RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 14

2

3 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 4 Rakennustieto 6 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 7 Strateginen suunnittelu 7 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 7 Luokitustoiminta 9 Omistajuus, varallisuus 10 Yhteiskuntasuhteet ja viestintä 10 Stipendit, palkinnot, tuki ja tunnustukset 12 Rakennustieto Oy 14 Vuoden tärkeimmät tapahtumat 14 Yleistä 14 Tuotteet 15 RTS:n hallituksen toimintakertomus 16 Rakennustieto Oy:n hallituksen toimintakertomus 19 Toimikuntalaitos, kokoonpanot ja toiminta 25 Päätoimikunnat 25 Toimikunnat 30 Hallinto-organisaatio 40 RTS edustajisto 40 Hallitukset 42 Yhteystiedot 44 3

4 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Jotta Rakennustiedon johtoajatus ei himmenisi, toistan aina tilaisuuden tullen, että Rakennustietosäätiö RTS on yleishyödyllinen, toimialallaan valtakunnallista missiota toteuttava säätiökonserni. Se ei ole etujärjestö eikä kerää varallisuutta, vaan on olemassa edistääkseen säännöissä julistettua tarkoitustaan, hyvän kaavoituksen, rakentamisen ja kiinteistönpidon asiaa. Nämä kannustavat sanat ovat kestäneet aikaa ja näyttää siltä, että kestävät edelleenkin. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tuottamalla sisältöjä noin 50 toimikunnan muodostamassa järjestelmässä, jossa on mukana vuositasolla jopa 500 asiantuntijaa. Säätiö omistaa Rakennustieto Oy:n koko osakekannan, enemmistön Tallinnan Ehituskeskuksen osakkeista ja Pietarin Construction Center PCC:n osake-enemmistön yhdessä Rakennustieto Oy:n kanssa. Näissä yhtiöissä harjoitetaan kustannus- ja palvelutoimintaa, joka perustuu ensisijaisesti toimikunnissamme sekä yhteistyössä kumppaneiden kanssa tuotettuun tietopääomaan ja julkaisuoikeuksiin. Talouden alavire on kestänyt jo 7 8 vuotta. Samaan aikaan rakentamisen ja kustantamisen toimintaympäristön murros on kiihtynyt. Näistä tekijöistä johtuen Rakennustiedon eri osat ovat menestyneet vaihtelevasti. Onnistumisia koettiin Tallinnan Ehituskeskuksessa, joka teki jälleen hyvän tuloksen, erityisesti suhteutettuna kansantalouden kokoon, markkinoihin ja vaikeaan taloustilanteeseen. Liikevaihto kasvoi, tulos oli budjetoidun mukainen ja vaikuttavuus toimialalla vahvistui kehityshankkeiden myötä. Pietarin yksikkö PCC sen sijaan menetti ennakkotietojen mukaan puolet euromääräisestä liikevaihdostaan ruplan arvon romahdettua. Tosin yksikön liikevaihto ei koskaan ole suuri ollutkaan eikä se ole tuottanut juuri enempää kuin nollatuloksen. Toimintamme pääyksikkö, Rakennustieto Oy, ajautui huonon loppuvuoden johdosta tappiolle, liikevaihdon jäädessä alle budjetoidun ja edellisvuodenkin liikevaihdon. Talouskehityksen sitkeässä alamäessä koneistoa on viritetty ja tehostettu eivätkä henkilöstön mielialat ole kaiken aikaa olleet kovin iloiset. Kuitenkin toimintavuonna päästiin siirtämään toiminnan painopistettä kauan kaivattuun sisällön kehittämiseen ja uusiin hankkeisiin. Katseen suuntaaminen tulevaan ja uusiin haasteisiin paransi ilmapiiriä ja valoi uskoa siihen, että näillä korjausliikkeillä ja uusilla palveluilla yhtiön liikevaihto ja kannattavuus korjaantunee tyydyttävälle tasolle jo vuoden 2015 aikana. 4 YLIASIAMIEHEN KATSAUS

5 Ilonaiheitakin oli vuoden aikana. Toimikunnat kokoontuivat vilkkaasti mm. uusien RYLien ja BuildingSMARTin puitteissa. BuildingSMART-toimikunnan jäsenmäärä kasvoi yli sadan. Britanniassa on arvioitu Suomen nousseen globaaliin johtoasemaan BIM-osaamisessa. Erityisesti Infra-sektorin tietomallinnus komeilee kiistattomasti ja selkeästi maailman kärjessä. Kiitos kaikille menestyksen tekijöille! Pitkäaikainen tutkimus- ja kehitysjohtajamme, tekniikan tohtori Christer Finne jäi eläkkeelle lokakuussa Chrissen uraauurtava työ Rakennustiedon tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyväksi ansaitsee suuren kiitoksen. BuildingSMARTin saavutukset voidaan laskea paljolti myös hänen ansioikseen. Kiitos Sinulle Chrisse! Sisäilmaluokituksen kasvu oli myös ilahduttavaa. Vuoden loppuun mennessä luokituksia oli myönnetty jo liki 3000 kappaletta. Toimintavuoden aikana ryhdyttiin valmistelemaan myös kalusteiden luokitusta. Samoin käynnistettiin Promisen korvaavan suunnittelu- ja luokitustyökalun kehittäminen. Kiitos kuluneesta vuodesta koko Rakennustiedon henkilökunnalle! Jaksaminen on vaatinut kaikilta kovia ponnistuksia. Globaalit tapahtumat ja kansallisen toimintaympäristömme olosuhteet ovat edelleen turbulenssissa. Olemme kuitenkin oppineet selviämään muutoksesta ja saaneet toimintamme terveelle pohjalle ja innostavalle tulevaisuusuralle. Matti Rautiola yliasiamies 5 YLIASIAMIEHEN KATSAUS

