Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi

2 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma Kaupungin hallintokunnan Pelastuslaitoksen energiankulutus Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Käyttäjä Hallintokunta / muut käyttäjähallintokunnat Ylläpito (Käyttöyksikkö) Yhteistyömuodoista sopiminen Korjaukset (pelastuslaitos, tilayksikkö) Peruskorjaukset ja uudisrakentaminen ( pelastuslaitos, HKR-Rakennuttaja) Tietolähteet Seuranta (kulutukset ja tavoitteiden toteutuminen) Energiansäästötyön jatkosta sopiminen

3 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma Helsingin kaupungin Strategiaohjelmaan vuosille , päivätty on kirjattu, että kaupunki laatii tavoitteet energiasäästön lisäämiseksi energiasäästöneuvottelukunnan suositusten pohjalta. Energiasäästöneuvottelukunnassa hyväksytyissä Energiasäästön lisäämiseksi todetaan, että hallintokuntakohtainen energiasäästötavoite on suuruusluokaltaan 2 % vuosittain vuoteen 2020 asti. Vuoden 2014 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiasäästötavoitteeksi asetettiin 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta. Energiansäästöneuvottelukunta esittää vuoden 2015 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiasäästötavoitteeksi 8 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta.. Tämä energiansäästösuunnitelma (vuoden 2015 talousarvion liitteeksi) on laadittu Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitokselle. Suunnitelman ovat laatinut käyttöinsinööri Harri Koskimäki. Energiansäästösuunnitelma on jatkoa myös Helsingin kaupungin jo 1990-luvun alusta alkaneeseen energiatehokkuussopimuskäytäntöön (energia- ja ilmastosopimukset). Helsingin kaupungin hallintokunnalle pelastuslaitoksen on viimeksi päivitetty energiansäästöä koskevaa suunnitelmaa vuonna 2011 silloin Pelastuslaitoksen hallinnassa olleiden kiinteistöjen osalta. 1.1 Kaupungin hallintokunnan Pelastuslaitoksen energiankulutus Hallintokunnan energiankulutus kohdistuu lähinnä Väestönsuojien sekä pelastusasemien lämmitys-, veden ja sähkönkulutuksena, Hälytysajoneuvojen että merialusten osalta polttoainekulutuksena. Seuraavassa taulukoissa ilmenee laitoksen absoluuttinen ominaisenergiakulutus. Taulukoista ilmenee, että trendi on laskeva viiden vuoden periodissa. 3

4 Pelastuslaitoksen rakennusten ominaiskulutustiedot Pelastusasemat kaukolämpö kwh/m 3 /v 41,1 41,0 45,4 48,7 49,5 -sähkö kwh/m 3 /v 26,9 27,4 32,8 35,2 35,6 -vesi l/m 3 /v 78,0 70,7 92,5 104,7 100,5 Kallioväestönsuojat -kaukolämpö kwh/m 3 /v 16,9 17,9 18,1 19,2 20,3 -sähkö kwh/m 3 /v 11,0 11,8 11,8 11,7 11,1 -vesi l/m 3 /v 16,6 14,1 22,1 20,8 22,0 - käyttökohteiden vuosienergiakulutukset 2013 (sähkö, lämpö, jäähdytys): Sähkö= 12,4 GWh 11,56 GWh - Lämpö= MWh 17657,25 MWh - Vesi= m ,61 m 3 Sähkönkulutus on laskenut noin 6,8 %. Lämmönkulutus on laskenut noin 13,3 %. Vedenkulutus on laskenut 17,7 % neljän vuoden aikana. 4

5 muu energiankulutus (Hälytysajoneuvot, merialukset, varavoimakoneet) diesel: litraa Bensiini: 7271 litraa litraa 2851 litraa - Polttoöljy: litraa litraa Polttoaineissa on kulutus laskenut diesel 7,4 %, Bensiini noin 60 %, alusten polttoöljy noin 22 %. Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen toiminnan kuvaus muodostuu yleisesti ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamisesta, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpidolla. Tämä vaatii energiankulutuksen suhteen tavanomaista energiakulutusta suurempaa ominaiskulutusta verrattuna kiinteistöjen normaaliin ominaiskulutuskulutustasoon. 1.2 Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Pelastuslaitoksen kokonaisenergiankulutus vähenee vuonna 2014 yhteensä vähintään 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sähkön ja kaukolämmön päämittareilta luettuna. Laitos pyrkii vuonna % energiasäästötavoitteeseen. Tavoitteeseen pääseminen voi olla haasteellinen koska viime vuosina on energiasäästöä tullut paljon. On jo vaikea nipistää lisää kulutuksesta ilman suurempia energiasäästöhankkeita. Jotta kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen olisi mahdollista, kaupungin rakennuksissa tyypillisesti vaikuttavien käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välinen yhteistyö rakennusten oikeanlaisen ylläpidon ja käytön aikaansaamiseksi on erittäin tärkeää. Asetetut energiatehokkuus- ja säästötavoitteet syntyvät vain eri toimijoiden yhteistyön seurauksena. 5

6 2. Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi 2.1 Käyttäjä Käyttäjät pelastuslaitoksen henkilökunta ja vuokralaiset: - muutokset toimintatavoissa kuten valojen sammuttaminen, ikkunoiden ja ulko-ovien kiinni laittaminen, veden kulutuksen vähentäminen, mahdollisuuksien mukaan varaustilassa olevien laitteiden sammuttaminen, kopiointi, laitteiden oikea käyttö - tilakohtaiset ohjeistukset käyttäjille - yhteistyö HKR:n kanssa energiakatselmuksissa sekä seuranta- ja kulutustietojen hankinnassa ja hyödyntämisessä energiansäästämiseksi - sisäilman lämmössä ja muissa energiankulutukseen liittyvissä ongelmissa viivytyksetön yhteydenotto käyttöyksikköön - energiatehokkaat ratkaisut kiinteiden koneiden, laitteiden sekä järjestelmien hankinnassa (esim. tietokoneet), hankintaohjeiden noudattaminen energiatehokkuuden osalta, oikean käytön varmistaminen 2.2 Hallintokunta / muut käyttäjähallintokunnat Helsingin kaupungin hallintokunta pelastuslaitos: - muutokset toimintatavoissa kuten valojen sammuttaminen, ikkunoiden ja ulko-ovien sulkeminen, veden kulutuksen vähentäminen, mahdollisuuksien mukaan varaustilassa olevien laitteiden sammuttaminen, kopiointi, laitteiden oikea käyttö - sisäilman lämmössä ja muissa energiankulutukseen liittyvissä ongelmissa viivytyksetön yhteydenotto käyttöyksikköön. - ohjeiden ja tilojen käyttöehtojen laatiminen virka-ajan ulkopuolisille käyttäjille energiansäästön aikaansaamiseksi? - mahdollisuudet varmistaa sopimusteitse tuki- ja iltavalvojapalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa, että tilojen ovet ja ikkunat on lukittu ja tarpeettomat valot sammutettu - yhteistyö HKR:n kanssa energiakatselmuksissa sekä seuranta- ja kulutustietojen hankinnassa ja hyödyntämisessä energiansäästämiseksi - energiansäästötoimista sopiminen kaupungin ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa - ohjaus energiatehokkaiden hankintojen tekemiseksi - tilojen hankinnassa otetaan uudisrakentamisessa sekä perusparannushankkeiden suunnittelussa huomioon kestävä kehitys ja energiansäästötavoitteet 2.3 Ylläpito (Käyttöyksikkö) Käyttöyksikkö: 6

7 - huolehtii osaltaan kulutustietojen syöttämisestä ja seuranta omaan exceltietokantaan. - iv -koneiden ja -laitteiden säädöt - tilojen lämpötilan säätö - valojen sammuttaminen, ikkunoiden ja ulko-ovien sulkeminen - vesihanojen vuodot - veden kulutuksen vähentäminen - koneiden ja laitteiden huoltojen järjestäminen - kiinteistön kunnossapito tarpeettoman energiankulutuksen vähentämiseksi - seuraa ja raportoi energiankulutuksista hallintokunnalle - yhteistyö HKR:n kanssa energiakatselmuksissa sekä seuranta- ja kulutustietojen hankinnassa ja hyödyntämisessä energian säästämiseksi - uudisrakentamisessa sekä perusparannushankkeiden suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys ja energiansäästötavoitteet 2.4 Yhteistyömuodoista sopiminen - Pelastuslaitoksen yhteyshenkilöt: - Käyttöpäällikkö Kari Siren p Käyttöinsinööri Harri Koskimäki p Pelastuslaitos itsenäisenä käyttäjänä sekä ylläpitäjänä pitää kontrollia yllä energiakulutuksen suhteen. Pelastuslaitoksen kiinteistöhoito tarkistaa ja kirjaa kerran kuukaudessa energiakulutuksen lukemat omaan seurantajärjestelmään. 3. Korjaukset (pelastuslaitos, tilayksikkö) Tärkeimmät vuodelle 2015 ajoittuvat rakennuttamishankkeet ovat: - Haagan pelastusaseman peruskorjauksen käynnistäminen ja väistötilaratkaisut - Keskuspelastusaseman keskusvaraston salaojakorjaus - Uuden Tilannekeskuksen rakentaminen - Käpylän aseman vesikaton uusiminen - Niemenmäen väestönsuojan paineoven uusiminen 4. Peruskorjaukset ja uudisrakentaminen ( pelastuslaitos, HKR- Rakennuttaja) 7

8 Suunnittelujaksolle ajoittuvia rakennuttamishankkeita ovat: - Haagan pelastusaseman peruskorjauksen toteuttaminen - Malmin uuden pelastusaseman hanke- ja toteutussuunnittelu - Niemenmäen väestönsuojan peruskorjaus - Karstulantien väestönsuojan peruskorjaus 5. Tietolähteet Laitoksella on oma kulutusseuranta EXCEL -tietokannassa. 6. Seuranta (kulutukset ja tavoitteiden toteutuminen) Energiasäästötyötä seurataan laitoksen omasta tietokannasta, johon lisätään joka kuukausi energialukemat ja pystytään vertaamaan suoraan edellisen vuoden kulutuslukemiin. Seurannan suorittaa laitoksen kiinteistöhoitohenkilöstö. Jos kulutustavoite ei näytä toteutuvan niin laitoksen henkilökunta pystyy rakennusautomaation avulla vähentämään ilmastoinnin käyntiaikoja ja lämpötilojen asetusarvoja. Täytyy myös huomioida talven ankaruus, jos talvi on kovin kylmä verrattuna normaaliin keskiarvotalveen verrattuna niin absoluuttista energiaa huomattavasti enemmän sekä kesällä hellekelit tuovat kosteuden muodossa väestönsuojille omat vaikeudet ilmastoinnin käyntiaikojen ja lämpötilojen suhteen. Ja tämä tekee säästämiset haasteellisemmaksi. Seuraavissa neljässä taulukossa ilmenee miten lämmön ja sähkön ominaiskulutus käyttäytyy kuukausitasolla ja milloin on säästöä syntynyt. Kahdessa viimeisessä taulukossa on sääkerroin huomioitu. 8

9 9

10 10

11 7. Energiansäästötyön jatkosta sopiminen Pelastuslaitos tarkentaa energiansäästötavoitetta vuosittain ja päivittää suunnitelman tarpeellisilta osin. 11

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä 15.12.2010 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin 25.5.2010 työryhmä,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin taidemuseo, Ukko Kaarto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2014 talousarvion liitteeksi 22.1.2014 Hyväksytty Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos HKL

Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos HKL Energiansäästön toimintasuunnitelma ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos HKL 31.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HKL:n energiansäästösuunnitelma... 4 1.1. Taustaa...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 28.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2014 Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Nykytilanne...

Lisätiedot

Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013

Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013 Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013 Päivän aikataulu: 9.00 Kahvitarjoilut Sähköiset kulujärjestelmät 9. 10 Pakki-sähköinen

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 11.12.2013 Maija Sarpo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Palmian energiankulutus... 2 3. Palmian energiansäästötavoite... 4 4. Keskeiset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008

Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 1 Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2008 Aija Tasa Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tapio Jalo

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1/17 Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 Kirsi Sivonen Kangasvuorentie 10 FIN-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND p. 014 33 88 496 5.1.2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen

Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen Lempäälän kunnan energiatehokkuustyön toteutuksen Raportti 2012 1 Sisällys 1 Tiivistelmä - vuosi 2012... 2 2 Toimintasuunnitelma... 3 3 Maankäyttö ja kaavoitus 2012... 4 4 Katu- ja ulkovalaistuksen sähkönkäyttö

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

ENERGIATEHOKKUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA KANGASALAN KUNTA ENERGIATEHOKKUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Hyväksytty kunnanhallituksessa 30.8.2010 Tursolan korttelikoulu saa lämpönsä maasta. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 1 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot