Turun Satama Oy, Tekniset palvelut/kunnossapitopäällikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Satama Oy, Tekniset palvelut/kunnossapitopäällikkö"

Transkriptio

1 1 (5) Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty (pvm): Ohjeesta vastaa: Turun Satama Oy, Tekniset palvelut/kunnossapitopäällikkö 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan Turun Satama Oy:n radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla. Ohje on osa Turun Satama Oy:n turvallisuuslupaan sisältyvää rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Ohje sisältää Liikenteen turvallisuusviraston määräysten - Trafi/57058/ /20 (Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä) ja - Trafi/26494/ /24 (Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä) edellyttämät radanhaltijan ohjeistukset rautatieyritykselle. Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Ratatyöllä tarkoitetaan rataverkolla tai rataverkon läheisyydessä tehtävää työtä, joka voi vaikuttaa liikennöinnin suorittamiseen. 2. Tiedot rataverkosta Yksityiskohtaiset tiedot raiteistosta löytyvät raiteistokaaviosta, liite 1. Turun Sataman rataverkon ylin nopeusrajoitus on 20 km/h. Sataman hallinnoiman rataverkon rajat, suurimmat sallitut akselipainot, vaihteet ja turvalaitteet on esitetty raiteistokaaviossa. Rataverkolla on toisen asteen liikenneohjaus, jossa jokainen yksikkö vastaa itsenäisesti omasta liikkumisestaan. 3. Rataverkolla käytettävät merkit Rataverkolla käytetään Liikenneviraston ohjeen mukaisia ratamerkkejä. TURUN STM OY, Juhana Herttuan puistokatu 21, 200 Turku, puh , faksi ÅBO HMN B, Hertig Johans parkgata 21, 200 Åbo, tel , fax PORT OF TURKU LTD, Juhana Herttuan puistokatu 21, FI-200 Turku, Finland, Tel , Fax Y-tunnus/FO-nummer/VT number ,

2 2 (5) 4. Vaihtotyö 4.1 Vaihtotyön säännöt Vaihtotyön viestinnässä käytetään suomen kieltä. Vaihtotyötä ei saa aloittaa ilman rataverkon haltijan lupaa. Vaihtotyöstä tehdään vuositasolla sopimukset operaattoreiden kanssa. Vaihtotyössä kuljettajan on kaikissa tilanteissa ajettava varovasti, kontrolloitava nopeutta sekä huomioitava näkemä kulkusuuntaan siten, että hän kykenee pysäyttämään yksikön ennen mitä tahansa estettä. Vaunuja saadaan kuormaamis- ja purkamispaikoilla siirtää autolla, trukilla tms. laitteella työntämällä tai vetämällä. Tällöin on valvottava, ettei ketään ole puskimien edessä ja ettei ihmisiä eikä omaisuutta joudu vaaralle alttiiksi. Lisäksi on varmistettava, ettei vaunuja jätetä satama-alueen merkityille autojen ajoreiteille siten, että liikkuminen ajoneuvoilla estyisi merkittävästi. Vaunujen työntäminen on tapahduttava vaunun puskimista siten, ettei vaunun jarruletkuja tai muita vaununosia vahingoiteta. Vetäminen on suoritettava joko vetokoukusta tai reunapalkkiin kiinnitetystä siirtosangasta. Kun kalustoa jätetään seisomaan satamaraiteilla, on varmistettava kaluston pysyminen paikoillaan joko käsijarrulla tai jarrukengillä. 4.2 Poikkeustilanteissa toimiminen Poikkeustilanteessa esim. tasoristeyksen varoituslaitoksen häiriötilanteessa tai vaihteen aukiajossa vaarakohdan ylitys tehdään erityistä varovaisuutta noudattaen, max. nopeus 5 km/h Vaihteen aukiajo Yksikön liike on pysäytettävä heti ja aukiajosta on ilmoitettava VR Track Oy:n hälytysnumeroon Riittävän ammatillisen osaamisen omaava henkilö tarkastaa ja valvoo vaihteen ylityksen. ukiajetussa lyhyessä vaihteessa liikennöinti on kielletty. Luvan aukiajon aiheuttaneen yksikön siirtämiseen antaa vaihtotyönjohtaja. ukiajetussa lyhyessä vaihteessa saa liikennöidä enintään nopeudella 5 km/h, jos kuljettaja tai vaihtotyönjohtaja toteaa liikennöinnin mahdolliseksi Tasoristeyksen varoituslaitoksen häiriö Kuljettajan on ilmoitettava havaitsemansa tasoristeyksen varoituslaitoksen toimintahäiriö VR Track Oy:n turvalaitehuollolle (puh ). 4.3 Turvallisuutta koskevat erillismääräykset Turvallisuutta koskevia erityismääräyksiä ei ole.

3 3 (5) 5. Ratatyö Ratatyöt suoritetaan Turun Sataman rataverkon alueella rataverkon haltijan eli Sataman toimesta. Ratatyöt vaativat liikennöinnin keskeyttämisen. Ratatyötä ovat työt, jotka tehdään koneellisesti siten, että työkone tai sen osa on raiteen RSU:ssa (ratatyön suojaulottumassa), työt, jotka tehdään koneellisesti siten, että työkone tai sen osa voi ulottua raiteen RSU:aan, sekä työt, joissa konekohtainen turvallinen työskentelyetäisyys liikennöidyn raiteen RSU:sta alittuu, työt, jotka vaikuttavat radan rakenteisiin ja laitteisiin, työt, jotka kohdistuvat käytössä olevaan turvalaitokseen, työt, jotka sisältävät tulitöitä RSU:n sisällä tai 7 metriä lähempänä liikennöidyn raiteen lähimpää kiskoa. Urakoitsijan ja rataverkon haltijan välisessä viestinnässä käytetään Suomen kieltä. Ennen ratatyön aloittamista, pyydetään aloitukselle kertalupa Sataman kunnossapidosta (kunnossapitopäällikkö). Ratatyön suorittamisessa toimitaan Liikenneviraston ohjeiden II-luokan vaatimusten mukaisesti. Ratatyön sijainti määritellään ilmoittamalla raiteistokaavion mukaiset tunnukset: vaihteiden tunnukset, opastimien tunnukset, raiteiden numerot Pätevyydet Turun Satamalla on oma ratatyöstä vastaava ja Satama tekee raiteidensa kunnossapitotyötä myös omalla henkilöstöllä. Rautatiejärjestelmän ammatillista erityisosaamista vaativa kunnossapitotyö ostetaan turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan haltijalta Henkilökohtaiset varusteet Jokaisella rautatiealueella työskentelevällä ja liikkuvalla henkilöllä pitää olla näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilötunniste (henkilökortti, kulkulupa). Lisäksi on käytettävä asianmukaista varoitusvaatetusta ja henkilösuojaimia Ratatyön ja liikennöitävän alueen suojaaminen Vastuu ratatyön suojaamisesta on kyseisestä ratatyöstä vastaavalla. Liikkuvien yksiköiden pääsy alueelle, jolla ei voi liikennöidä, on estettävä Seis-levyllä tai lukitsemalla vaihde suojaavaan asentoon Liikennöinnin turvaaminen ratatyön viereisellä raiteella Ratatyöalue on erotettava liikennöidystä raiteesta ja merkittävä käyttäen suoja-aitaa tai muuta sopivaa rakennetta. Erottamista ei tarvitse tehdä, jos työ on luonteeltaan lyhytkestoinen tai ratatyöalue on liikkuva.

4 4 (5) 5.5. Ratatyöalueen palauttaminen liikennöinnille Ratatyöstä vastaava ilmoittaa Satamalle (kunnossapitopäällikkö) ja VR Transpoint Oy:lle (Rauman junatoimisto) ratatyön päättymisestä ja mahdollisista liikenteen rajoitteista. Ratatyölle anotaan lupa Sataman kunnossapidosta. Urakoitsija suorittaa seislevy-järjestelyillä ratatyöalueen ja liikennöitävän alueen suojauksen. Mikäli ratatyön viereisillä raiteilla on liikennöintitarve, liikennöinti turvataan tarvittaessa suoja-aidoilla. Kun työ on päätetty, seislevyjärjestelyt puretaan. Mikäli työalueelle jää rajoitteita, niistä tulee informoida Satamaa ja liikennöitsijöitä.

5 5 (5) 6. Yhteystiedot 6.1 Normaalin toiminnan yhteyshenkilöt ja tiedot Portit avataan Sataman toimesta tai toimeksiannosta (Pansiossa ovat ainoat portit, joihin vaihtotyönjohtajalla on avain). Vuosilupa vaihtotyön aloittamiseen anotaan Sataman kunnossapidosta (kunnossapitopäällikkö). Ratatyöhön liittyvät ilmoitukset tehdään Sataman kunnossapitoon ja liikennöitsijöille: - Sataman kunnossapito/kunnossapitopäällikkö ja - VR Transpoint Oy (Rauman junatoimisto). Ilmoitukset havaituista puutteista tehdään VR-TUTTI järjestelmään ja Sataman kunnossapitoon/kunnossapitopäällikkö ja VR Transpoint Oy/Rauman junatoimisto sekä VR Track Oy. Yhteystiedot Turun Satama Oy - Juhani Hyytiäinen, kunnossapitopäällikkö, puh Jukka Fagerström, radankorjausryhmän esimies, puh VR Transpoint Oy - Rauman junatoimisto p , Janne Smedberg puh VR Track Oy - hälytysnumero p , Kimmo Katajaniemi p Poikkeus- ja hätätilanteiden yhteyshenkilöt ja yhteystiedot Yleinen hätänumero, puh. 2. Turun Satama Oy - Liikennekeskus ma-pe klo , puh , - muina aikoina aluspalveluyksikkö, p / VR Transpoint Oy, Rauman junatoimisto, puh VR Track Oy, yleinen hälytysnumero puh

6 V000 V812 V809 V8 805a / kp 143 m V810 V8 V / / P37 kp 167 m 555 kp 164 m / V813 kp 263 m 802 / kp 278 m V / kp 370 m 804 / kp 337 m 805 / kp 210 m kp 543 m 539 V / P37 V597 kp 147 m kp 271 m V594 8a / V432 kp 4 m V8 446 kp 1 m V V800 kp 9 m V / P37 kp 163 m 662 kp 181 m 536 / P37 V / P / P V kp 273 m V428 V430 kp 66 m kp 209 m V431 V660 V591 V592 kp 342 m V429 V575 V574 Kaksoisraideleveys V558 V V556 4,9 V kp 135 m 4,7 5 V554 V553 kp 91 m 4,7 514 kp 3 m 5,2 V V576 V552 V534 4,6 Kaksois- 512 / V551 V533 raide- leveys kp 3 m V531/ m V424 V421 O kp 193 m V414 O404 V420 V530 V422 V V4 V412 kp 202 m V413 V520 V410 T402 T404 V / V425 kp 83 m V426 kp 90 m V kp 108 m kp 287 kp 129 m V kp 188 m YKS 519 Turun satama Oy G-6/7 kp 333 m kp 186 m TVRSTM V561 Vaaka 5 km/h 441 kp 614 m V kp 614 m 521 V4 / P37 4 kp 755 m 4,7 V kp 0 m 503 kp 1 m 4,9 5 kp 226 m 510 kp 286 m 402 5,1 T402 V404 T403 V521 kp 572 m 194 m T403 V403 kp 447 m V / 54E1 24 mm kp 376 m 1435 mm 403 / 54E1 kp 310 m 5,2 V409 V4 P kp 254 m 509 kp 441 m Sp405 km / P37 kp 522 m 505 / 54E1 kp 321 m 506 / P37 kp 705 m V505 Turun satama V000. Junalauttavaihde yks V405. YV54-200N-1:9-V yks V4. YV54-200N-1:9-V yks V408. YV54-200N-1:9-O yks V409. YV54-200N-1:9-O yks V410. KRV :9 yks V412. YV54-200N-1:9-V yks V413. YV54-200N-1:9-O yks V414. YV54-200N-1:9-O yks V4. SRR54-2x1:9-6,0 yks V420. SRR49-2x1: yks V421. KRV43/ : yks V422. YV43/ :7-V-1435 yks V423. YV43/ :7-V-1435 yks V424. KRV43/ : yks V425. RR54-2x1:7,9-1435/24 yks V426. RR54-2x1:7,9-1435/24 yks V427. RR54-2x1:7,9-1435/24 yks V428. YV43/ :7-V-1435 yks V429. YV43/ :7-V-1435 yks V430. YV43/ :7-V-1435 yks V431. YV43/ :7-V-1435 yks V432. YV43/ :7-O-1435 yks V450. YV54-200N-1:9-V yks V460. YV54-200N-1:9-O yks V461. YV54-200N-1:9-O yks V462. YV54-200N-1:9-O yks V463/464. KV54-200N-1:9-V yks V465. YV54-200N-1:9-O yks V466. YV54-200N-1:9-V yks V467. YV54-200N-1:9-V yks V469. KRV :9 yks 450a a a a b V470 P V472 P V493 P V470. YV54-200N-1:9-O yks V471. YV54-200N-1:9-V yks V472/473. KV54-200N-1:9-V yks V474. YV54-200N-1:9-O yks V475. YV54-200N-1:9-O yks V477. YV54-200N-1:9-O yks V478. YV54-200N-1:9-O yks V479. YV54-200N-1:9-O yks V480. YV54-200N-1:9-O yks V490. YV :9,514-O yks V491. YV54-200N-1:9-V yks V492. YV54-200N-1:9-O yks V493. YV :9-O yks V494. YV :9-O yks V495. YV :9-V yks V496. YV :9-V yks V499. YV :9,514-V yks V505. YV :9,514-V yks V520. RR54-303/200-1:4/1:2-1435/24 yks V521. YV :9-V yks V522. YV :9-V yks V530. RR54-200/200-1:7-1435/24 yks V531/532. KV54-200N-1:9-V yks V533. YV54-200N-1:9-V yks V534. YV54-200N-1:9-V yks V538. YV :9-O yks V540. YV :9,514-O yks V541. YV :7-O yks V551. YV54-200N-1:9-V yks V552. YV54-200N-1:9-V yks V553. YV54-200N-1:9-V yks V554. YV54-200N-1:9-V yks V556. YV54-200N-1:9-V yks V558. YV54-200N-1:9-O yks V561. YV :9,514-V yks RS T450 V450 km V573. YV54-200N-1:9-V yks V574. KRV :9,514 yks V575. YV :9-V yks V576. YV54-200N-1:9-V yks V577. YV54-200N-1:9-O yks V591. YV :9-V yks V592. YV :9-O yks V593. YV54-200N-1:9-O yks V594. YV :9-O yks V596. YV :9,514-O yks V597. YV :9-V yks V660. YV :9-O yks V661. YV :9,514-V yks V800. YV43/ :7-O-1435 yks V8. YV43/ :7-O-1435 yks V802. YV43/ :7-V-1435 yks V803. YV43/ :7-O-1435 yks V804. YV43/ :7-O-1435 yks V806. YV43/ :7-O-1435 yks V8. YV43/ :7-V-1435 tks V809. YV43/ :7-V-1435 yks V810. YV43/ :7-V-1435 yks V8. YV43/ :7-O-1435 yks V812. TYV x1:7 yks V813. YV43/ :7-O-1435 yks V O V461 V463/464 V462 V / 54E1 450b 469 / 54E1 kp 370 m 468 / 54E1 kp 286 m 467 / 54E1 kp 286 m 466 / 54E1 kp 368 m 465 / 54E1 kp 368 m 464 / 54E1 kp 308 m 463 / 54E1 462 / 54E1 km 203 km O450 O460 / 54E1 kp 284 m T a a kp 90 m 9,5 V466 V467 V469 V471 V490 km kp 62 m V470 V472/473 kp 34 m kp 334 m kp 378 m V491 SpII V499 V474 V / 54E1 kp 167 m 484 / 54E1 kp 2 m 483 / 54E1 kp 225 m 482 / 54E1 kp 519 m 494 / 54E1 492 kp 41 m V480 54E1 026 kp 345 m V K30 kp 287 m V a kp 167 m 022 kp 129 m V477 km V478 V479 kp 2 m V494 km kp 40 m V a V495 kp 42 m kp 86 m G-7/7 PIK TUR Piikkiö (Pik) V5. YV :18-O V502. YV :18-V V503. YV :9-O V504. YV :9-O P196 km km km 196 KUPITT (Kut) km km YKS E5 YKS YK YKS E198 RS V5 5 / 60E1 V V503 1 hp 634 m E502 P5 V504 K KS P198 K 420 m / 60E1 hp 632 m P502 km Helsingin valtatie Joukahaisenkatu Tykistökatu TYKS:n pysäköintihalli Hämeentie m m km 197 km km Helsinginkatu G-1/7 km 198 Maaria (Mri) MRI TUR 081 km km VRIKKO urajoki Konsankuja m m m m m m m m km kp 576 m P m m 4 6 m m m m m km km G-2/7 TURKU SEM (Tku) km km 199 E0 T0 (= ) 0 / 54E1 hp 3 m E002 V3 T / 54E1 K 3 m hp 310 m E003 T003 K 3 m Ratapihankatu V2 003 / 54E1 hp 357 m E004 Helsinginkatu T / 54E1 095 / 54E1 V008 K 3 m hp 357 m kp 138 m V1 T090 O095 E005 V0 090 / 54E1 V006 T / 54E1 kp 87 m O090 T092 V0 E006 hp 502 m O199 T V / 54E1 V021 T / 54E1 O273 V002 / 54E1 V005 kp 64 m kp 32 m O030 O092 hp 508 m V V083 T / 54E1 E0 T0 8 m kp 28 m kp 187 m 05 0 / 54E1 JIb O081 JIa YKS V1 O082 E1 O093 V023 hp 527 m V2 V084 T / 54E1 E2 hp 756 m T2 V / 54E1 E3 hp 650 m V086 T3 05 V9 3 / 54E1 V085 T4 hp 650 m 4 / 54E1 E147 T0 hp 577 m V902 0 / 54E1 V087 V088 T6 hp 526 m 6 / 54E1 T7 hp 480 m V090 7 / 54E1 VR-Yhtymä Oy V089 T8 hp 535 m 8 hp 565 m Tampereentie T1 1 kp 139 m T2 2 kp 236 m T3 3 kp 170 m T4 4 kp 161 m V0. YV60-900P-1:18-O V002. YV60-900P-1:18-O V004. YV60-300P-1:9-O V005. YV60-900P-1:18-V V006. YV60-900P-1:18-V V0. YV60-900P-1:18-V V008. YV60-300P-1:9-O V1. YV60-300P-1:9-V V2. YV60-300P-1:9-O V3. YV60-300P-1:9-O V021. YV60-300P-1:9-O V023. YV60-300P-1:9-O V1.YV :9,514-O V2. YV :9-V V3. YV :9,514-O V082. YV :9,514-O V083. KRV :9 V084. YV54-200N-1:9-O V085. YV54-200N-1:9-V V086. YV54-200N-1:9-V V087. YV54-200N-1:9-V V088. YV54-200N-1:9-V V089. YV54-200N-1:9-V V090. YV54-200N-1:9-V Ratapihankatu V1. YV54-200N-1:9-O V103. KRV :9 V104. KRV :9 V2. YV54-200N-1:9-O VRIKKO V3. YV :9-O V4. YV54-200N-1:9-V V1. KRV :9 V6/7. KV54-200N-1:9-V V8. YV :9-O V9. YV :9-O V120. YV :9-O V121. YV :9-O V122. YV :9-O V172. YV54-200N-1:9-V V173. YV :7-V V174. YV :7-V V180. YV54-200N-1:9-O V181. YV :9-O V182. KRV :9 16 V183. YV :9-V V9. YV :9,514-O V902. KRV :9,514 22,6 m V933. YV54-200N-1:9-V V936. YV :9-V ,5 m 6,0 m m 4,9 m m O0 m O6 4,7 m 4,9 m VR-Yhtymä YK K 466 m K 464 m K 462 m O2 O3 O4 O0 O1 10 V122 km (Tl kautta) km (Kr kautta) O005 P005 O006 P V8 EoyP123 V121 O7 P0 P1 O8 V1 V6/7 V9 EoyP148 V120 VR-Yhtymä km kp 46 m KS V3 T V4 T2 kp 138 m O098 2 / 54E1 V1 V104 V2 O2 kp 63 m V103 V933 V183 V936 V182 V V191 V180 V172 V O O941 O940 O942 T231 O200 Koulukatu O2 17 V174 O202 V175 V176 O203 Puistokatu KS V184 T108 T109 O204 V2 V102 T099 EoyE3 V185 V177 O205 T T P2 kp 52 m Pansiontie K30 Pesuhalli Ratapihankatu km 2 E100 T / 54E1 hp 326 m 21 T1 5,5 m O100 1 / 54E1 hp 382 m 21 V238 T102 5,1 m O1 102 / 54E1 hp 3 mv240 V186 T103 m 103 / 54E1 O102 hp 312 mo103 T / 54E1 m V187 hp 375 m T105 V178 O206 km E600 V188 T600 V V179 Sp208 km Ruissalontie T106 T1 Koulukatu VRIKKO Köydenpunojankatu m kp 573 m kp 477 m 105/ 54E1O104 hp 335 m 106/ 54E1 O105 hp 328 m O106 1/ 54E1 hp 327 m O1 108 m G-4/7 km 2+9 m m km O602 TURKU TVR (Tkut) P100 P1 4,6 m P602 V ,7 m E610 km T610 V232 V V236 km kp 474 m T4 4 / 54E1 kp 94 m 121 m V235 V234 O4 530 m 12,6 m kp 173 m Sp109 SEPELI 1 kp 348 m kp 342 m Sp0 V233 V241 V252 V102. YV54-200N-1:9-O V175. YV :7-V V176. YV :9-O V177. YV :7-O V178. YV :9-O V179. YV :9,514-V V184. YV :9-O V185. YV :9-O V186. YV :9-O V187. YV54-200N-1:9-O V188. YV54-200N-1:9-O V189. YV54-200N-1:9-V V191. YV54-200N-1:9-O V2. YV54-200N-1:9-V V232. YV54-200N-1:9-V V233. YV54-200N-1:9-O V234. YV :9-V V235. YV54-200N-1:9-V 6 / 54E TVRSTM V251 O0 Yksityisraiteisto TERMINLI V Turun satama Oy km 2 V402 T400 T kp 202 m kp 95 m / K / 54E1 MUHKURI TURKU STM (Tus) E7 T7 7 / 54E1 20 V720 E712 M 126 m hp 421 m T712 K 304 m 1 M 124 m 712 / 54E1 K 300 m 20 2 hp 4 m Nuottasaarenkatu 321 / K30 kp 174 m km 202 V7 V703 O631 P631 V702 T300 kp 74 m T402 V404 kp 4 m V351 V352 V403 V236. YV54-200N-1:9-V V237. KRV :9 V238. YV :9-V V239. YV :9-V V240. YV :9-V V241. YV :9,514-V V251. YV :9-O V252. YV :9,514-V yks V351. YV :9-V V352. YV :9,514-V V361. YV :9-V V362. YV :9-V V4. YV54-200N-1:9-V V402. YV :9-O V403. YV54-200N-1:9-V V404. YV54-200N-1:9-O V4. YV54-200N-1:9-O V4 V721 V7. YV54-200N-1:9-V V702. YV :9,514-V V703. YV :9,514-V V720. YV60-300P-1:9-O V721. YV60-300P-1:9-O T403 O400 / K30 kp 93 m Linnankatu kp 69 m Sp m V361 V362 Postikatu 28 m T8 kp 530 m m m m m m m m m m m E3 km (km Tl kautta) km O300 T3 km 202 km 203 Linnankatu Pahaniemenkatu Poikkikatu G-3/7 km : V0. YV :9-V V002. YV :9-V V005. YV :9-O V006. YV :9-V V0. YV :9-O V009. YV :9-O V0. YV54-200N-1:9-O V4. YV :9-O V021. YV54-200N-1:9-V yks V371. YV54-200N-1:9-V V373. YV :9-O V375. YV :9-V V377. YV :9-V PERNON TELKK Pernon telakka TURKU VIHERIÄINEN (Vie) km VIHERIÄINEN VIHERIÄINEN V377 T391 V373 K KS RS KS V371 T372 5,4 54E1 54E1 54E1 E375 54E1 O370 O374 V375 Jyrkkälänkatu Suikkilantie Raisionjoki km T381 54E1 Naantalintie Tku km V0 V005 km , Vaaka km 204 km 205 Polusmäentie Vantontie Sn10 RS V002 V021 SpI V006 Fortum Oyj Vie Raisio (Rai) TUR RI V0 V009 Nesteentie Ihalantie kp 439 m kp 378 m kp 421 m kp 426 m kp 469 m V0 V4 Leinikkikuja km Perätie km SpII km G-5/7

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan Pietarsaaren Satama Oy:n yksityisraiteilla ja hallinnoimalla

Lisätiedot

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa Sivu 1 / 7 FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa VERKKOSELOSTUS Korvaa 15.10.2016 voimaan tulleen Finngasin rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 1.1 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1)

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1) PIETARSAAREN SATAMA (LJ-C56, 09.12.2016, versio 1) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1. Esittely 1.2. Yhteystiedot 1.3. Julkaiseminen 1.4. Rataverkon välinen yhteistyö 2. RATAVERKOLLE PÄÄSY 2.1. Yleiset edellytykset

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (9) Antopäivä: xx.xx.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Päivitetty 1.8.2017. Korvaa Kokkolan Sataman 1.6.2016 antamat turvallisuusohjeet vaihto- ja ratatyöstä 1.6.2017 alkaen. Julkaistu 1.8.2017 2 Sisältö

Lisätiedot

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Johdanto ja tarkoitus 1.2 Oikeudellinen merkitys 2 Rataverkolle pääsy 2.1 Rataverkolle pääsyn edellytykset 2.1.2 Yleiset rataverkolle

Lisätiedot

VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN RATAVERKKO RATAVERKON VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE... 3

VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN RATAVERKKO RATAVERKON VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE... 3 1/10 VERKKOSELOSTUS AIKATAULUKAUDELLE 2019 Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2 RATAVERKKO... 2 RATAVERKON KUVAUS, LAATU JA LAAJUUS... 2 RATAVERKON KÄYTTÄMISEN

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS RAITEISTON KUVAUS Voimassa alkaen toistaiseksi HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS Muutoshistoria: Muutos Päivämäärä Hyväksyjä Hyväksytty käyttöön 1.1.2013 Ratapäällikkö Päivitys Turvallisuusjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 3 LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RATAOSALLA... 3 4 MUUT LIIKENNÖINNISSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n rataverkkoselostus

Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n rataverkkoselostus Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n rataverkkoselostus 1 2 Rataverkkoselostus, Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Esittely... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.3 Julkaiseminen...

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE 1/16 Antopäivä 23.8.2010 Voimassaoloaika 1.10.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräysluonnos 1 (11) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.20xx Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa TRAFI/18213/03.04.02.02/2010

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn suorittamisen edellytys

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikenneviraston ohjeita 9/2016 Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilöstölle Liikenneviraston ohjeita 9/2016

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012 1 (15) Antopäivä: 5.12.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa 28.12.2009 annetun Rautatieviraston määräyksen liikennöinti

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(19) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1092/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

rautatiejärjestelmän luvat ja

rautatiejärjestelmän luvat ja Trafin myöntämät rautatiejärjestelmän luvat ja arviointilaitosten nimeäminen Ryhmäpäällikkö Jouko Linnasaari Trafin myöntämät rautatie- järjestelmän j ä luvat Turvallisuustodistuksen t tarvitsevat t rautatieliikenteen

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Radanpidon turvallisuusohjeet

Radanpidon turvallisuusohjeet Radanpidon turvallisuusohjeet - keskeiset muutokset ja niiden taustat Juha Vuorinen Asiantuntija, rautatieturvallisuus ja riskienhallinta Radanpidon turvallisuusohjeet muuttuvat 16.4. RHK:n julkaisu B24

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RAITEET JA VAIHTEET 1:1000 Yleiskaaviossa esitettävät vaihdesymbolit 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa varmuuslukitus

Lisätiedot

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti 1(18) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 17.10.2008 RVI/295/411/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa Rautatieviraston määräyksen

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen

Lisätiedot

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA Ohje 1(10) Dnro 2042/1000/2010 RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA on uudistanut Ratatyöilmoituksen (Rt-ilmoitus) ja eriyttänyt siitä Liikenteen rajoite -ilmoituksen (Lr-ilmoitus).

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 Ohjeet rautatieliikenteessä annettavien lupien dokumentoinnista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 3 TAVALLISEN JUNAPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ JA MERKINNÄT... 3 3.1 "Asemalla" -kenttä...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Ohje 2 (5) Sisältö

Ohje 2 (5) Sisältö Ohje 2 (5) Sisältö Määritelmät ja lyhenteet... 3 1 Yleistä... 3 2 Ilmoitettavat asiat... 3 3 Ennakkoilmoituksen sisältö... 4 4 Tärkeiksi luokitellut ilmoitukset... 4 5 Ennakkoilmoitusten voimassaoloaika...

Lisätiedot

Talven 2014 2015 kunnossapito

Talven 2014 2015 kunnossapito 1 (8) Talven 2014 2015 kunnossapito Läsnä: Vesa Peltola Oy M. Rauanheimo Ab Tapio Lampinen, Patrik Knutar, Lars Byström, Teemu Petäjävuori, Jyrki Roukala, Tapio Lampinen Liikelaitos Kokkolan Satama Tony

Lisätiedot

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Radan merkkien ja merkintöjen selitykset Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Kalle Renfeldt Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 30.12.2009. RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä:

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä: 13.7.2009 1 (16) LIIKENNÖINTI Määritelmiä: Kulkutiellä tarkoitetaan yksikölle turvattua reittiä. Kulkutiehen kuuluvat sillä olevat opastimet, vaihteet ja raideosuudet. Kulkutiehen liittyvät mahdolliset

Lisätiedot

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013 Ohje (5)..3 Dnro 55/000/3 OHJEEN SOVELTAMISALA... 3 MÄÄRITELMÄT... 3 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 3. Opasteet ja radan erkit... 5 3.. Opasteet... 6 3.. Radan erkit... 8 4 LIIKENNEPAIKKAKOHTAISET ERITYISOHJEET...

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Ajankohtaista kansallista sääntelyä

Ajankohtaista kansallista sääntelyä Ajankohtaista kansallista sääntelyä 24.10.2013 Kaisa Sainio Responsible traffic. A joint effort. Rautatielain muutos HE xx/2013 HE annetaan eduskunnalle 24.10.2013 Tavoitteena tulla voimaan 1.1.2014. Keskeiset

Lisätiedot

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ... 3 2 LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Liite: Liikenteenohjauksen muistilista avustustilannetta varten Ohje 3(5) 1 YLEISTÄ Avustamisella tarkoitetaan apua tarvitsevan yksikön siirtämistä

Lisätiedot

Rautatieliikenteen turvallisuuden tilakuva

Rautatieliikenteen turvallisuuden tilakuva Rautatieliikenteen turvallisuuden tilakuva Kirsi Pajunen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Toimintaympäristö Kuva: Markku Nummelin Liikenteen turvallisuusvirasto Kansainvälinen toimintaympäristö Rautatieliikenteessä

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Perustelumuistio 1(20) 28.6.2013 Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksellä pannaan täytäntöön komission päätös Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

32, T 40

32, T 40 116 VARISSUO - Katteluksenkatu - Suurpäänkatu - Karvataskunkatu - Littoistentie - Jaanintie - Vanha Littoistentie - Peronkatu - Kalevantie - Tykistökatu (Kupittaan asema) - Joukahaisenkatu - Sirkkalankatu

Lisätiedot

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 951-803-725-X

Lisätiedot

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten Ohje 1 (5) Liikenteen palvelut / Liikenne ja tieto Juha Kröger Säädösperusta Korvaa/muuttaa RTJJ Dnro 1351/1000/2014 Kohdistuvuus Voimassa Liikennöinti, liikennesuunnittelu 1.6.2017 Asiasanat Ratatyö,

Lisätiedot

KAUPPATORI Eerikinkatu Aninkaistenkatu Tuomiokirkkosilta Uudenmaankatu Hämeenkatu jatkuen em. reittiä päinvastaiseen suuntaan Varissuolle

KAUPPATORI Eerikinkatu Aninkaistenkatu Tuomiokirkkosilta Uudenmaankatu Hämeenkatu jatkuen em. reittiä päinvastaiseen suuntaan Varissuolle 1 (44) Linjan 18 reitti: RUNOSMÄKI Varusmestarintie Vahdontie Nostoväenkatu Majoitusmestarinkatu Signalistinkatu Pohjoiskaari Tampereen valtatie Tampereentie Aninkaistensilta Aninkaistenkatu Maariankatu

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Tavaraliikenne rautateillä 2007 alkaen

Tavaraliikenne rautateillä 2007 alkaen Tavaraliikenne rautateillä 2007 alkaen Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus Rautatievirasto Radanpidon ja liikennöinnin yritykset Antti Korpilahti & Harri Rumpunen 1 Käsiteltyjä aiheita

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Perustelumuistio 1(37) 18.12.2013 Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksellä pannaan täytäntöön komission päätös Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Suomen veturit ja moottorijunat 2011. Koonnut: Henri Hovi

Suomen veturit ja moottorijunat 2011. Koonnut: Henri Hovi Suomen veturit ja moottorijunat 2011 Koonnut: Henri Hovi Sisällysluettelo: 1 Sr2 2 Sr1 3 Sm6 4 Sm5 5 Sm4 6 Sm3 7 Sm2 8 Sm1 9 Dr16 10 Dr14 11 Dv12 12 Dm12 13 Dm7 14 Muu museokalusto Dokumentissä esitellään

Lisätiedot

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia

LÄNNEN RAIL SYSTEMS. Lännen - Rataympäristön monitoimikone. Luo mahdollisuuksia Luo mahdollisuuksia LÄNNEN RAIL SYSTEMS HYVIN LIIKKUVA LÄNNEN RAIL MONITOIMIKONE ON TUOTTAVA, TURVALLINEN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SÄHKÖRATARAKENTAMISESSA JA RATAYMPÄRISTÖN KUNNOSSAPIDOSSA Lännen - Rataympäristön

Lisätiedot

3 VAUNUJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

3 VAUNUJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET VR Transpoint VERSIO 3.0 3 (1/7) 3 VAUNUJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET 3.1 VAUNUJEN VALINTA Sopivan vaunutyypin voi valita tavaran lähettäjä jo vaunua tilatessaan. Vaunun valinnan voi jättää myös palvelukeskuksen

Lisätiedot

Paikantaminen paikantamismerkein. Ohjeiden tarkennus liikenteenohjaukselle

Paikantaminen paikantamismerkein. Ohjeiden tarkennus liikenteenohjaukselle Paikantaminen paikantamismerkein. Ohjeiden tarkennus liikenteenohjaukselle 26.5.2014 Jeti-järjestelmä ja paikantaminen Jeti-käyttöönoton jälkeen liikenteenohjaus ilmoittaa yksiköille ilmoitettavat asiat

Lisätiedot

West Coast VTS Master s Guide

West Coast VTS Master s Guide West Coast VTS Master s Guide 23.5.2014 2 Sisällysluettelo 1 ALUSLIIKENNEPALVELUUN OSALLISTUMINEN... 3 2 VTS-ALUE... 3 2.1 Pori VTS sektori... 3 2.2 Rauma VTS sektori... 3 3 LIIKENNEILMOITUKSET... 4 3.1

Lisätiedot

Luostarinkatu NAANTALI (linja-autoasema)

Luostarinkatu NAANTALI (linja-autoasema) Liite 2 1 (7) Linjanumerot ja -reitit seudullisessa liikenteessä 6 NAANTALI RAISIO TURKU, KAUPPATORI LIETO NAANTALI (linja-autoasema) Tuulensuunkatu Aurinkotie Raisiontie Satakunnantie Aninkaistensilta

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Imatra Imatrankoski raja suunnittelu

Imatra Imatrankoski raja suunnittelu Imatra Imatrankoski raja suunnittelu Vetävät Väylät Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäseminaari 13.9.2017 Muuttuva toimintaympäristö Rajaliikennesopimus FIN-RU 22.12.2016 Rautateiden tavaraliikenteessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2013 1094/2013 Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan Dnro 4308/0824/2014 LIIKENNEVIRASTON JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUEEN YLLÄPIDOSTA JA KULKUYHTEYKSIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 2 (5) Tämän

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

TOT 21/10. työntekijä jäi junan alle

TOT 21/10. työntekijä jäi junan alle TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 21/10 Raidetta lumesta puhdistanut työntekijä jäi junan alle Kunnossapitoyrityksen työntekijä NN (50-v.) oli puhdistamassa tasoristeystä polttomoottorikäyttöisellä

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely 1 OHJE 1 (4) 22.12.2016 LIVI/4521/05.00/2015 Suunnittelu ja hankkeet -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa Vna 372/2011 3 TURI-järjestelmä: poikkeamahallinnan käyttöohje 20.6.2016 Turvallisuuspoikkeamien

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(191) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/872/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 16.2.2009

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) 2.3.2015 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) 2.3.2015 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 6 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen 1 Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen käynnistäminen Kuvat: VR ja Savonlinnan kaupunki 2 Lähtökohdat Savonlinnan liikenteellinen asema on ongelmallinen Henkilöjunayhteydet etelään ja itään toimivat

Lisätiedot

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen 4.2.2016 Taustaa rautatietunneleita koskeville normeille Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva keskeisin lainsäädäntö

Lisätiedot

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

NOPEUSMUUTOS Tyyppi Raiteen suurimman nopeuden alentaminen Raiteen suurimman nopeuden nostaminen Pysyvä Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä Liikenneviraston

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(46) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/480/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 14/2017. Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt)

Liikenneviraston ohjeita 14/2017. Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Liikenneviraston ohjeita 14/2017 Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Liikenneviraston ohjeita 14/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Ajankohtaista kansallista sääntelyä

Ajankohtaista kansallista sääntelyä Ajankohtaista kansallista sääntelyä 25.4.2013 Kaisa Sainio Responsible traffic. A joint effort. Rautatielain muutos HE 12/2013 1) Ratarekisteri siirtyy Trafille 1.1.2015 lukien Sisältää tiedot osajärjestelmien

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

1 YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOS... 4

1 YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOS... 4 Nopeusmuutosten menettelyohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 3 3 NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOS... 4 4 PYSYVÄN NOPEUSRAJOITUKSEN ASETTAMISPROSESSI... 4 4.1 Muutostarve... 4 4.2

Lisätiedot

Dnro 4821/065/ YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4

Dnro 4821/065/ YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT... 4 3 TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4 4 KIIREELLINEN ERITYISTYÖ RAUTATIEALUEELLA... 6 4.1 Paikantaminen... 6 4.2 Rautatieliikenteen keskeyttäminen...

Lisätiedot