6 Rakennustieto RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Yleistä Rakennustietosäätiö RTS on yksityinen, yleishyödyllinen, aatteellinen yhteisö, jonka tehtävänä on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiö toteuttaa tehtäväänsä ennen kaikkea kokonaan omistamansa Rakennustieto Oy:n kautta. Kokonaisuutta kutsutaan nimellä Rakennustieto. Jäljempänä näistä käytetään nimiä säätiö ja yhtiö. RAKENNUSTIEDON SÄÄTIÖKONSERNIN RAKENNE Rakennustietosäätiö RTS EDUSTAJISTO HALLITUS YLIASIAMIES SÄÄTIÖKONSERNIN JOHTO STRATEGINEN SUUNNITTELU T&K Toimikuntalaitos Tutkimushankkeet Kehittämistoiminta LUOKITUS M1 Ympäristöseloste OMISTAJUUS Julkaisuoikeudet Varallisuus YHTEISKUNTA- SUHTEET, VIESTINTÄ Jäsenyydet eri organisaatioissa Sidosryhmät Rakennusfoorumit STIPENDIT, PALKINNOT, TUKI, TUNNUSTUKSET RAKEVA, ga, Pietilä, UICB, ansiomerkit, julkaisutuki, alueelliset palkinnot Vaikuttaminen Varallisuus Ei toimiva Strategiset omistukset Sisältö Toimikuntalaitos Julkaisuoikeudet Rakennustieto Oy (RTS 100 %) Estonian Building Centre (RTS 54 %) ET-INFOkeskuse AS St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Rati 40 %) PCC / Infstroy Yhtiö xx / xx % Moscow Construction Centre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %) MoCC Latvian Building Centre Ltd (RTS 60 %) LBC Suomen Määrälaskenta Oy (RTS 100 %) Rahasto Haahtela-kehitys Oy (RTS 7%) - rakentamisen ohjelmistotalo Asunto Oy Wellamonrinne (RTS 100 %) - lainavakuus Taide Pickala Golf FISE Oy (RTS 7,4 %) - pätevyyksien myöntäminen FINEDU-säätiö (RTS 4 %) - Venäjän koulutussäätiö Bryggman-säätiö (RTS 2,9 %) Säätiö osallistuu Rakennustiedon yhtiöiden toimintaan sekä henkilötasolla edustajiensa kautta että organisoimalla ja rahoittamalla laajaa toimikuntatyöskentelyä. Tutkimusja kehittämistoiminnan sekä toimikuntatyön tulosten tuotteistamisesta ja jakelusta vastaa Rakennustieto Oy. Säätiö on Rakennustiedon omistajaorganisaatio ja julkaisija. Sen vastuulla ovat Rakennustieto-yhteisön johtaminen ja strateginen suunnittelu. Säätiö johtaa yhteisön tutkimus- ja kehittämistyötä ja vastaa luokitustoiminnasta. Säätiö osallistuu jatkuvasti kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, järjestää julkisia keskustelutilaisuuksia, jakaa stipendejä, ansiomerkkejä ja useita rakennusalan palkintoja ja tunnustuksia sekä tukee alan professuureja ja opiskelijatoimintaa. 6 RAKENNUSTIETO

7 Säätiökonsernin johto Säätiötä ja sen toimintaa johtavat edustajisto, hallitus ja yliasiamies. Edustajistossa oli koko rakennus- ja kiinteistöala edustettuna 52 valtakunnallisen järjestön ja yhteisön kautta. Edustajiston puheenjohtajana toimi tekninen johtaja Gunnar Åström, varapuheenjohtajina rakennusneuvos Ben Grass ja toimitusjohtaja Pasi Heiskanen. Hallituksen puheenjohtajana toimi johtaja Juha Lemström ja varapuheenjohtajana rakennusmestari Ari Autio. Yliasiamiehenä toimi professori Matti Rautiola. Säätiökonsernin käytännön johtamisesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat säätiön yliasiamies, T&K-johtaja sekä yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousasioissa talousjohtaja. Johtoryhmän sihteerinä toimi yliasiamiehen assistentti. Strateginen suunnittelu Säätiökonsernin johtamisjärjestelmän ohjenuorana on vuosittain päivitettävä strategia, joka perustuu jatkuvasti kehitettävään, Rakennustiedon omaan käyttöön räätälöityyn strategiatyökaluun. Vuorovuosirytmin ja tilannearvioinnin perusteella todettiin, että vuonna 2014 strategian ajankohtaisuus testataan perusteellisesti säätiön ja yhtiön hallitusten yhteisessä strategiaseminaarissa, joka järjestettiin Roomassa. Edellisen vuoden tapaan säätiön ja yhtiön strategiat laadittiin erillisiksi asiakirjoiksi, tarkoituksenmukaisiksi ja toisiaan täydentäviksi. Säätiön strategia määrittyy hyvin pitkälle säätiön säännöissä asetettujen velvoitteiden mukaiseksi. Yhtiön strategiaa kehitettiin toimintaympäristön muutokset paremmin huomioon ottavaksi, konkreettisemmaksi ja helpommin henkilöstölle kommunikoitavaksi. Strategiaprosessin johtamisesta vastasi säätiön T&Kjohtaja. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Toimikuntatyöskentely Toimikunnat ovat koko Rakennustiedon sisältötuotannon perusta. Toimikuntien työskentelyyn osallistuvat vapaaehtoiset asiantuntijat takaavat ajantasaisen ja kansallista konsensusta tavoittelevan sisällön. Toimikuntien työskentelyyn osallistui noin 500 henkeä. Säätiössä toimi viisi yhtiön asiakassegmentteihin perustuvaa organisaatiota vastaavaa päätoimikuntaa sekä M1-päästö- ja puhtausluokituksen sekä RT-ympäristöselosteiden päätoimikunnat. Yksittäisten ohjekorttien laatimiseen tarkoitettuja toimikuntia oli 37. Lomakkeiden, lehtien sekä KH- ja Ratu-kortistojen tukena toimivat toimi- ja toimituskunnat. Toimikuntatyöskentelyn merkittävimmät, useamman vuoden ajalle jaksottuvat, jo käynnissä olevat hankkeet olivat KorjausRYL ja TalotekniikkaRYL. Toimintavuonna päivitettiin InfraRYLin ensimmäistä osaa ja se valmistuu vuonna InfraRYLin kolmannen osan päivitys käynnistettiin toimintavuonna. Lisäksi Talo-nimikkeistön, InfraTM:n, buildingsmartin ja RT Esteettömyystietopalvelun tukena toimivat seuraavat erityispäätoimikunnat: EPT 23 TALO-nimikkeistöryhmän päätoimikunnan tehtävänä on ylläpitää Suomessa kansallista rakennusalan nimikkeistöä, suorittaa ja teettää nimikkeistötutkimusta ja -kehitystyötä, seurata kansainvälistä nimikkeistökehitystä sekä edistää Talo-nimikkeistön laajaa käyttöönottoa Suomessa. Talo-ryhmä jatkoi ICIS:n jäsenenä seuraten kansainvälisten nimikkeistöjen sekä työselostuskäytäntöjen ja -ohjelmistojen ja Talo-nimikkeistön vastaavuuksia ja kehitystä. Päätoimikunta ei kokoontunut toimintavuonna kertaakaan, mutta työvaliokunta kokoontui kolme kertaa. EPT 23 osallistui nimikkeistöjen kääntämiseen englanniksi ja venäjäksi. Työvaliokunta järjesti seminaarin, johon kutsuttiin urakoitsijoiden edustajia keskustelemaan nimikkeistöjen käyttötavoista. EPT 25 InfraTM-päätoimikunnan tehtävänä oli toimia InfraTM-hankkeen johtoryhmänä, joka johtaa hanketta ja valvoo sen etenemistä, tekee kehittämishanketta koskevat tilaajien yhteiset päätökset ja käsittelee mahdolliset sopimukset, sopii Rakennustiedon kanssa hankesuunnitelman tai sopimusten muutoksista sekä hyväksyy kehittämishankkeen lopputulokset. Tilaajia sitovat lopulliset päätökset ja sopimukset tekee kukin tilaaja oman päätöksentekomenettelynsä mukaisesti. Vuonna 2009 käynnistyneen InfraTM-hankkeen tavoitteena on suunnata ja vauhdittaa infra-alan muutosta kohti tuotemallipohjaista elinkaaritiedon yhteiskäyttöä. Keskeisiä toimintamuotoja ovat tietomallintamisen kehittämisen tiekartan kiteytys ja päivitys, tutkimus-, kehitysja pilottihankkeiden aktivointi sekä kehitystyön tulosten käyttöönottoa tukeva viestintä. Tulokset ja muuta asiaan liittyvää julkaistaan hankkeen aktiivisesti ylläpitämällä kotisivustolla 7

8 Kuva: Tietoa Visualisointi Oy Kuva: Tietoa Visualisointi Oy Helsingin Olympiastadionin mittava peruskorjaushanke uudistaa stadionin ja sen ympäristön kevääseen 2019 mennessä Laserkeilauksen pohjalta laadittu inventointimalli ja mittauspiirustukset ovat lähtötietoina Töölön kirjaston peruskorjauksen suunnittelussa. Toimikunta sai toimintavuonna InfraTM-hankkeen päätökseen ja jatkaa toimintaansa buildingsmart Finland infran toimialaryhmässä. EPT 22 buildingsmart Finland -päätoimikunta on toimikunnista suurin, vilkkaasti toimiva ja kasvava, jäseninään jo 110 yritystä ja yhteisöä. Päätoimikunta on suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palvelujen tuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja korkeakoulut ja muut rakennusalan yritykset. Foorumin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mukana olevia tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa. BuildingSMART Finlandin tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa. Vuonna 2014 talorakennuksen toimijoiden rinnalle mukaan tuli runsaasti uusia tahoja infran ja kaupunkisuunnittelun sektoreilta. Vuosien 2015 ja 2016 tavoitteena on materiaali- ja tuoteteollisuuden saaminen mukaan building- SMART Finlandin toimintaan. Päätoimikunnalla on Library Observer -status (IFD = mallintamista tukevien tuotekirjastojen kansainvälinen standardi) ja se on kansainvälisen buildingsmart Nordic Chapterin jäsen ja sen myötä vaikuttamassa myös buildingsmart Internationaliin. bsi tekee työtä rakennusalan ohjelmistojen yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi ja rakennusalan tuotetietomallin IFC:n (Industry Foundation Classes) kehittämiseksi. bsf-päätoimikunta järjesti toimintavuonna useita yleisiä seminaareja ja jäsentilaisuuksia. Päätoimikunnan työvaliokunta hoiti päivittäisiä asioita. bsf-päätoimikunnan alainen infran toimialaryhmä käynnisti toimintavuonna inframallintamisen käyttöönottohankkeen ja kaupunkisuunnittelun toimialaryhmä käynnisti kaupunkien 3Dmallin kehittämishankkeen. EPT 26 RT Esteettömyystietopalvelun päätoimikunta, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että palvelu pysyy ja kehittyy suunnittelijoita palvelevana esteettömyystiedon resurssina ja työkaluna, tarkkailla alan kehitystä ja muutoksia ja osoittaa palvelun ylläpitäjille päivitettävät tiedot. Lisäksi päätoimikunnan jäsenet tuovat tietopalveluun edustamansa yhteisön näkemyksen ja osaamisen. Päätoimikunta myös hahmottelee kehityspolut palvelun muodolle ja sisällölle sekä laatii palvelulle ja sen kehittämiselle budjettiehdotuksen. Toimikunta kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa. Toimikunta seurasi RT Esteettömyystietopalvelun käynnistystä ja alkutaivalta ja esitti aktiivisesti parannusehdotuksia. Tärkeimmät palvelun päivitykset tehdään vuonna 2015, mihin on myös budjetoitu varoja. Tämän lisäksi toimikunta hahmotteli pitkän tähtäimen suunnitelmia palvelun kehittämiseksi ja yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Tutkimustoiminta Rakennustietosäätiö RTS toimii rakennusalan yhteisprojektien ohjelmoijana ja organisoijana, erityisesti sellaisten, joihin tarvitaan riippumatonta toimijaa. Säätiön oma tutkimusorganisaatio pidetään kevyenä, toimeksiannot toteutetaan pääsääntöisesti verkostoitumalla ja käyttämällä ulkopuolisia konsultteja. RTS:n tutkimustoiminnan painopistealueita olivat kestävä kehitys, suunnittelun, rakentamisen ja käytön prosessit, informaatio- ja kommunikaatioteknologia sekä korjausrakentaminen. Toimintavuoden tutkimustoiminta oli edelleen hyvin laajaa. Edellisenä toimintavuonna avatun RT Tuotetieto -palvelun jatkokehittämiseksi käynnistettiin TEHO-hanke, jonka tavoitteena on rakennustuotteisiin liittyvien uusien standardien mukaisten ympäristöseloste- ja CE-merkintätietojen sekä muiden dokumentaatioiden saattaminen osaksi RT Tuotetieto -palvelua. TEHO-hankkeella pyri- 8

9 tään ratkaisemaan urakoitsijoiden rakennusmateriaaleihin liittyvien dokumenttien hallinta. Palvelun kehittämiseksi aloitettiin neuvottelut Rasi-tiedon yhdistämisestä ko. palveluun, tavoitteena yhdistetty toiminta vuoden 2015 alkupuolella. Toimintavuonna julkaistiin COBIM-hankkeen tuloksia täydentävä COBIM 14, Laajuustietojen ja tilanimikkeiden tietomallivaatimukset ja tietomallin viranomaiskäyttöön laatimisen ohjeet, jotka palvelevat mallintamista rakennuslupaa varten. Konsulttina toimi Gravicon Oy, rahoittajina ympäristöministeriö, buildingsmart Finland sekä Talo-ryhmä. T&K-johtajana toimi lokakuuhun asti TkT, arkkitehti Christer Finne, jolloin hän jäi eläkkeelle. Toimintavuonna päätettiin alkaa julkaista säätiössä uuden standardin mukaisia ympäristöselosteita. Yhteistyötä tehdään mm. Green Building Council Finlandin kanssa. Rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmän (Promise) korvaavan työkalun kehittämishankkeen suunnittelu käynnistettiin. Työnimellä RT Hanke kulkevan ympäristöluokitustyökalun valmistelu aloitettiin Senaattikiinteistöjen teettämän selvityksen pohjalta. Työtä varten perustettiin johtoryhmä, vuoden 2015 alusta toimikunta, tehtävänään saada työ valmiiksi vuoden 2015 aikana. Luokitustoiminnasta vastasi luokituspäällikkö, diplomiinsinööri Laura Sariola. Luokitustoiminta Luokitustoiminnan pääpainopistealueena on ollut jo pitkään Rakennusmateriaalien päästöluokitus yhdessä Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokituksen kanssa. Rakennustietosäätiön ylläpitämien M1-luokitusten tavoitteena on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien ja puhtausluokiteltujen ilmanvaihtotuotteiden kehittämistä ja käyttöä. Luokitellut rakennusmateriaalit ja ilmanvaihtotuotteet tunnistaa M1-merkistä. Luokitustoimintaa, joka on perustettu yhteistyössä Sisäilmayhdistys ry:n kanssa, ohjasi ja valvoi erityispäätoimikunta PT 17 Sisäilmastoluokitus. Toimintavuonna Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa luokiteltiin ensimmäistä kertaa kiintokalusteita, kuten keittiökalusteita. Ryhmän tuotteiden lisäksi päätoimikunta PT17 Sisäilmastoluokitus päätti alkaa luokitella myös pehmustamattomia ja päällystämättömiä huonekaluja, kuten toimistopöytiä, tuoleja, lipastoja, hyllykköjä ja pulpetteja. Vuoden 2014 loppuun mennessä oli luokiteltuna lähes 3000 rakennusmateriaalia ja ilmanvaihtotuotetta. 9

10 Omistajuus, varallisuus Viron Rakennuskeskus (ET-INFOkeskuse AS) Tallinnassa sijaitsevan Rakennuskeskuksen pääasialliset toimintamuodot ovat nettikortiston julkaiseminen, näyttelyn ja neuvonnan ylläpito, kirjakauppa sekä mittava seminaaritoiminta. Vuoden 2014 aikana ET-INFOkeskusen toimintaedellytyksiä ja kasvumahdollisuuksia parannettiin tekemällä yritykselle uusi Rakennustiedon johtamisrakenteeseen sopiva paikallisiin oloihin sovitettu strategia vuosille Strategian keskeiset tavoitteet koostuvat henkilökunnan osaamisesta, oman sisällöntuotannon kasvattamisesta ja e-liiketoiminnan lisäämisestä tuotekehityksen kautta yrityksen liiketoimintaan. Hallituksen puheenjohtajana toimi Rakennustieto Oy:n varatoimitusjohtaja Heimo Salo, hallituksen jäseninä DI Erki Laimets, arkkitehti Raul Järg ja yliasiamies Matti Rautiola. Toimitusjohtajana jatkoi DI Kea Siidirätsep. Yhtiön liikevaihto oli ,71 euroa ja tulos 8.429,00 euroa. Pietarin Rakennuskeskus PCC Pietarin rakennuskeskus PCC:n vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus valmistuu Venäjän lainsäädännön mukaisesti kesäkuussa 2015, joten sen tiedot eivät ehdi säätiön tilinpäätökseen Suomen lain vaatimassa ajassa, huhtikuun loppuun mennessä. Keskuksen pääasiallinen toimintamuoto on näyttelyn ylläpitäminen ja markkinointikanavan ylläpito. Sen lisäksi keskus järjestää yhä enenevässä määrin ammatillisia palkintokilpailuja. Hallituksen puheenjohtajana toimi yliasiamies Matti Rautiola ja hallituksen jäseninä toimitusjohtaja Pasi Hulkkonen sekä PCC:n toimitusjohtaja Irina Belinskaja. Muu varallisuus Säätiö omistaa pääsääntöisesti julkaisuoikeudet yhtiön kustantamiin tuotteisiin ja palveluihin, joko yksin tai yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Säätiön omistama 144 m2 toimistohuoneisto Helsingin Hietalahdenkadulla, Liike-kiinteistö Oy:ssä, myytiin loppuvuodesta, osana koko kiinteistöä koskevaa kauppaa. Saaduilla varoilla ostettiin 39 m2 2h+kk asuinhuoneisto As.oy Wellamonrinteestä, Helsingistä. Asunto on vuokrattu. Osa myynnistä tulleista varoista sijoitettiin Danske Bankin rahastoihin, osa jätettiin pankkitilille mahdollisia sisäisiä hankerahoitustarpeita odottamaan. Säätiö omistaa Haahtela-kehitys Oy:n osakkeita. T&Kjohtaja kuuluu yhtiön hallitukseen. Säätiö omistaa myös pätevyyksiä myöntävän FISE Oy:n osakkeita. Hallitukseen kuuluu yliasiamies Matti Rautiola. Säätiö omistaa taideteoksia ja golfosakkeita. Moskovan ja Latvian rakennuskeskusten toiminta on lakannut. Yhtiöt ovat olemassa vain paperilla, kuten myös Suomen Määrälaskenta Oy. Yhteiskuntasuhteet ja viestintä Yhteiskuntasuhteidensa edistämiseksi säätiö ja sen edustajat olivat toimintavuonna mukana lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyörakenteissa, yhteisöissä ja projekteissa. Näistä merkittävimpiä ovat kiinteistö- ja rakentamisalan yhteistyöelin KIRA-foorumi, johtoryhmässään yliasiamies Matti Rautiola, rakennetun ja esineympäristön kulttuurista näkökulmaa ylläpitävä yhteistyöelin ARMI-yhdistys, hallituksessa MR, sekä vuonna 2013 toimintansa aloittanut Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ARKES, hallituksessa MR. Vuoden 2014 lopussa ARMI-yhdistys lakkautettiin virallisena organisaationa, mutta yhteistyö jatkuu epävirallisissa yhteyksissä. Säätiö on ollut mukana perustajajäsenenä Finedu-säätiön toiminnassa sekä Bryggman-säätiön toiminnassa, edustajanaan yliasiamies Matti Rautiola. Tuotemallistandardia ylläpitävän buildingsmart-järjestön kautta säätiö osallistui kansainväliseen tuotemallistandardisointityöhön. buildingsmart-järjestön Suomen osasto toimi säätiön päätoimikuntana. T&K-johtaja toimi Nordic Chapterin hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana (Business Manager). ICIS (International Construction Information Society) on luokituksia, kustannuslaskenta- ja työselostusohjeita ylläpitävien organisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö. Säätiön T&K-johtaja osallistui järjestön toimintaan Talonimikkeistöryhmän päätoimikunnan edustajana. Kesäkuussa pidettyyn vuosikokoukseen saakka hän toimi myös ICIS:n hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana vuodesta 2002 lukien. Pohjoismaisen yhteistyön foorumina toimi jo vakiintunut UICB:n Nordic-ryhmä, kahden vuosittaisen tapaamisen puitteissa. Säätiötä edusti yliasiamies. Kansainvälisen standardointijärjestön ISO-standardin ISO :2001, Building Construction, Organiza- 10

11 Rakennusfoorumi joulukuu 2014 tion of information about construction works, Part 2: Framework for classification of information, uusintatyö saatiin päätökseen. Työ tehtiin ryhmässä ISO/TC59/ SC13/WG2. Työhön osallistui säätiön T&K-johtaja, joka ryhmässä edusti sekä Talo-ryhmää että InfraFINBIMtyöryhmää TP 2 Standardit ja rajapinnat. Säätiö oli rakennusalan tutkimuslaitosten kansainvälisen kattojärjestön CIB:n (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) jäsen. Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry:n sihteeritehtävät hoidettiin Rakennustiedossa. Säätiö oli edustettuna myös Suomen osaston hallituksessa, mikä vastasi muissa pohjoismaissa voimassa olevaa käytäntöä. Säätiön T&K-johtaja toimii hallituksen puheenjohtajana. Toimintavuonna pidettiin yhdeksän rakennusfoorumia, joiden aiheet olivat: Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi Muuntojouston uusi tuleminen Kaupunkirakenne ja tulevaisuuden liikkuminen Kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannenäkymät EU:n hankintadirektiivin uusiminen on vireillä ja Suomessa hankintalakia uudistetaan Asuntomarkkinat Asuntojen rakennuskustannukset Taide rakennushankkeessa Uusiutuva energia ja nzeb Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen kanssa käynnistettyä yhteistyötä jatkettiin. Rakennustiedon verkkosivujen kautta julkaistiin valtakunnanlaajuisesti käytettäväksi PKS RAVA-tiedosto, joka sisältää asiantuntevia tulkintoja rakentamisen määräyksistä. Rakennusfoorumit Rakennusfoorumit ovat Rakennustietosäätiö RTS:n järjestämiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan ajankohtaisia aiheita asiantuntevien alustajien ajatusten pohjalta. Foorumit tarjoavat rakennusalan kysymyksistä kiinnostuneille tilaisuuden luovaan ajatustenvaihtoon muiden alan ammattilaisten kanssa. 11

12 Rakennustiedon vuosijuhla Haltialassa Stipendit, palkinnot, tuki ja tunnustukset Stipendit Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus myöntää vuosittain stipendejä eri rakentamisen osa-alueita käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille. Vuonna 2014 stipendihakemuksia tuli yhteensä 13 kappaletta, joista hallitus päätti myöntää euron stipendit seuraaville: Humppi Harri (TTY/Arkkitehtuuri): Algoritmiavusteinen tietomallintaminen Kuurola Pentti (TTY/DI): Ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama paine-ero rakennuksissa Vihanninjoki Vesa (HY/Estetiikka): Rakennetun ympä- ristön esteettinen laatu kaupunkisuunnittelukulttuurin murroksessa Täysiä palvelusvuosia Toimintavuonna täysiä palvelusvuosia tuli seuraaville rakennustietolaisille: Mirja Ahlstedt (30 v.) Kristiina Bergholm (25 v.) Marja Kivipelto (25 v.) Paula Lehtonen (25 v.) Aarto Nevala (25 v.) Kirsti Palin (25 v.) Sirpa Vento (25 v.) Christer Finne (15 v.) Jussi Kaskia (15 v.) Riitta Ollila (15 v.) Sakari Pankkonen (15 v.) Siru Väisänen (10 v. RTS:n kultaiset ansiomerkit RTS:n kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä syistä säätiön toimintaan huomattavalla tavalla vaikuttaneille henkilöille. Ansiomerkit myöntää RTS:n hallitus. Toimintavuonna myönnettiin seuraavat ansiomerkit: nro 130 LVI-insinööri Jukka Sainio nro 131 tekninen johtaja Ilpo Peltonen, RAKLI ry nro 132 arkkitehti Tomi Henttinen, buildingsmart Finland nro 133 taittaja Kirsti Palin, Rakennustieto Oy RTS:n kultaiset ansiomerkit, vastaanottamassa Kirsti Palin. 12

13 Vuoden 2014 Pietilä-palkinnon saivat Vesa Humalisto, Antti-Markus Lehto, ja Sami Heikkinen UICB Rakennustietopalkinnon 2014 sai Lauri Jääskeläinen Pietilä-palkinto Rakennustiedon 50-vuotisjuhlarahaston säätiön hallitus on perustanut Pietilä-palkinnon Palkinto myönnetään Rakennustiedon 50-vuotisjuhlarahastosta. Joka toinen vuosi myönnettävä Pietilä-palkinto on tunnustus merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi. Palkinto myönnetään nuorelle arkkitehdille tai hänen ryhmälleen. Vuoden 2014 Pietilä-palkinnon saivat Serum arkkitehdit Oy:n Antti-Markus Lehto, Vesa Humalisto ja Sami Heikkinen tunnustuksena merkittävästä työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi, erityisesti kaupunkisuunnittelun ja asuntosuunnittelun aloilla. topäällikkö Lauri Jääskeläinen Helsingin rakennusvalvontavirastosta tunnustuksena pitkäjänteisestä työstään rakentamista ohjaavan lain tulkintojen yhtenäistämiseksi. RTS:n hallituksen nimittämään palkintolautakuntaan kuuluivat pääsihteeri Paula Huotelin, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, tekninen johtaja Ilpo Peltonen, RAKLI ry ja yliasiamies Matti Rautiola, Rakennustietosäätiö RTS. RTS:n hallituksen nimittämään palkintolautakuntaan kuuluivat professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehti Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit Oy ja tekninen johtaja Gunnar Åström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. UICB:n rakennustietopalkinto Rakennuskeskusten kansainvälinen liitto UICB on perustanut vuonna 1978 UICB:n rakennustietopalkinnon edistääkseen hyvää tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla. Vuoden 2014 UICB:n rakennustietopalkinnon sai viras- 13

14 RAKENNUSTIETO OY Vuoden tärkeimmät tapahtumat Tuotekehityshankkeet Vuoden 2014 tammikuussa julkistettiin uusi RT Tuotetieto -palvelu, josta käyttäjät löytävät rakennushankkeissa tarvittavat tuotetiedot. Palvelun aiempi RT Tarviketieto -nimi jäi pois käytöstä. Samaan aikaan julkaistiin myös RT Esteettömyystieto -palvelu helpottamaan suunnittelijoiden työtä tilojen mitoituksessa ja materiaalien valinnassa. RT Tuotetiedon kehittämistä jatkettiin käynnistämällä ns. TEHO-hanke yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Kehityshankkeessa ovat mukana Rakennustiedon lisäksi Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Talonrakennusteollisuus ry ja Rasi-tieto Oy. TEHO-hanke pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2015 aikana. Lisäksi RT Tuotetiedon kehittämistä tukee solmittu kauppa Rasi-tieto Oy:n liiketoiminnan ostamisesta. Uuden KorjausRYLin hanke ja TalotekniikkaRYLin päivityshanke käynnistettiin. Alustavan arvion mukaan RYLit valmistuvat vaiheittain Keväällä käynnistettiin uuden CRM-järjestelmän hankinta ja järjestelmän toimittajaksi valittiin Biit Oy. Salesforce-järjestelmän ensimmäinen osio valmistui myynnin käyttöön joulukuussa Projektia jatketaan ja markkinoinnille kehitetään järjestelmään omat työkalut kevään 2015 aikana. Strategiaa tarkennettiin Syksyllä 2014 yhtiön ja säätiön hallitukset pitivät kehittämisseminaarin, jossa käytiin keskusteluja nykyisestä strategiasta ja tehtiin päätös strategian tarkentamisesta konkreettisempaan suuntaan. Tarkennettu strategia hyväksyttiin hallituksen kokouksessa Ennen strategiaseminaaria hallitus toteutti itsearvioinnin, jonka tulokset käytiin läpi seminaarissa. Tulosten perusteella päätettiin laatia hallitukselle työjärjestys 2015 aikana. Samalla sovittiin myös yhtiön johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Markkinointi Vuoden aikana toteutettiin brändiuudistus, jonka tuloksena päivitettiin Rakennustiedon graafinen ohjeisto ja tuotebrändit. Tuotebrändien uudistus toteutetaan vaiheittain 2015 ja 2016 aikana. Jatkossa kaikki Rakennustiedon tuotteiden nimet ovat RT-alkuisia, esimerkkinä RT Tuotetieto. Kesällä 2014 toteutettiin Helsingin RT kirjakaupassa facelift, jossa kirjakaupan ilmettä ja sisustusta uudistettiin. Yhteistyötä lehdistön kanssa jatkettiin tapaamalla STT:n ja Rakennuslehden edustajia. Tilaisuuksissa esiteltiin Rakennustiedon ajankohtaisia tuotekehityshankkeita ja lähiajan näkymiä. Alan toimijoille järjestettiin toukokuussa Rakennustietopäivä, elokuussa sidosryhmäpäivä ja asiakkaille lisäksi syksyllä perinteinen RT-Golf -tapahtuma. Yhtiö osallistui vuoden aikana Frankfurtin kirjamessuille, FinnBuild-messuille, Isännöintipäiville, Raksa-messuille, arkkitehtipäiville, Pytinki-messuille ja Helsingin kirjamessuille. Henkilöstö Syksyllä 2013 aloitettua ELY-koulutusta jatkettiin syksyyn Koulutukseen osallistui koko henkilökunta. Saatuja oppeja on hyödynnetty ja prosesseja kehitetty koulutuksen jälkeen. Organisaatiorakennetta uudistettiin joulukuussa Uudessa organisaatiorakenteessa on kolme erillistä liiketoimintayksikköä, tietopalvelut-yksikkö, tuotetieto- ja sopimusasiakirjat -yksikkö ja kirjat ja lehdet -yksikkö. Lisäksi muodostettiin erillinen tuotekehitys- ja IT -yksikkö. Myynti- ja sisäiset palvelut -yksiköihin ei tehty muutoksia. Henkilöstötutkimus toteutettiin syksyllä 2014 ja sen tuloksia analysoitiin ja käsiteltiin henkilökunnan tiedotustilaisuuksissa. Yleistä Vuoden 2014 aikana on kehitetty uutta laatujärjestelmää ja toimintojen prosesseja. Uusi laatujärjestelmä otetaan käyttöön keväällä Yhtiöllä on ollut vuokralla 133 m2:n liiketila Hietalahdenrannassa. Vuokralla ollut huonekaluliike lopetti toimintansa ja tila jäi tyhjilleen. Uutta vuokralaista ei ole vielä saatu, joten liiketilan myynti on suunnitelmissa. Pohjoismaista yhteistyötä jatkettiin tapaamalla keväällä Ruotsin, Tanskan ja Norjan rakennuskeskusten toimitusjohtajat Suomessa yhteiskokouksen merkeissä. Rakennustiedon tytäryhtiön Pietarin Rakennuskeskuksen hallituksen kokous pidettiin lokakuussa Helsingissä. 14 RAKENNUSTIETO

15 Tuotteet Rakennustiedon tuotteet auttavat ammattilaisia työssään rakentamisen kaikilla osa-alueilla: infrarakentamisessa rakennus- ja rakennesuunnittelussa talotekniikassa talonrakennusurakoinnissa kiinteistönpidossa Ammattilaisten tietopalvelut Tietopalvelut kokoavat yhteen rakentamisen eri osa-alueilla ja kiinteistönpidossa tarvittavat ajantasaiset ja puolueettomat ohjeet, määräykset ja laatuvaatimukset. Lisäksi niissä on palvelukohtaisia lisäominaisuuksia ja työvälineitä ammattilaisten tarpeisiin. Verkkopalvelut ja ohjelmat RT Tuotetieto Rakennushankkeen tuotetietojen hakupalvelu RT Esteettömyystieto Esteettömän asuinympäristön suunnitteluun Sopimuslomake Net Asiakirjat sujuvaan sopimiseen Klara Net Kustannuslaskentaan ja urakkatarjousten laadintaan ALISA Tehokasta projektinhallintaa suunnitteluyrityksille MX6 Energia Energiatodistusten ja energiatehokkuuden laskentaan Selostusohjelmat Rakennus- ja työselostusten laadintaan Infra Net Ohjeet yhdenmukaiseen infrarakentamiseen RT Net Laajin rakennussuunnittelun ja hyvän rakennustavan tietolähde LVI Net Hyvän talotekniikan rakennustavan ohjeet SIT Net Tietolähde ja työväline sisustusalan ammattilaisille Ratu Net Talonrakennusurakoinnin vahva tietopaketti Tietokirjat ammattilaisille ja kodinrakentajalle Julkaisumme opastavat hyvään suunnitteluun ja rakennustapaan, päämääränä teknisesti oikeat ratkaisut, kustannustietoinen toteutus ja lainmukainen ohjeistus. Tuotevalikoima kokonaisuudessaan osoitteessa KH Net Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA 15

16 Rakennustietosäätiö RTS:n hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt muodostavat säätiökonsernin, josta käytetään nimeä Rakennustieto. Rakennustietosäätiö RTS on Rakennustiedon emoyhteisö, joka vastaa säätiökonsernin strategisesta johtamisesta ja yhteiskuntasuhteista. Säätiö johtaa koko yhteisön tutkimus- ja kehitystoimintaa ja toimikuntalaitoksensa kautta sisällöntuotantoa. Säätiön tehtäviin kuuluvat luokitustoiminta ja erilaiset stipendit, palkinnot, tuet ja tunnustukset. Säätiö toteuttaa missiotaan pitkäjänteisesti koko alan hyväksi, panostaen jatkuvasti palvelevaan kehittämistyöhön. Rakennustietoon kuuluvat RTS:n kokonaan omistama Rakennustieto Oy (RTS 100 %), enemmistöosuus ET- INFOkeskuse AS:sta (RTS 54 %) sekä RTS:n ja Rakennustieto Oy:n yhdessä omistama enemmistöosuus St. Petersburg Construction Centre Ltd:stä (RTS 40 %, Rakennustieto Oy 40 %). Aiemmin perustetut yhtiöt Moscow Construction Centre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre Ltd (RTS 60 %) sekä Suomen Määrälaskenta Oy eivät toimi tällä hetkellä. Säätiö on osakkaana Haahtela-kehitys Oy:ssä (RTS 7 %) ja FISE Oy:ssä (7,4 %). Lisäksi säätiö on Rakennus-, kiinteistöja ympäristöalan Venäjä-koulutus- ja kehittämisyhteistyön tukisäätiö -nimisen säätiön (FINEDU-säätiö) perustajajäsen (4 %), samoin kuin Bryggman-säätiön perustajajäsen (2,9 %). Hallitus kokoontui seitsemän kertaa ja yksi kokous pidettiin puhelinkokouksena. Juha Lemström toimi säätiön hallituksen puheenjohtajana ja Ari Autio varapuheenjohtajana. Säätiön yliasiamiehenä toimi Matti Rautiola. Yliasiamies on hallituksen sääntömääräinen jäsen ja toimii Rakennustieto Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön toiminnasta raportoitiin totutun tavan mukaisesti säätiön hallitukselle. Edustajiston taustajärjestöjen määrä oli vuoden lopussa 52 ja edustajien määrä oli 56. Rakennustietosäätiön palveluksessa oli toimintavuonna kuusi henkilöä. Rakennustietosäätiö RTS:n ja Rakennustieto Oy:n hallitusten yhteinen kehittämisseminaari järjestettiin syyskuussa Roomassa kolmen päivän mittaisena. Seminaarissa arvioitiin edellisenä vuonna laaditun strategian toteutumista, ennakoitiin toimintaympäristön muutosta ja kirjattiin tarpeelliset tarkistukset Rakennustiedon linjauksiin. Hallitukset päättivät strategian muutoksista kirjausten perusteella. Yhteiskuntasuhteidensa edistämiseksi säätiö ja sen edustajat olivat toimintavuonna mukana lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyörakenteissa, yhteisöissä ja projekteissa. Säätiön järjestämien julkisten keskustelutilaisuuksien, Rakennusfoorumien, suosio jatkoi kasvuaan. Toimikuntien ja päätoimikuntien määrä oli 48 kpl ja jäsenmäärä 500 henkilöä. Uusia T&K-hankkeita käynnistettiin taloustilanteen johdosta edelleen varovaisesti. Säätiön sisäilmastoluokitustoiminta jatkui aktiivisena. Luokiteltuja tuotteita oli vuoden lopussa lähes 3000 kpl. Säätiö tuki alan oppituoleja, myönsi ansiomerkkejä, jakoi palkintoja sekä stipendejä. Säätiön talous on riippuvainen yhtiön liikevaihdosta ja niihin sidotuista lisenssimaksuista. Yhtiön laskeneen liikevaihdon seurauksena säätiön liikevaihto ei kasvanut. Taloudellinen tasapaino ja positiivinen tulos saavutettiin luokituksella, säästöillä, erityisesti henkilöstömenoissa sekä kiinteistökaupalla. Tulos ,75 euroa päätettiin siirtää käyttörahastoon. Säätiön hallituksen jäsenille ja yliasiamiehelle maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä ,22 euroa ja muille ,22 euroa. Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2015 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS Juha Lemström, puheenjohtaja Jari Mäkimattila Ari Autio, varapuheenjohtaja Pauno Narjus Markku Hedman Ilpo Peltonen Paula Huotelin Matti Pentti Kim Kaskiaro Matti Rautiola Mari Matomäki Harri Yli-Villamo 16

17 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perusparannukset , ,24 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 5 899, ,26 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,13 Taideteokset , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,95 Lainasaamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , , , ,04 Rahoitusarvopaperit , ,29 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,46 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- tai osuuspääoma Peruspääoma 8 409, ,40 Muut rahastot Käyttörahasto , ,91 Profiilijulkaisujen riskirahasto , ,00 Reima Pietilän rahasto , ,79 GA-rahasto 992,00 992, , ,70 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Eläkelainat , ,76 Lyhytaikainen Eläkelainat 1 091, ,80 Ostovelat , ,27 Muut velat , ,27 Siirtovelat , , , ,60 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta Tuotot , ,85 Kulut Henkilöstökulut , ,27 Poistot , ,46 Vuokrat , ,98 Muut , , , ,35 Kulujäämä , ,50 Varainhankinta Tuotot Käyttöoikeudet , ,44 Kustannussopimukset , , , ,33 Muut tuotot 2 415, ,60 Kulut 0, , , ,93 Kulu/tuottojäämä , ,43 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Vuokratuotot 5 261, ,00 Korkotuotot 1 774,00 375,42 Osinkotuotot 9 000, ,00 Muut rahoitustuotot 3 519,30 445, , ,42 Kulut Rahoituskulut , ,25 Vuokrakulut -376, ,24 Muut kulut , , , ,73 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,69 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,00 Rahastosiirrot , ,12 Tilikauden ylijäämä 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,46 17 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

18 TILINTARKASTUSKERTOMUS Rakennustietosäätiön edustajistolle Olen tilintarkastanut Rakennustietosäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhankinnan valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lakiin perustuvat lausunnot Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. Helsingissä Ari Viitala KHT 18 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

19 Rakennustieto Oy:n hallituksen toimintakertomus Yleistä Vuosi 2014 oli Rakennustieto Oy:n 40. toimintavuosi. Yhtiö on toiminut tilikaudella kaavoitus-, rakennus- ja kiinteistöalan sähköisten tietopalvelutuotteiden ja julkaisujen kustantajana, harjoittanut tukku- ja vähittäiskauppaa, vienti- ja tuontitoimintaa sekä neuvonta- ja koulutustoimintaa. Yhtiön koko pääoman omistaa Rakennustietosäätiö RTS. Yhtiö on perustettu Toimintaympäristö Rakentamisen alamäki on jatkunut jo neljättä vuotta. Vuonna 2014 rakentamisen määrä väheni Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan arviolta 3 %. Vuonna 2015 RT ry on arvioinut rakentamisen määrän laskevan yhä prosentilla. Yritysten ja kuntasektorin kireä talous sekä kuntien yhdistymiset heikensivät yhtiön liikevaihtoa ja tulosta. Kustannusalan murros jatkui, asiakkaat siirtyvät hakemaan tietoa entistä enemmän netistä. Murros näkyi erityisesti kirjojen ja lehtien liikevaihdon laskuna. Lisäksi alkuvuonna uudistunut RT Tuotetieto ei pystynyt säilyttämään liikevaihtotasoaan. Liikevaihto Yhtiön liikevaihto laski % vuoteen 2013 nähden ollen ,84 euroa. (1-12/ ,71 eur). Erityisesti loppuvuonna marras joulukuussa myynti jäi selvästi budjetoidusta. Suurin syy liikevaihdon laskuun olivat RT Tuotetiedon ja kirjojen myynnin väheneminen. Tulos Yhtiön liikevoitto ja tulos laskivat selvästi tilikaudella 2014 vuoteen 2013 nähden. Rakennustieto Oy:n tilikauden 2014 liiketappio oli yht ,34 eur (1-12/ ,35 eur) ja tulos tappiollinen ,35 eur. Suurimmat tappiot tulivat RT Tuotetiedosta ja kirjoista. Panostukset uudistetun RT Tuotetiedon markkinointiin ja toimintojen kehittämiseen sekä koko myyntiryhmän organisointimuutokset vaikuttivat osaltaan tilivuoden 2014 tappioon. Yhtiön strategia Syksyllä järjestettiin yrityksen ja säätiön hallituksien yhteinen kolmen päivän kehittämisseminaari, jossa tarkasteltiin toimintaympäristön muutoksia ja tehtiin linjaukset tarkennetuksi strategiaksi. Hallitus hyväksyi tarkennetun strategian Investoinnit ja tuotekehitys Yhtiön investoinnit olivat tilikaudella eur ( eur). Suurimmat päätetyt investoinnit toimintavuoden aikana olivat uuden KorjausRYLin käynnistäminen sekä TalotekniikkaRYLin päivittäminen. Lisäksi investointi uuteen CRM-järjestelmään käynnistettiin. Toimintavuoden aikana jatkettiin RT Tuotetiedon kehittämistä ja käynnistettiin ns. TEHO-hanke yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Hankkeessa ovat mukana Rakennustiedon lisäksi Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Talonrakennusteollisuus ry ja Rasi-tieto Oy. TEHO-hanke pyritään saamaan valmiiksi 2015 aikana. Yhtiön taloutta ja henkilöstöä kuvaavat seuraavat luvut Tehtävä 2014 Budjetti Liikevaihto (M ) 7,82 8,8 8,32 9,16 9,1 9,5 Liikevoitto / -tappio ( ) Liikevoitto %:a liikevaihdosta -1,8 4,2 4, Oman pääoman tuotto (%) -16,7 39,7-60, Omavaraisuusaste 33, ,3 29, Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella 61, Tilikauden palkat ja palkkiot RAKENNUSTIETO OY

20 Markkinointi Vuoden aikana toteutettiin brändiuudistus, jonka tuloksena päivitettiin Rakennustiedon graafinen ohjeisto ja tuotebrändit. Tuotebrändien uudistus toteutetaan vaiheittain tulevien parin vuoden aikana. Jatkossa kaikki Rakennustiedon tuotteiden nimet ovat RT-alkuisia. Ensimmäiset uuden brändin mukaiset tuotteet ovat RT Tuotetieto ja RT Esteettömyystieto. Uudistettua RT Tuotetietoa markkinoitiin aktiivisesti toimintavuoden aikana. Yhtiö osallistui vuoden aikana Frankfurtin kirjamessuille, FinnBuild-messuille, Isännöintipäiville, Raksa-messuille, arkkitehtipäiville, Pytinki-messuille ja Helsingin kirjamessuille. Asiakkaille järjestettiin loppukesästä perinteinen RT-Golf -tapahtuma. Vuoden 2014 keväällä käynnistetty CRM-järjestelmän uusimishanke sisältää myös markkinoinnin käyttöön tulevat työkalut, joiden avulla saadaan tehokkuutta markkinointiin ja sitä kautta myös myyntiin. CRM:n markkinointiosio valmistuu keväällä Tase ja rahoitus Tilikauden 2014 päättävän taseen loppusumma oli eur ( eur). Tasetta kasvattivat investoinnit sekä huomattavasti kehittyneet pankkisaamiset. Tasetta puolestaan heikensivät tilikauden tappio sekä lähinnä kirjojen ja kirjakauppojen varastoarvojen alentuminen eur. Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät toimintakaudella tyydyttävällä tasolla. Yhtiöllä ei ole rahalaitoslainoja, käytössä ainoastaan tililuotto. Liiketoiminnan rahavirta oli eur ( eur). Yhtiön tilikauden 2014 lopun omavaraisuusaste oli 33,1 % ( ,3 %.) Tytäryhtiö Yhtiö omistaa 40 % Pietarissa toimivasta Pietarin Rakennuskeskus PCC:stä (St. Petersburg Construction Centre Ltd). Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella 2014 keskimäärin 61,5 henkilöä ( ,5 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 60 henkilöä, joista kolme hoito- tai opintovapaalla ( henkilöä, joista kolme lomautettuna, yksi hoitovapaalla ja yksi vuorotteluvapaalla). Tilikauden aikana tehtiin yksittäisiä sijaisuusrekrytointeja markkinointiin sekä yksi henkilö TalotekniikkaRYL-projektiin. Keväällä myyntiyksikössä toteutettiin YT-neuvottelut, joissa muutettiin myyjien palkkarakennetta ja tehtiin uudet myynnin pelisäännöt. YT-neuvottelut eivät sisältäneet lomautuksia eivätkä irtisanomisia. YT-neuvottelut saatiin päätökseen Henkilöstölle maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2014 yht ,04 eur ( ,76 eur). Yhtiön henkilöstön keski-ikä oli 2014 lopussa 52,2 vuotta ja työsuhteen keskimääräinen kesto 15,7 vuotta. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Rakennusalan heikon markkinatilanteen lisäksi yhtiölle on syntynyt tuotekehitysvelkaa. Kaikki tuotteet eivät sisällöllisesti vastaa enää asiakasodotuksia. Lisäksi riskinä on, ettei henkilöstön ammattitaito kehity ja motivaatio laskee. Vuoden 2015 investointibudjetti on suuruudeltaan euroa, josta yhtiö rahoittaa puolet ja toinen puoli haetaan ulkopuolisena rahoituksena. Riskinä on se, että tuotekehityshankkeissa ei välttämättä osata tarpeeksi tunnistaa asiakastarpeita ja hankkeiden aikataulutus ja projektointi saattavat epäonnistua. Yhtenä riskinä ovat myös osaamisvajeet erityisesti liittyen e-liiketoimintaan ja sen hinnoitteluun. Riskejä pyritään vähentämään panostamalla avainhenkilöiden koulutukseen ja projektinhallintaan. Uusia henkilöitä rekrytoitaessa huomioidaan nykyisen toimintaympäristön ja asiaskasodotusten vaatimukset osaamiselle. Riskien vähentämiseksi syksyn 2014 hallituksien kehittämisseminaarissa on sovittu johtamisjärjestelmän tarkennuksesta ja kehittämisestä. Siihen liittyen johtoryhmälle järjestetään vuonna 2015 koulutusohjelma, jonka yhteydessä johtamisjärjestelmä päivitetään ja esimiestyötä kehitetään. Hallitus sopi vuoden 2014 lopussa siitä, että yhtiön hallitukselle tehdään työjärjestys vuoden 2015 kesään mennessä. Työjärjestyksellä pyritään omalta osaltaan parantamaan yhtiön strategista ja toiminnallista johtamista sekä kehittämään hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistoimintaa. 20 RAKENNUSTIETO OY

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 11 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus

rakennustietosäätiö rts rakennustieto oy 09 Vuosikertomus RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Vuosikertomus 09 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 M1-päästö- ja puhtausluokitukset

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...22

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2014...15 Liitetiedot

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 3 Posiva ja ydinjätehuolto Ydinjätteen tuottaja on ydinenergialain

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot