KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity."

Transkriptio

1

2

3 Osakeyhtiölaki 2010

4 ISBN Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Finland.

5 Alkusanat Olemme kirjoittaneet kirjan, jonka tarkoituksena on toimia helppona ja innostavana oppaana osakeyhtiölain sisältöön ja rakenteeseen. Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan , mutta siihen on voimaantulon jälkeen tehty jo lukuisia muutoksia. Kirjan sisältö seuraa osakeyhtiölain osien ja lukujen järjestystä. Osakeyhtiölain voimaanpanolain siirtymäsäännöksiä on käsitelty varsinaisten säännösten yhteydessä. Siirtymäsäännöksistä on käsitelty ainoastaan sellaisia, joilla on merkitystä muutoin kuin vain lyhyen aikaa. Kirjassa pyritään antamaan kuva osakeyhtiölaista ja muista siihen läheisesti liittyvistä säännöksistä sellaisena kuin ne ovat voimassa vuoden 2010 alkupuolella. Lainsäädäntöä on seurattu alkusanojen päiväykseen asti. Kirja on päivitys aiemmin julkaistuun Osakeyhtiölaki kirjaan. Kirjassa on käsitelty myös läpikäytyihin aihealueisiin liittyviä verokysymyksiä. Verotusta koskevat kommentit on sijoitettu erillisiin tietonurkkiin osakeyhtiölakia koskevan tekstin oheen. Toivomme, että kirjastamme on iloa ja hyötyä tutustuttaessa osakeyhtiölakiin sekä siihen läheisesti liittyviin muihin säädöksiin. Helsingissä, 19. maaliskuuta 2010 Sebastian Kellas Amos Janhunen Kai Soini Turo Koila Tomi Keski-Pukkila

6 Sisällysluettelo I Osa Yleiset periaatteet, perustaminen, yhtiöjärjestys ja osakkeet Luku Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajan rajoitettu vastuu Pääoman pysyvyys Osakkeen luovutettavuus Toiminnan tarkoitus... 3 Yhtiön tarkoitus verotuksen kannalta... 3 Keskinäiset yhtiöt... 3 Omakustannusperiaatteella toimivat yhtiöt... 4 Yleishyödylliset osakeyhtiöt Enemmistöperiaate Yhdenvertaisuusperiaate... 5 Yhdenvertaisuusperiaate ja verotus Johdon tehtävä Huolellisuusvelvollisuus Lojaliteettivelvollisuus Tahdonvaltaisuusperiaate Luku Perustaminen Perustamissopimus Yhtiöjärjestys Osakkeen merkintähinta ja maksaminen Yhtiön rekisteröiminen Julkisen osakeyhtiön perustamiseen liittyvät erityiset säännökset Yhtiön perustamisen verovaikutukset Yhtiön verottaminen erillisenä verovelvollisena Luku Osakkeet Yleiset säännökset Äänivalta Nimellisarvottomuus ja kirjanpidollinen vasta-arvo Osakkeen luovutettavuus Osakekirja ja muut osakeoikeuksiin liittyvät todistukset Osake- ja osakasluettelo Luku Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat osakkeet Yleistä Osakkeisiin perustuvat oikeudet Osakas- ja odotusluettelo... 18

7 4.4 Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään Arvo-osuusjärjestelmästä poistuminen Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden luovuttaminen verotuksessa II Osa Hallinto ja tilinpäätös Luku Yhtiökokous Yleisiä säännöksiä Yhtiökokous Yhtiökokoukseen osallistuminen Päätöksenteko Kokousmenettely Päätöksentekovaatimukset Luku Osakeyhtiön johto ja edustaminen Hallitus Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Edustaminen Prokura Luku Tilintarkastus ja erityinen tarkastus Tilintarkastus Erityinen tarkastus Luku Oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni Nimellisarvottomuus Pääomarakenne Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Vastikkeettoman svop-sijoituksen verovaikutukset Tilinpäätös ja toimintakertomus Konsernitilinpäätös Konserniavustus verotuksessa Tilinpäätöksen rekisteröinti Kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot Lähipiiri Osakaslainat verotuksessa III Osa Rahoitus Luku Osakeanti Nimellisarvottomuus Nimellisarvoiset osakkeet Yleiset osakeantia koskevat säännökset Maksullinen osakeanti Maksuton osakeanti Apporttiluovutuksen verotus Veroneutraalit apporttiluovutukset Veroneutraali liiketoimintasiirto Veroneutraali osakevaihto... 49

8 10 Luku Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien käyttäminen verotuksessa51 Työsuhdeoptiot verotuksessa Luku Osakepääoman korottaminen Osakepääoman korottaminen verotuksessa Luku Pääomalaina Lainaehdot Muut säännökset pääomalainasta Vanhan osakeyhtiölain aikaiset pääomalainat Pääomalainan koron jaksottaminen verotuksessa Pääomalainan luonne omana ja vieraana pääomana Pääomalainasaamisen alaskirjaus IV Osa Varojen jakaminen Luku Varojen jakaminen Varojenjakotavat Osingonjako ja vapaan oman pääoman jakaminen Varojenjaon perustuminen tilinpäätökseen Tasetesti Maksukykytesti Omien osakkeiden hankinnan rahoittaminen Osingonjaon verovaikutukset Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Väliosinko Ennakko-osinko Luku Osakepääoman alentaminen Osakepääoman alentamistavat Alentamismenettely Sidotun oman pääoman alentaminen verotuksessa Luku Yhtiön omat osakkeet Käsitteistä Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen Hankkimis- ja lunastusehdot Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet Omien osakkeiden pantiksi ottaminen Omien osakkeiden merkintäkielto Omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen yhtiön verotuksessa Omien osakkeiden luovuttaminen osakkeenomistajan verotuksessa Omien osakkeiden luovuttaminen V Osa Yhtiörakenteen muuttaminen ja purkaminen Luku Sulautuminen Sulautumistavat Sulautumissuunnitelma Tilintarkastajan lausunto Sulautumissuunnitelman rekisteröinti ja kuulutus velkojille... 75

9 16.5 Sulautumispäätös Lunastusmenettely Sulautumisen täytäntöönpano Rajat ylittävä sulautuminen Yleistä Sulautumissuunnitelma ja -menettely Sulautumisen täytäntöönpano Sulautuminen verotuksessa Luku Jakautuminen Jakautumistavat Jakautumissuunnitelma Tilintarkastajan lausunto Jakautumissuunnitelman rekisteröinti ja kuulutus velkojille Jakautumispäätös Lunastusmenettely Jakautumisen täytäntöönpano Rajat ylittävä jakautuminen Yleistä Jakautumissuunnitelma ja -menettely Jakautumisen täytäntöönpano Jakautuminen verotuksessa Luku Vähemmistöosakkeiden lunastaminen Lunastusoikeus- ja velvollisuus Lunastusmenettely Luku Yritysmuodon muuttaminen Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi Julkisen osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi osakeyhtiöksi Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen toiseen yritysmuotoon Yritysmuodon muuttaminen verotuksessa Luku Yhtiön purkaminen Selvitystila Selvitystilamenettely Lopputilitys Purkautuminen Purkautumisen verovaikutukset Purkusäännöksen soveltamisala Selvitystilan jatkaminen ja lopettaminen Rekisteristä poistaminen Yhtiön varojen vähentyminen Yhtiön saneeraus ja konkurssi VI Osa Seuraamukset ja oikeussuoja Luku Päätöksen moite Pätemättömyys Mitättömyys

10 21.3 Moitekanteen seuraukset Luku Vahingonkorvaus Johtohenkilön korvausvastuu Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Vahingonkorvauskanne Pakottavuus Luku Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus ja yhtiön purkaminen Yleistä Lunastusvelvollisuus Määrääminen selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi Luku Riitojen ratkaiseminen Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely Tiedoksiannot yhtiölle Luku Rangaistusseuraamukset KPMG oleellista tietoa ja ratkaisuja asiakkaan liiketoimintaan KPMG Toimistot Suomessa Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Yhteenveto oman pääoman rakenteesta ja varojen jakamisen vaikutuksista Osakeyhtiön oman pääoman esittäminen taseessa Vähemmistöosakkeenomistajia koskevat erityiset säännökset osakeyhtiölaissa Julkisia osakeyhtiöitä ja pörssiyhtiöitä koskevat erityiset säännökset osakeyhtiölaissa Sulautumissuunnitelman sisältö eri sulautumistilanteissa Osakeyhtiölain edellyttämät tilintarkastajan todistukset ja lausunnot

11 Lyhenteet OYL VOYL TVL EVL AVL KPL Osakeyhtiölaki (624/2006 muutoksineen) (Vanha) osakeyhtiölaki (734/1978 muutoksineen) Tuloverolaki (1535/1992 muutoksineen) Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968 muutoksineen) Arvonlisäverolaki (1501/1993 muutoksineen) Kirjanpitolaki (1336/1997 muutoksineen)

