Kummikoulun kansio ympäristötekoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kummikoulun kansio ympäristötekoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster"

Transkriptio

1 Kummikoulun kansio ympäristötekoihin Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

2 2 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Copyright Kansikuva Kuvat Kartat, graafit, ja muut kuvat HSY / Jenni-Justiina Niemi HSY Helsinki 2014

3 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Sisällys Sisällys Tervetuloa HSY:n kummikouluksi! Kummikouluvuoden kulku Työryhmien perustaminen Lähtötilanteen kartoitus Kummikouluohjelman suunnittelu Kummikouluohjelman toteutus Loppukartoitus ja arviointi Ympäristökasvattajan apu koululle Ympäristökasvattajan tuntien jakautuminen Ympäristökasvattajan neuvontatunnit opettajille Ympäristötiimille (3h) Opettajien koulutuspäivä, esim. VESO-päivä (3h) Ympäristökasvattajan pitämät tunnit oppilaille Ympäristöryhmälle (3h) Koko koululle (1h) Pajapäivään (4h) Oppitunnit luokille (0-22 h, oppilasmäärästä riippuen) Muu toiminta Pajapäivät Vierailukohteet Kurssit Kummikouluohjelman aikataulu Apua alku- ja loppukartoitukseen Materiaalit ja lisätiedon lähteet Apua koulun ympäristötyöhön Ladattavia opetusmateriaaleja Tuunausideoita ja musiikkia Pelit ja testit Videot verkossa Mielenkiintoista taustatietoa Lainattavia materiaaleja PELEJÄ JULISTESARJOJA NÄYTTELYITÄ DVD:T... 40

4 4 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Liitteet Kummikouluohjelman liitteet Muut materiaalit... 41

5 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Tervetuloa HSY:n kummikouluksi! Onnea, koulunne on valittu mukaan kummikouluohjelmaan useiden hakijoiden joukosta! Kummikouluna saatte ympäristökasvatuskokonaisuuden, joka sisältää koulutusta, konsultointia, oppitunteja ja opetusmateriaaleja. Tavoitteena on, että projektin jälkeen teillä on hyvät eväät jatkaa ympäristötyötä koulussanne. Ohjelman rahoittaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja sen toteuttaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Ympäristökoulu Polku. Kummikouluohjelmaa tarjotaan pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen peruskouluille. Tarkoituksena on tukea kouluja jätteen määrän vähentämisessä ja kierrätyksen tehostamisessa. Tämä kansio sisältää ohjelmarungon sekä tietoa, ideoita ja opetusmateriaaleja kummikouluvuotta varten. Säilytä kansio opettajainhuoneessa kaikkien ulottuvilla. Kansio löytyy myös netissä osoitteessa ja se sopiikin parhaiten sähköisenä käytettäväksi. Menestyksekästä kummikouluvuotta! Toivottavat HSY ja Ympäristökoulu Polku Lisätietoa kummikouluohjelmasta ja valmiita opetusmateriaaleja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Ympäristökoulu Polku Hermannin rantatie 2A (4. krs), Helsinki p Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Opastinsilta 6 A, Helsinki p , HSY vaihde Tietoa koulun jätehuollosta

6 6 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Kummikouluvuoden kulku

7 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Kummikouluvuoden teemana on jätteen vähentäminen ja kestävä kulutus. Kummikouluohjelmassa toteutetaan koulun kestävän kehityksen ohjelmaa ja työtä lähdetään toteuttamaan ympäristökasvattajan avustuksella. Ohjelma aloitetaan jo kummikouluvuotta edeltävänä keväänä suunnittelutapaamisella ympäristökasvattajan kanssa. Ohjelmassa perustetaan ensin henkilökunnan ympäristötiimi ja oppilaiden ympäristöryhmä. Heti lukuvuoden aluksi kartoitetaan lähtötilanne. Tämän pohjalta tehdään suunnitelma lukuvuodelle: asetetaan tavoitteet, vastuut ja aikataulut ohjelman toteuttamiselle. Kun suunnitelma on valmis, se pannaan käytäntöön. Vuoden mittaan teema näkyy niin opetuksessa, arjessa kuin koulun tapahtumissakin. Lukuvuoden lopuksi toistetaan aluksi tehty kartoitus, jotta nähdään vuoden mittaan tehdyn työn tulokset. Ohjelma päättyy lukuvuoden loppuessa tulosten julkistamiseen. Kummikouluvuoden jälkeen työtä kannattaa jatkaa ja hyödyntää edelleen tämän kansion tehtäväideoita, kartoituslomakkeita ja muuta materiaalia. Koulu voi käyttää HSY:n kustantamia ympäristökasvattajan neuvontatunteja tavalliseen tapaan ja tunteja voidaan profiloida erityisesti kummikouluvuoden jälkeisiin tarpeisiin. 2.1 Työryhmien perustaminen Jos koululla on jo toiminnassa oppilaiden ja opettajien ympäristö- tai keke- (kestävän kehityksen) -tiimit, -ryhmät tai -raadit, on hyvä jatkaa toimintaa jo näiden olemassa olevien työryhmien kautta. Tässä kansiossa puhutaan ympäristötiimistä ja -ryhmästä, mutta yhtä hyvin nimet voivat olla esimerkiksi keke-tiimi ja -ryhmä. Jos työryhmiä ei ole, lukuvuoden aluksi kummikoulun rehtorin ja yhteysopettajan johdolla perustetaan opettajista ja muusta henkilökunnasta koostuva ympäristötiimi sekä oppilaista koostuva ympäristöryhmä. Ympäristöryhmän sopiva koko on noin oppilasta. Oppilaiden osallistuminen voi tapahtua myös oppilaskunnan kautta. Pienimpien oppilaiden ympäristöryhmä voi olla myös ympäristökerho. Ympäristöryhmän vetovastuu on vastaavalla opettajalla. Vastaava opettaja tuo oppilaiden ympäristöryhmän terveiset henkilökunnan tiimin tietoon ja päinvastoin. Ympäristöryhmää perustettaessa voi koulu järjestää haun ympäristöryhmään esimerkiksi valmista hakemuslomaketta käyttäen (liite 5). Ympäristötiimissä voi olla opettajien ja muun henkilökunnan lisäksi myös oppilaita. Ympäristötiimi ja ympäristöryhmä kokoontuvat vuoden mittaan säännöllisesti, vähintään kerran kuussa. 2.2 Lähtötilanteen kartoitus Kummikouluohjelman teemana on jätteen vähentäminen ja kestävä kulutus. Kummikouluvuosi käynnistyy teemaan liittyvällä lähtötilanteen kartoituksella. Ympäristötiimi ja oppilaat kartoittavat koulussa syntyvien jätteiden määrää sekä oppilaiden ja henkilökunnan kulutustottumuksia ja lajitteluosaamista. Kartoitus onnistuu esimerkiksi kolmen viikon mittaisella seurantajaksolla yhdessä kouluisännän kanssa ja kyselytutkimuksin. Ruokateema on hyvä lähtökohta kartoituksille. Liitteestä 5 löytyvät kartoituslomakkeet esimerkiksi ruokalan jätekartoitukseen ja lautastähteiden seurantaan. Oppilaat osallistuvat aktiivisesti kartoituksen tekemiseen. Jokainen luokka voi kartoittaa kotiluokkansa jätteiden määrää, mutta kartoituksen voi myös tehdä ympäristöryhmä tai tehtävään koulutetut ympäristöagentit. Kartoituksissa kannattaa hyödyntää valmiita lomakkeita, lue lisää luvusta 6.

8 8 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Kummikouluohjelman suunnittelu Kartoituksen tulosten perusteella ympäristötiimi ja ympäristöryhmä suunnittelevat kummikouluvuoden tavoitteet ja toimenpiteet. Henkilöstö ja oppilaat osallistuvat ohjelman suunnitteluun. Opettajat ideoivat yhdessä Ympäristökoulu Polun ympäristökasvattajan kanssa jätteen vähentämisen ja kestävän kulutuksen teeman tuomisen osaksi opetusta. Ympäristötiimi ja -ryhmä asetettavat yhdessä tavoitteet ainakin biojätteen ja paperinkulutuksen määrän vähentämiseksi. Ympäristökasvattaja ja ympäristötiimi järjestävät opettajille puolen päivän koulutuksen (esim. VESO-päivän yhteydessä). Koulutuksessa käydään läpi kummikouluvuoden sisältö, tutustutaan jätteen vähentämisen ja kestävän kulutuksen teemaan liittyviin oppimateriaaleihin, suunnitellaan aineiden välistä yhteistyötä ja teeman toteuttamista eri oppiaineissa ja koulun yhteisissä tapahtumissa ja suunnitellaan pajapäivien ohjelma liittyen jätteen vähentämiseen ja kestävään kulutukseen. Oppilaiden ympäristöryhmä suunnittelee ympäristökasvattajan avustuksella ohjelman näkyvyyttä koulussa (aamunavauksia, tempauksia, teemapäiviä ym.). 2.4 Kummikouluohjelman toteutus Jätteen vähentäminen ja kestävä kulutus on osa koulun arkea ja opetusta koko kummikouluvuoden ajan. Ohjelman toteutuksessa näkyy toiminnallisuus ja oppilaiden osallistuminen sekä yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kouluyhteisön sitoutumista edistetään hyvällä tiedotuksella. Ohjelmasta kerrotaan oppilaille, henkilökunnalle, vanhemmille ja yhteistyötahoille. Oppilaat ovat tärkeitä viestinviejiä. Kummikouluvuoden ohjelmaan kuuluu esimerkiksi seuraavaa: Päivänavaus tai aloitustilaisuus, jossa ympäristökasvattaja kertoo koulun henkilökunnalle ja oppilaille kummikouluohjelmasta. Aloitustilaisuus voidaan järjestää osana muuta koulun yhteistä tilaisuutta. Ympäristökasvattajan pitämiä oppitunteja ja esimerkiksi vierailuja Ympäristökoulu Polun tiloihin Kalasatamaan, HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen ja Kierrätyskeskuksiin. Lisämateriaaleja ja tehtäviä eri oppiaineisiin. Opettajien vetämät, oppiainerajat ylittävät pajapäivät, joita suunnitellaan ympäristökasvattajan johdolla koulutuspäivässä. Oppilaiden ympäristöryhmän ideoimia teemapäiviä, joita suunnitellaan yhdessä ympäristökasvattajan kanssa. Niitä voivat olla esimerkiksi aineettomat ystävänpäivälahjat ja vappuasujen askartelua kierrätysmateriaalista. Ideoita vuodenaikoihin liittyviin tapahtumiin saa mm. Keke koulussa -oppaan vuosikalenterista (liitteenä). Teemapäivä, esimerkiksi lauantaikoulupäivä, jolloin myös oppilaiden vanhemmat ja muut perheenjäsenet saavat mahdollisuuden osallistua toimintaan. Teemapäiväksi sopii ympäristö- tai kierrätystapahtuma, joissa oppilaat esittelevät teemaan

9 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN liittyviä ohjelmanumeroita ja tietoiskuja, ja vanhemmat voivat ylläpitää esimerkiksi urheiluvälinekirpputoria. Kummikoulujen opettajien verkostotapaaminen. Tapaamisessa opettajilla on mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia muiden koulujen kanssa sekä saada uusia ideoita jatkoa varten. 2.5 Loppukartoitus ja arviointi Ympäristötiimi ja -ryhmä toistavat lukuvuoden aluksi tehdyt kartoitukset vuoden päätteeksi, jotta voidaan arvioida tavoitteiden toteutumista. Koulun kannattaa seurata jätemääriä pitkin vuotta, jolloin ympäristötyön edistymistä voidaan mitata. Kummikouluvuosi päätetään koulun kevätjuhlissa tai muussa erikseen järjestetyssä tilaisuudessa. Juhlissa tiimi ja ryhmä esittelevät koulun henkilökunnalle ja oppilaille mitä vuoden aikana on tehty ja miten vuoden tavoitteisiin on päästy. Lisäksi tiimi ja ryhmä julkistavat kartoitusten tulokset jätemääristä ja lajittelu- ja kulutustottumuksista. Osana juhlaa voi olla myös esimerkiksi kierrätysmuotinäytös tai Roska-räppi -musiikkiesitys. Juhlassa koko kouluyhteisöä kannustetaan jatkamaan toimintaa seuraavanakin vuonna. Seurantapalautteen keruu. HSY kerää koulultanne palautetta ohjelmasta sähköisellä kyselyllä. Koulu saa ohjelman päättymisen jälkeen Kummikoulu-diplomin. Tavoitteena on, että kummikouluvuonna opitut asiat jäävät pysyviksi toimintatavoiksi koululle ja jätteen vähentämistä ja kestävien kulutustapojen edistämistä jatketaan edelleen. Kummikouluvuosi antaa hyvän lähtölaukauksen koulun kestävän kehityksen ohjelman teolle. Kummikouluvuoden jälkeen koulu voi asettaa tavoitteet esimerkiksi osallisuuden lisäämisestä entistäkin korkeammalle ja miettiä seuraavan vuoden kestävän kehityksen teemaa. Kummikouluvuoden jälkeen koulua tuetaan ympäristötyön jatkamisessa. Koulu saa seuraavana vuonna perusneuvontatunteja ja ne kannattaa valita ja päättää jo kummikouluvuoden loppuessa.

10 10 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Ympäristökasvattajan apu koululle 3.1 Ympäristökasvattajan tuntien jakautuminen Koulunne koko vaikuttaa siihen, montako ympäristökasvattajan pitämää tuntia voitte käyttää alle 200 oppilasta -> 14 tuntia oppilasta -> 20 tuntia oppilasta -> 28 tuntia yli 600 oppilasta -> 36 tuntia Ympäristökasvattajan pitämät tunnit on jaoteltu seuraavasti: Opettajille Ympäristötiimille 3 h Koulutuspäivään (esim. VESO) 3 h Oppilaille Ympäristöryhmälle 3 h Koko koululle aamunavaus tai muu kummikouluvuoden aloitus yhteisessä tilaisuudessa 1 h Teema- tai pajapäivään (pajapäivä on alakouluille valinnainen) 4 h Oppitunteja luokille 0-22 h Ohjelmaan sisältyy yhteensä 14 tuntia + luokkien oppitunnit. Oppitunnit suunnataan valitsemillenne luokille siten, että yksi ryhmä voi saada korkeintaan yhden oppitunnin tai kaksoistunnin. 3.2 Ympäristökasvattajan neuvontatunnit opettajille Ympäristötiimille (3h) Kummikouluohjelma käynnistetään Ympäristökoulu Polun ympäristökasvattajan eli koulukummin kanssa. Ympäristökasvattaja käy läpi ympäristötiimin kanssa kummikouluvuoden sisällön eli kestävän kehityksen ohjelman tekemisen jätteen vähentäminen ja kestävä kulutus -teemalla. Ympäristötiimillä on käytettävissään kolme ympäristökasvattajan tuntia, jonka voi halutessaan jakaa kahteen tapaamiseen. Tunnit voidaan jakaa esimerkiksi siten, että ensimmäisellä tapaamisella (2 h) ympäristökasvattaja esittelee kummikouluvuoden ohjelman. Tiimin kanssa - käydään läpi tämä kummikoulun kansio, - tutustutaan Keke koulussa - Kestävän kehityksen oppaaseen ja siinä olevaan ohjelmamalliin, - käydään läpi konkreettisia tehtäviä ja työkaluja jätteen vähentämiseksi koulussa,

11 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN tutustutaan olemassa oleviin jätekartoituksissa käytettäviin tarkistuslistoihin (Parhaat käytännöt oppilaitoksessa -tarkistuslistat, Keke koulussa -opas, Jätteen vähentäjän tutkimukset) sekä Petra-jätemäärien vertailujärjestelmään, - käydään läpi eri oppiaineisiin sopivia jätteen vähentämiseen ja kestävään kulutukseen liittyviä tehtäviä (www.hsy.fi/fiksu) ja muuta aineistoa, sekä erilaisia ja konkreettisia jätteen vähentämisen keinoja ja - keskustellaan miten muuta kouluyhteisöä ja ympäristötiimiä voi motivoida ja tukea kummikouluvuonna. Esittelyn jälkeen tiimi alkaa työstää kummikouluvuoden ohjelmaa. Tiimi esittelee ohjelman muille opettajille opettajien koulutuspäivässä. Toisella tapaamisella (1h) pohditaan ympäristökasvattajan kanssa, miten jätteen vähentämisen ja kestävän kulutuksen asiat jäävät elämään koululle (esim. vuosittaiset kartoitukset jätemäärien seuraamiseksi, uusien oppilaiden ja henkilökunnan koulutus, opittujen toimintatapojen säilyminen, jätteen määrän väheneminen jatkossakin). Ympäristökasvattaja kannustaa jatkamaan työtä seuraavanakin lukuvuonna ja esittelee tiimille myös muita kestävän kehityksen teemoja ja Vihreä lippu -toimintaa Opettajien koulutuspäivä, esim. VESO-päivä (3h) Koulutuspäivän valmisteluista vastaa ympäristötiimi ja ympäristökasvattaja yhdessä. Ennen koulutuspäivää koulun ympäristötiimin pitää olla muodostettu, ja ympäristökasvattaja on käynyt tapaamassa tiimiä. Koulutuspäivän tarkoituksena on esitellä ympäristötiimin valmistelema kummikouluvuoden ohjelma muulle työyhteisölle ja saada muilta opettajilta ideoita ohjelman täydentämiseksi. Koulutuspäivä kannattaa pitää heti syyslukukauden alussa. Jos koulutuspäivä ajoittuu vasta myöhempään aikaan vuodesta, on kummikouluvuoden ohjelma valmisteltava ja esiteltävä koko työyhteisölle jo aiemmin, lukuvuoden aluksi, esimerkiksi opettajainkokouksen yhteydessä. Tällöin myös ympäristökasvattaja voi tulla opettajainkokoukseen mukaan. Koulutuspäivässä suunnitellaan myös kummikouluohjelmaan kuuluvaa opettajien toteuttamaa ympäristöpajapäivää, jossa vuoden teemaa käsitellään oppilaiden kanssa koko päivän työpajoissa ja yhteisessä tilaisuudessa. Koulutuspäivän ohjelma - 1,5 h ympäristökasvattajan pitämä alustus kummikouluvuodesta ja koulun kestävän kehityksen ohjelmasta, sekä ympäristötiimin vetämä työryhmätyöskentelyn pohjustus - 1,5 h työryhmätyöskentelyä ympäristötiimin jäsenten ja ympäristökasvattajan vetämänä. Ryhmissä ideoidaan kummikouluvuoden toimintaa eri oppiaineiden tunneilla ja koko koulun yhteisissä tapahtumissa. Erityisesti keskitytään ympäristöpajapäivän suunnitteluun, ja työstetään sen ohjelmaa ja pajojen sisältöä. Työryhmätyöskentelyn lomassa jokainen ryhmä voi tutustua HSY:n jätteen vähentämistä ja kestävää kulutusta käsitteleviin Fiksu-oppimateriaaleihin (www.hsy.fi/fiksu) ja muihin teemaan liittyviin oppimateriaaleihin eri oppiaineiden tunneille. Ympäristötiimi jalostaa työryhmien ehdotukset ja koulutuspäivän annin ja tuo ne opettajankokoukseen keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi. Pajapäivän suunnittelua Pajapäivä tarjoaa erilaisia ja mieleenpainuvia oppimisympäristöjä ympäristöasioiden ja kestävän kulutuksen oppimiseen. Pajapäivän toteutus on opettajien vastuulla ja jokaisen opettajan tulisi tuoda oma panoksensa siihen.

12 12 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 Työpajojen sisältö ja toteutus on oman mielikuvituksen varassa, mutta pajapäivän tarkoitus on keskittyä kokonaisuudessaan kummikouluvuoden teemaan, jätteen vähentämiseen ja kestävän kulutuksen oppimiseen. Tässä kansiossa esitellään joitain työpajaehdotuksia, joita koulu voi halutessaan hyödyntää (ks. kappale 4.1.). Pajapäivään on mahdollista myös saada ympäristökasvattajan vetämä paja tai näyttely (ks. oppituntikokonaisuudet kappaleesta 3.3.4). Ympäristöpajapäivänä myös oppilaat voivat esitellä eri aineiden oppitunneilla tekemiään esityksiä, tietoiskuja ja kartoitusten tuloksia muulle kouluyhteisölle. Ohjelmaan voi lisäksi kuulua esimerkiksi tavaranvaihtotori tai muuta oheistoimintaa. 3.3 Ympäristökasvattajan pitämät tunnit oppilaille Ympäristöryhmälle (3h) 1. Ympäristöryhmän perustaminen Kummikouluvuoteen ja ohjelman toteutukseen kuuluu, että koulu perustaa oppilaista koostuvan ympäristöryhmän. Ryhmä voi koostua eri luokkien oppilaista, jotka ovat kiinnostuneet ympäristöasioista, mutta myös oppilaskunnan hallitus tai oppilaskunnasta koottu ryhmä voi toimia koulun ympäristöryhmänä. Sopiva ryhmäkoko on oppilasta. Oppilailta voi pyytää hakemuksia ympäristöryhmään valmista lomakepohjaa käyttäen (liite 5). Mikäli toiminnan käynnistäminen tuntuu haastavalta, voitte pyytää ympäristökasvattajaa vetämään ensimmäisen tapaamisen ja auttamaan teitä toiminnan suunnittelussa. Tähän voidaan käyttää ympäristökasvattajan kanssa 1-2 tuntia. Ympäristöryhmän on hyvä kokoontua vähintään kerran kuussa tunti tai puolituntia kerrallaan, ja sitä vetää opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Ympäristöryhmä voi tutustua kummikouluvuoden teemaan esimerkiksi seuraavan tehtävän avulla: Jätteen vähentäminen omassa oppilaitoksessa 2. Ympäristöryhmän toiminta kummikouluvuonna Ryhmän perustamisen jälkeen ympäristökasvattaja pohjustaa sille kummikouluvuoden sisältöä, suunnittelee oppilaiden kanssa jätteiden lajitteluun, vähentämiseen ja kulutustapoihin liittyviä alkukartoituksia, ja miten ne voitaisiin koulun kohdalla parhaiten toteuttaa. Kartoitusten tekemisessä kannattaa käyttää valmiita lomakkeita, tai halutessaan niitä voidaan muokata. Lue lisää kartoituksesta kappaleesta 6. Tähän voidaan käyttää ympäristökasvattajan kanssa 1-2 tuntia. Jos koululla on jo perustettuna ympäristöryhmä, voi ympäristökasvattaja ideoida ryhmän kanssa vuoden toimintaa jätteen vähentämisen teemaan liittyen vuosikalenterin avulla. Ideoita vuodenaikoihin liittyviin tapahtumiin saa mm. Keke koulussa -oppaan vuosikalenterista. Tähän voidaan käyttää ympäristökasvattajan kanssa 1-2 tuntia. Vinkki! Mikäli koulun ympäristöryhmä on jo perustettu ja sen toiminta on hyvin käynnissä, voi koulu halutessaan saada alkusysäyksen koulun ympäristöagenttitoiminnalle. Ympäristöagenttitoiminnassa koulutetut agentit seuraavat koulun lajittelua ja kierrättämistä sekä neuvovat ympäristöasioissa niin toisia oppilaita kuin opettajia ja muuta henkilökuntaa. Ympäristöagenttitoiminta edellyttää organisointia ja sitoutumista koululta. Toiminta voidaan toteuttaa esimerkiksi kerhona, jonka jäsenet saavat agenttina toimimiseen alkukoulutuksen ja sen jälkeen jatkokoulutuksia

13 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN esimerkiksi koulun yhteistyötahojen vetämänä ja pääsevät osallistumaan aiheeseen liittyvään leirikouluun. Lisätietoja ympäristöagenttitoiminnasta liitteessä (Liite 1). Raatilaisia/ympäristöryhmäläisiä kannustetaan aktiiviseen rooliin koulun ympäristötyössä. Isommat oppilaat voivat kouluttaa pienempiä oppilaita esim. Pura jätepommi -työpajan avulla. Vinkki! Ympäristötiimin/-ryhmän kannattaa myös tiedustella ympäristökasvattajalta HSY:n ajankohtaisista kampanjoista, kuten ruokajätekampanja, joulukampanja tai vaarallisten jätteiden kampanja. HSY:llä on usein tarjota kouluille valmista kampanjamateriaalia esim. julisteiden muodossa Koko koululle (1h) Lukuvuoden aluksi ympäristökasvattaja pitää kummikouluvuodesta tietoiskun koululle esimerkiksi osana koko koulun yhteistä tapahtumaa koulun auditoriossa tai päivänavauksena (15-45 min). Yhteisen tapahtuman tai päivänavauksen jälkeen luokissa tehdään opettajan johdolla teemaan liittyviä pohjustavia tehtäviä ja kyselyitä valmiin materiaalin avulla (esim. Fiksu-sivujen tehtävät eri oppiaineisiin, Oletko Fiksu kuluttaja? -testi oppilaille, ks. Liite 2) Pajapäivään (4h) Pajapäiviä voidaan viettää koulussa joko yhtenä päivänä tai luokka-asteittain esim. kolmena päivänä. Koulutuspäivässä suunnitellun pajapäivän vetovastuu on opettajilla. Ympäristökasvattajan osuus riippuu päivän toteutustavasta ja koulu voi esittää toiveita neuvonnasta. Ympäristökasvattaja voi esimerkiksi vetää ohjatun näyttelyn tai työpajan sovitulle luokka-asteelle (lue lisää seuraavasta kappaleesta.) Oppitunnit luokille (0-22 h, oppilasmäärästä riippuen) Alla luetellut oppitunnit ovat ympäristökasvattajan vetämiä. Koulu voi valita oppitunneista mieleisimmät vaihtoehdot. Opettajan läsnäolo on välttämätöntä kaikilla oppitunneilla. Kaikki tuntikokonaisuudet ovat muokattavissa toiveiden mukaan. Tarkista koulusi tuntimäärä sivulta 11. Ennakko- tai jälkitehtävän avulla saatte ympäristökasvattajan tunneista enemmän irti. Opetusmateriaalit ovat HSY:n Fiksu sivustolla tai Ympäristökoulu Polun sivuilla. Ne oppitunnit, jotka on merkitty nuolella ( ) ovat myös opettajan itse pidettävissä. Kaikille ikäluokille Päivänavaukset Tavoite Oppilaat ymmärtävät miksi jätteiden määrää tulisi vähentää Kesto Noin 15 minuuttia + siirtymiset auditorioon/lliikuntasaliin Sisältö Päivänavaukset ovat hyvä ja vaivaton keino tiedottaa ympäristöasioista koulussa. Päivänavauksia voivat pitää opettajat, oppilaat tai koululla vieraileva ympäristökasvattaja.

14 14 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 Alakoululla ympäristökasvattajan pitämässä päivänavauksessa käydään läpi tavaroiden elinkaaresta kertova tarina, jossa Julmu-sonni lähtee selvittämään, mistä tavarat oikein tulevat ja miksi niitä tarvitaan aina lisää. Yläkoululla ympäristökasvattajan pitämässä päivänavauksessa tutustutaan tavaroiden elinkaareen kuvaesityksen avulla. Aiheitta voi syventää oppilaiden kanssa HSY:n vekkosivuilta löytyvillä taustamateriaalilla. estavientuotteidenvalinta.aspx Huom! Ympäristökasvattajan pitämä aamunavaus sopii erityisen hyvin kummikouluvuoden alkuun, jolloin samalla esitellään lyhyesti HSY:n kummikoulutoimintaa. Aamunavaus pidetään auditoriossa tai liikuntasalissa ja se vaatii tietokoneen ja datatykin. Ideoita kummikouluvuoden päivänavauksiin: - Ympäristöryhmän toiminta: Ryhmä voi laatia tapaamisissaan useampiakin lyhyitä päivänavauksia keskusradioon mm. tutkimustuloksistaan koulussa sekä niiden pohjalta suunnittelemistaan toimista. - Pajapäivät: Pajapäivien teemaa kannattaa alustaa etukäteen ja muistutella vielä päivien jälkeenkin. Toimittajapajassa tehtyjä juttuja voidaan käyttää sellaisenaan päivänavauksissa. Pajapäivistä lisää tietoa luvussa 4. - Fiksut tarinat: Fiksu-sivuston aineistossa on tarinoita, jotka sopivat suoraan päivänavauksiin varsinkin alakouluille. - Ympäristöaiheiset videot: Kappaleessa 7.5 listatut videot sopivat hyvin auditoriossa pidettäviin päivänavauksiin. - Päivänavaus onnesta: Valmis päivänavaus Kierrätyskeskuksen sivuilla Tehtävät Jälkitehtäväksi sopii alakouluille luonnontiedon tehtävä esineen elinkaaresta: nkaari.aspx. Jätteen vähentäjän tutkimukset Tavoite Kehittää koulun toimintatapoja siten, että jätteiden määrä vähenee ja kierrätys lisääntyy. Kesto minuuttia. Sisältö Tunnin tai kaksoistunnin aikana tehdään jätekartoituslomakkeiden (Liite 4) tutkimuksia ja suunnitellaan jatkotoimia niiden pohjalta. Huom! Tutkimukset sopivat hyvin aloittelevalle oppilaiden ympäristöryhmälle. Tunnin voi pitää myös opettaja ilman ympäristökasvattajan apua. Esiopetukseen ja luokille Kaarlo Karhu ja lajittelun abc Tavoite Oppia lajittelemaan jätteitä. Kesto Noin 45 minuuttia. Sisältö Käsinukke Kaarlo Karhu on löytänyt metsästä pussillisen roskia ja ihmettelee niiden alkuperää. Oppitunnilla opetellaan lajittelemaan roskapussin sisältö oikeisiin lajitteluastioihin. Tunnilla pohditaan myös, miksi roskat ovat eläimille vieraita.

15 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Tehtävät Ennakko ja jälkitehtäviksi sopivat esimerkiksi luonnontiedon tehtävä Jätejana x Sekä ympäristö- ja luonnontiedon leikki Ekovalinta taleikki.aspx Paperin elinkaari ja paperihatut Tavoite Tutustua paperin elinkaareen. Kesto Noin 45 minuuttia. Sisältö Oppitunnilla piirretään kuva paperin elinkaaresta sekä valmistetaan sanomalehdestä hauskat hatut tai vaihtoehtoisesti opetellaan kierrätysasiaa pelaamalla jätebingoa. Tehtävät Jälkitehtäväksi sopii luonnontiedon tehtävä Esineen elinkaari nkaari.aspx Matokompostin perustaminen Tavoite Perustaa oikea matokomposti. Kesto Noin 45 minuuttia. Sisältö Oppitunnilla opetellaan perusasiaa biojätteen lajittelun tärkeydestä ja perustetaan luokkaan oma pieni matokompostori. Matokompostorin avulla saadaan konkreettisella tavalla tuotua ravinnon kiertokulku lasten näkyville ja osaksi arkipäivää. Matokompostin hoitoon voi tutustua ennakkoon: Leludraama Tavoite Pohtia kohtuullista kuluttamista draaman keinoin. Kesto Noin 60 minuuttia. Sisältö Leludraamassa oppilaat eläytyvät lelujen maailmaan. Tarinan edetessä pohditaan lelujen merkitystä ja hankintaa sekä leluilla leikkimistä ja niistä huolehtimista. Tehtävät Ennakko- tai jälkitehtäväksi sopii äidinkielen tehtävä Sanaristikko spx Rojupöhö-nukketeatteri Tavoite Pohtia kohtuullista kuluttamista nukketeatterin avulla. Kesto Noin 45 minuuttia. Sisältö Nukketeatteriesityksessä ystävykset Lennu Liito-orava ja Kaarlo Karhu ihmettelevät ystävänsä Ville Variksen outoa käytöstä. Tarinassa selviää, että Ville on sairastunut Rojupöhö-nimiseen tautiin. Esityksen jälkeen yleisö osallistuu lääkärintarkistukseen ja saa reseptin taudin varalle. Tehtävät Jälkitehtäväksi sopii katsomusaineiden ja etiikan tehtävä Hölmöläisperhe ostohuumassa Sivut/holmolaisperheostohuumassa.aspx Huom! Nukketeatteriesitys vaatii kaksi esittäjää ja siten se vie kaksi tuntia ympäristökasvattajan neuvontakiintiöstä. Esityksen voi katsoa myös osoitteesta Luokille Pura jätepommi -koululaisen työpaja Tavoite Oppia vähentämään jätteiden määrää ja luonnonvarojen kulutusta.

16 16 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 Kesto Sisältö Huom! Noin 45 minuuttia. Työpajassa tutustutaan toiminnallisesti jäteongelmaan ja sen ratkaisuihin. Työpaja sisältää tarinan, erilaisia tehtäviä, havainnollistavaa kuvitusta sekä pienen määrän rekvisiittaa. Sopii työpajaksi myös pajapäivään. Työpajaa varten tarvitaan käyttöön luokkatila tai muu isohko tila, jossa on tietokone tai videotykki. Myös äänentoisto on suotava. Työpajan voi pitää myös opettaja ympäristökasvattajan koulutuksen (2 ympäristökasvattajan tuntia) jälkeen. Lisätietoa työpajasta löytyy osoitteesta _jatepommi-tyopaja.aspx Lajittelupeli Tavoite Opetella lajittelemaan jätteitä. Kesto Noin 45 minuuttia. Sisältö Oppitunnilla lajitellaan roskapussin sisältö oikeisiin lajitteluastioihin. Lajittelupelin yhteydessä saadaan tietoa siitä, mitä materiaaleille tapahtuu kierrätysprosessissa ja miksi jätteen määrää kannattaa vähentää. Tehtävät Jälkitehtäviksi sopivat luonnontiedon tehtävät Jätejana x sekä Ruokaostoksilla silla.aspx Paperin elinkaari ja jätebingo Tavoite Oppia paperin elinkaareen liittyviä asioita. Kesto Noin 45 minuuttia. Sisältö Neuvoja piirtää paperin elinkaaren taululle kysellen piirtämisen lomassa mitä vaiheita elinkaareen kuuluu. Kun paperin elinkaari on saatu puusta paperiksi huomataan, että paperia voidaan lajitella erikseen, jolloin se päätyy uuden paperin raakaaineeksi. Lopuksi pelataan bingoa, jossa kerrataan elinkaarta ja käydään läpi muita kierrätykseen liittyviä asioita. Tehtävät Jälkitehtäväksi sopii luonnontiedon tehtävä Esineen elinkaari nkaari.aspx Meidän perheen loma Tavoite Pohtia erilaisia kuluttajan rooleja. Kesto Noin 45 minuuttia. Sisältö Sopii alakoululaisista 5 6-luokkalaisille. Osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin, jotka valitsevat itselleen roolit. Roolien valitsemisen jälkeen perheet vastaavat loman-

17 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Tehtävät viettoon liittyviin kysymyksiin roolinsa mukaisesti yrittäen tehdä joko luontoa kuluttavia tai säästäviä valintoja. Lopuksi lasketaan pisteet ja mietitään oliko eniten kuluttavan perheen loma mukavin tai vähiten kuluttavan ikävin. Jälkitehtäväksi sopii taito- ja taideaineiden tehtävä Erilaiset kuluttajatyypit setkuluttajatyypit.aspx Onnellinen ostamalla? Varjoteatterityöpaja kestävästä kuluttamisesta Tavoite Kulutuskulttuurin järkevyyden miettiminen. Kesto minuuttia. Sisältö Tunti sopii alakoululaisista 5 6-luokkalaisille. Tunnilla oppilaat tekevät valmiiseen käsikirjoitukseen tukeutuen ryhmissä parin minuutin varjoteatteriesityksiä, jotka lopuksi esitetään koko luokalle. Esitysten teemoina ovat kulutuskulttuuri, mainonta, onnellisuus, jätteet ja ruokavalinnat. Tehtävät Ennakko- tai jälkitehtäväksi sopii yhteiskunnallisten aineiden tehtävä Tärkeät tavarat t/tarkeattavarat.aspx Kadotetut varat -näyttely Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia. Kesto Noin 45 minuuttia. Sisältö Kadotetut varat on toiminnallinen näyttely ruoan, elektroniikan ja vaatteiden ympäristövaikutuksista. Näyttelyssä tutustutaan ryhmissä erilaisten tuoteryhmien elinkaariin, jätteen välttämiseen, kulutusvalintoihin ja ekologisiin selkäreppuihin toiminnallisilla pisteillä. Huom! Näyttely sijaitsee Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polun tiloissa Kalasatamassa osoitteessa Hermannin rantatie 2 A, Helsinki. Metrolla pääsee hyvin lähelle. Koulu järjestää ja kustantaa itse matkat. Tehtävät Jälkitehtäväksi sopii äidinkielen tehtävä Tarina uuden saaren asuttamisesta arenasuttamisesta.aspx Yläkouluille Pura Jätepommi -työpaja Tavoite Oppia vähentämään jätteen määrää ja luonnonvarojen kulutusta. Kesto Noin minuuttia ryhmää kohden (päivän aikana voidaan vetää useita peräkkäisiä työpajoja) Sisältö Työpajassa käydään läpi keinoja jätteen vähentämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi toiminnallisten tehtävien avulla. Pajassa muun muassa äänestetään jätekysymyksistä, lasketaan kännykän ekologista selkäreppua ja pelataan sanaselitys- ja lajittelupelejä. Sopii työpajaksi myös pajapäivään, kysy lisää ympäristökasvattajalta. Työpajassa tarvitaan tietokonetta ja videotykkiä. Tehtävät Lisätehtävänä voi näyttää videon (5 min.) ekologisesta selkärepusta: Lajittelupeli Tavoite Oppia lajittelemaan koulussa ja kotona syntyvät jätteet. Kesto Noin minuuttia Sisältö Harjoitellaan jätteiden lajittelua kuvallisten jätekorttien ja lajitteluastioiden avulla. Luokka jaetaan kahteen osaan, jotka kisaavat lajittelutaidoissa keskenään. Tulosten tarkistusvaiheessa oppilaat saavat myös tietoa siitä, mitä materiaaleille tapahtuu kierrätysprosessissa ja miksi jätteen määrää kannattaa vähentää.

18 18 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 Tehtävät Huom! Pelin jälkitehtäviksi sopivat esimerkiksi biologian tehtävä Turhat tavarat rhattavarat.aspx sekä kotitalouden tehtävä Jätteen vähentäminen kotona otona.aspx Tarvitsee tietokoneen ja videotykin. Meidän perheen loma Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia. Kesto 45 minuuttia Sisältö Perustetaan ryhmissä erilaisia perheitä ja tehdään lomasuunnitelmia ympäristönäkökulmat huomioiden. Tehtävät Jälkitehtäväksi sopii esimerkiksi katsomusaineiden tehtävä Arvojen selkiyttämisharjoitus t/arvojenselkiyttamisharjoitus.aspx Onnellinen ostamalla? Varjoteatterityöpaja kestävästä kuluttamisesta Tavoite Kulutuskulttuurin järkevyyden miettiminen. Kesto minuuttia Sisältö Tunnilla oppilaat tekevät valmiiseen käsikirjoitukseen tukeutuen ryhmissä parin minuutin varjoteatteriesityksiä, jotka lopuksi esitetään koko luokalle. Esitysten teemoina ovat kulutuskulttuuri, mainonta, onnellisuus, jätteet ja ruokavalinnat. Tehtävät Jälkitehtäväksi sopii esimerkiksi katsomusaineiden tehtävä Kulutuksen eettisyys t/kulutukseneettisyys.aspx Ympäristötoimittaja 500 kiloa vuodessa jätettä Tavoite Tutustua jätteiden aiheuttamiin haasteisiin ja kirjoittaa aiheesta juttu, kolumni tai reportaasi. Kesto 45 minuutin pohjustus aiheeseen, kirjoitustyötä jatketaan tunnin jälkeen Sisältö Ympäristötoimittaja voi valita aiheeseen liittyen kiinnostavan kohteen, jota tarkkailee tekstissään. Tunnilla hyödynnetään Ympäristökoulu Polun, Sanomalehtien liiton ja WWF:n tuottamaa Ympäristötoimittaja -materiaalia. Huom! Opettaja voi toteuttaa oppitunnin myös ilman ympäristökasvattajan apua Polusta saatavan materiaalin avulla. Samaan aikaan toisaalla -näyttely Tavoite Pohtia omia arvoja ja arjen valintoja sekä kestävämpää elämäntapaa. Kesto minuuttia Sisältö Lyhyiden tarinoiden ja suurten kuvien kiehtova kokonaisuus haastaa pohtimaan omia arvoja ja arjen valintoja, jotka vaikuttavat ympäristön tilaan Itämeren valumaalueella. Onko kestävä elämäntapa meille oikeasti mahdollinen? Tehtävät Samaan aikaan toisaalla -sarjaan kuuluu näyttelyn lisäksi videoita, novelleja, tietotekstejä sekä niihin liittyviä tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista. Materiaalit on esitelty tarkemmin verkkosivulla: Tehtäviin on suositeltava tutustua opettajan johdolla sekä ennen että jälkeen näyttelyn. Luokan kanssa voi hyödyntää myös pelkästään internetissä olevia materiaaleja (esim. videot, tekstit, tehtävät). Huom! Suurikokoinen näyttely vaatii n. 40 neliön tyhjän tilan. Näyttelyn kuljetuksesta ja kuljetuksen kuluista vastaa koulu. Näyttelyn voi myös käydä katsomassa Ympäristökoulun Polun tiloissa Helsingin Kalasatamassa. Koulu järjestää ja kustantaa itse matkat.

19 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Ruokaostoksilla - ruoan ympäristövaikutukset Tavoite Oppia arvioimaan omia kulutusvalintoja. Kesto minuuttia Sisältö Tehdään ostosvalintoja ja vertaillaan tuotteiden valmistuksen aikana kuluneita luonnonvaroja ja syntyneitä hiilidioksidipäästöjä. Kotitalouden tunnille voidaan räätälöidä oppitunti, jossa suunnitellaan riperuokia ja ilmastoystävällinen lounas. Riperuokaohjeita löytyy myös täältä: Tehtävät Jälkitehtäväksi sopivat esimerkiksi fysiikan ja matematiikan tehtävä Muovikassin korvaaminen /Sivut/muovikassinkorvaaminen.aspx tai kotitalouden tehtävä Jätteen vähentäminen kotona otona.aspx Huom! Voidaan toteuttaa koulun omissa tiloissa (tarvitsee videotykin) tai Ympäristökoulu Polun tiloissa Helsingin Kalasatamassa. Tällöin koulu järjestää ja kustantaa itse matkat. Ympäristökoulu Polun tiloissa pidettävä tunti on mahdollista yhdistää Kadotetut varat -näyttelyyn 90 minuutin oppitunniksi. Kadotetut varat -näyttely Tavoite Ymmärtää kulutuksen ympäristövaikutuksia. Kesto 45 minuuttia Sisältö Tutustutaan ryhmissä erilaisten tuoteryhmien elinkaariin, jätteen välttämiseen, kulutusvalintoihin ja ekologisiin selkäreppuihin toiminnallisilla pisteillä. Tehtävät Jälkitehtäväksi sopivat esimerkiksi matematiikan, fysiikan ja kemian tehtävät /Sivut/default.aspx tai biologian ja maantiedon tehtävä Teollisuusmaiden kulutusvertailu ulutusvertailu.aspx Huom! Toteutetaan Ympäristökoulu Polun tiloissa Helsingin Kalasatamassa. Koulu järjestää ja kustantaa itse matkat. Näyttely on mahdollista yhdistää SimShop-pajaan 90 minuutin oppitunniksi.

20 20 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Muu toiminta 4.1 Pajapäivät Pajapäivät ovat mieleenpainuva tapa syventää ympäristöasioiden käsittelyä koulussa ja hyvä lisä kummikouluvuoteen. Pajapäivän järjestäminen kuuluu yläkoulujen kummikouluohjelmaan, mutta se sopii erinomaisesti myös alakouluille. Pajapäivän suunnittelemiseen ja toteuttamiseen voi käyttää ympäristökasvattajan tunteja (tähän on varattuna neljä tuntia). Pajojen toteuttaminen ei kuitenkaan välttämättä vaadi ympäristökasvattajan läsnäoloa. Pajapäiviä voidaan viettää koulussa joko yhtenä päivänä tai luokka-asteittain esimerkiksi kolmena päivänä. Alla on lueteltu erilaisia ideoita helpottamaan pajapäivän järjestämistä. Kaikki pajaideat ja materiaalit on suunniteltu siten, että opettajien on mahdollista vetää työpajoja niiden pohjalta ilman suuria ennakkovalmisteluja. Pajapäiväideat Kaikkien työpajojen teemana on kohtuullinen kulutus. Osa työpajoista on tiedollisia ja toiminnallisia, osa leikkipajoja sekä osa kädentaito- ja taideainepajoja. Pajat on jaoteltu suuntaaantavasti luokka-asteiden mukaan. Pajamallit sisältävät kaikki tarvittavat ohjeet opettajaa varten. Tiedollisena pajana voidaan toteuttaa myös mikä tahansa tehtävä HSY:n Fiksu-sivuilta hsy.fi/fiksu. Lisää pajaideoita löytyy HSY:n Fiksu-sivustolta osiosta Koulun arki ja juhla: spx.

21 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Pajoissa käytettävät materiaalit (esimerkiksi vanhat t-paidat) ovat yleensä helposti saatavilla ja oppilaat voivat tuoda ne kotoa. Perustarvikkeet (kuten sakset ja liima) löytyvät koulusta. Ainoastaan pajassa lompakko juomatölkistä tarvitaan erikseen hankittavaa tarranauhaa. Huom! Kädentaito- ja taideaineiden yhteydessä tulee tuoda esiin myös tiedollista puolta ja painottaa uusiomateriaalien käytön merkitystä, jotta pajojen perusidea ei jää pelkästään mukavaksi puuhasteluksi. Vanhasta materiaalista valmistetut tuotteet eivät kuluta ympäristöä samalla tavalla kuin uudet kaupasta hankitut materiaalit. Tavoitteena on valmistaa jotain hyödyllistä ja tarkoituksenmukaista. Leludraama (luokat 1-3) Opettajan vetämässä ohjelmassa eläydytään lelujen maailmaan leikkien ja tarinan avulla. Työpajan teemana on kohtuullinen kuluttaminen ja tarkoituksena on pohtia lelujen merkitystä ja hankintaa. Valmis opetusmateriaalipaketti Vihreää draamaa lelumaassa sisältää draamaohjelmat Lelumaan tulevaisuus vaarassa ja Lelukoira Tatun avunpyyntö. Työpaja kestää noin 60 minuuttia. Materiaali on tämän kansion liitteenä Ja sen voi myös ladata osoitteesta: Tietokilpailu ja panttileikki (luokat 1-3) Tietokilpailussa oppilaat jakautuvat pieniin ryhmiin ja vastaavat kirjallisesti opettajan esittämään kymmeneen jäteaiheiseen kysymykseen. Kysymykset käydään lopuksi yhteisesti läpi ja lasketaan yhteen oikeat vastaukset. Voittajaryhmä saa esimerkiksi lähteä ensimmäisenä ruokailuun tai välitunnille, tai saa muilta raikuvat aplodit. Panttileikissä kisataan leikkimielisesti lajittelutiedoissa ja vastuullisen kulutuksen taidoissa. Tietokilpailu jätteistä Kysymykset ja vastaukset 1. Mitä sanomalehdelle tapahtuu, kun se viedään paperinkeräysastiaan? Siitä valmistetaan uutta paperia paperitehtaassa. 2. Mistä muovi on valmistettu? Öljystä. 3. Mistä rautaa saadaan? Kaivetaan maasta metallikaivoksissa ja metallin kierrätyksestä. 4. Mitä kompostimadot tekevät biojätteille? Syövät niitä ja tekevät niistä multaa. 5. Mitä perunankuorille tapahtuu kompostissa? Niistä tulee multaa. 6. Mitä materiaalia tai raaka-ainetta säästämme, kun säästämme paperia? Puuta. 7. Miksi kännykän akkua ei saa heittää roskikseen? Se on vaarallista jätettä ja sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. 8. Mistä lasi valmistetaan? Hiekasta. 9. Voiko roskien määrää vähentää poimimalla roskan maasta? Ei, sillä ne eivät häviä keräämällä vaan siirtyvät maasta roskikseen. 10. Mitä kierrätetyistä maitopurkeista valmistetaan? Vessapaperirullia.

22 22 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 Panttileikki Leikinvetäjällä (opettajalla) on etukäteen paperilapuille kirjoitettuja kysymyksiä. Osallistujat antavat leikinvetäjälle jonkin pantin, kuten penaalin, reppumaskotin tai avaimenperän. Pantit kerätään yhteen kasaan. Leikinvetäjä ottaa silmät suljettuna panttikasasta ensimmäisen pantin. Pantin omistaja ottaa niin ikään sokkona paperilappujen joukosta yhden ja lukee saamansa kysymyksen ääneen. Jotta pantin omistaja saisi panttinsa takaisin, hänen on vastattava oikein lapusta lukemaansa kysymykseen. Jos hän epäonnistuu tehtävässä, kysymys palautetaan paperilappujen joukkoon ja pantti jää odottamaan seuraavaa lunastuskertaa. Edellinen vastausvuorossa ollut leikkijä ottaa silmät suljettuina panttikasasta seuraavan pantin ja leikki jatkuu, kunnes kaikki ovat saaneet takaisin oman panttinsa. Esimerkkikysymyksiä: - Luettele kolme eri lajitteluastiaa. - Kerro, mitä jätteitä omassa luokassa lajitellaan. - Millaisia jätteitä koulussa/luokassa syntyy? Luettele viisi esimerkkiä. - Missä on koulun lähin kierrätyspiste? - Mitä voit askarrella metallitölkeistä? - Miksi eläimet eivät tarvitse roskapussia? - Mihin sekajätteet päätyvät? - Mitä biojätteestä tulee, kun se lajitellaan? - Mitä luonnonmateriaalia säästetään, kun kierrätetään paperia? - Miten banaanit kannattaa pakata kaupassa? - Mikä on parempi vaihtoehto muovipussille? - Millaisista karkeista tulee vähiten roskaa? - Millaisesta ruoasta tulee vähiten roskaa? - Mitä ei tarvitse ostaa kaupasta omaksi, vaan voi lainata tai vuokrata? Yksi esimerkki. - Mitä tavaroita voi hankkia käytettyinä? - Mistä voi ostaa vanhoja tavaroita? - Nimeä yksi kotoa löytyvä turha tavara. - Mitä voi tehdä pieneksi jääneelle vaatteelle? Yksi esimerkki. Ulkoleikkejä (luokat 1-3) Alla esiteltyjen leikkien lisäksi pajapäiviin sopivia leikkejä löytyy mm. Ympäristökoulu Polun Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri materiaalista sekä siihen liittyvästä opettajan lisämateriaalista. Materiaalit ovat tämän kansion liitteenä ja ne voi myös ladata osoitteesta: Onko Eikka Etevä kotona? Idea on sama kuin tervapadassa, eli juostaan piirin ympäri ja joka ehtii viimeisenä vapaalle paikalle, jää kiertämään rinkiä vastapäivään. Rinkiä kiertävä koputtaa jonkun olkapäälle ja kysyy: Onko Eikka kotona?. Jos vastaus on Kyllä niin molemmat lähtevät juoksemaan vastakkaisiin suuntiin ja yrittävät ehtiä vapaalle paikalle. Jos taas vastaus on Ei, niin vastaaja joutuu keksimään selityksen siihen missä Eikka on. Vastauksen tulee liittyä ympäristötekoihin (esimerkiksi: lajittelemassa, kirppiksellä tai vuokraamassa dvd:tä). Lajitteluleikki Maa-meri-laiva periaatteella 1. versio Maahan piirretään kolme viivaa, jotka nimetään haluttujen roska-astioiden mukaan, esimerkiksi bio-, kartonki- ja vaarallinen jäte. Ennen aloitusta kerrataan, mitä jätettä mihinkin astiaan

23 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN saa laittaa. Osallistujat asettuvat riviin saman viivan taakse. Ohjaaja huutaa jonkun roskan nimen ja leikkijöiden pitää juosta sille viivalle, jonne roska kuuluu. Väärälle viivalle menevä juoksija putoaa pois pelistä. Leikin voittaa viimeiseksi jäljelle jäänyt juoksija. Hän saa seuraavalla kierroksella olla leikin vetäjä. 2. versio Maahan piirrettyjen viivojen sijaan roskiksiksi valitaan huutoetäisyydellä olevia kohteita, kuten lipputanko, suuri koivu tai hiekkalaatikko. Peliin voi ottaa mukaan lajitteluastioiden lisäksi myös tavaroiden uudelleenkäytön ja kierrätyskeskuksen. 3. versio Leikitään edellisen tavoin hippana. Ohjaaja huutaa roska-astian nimen, jonne juostaan turvaan hipan yrittäessä ottaa juoksijoita kiinni. Kiinni jääneet muuttuvat myös hipoiksi. Leikki loppuu sitten, kun viimeinenkin leikkijä on saatu kiinni. Shoppailuhysteriavirustesti Oletteko sairastuneet shoppailuhysteriaan? Asettukaa riviin isohkoon tilaan ja tehkää virustesti. Virus on iskenyt pahimmin niihin, jotka liikkuvat vähiten. Miettikää lopuksi mahdollisia parannuskeinoja tartunnan saaneille henkilöille. Testi toimii näin: A-vastaus: astutaan kaksi askelta eteenpäin. B-vastaus: astutaan yksi askel eteenpäin. C-vastaus: pysytään paikoillaan. Kysymykset: 1. Kuinka usein ostat tavaran, lelun tai vaatteen, joka tuntuu jälkeenpäin turhalta ja tylsältä? A. Kerran vuodessa. B. Kerran kuukaudessa. C. Melkein joka kerta, kun käyn kaupassa. 2. Kuinka usein pyydät vanhemmilta lisää rahaa ostoksiin? A. En koskaan. B. Noin kerran kuukaudessa. C. Joka viikko. 3. Kuinka usein sinun tekee mielesi ostaa jotain uutta? A. Pari kertaa vuodessa, en seuraa uutuuksia. B. Silloin tällöin. C. Aina, kun uusia tuotteita tulee kauppoihin. 4. Kuinka usein leikit kavereiden kanssa jotain, mihin ette tarvitse leluja? A. Joka päivä. B. Kerran viikossa. C. En ole tehnyt sellaista koskaan. 5. Kuinka usein tulet kotiin tyhjin käsin kaupasta, koska et ostanut mitään? A. Usein, kun en ole löytänyt, mitä etsin. B. Kerran viikossa. C. En koskaan, sillä haluan ja saan aina jotain uutta. 6. Mikä on mielestäsi paras syntymäpäivälahja? A. Hauska retki kavereiden seurassa.

24 24 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 B. Rahaa, jotta voi ostaa, mitä tarvitsee. C. Paljon kauniita paketteja, joissa on pientä tavaraa. 7. Miten usein katselet mainoksia, jotka innostavat sinua ostamaan jotain uutta? A. Aika harvoin, koska mainokset eivät kiinnosta minua. B. Aika usein, koska näen mainoksia joka puolella. C. Monta kertaa päivässä. Sanomalehtiaskartelua (luokat 1-3) Sanomalehtihattuja Sanomalehtihattujen taitteluohjeita (Pillerihattu ja muunnokset sanomalehdestä) löytyy osoitteessa Biojätepussi Sanomalehdestä tehdyn biojätepussin taitteluohje löytyy videolla osoitteesta: Sanomalehtikala Kalan askarteluohje ja muita paperiaskarteluohjeita löytyy osoitteesta: alle/paperi

25 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Ympäristötaidepaja ulkona (luokat 1-6) Ympäristötaiteen teossa voidaan käyttää luonnonmateriaaleja kuten syksyn lehtiä, lunta ja jäätä. Työt voivat olla etukäteen tarkkaan suunniteltuja tai niitä voi tehdä hetken inspiraatiosta. Työhön voidaan yhdistää toiselle annettu aineeton ilo, jolloin työn voi toteuttaa esimerkiksi vanhainkodin, palvelutalon, kirjaston tai päiväkodin pihassa. Kierrätystaidepaja sisällä: Muovivyöry-kollaasi (luokat 1-6) Koulun yhteistiloihin valmistettava kollaasi, jonka toteutuksessa käytetään esimerkiksi kierrätys- ja uudelleenkäyttömateriaalia. Työn teon yhteydessä kannattaa tuoda selkeästi esille aihe, johon koulussa halutaan kiinnittää huomiota; esimerkiksi harkitse ennen kuin ostat/hankit tai turhat tavarat kuormittavat ympäristöä. Työllä pitää olla tukeva pohja, johon on piirretty valmiin kuvan/tekstin ääriviivat. Jokainen tuo työtä varten kotoa ennalta sovittua materiaalia tai muuta pienikokoista turhaa tavaraa. Tavara kannattaa lajitella ennen aloitusta värien mukaan. Luokat liimaavat tavaroita paikoilleen omalla vuorollaan ja valmistavat työstä yhteisen kokonaisuuden. Työllä kannattaa olla sama ohjaaja koko päivän, tai etukäteen mietityt erittäin selkeät ohjeet. Työn inspiroinnissa voi käyttää taiteilija Kaisa Salmen vuonna 2010 Kamppiin Narinkkatorille rakentamaa muovitavarasta ja jätteestä koostuvaa hätkähdyttävää Muovivyöry tilataideteosta. Kampin kauppakeskuksen edessä sijaitseva teos ihmetytti ohikulkijoita; Muovivyörystä löytyi sekä käyttökelvotonta romua että käyttökelpoista tavaraa. Ympäristötaideteoksen luomiseen osallistui Salmen lisäksi joukko nuoria, jotka työstivät muovijätteistä omia muotokuviaan. 10_asti.html. Kuvat: Henna Raatikainen Lajittele pelaten ja tanssien! (luokat 1-9) Netissä on monenlaisia jätteiden vähentämiseen, lajittelutaitoihin tai kestävään kulutukseen liittyviä pelejä ja testejä, joiden avulla voi oppia uutta ja testata osaamista. Katso lisätietoa ja linkkejä kappaleesta 7.4. Toimittajapaja (luokat 3-9) Yksi luokka tai toimitusryhmä seuraa oppitunnin tai koko teemapäivän ajan pajatoimintaa. Pajoista otetaan valokuvia ja haastatellaan pajoihin osallistuvia oppilaita ja opettajia. Materiaalista voi koostaa jutun koulun lehteen, nettisivuille tai paikallislehteen. Työn voi koota myös posteriksi

26 26 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 koulun seinälle tai tehdä aiheesta päivänavauksen. Kuvattuja töitä voidaan esitellä suurelle yleisölle esimerkiksi opetusalan messuilla ja kummikouluopettajien verkostotapaamisessa. Ehdotuksia tiedon koostamiseen alakouluille: 1. Pajan nimi ja lyhyt kuvaus pajasta 2. Osallistuva luokka ja opettaja 3. Kysymyksiä kahdelle oppilaalle ja opettajalle a. Minkä ympäristöasian opit pajassa? b. Mikä pajassa on ollut hauskinta? c. Mitä aiot kertoa pajasta kotona? d. Olisiko samanlainen päivä kiva toteuttaa joka vuosi? Yläkouluilla pajapäivässä voi toteuttaa ympäristötoimittaja-oppituntikokonaisuuden. Tarkoituksena on tutustua jätteiden aiheuttamiin haasteisiin ja kirjoittaa aiheesta juttu, kolumni tai reportaasi. Lisää tietoa kappaleessa kohdassa Ympäristötoimittaja 500 kiloa vuodessa jätettä. Nettipaja (luokat 4-9) Nettipaja järjestetään ATK-luokassa. Pajassa oppilaat pääsevät pelaamaan ympäristöaiheisia verkkopelejä ja tekemään testejä. Hyviä pelejä ja testejä löytyy mm: - HSY:n Fiksu -sivustolla - Kulutus.fi -sivustolla - Kuusakoski Oy:n Kierrätä helposti -sivulla - Ilmastodieetti - Paperinkeräys Oy:n sivuilla Alustukseksi tai lopetukseksi voidaan katsoa seuraavia videoita: - Rojupöhö-nukketeatteri (sopii parhaiten 1 2 luokille) - Onnea ostamatta -ohjelmasarja, johon kuuluu seitsemän 5 6 minuutin mittaista kulutusta eri näkökulmista käsittelevää ohjelmaa. Ohjelmat sisältävän cd:n voi tilata Ympäristökoulu Polusta tai katsoa osoitteesta u_lukio_ja_ammatilliset_opinnot - Tietoiskuja kierrättämisestä Helsingin ympäristökeskuksen sivuilla. Näyttely sisältää neljä tarinaa kierrättämisestä. Näyttelyn videot on suunnitellut ja toteuttanut Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhteistyökumppaninaan Helsingin kaupungin ympäristökeskus. /Asiakaspalvelu/Verkkon_yttelyt/Tietoiskut - Julian valinta -video. Video kertoo kuvitteellisen tarinan keväällä 2007 syntyneestä tyttövauvasta, joka oli pääkaupunkiseudun miljoonas asukas. Hänen elämäänsä seurataan vuoteen 2030 saakka. Samalla esitellään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksia Helsingin seudulla. - Opettaja tv:n Roskisrottasarja. Roskisrotta (5x15 min) on 7-10-vuotiaille tarkoitettu kierrätysseikkailu. Sarjassa selviää, mistä ihan tavalliset tavarat tulevat ja mihin ne menevät. Paljon opitaan myös käymällä eri materiaalien syntypaikoissa sekä kierrätyspisteissä. Lisää linkkejä löytyy kappaleesta 7.4.

27 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Samaan aikaan toisaalla (luokat 7-9) Samaan aikaan toisaalla on COBWEB-hankkeessa tehty näyttely lisämateriaaleineen. Sen tarkoituksena on pohtia omia arvoja ja arjen valintoja sekä kestävämpää elämäntapaa. Opettaja voi vetää pajan ilman ympäristökasvattajan apua, joko tilaamalla koululle näyttelyn tai käyttämällä pelkästään Samaan aikaan toisaalla -sarjan lisämateriaaleja. Katso lisätietoa oppituntikokonaisuuksien esittelylistasta, kappale kohta Samaan aikaan toisaalla -näyttely. Omat kulutusvalinnat (luokat 7-9) Omilla valinnoilla voi vaikuttaa todellakin! Kulutusvalinnat ohjailevat tuottajamarkkinoita, sitä tarjotaan mitä kysytään. Tässä pajassa voidaan pohtia omien valintojen merkitystä ympäristön ja eettisten asioiden kannalta. Pajan toteutukseen löytyy runsaasti valmiita materiaaleja, joita voi ladata tai lainata opetuskäyttöön. Tässä joitain ideoita: Pajassa voidaan - tutustua tuotteiden elinkaariin alkaen aina raaka-ainetuotannosta tuotteen loppusijoitukseen. Esimerkiksi farkkujen elinkaari tulee havainnolliseksi animaation avulla: - tehdä kulutustesti (Liite 3): jonka avulla voidaan pohtia millaisia kulutusvalintoja kukin tekee ja mikä olisi ympäristön kannalta järkevää, - pohtia eettisiä kulutusvalintoja ja suorittaa globaalin kuluttajan ajokortti. Globaalin kuluttajan foorumi ajokorttia varten löytyy Eettisen kaupan puolesta Eetti ry:n sivuilta Pajaa varten voi Repu:lta lainata myös Kännykkäsi todellinen hinta -elokuvan matkapuhelinten tekijöistä ja kierrättäjistä. Elokuva on tuotettu osana Make IT fair -hanketta, jonka sivuilta löytyy elokuvasta lisätietoja sekä verkkotehtäviä (http://www.makeitfair.fi/koulut), - keskustella onnellisuudesta Onnea ostamatta -ohjelmasarjan avulla: u_lukio_ja_ammatilliset_opinnot tai - tutustua Vastamainosnäyttelyyn, jonka voi lainata Ympäristökoulu Polusta, tai tehdä omia vastamainoksia kestävämmän kulutuksen puolesta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston materiaalia kuluttajakasvatukseen: Myös Fiksu-materiaalista löytyviä aineistoja ja tehtäviä voi hyödyntää pajassa. Esimerkkinä historiaan ja yhteiskuntaoppiin liittyvä tehtävä vaikuttamisen mahdollisuuksista: ahdollisuudet.aspx Aineeton lahja (luokat 1-9) Aineettoman lahjan voi antaa kenelle vaan ja se ilahduttaa usein antajaansa ja saajaa enemmän kuin perinteinen tavaralahja. Aineeton lahja voi olla vaikkapa: - aamupala äidille - siivouslahja mummolle - auton imurointilahja isälle tai - kirjastokäynti tai pyöräretki pikkusisarelle - elokuvailta ystävän kanssa

28 28 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 Korttipohjan voi toteuttaa tukevalle kartongille kauniista lehtileikkeistä tai kangastilkuista. Kirjoita tai piirrä lahjoitettava asia toiselle puolelle korttia. Aikakauslehdestä tai julisteesta voi myös taitella kirjekuoren lahjakortille. Vaatteiden tuunauspaja ja muotinäytös (luokat 4-9) Vaatteita voi tuunata äärettömän monella tapaa eikä uusia vaatteita aina tarvitse hankkia. Vanhoja vaatteita voi yhdistellä uusiksi tai paikata näyttävällä koristeella uudenveroiseksi. Esimerkiksi T- paidan tuunauksessa vanha paita uudistuu yksinkertaisesti kiinnittämällä siihen toisesta vanhasta paidasta tai muusta kankaasta leikattu kuva. Tuunattujen vaatteiden esittämiseksi voidaan järjestää muotinäytös. Tuunausvinkkejä löytyy internetistä rajattomasti, hyviä linkkejä sekä opas on esitelty kappaleessa 7.3.

29 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Tee vanhasta uutta (luokat 4-9) Kierrätysmateriaalista voi valmistaa monenlaisia hyödykkeitä. Tässä pari esimerkkiä: Julisteista lahjapusseja - Vanhoista julisteista, lahjapapereista ja esim. tapetista voi taitella lahjapusseja biojätepussin taitteluohjeella. - Lisäksi tarvitset narua, nitojan ja rei ittimen. - Pussin voi tehdä myös sanomalehdestä ja liimata siihen leikekuvia. - Pussit sopivat esimerkiksi lahjakasseiksi syntymäpäivä- ja joululahjoille Video ja taitteluohje osoitteessa: Taitteluohjeen löydät myös täältä: Sivut/Biojatteen_pakkaaminen.aspx Lompakko juomatölkistä - Valmistetaan pestystä litran/puolentoista litran mehu- tai maitotölkistä lompakko. - Tarvitset sakset, nitojan ja teipattavaa tarranauhaa sekä halutessasi viimeistelyä varten liimaa ja kanttinauhaa. Ohjeet videona osoitteessa Ohjeet Powerpoint esityksenä osoitteessa Polkupyörän korjaus- ja huoltopaja (luokat 7-9) Työpajassa voidaan huoltaa pyörät kesäksi kuntoon tai talviteloille. Samalla pajassa opitaan helppoja huoltotoimia, joita oppilaat voivat itsekin tehdä pitääkseen pyörän kunnossa. Lista keskeisistä huoltotoimista löytyy esimerkiksi luontoon.fi-sivustolta: x. Kattava perusopas pyöränhuoltoon ja korjaukseen on myös Fred Milsonin Polkupyöräkirja (2010). Vinkki! Vanhempainyhdistys tai muu organisoiva ryhmä voi paja- tai teemapäivän ohessa järjestää esimerkiksi urheiluvälinekirpputorin. Monet urheilulajit ovat välinelajeja ja välineiden hankinta on suuri menoerä lasten ja nuorten perheissä. Uusien välineiden valmistaminen kuluttaa luonnonvaroja ja roskiin heitetyt käyttökelpoiset välineet kuormittavat ympäristöä. Välineiden uudelleenkäytön edistäminen on helposti toteutettava ympäristöteko.

30 30 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Vierailukohteet Vierailut ovat koulun omatoimisesti järjestettävissä. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus HSY tarjoaa mahdollisuuden vierailla Pohjoismaiden suurimmassa jätteenkäsittelykeskuksessa Espoossa. Mielenkiintoisella ja silmiä avaavalla vierailulla esitellään mm. Sortti-asema, kompostointilaitos, kaasuvoimala ja sekajätteen täyttöalue. Nykyään HSY kuljettaa sekajätteen Vantaan Energian jätevoimalaan, jossa se hyödynnetään kaukolämmöksi ja sähköksi. Retkeen kuluu aikaa kaksi tuntia. Opastus on koululle maksutonta ja sen järjestää Ympäristökoulu Polku. Huom! Koulu järjestää ja kustantaa bussikuljetuksen itse. Kysy lisää ympäristökasvattajalta. Alakouluille vierailun jälkitehtäviksi sopii esimerkiksi äidinkielen tehtävä Ainekirjoitus vanhoista esineistä sta.aspx Yläkouluille jälkitehtäväksi sopivat puolestaan biologian ja maantiedon tehtävä Turhat tavarat px sekä kotitalouden tehtävä Jätteen vähentäminen kotona Vierailun innoittamana kouluun voidaan perustaa jätenäyttely vaikkapa kierrätyskelpoisista jätteistä. Näyttelyyn voivat tutustua koulun muut luokat, henkilökunta ja oppilaiden vanhemmat. Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitos HSY:n vesihuolto järjestää opastuksia yläkoululaisille Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon Helsingissä. Huom! Turvallisuussyistä seitsemäsluokkalaisia nuorempia vieraita ei voida ottaa puhdistamolle. Ryhmän enimmäiskoko on 25 henkilöä. Vierailun kesto on noin 1,5 tuntia. Voit varata vierailun täältä (tee varaus vähintään kaksi viikkoa etukäteen): Osoite: Viikinmäen jätevedenpuhdistamo, Hernepellontie 24, Helsinki

31 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kaupoissa kannattaa vierailla omatoimisesti. Ohjeet ja valmiit tutustumislomakkeet löytyvät osoitteessa Vierailun jälkitehtävänä voidaan pohtia luokan kanssa mitä turhaa tavaraa itsellä on, ja mitä itse voisi lahjoittaa ja kenelle. Lisäksi oppilaiden kanssa voi miettiä mitä voisi ostaa käytettynä uuden sijaan. Fiksu-sivuilta jälkitehtäviksi sopivat alakouluille äidinkielen tehtävä Ainekirjoitus vanhoista esineistä : sta.aspx ja yläkouluille taito- ja taideaineiden tehtävä Jätteen vähentäminen käsityössä : 4.3 Kurssit HSY tarjoaa kasvattajille Polun toteuttamia maksuttomia ympäristökasvatuskursseja, jotka tukevat myös kummikoulutoimintaa. Tutustukaa kurssitarjontaan liitteenä olevasta Luonto- ja ympäristökoulujen kurssit -esitteestä tai verkossa osoitteessa

32 32 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Kummikouluohjelman aikataulu Alla suuntaa antava aikataulu. Koulu voi kopioida ja täydentää aikataulun tyhjälle pohjalle. Aikataulu kannattaa laittaa esille näkyvälle paikalle. Toimenpide Ajankohta Toteuttaja Ohjelman käynnistys - ympäristötiimin kokous, ohjelma käyntiin ja teeman esittely touko- elokuu pvm: opettajien ympäristötiimi ja ympäristökasvattaja - ympäristöryhmän tapaaminen, ohjelma käyntiin ja teeman esittely touko- elokuu pvm: oppilaiden ympäristöryhmä ja ympäristökasvattaja - lähtötilanteen kartoitus - jätemäärät - kulutustottumukset - lajitteluosaaminen syyskuu vko: Ohjelman suunnittelu - tavoitteiden asettaminen lokakuu vko: - puolikas koulutuspäivä (esim. VESO) opettajille - ympäristöryhmän toiminta, ohjelman näkyvyys koulussa Ohjelman toteutus - koko koulun aloitustilaisuus tai päivänavaus lokakuu pvm: lokakuu vko: ympäristöryhmän koordinoima, oppilaiden toteuttama ympäristötiimi ja ympäristöryhmä opettajat ja ympäristökasvattaja ympäristöryhmä ja ympäristökasvattaja syys-lokakuu pvm: oppilaat, opettajat, ympäristökasvattaja - teemapäivä, esim. lauantaikoulupäivä loka-toukokuu opettajat pvm: - oppitunnit loka-toukokuu ympäristökasvattaja luokalle kerrallaan - vierailut loka-toukokuu ulkopuolinen opas luokalle kerrallaan - pajapäivä loka-toukokuu pvm: - teemapäivät vuosikalenterin loka-toukokuu mukaan Ohjelman lopetus - lopputilanteen kartoitus toukokuu - jätemäärät vko: - kulutustottumukset - lajitteluosaaminen - palautteen keruu huhtikuu vko: - yhteenveto tuloksista, tiedoksi kaikille kouluille, tunnit seuraavalle vuodelle huhti-toukokuu vko: - päätös kevätjuhlissa touko-kesäkuu pvm: - diplomi koululle toukokuu vko: opettajat ympäristötiimi ja ympäristöryhmä ympäristöryhmän koordinoima, oppilaiden toteuttama HSY ja Polku ympäristökasvattaja koko koulu HSY ja Polku

33 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Apua alku- ja loppukartoitukseen Jätemäärien ja kulutustottumusten kartoitus on hyvä lähtölaukaus kummikouluohjelmalle. Kartoitus tehdään kummikouluvuoden aluksi ja toistetaan vuoden lopuksi, jotta pääsette näkemään työnne tulokset selkeämmin. Tämän kansion liitteenä olevat kartoituslomakkeet toimivat apuna tietojen keräämisessä. Kartoituslomakkeet sopivat sekä oppilaiden että henkilökunnan käyttöön. Lomakkeita voi myös käyttää soveltuvin osin tai osana itse tehtyä kartoituslomaketta. Liitteenä löytyvät kartoituslomakkeet: - Jätteen vähentäjän tutkimukset, oppilaiden käyttöön (Liite 4) - Parhaat käytännöt oppilaitoksessa -tarkistuslistat oppilaitoksessa työskentelevälle ja ympäristötyöryhmälle, henkilökunnan käyttöön (Liite 6) - Keke koulussa -oppaan kartoituslomakkeet, sekä henkilökunnan että oppilaiden käyttöön (Liite 7) - HSY:n käyttämä kartoituslomake jätemäärien seurantaan, kouluisännän tai seurannasta vastaavan käyttöön (Liite 8) Kartoitusten tavoitteena on kartoittaa koulun tilannetta ja selvittää yhdessä, missä voitaisiin parantaa. Erityisesti ruokajätteen määrää olisi hyvä kartoittaa. Tutkimukset ovat hyvä keino motivoida oppilaita osallistumaan koulun ympäristötyöhön. Kartoitustyössä voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää kameroita, nauhureita ja tietokoneita, mutta vain kynä ja paperi ovat välttämättömiä. Haastateltaville voidaan antaa kysymykset etukäteen esimerkiksi henkilökunnan infossa. Kartoitusten tuloksia esitellään koulussa mahdollisimman laajasti. Oppilaat voivat kertoa tehdyistä tutkimuksista esimerkiksi tietoiskuina keskusradiossa, ilmoitustaululla tai koulun sisäisillä verkkosivuilla. Tuloksista tulee tiedottaa myös henkilökunnalle ja vanhemmille. Alkukartoituksen perusteella asetetaan vuoden tavoitteet (ainakin biojätteen ja paperinkulutuksen määrän vähentämiseksi) ja loppukartoituksessa nähdään tavoitteiden toteutuminen. PETRA-JÄTEVERTAILU KÄYTÄNNÖLLINEN TYÖKALU KOULUILLE Petra -jätevertailu on maksuton palvelu oppilaitosten jätemäärien ja hyötykäytön seurantaan. Petran avulla koulu voi seurata jätemääriensä kehitystä vuositasolla ja verrata tietojaan muiden koulujen keskiarvoon. Tarkimmat jätetiedot saa punnitsemalla tai jäteraporttien (esim. jätelaskut) perusteella. Jätemääriä voi arvioida myös jäteastioiden täyttöasteen perusteella. Koulun tiedot voi kerätä esimerkiksi ohjattuna ryhmätyönä ja sopia, että opettaja, kouluisäntä tai muu vastuuhenkilö syöttää tiedot järjestelmään. Vaihtoehtoisesti opettaja, kouluisäntä tai muu vastuuhenkilö kokoaa jätetiedot raporteista ja oppilaat tekevät tarpeen mukaan punnituksia tai seuraavat astioiden täyttöastetta tulosten täsmentämiseksi. Seuranta on hyvä tehdä vuosittain. On huomioitava, että Petraan viedyt jätetiedot näkyvät siellä vasta seuraavan vuoden puolella. Tutustu Petraan tarkemmin suora linkki oppilaitoksille

34 34 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Materiaalit ja lisätiedon lähteet 7.1 Apua koulun ympäristötyöhön Parhaat käytännöt oppilaitoksessa -malli HSY:n Parhaat käytännöt oppilaitoksessa -malliin on koottu hyviä käytäntöjä jätteen vähentämiseksi. Mallin pohjalta voi rakentaa ympäristöohjelman ja se sisältää ohjeet ympäristöryhmän työskentelyyn. Tarkistuslistoissa on käytännön vinkkejä ja ideoita koulun vähäjätteiseen arkeen. Keke koulussa kestävän kehityksen opas Kestävän kehityksen ohjelma on työväline kestävän elämäntavan oppimiseen. Oppaassa kerrotaan kuinka koko kouluyhteisö voi osallistua ohjelman rakentamiseen ja esitellään runsaasti esimerkkejä. Oppaan nettisivuilla on myös valmiita sähköisesti täytettäviä lomakkeita, mm. kartoitusten tekoon. Vihreä lippu Tietoa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmasta Vihreästä lipusta. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Ympäristökoulu Polun kurssit kasvattajille Ympäristökoulu Polku tarjoaa kasvattajille maksuttomia HSY:n rahoittamia ympäristökasvatuskursseja, jotka tukevat kummikoulutoimintaa. Kurssitarjontaan voi tutustua osoitteessa: 7.2 Ladattavia opetusmateriaaleja HSY:n Fiksu oppimateriaalit HSY:n Fiksu vähentää jätettä -sivustolle on koottu tehtäviä jätteen synnyn ehkäisystä oppilaalle eri oppiaineisiin, tietoa opettajille ja muulle henkilökunnalle. Tehtävien tueksi on koottu artikkeleja, tarinoita, kuvia ja kalvoja. Oppimateriaalia löytyy esiopetuksesta lukioon: Ympäristökoulu Polun sivut Sivulle on koottu Kierrätyskeskuksessa tuotettuja neuvontamateriaaleja ja julkaisuja: 4V- hankkeen materiaalisivut Sivulle on koottu hankkeessa julkaistuja monipuolisia materiaaleja kestävän kehityksen kasvatukseen:

35 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN WWF:n materiaalipankki WWF:n materiaalipankista löytyy runsaasti maksuttomia materiaaleja ympäristökasvatukseen tai kestävän kehityksen kasvatukseen. Ruokatiedon oppimateriaali Tietoa ja tehtäviä ruuan reitistä: Vesikoulu Vesikoulussa tutustutaan Vesivillen kaupungin vesihuoltoon. Mistä vesi tulee hanaan? Miten ja miksi juomavettä puhdistetaan? Mitä tapahtuu viemäriin menneelle vedelle? Miten ja miksi jätevesiä puhdistetaan: Eettinen kuluttaja Globaalin kuluttajan foorumi ja materiaali ajokorttia varten löytyy Eettisen kaupan puolesta ry:n sivuilta: Samaan aikaan toisaalla Videoita, novelleja, tietotekstejä sekä niihin liittyviä tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista: Unohdetut varoitusmerkit ja vaaralliset jätteet Unohdetut varoitusmerkit -kampanja kemikaalien varoitusmerkeistä ja niiden muuttumisesta on suunnattu erityisesti nuorille. Kampanjan kotisivuilta löytyy materiaalia, sarjakuvia, julisteita ja kolme erilaista filmiä. Tietoa vaarallisista jätteistä: 7.3 Tuunausideoita ja musiikkia Kierrätyskeskuksen askarteluopas luonnonvarojen säästäjälle Paljon ideoita ja ohjeita luovaan työskentelyyn Näprä Kierrätyskeskuksen kädentaitopalvelu Näprä järjestää askartelupajoja tilauksesta ja myy kierrätysaskartelutarvikkeita. Näprällä on myös ilmaistukku, josta oppilaitokset voivat hakea kierrätysaskartelumateriaalia ilmaiseksi. Punomo Käsityöideoita kestävän kehityksen hengessä Roimamusiikki Mikko Perkoilan kierrätyssoittimien rakennusohjeita ja ääninäytteitä Vanhojen vaatteiden uusi elämä Laura Wilhelmin opas Olipa kerran housunpuntti. Vanhojen vaatteiden uusi elämä (2011).

36 36 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 UFF:n kirja Käsinuket kertovat Kirjassa on hyviä käsinukkeohjeita muun muassa parittomien sukkien ja hanskojen varalle. Pirkanmaan jätehuollon uusisatsi (alakouluille) Uusi satsi -pakettiin on koottu lauluja, leikkejä ja asiaa jätteistä Krääsä-räppi (alakouluille) Sanat krääsäräppiin Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri, opettajan lisämateriaali (alakouluille) Materiaalin sivuilla on vanhoja lauluja uusin sanoin 7.4 Pelit ja testit HSY:n Fiksu-sivuston testit Fiksu -sivuilla on mm. Fiksu kuluttaja -testi ja Sepi Suurin vähentäjä -nettipeli. Kulutus.fi pelit ja testit Kokoelma monenlaisia ympäristöaiheisia pelejä Luonto-Liiton kulutus.fi -sivuilla Kuusakoski Oy:n Kierrätä helposti Kuusakosken sivuilla on metallin sekä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrättämistä käsittelevä peli ja video Ilmastodieetti Ilmastodieetti.fi on Suomen ympäristökeskuksen verkkopalvelu, jossa voi laskea asumisesta, liikenteestä, ruuasta, jätteistä ja kulutuksesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Paperinkeräys Oy Harjoita kierrätystaitojasi pelissä, joka on suunniteltu kouluikäisten ja kaikkien asiasta innostuneiden iloksi. Eetin Reilut reitit -nettipeli Eettisen kaupan puolesta ry:n sivuilla voi pelata Reilut reitit peliä, jonka avulla voi tutustua Reilun kaupan tuotteiden alkuperään.

37 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Videot verkossa Julian valinta -video Julian valinta -video kertoo kuvitteellisen tarinan keväällä 2007 syntyneestä tyttövauvasta, joka oli pääkaupunkiseudun miljoonas asukas. Hänen elämäänsä seurataan vuoteen 2030 saakka. Samalla esitellään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksia Helsingin seudulla. Onnea ostamatta -ohjelmasarja Seitsemän 5 6 minuutin mittaista ohjelmaa käsittelevät kestävää kulutusta eri näkökulmista. Ohjelmat sisältävän rompun voi tilata Ympäristökoulun toimistolta tai katsoa osoitteesta: io_ja_ammatilliset_opinnot Tietoiskuja kierrättämisestä Helsingin ympäristökeskuksen sivuilla Näyttely sisältää neljä tarinaa kierrättämisestä. Näyttelyn videot on suunnitellut ja toteuttanut Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhteistyökumppaninaan Helsingin kaupungin ympäristökeskus Yle Oppiminen Esimerkiksi hakusanoilla lajittelu ja kierrätys aukeaa paljon hyviä videoita. Yle Oppimisen Roskisrotta-sarja (alakouluille) Roskisrotta (5-15 min) on 7-10-vuotiaille tarkoitettu kierrätysseikkailu. Sarjassa selviää, mistä ihan tavalliset tavarat tulevat ja mihin ne menevät. Paljon opitaan myös käymällä eri materiaalien syntypaikoissa sekä kierrätyspisteissä Mielenkiintoista taustatietoa MTT:n Foodchain -hanke (yläkouluille) Foodchain-hanke tuottaa todellisiin tuotantoketjuihin ja toimintoverkkoihin perustuvaa ympäristötietoa elintarvikkeista. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www/hankkeet/foodchain/esittely MTT:n Foodspill -hanke (yläkouluille) Paljonko heität ruokaa roskiin? Kuinka paljon ravitsemispalveluissa heitetään ruokaa roskiin? Vastauksia mm. näihin kysymyksiin haetaan MTT:n tutkimushankkeessa FOODSPILL - ruokahävikin määrä ja vähentämiskeinot elintarvikeketjussa. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/foodspill Kuluttajavirasto Tietoa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta mainonnasta Love Food, Hate Waste (yläkouluille) Brittiläisen Love Food, Hate Waste -hankkeen tavoitteena on ollut vaikuttaa ihmisten ruokailutottumuksiin ja auttaa heitä vähentämään syntyvän ruokajätteen määrää. Nettisivuilla on paljon vinkkejä ruokajätteen vähentämiseksi ja esimerkiksi laskuri, jolla voi arvioida sopivaa annoskokoa niin arkiruokaa tehdessä kuin juhlia varten.

38 38 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Suomen luonnonsuojeluliitto Paljon tietoa kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta Tietoa ekologisesta selkärepusta sekä mm. kodin tavaroiden, matkustuksen ja harrastusten MIPS-luvuista: Uusi musta -blogi kestävästä elämästä kiinnostuneille kuluttajille (yläkouluille) Uudessa Mustassa käsitellään naistenlehdistä tuttuja teemoja - designia, ruokaa, terveyttä, tiedettä, trendejä, tekniikkaa, kosmetiikkaa, yhteiskuntaa, ilmiöitä ja ihmisiä - omakohtaisesta ja kestävästä näkökulmasta. Vihreät vaatteet (yläkouluille) Ekologisiin ja eettisiin vaatteisiin perehtyneen vaatesuunnittelijan blogi sisältää paljon tietoa muun muassa tekstiilien ympäristökuormituksesta. Worldmapper Vertailukarttoja esimerkiksi luonnonvarojen kulutuksen jakautumisesta maapallolla 7.7 Lainattavia materiaaleja Lisätietoa HSY:n lainattavista materiaaleista: Polun lainattavista materiaaleista: PELEJÄ Pöytälajittelupeli (HSY) Lajittelupelissä lajitellaan erilaiset roskat oikeisiin jäteastioihin. Lajittelupeli koostuu: - 40 kortista (koko 57 x 81 mm), joissa on kuvia erilaisista jätteistä - 11 lajittelualustasta (koko A3) mm. biojäte, paperi, kartonki, vaarallinen jäte Lajittelualustojen kääntöpuolella on kuva uusiotuotteesta, joka kyseisestä jätteestä valmistetaan, kun se lajitellaan oikeaan paikkaan. Lajittelupeli tarvitsee suuren pöydän, jonka ympärillä voi liikkua. Pelistä saatavissa myös ruotsinkielinen versio. Tyytyväisen ja tyytymättömän valinnat -peli (Ympäristökoulu Polku) Pieni, seinälle ripustettava peli, jossa roikkuvia käänneltäviä kylttejä. Mikä sana muodostuu tyytymättömän ihmisen korteista, mikä taas tyytyväisen?

39 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN JULISTESARJOJA KotiMIPS -julistesarja (Ympäristökoulu Polku) Yhdeksän isoa, A0-kokoista julistetta (84 x 119 cm), jotka esittelevät keskivertosuomalaisen kulutuksen ekologista selkäreppua, eli sitä millaisia materiaalivirtoja on ruokamme, harrastustemme, ostostemme ja muun elämämme taustalla. Oppia etelästä julistesarja (Ympäristökoulu Polku) Näyttely herättelee miettimään, voisiko vähemmän kuluttaen elää ja voida hyvin. Mikä tai kuka sen määrää, mikä on tarpeeksi? Näyttelyyn kuuluu kuusi A2-kokoista julistetta. Sarjaa täydentää A3-kokoinen mainosjuliste. Näyttely on lainattavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viroksi. RajatOn? -julistesarja (Ympäristökoulu Polku) Yhteensä 15 laminoitua julistetta, jotka muodostavat kolme eri kokonaisuutta. Sarjojen teemana on Rajallisuus: Kodin, Lompakon, Elämän ja Maapallon rajat tulevat ennen pitkää vastaan. Koko A1 tai A2, riippuen julisteesta. NÄYTTELYITÄ Samaan aikaan toisaalla -näyttely (COBWEB-hanke, lainattavissa Ympäristökoulu Polku) Samaan aikaa toisaalla -näyttelyllä on annettavaa niin aikuisille kuin nuorillekin yläasteikäisistä ylöspäin. Lyhyiden tarinoiden ja suurten kuvien kiehtova kokonaisuus haastaa pohtimaan omia arvoja ja arjen valintoja, jotka vaikuttavat ympäristön tilaan Itämeren valuma-alueella. Onko kestävä elämäntapa meille oikeasti mahdollinen? Suurikokoinen näyttely vaatii n. 40 neliön tyhjän tilan. Tuotteelle uusi elämä -valokuvanäyttely (Ympäristökoulu Polku) Tuotteelle uusi elämä -ideakilpailun uusiotuotteita ja muita uusioaskarteluja. Näyttely sisältää otsikkotaulun, tekstitaulun sekä 11 kehystettyä A2-kokoista valokuvataulua. Taulut pakattu tukevaan vanerilaatikkoon, jota kantamaan tarvitaan kaksi henkeä. Kuljetus vaatii auton. Vanha on parempaa -julistesarja (Ympäristökoulu Polku) Kahdeksan A1-kokoista rullattavaa julistetta, joissa on valokuvia innovatiivisista uudelleenkäyttötuotteista Uusi Elämä -hankkeen järjestämiltä työpajakursseilta. Vastamainosnäyttely (Mainoskupla-kilpailu, lainattavissa Ympäristökoulu Polku) Näyttely Mainoskupla-kilpailun töistä (20 A2-kokoista laminoitua julistetta). Kilpailun kotisivu: Vaarallisen jätteen salkku Vaarallisen jätteen salkku sisältää Pieni mutta vaarallinen -työpajan, joka on tarkoitettu mm. vaarallisen jätteen oppimateriaaliksi. Sen tavoitteena on tunnistaa, lajitella ja käsitellä vaaralliset jätteet oikein sekä kertoa, mihin vaaralliset jätteet voi viedä. Salkkuun on kerätty havainnollistavaa materiaalia erilaisista kodin vaarallisista jätteistä. Salkku painaa noin 5 kg ja on käsin kannettavissa. Kysy lisää ympäristökasvattajalta.

40 40 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN 2014 DVD:T Kännykkäsi todellinen hinta -elokuva Eettisen kaupan puolesta Eetti ry lainaa kouluille suomeksi tekstitettyä Kännykkäsi todellinen hinta -nimistä saksalaista dokumenttia. Dokumentti kertoo Intiassa Nokian kännyköitä valmistavien työntekijöiden työoloista ja toimeentulosta sekä mm. Euroopasta peräisin olevan elektroniikkajätteen kierrätyksestä hengenvaarallisissa olosuhteissa. Samaan aikaan täällä Euroopassa vaihdetaan kännyköitä, tietokoneita ja musiikkilaitteita uusiin yhä herkemmin. Elokuva on tuotettu osana Make IT fair -hanketta, jonka sivuilta löytyy elokuvasta lisätietoja sekä verkkotehtäviä (http://www.makeitfair.fi/koulut).

41 KUMMIKOULUN KANSIO YMPÄRISTÖTEKOIHIN Liitteet 8.1 Kummikouluohjelman liitteet Liite 1: Ympäristöagenttitoiminta -hyvä käytäntö, 4V-hanke ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Liite 2: Oletko Fiksu kuluttaja? Testi, HSY. Liite 3: Valinnoilla vaikutat -kulutustesti, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Liite 4: Jätteen vähentäjän tutkimukset, HSY. - Lomake 1. Ruokalan jätekartoitus - Lomake 2. Luokkahuoneen kartoitus - Lomake 3. Opettajainhuoneen kartoitus - Lomake 4. Roskakatoksen paperinkeräysastian tarkistus - Lomake 5. Koulusihteerin haastattelu - Lomake 6. Kouluisännän haastattelu - Lomake 7. Siistijän haastattelu - Lisätutkimuksia: Lautasjätteiden seuranta ruokajätepoliisit - Lisätutkimuksia: Ympäristötietotesti Liite 5. Hakemus oppilaiden ympäristöryhmään, Taavinkylän ja Karamzinin koulut, Liite 6: Parhaat käytännöt oppilaitoksessa -tarkistuslistat, HSY Liite 7: Keke koulussa -oppaan kartoituslomakkeet, 4V-hanke ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Liite 8: HSY:n jätekartoituslomakepohja, HSY Muut materiaalit Fiksu käyntikortteja opetusmateriaaleista, HSY. Ilmastodieetti käyntikortteja ja Helppoja arjen ympäristötekoja -rastilista, SYKE. Keke koulussa kestävän kehityksen opas, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 4v-hanke, Kierrätyskeskusksen esite, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Kodin jäteopas, HSY Lennu Liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ja 4V hanke Luonto- ja ympäristökoulujen kurssit Rojupöhö-nukketeatteri-dvd, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 4v-hanke, Samaan aikaan toisaalla. Hetkiä itämeren kaupungissa. Communicating the baltic - COBWEB - hanke (yläkouluille) Sieppo 1/2007, Luonto-liitto ry. Vihreä Draama Lelumaassa, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Uusi Elämä -hanke, Vinkkilista vähennä jätettä kotona, HSY, Ympäristökoulu Polun esite, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Ympäristötoimittaja. Ajankohtaisia ympäristökysymyksiä nuorille. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sanomalehtien liitto ja WWF, (yläkouluille)

42 Liite 1: Ympäristöagenttitoiminta -hyvä käytäntö 2 sivua

43 HYVÄ KÄYTÄNTÖ YMPÄRISTÖAGENTTITOIMINTA Avainsanat: osallisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö, koulu, toimintavinkki, energian ja veden säästö, jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, kestävä elämäntapa Kenelle: kouluille, koulujen yhteistyökumppaneille Tavoite Oppia ja opettaa ympäristöasioita kouluissa siten, että oppilaat toimivat itse asiantuntijoina. Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa Ympäristöagenteiksi koulutetut oppilaat opettavat toisille oppilaille sekä opettajille ja muulle henkilökunnalle esimerkiksi kierrätystä ja lajittelua ja antavat toiminnasta palautetta. Toteuttaminen Ympäristöagenttitoiminta voidaan toteuttaa esimerkiksi kerhona. Kerhon vetäjänä toimii asiaan perehtynyt opettaja, joka saa työstään kerhopalkkion tai suunnitteluryhmän/johtoryhmän jäsenen palkkion ylä- tai ala-kouluikäisen oppilaan ryhmä tapaa viikoittain säännöllisesti kerhotuntien puitteissa (esimerkiksi 30 min/kerta, kerran kuussa pidempi kokous). Oppilaat käyvät aloituskoulutuksen ja myöhemmin jatkokoulutuksia. Koulutusta tarjoavat myös alan asiantuntijat (esim. jätehuoltoyhtiöt). Olennainen osa agenttitoimintaa on leirikoulut, joihin kaikki agenttioppilaat pääsevät ainakin kerran lukukaudessa. Päivän tai parin mittaiset leirikoulut voidaan järjestää yhdessä toisten koulujen kanssa siten, että kukin agenttikoulu vuorollaan järjestää leirikoulun omalla alueellaan. Leirikoulut motivoivat oppilaita: he voivat jakaa tietoaan toistensa kanssa, tehdä yhdessä vaikkapa luontoaiheisen pelin ja saada tietoa myös ulkopuolisilta kouluttajilta. Leirikoulut voidaan järjestää osana koulun muuta leirikoulutoimintaa. Koulutetut agentit seuraavat koulun lajittelua ja kierrättämistä sekä neuvovat ympäristöasioissa niin toisia oppilaita kuin opettajia ja muuta henkilökuntaa. Toiminta edellyttää, että jätehuolto on järjestetty oikein jokaisessa luokassa ja muussa koulun tilassa. Kaikissa luokissa tulee olla jätteiden lajitteluun tarkoitetut oikeilla merkinnöillä varustetut astiat (esim. paperi, pahvi, biojäte, metalli, lasi, energiajae), ja agentit ohjeistavat koko kouluyhteisön jätteiden lajitteluun. Agentit seuraavat lajittelua tekemällä luokkiin täsmäiskuja, ja tarkistavat kuinka jätteet on lajiteltu. He antavat lajittelusta palautetta esimerkiksi hymynaamoin (surullinen naama jätteet on lajiteltu väärin, neutraali naama osa jätteistä on mennyt oikeisiin astioihin, mutta vielä on parannettavaa, iloinen naama jatkakaa samaan malliin!). Ympäristöagenttikerho järjestää agenttitoiminnan ohessa myös koulutuksia luokille, opettajille tai toisille kouluille. Toiminta saattaa jatkua vuosia ja oppilaat oppivat agentteina jätteiden lajittelun asiantuntijoiksi. On hyvä, että oppilaille annetaan mahdollisuus erikoistua eri aiheisiin (esimerkiksi energian säästämiseen, kestävään kehitykseen,

44 HYVÄ KÄYTÄNTÖ YMPÄRISTÖAGENTTITOIMINTA Reiluun kauppaan), joita he esittelevät esim. ympäristömessuilla muille oppilaille. He voivat myös auditoida esimerkiksi luokkahuoneiden lämpötiloja seuraamalla täsmäiskuin jokaiseen luokkaan asennettuja lämpömittareita ja antamalla siitä palautetta kouluisännälle. Yhteistyö vanhempien kanssa on myös hedelmällistä, sillä sitä kautta oppilaat voivat päästä auditoimaan myös yrityksiä. Agenttien esityyntymisvalmiudet kehittyvät, kun he esittelevät asiaa muille oppilaille, huoltajille ja tiedotusvälineille myös englanniksi. Resurssit Opettaja, joka suunnittelee jokaviikkoisen kokouksen ja organisoi kerhon toiminnan. Työaikaa menee keskimäärin 1 2h viikossa. Ympäristöagenttikerho (10 20 oppilasta), jolle pitää varata säännöllinen, kiireetön aika (esim. 30 min viikossa ja kerran kuussa pidempi kokous). Kokouksissa on hyvä tarjota pientä purtavaa, jotta oppilaat jaksavat kokoustaa vielä koulupäivän jälkeenkin. Yhteistyökumppanit, esimerkiksi asiantuntijakouluttajat. Kokemuksia Toiminnan on ensi kerran Suomessa käynnistänyt biologian ja maantiedon lehtori Ulla Tiainen Ala-Malmin peruskoulussa Helsingissä, ja toiminta on pyörinyt siellä vuodesta 1999 alkaen. Alusta asti Ala-Malmin peruskoulu on vienyt tietoa ympäristöagenttitoiminnasta myös muihin kouluihin. Koska toiminta on jatkunut jo kauan, Ala-Malmilla on koulutettu jo kymmeniä ympäristöagentteja, jotka ovat vieneet tietoutta mukanaan niin koteihin kuin uusiin kouluihin. Myös Helsingissä sijaitseva opetusviraston rakennus on auditoitu Ala-Malmin ympäristöagenttien toimesta osana Green Office -sertifikaattia. Hyödyt kestävän kehityksen kannalta Toiminta on erinomainen esimerkki yhteistyöstä ja lasten osallisuudesta, koska onnistuneeseen toimintaan tarvitaan koko koulun yhteistyötä. Myös vanhemmat ja yritykset voivat olla tärkeitä yhteistyökumppaneita. Toiminnalla on ekologisen kestävyyden kannalta niin suoria kuin epäsuoria vaikutuksia: toiminnalla säästetään luonnonvaroja, lajitellaan hyödyksi käytettävät jätteet sekä koulutetaan vastuullisia ympäristökansalaisia. Agenttitoiminnan myötä koulun muut nuoret sitoutuvat kestävän kehityksen teemoihin, kun ne tulevat käsitellyksi ympäristöagenttioppilaiden eikä opettajien kanssa. Yhteystiedot Ala-Malmin peruskoulu, Helsinki, Ulla Tiainen

Ympäristökoulu Polku palvelee

Ympäristökoulu Polku palvelee Ympäristökoulu Polku palvelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

Ympäristökoulu Polku

Ympäristökoulu Polku Ympäristökoulu Polku 2 Sisällys 3 Ympäristökoulu Polku 4 Ympäristökoulu Polun palvelut 5 Ympäristöneuvonnan opetuskokonaisuudet 5 Esiopetukseen ja 1 2 -luokkalaisille suunnatut ohjelmat 6 Kaikille luokka-asteille

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen. Ympäristökoulu

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen. Ympäristökoulu Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu 2 SISÄLLYS MIKÄ ON YMPÄRISTÖKOULU? 3 3 4 Ympäristökoulusta sanottua: 5 8 10 12 13 14 15 15 15 Mikä on Ympäristökoulu? Ympäristökoulun palvelut Opetuskokonaisuudet

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT

JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT JÄTENEUVONNAN PALVELUT JA LAINATTAVAT MATERIAALIT Tehtävänä puhtaampi ympäristö ROUSKIKSEN JÄTENEUVONTA Jäteneuvonta opastaa asukkaita jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun, hyötykäyttöön ja kierrätykseen.

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 29.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 29.10.2014 Martti-Veikko Salo Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015

Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Koulupalvelut Lukuvuosi 2014 2015 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Innostunut opas innostaa kävijää! (opettaja) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet

Caverion Suomi esitys. Kierrätyshuoneet 30.10.2014 Caverion Suomi esitys Kierrätyshuoneet Jätteen putkikeräysjärjestelmä Asukasinfo 30.10.2014 Petri Pouttu Järjestelmän toimintaperiaate 1 2 3 4 5 6 Syöttöpisteet voivat sijaita sisällä tai ulkona

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään. Suosittelemme luokkiin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Ympäristöraadin koulutuspäivä Kokoonnuimme syyskuussa alakoululla, jolloin ylä-ja alakoulun raatilaisilla oli mahdollisuus tutustua Iltapäivällä yläkoulun raati kävi

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa

KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa KAIKKI MUKAAN! Oppilaiden osallisuus koulussa Aiheet Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Toiminnan arviointi Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Oppilaiden osallisuus koulussa

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen.

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Voisin kuvitella ostavani tavaroita tai vaatteita kirpputorilta. Jos tarvitsen jonkin tavaran jota käytän

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri

1. Helppo ja hauska pöytäteatteri 1. Helppo ja hauska pöytäteatteri Nukketeatteri inspiroi ja rikastuttaa niin lasten kuin aikuisten mielikuvitusta. Pöytäteatteri on yksi nukketeatterin muoto. Pöytäteatteria esitetään sananmukaisesti pöydän

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

ROHKAISEVAA KANSAINVÄLISYYTTÄ. Työkaluja ja ideoita luokkaan ja koululle

ROHKAISEVAA KANSAINVÄLISYYTTÄ. Työkaluja ja ideoita luokkaan ja koululle ROHKAISEVAA KANSAINVÄLISYYTTÄ Työkaluja ja ideoita luokkaan ja koululle Uusi OPS ja ilmiöpohjaisuus Uusi opetussuunnitelma edellyttää globaalikasvatuksen olevan kaikki oppiaineet ja luokka-asteet läpileikkaavaa.

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus)

OPS 2016. historia ja yhteiskuntaoppi. Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) OPS 2016 historia ja yhteiskuntaoppi Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala Pekka Rahkonen (kuvitus) Uusi opetussuunnitelma tuo alakouluun uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin. Me nyt -sarja rakentuu

Lisätiedot

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille

OPAsTUsTA EKOILUUN. tehtävävihko lapsille OPAsTUsTA EKOILUUN tehtävävihko lapsille Pähkinä purtavaksi Tämä vihko on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka haluavat tietoa jätteistä ja niiden kierrättämisestä. Vihko sisältää monen tasoisia

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Keke päiväkodissa ja koulussa

Keke päiväkodissa ja koulussa Keke päiväkodissa ja koulussa 4V -hankkeen loppuseminaari Katja Viberg 23.11.2010 Mistä puhe? Keke opseissa ja vasuissa Keke-työn raamit ja resurssit Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN LIIKKUVA KOULU TUKIPAKETIT JA KOULUTUKSET

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN LIIKKUVA KOULU TUKIPAKETIT JA KOULUTUKSET KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNAN LIIKKUVA KOULU TUKIPAKETIT JA KOULUTUKSET 2017-2018 Lasten- ja nuorten koulutuksista vastaa nuoriso-ja koulutuspäällikkö. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti tilauskoulutuksina.

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia,

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille

1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille 1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille A. Näin suoritat lukudiplomin 1. Ohjeet alakoululaisille Lue vuoden aikana luokan lukudiplomiin tarvittavat kirjat, tee jokaiseen lukemaasi

Lisätiedot

4eventin palvelut Långvikissa

4eventin palvelut Långvikissa 4eventin palvelut Långvikissa Fyysinen hyvinvointi Kehon ikä -kartoitus Lähtölaukaus elämänpituiselle hyvinvointimatkalle Kehon ikä -kartoitus on kokemuksemme mukaan motivoivin yksilötason terveyskunnon

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Ekologisuus, toimiva kouluarki ja turvallisuus

Ekologisuus, toimiva kouluarki ja turvallisuus Vantaan kouluissa tehdään lukuvuosisuunnitelma syksyllä Toteutuminen arvioidaan keväällä Sitova asiakirja V. 2014-2015 koulussamme kolme erityistä kehittämiskohdetta, kirjattu lukuvuosisuunnitelmaan: Ekologisuus,

Lisätiedot

Asumisen ABC - kouluttajan opas

Asumisen ABC - kouluttajan opas Asumisen ABC - kouluttajan opas Nuorisoasuntoliitto ry 16.2.2015 0 Sisällys JOHDANTO... 3 ASUMISEN ABC -MATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 3 Kohti omaa kotia -yleisdiat... 3 Teemadiat... 4 Opetusvideot...

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

Viisas kuluttaa vähemmän 2011

Viisas kuluttaa vähemmän 2011 Viisas kuluttaa vähemmän 2011 www.kiertokapula.fi Ekotehokkuus Mitä ekotehokkuus tarkoittaa? Ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että vähemmistä raaka-aineista ja energiasta tuotetaan enemmän. Luonnonvaroja

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun Kestävän kehityksen kysely Helmikuu 2013 Vastaajia yhteensä 539 Koonti Inkeri Ahvenisto Vastaajat alaluokkien kyselyssä: yht. 314 hlö Vastaajat yllun + henkilöstön

Lisätiedot

Kaksinkertainen mahtis

Kaksinkertainen mahtis Luovat harjoitukset Kaksinkertainen mahtis Palautteenantoharjoitus tavoite: yksityiskohtainen palautteen sanallistaminen ja luokkakaverin vahvuuksien tukeminen ja kehittäminen kesto 20 min Tehdään ensin

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Art Pro

Etkot & Jatkot. Art Pro Etkot & Jatkot Art Pro Sisällys 1. Tervetuloa Kiasmaan 2. Taidetestaajien Kiasma-käynti 3. Etkot ja jatkot 4. Tutustu Kiasmaan 5. Yhteystiedot 1. Tervetuloa Kiasmaan Art Pro-käynnillä taidetestaajat tutustuvat

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Matikkapeli 30. Tarvittavat materiaalit: iso noppa tai kaksi tehtävälaput printattuna ja laminoituna

Matikkapeli 30. Tarvittavat materiaalit: iso noppa tai kaksi tehtävälaput printattuna ja laminoituna Ympäristökoulu Polku/ Hanniina Manner, 5.4.2017 Matikkapeli 30 Tarvittavat materiaalit: iso noppa tai kaksi tehtävälaput printattuna ja laminoituna Printtaa alla olevat tehtävälaput, leikkaa erilleen toisistaan

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Keke päiväkodissa. Kestävän kehityksen ohjelma

Keke päiväkodissa. Kestävän kehityksen ohjelma Keke päiväkodissa Kestävän kehityksen ohjelma Aiheet Mikä keke? Miksi keke? Keke- työn käynnistäminen Näin keke kulkee Keke vasussa ja esiopsissa Keke palkitsee Mikä keke? Lai%aa haarniskan päälle. Syö

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

lehtipajaan! Esiopettajan aineisto

lehtipajaan! Esiopettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Esiopettajan aineisto Esiopettajalle Lehtipaja sopii osaksi esiopetuksen mediakasvatusta Menetelmä on alun perin tehty alakoululaisten l l käyttöön, tämä versio on muokattu siitä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS

ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS ELÄVÄ VEISTOS -TAIDEPAJA OPETTAJAN OPAS Elävä veistos -taidepaja Elävä veistos -taidepajan teemoina ovat ihmiskeho, liike ja roolit. Työskentelymuodot ovat leikillisiä ja pajan sisältö suhteutetaan lasten

Lisätiedot

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? Mikä ihmeen kaari? Tavaran

Lisätiedot

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12. KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12 KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/12 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Opettajasalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu henkilökunnan tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/12

Lisätiedot

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA 2008-2010 TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA hanke Miksi? OPS:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen Yhteyksien luominen koulujen ja Turun alueen luonto- ja kestävän kehityksen

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin

2. Mitä asioita haluaisit tehdä - yksin lukea, tehdä matematiikkaa kokeisiin lukeminen olla vessassa kokeet läksyt mennä kotiin OPPILAAT 14.2.2014 1. Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita koulussa? hyvä opetus liikunta, matematiikka, oppii lukemaan ruoka! työrauha välitunnit ja kaverit kivat opettajat hyvä luokkahenki saa oppia uutta

Lisätiedot

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus

OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS. Tavoiteltava toiminta: Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Harjoite 12: Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: OMINAISUUS- JA SUHDETEHTÄVIEN KERTAUS Kognitiivinen taso: Ominaisuudet ja suhteet -kertaus Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat ratkaisevat paperi- ja

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma on sovellettavissa ja tuotekuvia on hyvä muuttaa esimerkiksi oman koulun kioskin tarjontaan sopiviksi.

Tuntisuunnitelma on sovellettavissa ja tuotekuvia on hyvä muuttaa esimerkiksi oman koulun kioskin tarjontaan sopiviksi. Sokeripalanäyttelyn voi pitää eri oppiaineissa, esimerkiksi kuvaamataidossa, äidinkielessä, terveystiedossa, kotitaloudessa ja matematiikassa. Suosituksena on yksi luokka kerrallaan. Tuntisuunnitelma on

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Rajattomasti kestävä kehitys

Rajattomasti kestävä kehitys Rajattomasti kestävä kehitys Maailmankansalainen ja media Raimo Salo Maahanmuuttajien opetuksen koordinaattori Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Kohderyhmä Valmistavan opetuksen

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot