Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola"

Transkriptio

1 Lahden Tilakeskuksen kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

2 Lahden kaupungin Energiatehokkuussopimus Lahden kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välinen sopimus, allekirjoitettu Sopimus koskee kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätevesihuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole muun sopimuksen piirissä Myös kaupungin täysin omistamat yhtiöt kuuluvat sopimuksen piiriin, mikäli ne eivät ole jonkin muun sopimuksen piirissä. Energiantuotanto on tämän sopimuksen ulkopuolella. Lahden kaupungin sopimuksessa ovat mukana Lahden Tilakeskus (toimitilakiinteistöt) Kunnallistekniikka (katuvalaistus) Lahden Talot Oy (asuinrakennukset), eivät enää mukana, oma sopimus Lahti Aqua Oy (vesi- jätevesihuolto) Lahden kaupungin 9 % energiansäästön kokonaistavoite ,99 GWh Mittarina kokonaiskulutus GWh ja laskennalliset säästöt Välitavoitteet Vuonna ,33 GWh Vuonna ,66 GWh

3 GreenCity pilottihanke 1 tavoite: Kokonaisenergian kulutuksen pienentäminen kaupunkiorganisaatiossa ja sen keskeisissä tytäryhtiöissä Hankkeen tavoitteena: on pienentää kokonaisenergian kulutusta kaupunkiorganisaatiossa 15 % vuoteen 2016 mennessä vuoden 2005 tasosta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa määritellään tarkemmin arviointikriteerit siten, että niissä huomioidaan mm. kaupungin ja sen palveluiden kasvu. Mittarina ominaiskulutus, kwh/m³ Hankkeessa kartoitetaan erilaiset käytettävissä olevat keinot pienentää kaupunkiorganisaation kokonaisenergian kulutusta sekä arvioidaan niiden taloudellinen kannattavuus (investointien takaisinmaksuaika), elinkaarikustannukset ja toteutettavuus. Tämän pohjalta hankkeessa valmistellaan toteuttamissuunnitelma, jonka osaalueita ovat mm., energiatehokkuusinvestoinnit, suunnittelun ohjaus, uudisja korjausrakentaminen, energiakatselmukset, kulutusseuranta, julkiset hankinnat sekä uusien investointien säästötakuu ja rahoitusmenettelyjen käyttö (ns. ESCO -toiminta).

4 kwh/m³ Energian ominaiskulutus kwh / m² 80,0 Energiankulutuksen (sähkö + sääkorjattu lämpöenergia) ominaiskulutus, kwh/m³ Tilakeskuksen vastuulla olevat toimitilakiinteistöt ,0 70,0 69,6 70,3 67,6 65,0 60,0 66,2 65,4 64,0 65,0 61,9 63,1 59,7 61,7 61,3 55,0 50,0 55,8 Vertaus Green City tavoitteeseen : - 15 % 54,4 45,0 40, Vuosi

5 kwh/m³ Lämmön ominaiskulutus kwh/m3 Sääkorjattu lämmön ominaiskulutus, kwh/m³ Tilakeskuksen vastuulla olevat toimitilakiinteistöt ,0 52,4 52,1 49,2 49,6 50,0 48,6 45,0 40,0 Muutos ,2 % 47,8 47,2 47,5 46,7 42,1 45,6 46,6 46,4 44,8 44,5 43,4 42,8 43,8 43,3 43,1 38,8 Vertaus Green City tavoitteeseen : - 15 % 35, Vuosi 40,12 39,695

6 kwh/m³ Sähkön ominaiskulutus kwh/m 3 19 Sähkön ominaiskulutus Tilakeskuksen vastuulla olevat toimitilakiinteistöt ,2 18, , ,5 16,9 17,2 17, ,8 16,8 16, Vertaus Green City tavoitteeseen : - 15 % 14,

7 Energiatehokkuustoimenpiteitä Lahden tilakeskuksen toimitilakiinteistöissä ESCO hanke, tavoite säästö noin 6 GWh eli reilun 3 % säästö kokonaiskulutukseen, Tilankäytön tehostaminen, suurin energiansäästöpotentiaali, mutta vaikea toteuttaa Kulutusseurannan tehostaminen, Sähkön tuntimittaukset ja etäluennan hyödyntäminen, etäluettavia mittauksia harkinnassa myös vesi- ja lämpöpuolelle tärkeissä kohteissa Investoinnit: Kaupungin strategia 2025 mukaan menestystekijä C3 mukaan: Konserni toimii ympäristölähtöisesti. Ilmasto- ja ympäristövaikutuksien pienentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä resurssitehokkuus huomioidaan kaikessa toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa Mittari: Kaikki konsernin uudisrakentaminen toteutetaan matala- tai nollaenergiaratkaisuina. Samaa periaatetta sovelletaan mahdollisimman laajasti myös korjausrakentamisessa Oikein ajoitut peruskorjaukset tai korvausinvestoinnit suunnitteluohjeet Pienet energiasäästötoimenpiteet, käyttötalousrahoituksella

8 Energiatehokkuustoimenpiteitä Lahden tilakeskuksen toimitilakiinteistöissä Sisäiset vuokrasopimusmallin kehittäminen, hyötyä säästöistä asiakkaalle Energiakatselmukset, katselmusohjelma menossa Energiatodistukset, koskee kerrosalaltaan 500 m² ylittäviä julkisia rakennuksia, ei väliaikaisia rakennuksia (<2v), ei suojeltuja kohteita Kiinteistöjen ylläpito Sopimusten kehittäminen esim. kiinteistönhoito, talotekniikan huollot Teknisten järjestelmien oikea käyttö ja ylläpito Uusiutuvien / ilmaisten energioiden hyödyntämisellä Energiatehottomien rakennusten purku Green Office toteutunut säästö? Rakentamisen ja ylläpidon hiilijalanjälkilaskenta ja vertailu Rakennusautomaation valvomon pääkäyttötehtävät palautettu omaksi toiminnaksi vuoden 2013 alusta

9 ESCO-hanke Kaupunginhallitus teki uuden hankintapäätöksen ESCO-hankkeesta Markkinaoikeuden päätöksen mukaan teimme uudelleen pisteytyksen vuoden 2011 tarjouksille ESCO-kumppaniksi valittiin Siemens, urakkahintaan 3,12 M Näillä energiatehokkuusinvestoineilla saavutetaan vuodessa lämmönsäästöä 4888 MWh ja sähkönsäästönä 1380 MWh. Euromääräisenä säästönä vuoden 2011 energianhinnoilla ( ALV 0%) tämä tarkoittaa vuosittaista säästöä. Sopimus allekirjoitetaan vielä tänä vuonna, investoinnit

10 Esimerkkejä: Korvausinvestoinneista, tilankäytön tehostamisesta sekä tarpeettomasta tilakannasta luopumisesta energia näkökulmasta Tilakäytön tehostaminen palveluverkkoa kehittämällä, Kiveriön koulu, purku 2014 Energiankulutus keskimäärin, lämpö 760 MWh, sähkö 263 MWh Säästö /vuosi Korvausinvestoinnit, Jalkarannan ja Liipolan uudet monitoimitalot, valmiit 2015 Vanha Jalkarannan koulu, lämpö 1450 MWh, sähkö 470 MWh Uusi monitoimitalo lämpö 730 MWh, sähkö 570 MWh Vanha Liipolan koulu lämpö 2480 MWh, sähkö 540 MWh Uusi monitoimitalo lämpö 330 MWh, sähkö 370 MWh Säästö lämpö 2870 MWh, sähkö 70 MWh Säästö /vuosi Liipolassa uuden monitoimitalon elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on alle puolet verrattuna peruskorjausvaihtoehtoon Tulevat purku- tai myyntikohteet, Poliisitalo lämpö 2900 MWh, sähkö 1600 MWh, toiminta päättyy 2016, Metsä-Pietilän varikkoalue lämpö 1200 MWh, sähkö 300 MWh, alueesta luovutaan muutaman vuoden sisällä Säästö, yht. lämpö 4100 MWh, sähkö 1900 MWh, yhteensä noin /vuosi

11 Energiakatselmuksista Tehdyt E-katselmukset: kaikkiaan 35 kpl (33 eri kohdetta), tässä mukana 2013 katselmoidut 4 kohdetta näistä Virastokeskus ja Metsäkankaan peruskoulu on katselmoitu jo kahteen kertaan. näistä purettu Liipolan ja Jalkarannan koulut, sekä Metsäkankaan päiväkoti Saksalan koulun käyttötarkoitus on muuttunut päiväkotikäyttöön Kattavuus rakennuskannasta, noin 60 % rakennustilavuudesta katselmoitu, kun katselmoidut/puretut rakennukset poistetaan listalta. Raporteista yhteenlaskettu säästöpotentiaali: Sähkö: 0,49 GWh/a katselmoiduista 0,2 GWh/a Lämpö: 3,77 GWh/a katselmoiduista 0,4 GWh/a Tähän mennessä toteutettu säästöpotentiaali: Sähkö: 0,01 GWh/a Lämpö: 0,43 GWh/a Toteutettavissa oleva säästöpotentiaali: Päätetty Harkinnassa uudet/ Sähkö: 0,04 0,30 0,16 GWh/a - Lämpö: 0,11 1,86 0,28 GWh/a

12 Energiakatselmuksista Yleisesti energiakatselmukset ovat hyvä työkalu jos kiinteistökannan ylläpitoon ja energiankäyttöön ei ole aikaisemmin kiinnitetty huomiota, katselmuksista on saatavissa potentiaalisia toimenpiteitä. Esimerkiksi jos kohteen koneellinen ilmanvaihto on toteutettu ilman LTO-laitteistoa, energiansäästöä on suhteellisen helposti saatavissa jollei ilmamäärät samalla muutu. Jos taas kohteen energiatehokkuutta on jo aikaisemmin tarkasteltu, ei energiakatselmuksilla enää saada kunnollisia toimenpiteitä suhteessa kustannuksiin, kuten viimeisimpien katselmointikierroksien yhteydessä on havaittu. Uusiutuvan energian kuntakatselmusta ei ole tehty, yli 95 % kohteista on kaukolämpökohteita

13 Kiinteistöjen ylläpidon tehostaminen: Huoltokirjajärjestelmä FacilityInfon hyödyntäminen energiatehokkuudessa ja energiapalveluissa Kohteissamme on Energiakolmio Oy:n kulutusseuranta Enerkey-järjestelmä. Palveluun sisältyy hälytyspalvelu, kuukausi- ja kvartaaliraportit kulutuksen kehityksestä FI:sta kohteista suora linkki kulutusseurantajärjestelmään Kohteiden energiatodistukset on tallennettu FacilityInfoon Energiakatselmusten toimenpiteet kunnossapito-ohjelmaan Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikataulukot tulossa mallia Helsingin kaupungilta Laitteiden konekorttipohjiin on tehty paljon täydennystä huomioitu energiatehokkuusnäkökulma Kohde- ja laitekohtaisten palvelupakettien ja huoltojen räätälöinti tekniikkaa käytetään ja huolletaan oikein ja oikeaan aikaan energiatehokkuus paranee Konekortit täytetty oikeilla tiedoilla ja tieto pidetään ajan tasalla Kiinteistönhoidon laatuauditoinnit

14 Esimerkki, kulutusseurannan raportoinnista

15 Green City hankkeen tuloksia Lahden Tilakeskuksessa näitä asioita hoitaa päätoimisesti energiainsinööri Energiatehokkuudesta on tullut osa normaalia toimintaa investointihankkeissa ja ylläpitotoiminnoissa Elinkaari- ja energiatehokkuusasioiden merkitys investointihankkeissa lisääntyy kaiken aikaa GC:n tavoitteet, jotka ovat nykyisin strategian tavoitteita, ohjaavat toimintaa energiatehokkuusasioissa

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 versio I 30.1.2014 POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 28.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1/17 Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 Kirsi Sivonen Kangasvuorentie 10 FIN-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND p. 014 33 88 496 5.1.2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi 6.6.2010 SISÄLLYS Alkusanat... 2 1. Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet... 2 1.1 Energiaryhmän kokoonpano... 3 2. Sopimuksen rajaukset

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUS-SOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2008-2016

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUS-SOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2008-2016 SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUS-SOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2008-2016 Kaunista ja energiataloudellisesti haasteellista 17.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHKKUUSSPIMUKSEN TIMINTASUUNNITELMA VUSILLE 2008-2016 Riihimäen kaupunki Tekninen keskus Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Versio 2 / 1.6.2010 1 SISÄLTÖ 1.ALKUSANAT...2

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011

Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa. Bioenergian ajankohtaispäivä. Rovaniemi 25.1.2011 Seppo Silvonen Energiantehokkuus kunnissa Bioenergian ajankohtaispäivä Rovaniemi 25.1.2011 Motiva Oy on asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016

NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016 NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016 SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 3 2 SUUNNITELMAN TAUSTA 4 2.1 SOPIMUKSESTA SUUNNITELMAAN 4 2.2 ENERGIATEHOKKUUS JA KAUPUNKIA OHJAAVAT STRATEGIAT 4 2.3 ENERGIANSÄÄSTÖN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen

Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen Raportti 2012 1 Sisällys 1 Tiivistelmä - vuosi 2012... 2 2 Toimintasuunnitelma... 3 3 Maankäyttö ja kaavoitus 2012... 4 4 Katu- ja ulkovalaistuksen sähkönkäyttö

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi

Taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi Taloudellisuuden ja tehokkuuden vuoksi Kunta-alan energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma tarjoavat tavat toteuttaa EU:n energiapalveludirektiivin vaatimuksia. Ne myös auttavat energiakustannusten hallinnassa.

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

Energiakatselmusten jälkiseuranta

Energiakatselmusten jälkiseuranta Jarkko Kaski Energiakatselmusten jälkiseuranta Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 13.5.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jarkko Kaski

Lisätiedot