Sisältö. puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000"

Transkriptio

1 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006

2 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5 Yritysvastuu Fazer-konsernin näkökulmasta...5 Yritysvastuupolitiikka...6 Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan...6 Johtamisen käytännöt...7 Sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistaminen...7 Vastuullisuus käytännössä...8 Yritysvastuun keskeiset tulokset ja tunnusluvut vuonna Yritysvastuun keskeiset kehityskohteet...9 Taloudellinen vastuu Fazer luo paikallista hyvinvointia...10 Kannattavuus ja kasvu...10 Onnistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa...11 Fazer-brändi...12 Paikallisuus...12 Sosiaalinen vastuu Fazerilla hyvä työ maistuu...15 Henkilöstö...15 Osaaminen ja henkilöstön kehittäminen...15 Henkilöstön hyvinvointi...19 Työyhteisön kehittäminen...20 Tuotteet...21 Vastuullinen hankintaketju...21 Turvalliset tuotteet ja palvelut...21 Hyvinvoinnin edistäminen...24 Ympäristövastuu Fazer edistää ympäristön hyvinvointia...27 Fazer-konsernin ympäristöpolitiikka...27 Merkittävimpien ympäristövaikutusten muodostuminen...27 Ympäristövaikutusten hallinta...27 Fazer Amica Suomi ja Ruotsi...27 Fazer Leipomot Suomi ja Ruotsi...31 Candyking Suomi ja Ruotsi...35 Henkilöliikenne...35 GRI sisältövertailu puh Yritysvastuuraportti 2006

3 Konsernijohtajan katsaus Vastuullisuus osa liiketoiminnan kehitystä Vastuullinen toimintatapa on aina kuulunut Fazer-konsernin perinteisiin. Se on tärkeä osa Fazer-konsernin yrityskulttuuria ja sillä on merkittävä rooli kaikessa liiketoiminnan kehityksessä. Haluamme toimia aktiivisesti ja näkyvästi osana yhteiskuntaa ja kantaa osamme vastuusta yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Painopistealueita yrityksemme vastuullisuudessa ovat toimintaedellytysten kehittäminen, oma henkilöstö, ympäristöstä huolehtiminen sekä turvallisten, maukkaiden ja terveellisten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen. Kannattava toiminta on perusedellytys kaikelle vastuulliselle liiketoiminnalle. Kannattava kasvu ja hyvä tuloskehitys Vuoden 2006 aikana kasvu oli tyydyttävää ja konsernin useimpien yksiköiden toiminta kehittyi myönteisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden aikana yli 8 prosenttia ja operatiivinen tulos parani huomattavasti. Uusille toimintaalueille laajentuminen on luonut uusia mahdollisuuksia, mutta tuo myös mu- kanaan toiminnallisia haasteita. Näistä syistä olemme erityisesti panostaneet yhteisten toiminta- ja seurantamallien sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentamiseen, sillä ne luovat hyvät edellytykset yhdenmukaiselle toiminnalle. Kaiken toimintamme perusta on missiomme, makuelämysten tuottaminen, ja arvomme asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö. Osana integraatiota varmistamme, että Fazer-konsernin uusissa yksiköissä toimitaan hyvien ja eettisten toimintatapojen mukaisesti. Edellytämme vastuullista toimintaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Samalla kuitenkin vaalimme ja kunnioitamme paikallisuutta, koska toimimme aloilla, joilla meidän pitää ymmärtää paikallista kulttuuria, asiakasta sekä kuluttajaa ja hänen makutottumuksiaan. Edelläkävijyyttä Visiomme on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Tämä edellyttää edelläkävijyyttä kaikessa toiminnassamme, niin laatu- ja ympäristöasioissa kuin sosiaalisen vastuun kantamisessa. Fazer Amica on ollut alan edelläkävijä laatu- ja ympäristöasioissa. Fazer Amican toiminta on sertifi oitu ensimmäisenä catering-alalla, vuonna 1996 laadun (ISO 9001) ja vuonna 1998 ympäristön (ISO 14001) osalta. Vuonna 2005 sertifi kaatit laajenivat kattamaan kaikki Fazer Amica Suomen ravintolat ja toiminnot. Investointien suunnittelussa pyrimme aina myös ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tästä hyvä esimerkki on Ruotsissa Lidköpingin leipomossa toteutettu mittava annostelulaiteinvestointi, johon sisältyy muun muassa tehokas lämmön talteenotto. Sosiaalisen vastuun alueella pitkäaikainen toimintamme terveysvaikutteisten leipomotuotteiden kehityksessä tuotti hyvää tulosta, kun Fazer Leipomot toi markkinoille kolesterolia alentavan ruisleivän Fazer Ruisihmeen. Fazer Amica on uusien reseptien kehittämisessä tietoisesti valinnut vähärasvaisempia raaka-aineita ja kehittänyt kevyitä ateriavaihtoehtoja. Wellness- ja Voi Hyvin -konsepteissa painottuu kasvisten monipuolinen tarjonta ja kuidun hyvä saanti ruoasta. Tukholmassa Lindhagensgatanilla toimiva Fazer-ravintola palkittiin alan Santé -palkinnolla vuoden 2006 terveysravintolana. Henkilöstö on Fazerin tärkein voimavara Henkilöstö on Fazerin tärkein voimavara. Meidän on joka päivä oltava asiakkaiden ja kuluttajien odotusten mittaisia päivittäistä leipää tai ateriaa ei voi jättää väliin yhtenä päivänä ja toimittaa seuraavana päivänä kaksinkertaisena. Se tarkoittaa, että motivoituneet, sitoutuneet ja osaavat työntekijät ovat menestyksemme kannalta korvaamattomia. Vuosittain tehtävän henkilöstötutkimuksen mukaan Fazerin työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä. Vastaisuudessa työhyvinvoinnista huolehtiminen ja Fazer-konsernin pysyminen houkuttelevana työnantajana tulevat entistäkin tärkeimmiksi tekijöiksi. Vastuullinen liiketoiminta on aina kuulunut Fazer-konsernin toimintatapoihin. Tällä raportilla haluamme yhtenäisesti viestittää toimintatavoistamme kaikille sidosryhmillemme. Olemme laajentaneet raportointiamme ja vuoden 2006 raportti sisältää Suomen toimintojen lisäksi myös Ruotsin toimintojen tunnusluvut. Berndt Brunow konsernijohtaja ( saakka), hallituksen jäsen Yritysvastuuraportti

4 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus Tämä on Fazer-konsernin toinen yritysvastuuraportti. Se kuvaa Fazer-konsernin yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoitteenamme on kertoa sidosryhmille Fazer-konsernin toiminnasta yritysvastuun eri osa-alueilla. Tämä raportti täydentää Fazer-konsernin vuosikertomuksessa julkaistuja tietoja. Raportti noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n G3 C-tason vastuullisuuden raportointiohjeita Fazer-konsernin toimintojen kannalta olennaisin ja soveltuvin osin. Fazer-konsernin toimintaperiaatteisiin on aina kuulunut vastuu tuotteiden ja palveluiden laadusta, henkilöstöstä ja ympäristöstä. Fazer-konsernin eri toimialat eri maissa ovat raportoineet tietyistä yritysvastuun eri osa-alueista ja viime vuonna Fazer-konserni julkaisi ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa. Raportin tunnusluvut käsittävät Fazer-konsernin Suomen ja Ruotsin toiminnot. Raportissa kuvatut johtamiskäytännöt sen sijaan kattavat koko konsernin toiminnot. Liikevaihdolla mitattuna Suomen ja Ruotsin toiminnot ovat noin 72 prosenttia koko konsernin liiketoiminnasta. Koska liiketoiminta Suomen ja Ruotsin ulkopuolella toimii samoilla toimialoilla ja samoilla perusperiaatteilla, pois jäävät tiedot eivät toisi esille mitään olennaista siihen, mitä tässä raportissa esitämme. Tulevaisuudessa tavoitteemme on laajentaa myös tunnuslukujen raportointi kattamaan kaikki Fazerin toimintamaat. Kehitämme raportin sisältöä jatkuvasti organisaation osaamisen ja tiedonkeruun kehittyessä. Raportin sisältämiä tietoja ei ole puolueettomasti varmennettu. Taloudelliset tunnusluvut ovat lakisääteisestä kirjanpidosta ja muut tiedot on sisäisesti varmennettu; toimialojen lähtötiedot ovat tiedon tuottajien varmistamat ja tiedot on yhdistetty konsernijohdossa. Raportissa kerromme niistä vastuullisuusasioista, jotka Fazer-konserni on määrittänyt toiminnan ja sidosryhmien kiinnostuksen kannalta olennaisiksi. Olennaisuusarvioinnin on tehnyt yritysvastuutyöryhmä. Se on hyödyntänyt eri puolilta organisaatiota saatuja näkemyksiä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun merkittävimmistä näkökohdista Fazer-konsernin liiketoiminnassa. Raportti keskittyy kalenterivuoden 2006 tapahtumiin. Vertailuluvut ovat pääsääntöisesti kahdelta edeltävältä vuodelta. Fazer-konserni tänään Fazer-konsernin missiona on tarjota makuelämyksiä. Konserni sai alkunsa vuonna 1891, kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsinkiin. Liikeideana oli tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita ja ainutlaatuista palvelua. Konsepti osoittautui menestyksekkääksi. Yritys kasvoi ja kehittyi merkittäväksi teollisuus- ja palveluyritykseksi. Tänään Fazer-konsernilla on liiketoimintaa yhdeksässä maassa ja se tarjoaa ruokailupalveluita, leipomotuotteita ja makeisia. Makuelämykset houkuttelevassa ilmapiirissä yhdistettynä hyvään palveluun luovat kokonaisvaltaisen mielihyvää tuottavan elämyksen. Haluamme aina ylittää asiakkaiden odotukset. Fazer-konsernilla on neljä toimialaa: Fazer Amica, Fazer Leipomot, Candyking sekä Fazer Venäjä, joka toimii leipomoteollisuuden alalla. Fazerin tärkein osakkuusyhtiö on suklaa- ja makeisyritys Cloetta Fazer. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli miljoonaa euroa ja konsernissa työskenteli noin henkilöä. Fazer Amica Fazer Amica vastaa henkilöstö- ja opiskelijaravintoloista sekä monien julkisten tilojen kahviloista ja ravintoloista. Toimiala tarjoaa myös catering-, konferenssija juhlapalvelua sekä koulujen, sairaaloiden ja palvelutalojen ateriapalveluja. Fazer Amicalla on yli ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Se on johtava sopimusruokailuyritys Pohjoismaissa ja Baltiassa. Fazer Leipomot (sisältäen Fazer Venäjän) Fazer Leipomot on yksi johtavista leipomoyrityksistä Itämeren alueella. Leipiä ja leivonnaisia valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Fazerin lisäksi brändejämme ovat Oululainen, Hlebnyi Dom, Zvjozdnyi, Häää, Druva ja Gardesis. Leipomotuotteita viedään yli 15 maahan. Candyking Candyking tarjoaa irtomakeismyynnin kokonaiskonseptia päivittäistavarakaupoille, elokuvateattereille, huvipuistoille ja huoltoasemille. Perusajatuksena on tarjota kuluttajalle mahdollisuus koota monipuolisesta valikoimasta mieleisensä tuotteet makeispussiinsa. Candyking on edelläkävijä ja markkinajohtaja Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Baltiassa. Ruotsissa Candyking toimii nimellä Karamellkungen. 4 Yritysvastuuraportti 2006

5 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet Missio Missiomme on tarjota makuelämyksiä. Visio Tavoitteemme on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Arvot Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeet ovat toimintamme perusta. Haluamme tarjota heille erinomaista palvelua ja pyrimme aina ylittämään asiakkaidemme odotukset. Laadukkuus Korkea laatutaso on tavoitteena kaikessa toiminnassamme, niin tuotteissa kuin palveluissa. Tämä innostaa meitä työ- ja toimintatapojemme jatkuvaan kehittämiseen. Yhteistyö Vahva yhteishenki on toimintamme perusta ja tiimityö mahdollistaa huippusuoritukset. Asiakkaidemme luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen onnistuu hyvän yhteistyön avulla. Yritysvastuu Fazer-konsernin näkökulmasta Taloudellinen Fazer luo paikallista hyvinvointia Kannattava kasvu Onnistumme yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Paikallisuus Fazer-konsernin yritysvastuu Sosiaalinen Fazerilla hyvä työ maistuu Henkilöstön hyvinvointi Työyhteisön kehittäminen Hyvinvoinnin edistäminen Turvalliset tuotteet ja palvelut Ympäristö Fazer tukee ympäristön hyvinvointia Ympäristövaikutusten hallinta Liiketoiminnan kehittäminen ympäristö huomioiden Missio Visio Arvot Strategia Brändi Yritysvastuuta kutsutaan myös termeillä yhteiskuntavastuu tai vastuullinen liiketoiminta. Sen tavoitteena on taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun näkökulmien huomioiminen liiketoiminnassa ja johtamisessa. Yritysvastuuseen liittyvät tiedot ovat osa johtamista. Sen lisäksi ne kiinnostavat yrityksen eri sidosryhmiä. Elintarvikkeiden kuluttajille on tärkeää, että tuotteet ovat turvallisia käyttää. Tuoteturvallisuus onkin esimerkki vastuullisen toimintatavan viemisestä käytännön tasolle osaksi Fazerin normaalia päivittäistä toimintaa. Fazer-konsernin toimialoilla ja elintarvikealalla yleensäkin yritysvastuuseen keskeisesti liittyviä ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa liiketoiminnan kansainvälistyminen, päivittäistavarakaupan ketjuuntuminen, verkostotalouden yleistymisen myötä yhä tiiviimpi yhteistyö raaka-aineiden ja palveluiden toimittajien kanssa, osaavan työvoiman saatavuus, ravintolapalveluiden jatkuva kilpailuttaminen sekä vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen ja muihin ympäristövaikutuksiin. Fazer-konsernin kansainvälinen toiminta on viime vuosina kasvanut nopeasti. Sen seurauksena olemme johtamismalleja kehittäessämme pyrkineet ottamaan huomioon erilaiset kulttuurit ja kansalliset erityispiirteet. Panostamme jatkuvasti johtamisen ja osaamisen kehittämiseen. Tästä esimerkkejä ovat Yritysvastuuraportti

6 mittava Fazer Way -esimiesvalmennusohjelma sekä kansainvälinen työntekijöiden vaihto-ohjelma. Asiakkaiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien kansainvälistyminen tuo haasteiden lisäksi runsaasti uusia mahdollisuuksia muun muassa uusien toimintatapojen ja yhteisten järjestelmien kehittämiseen. Yhä kiristyvä kilpailu sekä kauppaketjujen keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin tekevät hintakilpailukyvystä huolehtimisen entistä tärkeämmäksi. Fazer-konserni pyrkii vastaamaan haasteisiin kehittämällä toimintansa tehokkuutta ja taloudellisuutta. Panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen haluamme tuoda markkinoille tuotteita ja palveluja, jotka tuovat lisäarvoa kuluttajille ja asiakkaille. Yhteistyö on yksi Fazerin arvoista. Aktiivinen yhteistyö merkittävimpien tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa on tärkeää etsittäessä ja toteutettaessa kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Työvoimavaltaisilla aloilla toimivalle Fazer-konsernille osaava työvoima on tärkeä kilpailutekijä. Fazer haluaa olla osaavien henkilöiden toivetyöpaikka ja siten varmistaa työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa. Tähän pyrimme panostamalla koulutuksen lisäksi jatkuvasti muun muassa henkilöstön hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen. Henkilöstöravintolapalveluiden jatkuva kilpailuttaminen on suuri haaste Fazer Amicalle. Mikäli kilpailutuksen seurauksena ravintolasopimus siirtyy toisen yrityksen vastuulle, vaativa tehtävämme on löytää omalle ravintolahenkilökunnallemme korvaava työpaikka lähiseudulta Fazer-konsernin piiristä. Fazer pyrkii toimimaan vastuullisesti myös sellaisissa tilanteissa, joissa työpaikkaa ei kaikille löydy. Fazer on tietoinen ilmastonmuutoksen ympäristölle aiheuttamasta uhasta. Fazer pyrkii omalla toiminnallaan ilmastonmuutosta aiheuttavien tekijöiden ja muiden ympäristövaikutusten hallintaan muun muassa pyrkimällä tehostamaan energian käyttöä, käyttämään luonnonvaroja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti, minimoimaan hävikin ja jätteen syntymistä sekä vähentämään kuljetusten ympäristövaikutuksia. Yritysvastuupolitiikka Yrityksen perustaja Karl Fazer tunsi vastuuta ympäristöstä, luonnosta ja laadusta. Olemme aina vaalineet näitä perinteitä ja kehittäneet niitä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Työyhteisönä ja yksilönä toimimme rehellisesti ja noudatamme hyviä eettisiä periaatteita. Vastuullinen toimintamme luo jatkuvuuden turvaavan vakaan perustan kannattavalle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa. Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Kaiken toiminnan perusta on taloudellisesti kannattava liiketoiminta, jonka kautta edistämme paikallista hyvinvointia. Henkilöstö Fazerilla hyvä työ maistuu. Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä luovassa ja innostavassa ilmapiirissä. Pyrimme luomaan tasa-arvoisen, monimuotoisen, oikeudenmukaisen, turvallisen ja avoimen työyhteisön. Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä säännöllisesti ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää toimintatapojamme ja työympäristöämme. Erilaisten koulutusohjelmien kautta luomme henkilöstöllemme mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Avoimen, oikea-aikaisen ja rehellisen viestinnän avulla lisäämme henkilöstön sitoutumista, suorituskykyä ja motivaatiota. Maukkaita, turvallisia ja monipuolisia tuotteita Monipuolisella tuotevalikoimalla luomme kuluttajille mielihyvää tuottavia makuelämyksiä. Haluamme toiminnallamme ja tuotteillamme suunnata ihmisten huomion omaan hyvinvointiinsa ja monipuoliseen ruokavalioon. Seuraamme jatkuvasti ravitsemusalan tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja osallistumme lukuisiin ravitsemukseen liittyviin tutkimusprojekteihin. Tätä tietoa ja kokemusta hyödynnämme kehittäessämme tuotteitamme ja prosessejamme sekä valitessamme raaka-aineitamme ja palvelujamme. Ympäristö Fazer edistää ympäristön hyvinvointia. Haluamme täyttää puhtaan ja turvallisen elintarviketuotannon vaatimukset ja toimia asiakkaiden, kuluttajien ja yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti sekä huomioida ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme. Tunnistamme merkittävimmät vaikutuksemme ympäristöön ja tavoitteemme on käyttää laadukkaita ja elinympäristöä vähän kuormittavia raaka-aineita, pakkauksia sekä toimintatapoja näiden vaikutusten hallitsemiseksi. Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan 6 Yritysvastuuraportti 2006 Fazer-konsernin yritysvastuun lähtökohtia ovat taloudellisen kannattavuuden turvaaminen, henkilöstön hyvinvointi sekä ympäristövaikutusten hallinta. Hyvä taloudellinen tulos luo mahdollisuuden panostaa henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Hyvät tulokset ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla puolestaan tukevat hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamista. Sosiaalisen vastuun alueella perustekijöitä ovat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, työyhteisön kehittäminen, vastuullinen hankintatoiminta, tuoteturvallisuus sekä monipuolisten, makuelämyksiä tuottavien elintarvikkeiden tarjoaminen asiakkaille ja kuluttajille. Ympäristövastuun perustekijöitä ovat energian kulutus sekä raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen.

7 Johtamisen käytännöt Hallinnointiperiaatteet muodostavat perustan Fazerin johtamiselle. Päivittäistä työtä ohjaavat Fazerin arvot ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet. Fazer-konserni noudattaa liiketoiminnassaan voimassa olevia lakeja ja eettisiä periaatteita. Oy Karl Fazer Ab:n yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Hallinnointiperiaatteet on esitetty Fazer-konsernin vuosikertomuksessa. Fazer-konsernissa on työn alla Code of Conduct, joka valmistuu vuonna 2007 ja jalkautetaan vuonna Fazerin Code of Conductissa määritellään Fazerin yhteiset eettiset ja moraaliset periaatteet sekä linjaukset sallituista ja kielletyistä toimintatavoista. Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen on osa Fazer-konsernin normaalia johtamista ja siitä vastaa toimitusjohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa. Yritysvastuuta koordinoi konsernitasolla yritysvastuutyöryhmä, joka koostuu konsernin ja toimialojen asiantuntijoista. Yritysvastuutyöryhmän puheenjohtajana toimii konsernin viestintäjohtaja. Hän myös vastaa yritysvastuun raportoinnista konsernitasolla. Yritysvastuun raportointia kehitetään GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Fazer-konsernissa noudatetaan seuraavia hallintokäytäntöjä ja toimintaperiaatteita: Missio, visio, arvot Brändistrategia Hallinnointiperiaatteet Henkilöstöpolitiikka Kriisihallintaohjeet Laatupolitiikka Ohjeisto kilpailulainsäädännön noudattamisesta Hankintaprosessi ja toimintaperiaatteet Projektinhallinnan ohjeet Ravitsemuspolitiikka Rahoituspolitiikka Riskienhallintapolitiikka Sponsoroinnin toimintaohje Tasa-arvosuunnitelma Viestintäpolitiikka Ympäristöpolitiikka Yritysvastuupolitiikka Sidosryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen Vuoden 2006 aikana Fazer toteutti konsernin Suomen toiminnot kattavan yritysvastuun kehitysprosessin. Prosessin aikana haastattelimme asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota sekä pidimme workshopin, jossa asiantuntijat kaikilta toimialoilta miettivät yhdessä, mitkä asiat yritysvastuussa ovat Fazer-konsernin ja sen sidosryhmien kannalta merkittävimmät. Asiantuntijahaastatteluissa ja pienemmissä työryhmissä tarkensimme sidosryhmien odotuksia ja mietimme, miten seuraamme näiden odotusten toteutumista. Selvitystemme mukaan Ruotsissa sidosryhmien tarpeet ovat samansuuntaisia suomalaisten tarpeiden kanssa. Fazer Leipomot on mukana Maa- ja elintarviketeollisuuden tutkimuskeskus MTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen vetämässä Vastuullinen ruoka mitä se on? -selvityshankkeessa. Fazerin osalta tutkimuksessa selvitetään ruisleivän vastuullisuutta. Mitä ruisleivän vastuullisuus on, miten eri sidosryhmät vastuullisuuden kokevat ja miten vastuullisuus pystytään kytkemään tuotteeseen. Lisätietoja tästä hankkeesta löytyy osoitteessa /vastuu/ Sidosryhmien merkittävimpiä odotuksia Omistajat Kannattavuus, kasvu, pääoman, riskien ja brändin hallinta Henkilöstö Työtyytyväisyys: työn mielekkyys, kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet, tasa-arvoinen työyhteisö, turvattu toimeentulo Asiakkaat Jatkuvuus: kannattavan yhteistyön jatkuvuus, kustannustehokkuus Laatuketju ja tuoteturvallisuus: makuelämykset, tuoteinformaatiot ja niiden mukaiset tuotteet, tieto alkuperästä, vastuullinen hankintaketju, asiakastyytyväisyys Ympäristö: säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Kuluttajat Maukkaat ja laadukkaat tuotteet Laatuketju ja tuoteturvallisuus: makuelämykset, tuoteinformaatiot ja niiden mukaiset tuotteet, tieto alkuperästä, vastuullinen hankintaketju Ravitsemus: terveelliset ja monipuoliset tuotteet Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Jatkuvuus: luotettava yhteistyökumppani, liiketoiminnan kasvu Viranomaiset ja Eettisyys: Lainsäädännön ja hyvien eettisten periaatteiden noudattaminen yhteiskunta Ravitsemus: terveelliset tuotteet Ympäristö: säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Paikallisuus: työpaikat ja verotulot laajalti Järjestöt Ympäristö: säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Media Avoimuus: avoin, luotettava ja nopea viestintä Yritysvastuuraportti

8 Vastuullisuus käytännössä Yhteiskunta Noudatamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Työyhteisönä ja yksilönä toimimme rehellisesti ja noudatamme hyviä eettisiä periaatteita. Fazer-konserni tukee ja kunnioittaa YK :n ihmisoikeuksien julistuksessa kirjattuja pääperiaatteita sekä tunnustaa kansainvälisen työjärjestö ILO:n julistukset työntekijöiden perusoikeuksista ja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään niitä omassa toimintayhteisössään ja -ympäristössään. Henkilöstö Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka. Pyrimme kehittämään konsernia haluttuna työnantajana sekä tasa-arvoisena, oikeudenmukaisena, turvallisena ja avoimena työpaikkana, jossa osaamista arvostetaan ja itsensä kehittämiseen kannustetaan. Asiakas ja yhteistyökumppani Toimimme pitkäjänteisesti ja rehellisesti, pidämme lupauksemme, emme anna emmekä vastaanota rahallisia tai muita etuja kaupanteon edistämiseksi. Kuluttaja Tuotteemme ovat haluttuja ja turvallisia käyttää. Pyrimme siihen, että tuotteidemme ja toimintamme laatua arvostetaan nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristö Huomioimme ympäristönäkökohdat tehdessämme hankinta- ja muita päätöksiä. Yksi investointi monta hyötyä Lidköpingin leipomon annostelulaiteinvestointi on tuonut muassaan entistä sujuvamman tuotannon, tasaisemman tuotelaadun ja paremmat työskentelyolosuhteet. Näin myös työviihtyvyys on parantunut. Hanke vähentää ympäristövaikutuksia ja sen avulla on saatu myös paljon taloudellisia säästöjä. Fazer Leipomoiden Lidköpingin leipomolla Ruotsissa on useita vuosia taisteltu riittämättömän annostelukapasiteetin kanssa. Laitteisto oli alun perin mitoitettu kahdelle valmistuslinjalle ja sitä on laajennettu leipomon kasvun myötä. Lopulta vanha annostelulaitteisto palveli kuutta valmistuslinjaa. Vuonna 2005 käynnistettiin mittava projekti uuden annostelulaitteiston hankkimiseksi. Suunnittelussa tehtiin yhteistyötä Fazer Leipomoiden suomalaisten tekniikan asiantuntijoiden kanssa. Annostelulaitteistoa varten rakennettiin kolmikerroksinen uudisrakennus, jossa on otettu huomioon myös tulevaisuuden laajenemistarpeet. Investointipanostus oli yhteensä 64 miljoonaa kruunuua (noin 7 miljoonaa euroa). Parempi hygienia, työympäristö ja työturvallisuus Rakennuksen suunnittelussa otettiin huomioon hygienia ja siivouksen helppous, esimerkiksi koneet ja laitteet on sijoitettu irti lattiapinnasta siivouksen ja kunnossapidon helpottamiseksi. Tila on lähes pölytön ja tulipaloriskit on minimoitu. Uudessa raaka-ainehallissa työskentely on miellyttävämpää ja kevyempää. Kaikki raaka-aineet käsitellään samassa tilassa eikä enää tarvita edestakaista ajoa trukilla ulos ulkopuoliseen varastoon. Hygienian kannalta tällä on suuri merkitys. Raaka-aineiden vastaanottoa varten on oma kuormalaiturinsa. Puiset kuormalavat ja kuormien kääreet käsitellään niin sanotulla punaisella vyöhykkeellä eivätkä ne joudu kosketuksiin hygieenisten tuotanto- ja varastotilojen kanssa, kertoo Lidköpingin leipomon tutkimus-, tuotekehitys- ja laatupäällikkö Kerstin Andersson. Myös jauhosiilojen määrän lisääminen on merkinnyt työskentelyn keventymistä. Jauhot tulevat kierrätettävissä suursäkeissä ja nostetaan koneellisesti, kun aiemmin jouduttiin käsittelemään 25 kilon paperisäkkejä. Säkkien tyhjentäminen käsin merkitsi paljon jauhopölyä. Raaka-aineiden hankinta suursäkeissä on myös edullisempaa niin talouden, pakkausten kuin kuljetustenkin osalta. Pienempiä raaka-ainemääriä varten on uusi, turvallinen järjestelmä, jossa riski raaka-aineen joutumisesta väärään siiloon on minimoitu. Uuden keskuspölynimurin materiaalit siirtyvät rakennuksen ulkopuolella olevaan suljettuun säiliöön, jonka kuorma-auto noutaa tyhjennettäväksi. 8 Yritysvastuuraportti 2006

9 Entistä parempi tuotelaatu säästää ympäristöä Nykyaikaisen automatiikan ansiosta sisäinen jäljitettävyys on parantunut, mikä takaa entistä paremman tuoteturvallisuuden. Jauhojen annostelu on tarkempaa ja se vaikuttaa suoraan tuotelaatuun, tuoteturvallisuuteen ja hävikkiin, Kerstin iloitsee. Suolan hankkiminen suursäkeissä vaatii aiempaa vähemmän kuljetuksia ja nostamista. Kuivahiivan vaihtaminen nostatusominaisuuksiltaan tehokkaampaan on merkinnyt hiivan kulutuksen pienenemistä ja entistä tasaisempaa tuotelaatua. Hiivasäiliöiden suljetussa pesujärjestelmässä pesuveden laatua mitataan jatkuvasti. Pesuliuosta voidaan käyttää useampaan kertaan niin kauan kuin se pysyy sallittujen hygienia-arvojen puitteissa jätevettä syntyy entistä vähemmän. Lämmön talteenotto ja käyttäminen taikinoihin tarvittavan veden lämmittämiseen vähentää energiankulutusta. Lidköpingin esimerkki osoittaa, ettei nykyaikainen investointi ole pelkästään tuotantotehokkuuden lisäämistä, vaan hyvä suunnittelu ottaa huomioon niin laadun, tuoteturvallisuuden, työviihtyvyyden, turvallisuuden kuin ympäristönkin. Yritysvastuun keskeiset tulokset ja tunnusluvut vuonna 2006 Taloudellinen vastuu Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 1 068,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 40,7 miljoonaa euroa. Fazer-konserni työllisti suoraan lähes henkilöä. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5 prosenttia liikevaihdosta. Sosiaalinen vastuu Fazer-konsernin henkilöstötutkimuksessa työtyytyväisyyden kokonaisindeksi oli 65,5. Tutkimukseen vastasi yli 70 prosenttia henkilöstöstä. Tutkimus osoittaa, että Fazer-konsernissa henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys kasvavat jatkuvasti. Sairauspoissaolot olivat Suomessa 5,85 prosenttia ja Ruotsissa 6,0 prosenttia kokonaistyöajasta. Suomessa työtapaturmia tapahtui vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolot vähenivät 14 prosenttia. Fazer Amica jatkoi useita hankkeita terveellisen ravitsemuksen hyväksi, Tukholmassa Lindhagensgatanilla toimiva Fazer-ravintola palkittiin alan Santé -palkinnolla vuoden 2006 terveysravintolana. Fazer Ruistoast valittiin vuoden 2006 Suomalaiseksi elintarvikkeeksi. Ruis by Fazer ylsi Suomessa työhyvinvointitapahtumalla Vuoden Henkilöstöteko -kilpailun fi naaliin kolmen parhaan hankkeen joukkoon. Ympäristövastuu Fazer Leipomoiden energiankulutus oli 1,85 MWh/tuotettu tonni. Kulutus on korkeampi kuin edellisen vuoden 1,78 MWh/tuotettu tonni, mutta samalla tasolla kuin vuonna Fazer Leipomoiden jäteveden määrä/tuotettu tonni laski 12 prosenttia ja jätevedet olivat puhtaampia kuin edellisenä vuonna. Yritysvastuun keskeiset kehityskohteet Keskeisiä kehityskohteitamme on yritysvastuuraportoinnin laajentaminen käsittämään Suomen ja Ruotsin lisäksi muut Fazer-konsernin toimintamaat sekä vastuullisten toimintatapojen ja raportoitavien tietojen keruun kehittäminen. Taloudellinen vastuu Konsernin kannattavuuden parantaminen. Sosiaalinen vastuu Työskentelytapojen ja -olosuhteiden kehittäminen työtapaturmien ja sairaus poissaolojen vähentämiseksi. Ympäristövastuu Fazer Amica: ympäristövaikutusten seurantaan osallistuvien ravintoloiden määrän lisääminen. Fazer Leipomot: sekajätteen ja eläinravinnon määrän sekä energian kulutuksen vähentäminen. Yritysvastuuraportti

10 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Fazer luo paikallista hyvinvointia Fazerilla taloudellinen vastuu merkitsee toisaalta koko vastuullisen toiminnan perustaa, toisaalta kykyä tuottaa taloudellista hyvinvointia keskeisille sidosryhmille. Fazerin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa kannattava kasvu ja yhteinen identiteetti. Ne ovat myös keskeinen osa taloudellista vastuuta. Vastuullinen toiminta edesauttaa arvostetun Fazer-brändin jatkuvaa kehittämistä ja tukee siten liiketoiminnan kannattavuutta. Kannattavuus ja kasvu Fazer-konserni toimii pitkäjänteisesti ja pyrkii kasvamaan kannattavasti. Vuonna 2006 Fazer-konsernin taloudellinen kehitys oli pääosin myönteistä. Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 1 068,7 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos parani huomattavasti. Laadukkaat, vahvat brändituotteet ja erinomainen palvelu ovat pitkäjänteisen liiketoiminnan perusta. Näiden lisäksi jatkuva kehittyminen ja uudistuminen ovat tärkeät jatkuvuuden edellytykset. Fazer-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2006 olivat 58 miljoonaa euroa (5 % liikevaihdosta), kun ne edellisenä vuonna olivat 129,1 miljoonaa euroa ja 55,7 miljoonaa euroa vuonna Tutkimus- ja tuotekehitys on keskeisessä asemassa valmistautuessamme tulevaisuuden haasteisiin. Fazer Amican tärkeimpiä kehityskohteita olivat ravintolakonseptit sekä ruokalista- ja ateriasuunnittelu. Fazer Amica kehittää vuosittain pelkästään Suomessa noin uutta reseptiä. Fazer Leipomot keskittyy nykyisten ja uusien tuotteiden kehittämisen lisäksi perustutkimukseen esimerkiksi rukiin terveysvaikutusten osalta. Fazer Leipomot lanseerasi Suomessa 25 uutta tuotetta (55 tuotetta vuonna 2005). Fazer Leipomoiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 2,14 M vuonna 2006 (1,71 M vuonna 2005). Liikevaihto Liikevaihto Suomen ulkopuolella ,3 842,7 873,3 916, ,7 986, ,0 364,1 397,0 436,3 501, Tilikauden voitto Liikevaihto toimialoittain ,9 Candyking 12 % Fazer Amica 48 % ,1 42,6 38,2 40, Fazer Leipomot 40 % 10 Yritysvastuuraportti 2006

11 Taloudellinen vastuu Onnistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa Rahavirtojen jakautuminen, M Myynti asiakkaille 1068, Materiaalit ja palvelut Henkilöstö Julkinen sektori, verot Omistajat Rahoittajat Hyöty sidosryhmille Fazer-konsernin henkilöstön määrä vuoden 2006 lopussa oli henkilöä ( vuonna 2005). Suomessa henkilöstön määrä oli (6 232 vuoden 2005 lopussa) ja Ruotsissa (2 685 vuoden 2005 lopussa). Fazer Amica ja Fazer Leipomot toimivat hyvin työvoimavaltaisilla aloilla ja henkilöstökulut 375,4 miljoonaa euroa (348,2 vuonna 2005) olivat 35 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Fazer-konsernilla oli vuonna 2006 noin tavaran- ja palveluntoimittajaa. Raaka-aineita ja tuotteita ostettiin myytävien tuotteiden valmistukseen ja palveluiden tuottamiseen 393 miljoonalla eurolla (362 vuonna 2005). Tämän lisäksi tehtiin niin sanottuja epäsuoria hankintoja 224 miljoonalla eurolla (211 vuonna 2005), jotka sisältävät muun muassa huolto-, kuljetus-, vuokra-, markkinointi-, matkustus-, energia- ja ITkustannuksia. Ostot Suomesta olivat 50 prosenttia konsernin kokonaisostoista ja ostot Ruotsista 25 prosenttia. Joissakin kategorioissa, kuten liha- ja maitotuotteissa Fazer käytti Suomessa lähes yksinomaan kotimaisia raaka-aineita. Fazer-konsernilla on Suomessa ja Ruotsissa asiakasta, jotka myyvät tuotteitamme tai joille tarjoamme palvelujamme, esimerkiksi Fazer Amicalla oli vuonna 2006 Suomessa noin 860 ja Ruotsissa 300 ruokapalveluja tarjoavaa ravintolaa. Fazer on varmistanut kilpailuoikeudellisten asioiden saattamisen henkilökunnan tietoon laatimalla kilpailulainsäädännön mukaiset toimintaohjeet. Ohjeissa kerrotaan, millaisista asioista voi ja mistä ei voi keskustella ja sopia kilpailijoiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa tai eri järjestöissä. Fazer-konserni on mukana Elämän Eväät -yhteistyöprojektissa, jonka tavoitteena on tukea vuotiaiden nuorten omaehtoista tekemistä ja aktiivisuutta paikallisesti kouluissa, järjestöissä ja muissa nuorten ryhmissä. Samalla halutaan myös herättää keskustelua terveellisestä ruoasta ja välipaloista sekä muokata nuorten välipala-asenteita. Elämän Eväät -hankkeen yhteistyökumppanina on Nuorten Akatemia, joka on Suomen suurimpien nuoriso- ja urheilujärjestöjen perustama yhteistyöjärjestö. Sen arvopohjana on asiakaslähtöisyys, nuoret, laadukkuus, kunnioitus ja avoimuus, yhteistyö sekä yhdessä tekeminen. Fazer haluaa hankkeen avulla lähestyä nuoria uudella tavalla. Keskeiset tavoitteet ovat Fazerin työnantajaprofi ilin kehittäminen ja mielenkiinnon herättäminen ammattiaan suunnittelevien nuorten parissa. Asiakastyytyväisyys Fazer Amica Suomi tekee vuosittain kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa kuluttajat arvioivat tuotteiden ja palvelun laatuun liittyviä ominaisuuksia. Vastaajamäärä näissä kyselyissä on vuosittain noin Suomalaisten päättäjäasiakkaiden parissa joka toinen vuosi toteutettavassa tutkimuksessa asiakasyritysten avainasemassa olevat henkilöt ilmaisevat mielipiteensä Fazer Amican toiminnasta ja palveluista. Lisäksi Fazer Amica on mukana suomalaisessa yrityskuvatutkimuksessa (TEP), jossa arvioidaan henkilöstöruokailutoimialaa. Mukana arvioinnissa ovat toimialan suurimmat yritykset. Fazer Amica on useana vuonna peräkkäin saanut tässä tutkimuksessa toimialan parhaan yleisarvosanan. Fazer Amica Ruotsi mittaa ruokailijoiden asiakastyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Vuonna 2006 vastanneista asiakkaista 83 prosenttia ilmaisi olevansa tyytyväisiä, vuonna 2005 luku oli 81,7 prosenttia. Kokous- ja kongressipalveluita tarjoavissa yksiköissä mitataan asiakastyytyväisyys jokaisen tilaisuuden jälkeen. Fazer Leipomot Suomi mittaa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti muun muassa vuosittaisella Päivittäistavarakaupan päättäjien palaute tavarantoimittajille -mittauksella (Taloustutkimus). Fazer Leipomoiden yleisarvosana vuonna 2006 oli 7,96, kun se edellisenä vuonna oli 8,24. Elintarviketoimialan keskiarvo vuonna 2005 oli 7,82 (asteikolla 4 10). Vuodelta 2006 keskiarvotietoa ei ole saatavissa. Suomalaisessa suurkeittiötutkimuksessa Fazer Leipomot arvioitiin parhaaksi tavarantoimittajaksi. Kuluttajapalvelu seuraa kuluttajien palautteita jatkuvasti. Fazer Leipomot Ruotsi mittaa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti kolmella eri mittarilla. Viikoittain seurataan myyntiä asiakkaille ja muun muassa tuotepalautuksia. Jatkuvasti seurataan myös myyntiä myymälästä kuluttajille. Viime vuosina ruokaleivän kulutus Ruotsissa ei ole kasvanut, mutta siitä huolimatta Fazer Leipomoiden myynti on kasvanut. Fazer Leipomot seuraa lisäksi brändin vahvuutta ja tunnettuutta. Tiettyjen strategisten tuotteiden osalta mitataan myös esimerkiksi asiakasuskollisuutta ja ostotaajuutta. Fazerin asema on viime vuosina kehittynyt suotuisasti. Kuluttajapalvelu vastaanottaa ja seuraa kuluttajien mielipiteitä ja reklamaatioita jatkuvasti. Candyking seuraa asiakastyytyväisyyttä asiakkaiden kanssa vuosittain käytävien kehityskeskustelujen avulla. Lisäksi Candyking seuraa jatkuvasti kuluttajatutkimusten avulla kuluttajien suhtautumista brändiin ja tuotteisiin. Yritysvastuuraportti

12 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Tutkimus Asteikko Fazer Amica Suomi Asiakastyytyväisyys 1 4 3,07 3,08 3,12 3,11 Päättäjäkysely 1 5 Kahvilaravintolasektori 3,82 3,75 Julkinen sektori 4,02 3,97 Yrityskuvatutkimus (TEP) ,99 8,04 7,97 7,85 Fazer Amica Ruotsi Asiakastyytyväisyys ,7 Fazer Leipomot Suomi Päivittäistavarakaupan palaute ,96 8,24 8,05 7,90 Taloudellinen tukeminen Fazer-konserni määrittelee sponsorointistrategiassaan, miksi ja miten Fazerkonserni ja sen toimialat sponsoroivat. Strategiaan liittyvässä toimintaohjeessa on kuvaus sponsorointiprosessin vastuiden jakautumisesta. Sponsoroinnilla pyrimme kasvattamaan sidosryhmiemme sitoutuneisuutta yritykseemme, brändeihimme, tuotteisiimme ja palveluihimme. Tämä toteutuu sponsoroitavan kohteen ja sponsoroivan yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa, jonka avulla luodaan lisäarvoa kaikille osapuolille hyödyntämällä niitä myönteisiä tunteita, joita eri kokemukset, tilanteet ja paikat herättävät. Yhteisen yritysidentiteetin ja vahvan Fazer-brändin rakentaminen edellyttää, että toteutamme sponsorointitoimenpiteet yhdenmukaisesti. Noudattamalla yhteisiä toimintamalleja ja pääteemoja saavutamme parhaan tehokkuuden ja tuloksen. Kaikessa sponsoroinnissa noudatamme lisäksi yhteiskuntavastuullisia toimintatapoja ja kestävän kehityksen periaatteita. Sponsoroinnista erotettavien rahaja tuotelahjoitusten sekä kannatusilmoitusten tavoitteena on viestiä hyvää työnantajamainetta, naapuruutta ja yrityskansalaisuutta eikä niistä odoteta vastapalveluita. Fazer-brändi Fazer on Suomen arvostetuin tuotemerkki ja on hyvin tunnettu myös naapurimaissa. Fazerin tavoitteena on brändistrategian avulla kehittää Fazer-brändin arvostusta ja hyödyntää vahvan brändin tuomia mahdollisuuksia. Vastuullinen toiminta on osaltaan tukemassa brändin arvoa ja sitä myötä koko liiketoiminnan kannattavuutta. Fazer-konserni omistaa Fazer-brändin. Fazerin tärkeimmällä osakkuusyhtiöllä Cloetta Fazerilla on yksinoikeus käyttää Fazer-brändiä suklaa- ja sokerimakeistuotteissaan. Cloetta Fazer on julkaissut omat arvot ja toimintaohjeet (Code of Conduct), jotka ovat linjassa Fazer-konsernin yritysvastuun kanssa. Paikallisuus Fazer-konserni työllistää Suomessa suoraan lähes henkilöä ja Ruotsissa yli henkilöä. Välillisesti yritys työllistää laajan joukon ihmisiä muun muassa maatalouden, kuljetuksen, siivouksen, tekniikan, tukkukaupan ja elintarviketeollisuuden aloilla. Fazer Amica toimii Suomessa 90 ja Ruotsissa 50 paikkakunnalla. Fazer Leipomoilla on Suomessa leipomot 11 paikkakunnalla ja Ruotsissa kahdella paikkakunnalla. Lisäksi Fazer Leipomoilla ja Candykingillä on myyntihenkilöstöä eri puolilla Suomea ja Ruotsia. 12 Yritysvastuuraportti 2006

13 Taloudellinen vastuu Henkilöstön määrä Suomessa alueittain 2006 Maakunta Henkilöstö Fazerin maakunnassa maksamat palkat, M (ilman sosiaalikuluja) Etelä-Karjala 219 5,38 Etelä-Pohjanmaa 89 2,26 Etelä-Savo 71 1,49 Itä-Uusimaa 52 1,10 Kainuu 31 0,63 Kanta-Häme 75 1,58 Keski-Pohjanmaa 30 0,59 Keski-Suomi 141 3,13 Kymenlaakso 99 2,10 Lappi 106 2,25 Pirkanmaa 303 6,93 Pohjanmaa 52 1,05 Pohjois-Karjala 115 2,44 Pohjois-Pohjanmaa 238 5,53 Pohjois-Savo 140 3,11 Päijät-Häme ,06 Satakunta 168 3,70 Uusimaa ,33 Varsinais-Suomi 263 6,04 Ahvenanmaa 0 0 Yhteensä ,7 Henkilöstön määrä Ruotsissa alueittain 2006 Alue Henkilöstö Fazerin alueella maksamat palkat, MSEK (ilman sosiaalikuluja) Fazerin alueella maksamat palkat, M (ilman sosiaalikuluja) Etelä-Ruotsi ,1 7 Länsi-Ruotsi ,1 12,5 Keski-Ruotsi ,0 10,9 Itä-Ruotsi ,6 32,7 Pohjois-Ruotsi ,6 7,3 Yhteensä ,4 70,4 Pohjois-Ruotsi Keski-Ruotsi Itä-Ruotsi Stockholm Länsi-Ruotsi Göteborg Etelä-Ruotsi Malmö Yritysvastuuraportti

14 Taloudellinen vastuu Fazerin leipomo Lövångerissa on pienen kylän suuri työnantaja Norlannin rannikolla sijaitseva pieni Lövångerin kyläyhteisö on esimerkki kesä-ruotsista parhaimmillaan: aurinkoinen, kaunis ja rauhallinen. Aivan kyläyhteisön ydinalueen ulkopuolella tuotanto on kuitenkin käynnissä ympäri vuorokauden. Lövångerissa toimii yksi maailman johtavista rieskaleipomoista! Havumetsien sylissä, metsäaukealla sijaitsevassa leipomossa Maria Nilsson toivottaa meidät tervetulleiksi heleällä Norlannin murteella. Hän on koneinsinööri, joka työskenneltyään vuosia lääketeollisuuden palveluksessa Tukholmassa palasi kotiseudulleen pohjoiseen, missä hänestä tuli Lövångerin leipomon paikallisjohtaja. Hän kertoo, miten Lövångerin leipomo on kasvanut pienestä kunnan omistamasta leipomosta yhdeksi maailman johtavista rieskan valmistajista. Vuonna 1968 Lövångeriin perustettiin Nordbrödleipomo, jota tuettiin kuntavaroin. Kun kunnasta tuli myöhemmin osa Skellefteån suurkuntaa, uusi kunta ei halunnut harjoittaa leipomotoimintaa, vaan se myi leipomon silloiselle tuotantopäällikölle Paul Hallille. Vuonna 1975 aloitettiin rieskan valmistuksen koneellistaminen luvun lopussa yrityksessä oli neljä työntekijää. Kun siirryimme vuonna 2002 Fazer Leipomoiden omistukseen, yrityksessä oli 40 työntekijää ja sen liikevaihto oli yli neljä miljoonaa euroa. Nyt työntekijöitä on kaksinkertainen määrä ja liikevaihto on melkein kolminkertaistunut. Olemme yksi maailman johtavista rieskan valmistajista ja viemme leipää muun muassa Suomeen, Ranskaan, Espanjaan, Yhdysvaltoihin ja Australiaan. Ruotsissa Fazer on rieskamarkkinoiden kakkonen, Maria kuvailee. Laajentuminen tuonut työpaikkoja Laajentuvasta leipomosta on tullut alueen merkittävä työnantaja niin paikallisille kuin monille sellaisillekin ihmisille, jotka käyvät päivittäin töissä pienessä Lövångerissa. Alueella on asukkaita noin 700, heistä lähes sata on töissä leipomossa. Leipomon leipomomökissä tapaamme Martin Robertssonin, leipomon pienen myymälän myymäläpäällikön, joka tunnetaan paremmin iloisena leipurina. Myymälästä on tullut niin ohikulkijoiden kuin leipomohenkilöstönkin kohtauspaikka. Martin Robertsson on syntyperäinen lövångerilainen, joka tuli leipomolle kymmenen vuotta sitten sydänkohtauksesta selvittyään ja ilman myyntikokemusta. Hän viihtyy leipomolla kuin kala vedessä. Minusta tuntuu, että olen todellakin löytänyt paik- kani elämässä. Työssä on mukavaa. Olen oma itseni ja myyn leipää, hän sanoo leveä Alueella on hymy huulillaan. asukkaita noin 700, Pehr Bodén on yksi nuorista paikallisasukkaista, joka on saanut töitä Lövån- heistä lähes sata on töissä leipomossa. gerin leipomolta. Pehr on juuri aloittanut iltavuoron ja valmistautuu työrupeamaan leipomon pakkasvarastossa. Pakkasessa tehdään töitä vain muutamia tunteja kerrallaan. Kunhan on pukeutunut oikein, pärjää vallan mainiosti, hän sanoo. Tuotantolinja 4 täyttää puolet vieressä sijaitsevasta suuresta tuotantohallista. Hallin nyt tyhjillään olevassa toisessa osassa otetaan lokakuussa käyttöön uusi tuotantolinja. Nykyisen tuotantolinjan koneet puuskuttavat; taikina kaadetaan hihnalle, sitä kaulitaan, stanssataan paloiksi, paistetaan, pakastetaan ja pakataan, yhteensä 64 metrin mittaisella matkalla. Angelica Jennerfors valvoo täällä työtä. Hän on työskennellyt Lövångerin leipomolla seitsemän vuotta ja pitää vuorotyön tuomasta vapaudesta. Angelican avomies on myös töissä leipomolla, hän on mekaanikko. Tuotantolinjalla Angelica poimii tarkasti pois taikinapyörylät, jotka ovat menneet kasaan leivän stanssausvaiheessa. Täällä työskentely on tehnyt minusta leivän suhteen vaativan, Angelica Jennerfors myöntää seistessään linjan vieressä. Leivän on oltava tuoretta, vanhaa leipää ei tee juuri mieli syödä. Sen ymmärtää. Vastaleivottu leipä maistuu taivaalliselta. 14 Yritysvastuuraportti 2006

15 Sosiaalinen vastuu Sosiaalinen vastuu Fazerilla hyvä työ maistuu Henkilöstö Osaaminen ja henkilöstön kehittäminen Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä luovassa ja innostavassa ilmapiirissä. Fazer-konsernin sosiaalista vastuuta kuvaavat henkilöstön hyvinvointi, työyhteisön kehittäminen, terveellisten elintapojen edistäminen sekä turvalliset tuotteet ja palvelut. Fazer-konsernissa työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä, joista työskenteli Suomessa ja Ruotsissa. Fazerin Suomen henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin vuonna 2006 noin koulutuspäivän verran. Fazer-konserni Suomi 2006 Suomi 2005 Suomi 2004 Ruotsi 2006 Ruotsi 2005 Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa (91,6 %) (91,7 %) (93,1 %) (91,4 %) (90,2 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 529 (8,4 %) 516 (8,3 %) 424 (6,9 %) 225 (8,6 %) 262 (9,8 %) Vakituisia tuotanto-/ravintolatyöntekijöitä (84,7 %) (84,6 %) (84,3 %) (71,8 %) (71,9 %) Vakituisia toimihenkilöitä 880 (15,3 %) 880 (15,4 %) 895 (15,7 %) 679 (28,2 %) 682 (28,1 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 77,9 % 79,5 % 79,4 % 62,9 % 65,0 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 22,1 % 20,5 % 20,6 % 37,1 % 35,0 % Keski-ikä 41,2 42,1 41,6 38,3 37,7 Fazer Amica Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa (95,6 %) (95,6 %) (95,8 %) (92,8 %) (90,5 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 181 (4,4 %) 178 (4,4 %) 165 (4,2 %) 131 (7,2 %) 183 (9,5 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 88,5 % 89,4 % 89,3 % 68,0 % 67,0 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 11,5 % 10,6 % 10,7 % 32,0 % 33,0 % Keski-ikä 41,8 41,8 41,5 40,2 39,7 Fazer Leipomot Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa (85,8) (85,9 %) (90 %) 392 (80,7 %) 365 (82,2 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 281 (14,2 %) 273 (14 %) 193 (10 %) 94 (19,3 %) 79 (17,8 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 52,7 % 52,4 % 52,3 % 52,9 % 64,4 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 47,3 % 47,6 % 47,7 % 47,1 % 35,6 % Keski-ikä 40,5 43,5 42,5 33,6 32,3 Candyking Henkilökunta Vakituisessa työsuhteessa 115 (63,5 %) 117 (65,7 %) 118 (66,3 %) 297 (81,8 %) 293 (82,1 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 66 (36,5 %) 61 (34,3 %) 60 (33,7 %) 66 (18,2 %) 64 (17,9 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 90,5 % 89,7 % 89,8 % 68,7 % 75,8 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 9,5 % 10,3 % 10,2 % 31,3 % 24,2 % Keski-ikä 35,8 35,5 34,5 33,6 32,3 Vuonna 2006 Fazer-konsernille laadittiin koko konsernin kattava henkilöstöstrategia. Työhön osallistuivat kaikkien maiden henkilöstövastaavat sekä suuri joukko esimiehiä. Tavoitteena oli luoda yhteinen näkemys konsernin kannalta merkittävimmistä haasteista henkilöstön suhteen tulevina vuosina. Suurimmat haasteet ovat luonteeltaan hyvin samantyyppisiä kaikissa toimintamaissamme. Suurin haaste kohdistuu lähivuosina ammattitaitoisen työvoiman saantiin. Kilpailu työvoimasta tulee kiristymään kaikilla toimialoillamme. Toinen suuri haaste on nykyisen työvoiman jaksaminen sekä hyvinvointi. Ensimmäiseen haasteeseen tullaan vastaamaan toimenpiteillä, joilla on tarkoitus vahvistaa entisestäänkin vahvaa Fazerin työnantajakuvaa, kehittää rekrytoinnissa käytettäviä työkaluja sekä tuoda esiin Fazer-konsernin mahdollisuuksia tarjota haasteellisia työtehtäviä. Jälkimmäiseen haasteeseen vastataan toimialoittain Yritysvastuuraportti

16 Sosiaalinen vastuu suunniteltavilla toimenpiteillä ja kehitysohjelmilla, joilla tähdätään mm. hyvinvoinnin lisäämiseen, sairauspoissaolojen vähentämiseen, johtamisen kehittämiseen ja niin edelleen. Vuonna 2006 Fazer-konsernissa laadittiin kirjanen FazerWay - Toimintatapamme, joka jalkautettiin koko henkilöstölle vuoden 2007 puolella. Kirjanen kertoo, mitä Fazer on: mitä teemme, mihin pyrimme ja kuinka työskentelemme yhdessä. Se myös selittää, mitä strategia, missio, visio, arvot, johtajuus ja yhteiset toimintatapamme tarkoittavat sekä konkretisoi kuvin ja käytännön esimerkein, kuinka nämä kuuluvat jokaisen fazerilaisen päivittäiseen työhön. Käytännöllisten tarinoiden avulla lukija herätetään pohtimaan omaa rooliaan yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Julkaisu toimii myös uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalina ja esittelee Fazeria potentiaalisille työntekijöille. Se on julkaistu kaikissa yhdeksässä Fazerin toimintamaassa kunkin maan omalla kielellä. Fazer Amica Suomi Fazer Amicalla työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 448 henkilöllä. Työsuhde päättyi 503 henkilöltä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 13,0 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 64 prosenttia. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli 65. Eläkkeelle jäämisen johdosta päättyi 45 henkilön työsuhde. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 83,3 prosenttia oli naisia. Työsuhteensa päättäneistä 23,3 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 55,5 prosenttia vuotiaita ja 21,2 prosenttia yli 50-vuotiaita. Koulutuspäiviä vuonna 2006 oli 8 000, keskimäärin tämä merkitsee 1,3 koulutuspäivää henkilöä kohden. Fazer Amica Ruotsi Ruotsissa Fazer Amicalla työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 313 henkilöllä. Työsuhde päättyi 343 henkilöltä. 16 Yritysvastuuraportti 2006 Antalet medarbetare Fazer Amican henkilöstömäärän kehitys Suomessa Fazer Amican vakituisten työntekijöiden ikärakenne Suomessa Yli 50 v 27 % Fazer Amican vakituisten työntekijöiden ikärakenne Ruotsissa Yli 50 v 24 % Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 18,8 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 63 prosenttia. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli yhteensä 41. Eläkkeelle jäämisen (tai kuolemantapauksen) johdosta päättyi 19 henkilön työsuhde. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 61 prosenttia oli naisia. Työsuhteensa päättäneistä 22 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 62 prosenttia vuotiaita ja 15 prosenttia v 58 % v 57 % Alle 30 v 15 % Alle 30 v 19 % 2006 yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 6,4 vuotta. Fazer Amica Ruotsi on työllistänyt noin 200 henkilöä niin sanotulla palkkatuella. Valtio myöntää palkkatukea työllistettäessä pitkäaikaistyöttömiä tai fyysisesti tai henkisesti vajaakuntoisia henkilöitä. Koulutuspäiviä oli vuonna , keskimäärin tämä merkitsee 0,8 koulutuspäivää henkilöä kohden. Henkilöstön kehittämisen kokonaiskustannus oli 7,5 miljoonaa kruunua eli noin 0,8 miljoonaa euroa.

17 Sosiaalinen vastuu Fazer Leipomot Suomi Fazer Leipomoilla työskenteli vuoden 2006 lopussa henkilöä, heistä naisia oli 59,2 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 40,5 vuotta. Koulutuspäiviä vuonna 2006 oli noin eli keskimäärin yksi koulutuspäivä henkilöä kohden. Fazer Leipomot on ollut Suomessa kehittämässä leipomoteollisuuden ammattitutkintoa. Fazerin Ulvilan ja Vantaan leipomot ovat olleet edelläkävijöitä suunniteltaessa ja kehitettäessä ammattitutkintoon johtavaa kaksivuotista koulutusta sellaiseksi, että sen sisältö vastaa nykyajan leipomoteollisuuden tarpeita. Fazer Leipomot Ruotsi Fazer Leipomoilla työskenteli vuoden 2006 lopussa 486 henkilöä. Vakituisista työntekijöistä naisia oli 52,9 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 33,6 vuotta. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 29 henkilöllä ja päättyi 45 henkilöltä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 10,6 prosenttia. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 73 prosenttia. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli yhteensä 7. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 77 prosenttia oli miehiä. Työsuhteensa päättäneistä 33 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 56 prosenttia vuotiaita ja 11 prosenttia yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 5,9 vuotta. Antalet medarbetare Fazer Leipomoiden henkilöstömäärän kehitys Suomessa Fazer Leipomoiden vakinaisten työntekijöiden ikärakenne Suomessa Yli 50 v 28 % Fazer Leipomoiden vakituisten työntekijöiden ikärakenne Ruotsissa Yli 50 v 15 % v 46 % Alle 30 v 26 % Alle 30 v 32 % v 53 % Yritysvastuuraportti

18 Sosiaalinen vastuu Candyking Suomi Candykingillä työskenteli vuoden 2006 lopussa 181 henkilöä (178 vuonna 2005). Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 115 henkilöä (63,5 % koko henkilöstöstä). Vakituisista työntekijöistä naisia oli 90,5 prosenttia. Henkilöstön keskiikä on 35,8 vuotta. Candyking Ruotsi Candykingillä (Karamellkungen) työskenteli vuoden 2006 lopussa 363 henkilöä (357 vuonna 2005). Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 297 henkilöä (81,8 %). Vakituisista työntekijöistä naisia oli 68,7 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä on 33,6 vuotta. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2006 aikana 75 henkilöllä. Työsuhde päättyi 42 henkilöltä. Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 12 prosenttia henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen, 69 prosenttia. Eläkkeelle jäämisen tai kuolemantapauksen johdosta päättyi 6 henkilön työsuhde. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 69 prosenttia oli naisia. Työsuhteensa päättäneistä 60 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 38 prosenttia vuotiaita ja 2 prosenttia yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 4,7 vuotta. Candykingin vakituisten työntekijöiden ikärakenne Suomessa Yli 50 v 16 % Candykingin vakituisten työntekijöiden ikärakenne Ruotsissa Yli 50 v 6 % v 51 % v 58 % Alle 30 v 33 % Alle 30 v 36 % 18 Yritysvastuuraportti 2006

19 Sosiaalinen vastuu Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja turvallisuus Työtapaturmat (kpl) Sairauspäiviä työtapaturmista Fazer Amica Suomi Fazer Amica Ruotsi 60 Fazer Leipomot Suomi Fazer Leipomot Ruotsi 15 0 Candyking Suomi Candyking Ruotsi 5 Fazer Suomi yhteensä Fazer Ruotsi yhteensä 80 Sairauspoissaolot yhteensä (% kokonaistyöajasta) Sairauspoissaolot yhteensä (pv) Fazer Amica Suomi 6,9 6,8 6, Fazer Amica Ruotsi 7,0 6, Fazer Leipomot Suomi 4,9 5,5 5, Fazer Leipomot Ruotsi 5,0 6, Candyking Suomi 0,5 0,4 0, Candyking Ruotsi 8,0 6, Fazer Suomi yhteensä 5,9 6,0 5, Fazer Ruotsi yhteensä 6,5 6, Fazer Suomi ja Ruotsi yhteensä 6,0 6, Fazerilla on eri tavoin, esimerkiksi työturvallisuuskartoituksin, pyritty vähentämään työtapaturmariskejä. Työtapaturmiksi kirjattuja tapahtumia vuonna 2006 oli Suomessa 547, joista vähintään yhden sairauspäivän aiheuttaneita vahinkoja oli 234. Yleisimmät vahingot Fazer Amicalla Suomessa olivat pienet haavat ja pinnalliset vammat sormissa ja Fazer Leipomoilla nyrjähdykset ja venähdykset muun muassa sormissa. Työmatkatapaturmia Fazerilla Suomessa tapahtui 100, joista 78 Fazer Amicalla. Työmatkatapaturmista sairauspäiviä aiheuttaneita vahinkoja oli 50 ja sairauspäiviä podettiin yhteensä Sairauspoissaolojen määrä laski 6,0 prosentista 5,85 prosenttiin. Se on vähemmän kuin elintarviketeollisuudessa keskimäärin (8,0 %), mutta enemmän kuin hotelli- ja ravintola-alan keskimääräiset sairaus- ja tapaturmapoissaolot (4,2 %) vuonna Fazer Amicalla sairauspoissaolot lisääntyvät hieman, Fazer Leipomoilla sairauspoissaolojen osuus työtunneista aleni hieman. Candykingillä sairauspoissaoloissa oli lievää lisäystä. Sairauspoissaoloilla on merkittävä vaikutus myös yrityksen taloudelliseen tulokseen. Työtyytyväisyys Fazer-konserni seuraa työtyytyväisyyttä säännöllisesti tehtävän henkilöstötutkimuksen avulla. Henkilöstötutkimuksen kokonaistyötyytyväisyysindeksi Fazer-konserni 65,5 64,9 64,5 Fazer Amica -toimiala 68,1 69,0 68,1 Fazer Amica Suomi 67,0 68,7 68,4 Fazer Amica Ruotsi 68,2 68,2 Fazer Leipomotoimiala 62,7 60,3 59,9 Fazer Leipomot Suomi 57,1 58,6 55,7 Fazer Leipomot Ruotsi 59,7 59,4 Candyking -toimiala 65,9 66,7 65,3 Candyking Suomi 64,1 65,1 59,3 Candyking Ruotsi 64,1 69,1 Normitaso Euroopassa 62,6 61,3 Yritysvastuuraportti

20 Sosiaalinen vastuu Vuoden 2006 henkilöstötutkimuksen mukaan Fazer-konsernin organisaatioympäristön vahvuuksia olivat: Työt on hyvin organisoitu ja päätöksenteon vastuualueet ovat selkeät Työ on tehokasta ja laadukasta Johtaminen ja esimiestyöskentely Tiedonkulku Työnantajakuva Kehittämisalueita koko konsernin tasolla ovat lähinnä: Työn sisällön kehittäminen ja työn stressaavuuden vähentäminen Yhteishenki Palkkatason kilpailukykyisyys Fazer-konsernin kokonaistasolla myönteiseen suuntaan ovat kehittyneet erityisesti: Henkilöstöä kuullaan päätöksenteossa aikaisempaa paremmin Huhuja on vähemmän Työskentely-ympäristöön kiinnitetään enemmän huomiota Työnantajakuva (taloudellinen menestys ja tulevaisuuden näkymät sekä varmuus työnantajana) Koko konsernin tasolla selvästi kielteiseen suuntaan ovat kehittyneet: Haitallista byrokratiaa koetaan aikaisempaa enemmän Itsenäisen päätöksenteon mahdollisuuksia vähemmän Näkemys halukkuudesta ottaa työstä henkilökohtaista vastuuta on vähenemään päin Työmotivaatio (työn sisältö, stressaavuus lisääntynyt ja viihtyvyys heikentynyt) Fazer Leipomot on selvittänyt Suomessa Vakuutusyhtiö Varman kehittämän työhyvinvoinnin arviointimenetelmän avulla muun muassa, kuinka työyhteisö ja johtaminen tukevat työilmapiiriä, vastaako osaamistaso työn vaatimuksia, onko henkilöstöllä motivaatiota toiminnan kehittämiseen, kuinka työ ja yksityiselämä sovitetaan yhteen sekä kuinka työpaikalla tuetaan työssä jaksamista. Fazer Leipomoiden keskiarvo työhyvinvointiarvioinnissa pysyi vuonna 2006 edellisen vuoden tasolla ja oli 8- (asteikko 4 10). Fazer on suuri ja monipuolinen työnantaja, jonka henkilöstöllä on mahdollisuus edetä uusiin työtehtäviin. Urakierron lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus tutustua konsernin sisällä yrityksen eri toimintoihin. Fazer Leipomoiden voimakkaan kansainvälistymisen myötä yhteisen yritysidentiteetin ja fazerilaisuuden tunteen jatkuva vahvistaminen on nähty yrityksessä tarpeelliseksi ja vuonna 2005 Fazer Leipomot käynnisti työntekijöiden vaihto-ohjelman EEP (Employee Exchange Program). Sen puitteissa työntekijöitä Venäjältä, Baltian maista ja Ruotsista on perehtynyt Fazer Leipomoiden toimintaan Suomessa ja suomalaisia työntekijöitä on ollut perehtymässä Fazerin muissa maissa toimiviin yksiköihin. Kaikki toimihenkilöt ja huomattava osa muun muassa ravintolatyöntekijöistä osallistuvat vähintään kerran vuodessa esimiehen kanssa kahden kesken käytävään kehityskeskusteluun, jossa he yhdessä käsittelevät alaisen tehtävää ja tavoitteita ja niissä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Fazer Amicalla ja Fazer Leipomoilla työntekijöillä on mahdollisuus opiskella ja suorittaa ammattitutkintoja työn ohessa. Fazer osallistuu yhteiskunnan järjestämään koulutukseen tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Mahdollisten yt-neuvotteluiden minimipituus on sovittujen lakisääteisten käytäntöjen mukainen. Fazer pyrkii toimimaan työntekijöitään kohtaan vastuullisesti mahdollisissa irtisanomistilanteissa, jotka pääsääntöisesti johtuvat tuotannollis-taloudellisista syistä, kuten ravintolasopimuksen päättymisestä kilpailutuksen myötä. Henkilöstölle viestitään ajankohtaisista asioista, yrityksestä ja sen erilaisista toimintatavoista intranetin, viikkoviestien, kuukausipalaverien ja tiedotustilaisuuksien avulla. Muita tiedonvälityskanavia ovat lisäksi konsernin kaikissa toimintamaissa ilmestyvä yhteinen henkilöstölehti Fazer Way, Fazer Amica Suomen henkilöstölehti Fazer Makua, Fazer Amica Ruotsin henkilöstölehti Fazer Smak sekä Fazer Leipomot Suomen henkilöstölehti Leipäviesti. Fazer on järjestänyt kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden työterveyshuoltoon. Työterveyshuoltopalvelut ostetaan pääsääntöisesti paikallisilta yhteistyökumppaneilta. Fazer edistää työntekijöidensä liikunta- ja harrastustoimintaa tukemalla Suomen vanhimman työpaikkaurheiluseuran, Urheiluseura Kafa ry:n toimintaa. Kafa järjestää useiden eri jaostojensa kautta monipuolisia harrastemahdollisuuksia eri puolella Suomea. Fazer tukee työntekijöidensä liikuntaharrastamista myös liikuntaseteleiden muodossa. Työyhteisön kehittäminen Tasa-arvo Fazer Amicalla noudatetaan tasa-arvosuunnitelmaa, jonka toteuttamisen osa-alueita ovat: Henkilöstöstrategia Johtaminen Työkykyisyyden ylläpitäminen Työturvallisuuden lisääminen Työhyvinvoinnin toteuttaminen Fazer Leipomoilla tavoitteena on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa jokainen henkilö saa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun ja kaikilla on mahdollisuus osallistua omaa työtään koskevien asioiden päättämiseen. Palkitseminen Fazer pyrkii palkitsemisellaan ohjaamaan ihmisten työtä, innostamaan, motivoimaan ja saamaan ihmiset kehittämään omaa työtään. Palkitseminen jakautuu aineettomaan ja aineelliseen palkitsemiseen. Aineettomia palkitsemisen tapoja ovat muun muassa 20 Yritysvastuuraportti 2006

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Aspo Vuosikertomus 2009 Aspo Oyj PL 70, Lintulahdenkuja 10 00501 Helsinki Puhelin (09) 5211 Faksi (09) 521 4999 www.aspo.fi Aspo luottamuksen arvoinen Aspon vuosikertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

360 vuotta innovaatioita

360 vuotta innovaatioita Vuosikertomus 2008 2 Vuosikertomus 2008 360 vuotta innovaatioita Fiskars tarjoaa kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun kuluttajatuotteita, jotka ovat tunnettuja toiminnalli - suudestaan ja huippumuotoilustaan.

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

2 15 yhtiö Vuosi 2009 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fiskars maailmalla 6 Strategia 8 Vastuullisuus 12 Henkilöstö 14. 16 33 Liiketoiminta

2 15 yhtiö Vuosi 2009 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fiskars maailmalla 6 Strategia 8 Vastuullisuus 12 Henkilöstö 14. 16 33 Liiketoiminta vuosikertomus 2009 2 FISKARS Vuosikertomus 2009 2 15 yhtiö Vuosi 2009 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fiskars maailmalla 6 Strategia 8 Vastuullisuus 12 Henkilöstö 14 16 33 Liiketoiminta Home 18 Garden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot