Sisältö. puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000"

Transkriptio

1 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006

2 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5 Yritysvastuu Fazer-konsernin näkökulmasta...5 Yritysvastuupolitiikka...6 Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan...6 Johtamisen käytännöt...7 Sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistaminen...7 Vastuullisuus käytännössä...8 Yritysvastuun keskeiset tulokset ja tunnusluvut vuonna Yritysvastuun keskeiset kehityskohteet...9 Taloudellinen vastuu Fazer luo paikallista hyvinvointia...10 Kannattavuus ja kasvu...10 Onnistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa...11 Fazer-brändi...12 Paikallisuus...12 Sosiaalinen vastuu Fazerilla hyvä työ maistuu...15 Henkilöstö...15 Osaaminen ja henkilöstön kehittäminen...15 Henkilöstön hyvinvointi...19 Työyhteisön kehittäminen...20 Tuotteet...21 Vastuullinen hankintaketju...21 Turvalliset tuotteet ja palvelut...21 Hyvinvoinnin edistäminen...24 Ympäristövastuu Fazer edistää ympäristön hyvinvointia...27 Fazer-konsernin ympäristöpolitiikka...27 Merkittävimpien ympäristövaikutusten muodostuminen...27 Ympäristövaikutusten hallinta...27 Fazer Amica Suomi ja Ruotsi...27 Fazer Leipomot Suomi ja Ruotsi...31 Candyking Suomi ja Ruotsi...35 Henkilöliikenne...35 GRI sisältövertailu puh Yritysvastuuraportti 2006

3 Konsernijohtajan katsaus Vastuullisuus osa liiketoiminnan kehitystä Vastuullinen toimintatapa on aina kuulunut Fazer-konsernin perinteisiin. Se on tärkeä osa Fazer-konsernin yrityskulttuuria ja sillä on merkittävä rooli kaikessa liiketoiminnan kehityksessä. Haluamme toimia aktiivisesti ja näkyvästi osana yhteiskuntaa ja kantaa osamme vastuusta yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Painopistealueita yrityksemme vastuullisuudessa ovat toimintaedellytysten kehittäminen, oma henkilöstö, ympäristöstä huolehtiminen sekä turvallisten, maukkaiden ja terveellisten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen. Kannattava toiminta on perusedellytys kaikelle vastuulliselle liiketoiminnalle. Kannattava kasvu ja hyvä tuloskehitys Vuoden 2006 aikana kasvu oli tyydyttävää ja konsernin useimpien yksiköiden toiminta kehittyi myönteisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden aikana yli 8 prosenttia ja operatiivinen tulos parani huomattavasti. Uusille toimintaalueille laajentuminen on luonut uusia mahdollisuuksia, mutta tuo myös mu- kanaan toiminnallisia haasteita. Näistä syistä olemme erityisesti panostaneet yhteisten toiminta- ja seurantamallien sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentamiseen, sillä ne luovat hyvät edellytykset yhdenmukaiselle toiminnalle. Kaiken toimintamme perusta on missiomme, makuelämysten tuottaminen, ja arvomme asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö. Osana integraatiota varmistamme, että Fazer-konsernin uusissa yksiköissä toimitaan hyvien ja eettisten toimintatapojen mukaisesti. Edellytämme vastuullista toimintaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Samalla kuitenkin vaalimme ja kunnioitamme paikallisuutta, koska toimimme aloilla, joilla meidän pitää ymmärtää paikallista kulttuuria, asiakasta sekä kuluttajaa ja hänen makutottumuksiaan. Edelläkävijyyttä Visiomme on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Tämä edellyttää edelläkävijyyttä kaikessa toiminnassamme, niin laatu- ja ympäristöasioissa kuin sosiaalisen vastuun kantamisessa. Fazer Amica on ollut alan edelläkävijä laatu- ja ympäristöasioissa. Fazer Amican toiminta on sertifi oitu ensimmäisenä catering-alalla, vuonna 1996 laadun (ISO 9001) ja vuonna 1998 ympäristön (ISO 14001) osalta. Vuonna 2005 sertifi kaatit laajenivat kattamaan kaikki Fazer Amica Suomen ravintolat ja toiminnot. Investointien suunnittelussa pyrimme aina myös ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tästä hyvä esimerkki on Ruotsissa Lidköpingin leipomossa toteutettu mittava annostelulaiteinvestointi, johon sisältyy muun muassa tehokas lämmön talteenotto. Sosiaalisen vastuun alueella pitkäaikainen toimintamme terveysvaikutteisten leipomotuotteiden kehityksessä tuotti hyvää tulosta, kun Fazer Leipomot toi markkinoille kolesterolia alentavan ruisleivän Fazer Ruisihmeen. Fazer Amica on uusien reseptien kehittämisessä tietoisesti valinnut vähärasvaisempia raaka-aineita ja kehittänyt kevyitä ateriavaihtoehtoja. Wellness- ja Voi Hyvin -konsepteissa painottuu kasvisten monipuolinen tarjonta ja kuidun hyvä saanti ruoasta. Tukholmassa Lindhagensgatanilla toimiva Fazer-ravintola palkittiin alan Santé -palkinnolla vuoden 2006 terveysravintolana. Henkilöstö on Fazerin tärkein voimavara Henkilöstö on Fazerin tärkein voimavara. Meidän on joka päivä oltava asiakkaiden ja kuluttajien odotusten mittaisia päivittäistä leipää tai ateriaa ei voi jättää väliin yhtenä päivänä ja toimittaa seuraavana päivänä kaksinkertaisena. Se tarkoittaa, että motivoituneet, sitoutuneet ja osaavat työntekijät ovat menestyksemme kannalta korvaamattomia. Vuosittain tehtävän henkilöstötutkimuksen mukaan Fazerin työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä. Vastaisuudessa työhyvinvoinnista huolehtiminen ja Fazer-konsernin pysyminen houkuttelevana työnantajana tulevat entistäkin tärkeimmiksi tekijöiksi. Vastuullinen liiketoiminta on aina kuulunut Fazer-konsernin toimintatapoihin. Tällä raportilla haluamme yhtenäisesti viestittää toimintatavoistamme kaikille sidosryhmillemme. Olemme laajentaneet raportointiamme ja vuoden 2006 raportti sisältää Suomen toimintojen lisäksi myös Ruotsin toimintojen tunnusluvut. Berndt Brunow konsernijohtaja ( saakka), hallituksen jäsen Yritysvastuuraportti

4 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus Tämä on Fazer-konsernin toinen yritysvastuuraportti. Se kuvaa Fazer-konsernin yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoitteenamme on kertoa sidosryhmille Fazer-konsernin toiminnasta yritysvastuun eri osa-alueilla. Tämä raportti täydentää Fazer-konsernin vuosikertomuksessa julkaistuja tietoja. Raportti noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n G3 C-tason vastuullisuuden raportointiohjeita Fazer-konsernin toimintojen kannalta olennaisin ja soveltuvin osin. Fazer-konsernin toimintaperiaatteisiin on aina kuulunut vastuu tuotteiden ja palveluiden laadusta, henkilöstöstä ja ympäristöstä. Fazer-konsernin eri toimialat eri maissa ovat raportoineet tietyistä yritysvastuun eri osa-alueista ja viime vuonna Fazer-konserni julkaisi ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa. Raportin tunnusluvut käsittävät Fazer-konsernin Suomen ja Ruotsin toiminnot. Raportissa kuvatut johtamiskäytännöt sen sijaan kattavat koko konsernin toiminnot. Liikevaihdolla mitattuna Suomen ja Ruotsin toiminnot ovat noin 72 prosenttia koko konsernin liiketoiminnasta. Koska liiketoiminta Suomen ja Ruotsin ulkopuolella toimii samoilla toimialoilla ja samoilla perusperiaatteilla, pois jäävät tiedot eivät toisi esille mitään olennaista siihen, mitä tässä raportissa esitämme. Tulevaisuudessa tavoitteemme on laajentaa myös tunnuslukujen raportointi kattamaan kaikki Fazerin toimintamaat. Kehitämme raportin sisältöä jatkuvasti organisaation osaamisen ja tiedonkeruun kehittyessä. Raportin sisältämiä tietoja ei ole puolueettomasti varmennettu. Taloudelliset tunnusluvut ovat lakisääteisestä kirjanpidosta ja muut tiedot on sisäisesti varmennettu; toimialojen lähtötiedot ovat tiedon tuottajien varmistamat ja tiedot on yhdistetty konsernijohdossa. Raportissa kerromme niistä vastuullisuusasioista, jotka Fazer-konserni on määrittänyt toiminnan ja sidosryhmien kiinnostuksen kannalta olennaisiksi. Olennaisuusarvioinnin on tehnyt yritysvastuutyöryhmä. Se on hyödyntänyt eri puolilta organisaatiota saatuja näkemyksiä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun merkittävimmistä näkökohdista Fazer-konsernin liiketoiminnassa. Raportti keskittyy kalenterivuoden 2006 tapahtumiin. Vertailuluvut ovat pääsääntöisesti kahdelta edeltävältä vuodelta. Fazer-konserni tänään Fazer-konsernin missiona on tarjota makuelämyksiä. Konserni sai alkunsa vuonna 1891, kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsinkiin. Liikeideana oli tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita ja ainutlaatuista palvelua. Konsepti osoittautui menestyksekkääksi. Yritys kasvoi ja kehittyi merkittäväksi teollisuus- ja palveluyritykseksi. Tänään Fazer-konsernilla on liiketoimintaa yhdeksässä maassa ja se tarjoaa ruokailupalveluita, leipomotuotteita ja makeisia. Makuelämykset houkuttelevassa ilmapiirissä yhdistettynä hyvään palveluun luovat kokonaisvaltaisen mielihyvää tuottavan elämyksen. Haluamme aina ylittää asiakkaiden odotukset. Fazer-konsernilla on neljä toimialaa: Fazer Amica, Fazer Leipomot, Candyking sekä Fazer Venäjä, joka toimii leipomoteollisuuden alalla. Fazerin tärkein osakkuusyhtiö on suklaa- ja makeisyritys Cloetta Fazer. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli miljoonaa euroa ja konsernissa työskenteli noin henkilöä. Fazer Amica Fazer Amica vastaa henkilöstö- ja opiskelijaravintoloista sekä monien julkisten tilojen kahviloista ja ravintoloista. Toimiala tarjoaa myös catering-, konferenssija juhlapalvelua sekä koulujen, sairaaloiden ja palvelutalojen ateriapalveluja. Fazer Amicalla on yli ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Se on johtava sopimusruokailuyritys Pohjoismaissa ja Baltiassa. Fazer Leipomot (sisältäen Fazer Venäjän) Fazer Leipomot on yksi johtavista leipomoyrityksistä Itämeren alueella. Leipiä ja leivonnaisia valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Fazerin lisäksi brändejämme ovat Oululainen, Hlebnyi Dom, Zvjozdnyi, Häää, Druva ja Gardesis. Leipomotuotteita viedään yli 15 maahan. Candyking Candyking tarjoaa irtomakeismyynnin kokonaiskonseptia päivittäistavarakaupoille, elokuvateattereille, huvipuistoille ja huoltoasemille. Perusajatuksena on tarjota kuluttajalle mahdollisuus koota monipuolisesta valikoimasta mieleisensä tuotteet makeispussiinsa. Candyking on edelläkävijä ja markkinajohtaja Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Baltiassa. Ruotsissa Candyking toimii nimellä Karamellkungen. 4 Yritysvastuuraportti 2006

5 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet Missio Missiomme on tarjota makuelämyksiä. Visio Tavoitteemme on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Arvot Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeet ovat toimintamme perusta. Haluamme tarjota heille erinomaista palvelua ja pyrimme aina ylittämään asiakkaidemme odotukset. Laadukkuus Korkea laatutaso on tavoitteena kaikessa toiminnassamme, niin tuotteissa kuin palveluissa. Tämä innostaa meitä työ- ja toimintatapojemme jatkuvaan kehittämiseen. Yhteistyö Vahva yhteishenki on toimintamme perusta ja tiimityö mahdollistaa huippusuoritukset. Asiakkaidemme luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen onnistuu hyvän yhteistyön avulla. Yritysvastuu Fazer-konsernin näkökulmasta Taloudellinen Fazer luo paikallista hyvinvointia Kannattava kasvu Onnistumme yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Paikallisuus Fazer-konsernin yritysvastuu Sosiaalinen Fazerilla hyvä työ maistuu Henkilöstön hyvinvointi Työyhteisön kehittäminen Hyvinvoinnin edistäminen Turvalliset tuotteet ja palvelut Ympäristö Fazer tukee ympäristön hyvinvointia Ympäristövaikutusten hallinta Liiketoiminnan kehittäminen ympäristö huomioiden Missio Visio Arvot Strategia Brändi Yritysvastuuta kutsutaan myös termeillä yhteiskuntavastuu tai vastuullinen liiketoiminta. Sen tavoitteena on taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun näkökulmien huomioiminen liiketoiminnassa ja johtamisessa. Yritysvastuuseen liittyvät tiedot ovat osa johtamista. Sen lisäksi ne kiinnostavat yrityksen eri sidosryhmiä. Elintarvikkeiden kuluttajille on tärkeää, että tuotteet ovat turvallisia käyttää. Tuoteturvallisuus onkin esimerkki vastuullisen toimintatavan viemisestä käytännön tasolle osaksi Fazerin normaalia päivittäistä toimintaa. Fazer-konsernin toimialoilla ja elintarvikealalla yleensäkin yritysvastuuseen keskeisesti liittyviä ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa liiketoiminnan kansainvälistyminen, päivittäistavarakaupan ketjuuntuminen, verkostotalouden yleistymisen myötä yhä tiiviimpi yhteistyö raaka-aineiden ja palveluiden toimittajien kanssa, osaavan työvoiman saatavuus, ravintolapalveluiden jatkuva kilpailuttaminen sekä vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen ja muihin ympäristövaikutuksiin. Fazer-konsernin kansainvälinen toiminta on viime vuosina kasvanut nopeasti. Sen seurauksena olemme johtamismalleja kehittäessämme pyrkineet ottamaan huomioon erilaiset kulttuurit ja kansalliset erityispiirteet. Panostamme jatkuvasti johtamisen ja osaamisen kehittämiseen. Tästä esimerkkejä ovat Yritysvastuuraportti

6 mittava Fazer Way -esimiesvalmennusohjelma sekä kansainvälinen työntekijöiden vaihto-ohjelma. Asiakkaiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien kansainvälistyminen tuo haasteiden lisäksi runsaasti uusia mahdollisuuksia muun muassa uusien toimintatapojen ja yhteisten järjestelmien kehittämiseen. Yhä kiristyvä kilpailu sekä kauppaketjujen keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin tekevät hintakilpailukyvystä huolehtimisen entistä tärkeämmäksi. Fazer-konserni pyrkii vastaamaan haasteisiin kehittämällä toimintansa tehokkuutta ja taloudellisuutta. Panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen haluamme tuoda markkinoille tuotteita ja palveluja, jotka tuovat lisäarvoa kuluttajille ja asiakkaille. Yhteistyö on yksi Fazerin arvoista. Aktiivinen yhteistyö merkittävimpien tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa on tärkeää etsittäessä ja toteutettaessa kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Työvoimavaltaisilla aloilla toimivalle Fazer-konsernille osaava työvoima on tärkeä kilpailutekijä. Fazer haluaa olla osaavien henkilöiden toivetyöpaikka ja siten varmistaa työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa. Tähän pyrimme panostamalla koulutuksen lisäksi jatkuvasti muun muassa henkilöstön hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen. Henkilöstöravintolapalveluiden jatkuva kilpailuttaminen on suuri haaste Fazer Amicalle. Mikäli kilpailutuksen seurauksena ravintolasopimus siirtyy toisen yrityksen vastuulle, vaativa tehtävämme on löytää omalle ravintolahenkilökunnallemme korvaava työpaikka lähiseudulta Fazer-konsernin piiristä. Fazer pyrkii toimimaan vastuullisesti myös sellaisissa tilanteissa, joissa työpaikkaa ei kaikille löydy. Fazer on tietoinen ilmastonmuutoksen ympäristölle aiheuttamasta uhasta. Fazer pyrkii omalla toiminnallaan ilmastonmuutosta aiheuttavien tekijöiden ja muiden ympäristövaikutusten hallintaan muun muassa pyrkimällä tehostamaan energian käyttöä, käyttämään luonnonvaroja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti, minimoimaan hävikin ja jätteen syntymistä sekä vähentämään kuljetusten ympäristövaikutuksia. Yritysvastuupolitiikka Yrityksen perustaja Karl Fazer tunsi vastuuta ympäristöstä, luonnosta ja laadusta. Olemme aina vaalineet näitä perinteitä ja kehittäneet niitä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Työyhteisönä ja yksilönä toimimme rehellisesti ja noudatamme hyviä eettisiä periaatteita. Vastuullinen toimintamme luo jatkuvuuden turvaavan vakaan perustan kannattavalle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa. Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Kaiken toiminnan perusta on taloudellisesti kannattava liiketoiminta, jonka kautta edistämme paikallista hyvinvointia. Henkilöstö Fazerilla hyvä työ maistuu. Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä luovassa ja innostavassa ilmapiirissä. Pyrimme luomaan tasa-arvoisen, monimuotoisen, oikeudenmukaisen, turvallisen ja avoimen työyhteisön. Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä säännöllisesti ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää toimintatapojamme ja työympäristöämme. Erilaisten koulutusohjelmien kautta luomme henkilöstöllemme mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Avoimen, oikea-aikaisen ja rehellisen viestinnän avulla lisäämme henkilöstön sitoutumista, suorituskykyä ja motivaatiota. Maukkaita, turvallisia ja monipuolisia tuotteita Monipuolisella tuotevalikoimalla luomme kuluttajille mielihyvää tuottavia makuelämyksiä. Haluamme toiminnallamme ja tuotteillamme suunnata ihmisten huomion omaan hyvinvointiinsa ja monipuoliseen ruokavalioon. Seuraamme jatkuvasti ravitsemusalan tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja osallistumme lukuisiin ravitsemukseen liittyviin tutkimusprojekteihin. Tätä tietoa ja kokemusta hyödynnämme kehittäessämme tuotteitamme ja prosessejamme sekä valitessamme raaka-aineitamme ja palvelujamme. Ympäristö Fazer edistää ympäristön hyvinvointia. Haluamme täyttää puhtaan ja turvallisen elintarviketuotannon vaatimukset ja toimia asiakkaiden, kuluttajien ja yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti sekä huomioida ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme. Tunnistamme merkittävimmät vaikutuksemme ympäristöön ja tavoitteemme on käyttää laadukkaita ja elinympäristöä vähän kuormittavia raaka-aineita, pakkauksia sekä toimintatapoja näiden vaikutusten hallitsemiseksi. Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan 6 Yritysvastuuraportti 2006 Fazer-konsernin yritysvastuun lähtökohtia ovat taloudellisen kannattavuuden turvaaminen, henkilöstön hyvinvointi sekä ympäristövaikutusten hallinta. Hyvä taloudellinen tulos luo mahdollisuuden panostaa henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Hyvät tulokset ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla puolestaan tukevat hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamista. Sosiaalisen vastuun alueella perustekijöitä ovat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, työyhteisön kehittäminen, vastuullinen hankintatoiminta, tuoteturvallisuus sekä monipuolisten, makuelämyksiä tuottavien elintarvikkeiden tarjoaminen asiakkaille ja kuluttajille. Ympäristövastuun perustekijöitä ovat energian kulutus sekä raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen.