12

13 I Osa Yleiset periaatteet, perustaminen, yhtiöjärjestys ja osakkeet 1 Luku Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen Osakeyhtiön toiminnan kannalta keskeiset periaatteet on kirjattu suoraan lakiin. Periaatteiden kirjaaminen lakiin ja kokoaminen lain ensimmäiseen lukuun korostavat näiden periaatteiden merkitystä osakeyhtiöoikeudessa ja helpottavat samalla lain kokonaisuuden ymmärtämistä. Keskeisten periaatteiden ymmärtäminen auttaa myös yksittäisten tilanteiden ratkaisemisessa, sillä lain yksityiskohtaiset säännökset ovat pääosin näiden periaatteiden soveltamista yksittäisessä tilanteessa. Osakeyhtiön toiminta rakentuu keskeisten periaatteiden varaan. Lähtökohtana on, että lain yksityiskohtaiset säännökset tulevat sovellettavaksi ensisijaisesti. Osakeyhtiön toiminnan keskeisten periaatteiden lain tulkintaa ohjaavan vaikutuksen voidaan kuitenkin katsoa olevan sitä voimakkaampaa, mitä heikommin lain yksityiskohtaiset säännökset sääntelevät yksittäistä oikeusongelmaa. Keskeisten osakeyhtiöoikeudellisten periaatteiden kirjaaminen ja kokoaminen lakiin ei sinällään merkitse käytännön tasolla suurta muutosta vanhan osakeyhtiölain aikaiseen oikeustilaan, sillä nämä periaatteet tunnustettiin osana osakeyhtiön toiminnan sääntelyä ja ohjasivat tulkintaa jo aikaisemmin. Keskeisiä lain ensimmäiseen lukuun kirjattuja periaatteita ovat: - Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajien rajoitettu vastuu (1:2 ) - Pääoman pysyvyys (1:3 ) - Osakkeen luovutettavuus (1:4 ) - Toiminnan tarkoitus (1:5 ) - Enemmistöperiaate (1:6 ) - Yhdenvertaisuusperiaate (1:7 ) 1 Osakeyhtiölaki

14 - Johdon tehtävä (lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuus) (1:8 ) - Tahdonvaltaisuusperiaate (1:9 ) 1.1 Oikeushenkilöllisyys ja osakkeenomistajan rajoitettu vastuu Osakeyhtiö on oikeushenkilö, jolla voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia ja joka on oikeustoimikelpoinen eli se voi itse määrätä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö ja sen varallisuus on erillinen osakkeenomistajien varallisuudesta. Osakkeenomistajien velkoja ei voida periä osakeyhtiöltä eikä osakeyhtiön velkoja osakkeenomistajilta. Osakkeenomistajien rajoitetulla vastuulla tarkoitetaan sitä, että osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. Osakkeenomistajien riskinä on ainoastaan yhtiöön sijoittamansa pääomapanoksen menettäminen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin lisätä osakkeenomistajan vastuuta edellä lausutusta määräämällä osakkeenomistajan velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja yhtiölle. 1.2 Pääoman pysyvyys Periaatteen mukaan osakeyhtiöllä pitää olla osakepääoma. Yksityisellä osakeyhtiöllä vähimmäisosakepääoma on euroa ja julkisella osakeyhtiöllä euroa. Edelleen periaatteen mukaan yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille ainoastaan osakeyhtiölaissa säädetyllä tavalla. Kaupparekisterissä on vielä paljon osakeyhtiöitä, jotka on perustettu ennen vanhan osakeyhtiölain voimaantuloa (eli ennen ) ja joiden osakepääoma on alle osakeyhtiölain mukaisen yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoman euroa. Osakeyhtiölain voimaanpanolain 2 :n mukaan osakeyhtiölain vähimmäisosakepääomaa koskevaa säännöstä ei sovelleta ennen osakeyhtiölain voimaantuloa rekisteröityyn yhtiöön, jonka osakepääoma on alle euroa. Tällainen yhtiö ei kuitenkaan saa päättää osakepääoman alentamisesta, jos osakepääoma alentamisen jälkeen olisi alle euroa. Siten ennen vanhan osakeyhtiölain voimaantuloa perustetun yhtiön, jonka osakepääoma on esimerkiksi markkaa eli 168,19 euroa, ei tarvitse korottaa osakepääomaansa euroon, mutta se ei voi myöskään alentaa osakepääomaansa, koska osakepääoma olisi alentamisen jälkeen alle euroa. Osakeyhtiölaki 2

