Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005"

Transkriptio

1 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005

2 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5 Yritysvastuu Fazer-konsernin näkökulmasta...5 Yritysvastuupolitiikka...6 Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan...6 Johtamisen käytännöt...7 Sidosryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen...7 Vastuullisuus käytännössä...8 Yritysvastuun keskeiset tulokset ja tunnusluvut vuonna Yritysvastuun keskeiset kehityskohteet...8 Taloudellinen vastuu Fazer luo paikallista hyvinvointia...9 Kannattavuus ja kasvu...9 Onnistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa...10 Fazer-brändi...12 Paikallisuus...12 Sosiaalinen vastuu Fazerilla hyvä työ maistuu...14 Henkilöstö...14 Osaaminen ja henkilöstön kehittäminen...14 Henkilöstön hyvinvointi...16 Työyhteisön kehittäminen...17 Tuotteet...18 Vastuullinen hankintaketju...18 Turvalliset tuotteet ja palvelut...18 Hyvinvoinnin edistäminen...19 Ympäristövastuu Fazer edistää ympäristön hyvinvointia...23 Fazer-konsernin ympäristöpolitiikka...23 Merkittävimpien ympäristövaikutusten muodostuminen...23 Ympäristövaikutusten hallinta...23 GRI sisältövertailu puh Yritysvastuuraportti 2005

3 Konsernijohtajan katsaus Vastuu osa yrityskulttuuria Vastuullinen toimintatapa on aina kuulunut Fazer-konsernin perinteisiin ja on tärkeä osa Fazer-konsernin yrityskulttuuria. Haluamme toimia aktiivisesti ja näkyvästi osana yhteiskuntaa ja kantaa osamme vastuusta yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Painopistealueita yrityksemme vastuullisuudessa ovat toimintaedellytysten kehittäminen, oma henkilöstö, ympäristöstä huolehtiminen sekä turvallisten, maukkaiden ja terveellisten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen. Kannattava toiminta on perusedellytys kaikelle vastuulliselle liiketoiminnalle. Kasvua ja kehitystä Viime vuosina olemme kasvaneet sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Uusille toiminta-alueille laajentuminen luo uusia mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös uusia toiminnallisia haasteita. Yhteisten toiminta- ja seurantamallien sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentaminen luovat hyvät edellytykset yhdenmukaiselle toiminnalle. Osana integraatiota varmistamme, että Fazerkonsernin uusissa yksiköissä toimitaan hyvien ja eettisten toimintatapojen mukaisesti. Edellytämme vastuullista toimintaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Edelläkävijyyttä Visiomme on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Tämä edellyttää edelläkävijyyttä kaikessa toiminnassamme, niin laatu- ja ympäristöasioissa kuin sosiaalisen vastuun kantamisessa. Fazer Amica on ollut alansa edelläkävijä laatu- ja ympäristöasioissa. Fazer Amican toiminta on sertifioitu ensimmäisenä catering-alalla, vuonna 1996 laadun (ISO 9001) ja vuonna 1998 ympäristön (ISO 14001) osalta. Vuonna 2005 sertifikaatit laajenivat kattamaan kaikki Fazer Amica Suomen ravintolat ja toiminnot. Vuoden 2005 aikana onnistuimme jälleen kerran osoittamaan vahvuutemme suurten yritystapahtumien ravinto- lapalvelujen tarjoajana, kun vastasimme Helsingissä järjestetyissä yleisurheilun MM-kilpailuissa ravintolapalveluista. Saimme runsaasti kiitosta muun muassa ympäristöystävällisestä toiminnastamme. Kehitämme toimintatapojamme koko konsernissa siten, että voimme vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta koko toimitusketjussamme. Tästä hyvä esimerkki on Candykingissä vuonna 2005 kehitetty pahvinen kuljetuspakkaus. Sosiaalisen vastuun alueella pitkäaikainen toimintamme terveysvaikutteisten leipomotuotteiden kehityksessä taas tuotti hyvää tulosta: kehitimme aivan uudenlaisen paahtoleivän, Fazer Ruiskuitua sisältävän Ruistoastin, joka sittemmin valittiin Vuoden suomalaiseksi elintarvikkeeksi. Vuonna 2005 jatkoimme Ruis by Fazer -ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ruisleivän käyttöä ja siten edistää terveellisiä ruokailutottumuksia. Vastuuta ja hyvinvointia Panostuksemme osaamiseen ja koulutukseen on ollut hyödyksi muun muassa uudistaessamme organisaatioiden johtamismalleja. Vastaisuudessa työhyvinvoinnin ylläpito ja Fazer-konsernin pysyminen houkuttelevana työnantajana tulevat entistäkin tärkeämmiksi tekijöiksi. Vastuullinen liiketoiminta on aina kuulunut Fazer-konsernin toimintatapoihin. Tällä raportilla haluamme yhtenäisesti viestittää toimintatavoistamme kaikille sidosryhmillemme. Tulemme tulevina vuosina laajentamaan raportointia koskemaan maantieteellisesti koko Fazer-konsernin toimialuetta. Berndt Brunow Konsernijohtaja Yritysvastuuraportti

4 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus Tämä on Fazer-konsernin ensimmäinen yritysvastuuraportti. Se kuvaa Fazerkonsernin yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoitteenamme on kertoa sidosryhmille Fazer-konsernin toiminnasta yhteiskuntavastuun eri osa-alueilla. Tämä raportti täydentää Fazer-konsernin vuosikertomuksessa julkaistuja tietoja. Raportti noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n G3 vastuullisuuden raportointiohjeita Fazer-konsernin toimintojen kannalta olennaisin ja soveltuvin osin. Fazer-konsernin toimintaperiaatteisiin on aina kuulunut vastuu tuotteiden laadusta, henkilöstöstä ja ympäristöstä. Fazer-konsernin toimialat eri maissa ovat raportoineet tietyistä yritysvastuun osa-alueista. Yhteistä, koko yritysvastuun kattavaa raporttia Fazer-konserni ei ole aiemmin julkaissut. Raportin tunnusluvut käsittävät Fazer-konsernin Suomen toiminnot. Raportissa kuvatut johtamiskäytännöt sen sijaan kattavat koko konsernin toiminnot. Liikevaihdolla mitattuna Suomen toiminnot ovat noin puolet koko konsernin liiketoiminnasta. Koska liiketoiminta Suomen ulkopuolella toimii samoilla toimialoilla ja samoilla perusperiaatteilla kuin Suomessakin, pois jäävät tiedot eivät toisi esille mitään olennaista sen lisäksi, mitä tässä raportissa esitämme. Tulevaisuudessa tavoitteemme on laajentaa myös tunnuslukujen raportointi kattamaan kaikki Fazerin toimintamaat. Vuoden 2006 raporttiin pyrimme ottamaan mukaan ainakin Ruotsin toiminnot. Kehitämme raportin sisältöä jatkuvasti organisaation osaamisen ja tiedonkeruun kehittyessä. Raportin sisältämiä tietoja ei ole puolueettomasti varmennettu. Taloudelliset tunnusluvut ovat lakisääteisestä kirjanpidosta ja muut tiedot on sisäisesti varmennettu; toimialojen lähtötiedot ovat tiedon tuottajien varmistamat ja tiedot on yhdistetty konsernijohdossa. Raportissa kerromme niistä vastuullisuusasioista, jotka Fazer-konserni on määritellyt toiminnan ja sidosryhmien kiinnostuksen kannalta olennaisiksi. Olennaisuusarvioinnin on tehnyt yritysvastuutyöryhmä. Se on hyödyntänyt eri puolilta organisaatiota saatuja näkemyksiä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun merkittävimmistä näkökohdista Fazer-konsernin liiketoiminnassa. Raportti keskittyy kalenterivuoden 2005 tapahtumiin. Vertailuluvut ovat kahden edeltävän vuoden sijasta pääasiassa vain vuodelta 2004, sillä tietoja ei ole aiemmin kerätty tässä muodossa. Fazer-konserni tänään Fazer-konsernin missiona on tuottaa makuelämyksiä. Konserni sai alkunsa vuonna 1891, kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsinkiin. Liikeideana oli tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita ja ainutlaatuista palvelua. Konsepti osoittautui menestyksekkääksi. Yritys kasvoi ja kehittyi huomattavaksi teollisuus- ja palveluyritykseksi. Tänään Fazer-konsernilla on liiketoimintaa yhdeksässä maassa ja se tarjoaa ruokailupalveluita, leipomotuotteita ja makeisia. Makuelämykset houkuttelevassa ilmapiirissä yhdistettynä hyvään palveluun luovat kokonaisvaltaisen mielihyvää tuottavan elämyksen. Haluamme aina ylittää asiakkaiden odotukset. Fazer-konsernilla on kolme toimialaa: Fazer Amica, Fazer Leipomot ja Candyking. Fazerin tärkein osakkuusyhtiö on suklaa- ja makeisyritys Cloetta Fazer. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 986 miljoonaa euroa ja konsernissa työskenteli noin henkeä. Fazer Amica Fazer Amica vastaa henkilöstö- ja opiskelijaravintoloista sekä monien julkisten tilojen kahviloista ja ravintoloista. Toimiala tarjoaa myös catering- ja juhlapalvelua sekä koulujen, sairaaloiden ja palvelutalojen ateriapalveluja. Fazer Amicalla on yli ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Se on johtava sopimusruokailuyritys Pohjoismaissa ja Baltiassa. Fazer Leipomot Fazer Leipomot on yksi johtavista leipomoyrityksistä Itämeren alueella. Leipiä ja leivonnaisia valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Fazerin lisäksi brändejämme ovat Oululainen, Hlebnyi Dom, Zvjozdnyi, Häää, Druva ja Gardesis. Leipomotuotteita viedään yli 15 maahan. Candyking Candyking on irtomakeismyynnin kokonaiskonsepti päivittäistavarakaupoille, elokuvateattereille, huvipuistoille ja huoltoasemille. Kuluttaja voi itse koota monipuolisesta valikoimasta mieleisensä tuotteet makeispussiinsa. Candyking on edelläkävijä ja markkinajohtaja Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Baltiassa. Ruotsissa Candyking toimii nimellä Karamellkungen. Yritysvastuuraportti

5 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet Missio Missiomme on tarjota makuelämyksiä. Visio Tavoitteemme on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Arvot Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeet ovat toimintamme perusta. Haluamme tarjota heille erinomaista palvelua ja pyrimme aina ylittämään asiakkaidemme odotukset. Laadukkuus Korkea laatutaso on tavoitteena kaikessa toiminnassamme, niin tuotteissa kuin palveluissa. Tämä innostaa meitä työ- ja toimintatapojemme jatkuvaan kehittämiseen. Yhteistyö Vahva yhteishenki on toimintamme perusta ja tiimityö mahdollistaa huippusuoritukset. Asiakkaidemme luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen onnistuu hyvän yhteistyön avulla. Yritysvastuu Fazer-konsernin näkökulmasta Taloudellinen Fazer luo paikallista hyvinvointia Kannattava kasvu Onnistumme yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Paikallisuus Fazer-konsernin yritysvastuu Sosiaalinen Fazerilla hyvä työ maistuu Henkilöstön hyvinvointi Työyhteisön kehittäminen Hyvinvoinnin edistäminen Turvalliset tuotteet ja palvelut Ympäristö Fazer tukee ympäristön hyvinvointia Ympäristövaikutusten hallinta Liiketoiminnan kehittäminen ympäristön huomioiden Missio Visio Arvot Strategia Brändi Yritysvastuuta kutsutaan myös termeillä yhteiskuntavastuu tai vastuullinen liiketoiminta. Sen tavoitteena on taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun näkökulmien huomioiminen liiketoiminnassa ja johtamisessa. Yritysvastuuseen liittyvät tiedot ovat osa johtamista. Sen lisäksi ne kiinnostavat yrityksen eri sidosryhmiä. Elintarvikkeiden kuluttajille on tärkeää, että tuotteet ovat turvallisia käyttää. Tuoteturvallisuus onkin esimerkki vastuullisen toimintatavan viemisestä käytännön tasolle osaksi Fazerin normaalia päivittäistä toimintaa. Fazer-konsernin toimialoilla ja elintarvikealalla yleensäkin yhteiskuntavastuuseen keskeisesti liittyviä ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa liiketoiminnan kansainvälistyminen, päivittäistavarakaupan ketjuuntuminen, verkostotalouden yleistymisen myötä yhä tiiviimpi yhteistyö raaka-aineiden ja palveluiden toimittajien kanssa, osaavan työvoiman saatavuus, ravintolapalveluiden jatkuva kilpailuttaminen sekä vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen ja muihin ympäristövaikutuksiin. Fazer-konsernin kansainvälinen toiminta on viime vuosina kasvanut nopeasti. Sen seurauksena olemme johtamismalleja kehittäessämme pyrkineet ottamaan huomioon erilaiset kulttuurit ja kansalliset erityispiirteet. Panostamme jatkuvasti johtamisen ja osaamisen kehittämiseen. Tästä esimerkkejä ovat Yritysvastuuraportti

6 mittava Fazer Way -esimiesvalmennusohjelma sekä kansainvälinen työntekijöiden vaihto-ohjelma EEP. Asiakkaiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien kansainvälistyminen tuo haasteiden lisäksi runsaasti uusia mahdollisuuksia muun muassa uusien toimintatapojen ja yhteisten järjestelmien kehittämiseen. Yhä kiristyvä kilpailu sekä kauppaketjujen keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin tekevät hintakilpailukyvystä huolehtimisen entistä tärkeämmäksi. Fazer-konserni pyrkii vastaamaan haasteisiin kehittämällä toimintansa tehokkuutta ja taloudellisuutta. Panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen haluamme tuoda markkinoille tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa kuluttajille ja asiakkaille. Yhteistyö on yksi Fazerin arvoista. Aktiivinen yhteistyö merkittävimpien tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa on tärkeää etsittäessä ja toteutettaessa kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Työvoimavaltaisilla aloilla toimivalle Fazer-konsernille osaava työvoima on tärkeä kilpailutekijä. Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka ja siten varmistaa työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa. Tähän pyrimme panostamalla koulutuksen lisäksi jatkuvasti muun muassa henkilöstön hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen. Henkilöstöravintolapalveluiden jatkuva kilpailuttaminen on suuri haaste Fazer Amicalle. Mikäli kilpailutuksen seurauksena ravintolasopimus siirtyy toisen yrityksen vastuulle, vaativa tehtävämme on löytää omalle ravintolahenkilökunnallemme korvaava työpaikka lähiseudulta Fazer-konsernin piiristä. Fazer pyrkii toimimaan vastuullisesti myös sellaisissa tilanteissa, joissa työpaikkaa ei kaikille löydy. Fazer on tietoinen ilmastonmuutoksen ympäristölle aiheuttamasta uhasta. Fazer pyrkii omalla toiminnallaan ilmastonmuutosta aiheuttavien tekijöiden ja muiden ympäristövaikutusten hallintaan muun muassa tehostamalla energian käyttöä, käyttämällä luonnonvaroja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti, ehkäisemällä hävikin ja jätteen syntymistä sekä vähentämällä kuljetusten ympäristövaikutuksia. Yritysvastuupolitiikka Yrityksen perustaja Karl Fazer tunsi vastuuta ympäristöstä, luonnosta ja laadusta. Olemme aina vaalineet näitä perinteitä ja kehittäneet niitä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Työyhteisönä ja yksilönä toimimme rehellisesti ja noudatamme hyviä eettisiä periaatteita. Vastuullinen toimintamme luo jatkuvuuden turvaavan vakaan perustan kannattavalle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa. Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Kaiken toiminnan perusta on taloudellisesti kannattava liiketoiminta, jonka kautta edistämme paikallista hyvinvointia. Henkilöstö Fazerilla hyvä työ maistuu. Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä luovassa ja innostavassa ilmapiirissä. Pyrimme luomaan tasa-arvoisen, monimuotoisen, oikeudenmukaisen, turvallisen ja avoimen työyhteisön. Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä säännöllisesti ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää toimintatapojamme ja työympäristöämme. Erilaisten koulutusohjelmien kautta luomme henkilöstöllemme mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Avoimen, oikea-aikaisen ja rehellisen viestinnän avulla lisäämme henkilöstön sitoutumista, suorituskykyä ja motivaatiota. Maukkaita, turvallisia ja monipuolisia tuotteita Monipuolisella tuotevalikoimalla luomme kuluttajille mielihyvää tuottavia makuelämyksiä. Haluamme toiminnallamme ja tuotteillamme suunnata ihmisten huomion omaan hyvinvointiinsa ja monipuoliseen ruokavalioon. Seuraamme jatkuvasti ravitsemusalan tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja osallistumme lukuisiin ravitsemukseen liittyviin tutkimusprojekteihin. Tätä tietoa ja kokemusta hyödynnämme kehittäessämme tuotteitamme ja prosessejamme sekä valitessamme raaka-aineitamme ja palvelujamme. Ympäristö Fazer edistää ympäristön hyvinvointia. Haluamme täyttää puhtaan ja turvallisen elintarviketuotannon vaatimukset ja toimia asiakkaiden, kuluttajien ja yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti sekä huomioida ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme. Tunnistamme merkittävimmät vaikutuksemme ympäristöön ja tavoitteemme on käyttää laadukkaita ja elinympäristöä vähän kuormittavia raaka-aineita, pakkauksia sekä toimintatapoja näiden vaikutusten hallitsemiseksi. Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan Fazer-konsernin yritysvastuun lähtökohtia ovat taloudellisen kannattavuuden turvaaminen, henkilöstön hyvinvointi sekä ympäristövaikutusten hallinta. Hyvä taloudellinen tulos luo mahdollisuuden panostaa henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Hyvät tulokset ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla puolestaan tukevat hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamista. Sosiaalisen vastuun alueella perustekijöitä ovat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, työyhteisön kehittäminen, vastuullinen hankintatoiminta, tuoteturvallisuus sekä monipuolisten, makuelämyksiä tuottavien elintarvikkeiden tarjoaminen asiakkaille ja kuluttajille. Ympäristövastuun perustekijöitä ovat energian kulutus sekä raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen. Yritysvastuuraportti

7 Johtamisen käytännöt Hallinnointiperiaatteet muodostavat perustan Fazerin johtamiselle. Päivittäistä työtä ohjaavat Fazerin arvot ja yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet. Fazer-konserni noudattaa liiketoiminnassaan voimassa olevia lakeja ja eettisiä periaatteita. Oy Karl Fazer Ab:n yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Hallinnointiperiaatteet on esitetty Fazerkonsernin vuosikertomuksessa. Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen on osa Fazer-konsernin normaalia johtamista ja siitä vastaa toimitusjohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa. Yritysvastuuta koordinoi konsernitasolla yritysvastuutyöryhmä, joka koostuu konsernin ja toimialojen asiantuntijoista. Yritysvastuutyöryhmän puheenjohtajana toimii konsernin viestintäjohtaja. Hän myös vastaa yritysvastuun raportoinnista konsernitasolla. Yritysvastuun raportointia kehitetään GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Fazer-konsernissa noudatetaan muun muassa seuraavia hallintokäytäntöjä ja toimintaperiaatteita: Missio, visio, arvot Brändistrategia Hallinnointiperiaatteet Henkilöstöpolitiikka Kriisinhallintaohjeet Laatupolitiikka Ohjeisto kilpailulainsäädännön noudattamisesta Ostotoiminnan ohjeet Projektihallinnan ohjeet Ravitsemuspolitiikka Rahoituspolitiikka Riskienhallintapolitiikka Sponsoroinnin toimintaohje Tasa-arvosuunnitelma Viestintäpolitiikka Ympäristöpolitiikka Yritysvastuupolitiikka Sidosryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen Vuoden 2006 aikana Fazer on toteuttanut konsernin Suomen toiminnot kattavan yritysvastuun kehitysprosessin. Prosessin aikana olemme haastatelleet asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota sekä pitäneet workshopin, jossa asiantuntijat kaikilta toimialoilta miettivät yhdessä, mitkä asiat yritysvastuussa ovat Fazer-konsernin ja sen sidosryhmien kannalta merkittävimmät. Asiantuntijahaastatteluissa ja pienemmissä työryhmissä tarkensimme sidosryhmien odotuksia ja mietimme, miten seuraamme näiden odotusten toteutumista. Fazer Leipomot on mukana Maa- ja elintarviketeollisuuden tutkimuskeskus MTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen vetämässä Vastuullinen ruoka mitä se on? selvityshankkeessa. Fazerin osalta tutkimuksessa selvitetään ruisleivän vastuullisuutta: Mitä ruisleivän vastuullisuus on, miten eri sidosryhmät vastuullisuuden kokevat ja miten vastuullisuus pystytään kytkemään tuotteeseen. Lisätietoja tästä hankkeesta löytyy osoitteessa Sidosryhmien merkittävimpiä odotuksia Omistajat Kannattavuus, kasvu, pääoman, riskien ja brändin hallinta Henkilöstö Työtyytyväisyys: Työn mielekkyys, kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet, tasa-arvoinen työyhteisö, turvattu toimeentulo Asiakkaat Jatkuvuus: Kannattavan yhteistyön jatkuvuus, kustannustehokkuus Laatuketju ja tuoteturvallisuus: Makuelämykset, tuoteinformaatiot ja niiden mukaiset tuotteet, tieto alkuperästä, vastuullinen hankintaketju, asiakastyytyväisyys Ympäristö: Säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Kuluttajat Maukkaat ja laadukkaat tuotteet Laatuketju ja tuoteturvallisuus: Makuelämykset, tuoteinformaatiot ja niiden mukaiset tuotteet, tieto alkuperästä, vastuullinen hankintaketju Ravitsemus: Terveelliset ja monipuoliset tuotteet Tavaroiden ja palvelujen toimittajat Jatkuvuus: Luotettava yhteistyökumppani, liiketoiminnan kasvu Viranomaiset ja Eettisyys: Lainsäädännön ja hyvien eettisten periaatteiden noudattaminen yhteiskunta Ravitsemus: Terveelliset tuotteet Ympäristö: Säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Paikallisuus: Työpaikat ja verotulot laajalti Järjestöt Ympäristö: Säädösten mukainen toiminta, toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi Media Avoimuus: Avoin, luotettava ja nopea viestintä Yritysvastuuraportti

8 Vastuullisuus käytännössä Yhteiskunta Noudatamme voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Työyhteisönä ja yksilönä toimimme rehellisesti ja noudatamme hyviä eettisiä periaatteita. Fazer-konserni tukee ja kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa kirjattuja pääperiaatteita sekä tunnustaa kansainvälisen työjärjestö ILO:n julistukset työntekijöiden perusoikeuksista ja pyrkii omalla toiminnallaan edistämään niitä omassa toimintayhteisössään ja -ympäristössään. Henkilöstö Pyrimme kehittämään Fazer-konsernia haluttuna työnantajana sekä tasa-arvoisena, oikeudenmukaisena, turvallisena ja avoimena työpaikkana, jossa osaamista arvostetaan ja itsensä kehittämiseen kannustetaan. Asiakas ja yhteistyökumppani Toimimme pitkäjänteisesti ja rehellisesti, pidämme lupauksemme, emme anna emmekä vastaanota rahallisia tai muita etuja kaupanteon edistämiseksi. Kuluttaja Tuotteemme ovat haluttuja ja turvallisia käyttää. Pyrimme siihen, että tuotteidemme ja toimintamme laatua arvostetaan nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristö Huomioimme ympäristönäkökohdat tehdessämme hankinta- ja muita päätöksiä. Yritysvastuun keskeiset tulokset ja tunnusluvut vuonna 2005 Taloudellinen vastuu Konsernin liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 986,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 38,2 miljoonaa euroa. Fazer-konserni työllisti suoraan lähes henkeä. Lanseerasimme uuden yhtenäisen yritysidentiteetin. Teimme merkittäviä investointeja; konsernin bruttoinvestoinnit olivat 13 prosenttia liikevaihdosta. Sosiaalinen vastuu Fazer-konsernin henkilöstötutkimuksessa työtyytyväisyyden kokonaisindeksi oli 64,9. Tutkimukseen vastasi 72,7 prosenttia henkilöstöstä. Tutkimus osoittaa, että Fazer-konsernissa henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys kasvavat jatkuvasti. Sairauspoissaolot olivat 6,0 prosenttia kokonaistyöajasta. Fazer Amica ja Fazer Leipomot uusivat tasa-arvosuunnitelmansa. Työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolot vähenivät. Fazer Leipomot jatkoi terveellisten tuotteiden kehittämistä ja lanseerasi ensimmäisen tuotteen, johon on lisätty ruiskuitua. Fazer Leipomot järjesti henkilöstölleen Ruis by Fazer -terveystapahtuman. Siihen osallistui yli 900 henkeä ja se oli mukana Vuoden henkilöstöteko kilpailun finaalissa. Ympäristövastuu Saimme erinomaisen palautteen yleisurheilun Helsingin MM-kilpailuissa ravintolapalveluiden ympäristöasioiden hoitamisesta. Fazer Leipomoiden energiankulutus laski 4,3 prosenttia ja oli 1,78 MWh/ tuotettu tonni. Kulutus on selkeästi pienempi kuin edellisen vuoden 1,85 MWh/tuotettu tonni. Candyking käynnisti pilottiprojektin pahvisten kuljetuspakkausten käyttöön ottamiseksi. Yritysvastuun keskeiset kehityskohteet Keskeisiä kehityskohteitamme ovat yritysvastuuraportoinnin laajentaminen käsittämään Suomen lisäksi muut Fazerkonsernin toimimaat sekä vastuullisten toimintatapojen ja raportoitavien tietojen keruun kehittäminen. Taloudellinen vastuu Konsernin kannattavuuden parantaminen. Sosiaalinen vastuu Työskentelytapojen ja -olosuhteiden kehittäminen työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Ympäristövastuu Fazer Amica: Ympäristövaikutusten seurantaan osallistuvien ravintoloiden määrän lisääminen. Fazer Leipomot: Sekajätteen ja eläinravinnon määrän sekä energian kulutuksen vähentäminen. Yritysvastuuraportti

9 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Fazer luo paikallista hyvinvointia Fazerilla taloudellinen vastuu merkitsee toisaalta koko vastuullisen toiminnan perustaa, toisaalta kykyä tuottaa taloudellista hyvinvointia keskeisille sidosryhmille. Fazerin strategisiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa kannattava kasvu ja yhteinen identiteetti. Ne ovat myös keskeinen osa taloudellista vastuuta. Vastuullinen toiminta edesauttaa arvostetun Fazer-brändin jatkuvaa kehittämistä ja tukee siten liiketoiminnan kannattavuutta. Kannattavuus ja kasvu Fazer-konserni toimii pitkäjänteisesti ja pyrkii kasvamaan kannattavasti. Vuonna 2005 Fazer-konsernin taloudellinen kehitys oli pääosin myönteistä. Konsernin liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 986,3 miljoonaa euroa, mutta tulos ei vastannut tavoitetta. Laadukkaat, vahvat brändituotteet ja erinomainen palvelu ovat pitkäjänteisen liiketoiminnan perusta. Näiden lisäksi jatkuva kehittyminen ja uudistuminen ovat tärkeitä jatkuvuuden edellytyksiä. Fazer-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2005 olivat 129,1 miljoonaa euroa (13 % liikevaihdosta), kun ne edellisenä vuonna olivat 55,7 miljoonaa euroa ja vuonna ,2 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitys on keskeisessä asemassa valmistautuessamme tulevaisuuden haasteisiin. Fazer Amican tärkeimpiä kehityskohteita ovat ravintolakonseptit sekä ruokalista- ja ateriasuunnittelu. Fazer Leipomot keskittyy nykyisten ja uusien tuotteiden kehittämisen lisäksi perustutkimukseen esimerkiksi rukiin terveysvaikutusten osalta. Fazer Amica kehitti vuonna 2005 Suomessa reseptiä (1 198 reseptiä vuonna 2004). Fazer Amica Suomen tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat vuonna 2005 noin 1,38 miljoonaa euroa (vuonna ,08 miljoonaa euroa). Fazer Leipomot lanseerasi Suomessa 55 uutta tuotetta (24 tuotetta vuonna 2004). Fazer Leipomoiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 1,71 miljoonaa euroa vuonna 2005 (1,46 miljoonaa euroa vuonna 2004). Liikevaihto Liikevaihto Suomen ulkopuolella ,3 842,7 873,3 916,3 986, ,0 364,1 397,0 436,3 501, Tilikauden voitto Liikevaihto toimialoittain ,9 Candyking 12 % Fazer Amica 50 % 50 45, ,4 26,8 18, Fazer Leipomot 38 % Yritysvastuuraportti

10 Taloudellinen vastuu Onnistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa Rahavirtojen jakautuminen Asiakkaat Fazer 986 Me 916 Me Materiaalit ja palvelut 573 Me 534 Me Henkilöstö 348 Me 322Me Julkinen sektori, verot 13 Me 14 Me Omistajat 12 Me 27 Me Rahoittajat 3 Me 1 Me Hyöty sidosryhmille Fazer-konsernin henkilöstön määrä vuoden 2005 lopussa oli henkeä ( vuonna 2004). Suomessa henkilöstön määrä oli (6 119 vuoden 2004 lopussa). Fazer Amica ja Fazer Leipomot toimivat hyvin työvoimavaltaisilla aloilla ja henkilöstökulut 348,2 miljoonaa euroa (322,2 vuonna 2004) olivat 35 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Fazer-konsernilla oli vuonna 2005 noin tavaran- ja palveluntoimittajaa. Tuotteita ja palveluita ostettiin myytävien tuotteiden valmistukseen ja hankintaan 362 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi tehtiin niin sanottuja epäsuoria hankintoja 211 miljoonalla eurolla. Nämä liiketoiminnan muut kulut sisältävät muun muassa huolto-, kuljetus-, vuokra-, markkinointi-, matkustus-, energia- ja IT-kustannukset. Ostot Suomesta olivat yli 60 prosenttia konsernin kokonaisostoista. Joissakin kategorioissa, kuten liha- ja maitotuotteissa Fazer käytti Suomessa lähes yksinomaan kotimaisia tuotteita. Fazer-konsernilla on tuhansia asiakkaita, jotka myyvät tuotteitamme tai joille tarjoamme palvelujamme. Esimerkiksi Fazer Amicalla oli vuonna 2005 Suomessa noin 900 ruokailupalveluja tarjoavaa ravintolaa. Fazer on varmistanut kilpailuoikeudellisten asioiden saattamisen henkilökunnan tietoon laatimalla kilpailulainsäädännön mukaiset toimintaohjeet. Ohjeissa kerrotaan, millaisista asioista voi ja mistä ei voi keskustella ja sopia kilpailijoiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa tai eri järjestöissä. Asiakastyytyväisyys Fazer Amica tekee vuosittain kuluttajaasiakkaiden keskuudessa asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa kuluttajat arvioivat tuotteiden ja palvelun laatuun liittyviä ominaisuuksia. Vastaajamäärä näissä kyselyissä on vuosittain noin Päättäjäasiakkaiden parissa joka toinen vuosi toteutettavassa päättäjäkyselyssä asiakasyritysten avainasemassa olevat henkilöt ilmaisevat mielipiteensä Fazer Amican toiminnasta ja palveluista. Lisäksi Fazer Amica on mukana yrityskuvatutkimuksessa (TEP), jossa arvioidaan henkilöstöruokailutoimialaa. Mukana arvioinnissa ovat toimialan suurimmat yritykset. Fazer Amica on useana vuonna peräkkäin saanut tässä tutkimuksessa toimialan parhaan yleisarvosanan. Fazer Leipomot mittaa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti muun muassa vuosittaisella Päivittäistavarakaupan päättäjien palaute tavarantoimittajille -mittauksella (Taloustutkimus). Fazer Leipomoiden yleisarvosana vuonna 2005 oli 8,24, mikä oli selvästi parempi kuin edellisenä vuonna. Elintarviketoimialan keskiarvo oli 7,82 (asteikolla 4-10). Vuoden 2005 Suurkeittiötutkimuksessa Fazer Leipomot arvioitiin parhaaksi tavarantoimittajaksi. Lisäksi kuluttajapalvelu seuraa kuluttajien palautteita jatkuvasti. Candyking seuraa asiakastyytyväisyyttä asiakkaiden kanssa vuosittain käytävien kehityskeskustelujen avulla. Tutkimus Asteikko Fazer Amica Asiakastyytyväisyys 1 4 3,08 3,12 3,11 Päättäjäkysely 1 5 3,75 Kahvila- ja ravintolasektori 3,97 Julkinen sektori TEP ,94 7,87 7,85 Fazer Leipomot Päivittäistavarakaupan palaute ,24 8,05 7,90 Taloudellinen tukeminen Fazer-konserni määrittelee sponsorointistrategiassaan, miksi ja miten Fazerkonserni ja sen toimialat sponsoroivat. Strategiaan liittyvässä toimintaohjeessa on kuvaus sponsorointiprosessin vastuiden jakautumisesta. Sponsoroinnilla pyrimme kasvattamaan sidosryhmiemme sitoutuneisuutta yritykseemme, brändeihimme, tuotteisiimme ja palveluihimme. Tämä toteutuu sponsoroitavan kohteen ja sponsoroivan yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa, jonka avulla luodaan lisäarvoa kaikille osapuolille hyödyntämällä niitä myönteisiä tunteita, joita eri kokemukset, tilanteet ja paikat herättävät. Yhteisen yritysidentiteetin ja vahvan Fazer-brändin rakentaminen edellyttää, että toteutamme sponsorointitoimenpiteet yhdenmukaisesti. Noudattamalla yhteisiä toimintamalleja ja pääteemoja saavutamme parhaan tehokkuuden ja tuloksen. Kaikessa sponsoroinnissa noudatamme lisäksi yhteiskuntavastuullisia toimintatapoja ja kestävän kehityksen periaatteita. Sponsoroinnista erotettavien lahjoitusten sekä kannatusilmoitusten tavoitteena on viestiä hyvää työnantajamainetta, naapuruutta ja yrityskansalaisuutta eikä niistä odoteta vastapalveluita. Yritysvastuuraportti

11 Taloudellinen vastuu Puuteria ja ruisleipää Rukan alppikoulun nuoret lupaukset Vuonna 1995 Suomen Kuusamoon perustetun Rukan alppikoulun tarkoituksena on auttaa nuoria alppihiihtolupauksia kehittymään ja kasvamaan. Alppikoulun toiminta pohjautuu Kuusamon kaupungin, Suomen Hiihtoliiton ja Rukakeskus Oy:n yhteistyöhön. Rukan alppikoulun nuoret pääsevät laskemaan asiantuntevien valmentajien opastuksella, leireilemään Keski-Euroopassa kunnon lasketteluolosuhteissa sekä käymään Suomessa lukiota. Kuuluisin koulusta valmistunut laskija lienee huippualppinisti Kalle Palander, jonka isä toimii alppikoulussa valmentajana. Oppilaiden vanhempien muodostaman Rukan Alppihiihtoyhdistyksen puheenjohtajan Jouni Ruopan mukaan alppikouluun valitaan nuoria, jotka ovat motivoituneita. Pelkkä vanhempien innostus lajiin ei riitä. Tia-Maria Romar on tämän kevään abiturientteja, ja hänen lajejaan ovat pujottelu ja suurpujottelu. Romar näkee alppikoulun oman kehittymisensä edellytyksenä, sillä hänen kotikaupungistaan Vaasasta on vaikea lähteä tarpeeksi usein laskettelemaan haastaviin olosuhteisiin. Romar on harrastanut laskettelua kolmevuotiaasta lähtien ja kymmenvuotiaana hän aloitti kilpailemisen. Poismuutto kotoa yhdeksännen luokan jälkeen ei tuntunut pahalta, sillä Romar oli tutustunut alppikoulun nuoriin niin sanotussa ysitiimissä. Ysitiimin tarkoitus on valmentaa nuoria laskijoita alppikouluun; tiimiläiset asuvat kotonaan mutta leireilevät alppikoululaisten kanssa. Näin muutto varsinaiseen lukioon ja alppikouluun on helppo, kun ihmiset ja tavat ovat jo tuttuja. Myös Petteri Kantola ja Jessica Honkonen ovat tulleet alppikouluun ysitiimin kautta. Kantola on kotoisin Kuusamosta, ja hänelle koulu oli sikälikin luonteva valinta, että hän on tahkonnut Rukan rinteitä jo neljävuotiaasta. Honkonen taas on Espoon kasvatteja. Hän haki alppikouluun, jotta pystyisi harrastamaan rakastamaansa lajia toden teolla. Sekä Romar, Kantola että Honkonen ovat yhtä mieltä siitä, että alppikoulu on ollut huippujuttu. Täällä on Suomen parhaat puitteet alppihiihdon harjoittelemiseen, Honkonen sanoo. Kauempaa tulleet majailevat koulun asuntolassa. Jouni Ruoppa sanoo, että asuminen asuntolassa vaatii paljon sopeutumista, ja kiitteleekin nuoria hyvästä yhteishengestä. Romar kommentoikin, että juuri kiinteän yhteiselon ansiosta osasta koulutovereita on tullut erittäin hyviä ystäviä. Kaikki nuoret sanovat, että koulunkäynnin ja laskemisen yhdistäminen on rankkaa ja vaatii itsekuria. Leireily ja sen myötä syntyvät poissaolot tarkoittavat sitä, että itseopiskelulla on suuri merkitys kurssien suorittamisessa. Ruopan mukaan nuorten myöhemmän elämän kannalta on tärkeää, että kouluun tulevilla on hyvä motivaatio suorittaa myös lukio loppuun. Fazer toimii alppikoulun yhteistyökumppanina, ja opiskelijoiden mielestä siitä on ollut paljon hyötyä. Yhteistyö näkyy muun muassa siten, että Fazer toimittaa opiskelijoille tuoretta ruisleipää. Lisäksi nuorille on tarjottu asiantuntijatietoa oikean ravinnon merkityksestä urheilijoille. Ruoppa toteaa, että oikeanlaisen syöminen vaikuttaa jaksamiseen hyvin paljon, ja tätä pyritään viestimään nuorille niin teoriassa kuin käytännön keinoillakin. Nuoret ovatkin tottuneita ruisleivänsyöjiä, sillä leipää otetaan mukaan ulkomaanreissuillekin. Jos Fazerin leipä loppuu esimerkiksi leireillä kesken, nuoret purnaavat, Ruoppa naurahtaa. n Yritysvastuuraportti

12 Taloudellinen vastuu Fazer-brändi Fazer-tuotemerkki kuuluu Suomen arvostetuimpiin ja on hyvin tunnettu myös naapurimaissa. Fazerin tavoitteena on brändistrategian avulla kehittää Fazer-brändin arvostusta ja hyödyntää vahvan brändin tuomia mahdollisuuksia. Vastuullinen toiminta on osaltaan tukemassa brändin arvoa ja sitä myötä koko liiketoiminnan kannattavuutta. Fazer-konserni omistaa Fazer-brändin. Fazerin tärkeimmällä osakkuusyhtiöllä Cloetta Fazerilla on yksinoikeus käyttää Fazer-brändiä suklaa- ja sokerimakeistuotteissaan. Cloetta Fazer on julkaissut omat arvonsa ja toimintaohjeensa (Code of Conduct), jotka ovat linjassa Fazer-konsernin yritysvastuun kanssa. Paikallisuus Fazer-konserni työllistää Suomessa suoraan yli henkeä ja välillisesti laajan joukon ihmisiä muun muassa maatalouden, kuljetuksen, siivouksen, tekniikan, tukkukaupan ja elintarviketeollisuuden aloilla. Fazer Amica toimii Suomessa 90 paikkakunnalla ja Fazer Leipomot 11 paikkakunnalla. Lisäksi Fazer Leipomoilla ja Candykingillä on myyntihenkilöstöä eri puolilla Suomea. Maakunta Henkilöstö Fazerin maakunnassa maksamat palkat, Me (ilman sosiaalikuluja) Etelä-Karjala 213 5,17 Etelä-Pohjanmaa 93 2,10 Etelä-Savo 71 1,43 Itä-Uusimaa 52 1,06 Kainuu 31 0,60 Kanta-Häme 75 1,52 Keski-Pohjanmaa 30 0,57 Keski-Suomi 133 3,04 Kymenlaakso 99 2,01 Lappi 106 2,16 Pirkanmaa 321 6,56 Pohjanmaa 52 1,00 Pohjois-Karjala 115 2,34 Pohjois-Pohjanmaa 242 5,45 Pohjois-Savo 138 3,02 Päijät-Häme ,89 Satakunta 160 3,48 Uusimaa ,47 Varsinais-Suomi 263 5,97 Ahvenanmaa 0 0 Yhteensä ,87 Yritysvastuuraportti

13 Taloudellinen vastuu Fazer luo Lahdessa yhteistä hyvinvointia Fazerin toiminta kaikkialla on hyvin paikallista ja siksi Fazer osallistuu ympäröivien yhteisöjen kehittämiseen. On myös Fazerin etu, että paikkakunnat, joilla se toimii, säilyvät elinvoimaisina ja vireinä. Hyvä esimerkki tällaisesta alueesta on Lahden kaupunki Etelä-Suomessa. Fazer jatkaa Lahdessa Oululaisen kuulusta leipomosta vuonna 1909 alkaneita perinteitä. Oululainen tuli osaksi Fazeria vuonna Fazer on tänäänkin yksi kaupungin suurimmista työnantajista. Fazer Leipomoiden ja Fazer Myllyn kokonaisuus ja muut Fazerin yksiköt työllistävät Lahdessa noin 500 henkeä ja välilliset vaikutukset ovat moninkertaiset. Fazer ostaa viljan lisäksi myös monenlaisia palveluja ja pitää näin paikkakunnan pyöriä pyörimässä. Fazer tukee myös paikallista urheilu- ja nuorisotoimintaa sekä kulttuuria. Fazer tarjoaa alueen nuorille työharjoittelupaikkoja ja tekee yhteistyötä leipuriammattikoulun ja Lahden Muotoiluinstituutin kanssa. Uutta kasvua ja liiketoimintaa luodaan omin voimin sekä yhteistyössä muiden alueen yritysten kanssa osana Päijät-Hämeen Viljaklusteria. Innovatiivinen historia Lahden seudun valtteja ovat erinomainen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan. Kaupunki kasvoi aikoinaan Vesijärven rannalle keskeisten maa- ja vesireittien varrelle ja kaupungin asemaa risteyspaikkana vahvisti myöhemmin rakennettu rautatie. Fazer Leipomot Oy:n Lahden leipomo ja Fazer Mylly sijaitsevat Lahden keskustan tuntumassa Metsäkankaan alueella, Kärpäsenmäeksi nimetyllä paikalla. Siellä sijaitsivat Venäjän vallan aikana tsaarin armeijan varuskunta ja hevostallit. Nyt maisemaa hallitsevat Fazer Myllyn siilot, yksi Lahden maamerkeistä. Fazer Leipomoiden menestysreseptejä ovat olleet mainioiden tuotteiden lisäksi innovatiiviset ihmiset, joille omistajat ovat osanneet antaa arvoa ja toimintamahdollisuuksia, sanoo Fazer Myllyn johtaja Pekka Mäki-Reinikka (kuvassa). Vuosien varrella Lahdessa on keksitty paljonkin, muun muassa reikäleipäkone, revittyjen leipien valmistustekniikka ja jatkuvatoimiset ruistaikinantekokoneet. Ja lisää keksitään koko ajan, sillä Lahdessa toimii Fazer Leipomoiden teknologiakeskus. Esimerkkejä tämän päivän innovaatioista ovat Fazer Ruiskuitu ja monet vientiinkin menevät korkean teknologian leipomisen raaka-aineet. Viljaklusteri luo uutta Fazerilla on tärkeä rooli Päijät-Hämeen Viljaklusterissa, jonka muodostavat joukko alueen yrityksiä, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Lakes, maataloustuottajat sekä Lahden tiede-ja yrityspuisto. Viljaklusteri on yhteenliittymä, joka kehittää uutta liiketoimintaa ja ratkoo toimijoiden yhteisiä ongelmia. Se käynnistyi alun perin yritysten aloitteesta. Fazer oli mukana jo perustajajoukossa. Lakesin toimitusjohtaja Petri Mäkinen kiittelee Fazeria avoimesta ja tulevaisuuteen suuntautuvasta asenteesta. On todellista vastuullisuutta ymmärtää, että yhteiset hankkeet koituvat ensi vaiheessa useimmiten pienten toimijoiden eduksi, mutta hyödyttävät pitkällä aikavälillä myös suuria yrityksiä, jotka tarvitsevat alueellisia kumppaneita, Mäkinen sanoo. Viljaklusterin kahden vuoden toiminnan tuloksena on käynnistymässä ensimmäinen hanke. Se tähtää leipomoiden ja panimoiden tuotannossa syntyvien biosivujakeiden kaupalliseen hyödyntämiseen ympäristöystävällisellä tavalla. Luonto ja iloiset asiakkaat Ravintolapäällikkö Maarit Murto työskentelee Lahdessa Fazer Amican hoitamassa Telia-Soneran toimitalon henkilöstöravintolassa. Syntyperäinen lahtelainen voisi kuvitella välillä asuvansa muuallakin, mutta uskoo, että palaisi joka tapauksessa takaisin. Parasta Lahdessa on luonto ja vesi, hän sanoo. Vaikka Lahti on parhaiten tunnettu talviurheilusta, Maarit harrastaa veneilyä ja kesäistä rantaelämää. Lahdessa onkin mahdollista toteuttaa suomalainen unelma: omakotitalo järven rannalla keskellä kaupunkia. Maarit Murto on viihtynyt Fazer Amicalla jo 11 vuotta. Hän arvostaa työnantajaansa muun muassa siksi, että tarjolla on mahdollisuus vaihtaa toimipistettä. Pienessä kaupungissa ei uusien haasteiden löytäminen muuten olisi yhtä helppoa. Hän on työn ohessa kehittänyt ammattitaitoaan muun muassa suorittamalla Fazer Amican yrittäjätutkinnon. Ison talon leivissä pysyy perillä uusista tuulista. Ei pidä pysähtyä paikoilleen. Työn suola ovat myös mukavat työkaverit ja iloiset asiakkaat, hän tiivistää. n Yritysvastuuraportti

14 Sosiaalinen vastuu Sosiaalinen vastuu Fazerilla hyvä työ maistuu Henkilöstö Osaaminen ja henkilöstön kehittäminen Fazer haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä luovassa ja innostavassa ilmapiirissä. Fazer-konsernin sosiaalista vastuuta kuvaavat henkilöstön hyvinvointi, työyhteisön kehittäminen, terveellisten elintapojen edistäminen sekä turvalliset tuotteet ja palvelut. Fazer-konsernissa työskenteli vuoden 2005 lopussa henkeä, joista työskenteli Suomessa. Fazerin Suomen henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin vuonna 2005 noin koulutuspäivän verran. Erilaisia ammattitutkintoja vuonna 2005 suoritti 114 fazerilaista. Fazer-konserni Henkilökunta Suomessa Vakituisessa työsuhteessa (91,7 %) (93,1 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 516 (8,3 %) 424 (6,9 %) Vakituisia tuotanto-/ravintolatyöntekijöitä (84,6 %) (84,3 %) Vakituisia toimihenkilöitä 880 (15,4 %) 895 (15,7 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 79,5 % 79,4 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 20,5 % 20,6 % Keski-ikä 42,1 41,6 Fazer Amica Henkilökunta Suomessa Vakituisessa työsuhteessa (95,6 %) (95,8 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 178 (4,4 %) 165 (4,2 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 89,4 % 89,3 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 10,6 % 10,7 % Keski-ikä 41,8 41,5 Fazer Leipomot Henkilökunta Suomessa Vakituisessa työsuhteessa (85,9 %) (90,0 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 273 (14,1 %) 193 (10,0 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 52,4 % 52,3 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 47,6 % 47,7 % Keski-ikä 43,5 42,5 Candyking Henkilökunta Suomessa Vakituisessa työsuhteessa 117 (65,7 %) 118 (66,3 %) Määräaikaisessa työsuhteessa 61 (34,3 %) 60 (33,7 %) Naisia vakituisista työntekijöistä 89,7 % 89,8 % Miehiä vakituisista työntekijöistä 10,3 % 10,2 % Keski-ikä 35,5 34,5 Yritysvastuuraportti

15 Sosiaalinen vastuu Fazer Amica Fazer Amicassa työskenteli vuoden 2005 lopussa henkeä. Vakituinen työsuhde alkoi vuoden 2005 aikana 496 henkilöllä ja päättyi 410 henkilöltä eli vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 10,8 % henkilöstön kokonaismäärästä. Työsuhteen päättymisen yleisin syy oli työntekijän oma irtisanoutuminen (66 %). Tuotannollisista ja taloudellisista syistä päättyneitä työsuhteita oli 39 ja eläkkeelle jäi 39 henkeä. Päättyneet työsuhteet jakautuivat siten, että 80 prosenttia oli naisia, ja toisaalta 20 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 58 prosenttia vuotiaita ja 22 prosenttia yli 50-vuotiaita. Työsuhteen keskipituus kokemusvuosina on 11,8 vuotta. Koulutuspäiviä vuonna 2005 oli , keskimäärin kaksi koulutuspäivää henkilöä kohden. Henkilöstön kehittämisen kokonaiskustannus oli 1,7 miljoonaa euroa. Tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistui 103 henkeä. Tutkintosuorituksia oli 92, joista osatutkintoja 13. Henkilöstön koulutustausta Peruskoulu/ylioppilas 11 % Ammatillinen tutkinto 87 % Korkeakoulututkinto 2 % Henkilömäärä Henkilömäärä Fazer Amican henkilöstömäärän kehitys Fazer Amican vakituisten työntekijöiden ikärakenne 2004 ja Alle 20 v Yli 60 v Fazer Leipomot Fazer Leipomoissa työskenteli vuoden 2005 lopussa henkeä. Vakituisista työntekijöistä naisia oli 52,4 prosenttia ja kaikista työntekijöistä 58,9 prosenttia. Vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli 43,5 vuotta ja kaikkien työntekijöiden 39,7 vuotta. Koulutuspäiviä vuonna 2005 oli noin 1900, keskimäärin yksi koulutuspäivä henkeä kohden. Fazer Leipomot on ollut kehittämässä leipomoteollisuuden ammattitutkintoa. Fazerin Ulvilan ja Vantaan leipomot ovat olleet edelläkävijöitä suunniteltaessa ja kehitettäessä ammattitutkintoa sellaiseksi, että sen sisältö vastaa nykyajan leipomoteollisuuden tarpeita. Vuonna 2005 tutkintosuorituksia oli 22 (3 kpl vuonna 2004), joista teollisen leipurin tutkintoja 17. Fazer Leipomoiden Suomessa työskentelevästä henkilökunnasta noin 63 prosenttia oli järjestäytynyt ammattiliittoihin, pääasiassa Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:iin (51 %). Tilastoissa ovat mukana vain ne työntekijät, joiden ay-jäsenmaksu pidätetään palkasta. Henkilömäärä Henkilömäärä Fazer Leipomoiden henkilöstömäärän kehitys Fazer Leipomoiden vakituisten työntekijöiden ikärakenne 2004 ja Alle 20 v Yli 60 v Yritysvastuuraportti

16 Sosiaalinen vastuu Candyking Candykingissä työskenteli vuoden 2005 lopussa 178 henkeä (178 vuonna 2004). Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 117 henkeä (66 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 61 henkeä (34 %). Vakituisista työntekijöistä naisia oli 89,7 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä on 35,5 vuotta. Henkilömäärä Candykingin vakituisten työntekijöiden ikärakenne Alle 20 v Yli 60 v Henkilöstön hyvinvointi Työterveys ja turvallisuus Työtapaturmat (kpl) Sairauspäiviä työtapaturmista Fazer Amica Fazer Leipomot Candyking Fazer yhteensä Sairauspoissaolot yhteensä (%) Sairauspoissaolot yhteensä (pv) Fazer Amica 6,83 6, Fazer Leipomot 5,52 5, Candyking 0,4 0, Fazer yhteensä 6,0 5, Fazerilla on eri tavoin, esimerkiksi työturvallisuuskartoituksin, pyritty vähentämään työtapaturmariskejä. Työtapaturmien määrä pysyi vuonna 2005 edellisvuoden tasolla 0,10 tapaturmaa /työntekijä. Sairauspoissaolojen määrä nousi 5,8 prosentista 6,0 prosenttiin. Se on vähemmän kuin elintarviketeollisuudessa keskimäärin (8,0 %), mutta enemmän kuin hotelli- ja ravintola-alan keskimääräiset sairaus- ja tapaturmapoissaolot (4,2 %) vuonna Fazer Amicassa sairauspoissaolot lisääntyvät hieman, Fazer Leipomoissa sairauspoissaolojen osuus työtunneista pysyi suunnilleen ennallaan. Sairauspoissaoloilla on merkittävä vaikutus myös yrityksen taloudelliseen tulokseen, esimerkiksi vuonna 2005 Fazer Leipomot maksoi sairausajan palkkoja yli 1,8 miljoonan euron edestä. Työtyytyväisyys Fazer-konserni seuraa työtyytyväisyyttä säännöllisesti tehtävän henkilöstötutkimuksen avulla. Henkilöstötutkimuksen kokonaistyötyytyväisyysindeksi Fazer-konserni 64,9 64,5 Fazer Amica -toimiala 69,0 68,1 Fazer Amica Suomi 68,7 68,4 Fazer Leipomot -toimiala 60,3 59,9 Fazer Leipomot Suomi 58,6 55,7 Candyking-toimiala 66,7 65,3 Candyking Suomi 65,1 59,3 Normitaso Euroopassa 61,3 Yritysvastuuraportti

17 Sosiaalinen vastuu Vuoden 2005 henkilöstötutkimuksen mukaan Fazer-konsernin organisaatioympäristön vahvuuksia olivat: Töiden organisointi ja selkeät vastuut päätöksenteossa Kyky hyväksyä muutoksia hyvällä tasolla Toiminnan tehokkuus ja laadukkuus Tiedonkulku selvästi paremmalla tasolla kuin yleensä eurooppalaisissa yhtiöissä Koulutus Erittäin positiivinen työnantajakuva ja korkea sitoutuneisuus erityisesti yli 15 vuotta palvelleiden keskuudessa Keskeisimmiksi kehitystä vaativiksi alueiksi arvioitiin: Työn sisältö tuotantotyötä tekevillä Työuupumus Fazer Leipomoissa Koneet ja laitteet Henkilöstön kuuleminen päätöksiä tehtäessä Palkkataso Fazer Leipomot on selvittänyt Suomessa Vakuutusyhtiö Varman kehittämän työhyvinvoinnin arviointimenetelmän avulla muun muassa, kuinka työyhteisö ja johtaminen tukevat työilmapiiriä, vastaako osaamistaso työn vaatimuksia, onko henkilöstöllä motivaatiota toiminnan kehittämiseen, kuinka työ ja yksityiselämä sovitetaan yhteen sekä kuinka työpaikalla tuetaan työssä jaksamista. Fazer Leipomoiden keskiarvo vuoden 2005 työhyvinvointiarvioinnissa oli 8 asteikolla Fazer on suuri ja monipuolinen työnantaja, jonka henkilöstöllä on mahdollisuus edetä uusiin työtehtäviin. Urakierron lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus tutustua konsernin sisällä yrityksen eri toimintoihin. Fazer Leipomot on viime vuosina kansainvälistynyt voimakkaasti ja yritys näkee tarpeelliseksi yhteisen yritysidentiteetin ja fazerilaisuuden tunteen jatkuvan vahvistamisen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Fazer Leipomot käynnisti vuonna 2005 työntekijöiden vaihtoohjelman EEP (Employee Exchange Program), jonka puitteissa 28 työntekijää Venäjältä, Baltian maista ja Ruotsista on tähän mennessä perehtynyt Fazer Leipomoiden toimintaan Suomessa. Kaikki toimihenkilöt ja huomattava osuus muun muassa ravintolatyöntekijöistä osallistuvat vähintään kerran vuodessa esimiehen kanssa käytävään kehityskeskusteluun. Tavoite- ja kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen kahdenkeskinen keskustelu, jossa he yhdessä käsittelevät alaisen tehtävää ja tavoitteita ja niissä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Fazer Amicassa ja Fazer Leipomoissa työntekijöillä on mahdollisuus opiskella ja suorittaa ammattitutkintoja työn ohessa. Fazer osallistuu yhteiskunnan järjestämään koulutukseen tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Mahdollisten yt-neuvotteluiden minimipituus on sovittujen lakisääteisten käytäntöjen mukainen. Fazer pyrkii toimimaan työntekijöitään kohtaan vastuullisesti mahdollisissa irtisanomistilanteissa, jotka pääsääntöisesti johtuvat tuotannollis-taloudellisista syistä, kuten ravintolasopimuksen päättymisestä kilpailutuksen myötä. Henkilöstölle viestitään ajankohtaisista asioista, yrityksestä ja sen erilaisista toimintatavoista intranetin, viikkoviestien, kuukausipalaverien ja tiedotustilaisuuksien avulla. Muita tiedonvälityskanavia ovat lisäksi konsernin kaikissa toimintamaissa ilmestyvä yhteinen henkilöstölehti Fazer Way, Fazer Amica Suomen henkilöstölehti Fazer Makua sekä Fazer Leipomot Suomen henkilöstölehti Leipäviesti. Fazer on järjestänyt kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden työterveyshuoltoon. Vantaan ja Lahden leipomoissa sekä Fazer Amicalla Kannelmäessä on omat työterveysasemat, muilla paikkakunnilla työterveyspalvelut ostetaan paikallisilta yhteistyökumppaneilta. Fazer edistää työntekijöidensä liikunta- ja harrastustoimintaa tukemalla Suomen vanhimman työpaikkaurheiluseuran Henkilökuntakerho Kafan toimintaa. Kafa järjestää useiden eri jaostojensa kautta monipuolisia harrastemahdollisuuksia eri puolilla Suomea. Fazer tukee työntekijöidensä liikuntaharrastamista myös liikuntaseteleiden muodossa. Työyhteisön kehittäminen Tasa-arvo Fazer Amicassa valmistui vuonna 2005 uusi tasa-arvosuunnitelma, jonka toteuttamisen osa-alueita ovat: henkilöstöstrategia johtaminen työkykyisyyden ylläpitäminen työturvallisuuden lisääminen työhyvinvoinnin toteuttaminen Fazer Leipomoissa tasa-arvosuunnitelma syntyi yrityksen ja henkilöstön edustajien yhteistyönä. Sen tavoitteena on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa jokainen henkilö saa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun ja kaikilla on mahdollisuus osallistua omaa työtään koskevien asioiden päättämiseen. Fazer Leipomoiden tavoitteena on oikea henkilö oikeassa tehtävässä, jolloin työn kuormittavuus on oikeassa suhteessa osaamiseen nähden. Jokaisella leipomolaisella on oikeus tietää, mitä häneltä odotetaan ja oikeus saada työsuorituksistaan palautetta. Tavoitteiden tulee olla ymmärrettäviä, mitattavia, toteutettavia ja seurattavia. Palkitseminen Fazer pyrkii palkitsemisellaan ohjaamaan ihmisten työtä, innostamaan, motivoimaan ja saamaan ihmiset kehittämään omaa työtään. Palkitseminen jakautuu aineettomaan ja aineelliseen palkitsemiseen. Aineettomia palkitsemisen tapoja ovat muun muassa Työn sisältö Palaute Arvostus Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet Työajan ja työsuhteen järjestelyt Työsuhteen pysyvyys Yritysvastuuraportti

18 Sosiaalinen vastuu Aineellisia palkitsemistapoja ovat muun muassa Peruspalkka Tulospalkka; tavoitepalkkiojärjestelmä Erikoispalkkiot; pienempi nopea palkitseminen, Fazer Leipomoiden jakamat Oskarit arvojen mukaisesta toiminnasta, virkavuosijuhla ja virkavuosipalkkio Aloitepalkkiot Edut; henkilökunnan myymälän ostoetu, Henkilökuntakerho Kafa, lomamökit, liikuntasetelit, työterveyshuollon palvelut, tuettu työpaikkaruokailu, osa-aikaeläkemahdollisuus, mahdollisuus vaihtaa lomaraha vapaaksi, merkkipäivämuistaminen, joululahja, kesälahja, päiväkoti Vantaan Fazerilassa Tuotantotyöntekijöiden alkupalkka on sovittujen palkkataulukoiden mukainen. Suomessa Fazer-konserni maksoi palkkoja vuonna 2005 noin 150 miljoonaa euroa (ilman sosiaalikuluja). Kannustepalkkioiden yhteissumma oli euroa vuonna 2005 ja euroa vuonna Tavoitepalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu valtaosa vakituisista työntekijöistä, Fazer Amicassa koko henkilöstö ja Fazer Leipomoissa esimerkiksi kaikki tuotanto-organisaatiossa työskentelevät. Fazer Leipomoiden Oskari-palkinto on henkilölle annettava vuotuinen tunnustus ja rahapalkinto jatkuvasta Fazer-konsernin arvojen mukaisesta toiminnasta ja hyvästä onnistumisesta päivittäisessä työssä. Ehdotuksen palkittavista henkilöistä tekevät esimiehet ja valinnan tekee yrityksen johtoryhmä. Tuotteet Vastuullinen hankintaketju Fazer-konsernin raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hankinnasta vastaa keskitetysti Fazerin hankintaorganisaatio. Toimittajien hyväksymiskäytäntö on tarkkaan kuvattu prosessi, jossa toimittajista kerätään systemaattisesti tietoa ennen valintaa ja jonka osana on muun muassa toimittajien toiminnan auditointi. Lisäksi tärkeimpien raaka-aine- ja palveluntoimittajien kanssa on tehty hankintasopimukset, joissa on määritelty laatuvaatimukset sekä tavaroille että palveluille. Fazer-konserni ei hyväksy tavarantai palveluntoimittajilta yleisesti epäeettiseksi miellettyjä toimintatapoja, kuten orjatyövoimaa, lapsityövoiman käyttöä, epäinhimillisiä työoloja tai välinpitämättömyyttä ympäristöasioissa. Fazer pyrkii tekemään voitavansa estääkseen toiminnassaan sellaisten tuotteiden käytön, joiden tuotantoketjussa tällaisia ongelmia esiintyy. Turvalliset tuotteet ja palvelut Tuotteiden turvallisuus on laatutyömme perusta. Jokaisen fazerilaisen henkilökohtainen vastuu omasta työstä, pitkäjänteinen laadukkuuden kehittämiseksi tehty kehitys- ja koulutustyö, asiakkaiden ja kuluttajien kuuleminen ja heidän kokemuksistaan oppiminen sekä yhteistyö tavarantoimittajien kanssa ovat avainasemassa tuottaessamme turvallisia tuotteita ja palveluita. Tuoteturvallisuustyön tukena on omavalvontavelvoitteen toteuttaminen omassa toiminnassa sekä raaka-ainetoimittajien toiminnan tason varmistaminen. Fazer Leipomot on panostanut laatu- ja hygieniaosaamiseen. Hygieniaosaamistestin (hygieniapassi) ovat suorittaneet lukuisat sellaisetkin henkilöt, joita laki ei siihen velvoita, esimerkiksi johtoryhmän jäsenet sekä leipäautojen kuljettajat. Tuotetiedot Fazer varmistaa tuotetietojen oikeellisuuden uusissa ja edelleen kehitetyissä tuotteissa ohjeistetun prosessin avulla. Fazer Amicassa tuotetiedot ovat ruokalistojen yhteydessä ja ravintolahenkilökunta antaa tarvittaessa lisätietoa tuotteista, niiden ominaisuuksista sekä niiden soveltuvuudesta esimerkiksi erityisruokavaliota noudattaville. Fazer Leipomot kertoo tuotteistaan tuotepakkauksissa ja internet-sivuillaan. Keskeinen tuoteinformaatio on painettu tuotteen pakkaukseen. Lisäksi Fazer Leipomoiden kuluttajapalvelu tarjoaa kuluttajille henkilökohtaisen palvelun avulla tietoa tuotteista ja niiden käytöstä. Candykingin markkinoimien tuotteiden tuotetiedot löytyvät myyntitelineistä sekä Candykingin internet-sivuilta. Kuluttajapalautteet ja kuluttajapalvelu Kaikissa Fazer Amican ravintoloissa on toimiva, ohjeistettu asiakaspalautejärjestelmä, jonka avulla kerätään tietoa tuotteista ja palveluprosessista. Asiakkaat voivat antaa palautteensa henkilökohtaisesti ravintolahenkilöstölle tai käyttämällä päivittäispalautelomaketta, joita on saatavilla jokaisesta ravintolasta. Fazer Leipomoiden kuluttajapalvelun tavoitteena on tuottaa kuluttajille lisäarvoa tarjoamalla tietoa tuotteista ja niiden käytöstä, apua ruokavalion suunnitteluun ja ideoita ruuanlaittoon. Lisäksi tavoitteena on kerätä kuluttajilta tietoa ja palautteita oman toiminnan kehittämiseen sekä kääntää asiakkaan mahdollisesti kokema pettymys positiiviseksi palvelukokemukseksi asiallisen ja ystävällisen reklamaatioprosessin kautta. Fazer Leipomoiden kuluttajapalveluun tuli vuoden 2005 aikana yhteydenottoa. Niistä 60 prosenttia koski tuotevirhettä. Yhteydenotoista 49 oli sellaisia palautteita, jotka voidaan luokitella tuoteinformaation poikkeamiksi. Nämä kaikki koskivat puutteellista tai virheellistä parasta ennen -päiväysmerkintää. Yritysvastuuraportti

19 Sosiaalinen vastuu Jäljitettävyys Fazerin toimialat ovat varautuneet tuotteisiin liittyviin mahdollisiin poikkeamatilanteisiin täsmällisillä toimintaohjeilla, jotka sisältävät muun muassa tuotteiden takaisinvetosuunnitelman. Fazer Leipomoilla ja Candykingillä ei ole ollut takaisinvedettyjä tuote-eriä vuosina Fazer Amicasta toimitettiin samana ajanjaksona ruokanäytteitä tutkittavaksi 127 kertaa ruokaan liittyvien epäilyjen johdosta. Analysoinneissa kaikki ruuat todettiin kuitenkin hyviksi, mikrobiologisesti puhtaiksi ja turvallisiksi, ja näin epäilyt todettiin aiheettomiksi. Raaka-ainehankintaa ohjaa elintarvikelainsäädäntö. Uuden raaka-aineen hyväksyminen on monivaiheinen prosessi, johon osallistuu asiantuntijoita eri toiminnoista. Uuden raaka-aineen tai tuotteen hankintaprosessin yhteydessä selvitetään paitsi itse tuotteen ominaisuudet myös toimittajan toimintatavat, esimerkiksi laatujärjestelmä ja ympäristöohjelma. Jäljitettävyys on osa kaikkien toimialojen laatutyötä ja suomalaisen elintarviketuotannon laatuketjua: Raaka-aineet on voitava elintarvikelainsäädännön mukaan jäljittää tavarantoimittajaan, esimerkiksi tukkukauppaan, ja valmiit tuotteet vastaavasti niitä myyviin toimipisteisiin. Yhteistyö tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa antaa mahdollisuuden jopa pidemmälle menevään alkuperän jäljitettävyyteen. Fazer Mylly toimii viljan varastoinnin osalta osana valtakunnallista ruokahuoltoketjua mahdollisissa poikkeustilanteissa. Vaikka viljat varastoidaan suurissa viljasiiloissa, pystyy Fazer Myllykin jäljittämään jokaisen käytetyn viljaerän. Hyvinvoinnin edistäminen Fazer-konserni on julkaissut ravitsemuspolitiikan, joka käsittelee Fazerin tavoitteita kuluttajien terveellisten elämäntapojen ja terveellisen ravitsemuksen edistämiseksi. Fazer Leipomot toteuttaa yrityksessä laadittua ravitsemusstrategiaa. Fazer Amican ja Fazer Leipomoiden ravitsemusasiantuntijoiden osaaminen on sekä oman organisaation, esimerkiksi tuotekehityksen, että asiakkaiden ja kuluttajien käytettävissä. Lisäksi Fazer Leipomoilla ravitsemustiedottaja vastaa terveellisyyteen sekä terveellisiin ja terveyttä edistäviin tuotteisiin liittyvästä viestinnästä. Fazer Amica Fazer Amica on ottanut ravitsemuksen ja terveyden huomioon monissa eri toiminnoissaan. Reseptit Uusien reseptien kehittämisessä Fazer Amica on tietoisesti valinnut vähärasvaisia raaka-aineita ja kehittänyt kevyitä vaihtoehtoja esimerkiksi salaattiannoksista, edustuksen menukokonaisuuksista ja kahvilatuotteista. Raaka-aineiden valinnassa on otettu huomioon myös rasvan laatu. Lounasruokien resepteissä käytetään rypsiöljyä tai kasvimargariinia ja kerman sijaan käytetään useimmiten kasvisrasvasekoitteita. Fazer Amica käyttää vähäsuolaisia liemivalmisteita ja välttää resepteissään mausteseoksia niiden sisältämän piilosuolan takia. Ruokalistat Ruokalistasuunnittelussa tärkeä perustekijä on raaka-aineiden monipuolinen käyttö, jolloin ravitsemussuositusten toteutuminen on helpompaa. Päivän ruokalistalle valitaan ruokalajit aina niin, että tarjolla on sekä vähän että runsaasti energiaa tarvitseville ruokailijoille sopivia vaihtoehtoja. Ravintoloissa on mahdollista ilmoittaa ruokailijoille ruokalajien tuoteselosteet sekä energia- ja rasvasisältö. Konseptit Fazer Amican Wellness-konsepti sisältää erityisen tarkasti koostettuja ateriakokonaisuuksia, joissa painottuu kasvisten monipuolinen tarjonta ja kuidun hyvä saanti ruuasta. Wellnesskonsepti on käytössä 42 ravintolassa. Teemat ja tapahtumat Fazer Amican ravintoloista noin puolet osallistui Sydänviikon valtakunnalliseen lounaskampanjaan. Fazer Amican ravintolat osallistuvat asiakasyrityksissä esimerkiksi työterveyshuollon aloitteesta järjestettäviin terveyteen liittyviin tempauksiin. Ravintoloissa on lisäksi järjestetty erilaisia terveelliseen ruokailuun liittyviä havainnollisia näyttelyitä. Joissakin tapahtumissa Fazer Amican ravitsemussuunnittelija on pitänyt ruokailijoille esityksen terveellisestä ruokailusta ja painonhallinnasta. Asiakasyritykset saavat Fazer Amicalta ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä kirjoituksia omissa henkilöstölehdissä ja intranetissä julkaistaviksi. Ruis by Fazer -ohjelma näkyi Fazer Amican ravintoloissa rukiin monipuolisena käyttönä. Edustukseen kehitettiin erityinen ruismenu ja lounasruokailussa käytettiin teemaviikolla ruista raakaaineena monipuolisesti. Kahvilatuotevalikoimassa tarjottiin ruistuotteita päivittäin teemalla Joka päivä on ruispäivä. Yritysvastuuraportti

20 Sosiaalinen vastuu Fazer Leipomot Fazer Leipomot leipoi vuonna 2005 Suomessa leipomotuotteita yhteensä 72,2 miljoonaa kiloa. Fazer Leipomot on lisännyt aktiivisesti runsaskuituisten tuotteiden osuutta tuotevalikoimastaan, vuoden 2005 lopussa kaikki Fazerin ruisleivät olivat runsaskuituisia, vaaleista leivistä 10 tuotetta 33:sta (30 %) oli runsaskuituisia. Ruistuotteiden valikoimaa on monipuolistettu ja uudenlaisia tuotteistusinnovaatioita on tehty, kuten Fazer Ruiskuidun hyödyntäminen. Ruistuotteidemme kuitupitoisuus tulee pääasiassa ruisjauhoista. Kuitua lisäsimme tuotteisiimme, pääasiassa vaaleisiin ruokaleipiin, noin kiloa, mikä vastaa 0,4 prosenttia koko tuotannostamme ja 1,2 prosenttia vaaleiden leipien tuotannosta. Olemme erityisesti pyrkineet huomioimaan lasten ja nuorten muuttuvat odotukset ja tarpeet. Kuitumerkki ja ruispitoisuusmerkintä tuotteen pakkauksessa palvelevat kuluttajaa. Teemme ravitsemusvalistusta myös erilaisin esittein ja julkaisuin. Näitä ovat esimerkiksi Ruis on ratkaisu:12 hyvää syytä syödä ruisleipää sekä ravitsemusalan asiantuntijoille jaettava Täysjyvä-lehti. Fazer Leipomot on vähentänyt leipien suolapitoisuutta 1980-luvulta lähtien luvulla leipien tavanomainen suolapitoisuus oli vielä 1,7 1,8 prosenttia. Sitä olemme vaiheittain makukynnysten kehittyessä alentaneet nykyiselleen 1-1,2 prosenttiin. Vuoden 2005 lopussa valikoimassamme oli 16 vähäsuolaista ruokaleipää. Suolaa käytimme noin 904 tonnia, josta 1,1 prosenttia oli mineraalisuolaa. Fazer Leipomoilla oli vuoden 2005 lopussa tuotevalikoimassa 58 vähärasvaista tuotetta. Erilaisia rasvoja käytimme 4,3 prosenttia koko tuotannon määrästä. Ruistoast Vuoden Suomalainen elintarvike 2006 on pitkän tuotekehityksen tulos: Fazer toi Fazer Ruiskuitua TM sisältävän Ruistoastin markkinoille keväällä Fazer Ruistoast on tummempi, maukkaampi ja terveellisempi kuin useat vehnäleivät ja siinä on mukana rukiin terveysominaisuudet ruisleipää miedommassa tuotteessa. Fazer Ruiskuitu TM on Fazer Leipomoiden ainutlaatuinen innovaatio, joka tarkoittaa luonnollisesti rukiin jyvästä jauhamalla tiivistettyä kuituainesta. Näin kaikki rukiin tieteellisesti todistetut terveysvaikutteiset aineet, kuten kuidut, vitamiinit, kivennäisaineet ja antioksidantit, voidaan leipoa vaaleisiinkin leipiin. Ruis by Fazer -ohjelma käynnistyi elokuussa Ohjelman tarkoituksena on innostaa suomalaisia syömään enemmän kansanterveydellisestikin tärkeäksi todettua ruisleipää. Ohjelman tavoitteena on myös välittää tietoa rukiin ravitsemuksellisista eduista laajalti eri vaikuttajaryhmille, kuten terveyden, ravitsemuksen, liikunnan ja tutkimuksen asiantuntijoille ja medialle. Keinoina ovat tutkimus- ja tuotekehitys, viestintä eli makuelämykset ja tiedotus terveysvaikutuksista sekä yhteistyöhankkeet eri tahojen kanssa. Candyking Candykingin markkinoimat tuotteet eivät ole ruokaa eikä niitä sinällään voida sanoa terveellisiksi. Sen sijaan niillä on makuelämyksiä ja mielihyvää tuottava vaikutus; ihmiset voivat nauttia makeisia sopivan määrän, kun haluavat jotain hyvää. Sokerin ympärillä käyty keskustelu on saanut ihmiset tietoisemmiksi siitä, mitä he syövät. Uskomme, että ihmiset näkevät yhä laajemmassa määrin makeiset nautintoaineena, mielihyvän tuottajana. Candyking tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden miellyttäviin makuelämyksiin siten, että kuluttaja voi ostaa juuri haluamansa määrän itse valitsemiaan tuotteita. Candyking uskoo terveellisten elintapojen tuomaan hyvinvointiin, joka koostuu monipuolisesta ruokavaliosta ja liikunnasta. Osana monipuolista ruokavaliota on hyväksyttävää nauttia makeisia silloin tällöin. Yritysvastuuraportti

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Fazer Makuelämyksiä 2011

Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer-konserni Oy Karl Fazer Ab Fazer-konserni 2010: liikevaihto 1 513 M henkilöstö 16 500 Fazer Food Services Pohjoismaiden johtava ruokailupalveluyritys Lähes 1 300 ravintolaa

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 27.4.2016

YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 YHTIÖKOKOUS 27.4.2016 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: MARKKU VIRTANEN VUODEN 2015 TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Tivoli- ja Apollo -yökerhot, Oulu Cabaret-yökerho, Pori

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014 Pk-yritysbarometri Kevät 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot