Sisältö. puh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000"

Transkriptio

1 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006

2 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5 Yritysvastuu Fazer-konsernin näkökulmasta...5 Yritysvastuupolitiikka...6 Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan...6 Johtamisen käytännöt...7 Sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistaminen...7 Vastuullisuus käytännössä...8 Yritysvastuun keskeiset tulokset ja tunnusluvut vuonna Yritysvastuun keskeiset kehityskohteet...9 Taloudellinen vastuu Fazer luo paikallista hyvinvointia...10 Kannattavuus ja kasvu...10 Onnistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa...11 Fazer-brändi...12 Paikallisuus...12 Sosiaalinen vastuu Fazerilla hyvä työ maistuu...15 Henkilöstö...15 Osaaminen ja henkilöstön kehittäminen...15 Henkilöstön hyvinvointi...19 Työyhteisön kehittäminen...20 Tuotteet...21 Vastuullinen hankintaketju...21 Turvalliset tuotteet ja palvelut...21 Hyvinvoinnin edistäminen...24 Ympäristövastuu Fazer edistää ympäristön hyvinvointia...27 Fazer-konsernin ympäristöpolitiikka...27 Merkittävimpien ympäristövaikutusten muodostuminen...27 Ympäristövaikutusten hallinta...27 Fazer Amica Suomi ja Ruotsi...27 Fazer Leipomot Suomi ja Ruotsi...31 Candyking Suomi ja Ruotsi...35 Henkilöliikenne...35 GRI sisältövertailu puh Yritysvastuuraportti 2006

3 Konsernijohtajan katsaus Vastuullisuus osa liiketoiminnan kehitystä Vastuullinen toimintatapa on aina kuulunut Fazer-konsernin perinteisiin. Se on tärkeä osa Fazer-konsernin yrityskulttuuria ja sillä on merkittävä rooli kaikessa liiketoiminnan kehityksessä. Haluamme toimia aktiivisesti ja näkyvästi osana yhteiskuntaa ja kantaa osamme vastuusta yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Painopistealueita yrityksemme vastuullisuudessa ovat toimintaedellytysten kehittäminen, oma henkilöstö, ympäristöstä huolehtiminen sekä turvallisten, maukkaiden ja terveellisten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen. Kannattava toiminta on perusedellytys kaikelle vastuulliselle liiketoiminnalle. Kannattava kasvu ja hyvä tuloskehitys Vuoden 2006 aikana kasvu oli tyydyttävää ja konsernin useimpien yksiköiden toiminta kehittyi myönteisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden aikana yli 8 prosenttia ja operatiivinen tulos parani huomattavasti. Uusille toimintaalueille laajentuminen on luonut uusia mahdollisuuksia, mutta tuo myös mu- kanaan toiminnallisia haasteita. Näistä syistä olemme erityisesti panostaneet yhteisten toiminta- ja seurantamallien sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentamiseen, sillä ne luovat hyvät edellytykset yhdenmukaiselle toiminnalle. Kaiken toimintamme perusta on missiomme, makuelämysten tuottaminen, ja arvomme asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö. Osana integraatiota varmistamme, että Fazer-konsernin uusissa yksiköissä toimitaan hyvien ja eettisten toimintatapojen mukaisesti. Edellytämme vastuullista toimintaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Samalla kuitenkin vaalimme ja kunnioitamme paikallisuutta, koska toimimme aloilla, joilla meidän pitää ymmärtää paikallista kulttuuria, asiakasta sekä kuluttajaa ja hänen makutottumuksiaan. Edelläkävijyyttä Visiomme on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Tämä edellyttää edelläkävijyyttä kaikessa toiminnassamme, niin laatu- ja ympäristöasioissa kuin sosiaalisen vastuun kantamisessa. Fazer Amica on ollut alan edelläkävijä laatu- ja ympäristöasioissa. Fazer Amican toiminta on sertifi oitu ensimmäisenä catering-alalla, vuonna 1996 laadun (ISO 9001) ja vuonna 1998 ympäristön (ISO 14001) osalta. Vuonna 2005 sertifi kaatit laajenivat kattamaan kaikki Fazer Amica Suomen ravintolat ja toiminnot. Investointien suunnittelussa pyrimme aina myös ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tästä hyvä esimerkki on Ruotsissa Lidköpingin leipomossa toteutettu mittava annostelulaiteinvestointi, johon sisältyy muun muassa tehokas lämmön talteenotto. Sosiaalisen vastuun alueella pitkäaikainen toimintamme terveysvaikutteisten leipomotuotteiden kehityksessä tuotti hyvää tulosta, kun Fazer Leipomot toi markkinoille kolesterolia alentavan ruisleivän Fazer Ruisihmeen. Fazer Amica on uusien reseptien kehittämisessä tietoisesti valinnut vähärasvaisempia raaka-aineita ja kehittänyt kevyitä ateriavaihtoehtoja. Wellness- ja Voi Hyvin -konsepteissa painottuu kasvisten monipuolinen tarjonta ja kuidun hyvä saanti ruoasta. Tukholmassa Lindhagensgatanilla toimiva Fazer-ravintola palkittiin alan Santé -palkinnolla vuoden 2006 terveysravintolana. Henkilöstö on Fazerin tärkein voimavara Henkilöstö on Fazerin tärkein voimavara. Meidän on joka päivä oltava asiakkaiden ja kuluttajien odotusten mittaisia päivittäistä leipää tai ateriaa ei voi jättää väliin yhtenä päivänä ja toimittaa seuraavana päivänä kaksinkertaisena. Se tarkoittaa, että motivoituneet, sitoutuneet ja osaavat työntekijät ovat menestyksemme kannalta korvaamattomia. Vuosittain tehtävän henkilöstötutkimuksen mukaan Fazerin työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä. Vastaisuudessa työhyvinvoinnista huolehtiminen ja Fazer-konsernin pysyminen houkuttelevana työnantajana tulevat entistäkin tärkeimmiksi tekijöiksi. Vastuullinen liiketoiminta on aina kuulunut Fazer-konsernin toimintatapoihin. Tällä raportilla haluamme yhtenäisesti viestittää toimintatavoistamme kaikille sidosryhmillemme. Olemme laajentaneet raportointiamme ja vuoden 2006 raportti sisältää Suomen toimintojen lisäksi myös Ruotsin toimintojen tunnusluvut. Berndt Brunow konsernijohtaja ( saakka), hallituksen jäsen Yritysvastuuraportti

4 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus Tämä on Fazer-konsernin toinen yritysvastuuraportti. Se kuvaa Fazer-konsernin yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoitteenamme on kertoa sidosryhmille Fazer-konsernin toiminnasta yritysvastuun eri osa-alueilla. Tämä raportti täydentää Fazer-konsernin vuosikertomuksessa julkaistuja tietoja. Raportti noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n G3 C-tason vastuullisuuden raportointiohjeita Fazer-konsernin toimintojen kannalta olennaisin ja soveltuvin osin. Fazer-konsernin toimintaperiaatteisiin on aina kuulunut vastuu tuotteiden ja palveluiden laadusta, henkilöstöstä ja ympäristöstä. Fazer-konsernin eri toimialat eri maissa ovat raportoineet tietyistä yritysvastuun eri osa-alueista ja viime vuonna Fazer-konserni julkaisi ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa. Raportin tunnusluvut käsittävät Fazer-konsernin Suomen ja Ruotsin toiminnot. Raportissa kuvatut johtamiskäytännöt sen sijaan kattavat koko konsernin toiminnot. Liikevaihdolla mitattuna Suomen ja Ruotsin toiminnot ovat noin 72 prosenttia koko konsernin liiketoiminnasta. Koska liiketoiminta Suomen ja Ruotsin ulkopuolella toimii samoilla toimialoilla ja samoilla perusperiaatteilla, pois jäävät tiedot eivät toisi esille mitään olennaista siihen, mitä tässä raportissa esitämme. Tulevaisuudessa tavoitteemme on laajentaa myös tunnuslukujen raportointi kattamaan kaikki Fazerin toimintamaat. Kehitämme raportin sisältöä jatkuvasti organisaation osaamisen ja tiedonkeruun kehittyessä. Raportin sisältämiä tietoja ei ole puolueettomasti varmennettu. Taloudelliset tunnusluvut ovat lakisääteisestä kirjanpidosta ja muut tiedot on sisäisesti varmennettu; toimialojen lähtötiedot ovat tiedon tuottajien varmistamat ja tiedot on yhdistetty konsernijohdossa. Raportissa kerromme niistä vastuullisuusasioista, jotka Fazer-konserni on määrittänyt toiminnan ja sidosryhmien kiinnostuksen kannalta olennaisiksi. Olennaisuusarvioinnin on tehnyt yritysvastuutyöryhmä. Se on hyödyntänyt eri puolilta organisaatiota saatuja näkemyksiä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun merkittävimmistä näkökohdista Fazer-konsernin liiketoiminnassa. Raportti keskittyy kalenterivuoden 2006 tapahtumiin. Vertailuluvut ovat pääsääntöisesti kahdelta edeltävältä vuodelta. Fazer-konserni tänään Fazer-konsernin missiona on tarjota makuelämyksiä. Konserni sai alkunsa vuonna 1891, kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsinkiin. Liikeideana oli tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita ja ainutlaatuista palvelua. Konsepti osoittautui menestyksekkääksi. Yritys kasvoi ja kehittyi merkittäväksi teollisuus- ja palveluyritykseksi. Tänään Fazer-konsernilla on liiketoimintaa yhdeksässä maassa ja se tarjoaa ruokailupalveluita, leipomotuotteita ja makeisia. Makuelämykset houkuttelevassa ilmapiirissä yhdistettynä hyvään palveluun luovat kokonaisvaltaisen mielihyvää tuottavan elämyksen. Haluamme aina ylittää asiakkaiden odotukset. Fazer-konsernilla on neljä toimialaa: Fazer Amica, Fazer Leipomot, Candyking sekä Fazer Venäjä, joka toimii leipomoteollisuuden alalla. Fazerin tärkein osakkuusyhtiö on suklaa- ja makeisyritys Cloetta Fazer. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli miljoonaa euroa ja konsernissa työskenteli noin henkilöä. Fazer Amica Fazer Amica vastaa henkilöstö- ja opiskelijaravintoloista sekä monien julkisten tilojen kahviloista ja ravintoloista. Toimiala tarjoaa myös catering-, konferenssija juhlapalvelua sekä koulujen, sairaaloiden ja palvelutalojen ateriapalveluja. Fazer Amicalla on yli ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Se on johtava sopimusruokailuyritys Pohjoismaissa ja Baltiassa. Fazer Leipomot (sisältäen Fazer Venäjän) Fazer Leipomot on yksi johtavista leipomoyrityksistä Itämeren alueella. Leipiä ja leivonnaisia valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Fazerin lisäksi brändejämme ovat Oululainen, Hlebnyi Dom, Zvjozdnyi, Häää, Druva ja Gardesis. Leipomotuotteita viedään yli 15 maahan. Candyking Candyking tarjoaa irtomakeismyynnin kokonaiskonseptia päivittäistavarakaupoille, elokuvateattereille, huvipuistoille ja huoltoasemille. Perusajatuksena on tarjota kuluttajalle mahdollisuus koota monipuolisesta valikoimasta mieleisensä tuotteet makeispussiinsa. Candyking on edelläkävijä ja markkinajohtaja Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Baltiassa. Ruotsissa Candyking toimii nimellä Karamellkungen. 4 Yritysvastuuraportti 2006

5 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet Missio Missiomme on tarjota makuelämyksiä. Visio Tavoitteemme on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Arvot Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeet ovat toimintamme perusta. Haluamme tarjota heille erinomaista palvelua ja pyrimme aina ylittämään asiakkaidemme odotukset. Laadukkuus Korkea laatutaso on tavoitteena kaikessa toiminnassamme, niin tuotteissa kuin palveluissa. Tämä innostaa meitä työ- ja toimintatapojemme jatkuvaan kehittämiseen. Yhteistyö Vahva yhteishenki on toimintamme perusta ja tiimityö mahdollistaa huippusuoritukset. Asiakkaidemme luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen onnistuu hyvän yhteistyön avulla. Yritysvastuu Fazer-konsernin näkökulmasta Taloudellinen Fazer luo paikallista hyvinvointia Kannattava kasvu Onnistumme yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Paikallisuus Fazer-konsernin yritysvastuu Sosiaalinen Fazerilla hyvä työ maistuu Henkilöstön hyvinvointi Työyhteisön kehittäminen Hyvinvoinnin edistäminen Turvalliset tuotteet ja palvelut Ympäristö Fazer tukee ympäristön hyvinvointia Ympäristövaikutusten hallinta Liiketoiminnan kehittäminen ympäristö huomioiden Missio Visio Arvot Strategia Brändi Yritysvastuuta kutsutaan myös termeillä yhteiskuntavastuu tai vastuullinen liiketoiminta. Sen tavoitteena on taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun näkökulmien huomioiminen liiketoiminnassa ja johtamisessa. Yritysvastuuseen liittyvät tiedot ovat osa johtamista. Sen lisäksi ne kiinnostavat yrityksen eri sidosryhmiä. Elintarvikkeiden kuluttajille on tärkeää, että tuotteet ovat turvallisia käyttää. Tuoteturvallisuus onkin esimerkki vastuullisen toimintatavan viemisestä käytännön tasolle osaksi Fazerin normaalia päivittäistä toimintaa. Fazer-konsernin toimialoilla ja elintarvikealalla yleensäkin yritysvastuuseen keskeisesti liittyviä ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa liiketoiminnan kansainvälistyminen, päivittäistavarakaupan ketjuuntuminen, verkostotalouden yleistymisen myötä yhä tiiviimpi yhteistyö raaka-aineiden ja palveluiden toimittajien kanssa, osaavan työvoiman saatavuus, ravintolapalveluiden jatkuva kilpailuttaminen sekä vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen ja muihin ympäristövaikutuksiin. Fazer-konsernin kansainvälinen toiminta on viime vuosina kasvanut nopeasti. Sen seurauksena olemme johtamismalleja kehittäessämme pyrkineet ottamaan huomioon erilaiset kulttuurit ja kansalliset erityispiirteet. Panostamme jatkuvasti johtamisen ja osaamisen kehittämiseen. Tästä esimerkkejä ovat Yritysvastuuraportti

6 mittava Fazer Way -esimiesvalmennusohjelma sekä kansainvälinen työntekijöiden vaihto-ohjelma. Asiakkaiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien kansainvälistyminen tuo haasteiden lisäksi runsaasti uusia mahdollisuuksia muun muassa uusien toimintatapojen ja yhteisten järjestelmien kehittämiseen. Yhä kiristyvä kilpailu sekä kauppaketjujen keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin tekevät hintakilpailukyvystä huolehtimisen entistä tärkeämmäksi. Fazer-konserni pyrkii vastaamaan haasteisiin kehittämällä toimintansa tehokkuutta ja taloudellisuutta. Panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen haluamme tuoda markkinoille tuotteita ja palveluja, jotka tuovat lisäarvoa kuluttajille ja asiakkaille. Yhteistyö on yksi Fazerin arvoista. Aktiivinen yhteistyö merkittävimpien tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa on tärkeää etsittäessä ja toteutettaessa kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Työvoimavaltaisilla aloilla toimivalle Fazer-konsernille osaava työvoima on tärkeä kilpailutekijä. Fazer haluaa olla osaavien henkilöiden toivetyöpaikka ja siten varmistaa työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa. Tähän pyrimme panostamalla koulutuksen lisäksi jatkuvasti muun muassa henkilöstön hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen. Henkilöstöravintolapalveluiden jatkuva kilpailuttaminen on suuri haaste Fazer Amicalle. Mikäli kilpailutuksen seurauksena ravintolasopimus siirtyy toisen yrityksen vastuulle, vaativa tehtävämme on löytää omalle ravintolahenkilökunnallemme korvaava työpaikka lähiseudulta Fazer-konsernin piiristä. Fazer pyrkii toimimaan vastuullisesti myös sellaisissa tilanteissa, joissa työpaikkaa ei kaikille löydy. Fazer on tietoinen ilmastonmuutoksen ympäristölle aiheuttamasta uhasta. Fazer pyrkii omalla toiminnallaan ilmastonmuutosta aiheuttavien tekijöiden ja muiden ympäristövaikutusten hallintaan muun muassa pyrkimällä tehostamaan energian käyttöä, käyttämään luonnonvaroja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti, minimoimaan hävikin ja jätteen syntymistä sekä vähentämään kuljetusten ympäristövaikutuksia. Yritysvastuupolitiikka Yrityksen perustaja Karl Fazer tunsi vastuuta ympäristöstä, luonnosta ja laadusta. Olemme aina vaalineet näitä perinteitä ja kehittäneet niitä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Työyhteisönä ja yksilönä toimimme rehellisesti ja noudatamme hyviä eettisiä periaatteita. Vastuullinen toimintamme luo jatkuvuuden turvaavan vakaan perustan kannattavalle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa. Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Kaiken toiminnan perusta on taloudellisesti kannattava liiketoiminta, jonka kautta edistämme paikallista hyvinvointia. Henkilöstö Fazerilla hyvä työ maistuu. Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä luovassa ja innostavassa ilmapiirissä. Pyrimme luomaan tasa-arvoisen, monimuotoisen, oikeudenmukaisen, turvallisen ja avoimen työyhteisön. Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä säännöllisesti ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää toimintatapojamme ja työympäristöämme. Erilaisten koulutusohjelmien kautta luomme henkilöstöllemme mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Avoimen, oikea-aikaisen ja rehellisen viestinnän avulla lisäämme henkilöstön sitoutumista, suorituskykyä ja motivaatiota. Maukkaita, turvallisia ja monipuolisia tuotteita Monipuolisella tuotevalikoimalla luomme kuluttajille mielihyvää tuottavia makuelämyksiä. Haluamme toiminnallamme ja tuotteillamme suunnata ihmisten huomion omaan hyvinvointiinsa ja monipuoliseen ruokavalioon. Seuraamme jatkuvasti ravitsemusalan tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja osallistumme lukuisiin ravitsemukseen liittyviin tutkimusprojekteihin. Tätä tietoa ja kokemusta hyödynnämme kehittäessämme tuotteitamme ja prosessejamme sekä valitessamme raaka-aineitamme ja palvelujamme. Ympäristö Fazer edistää ympäristön hyvinvointia. Haluamme täyttää puhtaan ja turvallisen elintarviketuotannon vaatimukset ja toimia asiakkaiden, kuluttajien ja yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti sekä huomioida ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme. Tunnistamme merkittävimmät vaikutuksemme ympäristöön ja tavoitteemme on käyttää laadukkaita ja elinympäristöä vähän kuormittavia raaka-aineita, pakkauksia sekä toimintatapoja näiden vaikutusten hallitsemiseksi. Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan 6 Yritysvastuuraportti 2006 Fazer-konsernin yritysvastuun lähtökohtia ovat taloudellisen kannattavuuden turvaaminen, henkilöstön hyvinvointi sekä ympäristövaikutusten hallinta. Hyvä taloudellinen tulos luo mahdollisuuden panostaa henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Hyvät tulokset ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla puolestaan tukevat hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamista. Sosiaalisen vastuun alueella perustekijöitä ovat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, työyhteisön kehittäminen, vastuullinen hankintatoiminta, tuoteturvallisuus sekä monipuolisten, makuelämyksiä tuottavien elintarvikkeiden tarjoaminen asiakkaille ja kuluttajille. Ympäristövastuun perustekijöitä ovat energian kulutus sekä raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen.

7 Johtamisen käytännöt Hallinnointiperiaatteet muodostavat perustan Fazerin johtamiselle. Päivittäistä työtä ohjaavat Fazerin arvot ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet. Fazer-konserni noudattaa liiketoiminnassaan voimassa olevia lakeja ja eettisiä periaatteita. Oy Karl Fazer Ab:n yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Hallinnointiperiaatteet on esitetty Fazer-konsernin vuosikertomuksessa. Fazer-konsernissa on työn alla Code of Conduct, joka valmistuu vuonna 2007 ja jalkautetaan vuonna Fazerin Code of Conductissa määritellään Fazerin yhteiset eettiset ja moraaliset periaatteet sekä linjaukset sallituista ja kielletyistä toimintatavoista. Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen on osa Fazer-konsernin normaalia johtamista ja siitä vastaa toimitusjohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa. Yritysvastuuta koordinoi konsernitasolla yritysvastuutyöryhmä, joka koostuu konsernin ja toimialojen asiantuntijoista. Yritysvastuutyöryhmän puheenjohtajana toimii konsernin viestintäjohtaja. Hän myös vastaa yritysvastuun raportoinnista konsernitasolla. Yritysvastuun raportointia kehitetään GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Fazer-konsernissa noudatetaan seuraavia hallintokäytäntöjä ja toimintaperiaatteita: Missio, visio, arvot Brändistrategia Hallinnointiperiaatteet Henkilöstöpolitiikka Kriisihallintaohjeet Laatupolitiikka Ohjeisto kilpailulainsäädännön noudattamisesta Hankintaprosessi ja toimintaperiaatteet Projektinhallinnan ohjeet Ravitsemuspolitiikka Rahoituspolitiikka Riskienhallintapolitiikka Sponsoroinnin toimintaohje Tasa-arvosuunnitelma Viestintäpolitiikka Ympäristöpolitiikka Yritysvastuupolitiikka Sidosryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen Vuoden 2006 aikana Fazer toteutti konsernin Suomen toiminnot kattavan yritysvastuun kehitysprosessin. Prosessin aikana haastattelimme asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota sekä pidimme workshopin, jossa asiantuntijat kaikilta toimialoilta miettivät yhdessä, mitkä asiat yritysvastuussa ovat Fazer-konsernin ja sen sidosryhmien kannalta merkittävimmät. Asiantuntijahaastatteluissa ja pienemmissä työryhmissä tarkensimme sidosryhmien odotuksia ja mietimme, miten seuraamme näiden odotusten toteutumista. Selvitystemme mukaan Ruotsissa sidosryhmien tarpeet ovat samansuuntaisia suomalaisten tarpeiden kanssa. Fazer Leipomot on mukana Maa- ja elintarviketeollisuuden tutkimuskeskus MTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen vetämässä Vastuullinen ruoka mitä se on? -selvityshankkeessa. Fazerin osalta tutkimuksessa selvitetään ruisleivän vastuullisuutta. Mitä ruisleivän vastuullisuus on, miten eri sidosryhmät vastuullisuuden kokevat ja miten vastuullisuus pystytään kytkemään tuotteeseen. Lisätietoja tästä hankkeesta löytyy osoitteessa /vastuu/ Sidosryhmien merkittävimpiä odotuksia Omistajat Kannattavuus, kasvu, pääoman, riskien ja brändin hallinta Henkilöstö Työtyytyväisyys: työn mielekkyys, kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet, tasa-arvoinen työyhteisö, turvattu toimeentulo Asiakkaat Jatkuvuus: kannattavan yhteistyön jatkuvuus, kustannustehokkuus Laatuketju ja tuoteturvallisuus: makuelämykset, tuoteinformaatiot ja niiden mukaiset tuotteet, tieto alkuperästä, vastuullinen hankintaketju, asiakastyytyväisyys Ympäristö: säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Kuluttajat Maukkaat ja laadukkaat tuotteet Laatuketju ja tuoteturvallisuus: makuelämykset, tuoteinformaatiot ja niiden mukaiset tuotteet, tieto alkuperästä, vastuullinen hankintaketju Ravitsemus: terveelliset ja monipuoliset tuotteet Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Jatkuvuus: luotettava yhteistyökumppani, liiketoiminnan kasvu Viranomaiset ja Eettisyys: Lainsäädännön ja hyvien eettisten periaatteiden noudattaminen yhteiskunta Ravitsemus: terveelliset tuotteet Ympäristö: säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Paikallisuus: työpaikat ja verotulot laajalti Järjestöt Ympäristö: säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Media Avoimuus: avoin, luotettava ja nopea viestintä Yritysvastuuraportti

8 Vastuullisuus käytännössä Yhteiskunta Noudatamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Työyhteisönä ja yksilönä toimimme rehellisesti ja noudatamme hyviä eettisiä periaatteita. Fazer-konserni tukee ja kunnioittaa YK :n ihmisoikeuksien julistuksessa kirjattuja pääperiaatteita sekä tunnustaa kansainvälisen työjärjestö ILO:n julistukset työntekijöiden perusoikeuksista ja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään niitä omassa toimintayhteisössään ja -ympäristössään. Henkilöstö Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka. Pyrimme kehittämään konsernia haluttuna työnantajana sekä tasa-arvoisena, oikeudenmukaisena, turvallisena ja avoimena työpaikkana, jossa osaamista arvostetaan ja itsensä kehittämiseen kannustetaan. Asiakas ja yhteistyökumppani Toimimme pitkäjänteisesti ja rehellisesti, pidämme lupauksemme, emme anna emmekä vastaanota rahallisia tai muita etuja kaupanteon edistämiseksi. Kuluttaja Tuotteemme ovat haluttuja ja turvallisia käyttää. Pyrimme siihen, että tuotteidemme ja toimintamme laatua arvostetaan nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristö Huomioimme ympäristönäkökohdat tehdessämme hankinta- ja muita päätöksiä. Yksi investointi monta hyötyä Lidköpingin leipomon annostelulaiteinvestointi on tuonut muassaan entistä sujuvamman tuotannon, tasaisemman tuotelaadun ja paremmat työskentelyolosuhteet. Näin myös työviihtyvyys on parantunut. Hanke vähentää ympäristövaikutuksia ja sen avulla on saatu myös paljon taloudellisia säästöjä. Fazer Leipomoiden Lidköpingin leipomolla Ruotsissa on useita vuosia taisteltu riittämättömän annostelukapasiteetin kanssa. Laitteisto oli alun perin mitoitettu kahdelle valmistuslinjalle ja sitä on laajennettu leipomon kasvun myötä. Lopulta vanha annostelulaitteisto palveli kuutta valmistuslinjaa. Vuonna 2005 käynnistettiin mittava projekti uuden annostelulaitteiston hankkimiseksi. Suunnittelussa tehtiin yhteistyötä Fazer Leipomoiden suomalaisten tekniikan asiantuntijoiden kanssa. Annostelulaitteistoa varten rakennettiin kolmikerroksinen uudisrakennus, jossa on otettu huomioon myös tulevaisuuden laajenemistarpeet. Investointipanostus oli yhteensä 64 miljoonaa kruunuua (noin 7 miljoonaa euroa). Parempi hygienia, työympäristö ja työturvallisuus Rakennuksen suunnittelussa otettiin huomioon hygienia ja siivouksen helppous, esimerkiksi koneet ja laitteet on sijoitettu irti lattiapinnasta siivouksen ja kunnossapidon helpottamiseksi. Tila on lähes pölytön ja tulipaloriskit on minimoitu. Uudessa raaka-ainehallissa työskentely on miellyttävämpää ja kevyempää. Kaikki raaka-aineet käsitellään samassa tilassa eikä enää tarvita edestakaista ajoa trukilla ulos ulkopuoliseen varastoon. Hygienian kannalta tällä on suuri merkitys. Raaka-aineiden vastaanottoa varten on oma kuormalaiturinsa. Puiset kuormalavat ja kuormien kääreet käsitellään niin sanotulla punaisella vyöhykkeellä eivätkä ne joudu kosketuksiin hygieenisten tuotanto- ja varastotilojen kanssa, kertoo Lidköpingin leipomon tutkimus-, tuotekehitys- ja laatupäällikkö Kerstin Andersson. Myös jauhosiilojen määrän lisääminen on merkinnyt työskentelyn keventymistä. Jauhot tulevat kierrätettävissä suursäkeissä ja nostetaan koneellisesti, kun aiemmin jouduttiin käsittelemään 25 kilon paperisäkkejä. Säkkien tyhjentäminen käsin merkitsi paljon jauhopölyä. Raaka-aineiden hankinta suursäkeissä on myös edullisempaa niin talouden, pakkausten kuin kuljetustenkin osalta. Pienempiä raaka-ainemääriä varten on uusi, turvallinen järjestelmä, jossa riski raaka-aineen joutumisesta väärään siiloon on minimoitu. Uuden keskuspölynimurin materiaalit siirtyvät rakennuksen ulkopuolella olevaan suljettuun säiliöön, jonka kuorma-auto noutaa tyhjennettäväksi. 8 Yritysvastuuraportti 2006

9 Entistä parempi tuotelaatu säästää ympäristöä Nykyaikaisen automatiikan ansiosta sisäinen jäljitettävyys on parantunut, mikä takaa entistä paremman tuoteturvallisuuden. Jauhojen annostelu on tarkempaa ja se vaikuttaa suoraan tuotelaatuun, tuoteturvallisuuteen ja hävikkiin, Kerstin iloitsee. Suolan hankkiminen suursäkeissä vaatii aiempaa vähemmän kuljetuksia ja nostamista. Kuivahiivan vaihtaminen nostatusominaisuuksiltaan tehokkaampaan on merkinnyt hiivan kulutuksen pienenemistä ja entistä tasaisempaa tuotelaatua. Hiivasäiliöiden suljetussa pesujärjestelmässä pesuveden laatua mitataan jatkuvasti. Pesuliuosta voidaan käyttää useampaan kertaan niin kauan kuin se pysyy sallittujen hygienia-arvojen puitteissa jätevettä syntyy entistä vähemmän. Lämmön talteenotto ja käyttäminen taikinoihin tarvittavan veden lämmittämiseen vähentää energiankulutusta. Lidköpingin esimerkki osoittaa, ettei nykyaikainen investointi ole pelkästään tuotantotehokkuuden lisäämistä, vaan hyvä suunnittelu ottaa huomioon niin laadun, tuoteturvallisuuden, työviihtyvyyden, turvallisuuden kuin ympäristönkin. Yritysvastuun keskeiset tulokset ja tunnusluvut vuonna 2006 Taloudellinen vastuu Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 1 068,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 40,7 miljoonaa euroa. Fazer-konserni työllisti suoraan lähes henkilöä. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5 prosenttia liikevaihdosta. Sosiaalinen vastuu Fazer-konsernin henkilöstötutkimuksessa työtyytyväisyyden kokonaisindeksi oli 65,5. Tutkimukseen vastasi yli 70 prosenttia henkilöstöstä. Tutkimus osoittaa, että Fazer-konsernissa henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys kasvavat jatkuvasti. Sairauspoissaolot olivat Suomessa 5,85 prosenttia ja Ruotsissa 6,0 prosenttia kokonaistyöajasta. Suomessa työtapaturmia tapahtui vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolot vähenivät 14 prosenttia. Fazer Amica jatkoi useita hankkeita terveellisen ravitsemuksen hyväksi, Tukholmassa Lindhagensgatanilla toimiva Fazer-ravintola palkittiin alan Santé -palkinnolla vuoden 2006 terveysravintolana. Fazer Ruistoast valittiin vuoden 2006 Suomalaiseksi elintarvikkeeksi. Ruis by Fazer ylsi Suomessa työhyvinvointitapahtumalla Vuoden Henkilöstöteko -kilpailun fi naaliin kolmen parhaan hankkeen joukkoon. Ympäristövastuu Fazer Leipomoiden energiankulutus oli 1,85 MWh/tuotettu tonni. Kulutus on korkeampi kuin edellisen vuoden 1,78 MWh/tuotettu tonni, mutta samalla tasolla kuin vuonna Fazer Leipomoiden jäteveden määrä/tuotettu tonni laski 12 prosenttia ja jätevedet olivat puhtaampia kuin edellisenä vuonna. Yritysvastuun keskeiset kehityskohteet Keskeisiä kehityskohteitamme on yritysvastuuraportoinnin laajentaminen käsittämään Suomen ja Ruotsin lisäksi muut Fazer-konsernin toimintamaat sekä vastuullisten toimintatapojen ja raportoitavien tietojen keruun kehittäminen. Taloudellinen vastuu Konsernin kannattavuuden parantaminen. Sosiaalinen vastuu Työskentelytapojen ja -olosuhteiden kehittäminen työtapaturmien ja sairaus poissaolojen vähentämiseksi. Ympäristövastuu Fazer Amica: ympäristövaikutusten seurantaan osallistuvien ravintoloiden määrän lisääminen. Fazer Leipomot: sekajätteen ja eläinravinnon määrän sekä energian kulutuksen vähentäminen. Yritysvastuuraportti

10 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Fazer luo paikallista hyvinvointia Fazerilla taloudellinen vastuu merkitsee toisaalta koko vastuullisen toiminnan perustaa, toisaalta kykyä tuottaa taloudellista hyvinvointia keskeisille sidosryhmille. Fazerin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa kannattava kasvu ja yhteinen identiteetti. Ne ovat myös keskeinen osa taloudellista vastuuta. Vastuullinen toiminta edesauttaa arvostetun Fazer-brändin jatkuvaa kehittämistä ja tukee siten liiketoiminnan kannattavuutta. Kannattavuus ja kasvu Fazer-konserni toimii pitkäjänteisesti ja pyrkii kasvamaan kannattavasti. Vuonna 2006 Fazer-konsernin taloudellinen kehitys oli pääosin myönteistä. Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 1 068,7 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos parani huomattavasti. Laadukkaat, vahvat brändituotteet ja erinomainen palvelu ovat pitkäjänteisen liiketoiminnan perusta. Näiden lisäksi jatkuva kehittyminen ja uudistuminen ovat tärkeät jatkuvuuden edellytykset. Fazer-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2006 olivat 58 miljoonaa euroa (5 % liikevaihdosta), kun ne edellisenä vuonna olivat 129,1 miljoonaa euroa ja 55,7 miljoonaa euroa vuonna Tutkimus- ja tuotekehitys on keskeisessä asemassa valmistautuessamme tulevaisuuden haasteisiin. Fazer Amican tärkeimpiä kehityskohteita olivat ravintolakonseptit sekä ruokalista- ja ateriasuunnittelu. Fazer Amica kehittää vuosittain pelkästään Suomessa noin uutta reseptiä. Fazer Leipomot keskittyy nykyisten ja uusien tuotteiden kehittämisen lisäksi perustutkimukseen esimerkiksi rukiin terveysvaikutusten osalta. Fazer Leipomot lanseerasi Suomessa 25 uutta tuotetta (55 tuotetta vuonna 2005). Fazer Leipomoiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 2,14 M vuonna 2006 (1,71 M vuonna 2005). Liikevaihto Liikevaihto Suomen ulkopuolella ,3 842,7 873,3 916, ,7 986, ,0 364,1 397,0 436,3 501, Tilikauden voitto Liikevaihto toimialoittain ,9 Candyking 12 % Fazer Amica 48 % ,1 42,6 38,2 40, Fazer Leipomot 40 % 10 Yritysvastuuraportti 2006

11 Taloudellinen vastuu Onnistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa Rahavirtojen jakautuminen, M Myynti asiakkaille 1068, Materiaalit ja palvelut Henkilöstö Julkinen sektori, verot Omistajat Rahoittajat Hyöty sidosryhmille Fazer-konsernin henkilöstön määrä vuoden 2006 lopussa oli henkilöä ( vuonna 2005). Suomessa henkilöstön määrä oli (6 232 vuoden 2005 lopussa) ja Ruotsissa (2 685 vuoden 2005 lopussa). Fazer Amica ja Fazer Leipomot toimivat hyvin työvoimavaltaisilla aloilla ja henkilöstökulut 375,4 miljoonaa euroa (348,2 vuonna 2005) olivat 35 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Fazer-konsernilla oli vuonna 2006 noin tavaran- ja palveluntoimittajaa. Raaka-aineita ja tuotteita ostettiin myytävien tuotteiden valmistukseen ja palveluiden tuottamiseen 393 miljoonalla eurolla (362 vuonna 2005). Tämän lisäksi tehtiin niin sanottuja epäsuoria hankintoja 224 miljoonalla eurolla (211 vuonna 2005), jotka sisältävät muun muassa huolto-, kuljetus-, vuokra-, markkinointi-, matkustus-, energia- ja ITkustannuksia. Ostot Suomesta olivat 50 prosenttia konsernin kokonaisostoista ja ostot Ruotsista 25 prosenttia. Joissakin kategorioissa, kuten liha- ja maitotuotteissa Fazer käytti Suomessa lähes yksinomaan kotimaisia raaka-aineita. Fazer-konsernilla on Suomessa ja Ruotsissa asiakasta, jotka myyvät tuotteitamme tai joille tarjoamme palvelujamme, esimerkiksi Fazer Amicalla oli vuonna 2006 Suomessa noin 860 ja Ruotsissa 300 ruokapalveluja tarjoavaa ravintolaa. Fazer on varmistanut kilpailuoikeudellisten asioiden saattamisen henkilökunnan tietoon laatimalla kilpailulainsäädännön mukaiset toimintaohjeet. Ohjeissa kerrotaan, millaisista asioista voi ja mistä ei voi keskustella ja sopia kilpailijoiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa tai eri järjestöissä. Fazer-konserni on mukana Elämän Eväät -yhteistyöprojektissa, jonka tavoitteena on tukea vuotiaiden nuorten omaehtoista tekemistä ja aktiivisuutta paikallisesti kouluissa, järjestöissä ja muissa nuorten ryhmissä. Samalla halutaan myös herättää keskustelua terveellisestä ruoasta ja välipaloista sekä muokata nuorten välipala-asenteita. Elämän Eväät -hankkeen yhteistyökumppanina on Nuorten Akatemia, joka on Suomen suurimpien nuoriso- ja urheilujärjestöjen perustama yhteistyöjärjestö. Sen arvopohjana on asiakaslähtöisyys, nuoret, laadukkuus, kunnioitus ja avoimuus, yhteistyö sekä yhdessä tekeminen. Fazer haluaa hankkeen avulla lähestyä nuoria uudella tavalla. Keskeiset tavoitteet ovat Fazerin työnantajaprofi ilin kehittäminen ja mielenkiinnon herättäminen ammattiaan suunnittelevien nuorten parissa. Asiakastyytyväisyys Fazer Amica Suomi tekee vuosittain kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa kuluttajat arvioivat tuotteiden ja palvelun laatuun liittyviä ominaisuuksia. Vastaajamäärä näissä kyselyissä on vuosittain noin Suomalaisten päättäjäasiakkaiden parissa joka toinen vuosi toteutettavassa tutkimuksessa asiakasyritysten avainasemassa olevat henkilöt ilmaisevat mielipiteensä Fazer Amican toiminnasta ja palveluista. Lisäksi Fazer Amica on mukana suomalaisessa yrityskuvatutkimuksessa (TEP), jossa arvioidaan henkilöstöruokailutoimialaa. Mukana arvioinnissa ovat toimialan suurimmat yritykset. Fazer Amica on useana vuonna peräkkäin saanut tässä tutkimuksessa toimialan parhaan yleisarvosanan. Fazer Amica Ruotsi mittaa ruokailijoiden asiakastyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Vuonna 2006 vastanneista asiakkaista 83 prosenttia ilmaisi olevansa tyytyväisiä, vuonna 2005 luku oli 81,7 prosenttia. Kokous- ja kongressipalveluita tarjoavissa yksiköissä mitataan asiakastyytyväisyys jokaisen tilaisuuden jälkeen. Fazer Leipomot Suomi mittaa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti muun muassa vuosittaisella Päivittäistavarakaupan päättäjien palaute tavarantoimittajille -mittauksella (Taloustutkimus). Fazer Leipomoiden yleisarvosana vuonna 2006 oli 7,96, kun se edellisenä vuonna oli 8,24. Elintarviketoimialan keskiarvo vuonna 2005 oli 7,82 (asteikolla 4 10). Vuodelta 2006 keskiarvotietoa ei ole saatavissa. Suomalaisessa suurkeittiötutkimuksessa Fazer Leipomot arvioitiin parhaaksi tavarantoimittajaksi. Kuluttajapalvelu seuraa kuluttajien palautteita jatkuvasti. Fazer Leipomot Ruotsi mittaa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti kolmella eri mittarilla. Viikoittain seurataan myyntiä asiakkaille ja muun muassa tuotepalautuksia. Jatkuvasti seurataan myös myyntiä myymälästä kuluttajille. Viime vuosina ruokaleivän kulutus Ruotsissa ei ole kasvanut, mutta siitä huolimatta Fazer Leipomoiden myynti on kasvanut. Fazer Leipomot seuraa lisäksi brändin vahvuutta ja tunnettuutta. Tiettyjen strategisten tuotteiden osalta mitataan myös esimerkiksi asiakasuskollisuutta ja ostotaajuutta. Fazerin asema on viime vuosina kehittynyt suotuisasti. Kuluttajapalvelu vastaanottaa ja seuraa kuluttajien mielipiteitä ja reklamaatioita jatkuvasti. Candyking seuraa asiakastyytyväisyyttä asiakkaiden kanssa vuosittain käytävien kehityskeskustelujen avulla. Lisäksi Candyking seuraa jatkuvasti kuluttajatutkimusten avulla kuluttajien suhtautumista brändiin ja tuotteisiin. Yritysvastuuraportti

12 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Tutkimus Asteikko Fazer Amica Suomi Asiakastyytyväisyys 1 4 3,07 3,08 3,12 3,11 Päättäjäkysely 1 5 Kahvilaravintolasektori 3,82 3,75 Julkinen sektori 4,02 3,97 Yrityskuvatutkimus (TEP) ,99 8,04 7,97 7,85 Fazer Amica Ruotsi Asiakastyytyväisyys ,7 Fazer Leipomot Suomi Päivittäistavarakaupan palaute ,96 8,24 8,05 7,90 Taloudellinen tukeminen Fazer-konserni määrittelee sponsorointistrategiassaan, miksi ja miten Fazerkonserni ja sen toimialat sponsoroivat. Strategiaan liittyvässä toimintaohjeessa on kuvaus sponsorointiprosessin vastuiden jakautumisesta. Sponsoroinnilla pyrimme kasvattamaan sidosryhmiemme sitoutuneisuutta yritykseemme, brändeihimme, tuotteisiimme ja palveluihimme. Tämä toteutuu sponsoroitavan kohteen ja sponsoroivan yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa, jonka avulla luodaan lisäarvoa kaikille osapuolille hyödyntämällä niitä myönteisiä tunteita, joita eri kokemukset, tilanteet ja paikat herättävät. Yhteisen yritysidentiteetin ja vahvan Fazer-brändin rakentaminen edellyttää, että toteutamme sponsorointitoimenpiteet yhdenmukaisesti. Noudattamalla yhteisiä toimintamalleja ja pääteemoja saavutamme parhaan tehokkuuden ja tuloksen. Kaikessa sponsoroinnissa noudatamme lisäksi yhteiskuntavastuullisia toimintatapoja ja kestävän kehityksen periaatteita. Sponsoroinnista erotettavien rahaja tuotelahjoitusten sekä kannatusilmoitusten tavoitteena on viestiä hyvää työnantajamainetta, naapuruutta ja yrityskansalaisuutta eikä niistä odoteta vastapalveluita. Fazer-brändi Fazer on Suomen arvostetuin tuotemerkki ja on hyvin tunnettu myös naapurimaissa. Fazerin tavoitteena on brändistrategian avulla kehittää Fazer-brändin arvostusta ja hyödyntää vahvan brändin tuomia mahdollisuuksia. Vastuullinen toiminta on osaltaan tukemassa brändin arvoa ja sitä myötä koko liiketoiminnan kannattavuutta. Fazer-konserni omistaa Fazer-brändin. Fazerin tärkeimmällä osakkuusyhtiöllä Cloetta Fazerilla on yksinoikeus käyttää Fazer-brändiä suklaa- ja sokerimakeistuotteissaan. Cloetta Fazer on julkaissut omat arvot ja toimintaohjeet (Code of Conduct), jotka ovat linjassa Fazer-konsernin yritysvastuun kanssa. Paikallisuus Fazer-konserni työllistää Suomessa suoraan lähes henkilöä ja Ruotsissa yli henkilöä. Välillisesti yritys työllistää laajan joukon ihmisiä muun muassa maatalouden, kuljetuksen, siivouksen, tekniikan, tukkukaupan ja elintarviketeollisuuden aloilla. Fazer Amica toimii Suomessa 90 ja Ruotsissa 50 paikkakunnalla. Fazer Leipomoilla on Suomessa leipomot 11 paikkakunnalla ja Ruotsissa kahdella paikkakunnalla. Lisäksi Fazer Leipomoilla ja Candykingillä on myyntihenkilöstöä eri puolilla Suomea ja Ruotsia. 12 Yritysvastuuraportti 2006

13 Taloudellinen vastuu Henkilöstön määrä Suomessa alueittain 2006 Maakunta Henkilöstö Fazerin maakunnassa maksamat palkat, M (ilman sosiaalikuluja) Etelä-Karjala 219 5,38 Etelä-Pohjanmaa 89 2,26 Etelä-Savo 71 1,49 Itä-Uusimaa 52 1,10 Kainuu 31 0,63 Kanta-Häme 75 1,58 Keski-Pohjanmaa 30 0,59 Keski-Suomi 141 3,13 Kymenlaakso 99 2,10 Lappi 106 2,25 Pirkanmaa 303 6,93 Pohjanmaa 52 1,05 Pohjois-Karjala 115 2,44 Pohjois-Pohjanmaa 238 5,53 Pohjois-Savo 140 3,11 Päijät-Häme ,06 Satakunta 168 3,70 Uusimaa ,33 Varsinais-Suomi 263 6,04 Ahvenanmaa 0 0 Yhteensä ,7 Henkilöstön määrä Ruotsissa alueittain 2006 Alue Henkilöstö Fazerin alueella maksamat palkat, MSEK (ilman sosiaalikuluja) Fazerin alueella maksamat palkat, M (ilman sosiaalikuluja) Etelä-Ruotsi ,1 7 Länsi-Ruotsi ,1 12,5 Keski-Ruotsi ,0 10,9 Itä-Ruotsi ,6 32,7 Pohjois-Ruotsi ,6 7,3 Yhteensä ,4 70,4 Pohjois-Ruotsi Keski-Ruotsi Itä-Ruotsi Stockholm Länsi-Ruotsi Göteborg Etelä-Ruotsi Malmö Yritysvastuuraportti

14 Taloudellinen vastuu Fazerin leipomo Lövångerissa on pienen kylän suuri työnantaja Norlannin rannikolla sijaitseva pieni Lövångerin kyläyhteisö on esimerkki kesä-ruotsista parhaimmillaan: aurinkoinen, kaunis ja rauhallinen. Aivan kyläyhteisön ydinalueen ulkopuolella tuotanto on kuitenkin käynnissä ympäri vuorokauden. Lövångerissa toimii yksi maailman johtavista rieskaleipomoista! Havumetsien sylissä, metsäaukealla sijaitsevassa leipomossa Maria Nilsson toivottaa meidät tervetulleiksi heleällä Norlannin murteella. Hän on koneinsinööri, joka työskenneltyään vuosia lääketeollisuuden palveluksessa Tukholmassa palasi kotiseudulleen pohjoiseen, missä hänestä tuli Lövångerin leipomon paikallisjohtaja. Hän kertoo, miten Lövångerin leipomo on kasvanut pienestä kunnan omistamasta leipomosta yhdeksi maailman johtavista rieskan valmistajista. Vuonna 1968 Lövångeriin perustettiin Nordbrödleipomo, jota tuettiin kuntavaroin. Kun kunnasta tuli myöhemmin osa Skellefteån suurkuntaa, uusi kunta ei halunnut harjoittaa leipomotoimintaa, vaan se myi leipomon silloiselle tuotantopäällikölle Paul Hallille. Vuonna 1975 aloitettiin rieskan valmistuksen koneellistaminen luvun lopussa yrityksessä oli neljä työntekijää. Kun siirryimme vuonna 2002 Fazer Leipomoiden omistukseen, yrityksessä oli 40 työntekijää ja sen liikevaihto oli yli neljä miljoonaa euroa. Nyt työntekijöitä on kaksinkertainen määrä ja liikevaihto on melkein kolminkertaistunut. Olemme yksi maailman johtavista rieskan valmistajista ja viemme leipää muun muassa Suomeen, Ranskaan, Espanjaan, Yhdysvaltoihin ja Australiaan. Ruotsissa Fazer on rieskamarkkinoiden kakkonen, Maria kuvailee. Laajentuminen tuonut työpaikkoja Laajentuvasta leipomosta on tullut alueen merkittävä työnantaja niin paikallisille kuin monille sellaisillekin ihmisille, jotka käyvät päivittäin töissä pienessä Lövångerissa. Alueella on asukkaita noin 700, heistä lähes sata on töissä leipomossa. Leipomon leipomomökissä tapaamme Martin Robertssonin, leipomon pienen myymälän myymäläpäällikön, joka tunnetaan paremmin iloisena leipurina. Myymälästä on tullut niin ohikulkijoiden kuin leipomohenkilöstönkin kohtauspaikka. Martin Robertsson on syntyperäinen lövångerilainen, joka tuli leipomolle kymmenen vuotta sitten sydänkohtauksesta selvittyään ja ilman myyntikokemusta. Hän viihtyy leipomolla kuin kala vedessä. Minusta tuntuu, että olen todellakin löytänyt paik- kani elämässä. Työssä on mukavaa. Olen oma itseni ja myyn leipää, hän sanoo leveä Alueella on hymy huulillaan. asukkaita noin 700, Pehr Bodén on yksi nuorista paikallisasukkaista, joka on saanut töitä Lövån- heistä lähes sata on töissä leipomossa. gerin leipomolta. Pehr on juuri aloittanut iltavuoron ja valmistautuu työrupeamaan leipomon pakkasvarastossa. Pakkasessa tehdään töitä vain muutamia tunteja kerrallaan. Kunhan on pukeutunut oikein, pärjää vallan mainiosti, hän sanoo. Tuotantolinja 4 täyttää puolet vieressä sijaitsevasta suuresta tuotantohallista. Hallin nyt tyhjillään olevassa toisessa osassa otetaan lokakuussa käyttöön uusi tuotantolinja. Nykyisen tuotantolinjan koneet puuskuttavat; taikina kaadetaan hihnalle, sitä kaulitaan, stanssataan paloiksi, paistetaan, pakastetaan ja pakataan, yhteensä 64 metrin mittaisella matkalla. Angelica Jennerfors valvoo täällä työtä. Hän on työskennellyt Lövångerin leipomolla seitsemän vuotta ja pitää vuorotyön tuomasta vapaudesta. Angelican avomies on myös töissä leipomolla, hän on mekaanikko. Tuotantolinjalla Angelica poimii tarkasti pois taikinapyörylät, jotka ovat menneet kasaan leivän stanssausvaiheessa. Täällä työskentely on tehnyt minusta leivän suhteen vaativan, Angelica Jennerfors myöntää seistessään linjan vieressä. Leivän on oltava tuoretta, vanhaa leipää ei tee juuri mieli syödä. Sen ymmärtää. Vastaleivottu leipä maistuu taivaalliselta. 14 Yritysvastuuraportti 2006

15 Sosiaalinen vastuu Sosiaalinen vastuu Fazerilla hyvä työ maistuu Henkilöstö Osaaminen ja henkilöstön kehittäminen Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä luovassa ja innostavassa ilmapiirissä. Fazer-konsernin sosiaalista vastuuta kuvaavat henkilöstön hyvinvointi, työyhteisön kehittäminen, terveellisten elintapojen edistäminen sekä turvalliset tuotteet ja palvelut. Fazer-konsernissa työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä, joista työskenteli Suomessa ja Ruotsissa. Fazerin Suomen henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin vuonna 2006 noin koulutuspäivän verran. Fazer-konserni Suomi 2006 Suomi 2005 Suomi 2004 Ruotsi 2006 Ruotsi 2005 Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa (91,6 %) (91,7 %) (93,1 %) (91,4 %) (90,2 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 529 (8,4 %) 516 (8,3 %) 424 (6,9 %) 225 (8,6 %) 262 (9,8 %) Vakituisia tuotanto-/ravintolatyöntekijöitä (84,7 %) (84,6 %) (84,3 %) (71,8 %) (71,9 %) Vakituisia toimihenkilöitä 880 (15,3 %) 880 (15,4 %) 895 (15,7 %) 679 (28,2 %) 682 (28,1 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 77,9 % 79,5 % 79,4 % 62,9 % 65,0 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 22,1 % 20,5 % 20,6 % 37,1 % 35,0 % Keski-ikä 41,2 42,1 41,6 38,3 37,7 Fazer Amica Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa (95,6 %) (95,6 %) (95,8 %) (92,8 %) (90,5 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 181 (4,4 %) 178 (4,4 %) 165 (4,2 %) 131 (7,2 %) 183 (9,5 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 88,5 % 89,4 % 89,3 % 68,0 % 67,0 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 11,5 % 10,6 % 10,7 % 32,0 % 33,0 % Keski-ikä 41,8 41,8 41,5 40,2 39,7 Fazer Leipomot Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa (85,8) (85,9 %) (90 %) 392 (80,7 %) 365 (82,2 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 281 (14,2 %) 273 (14 %) 193 (10 %) 94 (19,3 %) 79 (17,8 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 52,7 % 52,4 % 52,3 % 52,9 % 64,4 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 47,3 % 47,6 % 47,7 % 47,1 % 35,6 % Keski-ikä 40,5 43,5 42,5 33,6 32,3 Candyking Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa 115 (63,5 %) 117 (65,7 %) 118 (66,3 %) 297 (81,8 %) 293 (82,1 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 66 (36,5 %) 61 (34,3 %) 60 (33,7 %) 66 (18,2 %) 64 (17,9 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 90,5 % 89,7 % 89,8 % 68,7 % 75,8 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 9,5 % 10,3 % 10,2 % 31,3 % 24,2 % Keski-ikä 35,8 35,5 34,5 33,6 32,3 Vuonna 2006 Fazer-konsernille laadittiin koko konsernin kattava henkilöstöstrategia. Työhön osallistuivat kaikkien maiden henkilöstövastaavat sekä suuri joukko esimiehiä. Tavoitteena oli luoda yhteinen näkemys konsernin kannalta merkittävimmistä haasteista henkilöstön suhteen tulevina vuosina. Suurimmat haasteet ovat luonteeltaan hyvin samantyyppisiä kaikissa toimintamaissamme. Suurin haaste kohdistuu lähivuosina ammattitaitoisen työvoiman saantiin. Kilpailu työvoimasta tulee kiristymään kaikilla toimialoillamme. Toinen suuri haaste on nykyisen työvoiman jaksaminen sekä hyvinvointi. Ensimmäiseen haasteeseen tullaan vastaamaan toimenpiteillä, joilla on tarkoitus vahvistaa entisestäänkin vahvaa Fazerin työnantajakuvaa, kehittää rekrytoinnissa käytettäviä työkaluja sekä tuoda esiin Fazer-konsernin mahdollisuuksia tarjota haasteellisia työtehtäviä. Jälkimmäiseen haasteeseen vastataan toimialoittain Yritysvastuuraportti

16 Sosiaalinen vastuu suunniteltavilla toimenpiteillä ja kehitysohjelmilla, joilla tähdätään mm. hyvinvoinnin lisäämiseen, sairauspoissaolojen vähentämiseen, johtamisen kehittämiseen ja niin edelleen. Vuonna 2006 Fazer-konsernissa laadittiin kirjanen FazerWay - Toimintatapamme, joka jalkautettiin koko henkilöstölle vuoden 2007 puolella. Kirjanen kertoo, mitä Fazer on: mitä teemme, mihin pyrimme ja kuinka työskentelemme yhdessä. Se myös selittää, mitä strategia, missio, visio, arvot, johtajuus ja yhteiset toimintatapamme tarkoittavat sekä konkretisoi kuvin ja käytännön esimerkein, kuinka nämä kuuluvat jokaisen fazerilaisen päivittäiseen työhön. Käytännöllisten tarinoiden avulla lukija herätetään pohtimaan omaa rooliaan yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Julkaisu toimii myös uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina ja esittelee Fazeria potentiaalisille työntekijöille. Se on julkaistu kaikissa yhdeksässä Fazerin toimintamaassa kunkin maan omalla kielellä. Fazer Amica Suomi Fazer Amicalla työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 448 henkilöllä. Työsuhde päättyi 503 henkilöltä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 13,0 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 64 prosenttia. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli 65. Eläkkeelle jäämisen johdosta päättyi 45 henkilön työsuhde. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 83,3 prosenttia oli naisia. Työsuhteensa päättäneistä 23,3 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 55,5 prosenttia vuotiaita ja 21,2 prosenttia yli 50-vuotiaita. Koulutuspäiviä vuonna 2006 oli 8 000, keskimäärin tämä merkitsee 1,3 koulutuspäivää henkilöä kohden. Fazer Amica Ruotsi Ruotsissa Fazer Amicalla työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 313 henkilöllä. Työsuhde päättyi 343 henkilöltä. 16 Yritysvastuuraportti 2006 Antalet medarbetare Fazer Amican henkilöstömäärän kehitys Suomessa Fazer Amican vakituisten työntekijöiden ikärakenne Suomessa Yli 50 v 27 % Fazer Amican vakituisten työntekijöiden ikärakenne Ruotsissa Yli 50 v 24 % Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 18,8 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 63 prosenttia. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli yhteensä 41. Eläkkeelle jäämisen (tai kuolemantapauksen) johdosta päättyi 19 henkilön työsuhde. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 61 prosenttia oli naisia. Työsuhteensa päättäneistä 22 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 62 prosenttia vuotiaita ja 15 prosenttia v 58 % v 57 % Alle 30 v 15 % Alle 30 v 19 % 2006 yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 6,4 vuotta. Fazer Amica Ruotsi on työllistänyt noin 200 henkilöä niin sanotulla palkkatuella. Valtio myöntää palkkatukea työllistettäessä pitkäaikaistyöttömiä tai fyysisesti tai henkisesti vajaakuntoisia henkilöitä. Koulutuspäiviä oli vuonna , keskimäärin tämä merkitsee 0,8 koulutuspäivää henkilöä kohden. Henkilöstön kehittämisen kokonaiskustannus oli 7,5 miljoonaa kruunua eli noin 0,8 miljoonaa euroa.

17 Sosiaalinen vastuu Fazer Leipomot Suomi Fazer Leipomoilla työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä, heistä naisia oli 59,2 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 40,5 vuotta. Koulutuspäiviä vuonna 2006 oli noin eli keskimäärin yksi koulutuspäivä henkilöä kohden. Fazer Leipomot on ollut Suomessa kehittämässä leipomoteollisuuden ammattitutkintoa. Fazerin Ulvilan ja Vantaan leipomot ovat olleet edelläkävijöitä suunniteltaessa ja kehitettäessä ammattitutkintoon johtavaa kaksivuotista koulutusta sellaiseksi, että sen sisältö vastaa nykyajan leipomoteollisuuden tarpeita. Fazer Leipomot Ruotsi Fazer Leipomoilla työskenteli vuoden 2006 lopussa 486 henkilöä. Vakituisista työntekijöistä naisia oli 52,9 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 33,6 vuotta. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 29 henkilöllä ja päättyi 45 henkilöltä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 10,6 prosenttia. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 73 prosenttia. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli yhteensä 7. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 77 prosenttia oli miehiä. Työsuhteensa päättäneistä 33 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 56 prosenttia vuotiaita ja 11 prosenttia yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 5,9 vuotta. Antalet medarbetare Fazer Leipomoiden henkilöstömäärän kehitys Suomessa Fazer Leipomoiden vakinaisten työntekijöiden ikärakenne Suomessa Yli 50 v 28 % Fazer Leipomoiden vakituisten työntekijöiden ikärakenne Ruotsissa Yli 50 v 15 % v 46 % Alle 30 v 26 % Alle 30 v 32 % v 53 % Yritysvastuuraportti

18 Sosiaalinen vastuu Candyking Suomi Candykingillä työskenteli vuoden 2006 lopussa 181 henkilöä (178 vuonna 2005). Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 115 henkilöä (63,5 % koko henkilöstöstä). Vakituisista työntekijöistä naisia oli 90,5 prosenttia. Henkilöstön keskiikä on 35,8 vuotta. Candyking Ruotsi Candykingillä (Karamellkungen) työskenteli vuoden 2006 lopussa 363 henkilöä (357 vuonna 2005). Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 297 henkilöä (81,8 %). Vakituisista työntekijöistä naisia oli 68,7 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä on 33,6 vuotta. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 75 henkilöllä. Työsuhde päättyi 42 henkilöltä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 12 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 69 prosenttia. Eläkkeelle jäämisen tai kuolemantapauksen johdosta päättyi 6 henkilön työsuhde. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 69 prosenttia oli naisia. Työsuhteensa päättäneistä 60 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 38 prosenttia vuotiaita ja 2 prosenttia yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 4,7 vuotta. Candykingin vakituisten työntekijöiden ikärakenne Suomessa Yli 50 v 16 % Candykingin vakituisten työntekijöiden ikärakenne Ruotsissa Yli 50 v 6 % v 51 % v 58 % Alle 30 v 33 % Alle 30 v 36 % 18 Yritysvastuuraportti 2006

19 Sosiaalinen vastuu Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja turvallisuus Työtapaturmat (kpl) Sairauspäiviä työtapaturmista Fazer Amica Suomi Fazer Amica Ruotsi 60 Fazer Leipomot Suomi Fazer Leipomot Ruotsi 15 0 Candyking Suomi Candyking Ruotsi 5 Fazer Suomi yhteensä Fazer Ruotsi yhteensä 80 Sairauspoissaolot yhteensä (% kokonaistyöajasta) Sairauspoissaolot yhteensä (pv) Fazer Amica Suomi 6,9 6,8 6, Fazer Amica Ruotsi 7,0 6, Fazer Leipomot Suomi 4,9 5,5 5, Fazer Leipomot Ruotsi 5,0 6, Candyking Suomi 0,5 0,4 0, Candyking Ruotsi 8,0 6, Fazer Suomi yhteensä 5,9 6,0 5, Fazer Ruotsi yhteensä 6,5 6, Fazer Suomi ja Ruotsi yhteensä 6,0 6, Fazerilla on eri tavoin, esimerkiksi työturvallisuuskartoituksin, pyritty vähentämään työtapaturmariskejä. Työtapaturmiksi kirjattuja tapahtumia vuonna 2006 oli Suomessa 547, joista vähintään yhden sairauspäivän aiheuttaneita vahinkoja oli 234. Yleisimmät vahingot Fazer Amicalla Suomessa olivat pienet haavat ja pinnalliset vammat sormissa ja Fazer Leipomoilla nyrjähdykset ja venähdykset muun muassa sormissa. Työmatkatapaturmia Fazerilla Suomessa tapahtui 100, joista 78 Fazer Amicalla. Työmatkatapaturmista sairauspäiviä aiheuttaneita vahinkoja oli 50 ja sairauspäiviä podettiin yhteensä Sairauspoissaolojen määrä laski 6,0 prosentista 5,85 prosenttiin. Se on vähemmän kuin elintarviketeollisuudessa keskimäärin (8,0 %), mutta enemmän kuin hotelli- ja ravintola-alan keskimääräiset sairaus- ja tapaturmapoissaolot (4,2 %) vuonna Fazer Amicalla sairauspoissaolot lisääntyvät hieman, Fazer Leipomoilla sairauspoissaolojen osuus työtunneista aleni hieman. Candykingillä sairauspoissaoloissa oli lievää lisäystä. Sairauspoissaoloilla on merkittävä vaikutus myös yrityksen taloudelliseen tulokseen. Työtyytyväisyys Fazer-konserni seuraa työtyytyväisyyttä säännöllisesti tehtävän henkilöstötutkimuksen avulla. Henkilöstötutkimuksen kokonaistyötyytyväisyysindeksi Fazer-konserni 65,5 64,9 64,5 Fazer Amica -toimiala 68,1 69,0 68,1 Fazer Amica Suomi 67,0 68,7 68,4 Fazer Amica Ruotsi 68,2 68,2 Fazer Leipomotoimiala 62,7 60,3 59,9 Fazer Leipomot Suomi 57,1 58,6 55,7 Fazer Leipomot Ruotsi 59,7 59,4 Candyking -toimiala 65,9 66,7 65,3 Candyking Suomi 64,1 65,1 59,3 Candyking Ruotsi 64,1 69,1 Normitaso Euroopassa 62,6 61,3 Yritysvastuuraportti

20 Sosiaalinen vastuu Vuoden 2006 henkilöstötutkimuksen mukaan Fazer-konsernin organisaatioympäristön vahvuuksia olivat: Työt on hyvin organisoitu ja päätöksenteon vastuualueet ovat selkeät Työ on tehokasta ja laadukasta Johtaminen ja esimiestyöskentely Tiedonkulku Työnantajakuva Kehittämisalueita koko konsernin tasolla ovat lähinnä: Työn sisällön kehittäminen ja työn stressaavuuden vähentäminen Yhteishenki Palkkatason kilpailukykyisyys Fazer-konsernin kokonaistasolla myönteiseen suuntaan ovat kehittyneet erityisesti: Henkilöstöä kuullaan päätöksenteossa aikaisempaa paremmin Huhuja on vähemmän Työskentely-ympäristöön kiinnitetään enemmän huomiota Työnantajakuva (taloudellinen menestys ja tulevaisuuden näkymät sekä varmuus työnantajana) Koko konsernin tasolla selvästi kielteiseen suuntaan ovat kehittyneet: Haitallista byrokratiaa koetaan aikaisempaa enemmän Itsenäisen päätöksenteon mahdollisuuksia vähemmän Näkemys halukkuudesta ottaa työstä henkilökohtaista vastuuta on vähenemään päin Työmotivaatio (työn sisältö, stressaavuus lisääntynyt ja viihtyvyys heikentynyt) Fazer Leipomot on selvittänyt Suomessa Vakuutusyhtiö Varman kehittämän työhyvinvoinnin arviointimenetelmän avulla muun muassa, kuinka työyhteisö ja johtaminen tukevat työilmapiiriä, vastaako osaamistaso työn vaatimuksia, onko henkilöstöllä motivaatiota toiminnan kehittämiseen, kuinka työ ja yksityiselämä sovitetaan yhteen sekä kuinka työpaikalla tuetaan työssä jaksamista. Fazer Leipomoiden keskiarvo työhyvinvointiarvioinnissa pysyi vuonna 2006 edellisen vuoden tasolla ja oli 8- (asteikko 4 10). Fazer on suuri ja monipuolinen työnantaja, jonka henkilöstöllä on mahdollisuus edetä uusiin työtehtäviin. Urakierron lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus tutustua konsernin sisällä yrityksen eri toimintoihin. Fazer Leipomoiden voimakkaan kansainvälistymisen myötä yhteisen yritysidentiteetin ja fazerilaisuuden tunteen jatkuva vahvistaminen on nähty yrityksessä tarpeelliseksi ja vuonna 2005 Fazer Leipomot käynnisti työntekijöiden vaihto-ohjelman EEP (Employee Exchange Program). Sen puitteissa työntekijöitä Venäjältä, Baltian maista ja Ruotsista on perehtynyt Fazer Leipomoiden toimintaan Suomessa ja suomalaisia työntekijöitä on ollut perehtymässä Fazerin muissa maissa toimiviin yksiköihin. Kaikki toimihenkilöt ja huomattava osa muun muassa ravintolatyöntekijöistä osallistuvat vähintään kerran vuodessa esimiehen kanssa kahden kesken käytävään kehityskeskusteluun, jossa he yhdessä käsittelevät alaisen tehtävää ja tavoitteita ja niissä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Fazer Amicalla ja Fazer Leipomoilla työntekijöillä on mahdollisuus opiskella ja suorittaa ammattitutkintoja työn ohessa. Fazer osallistuu yhteiskunnan järjestämään koulutukseen tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Mahdollisten yt-neuvotteluiden minimipituus on sovittujen lakisääteisten käytäntöjen mukainen. Fazer pyrkii toimimaan työntekijöitään kohtaan vastuullisesti mahdollisissa irtisanomistilanteissa, jotka pääsääntöisesti johtuvat tuotannollis-taloudellisista syistä, kuten ravintolasopimuksen päättymisestä kilpailutuksen myötä. Henkilöstölle viestitään ajankohtaisista asioista, yrityksestä ja sen erilaisista toimintatavoista intranetin, viikkoviestien, kuukausipalaverien ja tiedotustilaisuuksien avulla. Muita tiedonvälityskanavia ovat lisäksi konsernin kaikissa toimintamaissa ilmestyvä yhteinen henkilöstölehti Fazer Way, Fazer Amica Suomen henkilöstölehti Fazer Makua, Fazer Amica Ruotsin henkilöstölehti Fazer Smak sekä Fazer Leipomot Suomen henkilöstölehti Leipäviesti. Fazer on järjestänyt kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden työterveyshuoltoon. Työterveyshuoltopalvelut ostetaan pääsääntöisesti paikallisilta yhteistyökumppaneilta. Fazer edistää työntekijöidensä liikunta- ja harrastustoimintaa tukemalla Suomen vanhimman työpaikkaurheiluseuran, Urheiluseura Kafa ry:n toimintaa. Kafa järjestää useiden eri jaostojensa kautta monipuolisia harrastemahdollisuuksia eri puolella Suomea. Fazer tukee työntekijöidensä liikuntaharrastamista myös liikuntaseteleiden muodossa. Työyhteisön kehittäminen Tasa-arvo Fazer Amicalla noudatetaan tasa-arvosuunnitelmaa, jonka toteuttamisen osa-alueita ovat: Henkilöstöstrategia Johtaminen Työkykyisyyden ylläpitäminen Työturvallisuuden lisääminen Työhyvinvoinnin toteuttaminen Fazer Leipomoilla tavoitteena on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa jokainen henkilö saa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun ja kaikilla on mahdollisuus osallistua omaa työtään koskevien asioiden päättämiseen. Palkitseminen Fazer pyrkii palkitsemisellaan ohjaamaan ihmisten työtä, innostamaan, motivoimaan ja saamaan ihmiset kehittämään omaa työtään. Palkitseminen jakautuu aineettomaan ja aineelliseen palkitsemiseen. Aineettomia palkitsemisen tapoja ovat muun muassa 20 Yritysvastuuraportti 2006

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Fazer Makuelämyksiä 2011

Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer-konserni Oy Karl Fazer Ab Fazer-konserni 2010: liikevaihto 1 513 M henkilöstö 16 500 Fazer Food Services Pohjoismaiden johtava ruokailupalveluyritys Lähes 1 300 ravintolaa

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Santander yrityksenä

Santander yrityksenä 100 % vastuu Olet oman elämäsi pääosassa 14.2.2012 Esityksen sisältö Santander yrityksenä Mistä kaikki alkoi 100% vastuu ajattelun tavoitteet Vastuun vuosi 2011 Vastuukyselyn tuloksia Hankkeen hyödyt vs

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO

CONSTI STRATEGIA LYHYT YHTEENVETO CONSTI STRATEGIA 2017-2021 LYHYT YHTEENVETO CONSTI ASTUU UUTEEN VAIHEESEEN KEHITYSPOLULLAAN Yritysostot, voimakas kasvu Fokus kannatta -vuuteen Kannattava kehitys Integraatio Listautuminen Consti Strategia:

Lisätiedot

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Risto Hietala 10.11.2009 Miksi Valio Olo? Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Valio-konsernin visio 2015 määrittää vahvasti Valion tahtotilaa Valio on alansa johtava brändi Suomessa

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014

Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa. Hankintafoorumi 10.4.2014 Kestävät elintarvikehankinnat ruokapalvelujen kilpailuttamisessa Hankintafoorumi 10.4.2014 Sisältö Palvelujen hankkiminen kunnassa Kuntastrategia Hankintaprosessi ISS Palvelut esimerkkinä palveluyrityksestä:

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004 ja 2008 Sähköinen kysely Tukena Ruoka-Suomi teemaryhmä ja Aitojamakuja.fi Kohderyhmänä

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta

Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case LähiTapiola Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Maineesta ja vastuullisuudesta kasvun veturi? 21.11.2013 Case Johtaja Anu Pylkkänen, Yhteiskuntavastuu ja edunvalvonta Tämä on Suomalainen, vakavarainen finanssiryhmittymä, joka palvelee henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015 Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Yhteisellä Matkalla jo yli 150 vuotta Ensimmäinen säännöllinen junayhteys Helsinki Hämeenlinna maaliskuussa 1862 Valtionrautatiet

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

Ohjenuora työntekijöillemme

Ohjenuora työntekijöillemme Geberit kompassi Ohjenuora työntekijöillemme Tehtävä Arvot Toimintaperiaatteet Menestystekijät Mitä me teemme Mikä meitä johdattaa Miten työskentelemme yhdessä Mikä on menestyksemme takana Hyvät työntekijät

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Ruoka on yksi ikkuna yhteiskuntaan, globalisoituvaan maailmaan, tuotantoon, talouteen, ympäristöön, omaan ja toisten maiden kulttuuriin, terveyteen ja ravitsemukseen Paljon

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015 Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 1 Me olemme Skanska Skanska AB listattu Tukholman pörssiin (NASDAQ) Liikevaihto 2014 lähes 16 miljardia

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Kestävä kehitys sairaalassa. Esa Särkimäki Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kestävä kehitys sairaalassa. Esa Särkimäki Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kestävä kehitys sairaalassa Esa Särkimäki Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Lait, asetukset ja muut normit Johdon suhtautuminen kestävään kehitykseen (yhteiskuntavastuuseen), strategia, arvot, ohjelmat Sidosryhmien

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko 16.8.2011 Raisio-konserni Q2/2011 Suunnitelmien mukainen kvartaali ilman toimintaan vaikuttavia häiriöitä markkina-alueillamme Liikevaihdon

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset ja käytön edistäminen julkisissa ammattikeittiöissä KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi Lahti, 2.10.2013 Ruralia-instituutti 2.10.2013 1 Rahoittaja:

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Aspo listaa Leipurin. Toimitusjohtaja Aki Ojanen, Aspo Oyj. Pörssin Avoimet ovet 2.9.2014

Aspo listaa Leipurin. Toimitusjohtaja Aki Ojanen, Aspo Oyj. Pörssin Avoimet ovet 2.9.2014 Aspo listaa Leipurin Toimitusjohtaja Aki Ojanen, Aspo Oyj Pörssin Avoimet ovet 2.9.2014 Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintojaan ja muuttaa rakennettaan

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa

Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa Yritysten haasteet muuttuvassa maailmassa Talous tutuksi 2011 / Sari Rämö 1 SCA Packaging Finland Kuka olen? Sari Rämö, ylioppilas Lahden Yhteiskoulu, KTM Helsingin Kauppakorkeakoulu Oy Hartwall Ab/Oy

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Vastuullisuudella ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS- Finaalissa 27.1.

Vastuullisuudella ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta. SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS- Finaalissa 27.1. Vastuullisuudella ja työhyvinvoinnilla tuottavuutta SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Osuuskauppa Hämeenmaan HyviS- Finaalissa 27.1.2015 S-ryhmän rakenne * Marketkauppa S-RYHMÄN TOIMINNAN TARKOITUKSENA ON

Lisätiedot

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? 23.11.2016 Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori 2 Lihantuotannon arvoketju Kuluttajan rooli ostaa ja maksaa

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin. Toimitusjohtaja Kari Aakula Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin Tampere 26.5.211 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 27.5.211 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.21 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm. 7 3. Osk. ItäMaito

Lisätiedot