KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity."

Transkriptio

1

2

3 Osakeyhtiölaki 2010

4 ISBN Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland.

5 Alkusanat Olemme kirjoittaneet kirjan, jonka tarkoituksena on toimia helppona ja innostavana oppaana osakeyhtiölain sisältöön ja rakenteeseen. Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan , mutta siihen on voimaantulon jälkeen tehty jo lukuisia muutoksia. Kirjan sisältö seuraa osakeyhtiölain osien ja lukujen järjestystä. Osakeyhtiölain voimaanpanolain siirtymäsäännöksiä on käsitelty varsinaisten säännösten yhteydessä. Siirtymäsäännöksistä on käsitelty ainoastaan sellaisia, joilla on merkitystä muutoin kuin vain lyhyen aikaa. Kirjassa pyritään antamaan kuva osakeyhtiölaista ja muista siihen läheisesti liittyvistä säännöksistä sellaisena kuin ne ovat voimassa vuoden 2010 alkupuolella. Lainsäädäntöä on seurattu alkusanojen päiväykseen asti. Kirja on päivitys aiemmin julkaistuun Osakeyhtiölaki kirjaan. Kirjassa on käsitelty myös läpikäytyihin aihealueisiin liittyviä verokysymyksiä. Verotusta koskevat kommentit on sijoitettu erillisiin tietonurkkiin osakeyhtiölakia koskevan tekstin oheen. Toivomme, että kirjastamme on iloa ja hyötyä tutustuttaessa osakeyhtiölakiin sekä siihen läheisesti liittyviin muihin säädöksiin. Helsingissä, 19. maaliskuuta 2010 Sebastian Kellas Amos Janhunen Kai Soini Turo Koila Tomi Keski-Pukkila

6 Sisällysluettelo I Osa Yleiset periaatteet, perustaminen, yhtiöjärjestys ja osakkeet Luku Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajan rajoitettu vastuu Pääoman pysyvyys Osakkeen luovutettavuus Toiminnan tarkoitus... 3 Yhtiön tarkoitus verotuksen kannalta... 3 Keskinäiset yhtiöt... 3 Omakustannusperiaatteella toimivat yhtiöt... 4 Yleishyödylliset osakeyhtiöt Enemmistöperiaate Yhdenvertaisuusperiaate... 5 Yhdenvertaisuusperiaate ja verotus Johdon tehtävä Huolellisuusvelvollisuus Lojaliteettivelvollisuus Tahdonvaltaisuusperiaate Luku Perustaminen Perustamissopimus Yhtiöjärjestys Osakkeen merkintähinta ja maksaminen Yhtiön rekisteröiminen Julkisen osakeyhtiön perustamiseen liittyvät erityiset säännökset Yhtiön perustamisen verovaikutukset Yhtiön verottaminen erillisenä verovelvollisena Luku Osakkeet Yleiset säännökset Äänivalta Nimellisarvottomuus ja kirjanpidollinen vasta-arvo Osakkeen luovutettavuus Osakekirja ja muut osakeoikeuksiin liittyvät todistukset Osake- ja osakasluettelo Luku Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat osakkeet Yleistä Osakkeisiin perustuvat oikeudet Osakas- ja odotusluettelo... 18

7 4.4 Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Arvo-osuusjärjestelmästä poistuminen Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden luovuttaminen verotuksessa II Osa Hallinto ja tilinpäätös Luku Yhtiökokous Yleisiä säännöksiä Yhtiökokous Yhtiökokoukseen osallistuminen Päätöksenteko Kokousmenettely Päätöksentekovaatimukset Luku Osakeyhtiön johto ja edustaminen Hallitus Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Edustaminen Prokura Luku Tilintarkastus ja erityinen tarkastus Tilintarkastus Erityinen tarkastus Luku Oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni Nimellisarvottomuus Pääomarakenne Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Vastikkeettoman svop-sijoituksen verovaikutukset Tilinpäätös ja toimintakertomus Konsernitilinpäätös Konserniavustus verotuksessa Tilinpäätöksen rekisteröinti Kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot Lähipiiri Osakaslainat verotuksessa III Osa Rahoitus Luku Osakeanti Nimellisarvottomuus Nimellisarvoiset osakkeet Yleiset osakeantia koskevat säännökset Maksullinen osakeanti Maksuton osakeanti Apporttiluovutuksen verotus Veroneutraalit apporttiluovutukset Veroneutraali liiketoimintasiirto Veroneutraali osakevaihto... 49

8 10 Luku Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien käyttäminen verotuksessa51 Työsuhdeoptiot verotuksessa Luku Osakepääoman korottaminen Osakepääoman korottaminen verotuksessa Luku Pääomalaina Lainaehdot Muut säännökset pääomalainasta Vanhan osakeyhtiölain aikaiset pääomalainat Pääomalainan koron jaksottaminen verotuksessa Pääomalainan luonne omana ja vieraana pääomana Pääomalainasaamisen alaskirjaus IV Osa Varojen jakaminen Luku Varojen jakaminen Varojenjakotavat Osingonjako ja vapaan oman pääoman jakaminen Varojenjaon perustuminen tilinpäätökseen Tasetesti Maksukykytesti Omien osakkeiden hankinnan rahoittaminen Osingonjaon verovaikutukset Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Väliosinko Ennakko-osinko Luku Osakepääoman alentaminen Osakepääoman alentamistavat Alentamismenettely Sidotun oman pääoman alentaminen verotuksessa Luku Yhtiön omat osakkeet Käsitteistä Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen Hankkimis- ja lunastusehdot Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet Omien osakkeiden pantiksi ottaminen Omien osakkeiden merkintäkielto Omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen yhtiön verotuksessa Omien osakkeiden luovuttaminen osakkeenomistajan verotuksessa Omien osakkeiden luovuttaminen V Osa Yhtiörakenteen muuttaminen ja purkaminen Luku Sulautuminen Sulautumistavat Sulautumissuunnitelma Tilintarkastajan lausunto Sulautumissuunnitelman rekisteröinti ja kuulutus velkojille... 75

9 16.5 Sulautumispäätös Lunastusmenettely Sulautumisen täytäntöönpano Rajat ylittävä sulautuminen Yleistä Sulautumissuunnitelma ja -menettely Sulautumisen täytäntöönpano Sulautuminen verotuksessa Luku Jakautuminen Jakautumistavat Jakautumissuunnitelma Tilintarkastajan lausunto Jakautumissuunnitelman rekisteröinti ja kuulutus velkojille Jakautumispäätös Lunastusmenettely Jakautumisen täytäntöönpano Rajat ylittävä jakautuminen Yleistä Jakautumissuunnitelma ja -menettely Jakautumisen täytäntöönpano Jakautuminen verotuksessa Luku Vähemmistöosakkeiden lunastaminen Lunastusoikeus- ja velvollisuus Lunastusmenettely Luku Yritysmuodon muuttaminen Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi Julkisen osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi osakeyhtiöksi Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen toiseen yritysmuotoon Yritysmuodon muuttaminen verotuksessa Luku Yhtiön purkaminen Selvitystila Selvitystilamenettely Lopputilitys Purkautuminen Purkautumisen verovaikutukset Purkusäännöksen soveltamisala Selvitystilan jatkaminen ja lopettaminen Rekisteristä poistaminen Yhtiön varojen vähentyminen Yhtiön saneeraus ja konkurssi VI Osa Seuraamukset ja oikeussuoja Luku Päätöksen moite Pätemättömyys Mitättömyys

10 21.3 Moitekanteen seuraukset Luku Vahingonkorvaus Johtohenkilön korvausvastuu Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Vahingonkorvauskanne Pakottavuus Luku Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus ja yhtiön purkaminen Yleistä Lunastusvelvollisuus Määrääminen selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi Luku Riitojen ratkaiseminen Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely Tiedoksiannot yhtiölle Luku Rangaistusseuraamukset KPMG oleellista tietoa ja ratkaisuja asiakkaan liiketoimintaan KPMG Toimistot Suomessa Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Yhteenveto oman pääoman rakenteesta ja varojen jakamisen vaikutuksista Osakeyhtiön oman pääoman esittäminen taseessa Vähemmistöosakkeenomistajia koskevat erityiset säännökset osakeyhtiölaissa Julkisia osakeyhtiöitä ja pörssiyhtiöitä koskevat erityiset säännökset osakeyhtiölaissa Sulautumissuunnitelman sisältö eri sulautumistilanteissa Osakeyhtiölain edellyttämät tilintarkastajan todistukset ja lausunnot

11 Lyhenteet OYL VOYL TVL EVL AVL KPL Osakeyhtiölaki (624/2006 muutoksineen) (Vanha) osakeyhtiölaki (734/1978 muutoksineen) Tuloverolaki (1535/1992 muutoksineen) Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968 muutoksineen) Arvonlisäverolaki (1501/1993 muutoksineen) Kirjanpitolaki (1336/1997 muutoksineen)

