Hyvinvointi ja turvallisuus - Varautumisen toimintamallin kuvaus. Maakuntauudistus Pohjois-Karjalassa

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointi ja turvallisuus - Varautumisen toimintamallin kuvaus. Maakuntauudistus Pohjois-Karjalassa"

Transkriptio

1 Hyvinvointi ja turvallisuus - Varautumisen toimintamallin kuvaus Maakuntauudistus Pohjois-Karjalassa

2 Työryhmän kokoonpano Markus Viitaniemi, P-K:n pelastuslaitos Ville Leinonen, P-K:n pelastuslaitos Pauliina Sorsa, ELY Pekka Nevalainen, Siun Sote Leena Korhonen, Siun Sote Esko Saatsi, Pielisen Karjalan maaseutupalvelut Elina Felin, P-K:n ympäristöterveydenhuolto Kai Horelli, AVI Pertti Virolainen, Joensuun kaupunki Markku Lappalainen, Ilomantsin kunta Tilanneseuranta ja tilannekeskus: Leena Korhonen / Pirjo Lehikoinen Susanna Wilen / Pekka Nevalainen Kari Alvila Pasi Markkanen Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen: Ville Leinonen, P-K:n pelastuslaitos Riitta Himanka, Kontiolahden kunta Kai Horelli, AVI Leena Korhonen, Siun Sote Pekka Nevalainen, Siun Sote

3 Nykyinen toimintatapa varautumisen järjestelyt Varautumisvelvoite koskettaa mm. valtion ja kunnan viranomaisia, joiden tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa (ValmL 12). Varautumisvelvoite koskee myös kaikkia maakuntahallintoon siirtyviä viranomaisia. Kukin toimija vastaa tällä hetkellä oman toimialansa varautumisestaan lainsäädäntönsä edellyttämällä tavalla. Maakunnallisen varautumisen yhteensovittaminen tapahtuu käytännössä Pohjois-Karjalan valmiusryhmän kautta. Lisäksi valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun ja varautumiseen (PelL 46 ja 47). Osallistuminen tapahtuu kahdenkeskisenä viranomaisyhteistyönä sekä Pohjois-Karjalan valmiusryhmän kautta. Maakuntatason varautumisen koordinaatioon ja yhteensovittamiseen liittyvät nykyiset keskeiset vastuut: Itä-Suomen Aluehallintovirasto: varautumisen yhteensovittaminen Itä-Suomen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen (lakisääteinen tehtävä) Pohjois-Karjalan valmiusryhmä: yhteen sovittaa eri toimijoiden varautumista ja kehittää yhteistoimintaa maakunnan alueella, paikallisilla valmiusryhmillä vastaava tehtävä omalla toiminta-alueellaan (vapaaehtoista yhteistoimintaa lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi) Pohjois-Karjalan pelastuslaitos: tukee kuntien valmiussuunnittelua (lakisääteinen tehtävä), johtaa pelastustoimeen liittyvää suunnittelua ja varautumista (lakisääteinen tehtävä), koordinoi Pohjois-Karjalan valmiusryhmän ja paikallisten valmiusryhmien toimintaa (vapaaehtoista yhteistoimintaa lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi) Maakunnallinen toimija (ml. Siun sote): vastaa omien toimialojensa varautumisesta ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta (lakisääteinen tehtävä) Kunta: vastaa kuntakonsernin ja sen toimialojen varautumisesta sekä ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta (lakisääteinen tehtävä)

4 Nykyinen toimintatapa tilannekeskus ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen Tilanneseuranta / tilannekeskus: Kaikilla toimijoilla ei 24/7 valmiutta tilannekuvan ylläpitoon ja päivystykseen Häiriötilanteen johtaminen ei käynnisty riittävällä laajuudella Jokainen toimija ylläpitää omaa tilannekuvaa, tilannekuvan vaihtamiseen ei ole yhteistä toimintamallia häiriötilanteen aikana Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen: Pelastuslaitos ja ympäristöterveydenhuolto tukevat suunnitelmallisesti kuntien valmiussuunnittelua ja ovat nimenneet kuntien valmiussuunnittelun yhteyshenkilöt Sotesta ei vastaavia kokemuksia, koska on ollut aiemmin osa kunnan sisäistä toimintaa Muiden toimijoiden osalta ei yhtenäistä toimintamallia Paikalliset valmiusryhmät keskeisessä roolissa varautumisen paikallisessa yhteensovittamisessa. Muu kuntarajat ylittävä yhteistoiminta ollut vähäistä.

5 Siun sote-kuntayhtymä MAAKUNNALLISEN JA PAIKALLISEN VARAUTUMISEN KOORDINOINTI JA YHTEENSOVITTAMINEN NYKYINEN TOIMINTAMALLI Alatyöryhmät mm. -suuronnettomuussuunnitelma -myrskytuhosuunnitelma -varautumissuunnitelma vaikeutuvan maahantulon varalle -maakunnallinen riskinarvio ja valmiussuunnitelma Ministeriöt Itä-Suomen valmiustoimikunta (AVI Pohjois-Karjalan valmiusryhmä Puheenjohtaja pelastusjohtaja Sihteeri valmiuspäällikkö Jäsenet 18 Maakunnallisen varautumisen yhteensovittaminen Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen Pelastustoimintaan liittyvän suunnittelun ja varautumisen koordinointi Paikalliset valmiusryhmät (5) Joensuu Vaara-karjala Pielisen karjala Keski-Karjala Okupoli Kuntakonsernin varautuminen Toimialakohtainen varautuminen (ml. ulkoiset palveluntuottajat) Pelastuslaitos -kuntien valmiussuunnittelun tukeminen -valmiussuunnittelija + varautumisen paikalliset yhteyshenkilöt Pohjois-Karjalan valmiusryhmä 1. P-K:n valmiusryhmä on eri viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajista koostuva maakunnallinen varautumisen asiantuntijaelin. 2. Ryhmässä käsitellään kokonaisturvallisuuteen, erityisesti normaalioljen suuronnettomuuksien ja häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen varautumiseen liittyviä asioita. 3. Valmiusryhmän tehtävänä on ja yhteen sovittaa eri toimijoiden varautumista sekä kehittää varautumiseen liittyvää yhteistoimintaa maakunnan alueella. 4. Pohjois-Karjalan valmiusryhmän jäsenorganisaatiot: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan rajavartiosto, Pohjois-Karjalan aluetoimisto, Itä-Suomen poliisilaitos, Pohjois-Karjala, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Liikennevirasto, PKS sähkönsiirto, Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiiri (MPK), Joensuun seurakuntayhtymä, SPR Savo-Karjalan piiri, VAPEPA Pohjois-Karjalan maakuntoimikunta, Joensuun kaupungin paikallisen valmiusryhmän puheenjohtaja (v alusta alkaen) Okupoli-alueen paikallisen valmiusryhmän puheenjohtaja (v Liperi), Vaara-Karjalan alueen paikallisen valmiusryhmän puheenjohtaja (v Ilomantsi), Keski-Karjalan alueen valmiusryhmän puheenjohtaja (v Rääkkylä), Pielisen Karjalan alueen valmiusryhmän puheenjohtaja (v Juuka).

6 Uusi toimintamalli mahdollistaa tulevaisuudessa uusia innovatiivisia maakunnallisia varautumisen järjestelyjä ja toimenpiteitä Varautuminen on kokonaisuutena merkittävässä osassa tulevassa maakuntakonsernissa ja kuuluu kaikkien maakuntakonsernin toimialojen lakisääteisiin tehtäviin. Toimintamalli luo perusteet sekä maakunnan yhteiselle että maakuntakonsernin sisäiselle varautumiselle Uuden toimintamallin keskeinen sisältö 1 varautumisen maakunnalliset järjestelyt mm. Varautumisen alueellinen yhteensovittaminen (maakunnan alueen yhteinen varautuminen) Maakuntakonsernin varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Kunnan valmiussuunnittelun tukeminen ja yhteistyö varautumisessa Meijän maakunta tukee kuntia valmiussuunnittelussa kaikkien toimintojensa osalta Uuden toimintamallin keskeinen sisältö 2 - tilanneseuranta / tilannekeskus (24/7) mm. Ennakoiva uhkan analysointi keskitetysti yhdessä paikassa, jonka perusteella käynnistetään esimerkiksi valmiuden säätämiseen liittyvät toimenpiteet Yksi päivystyspiste käynnistää laaja-alaisesti oper. johtamistoiminnan häiriötilanteissa ja tuottaa em. tukipalveluita Yksi paikka, jonne eri toimijoiden tilannekuva muodostuu ja jolla on tilannetietoisuus vallitsevasta tilanteesta ja joka mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan välittämisen maakuntahallinnon ja muiden viranomaisten kesken.

7 Asiakaslähtöinen maakunnallinen varautumisen toimintamalli Maakunnan asukkaat Maakuntahallinnon viranomaiset ja kunnat pystyvät tuottamaan maakunnassa kriittiset palvelut normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa turvataan maakunnan asukkaiden peruspalvelut ja turvallisuus. Lisätään maakunnan kokonaisturvallisuutta ja parannetaan turvallisuuden tunnetta maakunnan asukkaiden keskuudessa. Kunnat Tuetaan kuntakonsernin valmiussuunnittelua ja varautumista sekä operatiivista toimintaa häiriötilanteissa, ml. yhteistyön kehittäminen. Kunnan tuottamat palvelut: sivistys, elinvoima, tekninen toimi Sopimuksin varautuminen ja varsinkin yksityisen sektorin valmiussuunnittelun tukeminen / valvonta Yhteistyökumppanit Varmistetaan maakuntahallinnon viranomaisten, muiden yt-viranomaisten ja kuntien välinen yhteistoiminta varautumisessa ja operatiivisen tilanteen käynnistymisessä. Maakuntakonsernin toimijat ja palveluntuottajat, joille voidaan tuottaa esimerkiksi tilannekeskustoimintoja mm. Pelastuslaitos Sosiaalipäivystys Ensihoito Terveydenhuolto Ympäristöterveyden huolto Sosiaalitoimi erityisesti kotiin vietävät palvelut ELYn toimialat Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy Muut toimijat, joille voidaan tuottaa tilannekeskuspalveluja esim. kunnat?

8 Uuden toimintamallin edut Toimintamalli mahdollistaa maakuntahallinnolle vahvan roolin valmius- ja varautumistehtävien alueellisessa yhteensovittamisessa maakunnassa. Toimintamallin avulla luodaan myös ajantasainen turvallisuustilannekuva, hyvä varautumisen taso ja saumaton yhteistyö eri toimijoiden kesken maakuntahallinnon aloittaessa, maakunnan kokonaisturvallisuus huomioiden. Maakunnalle on tulossa maakuntalakiin varaumista koskevia velvoitteita ja tehtäviä, toimintamallin avulla mahdollistetaan varautumisen käytännön toteutuksen suunnittelu ennen maakuntahallinnon aloittamista. Lisäksi toimintamallilla varmistetaan maakuntakonsernin oma varautuminen, johtaminen ja toimintakyky sekä kriittisten palvelujen tuottaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi tavoitteena on muodostaa yhteinen tilannekeskus, jolla mahdollistetaan mm. resurssien tehokkaampi käyttö ja yhteistyö, reaaliaikainen yhteinen tilannekuva sekä nopea häiriötilanteen johtamisen ja toiminnan käynnistyminen. Maakuntahallintoon siirtyvät viranomaiset kuten sote, pelastuslaitos ja ympäristöterveydenhuolto irtaantuvat kunnista. Toimintamallin avulla kiinteä yhteistyösuhde kuntiin säilytetään ja yhteistyötä edelleen kehitetään. Toimintamallin avulla pystytään myös tarjoamaan parempaa asiantuntijuutta toimialoittain. Lisäksi tuetaan kuntien valmiussuunnittelua ja varautumista sekä operatiivista toimintaa häiriötilanteissa. Kunnat pystyvät varautumaan häiriötilanteisiin aiempaa kattavammin maakuntakonsernin ja viranomaisten avulla kunnat pystyvät varautumaan yhdenvertaisesti, kaikilla yhdenvertaiset varautumisen lähtökohdat. Maakunnan asukkaille toimintamalli näkyy varmistettuina palveluina, koska maakuntahallinnon viranomaiset pystyvät tuottamaan kriittiset palvelut normaaliloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi minimoidaan häiriötilanteen aiheuttamat inhimilliset ja taloudelliset menetykset sekä nopeutetaan toipumista häiriötilanteesta.

9 Uuden toimintamallin riskit Ulkoiset: Lainsäädännön valmistelu edelleen kesken organisaatiot / vastuut vielä osittain epäselvät. Eri toimijoiden roolitukset esim. pelastustoimen ja ensihoidon tilannekeskusten määrä/sijoitus epäselvät. Valtakunnalliset tietojärjestelmät mahd. päällekkäisyydet maakunnallisen varautumiseen liittyvien tietojärjestelmien kanssa Mahdolliset lainsäädäntöesteet esim. viranomaisten toimiseksi samassa tilannekeskustilassa (salassapito yms.) Sisäiset: Varautumiseen ei resursoida maakuntakonsernissa riittävästi hoitamisen eli varautumista hoidetaan oman toimen ohella (aliresursointi) tai varautumisen toimintamallin käytännön järjestelyt hautautuvat muiden valmistelukiireiden alle mm. Kriittisiä palveluita ei pystytä tuottamaan maakunnan asukkaille Kunnat tyytymättömiä saamaansa valmiussuunnittelun tukeen. Kuntien varautumisen tason yhdenmukaistaminen voi jopa vähentää hyvin varautuneiden kuntien varautumisen tasoa Riittävän varautumisen tason määrittely vaikeaa Jos toimintamallia (esim. tilannekeskus) ei käytetä jatkuvasti -> häiriötilanteessa saattaa aiheuttaa ongelmia. Toimintamallin pitää olla jokapäiväisessä käytössä. Tekniset ongelmat / toiminnan jatkuvuuden turvaaminen varajärjestelmien varmistaminen ja käyttöönotot suunniteltava.

10 Keskeiset rajapinnat: työnjako valtio maakunta Lähtökohtaisesti kaikki varautumiseen liittyvät asiat ovat vielä epäselviä, koska mm. lainsäädäntö ja valtakunnalliset päätökset puuttuvat Valtio valtakunnallisen varautumisen järjestelyt Valtioneuvosto: säädösperusta SM: yleinen valtakunnallisen varautumisen yhteensovittaminen, tukeminen ja valvonta Ministeriöt: toimialakohtaisen varautumisen johtaminen, ohjaus ja valvonta Valtion viranomaiset: Pv, rajavartiosto, poliisi, AVI; Huoltovarmuuskeskus Tilannekuvan vaihtaminen valtion TIKEt (poliisi, VN TIKE,) Epäselvää mm. johtosuhteet ja valmius toimia, kuka vastaa toiminnasta ja johtaa kokonaisuutta, etenkin sellaisissa häiriötilanteissa jossa johtovastuu on epäselvä tai häiriö ylittää maakuntarajat Maakunta - varautumisen maakunnalliset järjestelyt mm. varautumisen alueellinen yhteensovittaminen (maakunnan alueen yhteinen varautuminen) maakuntakonsernin varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin toimialakohtaiset varautumistehtävät kuntien valmiussuunnittelun tukeminen maakunnalliset johto- ja tilannekeskukset (johtaminen ja tilannekuva häiriötilanteissa) maakuntien välinen yhteistoiminta ERVA alueen ohjeet Yksityiset palveluntuottajat (esim. sosiaali- ja terveyskeskus yksityisellä toimijalla)

11 Keskeiset rajapinnat: työnjako maakunta - kunta Maakunta - varautumisen maakunnalliset järjestelyt mm. Varautumisen alueellinen yhteensovittaminen ja koordinointi (maakunnan alueen yhteinen varautuminen) Maakuntakonsernin varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Toimialakohtaiset varautumistehtävät Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen Maakunnalliset tilannekeskukset mm. Maakunnallinen tilannekuva ja tilannekeskuspalvelut maakuntakonsernin toimijoille Maakunnalliset palvelut tasalaatuisina kunnille Nopea tiedottaminen ja tilanneselvitys häiriötilanteissa Kunta paikallisen varautumisen järjestelyt mm. Kuntakonsernin varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin Toimialakohtaiset varautumistehtävät Varautumisen paikallinen yhteensovittaminen Kunnan tukeminen häiriötilanteissa Kunnan vastuu pienenee oleellisesti, tosin kunnalla on vastuu omasta kuntalaisesta (viime kädessä kunta vastaa kuntalaisesta, tämä voi aiheuttaa maakunnan ja kunnan välille vastuuepäselvyyksiä varautumisessa?) Rajapintoja myös kunnan ja eri valtion toimijoiden välillä mm. Pv, rajavartiosto, poliisi, AVI, Huoltovarmuuskeskus jne.

12 Keskeiset rajapinnat: työnjako maakunta - kunta (esimerkki Siun Sote) SIUNSOTE-KUNTAYHTYMÄN VARAUTUMISEN KOORDINOINTI JA YHTEENSOVITTAMINEN + LIITYNTÄPINTA MAAKUNNALLISEEN JA PAIKALLISEEN VARAUTUMISEEN Ministeriöt (mm. SM, STM, YM) AVI (yleinen varautumisen ohjaus ja valvonta) Itä-Suomen valmiustoimikunta (varautumisen yhteen sovittaminen) (LUONNOS) Toimialakohtaisen varautumisen ohjaus ja valvonta Pohjois-Karjalan valmiusryhmä Varautumisen koordinointi ja yhteensovittaminen maakuntatasolla SOTE-toimialueet -terveys- ja sairaanhoitopalvelut -ikäihmisten palvelut -perhe- ja sosiaalipalvelut SIUN SOTE- Valmiustoimikunta tai valmiusjohtoryhmä? Toimitusjohtaja, toimialuejohtajat, pelastusjohtaja, ymp.terv.huollon johtaja, turvallisuuspäällikkö, tekninen johtaja, muut tarv. asiantuntijat Varautumisen yhteensovittaminen ja koordinointi sisäisesti (valmiussihteeristö / toimialat) Kuntayhtymän yleinen valmiussuunnitelma P-K ympäristöterveydenhuolto P-K pelastuslaitos -pelastustoimi -ensihoito Alueet 1-5 Alueet 1-5 Alueet 1-5 Yt-tahot Oma varautuminen / valmiussuunnitelma + kuntakohtaiset liitteet Kiint. pelastussuunnitelmat Oma varautuminen / valmiussuunnitelma + kuntakohtaiset liitteet. Kiint. pelastussuunnitelmat Oma varautuminen / valmiussuunnitelma + kuntakohtaiset liitteet, Kiint. pelastussuunnitelmat Yt-tahot Paikalliset valmiusryhmät Varautumisen yhteensovittaminen ja koordinointi paikallistasolla Kunta mm. Kunnan valmiussuunnittelun tukeminen ja yhteistyö varautumisessa mm. - valmiussuunnittelun yhteyshenkilön nimeäminen toimialakohtaisesti kuntaan ja paikalliseen valmiusryhmään - yhteyshenkilön asettaminen kunnan valmiusjohtoryhmään operatiivisessa häiriötilanteessa Yt-tahot

13 Keskeisimmät ratkaistavat asiat Varautumisen alueellinen yhteensovittaminen ja koordinointi (maakunnan alueen yhteinen varautuminen) mm. alueen kaikille toimijoille yhteiseen varautumiseen liittyvät tehtävät ja toiminnot sekä yhteensovittamisen rakenteet maakunnallinen riskinarvio ja maakunnallinen valmiussuunnitelma valmiussuunnittelun yhteensovittaminen / toimiala- ja tilannetyyppikohtaisesti toteutettava varautumisen yhteensovittaminen ennakoiva turvallisuustilanteen seuranta ja arviointi yhteiset harjoitukset Maakuntakonsernin varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin mm. maakuntakonsernin valmiussuunnitelma maakuntakonsernin toimialakohtaiset varautumistehtävät ja valmiussuunnitelmat luodaan toimialakohtainen varautumisen malli / esimerkkinä eläintautivalmius (ympäristöterveydenhuolto AVI ja P-K ympäristöterveys) Kunnan valmiussuunnittelun tukeminen ja yhteistyö varautumisessa mm. yleinen ja toimialakohtainen tuki valmiussuunnittelussa toimialakohtaisten riskianalyysitietojen toimittaminen kuntien käyttöön valmiussuunnittelun yhteyshenkilön nimeäminen toimialakohtaisesti kuntaan ja paikalliseen valmiusryhmään yhteyshenkilön asettaminen kunnan valmiusjohtoryhmään operatiivisessa häiriötilanteessa Tilannekeskuksen perustaminen mm. ensimmäisessä vaiheessa tehdään toimialakohtainen palvelutarvekartoitus ja selvitetään pilotin rahoitusmahdollisuuksia odotetaan päätöksiä pelastuksen ja ensihoidon tilannekeskuksista. erillinen suunnitelma pilotoinnista, päätökset jatkosta em. päätösten jälkeen

14 Valmistelun eteneminen 1 esivalmistelu mennessä (jatketaan toimintanallin valmistelua): Selvitetään maakunnalliset varautumistehtävät ja perusteet varautumisjärjestelyille esim. yhteensovittamisen rakenteet, maakunnallisen valmiussuunnitelman keskeiset asiat, toimialakohtaisen valmiussuunnitelman keskeiset asiat / eläintautivalmius Nykyisten hyvien maakunnallisten varautumisen toimintamallien huomioiminen sekä uusien toimintamallien kehittäminen esim. P-K:n valmiusryhmä ja siun sote sekä kuntien valmiussuunnittelun tukemisen malli Tilannekeskustoimintamallin toimialakohtainen palvelutarvekartoitus ja hankerahoituksen esiselvitys STEP 1 2 väliaikaishallinto (alustava, tarkentuu kevään aikana): Uusien toimintamallien jatkosuunnittelu/-valmistelu, mahdollisten pilottien käynnistäminen (ks. esitys kokeilusta / pilotista) tilannekeskustoimintojen organisoituminen ja rakentaminen (STEP 1-2) odotetaan valtakunnallisia päätöksiä varautumisen maakunnalliset järjestelyt ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen käytännössä 3 Käynnistymisvaihe (alustava, tarkentuu v. 2017aikana): Uusien toimintamallien pilotointi ja käyttöönoton valmistelu 4 Uusi maakunta toimintamallien käyttöönotto

15 Esitys kokeilusta/pilotista Yhteinen tilannekuva / tilannekeskus (alustava tarkennetaan kevään aikana, kun pilotointiin vaikuttavat päätökset tehty) mm. Nykyisten Siun soten 24/7 päivystäjien yhteistyön tiivistäminen (mm. SOTE-päivystys, PELA, ensihoito) - jokainen toimija omissa tiloissaan Käynnistetään varsinainen tilannnekeskus-pilotoinnin valmistelu (tästä tehty erillinen esitys): STEP 1 esiselvitysvaihe 2/17 6/17 mm. palvelutarvekartoitus / mukaan tulevat toimijat, rahoituksen esiselvitys STEP 2 organisoituminen 7/17 1/18 mm. hallinnollisen / toiminnallisen organisaation muodostaminen, henkilö jne. STEP 3 rakentaminen 10/17 1/18 mm. tilannekeskuksen tekninen rakentaminen ja koulutus STEP 4 pilotoinnin käynnistäminen 2/18 mm. Tilannekeskustoimintojen käynnistäminen - haetaan kokemuksia yhteisen tilannekeskuksen toiminnasta ja kehittämistarpeista Meijän maakunnan tike valmis 1/19 Maakunnalliset varautumisjärjestelyt mm. Varautumisen alueellinen yhteensovittaminen ja koordinointi organisointi, yhteistyöelimet, toimintamallit maakunnallisen varautumisen rakenteet / yhteistoimintaelimen muodostaminen (hyödynnetään kokemuksia P-K:n valmiusryhmästä) maakuntakonsernin sisäinen varautumisen rakenteet (hyödynnetään kokemuksia Siun sotesta) Kuntien valmiussuunnittelun tukemisen toimimalli ja varautumiseen liittyvä yhteistoiminta (pilotoidaan Siun sotessa) yleinen ja toimialakohtainen tuki valmiussuunnittelussa toimialakohtaisten riskianalyysitietojen ja valmiussuunnitelmien toimittaminen kuntien käyttöön valmiussuunnittelun yhteyshenkilön nimeäminen toimialakohtaisesti kuntaan ja paikalliseen valmiusryhmään yhteyshenkilön asettaminen kunnan valmiusjohtoryhmään operatiivisessa häiriötilanteessa Siun sote-aluejaon testaus paikallisten valmiusryhmien aluejakona Valmiussuunnitelmat: päivitetään maakunnallinen riskinarvio ja valmiussuunnitelma (alueen yhteinen varautuminen) valmistelaan maakuntakonsernin valmiussuunnitelman strateginen osa (sisäinen varautuminen) valmistellaan toimialakohtainen varautumisen malli - esimerkiksi eläintautivalmius (AVI maakuntahallinto/ympäristöterveydenhuolto)

16 Taloudelliset ja henkilöstövaikutukset Pilotoinnin aikana: Tilannekeskus-hanke: jos haetaan hankerahoitusta tilannekeskuksen pilotoinnin aloittamiseen v alusta? tike-projektipäällikön (1 htv) ja tilannekeskuspäivystäjien palkkaukseen (6 htv), tilajärjestelyihin sekä ICT-hankintoihin/kuluihin Muut varautumisen toimintamallin valmistelut hoidetaan oman toimen ohella (työryhmä) Olemassa olevat ratkaisut pohjalla Jokainen organisaatio/toimiala vastaa omista kustannuksistaan Siun sote toimii osittain pilottialustana 1) Nykytila: Tilannekeskustoimintoja vain pelastuslaitoksella: ISTIKE:ssä 6 htv, josta P-K:n pelastuslaitoksen osuus 1/4 Lisäksi johto- ja tilannekeskuksessa yht. 5+5 htv (pelastustoimen ja ensihoidon kenttäjohtaja päivystys 24/7) Muilla toimijoilla omia päivystysjärjestelyjä esim. sosiaalipäivystys Päätoimista varautumisen resurssia vain pelastuslaitoksella yht. n. 3,5 htv, joista kuntien valmiussuunnitteluun tukemiseen 0,5 htv Lisäksi PKSSK:lla turvallisuuspäällikkö (1 htv), jonka tehtävänkuvaan kuuluu myös varautumistehtävät Muissa organisaatiossa varautumistehtäviä hoidetaan pääosin oman toimen ohella 2) Uusi toimintamalli: Tilannekeskus: jos perustetaan - tilannekeskuspäällikkö (1htv) ja tilannekeskuspäivystäjä (6htv) + tila ja ICT-kustannuksia Kustannukset jaetaan tilannekeskustoimintaan osallistuvien toimialojen kesken (huomioitava v talousarviossa) Varautumisen hallinnollinen henkilöstöresurssi esim. valmiuspäällikkö (1 htv) + valmiussuunnittelijoita (1 htv / valmiussuunnittelija) Maakuntakonsernin oper. johtamisen tilat ja järjestelyt esim. poikkeusolojen johtaminen tarv. väestönsuojatiloista

17 Valtakunnallinen valmistelu Pelastustoimen ja ensihoidon mahdolliset keskitetyt tehtävät ja pelastuslaitosten rooli maakunnallisessa varautumisessa mm. Viiden alueen ensihoito / pelan johto- ja tilannekeskukset? Maakunnan rooli varautumisessa esim. Maakuntalaki / varautumisen tehtävät Maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen Maakunnalliset johto- ja tilannekeskukset? Lainsäädännön seuraaminen/päätökset keskeisessä osassa toimintamallin valmistelussa Seurataan, miten valtakunnallinen valmistelu etenee esim. VM:n valmius- ja varautumistehtävien organisointia valmistelevan työryhmän ja työryhmän ehdotukset varautumisen alueellisesta yhteensovittamisesta SM pelastustoimen uudistus / yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa-työryhmä: maakuntien varautumisen ja valmiussuunnittelun valmistelun tukeminen sisällytetään osatavoitteena työryhmän työsuunnitelmaa. Ensivaiheessa (alkuvuosi 2017) laaditaan maakunnissa tehtävän valmistelun tueksi muistio/vast. maakunnan varautumistehtävien ja -näkökulmien kokonaisuuden huomioimisesta, ml. varautumisen alueellinen koordinaatio. Toisessa vaiheessa laaditaan maakunnan valmiussuunnitelman runko. Työryhmältä saadaan perusteita maakunnallisen varautumisen toimintamallin valmisteluun, Markus Viitaniemi kuuluu SM:n työryhmään, joten synkronointi valtakunnallisen valmistelun kanssa varmistettu.

18 Esitykset valtakunnalliseen valmisteluun Esitetään, että maakunnalliset johto- ja tilannekeskukset perustettaisiin maakunnittain, ei keskitetä esim. 5 alueelle (ml. pelastustoimi ja ensihoito)

19 Muuta huomioitavaa mm. Mahdolliset keskitetyt pelastustoimen ja ensihoidon tehtävät vielä epäselviä (esim. tilannekeskusten määrä), voi vaikuttaa mahdollisesti maakunnalliseen tilannekeskus-pilotointiin.?

20 Seuraava askel Jatketaan toimintamallin valmistelua suunnitelman mukaisesti Käynnistetään tilannekeskus-pilotoinnin esiselvitys (STEP1), kartoitetaan tilannekeskustoimintaan liittyvät palvelutarpeet ja selvitetään ulkopuolista hankerahoitusta pilotoinnin käynnistämiseen (odotetaan päätöksiä ennen pilotoinnin käynnistämistä / hankerahoituksen hakemista)

Varautuminen. Markus Viitaniemi

Varautuminen. Markus Viitaniemi Varautuminen Markus Viitaniemi 31.1.2018 Tehtävät ja palvelut -valmisteluryhmät / Jarno Turunen Sote Siun sote (Pekka Kuosmanen) Aluekehitys Eira Varis Viljelijäpalvelut Pekka Tahvanainen Alueiden käyttö

Lisätiedot

Siun sote valmiussuunnittelu

Siun sote valmiussuunnittelu Siun sote valmiussuunnittelu Pekka Nevalainen Turvallisuuspäällikkö Siun sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdisti Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaari 26.9.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

M A A K U N TA U U D I S T U S Pelastustoimi ja varautuminen vuonna Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja

M A A K U N TA U U D I S T U S Pelastustoimi ja varautuminen vuonna Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja M A A K U N TA U U D I S T U S Pelastustoimi ja varautuminen vuonna 2019 Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja Tässä esityksessä Maakunnan vastuu varautumisesta Pelastustoimen vastuu toimialasta Järjestäminen

Lisätiedot

MAAKUNNAN VARAUTUMINEN JA ALUEELLISEN VARAUTUMISEN YHTEENSOVITTAMINEN

MAAKUNNAN VARAUTUMINEN JA ALUEELLISEN VARAUTUMISEN YHTEENSOVITTAMINEN MAAKUNNAN VARAUTUMINEN JA ALUEELLISEN VARAUTUMISEN YHTEENSOVITTAMINEN Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 53 31.1.2019 30.1.2019 Martti Soudunsaari Prosessisuunnittelija / maakuntauudistuksen valmistelu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISVARAUTUMISEN TILANNEKATSAUS. Maakuntauudistuksen johtoryhmä

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISVARAUTUMISEN TILANNEKATSAUS. Maakuntauudistuksen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISVARAUTUMISEN TILANNEKATSAUS Maakuntauudistuksen johtoryhmä 21.12.2017 Valmiuspäällikkö Tapani Rossi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus MAAKUNTALAKILUONNOS HE 15/2017,

Lisätiedot

Yhteinen varautuminen alueella

Yhteinen varautuminen alueella Yhteinen varautuminen alueella Maakuntahallitus 23.11.2018 Jarkko Jäntti Varautumisen valmistelija Uusi tehtävä HE 15/2017vp 142 Alueellisen varautumisen yhteensovittaminen Maakunnan on huolehdittava seuraavista

Lisätiedot

M A A K U N TA U U D I S T U S. Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja

M A A K U N TA U U D I S T U S. Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja M A A K U N TA U U D I S T U S 2019 Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja Yhteisty ö Alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnalliset ja maakunnalliset tehtävät - VNOS 15 8 kohta - VnA sisäministeriöstä 1

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistaminen jatkuu - maakuntauudistus etenee. Varautuminen

Pelastustoimen uudistaminen jatkuu - maakuntauudistus etenee. Varautuminen Pelastustoimen uudistaminen jatkuu - maakuntauudistus etenee Varautuminen Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 22.11.2018 Varautumisjohtaja Jussi Korhonen, SM Varautuminen: pelastustoimen uudistus ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen. Teppo Heikkilä

Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen. Teppo Heikkilä Maakunnan ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja varautuminen Teppo Heikkilä Turvallisuustoimialan järjestäjän ydintehtävät 1. Liikelaitosten ohjaus a) Turvallisuustoimialan erityisyksiköt; pelastusliikelaitos

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Kooste riskienhallinnan valmistelusta

Kooste riskienhallinnan valmistelusta Kooste riskienhallinnan valmistelusta 14.11.2017 Varautuminen ja riskienhallintaalajaosto Jukka Koponen Maakunnan riskienhallinnan valmistelusta Riskienhallinta-asioiden valmistelutyöstä huolehtii maakunnan

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3. Varautumisen uudet rakenteet Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.22 Alueellinen varautumisen yhteensovittaminen Malli on rajattu

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus varautumisen osalta

Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus varautumisen osalta Maakunta- ja soteuudistuksen tilannekatsaus varautumisen osalta Turvallinen ja kriisinkestävä kunta - seminaari 15.11.2018 Varautumisjohtaja Jussi Korhonen, SM Varautumistehtävien valmistelua Muut muutosohjelmat

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus 1

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus  1 Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä 20.6.2017 Satakunnan maakuntauudistus www.satakunta2019.fi 1 Valmisteluryhmän tehtävä ja keskeiset tavoitteet - Yhteiskunnan turvallisuusympäristö

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 11.11.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Pelastustoimi uudistusprojektin esivalmistelussa Johtoryhmä; pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen MAKU-projektiryhmä; pelastusjohtaja Olli-Pekka

Lisätiedot

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2-projekti pähkinänkuoressa Omistaja: Suomen Kuntaliitto ry Rahoittaja: Huoltovarmuuskeskus Toteutus: 4/2017-3/2019

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Varautuminen ja pelastustoimi Uudenmaan maakunnassa. Tero Suursalmi

Varautuminen ja pelastustoimi Uudenmaan maakunnassa. Tero Suursalmi Varautuminen ja pelastustoimi Uudenmaan maakunnassa Tero Suursalmi 7.6.2018 Valmistelun keskeinen sisältö 1(2) Uudenmaan maakunnan varautumistoiminnan valmistelu aloitettu 4/2018, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Varautuminen ja valmius ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio

Varautuminen ja valmius ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio Varautuminen ja valmius 2020 ITÄ2017-valmiusharjoituksen asiantuntijaseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Kuopio 15.11.2017 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 15.11.2017 2 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja

Väliraportti. Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio. Harri Setälä Pelastusjohtaja Väliraportti Työryhmä: Turvallisuus- ja varautuminen Turvallisuuden osio Harri Setälä Pelastusjohtaja Tehtäväkentän analysointi ja lähitulevaisuuden haasteet Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta:

Lisätiedot

SISÄINEN TURVALLISUUS KUNNASSA PAIKALLISHALLINNON NÄKÖKULMA

SISÄINEN TURVALLISUUS KUNNASSA PAIKALLISHALLINNON NÄKÖKULMA SISÄINEN TURVALLISUUS KUNNASSA PAIKALLISHALLINNON NÄKÖKULMA Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen Sisäisen turavallisuuden strategian valmistelu, Itä-Suomen alueellinen työpaja Kuopiossa 28.10.2016 NYKYTILANNE

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA - KOMMENTTIPUHEENVUORO Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I 19.10.2011 1 PUHEENVUORON SISÄLTÖ Miksi

Lisätiedot

Turvallisuus ja varautuminen. Vesa-Pekka Tervo Pelastustoimen kehittämispäällikkö Kanta-Hämeen maakuntatilaisuus Hämeenlinna

Turvallisuus ja varautuminen. Vesa-Pekka Tervo Pelastustoimen kehittämispäällikkö Kanta-Hämeen maakuntatilaisuus Hämeenlinna Turvallisuus ja varautuminen Vesa-Pekka Tervo Pelastustoimen kehittämispäällikkö Kanta-Hämeen maakuntatilaisuus 29.5. Hämeenlinna Maakuntahallituksen tehtävistä (hallintosääntömalli) 1. hyväksyy sisäistä

Lisätiedot

Varautuminen sotelainsäädännössä

Varautuminen sotelainsäädännössä Varautuminen sotelainsäädännössä STM:n valmiusseminaari 24.5.2018, Tuusula 1 23.5.2018 Anne Koskela Valmiuslaki Varautumisvelvollisuus Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen

Pelastustoimen uudistus. Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistus Johtava asiantuntija Jussi Rahikainen Pelastustoimen uudistaminen Pelastustoimen uudistaminen tehdään, jotta edelleen tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa asiakkaan turvallisuustaso

Lisätiedot

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö STM:n valmiusseminaari

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö STM:n valmiusseminaari KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti Aki Pihlaja Projektipäällikkö 15.5.2017 STM:n valmiusseminaari KUJA2-projekti pähkinänkuoressa Omistaja : Suomen Kuntaliitto ry Rahoittaja: Huoltovarmuuskeskus

Lisätiedot

Alueellinen varautuminen. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Muutostukiklinikka, Alueellinen varautuminen A 3.

Alueellinen varautuminen. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Muutostukiklinikka, Alueellinen varautuminen A 3. Alueellinen varautuminen Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Muutostukiklinikka, Alueellinen varautuminen A 3.23 Alueellinen varautumisen yhteensovittaminen Malli on rajattu

Lisätiedot

Kainuun maakunnan alueellisen yhteensovittamisen rakenteet maakunnan yhteinen varautuminen

Kainuun maakunnan alueellisen yhteensovittamisen rakenteet maakunnan yhteinen varautuminen 9.5.2018 TR 9 työryhmän kokous HYVÄKSYTTY 17.5.2018 VATE (valmistava kokous) KÄSITELTY 18.6.2018 VATE (päätöskokous) HYVÄKSYTTY OHRY (päätöskokous) HYVÄKSYTTY 1 Operatiivinen sisältöä tuottava taso Strateginen

Lisätiedot

Tilannekuvia kriisityöstä 2015 EKTURVA. yhteistoimintaa Etelä-Karjalassa. Valmiuspäällikkö Joni Henttu EKTURVA

Tilannekuvia kriisityöstä 2015 EKTURVA. yhteistoimintaa Etelä-Karjalassa. Valmiuspäällikkö Joni Henttu EKTURVA Tilannekuvia kriisityöstä 2015 yhteistoimintaa Etelä-Karjalassa Valmiuspäällikkö Joni Henttu Kokonaisturvallisuutta Etelä-Karjalassa KOKONAISTURVALLISUUS ETELÄ- KARJALASSA Kokonaisturvallisuus on tavoitetila,

Lisätiedot

Varautuminen ja riskienhallinta - alajaosto. Tilannekatsaus Jukka Koponen

Varautuminen ja riskienhallinta - alajaosto. Tilannekatsaus Jukka Koponen Varautuminen ja enhallinta - alajaosto Tilannekatsaus 15.2.2018 Jukka Koponen Varautuminen ja enhallinta-alajaoston tehtäväkokonaisuuksia Valmistelu- ja käynnistysvaiheen enhallinta Riskienhallintapolitiikan

Lisätiedot

Valmius ja jatkuvuudenhallinta soterakenteissa Sari Vuorinen. Projektipäällikkö Kuntaliitto

Valmius ja jatkuvuudenhallinta soterakenteissa Sari Vuorinen. Projektipäällikkö Kuntaliitto Valmius ja jatkuvuudenhallinta soterakenteissa 2017 2019 24.5.2018 Sari Vuorinen Projektipäällikkö Kuntaliitto Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Tavoitteet ja tulokset Valmistelussa olevat osaprojektit

Lisätiedot

Kokonaisturvallisuus. Ensihoito, kokonaisturvallisuus ja varautuminen Jukka Koponen

Kokonaisturvallisuus. Ensihoito, kokonaisturvallisuus ja varautuminen Jukka Koponen Kokonaisturvallisuus Ensihoito, kokonaisturvallisuus ja varautuminen 3.5.2018 Jukka Koponen Maakunnan visio (2025) Pohjois-Savo tarjoaa laadukkaan ja turvallisen arjen kaikissa elämänvaiheissa Kokonaisturvallisuuspalveluiden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakunnan pelastuspalveluiden ja varautumisen kehittämisen valmisteluryhmän

Varsinais-Suomen maakunnan pelastuspalveluiden ja varautumisen kehittämisen valmisteluryhmän Varsinais-Suomen maakunnan pelastuspalveluiden ja varautumisen kehittämisen valmisteluryhmän kokous 4/2017 Aika, klo 9.03 10.58 Paikka Paikalla Varsinais-Suomen pelastuslaitos Keskuspaloasema Eerikinkatu

Lisätiedot

Pelastustoimen ja varautumisen JTS-simulointi

Pelastustoimen ja varautumisen JTS-simulointi Pelastustoimen ja varautumisen JTS-simulointi 1 Tiina Männikkö 2 Sisältö Valtion ja maakuntien neuvottelut Simuloinnin tehtävät mitä asioita SM:n ja maakuntien välisissä neuvotteluissa käydään läpi? maakuntien

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Maakunnan kokonaisturvallisuus

Maakunnan kokonaisturvallisuus Maakunnan kokonaisturvallisuus Maakunnan turvallisuus ja varautumistehtävien visualisointi PohjoisSavossa Marko Korhonen, PohjoisSavon liitto Lauri Holappa, Kuopion kaupunki Jukka Koponen, PohjoisSavon

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU TYÖRYHMÄN TR3 TILANNEKATSAUS

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU TYÖRYHMÄN TR3 TILANNEKATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELU TYÖRYHMÄN TR3 TILANNEKATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEN JOHTORYHMÄ 8.6.2017 Pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus; pelastustoimen järjestäminen Hankejohtaja Taito Vainio 1 Pelastustoimen kehittämistä ohjaavat linjaukset HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1) Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista

Lisätiedot

Varautuminen ja pelastustoimi

Varautuminen ja pelastustoimi Varautuminen ja pelastustoimi Valmistelun tilannekuva 18.5.2018 Aaro Toivonen & Tero Suursalmi 18.5.2018 Valmistelun keskeinen sisältö 1(2) Uudenmaan maakunnan varautumistoiminnan valmistelu aloitettu

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon päivystys maakunnissa Kuntamarkkinat

Ympäristöterveydenhuollon päivystys maakunnissa Kuntamarkkinat Ympäristöterveydenhuollon päivystys maakunnissa Kuntamarkkinat 12.9.2018 Erja-Riitta Tarhanen/ Etelä-Suomen AVI y Kenelle soitan viikonloppuna? Nykytilanne Elintarvikevalvonta Terveydensuojeluvalvonta

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017 KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 edellisenä vuonna käynnistyneellä yhteistyöhankkeella Kuntaliiton kanssa. Projektipäällikkönä toimi Piia Vähäsalo.

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Maakuntien varautumistehtävät ja organisoituminen, esimerkit

Maakuntien varautumistehtävät ja organisoituminen, esimerkit 1 Raportinliite Maakuntienvalmistelijat Maakuntienvarautumistehtävätjaorganisoituminen,esimerkit Maakuntienvarautumistehtävienvalmistelu Maakuntienvalmisteluntueksionaiemminlaadittumaakuntauudistuksenvarautumistehtävienvalmisteluryhmässämuistio.Tämänmuistionorganisoitumisesimerkitontarkoitettuhavainnollistamaanjakonkretisoimaanem.muistiossaesitettyjävalmisteluntavoitetiloja.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio

Pelastustoimen uudistus. Hankejohtaja Taito Vainio Pelastustoimen uudistus Hankejohtaja Taito Vainio SOTE- ja aluehallintouudistus 26.5.2016 2 Maakuntauudistuksen työryhmät 1. Maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä (Jäsen Mika Kättö) 2. Maakuntahallinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta LSPel jäsenpalokuntien hallinnon ja päällystön seminaari 14.10.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni 1 Tavoitteena sujuvoittaa

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU Anne-Kaarina Lyytinen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Terveysvalvonnan johdon iltapäivä

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM SOTE-VALMIUS YHTEISTYÖALUEILLA Soten uudet rakenteet 2020- Yhteistyöalueen tehtäviä lainsäädännössä Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon päivystys ja yhteistyöalueet

Lisätiedot

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti Aki Pihlaja Projektipäällikkö Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 ja Turku 10.10.2017 KUJA2-projekti pähkinänkuoressa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI PHe/11.4.2017 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUS: PELASTUSTOIMEN JA VARAUTUMISEN VALMISTELUN ORGANISOINTI Pelastustoimen ja varautumisen työryhmän alaisuuteen perustetaan tarvittavat alatyöryhmät: Alatyöryhmien

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUS VARAUTUMISEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MAAKUNTAUUDISTUS VARAUTUMISEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 1 LOPPURAPORTTI MAAKUNTAUUDISTUS VARAUTUMISEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2 LOPPURAPORTTI Työryhmä Johanna Franzén, vs. valmiuspäällikkö, Etelä-Karjalan pelastuslaitos (PJ) Ari-Pekka Meuronen, turvallisuus-

Lisätiedot

Pelastustoimi ja varautuminen vuonna 2019

Pelastustoimi ja varautuminen vuonna 2019 MAAKUNTAUUDISTUS Pelastustoimi ja varautuminen vuonna 2019 Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja Tässä esityksessä Maakunnan vastuu varautumisesta Pelastustoimen vastuu toimialasta Järjestäminen - tuo>aminen

Lisätiedot

Turvallisuus ja varautuminen

Turvallisuus ja varautuminen Turvallisuus ja varautuminen Valmistelun toimintasuunnitelma Satakunnassa 14.10.2017 Petri Ekberg, aluepalopäällikkö Lähtökohtia Jokainen työntekijä, työyhteisö, toimiala, palveluntuottaja, jne. tuottaa

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto, turvallisuus ja varautuminen & hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Satakunnan kuntapäivä

Sosiaali- ja terveydenhuolto, turvallisuus ja varautuminen & hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Satakunnan kuntapäivä Sosiaali- ja terveydenhuolto, turvallisuus ja varautuminen & hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Satakunnan kuntapäivä 8.5.2018 Terttu Nordman Muutosjohtaja, Satakunta Maakunnan tehtävät Hyvinvoinnin

Lisätiedot

PELASTUSLAITOKSEN RISKIANALYYSI SOTILAALLISEN VOIMANKÄYTÖN TILANTEESTA

PELASTUSLAITOKSEN RISKIANALYYSI SOTILAALLISEN VOIMANKÄYTÖN TILANTEESTA PELASTUSLAITOKSEN RISKIANALYYSI SOTILAALLISEN VOIMANKÄYTÖN TILANTEESTA Loppuraportti (tiivistelmä), Pelastustoimen uudistushanke / poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastuslaitoksen riskianalyysi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALMIUS JA VARAUTUMINEN TULEVAISUUDESSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALMIUS JA VARAUTUMINEN TULEVAISUUDESSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALMIUS JA VARAUTUMINEN TULEVAISUUDESSA 29.10.2018 Lasse Ilkka Erityisasiantuntija Hyvinvointi ja palvelut Valmiusyksikkö SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON VALMIUS JA VARAUTUMINEN

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistamishanke

Pelastustoimen uudistamishanke STM valmiusseminaari 26.-27.5.2016, Haikon kartano Pelastustoimen uudistamishanke V-P Ihamäki Pelastusjohtaja, pelastusjohtajat pj. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO

Lisätiedot

Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Lahti Ville Majala Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori

Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Lahti Ville Majala Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Lahti 24.8.2017 Ville Majala Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori Maakuntauudistuksen tavoitteena 1. Sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

Aluekehitys maakuntauudistuksen myllerryksessä Eira Varis

Aluekehitys maakuntauudistuksen myllerryksessä Eira Varis Aluekehitys maakuntauudistuksen myllerryksessä 22.3.2018 Eira Varis Vanhoilla rakenteilla ei turvata ihmisten perusoikeuksia ja palveluja Elämme nyt aivan erilaisessa murroksessa kuin olemme eläneet viime

Lisätiedot

Muutokseen valmistautuminen etenee Työmarkkinaseminaari Muutosjohtaja Pauli Harju

Muutokseen valmistautuminen etenee Työmarkkinaseminaari Muutosjohtaja Pauli Harju Muutokseen valmistautuminen etenee..2 Työmarkkinaseminaari Muutosjohtaja Pauli Harju 9..2 Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 9..2 Pauli Harju Valtio Maakunnat Kunnat Työnjako kuntamaakuntavaltio

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 Pelastustoimi ja varautuminen Teemaryhmän loppuraporttitilanne

Pirkanmaa2019 Pelastustoimi ja varautuminen Teemaryhmän loppuraporttitilanne Pirkanmaa2019 Pelastustoimi ja varautuminen Teemaryhmän loppuraporttitilanne 19.4.2017 20.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Pelastustoimen siirto maakuntaan Aluejaot päätetty, 18 pelastustoimen ja ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Sote-valmiussuunnittelun ohjeistus Etunimi Sukunimi

Sote-valmiussuunnittelun ohjeistus Etunimi Sukunimi Sote-valmiussuunnittelun ohjeistus xx 1 14.5.2017 Etunimi Sukunimi Hankkeen esittely Hanke käynnistynyt 13.3.2017, Kuntaliiton ja STM:n välinen sopimus allekirjoitettu 27.3.2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

POP maakunnan ICT-valmistelu

POP maakunnan ICT-valmistelu POP maakunnan ICT-valmistelu Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen 4.4.2018 Valtiovarainministeriössä Juhani Heikka, ICT-vastuuvalmistelija Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus (PPL) Esityksen sisältö

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot

Pelastustoimi ja varautuminen -työryhmä

Pelastustoimi ja varautuminen -työryhmä Pelastustoimi ja varautuminen -työryhmä 5.6.2018 Esivalmistelun toisen vaiheen loppuraportti 30.7.2018 1 www.pirkanmaa2019.fi Sisällysluettelo 1. Työryhmän tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi

Lisätiedot

Turvallisuussuunnittelu, varautuminen vai molemmat? Varautumisjohtaja Jussi Korhonen

Turvallisuussuunnittelu, varautuminen vai molemmat? Varautumisjohtaja Jussi Korhonen Turvallisuussuunnittelu, varautuminen vai molemmat? Varautumisjohtaja Jussi Korhonen 24.1.2019 Sisäministeriön pelastusosaston tehtävät ja varautuminen Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja kehittää

Lisätiedot

Miten maakuntauudistus vaikuttaa pelastuslaitosten palveluihin?

Miten maakuntauudistus vaikuttaa pelastuslaitosten palveluihin? Miten maakuntauudistus vaikuttaa pelastuslaitosten palveluihin? Vesa-Pekka Tervo Pelastustoimen kehittämispäällikkö Paloturvallisuuspäivät 2017, 13.12.2017 Turvallisuussuunnittelu a 2 + b 2 = c 2 Kunta

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

KUNTAMARKKINAT. Keskushallinnon varautumisen yhteistyö. Johtava asiantuntija Markus Viitaniemi

KUNTAMARKKINAT. Keskushallinnon varautumisen yhteistyö. Johtava asiantuntija Markus Viitaniemi KUNTAMARKKINAT Keskushallinnon varautumisen yhteistyö Johtava asiantuntija Markus Viitaniemi 12.9.2018 Poikkihallinnollinen yhteistyö keskushallinnon varautumisessa Varautumisen johtaminen, valvonta ja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

AVAK-malli Keski-Uudellamaalla. Palveluesimies Kati Aaltio, Nurmijärven kunta

AVAK-malli Keski-Uudellamaalla. Palveluesimies Kati Aaltio, Nurmijärven kunta AVAK-malli Keski-Uudellamaalla Palveluesimies Kati Aaltio, Nurmijärven kunta Kunnan alueellinen valmiuskeskus Kunnan alueellinen valmiuskeskus on paikka/kiinteistö, jonne kunta on varannut tilat häiriötilanteiden

Lisätiedot

Maakunnan keskeiset tehtävät

Maakunnan keskeiset tehtävät Työ- ja elinkeinopalvelut Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt Maakuntien liitot Kunnat ja kuntien yhteistoiminta-alueet Maakunnan keskeiset tehtävät Pelastustoimi

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä Aika 11.01.2017 klo: 09:00 11.15 Paikka Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Aika 14.3.2017 klo 9.00 Paikka Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9A, Vellamo-tila Paikalla: Jari Hyvärinen, pj, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Pertti Rajala

Maakuntauudistus. Pertti Rajala Maakuntauudistus Pertti Rajala 6.6.2016 Maakuntauudistus Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Tulevaisuuden työnjaossa:

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset Valmiusmestari Vesa Lehtinen 04.12.2017 LAHTI MITÄ VARAUTUMINEN ON?? Mikä meitä uhkaa? Varautuminen Toiminta, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

[Liikenne] Esitys

[Liikenne] Esitys [Liikenne] Esitys 31.1.2018 Tehtävät ja palvelut -valmisteluryhmät / Jarno Turunen Sote Siun sote (Pekka Kuosmanen) Aluekehitys Eira Varis Viljelijäpalvelut Pekka Tahvanainen Alueiden käyttö Irma Mononen

Lisätiedot

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen kannalta Ylijohtaja ELY-keskusten tehtävät pääosin itsehallintoalueille ELY-keskukset kannattavat ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja TE-toimistojen

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot