Fotodynaamisen hoidon pitkäaikaistulokset pään ja kaulan alueen basaliooman hoidossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fotodynaamisen hoidon pitkäaikaistulokset pään ja kaulan alueen basaliooman hoidossa"

Transkriptio

1 tieteessä Jouko Kotimäki LT, ylilääkäri Kainuun keskussairaala, korvaklinikka Fotodynaamisen hoidon pitkäaikaistulokset pään ja kaulan alueen basaliooman hoidossa Lähtökohdat Fotodynaaminen hoito on vakiinnuttanut asemansa premalignien keratinosyyttimuutosten ja pinnallisen basaliooman hoidossa. Hyvä toiminnallinen ja kosmeettinen lopputulos on hoitomuodon erityisetu. Hoidon vaikuttavuuden pitkäaikaistuloksia on kuitenkin raportoitu verrattain niukasti kansainvälisessä kirjallisuudessa, kotimaisessa kirjallisuudessa toistaiseksi ei lainkaan. Menetelmät Retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa selvitettiin vuosina Kainuun keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautipoliklinikalla hoidettujen pään ja kaulan alueen basalioomien hoidon pitkäaikaistuloksia. Rekisteriajossa kriteerinä oli pään ja kaulan alueella sijaitseva pinnallinen tai nodulaarinen basaliooma, joka oli hoidettu fotodynaamisella hoidolla. Yhteensä 66 potilaalta hoidettiin 75 basalioomaa, näistä 61 primaarisesti fotodynaamisella hoidolla. Tutkimushetkellä elossa olevilta potilailta pyydettiin arvio lopputuloksesta VAS-asteikolla. Tulokset Keskimäärin noin neljän vuoden seuranta-aikana 82 % potilaista säilyi basaliooman suhteen terveinä, primaarisesti fotodynaamisella hoidolla hoidetuista lähes 90 %. Parhaat tulokset saavutettiin nenän kärjen basalioomissa: paranemistulos oli 100 %. Tutkimushetkellä elossa olevien potilaiden arvion mukaan kosmeettinen ja toiminnallinen lopputulos oli erinomainen (VAS 9,84). Potilaat olivat hoitohetkellä keskimäärin 73-vuotiaita ja seuranta-aikana heistä kolmasosa kuoli, mutta yksikään ei basalioomaan. Päätelmät Fotodynaaminen hoito on myös tämän aineiston pitkäaikaisseurannan perusteella käyttökelpoinen vaihtoehto pään ja kaulan alueen basalioomien hoidossa. Potilaat olivat erittäin tyytyväisiä hoidon toiminnalliseen ja kosmeettiseen lopputulokseen. Vertaisarvioitu VV Väestön ikääntyessä ihosyöpien esiintyvyys lisääntyy. Genotyyppi, fenotyyppi ja altistuminen ultraviolettisäteilylle ovat ihosyöpien ratkaisevimmat taustatekijät. Ihosyöpien lisääntymisen aiheuttamaan haasteeseen terveydenhuoltojärjestelmälle on kiinnitetty huomiota mm. Suomen Lääkärilehden pääkirjoituksessa (1). Käytännön lääkärintyössä viime vuosikymmenten aikana ihosyöpien lisääntyminen on ollut selvästi nähtävissä. Nykyään ihmiset säästyvät tehokkaiden hoitojen ja lääkitysten ansiosta sydän- ja aivoverenkiertokuolemilta ja elävät pitempään elinsiirtopotilaina tai sairastaessaan sellaista syöpämuotoa, joka aiemmin aiheutti nopeammin kuoleman. Vaihtoehtoisia menetelmiä tarvitaan etenkin monisairaille tai dementoituneille vanhuksille, joiden yleiskunto tai yhteistyökyky asettavat rajoituksia leikkaustoimenpiteille. Toisaalta kosmeettisella lopputuloksella on tänä päivänä yhä suurempi merkitys niin nuoremmalle kuin iäkkäämmällekin potilaalle. Selektiivisesti pahanlaatuisiin soluihin kohdistuva valoherkistinhoito eli fotodynaaminen terapia (PDT) tarjoaa vaihtoehdon kirurgialle ihosyöpien hoidossa (2,3) ja sitä on käytetty klinikassamme vuodesta 2004 lähtien (3). Kokemustemme mukaan hoito on ollut tehokasta ja kosmeettisesti hyvän lopputuloksen tuottavaa, mutta ihosyöpien uusimisiakin on tullut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat fotodynaamisen hoidon pitkäaikais- 1323

2 Kirjallisuutta 1 Koulu L. Ihosyövät yleistyvät väestön vanhetessa. Suom Lääkäril 2008;63: Kotimäki J. Fotodynaaminen hoito silmäluomen basaliooman hoitovaihtoehtona. Suom Lääkäril 2007;62: Kotimäki J. Fotodynaaminen hoito on merkittävä vaihtoehto useissa pään ja kaulan alueen ihosyövissä. Suom Lääkäril 2009;64: Nakayama M, Tabuchi K, Nakamura Y, Hara A. Basal cell carcinoma of the head and neck. J Skin Cancer 2011;2011: Epub 2010 Dec 15. DOI: /2011/ Braathen LR, Szeimies RM, Basset- Seguin N ym; International Society for Photodynamic Therapy in Dermatology. Guidelines on the use of photodynamic therapy for nonmelanoma skin cancer: an international consensus. International Society for Photodynamic Therapy in Dermatology, J Am Acad Dermatol 2007;56: Madan V, Lear JT, Szeimies RM. Non-melanoma skin cancer. Lancet 2010;375: Koskinen A, Oikarinen A. Tyvi- ja okasolusyöpien kliiniset piirteet. Suom Lääkäril 1994;49: Koster ME, Bergsma J. Problems and coping behaviour of facial cancer patients. Soc Sci Med 1990;30: Soysal HG, Soysal E, Markoc F, Ardic F. Basal cell carcinoma of the eyelids and periorbital region in a Turkish population. Ophtal Plast Reconstr Surg 2008;24: Wetzig T, Maschke J, Kendler M, Simon JC. Treatment of basal cell carcinoma. JDDG 2009;7: Samarasinghe V, Madan V, Lear JT. Focus on basal cell carcinoma. J Skin Cancer 2011;2011: Epub 2010 Oct 24. Kuva 1. tulokset klinikassamme ja milloin tämä hoitomuoto on perusteltua oman käytännön kokemuksen ja kansainvälisen kirjallisuuden pohjalta. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen lähdeaineisto muodostui vuosina Kainuun keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautipoliklinikalla fotodynaamisella hoidolla hoidetuista ihomuutospotilaista, joiden hoidon alusta on kulunut vähintään kolme vuotta. Hakumenetelmänä käytettiin diagnoosija toimenpidenumeron perusteella suoritettua korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan potilaiden rekisteriajoa kyseiseltä ajanjaksolta. Rekisteriajossa löytyneiden potilaiden sairauskertomusmerkinnät fotodynaamisesta hoidosta käytiin läpi. Tutkimusaikavälillä basalioomia hoidettiin kuitenkin selvästi enemmän leikkaamalla. Vuosina korvaklinikassa tehtiin yhteensä 218 leikkausta 149 potilaalle basaliooman vuoksi. Basalioomille alttiilla potilaalla tauti voi uusiutua radikaalienkin hoitotoimenpiteiden jälkeen. Osa potilaista olikin leikattu useampaan otteeseen joko uusiutuneen kasvaimen tai useiden uusien kasvaimien vuoksi. Tutkimusaineiston sisäänottokriteerinä oli pään ja kaulan alueella sijaitseva pinnallinen tai nodulaarinen basaliooma, joka oli hoidettu fotodynaamisella hoidolla. Diagnoosi oli varmistettu histologisesti. Mikäli patologi ei ollut ilmoittanut basaliooman alatyyppiä, se määritettiin kliinisen arvion ja makro-objektiivilla otettujen valokuvien avulla (kuva 1). Nodulaariset basalioomat yläluomen reunassa ja nenän alaarialueella. Lähdeaineistossa oli yhteensä 97 potilasta. Näistä varsinaiset tutkimuksen sisäänottokriteerit täytti 66 potilasta, ja heillä oli yhteensä 75 fotodynaamisella hoidolla hoidettua basalioomaa. Näistä 61 (81 %) oli sellaisia kasvaimia, joissa fotodynaaminen hoito oli primaarihoito. Lopuille oli aiemmin tehty radikaali tai ei-radikaali eksisio ja kasvain oli uusiutunut. Tutkimusaineiston sisäänottokriteerien ulkopuolelle jäi 31 potilaan 32 fotodynaamisella hoidolla hoidettua ihomuutosta. Yleisimpiä olivat aurinkokeratoosit (n = 10) ja Bowenin tauti (n = 10). Koko lähdeaineiston 99 potilaan joukossa oli kaksi potilasta, joiden basalioomat eivät parantuneet toistuvista leikkauksista ja plastioista huolimatta. Näissä tapauksissa päädyttiin sädehoitoon, ja toisen potilaan tauti uusiutui jälleen 2,5 vuoden kuluttua sädehoidosta. Tutkimusajankohtana elossa olevista potilaista pyrittiin tavoittamaan sellaiset, joille fotodynaaminen hoito oli primaarihoito ja joita ei ollut jälkikäteen hoidettu leikkaamalla tai sädehoidolla. Tämä valinta toteutettiin siksi, että muut myöhemmät mahdolliset hoitotoimenpiteet eivät häiritsisi nimenomaan fotodynaamisen hoidon tulosten arviointia. Potilaat pyydettiin tätä tutkimusta varten vuoden 2011 aikana tarkastuskäynnille kliinistä arviota ja valokuvausta varten tai heidät haastateltiin puhelimitse. Heitä pyydettiin arvioimaan hoidetun basaliooman toiminnallista ja kosmeettista lopputulosta Visual Analogue Scale -asteikolla (VAS 0 10). Kuolleiden potilaiden hoitovaste arvioitiin viimeisen kontrollikäynnin sairauskertomusmerkintöjen pohjalta. Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa. Tulokset Sisäänottokriteerit täyttäneiden potilaiden ikä hoidon alkaessa oli keskimäärin 73 vuotta (51 97 v, mediaani 74 v). Miehiä oli 32 ja naisia 34. Valtaosa basalioomista (84 %) oli nodulaarisia. Yli puolet hoidetuista basalioomista sijaitsi nenän alueella, seuraavaksi eniten oli silmäluomen alueen ja otsan basalioomia. Potilaista oli elossa tutkimusajankohtana 45 (68 %). Kuolleista yksikään ei kuollut basalioomaan, ja heidän elinaikansa fotodynaamisen hoidon jälkeen oli keskimäärin kolme vuotta. 1324

3 tieteessä 13 Marmur ES, Phelps R, Goldberg DJ. Ultrastructural changes seen after ALA-IPL photorejuvenation: a pilot study. J Cosmet Laser Ther 2005;7: Brown SB, Ibbotson SH. Photodynamic therapy and cancer. BMJ 2009;339:b Aquilar M, detroya M, Martin L, Benítez N, González M. A cost analysis of photodynamic therapy with methyl aminolevulinate and imiquimod compared with conventional surgery for the treatment of superficial basal cell carcinoma and Bowen s disease of the lower extremities. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24: Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Luentopalkkioita (Galderma Nordic AB). Kuvio 1. Kainuun keskussairaalassa fotodynaamisella hoidolla hoidettujen nenän alueen basalioomien hoitotulokset. Nenän alueen basaliooma n = 38 nenänvarsi 10 nodulaarinen 10 pinnallinen 0 nenänkärki 18 nodulaarinen 14 pinnallinen 4 alaarialue 10 nodulaarinen 9 pinnallinen 1 primaarihoito 7 residiivi 1 leikkausta täydentävä hoito 2 primaarihoito 15 residiivi 3 primaarihoito 8 residiivi 2 hyvä lopputulos 4 arvioimatta jäi 1 lisäeksisio 2 5 hyvä lopputulos 2 lisäekskisio 1 hyvä lopputulos 6 lisäeksisio 2 lisäeksisio 2 sädehoito 1 Primaarisesti fotodynaamisella hoidolla hoidetuista kasvaimista parani 52/58 (90 %); kolme potilasta jäi arvioimatta, koska kaksi heistä kuoli ennen ensimmäistä kontrollikäyntiä ja yksi kieltäytyi kaikista jatkohoidoista. Niistä potilaista, joille fotodynaaminen hoito oli primaarihoito ja joiden hoitovaste oli siinä määrin hyvä, ettei muita hoitotoimia tarvittu, oli tutkimushetkellä elossa 37. Näistä potilaista kliiniseen arvioon saatiin 21 (24 hoidettua tuumoria) ja puhelinhaastattelu tehtiin 5 potilaalle (6 hoidettua tuumoria). VAS-arvio kosmeettisesta ja toiminnallisesta lopputuloksesta oli keskimäärin 9,8 (vaihteluväli 8 10) keskimäärin 54 kuukautta hoidon toteuttamisesta. Lähdeaineiston 66 potilaasta 13 oli sellaisia, joilta basaliooma oli aiemmin leikattu joko radikaalisti (n = 3) tai ei-radikaalisti (n = 10) ja fotodynaaminen hoito annettiin täydentävä hoitona uusiutumaan tai varmistamaan hoidon tulosta, kun poisto ei ollut radikaali. Näissä tapauksissa alun perin radikaalisti leikatuille potilaille ilmaantuneet residiivit hoituivat hyvin fotodynaamisella hoidolla. Yhdelle oli aiemmin annettu kryohoitoa kahteen kertaan, ja tilanne parani fotodynaamisella hoidolla. Kasvain kuitenkin uusiutui, mutta myös uusiutuma parani fotodynaamisella hoidolla histologisesti varmistetusti. Myöhemmin tauti uusi jälleen ja jouduttiin leikkaushoitoon. Sairauskertomuksista löytyneen viimeisen seurantapäivämäärän tilanteen mukaan 54 potilaan (82 %) basaliooman tilanne oli hyvä. Leikkaukseen johtaneita residiivikasvaimia ilmeni 12 potilaalla ja fotodynaaminen hoito oli uusittu 5 potilaalle. Residiivin leikkaushoitoon joutuneista potilaista kolme oli leikattu aiemmin jo ennen fotodynaamista hoitoa, joka ei siis ollut näissä tapauksissa primaarihoito. Kahdella potilaalla fotodynaaminen hoito pienensi primaarituumoria siinä määrin, että radikaali eksisio voitiin toteuttaa ilman plastiaa, ja kolmannelta ei varmuuden vuoksi tehdyssä eksisiossa (ja plastiassa) enää löytynyt basalioomaa histologisessa tutkimuksessa. Tulokset ihoalueittain Hoitotulokset vaihtelivat jonkin verran ihoalueittain ja basalioomatyypeittäin. Nenän alueen basalioomat oli tavallisimpia (n = 38) (kuvio 1). Hyvä lopputulos kontrollihetkellä oli 78 %:lla kaikista ja 86 %:lla fotodynaamisen hoidon primaarihoidoksi saaneista. Keskimääräinen seuranta-aika tutkimusajankohtana elossa olevilla potilailla oli 49 kuukautta. Nenänvarren 10 basalioomasta paranemistulos oli hyvä 6 tapauksessa; yhden potilaan tulos jäi arvioimatta, koska potilas kuoli ennen kolmen kuukauden kontrollia. Nenänkärjen 15 primaarikasvaimen paranemistulokset olivat aineiston 1325

4 Kuvio 2. Kainuun keskussairaalassa fotodynaamisella hoidolla hoidettujen silmäluomen alueen basalioomien hoitotulokset. Silmäluomen alueen basaliooma n = 13 Kuva 2. pinnallinen 3 nodulaarinen 10 primaarihoito 3 primaarihoito 9 residiivi 1 hyvä lopputulos 3 hyvä lopputulos 7 kieltäytyi jatkohoidosta 1 Silmän alapuolen ihon basaliooma ennen hoitoa ja 5 vuoden kuluttua hoidosta. parhaat, sillä kaikki hoidetut paranivat. Alaarialueiden 10 kasvaimesta 6 tapauksessa saavutettiin hyvä tulos. Silmäluomialueen 13 hoidetusta kasvaimesta 12 oli primaarituumoreita ja niistä 10 parani hyvin, samoin kuin yksi uusiutumana hoidettu (kuvio 2). Yksi residiivi jouduttiin leikkaamaan ja yksi potilas kieltäytyi jatkohoidosta ja kuoli pian muuhun sairauteen. Parantuneiden seuranta-aika oli keskimäärin 45 kuukautta. Otsan ja ohimon alueen 15 hoidetusta basalioomasta 13 oli primaarikasvaimia (kuvio 3). Niistä 10 parani hyvin. Yksi potilas ei ehtinyt kontrolliin kuoltuaan muuhun sairauteen. Parantuneiden seuranta-aika oli keskimäärin 39 kuukautta. Muiden alueiden (ylähuuli, poski, korvalehti, korvantaus) basalioomia oli hoidettu 9. Kasvaimista 8 oli nodulaarisia. Primaarituumoreita oli 6, ja näissä kaikissa saavutettiin hyvä lopputulos. Yksi leikkaushoidon residiivi hoidettiin fotodynaamisella hoidolla ja leikkaushoitoa täydentävä fotodynaaminen hoito annettiin kahdelle; näissä kaikissa saatiin myös hyvät tulokset. Pohdinta Basaliooman hoitovaihtoehdon valinnassa pitäisi ottaa huomioon kasvaimen tyyppi, koko ja sijainti, potilaan ikä ja kuntoisuus, potilaan oma toive sekä kokonaiskustannukset (4). Mikä tahansa hoitomenetelmä valitaankin, tavoitteena on varmistaa kasvaimen täydellinen poisto sekä toiminnallinen ja kosmeettinen hyvä lopputulos (kuva 2). Fotodynaamisen hoidon mahdollistava punavalolaite saatiin Kainuun keskussairaalaan alkuvuodesta Hoidon aiheet olivat uuden hoitomuodon käynnistämisen aikaan vielä jossain määrin avoimet. Kansainvälisen tutkimustiedon ja oman kokemuksen karttuminen on täsmentänyt hoidon aiheita. Kansainvälisesti hyväksytyt basaliooman fotodynaamisen hoidon perusteet ovat pinnallinen ja alle 2 mm:n paksuinen nodulaarinen kasvain (5). Fotodynaamista hoitoa annettiin Kainuun keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa vuosina yhteensä 66:lle hoitokriteerit täyttävälle basalioomapotilaalle, kun samanaikaisesti yhteensä yli kaksi kertaa enemmän eli 149 potilasta hoidettiin leikkaamalla. Leikkaushoito onkin edelleen useimpien basalioomien ensisijainen hoitomuoto (6). Sen etuna on riittävien tervekudosmarginaalien varmistaminen myös histologisessa tutkimuksessa. Tauti voi uusiutua radikaalista kirurgiastakin huolimatta. Tässä aineistossa oli useita potilaita, joiden basaliooma oli aiemmin hoidettu radikaalileikkauksella, mutta tauti uusiutui siitä huolimatta muutaman vuoden kuluessa. Yleisin hoitoalue oli nenä, jossa kasvaimen kirurgista poistoa helpottavaa venyvää ihoa on niukasti ja mahdollinen ihosiirre tai plastia voi olla kosmeettisesti häiritsevä. Parhaat tulokset saatiin nenänkärjen alueella: sen primaarikasvaimista parani 100 % ja aiemmin leikatut huomioon ottaen paranemisprosentti oli 94 % (kuva 3). Myös silmäluomien alueella tulokset olivat erinomaiset (kuva 4). Suomalaisen aineiston mukaan 98,5 % basalioomista esiintyy pään ja kaulan alueella (7). Kasvot ovat äärimmäisen tärkeä alue ihmisten- 1326

5 tieteessä Tästä asiasta tiedettiin Fotodynaaminen hoito on vakiinnuttanut asemansa premalignien keratinosyyttimuutosten ja pinnallisen basaliooman hoidossa. Toiminnallinen ja kosmeettinen hoidon tulos on hyvä. Pitkäaikaisteho on verrattavissa perinteisiin hoitomuotoihin (kirurgia, kryohoito), mutta on jonkin verran kirurgiaa heikompi. Tämä tutkimus opetti Fotodynaaminen hoito sopii erityisesti kosmeettisesti herkille kasvoalueille. Parhaat pitkäaikaistulokset saavutettiin nenänpään ja silmäluomien alueen basalioomissa. Potilaat olivat erittäin tyytyväisiä hoidon lopputulokseen myös pitkäaikaisseurannassa. Kuva 3. Kuvio 3. Kainuun keskussairaalassa fotodynaamisella hoidolla hoidettujen otsan ja ohimon alueen basalioomien hoitotulokset. Otsan ja ohimon alueen basaliooma n = 15 pinnallinen 2 nodulaarinen 13 primaarihoito 2 primaarihoito 11 residiivi 2 välisessä kontakteissa (8). Riittävän radikaali kirurgia erityisesti keskikasvojen alueella ns. H- vyöhykkeellä johtaa usein kosmeettisiin ja toiminnallisiin ongelmiin. Lisäksi ihokielekkeet ja -siirteet voivat infektoitua tai mennä nekroosiin. Noin 70 % basalioomista Suomessa todetaan yli 65-vuotiailta (9). Basalioomapotilaiden keski-ikä on siis korkea tässä aineistossa 73 vuotta ja potilailla on usein monia perussairauksia lääkityksineen. Kirurginen hoito voi edellyttää potilaan jäämistä sairaalaan leikkauksen jälkeen, mikä voi olla ongelmallista varsinkin muistihäiriöpotilaalle. Kirurgiselle hoidolle tarvitaan näin ollen vaihtoehtoja. Basaliooma on pahanlaatuinen kasvain, joka hoitamattomana voi johtaa vaikeaan kudostuhoon, jopa kuolemaankin (10). Tuumori kasvaa kuitenkin hitaasti kuukausien tai vuosien aikana ja metastasoi äärimmäisen harvoin (11,12). Nenän alueen multippelit basalioomat ennen hoitoa ja 4,5 vuoden kuluttua hoidosta. hyvä lopputulos 9 arvioimatta jäi 1 sädehoito 1 Näin ollen iäkkäille ja monisairaille potilaille, joiden tuumori on vähäoireinen, aggressiiviset hoitomuodot eivät ole suositeltavia. Ehdottoman kuratiivisen hoidon sijasta huomio on kiinnitettävä potilaan elämänlaatuun. Tämän tutkimuksen aineistossakin potilaista kolmasosa kuoli keskimäärin alle kolmen vuoden kuluttua hoidosta johonkin muuhun sairauteen, ja jälkikäteen arvioiden altistaminen leikkaustoimille ihosiirteineen tai plastioineen olisi voinut aiheuttaa turhaa rasitusta. Fotodynaamisen hoidon yksi käyttömahdollisuus on myös kasvainalueen pienentäminen niin, että myöhempi kirurginen poisto voidaan tehdä sulkemalla haava suoraan. Fotodynaamista hoitoa käytettiin klinikassamme empiirisesti myös täydentämään 5 kasvaimen ei-radikaaliksi jäänyttä primaarileikkausta. Näistä kasvaimista 3 parani ja 2 jouduttiin leikkaamaan uudelleen. Lisäksi hoitoa annettiin aiemmin leikatun kasvaimen uusiutumaan 10 tapauksessa, joista 6 parani ja 4 vaati vielä lisäeksision. Kansainvälisessä kirjallisuudessa ei ole toistaiseksi julkaistu raportteja fotodynaamisen hoidosta tällaisesta käytöstä. Fotodynaamisen hoidon hyvä kosmeettinen tulos johtuu siitä, että sillä on myös ihon vanhenemista estävää vaikutusta. Hoitoa käytetäänkin muissa maissa myös nuorentamistarkoituksessa. Suotuisa vaikutus valon aiheuttamaan ikääntymiseen (ryppyjen silottuminen, arpien pehmeneminen) tapahtuu todennäköisesti tyypin I kollageenin lisääntymisen kautta (13). Tässä tutkimuksessa voitiin vahvistaa aiempien tutkimusten tieto fotodynaamisen hoidon erinomaisesta kosmeettisesta lopputuloksesta. Uusista hoitomenetelmistä vain fotodynaa- 1327

6 Kuva 4. Alakyynelpisteen vieressä oleva basaliooma ennen hoitoa ja 5 vuoden kuluttua hoidosta. minen hoito ja imikimodi ovat vakiinnuttaneet asemansa tiettyjen basaliooman alatyyppien hoidossa (6,14). Niiden kustannusvaikuttavuudesta on vielä melko niukalti tutkimustietoa. Hoidon toteuttamiseen tarvitaan punavalolamppu, jonka hinta kertainvestointina vuosikausiksi on runsaat euroa. Valoherkistinvoide on kohtalaisen kallista (336 euroa/ 2 g) ja avattu voideputkilo on käytettävä viikon kuluessa. Voiteen tulee antaa vaikuttaa vähintään kolme tuntia ennen valotusta, ja lisäksi basalioomien hoidossa on suositeltavaa tehdä toi- nen hoitokäsittely viikon kuluttua. Hoidon voi antaa pääosin perehdytyskoulutuksen saanut sairaanhoitaja. Polikliinisesti toteutettava hoito ei vie leikkaussaliaikaa eikä edellytä vuodeosastoseurantaa. Espanjalaisessa kahden vuoden seurantatutkimuksessa osoitettiin imikimodin ja fotodynaamisen hoidon olevan kustannustehokkaita alaraajan pinnallisen basaliooman ja Bowenin taudin hoidossa: imikimodihoidon etu perinteiseen kirurgiaan kokonaiskustannuksissa oli 307 euroa ja fotodynaamisen hoidon 322 euroa hoidettua kasvainta kohti (15). Paranemistulokset olivat imikimodiryhmässä 87,5 %, fotodynaamisen hoidon ryhmässä 89,5 % ja kirurgisesti hoidetuilla 97,5 %. Fotodynaaminen hoito on osoittautunut käyttökelpoiseksi vaihtoehdoksi kirurgialle basaliooman hoidossa, erityisesti silloin, kun riittävän radikaali kirurgia aiheuttaisi merkittävää kosmeettista tai toiminnallista haittaa tai kun kirurginen hoito ei ole ihanteellinen potilaalle korkean iän tai perussairauksien vuoksi. Pitkäaikaisparanemistulokset eivät yllä kirurgisen hoidon tasolle, mutta hoito voidaan uusia tarvittaessa. Huolellinen potilasvalinta on kokemuksen karttuessa osoittautunut entistä tärkeämmäksi. n English summary > in english Long-term results of photodynamic therapy in the treatment of basal cell carcinomas of the head and neck area 1328

7 tieteessä ENGLISH SUMMARY Jouko Kotimäki M.D., Ph.D., Chief Physician Department of Otorhinolaryngology, Central Hospital of Kainuu Long-term results of photodynamic therapy in the treatment of basal cell carcinomas of the head and neck area Photodynamic therapy has proven to be effective when treating superficial and thin nodular basal cell carcinomas, most of which arise in the head and neck area. Primary cure results have been excellent, but there are few reports on long term efficacy. In our department, photodynamic therapy has been in use since This study was conducted to clarify the long term results of photodynamic therapy for basal cell carcinoma located in the facial area during the years Sixty-six patients with 75 tumours were included. The data were collected from patient charts and those patients who were alive at the time of study were contacted and the lesion area photographed when possible. Patients were asked for a self-evaluation of the functional and cosmetic outcome. The long term effect was found to be comparable to that of conventional methods; the best results were achieved in the nose and eyelid area. Patients were highly satisfied with the cosmetic and functional outcomes. Photodynamic therapy was shown to be an excellent method for treating basal cell carcinoma in the facial area. This treatment modality should be considered especially in elderly persons, for whom surgical excision with possible plastic reconstruction may cause an unnecessary burden. Careful patient selection is of paramount importance. 1328a

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ?

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? Riitta Huotari-Orava Patologian erikoislääkäri Iho-ja sukupuolitautien erikoislääkäri 9.1.2007 Löydöksenä on basaliooma. Kasvain yltää reunaan.

Lisätiedot

Fotodynaamista hoitoa saaville potilaille

Fotodynaamista hoitoa saaville potilaille Fotodynaamista hoitoa saaville potilaille Laatija: Olli Saksela osastonylilääkäri, dosentti HYKS / Iho- ja allergiasairaala Mitä on fotodynaaminen hoito (PDT)? Fotodynaaminen hoito on menetelmä ihokasvaimien

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

Ihotuumorit. 16.11.2012 el Hannu Tiri Ihotautien ja allergologian pkl, OYS

Ihotuumorit. 16.11.2012 el Hannu Tiri Ihotautien ja allergologian pkl, OYS Ihotuumorit 16.11.2012 el Hannu Tiri Ihotautien ja allergologian pkl, OYS Esitiedot Perussairaudet/yleistila aiemmin hoidetut syöpätaudit onko suvussa melanoomaa aiemmat immunosuppressiiviset hoidot/sädehoito

Lisätiedot

Basalioomat, okasolusyöpä ja sen esiasteet, miten hoidan?

Basalioomat, okasolusyöpä ja sen esiasteet, miten hoidan? Sari Pitkänen, Leila Jeskanen ja Leea Ylitalo TEEMA: IHOTAUDIT Basalioomat, okasolusyöpä ja sen esiasteet, miten hoidan? Ihon tyvisolusyöpä (basaliooma), okasolusyöpä (carcinoma spinocellulare) ja sen

Lisätiedot

Miten tunnistan ja hoidan aurinkokeratoosin

Miten tunnistan ja hoidan aurinkokeratoosin tieteessä Atte Kivisaari LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri TYKS Ihoklinikka, Lääkäriasema Eloni atte.kivisaari@eloni.fi Veli-Matti Kähäri professori, ylilääkäri, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri

Lisätiedot

FOTODYNAAMINEN HOITO. Aurinkokeratoosin, tyvisolusyövän ja Bowenin taudin hoitoon

FOTODYNAAMINEN HOITO. Aurinkokeratoosin, tyvisolusyövän ja Bowenin taudin hoitoon FOTODYNAAMINEN HOITO Aurinkokeratoosin, tyvisolusyövän ja Bowenin taudin hoitoon 2 Aurinkokeratoosi, tyvisolusyöpä ja Bowenin tauti Ihosyövät ovat esim. Ruotsissa nopeimmin yleistyvä syöpätyyppi sosiaalihallituksen

Lisätiedot

Mitä onkologi toivoo patologilta?

Mitä onkologi toivoo patologilta? Mitä onkologi toivoo patologilta? Mikä PAD-lausunnossa vaikuttaa kilpirauhassyövän hoitoon Hanna Mäenpää, dos HUS, Syöpätautien klinikka Onkologian trendejä Entiteetit pirstoutuvat pienemmiksi: lisää tietoa

Lisätiedot

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Heikki Huhtinen, LT TYKS, vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Gastroenterologiayhdistyksen syyskokous 20.9.2013, Kuopio Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa Johanna Hietamäki Tutkija, Lääk.yo Esityksen kulku Kehittämishankkeen esittely Toteutettu selvitys Menetelmät, aineisto Tulokset Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine. Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el

Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine. Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el Gynekologisen karsinomakirurgian keskittämine Eija Tomás, Tays LT, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon el Suomessa 5.2 miljoonaa asukasta 5 yliopistosairaalaa 16 keskusairaalaa aluesairaalat ja

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Pehmytkudos- ja luusarkoomissa eri hoito-ohjelmat pehmytkudossarkoomissa yleensä kirurgia ensin Onkologinen

Lisätiedot

VITAL INJECTOR SkinBooster

VITAL INJECTOR SkinBooster VITAL INJECTOR SkinBooster Mitä hyaluronihappo on? Hyaluronihappo on luonnossa esiintyvä polysakkaridi, jota esiintyy samanmuotoisena sekä ihmisillä että eläimillä. Iho sisältää sitä runsaasti ja se sitoo

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Kristiina Airola / Julkaistu 28.9.2012. Zelboraf 240 mg kalvopäällysteinen tabletti, Roche Registration Ltd. Zelboraf-valmistetta

Lisätiedot

ACTINICA LOTION ESTÄÄ TIETTYJÄ IHOSYÖPÄTYYPPEJÄ

ACTINICA LOTION ESTÄÄ TIETTYJÄ IHOSYÖPÄTYYPPEJÄ ACTINICA LOTION ESTÄÄ TIETTYJÄ IHOSYÖPÄTYYPPEJÄ Actinica Lotion suojaa ihoa UV-säteilyltä ja estää tiettyjä ihosyöpätyyppejä. 2 Mitä ihosyöpä on? Ihosyöpä on yleisin syöpä. Ihosyöpää on useita erityyppisiä,

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

Ihon jäädytyshoito. Katsaus. Mitä jäädytettäessä tapahtuu?

Ihon jäädytyshoito. Katsaus. Mitä jäädytettäessä tapahtuu? Katsaus RAIMO SUHONEN Ihon jäädytyshoito Ihmiset elävät entistä vanhemmiksi. Iän myötä ihoonkin ilmaantuu sekä hyvän- että pahanlaatuisia neoplastisia muutoksia. Premalignit ja malignit kasvaimet on tietenkin

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

Palauttaa sen, minkä aika vei. Luonnollinen ulkonäkö pidempään

Palauttaa sen, minkä aika vei. Luonnollinen ulkonäkö pidempään Luonnollinen ulkonäkö pidempään Ihosi iloksi Ajan myötä ihosi menettää täyteläisyyttään, kiinteyttään ja nuorekkuuttaan luonnollisen ikääntymisen vuoksi. Elimistön tuottaman kollageenin määrä alkaa vähentyä

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Toni-Karri Pakarinen 1, Piia Suomalainen 1, Hannu Kuokkanen 2, Minna Laitinen 1 1 Sarkoomayksikkö, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue, TAYS

Lisätiedot

Aktiinisen keratoosin diagnostiikka ja hoito

Aktiinisen keratoosin diagnostiikka ja hoito Kirsi Isoherranen, Sari Koskenmies, Meri Övermark, Leea Ylitalo, Olli Saksela ja Sari Pitkänen NÄIN HOIDAN Aktiinisen keratoosin diagnostiikka ja hoito Aktiiniset keratoosit ovat ihosyövän esiasteita,

Lisätiedot

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS 19.3.2014 Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia Tehtävän suoritus Palautuksia: 51 Tiivistelmien keskipituus 97 sanaa hyvä! OTSIKOT Otsikko tutkimuksen

Lisätiedot

GENOMITIETO JA TERVEYSTALOUS Riittävätkö rahat? terveystaloustieteen näkökulma

GENOMITIETO JA TERVEYSTALOUS Riittävätkö rahat? terveystaloustieteen näkökulma GENOMITIETO JA TERVEYSTALOUS Riittävätkö rahat? terveystaloustieteen näkökulma Miika Linna, dos. TkT. Aalto-yliopisto HEMA / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taustaa Uudet genomitietoon perustuvat hoidon

Lisätiedot

Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011

Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011 Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011 Iikka Lantto, Juuso Heikkinen, Pasi Ohtonen, Juhana Leppilahti Kirurgian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

INTERNET-VIDEO HIV-HOIDON ALOITUKSEN TUKENA. Jussi Sutinen, Pia Lottonen, Pia Kivelä

INTERNET-VIDEO HIV-HOIDON ALOITUKSEN TUKENA. Jussi Sutinen, Pia Lottonen, Pia Kivelä INTERNET-VIDEO HIV-HOIDON ALOITUKSEN TUKENA Jussi Sutinen, Pia Lottonen, Pia Kivelä 02.02.2017 Taustaa: HIV-lääkityksen aloituskäynti PALJON informaatiota yhdellä kerralla Vastaanottotilanne ei aina otollisin

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas

Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Pelkkä tekninen piirto ei riitä! Erikoistuvien päivät 25.1.2013 Kuopio Liisa Sailas Hoidamme potilasta, mieti siis: indikaatio standari- / mukautetun hoidon todennäköinen lopputulos syövän hoidon kannalta

Lisätiedot

Milloin plastiikkakirurginen potilas kuuluu lähettää julkiseen erikoissairaanhoitoon?

Milloin plastiikkakirurginen potilas kuuluu lähettää julkiseen erikoissairaanhoitoon? Tieteessä kättä pidempää Ilkka Koskivuo LT, plastiikkakirurgian erikoislääkäri, vastuualuejohtaja TYKS, Plastiikka- ja yleiskirurgian klinikka ilkka.koskivuo@tyks.fi Milloin plastiikkakirurginen potilas

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Lihavuusleikkausmillä. LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010

Lihavuusleikkausmillä. LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010 Lihavuusleikkausmillä indikaatiolla? LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010 Lihavuuden hoitomenetelmän valintaperusteet (Käypä hoito) Painoindeksi ja lisätekijät Perushoito (ryhmä) ENED 1) ja

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen LT Teemu Murtola Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö TAYS, urologian vastuualue Lääke-epidemiologia Suomessa-seminaari Huhtikuu

Lisätiedot

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa

Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa. Taustaa Asiakaspalautteen merkitys laboratoriovirheiden paljastamisessa Paula Oja, TtT Laboratorio, Oulun yliopistollinen sairaala Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26. 27.1.2011 1 Taustaa Laboratorion tulee

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS TAPAUS-VERROKKI TUTKIMUKSEN TYYPIT JA TULOSTEN ANALYYSI Simo Näyhä Jari Jokelainen Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen jatkokoulutusmeeting.3.4.2007 TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS Idea Tutkimusryhmät

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Syövän sädehoito. Raportin yhteenvedon suomentanut: Risto Roine, FinOHTA 28.11.1996

Syövän sädehoito. Raportin yhteenvedon suomentanut: Risto Roine, FinOHTA 28.11.1996 Syövän sädehoito SBU - Statens beredning for utvärdering av medicinsk metodik Rapport nr 129/1 + 129/2 (Litteraturgranskning): Strålbehandling av cancer Tukholma, syyskuu 1996 Raportin yhteenvedon suomentanut:

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen

RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen TÄYTELÄISYYTTÄ. KOLLAGEENIA. RAIKKAUTTA. Terveen, nuoren ihon täyteläisyys, kimmoisuus ja vahvuus on kollageenin ansiota. Mitä

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

M E D E X Informaatiokansio M 2Medex Medical

M E D E X Informaatiokansio M 2Medex Medical M E D E X Informaatiokansio M 2M e d e x M e d i c a l Medex KosmeettinenMesoterapia Kun tavallinen ihonhoito ei enää tunnu riittävältä, on nykyisin mahdollista saada merkittäviä tuloksia injektioiden

Lisätiedot

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Heidi Vastamäki ja Martti Vastamäki Tieteellinen Tutkimus ORTON Olkanivelen spontaani adhesiivinen kapsuliitti eli jäätynyt

Lisätiedot

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura)

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Potilasohje / i / Toimintaterapia / VSSHP Kämmenkalvon kurouma syntyy, kun kämmenen alueen sidekudoksen liikakasvu aiheuttaa

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

Silja Katiska & Laura Leppäharju. IHOKASVAINTEN TUNNISTAMINEN - opas Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveydenhuollon ammattilaisille

Silja Katiska & Laura Leppäharju. IHOKASVAINTEN TUNNISTAMINEN - opas Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveydenhuollon ammattilaisille Silja Katiska & Laura Leppäharju IHOKASVAINTEN TUNNISTAMINEN - opas Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveydenhuollon ammattilaisille Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

ylilääkäri Teijo Kuopio

ylilääkäri Teijo Kuopio ylilääkäri Teijo Kuopio 28.8.2013 Vasteiden tarkastelu voi tapahtua: Elinten tasolla (makroskooppinen patologia) Kudostasolla (histopatologia) Solutasolla (solupatologia) Molekyylitasolla (molekyylipatologia)

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Terveydenhuollon vaikuttavuus mitä sillä haetaan? Säästöjä vai parempaa hoitoa?

Terveydenhuollon vaikuttavuus mitä sillä haetaan? Säästöjä vai parempaa hoitoa? Terveydenhuollon vaikuttavuus mitä sillä haetaan? Säästöjä vai parempaa hoitoa? Taina Mäntyranta lääkintöneuvos, STM Sidonnaisuudet: Käypä hoito: johtoryhmän jäsen Lääkkeiden hintalautakunta: varajäsen

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015 VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET Jan Seppälä Sädehoitopäivät 2015 17/04/2015 1 Viime vuoden tärkeät tapahtumat Adrian Begg (1946 2014), kuului mm. ESTROn säteilybiologiatoimikuntaan, piti kursseja kliinisestä

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Töissä. TEKSTI KUVAT

Töissä. TEKSTI KUVAT 26 Töissä. TEKSTI KUVAT 27 Havainnointitutkimuksessa vain 63 prosenttia henkilökunnasta desinfioi kätensä ennen potilaskontaktia. Sitä vastoin 79 prosenttia meni käsihuuhdepurkille potilaskontaktin jälkeen.

Lisätiedot

Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein Markku Kuusi Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö

Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein Markku Kuusi Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein Markku Kuusi Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö Pandemian seurantajärjestelmät Tartuntatautirekisteri Yksittäisten tapausten seuranta Laboratorionäytteet

Lisätiedot

Kokeellinen interventiotutkimus

Kokeellinen interventiotutkimus Kokeellinen interventiotutkimus Raija Sipilä LT, toimituspäällikkö Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Kriittisen arvioinnin kurssi 2.10.2017 Kiitos Käypä hoito -tiimille Interventio Interventio tarkoittaa

Lisätiedot

Kolorektaalisyövän leikkaushoidon tulokset Mikkelin keskussairaalassa. Hannu Paajanen ja Niilo Härkönen

Kolorektaalisyövän leikkaushoidon tulokset Mikkelin keskussairaalassa. Hannu Paajanen ja Niilo Härkönen Alkuperäistutkimus Kolorektaalisyövän leikkaushoidon tulokset Mikkelin keskussairaalassa Hannu Paajanen ja Niilo Härkönen Vuosina 1985 94 Mikkelin keskussairaalassa todettiin 341 kolorektaalisyöpää, joista

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot

Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli. Lataa

Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli. Lataa Lataa Cognitive Function in Opioid Substitution Treated Patiens - Pekka Rapeli Lataa Kirjailija: Pekka Rapeli ISBN: 9789523022232 Sivumäärä: 173 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.54 Mb Opioid substitution

Lisätiedot