12

13 I Osa Yleiset periaatteet, perustaminen, yhtiöjärjestys ja osakkeet 1 Luku Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen Osakeyhtiön toiminnan kannalta keskeiset periaatteet on kirjattu suoraan lakiin. Periaatteiden kirjaaminen lakiin ja kokoaminen lain ensimmäiseen lukuun korostavat näiden periaatteiden merkitystä osakeyhtiöoikeudessa ja helpottavat samalla lain kokonaisuuden ymmärtämistä. Keskeisten periaatteiden ymmärtäminen auttaa myös yksittäisten tilanteiden ratkaisemisessa, sillä lain yksityiskohtaiset säännökset ovat pääosin näiden periaatteiden soveltamista yksittäisessä tilanteessa. Osakeyhtiön toiminta rakentuu keskeisten periaatteiden varaan. Lähtökohtana on, että lain yksityiskohtaiset säännökset tulevat sovellettavaksi ensisijaisesti. Osakeyhtiön toiminnan keskeisten periaatteiden lain tulkintaa ohjaavan vaikutuksen voidaan kuitenkin katsoa olevan sitä voimakkaampaa, mitä heikommin lain yksityiskohtaiset säännökset sääntelevät yksittäistä oikeusongelmaa. Keskeisten osakeyhtiöoikeudellisten periaatteiden kirjaaminen ja kokoaminen lakiin ei sinällään merkitse käytännön tasolla suurta muutosta vanhan osakeyhtiölain aikaiseen oikeustilaan, sillä nämä periaatteet tunnustettiin osana osakeyhtiön toiminnan sääntelyä ja ohjasivat tulkintaa jo aikaisemmin. Keskeisiä lain ensimmäiseen lukuun kirjattuja periaatteita ovat: - Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajien rajoitettu vastuu (1:2 ) - Pääoman pysyvyys (1:3 ) - Osakkeen luovutettavuus (1:4 ) - Toiminnan tarkoitus (1:5 ) - Enemmistöperiaate (1:6 ) - Yhdenvertaisuusperiaate (1:7 ) 1 Osakeyhtiölaki

14 - Johdon tehtävä (lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuus) (1:8 ) - Tahdonvaltaisuusperiaate (1:9 ) 1.1 Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajan rajoitettu vastuu Osakeyhtiö on oikeushenkilö, jolla voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia ja joka on oikeustoimikelpoinen eli se voi itse määrätä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö ja sen varallisuus on erillinen osakkeenomistajien varallisuudesta. Osakkeenomistajien velkoja ei voida periä osakeyhtiöltä eikä osakeyhtiön velkoja osakkeenomistajilta. Osakkeenomistajien rajoitetulla vastuulla tarkoitetaan sitä, että osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. Osakkeenomistajien riskinä on ainoastaan yhtiöön sijoittamansa pääomapanoksen menettäminen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin lisätä osakkeenomistajan vastuuta edellä lausutusta määräämällä osakkeenomistajan velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja yhtiölle. 1.2 Pääoman pysyvyys Periaatteen mukaan osakeyhtiöllä pitää olla osakepääoma. Yksityisellä osakeyhtiöllä vähimmäisosakepääoma on euroa ja julkisella osakeyhtiöllä euroa. Edelleen periaatteen mukaan yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille ainoastaan osakeyhtiölaissa säädetyllä tavalla. Kaupparekisterissä on vielä paljon osakeyhtiöitä, jotka on perustettu ennen vanhan osakeyhtiölain voimaantuloa (eli ennen ) ja joiden osakepääoma on alle osakeyhtiölain mukaisen yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoman euroa. Osakeyhtiölain voimaanpanolain 2 :n mukaan osakeyhtiölain vähimmäisosakepääomaa koskevaa säännöstä ei sovelleta ennen osakeyhtiölain voimaantuloa rekisteröityyn yhtiöön, jonka osakepääoma on alle euroa. Tällainen yhtiö ei kuitenkaan saa päättää osakepääoman alentamisesta, jos osakepääoma alentamisen jälkeen olisi alle euroa. Siten ennen vanhan osakeyhtiölain voimaantuloa perustetun yhtiön, jonka osakepääoma on esimerkiksi markkaa eli 168,19 euroa, ei tarvitse korottaa osakepääomaansa euroon, mutta se ei voi myöskään alentaa osakepääomaansa, koska osakepääoma olisi alentamisen jälkeen alle euroa. Osakeyhtiölaki 2

15 1.3 Osakkeen luovutettavuus Osakeyhtiön osake on vapaasti luovutettavissa ja hankittavissa. Yhtiöjärjestyksessä näitä oikeuksia voidaan kuitenkin rajoittaa. Osakeyhtiölain sallimat luovutusrajoitukset ovat OYL 3:7 :n mukainen lunastuslauseke ja 3:8 :n mukainen suostumuslauseke. Osakkeen luovutettavuudelle ei voida yhtiöjärjestyksessä asettaa muita luovutusrajoituksia. 1.4 Toiminnan tarkoitus Periaatteen mukaan oletuksena on, että yhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Voiton tuottamista tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, eikä se siten tarkoita lyhytnäköistä voitontavoitteluvelvoitetta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöllä on jokin muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Määräykset voivat liittyä voiton tuottamiseen ja siihen, kenelle mahdollinen voitto jaetaan. Mikäli yhtiöjärjestyksessä on määrätty muusta tarkoituksesta kuin voiton tuottamisesta osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksessä on OYL 13:9 :n mukaan tällöin määrättävä oman pääoman käyttämisestä voitonjaossa ja muun vapaan oman pääoman rahaston jaossa, osakepääoman alentamisessa, omien osakkeiden hankkimis- ja lunastamistilanteissa sekä yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä. Yhtiön tarkoitus verotuksen kannalta OYL 1:5 mukaan oletusarvona on se, että yhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen. Yhtiö voi olla toiminnaltaan myös yleishyödyllinen yhteisö, se voi toimia osuustoiminnallisen luonteisena osakkeenomistajien yhteiseksi hyväksi esimerkiksi omakustannusperiaatteella tai se voi olla keskinäinen yhtiö. Keskinäiset yhtiöt Osakeyhtiö voi olla ns. keskinäinen yhtiö, jolloin sen osakkeenomistajilla on oikeus yhtiön omistamien varojen hallintaan. Tyypillisiä keskinäisiä yhtiöitä ovat keskinäiset kiinteistöyhtiöt. Keskinäisessä kiinteistöyhtiössä osakkeenomistajalla on hallintaoikeus niihin huoneistoihin tai tiloihin, joihin yhtiöjärjestyksessä oleva huoneistoselitelmä hänet oikeuttaa. TVL 53 :n mukaan veronalaista tuloa ei ole etu, jonka verovelvollinen on saanut omaan tai perheensä tarpeeseen käytetystä asunnosta, joka hänellä on asunto-osakeyhtiön tai muun asunto- tai kiinteistöyhteisön osakkaana tai jäsenenä ollut käytössään käypää vuokraa alemmasta vastikkeesta. Veronalaista ei 3 Osakeyhtiölaki

16 ole myöskään asunto- tai kiinteistöyhteisön osakkeenomistajien tai jäsenten saama etu huoneistoista, joihin heillä on yhtiöjärjestyksen sääntöjen nojalla hallintaoikeus. Verotuskäytännössä on muodostunut omat säännöt keskinäisten kiinteistöyhtiöiden rahastoille. Verotuskäytännöstä on pääteltävissä, että säästämistä voidaan ennakkorahastoinnin perusteella tehdä noin 3 5 vuotta, jonka jälkeen varat on käytettävä hankkeeseen. Mikäli varoja ei kuitenkaan käytetä tässä ajassa, rahastoidut suoritukset katsotaan verotuksessa jälkikäteen veronalaiseksi tuloksi ja yhtiötä jälkiverotetaan näistä. Kyseessä on siis vanhojen verovuosien oikaisu. Verotuskäytännössä on myös vakiintuneesti katsottu, että lainanlyhennysrahastoon ei voida rahastoida suurempaa määrää kuin millä tilikaudella on kyseistä lainaa lyhennetty. Korkokuluja vastaavaa osuutta ei voida rahastoida. Jos kyseinen määrä ylitetään, ylimenevä osuus katsotaan veronalaiseksi tuloksi Omakustannusperiaatteella toimivat yhtiöt Yhtiö voi toimia myös omakustannusperiaatteella sen osakkeenomistajien hyväksi. Omakustannusperiaatteella toimiva yhtiö tekee tällöin verotuksessa nollatulosta, mutta sen osakkeenomistajat saavat puolestaan säästöä edullisemman hinnoittelun johdosta. Tällaisiin yhtiöihin on sovellettu vanhastaan ns. Mankala-periaatetta, jolloin osakkeenomistajien ei ole katsottu saavan peiteltynä osinkona verotettavaa veronalaista etua. Yleishyödylliset osakeyhtiöt Osakeyhtiö voi periaatteessa saada myös verotusta varten yleishyödyllisen yhteisön aseman, jolloin se on lähtökohtaisesti vapautettu tuloveron maksamisesta. Yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta sekä muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitetun kiinteistön tai sen osan tuottamasta tulosta. Kiinteistötulon osalta veroa maksetaan ainoastaan kunnalle ja seurakunnalle (verokanta on 8,9908 % vuonna 2010). Verokanta elinkeinotulosta on 26 %. Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavat yleishyödylliset yhteisöt voivat hakemusta saada määräajaksi vapautuksen myös elinkeinotulon verottamisesta. Periaatteessa osakeyhtiö voi saada tuloverotuksessa yleishyödyllisen yhteisön aseman samalla perusteilla kuin muutkin yhteisöt, vaikka tyypillisesti yleishyödyllisiä yhteisöjä ovat aatteelliset yhdistykset ja säätiöt. Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; ja 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna Osakeyhtiölaki 4

17 hyvityksenä. Osakeyhtiön kannalta merkittävä seikka on sen omistuspohja, sen voitonjakoa koskevat määräykset sekä tosiasiallinen toiminta. On poikkeuksellista, että osakeyhtiölle annetaan verotuksessa yleishyödyllisen yhteisön asema. 1.5 Enemmistöperiaate Enemmistöperiaatteen mukaan osakkeenomistajat päättävät yhtiön asioista yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei osakeyhtiölaissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakeyhtiölaki sisältää useita päätöksentekotilanteita, joissa edellytetään määräenemmistöpäätöstä tai osakkeenomistajien yksimielisyyttä. 1.6 Yhdenvertaisuusperiaate Osakeyhtiöoikeudessa keskeisenä periaatteena on yhdenvertaisuusperiaate, jonka tarkoituksena on suojata vähemmistöosakkeenomistajia. Periaatteen mukaan kaikki osakkeet tuottavat lähtökohtaisesti yhtäläiset oikeudet yhtiössä, ellei asiasta määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Yhdenvertaisuusperiaate kieltää yhtiökokousta, hallitusta, toimitusjohtajaa ja hallintoneuvostoa tekemään päätöstä tai ryhtymään toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Yhdenvertaisuusperiaatteen merkitys tulee esille useassa kohdassa lain yksityiskohtaisissa säännöksissä. Yhdenvertaisuusperiaate ja verotus Kyseessä on osakkeenomistajien yhdenvertaisuus, ei osakkeiden muodollinen yhdenvertaisuus. Verotuksen tulee perustua taloudellisille tosiasioille eikä esim. muodolliselle yhdenvertaisuusperiaatteelle. Periaate on osakkeenomistajien suojaksi, ei esim. verottajan suojaksi säädetty normi. Verotuksessa yhtiön ja sen osakkeenomistajien välisiin toimiin voidaan yleensä puuttua vain sillä perusteella, että on poikettu markkinaehtoisesta hinnoittelusta. 1.7 Johdon tehtävä Periaatteen mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Periaate sisältää ensinnäkin sen, että yhtiön johdon on toimittava huolellisesti. Toiseksi yhtiön johdon velvollisuus on toimia yhtiön edun mukaisesti. Periaate kuvastaa ja korostaa kokonaisuudessaan johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteita yhtiötä kohtaan. 5 Osakeyhtiölaki

18 1.8 Huolellisuusvelvollisuus Johdon huolellisuusvelvollisuudella on merkitystä erityisesti johdon jäsenen vahingonkorvausvastuun arvioinnissa. Huolellisuuden ja yhtiön edun mukaisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota johdon tehtäviin ja yhtiön toiminnan tarkoitukseen. Huolellisuusvelvollisuuden vastaisena voidaan pitää sitä, että jokin toimi jätetään kokonaan tekemättä. Huolellisuutta arvioidaan objektiivisista lähtökohdista, ei johdon jäsenen omien kykyjen perusteella tai sen perusteella, miten johdon jäsen hoitaa omia asioitaan. Johdon jäsenen on toimittava siten kuin huolellinen henkilö toimisi vastaavissa olosuhteissa. Vaadittavan huolellisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että liiketoiminnassa päätöksiä on usein tehtävä epävarmuuden vallitessa. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että riskin ottaminen kuuluu yritystoimintaan. Huolellisuuden vaatimus korostuu päätökseen tai toimeen liittyvän riskin kasvaessa sekä silloin, kun vastapuolena on henkilön lähipiiriin kuuluva taho. Riittävänä huolellisuutena voidaan yleensä pitää sitä, että ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto, sen perusteella on tehty johdonmukainen päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen tai muun toimen tekoon ole vaikuttaneet johdon jäsenten eturistiriidat. Huolellisuusvelvollisuuden täyttämistä arvioidaan tätä Business Judgement Rule -sääntöä vasten. 1.9 Lojaliteettivelvollisuus Toimiminen yhtiön edun mukaisesti merkitsee yhtiön johdolle asetettua lojaliteettivelvollisuutta yhtiötä ja viimekädessä kaikkia osakkeenomistajia kohtaan. Yhtiön edun mukaan toimiminen sisältää toimimisen yhtiön tarkoituksen mukaisesti. Jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, tarkoituksena on, että yhtiön liiketoiminta tuottaa osakkeenomistajille etua yhtiön välityksellä. Toimiminen pelkästään tietyn omistajan tai omistajaryhmän välittömien etujen mukaisesti ei ole sallittua. Vain tietyn omistajan etujen mukaisesti toimiminen ei ole sallittua edes siinä tapauksessa, että hallituksen jäsen on nimetty tämän omistajan toimesta. Yhtiön toiminnan aikana saattaa olla tilanteita, joissa yhtiön johdon huolellisuusvelvollisuus ja velvollisuus toimia yhtiön sekä viime kädessä kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaisesti kohdistuu yhtiön sijasta välittömästi osakkeenomistajien omistuksen arvoon. Yhtiön johdon asemassa nähdään piirteitä osakkeenomistajien asiamiehen asemasta ja asiainhuollosta. Johdon lojaliteettivelvoite yhtiön kaikkia osakkeenomistajia kohtaan perustuu päämies-agenttiteoriaan. Johto ei sen perusteella saa toimia opportunistisesti siten, että toiminta vahingoittaa osakkeenomistajien intressejä. Päämies-agenttisuhdetta kuvataan oheisessa kuviossa numerolla 1. Osakeyhtiölaki 6

19 Lojaliteettivelvollisuuden toinen ulottuvuus koskee enemmistöosakkeenomistajan suhdetta vähemmistöön. Enemmistö ei saa opportunistisesti käyttää hyväkseen enemmistöasemaansa vähemmistön kustannuksella. Myöskään yhtiön johto ei saa liittoutua enemmistön kanssa siten, että vähemmistön yhdenvertaisuus asetetaan vaaraan. Tätä lojaliteettivelvollisuuden ulottuvuutta kuvataan oheisessa kuviossa numerolla 2. Kolmanneksi lojaliteettivelvollisuus näkyy siten, että yhtiön johto ja osakkeenomistajat eivät saa toimia sillä tavalla, että velkojien oikeudet vaarantuvat. Tällä tarkoitetaan sitä, että kiellettyjä ovat sellaiset toimenpiteet, joilla tosiasiassa asetetaan yhtiön velkojat osakkeenomistajia huonompaan asemaan maksunsaantijärjestyksessä, jos toimenpidettä ei voida perustella yhtiön liiketoimintaan liittyvillä todellisilla syillä. Tätä lojaliteettivelvollisuuden ulottuvuutta kuvataan oheisessa kuviossa numerolla 3. Kuvio 1: Huolellisuusvelvollisuus ja lojaliteettivelvollisuus 7 Osakeyhtiölaki

20 1.10 Tahdonvaltaisuusperiaate Tahdonvaltaisuuden periaatteen mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta. Yhtiöjärjestykseen ei kuitenkaan voida ottaa osakeyhtiölain, muun pakottavan lainsäädännön tai hyvän tavan vastaista määräystä. Osakkeenomistajat voivat myös yksimielisinä poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksestä tai lain muusta kuin pakottavasta säännöksestä. Lain yksityiskohtaisten säännösten pakottavuus ilmenee säännösten sanamuodosta tai pakottavuus on tulkittava säännöksen tarkoituksen perusteella. Pakottavat säännökset liittyvät pääasiassa velkojainsuojaan, vähemmistöosakkeenomistajien suojaan sekä erilaisiin viranomaisiin suuntautuviin toimiin. 2 Luku Perustaminen 2.1 Perustamissopimus Perustaminen tapahtuu yhdellä kirjallisella perustamissopimuksella (simultaaniperustaminen). Osakeyhtiölain mukaisessa osakeyhtiön perustamisessa varsinaista perustamiskokousta ei siten pidetä. Osakkeenomistajilta edellytetään perustamisesta yksimielisyyttä, joka ilmaistaan allekirjoittamalla perustamissopimus. Osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksen allekirjoituksella perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita. Yhtiön johto valitaan perustamissopimuksella. On selvää, että johtoon valittujen henkilöiden on annettava suostumuksensa valintaan, mutta rekisteri-ilmoitukseen liitettävää kirjallista suostumusta ei osakeyhtiölaissa edellytetä. Perustamissopimuksen sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännökset ovat OYL 2:2 :ssä, jonka mukaan perustamissopimuksessa on mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja heidän merkitsemänsä osakkeet, merkintähinta, osakkeen maksuaika ja yhtiön hallituksen jäsenet. Perustamissopimukseen on liitettävä yhtiöjärjestys. Yhtiön tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Mikäli yhtiöön valitaan heti toiminnan alussa toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto, on myös nämä nimettävä perustamissopimuksessa. Myös hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat voidaan nimetä perustamissopimuksessa. Heinäkuun alusta 2007 voimaantulleen uuden tilintarkastuslain (459/2007 muutoksineen) mukaan pienet osakeyhtiöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. Osakeyhtiölaki 8

21 Osakeyhtiölain mukaan perustamissopimuksessa tilintarkastaja on siten mainittava vain tarvittaessa. 2.2 Yhtiöjärjestys Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestys voidaan halutessa laatia hyvinkin suppeaksi. Vähimmäissisältö on yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Kotipaikkana on oltava Suomessa oleva kunta. Toimiala voidaan mainita yleistoimialana kattaen kaikki laillinen liiketoiminta. Mikäli yhtiön tilikaudesta ei ole mainittu perustamissopimuksessa, on siitä perustamisen yhteydessä mainittava yhtiöjärjestyksessä. Monista muista yhtiöjärjestyksen määräyksistä, kuten hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta, yhtiökokouskutsusta ja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista OYL sisältää olettamasäännökset, jotka ovat voimassa, ellei asiasta ole toisin yhtiöjärjestyksessä määrätty. Määräys osakepääoman määrästä ei ole välttämätön. Kuitenkin osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä on edelleen rekisteröitävä kaupparekisterilain perusteella. Nimellisarvottomasta pääomajärjestelmästä johtuen myöskään nimellisarvosta ei ole yhtiöjärjestyksessä mainittava, ellei yhtiö nimenomaisesti halua kuulua nimellisarvojärjestelmään. Yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa ainoastaan osakeyhtiölaissa säädetyt vaihdannanrajoitusmääräykset, eli lunastuslauseke ja suostumuslauseke. Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat säännökset ovat OYL 5:30 :ssä. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa ja muuttamiseen vaaditaan OYL 5:27 :n mukainen määräenemmistö eli vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 2.3 Osakkeen merkintähinta ja maksaminen Osakkeen merkintähinta merkitään osakepääomaan, jollei sitä ole perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty merkittäväksi osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai jollei kirjanpitolaissa toisin säädetä. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa käsittelemme tarkemmin 8 luvun yhteydessä. Merkintähinta on maksettava yhtiön tilille. Merkintähinta on mahdollista maksaa myös yhtiön ulkomailla olevalle tilille, jonka ehdot vastaavat suomalaista pankkitiliä. Perustamisen yhteydessä tapahtuvan merkintähinnan maksamisesta apportilla säädetään OYL 2:6 :ssä. Apporttiomaisuudella on oltava yhtiölle rahamaksua vastaava taloudellinen arvo. Työsuoritus ei käy osakkeen merkintähinnan maksuksi. Merkintähinnan maksamisesta apportilla on nimenomaisesti oltava maininta perustamis- 9 Osakeyhtiölaki

22 sopimuksessa. Apporttiomaisuuden osalta on perustamissopimuksessa oltava erityinen selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatettavat menetelmät. Mikäli apporttimenettelysäännöksiä ei ole noudatettu, todistustaakka apportin oikeasta arvosta on osakkeiden merkitsijällä. Mikäli osakkeiden merkintähinta maksetaan rahassa, mutta sellaisella edellytyksellä, että yhtiö hankkii vastiketta vastaan omaisuutta, on hankintaan OYL 2:6.3 :n mukaan sovellettava apporttimenettelysäännöksiä. Säännöksellä pyritään estämään apporttimenettelysäännösten kiertäminen sopimusmenettelyillä. Soveltaminen ei riipu siitä, keneltä omaisuutta hankitaan, mutta käytännössä kyseeseen tulevat lähinnä osakkeiden merkitsijä ja hänen läheisensä. Mikäli merkintähintaa ei ole maksettu sen eräännyttyä eikä yhtiön hallitus ole antanut lisäaikaa merkintähinnan maksuun, voi hallitus todeta oikeuden merkittyyn osakkeeseen menetetyksi. 2.4 Yhtiön rekisteröiminen Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai perustaminen raukeaa. Vain osakkeet, jotka ovat täysin maksettu, voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi. Yhtiö voidaan rekisteröidä, kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä, sekä yhtiön tilintarkastajan todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu. Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on annettava muu selvitys. Mikäli merkintähinta on maksettu apporttiomaisuudella, rekisteri-ilmoitukseen on lisäksi liitettävä tilintarkastajan lausunto edellä kuvatusta OYL 2:6.2 :n mukaisesta apporttiselvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava arvo yhtiölle. Kyseinen lausunto on aina liitettävä rekisteri-ilmoitukseen huolimatta siitä, onko yhtiöllä tilintarkastaja. Osakeyhtiö syntyy sen rekisteröimisellä. Yhtiön puolesta ennen sen rekisteröimistä tehdyistä toimista vastaavat toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet yhteisvastuullisesti. Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehdystä toimesta tai perustamissopimuksessa yksilöidystä, enintään vuosi ennen perustamissopimuksen allekirjoittamista tehdystä toimesta aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle rekisteröimisellä. Osakeyhtiölaki 10

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta Laki osakeyhtiölain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan osakeyhtiölain (624/2006) 4 luku, muutetaan 3 luvun 2 :n 1 momentti, 9 :n 1 momentti, 13 :n 1 momentti, 15 :n edellä oleva väliotsikko,

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 624 651

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 624 651 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 624 651 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Osakeyhtiölaki... 1898 625 Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta... 1964 626 Laki avoimesta yhtiöstä

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE

/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yleiset Teoksen kirjoittajat 17 Esipuhe 19 Lyhenteet 21 23 1. Osakeyhtiöt ja niiden sääntely....................... 23 1.1 Osakeyhtiölaki..................................... 23 1.2

Lisätiedot

Laki. osuuskuntalain muuttamisesta

Laki. osuuskuntalain muuttamisesta Laki osuuskuntalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan osuuskuntalain (421/2013) 15 luku, muutetaan 4 luvun 2 :n 1 momentti, 14, 15 :n 1 momentti, 16, 5 luvun 7 :n 2 ja 3 momentti,

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1328-5

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenneluettelo xvii I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 1. Johdanto 1 1.1. Osuuskunta yritysmuotona 1 1.2. Osuuskuntalain tavoitteet 2 1.3. Osuuskuntamuodot 4 2. Osuuskunnan

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAKI I OSA. Yleiset periaatteet, perustaminen, yhtiöjärjestys ja osakkeet. 1 luku

OSAKEYHTIÖLAKI I OSA. Yleiset periaatteet, perustaminen, yhtiöjärjestys ja osakkeet. 1 luku 278 OSAKEYHTIÖLAKI I OSA Yleiset periaatteet, perustaminen, yhtiöjärjestys ja osakkeet 1 luku Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen 1 Soveltaminen Tätä lakia sovelletaan Suomen

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Osakeyhtiölaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2006 vp. Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Osakeyhtiölaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2006 vp. Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2006 vp Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi (HE 109/2005

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

UUSI OSAKEYHTIÖLAKI. OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto. www.kiinteistoliitto.fi

UUSI OSAKEYHTIÖLAKI. OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto. www.kiinteistoliitto.fi UUSI OSAKEYHTIÖLAKI OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto OSAKEYHTIÖLAKI OSAKEYHTIÖLAKI Kokonaisuudistus Valmistelun tausta Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö 6.5.2003 1.9.2005 HE 109/2005

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015 Sivu 1 / 5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2015 Comptel Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 9.9.2015 päättänyt Comptel Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja Sisällys ESIPUHE 5 Lyhenteet 15 Säädökset 17 Kirjallisuus 19 I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja yhtiövastike 1 Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 23 Soveltamisala

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi säästöpankkilain muuttamisesta (HE 145/2006 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Sisällys. Kirjallisuus 29

Sisällys. Kirjallisuus 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 25 Säädökset 27 Kirjallisuus 29 IV OSA Perustaminen ja rahoitus 12 Asunto-osakeyhtiön perustaminen 33 Yleiset säännökset 34 1 Perustamissopimus 34 12.1.1 Perustamissopimuksen

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 421/2013 Osuuskuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA

SÄÄDÖSKOKOELMA. 421/2013 Osuuskuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2013 421/2013 Osuuskuntalaki Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET,

Lisätiedot

PERIAATTEET, PERUSTAMINEN JA JÄSENET

PERIAATTEET, PERUSTAMINEN JA JÄSENET Osuuskuntalaki Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN JA JÄSENET 1 luku Lain soveltaminen ja osuuskunnan

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta EV 10711998 vp - HE 79/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 8. päivänä 2011 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 Citycon Oyj:n hallitus (hallitus) on 3.5.2011 päättänyt Citycon Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 750.000 merkitään tunnuksella 2009A, 750.000 tunnuksella 2009B ja 750.000 tunnuksella 2009C.

Optio-oikeuksista 750.000 merkitään tunnuksella 2009A, 750.000 tunnuksella 2009B ja 750.000 tunnuksella 2009C. KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt 12.3.2009 optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Ehdotus uudeksi osuuskuntalaiksi (OKLE) 23.7.2012 Osakeyhtiölaki (OYL) Voimassa oleva laki (VOKL)

Ehdotus uudeksi osuuskuntalaiksi (OKLE) 23.7.2012 Osakeyhtiölaki (OYL) Voimassa oleva laki (VOKL) Ehdotus uudeksi osuuskuntalaiksi (OKLE) 23.7.2012 Osakeyhtiölaki (OYL) Voimassa oleva laki (VOKL) I OSA YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, JÄSENET OSUUDET JA OSAKKEET 1 luku Lain soveltaminen ja osuuskunnan

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT OPTIO-OHJELMA I 2013 Biohit Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous on 13.4.2011 päättänyt valtuuttaa Yhtiön hallituksen ( Hallitus ) päättämään 12.4.2014 mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4. huhtikuuta 2017 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Vincit Group Oyj:n hallitus (hallitus) on 31.10.2017 päättänyt Vincit Group Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2017 antaman valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C.

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C. 1/5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2014 Comptel Oyj:n hallitus ( Hallitus ) on kokouksessaan 4.2.2014 päättänyt 20.3.2013 pidetyn Comptel Oyj:n ( Yhtiö ) yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien

Lisätiedot