YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA"

Transkriptio

1

2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) Lämmitetty nettoala 8,8 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Poistoilmalämpöpumppu, vesikiertoinen lattialämmitys + ilmalämpöpumppu (4k Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Nibe F470 (tulo+poisto) (4 kpl) Käytettävä energiamuoto Vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus kwh - sähkö , 0 Energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) 0 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Rivitalot ja -kerroksiset asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka B E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu vakioidulla käytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jotta eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Vakioidusta käytöstä johtuen E-luku ei sovellu yksittäisen rakennuksen toteutuneen ja laskennallisen kulutuksen vertailuun. E- lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA E-LUVUN PARANTAMISEKSI Keskeiset suositukset rakennuksen E-lukua parantaviksi toimenpiteiksi (ei koske uusia rakennuksia) - Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin sivuilla 6 ja 7, kohdassa "Toimenpide-ehdotukset E-luvun parantamiseksi". Todistustunnus: 607, /8

3 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rivitalot Rakennuksen valmistumisvuosi 08 Lämmitetty nettoala 9 Rakennusvaippa Ilmanvuotoluku q 50,0 m /(h m ) A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 86,8 0,7,8 % Yläpohja 8,8 0,08 6, 0 % Alapohja 8,8 0,6 5,6 % Ikkunat 8,,00 8, % Ulko-ovet,,00, % Kylmäsillat - - 8,5 % Ikkunat ilmansuunnittain A U g kohtisuora -arvo m W/(m K) - Pohjoinen Koillinen Itä Kaakko 64,8,00 0,64 Etelä Lounas Länsi Luode 7,,00 0,64 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Nibe F470 (tulo+poisto) (4 kpl) Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto (m /s) / (m /s) SFP-luku kw / (m /s) lämpötilasuhde - C Pääilmanvaihtokoneet 0, / 0,,80 70 % -7,00 Erillispoistot 0,00 / 0,00 0, Ilmanvaihtojärjestelmä 0, / 0,, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 68 % Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Poistoilmalämpöpumppu, vesikiertoinen lattialämmitys + ilmalämpöpumppu (4k m Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö kwh Tilojen ja iv:n lämmitys 80 %,5,5 Lämpimän käyttöveden valmistus 9 %,5 0,0 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen Määrä kpl Tuotto kwh Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Lämmitysenergian Ominaiskulutus nettotarve dm kwh Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Henkilöt ja kuluttajalaitteet 60 %,0,0 Valaistus 0 % 6,0 Todistustunnus: 607, /8

4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rivitalot Rakennuksen valmistumisvuosi 08 Lämmitetty nettoala, m E-luku, / (m vuosi) E-luvun erittely 8,8 0 Käytettävät energiamuodot Vakioidulla käytöllä Energiamuodon Energiamuodon kertoimella laskettu ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi sähkö 7 846, 46 0 YHTEENSÄ Rakennuksen ympäristössä olevasta energiasta otettu energia, hyödynnetty osuus (kuukausitason erittely lisätiedoissa) kwh Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys kwh kwh kwh Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys,5 5,8 - Tuloilman lämmitys 0,6 0,7 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,0 44,8 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 0,0 - - Jäähdytysjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Kuluttajalaitteet ja valaistus,0 - - YHTEENSÄ 5,0 7,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys 0 0 sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt 456 Kuluttajalaitteet Valaistus 78 6 Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 6 4 Laskentatyökalun nimi ja versionumero kwh kwh Laskentatyökalun nimi ja versionumero versio.4 (4..08) Todistustunnus: 607, 4/8

5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmitystarvelukukorjausta. Ostoenergian määrät ilmoitetaan energiatodistuksen laatimista edeltävältä täydeltä kalenterivuodelta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 8,8 m² Energiaverkoista ostettu energia kwh Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi kwh Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ kwh Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Todistusta laadittaessa energiankulutus lasketaan Etelä-Suomen säätiedoilla ja siten, että rakennuksen käyttö on vakioitu. Yllä olevassa taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen. Todistustunnus: 607, 5/8

6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET E-LUVUN PARANTAMISEKSI Toimenpide-ehdotukset tähtäävät E-luvun parantamiseen, joten ne arvioidaan rakennuksen vakioidulla käytöllä. Osio ei koske uusia rakennuksia. Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Huomiot ylä- ja alapohja E-luvun Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät E-luvun E-luvun Todistustunnus: 607, 6/8

7 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät E-luvun Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon (eivät vaikuta E-lukuun) E-luvun Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä, Todistustunnus: 607, 7/8

8 LISÄMERKINTÖJÄ Todistustunnus: 607, 8/8