7 Johtamisen käytännöt Hallinnointiperiaatteet muodostavat perustan Fazerin johtamiselle. Päivittäistä työtä ohjaavat Fazerin arvot ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet. Fazer-konserni noudattaa liiketoiminnassaan voimassa olevia lakeja ja eettisiä periaatteita. Oy Karl Fazer Ab:n yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Hallinnointiperiaatteet on esitetty Fazer-konsernin vuosikertomuksessa. Fazer-konsernissa on työn alla Code of Conduct, joka valmistuu vuonna 2007 ja jalkautetaan vuonna Fazerin Code of Conductissa määritellään Fazerin yhteiset eettiset ja moraaliset periaatteet sekä linjaukset sallituista ja kielletyistä toimintatavoista. Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen on osa Fazer-konsernin normaalia johtamista ja siitä vastaa toimitusjohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa. Yritysvastuuta koordinoi konsernitasolla yritysvastuutyöryhmä, joka koostuu konsernin ja toimialojen asiantuntijoista. Yritysvastuutyöryhmän puheenjohtajana toimii konsernin viestintäjohtaja. Hän myös vastaa yritysvastuun raportoinnista konsernitasolla. Yritysvastuun raportointia kehitetään GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Fazer-konsernissa noudatetaan seuraavia hallintokäytäntöjä ja toimintaperiaatteita: Missio, visio, arvot Brändistrategia Hallinnointiperiaatteet Henkilöstöpolitiikka Kriisihallintaohjeet Laatupolitiikka Ohjeisto kilpailulainsäädännön noudattamisesta Hankintaprosessi ja toimintaperiaatteet Projektinhallinnan ohjeet Ravitsemuspolitiikka Rahoituspolitiikka Riskienhallintapolitiikka Sponsoroinnin toimintaohje Tasa-arvosuunnitelma Viestintäpolitiikka Ympäristöpolitiikka Yritysvastuupolitiikka Sidosryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen Vuoden 2006 aikana Fazer toteutti konsernin Suomen toiminnot kattavan yritysvastuun kehitysprosessin. Prosessin aikana haastattelimme asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota sekä pidimme workshopin, jossa asiantuntijat kaikilta toimialoilta miettivät yhdessä, mitkä asiat yritysvastuussa ovat Fazer-konsernin ja sen sidosryhmien kannalta merkittävimmät. Asiantuntijahaastatteluissa ja pienemmissä työryhmissä tarkensimme sidosryhmien odotuksia ja mietimme, miten seuraamme näiden odotusten toteutumista. Selvitystemme mukaan Ruotsissa sidosryhmien tarpeet ovat samansuuntaisia suomalaisten tarpeiden kanssa. Fazer Leipomot on mukana Maa- ja elintarviketeollisuuden tutkimuskeskus MTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen vetämässä Vastuullinen ruoka mitä se on? -selvityshankkeessa. Fazerin osalta tutkimuksessa selvitetään ruisleivän vastuullisuutta. Mitä ruisleivän vastuullisuus on, miten eri sidosryhmät vastuullisuuden kokevat ja miten vastuullisuus pystytään kytkemään tuotteeseen. Lisätietoja tästä hankkeesta löytyy osoitteessa /vastuu/ Sidosryhmien merkittävimpiä odotuksia Omistajat Kannattavuus, kasvu, pääoman, riskien ja brändin hallinta Henkilöstö Työtyytyväisyys: työn mielekkyys, kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet, tasa-arvoinen työyhteisö, turvattu toimeentulo Asiakkaat Jatkuvuus: kannattavan yhteistyön jatkuvuus, kustannustehokkuus Laatuketju ja tuoteturvallisuus: makuelämykset, tuoteinformaatiot ja niiden mukaiset tuotteet, tieto alkuperästä, vastuullinen hankintaketju, asiakastyytyväisyys Ympäristö: säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Kuluttajat Maukkaat ja laadukkaat tuotteet Laatuketju ja tuoteturvallisuus: makuelämykset, tuoteinformaatiot ja niiden mukaiset tuotteet, tieto alkuperästä, vastuullinen hankintaketju Ravitsemus: terveelliset ja monipuoliset tuotteet Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Jatkuvuus: luotettava yhteistyökumppani, liiketoiminnan kasvu Viranomaiset ja Eettisyys: Lainsäädännön ja hyvien eettisten periaatteiden noudattaminen yhteiskunta Ravitsemus: terveelliset tuotteet Ympäristö: säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Paikallisuus: työpaikat ja verotulot laajalti Järjestöt Ympäristö: säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Media Avoimuus: avoin, luotettava ja nopea viestintä Yritysvastuuraportti

8 Vastuullisuus käytännössä Yhteiskunta Noudatamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Työyhteisönä ja yksilönä toimimme rehellisesti ja noudatamme hyviä eettisiä periaatteita. Fazer-konserni tukee ja kunnioittaa YK :n ihmisoikeuksien julistuksessa kirjattuja pääperiaatteita sekä tunnustaa kansainvälisen työjärjestö ILO:n julistukset työntekijöiden perusoikeuksista ja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään niitä omassa toimintayhteisössään ja -ympäristössään. Henkilöstö Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka. Pyrimme kehittämään konsernia haluttuna työnantajana sekä tasa-arvoisena, oikeudenmukaisena, turvallisena ja avoimena työpaikkana, jossa osaamista arvostetaan ja itsensä kehittämiseen kannustetaan. Asiakas ja yhteistyökumppani Toimimme pitkäjänteisesti ja rehellisesti, pidämme lupauksemme, emme anna emmekä vastaanota rahallisia tai muita etuja kaupanteon edistämiseksi. Kuluttaja Tuotteemme ovat haluttuja ja turvallisia käyttää. Pyrimme siihen, että tuotteidemme ja toimintamme laatua arvostetaan nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristö Huomioimme ympäristönäkökohdat tehdessämme hankinta- ja muita päätöksiä. Yksi investointi monta hyötyä Lidköpingin leipomon annostelulaiteinvestointi on tuonut muassaan entistä sujuvamman tuotannon, tasaisemman tuotelaadun ja paremmat työskentelyolosuhteet. Näin myös työviihtyvyys on parantunut. Hanke vähentää ympäristövaikutuksia ja sen avulla on saatu myös paljon taloudellisia säästöjä. Fazer Leipomoiden Lidköpingin leipomolla Ruotsissa on useita vuosia taisteltu riittämättömän annostelukapasiteetin kanssa. Laitteisto oli alun perin mitoitettu kahdelle valmistuslinjalle ja sitä on laajennettu leipomon kasvun myötä. Lopulta vanha annostelulaitteisto palveli kuutta valmistuslinjaa. Vuonna 2005 käynnistettiin mittava projekti uuden annostelulaitteiston hankkimiseksi. Suunnittelussa tehtiin yhteistyötä Fazer Leipomoiden suomalaisten tekniikan asiantuntijoiden kanssa. Annostelulaitteistoa varten rakennettiin kolmikerroksinen uudisrakennus, jossa on otettu huomioon myös tulevaisuuden laajenemistarpeet. Investointipanostus oli yhteensä 64 miljoonaa kruunuua (noin 7 miljoonaa euroa). Parempi hygienia, työympäristö ja työturvallisuus Rakennuksen suunnittelussa otettiin huomioon hygienia ja siivouksen helppous, esimerkiksi koneet ja laitteet on sijoitettu irti lattiapinnasta siivouksen ja kunnossapidon helpottamiseksi. Tila on lähes pölytön ja tulipaloriskit on minimoitu. Uudessa raaka-ainehallissa työskentely on miellyttävämpää ja kevyempää. Kaikki raaka-aineet käsitellään samassa tilassa eikä enää tarvita edestakaista ajoa trukilla ulos ulkopuoliseen varastoon. Hygienian kannalta tällä on suuri merkitys. Raaka-aineiden vastaanottoa varten on oma kuormalaiturinsa. Puiset kuormalavat ja kuormien kääreet käsitellään niin sanotulla punaisella vyöhykkeellä eivätkä ne joudu kosketuksiin hygieenisten tuotanto- ja varastotilojen kanssa, kertoo Lidköpingin leipomon tutkimus-, tuotekehitys- ja laatupäällikkö Kerstin Andersson. Myös jauhosiilojen määrän lisääminen on merkinnyt työskentelyn keventymistä. Jauhot tulevat kierrätettävissä suursäkeissä ja nostetaan koneellisesti, kun aiemmin jouduttiin käsittelemään 25 kilon paperisäkkejä. Säkkien tyhjentäminen käsin merkitsi paljon jauhopölyä. Raaka-aineiden hankinta suursäkeissä on myös edullisempaa niin talouden, pakkausten kuin kuljetustenkin osalta. Pienempiä raaka-ainemääriä varten on uusi, turvallinen järjestelmä, jossa riski raaka-aineen joutumisesta väärään siiloon on minimoitu. Uuden keskuspölynimurin materiaalit siirtyvät rakennuksen ulkopuolella olevaan suljettuun säiliöön, jonka kuorma-auto noutaa tyhjennettäväksi. 8 Yritysvastuuraportti 2006

9 Entistä parempi tuotelaatu säästää ympäristöä Nykyaikaisen automatiikan ansiosta sisäinen jäljitettävyys on parantunut, mikä takaa entistä paremman tuoteturvallisuuden. Jauhojen annostelu on tarkempaa ja se vaikuttaa suoraan tuotelaatuun, tuoteturvallisuuteen ja hävikkiin, Kerstin iloitsee. Suolan hankkiminen suursäkeissä vaatii aiempaa vähemmän kuljetuksia ja nostamista. Kuivahiivan vaihtaminen nostatusominaisuuksiltaan tehokkaampaan on merkinnyt hiivan kulutuksen pienenemistä ja entistä tasaisempaa tuotelaatua. Hiivasäiliöiden suljetussa pesujärjestelmässä pesuveden laatua mitataan jatkuvasti. Pesuliuosta voidaan käyttää useampaan kertaan niin kauan kuin se pysyy sallittujen hygienia-arvojen puitteissa jätevettä syntyy entistä vähemmän. Lämmön talteenotto ja käyttäminen taikinoihin tarvittavan veden lämmittämiseen vähentää energiankulutusta. Lidköpingin esimerkki osoittaa, ettei nykyaikainen investointi ole pelkästään tuotantotehokkuuden lisäämistä, vaan hyvä suunnittelu ottaa huomioon niin laadun, tuoteturvallisuuden, työviihtyvyyden, turvallisuuden kuin ympäristönkin. Yritysvastuun keskeiset tulokset ja tunnusluvut vuonna 2006 Taloudellinen vastuu Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 1 068,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 40,7 miljoonaa euroa. Fazer-konserni työllisti suoraan lähes henkilöä. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5 prosenttia liikevaihdosta. Sosiaalinen vastuu Fazer-konsernin henkilöstötutkimuksessa työtyytyväisyyden kokonaisindeksi oli 65,5. Tutkimukseen vastasi yli 70 prosenttia henkilöstöstä. Tutkimus osoittaa, että Fazer-konsernissa henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys kasvavat jatkuvasti. Sairauspoissaolot olivat Suomessa 5,85 prosenttia ja Ruotsissa 6,0 prosenttia kokonaistyöajasta. Suomessa työtapaturmia tapahtui vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolot vähenivät 14 prosenttia. Fazer Amica jatkoi useita hankkeita terveellisen ravitsemuksen hyväksi, Tukholmassa Lindhagensgatanilla toimiva Fazer-ravintola palkittiin alan Santé -palkinnolla vuoden 2006 terveysravintolana. Fazer Ruistoast valittiin vuoden 2006 Suomalaiseksi elintarvikkeeksi. Ruis by Fazer ylsi Suomessa työhyvinvointitapahtumalla Vuoden Henkilöstöteko -kilpailun fi naaliin kolmen parhaan hankkeen joukkoon. Ympäristövastuu Fazer Leipomoiden energiankulutus oli 1,85 MWh/tuotettu tonni. Kulutus on korkeampi kuin edellisen vuoden 1,78 MWh/tuotettu tonni, mutta samalla tasolla kuin vuonna Fazer Leipomoiden jäteveden määrä/tuotettu tonni laski 12 prosenttia ja jätevedet olivat puhtaampia kuin edellisenä vuonna. Yritysvastuun keskeiset kehityskohteet Keskeisiä kehityskohteitamme on yritysvastuuraportoinnin laajentaminen käsittämään Suomen ja Ruotsin lisäksi muut Fazer-konsernin toimintamaat sekä vastuullisten toimintatapojen ja raportoitavien tietojen keruun kehittäminen. Taloudellinen vastuu Konsernin kannattavuuden parantaminen. Sosiaalinen vastuu Työskentelytapojen ja -olosuhteiden kehittäminen työtapaturmien ja sairaus poissaolojen vähentämiseksi. Ympäristövastuu Fazer Amica: ympäristövaikutusten seurantaan osallistuvien ravintoloiden määrän lisääminen. Fazer Leipomot: sekajätteen ja eläinravinnon määrän sekä energian kulutuksen vähentäminen. Yritysvastuuraportti

10 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Fazer luo paikallista hyvinvointia Fazerilla taloudellinen vastuu merkitsee toisaalta koko vastuullisen toiminnan perustaa, toisaalta kykyä tuottaa taloudellista hyvinvointia keskeisille sidosryhmille. Fazerin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa kannattava kasvu ja yhteinen identiteetti. Ne ovat myös keskeinen osa taloudellista vastuuta. Vastuullinen toiminta edesauttaa arvostetun Fazer-brändin jatkuvaa kehittämistä ja tukee siten liiketoiminnan kannattavuutta. Kannattavuus ja kasvu Fazer-konserni toimii pitkäjänteisesti ja pyrkii kasvamaan kannattavasti. Vuonna 2006 Fazer-konsernin taloudellinen kehitys oli pääosin myönteistä. Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 1 068,7 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos parani huomattavasti. Laadukkaat, vahvat brändituotteet ja erinomainen palvelu ovat pitkäjänteisen liiketoiminnan perusta. Näiden lisäksi jatkuva kehittyminen ja uudistuminen ovat tärkeät jatkuvuuden edellytykset. Fazer-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2006 olivat 58 miljoonaa euroa (5 % liikevaihdosta), kun ne edellisenä vuonna olivat 129,1 miljoonaa euroa ja 55,7 miljoonaa euroa vuonna Tutkimus- ja tuotekehitys on keskeisessä asemassa valmistautuessamme tulevaisuuden haasteisiin. Fazer Amican tärkeimpiä kehityskohteita olivat ravintolakonseptit sekä ruokalista- ja ateriasuunnittelu. Fazer Amica kehittää vuosittain pelkästään Suomessa noin uutta reseptiä. Fazer Leipomot keskittyy nykyisten ja uusien tuotteiden kehittämisen lisäksi perustutkimukseen esimerkiksi rukiin terveysvaikutusten osalta. Fazer Leipomot lanseerasi Suomessa 25 uutta tuotetta (55 tuotetta vuonna 2005). Fazer Leipomoiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 2,14 M vuonna 2006 (1,71 M vuonna 2005). Liikevaihto Liikevaihto Suomen ulkopuolella ,3 842,7 873,3 916, ,7 986, ,0 364,1 397,0 436,3 501, Tilikauden voitto Liikevaihto toimialoittain ,9 Candyking 12 % Fazer Amica 48 % ,1 42,6 38,2 40, Fazer Leipomot 40 % 10 Yritysvastuuraportti 2006

11 Taloudellinen vastuu Onnistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa Rahavirtojen jakautuminen, M Myynti asiakkaille 1068, Materiaalit ja palvelut Henkilöstö Julkinen sektori, verot Omistajat Rahoittajat Hyöty sidosryhmille Fazer-konsernin henkilöstön määrä vuoden 2006 lopussa oli henkilöä ( vuonna 2005). Suomessa henkilöstön määrä oli (6 232 vuoden 2005 lopussa) ja Ruotsissa (2 685 vuoden 2005 lopussa). Fazer Amica ja Fazer Leipomot toimivat hyvin työvoimavaltaisilla aloilla ja henkilöstökulut 375,4 miljoonaa euroa (348,2 vuonna 2005) olivat 35 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Fazer-konsernilla oli vuonna 2006 noin tavaran- ja palveluntoimittajaa. Raaka-aineita ja tuotteita ostettiin myytävien tuotteiden valmistukseen ja palveluiden tuottamiseen 393 miljoonalla eurolla (362 vuonna 2005). Tämän lisäksi tehtiin niin sanottuja epäsuoria hankintoja 224 miljoonalla eurolla (211 vuonna 2005), jotka sisältävät muun muassa huolto-, kuljetus-, vuokra-, markkinointi-, matkustus-, energia- ja ITkustannuksia. Ostot Suomesta olivat 50 prosenttia konsernin kokonaisostoista ja ostot Ruotsista 25 prosenttia. Joissakin kategorioissa, kuten liha- ja maitotuotteissa Fazer käytti Suomessa lähes yksinomaan kotimaisia raaka-aineita. Fazer-konsernilla on Suomessa ja Ruotsissa asiakasta, jotka myyvät tuotteitamme tai joille tarjoamme palvelujamme, esimerkiksi Fazer Amicalla oli vuonna 2006 Suomessa noin 860 ja Ruotsissa 300 ruokapalveluja tarjoavaa ravintolaa. Fazer on varmistanut kilpailuoikeudellisten asioiden saattamisen henkilökunnan tietoon laatimalla kilpailulainsäädännön mukaiset toimintaohjeet. Ohjeissa kerrotaan, millaisista asioista voi ja mistä ei voi keskustella ja sopia kilpailijoiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa tai eri järjestöissä. Fazer-konserni on mukana Elämän Eväät -yhteistyöprojektissa, jonka tavoitteena on tukea vuotiaiden nuorten omaehtoista tekemistä ja aktiivisuutta paikallisesti kouluissa, järjestöissä ja muissa nuorten ryhmissä. Samalla halutaan myös herättää keskustelua terveellisestä ruoasta ja välipaloista sekä muokata nuorten välipala-asenteita. Elämän Eväät -hankkeen yhteistyökumppanina on Nuorten Akatemia, joka on Suomen suurimpien nuoriso- ja urheilujärjestöjen perustama yhteistyöjärjestö. Sen arvopohjana on asiakaslähtöisyys, nuoret, laadukkuus, kunnioitus ja avoimuus, yhteistyö sekä yhdessä tekeminen. Fazer haluaa hankkeen avulla lähestyä nuoria uudella tavalla. Keskeiset tavoitteet ovat Fazerin työnantajaprofi ilin kehittäminen ja mielenkiinnon herättäminen ammattiaan suunnittelevien nuorten parissa. Asiakastyytyväisyys Fazer Amica Suomi tekee vuosittain kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa kuluttajat arvioivat tuotteiden ja palvelun laatuun liittyviä ominaisuuksia. Vastaajamäärä näissä kyselyissä on vuosittain noin Suomalaisten päättäjäasiakkaiden parissa joka toinen vuosi toteutettavassa tutkimuksessa asiakasyritysten avainasemassa olevat henkilöt ilmaisevat mielipiteensä Fazer Amican toiminnasta ja palveluista. Lisäksi Fazer Amica on mukana suomalaisessa yrityskuvatutkimuksessa (TEP), jossa arvioidaan henkilöstöruokailutoimialaa. Mukana arvioinnissa ovat toimialan suurimmat yritykset. Fazer Amica on useana vuonna peräkkäin saanut tässä tutkimuksessa toimialan parhaan yleisarvosanan. Fazer Amica Ruotsi mittaa ruokailijoiden asiakastyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Vuonna 2006 vastanneista asiakkaista 83 prosenttia ilmaisi olevansa tyytyväisiä, vuonna 2005 luku oli 81,7 prosenttia. Kokous- ja kongressipalveluita tarjoavissa yksiköissä mitataan asiakastyytyväisyys jokaisen tilaisuuden jälkeen. Fazer Leipomot Suomi mittaa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti muun muassa vuosittaisella Päivittäistavarakaupan päättäjien palaute tavarantoimittajille -mittauksella (Taloustutkimus). Fazer Leipomoiden yleisarvosana vuonna 2006 oli 7,96, kun se edellisenä vuonna oli 8,24. Elintarviketoimialan keskiarvo vuonna 2005 oli 7,82 (asteikolla 4 10). Vuodelta 2006 keskiarvotietoa ei ole saatavissa. Suomalaisessa suurkeittiötutkimuksessa Fazer Leipomot arvioitiin parhaaksi tavarantoimittajaksi. Kuluttajapalvelu seuraa kuluttajien palautteita jatkuvasti. Fazer Leipomot Ruotsi mittaa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti kolmella eri mittarilla. Viikoittain seurataan myyntiä asiakkaille ja muun muassa tuotepalautuksia. Jatkuvasti seurataan myös myyntiä myymälästä kuluttajille. Viime vuosina ruokaleivän kulutus Ruotsissa ei ole kasvanut, mutta siitä huolimatta Fazer Leipomoiden myynti on kasvanut. Fazer Leipomot seuraa lisäksi brändin vahvuutta ja tunnettuutta. Tiettyjen strategisten tuotteiden osalta mitataan myös esimerkiksi asiakasuskollisuutta ja ostotaajuutta. Fazerin asema on viime vuosina kehittynyt suotuisasti. Kuluttajapalvelu vastaanottaa ja seuraa kuluttajien mielipiteitä ja reklamaatioita jatkuvasti. Candyking seuraa asiakastyytyväisyyttä asiakkaiden kanssa vuosittain käytävien kehityskeskustelujen avulla. Lisäksi Candyking seuraa jatkuvasti kuluttajatutkimusten avulla kuluttajien suhtautumista brändiin ja tuotteisiin. Yritysvastuuraportti

12 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Tutkimus Asteikko Fazer Amica Suomi Asiakastyytyväisyys 1 4 3,07 3,08 3,12 3,11 Päättäjäkysely 1 5 Kahvilaravintolasektori 3,82 3,75 Julkinen sektori 4,02 3,97 Yrityskuvatutkimus (TEP) ,99 8,04 7,97 7,85 Fazer Amica Ruotsi Asiakastyytyväisyys ,7 Fazer Leipomot Suomi Päivittäistavarakaupan palaute ,96 8,24 8,05 7,90 Taloudellinen tukeminen Fazer-konserni määrittelee sponsorointistrategiassaan, miksi ja miten Fazerkonserni ja sen toimialat sponsoroivat. Strategiaan liittyvässä toimintaohjeessa on kuvaus sponsorointiprosessin vastuiden jakautumisesta. Sponsoroinnilla pyrimme kasvattamaan sidosryhmiemme sitoutuneisuutta yritykseemme, brändeihimme, tuotteisiimme ja palveluihimme. Tämä toteutuu sponsoroitavan kohteen ja sponsoroivan yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa, jonka avulla luodaan lisäarvoa kaikille osapuolille hyödyntämällä niitä myönteisiä tunteita, joita eri kokemukset, tilanteet ja paikat herättävät. Yhteisen yritysidentiteetin ja vahvan Fazer-brändin rakentaminen edellyttää, että toteutamme sponsorointitoimenpiteet yhdenmukaisesti. Noudattamalla yhteisiä toimintamalleja ja pääteemoja saavutamme parhaan tehokkuuden ja tuloksen. Kaikessa sponsoroinnissa noudatamme lisäksi yhteiskuntavastuullisia toimintatapoja ja kestävän kehityksen periaatteita. Sponsoroinnista erotettavien rahaja tuotelahjoitusten sekä kannatusilmoitusten tavoitteena on viestiä hyvää työnantajamainetta, naapuruutta ja yrityskansalaisuutta eikä niistä odoteta vastapalveluita. Fazer-brändi Fazer on Suomen arvostetuin tuotemerkki ja on hyvin tunnettu myös naapurimaissa. Fazerin tavoitteena on brändistrategian avulla kehittää Fazer-brändin arvostusta ja hyödyntää vahvan brändin tuomia mahdollisuuksia. Vastuullinen toiminta on osaltaan tukemassa brändin arvoa ja sitä myötä koko liiketoiminnan kannattavuutta. Fazer-konserni omistaa Fazer-brändin. Fazerin tärkeimmällä osakkuusyhtiöllä Cloetta Fazerilla on yksinoikeus käyttää Fazer-brändiä suklaa- ja sokerimakeistuotteissaan. Cloetta Fazer on julkaissut omat arvot ja toimintaohjeet (Code of Conduct), jotka ovat linjassa Fazer-konsernin yritysvastuun kanssa. Paikallisuus Fazer-konserni työllistää Suomessa suoraan lähes henkilöä ja Ruotsissa yli henkilöä. Välillisesti yritys työllistää laajan joukon ihmisiä muun muassa maatalouden, kuljetuksen, siivouksen, tekniikan, tukkukaupan ja elintarviketeollisuuden aloilla. Fazer Amica toimii Suomessa 90 ja Ruotsissa 50 paikkakunnalla. Fazer Leipomoilla on Suomessa leipomot 11 paikkakunnalla ja Ruotsissa kahdella paikkakunnalla. Lisäksi Fazer Leipomoilla ja Candykingillä on myyntihenkilöstöä eri puolilla Suomea ja Ruotsia. 12 Yritysvastuuraportti 2006

13 Taloudellinen vastuu Henkilöstön määrä Suomessa alueittain 2006 Maakunta Henkilöstö Fazerin maakunnassa maksamat palkat, M (ilman sosiaalikuluja) Etelä-Karjala 219 5,38 Etelä-Pohjanmaa 89 2,26 Etelä-Savo 71 1,49 Itä-Uusimaa 52 1,10 Kainuu 31 0,63 Kanta-Häme 75 1,58 Keski-Pohjanmaa 30 0,59 Keski-Suomi 141 3,13 Kymenlaakso 99 2,10 Lappi 106 2,25 Pirkanmaa 303 6,93 Pohjanmaa 52 1,05 Pohjois-Karjala 115 2,44 Pohjois-Pohjanmaa 238 5,53 Pohjois-Savo 140 3,11 Päijät-Häme ,06 Satakunta 168 3,70 Uusimaa ,33 Varsinais-Suomi 263 6,04 Ahvenanmaa 0 0 Yhteensä ,7 Henkilöstön määrä Ruotsissa alueittain 2006 Alue Henkilöstö Fazerin alueella maksamat palkat, MSEK (ilman sosiaalikuluja) Fazerin alueella maksamat palkat, M (ilman sosiaalikuluja) Etelä-Ruotsi ,1 7 Länsi-Ruotsi ,1 12,5 Keski-Ruotsi ,0 10,9 Itä-Ruotsi ,6 32,7 Pohjois-Ruotsi ,6 7,3 Yhteensä ,4 70,4 Pohjois-Ruotsi Keski-Ruotsi Itä-Ruotsi Stockholm Länsi-Ruotsi Göteborg Etelä-Ruotsi Malmö Yritysvastuuraportti

14 Taloudellinen vastuu Fazerin leipomo Lövångerissa on pienen kylän suuri työnantaja Norlannin rannikolla sijaitseva pieni Lövångerin kyläyhteisö on esimerkki kesä-ruotsista parhaimmillaan: aurinkoinen, kaunis ja rauhallinen. Aivan kyläyhteisön ydinalueen ulkopuolella tuotanto on kuitenkin käynnissä ympäri vuorokauden. Lövångerissa toimii yksi maailman johtavista rieskaleipomoista! Havumetsien sylissä, metsäaukealla sijaitsevassa leipomossa Maria Nilsson toivottaa meidät tervetulleiksi heleällä Norlannin murteella. Hän on koneinsinööri, joka työskenneltyään vuosia lääketeollisuuden palveluksessa Tukholmassa palasi kotiseudulleen pohjoiseen, missä hänestä tuli Lövångerin leipomon paikallisjohtaja. Hän kertoo, miten Lövångerin leipomo on kasvanut pienestä kunnan omistamasta leipomosta yhdeksi maailman johtavista rieskan valmistajista. Vuonna 1968 Lövångeriin perustettiin Nordbrödleipomo, jota tuettiin kuntavaroin. Kun kunnasta tuli myöhemmin osa Skellefteån suurkuntaa, uusi kunta ei halunnut harjoittaa leipomotoimintaa, vaan se myi leipomon silloiselle tuotantopäällikölle Paul Hallille. Vuonna 1975 aloitettiin rieskan valmistuksen koneellistaminen luvun lopussa yrityksessä oli neljä työntekijää. Kun siirryimme vuonna 2002 Fazer Leipomoiden omistukseen, yrityksessä oli 40 työntekijää ja sen liikevaihto oli yli neljä miljoonaa euroa. Nyt työntekijöitä on kaksinkertainen määrä ja liikevaihto on melkein kolminkertaistunut. Olemme yksi maailman johtavista rieskan valmistajista ja viemme leipää muun muassa Suomeen, Ranskaan, Espanjaan, Yhdysvaltoihin ja Australiaan. Ruotsissa Fazer on rieskamarkkinoiden kakkonen, Maria kuvailee. Laajentuminen tuonut työpaikkoja Laajentuvasta leipomosta on tullut alueen merkittävä työnantaja niin paikallisille kuin monille sellaisillekin ihmisille, jotka käyvät päivittäin töissä pienessä Lövångerissa. Alueella on asukkaita noin 700, heistä lähes sata on töissä leipomossa. Leipomon leipomomökissä tapaamme Martin Robertssonin, leipomon pienen myymälän myymäläpäällikön, joka tunnetaan paremmin iloisena leipurina. Myymälästä on tullut niin ohikulkijoiden kuin leipomohenkilöstönkin kohtauspaikka. Martin Robertsson on syntyperäinen lövångerilainen, joka tuli leipomolle kymmenen vuotta sitten sydänkohtauksesta selvittyään ja ilman myyntikokemusta. Hän viihtyy leipomolla kuin kala vedessä. Minusta tuntuu, että olen todellakin löytänyt paik- kani elämässä. Työssä on mukavaa. Olen oma itseni ja myyn leipää, hän sanoo leveä Alueella on hymy huulillaan. asukkaita noin 700, Pehr Bodén on yksi nuorista paikallisasukkaista, joka on saanut töitä Lövån- heistä lähes sata on töissä leipomossa. gerin leipomolta. Pehr on juuri aloittanut iltavuoron ja valmistautuu työrupeamaan leipomon pakkasvarastossa. Pakkasessa tehdään töitä vain muutamia tunteja kerrallaan. Kunhan on pukeutunut oikein, pärjää vallan mainiosti, hän sanoo. Tuotantolinja 4 täyttää puolet vieressä sijaitsevasta suuresta tuotantohallista. Hallin nyt tyhjillään olevassa toisessa osassa otetaan lokakuussa käyttöön uusi tuotantolinja. Nykyisen tuotantolinjan koneet puuskuttavat; taikina kaadetaan hihnalle, sitä kaulitaan, stanssataan paloiksi, paistetaan, pakastetaan ja pakataan, yhteensä 64 metrin mittaisella matkalla. Angelica Jennerfors valvoo täällä työtä. Hän on työskennellyt Lövångerin leipomolla seitsemän vuotta ja pitää vuorotyön tuomasta vapaudesta. Angelican avomies on myös töissä leipomolla, hän on mekaanikko. Tuotantolinjalla Angelica poimii tarkasti pois taikinapyörylät, jotka ovat menneet kasaan leivän stanssausvaiheessa. Täällä työskentely on tehnyt minusta leivän suhteen vaativan, Angelica Jennerfors myöntää seistessään linjan vieressä. Leivän on oltava tuoretta, vanhaa leipää ei tee juuri mieli syödä. Sen ymmärtää. Vastaleivottu leipä maistuu taivaalliselta. 14 Yritysvastuuraportti 2006

15 Sosiaalinen vastuu Sosiaalinen vastuu Fazerilla hyvä työ maistuu Henkilöstö Osaaminen ja henkilöstön kehittäminen Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä luovassa ja innostavassa ilmapiirissä. Fazer-konsernin sosiaalista vastuuta kuvaavat henkilöstön hyvinvointi, työyhteisön kehittäminen, terveellisten elintapojen edistäminen sekä turvalliset tuotteet ja palvelut. Fazer-konsernissa työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä, joista työskenteli Suomessa ja Ruotsissa. Fazerin Suomen henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin vuonna 2006 noin koulutuspäivän verran. Fazer-konserni Suomi 2006 Suomi 2005 Suomi 2004 Ruotsi 2006 Ruotsi 2005 Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa (91,6 %) (91,7 %) (93,1 %) (91,4 %) (90,2 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 529 (8,4 %) 516 (8,3 %) 424 (6,9 %) 225 (8,6 %) 262 (9,8 %) Vakituisia tuotanto-/ravintolatyöntekijöitä (84,7 %) (84,6 %) (84,3 %) (71,8 %) (71,9 %) Vakituisia toimihenkilöitä 880 (15,3 %) 880 (15,4 %) 895 (15,7 %) 679 (28,2 %) 682 (28,1 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 77,9 % 79,5 % 79,4 % 62,9 % 65,0 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 22,1 % 20,5 % 20,6 % 37,1 % 35,0 % Keski-ikä 41,2 42,1 41,6 38,3 37,7 Fazer Amica Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa (95,6 %) (95,6 %) (95,8 %) (92,8 %) (90,5 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 181 (4,4 %) 178 (4,4 %) 165 (4,2 %) 131 (7,2 %) 183 (9,5 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 88,5 % 89,4 % 89,3 % 68,0 % 67,0 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 11,5 % 10,6 % 10,7 % 32,0 % 33,0 % Keski-ikä 41,8 41,8 41,5 40,2 39,7 Fazer Leipomot Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa (85,8) (85,9 %) (90 %) 392 (80,7 %) 365 (82,2 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 281 (14,2 %) 273 (14 %) 193 (10 %) 94 (19,3 %) 79 (17,8 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 52,7 % 52,4 % 52,3 % 52,9 % 64,4 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 47,3 % 47,6 % 47,7 % 47,1 % 35,6 % Keski-ikä 40,5 43,5 42,5 33,6 32,3 Candyking Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa 115 (63,5 %) 117 (65,7 %) 118 (66,3 %) 297 (81,8 %) 293 (82,1 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 66 (36,5 %) 61 (34,3 %) 60 (33,7 %) 66 (18,2 %) 64 (17,9 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 90,5 % 89,7 % 89,8 % 68,7 % 75,8 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 9,5 % 10,3 % 10,2 % 31,3 % 24,2 % Keski-ikä 35,8 35,5 34,5 33,6 32,3 Vuonna 2006 Fazer-konsernille laadittiin koko konsernin kattava henkilöstöstrategia. Työhön osallistuivat kaikkien maiden henkilöstövastaavat sekä suuri joukko esimiehiä. Tavoitteena oli luoda yhteinen näkemys konsernin kannalta merkittävimmistä haasteista henkilöstön suhteen tulevina vuosina. Suurimmat haasteet ovat luonteeltaan hyvin samantyyppisiä kaikissa toimintamaissamme. Suurin haaste kohdistuu lähivuosina ammattitaitoisen työvoiman saantiin. Kilpailu työvoimasta tulee kiristymään kaikilla toimialoillamme. Toinen suuri haaste on nykyisen työvoiman jaksaminen sekä hyvinvointi. Ensimmäiseen haasteeseen tullaan vastaamaan toimenpiteillä, joilla on tarkoitus vahvistaa entisestäänkin vahvaa Fazerin työnantajakuvaa, kehittää rekrytoinnissa käytettäviä työkaluja sekä tuoda esiin Fazer-konsernin mahdollisuuksia tarjota haasteellisia työtehtäviä. Jälkimmäiseen haasteeseen vastataan toimialoittain Yritysvastuuraportti

16 Sosiaalinen vastuu suunniteltavilla toimenpiteillä ja kehitysohjelmilla, joilla tähdätään mm. hyvinvoinnin lisäämiseen, sairauspoissaolojen vähentämiseen, johtamisen kehittämiseen ja niin edelleen. Vuonna 2006 Fazer-konsernissa laadittiin kirjanen FazerWay - Toimintatapamme, joka jalkautettiin koko henkilöstölle vuoden 2007 puolella. Kirjanen kertoo, mitä Fazer on: mitä teemme, mihin pyrimme ja kuinka työskentelemme yhdessä. Se myös selittää, mitä strategia, missio, visio, arvot, johtajuus ja yhteiset toimintatapamme tarkoittavat sekä konkretisoi kuvin ja käytännön esimerkein, kuinka nämä kuuluvat jokaisen fazerilaisen päivittäiseen työhön. Käytännöllisten tarinoiden avulla lukija herätetään pohtimaan omaa rooliaan yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Julkaisu toimii myös uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina ja esittelee Fazeria potentiaalisille työntekijöille. Se on julkaistu kaikissa yhdeksässä Fazerin toimintamaassa kunkin maan omalla kielellä. Fazer Amica Suomi Fazer Amicalla työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 448 henkilöllä. Työsuhde päättyi 503 henkilöltä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 13,0 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 64 prosenttia. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli 65. Eläkkeelle jäämisen johdosta päättyi 45 henkilön työsuhde. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 83,3 prosenttia oli naisia. Työsuhteensa päättäneistä 23,3 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 55,5 prosenttia vuotiaita ja 21,2 prosenttia yli 50-vuotiaita. Koulutuspäiviä vuonna 2006 oli 8 000, keskimäärin tämä merkitsee 1,3 koulutuspäivää henkilöä kohden. Fazer Amica Ruotsi Ruotsissa Fazer Amicalla työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 313 henkilöllä. Työsuhde päättyi 343 henkilöltä. 16 Yritysvastuuraportti 2006 Antalet medarbetare Fazer Amican henkilöstömäärän kehitys Suomessa Fazer Amican vakituisten työntekijöiden ikärakenne Suomessa Yli 50 v 27 % Fazer Amican vakituisten työntekijöiden ikärakenne Ruotsissa Yli 50 v 24 % Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 18,8 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 63 prosenttia. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli yhteensä 41. Eläkkeelle jäämisen (tai kuolemantapauksen) johdosta päättyi 19 henkilön työsuhde. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 61 prosenttia oli naisia. Työsuhteensa päättäneistä 22 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 62 prosenttia vuotiaita ja 15 prosenttia v 58 % v 57 % Alle 30 v 15 % Alle 30 v 19 % 2006 yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 6,4 vuotta. Fazer Amica Ruotsi on työllistänyt noin 200 henkilöä niin sanotulla palkkatuella. Valtio myöntää palkkatukea työllistettäessä pitkäaikaistyöttömiä tai fyysisesti tai henkisesti vajaakuntoisia henkilöitä. Koulutuspäiviä oli vuonna , keskimäärin tämä merkitsee 0,8 koulutuspäivää henkilöä kohden. Henkilöstön kehittämisen kokonaiskustannus oli 7,5 miljoonaa kruunua eli noin 0,8 miljoonaa euroa.

17 Sosiaalinen vastuu Fazer Leipomot Suomi Fazer Leipomoilla työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä, heistä naisia oli 59,2 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 40,5 vuotta. Koulutuspäiviä vuonna 2006 oli noin eli keskimäärin yksi koulutuspäivä henkilöä kohden. Fazer Leipomot on ollut Suomessa kehittämässä leipomoteollisuuden ammattitutkintoa. Fazerin Ulvilan ja Vantaan leipomot ovat olleet edelläkävijöitä suunniteltaessa ja kehitettäessä ammattitutkintoon johtavaa kaksivuotista koulutusta sellaiseksi, että sen sisältö vastaa nykyajan leipomoteollisuuden tarpeita. Fazer Leipomot Ruotsi Fazer Leipomoilla työskenteli vuoden 2006 lopussa 486 henkilöä. Vakituisista työntekijöistä naisia oli 52,9 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 33,6 vuotta. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 29 henkilöllä ja päättyi 45 henkilöltä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 10,6 prosenttia. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 73 prosenttia. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli yhteensä 7. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 77 prosenttia oli miehiä. Työsuhteensa päättäneistä 33 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 56 prosenttia vuotiaita ja 11 prosenttia yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 5,9 vuotta. Antalet medarbetare Fazer Leipomoiden henkilöstömäärän kehitys Suomessa Fazer Leipomoiden vakinaisten työntekijöiden ikärakenne Suomessa Yli 50 v 28 % Fazer Leipomoiden vakituisten työntekijöiden ikärakenne Ruotsissa Yli 50 v 15 % v 46 % Alle 30 v 26 % Alle 30 v 32 % v 53 % Yritysvastuuraportti

18 Sosiaalinen vastuu Candyking Suomi Candykingillä työskenteli vuoden 2006 lopussa 181 henkilöä (178 vuonna 2005). Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 115 henkilöä (63,5 % koko henkilöstöstä). Vakituisista työntekijöistä naisia oli 90,5 prosenttia. Henkilöstön keskiikä on 35,8 vuotta. Candyking Ruotsi Candykingillä (Karamellkungen) työskenteli vuoden 2006 lopussa 363 henkilöä (357 vuonna 2005). Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 297 henkilöä (81,8 %). Vakituisista työntekijöistä naisia oli 68,7 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä on 33,6 vuotta. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 75 henkilöllä. Työsuhde päättyi 42 henkilöltä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 12 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 69 prosenttia. Eläkkeelle jäämisen tai kuolemantapauksen johdosta päättyi 6 henkilön työsuhde. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 69 prosenttia oli naisia. Työsuhteensa päättäneistä 60 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 38 prosenttia vuotiaita ja 2 prosenttia yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 4,7 vuotta. Candykingin vakituisten työntekijöiden ikärakenne Suomessa Yli 50 v 16 % Candykingin vakituisten työntekijöiden ikärakenne Ruotsissa Yli 50 v 6 % v 51 % v 58 % Alle 30 v 33 % Alle 30 v 36 % 18 Yritysvastuuraportti 2006

19 Sosiaalinen vastuu Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja turvallisuus Työtapaturmat (kpl) Sairauspäiviä työtapaturmista Fazer Amica Suomi Fazer Amica Ruotsi 60 Fazer Leipomot Suomi Fazer Leipomot Ruotsi 15 0 Candyking Suomi Candyking Ruotsi 5 Fazer Suomi yhteensä Fazer Ruotsi yhteensä 80 Sairauspoissaolot yhteensä (% kokonaistyöajasta) Sairauspoissaolot yhteensä (pv) Fazer Amica Suomi 6,9 6,8 6, Fazer Amica Ruotsi 7,0 6, Fazer Leipomot Suomi 4,9 5,5 5, Fazer Leipomot Ruotsi 5,0 6, Candyking Suomi 0,5 0,4 0, Candyking Ruotsi 8,0 6, Fazer Suomi yhteensä 5,9 6,0 5, Fazer Ruotsi yhteensä 6,5 6, Fazer Suomi ja Ruotsi yhteensä 6,0 6, Fazerilla on eri tavoin, esimerkiksi työturvallisuuskartoituksin, pyritty vähentämään työtapaturmariskejä. Työtapaturmiksi kirjattuja tapahtumia vuonna 2006 oli Suomessa 547, joista vähintään yhden sairauspäivän aiheuttaneita vahinkoja oli 234. Yleisimmät vahingot Fazer Amicalla Suomessa olivat pienet haavat ja pinnalliset vammat sormissa ja Fazer Leipomoilla nyrjähdykset ja venähdykset muun muassa sormissa. Työmatkatapaturmia Fazerilla Suomessa tapahtui 100, joista 78 Fazer Amicalla. Työmatkatapaturmista sairauspäiviä aiheuttaneita vahinkoja oli 50 ja sairauspäiviä podettiin yhteensä Sairauspoissaolojen määrä laski 6,0 prosentista 5,85 prosenttiin. Se on vähemmän kuin elintarviketeollisuudessa keskimäärin (8,0 %), mutta enemmän kuin hotelli- ja ravintola-alan keskimääräiset sairaus- ja tapaturmapoissaolot (4,2 %) vuonna Fazer Amicalla sairauspoissaolot lisääntyvät hieman, Fazer Leipomoilla sairauspoissaolojen osuus työtunneista aleni hieman. Candykingillä sairauspoissaoloissa oli lievää lisäystä. Sairauspoissaoloilla on merkittävä vaikutus myös yrityksen taloudelliseen tulokseen. Työtyytyväisyys Fazer-konserni seuraa työtyytyväisyyttä säännöllisesti tehtävän henkilöstötutkimuksen avulla. Henkilöstötutkimuksen kokonaistyötyytyväisyysindeksi Fazer-konserni 65,5 64,9 64,5 Fazer Amica -toimiala 68,1 69,0 68,1 Fazer Amica Suomi 67,0 68,7 68,4 Fazer Amica Ruotsi 68,2 68,2 Fazer Leipomotoimiala 62,7 60,3 59,9 Fazer Leipomot Suomi 57,1 58,6 55,7 Fazer Leipomot Ruotsi 59,7 59,4 Candyking -toimiala 65,9 66,7 65,3 Candyking Suomi 64,1 65,1 59,3 Candyking Ruotsi 64,1 69,1 Normitaso Euroopassa 62,6 61,3 Yritysvastuuraportti

20 Sosiaalinen vastuu Vuoden 2006 henkilöstötutkimuksen mukaan Fazer-konsernin organisaatioympäristön vahvuuksia olivat: Työt on hyvin organisoitu ja päätöksenteon vastuualueet ovat selkeät Työ on tehokasta ja laadukasta Johtaminen ja esimiestyöskentely Tiedonkulku Työnantajakuva Kehittämisalueita koko konsernin tasolla ovat lähinnä: Työn sisällön kehittäminen ja työn stressaavuuden vähentäminen Yhteishenki Palkkatason kilpailukykyisyys Fazer-konsernin kokonaistasolla myönteiseen suuntaan ovat kehittyneet erityisesti: Henkilöstöä kuullaan päätöksenteossa aikaisempaa paremmin Huhuja on vähemmän Työskentely-ympäristöön kiinnitetään enemmän huomiota Työnantajakuva (taloudellinen menestys ja tulevaisuuden näkymät sekä varmuus työnantajana) Koko konsernin tasolla selvästi kielteiseen suuntaan ovat kehittyneet: Haitallista byrokratiaa koetaan aikaisempaa enemmän Itsenäisen päätöksenteon mahdollisuuksia vähemmän Näkemys halukkuudesta ottaa työstä henkilökohtaista vastuuta on vähenemään päin Työmotivaatio (työn sisältö, stressaavuus lisääntynyt ja viihtyvyys heikentynyt) Fazer Leipomot on selvittänyt Suomessa Vakuutusyhtiö Varman kehittämän työhyvinvoinnin arviointimenetelmän avulla muun muassa, kuinka työyhteisö ja johtaminen tukevat työilmapiiriä, vastaako osaamistaso työn vaatimuksia, onko henkilöstöllä motivaatiota toiminnan kehittämiseen, kuinka työ ja yksityiselämä sovitetaan yhteen sekä kuinka työpaikalla tuetaan työssä jaksamista. Fazer Leipomoiden keskiarvo työhyvinvointiarvioinnissa pysyi vuonna 2006 edellisen vuoden tasolla ja oli 8- (asteikko 4 10). Fazer on suuri ja monipuolinen työnantaja, jonka henkilöstöllä on mahdollisuus edetä uusiin työtehtäviin. Urakierron lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus tutustua konsernin sisällä yrityksen eri toimintoihin. Fazer Leipomoiden voimakkaan kansainvälistymisen myötä yhteisen yritysidentiteetin ja fazerilaisuuden tunteen jatkuva vahvistaminen on nähty yrityksessä tarpeelliseksi ja vuonna 2005 Fazer Leipomot käynnisti työntekijöiden vaihto-ohjelman EEP (Employee Exchange Program). Sen puitteissa työntekijöitä Venäjältä, Baltian maista ja Ruotsista on perehtynyt Fazer Leipomoiden toimintaan Suomessa ja suomalaisia työntekijöitä on ollut perehtymässä Fazerin muissa maissa toimiviin yksiköihin. Kaikki toimihenkilöt ja huomattava osa muun muassa ravintolatyöntekijöistä osallistuvat vähintään kerran vuodessa esimiehen kanssa kahden kesken käytävään kehityskeskusteluun, jossa he yhdessä käsittelevät alaisen tehtävää ja tavoitteita ja niissä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Fazer Amicalla ja Fazer Leipomoilla työntekijöillä on mahdollisuus opiskella ja suorittaa ammattitutkintoja työn ohessa. Fazer osallistuu yhteiskunnan järjestämään koulutukseen tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Mahdollisten yt-neuvotteluiden minimipituus on sovittujen lakisääteisten käytäntöjen mukainen. Fazer pyrkii toimimaan työntekijöitään kohtaan vastuullisesti mahdollisissa irtisanomistilanteissa, jotka pääsääntöisesti johtuvat tuotannollis-taloudellisista syistä, kuten ravintolasopimuksen päättymisestä kilpailutuksen myötä. Henkilöstölle viestitään ajankohtaisista asioista, yrityksestä ja sen erilaisista toimintatavoista intranetin, viikkoviestien, kuukausipalaverien ja tiedotustilaisuuksien avulla. Muita tiedonvälityskanavia ovat lisäksi konsernin kaikissa toimintamaissa ilmestyvä yhteinen henkilöstölehti Fazer Way, Fazer Amica Suomen henkilöstölehti Fazer Makua, Fazer Amica Ruotsin henkilöstölehti Fazer Smak sekä Fazer Leipomot Suomen henkilöstölehti Leipäviesti. Fazer on järjestänyt kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden työterveyshuoltoon. Työterveyshuoltopalvelut ostetaan pääsääntöisesti paikallisilta yhteistyökumppaneilta. Fazer edistää työntekijöidensä liikunta- ja harrastustoimintaa tukemalla Suomen vanhimman työpaikkaurheiluseuran, Urheiluseura Kafa ry:n toimintaa. Kafa järjestää useiden eri jaostojensa kautta monipuolisia harrastemahdollisuuksia eri puolella Suomea. Fazer tukee työntekijöidensä liikuntaharrastamista myös liikuntaseteleiden muodossa. Työyhteisön kehittäminen Tasa-arvo Fazer Amicalla noudatetaan tasa-arvosuunnitelmaa, jonka toteuttamisen osa-alueita ovat: Henkilöstöstrategia Johtaminen Työkykyisyyden ylläpitäminen Työturvallisuuden lisääminen Työhyvinvoinnin toteuttaminen Fazer Leipomoilla tavoitteena on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa jokainen henkilö saa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun ja kaikilla on mahdollisuus osallistua omaa työtään koskevien asioiden päättämiseen. Palkitseminen Fazer pyrkii palkitsemisellaan ohjaamaan ihmisten työtä, innostamaan, motivoimaan ja saamaan ihmiset kehittämään omaa työtään. Palkitseminen jakautuu aineettomaan ja aineelliseen palkitsemiseen. Aineettomia palkitsemisen tapoja ovat muun muassa 20 Yritysvastuuraportti 2006

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Fazer Makuelämyksiä 2011

Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer-konserni Oy Karl Fazer Ab Fazer-konserni 2010: liikevaihto 1 513 M henkilöstö 16 500 Fazer Food Services Pohjoismaiden johtava ruokailupalveluyritys Lähes 1 300 ravintolaa

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014 Pk-yritysbarometri Kevät 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja työviihtyvyys kilpailukyvyn perustana. Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäivät Savonia-ammattikorkeakoulu ti 1.11.

Työhyvinvointi ja työviihtyvyys kilpailukyvyn perustana. Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäivät Savonia-ammattikorkeakoulu ti 1.11. Työhyvinvointi ja työviihtyvyys kilpailukyvyn perustana Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäivät Savonia-ammattikorkeakoulu ti 1.11.2016 Agenda 1. Musti Group pähkinänkuoressa 2. Työhyvinvointi ja työviihtyvyys

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander Osavuosikatsaus Q3 2016 26.10.2016 Mikko Helander Kesko myy Venäjän päivittäistavarakauppansa Lentalle Kesko Food Russia Holding Oy on 26.10.2016 sopinut myyvänsä päivittäistavarakaupan liiketoimintansa

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih.

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih. POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta! AKL 2.2011 Pohjois-Pohjanmaa asukkaita 395 000 pinta-ala 37 400 km2 asukastih. 11 as/km2 AKL 2.2011 1 Pohjois- Pohjanmaa 34 kuntaa (+Vaalan kunta Kainuusta liiton jäsen)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot