YMPÄRISTÖRAPORTTI OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014. OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset

2 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 1 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖN YMPÄRISTÖVASTUU OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoituksista vastaava Pohjola Kiinteistösijoitus Oy hoitaa hallinnoimiensa kiinteistöpääomarahastojen kiinteistösijoituksia sekä asiakkaittensa suoria kiinteistösijoituksia. Pohjola Kiinteistösijoitus Oy on osa OP Ryhmää. Yhtiön merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat välillisiä ja liittyvät ennen kaikkea kiinteistöjen energiankulutukseen, päästöihin, vedenkulutukseen ja jätteisiin. Vastuullisuuden toimintaympäristö on laaja ja siihen vaikuttavat muun muassa kulutustavat, teknologian kehittyminen, tilatehokkuus ja käyttöasteet sekä yritysvastuuseen liittyvien odotusten kasvaminen. OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoituksista vastaava tiimi pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksia ennen kaikkea vastuullisten palveluiden ja proaktiivisen toiminnan avulla. Ympäristöraportointi on meille työkalu kulutustiedon keruuseen sekä seurantaan, tavoitteiden asetantaan ja jatkuvaan parantamiseen. Toivomme, että ympäristöraporttimme vastaa sidosryhmien odotuksia ja lisää kiinnostusta vastuullisuustyötämme kohtaan. OP Ryhmän muista vastuullisuusnäkökohdista on kerrottu ryhmän vuosikertomuskokonaisuudessa, joka sisältää GRI G4-raportointistandardin laajan raportointivaihtoehdon mukaiset tiedot:

3 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 2 OP VARALLISUUDENHOIDON KIINTEISTÖSIJOITUKSET Pohjola Kiinteistösijoitus Oy kuuluu OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoituksiin. Tehtävänämme on tuottaa asiakkaillemme täyden palvelun kiinteistövarainhoidon palveluja sekä OP Ryhmälle sen tarvitsemia kiinteistöalan asiantuntijapalveluita. Edustamme vuokranantajan ominaisuudessa useita OP Ryhmään kuuluvia tahoja. Kiinteistövarallisuuden hoitajana olemme Suomen suurimpia. Rakennutamme ja omistamme kiinteistöjä valtakunnallisesti. Hallinnoitavat varamme ovat yhteensä noin 2,4 miljardia euroa, mistä yli puolet ovat suoria sijoituksia. Uuden epäsuoran sijoituksen osalta neuvottelemme jo sopimusvaiheessa vastuullisuustekijät osaksi kohderahaston tai -yhtiön sijoitustoimintaa. Raportoimme rahastojen sijoittajille kvartaaleittain vastuullisuustekijöiden toteutumisesta rahaston sijoituskohteina olevissa kiinteistörahastoissa. Raportoinnista on sovittu osana rahastojen sijoitusdokumentaatiota yhdessä sen sijoittajien kanssa. Epäsuorissa sijoituksissa käytämme aktiivisesti vaikutusmahdollisuuksia vastuullisuustekijöiden huomioimiseksi eri kohderahastojen ja -yhtiöiden hallituksissa tai sijoituskomiteoissa. SUORAT SIJOITUKSET 1,4 MILJARDIA EUROA EPÄSUORAT SIJOITUKSET 1 MILJARDIA EUROA SUORIEN SIJOITUSTEN VUOKRATTAVA ALA M 2 YLI 50 EPÄSUORAA SIJOITUSTA

4 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 3 Hallinnoimme tai toimimme neuvonantajana kahdeksassa kiinteistö ja metsärahastossa. Real Estate Fund Finland I Ky Real Estate Fund of Funds II Ky Real Estate Fund Finland III Real Estate Debt and Secondaries Ky Pohjola Asuntorahasto I Ky OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto Suomi Toimitilakiinteistö Ky OP-Metsänomistaja erikoissijoitusrahasto Vuonna 2006 perustettu Value Add -kiinteistöpääomarahasto, joka sijoittaa varansa suomalaisiin kiinteistöihin. Rahaston varallisuus on yhteensä noin 143 miljoonaa euroa. Sijoittajakunta koostuu 16 tunnetusta suomalaisesta instituutiosta. Rahasto on aloittanut kohteiden myynnit osana sijoitusstrategiaa. Vuonna 2009 perustettu rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin kiinteistörahastoihin. Tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan hajauttaa kiinteistöomaisuutta eurooppalaisiin kiinteistöihin. Kohderahastot ovat pääasiassa Core / Value Add -rahastoja. Rahasto on myös sijoittanut velkarahastoon ja kiinteistörahastojen jälkimarkkinaosuuksiin. Rahaston sijoitukset ovat tehty vuosien aikana. Sijoittajakunta koostuu kahdeksasta tunnetusta suomalaisesta sijoittajasta. Kotimaahan sijoittava toimitilarahasto, jonka sijoittajat ovat OP Ryhmän yhtiöitä. Rahaston varallisuus on yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 perustettu rahasto, joka sijoittaa varansa kiinteistörahastojen jälkimarkkinaosuuksiin ja kiinteistövelkarahastoihin. Rahasto on kerännyt pääomia 100 miljoonaa euroa ja sijoittajakunta koostuu yhdeksästä tunnetusta suomalaisesta instituutiosta. Rahaston sijoitukset tehdään vuosien aikana. Kesäkuussa 2013 perustettu rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa asuntojen rakennuttamiseen kotimaassa. Rahaston rakenne on puoliavoin ja siihen otetaan sisään uusia sijoituksia neljännesvuosittain. Strategiana on rakennuttaa asuntoja hyvillä sijainneilla suurimmissa kotimaisissa kaupungeissa. Yksityishenkilöille suunnattu rahasto, joka sijoittaa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakennuttamiseen kotimaassa. Rahasto tarjoaa yksityissijoittajalle helpon ja kustannustehokkaan tavan hajauttaa kiinteistösijoittamista eri kiinteistötyyppeihin ja maantieteellisesti. Pohjola Kiinteistösijoitus Oy toimii rahaston neuvonantajana. Kesäkuussa 2014 perustettu rahasto, joka sijoittaa varansa kotimassa toimitiloihin. Rahaston rakenne on puoliavoin ja siihen otetaan sisään uusia sijoituksia neljännesvuosittain. Yksityishenkilöille suunnattu rahasto, joka sijoittaa pääasiassa suomalaisiin metsäkiinteistöihin ja sen lisäksi se voi sijoittaa erilaisiin metsäsijoitusinstrumentteihin. Pohjola Kiinteistösijoitus Oy toimii rahaston neuvonantajana.

5 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 4 ENERGIATEHOKKUUS Kiinteistöjen rooli energian kuluttajana ja kulutuksesta välillisesti aiheutuvien ympäristövaikutusten synnyttäjänä on globaalisti merkittävä. Kiinteistöjen energiatehokkuus on Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:n ympäristövastuun keskeisin prioriteetti. Seuraamme kiinteistöjen energiakulutusta jatkuvasti ja haemme aktiivisesti energian säästömahdollisuuksia. Hallinnoimamme kiinteistökannan ylläpitoa johtaa Newsec Asset Management Oy. Erillisenä energiamanagerina ja teknisenä asiantuntijana toimii Talokeskus Yhtiöt Oy. Kiinteistökohteiden energiankulutukselle on asetettu raja-arvot, joita seurataan energiankatselmuskäynnein sekä teknisin tarkastus- ja säätökierroksin. Kohderaportit käydään läpi kvartaaleittain energianseurantapalavereissa. Uudistuotannossa vaikutamme aktiivisesti kestävän kehityksen kannalta parhaisiin ratkaisuihin energiatehokkuuden kannalta. Koy Plaza Loiste Vantaalla sai vuonna 2014 BREEAM -sertifikaatin tasolla Very good.

6 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 5 JATKUVA PARANTAMINEN Pohjola Kiinteistösijoituksen hallinnoiman kiinteistökannan kulutus on vähentynyt merkittävästi viime vuosien ajan. Kiinteistökannan lukumäärä on kasvanut samalla tarkastelujaksolla 28:sta kiinteistöstä 100:n kiinteistöön. Merkittäviä tekijöitä kulutuksen vähentymiseen ovat olleet muun muassa aktiivinen kulutusseuranta ja hallinta, energiakohdekäynnit ja niiden tulosten käyttöönotto sekä panostaminen tekniseen kiinteistön ylläpitoon asiantuntijaverkoston kanssa. Hyvät toimintatavat ja -mallit on otettu aktiivisesti käyttöön koko kohdekannassa. Hyvien toimintatapojen ja tulosten monistaminen koko kiinteistökantaan on tuottanut myös energiasäästöjä. Tavoitteenamme on vähenevä kulutustrendi myös tulevana vuonna huomioiden vuokralaismuutokset. Koy Tampereen Ratinankaari sai vuonna 2014 LEED sertifikaatin tasolla Gold.

7 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 6 Suoraan omiste ujen kiinteistökohteiden kulutus edot. Kiinteistökannan lukumäärä on kasvanut aikana 28:sta kiinteistöstä 100:n kiinteistöön. Raportoitavan data perustuu Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmän kulutusseurantatietoihin, jotka perustuvat todelliseen mitattuun kulutukseen. Pääomavuokrakohteet, joissa vuokralainen vastaa ylläpidosta itse, on rajattu selkeyden vuoksi raportoinnista pois.

8 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 7 Suoraan omiste ujen kiinteistökohteiden kulutus edot. Kiinteistökannan lukumäärä on kasvanut aikana 28:sta kiinteistöstä 100:n kiinteistöön. Lämmönkulutus on normeerattu perustuen vuotuisiin lämmitystarvelukuihin. Lämpöindeksi saadaan jakamalla vuotuiset kokonaiskulutukset kiinteistöjen kokonaistilavuuksilla. Kiinteistöjen lukumäärän vaihtelu kulutuslajeittain johtuu siitä, ettei kaikille kohteille löydy vertailukelpoisia kulutustietoja kaikille vuosille, jonka lisäksi sähkölämmitteisten kohteiden lämmitys on huomioitu sähkönkulutuksessa.

9 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 8 Suoraan omiste ujen kiinteistökohteiden sähkön- ja lämmönkulutuksesta välillises syntyvät hiilidioksidipäästöt. Kiinteistökannan lukumäärä on kasvanut aikana 28:sta kiinteistöstä 100:n kiinteistöön. Päästölaskennassa on käytetty sähkön ja kaukolämmön osalta Motiva Oy:n ilmoittamia kotimaisia laskennallisia CO 2 -päästökertoimia. Päästökertoimet ovat sähkölle 223 kg CO 2 /MWh ja kaukolämmölle (yhteistuotanto) 209 kg CO 2 /MWh. Lämmönkulutus on normeerattu. Yksikkö kg CO 2 on kiloa hiilidioksidiekvivalenttia (CO 2 e).

10 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 9 JÄTTEET Pyrimme aktiivisesti vähentämään jätteiden tuottamisen määrää koko hallinnoitavassa kiinteistökannassa. Pohjola Kiinteistösijoitus Oy on asettanut vuodelle 2015 tavoitteeksi nostaa kierrätys- ja hyötykäyttöasteen vuokralaiskohteissa yli 90 prosentin. Vuonna 2013 aste on ollut 61 % ja vuonna 2014 tasolla 88 % Vuonna 2013 tehdyn kumppanuussopimuksen avulla saamme kumppaniltamme (L&T) asiantuntijuuspalveluita jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Kumppanuussopimuksella haetaan lisäksi lisäarvopalveluita jätehuollon kehittämiseen uudishankkeissa sekä olemassa olevien kiinteistöjemme osalta. Jätehuollon kehittymistä seurataan säännöllisesti kokoontuvan jätehuollon ohjausryhmän kanssa. Haluamme optimoida jätteenkeräyksen mahdollisimman tehokkaaksi oikein mitoitetuilla jäteastioilla ja -puristimilla sekä harvemmilla tyhjennysväleillä, mikä myös edesauttaa vähentämään kasvihuonepäästöjä Vuonna 2013 aloitettiin jäteneuvonta kohteissa tilojen käyttäjille ja huoltohenkilöstölle. Neuvonnalla pyritään edistämään jätteiden lajittelua ja kierrätystä kiinteistöissä. Tätä työtä jatketaan aktiivisesti kohteissamme.

11 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 10 AMER SPORTS MUUTTI VANHAAN MAKASIINIRAKENNUKSEEN Amer Sports muutti huhtikuussa 2014 VR:n entiseen konepajakortteliin Helsingin Vallilassa. Vanha, vuodelta 1898 oleva suojeltu punatiilinen makasiinirakennus tarjoaa urbaanin ja kulttuurihistoriallisen sijainnin yhtiön pääkonttorille ja Suomen myyntiyhtiölle. Täysin peruskorjatun kiinteistön, Koy Vallila AKO:n elinkaari jatkuu nyt pitkälle tulevaisuuteen. Kaukokylmä on merkittävä ja kustannustehokas tapa parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. Peruskorjauksen yhteydessä kohteessa parannettiin lisäksi muun muassa lämmön talteenoton hyötysuhdetta, ikkunoiden U-arvoa sekä rakennuksen vaipan lämpöhäviötä. Energiatehokkaiden ratkaisujen myötä kohteelle ollaan hakemassa BREEAM-ympäristöarviointijärjestelmän mukaista Very good -sertifiointia. Hyväksyttäessä kiinteistö on Suomen ensimmäinen Very good -tason korjausrakentamiskohde.

12 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 11 YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN HUOMIOINTI UUDESSA ASUINKIINTEISTÖSSÄ Vuosaareen rakennettavassa asuinkiinteistössä kestävä kehitys on otettu huomioon erilaisilla toimenpiteillä jo suunnitteluvaiheessa. Kiinteistön autopaikkojen määrää on voitu pienentää tavanomaisesta metroaseman läheisyyden takia. Toteutettavat autopaikat sijoitetaan olemassa olevan parkkitalon korotusosaan, jolloin kokonaan uutta pysäköintilaitosta ei tarvita. Kohde tullaan lisäksi liittämään yhteiskäyttöautopalvelun piiriin valmistuttuaan kesällä Kiinteistön ulkovaippa on uusien lämmöneristysmääräysten mukainen ja rakennuksen energiatehokkuusluokka on C. Kiinteistössä on pääasiassa vain pieniä asuntoja, jolloin asumistiheys on suurempi ja lämmitettävää pinta-alaa asukasta kohden on vähemmän. Valaistusta ohjataan ääni- ja liiketunnistimien avulla ja kiinteät valaisimet ovat pääasiassa Ledvalaisimia.

13 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 12 TAMPEREEN RATINANPUISTOSTA SUUNNITELTIIN ENERGIATEHOKAS ASUINTALO Asunto-osakeyhtiö Tampereen Ratinanpuisto on vuonna 2011 valmistunut asuintalo. Kiinteistön energiankulutusta on seurattu aktiivisesti sen valmistumisesta asti. Kiinteistö on erittäin energiatehokas, energiankulutuksen ollessa vain 24,4 kwh/m 3. Alhaisen energiankulutuksen perustana oli hyvä ja asiantunteva suunnittelu. Kohteessa panostettiin rakenteilla ja eristyksellä tiiviyteen sekä sääohjatulla automatiikalla ja lämmön talteenotolla alhaisiin energiankustannuksiin. Puistomaisella ja rauhallisella alueella sijaitsevassa kiinteistössä on 82 vuokra-asuntoa, joiden vuokrausaste on lähes 100 prosenttia. Ratinanpuistosta on hyvät liikenneyhteydet keskustaan ja palvelut ovat lähellä. Laukonsillan kevyen liikenteen väylää pitkin pääsee kulkemaan keskustan ja Ratinanrannan välisellä reitillä rantaa pitkin aina Härmälään asti.

14 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 13 PIISPANKALLIOSSA PIENENNETTIIN KULU- TUSTA VIIDENNES KAHDESSA VUODESSA Vuonna 2012 Espoon Piispankalliossa sijaitsevassa Koy Piispankalliossa aloitettiin pilottiprojekti, jonka tavoitteena oli tunnistaa tyypillisen toimistorakennuksen säästöpotentiaali, sekä testata tehokkaimmat keinot energiansäästöön. Kiinteistössä käyttöön otettuja, energiansäästöön tähtääviä toimenpiteitä olivat muun muassa: Ilmanvaihdon ja valaistuksen käyntiaikojen säätö Tuloilman puhalluslämpötilojen alentaminen Vakiopaineventtiilin käyttö käyttövesijärjestelmässä sekä vesikalusteiden virtaamien säätö Nestekiertoisten järjestelmien, kuten lämmitys- ja jäähdytysverkostojen puhdistus ja paineiden optimointi Kiinteistön rakennusautomaation kytkeminen etävalvomosta seurattavaan energia- ja olosuhdeseurantaan Energiansäästötoimenpiteiden avulla normeerattu kokonaislämmön kulutus laski kahdessa vuodessa noin 23 % ja sähkön kokonaiskulutus noin 28 %. Koy Piispankallion pilottiprojektista saadut positiiviset tulokset motivoivat kehittämään ja implementoimaan samoja toimenpiteitä myös muissa kohteissa.

15 Ympäristöraportti 2014 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset 14 YHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN Koko kiinteistöalan sitoutuminen on avainasemassa tavoitteiden eteen toimimiseksi ja tulosten saavuttamiseksi. Olemme mukana edistämässä kiinteistöalan kehitystä osallistumalla aktiivisesti alan järjestöjen toimintaan. Tavoitteenamme on lisätä sidosryhmävuoropuhelua ja pitää ympäristövastuuseen liittyvät asiat keskustelussa kiinteistöalalla myös tulevaisuudessa. Green Building Council Finland Asunto-, toimiala- ja rakennuttajaliitto European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles

16 OP Varallisuudenhoidon kiinteistösijoitukset Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Postiosoite PL Pohjola Käyntiosoite Eteläesplanadi Helsinki Ympäristöraporttiin liittyvät kysymykset Matti Puromäki, kiinteistöpäällikkö

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN RTK-Palvelun asiakas- ja sidosryhmälehti Duo 1 2011 Eläke-Fennia: ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN Siistiä kulttuuria Turun Logomossa Oppilastaloja huolletaan ympäristön ehdoilla Siistii! sanoo

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin

Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin Katsaus hankkeen tuloksiin Ilmastonmuutos Helsingin seudulla, hillintä ja sopeutuminen Sisällys Julia 2030 -hanke 3 Ekotukitoiminnan suosio yllätti

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Tilinpäätös. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri.

Tilinpäätös. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri. Kunnossapitoasentajiemme ammattitaito ja ennakoiva huolto takaavat laitteiden luotettavuuden ja parhaan käyttäjäkokemuksen kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Tilinpäätös

Lisätiedot