PIIRIJOHTOSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIIRIJOHTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary Internationalin piiri 1410 Rotary Internationals distrikt 1410 ry Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Pentti Aspila DG Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin piireiltä edellyttämää District Leadership Plan ia (DLP) ja se on laadittu RI:n menettelytapaohjeiden (Rotary Code of Policies, RCP) edellyttämällä tavalla. Piirijohtosuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Piirijohtosuunnitelma ehdotetaan hyväksyttäväksi yhdistyksen kevätkokouksessa (piirineuvottelussa) Somerolla. PIIRIJOHTOSÄÄNTÖ Tarkoitus Piirijohtosäännön tarkoitus on edesauttaa kuvernöörin ja piirin organisaatiossa toimivien henkilöiden tehokasta toimintaa klubien ja piirin toimintojen tehostamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Piiri toimii virallisesti kaksikielisessä ympäristössä ja huomioi toiminnassaan sekä suomen- että ruotsinkielisten klubien jäsenten tarpeet. 2. Sisältö Piirijohtosääntö kuvaa piirihallinnon rakennetta ja menettelytapoja. PJS määrittää apulaiskuvernöörien (AG) määrän ja tehtävät, pätevyysvaatimukset, valintamenettelyn ja koulutuksen sekä piirin komiteoiden tehtävät ja niiden jäsenten kelpoisuuden. 3. Toimihenkilöt ja -elimet 3.1 Kuvernööri (DG) Kuvernööri on piirissä RI:n toimihenkilö ja toimii RI:n hallituksen alaisena. Hänen tehtävänään on RI:n tavoitteiden edistäminen klubien toimintaa ohjatessaan ja valvoessaan. Kuvernööri osallistuu yhteistyössä piirin ja klubien johtohenkilöiden kanssa PJS:n toteuttamiseen. Kuvernöörin keskeinen tehtävä on korostaa jäsenhuoltoa, uusien jäsenten hankintaa, jäsenten osallistumisen vahvistamista ja osallistumista klubin, piirin, RI:n sekä sen Säätiön ohjelmiin ja varojen hankintaan. Kuvernööri palkitsee ansioituneita rotareita ja klubeja. Kuvernööri vastaa piirin tulevaisuuden suunnittelusta. 3.2 Piirihallitus (Piirineuvosto) Piirineuvosto toimii kuvernöörin neuvottelukuntana. Piirineuvosto tai sen jäsenet voivat kuvernöörin toimeksiannosta hoitaa tehtäviä, joita varten muuten pitäisi asettaa komitea. 1 / 17

2 Piirineuvoston puheenjohtajana toimii kuvernööri, jäsenet ovat tuleva kuvernööri (DGE), edellinen kuvernööri (IPDG), kaksi edeltävää kuvernööriä (PDG) sekä kuvernööriehdokas (DGN). Neuvoston sihteerinä toimii Piirisihteeri, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Piirineuvosto kokoontuu noin neljä kertaa toimintavuoden aikana. Piirineuvoston koolle kutsumisesta päättää yksin kuvernööri. 3.3 Apulaiskuvernöörit (AG) DGE nimittää apulaiskuvernöörit. Piiri on jaettu 10 alueeseen, joissa jokaisessa on koulutettu apulaiskuvernööri. Kuvernööri voi omalla päätöksellään muuttaa alueiden määrää ja toimialuetta. Apulaiskuvernöörien nimet ja alueet määritellään piiriorganisaatiossa. Apulaiskuvernöörien kelpoisuudesta ja tehtävistä määrätään Rotaryn käsikirjassa 2013 (035-FI) sivulla Talouskomitea Talouskomitean tehtävät ja kokoonpano määritellään piirin 1410 Taloudenpitoa koskevissa yleisohjeissa kohdassa Komitea laatii yhdessä DGE:n kanssa piirin talousarvion, joka vahvistetaan piirineuvottelussa. Komitea valvoo piirin taloutta ja kirjanpitoa. Piirin tilit tarkastaa piirineuvottelussa vahvistetut Suomen Rotaryn toiminnantarkastajat. 3.5 Piirikouluttajat (DT) Kaudella piirikouluttajina toimivat PP Erja Vihervaara (puheenjohtaja) ja PDG Rune Eklund. DT tukee tulevien kuvernöörien, klubien, apulaiskuvernöörien ja piirin muiden johtohenkilöiden kouluttamista. Hän vastaa PETS:n, Syysseminaarin ja Piirikonferenssin koulutusohjelmien toteuttamisesta. Piirikouluttaja osallistuu Suomen Rotary ry:n Koulutustoimikunnan toimintaan. Piirikouluttajan tulisi olla entinen kuvernööri tai kouluttajana vähintään vuoden toiminut ansioitunut rotari. 3.6 Piirisihteeri Piirisihteeri avustaa kuvernööriä kulloinkin erikseen sovittavissa tehtävissä. Kuvernööri voi ottaa avukseen tiettyjä tarkoituksia varten apulaispiirisihteerin. 3.7 Tietotekniikkavastaava Tietotekniikkavastaava koordinoi piirin 1410 verkkopalveluja. Hän huolehtii piirin nettisivujen ylläpidosta ja kehittämisestä. Hän osallistuu Suomen Rotary ry:n IT-toimikunnan toimintaan. Tietotekniikkavastaava opastaa tarvittaessa klubeja nettisivujen kehittämisessä ja pitää yhteyttä klubien ITvastaaviin. 4. Komiteat Piirin komiteat edistävät piirin tavoitteiden saavuttamista ja samalla RI:n tavoitteita. RI on määritellyt joitakin hallinnollisia toimintoja, jotka välttämättä edellyttävät jatkuvuutta. Muutoin komiteoita asetetaan vain kulloinkin ajankohtaisia toimintoja varten. Tarpeen mukaan voidaan nimittää tilapäisiä komiteoita määräajaksi ja alakomiteoita. Piirin komitearakenteen tulisi vastata Klubijohtosuunnitelmassa (KJS) suositeltua viittä komiteaa, varmistaakseen joustavan tiedonkulun klubien ja piirin välillä. Määräajaksi valittavia virkailijoita ovat muun muassa: - Piirikouluttaja - Piirisihteeri - Tietotekniikkavastaava - Lääkäripankkiyhteyshenkilö - Kansainvälisestä palvelusta vastaava - Nuorisovaihtoasiamies 2 / 17

3 - Ystävyysvaihtovastaava - Rotaractvastaava Komiteajäsen ja määräajaksi valittavan virkailijan tulee olla piirin 1410 alueella toimivan klubin hyvämaineinen aktiivijäsen. Tuleva kuvernööri valitsee kunkin rotaryvuoden ajaksi komiteoiden puheenjohtajat, poikkeuksena rotarysäätiökomitean puheenjohtaja. DGE kuulee piirineuvostoa nimityksissä. Komiteoiden puheenjohtajat määrittävät komiteoiden jäsenmäärät, jotka kuvernööri vahvistaa. Komiteoiden puheenjohtajat valitsevat komiteoiden jäsenet ja esittävät ne kuvernöörin vahvistettavaksi. 4.1 Jäsenyys Komitea ja sen puheenjohtaja koordinoivat jäsenyyteen liittyviä toimintoja piirin alueella, yhdessä kuvernöörin kanssa, piirin jäsenlisäystavoitteiden saavuttamiseksi sekä avustavat klubien jäsenhuollosta vastaavia heidän tehtävissään. Komitean puheenjohtaja toimii piirin koulutustilaisuuksissa kouluttajana jäsenhankinta-, lisäys- ja laajennusasioissa. 4.2 Suhdetoiminta Komitea ja sen puheenjohtaja kannustavat klubeja tehokkaaseen tiedotustoimintaan, levittämään tietoa Rotarysta, huolehtimaan piirin projektien ja tärkeiden tapahtumien tiedottamisesta, avustavat klubeja tiedotustoiminnassa ja mediayhteyksien luomisessa sekä välittävät RI:n suhdetoimintamateriaalia klubeille, tiedotusvälineille ja ympäröivään yhteiskuntaan. Puheenjohtaja opastaa RI:n suuntaviivojen mukaisesti klubeja haitallisen julkisuuden aiheuttamien kriisien hallinnassa. 4.3 Rotarysäätiö ja palveluprojektit Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja suunnittelee, koordinoi ja arvioi kaikkia Säätiöön liittyviä toimintoja sekä avustaa DGE:tä piirin rotarysäätiötavoitteiden asettamisessa. Komitean puheenjohtajan virkakausi on Rotarysäätiön ohjeiden mukaisesti kolmivuotinen. Komitea ja sen puheenjohtaja vastaavat piiritasolla Rotarysäätiötä koskevien asioiden kouluttamisesta ja tunnetuksi tekemisestä piirissä ja klubeissa sekä pitää yhteyksiä klubien rotarysäätiökomiteoiden puheenjohtajiin Kansainvälinen palvelu Komitean tehtävänä on edistää piirissä kansainvälistä palvelua. Komitea avustaa klubeja kansainvälisten yhteyksien luomisessa ja projektien muodostamisessa myös klubien yhteishankkeina ja uusien projektien löytämisessä sekä ammattikoulutustiimien (VTT) hakemusten laatimisessa. Komitea edistää ja tukee klubien kansainvälisiä yhteistyöprojekteja (Globaaleja apurahaprojekteja), joihin voidaan hakea Rotarysäätiön kaksinkertaistavaa rahoitustukea Säätiön Maailmanrahastosta. Humanitaarisiin palveluihin liittyen on perustettu viisi alakomiteaa: - Puhdas vesi - Lukutaito - Terveys - Rauha - Uudet sukupolvet Paikalliset palveluprojektit Komitea tukee Säätiöltä saadun Piiriapurahan (DDF) turvin tehtäviä paikallisia palveluprojekteja. Tavoitteena on saada näiden projektien kautta paikallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Komitea edistää klubien välistä yhteistyötä näissä hankkeissa Ammattikoulutustiimit (VTT) Tarvittaessa valittavan VTT-komitean puheenjohtaja edistää piirin VTT-vaihtoa ja aktivoi klubeja tiedottamaan tästä mahdollisuudesta sekä tiedottaa meneillään olevista projekteista ja niihin hakeutumisesta. VTT asiamiehen avuksi voidaan nimetä tilapäinen alakomitea, jonka puheenjohtaja- 3 / 17

4 na hän toimii. Kuvernööri päättää lähtevän VTT-ryhmän johtajan valinnasta kuultuaan VTTkomitean puheenjohtajaa. Ryhmän jäsenten valinta tehdään yhdessä kuvernöörin kanssa. VTTkomitean puheenjohtaja pitää yhteyksiä projektiin osallistuvan toisen piirin VTT-komiteaan projektin ajankohdasta ja ohjelmasta sopimiseksi. Hänen järjestää lähtevän ryhmän koulutuksen, varmistaa että kaikki ohjelman vaatimukset ja ohjeet toteutuvat sekä tiedottaa piirissä ryhmän paluusta. VTTkomitean puheenjohtaja johtaa ja vastaa mahdollisesti tänne tulevan koulutettavan ryhmän ohjelman laatimisesta ja valvoo sen toteutumista Ammattipalvelu Ammattipalvelu on yksi Rotaryn viidestä palveluväylästä. Ammattipalvelukomitea edistää Rotaryn ammattipalvelun tuntemusta ja tukee klubeissa tapahtuvaa ammattipalvelutoimintaa. Yhtenä arkisena palvelumuotona piirissä on Matkalippu tulevaisuuteen -hanke. RYLA kuuluu myös ammattipalvelun piiriin Yhteiskuntapalvelu Yhteiskuntapalvelun väylä on myös yksi Rotaryn tärkeistä palveluväylistä. Piirissä 1410 jokaisen klubin tavoitteena tulisi olla ainakin yhden yhteiskuntapalveluprojektin toteuttaminen toimintavuoden aikana. Projekti voi myös olla ns. ylivuotinen. Piiri järjestää kunkin huhtikuun viimeisen viikon maanantaina Vapaaehtoistyön päivän, jonka ohjelmasta sovitaan kulloinkin erikseen. Komitean tehtävänä on edistää klubeissa yhteiskunnallisen tietämyksen ja Rotaryn mahdollisuuksien tuntemusta. Komitea tukee omalla panoksellaan klubien ideoita yhteiskunnallisten projektien suunnittelussa ja toteutuksessa Nuorisovaihto Komitean tehtävänä on johtaa ja järjestää piirin nuorisovaihtoasioita. Komitea edistää nuorisovaihtoa piirin alueella ja vastaa nuorisovaihdon koulutuksesta siten, että se vastaa RI:n nuorisovaihdon sertifioinnin vaatimuksia. Komitea tukee klubeja vaihto-oppilaiden valinnoissa ja hakemusten käsittelyssä sekä päättää piirin lähtevien vaihto-oppilaiden mahdollisten stipendien jaosta. Nuorisovaihtokomitea valvoo piiriin tulleiden vaihto-oppilaiden matkustelua ja sääntöjen ja määräysten mukaista käyttäytymistä sekä järjestää yhteiset tapahtumat näille oppilaille. Komitea organisoi piirin nuorisoleirin järjestämisen. 4.5 Piirikonferenssi Kuvernööri nimeää puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenet konferenssin järjestelyoikeudet saaneista klubeista. 4.6 RI:n maailmankongressi Komitean puheenjohtajana toimii tuleva kuvernööri (DGE) tai matkailualan rotari, joka voi tarvittaessa johtaa kongressiin osallistumisen markkinoinnin ilman varsinaista komiteaa apulaiskuvernöörien avulla. 4.7 Kuvernööriehdokkaan (DGN) nimeäminen DG julistaa tulevan kuvernöörin tehtävän vuosittain hakuun elokuun kuukausikirjeessä. Ehdokasasetteluaikaa klubeilla on vähintään kaksi kuukautta. Tulevan kuvernöörin valintakriteerit ja valintatavat ovat määriteltyinä RI:n menettelytapaohjeissa. Piirissä noudatetaan ns. nimeämiskomiteamenettelyä. Piirin kuvernöörin nimeämiskomitean kokoonpano on: DG + piirineuvoston kaksi PDG-jäsentä sekä neljä Piirineuvottelussa arvottavien klubien puheenjohtajaa. Klubiedustajien varamiehiksi arvotaan neljä klubia, jotka arpomisjärjestyksessä korvaavat estyneen varsinaisen edustajan. Arvotun klubin edustaja on esteellinen, mikäli sen klubin jäsentä on ehdotettu kuvernööriehdokkaaksi. Nimetyn ehdokkaan valinta vahvistetaan Piirineuvottelussa. 4 / 17

5 5. Piirin toiminnan suunnittelu Piirin toiminnan suunnittelu perustuu RI:n strategiasuunnitelmaan, RI:n presidentin vuositeemaan ja tavoitteisiin sekä piirin strategiatavoitteisiin. Jokaisen komitean toimintasuunnitelma sisältää tehtävän, tavoitteet, kokoonpanon ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi (tehtävä, vastuu ja aikataulu). Piirin toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytetään Piirineuvottelussa. Esimerkiksi piirin oman stipenditoiminnan laajuus riippuu ratkaisevasti Piirineuvottelussa päätetyn stipendirahaston suuruudesta. Kulloisenkin edellisen rotaryvuoden tilit ja toimintakertomus hyväksytetään yhdistyksen Syyskokouksessa. 6. Klubien toiminnan suunnittelun tukeminen Piiri kannustaa, tukee ja kouluttaa klubeja toiminnan suunnittelussa. Klubien vuotuinen toiminnan suunnittelu perustuu klubijohtosuunnitelmaan (KJS), jossa apuna käytetään My Rotaryn Rotary Club Central ia osoitteessa Kuvernöörille toimitettavan KJS:n lisäksi tavoitteet on asetettava sähköisesti My Rotaryyn. Tavoitteiden asettaminen ja raportointi tapahtuu rotaryvuoden alusta alkaen vain sähköisesti. Tavoitteet on vietävä My Rotaryn Club Centraliin mennessä. Tavoitteiden viennissä Club Centraliin saa tarvittaessa apua tietotekniikkakomitealta ja AG:lta. Klubien on toimitettava klubijohtosuunnitelmansa hyvissä ajoin ennen uuden rotaryvuoden alkua alueensa apulaiskuvernöörille, joka toimittaa sen tarkastettuna edelleen DGE:lle. Klubijohtosuunnitelma on pohjana kuvernöörin klubivierailun yhteydessä pidettävässä neuvottelussa. 7. Täydentäviä ohjeita 7.1 Piirijohdon koulutus Piirijohdon organisaatioon kuuluvien koulutus järjestetään RI:n ohjeiden mukaisissa piirin koulutustilaisuuksissa, neuvotteluissa ja seminaareissa, joihin asianomaiset ovat velvollisia osallistumaan. 7.2 Taloudenpitoa koskevat yleisohjeet Rotarypiirin talouteen liittyvistä asioista vastaa piirikuvernööri, jonka tulee piirin talouskomitean sekä toiminnantarkastajien kanssa yhteistyössä huolehtia siitä että Suomen kirjanpitolakia, Rotary Internationalin sääntöjä ja ohjeita sekä piirikokouksen ja -neuvottelun päätöksiä noudatetaan Piirineuvottelun vahvistama piirin talouskomitea, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Näistä kahden tulee olla piirineuvoston kaksi edeltävää kuvernöörejä (PDG) ja yksi on DG. IPDG ei voi olla talouskomitean jäsen eikä DG sen puheenjohtaja. Komitean puheenjohtajana toimii virkaiältään nuorempi PDG. Kuvernööri hyväksyy piirin kulut ja komitean puheenjohtaja hyväksyy kuvernöörin kulut. Komitea toimii piirikuvernöörin tukena talouteen liittyvissä asioissa. Talouskomitea antaa piirineuvottelulle lausunnon tulevan rotaryvuoden talousarviosta sekä syyskokoukselle päättyneen rotaryvuoden taloudenhoidosta Tehtäviensä hoitoa varten kuvernööri saa käyttövaroja Rotary Internationalilta, jolle hän on näistä varoista tilivelvollinen. Rotary Internationalilta saaduista varoista ylläpidetään RI:n ohjeiden mukaista erillistä kirjanpitoa. Kuvernöörin tulee käyttää RI:ltä saamiaan varoja vain niihin tarkoituksiin, joihin RI on ne osoittanut. RI:n myöntämän määrärahan arvioidusta summasta informoidaan piirineuvostoa ja sen käytöstä piirineuvottelussa. 5 / 17

6 7.2.4 Edellä kohdassa mainitun määrärahan lisäksi kuvernöörille osoitetaan piirin talousarviossa varoja, jotka liittyvät piirin toimintaan. Tällaisia ovat yleiset hallintokulut, koulutustoiminta, sääntömääräiset kokoukset, osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin sekä sellaisiin matkoihin ja muihin järjestelyihin, joita RI ei korvaa. Näiden varojen suunniteltu käyttö esitetään piirin talousarviossa ja se ilmenee piirin kirjanpidossa. Piirin talousarvio sisältää myös ne erät, jotka johtuvat suorituksista Suomen Rotary ry:lle ja jotka perustuvat piirin klubien kulloiseenkin jäsenmäärään Piirin kirjanpito voidaan piirineuvottelun päätöksellä antaa ulkopuolisen hoidettavaksi Kaikkien piirin kirjanpidossa esiintyvien kuvernööriä itseään koskevien tositteitten tulee olla sekä kuvernöörin että vähintään yhden talouskomitean jäsenen varmentamia. Muiden tositteitten tulee olla kuvernöörin varmentamia Kuvernöörin tulee informoida piirin talouskomiteaa ja piirineuvostoa riittävästi piirin talouteen liittyvistä seikoista. Talouskomitean ja piirineuvoston tulee yhdessä piirikuvernöörin kanssa valmistella piirineuvottelussa ja piirikokouksessa esiteltävät piirin talouteen liittyvät asiat Tilivuoden mahdollisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta päätetään piirikokouksessa. Virassa olevalla kuvernöörillä ei ole oikeutta käyttää edellisten tilivuosien mahdollisia ylijäämiä kuvernöörivuotensa menoihin, ellei sellaisesta menettelystä ole erikseen päätetty hänen virkakautensa alkamista edeltäneessä piirineuvottelussa tai mahdollisen lisämenoarvion yhteydessä Piirineuvottelussa esiteltävässä talousarvioehdotuksessa on kaikki kulut esitettävä riittävän eriteltyinä Mikäli kuvernööri tai kuka tahansa piiriä edustava rotari kutsutaan piirin ulkopuolelle osallistumaan johonkin rotarytilaisuuteen, vastaa tästä aiheutuvista kuluista RI:n ohjeiden mukaisesti kutsuja tai RI ellei Suomen Rotary ry:n ohjeista muuta johdu Jos rotaryvuoden kuluessa ilmenee tarvetta kustannuksia aiheuttavaan toimenpiteeseen, jota ei ole voitu ennakoida talousarviota laadittaessa, voivat kuvernööri ja talouskomitea esittää piirin klubeille niiden presidenttien kautta, lisämenoarviota tai piirin taseessa olevien varojen käyttöä tällaiseen tarkoitukseen. Esityksen tulee olla huolellisesti valmisteltu ja riittävästi perusteltu Tulevalle kuvernöörille tai kuvernöörille saattaa ennen RI:n kuvernöörille osoittaman määrärahan saamista aiheutua kuluja, jotka kuuluvat RI:n korvattaviksi. Mikäli tuleva kuvernööri tai kuvernööri tällöin saa tähän tarkoitukseen ennakkoa piirin varoista, on nämä ennakot palautettava piirille välittömästi kun RI maksaa kuvernöörille hänen kautensa määrärahat Näiden taloudenpitoa koskevien ohjeiden olemassaolo todetaan kussakin piirineuvottelussa talousarvion yhteydessä. Taloudenpitoa koskevat ohjeet liitetään myös kunakin vuonna klubeille lähetettävään talousarviota koskevaan aineistoon. 6 / 17

7 Näihin yleisohjeisiin voidaan talouskomitean, piirineuvoston, kuvernöörin tai klubien esityksestä tehdä muutoksia, jolloin esitys perusteluineen tulee toimittaa kuvernöörille vuosittain mennessä. Jos esityksen tekijä on muu kuin talouskomitea, käsittelee talouskomitea sen ja antaa siinä olevista muutosehdotuksista lausuntonsa sekä tekijälle että piirineuvottelulle. Muutosehdotus hyväksytään piirineuvottelussa. Jos muutos hyväksytään, astuu se voimaan piirineuvottelua seuraavana heinäkuun 1 päivänä. Strategiatavoitteet Hallinto 1. Kaikkien klubien Toimintaohjeet (mallisääntöjen 10) on päivitetty ja hyväksytty klubin sääntöjen mukaisesti ja niitä päivitetään tarvittaessa. 2. Kaikki klubit huolehtivat vuosittain nimenkirjoitusoikeutettujen hallituksen jäsenten nimien päivittämisestä PRH:lle. 3. Kaikki klubit tallentavat tavoitteensa My Rotaryyn ja raportoivat edistymisestä sen kautta. 2. Jäsenyys 1. Piirin kokonaisjäsenmäärän lasku katkaistaan ja käännetään nousuun alkavana rotaryvuonna 2. Parannetaan jäsenten osanottoa kokouksiin kehittämällä kokouskäytäntöjä ja luomalla uusia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. 3. Säilytetään nykyinen klubimäärä ja selvitetään mahdollisuuksia uuden klubin, e-rotaryklubin tai satelliittiklubin perustamiseksi. 4. Rotary Leadership Institute (RLI) -toiminta käynnistetään rotarytoiminnan vahvistamiseksi klubeissa ja sitä kautta piirissämme. 3. Julkisuuskuva 1. Klubit viestivät aktiivisesti omasta toiminnastaan ja projekteistaan www-sivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineille. Viestintää kehitetään tunnettuuden ja julkisuuskuvan parantamiseksi. 2. Klubin tärkein viestintäkanava on www-sivut, joiden tulee olla Rotaryn graafisen ilmeen mukaiset ja ajankohtaiset. Piiri luo mahdollisuudet ajantasaisten sivujen ylläpitämiseen. 3. Jokaisella klubilla on käytössä viestinnässään uuden graafisen ohjeistuksen mukaiset yleislogot ja klubin oma logo. 4. Jokaisella alueella julkaistaan Rotary-lehti. 5. Vaihto-oppilailta edellytetään blogin tai vastaavan ylläpitämistä vaihtovuoden ajan. Vaihtooppilaita hyödynnetään viestinnässä mahdollisimman paljon. 6. Kannustetaan klubeja luomaan kansainvälisiä ystävyysklubisuhteita. 4. Palveluprojektit 4.1 Ammattipalvelu 1. Lisätään Matkalippu tulevaisuuteen -hankkeiden määrää. 4.2 Yhteiskuntapalvelu 1. Jokainen klubi järjestää joka vuosi vähintään yhden paikallisen palveluprojektin. 2. Järjestetään Vapaaehtoistyön päivä joka vuosi (huhtikuun viimeisen viikon maanantai) 4.3 Kansainvälinen palvelu 1. Sambian kaivoprojekti jatkuu uutena projektina vuosina Kenian koulujärjestelmän kehittämisprojekti jatkuu. 7 / 17

8 3. Toteutetaan kehittyvissä maissa (esim. Puola, Intia, Senegal, Filippiinit) terveys- ja/tai lukutaitosektorin projekteja. 4. Tiedotetaan klubeille ystävyysvaihdosta RFE ja toteutetaan vuoden aikana ystävyysvaihto Etelä- Afrikkaan. Toisen Intiaan suuntautuvan hankkeen valmistelu aloitetaan keväällä Nuorisopalvelu 1. Vuosivaihtoon osallistuu vähintään 30 nuorta joka vuosi. 2. Kesävaihtoon osallistuu vähintään 10 nuorta joka vuosi. 3. Kesäleiri järjestetään vuosittain. 4. RYLA järjestetään vuosittain jokaisella alueella ja käytämme hyväksi Piiriapurahaa (2 000 ), anottava keväällä Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa yksi VTT-hanke. 6. Perustetaan yksi uusi rotaractklubi. 7. Selvitetään mahdollisuutta perustaa interactklubi. 5. Rotarysäätiö 1. Suomen Rotarypiirien yhteinen hanke on saada kerättyä Rotarysäätiön juhlavuonna miljoona taalaa. Yksittäistä rotaria kohti tämä merkitsee 90 USD ja piirimme tarkoitus on saavuttaa tämä tavoite. Tämä sisältää kaikki lahjoitukset Polioon, Vuosirahastoon ym. Rotarysäätiön rahastoihin. Tämä ylittää jonkin verran pitkän aikavälin säätiölahjoitusten suunniteltua vuotuista kehitystä (tavoitteet: : 65 USD, : 70 USD, : 75 USD), mutta olemme takavuosina pystyneet tätäkin suurempiin lahjoituksiin. Tavoitteen saavuttaminen vaatii jokaisen klubin vahvaa sitoutumista erilaisten yrityksiin ym. suunnattujen kampanjoiden, muiden keräystempausten ja oman lahjoittamisen kautta. 2. Kannustetaan piirin rotarit ryhtymään Sustaining Member (100 USD vuodessa) ja Every Rotarian Every Year (lahjoita jotakin) -lahjoittajiksi. RI:n asettama tavoite tälle EREY-lahjoitukselle on 26,5 USD per rotari. Tavoite on saada piirissämme klubeja, jossa EREY-jäsenyys on 100 %, eli jokainen jäsen lahjoittaa vuosittain 26,5 USD. 3. Ylläpidetään PHF-SOCIETY in osallistumista ja yritetään saada uusia PHF-Society n jäseniä. 4. Piirin klubit sijoittavat yhdessä rotarysäätiöprojekteihin joka vuosi vähintään USD. 5. Rohkaistaan jokaista aluetta osallistumaan johonkin Globaaliin apurahahankkeeseen, joko piirin omaan tai jonkun muun piirin vastuulla olevaan hankkeeseen. Omiin Globaaleihin apurahahankkeisiin pyritään saamaan muita piirejä mukaan. 6. Käytetään vuosittain saatavat DDF-varat paikallisiin ja kansainvälisiin projekteihin. 7. Lähetetään yksi stipendiaatti vähintään joka kolmas vuosi. 8. RI:n PolioPlus-varojen kerääminen jatkuu. 6. Lääkäripankki Lääkäripankkiin osallistutaan panoksella 7 per jäsen. 7. Erityisteema Itämeri sekä ilmaston ja ympäristön muutos jatkavat piirin eritysteemoina. Toimintasuunnitelma Tarkoitus Toimintasuunnitelman tarkoituksena on: Auttaa piiriä/klubeja saavuttamaan sovitut tavoitteet Tehostaa piirin/klubien virkailijoiden toimintaa konkreettisten apuvälineiden avulla ja hyödyntämällä My Rotary -järjestelmää. Mahdollistaa jatkuvuus piirin toiminnassa 8 / 17

9 2. Rotary International 2.1 Strategiasuunnitelma Rotary Internationalin strategiset prioriteetit ovat: Klubien tukeminen ja vahvistaminen Toimintojen keskittäminen ja humanitaarisen palvelun lisääminen Julkisuuskuvan parantaminen ja tiedon levittäminen Rotarysta Missio ja visio RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien elinkeinoelämän ja julkishallinnon sekä eri ammatteja edustavien jäsentensä ystävyyden kautta. RI:n visiona on tulla maailmanlaajuisesti tunnetuksi siitä, että sitoudumme tunnuslauseemme PALVELU ITSEKKYYDEN EDELLE, mukaisesti edistämään maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa. Samalla otamme keskiöön tulevan vuoden teeman ROTARY PALVELEE IHMIS- KUNTAA Perusarvot Rotaryn keskeiset arvot ohjaavat organisaatiokulttuurin periaatteita sekä jäsenten tekemiä valintoja ja toimintaa järjestöissä. Arvoilla on kasvava merkitys strategiasuunnittelussa, koska ne ohjaavat johtovastuussa olevien suunnitelmia ja toiminnan suuntaa. Perusarvot ovat: Palvelu Toveruus Moninaisuus Rehellisyys Johtajuus Tavoitteet Klubien tukemisen ja vahvistamisen tavoitteet Rohkaista klubien innovatiivisuutta ja joustavuutta Toimia tasapuolisesti kaikilla palveluväylillä Edistää jäsenistön moninaisuutta Parantaa jäsenten hankintaa ja sitouttamista järjestämällä jäsenyystilaisuuksia piirin alueella Kehittää johtohenkilöitä Laajentaa Rotarya Rohkaista strategiasuunnittelua klubi- ja piiritasolla Toimintojen keskittämisen ja humanitaarisen palvelun lisäämisen tavoitteet Hävittää Polio Lisätä kestävää palvelutoimintaa, joka kohdistuu nuorten ja nuorten aikuisten ohjelmiin ja Rotarysäätiön kuuteen keskittämisalueeseen (Areas of Focus) Laajentaa strategisia kumppanuus- ja yhteistyösuhteita Kehittää merkittäviä paikallisia ja kansainvälisiä projekteja Julkisuuskuvan ja tietoisuuden parantamisen tavoitteet Yhdenmukaistaa RI:n ja piirimme julkista kuvaa ja bränditietoisuutta järjestämällä klubeille PRkoulutustilaisuuksia ja tarjoamalla työkaluja julkisuuskuvan hoitamiseen piirin alueella Tiedottaa toiminnallisista palveluista Kertoa Rotaryn ydinarvoista Painottaa ammattipalvelua 9 / 17

10 Rohkaista klubeja edistämään verkottumismahdollisuuksia ja klubeille ominaisia toimintoja. 2.2 RI:n presidentti John F. Germ, Rotary palvelee ihmiskuntaa, Rotary i mänsklighetens tjänst, Rotary Serving Humanity 3. Rotary Internationalin piiri 1410 Rotary Internationals distrikt 1410 ry 3.1 Piirin tavoitteet Piirin toiminnassa korostetaan RI:n vuositeemaa ja siihen liittyviä projekteja. 2. Piiri osallistuu haasteen kerätä Säätiön juhlavuonna miljoona taalaa Rotarysäätiölle, eli 90 USD per jäsen. Tämä kattaa sekä PolioPlus-keräyksen että vuosirahastolahjoitukset. 3. Piirin puitteissa koulutus- ja muille humanitaarisille hankkeille annetaan erityispaino. 4. Piirin jäsenmäärän odotetaan toimintavuoden aikana nousevan vähintään 10 jäsenellä (netto). 5. Läsnäoloon ja osallistumiseen panostetaan uusien toimintamallien kautta. 6. Nuorisovaihto jatkuu entisessä laajuudessa. 7. Selvitetään ja tarvittaessa toteutetaan piirin VTT-projekteja. 8. Kehittää johtohenkilöitä, mm. pitämällä Piirijohtokoulutustilaisuuden Klubeille asetettavat tavoitteet 1. Jokainen klubi ottaa tavoitteeksi kasvattaa jäsenmäärä vähintään 1 jäsenellä (netto), 2. Jokainen klubi pyrkii lisäämään jäsenten osallistumista ja läsnäoloa. 3. Klubijäsenten pysyvyyteen, viihtymiseen ja aktivointiin kiinnitetään erityistä huomiota. 4. Klubien osallistumista piirin kansainvälisiin projekteihin edistetään. 5. Edistetään klubien kansainvälistä toimintaa, kuten ystävyysvaihtoa ja osallistumista VTTtoimintaan. 6. Klubeja kehotetaan toiminnassaan korostamaan koulutus- ja humanitaaristen hankkeiden roolia. 7. Klubeja kannustetaan aktiiviseen toimintaan ja järjestämään paikallisesti näkyviä projekteja ja saamaan näillä medianäkyvyyttä. Tässä hanketoiminnassa klubeja rohkaistaan myös yhteistyöhön muiden klubien kanssa. 8. Klubeja kannustetaan parantamaan järjestömme näkyvyyttä ja ylläpitämään hyviä ja aktiivisia suhteita paikalliseen mediaan. 9. Klubien nettisivujen ajantasaista ylläpitoa, yhtenäistämistä ja kehittämistä jatketaan. Kehitetään klubien osallistumista sosiaaliseen mediaan. Tavoitteena on, että klubeilla olisi joko omat Facebook-sivut tai muita interaktiivisia internetsivuja. 3.3 Komiteoiden toimintasuunnitelmat Piirin jokainen komitea laatii tämän piirijohtosuunnitelman tultua hyväksytyksi oman toimintasuunnitelmansa, joka sisältää komitean tehtävän, tavoitteet, kokoonpanon ja toimenpidesuunnitelman. Piirin komiteoiden toimintaa käsitellään asianomaisissa oppaissa tarkemmin. 3.4 Piirin talous Piirin talousarvio on liitteenä. Talousarvio perustuu 65 euron suuruiseen per capita -maksuun. Lisäksi Suomen Rotary Finlands Rotary ry perii 7 euroa per jäsen kattamaan Lääkäripankin kustannusta. 10 / 17

11 3.5 Palkitseminen Klubeja kehotetaan palkitsemaan ansioituneita jäseniä eri tavoin, kuten PHF-tunnustuksilla ja/tai Presidential Citation illa. Piirikuvernööri ilmoittaa erikseen toimintavuoden piirin palkitsemiskriteerit. PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT ORGANISAATIO http// Kuvernööri Guvernör Governor, DG Pentti Aspila / Forssa Tutkimushallinto Forskningsadministration Research administration Ruutitie 14, Nummela Mobile Tuleva kuvernööri Tillträdande guvernör Governor-elect, DGE Erik Stenström / Somero Autoalan maahantuonti Fordons import Automotive import Isohiidentie 1216, Rekijoki Mobile Kuvernööriehdokas Nominerad guvernör Governor-nominee, Risto Suviala, Turku Samppalinna Perimistoimistot Inkassobyråer Debt collection agencies Isopellonkuja 3 B 7, Turku Mobile Piirikonferenssi ja piirikokous Distriktskonferens och distriktsmöte District Conference and District Meeting Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Ordföranden i organisationskommittén Organizing Committee Chair PP Johanna Talikainen, Forssa , Tammela, Eerikkilän Urheiluopisto Tulevien presidenttien ja klubivirkailijoiden koulutusseminaari (PETS) sekä piirineuvottelu Utbildningsseminariet för tillträdande presidenter (PETS) och distriktssamrådet Presidents-elect Training Seminar (PETS) and District Assembly , Teeriharjun viihdekeskus, Salontie 962, Somero Syysseminaari Höstseminarium Fallseminar , Sylvaan koulu, Sastamala PIIRIN 1410 ORGANISAATIO DISTRIKTETS 1410 ORGANISATION DISTRICT 1410 OR- GANIZATION Pentti Aspila Synt Klubi: Forssa Luokitus: Tutkimushallinto Rotarytehtävät: Forssan Rk, presidentti , piirin 1410 Rotarysäätiötoimikunnan pj Koulutus: MMT 11 / 17

12 Sotilasarvo: Kapteeni Työtehtävät: Tutkimusinfrastruktuurista vastaava johtaja Harrastukset: rotarytoiminta, koulutuksen kehittäminen Keniassa, hiihto, veneily Perhe: vaimo Marika Aspila, lapset Kiril -95 ja Anastasia -97 Pentti Aspila Född Klubb: Forssa Klassifikation: Forskingsadministration Rotaryuppdrag: President, Forssa Rk, , Distriktets Rotary Foundation kommittéordf Utbildning: AFD Militärrang: Kapten Arbetsuppgifter: Direktör ansvarig för forskningens infrastruktur Hobbyn: Rotaryaktiviter, utbildningsutveckling i Kenya Familj: Hustru Marika, barnen Kiril -95, Anastasia -97 Pentti Aspila Born Club: Forssa Classification: Research Administration Rotary offices held: President Forssa RC, , DRFCC Military rank: Captain Assignments: Director for research infrastructure Hobbies: Rotary activities, development of education in Kenya, skiing, boating Family: wife Marika, children: Kiril -95, Anastasia -97 HALLINTO ADMINISTRATION ADMINISTRATION Piirineuvosto Distriktsrådet District Council Puheenjohtaja Ordförande Chairperson DG Pentti Aspila, Forssa Mobile Piirineuvoston jäsenet Distriktsrådets ledamöter District Council Members Piirisihteeri Distriktssekreterare District Secretary IPDG Olli Pihlava, Raumanmeri PDG Antti Harkila, Pori Teljä PDG Matias Röyttä, Turku International DGE Erik Stenström, Somero DGN Risto Suviala, Turku Samppalinna PP Anne-Maj Eskelinen, Pori Teljä Mobile Apulaispiirisihteeri Assisterande Distrikssekreterare Assistant District Secretary PP Ralf Karlson, Kimitoön-Kemiönsaari Mobile / 17

13 Piirikouluttaja Distriktsutbildare District Trainer, DT Talouskomitea Finanskommittén Finance Committee Puheenjohtaja Ordförande Chairperson Jäsenet Medlemmar Members Tietotekniikka Datateknik Information Technology Puheenjohtaja Ordförande Chairperson Jäsenet Medlemmar Members PP Erja Vihervaara, Turku Samppalinna Mobile PDG Rune Eklund, Turku Kupittaa Mobile PDG Antti Harkila, Pori Teljä Mobile PDG Matias Röyttä, Turku International Mobile DG Pentti Aspila, Forssa Mobile AG Heidi Cavén, Forssa Mobile Rtn Jari Laakkio, Uskela Mobile PP Kimmo Leino, Sepänhaka Forssa Mobile PP Jussi Vanhahonko, Pori Karhunpää Mobile Kuvernöörin nimeämiskomitea Nomineringskommittén för guvernör Nominating Committee for Governor Apulaiskuvernöörit ja klubit alueittain Assisterande guvernörer och klubbar enligt område Assistant Governors and Clubs per area Alue Område Area 1 Ilkka Häkli, Kyrösjärvi Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Karvia, Kankaanpää, Kyrösjärvi, Parkano Alue Område Area 2 Jouko Kairtamo, Pori Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Pori, Pori Karhunpää, Pori Kuninkaankartano, Pori Meri-Pori, Pori Teljä 13 / 17

14 Alue Område Area 3 Sami Uutto, Punkalaidun Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Punkalaidun, Vammala, Äetsä Alue Område Area 4 Erkki Hammar, Rauma-Hauenguan Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Eura, Eurajoki, Rauma, Raumanmeri, Rauma- Hauenguan Alue Område Area 5 Heidi Cavén, Forssa Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Alastaro, Forssa, Loimaa, Sepänhaka Forssa, Somero, Urjala Alue Område Area 6 Juha Punta, Salo Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Auranmaa, Kaarina, Lieto, Lieto Vanhalinna, Perniö, Piikkiö, Salo, Uskela Alue Område Area 7 Jukka Airikkala, Vehmaa Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Laitila, Mynämäki, Uusikaupunki, Vehmaa Alue Område Area 8 Kari Ruisvaara, Naantali Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Naantali, Meri-Naantali, Nousiainen, Raisio, Raisio Jokilaakso Alue Område Area 9 Tapani Kaarlas, Turku-Sirkkala Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Turku-Åbo, Turku Aboa Nova, Turku Aninkainen, Turku International, Turku Kupittaa, Turku Samppalinna, Turku Sirkkala, Turun Aamuvirkut, Turun Linna-Åbo Slott, Turunmaa Alue Område Area 10 Ben Listherby, Mariehamn Mobile Alueen klubit Områdets klubbar Clubs in the area Godby, Kimitoön-Kemiönsaari, Mariehamn, Nagu, Pargas, Pargas Port-Paraistenportti 14 / 17

15 PIIRIKOMITEAT DISTRIKTKOMMITTÉER DISTRICT COMMITTEES Jäsenyys Medlemskap Membership Puheenjohtaja Ordförande Chairperson Jäsenet Medlemmar Members Suhdetoiminta PR Public Relations Puheenjohtaja Ordförande Chairperson Jäsenet Medlemmar Members Ammattipalvelu Yrkestjänst Vocational Service DGN Risto Suviala, Turku Samppalinna Mobile PAG Terhi Valkeejärvi, Raisio-Jokilaakso P Jarkko J. Saarinen,Turku Sirkkala PAG Taisto Tulonen, Salo PP Bo Lindholm, Nagu PP Johanna Talikainen, Forssa Mobile PDG Pentti Pirttilä, Raisio Mobile Matkalippu tulevaisuuteen Resebiljett till framtiden Ticket to the Future RYLA PP Anne-Maj Eskelinen, Pori Teljä Mobile PAG Jaakko Kuusinen, Sepänhaka Forssa Mobile Kansainväliset verkostot Internationella nätverk International Networks PP Markku Holopainen, Turku Sirkkala Mobile Kansainvälinen palvelu Internationell tjänst International Service - ICC PP Markku Holopainen, Turku Sirkkala Mobile Ystävyysvaihto Vänskapsutbyte Rotary Friendship Exchange, RFE PP Mikko Ruohonen, Uskela Mobile Globaalit verkostoryhmät Globala nätverksgrupper Global Networking Groups PDG Pentti Pirttilä, Raisio Mobile Nuorisopalvelu Ungdomstjänst Youth Service Rtn Kari Tuominen, Pori Kuninkaankartano Mobile / 17

16 Nuorisovaihto Ungdomsutbyte Rotary Youth Exchange Puheenjohtaja Ordförande Chairperson Jäsenet Medlemmar Members Rotaract Rtn Kari Tuominen, Pori Kuninkaankartano Mobile PP Tom Abrahamsson, Pargas PP Torsti Poutanen, Uskela P Jarkko J. Saarinen, Turku Sirkkala Mobile Suomen Rotaryn Lääkäripankki Finlands Rotarys Läkarbank Rotary Doctor Bank Finland, RDBF Yhteyshenkilö Kontaktperson Contact person Rotarysäätiö Rotary Foundation The Rotary Foundation, TRF Puheenjohtaja Ordförande Chairperson Varapuheenjohtaja Vice ordförande Vice Chair Apurahat Stipendier Grants Talouden hoito Ekonomiförvaltning Stewardship Varainkeruu Insamlingar - Fundraising PP Heikki Tapani Laine, Raisio Mobile PDG Matias Röyttä, Turku International Mobile AG Jukka Airikkala, Vehmaa Mobile IPDG Olli Pihlava, Raumanmeri DG Pentti Aspila, Forssa DGE Erik Stenström, Somero DGN Risto Suviala, Turku Samppalinna PP Fredrik Sunde, Turku-Åbo Mobile PP Alpo Rajaniemi, Turku Sirkkala Mobile PDG Kari Kivistö, Vammala Mobile AG Tapani Kaarlas, Turku Sirkkala Mobile: PP Sakari Alaranta, Lieto Vanhalinna Mobile P Kari Koski, Turku Samppalinna Mobile / 17

17 Ammattikoulutustiimit Yrkesutbildningsteam Vocational Training Teams (VTT) PolioPlus PP Markku Holopainen, Turku Sirkkala Mobile PDG Matias Röyttä, Turku International Mobile Piirin 1410 Humanitaariset apurahaohjelmat D 1410 Humanitära bidragsprogram D 1410 Humanitarian Grants Programs Puhdas vesi Friskt vatten Fresh water Lukutaito Läskunnighet Literacy Terveys Hälsa Health Rauha Fred Peace On to Atlanta, Georgia, USA RI Convention 2017 promotion Puheenjohtaja Ordförande Chairperson PP Paavo Kajander, Pori Mobile P Simo Veistola, Sepänhaka Forssa Mobile PP Heikki Tapani Laine, Raisio Mobile AG Jukka Airikkala, Vehmaa Mobile DGE Erik Stenström, Somero Mobile / 17

PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT 1410 www.rotary.fi/1410

PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT 1410 www.rotary.fi/1410 PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT 1410 www.rotary.fi/1410 Kuvernööri Guvernör Governor, DG 2014 2015 Antti Harkila / Pori Teljä Vientikauppa Exportförsäljning Export Marketing Angervontie 18, 28130 Pori Mobile

Lisätiedot

P I I R I N 1410 T O I M I N T A K E R T O M U S - ROTARYVUOSI

P I I R I N 1410 T O I M I N T A K E R T O M U S - ROTARYVUOSI Olli Pihlava DG 2015 2016 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1410 South-West Finland and Aland Islands P I I R I N 1410 T O I M I N T A K E R T O M U S - ROTARYVUOSI 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2016 2017 Rotary Internationalin piiri 1410-Rotary Internationals distrikt 1410 ry Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Pentti Aspila DG 2016 2017 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA ! PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2017-2018 Rotary Internationalin piiri 1410 Rotary Internationals distrikt 1410 ry Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Erik Stenström DG 2017-2018 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma

Lisätiedot

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international

PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015. Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa. Antti Harkila DG 2014 2015. Rotary international PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2014 2015 Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Antti Harkila DG 2014 2015 Rotary international Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin piireiltä edellyttämää District

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 http://piiri1390.rotary.fi/ DGE Pekka Tähtinen Kuvernööri Governor, DG 2016 2017 Pekka Tähtinen / Laukaa Matkailu - Tourism Rinnetie 4 D, 41340 Laukaa Mobile +358-400-544

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi TERVETULOA PETSIIN 2015 DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi 14.3.2016 District Assembly 2 DG Olli Pihlava Synt. 19.10.1948 Kokemäki Klubi: Raumanmeren rotaryklubi Luokitus: Metalliteoll./Taloushallinto

Lisätiedot

PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT 1410 www.rotary.fi/1410

PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT 1410 www.rotary.fi/1410 PIIRI - DISTRIKT - DISTRICT 1410 www.rotary.fi/1410 Kuvernööri Guvernör Governor, DG 2013 2014 Matias Röyttä / Turku International Kliininen neuropatologia Klinisk neuropatologi Clinical Neuropathology

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ Kuvernööri Governor, DG 2015 2016 Raili Töntsi / Lahti-Laune Koulutus ja tutkimus Education and Research Petäjäkatu 21, 15950 Lahti Mobile +358-46-600

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

FORSSAN ROTARYKLUBI VIIKKOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/17-18 MINUTES OF WEEKLY MEETING AIKA: Puheenjohtaja: Jos Helmich Sihteeri: Aki Härmä

FORSSAN ROTARYKLUBI VIIKKOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/17-18 MINUTES OF WEEKLY MEETING AIKA: Puheenjohtaja: Jos Helmich Sihteeri: Aki Härmä FORSSAN ROTARYKLUBI VIIKKOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/17-18 MINUTES OF WEEKLY MEETING AIKA: 10.8.2017 PAIKKA: Scandic Forssa Puheenjohtaja: Jos Helmich Sihteeri: Aki Härmä Chairman Secretary LÄSNÄ : Omia 11 Vieras

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014. Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa

Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014. Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa Piiri 1410 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2013 2014 Matias Röyttä DG 2013 2014 Rotary international Piiri 1410 Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa 1 1. Käyttöönotto Tämä piirijohtosuunnitelma vastaa Rotary Internationalin

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 09.11.2009/TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 05.02.2010 1 Käyttöönotto

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2011 2012 Karhunpään rotaryklubi 1. Sisältö Klubijohtosuunnitelma 2011 2012 sisältää seuraavat osiot: Klubin säännöt Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2011

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 19.03.2011/KI Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 1/5 Kuvernööri (DG) Nimi/klubi Kari Itkonen, Jyväskylä-Interlux Taloustutkimus Tikantie 10, 40520 Jyväskylä

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 Berndt von Veh DG 2012 2013 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1410 South-West Finland and Aland Islands Piiri 1410 TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 Laatinut: Berndt von Veh DG 2012 2013 Turku 29.8.2013 Berndt von

Lisätiedot

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77 TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita

Lisätiedot

Kari Kivistö DG 2011 2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1410 South-West Finland and Aland Islands

Kari Kivistö DG 2011 2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1410 South-West Finland and Aland Islands Kari Kivistö DG 2011 2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1410 South-West Finland and Aland Islands T O I M I N T A K E R T O M U S ROTARYVUOSI 2011 2012 PIIRI 1410 Rotary Internationalin presidentin teema:

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 01.12.20097TH Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011 1/5 Kuvernööri (DG) Timo Hänninen / Sysmä Kiinteistönvälitys Vääksyntie 217, 19700 Sysmä GSM 0400 468 772

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

PIIRI DISTRICT 1400

PIIRI DISTRICT 1400 PIIRI DISTRICT 1400 www.rotary.fi/1400 Kuvernööri Governor, DG 2012 2013 Pekka Pietiläinen / Muhos Metsäntutkimus Forest research Koivulehdontie 12 91500 Muhos Tuleva kuvernööri Governor-elect, DGE Martti

Lisätiedot

Rotaryvuosi DG Markku Stenvall Piiri 1420 Maaliskuu 2016

Rotaryvuosi DG Markku Stenvall Piiri 1420 Maaliskuu 2016 Rotaryvuosi 2016-2017 DG Markku Stenvall Piiri 1420 Maaliskuu 2016 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA TITLE 2 PAINOPISTEALUEET (1/6) JÄSENISTÖN KARTUTTAMINEN JA SITOUTTAMINEN Jäsenhankinnan perimmäinen tarkoitus

Lisätiedot

DG Kari Kivistö 1.8.2011 Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra Reach Within to Embrace Humanity Kari Kivistö Päivämäärä 1.8.2011 1 INTERNATIONAL ASSEMBLY SAN

Lisätiedot

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 1 / 12 Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 1. Yleistä 3 2. Rotaryvuosi piirissä 4 3. Tavoitteet ja painopistealueet 4 4. Piirin organisaatio

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA 30.6.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2015-30.6.2016 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5 Tilinpäätöksen päiväys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014 JÄLJENNÖS 1(5) Rekisterinumero: 153.337 Y-tunnus: 2627258-1 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Rotary lnternationalin piiri 1410 ry

Lisätiedot

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2008 2009

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2008 2009 Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2008 2009 Kuva otettu 15.1.2008 San Diegossa, Kaliforniassa, USA:ssa. Kuvassa oikealta lukien: Young Lee, RIP D.K. Lee, DG Pentti Pirttilä ja Sirpa Pirttilä

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400

PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 PIIRI 1400 www.rotary.fi/1400 Governor 2008-09 Juhani Alatalo / Kuusamo Koulutus Turjantie 10, 93600 Kuusamo GSM 0400 328 085 E-mail: juhani.alatalo@elisanet.fi Governor-elect Virpi Honkala / Raahe Kirurgia

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIVIERAILU. DG Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi

KUVERNÖÖRIVIERAILU. DG Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi KUVERNÖÖRIVIERAILU DG Olli Pihlava 2015-16 Raumanmeren Rotaryklubi DG Olli Pihlava Synt. 19.10.1948 Kokemäki Klubi: Raumanmeren rotaryklubi Luokitus: Metalliteollisuus/Taloushallinto Rotarytehtävät: jäsen

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013!

PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013. Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Rotarypiirin D1430 piiriorganisaatiolle PIIRINJOHTOSEMINAARI 12.10.2013 K U T S U Tervetuloa perinteiseen syksyn piirinjohtoseminaariin Lappeenrantaan lauantaina 12.10.2013! Seminaari on tarkoitettu piirineuvostolle,

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö y y Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin ttii 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta

Lisätiedot

Virpi Honkala, ARRFC Z15

Virpi Honkala, ARRFC Z15 Virpi Honkala, ARRFC Z15 25.8.2013Suomen Rotary 2 PYSYVÄ RAHASTO = ENDOWMENT FUND Pysyvän rahaston tavoite 200 miljoonaa USD saavutettiin v. 2005 Nykyinen tavoite on 1 miljardi USD v. 2025 mennessä Rotarysäätiön

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1420 http://d1420.rotary.fi/

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1420 http://d1420.rotary.fi/ PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1420 http://d1420.rotary.fi/ Kuvernööri Guvernör Governor, DG 2014 2015 Birger Stjernberg / Helsinki International Merenkulku Sjöfart Shipping Beckasinvägen 5 A 8 00200 Helsingfors

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE?

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Torbjörn Sonck Päivämäärä 16.02.2009 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

3.4.2012Suomen Rotary 1

3.4.2012Suomen Rotary 1 3.4.2012Suomen Rotary 1 Virpi Honkala, ARRFCE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta

Lisätiedot

Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto

Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto Suomen Rotary Finlands Rotary ry Monipiirihallinto ja -palvelut Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto Iso Roobertinkatu 9 C 17, 00120 Helsinki Puh. 09-640078 S-posti: palvelut.rotarytoimisto@rotary.fi

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki 2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki Rotary IT Viestintä- ja tietojärjestelmät Rotaryn apuna otary RI President John Germ 2016-17 TITLE 2 Klubin tärkeät tietojärjestelmät! Suomen Rotaryn (SR)

Lisätiedot

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kansainvälinen nuorten leiri Imatra TITLE 2 Kotka Meripäivät TITLE 3 RI:n presidentti ja teema 2017-2018 TITLE 4 RI:n tavoitteita - Jäsenistön

Lisätiedot

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FVP) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh: 0400335719 TALOUDESTA 30.06.2011

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö on Rotary Internationalin työkalu, jolla se tekee hyvää maailmassa. Sen kautta me rotarit edistämme

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

D1390 toimintasuunnitelma

D1390 toimintasuunnitelma D1390 toimintasuunnitelma 2017-2018 2018 Mikko Hörkkö Piirikuvernööri 2017-2018 1. YHTEENVETO RI presidentin Ian H.S. Riseleyn vuositeema on Rotary: Making A Difference. Rotaryvuonna 2017-2018 piirissä

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Rotaryn ystävyysvaihto eli RFE Rotary Friendship Exchange Suomi-Intia 2014. Mikko Ruohonen (RFE) mikko.ruohonen@rotarysalo.fi

Rotaryn ystävyysvaihto eli RFE Rotary Friendship Exchange Suomi-Intia 2014. Mikko Ruohonen (RFE) mikko.ruohonen@rotarysalo.fi Rotaryn ystävyysvaihto eli RFE Rotary Friendship Exchange Suomi-Intia 2014 Mikko Ruohonen (RFE) mikko.ruohonen@rotarysalo.fi Mitä on RFE? Perustettu vuonna 1984 edistämään kansainvälistä yhteisymmärrystä

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Mitä Rotary on? Mitä Rotary tekee? Miten saamme klubimme toimimaan hyvin? Miten kehitymme? Vastaamalla näihin kysymyksiin

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTI. Hyvät vastaanottajat! Sisältö. Vesi ja saniteettihuolto - maailma tarvitsee meitä!

KUVERNÖÖRIPOSTI. Hyvät vastaanottajat! Sisältö. Vesi ja saniteettihuolto - maailma tarvitsee meitä! KUVERNÖÖRIPOSTI Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Maaliskuu 2016 Hyvät vastaanottajat! Vesi ja saniteettihuolto - maailma tarvitsee meitä! Vesi ja saniteetti ovat meille itsestään selvyyksiä.

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit!

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit! KUVERNÖÖRIPOSTIA Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Loka ja marraskuu 2015 Hyvät rotarit! Piirikokous ja Syysseminaari Lahdessa la 10.10.2015 Piirikokous kokosi Lahden Upseerikerholle

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi Rotarysäätiö Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi MIKÄ ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj.

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Sisältö Rotarit ja rauha Polio Lääkäripankki Action groups Säätiö Painopistealueet

Lisätiedot