15 1.3 Osakkeen luovutettavuus Osakeyhtiön osake on vapaasti luovutettavissa ja hankittavissa. Yhtiöjärjestyksessä näitä oikeuksia voidaan kuitenkin rajoittaa. Osakeyhtiölain sallimat luovutusrajoitukset ovat OYL 3:7 :n mukainen lunastuslauseke ja 3:8 :n mukainen suostumuslauseke. Osakkeen luovutettavuudelle ei voida yhtiöjärjestyksessä asettaa muita luovutusrajoituksia. 1.4 Toiminnan tarkoitus Periaatteen mukaan oletuksena on, että yhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Voiton tuottamista tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, eikä se siten tarkoita lyhytnäköistä voitontavoitteluvelvoitetta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöllä on jokin muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Määräykset voivat liittyä voiton tuottamiseen ja siihen, kenelle mahdollinen voitto jaetaan. Mikäli yhtiöjärjestyksessä on määrätty muusta tarkoituksesta kuin voiton tuottamisesta osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksessä on OYL 13:9 :n mukaan tällöin määrättävä oman pääoman käyttämisestä voitonjaossa ja muun vapaan oman pääoman rahaston jaossa, osakepääoman alentamisessa, omien osakkeiden hankkimis- ja lunastamistilanteissa sekä yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä. Yhtiön tarkoitus verotuksen kannalta OYL 1:5 mukaan oletusarvona on se, että yhtiön toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen. Yhtiö voi olla toiminnaltaan myös yleishyödyllinen yhteisö, se voi toimia osuustoiminnallisen luonteisena osakkeenomistajien yhteiseksi hyväksi esimerkiksi omakustannusperiaatteella tai se voi olla keskinäinen yhtiö. Keskinäiset yhtiöt Osakeyhtiö voi olla ns. keskinäinen yhtiö, jolloin sen osakkeenomistajilla on oikeus yhtiön omistamien varojen hallintaan. Tyypillisiä keskinäisiä yhtiöitä ovat keskinäiset kiinteistöyhtiöt. Keskinäisessä kiinteistöyhtiössä osakkeenomistajalla on hallintaoikeus niihin huoneistoihin tai tiloihin, joihin yhtiöjärjestyksessä oleva huoneistoselitelmä hänet oikeuttaa. TVL 53 :n mukaan veronalaista tuloa ei ole etu, jonka verovelvollinen on saanut omaan tai perheensä tarpeeseen käytetystä asunnosta, joka hänellä on asunto-osakeyhtiön tai muun asunto- tai kiinteistöyhteisön osakkaana tai jäsenenä ollut käytössään käypää vuokraa alemmasta vastikkeesta. Veronalaista ei 3 Osakeyhtiölaki

16 ole myöskään asunto- tai kiinteistöyhteisön osakkeenomistajien tai jäsenten saama etu huoneistoista, joihin heillä on yhtiöjärjestyksen sääntöjen nojalla hallintaoikeus. Verotuskäytännössä on muodostunut omat säännöt keskinäisten kiinteistöyhtiöiden rahastoille. Verotuskäytännöstä on pääteltävissä, että säästämistä voidaan ennakkorahastoinnin perusteella tehdä noin 3 5 vuotta, jonka jälkeen varat on käytettävä hankkeeseen. Mikäli varoja ei kuitenkaan käytetä tässä ajassa, rahastoidut suoritukset katsotaan verotuksessa jälkikäteen veronalaiseksi tuloksi ja yhtiötä jälkiverotetaan näistä. Kyseessä on siis vanhojen verovuosien oikaisu. Verotuskäytännössä on myös vakiintuneesti katsottu, että lainanlyhennysrahastoon ei voida rahastoida suurempaa määrää kuin millä tilikaudella on kyseistä lainaa lyhennetty. Korkokuluja vastaavaa osuutta ei voida rahastoida. Jos kyseinen määrä ylitetään, ylimenevä osuus katsotaan veronalaiseksi tuloksi Omakustannusperiaatteella toimivat yhtiöt Yhtiö voi toimia myös omakustannusperiaatteella sen osakkeenomistajien hyväksi. Omakustannusperiaatteella toimiva yhtiö tekee tällöin verotuksessa nollatulosta, mutta sen osakkeenomistajat saavat puolestaan säästöä edullisemman hinnoittelun johdosta. Tällaisiin yhtiöihin on sovellettu vanhastaan ns. Mankala-periaatetta, jolloin osakkeenomistajien ei ole katsottu saavan peiteltynä osinkona verotettavaa veronalaista etua. Yleishyödylliset osakeyhtiöt Osakeyhtiö voi periaatteessa saada myös verotusta varten yleishyödyllisen yhteisön aseman, jolloin se on lähtökohtaisesti vapautettu tuloveron maksamisesta. Yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta sekä muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitetun kiinteistön tai sen osan tuottamasta tulosta. Kiinteistötulon osalta veroa maksetaan ainoastaan kunnalle ja seurakunnalle (verokanta on 8,9908 % vuonna 2010). Verokanta elinkeinotulosta on 26 %. Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavat yleishyödylliset yhteisöt voivat hakemusta saada määräajaksi vapautuksen myös elinkeinotulon verottamisesta. Periaatteessa osakeyhtiö voi saada tuloverotuksessa yleishyödyllisen yhteisön aseman samalla perusteilla kuin muutkin yhteisöt, vaikka tyypillisesti yleishyödyllisiä yhteisöjä ovat aatteelliset yhdistykset ja säätiöt. Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; ja 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna Osakeyhtiölaki 4

17 hyvityksenä. Osakeyhtiön kannalta merkittävä seikka on sen omistuspohja, sen voitonjakoa koskevat määräykset sekä tosiasiallinen toiminta. On poikkeuksellista, että osakeyhtiölle annetaan verotuksessa yleishyödyllisen yhteisön asema. 1.5 Enemmistöperiaate Enemmistöperiaatteen mukaan osakkeenomistajat päättävät yhtiön asioista yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei osakeyhtiölaissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakeyhtiölaki sisältää useita päätöksentekotilanteita, joissa edellytetään määräenemmistöpäätöstä tai osakkeenomistajien yksimielisyyttä. 1.6 Yhdenvertaisuusperiaate Osakeyhtiöoikeudessa keskeisenä periaatteena on yhdenvertaisuusperiaate, jonka tarkoituksena on suojata vähemmistöosakkeenomistajia. Periaatteen mukaan kaikki osakkeet tuottavat lähtökohtaisesti yhtäläiset oikeudet yhtiössä, ellei asiasta määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Yhdenvertaisuusperiaate kieltää yhtiökokousta, hallitusta, toimitusjohtajaa ja hallintoneuvostoa tekemään päätöstä tai ryhtymään toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Yhdenvertaisuusperiaatteen merkitys tulee esille useassa kohdassa lain yksityiskohtaisissa säännöksissä. Yhdenvertaisuusperiaate ja verotus Kyseessä on osakkeenomistajien yhdenvertaisuus, ei osakkeiden muodollinen yhdenvertaisuus. Verotuksen tulee perustua taloudellisille tosiasioille eikä esim. muodolliselle yhdenvertaisuusperiaatteelle. Periaate on osakkeenomistajien suojaksi, ei esim. verottajan suojaksi säädetty normi. Verotuksessa yhtiön ja sen osakkeenomistajien välisiin toimiin voidaan yleensä puuttua vain sillä perusteella, että on poikettu markkinaehtoisesta hinnoittelusta. 1.7 Johdon tehtävä Periaatteen mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Periaate sisältää ensinnäkin sen, että yhtiön johdon on toimittava huolellisesti. Toiseksi yhtiön johdon velvollisuus on toimia yhtiön edun mukaisesti. Periaate kuvastaa ja korostaa kokonaisuudessaan johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteita yhtiötä kohtaan. 5 Osakeyhtiölaki

18 1.8 Huolellisuusvelvollisuus Johdon huolellisuusvelvollisuudella on merkitystä erityisesti johdon jäsenen vahingonkorvausvastuun arvioinnissa. Huolellisuuden ja yhtiön edun mukaisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota johdon tehtäviin ja yhtiön toiminnan tarkoitukseen. Huolellisuusvelvollisuuden vastaisena voidaan pitää sitä, että jokin toimi jätetään kokonaan tekemättä. Huolellisuutta arvioidaan objektiivisista lähtökohdista, ei johdon jäsenen omien kykyjen perusteella tai sen perusteella, miten johdon jäsen hoitaa omia asioitaan. Johdon jäsenen on toimittava siten kuin huolellinen henkilö toimisi vastaavissa olosuhteissa. Vaadittavan huolellisuuden arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että liiketoiminnassa päätöksiä on usein tehtävä epävarmuuden vallitessa. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että riskin ottaminen kuuluu yritystoimintaan. Huolellisuuden vaatimus korostuu päätökseen tai toimeen liittyvän riskin kasvaessa sekä silloin, kun vastapuolena on henkilön lähipiiriin kuuluva taho. Riittävänä huolellisuutena voidaan yleensä pitää sitä, että ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen tieto, sen perusteella on tehty johdonmukainen päätös tai muu toimi eivätkä päätöksen tai muun toimen tekoon ole vaikuttaneet johdon jäsenten eturistiriidat. Huolellisuusvelvollisuuden täyttämistä arvioidaan tätä Business Judgement Rule -sääntöä vasten. 1.9 Lojaliteettivelvollisuus Toimiminen yhtiön edun mukaisesti merkitsee yhtiön johdolle asetettua lojaliteettivelvollisuutta yhtiötä ja viimekädessä kaikkia osakkeenomistajia kohtaan. Yhtiön edun mukaan toimiminen sisältää toimimisen yhtiön tarkoituksen mukaisesti. Jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, tarkoituksena on, että yhtiön liiketoiminta tuottaa osakkeenomistajille etua yhtiön välityksellä. Toimiminen pelkästään tietyn omistajan tai omistajaryhmän välittömien etujen mukaisesti ei ole sallittua. Vain tietyn omistajan etujen mukaisesti toimiminen ei ole sallittua edes siinä tapauksessa, että hallituksen jäsen on nimetty tämän omistajan toimesta. Yhtiön toiminnan aikana saattaa olla tilanteita, joissa yhtiön johdon huolellisuusvelvollisuus ja velvollisuus toimia yhtiön sekä viime kädessä kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaisesti kohdistuu yhtiön sijasta välittömästi osakkeenomistajien omistuksen arvoon. Yhtiön johdon asemassa nähdään piirteitä osakkeenomistajien asiamiehen asemasta ja asiainhuollosta. Johdon lojaliteettivelvoite yhtiön kaikkia osakkeenomistajia kohtaan perustuu päämies-agenttiteoriaan. Johto ei sen perusteella saa toimia opportunistisesti siten, että toiminta vahingoittaa osakkeenomistajien intressejä. Päämies-agenttisuhdetta kuvataan oheisessa kuviossa numerolla 1. Osakeyhtiölaki 6

19 Lojaliteettivelvollisuuden toinen ulottuvuus koskee enemmistöosakkeenomistajan suhdetta vähemmistöön. Enemmistö ei saa opportunistisesti käyttää hyväkseen enemmistöasemaansa vähemmistön kustannuksella. Myöskään yhtiön johto ei saa liittoutua enemmistön kanssa siten, että vähemmistön yhdenvertaisuus asetetaan vaaraan. Tätä lojaliteettivelvollisuuden ulottuvuutta kuvataan oheisessa kuviossa numerolla 2. Kolmanneksi lojaliteettivelvollisuus näkyy siten, että yhtiön johto ja osakkeenomistajat eivät saa toimia sillä tavalla, että velkojien oikeudet vaarantuvat. Tällä tarkoitetaan sitä, että kiellettyjä ovat sellaiset toimenpiteet, joilla tosiasiassa asetetaan yhtiön velkojat osakkeenomistajia huonompaan asemaan maksunsaantijärjestyksessä, jos toimenpidettä ei voida perustella yhtiön liiketoimintaan liittyvillä todellisilla syillä. Tätä lojaliteettivelvollisuuden ulottuvuutta kuvataan oheisessa kuviossa numerolla 3. Kuvio 1: Huolellisuusvelvollisuus ja lojaliteettivelvollisuus 7 Osakeyhtiölaki

20 1.10 Tahdonvaltaisuusperiaate Tahdonvaltaisuuden periaatteen mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta. Yhtiöjärjestykseen ei kuitenkaan voida ottaa osakeyhtiölain, muun pakottavan lainsäädännön tai hyvän tavan vastaista määräystä. Osakkeenomistajat voivat myös yksimielisinä poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksestä tai lain muusta kuin pakottavasta säännöksestä. Lain yksityiskohtaisten säännösten pakottavuus ilmenee säännösten sanamuodosta tai pakottavuus on tulkittava säännöksen tarkoituksen perusteella. Pakottavat säännökset liittyvät pääasiassa velkojainsuojaan, vähemmistöosakkeenomistajien suojaan sekä erilaisiin viranomaisiin suuntautuviin toimiin. 2 Luku Perustaminen 2.1 Perustamissopimus Perustaminen tapahtuu yhdellä kirjallisella perustamissopimuksella (simultaaniperustaminen). Osakeyhtiölain mukaisessa osakeyhtiön perustamisessa varsinaista perustamiskokousta ei siten pidetä. Osakkeenomistajilta edellytetään perustamisesta yksimielisyyttä, joka ilmaistaan allekirjoittamalla perustamissopimus. Osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksen allekirjoituksella perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita. Yhtiön johto valitaan perustamissopimuksella. On selvää, että johtoon valittujen henkilöiden on annettava suostumuksensa valintaan, mutta rekisteri-ilmoitukseen liitettävää kirjallista suostumusta ei osakeyhtiölaissa edellytetä. Perustamissopimuksen sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännökset ovat OYL 2:2 :ssä, jonka mukaan perustamissopimuksessa on mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja heidän merkitsemänsä osakkeet, merkintähinta, osakkeen maksuaika ja yhtiön hallituksen jäsenet. Perustamissopimukseen on liitettävä yhtiöjärjestys. Yhtiön tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Mikäli yhtiöön valitaan heti toiminnan alussa toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto, on myös nämä nimettävä perustamissopimuksessa. Myös hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat voidaan nimetä perustamissopimuksessa. Heinäkuun alusta 2007 voimaantulleen uuden tilintarkastuslain (459/2007 muutoksineen) mukaan pienet osakeyhtiöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. Osakeyhtiölaki 8

21 Osakeyhtiölain mukaan perustamissopimuksessa tilintarkastaja on siten mainittava vain tarvittaessa. 2.2 Yhtiöjärjestys Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestys voidaan halutessa laatia hyvinkin suppeaksi. Vähimmäissisältö on yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Kotipaikkana on oltava Suomessa oleva kunta. Toimiala voidaan mainita yleistoimialana kattaen kaikki laillinen liiketoiminta. Mikäli yhtiön tilikaudesta ei ole mainittu perustamissopimuksessa, on siitä perustamisen yhteydessä mainittava yhtiöjärjestyksessä. Monista muista yhtiöjärjestyksen määräyksistä, kuten hallituksen jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta, yhtiökokouskutsusta ja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista OYL sisältää olettamasäännökset, jotka ovat voimassa, ellei asiasta ole toisin yhtiöjärjestyksessä määrätty. Määräys osakepääoman määrästä ei ole välttämätön. Kuitenkin osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä on edelleen rekisteröitävä kaupparekisterilain perusteella. Nimellisarvottomasta pääomajärjestelmästä johtuen myöskään nimellisarvosta ei ole yhtiöjärjestyksessä mainittava, ellei yhtiö nimenomaisesti halua kuulua nimellisarvojärjestelmään. Yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa ainoastaan osakeyhtiölaissa säädetyt vaihdannanrajoitusmääräykset, eli lunastuslauseke ja suostumuslauseke. Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat säännökset ovat OYL 5:30 :ssä. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa ja muuttamiseen vaaditaan OYL 5:27 :n mukainen määräenemmistö eli vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 2.3 Osakkeen merkintähinta ja maksaminen Osakkeen merkintähinta merkitään osakepääomaan, jollei sitä ole perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty merkittäväksi osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai jollei kirjanpitolaissa toisin säädetä. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa käsittelemme tarkemmin 8 luvun yhteydessä. Merkintähinta on maksettava yhtiön tilille. Merkintähinta on mahdollista maksaa myös yhtiön ulkomailla olevalle tilille, jonka ehdot vastaavat suomalaista pankkitiliä. Perustamisen yhteydessä tapahtuvan merkintähinnan maksamisesta apportilla säädetään OYL 2:6 :ssä. Apporttiomaisuudella on oltava yhtiölle rahamaksua vastaava taloudellinen arvo. Työsuoritus ei käy osakkeen merkintähinnan maksuksi. Merkintähinnan maksamisesta apportilla on nimenomaisesti oltava maininta perustamis- 9 Osakeyhtiölaki

22 sopimuksessa. Apporttiomaisuuden osalta on perustamissopimuksessa oltava erityinen selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatettavat menetelmät. Mikäli apporttimenettelysäännöksiä ei ole noudatettu, todistustaakka apportin oikeasta arvosta on osakkeiden merkitsijällä. Mikäli osakkeiden merkintähinta maksetaan rahassa, mutta sellaisella edellytyksellä, että yhtiö hankkii vastiketta vastaan omaisuutta, on hankintaan OYL 2:6.3 :n mukaan sovellettava apporttimenettelysäännöksiä. Säännöksellä pyritään estämään apporttimenettelysäännösten kiertäminen sopimusmenettelyillä. Soveltaminen ei riipu siitä, keneltä omaisuutta hankitaan, mutta käytännössä kyseeseen tulevat lähinnä osakkeiden merkitsijä ja hänen läheisensä. Mikäli merkintähintaa ei ole maksettu sen eräännyttyä eikä yhtiön hallitus ole antanut lisäaikaa merkintähinnan maksuun, voi hallitus todeta oikeuden merkittyyn osakkeeseen menetetyksi. 2.4 Yhtiön rekisteröiminen Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai perustaminen raukeaa. Vain osakkeet, jotka ovat täysin maksettu, voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi. Yhtiö voidaan rekisteröidä, kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä, sekä yhtiön tilintarkastajan todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu. Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta on annettava muu selvitys. Mikäli merkintähinta on maksettu apporttiomaisuudella, rekisteri-ilmoitukseen on lisäksi liitettävä tilintarkastajan lausunto edellä kuvatusta OYL 2:6.2 :n mukaisesta apporttiselvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava arvo yhtiölle. Kyseinen lausunto on aina liitettävä rekisteri-ilmoitukseen huolimatta siitä, onko yhtiöllä tilintarkastaja. Osakeyhtiö syntyy sen rekisteröimisellä. Yhtiön puolesta ennen sen rekisteröimistä tehdyistä toimista vastaavat toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet yhteisvastuullisesti. Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehdystä toimesta tai perustamissopimuksessa yksilöidystä, enintään vuosi ennen perustamissopimuksen allekirjoittamista tehdystä toimesta aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle rekisteröimisellä. Osakeyhtiölaki 10

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yleiset Teoksen kirjoittajat 17 Esipuhe 19 Lyhenteet 21 23 1. Osakeyhtiöt ja niiden sääntely....................... 23 1.1 Osakeyhtiölaki..................................... 23 1.2

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenneluettelo xvii I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 1. Johdanto 1 1.1. Osuuskunta yritysmuotona 1 1.2. Osuuskuntalain tavoitteet 2 1.3. Osuuskuntamuodot 4 2. Osuuskunnan

Lisätiedot

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1328-5

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Osakeyhtiölaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2006 vp. Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Osakeyhtiölaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2006 vp. Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2006 vp Hallituksen esitys uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi (HE 109/2005

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talvivaara-konsernin avainhenkilöille ja osittain sen henkilöstölle

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 1/6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen antamaan optio-oikeuksia Stockmann-konsernin avainhenkilöille liitteenä

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 Lyhenteet 13 1 Johdanto 2 Osakkeet Lait 14 15 1.1 Yleistä............................................... 15 1.1.1 Asunto-osakeyhtiön peruspiirteet.............. 15 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki........................

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 STOCK OPTIONS 2016 1 (5) QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 Qt Group Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan päättänyt Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä 1 (5) SULAUTUMISSUUNNITELMA Pyhälaakson Osuuspankin ja Suomenselän Osuuspankin välillä 1 Sulautuminen Pyhälaakson Osuuspankki (jäljempänä Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suomenselän Osuuspankkiin (jäljempänä

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.3.2012 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.08.2016 08:32:53 Y-tunnus: 0220285-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0220285-3 Nimi: Lähitaksi Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen

liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen Osakassopimus liittyen Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Napapiiri-Ounasvaara Oy:n väliseen sulautumiseen I Osapuolet (i) Rovaniemen kaupunki (1978283-1) Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI (ii) Ranuan kunta (0191974-8)

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 26.08.2016 09:20:04 Y-tunnus: 2081212-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2081212-9 Nimi: Enfo Oyj Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 Varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille Amanda Capital Oyj -konsernin avainhenkilöille

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Cencorp Oyj Yhtiökokouskutsu 7.4.2015 klo 19.05 Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain 9 luvun, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun, asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun, avoimesta

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot