vuodenvaihteeseen mennessä kriisi ehti jo muuttua kotimaiseksi talouskriisiksi, sitten taantumaksi ja erityisesti rakennusalan ongelmaksi. Tätä kirjoittaessa asiantuntijat julkistavat toinen toistaan synkempiä ennusteita, mutta toisaalta niissä on suurta hajontaa ja perustellun optimistisiakin näkemyksiä esiintyy. Talouden ongelmat näkyivät myös Rakennustiedon myyntiluvuissa, kun yhteistyökumppanimme ja asiakkaamme, rakentamis- ja kiinteistöalan ammattilaiset joutuivat supistamaan toimintaansa. Rakennustieto ei toimi avustuksien eikä jäsenmaksujen varassa vaan rahoittaa toimintansa myymällä tietopalvelua ammattilaisille. Kun ammattilaisilla ei ole töitä, ei rakentamisen tietoakaan kovin akuutisti tarvita. Rakennustiedon strategia uusittiin edellisenä vuonna tulevaisuutta ennakoiden, tarkoituksena mukauttaa tavoitteet ja toimenpiteet muuttuvan yhteiskunnan ja toimintaympäristön edellyttämiin muotoihin. Erityisen tärkeäksi nähtiin kyky nähdä jatkuvat, monimutkaistuvat ja yllättävät muutokset kirkkaasti ja hyvissä ajoin, oppia elämään niiden kanssa ja luoda välineet niiden hallitsemiseksi jo ennalta. Vaikka strategia muilta osin toimi mainiosti, välineistön kehittämistä ei kuitenkaan ehditty edes aloittaa, kun sitä olisi jo tarvittu. Talouden puskureita olisi tarvittu tasoittamaan kassan heilahteluja, omistajapolitiikan kehittämiseen, strategisten ostosten tekemiseen ja inhimillisten paineiden vähentämiseen. Kun vaihtoehdot karkasivat käsistä, jäi jäljelle ainoastaan varautuminen pahimpaan, kuitenkin katse tulevaisuuteen tähdättynä. Talouden niukkuudessa on silti hyviäkin puolia. On pakko palata perusasioiden äärelle ja tehdä päätöksiä, jotka hyvinä aikoina olisivat kenties mahdottomia. Rakennustieto edustaa suomalaisen, hyvin pitkälle integroituneen rakentamisen toimintaympäristön järjestelmää, dokumentaatiota ja tietopalvelua. Sen ylläpitäminen ja vaaliminen on jatkuva kansallinen tehtävä. Vaihtoehdot olisivat todennäköisesti kaikki huonompia, joko kaaos tai Saksan tai EU:n normimaailma tai suurella rahalla konsulttityönä teetetty tiedosto. Se olisi käyttäjille mitä todennäköisimmin paikallisiin olosuhteisiimme kovin sopimaton ja vähintäänkin kallis. Toimintavuoden aikana käynnistettiin Rakennustieto Oy:ssä kauan kaivattu organisaatiomuutos. Sen tarkoituksena on uusia 1980-luvun aikana syntynyt tulosyksikkömalli, joka on kasvanut vuosien mittaan lukumäärältään suureksi, sisällöltään monimutkaiseksi ja vaikeasti johdettavaksi. Uudella organisaatiolla haetaan asiakaslähtöisyyttä, selkeämpiä toiminnallisia yksiköitä ja henkilökunnan osaamisen kattavampaa käyttöä. Saman prosessin tuloksena pureudutaan säätiön ja yhtiön rooleihin ja haetaan niihin selkeyttä omistajapolitiikan, T&K -toiminnan ja liiketoiminnan välille. Toimintavuoden aikana tietopalvelun siirtyminen sähköiseen jakeluympäristöön jatkui määrätietoisesti. Kaikki kortistotuotteet toimivat jo verkossa. Ainoastaan RT-kortisto on vielä saatavilla paperiversiona. Tiedon hankkimisen kulttuuri kuitenkin muuttuu ja siirtymä on välttämätön, vaikka eri käyttäjät siirtyvät uuteen välineistöön kukin omaan tahtiinsa. Rakennustiedon päätehtävä on konservatiivinen, ajantasaisen konsensustiedon dokumentointi, toimittaminen ja jakelu, mutta joissakin asioissa on otettava kunnon etunoja ja Rakennustiedon on toimittava uusien toimintamallien ja palveluiden edelläkävijänä. Huomionarvoinen uutta luova avaus tapahtui infrarakentamisen saralla. Keskeiset, suuret valtakunnalliset toimijat päättivät lähteä kehittämään infratietomallia. Kyseistä hanketta ei tiettävästi ole vielä missään maailmalla. Talouden tilanne jää toimintakertomuksen painoon mennessä edelleen suuren epävarmuuden tilaan. Samalla, kun Rakennustiedon on ohjattava talouttaan jatkuvan seurannan ja rullaavan budjetin periaatteella, on katse pidettävä tiukasti horisontin yläpuolella. Muuten on vaarana, että kompastumme omiin jalkoihimme. Vuoden 2008 aikana Gunnel Adlercreutz päätti pitkän ja kunniakkaan uransa virallisen osuuden Rakennustiedossa. Keväällä hän luopui Rakennustieto Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja vuoden lopussa Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä sekä UICB:n presidentin tehtävästä. Meidän kaikkien ja koko alan puolesta, SUURKIITOKSET arvokkaasta panoksestasi Rakennustiedon hyväksi. YlIASIAMIEHEN KATSAuS 5

6

7 Rakennustieto Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai pääosin, suoraan tai välillisesti omistamat yhtiöt muodostavat säätiökonsernin, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietoon kuuluvat Rakennustieto Oy (RTS 100 %), ET-INFOkeskuse AS (RTS 29 %, Rakennustieto Oy 25 %) ja St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %). Säätiökonsernin aiemmin perustettujen yhtiöiden Moscow Construction Centre Ltd (RTS 21 %, Rakennustieto Oy 20 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre Ltd (RTS 30 %, Rakennustieto Oy 30 %) ja Suomen Määrälaskenta Oy (RTS 100 %) toiminta on toistaiseksi keskeytetty. Rakennustietosäätiö RTS on myös vähemmistöosakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (7 %) ja FISE Oy:ssä (RTS 7,4 %). RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Rakennustietosäätiö on yksityinen ja yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa johtavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennusala on edustettuna 48 järjestön ja yhteisön kautta. Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö ja toimii koko yhteisön tutkimus-, kehitysja luokitustoiminnan sekä strategisen suunnittelun yksikkönä. Kannattaviksi itsenäisiksi liiketoiminnoiksi muotoutuvat hankkeet siirtyvät säätiöltä yhtiölle. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten kaupallisesta hyödyntämisestä vastaa Rakennustieto Oy. Tekijänoikeudet säilyvät säätiöllä. Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Rakennustietosäätiö on pääsääntöisesti Rakennustieto Oy:n kustantamien tuotteiden julkaisija, joko yksin tai yhdessä muiden osapuolien kanssa. Näitä tuotteita ovat mm. kortistot, sopimusasiakirjat, tietokannat, lehdet, kirjat, näyttelyt ja Rakentajain kalenteri. Säätiön oma tutkimuspanos on vakaa niin henkilöresursoinnin kuin budjettirahoituksen osalta. Säätiö osallistuu jatkuvasti kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia, jakaa stipendejä, ansiomerkkejä ja useita rakennusalan palkintoja sekä tukee alan professuureja ja opiskelijatoimintaa. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidettiin kevyenä, toimeksiannot toteutettiin pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa olivat sisäilmastoluokitus, ympäristöselosteet, sekä Promise, rakennusten ympäristöluokitus. Sisäilmastoluokitus 2000:n ja siihen sisältyvien rakennustuotteiden luokitusjärjestelmien tavoitteena on sisäilman laadun parantaminen. Luokitustoimintaa ohjaa ja kehittää päätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus, joka kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Toimintavuonna julkaistiin Sisäilmastoluokitus 2008, joka tulevina vuosina korvaa Sisäilmastoluokitus 2000:n. Valkeakosken asuntomessualueelle vuonna 2009 rakennettavan ENSI-omakotitalon toteutumista seurattiin, talossa käytetään pääasiassa M1- luokiteltuja tuotteita. M1-luokiteltujen rakennusmateriaalien lukumäärä kasvoi yli 1300 kappaleeseen. Kansainvälistä kiinnostusta on edelleen, tällä hetkellä rakennusmateriaaliluokituksia on myönnetty 12 eri maan 126 yrityksen tuotteille. Puhtausluokituksen mukaisia M1- luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita oli vuoden lopussa yli kaksisataa yhdellätoista eri yrityksellä, edellisvuonna aloitettu äänenvaimentimien luokitus on tuonut uusia tuotteita luokiteltujen tuotteiden valikoimaan. Ajantasainen luettelo luokitelluista tuotteista löytyy Rakennustiedon Internet-sivuilta RT-Ympäristöselosteiden hyväksymistä ja menetelmän kehittämistä varten perustettu päätoimikunta PT 21 Ympäristöselosteet kokoontui toimintavuonna kolme kertaa. Pääpaino toimintavuonna oli uuden menetelmäohjeen kehittämisessä. RT-Ympäristöselosteita uusittiin vuoden aikana kolme kappaletta kolmel- RAKENNUSTIETO 7

8 le eri yritykselle, lukumäärä pysyi 35 kappaleessa. Selosteet ovat nähtävillä säätiön sekä suomen- että englanninkielisillä Internetsivuilla, Promise-hankkeessa kehitetään nykyiselle Promise-luokitusjärjestelmälle seuraaja kansalliselta pohjalta. Toimintavuonna hanke järjestäytyi ja perustettiin asiantuntijaryhmä sekä johtoryhmä. Toteutettiin keskeisten maailmalla käytössä olevien luokitusjärjestelmien yksityiskohtainen vertailu. Keväällä ranskalaisten ja englantilaisten luokituslaitosten aloitteesta perustettu luokituslaitosten yhteenliittymä Sustainable Building Association (SBA) muutti kuitenkin hankkeen sisältöä. SBA:n tavoitteena on kehittää kansainväliset rakentamisen ympäristövaikutusta mittaavat ydinindikaattorit, joita voivat käyttää kaikki kehitystyössä mukana olevat tahot. Eri maissa toimivat luokituslaitokset voivat näiden lisäksi käyttää myös omia, kansallisia indikaattoreitaan. Promise-hankkeen tavoitteita päätettiin muuttaa siten, että kehitettävät indikaattorit perustuvat SBA:ssa tehtävään kehitystyöhön. Tämä tulee vahvistamaan uuden Promisen asemaa maassa käytettävien luokitusjärjestelmien keskinäisessä kilpailussa. SBA-kytkennästä johtuen hankkeen valmistumisaika on muutettu ja uuden Promisen todennäköinen julkistamisajankohta on vuoden 2010 puolella. Suunnittelun ja rakentamisen prosessien painopistealueen toimintaa olivat Infra- ja KiinteistöRYL-hankkeet ja Talo-luokitus. InfraRYL-hankkeessa toiminta jatkui vilkkaana. Keväällä julkaistiin osa 3 Sillat ja täydentävät osat. Opetusministeriön tuella laaditun osan 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet käsikirjoitus valmistui loppuvuodesta. Toimintavuoden aikana osaan 1 valmisteltiin neljä lisälukua ja päivitettiin 10 lukua. INFRA nimikkeistöjärjestelmään vahvistettiin keväällä koekäyttöön tuotantonimikkeistö ja hankeosanimikkeistö. Toimenpidenimikkeistön selvitys käynnistettiin. INFRA rakennusosa- ja hankenimikkeistön sekä sen määrämittausohjeen päivitys aloitettiin. Rakennustiedon ja KH-kortiston päätoimikunnan vetämä kiinteistöalan yhteinen hanke KiinteistöRYL jatkui. Kaikkien osien käsikirjoitukset valmistuivat toimintavuoden lopulla ja lähetettiin lausuntokierroksille. Myös KH-nimikkeistö alkoi saada lopullisen muotonsa. Samalla päättyi myös Tekesin rahoitusta nauttinut osuus. KiinteistöRYLissä on kaikkiaan 10 osaa: operatiivinen kiinteistöjohtaminen (asuntoyhtiöt, toimitilakiinteistöt), yleishoito ja valvonta, rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja huolto (rakennustekniikka, LVI-tekniikka, sähkötekniikka), ulkoalueiden hoito ja kunnossapito, siivous, jätehuolto ja käyttäjäpalvelut. KiinteistöRYL-palvelu ja -kirja julkaistaan keväällä TALO nimikkeistötyö jatkui talotekniikkanimikkeistön valmistelulla. Vuonna 2000 aloitettua TALO nimikkeistön kehittämis- ja käyttöönottoprojektia jatkettiin ja keskityttiin nimikkeistön tunnettuuden lisäämiseen. Informaatio- ja kommunikaatioteknologian painopistealueen toimintaa oli sähköisten palvelujen kehittäminen. Toimintavuonna jatkettiin Rakennustiedon omien sähköisten palvelujen kehittämistä. Selainpohjainen, rakennusosiin perustuva kustannuslaskentaohjelma Klara Net valmistui syyskuussa. Enemmistö vanhan Klara.biz -ohjelman käyttäjistä on siirtynyt Klara Netin käyttäjiksi ja asiakaspalaute on ollut voittopuolisesti myönteistä. Markkinointikampanja uusien Klara Net -käyttäjien saamiseksi osoittautui kuitenkin haasteelliseksi syksyn aikana kiristyneen taloustilanteen vuoksi. Kustannuslaskentatuotteiden kehitystyötä jatketaan ja nyt valmiiksi saatu Klara Net tulee muodostamaan tulevaisuudessa uusien Klara Net -tuotteiden perustan. ProIT -hankkeen tuloksena syntyneiden tuoterakennekirjastojen ja suunnitteluohjeiden ylläpito ja kehittäminen jatkui. Toimintavuonna valmistui julkaisu Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa ja ProIT -rakennetyyppien harmonisointityö saatiin valmiiksi. Projektitoimintaohjeen käsikirjoitus saatiin melkein valmiiksi. Ohje julkaistaan Säätiön toimikuntana toimiva buildingsmart Finland -päätoimikunta on kansainvälisen International Alliance for Interoperability (IAI) järjestön jäsen. IAI tekee työtä rakennusalan ohjelmistojen yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi ja rakennusalan tuotetietomallin IFC:n (Industry Foundation Classes) kehittämiseksi. buildingsmart Finland -päätoimikunta on suomalaisten rakennusalan yritysten ja rakennusalan ohjelmistoja tuottavien yritysten muodostama yhteistyöfoorumi. buildingsmart Finland järjesti toimintavuonna useita yleisiä seminaareja ja jäsentilaisuuksia. Korjausrakentamisen painopistealueen alueella on jatkettu Ker- 8 RAKENNUSTIETO

9 rostalot teoksen valmistelua. Korjausrakentamista ja rakennuskannan ylläpitoa varten kehiteltiin tuoteidea Nestori rakennusalan digitaalinen muisti. Ympäristöministeriön toimeksiannosta ryhdyttiin laatimaan opasta Kerrostalon julkisivukorjaus: julkisivun ominaispiirteet ja korjaustavan valinta. Säätiö osallistui toimintavuonna myös alan muiden toimijoiden hankkeisiin, jotka tukivat säätiön tutkimustoiminnan painopistealueita. T&K -johtajana toimi TkT, arkkitehti Christer Finne ja tutkimuspäällikkönä vastuualueenaan korjausrakentaminen arkkitehti Petri Neuvonen. Kestävän kehityksen painopistealueen toimintaa hoiti projekti-insinööri Laura Sariola. Kehittämistoiminta Tampereen Rakennustiedolle laadittiin kehittämisselvitys sekä valmisteltiin Helsingin Rakennuskeskukselle vastaavaa selvitystä. Muita tehtäviä olivat aloitetoiminta, laatujärjestelmän ylläpito sekä vuosittaisen strategiaprosessin läpivienti ja säätiön hallituksen kehittämisseminaarin valmistelu. Osittain toimintaa vaivasi henkilökuntavajaus, koska vuodesta 2006 kehittämispäällikkönä toiminut DI Osmo Rasimus siirtyi huhtikuussa toisen työnantajan palvelukseen. Uutena kehittämispäällikkönä aloitti lokakuussa DI Matti Valtiala. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. Toimintavuonna pidettyihin kahdeksaan rakennusfoorumiin osallistui yhteensä 390 henkilöä. Vuoden rakennusfoorumeiden aiheet olivat: Rakennusprojektien riskit hallintaan Helsingin uusi maankäytön ja asumisen ohjelma, MA Putkiremontti ja hyvä hallintotapa Tuotemallin uudet hyödyntämisalueet Passiivitalot Rakennusalan tulevaisuuden haasteet Rakennusperintö ja tulevat energiakorjaukset Miten yleistaloudellinen tilanne vaikuttaa rakennusalaan? Kansainvälinen yhteistoiminta Rakennustietosäätiö RTS jatkoi aktiivista toimintaa alan muiden kansainvälisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa tavoitteena korkeatasoisen ja terveellisen rakentamisen edistäminen ja hyödyllisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Gunnel Adlercreutz toimi kansainvälisen rakennuskeskusten liiton UICB:n (Union Internationale des Centres du Bâtiment) puheenjohtajana ja Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Markku Salmi sen pääsihteerinä. Molempien toimikausi päättyi vuoden 2008 lopussa. Marraskuun yleiskokouksessa Markku Salmi valittiin UICB:n presidentiksi kolmivuotiskaudeksi ja Gunnel Adlercreutz kutsuttiin UICB:n kunniajäseneksi. Rakennustieto Oy hoiti myös UICB:n pääsihteerin tehtäviä vuoden 2008 loppuun, jolloin pääsihteerin toimisto siirtyi Istanbuliin. UICB:n hallitus kokoontui huhti- ja marraskuussa Istanbulissa käsitellen yhteistyösuhteita muiden kansainvälisten yhdistysten kanssa, asiantuntijavaihtoa, UICB:n 50-vuotisjuhlia ja kolmen vuoden välein järjestettävää yleiskokousta, joka pidettiin marraskuussa Istanbulissa. UICB järjesti kansainvälisen logo-kilpailun, jonka tulokset julkistettiin 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Yleiskokous päätti solmia tiiviimmän yhteistyön niin CIB:n (International Council for Building) kuin ICIS:kin (International Construction Information Society) kanssa. Markku Salmi alusti kesäkuussa 2008 yhteistyön mahdollisuuksista sekä CIB 102:n kokouksessa Helsingissä että ICIS:n yleiskokouksessa Berliinissä. UICB:n ensimmäinen asiantuntijavaihto saatiin päätökseen. ICT asiantuntijat Helsingistä, Kööpenhaminasta ja Istanbulista tutustuivat kunkin rakennuskeskuksen liiketoimintaan ja ICT:n strategiseen asemaan ja tekivät ehdotuksia yhteistyön syventämiseksi. UICB juhlisti syntymäpäiviään kansainvälisellä rakentamisen tulevaisuutta käsitelleellä seminaarilla, jonka puhujina olivat Mathieu Mottrie, CREAX, Vincent Cousin, Palludio Games sekä prof. Sirkka Heinonen, Finland Futures Research Centre (FFRC) RAKENNUSTIETO 9

10 Pietilä-palkinto 2008 jaettiin Runeberginpäivänä, palkintoa jakamassa oli myös Raili Pietilä. UICB:n rakennustietopalkinnon sai johtava asiantuntija Harri Mäkelä (Innogeo Oy). Turku School of Economics. Lisätietoa seminaarista löytyy osoitteesta Tuotemallistandardia ylläpitävän IAI-järjestön kautta (International Alliance for Interoperability) säätiö osallistui kansainväliseen IAI-tuotemallistandardisointityöhön. IAI-järjestön Suomen osasto toimi säätiön päätoimikuntana. ICIS (International Construction Information Society) on luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö. Säätiön T&K -johtaja osallistui järjestön toimintaan Talo-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan edustajana, hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. Säätiö oli rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) jäsen. Toimintavuonna valmistui laaja norjalaisten vetämän konsortion EU-verkostohanke StandINN, jossa edistetään elinkaarimallien, toimivuuspohjaisten toimintatapojen sekä tuotemallintamisen käyttöä. Yhteistyö muiden pohjoismaiden vastaavien toimijoiden kanssa oli totuttuun tapaan hyödyllistä ja tiivistä. Toimintavuoden aikana vaihdettiin kokemuksia mm. uusista tuotteista ja palveluista sekä taloudesta. Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n sihteeriys hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastasi muissa pohjoismaissa voimassa olevaa käytäntöä. Säätiön edustaja osallistui hallituksen jäsenenä PRP:n hallituksen kokouksiin. Toiminta oli aktiivista ja Suomen osasto järjesti mm. asiantuntijaseminaarin aiheesta Fuktskador i felbyggda fasader, pääpuhujana professori Ingemar Samuelson Sveriges Tekniska Forskningsinstitutista, sekä rakennusalan ammattilaisille tutustumismatkan Osloon. Huomionosoitukset RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: ansiomerkki nro 101, apulaisosastopäällikkö Annukka Lindroos (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto) ansiomerkki nro 102, johtaja Risto Pesonen (Rakennusteollisuus RT ry) ansiomerkki nro 103, projektivastaava Irja Hansio (Rakennustieto) Keskuskauppakamarin ansiomerkit Vuosijuhlassa jaettiin Keskuskauppakamarin ansiomerkit seuraaville Rakennustiedon henkilöille (suluissa palvelusvuodet): tietokantapäällikkö Eva Haapakoski-Schröder (35 v.) asiakaspalveluassistentti Anna-Liisa Järvo (25 v.) yliasiamiehen assistentti Merja Laitinen (25 v.) lähettämötyöntekijä Tarja Etelämäki (20 v.) toimituspäällikkö Tuomo Kämäräinen (20 v.) projektivastaava Viljo Lukkarinen (20 v.) reskontranhoitaja Helvi Paakkanen (20 v.) tietokantatoimittaja Seija Ralli (20 v.) projektipäällikkö Lea Vettenranta (20 v.) puhelinmyyjä Timo Hietala (15 v.) myyntipäällikkö Pekka Uski (15 v.) kustannustoimittaja Satu Laine (10 v.) puhelinmyyjä Antti Rasinkangas (10 v.) myyntipäällikkö Henry Olin (10 v.) mediatoimittaja Sari Ruohonen (10 v.) UICB:n rakennustietopalkinto Rakennuskeskusten kansainvälinen liitto UICB on perustanut vuonna 1978 UICB:n rakennustietopalkinnon edistääkseen hyvää tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla. Vuoden 2008 UICB:n rakennustietopalkinnon sai hallituksen puheenjohtaja, johtava asiantuntija Harri Mäkelä (Innogeo) tunnustuksena toiminnastaan, joka ratkaisevalla tavalla on mahdollistanut infra-alan tiedonvälityksen kehittymisen aivan uudelle tasolle. 10 RAKENNUSTIETO

11 RTS stipendeillä tuettiin kahdeksaa hanketta. RTS:n kultaisen ansiomerkin sai kolme henkilöä. Pietilä-palkinto Pietilä-palkinto myönnetään joka toinen vuosi tunnustuksena nuorelle arkkitehdille, joka on tehnyt merkittävää työtä arkkitehtuurin uudistamiseksi. RTS:n hallitus myönsi vuoden 2008 Pietilä-palkinnon (7.000 ) Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n arkkitehdeille Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston tunnustuksena heidän intohimoisesta panostamisestaan arkkitehtuurin uudistamiseen. He ovat osallistuneet rohkeine ehdotuksineen kotimaisiin sekä kansainvälisiin kilpailuihin ja voittaneet useita palkintoja. He ovat astuneet julkisuuteen ideoidensa rinnalla seisoen ja ryhtyneet määrätietoisesti toteuttamaan suunnitelmiaan. Alueelliset Rakennustietopalkinnot Rakennustietosäätiö RTS jakaa vuosittain alueellisen Rakennustietopalkinnon kunkin alueyksikön toimialueella. Palkintolautakuntana toimii alueyksikön päätoimikunta. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tietoa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä. Rakennustietopalkinto jaettiin kolmatta kertaa vuonna Tampere: rakennustarkastaja Kalevi Lammi Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulun rakennusosasto Lappeenranta: Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiölle (LOAS) Kuopio: asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo työryhmälle tuottaja Martta Louekari, arkkitehdit Vesa Oiva, Juha Salmenperä, Ilkka Salminen, Mikko Summanen, Meri Louekari sekä professori Mika Hannula näyttelyyn Young Finnish Architects Forum (Madrid 2009 marraskuu) osallistumiseen, sinne tehtävää katalogia ja web-sivustoa varten. Tekniikan Historian Seura THS ry:lle rakennusteknologian ja arkkitehtuurin historiaan keskittyvän Tekniikan Waiheita -aikakauslehden teemanumeroon. työryhmälle arkkitehti Pia Ilonen, valokuvataiteilija Stefan Bremer arkkitehtuurijulkaisun valmisteluun ns. avoimeen rakentamiseen perustuvasta prosessista (As. Oy Tila, Arabianranta), keskiössä on ihminen tilassa. arkkitehti Olli Lehtovuorelle erilaisia asumismuotoja -pamfletin tekemiseen. tutkija Sami Kärnälle julkaisuun ja artikkeliin rakentamis- ja kiinteistöalan yhteisen käyttäjäpalautejärjestelmän (ProPal II) kehittämisestä ja sen ominaisuuksista. päätoimittaja Ilkka Lehdonmäelle Jyväskylän yliopistossa suoritettavista opinnoista johtuviin matkakuluihin ja majoituskuluihin toimittajastipendi. freelance-toimittaja Tero Elsilälle alan kursseille osallistumiseen liittyvien matka- sekä seminaarikulujen kattamiseen toimittajastipendi. Stipendit Rakennustietosäätiö jakaa vuosittain stipendejä säätiön tarkoitusta, hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan edistäminen, toteuttavien kirjojen, artikkeleiden, näyttelyiden ja vastaavien laatimista varten. Yleishyödyllisen säätiön jakamina stipendit ovat verottomia. Toimintavuonna säätiö jakoi stipendeinä yhteensä euroa seuraaville: arkkitehti, FM Anu Ahoniemelle kirjan Jokanainen rakentaa ja remontoi käsikirjoittamiseen. RAKENNUSTIETO 11

12 RAKENNUSTIETO OY Yleistä Rakennustieto Oy toteuttaa Rakennustietosäätiö RTS:n tarkoitusta tuottamalla ja myymällä sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaiset ja kuluttajat voivat päivittäin toimia hyvän kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistönpitotavan mukaan. Syksyllä 2008 Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitukset käsittelivät ja tarkistivat Rakennustiedon strategiaa vuosille Sen mukaan yhtiö kasvattaa ja voimistaa kumppanuuksiaan, parantaa kykyään reagoida nopeutuviin muutoksiin, siirtyy sähköiseen liiketoimintaan ja kehittää henkilöstöpolitiikkaansa. Toimintavuoden kolmea ensimmäistä neljännestä leimasi kasvun optimismi, joka loppusyksystä vaihtui nopeasti syvän pudotuksen odotuksiin, joihin rakennusala reagoi rajusti supistamalla toimintaansa ja hankintojaan. Yhtiön vuoden 2009 budjetti laadittiin lokakuun tietojen perusteella ja jo marraskuun lopulla sen todettiin olevan ylioptimistinen. Kolmas ja niukempaan myyntiin tähtäävä vuoden 2009 budjettiversio vahvistettiin helmikuussa Toimintavuoden 2008 tavoitteet asetettiin budjettitavoitteista päätettäessä lokakuussa 2007, jolloin rakennusalan kasvun uskottiin jatkuvan vielä seuraavinakin vuosina. Tavoitteeksi asetettiin yhtiön liiketoiminnan hallittu kannattava kasvattaminen kehitystyön tulosten tuoman uuden liikevaihdon myötä. Kasvua odotettiin kortistojen nettiversioiden myötä paranevasta myyntikatteesta, Klara-kustannuslaskentaohjelmiston nettiversiosta, InfraRYLin jatko-osien myynnistä, Kerrostalot kirjasta sekä RTrakennusselostus Net -ohjelmistosta. Toimintavuonna 2008 yhtiön tietopalvelutuotteiden myyntituotot jäivät kuitenkin edellisvuoden tasolle eikä liikevaihto kasvanut voimakkaasta markkinoinnistakaan huolimatta. Budjetoidusta liikevaihtotavoitteesta jäätiin jälkeen miljoona euroa. Tähän vaikuttivat em. kehityshankkeiden myöhästyminen ja uusien tuotteiden budjetoitua heikompi myynti. Kysyntä vaikeutui vielä loppusyksystä ja nämä tekijät yhdessä laskivat ennen kaikkea omien kirjojen liikevaihtoa. Kirjakauppaketju ja aikakauslehdet eivät myöskään yltäneet budjetoituun myyntiinsä. Vuoden aikana tehtiin koulutuksen ja SIT-kortiston osalta uudelleen järjestelyjä, joista johtui kolmannes budjettivajeesta. Yhtiön kannattavuus oli normaalitasolla kesään asti, mutta heikkeni nopeasti toisella vuosipuoliskolla. Alkuvuonna panostettiin toimintasuunnitelman mukaisesti strategisille business-alueille, joilta ei kuitenkaan saatu loppuvuonnakaan suunniteltua myyntiä. Kulut toteutuivat budjetin mukaan, ennen kaikkea henkilöstökulut kasvoivat osin monivuotisen TES-ratkaisun myötä, mutta myyntituotot jäivät siitä jälkeen. Joulukuusta 2008 muodostui erittäin tappiollinen rakennusalan kysynnän pysähdyttyä lähes kokonaan ja se aiheutti loppuvuodesta likviditeettiongelmia, joihin ehdittiin säästöin reagoida. Yhtiössä päätettiin joulukuussa 2008 mittavista säästötoimista, joista tammi-helmikuussa toteutettu lomautus oli merkittävin. Säästöohjelma jatkuu keväällä 2009 myös muiden kiinteiden kulujen karsimisella. Yhtiön budjetti vuodelle 2009 perustuu edellisvuotta alhaisempaan myyntiin ja euron liikevoittotavoitteeseen. Yhtiön näkymät vuodelle 2009 ovat erittäin epävarmat ja haastavat. Takana on tappiollinen vuosi ja edessä heikentyvä markkinatilanne, jonka odotetaan huononevan ainakin kesään 2009 asti. Tämän hetken käsityksen mukaan rakennusalan vaikeudet syvenevät syksyyn 2009 asti ja talouden kriisi jatkuisi vuoden 2010 lopulle asti. Vuoden 2008 kehityspanoksen tuloksena saatiin alkuvuodesta myyntiin InfraRYL 4, InfraRYL 2 ilmestyy keväällä samoin kuin KiinteistöRYL. Kirjavalikoima tulee muutenkin olemaan hyvä ja se keskittyy teknisiin käsikirjoihin. Sopimuslomake Netin uusittu versio on valmis maaliskuun lopulla ja valikoimaa on laajennettu kiinteistöalan sopimuksiin. Tarviketieto Net valmistuu myös kevään aikana. Syksyllä saadaan myyntiin myös odotettu Kerrostalot RT-kortisto (Rakennustietokortisto) RT-kortiston toimintavuosi oli 66. RT-ohjetiedostoa täydennettiin ja uusittiin tasaisesti eri aihealueilla. Säädösten muuttumista seurattiin ja uusia vaatimuksia vastaamaan tuotettiin mm. ohjeet 12 RAKENNUSTIETO

13 RT-kortisto Rakennustarvikkeethakemisto 699 s. RYL -kirjat 6 kpl, yht s. RT -rakennetypit tietomallinnuskäyttöön. RT CAD -mallinnustyypit 391 s. Hakemisto 263 s. Ohjeet s. LVI-kortisto TalotekniikkaRYL s. Tuotetieto 110 s. Hakemisto 26 s. Ohjeet Tarviketieto 2008 s. Säännökset s. Kortistojen sivumääräiset jakaumat Säännökset s. Tiedonjyvät 348 s. päivänvalosta sisätiloissa ja julkisen hallinnon palvelutiloista sekä uusittiin ohjeet alakattojen ja sisäkattoverhouksien suunnittelusta. Uusina aiheina julkaistiin mm. ohjekortit koulurakennuksien yleis- ja tilasuunnittelusta sekä puukaupungin hoito- ja täydennysrakentamissuunnitelmasta esimerkkinä Uusikaupunki. Tammikuussa julkaistiin Talo nimikkeistö, jonka perusteella uusittiin ohjekortit CAD-kuvatasot, Talo hankenimikkeistö, rakennusselostusohje 2008 ja rakennustapaselostuksen laatiminen. Laajan asuntosuunnittelu-ohjekorttisarjan uusimistyö jatkui. Liikenne-osan ohjekorttien uusiminen jatkui ja julkaistiin uusitut ohjeet ajoneuvojen mitoista ja hitaasti liikennöitävistä ajoväylistä. Ensimmäisinä RT-ideakortteina netissä julkaistiin (1.) Hitaasti liikennöitävät kadut ja (2.) Asukasmyönteinen LVIST-linjasaneeraus. InfraRYL osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat julkaistiin keväällä 2008 (278 sivua). RT-kortiston CD- ja Net-versioihin kuuluvassa RT CAD -palvelussa julkaistiin sekä ohje- että tarvikekortteihin liittyvää CADaineistoa, muun muassa RT-rakennetyypit 3D-muodossa tietomallinnuskäyttöön. RT CAD -mallinnustyypit on tarkoitettu helpottamaan suunnittelu- ja mallinnustyötä sekä tietomalliin perustuvaa rakennushankkeen tiedonhallintatapaa. RT CAD -mallinnustyyppien kuvaukset julkaistiin myös kirjana (391 sivua). SIT Net -kortisto julkaistiin osana RT Net -versiota. RT Tarviketieto Netin uudistettu käyttöliittymä julkaistiin Finn- Build 08 -messuilla. Käyttöliittymäuudistuksen yhteydessä RT Tarviketieto Net muutettiin käyttäjille maksuttomaksi, minkä ansiosta palvelun käyttäjämäärä lisääntyi ja samalla luotiin edellytykset RT-tarvikekorttimedian vahvistumiselle kiristyvässä kilpailutilanteessa. Uudistettu RT Tarviketieto Net tukee myös tarvikekorttien yhteydessä julkaistavaa lisätuoteinformaatiota (esim. CAD-kirjastot, työohjeet) ja tuoteominaisuushakua. Kaikki RTtarvikekortit olivat saatavina myös KH Net -kiinteistötietopalvelun osana ja sisustusaiheiset RT-tarvikekortit SIT Net -sisustustietopalvelun osana. Tarviketieto CD julkaistiin edelleen RT-kortisto CD:n yhteydessä kolmesti toimintavuonna. RT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. uudistettu rakentamismääräyskokoelman osa E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2007 ja ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta (765/2007). RT-kortistoa täydennettiin yhdeksällä tuoreutuserällä. Vuonna 2008 ilmestyneiden RT-korttien kappale- ja sivumäärät olivat seuraavat: ohjekortit 31 kpl (366 sivua), säännöskortit 43 kpl (239 sivua) ja tarvikekortit 185 kpl (723 sivua). Toimintavuonna 2008 julkaistut RT-ohjekortit on lueteltu sivulla 57. RT-toimituksessa valmistuivat myös seuraavat hakemistot: 2 kpl asiahakemistoa ja sisällysluetteloa (yht. 242 sivua) sekä Rakennustarvikkeet hakemisto (699 sivua) ja RT Rakennusalan palveluhakemisto (500 sivua). RT-kortiston julkaisija oli Rakennustietosäätiö RTS ja päätoimittajana toimi tekn. tri Markku Lappalainen. LVI-kortisto Toimintavuonna 2008 LVI-kortistoa julkaistiin sähköisesti LVI Net -palveluna ja LVI-kortisto CD:nä. LVI Net -palvelua päivitetään jatkuvasti eli uudet LVI-kortit ja muu aineisto julkaistaan heti niiden valmistuttua. LVI Netin arkistossa ovat poistetut LVIohje, -tiedonjyvä- ja säännöskortit. Palveluun sisältyy RT Tarviketieto Netin käyttöoikeus. Valmiit hankekokonaisuudet sisältävät kuhunkin talotekniikan hankkeeseen tai prosessiin liittyvän LVI-kortiston aineiston. Palvelussa voi koota myös omia hankekokonaisuuksia tai suosikkilistoja sekä liittää kortteihin omia kommentteja. LVI-selostus CD -ohjelma on tarkoitettu LVI-selostusten laadintaan. LVI-selostus CD helpottaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa LVI-selostusten laadintaa. Selostuspohjana on TalotekniikkaRYL nimikkeistö. Selkeä rakenne, ohjeet ja malliselostus ohjaavat käyttöä. Ohjelmassa on monipuoliset tulostusmahdollisuudet eri käyttötarkoituksiin. LVI Net -palvelua päivitetään jatkuvasti sitä mukaa kuin tuotteita ilmestyy. LVI Net -palvelulla oli käyttäjiä toimintakauden lopussa lähes LVI-kortisto CD:tä päivitettiin kolme kertaa toimintavuoden aikana. LVI-kortisto CD:n käyttäjiä oli toimintavuoden lopussa noin 800. LVI-kortisto CD:n tilaajia pyritään saamaan LVI Netin käyttäjiksi. Kortistoa täydennettiin mm. seuraavilla ohjekorteilla: Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, Energiatodistus, Sisäilmastoluokitus 2008, LVI-, sähkö- ja teleasennusten reitit ja RAKENNUSTIETO 13

14 SIT-kortisto Hakemisto 19 s. Ohjeet 400 s. Ratu-kortisto Ratu-kirjat s. Suunnitteluohjeet s. Tuotetieto 866 s. Säännökset 294 s. Kone-Ratu 222 s. Talo -Ratu 741 s. Korjaus-Ratu 720 s. asennustilat korjausrakentamisessa, Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskenta (sisältää Excel-laskentaohjelman Tasauslaskin), Polttoaineiden lämpöarvoja ja niiden polttohyötysuhteita sekä ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus- ja säätötöihin liittyen Urakkaohjelman laatiminen, Urakkatarjouspyynnön laatiminen, Työselostuksen laatiminen ja Työturvallisuusliitteen laatiminen. Tiedonjyväkortteina ilmestyivät kortit Sähkölämmitys kaukolämmitetyissä kiinteistöissä ja käytön ympäristövaikutukset sekä Talousveden laatu ja verkostomateriaalit. Myös säännöstiedostoa täydennettiin runsaasti: Laki ja asetus energiatodistuksesta, Pelastuslaki, Ympäristönsuojelulaki, Jätelaki jne. Lisäksi päivitettiin kaksi muistilistakorttia: Rakentamismääräysten muistilista pääsuunnittelijalle (arkkitehti) ja Rakentamismääräysten muistilista LVI-suunnittelijalle. Toimintavuonna 2008 julkaistut LVI-ohjekortit ja tiedonjyväkortit on lueteltu sivulla 57. Toimintavuonna ilmestyi 15 LVI-ohjekorttia (166 sivua), 2 LVItiedonjyväkorttia (9 sivua), 36 LVI-säännöskorttia (280 sivua) ja 7 LVI-tuotekorttia (20 sivua), 26 sivua kortiston käyttöjärjestelmään kuuluvia lähetteitä ja tiedotteita. Sähköinen LVI-tiedote lähetettiin 4 kertaa toimintavuoden aikana. LVI-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli sivua. LVI-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja LVI- Keskusliitto ry. LVI-kortiston päätoimittajana toimi DI Tiina Strand. SIT-kortisto (Sisustustietokortisto) SIT-kortisto päivittyi toimintavuonna kerran paperi- ja CD-versioina. Vuoden alussa käynnistetty Internet-portaalihanke toteutui käyttäjille kesäkuussa, jolloin kortisto siirtyi kokonaan Internetiin uudeksi SIT Net -tietopalveluksi. Muutoksessa paperi- sekä CD-jakeluista luovuttiin. Uudessa palvelussa kaikki SIT-sisältö on saatavissa yhdestä paikasta. SIT Net -portaaliin sisällytettiin CD-jakelusta tuttu kirjasto-osa, josta suunnittelija voi ladata valmistajien tekstuurikuvia, 2D-piirroksia ja 3D-malleja. SIT-ohjekorttituotanto jatkoi edellisten vuosien metalleja käsittelevää sarjaa. Sarjassa oli ilmestymisvuorossa muokatut teräkset ja valuraudat. Uutena aihealueena aloitettiin tyylihistoriakorttien sarja, jonka avasivat renessanssia ja rokokoota käsittelevät ohjekortit. Ohjekortteja julkaistiin toimintavuonna 4 kpl (30 s.). Ohjekorttisisältö kasvoi palveluun liitetyillä SisäRYL ja MaalausRYL käsikirjoilla. Toimintavuonna 2008 julkaistut SITohjekortit on lueteltu sivulla 58. SIT-säännöstiedostossa julkaistiin mm. sähköturvallisuutta, osakeyhtiölakia ja arkistotiloja koskevia säännöksiä. Säännöksiä julkaistiin yhteensä 6 kpl (69 s.). SIT-kortisto oli esillä Rakennustiedon osastoilla toukokuussa järjestetyillä Interiore 08 sisustus- ja designmessuilla sekä syyskuussa järjestetyillä FinnBuild-messuilla. Vastaanotto oli innostunutta. SIT kortiston julkaisijat olivat Sisustusarkkitehdit SIO ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Päätoimittajana toimi sisustusarkkitehti Ari Jääskö. Ratu-kortisto (Rakennustuotantotiedosto) Toimintavuonna valmistuivat pintatöiden päivitetyt menekit ja menetelmät. Kolmevuotinen korjausrakentamisen menetelmien ja menekkien päivitys käynnistyi ja toimintavuonna valmistui 14 korjausohjekorttia. Ratu Net -palvelu avattiin toimintavuoden lopussa. Toimintavuonna ilmestyi kaikkiaan 5 tiedotetta (39 s.), 12 Talo- Ratu -korttia (166 s.) ja 15 Korjaus-Ratu -korttia (250 s.), yksi käsikirja: Rakennustöiden laatu 2009 (319 s.) sekä lisäsivut Korjaustöiden laatu kirjaan (24 s.). Uutta tuotantotietoa julkaistiin yhteensä 798 sivua. Ratu CD:lle päivitettiin uusia työmenekkitiedostoja ja ns. Ratulaskin sekä Rakennusalan työturvallisuus -osio. Ratu CD päivittyi kolmasti toimintavuonna. Toimintavuonna 2008 julkaistut Ratutietokortit on lueteltu sivulla 58. Ratu-kortiston laajuus vuoden lopussa oli sivua. Ratu-kortiston julkaisijat olivat Rakennustietosäätiö RTS ja Talonrakennusteollisuus ry. Päätoimittajana toimi RI Raija Lahtinen. Rakennusalan työturvallisuuskansio Työturvallisuustiedoston ylläpitoa ja kehittämistä ohjaava toimikunta kehitti kortistoa järjestelmällisesti siten, että kortisto tarjoaa kattavasti rakennustyömaalla tarvittavan turvallisuutta 14 RAKENNUSTIETO

15 KH-kortisto Asuintalon ATK-huoltokirja 179 s. KH-kirjat 521 s. Asuintilojen käyttöohjeet 50 s. Tuotetieto s. Ohjeet s. Säännökset s. Tiedonjyvät 181 s. koskevan säännöstiedon sekä ajankohtaistiedon. Toimintavuonna kansioon julkaistiin kolme päivitystä (61 korttia, 203 sivua). Kortiston laajuus vuoden lopussa oli sivua. KH-kortiston julkaisijoina olivat Rakennustietosäätiö RTS ja 15 kiinteistöalan yhteistyökumppania. KH-kortiston päätoimittajana toimi DI Anita Pietikäinen. KH-kortisto (Kiinteistönhoitotiedosto) Kortiston Internet-palvelu KH Net -kiinteistötietopalvelu jatkoi kolmatta toimintavuottaan. Palvelussa uudet kortit ja muut KHtuotteet julkaistaan heti niiden valmistuttua. Nettipalveluun on koottu kortiston käyttöä helpottavia tuotekokonaisuuksia ja palvelussa on myös mahdollista koota omia hankekokonaisuuksia KH-tuotteista. KH Netin arkistosta löytyvät kaikki korvatut ja perutut ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit. KH-kortisto CD:n tilaajat saivat toimintavuonna kolme tuoreutuserää. Toimintavuonna julkaistiin ohjekortteja mm. kiinteistöpalvelualan yleisistä sopimusehdoista, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta, energiatodistuksesta ja asuintalon hissin kuntoarviosta. Isännöitsijäntodistuksen laadinta -ohjekortti ja isännöitsijäntodistus-lomake uusittiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. KHtiedonjyvät käsittelivät mm. parveketupakointia ja talousveden laatua. Asunto-osakeyhtiöitä käsittelevissä tiedonjyvissä olivat aiheina mm. taloudellinen virhe uuden asunnon kaupassa sekä osakkeiden lunastajien ja osakkeiden omistajien tekemien muutostöiden vaikutus osakkeiden kauppaan. Toimintavuonna 2008 julkaistut KH-ohjekortit ja KH-tiedonjyvät on lueteltu sivulla 58. Ohjekortteja julkaistiin 16 kpl (194 sivua), tiedonjyväkortteja 6 kpl (23 sivua), säännöskortteja 41 kpl (287 sivua) sekä tuotekortteja 183 kpl (719 sivua). KH-kortiston laajuus toimintavuoden lopussa oli sivua. KH-kortisto osallistui toimintavuonna Taloyhtiö tapahtumaan, Helsingin Isännöintipäiville ja FinnBuild 08 -messuille. KH-toimitus osallistui Kehittyvä Kiinteistö -lehden toimituskunnan työskentelyyn. Lisäksi KH-toimitus osallistui Promise-ympäristöluokitus -hankkeeseen. KH-kortisto jatkoi KiinteistöRYLin projektinjohtoa. Toimintavuoden aikana kaikki toimikunnat saivat käsikirjoitukset valmiiksi ja ne lähetettiin lausuntokierrokselle. KiinteistöRYLin verkkosovelluksen kehittämistä jatkettiin. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjavalikoima koostuu rakennus- ja kiinteistönpitoalan sopimuslomakkeista, tehtäväluetteloista, asiakirjamalleista ja sopimusehdoista. Tuotteita julkaistaan paperilomakkeina ja Internetissä Sopimuslomake Net -palvelussa osoitteessa Toimintavuonna ilmestyi sopimusasiakirjavalikoimaan viisi uutta lomaketta ja kolme käännöstä. Kuluttaja-asiakkaille julkaistiin kodin rakentajan sopimuskansiot. Yrityskohtaisia asiakirjoja tuotettiin Tiivituote Oy:lle ja Olkiluoto 3 ydinvoimalatyömaalle. Toimintavuonna 2008 julkaistut sopimusasiakirjat on lueteltu sivulla 59. Rakennustieto julkaisi kodin ja vapaa-ajan asunnon rakennuttamiseen ja remontointiin sopimuskansiot, jotka sisältävät sopimuslomakkeet, sopimusten laatimisohjeet ja kansiokotelon. Sopimuslomakkeiden avulla hankkeeseen ryhtyvä palkkaa ammattilaisia, sopii tehtävistä kirjallisesti, välttyy epäselvyyksiltä ja saavuttaa onnistuneen lopputuloksen. Sopimuslomakkeet soveltuvat pientalon, vapaa-ajan asunnon tai rakennuslupaa edellyttävän muutostyön tai perusparannushankkeen toteuttamiseen. Sopimuskansiota täydentävät Rakennustiedossa ammattitaidolla laaditut kodin rakentajille ja remontoijille tarkoitetut kirjat. Sopimuslomake Net -palvelun uudistamisprojekti käynnistyi toukokuussa 2008 esiselvityksen ja runsaan asiakaspalautteen pohjalta. Uudistettu palvelu avataan asiakaskäyttöön vuoden 2009 alkupuolella. Palvelun asiakirjavalikoima tulee laajenemaan kiinteistön hoidon ja -ylläpidon lomakkeisiin ja palvelussa tullaan julkaisemaan lisäksi asiantuntijapalveluita. Sopimusasiakirjatyksikön päätoimittajana toimi ins. Kimmo Lehtonen. Kirjakustannustoiminta Toimintavuonna kustannettiin suomenkielistä rakennusalan ammattikirjallisuutta, kirjoja kodinrakentajille, englanninkielisiä arkkitehtuurikirjoja ja 14 tyyppihyväksyntäohjetta. RAKENNuSTIETO 15

16 Hyvä yhteistyö ministeriöiden, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa jatkui. Opetusministeriön kanssa julkaistiin ohjeet rullalautailualueiden suunnittelusta ja urheilunurmikoiden perustamisesta ja hoidosta. Ympäristöministeriön kanssa julkaistiin 14 tyyppihyväksyntäohjetta, jotka ilmestyivät sekä suomen- että ruotsinkielisinä versioina. Tuotemallioppaiden tekoa jatkettiin yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennustietosäätiö RTSn kanssa. Sarjassa ilmestyi julkaisu Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa. Julkaisu on osa ProIT -hankkeen tuloksia. InfraRYL -kirjojen sarjassa ilmestyi osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat. TALO nimikkeistön Yleisseloste julkaistiin tammikuussa. Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -sarjan 2. osa vuodet ilmestyi helmikuussa. Saunan suunnittelu -kirjan uudistettu laitos ilmestyi huhtikuussa. KH- ja LVI-toimitusten kanssa yhteistyössä koottiin kirjaksi asuntoyhtiön putkiremontin läpiviemiseen em. kortistojen ohjekortit, kirja ilmestyi nimellä Hallittu putkiremontti. Rakentamisen piirustusmerkintöjä -opas, johon on koottu kaikki keskeiset rakennusalan piirustuksissa käytettävät symbolimerkit, ilmestyi syyskuussa. Puurakennusten suunnittelu -kirja uusittiin kokonaan ja se ilmestyi nimellä Puurakentaminen. Rakentajain kalenteri ilmestyi normaaliin tapaan marraskuussa. Vuoden viimeisenä teoksena ilmestyi Viisikanta hyvää rakennussuojelua julkaisijana Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunta. Rakennustieto kustansi jo viidennen kerran Spirit of Nature Wood Architecture Award -palkintokirjan, toimintavuonna palkinnon sai chileläinen arkkitehti José Cruz Ovalle. Teos julkaistiin sekä suomen- että englanninkielisenä laitoksena. Muita englannin kielellä ilmestyneitä olivat Concrete Architecture in Finland photographed by Jussi Tiainen ja The Ark of Architecture sekä 3. painos kirjasta Alvar Aalto Elämälle herkempi rakenne. Venäjänkielisenä julkaistiin Rakennustöiden turvallisuusohjeet Raturva 2 -opas. Klara.biz -kustannuslaskentaohjelma ilmestyi Net-versiona ja samalla luovuttiin CD-versiosta. Net-versio on selainpohjainen ohjelma, jota voi käyttää kaikkialla, missä on nettiyhteys. Toimintavuonna osallistuttiin Oma koti -messuille, Kirjan ja ruusun päivä -tapahtumaan, Tampereella pidettävään Henki ja elämä -tapahtumaan sekä FinnBuild-messuille. Helsingin kirjamessuille osallistuttiin jälleen yhteisellä osastolla kymmenen muun kustantajan kanssa ja Arkkitehtipäivillä oltiin mukana esitejakelulla. Lisäksi Rakennustieto osallistui Frankfurtin kirjamessuille henkilöedustuksella sekä Lontoon, Göteborgin ja Varsovan kirjamessuille SKYn tai FILIn kautta pelkästään kirjojen välityksellä. Uutuuskirjoista informoitiin niin kotimaan kuin ulkomaiden lehtiä, joissa julkaistiin esittelyitä Rakennustiedon kirjoista. Yhteensä toimintavuonna ilmestyi 41 nimikettä ja lisäksi 14 suomen- ja ruotsinkielistä tyyppihyväksyntäohjetta. Ensipainoksia kirjoista oli 22 kpl, joista CD-muodossa 1 kpl ja Klara Net. Kirjojen keskimääräinen painosmäärä oli kpl, CD-tuotteiden 100 kpl. Toimintavuonna julkaistut kirjat, tyyppihyväksyntäohjeet ja CDja Net-tuotteet on lueteltu sivulla 59. Kustannuspäällikkönä toimi RA Tiina Heloma. Rakennuskirjakauppa Vuosi 2008 oli Rakennuskirjakaupan 22. toimintavuosi ja ostotapahtumien määrä oli vuodessa Aiempien vuosien tapaan mainontaa jatkettiin erittäin näkyvästi paikallislehdissä, mikä toi Rakennuskirjakauppaan lisää uusia asiakkaita kuluttajasektorilta. Rakennuskirjakauppa keskittyi omien ja välitettävien arkkitehtuuri- ja tietokirjojen markkinointiin ja myyntiin sekä uusien omien Internet-tuotteiden myyntiin. Rakennuskirjakauppa osallistui Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa teematapahtumiin. Maalis- ja lokakuussa järjestettiin Helsingin Rakennuskeskuksen kanssa yhteistyössä perinteinen Rakenna ja remontoi -teemapäivä. Rakennuskirjakauppa oli mukana kuudessa eri messutapahtumassa: huhtikuussa Omakoti-messut Messukeskuksessa, toukokuussa perinteinen Kirjan ja Ruusun päivä -tapahtuma Kampissa Narinkka-torilla ja Interiore-messut Wanhassa Satamassa Katajanokalla, FinnBuild-messut syyskuussa sekä lokakuussa Kirjamessut Messukeskuksessa. Perinteinen ALE-myynti järjestettiin kirjakaupassa marras- ja joulukuussa. Myymäläpäällikkönä toimi Mirja Ahlstedt. 16 RAKENNuSTIETO

17 Rakennustieto Lehdet Rakennustieto Lehdet vastaa Rakennustiedon julkaisemista ja kustantamista ammattiaikakauslehdistä. Vuonna 2008 aikakauslehtiä oli neljä. Lisäksi yksikkö avasi loppusyksystä Rakennustieto Lehdet -lehtiportaalin. Kaikissa Rakennustieto Oy:n kustantamissa lehdissä toisena julkaisijana on Rakennustietosäätiö RTS. Lehdet täydentävät toisiaan ja kattavat rakentamisen osa-alueita maankäytön suunnittelusta aina kiinteistön ylläpitoon ja hoitoon saakka. Lehtiportaali täydentää painettuja lehtiä ajankohtaisilla uutisilla sekä lehtijuttuja laajemmilla taustajutuilla. Rakennustieto Lehtien lehtiä ilmestyi yhteensä 31 numeroa vuonna Lehtien yhteenlaskettu painosmäärä oli noin kappaletta ja yhteenlaskettu levikki oli vuoden lopussa kappaletta. Rakennustieto Lehdet -yksikön johtajana toimi DI Riitta Ollila. Rakennustaito-lehti Rakennustaito-lehden toinen julkaisija ja lehden perustaja on Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. RKL on tilannut Rakennustaidon kaikille jäsenilleen. Rakennustaito on rakennusalan vanhin yhtäjaksoisesti ilmestyvä ammattilehti. Vuosi 2008 oli Rakennustaidon 103. ilmestymisvuosi ja lehteä ilmestyi 10 numeroa. Verkkolehti korvattiin uudella Rakennustieto Lehdet -portaalin osana olevalla verkkosivustolla, jonka osoite säilyi samana. Rakennustaito-lehden toimintaa tukee julkaisijoiden taustaryhmiä edustava päätoimikunta eli toimitusneuvosto. Se kokoontui vuonna 2008 kaksi kertaa. Rakennustaidon sisällön ja ulkoasun kehittämiseksi perustettiin uusi toimitusneuvosto, joka kokoontui neljä kertaa vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 syksyllä toteutettiin lehden laaja lukijatutkimus, jonka tulokset olivat varsin hyviä lehden kannalta. Lisäksi lehden ulkoasua päätettiin uudistaa varovasti vuoden 2009 alusta. Lehden päätoimittajana toimi DI Riitta Ollila. RY. Rakennettu Ympäristö -lehti RY. Rakennettu Ympäristö -lehden toisena julkaisijana on Rakennustarkastusyhdistys ry. Työjaon mukaisesti Rakennustarkastusyhdistys vastaa lehden sisällöstä. Lehden julkaisijoiden edustajista koostuva seitsenhenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna Päätoimikunta paneutui lehden talouteen, yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä sisällöllisiin asioihin. RY. Rakennettu Ympäristö -lehden tulevat haasteet ovat kuntasektorin ulkopuolisen tilaajakunnan laajentaminen sekä mediamyynnin kehittäminen lehden ansaitsemalle tasolle. Lehden päätoimittaja oli varatuomari, VM Lauri Jääskeläinen. Locus-lehti Locus-lehden toisena julkaisijana on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Lehteä ilmestyi kahdeksan numeroa vuonna 2008 sekä yksi englanninkielinen advertoriaalinumero syksyllä. Lehden keskimääräinen kertapainos oli kpl. Locuksella on viisijäseninen päätoimikunta, joka kokoontui kaksi kertaa vuonna Lehden sisältöä päätoimittajan apuna hahmotteleva toimitusneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa. Locuksen päätoimittajana toimi syyskuuhun asti VTM Saara Klemola. Joulukuun alusta lehden päätoimittajaksi nimitettiin FK Jukka Lyytinen. Kehittyvä Kiinteistö -lehti Kehittyvä Kiinteistö -lehden toisena julkaisijana on Suomen Isännöintiliitto ry. Lehti ilmestyi vuonna 2008 kahdeksana numerona ja vuoden lopussa sen levikki oli kappaletta. Lehti menee kaikille Isännöintiliiton jäsenille. Lisäksi lehteä jaettiin runsaasti eri messuilla ja muissa tapahtumissa, jossa lehteä tehtiin tutuksi. Lehden viisihenkinen päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna Lehden sisältöä suunniteltiin kahdeksan kertaa kokoontuneessa toimitusneuvostossa. Lehden päätoimittaja oli DI Riitta Ollila. RAKENNUSTIETO 17

18 Rakennustieto Lehdet -portaali Rakennustieto Lehdet -portaali avattiin loppusyksystä Sieltä löytyvät kaikkien Rakennustiedon lehtien omat sivut niiden omilla tunnuksilla. Lisäksi kussakin lehdessä on omat uutissivut juuri kunkin omalle lukijakunnalle suunnattuina. Sivuilla on myös Internet-ilmoituksia, jotka täydentävät kunkin lehden omaa mediamyyntiä. -sivusto toimii osana Rakennustiedon verkkosivuja, ja siten asiakas voi vaivatta mm. hakea tietoja koko Rakennustiedon sivustolta. Portaalin vastaava toimittaja oli DI Riitta Ollila. Rakennustieto Koulutus- ja tilapalvelut Rakennustieto Oy:n koulutus- ja tilavuokrausasiat siirtyivät maaliskuun 2008 alussa kahden hengen tiimin hoidettavaksi. Rakennustieto Oy järjesti vuoden 2008 aikana luentoja ja seminaareja yhtiön omien tuotteiden tiimoilta sekä alaa yleisesti kiinnostavista aiheista. Pääpaino oli omien verkkopalveluiden ja digitaalisten tuotteiden koulutuksessa. Kevään ja syksyn aikana kiersi eri puolella Suomea Rakennustietoa toimistoon ja työmaalle -verkkopalvelujen koulutus- ja esittelytilaisuudet. Tilaisuuksissa esiteltiin ja annettiin koulutusta RT-, LVI-, SIT- ja KH Net-, RT-rakennusselostus Net-, RT Tarviketieto Net-, Sopimuslomake Net- ja Klara Net -palveluista. Tapahtuma vieraili 15 paikkakunnalla ja siihen osallistui noin 450 henkilöä. Klara Net -kustannuslaskentaohjelma julkaistiin syksyllä ja palvelusta järjestettiin syventävää ja räätälöityä käyttäjäkoulutusta Helsingissä ja Jyväskylässä. Näihin koulutuksiin osallistui noin 50 henkilöä. Helsingissä Rakennustieto Oy toteutti yhteistyössä Suomen Isännöintiliiton ja Lakiasiaintoimisto Finessi Oy:n kanssa isännöitsijöille ja muille kiinteistöalan ammattilaisille suunnatun luentosarjan Näkökulmia asunto-osakeyhtiön hallintoon. Sarjaan kuului kuusi luentoa, joihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. FinnBuild messujen yhteydessä pidettiin messukeskuksessa kuluttajille suunnattu seminaari Pihat kuntoon hyvän sään aikaan. Kaksiosaisen seminaarin aiheina olivat kiinteistön pihatyöt sekä osakkaan vastuut ja velvollisuudet. Seminaariin osallistui noin 150 henkilöä. Tilavuokraustoiminta jatkui vilkkaana ja saimme myös uusia vakioasiakkaita. Koulutus- ja tilapalveluista vastasivat Ilkka Friman ja Anna-Maija Oksanen. Helsingin Rakennuskeskus Helsingin Rakennuskeskus on ollut pääkaupunkiseudun ammattija pienrakentajien luotettava, puolueeton tietolähde yli 75 vuotta. Rakennuskeskukseen tutustui kuukausittain useita rakennusalan kurssiryhmiä ja opiskelijoita. Ulkomaalaisten rakentajien kiinnostus suomalaisia tuotteita kohtaan näkyi useina vierailuina näyttelyssä. Eniten ulkomaalaisia kävijöitä tuli Venäjältä ja Ruotsista. Helsingin Rakennuskeskuksessa järjestettiin sekä omia että näytteilleasettajien tilaisuuksia. Omista tilaisuuksista tärkeimmät olivat Rakenna ja remontoi -messut keväällä ja syksyllä. Erityisesti isännöitsijöille ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnatut koulutustilaisuudet olivat suosittuja. Samoin yhteistyössä Talo & Koti -lehden kanssa järjestetyt kurssit saivat koulutustilan täyteen. Näytteilleasettajien tapahtumat olivat etupäässä tuoteuutuuksien lanseeraustilaisuuksia. Näyttelyn yhteydessä olevassa Rakennustietosalissa järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Myös alan järjestöt pitivät Rakennustietosalissa erilaisia tilaisuuksia, joiden tuloksena alan ammattilaisten osuus näyttelykävijöistä on monipuolistunut. Tilaisuuksien yhteydessä osallistujille jaetaan tietoa näyttelyn palveluista. Vuoden aikana käyty vilkas keskustelu rakentamisen painopisteen siirtymisestä saneerauksen puolelle näkyi sekä näyttelyssä annettavan että puhelimitse tapahtuvan neuvontapalvelun runsaana kysyntänä. Samoin pääkaupunkiseudun asuntokannan ikääntymisen myötä kasvavina asiakasryhminä ovat kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät sekä saneerauksia valmistelevat taloyhtiöiden hallitusten jäsenet. Valistuneet asiakkaat arvostavat rakennuskeskuksen puolueetonta asiantuntemusta ja neuvontaa sekä hakevat kestäviä ratkaisuja rakennus- ja remonttihankkeisiinsa. Vuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus sai positiivista näkyvyyttä sanomalehdissä ja rakennusalan sekä kuluttajapalveluun liittyvien lehtien palstoilla ja kuuluvuutta pääkaupunkiseudun radiokanavilla. Helsingin Rakennuskeskus osallistui pääkaupunkiseudulla pidet- 18 RAKENNUSTIETO

19 Vuoden rakennustuotteeksi Helsingin Rakennuskeskuksessa valittiin Oilon Home Oy:n Airpro AW 10 ilma-vesilämpöpumppu. täville rakentamisen messuille ja infopäiville. Näyttelyssä kuukausittain esiteltävistä uutuustuotteista Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunta valitsi vuoden 2008 rakennustuotteeksi Oilon Home Oy:n Airpro AW 10 ilma-vesilämpöpumpun. Toimintavuoden lopussa näyttelyssä oli 162 näytteilleasettajaa ja näyttelypaikkoja oli vuokrattuna 216,5 yksikköä. Toimintavuoden aikana Helsingin Rakennuskeskus palveli yli asiakasta. Näyttelypäällikkönä toimi RI Eero Salenius. Rakennustieto Kuopio Rakennustieto Kuopio toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan tiedon levittämistä talousalueellaan niin rakennusalan ammattilaisille kuin omatoimisille rakentajille ja remontoijille. Kiinteistöyhtiöiden isännöitsijät ja saneerauksia valmistelevat hallituksen jäsenet olivat lisääntyvä asiakasryhmä. Toimintavuoden päättyessä näyttelyssä oli mukana 42 yritystä. Rakennustieto toimii alueen johtavana rakennusalan kirjakauppana. Kirjakaupassa keskityttiin rakennusalan kirjojen ja oppikirjojen myyntiin. Kirjojen myyntimäärä pysyi korkeana ja kannattavuus oli hyvä. Kuopion Rakennustiedossa kävi toimintavuonna asiakasta. Kuopion Rakennustiedon tilat remontoitiin kesä-elokuun aikana, jolloin liike oli suljettu. Uusitun liiketilan avajaisia vietettiin Rakennustieto Kuopio osallistui omalla osastolla Rakenna ja asu -messuille maaliskuussa Kuopio-hallissa. Messuille tutustui kävijää Itä- ja Keski-Suomen alueelta. Rakennustiedon tiloissa järjestettiin omien tuotteiden esittelytilaisuuksia, joissa käytiin läpi uusia Net-kortistoja sekä Sopimuslomake Net-, RT-rakennusselostus Net- ja Klara Net -ohjelmia. Joensuussa ja Jyväskylässä järjestettiin Rakennustietoa toimistoon & työmaalle -kiertueen koulutustilaisuudet. Tilaisuuksiin osallistui yli 60 henkilöä. Maalis- ja lokakuussa Kuopion alueyksikkö julkaisi Kodin Rakennustieto -lehden. Lehti jaettiin jokaiseen kotiin Kuopion ja Siilinjärven alueella sekä Kuopion ympäristökuntien taajama-alueilla. Lehden painosmäärä oli kpl. Kuopion alueyksikköön tutustui vuoden aikana useita rakennus- ja muotoilualaa opiskelevia oppilasryhmiä opettajiensa johdolla ammattikorkeakouluista, ammattioppilaitoksista ja aikuisopistoista. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Kuopion Rakennustietopalkinnon 2008 Kuopion kaupungin asuntotoimenjohtaja, Saaristokaupungin projektipäällikkö Hannu Harjunheimolle. Kuopion Rakennustiedon johtajana toimi MKT, merkonomi Eva Petsalo. Rakennustieto Lappeenranta Kulunut vuosi oli Lappeenrannan Rakennustiedon 27. toimintavuosi. Rakennustieto Lappeenranta toimi osoitteessa Raatimiehenkatu 20. Alueyksikön toimialueena oli Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo ja osa Etelä-Hämeen maakunnasta. Rakennustieto Lappeenranta keskittyi rakennusalan tietopalveluiden ja oppikirjojen myyntiin toiminta-alueellaan. Uutena toimintona aloitettiin kirjakauppatoiminnassa käytettyjen oppikirjojen osto- ja myyntitoiminta, joka on toiminut erittäin hyvin. Toimintavuoden aikana järjestettiin asiakkaille omien tuotteiden esittelytilaisuuksia eri puolilla toiminta-aluetta. Maaliskuussa järjestettiin Rakennustietoa toimistoon ja työmaalle -kiertue viidellä paikkakunnalla; Savonlinnassa, Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Tapahtumissa esiteltiin ja koulutettiin ja myytiin Rakennustiedon Internet-pohjaisia tuotteita. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 113 henkilöä. Rakennustieto Lappeenranta julkaisi huhtikuussa Kodin Rakennustieto -lehden, joka jaettiin jokaiseen talouteen kappaleen painoksena Lappeenranta-Imatra -talousalueelle. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Lappeenrannan Rakennustietopalkinnon 2008 Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiölle. Lappeenrannan Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi Markku Huoso. Rakennustieto Oulu Vuosi 2008 oli Oulun Rakennustiedon 42. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana myymälässä ja näyttelyssä vieraili noin henkilöä. Uusi toimintamuoto, käytettyjen kirjojen myynti aloitettiin elokuussa. Kirjakauppaa pidettiin auki elo-syyskuussa RAKENNUSTIETO 19

20 Tampereen rakennustietopalkinnon sai Kalevi Lammi. myös lauantaisin vakituisen henkilökunnan voimin. Näyttelytoiminta Oulussa loppui , koska vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen näyttelytilojen osalta. Syksyllä vuokranantaja remontoi alueyksikön tiloja, mm. sisääntulo siirrettiin suoraan kadulta tapahtuvaksi. Oppilaitoksista Oulun ammattikorkeakoulun rakennusosaston aloittaneet oppilaat vierailivat alueyksikössä ja heille pidettiin lyhyt tietoisku Rakennustiedon palvelutarjonnasta. Myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla aloittaneet opiskelijat vierailivat ryhmänä toimipisteessämme ja heille kerrottiin Rakennustiedon toiminnasta. Rakennusalan ammattijärjestöistä RIA ja YTR (yhteistyöryhmä SAFA-, RIL-, RIA-, RKM-, IL- ja LVI-yhdistykset) pitivät kokouksiaan Rakennustiedon tiloissa. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Oulun Rakennustietopalkinnon 2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun rakennusosastolle. Oulun Rakennustiedon johtajana toimi RI Asko Mikkola. Rakennustieto Tampere Rakennustieto Tampere toteutti toiminnassaan hyvän rakennustavan tiedon levittämistä Pirkanmaan talousalueella myyden yhtiön tietotuotteita sekä rakennusalan ammattilaisille että pienrakentajille. Toiminnassa keskityttiin omien tuotteiden myyntiin. Kirjakaupan valikoima sisälsi rakentamisen kirjallisuuden ja lomakkeiston ohella teknisen piirtämisen välineet sekä ArchiCADtuotteet. Yksikkö oli Suomen suurin ArchiCAD-jälleenmyyjä. Koko vuoden ajan painopiste oli digitaalisten ja nettituotteiden myynnissä. Ulkomaalaisiin asiakkaisiin pidettiin myös aktiivisesti yhteyttä uusia kirjalevittäjiä etsien. Alueyksikön päätoimikunta jakoi Tampereen Rakennustietopalkinnon kolmannen kerran ASTA-messujen yhteydessä. Palkinnon sai vuonna 2008 rakennustarkastaja Kalevi Lammi. Rakennustieto Tampere irtisanoi toimitilojensa vuokrasopimuksen maaliskuussa ja vuokrasi uudet liiketilat vilkkaan Hallituskadun varrelta. Toiminta päätettiin lopettaa nykyisissä tiloissa ja avata uusissa tiloissa Toiminta päätettiin samalla muuttaa kokonaan kirjakauppa-, myynti- ja koulutustoiminnaksi. Tampereen Rakennustiedon johtajana toimi yo-merkonomi Pasi Pulakka. ET-Infokeskuse As Toimintavuosi oli ET-INFOkeskuselle yhtiön kuudestoista. Toimintavuoden aikana tuotettiin uutta tietoa ja uusia palveluja niin rakennusalan ammattilaisten kuin kuluttajienkin tarpeisiin. Vuoden aikana järjestettiin suunnitelmien mukaan 18 maksullista koulutusseminaaria sekä lisäksi pienempiä tuote-esittelyseminaareja rakennusmateriaaliteollisuuden yrityksille. Toimintavuoden aikana aloitettiin koulutusmatkojen järjestäminen. Koulutusmatkoilla tutustuttiin Euroopan rakennusalan messuille sekä osallistuttiin erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Matkoja järjestettiin Madridiin, Berliiniin sekä Suomen asuntomessulle Vaasaan. ET-INFOkeskuse osallistui omalla osastollaan myös Viron suurimmille Eesti Ehitab 2008 ja Tarton rakennusmessuille. Molemmissa tilaisuuksissa järjestettiin erilliset koulutusseminaarit. Ehituskeskuksen näyttelyyn tutustui rakennusalan ammattilaista. Näyttelyssä on esillä 65 näytteilleasettajan tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyvää informaatiota. Näyttely on palvellut Viroa rakentamisen keskeisenä tietolähteenä jo kolmetoista vuotta. Näyttelyn yhteydessä toimiva kirjakauppa tarjoaa Viron laajimman valikoiman rakennusalan kirjallisuutta asiakkailleen. ET-INFOkeskuse jatkoi ETF- ja KH- kortistojen täydentämistä ja kääntämistä normaaliin tapaan. Lisäksi aloitettiin kortistojen verkkoversioiden suunnittelu ja verkkokirjakaupan toimintojen parantaminen. ET- INFOkeskusen tuotteita on saatavissa myös Tarton ammattikoulujen keskuksen kirjastossa olevasta infopisteestä. Yhtiön kotisivut ovat osoitteessa ET- INFOkeskusen palveluksessa oli toimintavuonna 4 henkilöä. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kea Siidirätsep. 20 RAKENNUSTIETO

Rakennustieto, historia

Rakennustieto, historia Rakennustieto, historia Rakennustaito-lehti, 1905 Rakentajain kalenteri, 1916 97. vuosikerta, myös e-kirjana Pysyväinen rakennusainenäyttely 1932, myöhemmin Helsingin rakennuskeskus Lopetettiin kesällä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 6 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION RAKENNUSTIETO EDISTÄÄ HYVÄÄ RAKENNUS- JA KIINTEISTÖNPITOTAPAA RAKENNUSTIETO-yhteisön muodostavat Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedian julkistus 5.5.2010 Retki historiaan: Tarviketieto mukana jo yli sata vuotta TietoMedialla on yhtä pitkät juuret kuin Rakennustiedollakin 1905:Rakennustaito

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu

Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Infra-rakentamisen kattava tietopalvelu Kuva: Timo Kotineva INFRA NET YHDENMUKAISEEN INFRARAKENTAMISEEN Infra Net helpottaa työtäsi, kun suunnittelet, rakennutat tai urakoit, valmistat materiaaleja tai

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1

DigiEduET / WP4. DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 DigiEduET / WP4 DigiEduET seminaari 11.10.2012 9.10.2012 1 Rakennustietoaineiston monikielinen julkaisujärjestelmä Rakennustieto Oy WP4 ja Ratu Net Toiminnallinen määrittely Rautalankamalli 9.10.2012 2

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö 2 1.1 Omat palvelut -sivu 2 1.2 Aikakatkaisu 2 1.3 Etusivu 2 1.4 RT Ohjeet 2 1.5 RT Säännökset 2 1.6 RT Tuotekortit 2 1.7 RT Tarviketieto Net 3 1.8

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Vuosikertomus 09 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 M1-päästö- ja puhtausluokitukset

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Rekonen/ir 18.11.2008 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje marraskuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun etusivu...

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita KH Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu... 1 b) KH-korttien hakeminen... 3 c) KH-korttien lukeminen... 5 Siirry KH Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä KH Net

Lisätiedot

KH Net -kiinteistötietopalvelu

KH Net -kiinteistötietopalvelu Kiinteistönpito/Rekonen/ir 1.12.2009 KH Net -kiinteistötietopalvelu Käyttöohje joulukuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö... 2 1.1 Omat palvelut -sivu... 2 1.2 Aikakatkaisu... 3 1.3 KH Net -palvelun

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 11 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

RYLin laadinta. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Lehdistö 11.3.2013. = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset

RYLin laadinta. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Lehdistö 11.3.2013. = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset RYLin laadinta Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset = työn lopputuloksen teknisen laadun vaatimukset Lehdistö 11.3.2013 lea.vettenranta@rakennustieto.fi 13.03.2013 1 MaaRYL 2010 RunkoRYL 2010 SisäRYL

Lisätiedot

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille

Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille Rakennustieto Oy PL 1004 (Malminkatu 16 A) 00101 Helsinki Puh. 0207 476 400 Fax 0207 476 340 www.rakennustieto.fi Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2014 oppilaitoksille ja opiskelijoille VERKKOPALVELUT

Lisätiedot

Tietopalveluiden hinnasto 2015

Tietopalveluiden hinnasto 2015 Tietopalveluiden hinnasto 2015 www.oppitieto.fi www.rakennustietokauppa.fi Tietopalvelutuotteiden hinnat 1.1.2015 alkaen Tietopalvelut, nettikortistot RT Net -palvelu (sis. SIT Net -palvelun ja RT-rakennusselostus

Lisätiedot

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset Miten InfraRYL palvelee Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset InfraRYL -hanke 3.3.2006 1 Kenelle InfraRYL Toimijat: omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat, huoltajat ja ylläpitäjät

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy vuosiseminaari 7.10.2014 UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL 1. Uuma-käsikirjasto www-sivuilla 2. InfraRYL järjestelmä 3. UUMA-materiaalit InfraRYL-järjestelmään, vaihtoehtoja 4. Uusiomateriaalien nimitykset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus RT tuotetieto Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus 7.6.2017 12.6.2017 1 Ohjelma Tilaisuuden avaus Matti Rautiola, yliasiamies,

Lisätiedot

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen,

Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä. Koneyrittäjien Maarakennuspäivä. Sirpa Väisänen, Uudet tietosisällöt infrarakentajille RT tietoväylässä Koneyrittäjien Maarakennuspäivä Sirpa Väisänen, 7.4.2017 1 Rakennustiedon toiminta Rakennustietosäätiö RTS > Rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Se on nyt. -sinusta kiinni.

Se on nyt. -sinusta kiinni. Se on nyt -sinusta kiinni. Kiinteistöposti Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti. Me lehdentekijät olemme sitoutuneet toimimaan vastuuntuntoisena tiedonvälittäjänä koko kiinteistöalan päätöksentekoketjulle.

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus.

Säätiön tarkoitus. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on rakennetun ympäristön parantaminen tukemalla taiteellisesti korkeatasoisten ympäristöjen, ympäristötaideteosten ja ympäristötaidehankkeiden suunnittelua ja toteuttamista,

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Muokatut teräkset Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt

RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, RT-kortiston päätoimittaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä Tavoitteita ja toimintasuunnitelman sisältöä vuodelle 2014 Harri Mäkelä InfraTM hanke, koordinaattori InfraTM ja building SMART Infra vuonna 2014 PRE-ohjelman

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 14 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 4 Rakennustieto 6 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 7 Strateginen suunnittelu 7 Tutkimus-

Lisätiedot

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014

Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Taide rakentamisen yhteydessä kokemuksia ja näkökulmia TAIDETTA SAIRAALOIHIN - SEMINAARI 23.1.2014 Ympäristötaiteen säätiö Perustettu 1990 OKM ja RAKLI Suomalaisen rakennetun ympäristön parantaminen edistämällä

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys

TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys TalotekniikkaRYL 2002:n päivitys 24.3.2014 1 RYLin oikeudellinen asema Hyvän rakennustavan kirjallinen kuvaus Edustaa koko rakennusalan käsitystä hyvästä rakennustavasta Määrittää työn lopputuloksen rakennusteknisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen

Helsingin kaupunki / pelastuslaitos / Sami Hämäläinen Kohdennetut lausuntopyynnöt, sivu 1 TKK / arkkitehtuurin laitos Tampereen Teknillinen Yliopisto / Ralf Lindberg Jyväskylän yliopisto, Tuula Suontamo Oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto / rakennussuunnittelun

Lisätiedot

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry www.sio.fi TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Syksy 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-syyskuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 2 miljoonaa venäläistä, kun

Lisätiedot

Seve Ehituse AS esittely ja referensseja

Seve Ehituse AS esittely ja referensseja , 12915 Tallinna, Viro Y-tunnus 2252355-8 11.01.13 Helsingin Kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus / Kehittämisosasto Aleksanterinkatu 24 (PL 20) 00099 Helsingin Kaupunki 1. Hakijan tiedot esittely ja

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Edustajiston kokous Lahdessa MR Kuva Jorma Tenovuo. Uusi ohjelmistokehittäjä aloittaa marraskuu 2008

Edustajiston kokous Lahdessa MR Kuva Jorma Tenovuo. Uusi ohjelmistokehittäjä aloittaa marraskuu 2008 Tietoa Tiirasta Tiira Edustajiston kokous Lahdessa 21.3.2010 MR Kuva Jorma Tenovuo 1/X Tiiran lyhyt historia Edustajiston kokouksessa päätetään Tiiran toteuttamisesta marraskuu 2004 Ohjelmistokehitys alkaa

Lisätiedot

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Mitä muuntojousto on? Yksi määritelmä: Muuntojoustavuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014 DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014 Aika 25.11.2014, 16:30 17:45 Paikka Läsnä Ilmailumuseon auditorio Arho Ari Heilala Hannu, puheenjohtaja Jaakkola Mikko Pohjola Kari Pohjonen Ahti, sihteeri

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot