Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen. Ympäristökoulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen. Ympäristökoulu"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu

2 2 SISÄLLYS MIKÄ ON YMPÄRISTÖKOULU? Ympäristökoulusta sanottua: Mikä on Ympäristökoulu? Ympäristökoulun palvelut Opetuskokonaisuudet lapsille ja nuorille Ohjatut vierailut Koulutukset ja kurssit kasvattajille Lainattavat näyttelyt Opetusmateriaalit Lennu liito-oravan ympäristökerho Neuvonnan hinnat Askartelupörssi Ympäristökasvatushankkeet On tärkeää, että koulu saa ulkopuolelta tukea ympäristökasvatukseen. Näin asia saa painoarvoa. Tavoitteena parempi elinympäristö Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tavoitteena on lisätä ympäristötietoisuutta ja vähentää jätteen määrää. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu on edelläkävijä kestävän kulutuksen opetuksessa. Ympäristökoulu on tarjonnut neuvontaa kestävästä elämäntavasta jo 20 vuotta. Tällä hetkellä sen tilaisuuksiin osallistuu vuosittain yli henkilöä. Ympäristökoulu on ympäristökasvatuksen toiminta- ja kehittämiskeskus. Tarjoamme päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille neuvontaa, koulutusta ja oppimateriaaleja. Päätavoitteenamme on edistää kestävää elämäntapaa ja ympäristövastuullisuutta» tarjoamalla tukea ja menetelmiä kestävän kulutuksen opetukseen» lisäämällä ymmärrystä ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristön tilaan» motivoimalla osallistumaan ja vaikuttamaan ympäristön puolesta. Ympäristökoulun opetuksessa käsitellään arkipäiväisten valintojen vaikutusta ympäristön tilaan, esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Lähestymistapa on elämyksellinen ja poikkitieteellinen. Ympäristökoulussa opitaan pääasiassa toiminnan ja osallistumisen kautta. Kehittämämme ympäristökasvatusmenetelmät ja -materiaalit tukevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista. Ympäristökoulu on myös virallinen Vihreä lippu -ohjelman edistäjä.

3 4 YMPÄRISTÖKOULUN PALVELUT Ympäristöneuvonnan opetuskokonaisuudet 5» Ympäristöneuvonnan opetuskokonaisuudet lapsille ja nuorille» Koulutukset ja kurssit kasvattajille» Vierailut kaatopaikalle ja Ympäristökoululle» Lainattavat näyttelyt» Opetusmateriaalit» Lennu liito-oravan ympäristökerho» Askartelumateriaaleja ja -ideoita Tarjoamme erilaisille kohderyhmille soveltuvia valmiita opetuskokonaisuuksia kestävän elämäntavan opetukseen. Tilaaja voi valita näistä kokonaisuuksista halua mansa. Neuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon myös kohderyhmän erityispiirteet ja vaatimukset. Oppitunnit ja koulutus voidaan toteuttaa joko Ympäristökoululla tai tilaajan omissa tiloissa. Ympäristökoulusta sanottua: Ympäristökoulun kummikouluksi? HSY alueen koulut, voivat hakea keväisin mukaan kummikouluohjelmaan. Valituille kummikouluille tarjotaan kattava ympäristökasvatuskokonaisuus, joka sisältää koulutusta opettajille, oppitunteja oppilaille sekä opetusmateriaaleja. Kummikouluksi haetaan lukuvuodeksi kerrallaan ja hausta ilmoitetaan Kierrätyskeskuksen nettisivuilla. Kummikouluohjelman, kuten pääosan muustakin neuvonnasta, rahoittaa HSY. Tämä on erittäin hyvä tapa herätellä nuorissa tietoisuutta ympäristöasioihin: kaikki aistikanavat käytössä! Ympäristökoulun neuvojien johdolla toteutettavat opetuskokonaisuudet käsittelevät kierrätystä, tavaran elinkaarta sekä kohtuullisuutta ja jätteen synnyn ehkäisyä. Opetuskokonaisuudet on esitelty alla ikäryhmittäin. Esiopetukseen ja 1-2 -luokkalaisille suunnatut ohjelmat: Kesto on 45 minuuttia ellei muuta mainita.» Kaarlo Karhu ja lajittelun ABC Tavoite Oppia tunnistamaan eri jätejakeet ja lajittelemaan ne oikein. Sisältö Harjoitellaan Kaarlo Karhu käsinuken kanssa roskien lajittelua.» Paperin elinkaari Tavoite Ymmärtää erilaisten tuotteiden elinkaaria ja ympäristövaikutuksia. Sisältö Katsotaan kuvia Ämmässuon kaatopaikalta ja piirretään kuvasarja paperin elinkaaresta.» Matokompostin perustaminen Tavoite Ymmärtää materiaalien ja ravinnon kiertokulku. Sisältö Perustetaan luokkaan oma matokompostori. Lisäksi käydään läpi ruoan elinkaari.» Leludraama Tavoite Pohditaan lelujen määrään, käyttöön ja tarpeellisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kesto 60 min Sisältö Tehdään mielikuvitusmatka lelujen maailmaan leikkien avulla. Matkalla selviää mm. miten lelut haluaisivat tulla kohdelluiksi.» Rojupöhö-nukketeatteri Tavoite Pohtia kulutuksen ympäristövaikutuksia ja kohtuullisuutta. Kesto min Sisältö Nukketeatteriesitys tavaroista, kulutuksesta ja ystävien tärkeydestä. Yleisö osallistuu esityksen jälkeen lääkärintarkastukseen ja saa reseptin Rojupöhötartunnan varalle. Toteutetaan joko tilaajan tiloissa tai Ympäristökoululla.

4 6» Lajittelupeli Tavoite Oppia lajittelemaan koulussa ja kotona syntyvät jätteet. Sisältö Harjoitellaan jätteiden lajittelua ja tehdään mielikuvamatka kaatopaikalle Ämmässuon kaatopaikalta otettujen kuvien avulla. Kaikille luokka-asteille sopivat 3-6 luokkalaisille suunnatut oppitunnit: 7-9 luokkalaisille ja lukioon suunnatut oppitunnit: Ohjelmien kesto on 45 minuuttia. Ohjelmien kesto on 45 minuttia ellei muuta mainita. Ammatilliset oppilaitokset: 7» Oppilasraadin tunti Tavoite Vaikuttaa koulussa syntyvään jätteen määrään. Sisältö Tehdään jätteen vähentämiseen liittyviä tutkimuksia ja suunnitellaan koulun ympäristötoimintaa.» Askartelu- tai tuunaustunti Tavoite Oppia käyttämään kierrätysmateriaaleja askarteluissa ja käsitöissä. Sisältö Tehdään vanhasta uutta ja tutustutaan tuotteiden elinkaareen.» Lajittelupeli Tavoite Oppia lajittelemaan koulussa ja kotona syntyvät jätteet. Sisältö Harjoitellaan jätteiden lajittelua ja tehdään mielikuvamatka kaatopaikalle Ämmässuon kaatopaikalta otettujen kuvien avulla.» Paperin elinkaari ja jätebingo Tavoite Oppia mistä tavarat tulevat ja minne ne menevät eli ymmärtää tavaroiden elinkaarta. Sisältö Käydään läpi elinkaaren päävaiheet piirtämällä ja pelataan jätebingoa.» Meidän perheen loma Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia. Sisältö Perustetaan ryhmissä erilaisia perheitä ja tehdään lomasuunnitelmia ympäristönäkökulmat huomioiden.» Onnellinen ostamatta? - Omat kulutusvalinnat Tavoite Huomata oman kulutuksen taustalla vaikuttavat arvot. Sisältö Pohditaan omien kulutusvalintojen vaikutusta ympäristöön ja onnellisuuteen. Tehdään kulutustesti.» Pura Jätepommi -koulaisen työpaja Tavoite Oppia vähentämään jätteen määrää arjen tekojen kautta. Sisältö Tutustutaan Hespovan kaupunkiin, jolla on ongelma: alati kasvava kaatopaikka ja vähenevät luonnonvarat. Työpajan aikana selviää, kuinka lajiteltuja jätteitä voi käyttää uusien tuotteiden raaka-aineina ja miten jätteiden määrää voidaan vähentää. Työpajaa voi vetää myös luokan oma opettaja.» Meidän perheen loma Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia. Sisältö Perustetaan ryhmissä erilaisia perheitä ja tehdään lomasuunnitelmia ympäristönäkökulmat huomioiden.» Eettinen kuluttaja Tavoite Oppia arvioimaan omia kulutusvalintoja. Kesto min Sisältö Käydään läpi tuotteiden elinkaari. Tutustutaan ryhmissä eri tuotteiden valmistukseen liittyviin eettisiin ongelmiin ja kuluttajan vaikutusmahdollisuuksiin.» Kadotetut varat -näyttely Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia. Sisältö Tutustutaan ryhmissä erilaisten tuoteryhmien elinkaariin toiminnallisilla pisteillä. Toteutetaan Ympäristökoulun tiloissa Helsingin Kalasatamassa.» SIMSHOP virtuaalikauppa Tavoite Oppia arvioimaan omia kulutusvalintoja. Sisältö Tehdään ostosvalintoja ja vertaillaan tuotteiden valmistuksen aikana kuluneita luonnonvaroja ja syntyneitä hiilidioksidipäästöjä. Toteutetaan Ympäristökoulun tiloissa Helsingin Kalasatamassa.» Pura Jätepommi -ammattilaisen työpaja Tavoite Vähentää jätteen määrää työpaikalla. Kesto 45min ryhmää kohden, Päivän aikana vedetään 5-7 perättäistä työpajaa. Sisältö Työpajassa käydään läpi eri ammattialoille sopivia keinoja jätteen vähentämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Työpajassa muun muassa äänestetään jätekysymyksistä, lasketaan kännykän ekologista selkäreppua ja pelataan sananselitys- ja lajittelupelejä. Työpaja on HSY Jätehuollon tuottama.

5 8 Ohjatut vierailut 9 ÄMMÄSSUON KAATOPAIKALLE Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja kohtuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kohderyhmä Käy kaikille. Esittely suunnitellaan ryhmän mukaan. Kesto 120 min Sisältö Kulutuksen ympäristövaikutukset, kohtuullisuus ja kierrätys. Vierailun aikana tutustutaan jätteen loppusijoitukseen, kompostointilaitokseen ja Sortti-asemaan HSY:n Ämmassuon jätteenkäsittelykeskuksessa. Muuta: Tilaaja vastaa bussikuljetuksen järjestämisestä. Kuva: HSY/ Kai Widell VIERAILU KIERRÄTYSKESKUKSEEN Tavoite Tutustua tavaroiden kierrätykseen ja madaltaa kynnystä hankkia itse kierrätettyä ja kierrättää omia tavaroita. Kohderyhmä Soveltuu kaikille. Esittely suunnitellaan ryhmän mukaan. Kesto 60 min Sisältö Kierrätyskeskuksen toimintaan tutustuminen. Varaa opastus soittamalla siihen Kierrätyskeskuksen kauppaan, johon haluatte vierailulle. Katso ohjeet ja lataa materiaalia vierailua varten kauppavierailut Ympäristökoulusta sanottua: Opastukset Ämmässuolle sekä neuvonta ovat olleet todella informatiivisia tapahtumia, jotka ovat jääneet opiskelijoillemme mieleen, kiitos! VIERAILU YMPÄRISTÖKOULULLE» Kadotetut varat -näyttely Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia Kohderyhmä Yläasteikäiset ja sitä vanhemmat oppilaat. Kesto 45 min Sisältö Toiminnallisessa näyttelyssä tutustutaan pienten tehtävien kautta tuotteiden elinkaareen, jätteen välttämiseen, kulutusvalintoihin ja ekologisiin selkäreppuihin. Varaa näyttelyopastus: SIMSHOP virtuaalikauppa Tavoite Oppia arvioimaan omia kulutusvalintoja. Kohderyhmä Yläasteikäiset ja sitä vanhemmat oppilaat. Kesto 45 min Sisältö Tehdään ostosvalintoja ja vertaillaan tuotteiden valmistuksen aikana kuluneita luonnonvaroja ja syntyneitä hiilidioksidipäästöjä.» Rojupöhö-nukketeatteri Tavoite Pohtia kohtuullisuutta. Kohderyhmä 5--9-vuotiaat, sopii etenkin esikoululaisille. Kesto min Sisältö Ystävät ihmettelevät Ville Variksen outoa käyttäytymistä. Ville on sairastunut Rojupöhöön. Onneksi siihen löydetään hoitokeino! Yleisö osallistuu esityksen jälkeen Rojupöhö-tarkastukseen ja saa reseptin tartunnan varalle.

6 10 Koulutukset ja kurssit kasvattajille 11 Kasvattajille ja muille aikuisryhmille suunnatuilla kursseilla tarjotaan käytännönläheisiä työkaluja eri ikäryhmien ympäristökasvatukseen. Ajankohtaiset kurssit löytyvät osoitteesta Kursseja järjestetään myös tilauksesta. Kysy lisää osoitteesta Kierrätystä ja jätteiden vähentämistä leikkien Kohderyhmä lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat ja muut varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät Kesto 3 tuntia. Sisältö Käydään läpi pienten lasten ympäristökasvatukseen sopivia materiaaleja ja leikkejä. Tavoitteena on leikkien kautta innostaa lapsia toimimaan ympäristön puolesta jo pienenä.» Nukketeatteri ja käsinuket ympäristökasvatuksessa Kohderyhmä alakoulun opettajat, kerhojen ohjaajat Kesto 3 tuntia. Sisältö Eväitä toteuttaa ympäristökasvatusaiheinen vuorovaikutteinen nukketeatteriesitys yhdessä oman luokan tai muun ryhmän kanssa. Tutustuaan valmiiseen Rojupöhökäsikirjoitukseen ja tarjotaan ideoita ja materiaaleja käsinukkehahmojen ja muun rekvisiitan tekemiseen.» Tuunaus ja uudelleenkäyttö opetuksen mausteena Kohderyhmä peruskoulun opettajat ja lastentarhanopettajat. Kesto 3-6 tuntia. Sisältö Kokeillaan erilaisia tapoja käyttää vanhoja materiaaleja uusien tavaroiden raaka-aineena. Tehdään erilaisia käyttöesineitä ja johdatettaan osallistujat verkon uudelleenkäyttöideoiden äärelle.» Keke koulussa tai päiväkodissa Kohderyhmä Koko koulun tai päiväkodin henkilökunta. Kesto 1-3 tuntia. Sisältö Tukea koulun ympäristötyön organisointiin. Toimivan kestävän kehityksen ohjelman peruspilarit ja esimerkkejä onnistuneista toimintatavoista.»jätteet ja kulutus - Vihreä lippu teemakurssi Kohderyhmä kasvattajat ja opettajat. Koulutus sopii etenkin Vihreä lippu -ohjelman jäte tai kulutusteemaa toteuttaville. Kesto 3 tuntia. Sisältö Harjoituksia ja käytännön vinkkejä aiheen käsittelyyn opetustyössä. Miksi hankimme tavaroita, mitä vaikutuksia toiminnallamme on ja miten voimme arkielämän valinnoillamme vaikuttaa ympäristön tilaan? Ympäristökoulusta sanottua: Loistavaa toimintaa. Kaikki koulumme kurssille osallistuneet opettajat olivat erittäin tyytyväisiä.

7 12 Lainattavat näyttelyt Opetusmateriaalit Esimerkkejä opetusmateriaaleista 13 Ympäristökoulun lainattavat näyttelyt käsittelevät ihmistoiminnan ympäristövaikutuksia, kestävää elämäntapaa, uudelleenkäyttöä sekä kohtuullista kulutusta. Näyttelyt herättävät kysymyksiä ja haastavat pohtimaan oman elämäntavan ympäristövaikutuksia sekä omia valintoja ja arvoja. Näyttelyiden lainaaminen on maksutonta, mutta tilaaja huolehtii näyttelyiden kuljetuskuluista. Näyttelyn voi noutaa itse Helsingin Kalasatamasta tai se voidaan lähettää postiennakolla. Näyttelylainaukset p. (09) Esimerkkejä lainattavista näyttelyistä Tässä esitellyt näyttelyt ovat esimerkkejä lainattavista näyttelyistämme. Kaikki lainattavat näyttelyt löytyvät osoitteesta Mainoskuplan julisteisiin on koottu ironisia vastamainoksia Luonto-liiton vastamainoskilpailusta. Koti MIPS julisteet esittelevät Katja ja Kari Keskiverron elämästä aiheutuvaa luonnonvarojen kulumista. RajatOn? on julistesarja elämän, kodin, lompakon ja maapallon rajallisuudesta. Vanha on parempaa kuvaa kekseliäitä uudelleenkäyttöideoita. Lelujen luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen ohjaavat kurkistusluukut ja turhia ja tärkeitä leluja käsittelevät taulut sopivat pienten lasten kanssa käytettäviksi. Ympäristökoulu julkaisee opetusmateriaaleja kestävästä elämäntavasta. Tässä esitellyt julkaisut ovat esimerkkejä Ympäristökoulun opetusmateriaaleista, joita opettajat ja muut kasvattajat voivat käyttää apuna omassa opetuksessaan. Kaikki materiaalit ovat ladattavissa ilmaiseksi: Vihreää draamaa lelumaassa Sadunomaisten vihreä draama -seikkailujen avulla pohditaan lasten kanssa lelujen määrään, niiden käyttöön ja tarpeellisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lasten maapalloretki Sakke Sammakko, Pipsa Pöllö, Masi Kastemato ja muut asiantuntijat kertovat kestävän kehityksen teemoista. Monipuolinen materiaali sisältää tehtäviä, joiden kautta pienet lapset pääsevät itse toimimaan ympäristön hyväksi. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri sekä opettajan lisämateriaali Suosittu Lennu Liito-oravan ympäristökerhojen materiaali soveltuu hyvin päiväkoti- ja ala-asteikäisten lasten kanssa toimiville. Opettajan lisämateriaali on laadittu helpottamaan Lennu-oppaan hyödyntämistä alakoulun opetuksessa. Vihreää draamaa tavaramaailmassa Vihreän draaman avulla herätetään keskustelua tavaroiden vaikutuksista elämäämme ja ympäristöön. Materiaali on tehty ensisijaiseti nuorten kanssa toimiville, mutta soveltuu hyvin myös muun ikäisten ympäristökasvatukseen. Onnea osatamatta Yhdeksän erilaista noin viiden minuutin videota kohtuullisesta kuluttamisesta sopivat etenkin yläasteikäisille.

8 14 Lennu liito-oravan NEUVONNAN HINNAT ympäristökerho Lennu liito-oravan ympäristökerho on alakoulun 1-2 luokkalaisille suunniteltu iltapäiväkerho, joka perustuu Lennu liito-orava ja suuri mysteeri materiaaliin. Kerhon teemana on kohtuullinen kuluttaminen. Aihetta käsitellään lasten kanssa erilaisten toiminnallisten tehtävien ja leikkien avulla kymmenen kerhokerran ajan. Kerhossa puhutaan mm. turhista tavaroista, kaatopaikoista ja kertakäyttöisyydestä sekä tehdään retkiä ja askarrellaan vanhasta uutta. Neuvonta on ilmaista HSY:n toimialueella eli Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. HSY tarjoaa Ympäristökoulun toteuttamaa neuvontaa toimialueensa kouluille, päiväkodeille ja oppilaitoksille sekä muille lapsi- ja nuorisoryhmille, opiskelijoille ja kasvattajille. Muille neuvonta on maksullista. Tarkista hinnasto osoitteesta tai kysy tarjousta: 15 Kuka tahansa voi perustaa oman Lennukerhon. Materiaalit ja lisätietoja kerhoista saa netistä: Kerhon ohjaajille järjestetään myös koulutusta. Katso seuraavan kurssin ajankohta: tai kysy koulutusta omalle ryhmällesi osoitteesta ASKARTELUPÖRSSI Kierrätyskeskuksen askartelupörssistä voi hakea maksutta ihania ja ihmeellisiä kierrätysmateriaaleja koulujen, päiväkotien ja muiden ryhmien käyttöön. Yrityksiltä lahjoituksina saadut ylijäämämateriaalit löytävät askartelupörssin välityksellä uuden elämän. Kierrätysmateriaaliaskartelun perusohjeita löytyy osoitteesta HANKKEET Kierrätyskeskus edistää uudelleenkäyttöä ja arjen ekologisesti kestäviä valintoja myös erilaisilla ympäristökasvatus- ja kehittämishankkeilla. Ajankohtaisista hankkeista löytyy tietoa osoitteesta

9 Ympäristökoulusta sanottua: Loistava koulutus! Olen aivan innoissani kaikesta kuulemastani ja näkemästäni. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Hermannin rantatie 2 A, 4krs., Helsinki (09) HALUATKO» Konsultointia henkilökunnalle?» Lisätietoa ja innostusta kestävän kulutuksen ja kierrätyksen opetukseen?» Toiminnallisia oppitunteja tai vierailun kaatopaikalle tai kierrätyskeskukseen? Ota yhteyttä Kierrätyskeskuksen Ympäristökouluun

Ympäristökoulu Polku

Ympäristökoulu Polku Ympäristökoulu Polku 2 Sisällys 3 Ympäristökoulu Polku 4 Ympäristökoulu Polun palvelut 5 Ympäristöneuvonnan opetuskokonaisuudet 5 Esiopetukseen ja 1 2 -luokkalaisille suunnatut ohjelmat 6 Kaikille luokka-asteille

Lisätiedot

Ympäristökoulu Polku palvelee

Ympäristökoulu Polku palvelee Ympäristökoulu Polku palvelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Sisältö Kestävä kuluttaminen ja kohtuus Jätteen synnyn ehkäisy Tuotteen elinkaari Ekotehokkuus Ekologinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ ARKKI HARAKKA MERIHARJU POLKU TÖYHTÖHYYPPÄ HELSINGISTÄ LÖYTYY VIISI AINUTLAATUISTA JA TOISISTAAN POIKKEAVAA LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUA, JOTKA KASVATTAVAT KESTÄVÄN

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Monta päätä on parempi kuin yksi

Monta päätä on parempi kuin yksi Monta päätä on parempi kuin yksi Case: 4V-hanke ja verkostotyöllä yhdessä toteutettu valtakunnallinen Keke Päiväkodissa -ohjelma Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin -seminaari 27.1.2012

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Keke päiväkodissa ja koulussa

Keke päiväkodissa ja koulussa Keke päiväkodissa ja koulussa 4V -hankkeen loppuseminaari Katja Viberg 23.11.2010 Mistä puhe? Keke opseissa ja vasuissa Keke-työn raamit ja resurssit Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn

Lisätiedot

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi 1 Sisältö: 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat 2. Kummikoulut 3. Matkakummi 2 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat Koulun liikkumissuunnitelma

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Tampereen luontokoulu Korento Elokuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström asetti luontokoulua kehittelevän työryhmän, jonka esitys valmistui

Lisätiedot

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT Tehtävänä puhtaampi ympäristö ROUSKIKSEN JÄTENEUVONTA Jäteneuvonta opastaa asukkaita jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun, hyötykäyttöön ja kierrätykseen.

Lisätiedot

Vihreä lippu tulee, ota koppi! - Ollaan ekoja tässäkin - Vihreä lippu kurssi Sotungin lukiossa Vantaalla

Vihreä lippu tulee, ota koppi! - Ollaan ekoja tässäkin - Vihreä lippu kurssi Sotungin lukiossa Vantaalla Vihreä lippu tulee, ota koppi! - Ollaan ekoja tässäkin - Vihreä lippu kurssi Sotungin lukiossa Vantaalla Syksyllä 2006 toteutettiin neljän innokkaan oppilaan ja yhden ohjaajan voimin Sotungin lukiossa

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011

Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Alueelliset ympäristökasvatusverkostot Vihreä lippu ohjelman alueelliset edistäjät Luonto- ja

Lisätiedot

Kummikoulun kansio ympäristötekoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Kummikoulun kansio ympäristötekoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Kummikoulun kansio ympäristötekoihin Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster 2 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta

Lisätiedot

NÄIMME HÄMEENKYRÖSÄ ARVOSTETAA LUANTOO JA TYKÄTÄÄ KIÄRRÄTTÄÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS HÄMEENKYRÖN VARHAISKASVATUKSESSA

NÄIMME HÄMEENKYRÖSÄ ARVOSTETAA LUANTOO JA TYKÄTÄÄ KIÄRRÄTTÄÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS HÄMEENKYRÖN VARHAISKASVATUKSESSA 1 NÄIMME HÄMEENKYRÖSÄ ARVOSTETAA LUANTOO JA TYKÄTÄÄ KIÄRRÄTTÄÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS HÄMEENKYRÖN VARHAISKASVATUKSESSA MIRJA ISOAHO-ALILA 2014 Hämeenkyrön varhaiskasvatus Keke-opas Mirja Isoaho-Alila

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Innostunut opas innostaa kävijää! (opettaja) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS ELÄMÄÄN

YMPÄRISTÖKASVATUS ELÄMÄÄN YMPÄRISTÖKASVATUS ELÄMÄÄN SISÄLTÖÄ TUOTTAVISSA PALVELUISSA Kestävistä hankinnoista elinvoimaa Pirkanmaalle XX SoulSisko Kirsi Nurminen 16.06.2016 SISÄLLYSLUETTELO KESTÄVISTÄ HANKINNOISTA ELINVOIMAA PIRKANMAALLE...

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Vapaaehtoisen opas. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Vapaaehtoisen opas. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Vapaaehtoisen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oppaan sisältö: Sisällysluettelo...2 Tervetuloa...3 Mikä Kierrätyskeskus?...4 Vapaaehtoisen askeleet...5 Mitä voin tehdä Kierrätyskeskuksessa?...6 7

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Itämerihaaste 22.1.2014 Tiina Toivonen jäteneuvoja Valtakatu 11, 28100 p. 02 621 2521 tiina.m.toivonen@pori.fi n Jätehuollon yhteistyöalue alueellisen jätehuollon suunnittelu

Lisätiedot

Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET

Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET Uudenkaupungin museo järjestää opastuksia aikuis- ja lapsiryhmille. Opastuksia on tarjolla Wahlbergin talon, Luotsituvan, Merimiehenkodin ja Kalannin

Lisätiedot

helmiä ruohonjuuritasolta Hankepäällikkö Eija Koski, 4V-hanke Kestävän kehityksen toimikunta

helmiä ruohonjuuritasolta Hankepäällikkö Eija Koski, 4V-hanke Kestävän kehityksen toimikunta Keke kuuluu kaikille helmiä ruohonjuuritasolta Hankepäällikkö Eija Koski, 4V-hanke Kestävän kehityksen toimikunta 13.10.2010 Kiitos! Kysymyksiä? Hankkeen päätösseminaari Keke kuuluu kaikille 23.11.2010

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

LYKE Luonto- ja Ympäristökasvatusta sekä KEstävän elämän kasvatusta tukeva verkosto

LYKE Luonto- ja Ympäristökasvatusta sekä KEstävän elämän kasvatusta tukeva verkosto LYKE Luonto- ja Ympäristökasvatusta sekä KEstävän elämän kasvatusta tukeva verkosto LYKE lykkii Suomea kohti kestävää tulevaisuutta Luonto- ja ympäristökoulut tukevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen

Lisätiedot

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on

Lisätiedot

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry Taustalla Kansainväliset

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? Mikä ihmeen kaari? Tavaran

Lisätiedot

Keke päiväkodissa. Kestävän kehityksen ohjelma

Keke päiväkodissa. Kestävän kehityksen ohjelma Keke päiväkodissa Kestävän kehityksen ohjelma Aiheet Mikä keke? Miksi keke? Keke- työn käynnistäminen Näin keke kulkee Keke vasussa ja esiopsissa Keke palkitsee Mikä keke? Lai%aa haarniskan päälle. Syö

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto

Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto Lounais-Hämeen ympäristökasvatusverkosto Hämeen luontokeskus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy Wahren Keskus/Kuvataidekoulu Hämeen ammattiinstituutti/mustiala Agropolis Oy Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus/elonkierto

Lisätiedot

Siuntion kunta. Toimintaan hakeminen. Iltapäiväkerhon toiminta. Kerhopäivän ohjelma. Välipala. Koulukuljetus ja iltapäiväkerho

Siuntion kunta. Toimintaan hakeminen. Iltapäiväkerhon toiminta. Kerhopäivän ohjelma. Välipala. Koulukuljetus ja iltapäiväkerho Lukuvuosi 2017-2018 Siuntion kunta Iltapäivätoiminta (ilttis) on monipuolista ohjattua toimintaa 1. ja 2-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Iltapäiväkerhossa lapset voivat

Lisätiedot

LASTEN VUORO VANHEMPAINILLAT. kevät 2017 Tarjous

LASTEN VUORO VANHEMPAINILLAT. kevät 2017 Tarjous LASTEN VUORO VANHEMPAINILLAT kevät 2017 Tarjous LASTEN VUORO VANHEMPAINILLAT MyTeamin LASTEN VUORO VANHEMPAINILLAT tarjoavat opetus ja varhaiskasvatuksen yhteisöille työkaluja lapsilähtöisen ja osallistavan

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Oppilas harjoittelee tulemaan toimeen toisten lasten kanssa ja kuuntelemaan

Lisätiedot

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista koulu- nuorisotyö Yhteisöllisyyttä & kohtaamista Tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään. Koulunuorisotyö on ennalta ehkäisevää, ryhmien kanssa

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Kasvatuskuulumisia. Kasvatuspääsuunnitteluryhmä 3.6.2010

Kasvatuskuulumisia. Kasvatuspääsuunnitteluryhmä 3.6.2010 Kasvatuskuulumisia Kasvatuspääsuunnitteluryhmä 3.6.2010 Keväällä 2010 tapahtunutta Kuntien yhteisiä Harjoittelu Anna Sjövall: kasvattajien ympäristövastuuhenkilöiden verkostomalli Gradu- ja opinnäytetyöt

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

00003 VASTAUSLÄHETYS TUNNUS Haluan liittää jäseneksi myös seuraavat samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet: Sukunimi Etunimi Syntymäaika

00003 VASTAUSLÄHETYS TUNNUS Haluan liittää jäseneksi myös seuraavat samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet: Sukunimi Etunimi Syntymäaika Voit liittyä Suomen Ladun jäseneksi osoitteessa www.suomenlatu.fi/liity tai palauttamalla tämän lomakkeen postitse. Haluan liittyä Suomen Ladun jäseneksi. Jäsenyhdistykseni on (Mikäli jätät yhdistyksen

Lisätiedot

Ekologisuus, toimiva kouluarki ja turvallisuus

Ekologisuus, toimiva kouluarki ja turvallisuus Vantaan kouluissa tehdään lukuvuosisuunnitelma syksyllä Toteutuminen arvioidaan keväällä Sitova asiakirja V. 2014-2015 koulussamme kolme erityistä kehittämiskohdetta, kirjattu lukuvuosisuunnitelmaan: Ekologisuus,

Lisätiedot

Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty?

Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty? Teollisen ekologian syysseminaari Lahti, 27.-28.11.2007 Kodin tavarat mistä on 6128 esinettä tehty? Michael Lettenmeier ja Tiina Moisio Suomen Luonnonsuojeluliitto / Helsingin yliopisto Kodin tavarat KotiMIPS-tutkimuksissa

Lisätiedot

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry SELKOESITE Autismi Autismi- ja Aspergerliitto ry 1 Mitä autismi on? Autismi on aivojen kehityksen häiriö. Autismi vaikuttaa aivojen eri alueilla. Autismiin voi olla useita syitä. Autistinen ihminen ei

Lisätiedot

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA 2008-2010 TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA hanke Miksi? OPS:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen Yhteyksien luominen koulujen ja Turun alueen luonto- ja kestävän kehityksen

Lisätiedot

TOUKOTIEDOTE 2017 KUTSU YKKÖSTEN ÄIDEILLE. Oppilaskunnan Iikkarin Tähdet tapahtumassa nähtiin jälleen taidokkaita ja iloisia esityksiä.

TOUKOTIEDOTE 2017 KUTSU YKKÖSTEN ÄIDEILLE. Oppilaskunnan Iikkarin Tähdet tapahtumassa nähtiin jälleen taidokkaita ja iloisia esityksiä. TOUKOTIEDOTE 2017 Tässä tiedotteessa on 7 sivua : Kutsu ykkösten äideille, kuukauden hyve: Vastuullisuus ympäristöstä, Toukokuun aikataulu, Kesäohjelmaa KUTSU YKKÖSTEN ÄIDEILLE Ekaluokkalaisten äidit kutsutaan

Lisätiedot

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja koko

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit

Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Suunnitteluryhmä. Tukijat ja yhteistyökumppanit Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit Kestävän kehityksen toimintaohjelma kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja Hyvää huomista - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja 12.11.2009 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen Kansallinen rahoittaja Uudenmaan

Lisätiedot

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri Opettajan lisämateriaali Tämä opettajan lisämateriaali täydentää vuonna 2006 ilmestynyttä opasta Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille. Se on laadittu helpottamaan Lennu-materiaalien

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään päiväkoteihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Jyväskylän Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi 25.3.2015

Jyväskylän Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi 25.3.2015 Jyväskylän Varhaiskasvatuksen IX Johtajuusfoorumi 25.3.2015 Mediaa Mollan kanssa Mediakasvatusta päiväkoteihin Molla-hankkeessa Esiintyjät: Riikka Tidenberg, Saimaan mediakeskus ja Satu Reijola, Lappeen

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Kontiolahden koulu

Kontiolahden koulu Kontiolahden koulu 18.3.2017 MIKÄ ON JOPO-LUOKKA? Opetus joustaa ei oppilas JOPO (joustava perusopetus) on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun yhdeksäs vuosiluokka. Tavoitteena

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Pauliina Jauhiainen ja Miia Pitkänen: sivut 5, 7 (oikeanpuoleinen kuva), 8, 9, 12 (ylin kuva), 14

Pauliina Jauhiainen ja Miia Pitkänen: sivut 5, 7 (oikeanpuoleinen kuva), 8, 9, 12 (ylin kuva), 14 Oppaan toteutus Pauliina Jauhiainen ja Miia Pitkänen Savonia-ammattikorkeakoulu 2013 Kuvat Kuopion kaupungin avoimet päiväkodit: sivut 3, 4, 5 (ensimmäinen kuva), 6, 10, 11, 12, kansi Kuopion evankelisluterilainen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Biojätteen synnyn ehkäisyn neuvonta kokemuksia HSY:ssä

Biojätteen synnyn ehkäisyn neuvonta kokemuksia HSY:ssä Biojätteen synnyn ehkäisyn neuvonta kokemuksia HSY:ssä Biojätteen ehkäisyllä järkevään jätepolitiikkaan seminaari 25.1.2011 Minna Partti, jätehuolto/neuvonta 25.1.11 Jäteneuvonta Neuvonnan kohderyhmät

Lisätiedot

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Ympäristöraadin koulutuspäivä Kokoonnuimme syyskuussa alakoululla, jolloin ylä-ja alakoulun raatilaisilla oli mahdollisuus tutustua Iltapäivällä yläkoulun raati kävi

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kanta-Espoon Roratyklubin aloitteesta Ajalla 2012 2013 Kauklahden

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 1 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Hyväksytty Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella?

POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella? POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella? Arkikielessä sanat halu ja tarve sekoittuvat herkästi ja ihminen saattaa mainita esimerkiksi tarvitsevansa uudet kengät haluamisen sijasta. Mitä eroa on halulla

Lisätiedot