työntekijöiden näkökulmasta. elementti, turvallinen sukeltaminen edellyttää tekniikan ja taitojen hallintaa sekä omien rajojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työntekijöiden näkökulmasta. elementti, turvallinen sukeltaminen edellyttää tekniikan ja taitojen hallintaa sekä omien rajojen"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Pelastusla uta kunta Jääkärinkatu 16, Mikkeli ,6 Tiedoksi/toimenpiteitä va rten Arvoisa Etelä-Savon Pelastusla uta kunta Esitän Etelä-Savon pelastuslaitoksen työntekijänä ja luottamusmiehenäkin huoleni koskien Etelä- Savon Pelastuslaitoksen vesipelastusvalmiutta. Alle olen koonnut hieman taustaa ja seuraavana eteen tulleet ongelmat vesipelastuksen osalta. Loppuun ulkoisia (paikkakuntakohtaisia) riskejä työntekijöiden näkökulmasta. TASSA MUUTAMIA POIMINTOJA INTERNETIN IHMEELLISESTA MAAILMASTA, ELI HARRASTUS S U KE LTAJ I E N TO I M I NTAO HJ E ITA JA TAPOJA TO I M IA. Uskoisin että nämä harrastajasukeltajat käyvät veden alla vähintään kymmenkertaisen määrän vuodessa verrattuna suurimpaan osaan pelastuslaitoksemme sukeltajia. Eli näissä artikkeleissa esitettyjä tosiasioita ei käy siis kiistäminen. SU KE LTAJALI ITTO (suo raa n su ke lta ia liito n sivu lta ) SUKELTAMINEN Onko sukeltaminen vaarallista? lhminen on alun perin luotu maalla eläväksi ilmaa hengittäväksi nisäkkääksi. Vesi on ihmiselle vieras elementti, turvallinen sukeltaminen edellyttää tekniikan ja taitojen hallintaa sekä omien rajojen tunnistamista ja kunnioittamista. Asianmukainen koulutus, säännöllinen harjoittelu ja omien äärirajojen kasvattaminen vain rauhallisestija harkitusti tekee sukeltamisesta turvallisen ha rrastu ksen. Saako ilman paria sukeltaa? Sukeltajaliiton turvaohjeen mukaan sukellukset on aina toteutettava useamman sukeltajan yhteistyönä. Sukellustapahtumaan tulee osallistua vähintään kaksi henkilöä. Sukellusryhmän voi muodostaa sukelluspari, ryhmä taisukeltaja ja häneen merkinantoköydellä yhteydessä oleva pintaavustaja. Vapaasukelluksessa vedessä on oltava jatkuvasti vähintään kaksi sukeltajaa. Ryhmän jäsenten on jatkuvasti tarkkailtava toisiaan. Ryhmän jäsenten on tunnettava lajikohtaiset turvallisuuskäytännöt. Ryhmän jäsenillä on oltava riittävät tiedolliset ja fyysiset valmiudet ongelmiin joutuneen sukeltajan pelastamiseksija ensiavun antamiseksi. Mikäli sukeltaja ei kykene hätätilanteessa avustamaan toista sukeltajaa, hän voisukeltaa ainoastaan suuremman ryhmän jäsenenä, missä ryhmän muut jäsenet varmistavat toistensa turvallisuuden. Ryhmän keskinäiseen kommunikaatioon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ryhmän jäsenten on oltava koko ajan tietoisia toisistaan. Sukeltajien on jatkuvasti tarkkailtava sekä sukellusympäristöä että toisiaan, ennakoitava mahdolliset riskitekijät tai vaaratilanteet ja oltava valmiina tarvittaessa avustamaan toisiaan.

2 SCUBAWORLD sivulta Sukeltaminen ei ole vaarallista Joistain sukeltaminen voi kuulostaa vaaralliselta extreme-lajilta. Oli miten oli, niin turvallisuuden puolesta lajia ei voi sellaiseksi luokitella, kunhan vaan noudattaa kurssilla saatuja oppeja. Kursseilla painotetaan muutamia helposti muistettavia asioita jotka lisäävät turvallisuutta huomattavast. Näitä asioita ovat mm. "Tarkasta parisi varusteet aina ennen sukelluksen aloittamista", "Alä pidätä hengitystä sukelluksen aikana, vaan hengitä koko ajan normaalist ", "Älä sukella yksin" ja "Jätä turvamarginaalit sukellussyvyyksiin ja ilman määrään". Nämä ovat yksinkertaisia juttuja, joita ei ole vaikea muistaa. Sukeltamisen aikana on tietenkin paljon asioita jotka voivat mennä pieleen, mutta näitä tilanteita varten valmistaudutaan kurssilla. Esimerkiksi maskin tyhjennys vedestä, krampin poisto jalasta ja ilman jakaminen sukelluskaverin kanssa ovat tärkeitä taitoja hallita. Kuitenkin käyttämällä maalaisjärkeä, noudattamalla kurssin oppeja ja sukeltamalla omien rajojen ja taitojen puitteissa, sukellusta voisi kutsua turvalliseksi lajiksi. TEKNIIKKASUKELLUS.FI Koulutus ja erikoistekniikat ovat avainasemassa myös, kun sukelletaan paikkoihin, joista ei ole suoraa pääsyä pintaan - esimerkiksi luoliin taijään alle. Tekniikkasukelluksessa suora pintaan nousu tai painojen pudotus hätätilanteessa ei ole aina vaihtoehto. Ellei yläpuolella ole jäätä tai kalliota, niin rajan muodostaa todennä köisesti virtuaalinen dekompressiokatto. Vaikka tekniikkasukeltamisessakin sukelletaan pareittain tai ryhmissä, niin kullakin sukeltajalla tulee olla itsenäinen varasuunnitelma, ja sen edellyttämät taidot ja varusteet mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Ongelmatilanteessa tukeutuminen sukellusparin tai-tiimin varuste si n tai hengityskaasuihin pitäisi olla vasta toissijainen vaihtoehto. Erään filosofian mukaan, vaikka sukellus onkin pari- tai ryhmätyöskentelyä, niin tekniikkasukelluksessa millekään sukellukselle eitule lähteä edes parin kanssa, ellei kokemus/ tietotaito/ itseluottamus ole sillä tasolla ettei samasta sukelluksesta pystyisi suoriutumaan myös yksin. Samalla kun tekniikkasukelluksessa tutkittavien paikkojen kirjo kasvaa, niin myös riskit kasvavat progressiivisesti. Koulutuksen ja osaamisen pitää olla 100% varmaa. Oikein tehtynä (koulutus, varusteet, asenne, omien rajojen tuntemus ñtysisestija mentaalisesti) on tekniikkasukellus turvallista ja tarjoaa elämyksiä, joista vain harva pääsee osallíseksi. ONGELMA Etelä-Savon pelastuslaitoksen vesipelastusohje (muu vesisukellusvalmius) on ristiriidassa Suomessa yleisesti sukeltajien käytössã olevien ohjeiden (edelle poimitut) kanssa sekä myös sisäministeriön pelastussukellusohjeen kanssa (muu vesisukellusvalmius) ) työturvallisuus? Sisäministeriön pelastussukellusohje (välitön sekä muu vesisukellustaso) määrittää, että pelastusyksikkö (vesipelastus) koostuu esimiehestä, kuljettajasta/avustajasta ja kahdesta vesisu keltajasta.

3 Muu vesisukellusvalmius määrittää myös, että pelastusyksiköllä ei ole välitöntä lähtövalmiusaikaa ja että yksikkö voidaan koota useammasta toimipisteestä. (kuitenkin lähdettävä on?) Kuitenkin pelastusvkslkössä siltipitää olla kaksisukeltaiaa. Elisiis Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella tulee olla koko ajan kaksi sukeltajaa hälytettävissä tehtävään. Etelä-Savon pelastuslaitos on linjannut (resurssipulaan vedoten) että voi olla tilanteita jolloin työvuorossa ei ole sukeltajia lainkaan, tuolloin kysymyksessä on pintapelastusvalmius eikä muu vesisukellusvalmius. Tavoitteena pelastuslaitoksella on ollut ja on jopa välitön vesisukellusvalmius, ja että Savonlinnassa ja Mikkelissä on pitänyt olla vähintään yksi sukeltaja välittömässä lähtövalmiudessa. Näitä valmiuksia on ollut entistä vaikeampi pitää yllä resurssipulan johdosta. Resurssipulaan sukeltajissa on monia eri syitä. Samaan aikaan pelastuslaitoksen ohjeistus edelleen määrittää että pelastuslaitos kouluttaa riittävän määrän sukeltajia ja pintapelastajia. Näin ei kuitenkaan käytännössä ole, vaan harvat halukkaat henkilöt itse ovat joutuneet kouluttautumaan itse (oma kustannus). Miten meillä pelastuslaitoksella pidetään mahdollisena yksin tapahtuva vesisukellus? (harjoitus/hälytys). Pelastuslaitoshan tulisi olla vesipelastuksen ammattilainen? Jos aktiivisimmat harrastajatkaan eivät sukella koskaan yksin, niin miten sitten pelastuslaitoksella näin ohjeistetaan työntekijöitä? Ha rjoitel laa nko sukellusta va paa llakin yksin? Pidetäänkö Etelä-Savon pelastuslaitoksella vesisukellusvalmiutta? Ja millä tasolla? Vesisukelluksella tarkoitetaan tehtäviä, jotka edellyttävät vesisukelluslaitetta ja -varustusta ihmisen sekä omaisuuden pelastamiseksija ympäristövahinkojen torjumiseksi. Vesisukellusta ovat myös virka-apusukellukset sekä vesisukellustaitojen ylläpitämiseksi tapahtuvat harjoitukset. (Sisäministeriön pelastussukellusohje) Etelä-Savon alueella vesipelastuksessa suurimmat riskit ovat kiistämättä Savonlinnan paloaseman toimialueella. Jo vilkaisten karttaakin, niin Savonlinnan ydinkeskusta koostuu saarista, joiden väleistä virtaa vesi mikä eijäädy kovimmillakaan pakkasilla. Väestön (myös turistit) ja vesistön määrä muualla toimi-alueella on riski. Myös ainutlaatuinen järviluonto (suurin Saimaan Norpan asuin alue). Matkailu vesistössä ja sen liepeillä lisää myös riskejã (Savonlinna) oleellisesti, etenkin kesäisin, mutta nyt entistä enempi talvisin. Toiseksi suurimmat riskit ovat Mikkelin paloaseman toimialueella ja kolmantena tulee Pieksämäen paloaseman toimialue. Tältä kohdin mielestäni pelastuslaitoksen riskikartoitus, jos sellaista on tehty vesipelastuksen osalta, niin ontuu pahasti. Jos riskitasot tunnistettaisiin ja laitettaisiin oikeastijärjestykseen, niin Savonlinnassa tulisi olla välitön vesisukellusvalmius, Mikkelissä muu vesisukellusvalmius ja Pieksämäellä pintapelastusvalmius. Muutenhan tämä jo täsmää paitsisavonlinnan osalta. Verraten muihin ltä-suomen suurimpiin kaupunkeihin (Kuopio, Joensuu, lmatra, Lappeenranta) Savonlinnassa on vesistöä määrällisesti ylivoimaisesti eniten, tätä kautta myös riskit. Minkälainen on näiden m uiden kaupunkien vesisukellusva lmius? Välitön? Jos Etelä-Savossa eiole varaa/tarvetta pitää vesisukelluksen valmiutta lopetetaan se kokonaan, mutta työntekijöiden työturvallisuudesta ei saa tinkiä, "virittelemällä" joitain "välimuotoja" vesipelastukseen.

4 Teillä Etelä-Savon Pelastuslautakunta on oikeus/velvollisuus saada reaaliaikaiset ja täydelliset faktat päätösten tekoon tässä vesipelastus asiassa, millä tasolla vesipelastus tulisi milläkin toimialueilla olla (suorittavan henkilöstön mielipide). Toivottavasti tämä kirjelmä hieman avasi vesiturvallisuus näkymiä meillä täällä Etelã-Savossa ja etenkin Savonlinnan osalta. Antaako pelastuslaitos minkälaisen turvallisuuden tunteen vesillä liikkuville veronmaksajille? Olisi syytä myös informoida kansalaisia, mahdollisista palvelun heikennyksistä koskien vesipelastusta Etelä-Savon alueella. Virallisestityönantaja ilmoittaa Etelä-Savossa olevan muu vesisukellusvalmius. Kun vanhaa ohjetta lukee tarkemmin ja vertaa sitä pelastusjohtajan tekemään viimeisimpään päivitykseen niin huomaa, että tasoa on heikennetty. Silti molemmissa taso on tuo muu vesisukellusvalmius. Luotta m usm ies/pelastussu keltaja Timo Suoninen

5 VESIPELASTUS. TOIMINTAOHJE Hyväksytty Seppo Lokka pelastusjohtaja

6 SISÄLLYSLUETTELO I VESISUKELLUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 PINTAPELASTUSTOIMINNAN PERUSTEET 3 YLEISET MAARAYKSET VESTpSLASTUKSEN ÄzuesrsI-yr JA TASor 3.2 TotvrNNAN JoHTAMrNEN VeSTSUKELTAJTEN <Ävrrö 3.4 SurellusASrAKrRJAT TurraluKSET J VESISUKELLUS. JA PINTAPELASTUSKELPOISUUS I TenvpvDENTrLA Yt t tptrokoulutus 5. TOIMINTAVALMIUS 6 6. KALUSTO.6 7. LINJAMERKKI 7 8. MUUTOKSET TunvaoHJEET palokuntten vestsukellukseen..7 Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Pelastussukel I usohje (S isäasiai nm i n isteriön ju lkais u ) Tu rvaohjeet pa loku ntien vesisu kel I u kseen (Pelastusopisto) Sukellusvanhin lista Sukellussuu n n itelmapöytäki rja Vesipelastuskalusto- ja varustel uettelot Toimintaohje; rajoitettu hengenpelastustehtävä Su kel I uson nettom uuden pelastussuu nn itelmalomake

7 1. VESISUKELLUSTOIMINNAN PERUSTEET Etelä-Savon pe lastus laitoksen ves is u kel I ustoim i n nan ta rkoitu ksena on o ylläpitää valmiutta vesisukellukseen pinnan alta ihmishenkien pelastamiseksi.. suorittaa muiden viranomaisten pyynnöstä virka-apusukelluksia, vaarantamatta alueen vesipelastusvalmiutta. o suorittaa sukellustehtäviä huomattavien omaisuusarvojen pelastamiseksi tai lisävahinkojen estäm iseksi. o suorittaa sukellustehtäviä ympäristövahinkojen torjumiseksi.. suorittaa harjoitussukelluksia edellä mainittujen taitojen ylläpitämiseksi. 2. PINTAPELASTUSTOIMINNAN PERUSTEET Etelä-Savon pelastuslaitoksen pintapelastustoiminnan tarkoituksena on o ylläpitää valmiutta pintapelastukseen ihmishenkien pelastamíseksi. o suorittaa pintapelastusta huomattavien omaisuusarvojen pelastamiseksi tai lisävah inkojen estäm iseksi. o suorittaa pintapelastustehtäviä ympäristövahinkojen torjumiseksi.. suorittaa harjoituksia edellä mainittujen taitojen ylläpitämiseksi. 3. YLEISET MAARAYKSET Etelä-Savon pelastuslaitoksessa noudatetaan Sisäasiainministeriön pelastusosaston antamaa pelasúussukellusohjetta, 48/2007 (liite 1) ja Pelastusopiston Turuaohjeet palokuntien vesisukellukseen 2007 (liite 2). Tässä ohjeessa määritellään tarkemmin Etelä-Savon pelastuslaitoksen vesipelastustoiminta. Tämä ohje koskee Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimipisteissä tapahtuvaa vesisukellus- ja pintapelastustoimintaa. 3.1 Vesipelastuksen järjestelyt ja tasot Etelä-Savon pelastuslaitoksella on muu vesisukellusvalmius pelastussukellusohjeen SM 48/2007 mukaisesti. Tavoitteena työvuorosuunnittelussa on se, että Mikkelissä ja Savonlinnassa on vesisukellusohjeen mukainen välitön vesisukellusvalmius, jolloin työvuorossa on kaksi l-tason vesisukeltajaa. Tällöin voidaan suorittaa vaikeita vesisukellustehtäviä, joissa tulee olla koulutettu turvasukeltaja. Henkilöstön poissaoloista ym. syistä johtuen vesisukellusvalmius voidaan suunnitella myös yhden sukeltajan varaan, jolloin kyetään rajoitettuihin hengenpelastustehtäviin. Lisäksi äkilliset poissaolot ym. syyt voivat johtaa siihen, että em. paloasemilla ei ole sukel-

8 Etelä-Savo n pelastuslaitos lusvalm iutta. Työvuoron täyden nyksessä noudatetaan pelastuslaitoksen henkilöstöohjeen työvuorovahvuudet ohjetta. Kangasniemellä, Mäntyharjulla ja Puumalassa on lja ll tason vesisukeltajia. Varallaololla ja koulutuksella pyritään turvamaan vesisukelluksen mahdollisimman tehokas toiminta. Pintapelastustoiminta on järjestetty vastealueittain, ottamalla huomioon alueen vesistöriskit. Vastealueen palokunta/palokunnat pelastavat pinnalta. Riittävä määrä pelastusyksiköitä tulee varustaa pintapelastukseen soveltuvalla kalustolla. Valmiuspalokuntien ensi-iskuun osallistuvilla tulee olla pintapelastuskoulutus. Pelastuslaitos kouluttaa riittävän määrän ao. tehtäviin kykeneviä vesisukeltajia ja pintapelastajia. Näiden ohjeiden lisäksi toimipisteet täydentävät ohjeistusta omilla toimípistekohtaisen erityisolosu hteiden m ukaisesti. Toim i pistekohta isessa ohjeistu ksessa käsitellään mm. omat turvallisuuteen liittyvät asiat kuten alueen riskikohteet, toimintavalmius, kalusto yms. asiat huomioiden työturvallisuusnäkökohdat. Toimipistekohtaisen ohjeen hyväksyy pelastuslaitoksen vesisukellusvastaava. 3.2 Toiminnan johtaminen Pintapelastus- ja vesisukellushälytyksissä pelastustoimintaa johtaa pelastusvasteen mukainen johtaja. Jos sukeltajia on enemmän kuin yksi, joku pinnalla olevista sukeltajista on määrättävä sukellusvanhimmaksi (paloasemakohtainen lista, liite 3). Sukellusvanhin vastaa sukelluksen teknisestä toteutuksesta. Sukeltajien ollessa eritoimipisteistä sukellusvanhimman määrää P3 tai P4 sukellusvanhimpia kuultuaan. Virka-avun antamisesta päättää päivystävä palomestari (P3), palopäällikkö, pelastuspäällikkö tai pelastusjohtaja. 3.3 Vesisukeltajien käyttö Vesisukeltajia saa käyttää hengenpelastusta koskevaan sukellustyöhön, harjoitussukelluksiin ja palokunnan sukellus- ja avunantotehtäviin. Poliisin ja muiden viranomaisten pyytämiin virka-aputehtäviin osallistumisesta päättää toimialueen päivystävä palomestari (P3), palopäällikkö, pelastuspäällikkö tai pelastusjohtaja.

9 3.4 Sukellusasiakiriat Suoritetu ista su kel I u ksista on pidettävä hen ki lökohta ista su keltaja n päiväkirjaa Sukelluksesta on pyrittävä tekemään sukellussuunnitelma ja sukelluksen aikana on pidettävä pöytäkirjaa sukelluksen toteutumisesta (liite 4). Päivystävä paloesimies/ toimipistevastaava merkitsee palvelujärjestykseen/ tuntilistaan suoritetut sukelluskerrat, joista maksetaan virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset. 3.5 Tukialukset Sukellustoiminnan apuna käytetään toimipisteiden aluksia hälfiysvasteen mukaisesti tai päivystävän palomestarin tai päivystävän paloesimiehen/ yksikönjohtajan ohjeiden mukaisesti. 4. VESISUKELLUS- JA PINTAPELASTUSKELPOISUUS Pintapelastusta suorittavat kaikki SM pelastussukellusohjeen mukaisen kelpoisuuden täyttävät palomiehet tai tehtävään koulutetut sammutusmiehet. Vesisukeltajina saavat toimia vain tähän nimetvt ia koulutetut henkilöt. Vesisu keltajat n imeää pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Mikäli sukeltaja haluaa lopettaa sukeltamisen asiasta päättää pelastusjohtaja kuultuaan pelastuslaitoksen vesisukellusvastaavaa. 4.1 Terveydentila Vesisukeltajina toimivien on käytävä lääkärintarkastuksessa kerran vuodessa. Tarkastuksesta sovitaan työterveyshuollon kanssa. Pintapelastajina toimivien palomiesten ja sammutusmiesten terveystarkastukset suoritetaan palomiesten ja sammutusmiesten yleisen terveystarkastuksen mukaisesti. Vesisukellusta tai pintapelastusta ei saa suorittaa vajaakuntoisena tai sairaana Terveydellisistä syistä vapautuksen työvuorossa sukellustehtävistä antaa toimipisteen vastaava, paloesimies (P4) tai työterveyslääkäri.

10 4.2 Ylläpitokoulutus Pintapelastusharjoitukset toteutetaan työvuoroharjoituksina tai viikkoharjoituksina toim ipisteen vastu u hen kilön valvoman harjoitusohjelman mu kaisesti. l-tason vesisukellusharjoitukset suoritetaan työvuoron aikana, ellei toisin määrätä. Koulutussyvyyteen suoritettavat sukellukset voidaan pitää myös työvuorotaulukon ulkopuolella. ll-tason vesisukellusharjoitukset suoritetaan viikkoharjoituksina harjoitusohjelman mukaisesti. ll-tason vesisukellusharjoituksista vastaa toimipistevastaava. Pelastuslaitoksel le laad itaan vuositta inen sukeltaj ien kou I utusohjelma. Vuosittain on suoritettava vähintään kahdeksan sukellusta avovedessä, joista yksi koulutussyvyyteen ja vähintään kaksitalvisukellusta. Harjoitusten toteuttamisesta vastaa toimipistevastaava. 5. TOIMINTAVALMIUS Palvelutasopäätöksen määrittämällä paloasemalla tulee olla pintapelastusvalmius. Pintapelastustehtävään, joka voi muuttua sukellustehtäväksi tulee hälyttää lisäksi heti lähin sukellusyksikkö. Sukel I usvalm iuteen vaikuttavista jä rjestelyistä vastaa toim ip istevastaava, työvuorolistan laatija, päivystävä paloesimies tai päivystävä palomestari (P3). Vesisukellustehtävään hälytetään aina lähin pelastusyksikkö ja lähín sukellusyksikkö. Sukellusyksikön ollessa muodostelman vahvennus se miehitetään vahvuudella 1+2 tai 0+3, mikäli tehtävässä on muodostelman johtaja. Vesisukellustehtävässä hälytetään myös P3lP4,joka tukee tehtävää toimipisteestään, ellei toimi onnettomuuspaikalla. 6. KALUSTO Vesipelastustoimíntaan käytetään tähän tarkoitukseen hyväksyttyä ja tarkoitettua kalustoa. Tehokas ja turvallinen toiminta vaatii riittävän pintapelastus- ja vesisukelluskaluston ja varusteet. Toim ipisteet pitävät kalustoluetteloa vesipelastuska lustostaa n ja varusteistaan Pelastuslaitokselle laaditaan kalusto- ja varusteluettelo (liite 5).

11 7. LINJAMERKKI Vesisukeltajaksi nimetty henkilö on oikeutettu käyttämään sukeltajan linjamerkkiä palveluspuvussaan. Kultaisen linjamerkin saamisen edellytyksenä on nimittäminen l-tason vesisukeltajaksi, m:n koulutussyvyys, hyvä lihaskunto ja -hapenottokyky. Hopeisen linjamerkin vaatimuksena on nimittäminen ll-tason vesisukeltajaksi, 15 m:n koulutussyvyys, hyvä lihaskunto ja -hapenottokyky. Linjamerkin käyttöoikeus säilyy koko virkauran ajan. 8. MUUTOKSET 8. I Tu rvaohjeet paloku ntien ves is u kel I u kseen Talvisukellus Sukellustehtävässä on aina oltava vähintään kolme henkilöä, joista kaksi sukelta aaja sukellusryhmällä tulee olla kahdet täydelliset sukellusvarusteet. Sukelluspaikalla on oltava varasukeltaja ja varusteet mahdollisen onnettomuuden varalta koko sukelluksen ajan. Rajoitettu hengenpelastustehtävä voídaan erityistilanteessa suorittaa liitteen 6 mukaisesti. Varasukeltajan laitteen on oltava huollettu, kuivattu ja tarkastettu. Kun, sukelluspaikalla on vain kahdet sukellusvarusteet ei voi suorittaa kuin yhden sukelluksen. Harjoitus- ja koulutussukelluksissa maksimi sukellusetäisyys avannosta sivusuuntaan on 20m.

Ohje 1 (12)

Ohje 1 (12) Ohje 1 (12) PELASTUSTOIMEN II-TASON VESISUKELTAJAN NÄYTTÖKOE 1. Perusteet Pelastustoimen vesipelastusvalmius jaetaan kolmeen valmiustasoon: I Välitön vesisukellusvalmius II Muu vesisukellusvalmius III

Lisätiedot

3 Etelä-Savon Pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma Pelastuslaitoksen ja Puumalan kunnan välinen yhteistyösopimus ÖTaluksesta

3 Etelä-Savon Pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma Pelastuslaitoksen ja Puumalan kunnan välinen yhteistyösopimus ÖTaluksesta Mikkeli Pöytäkirja 1/2017 1 (10) Aika 02.02.2017, klo 17:30-18:10 Paikka Jyväskylä Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Etelä-Savon Pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma

Lisätiedot

CMAS Ice Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Jääsukelluskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje

CMAS Ice Diver. CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual. Jääsukelluskurssi. Suomenkielinen järjestämisohje CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Ice Diver Jääsukelluskurssi Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

Snorkkelisukelluksen turvaohje 2017

Snorkkelisukelluksen turvaohje 2017 Snorkkelisukelluksen turvaohje 2017 Sisällys JOHDANTO... 3 Alle 18-vuotiaat sukeltajat... 3 SNORKKELISUKELLUKSEN TURVAOHJEET... 4 1. Kouluttaudu ja harjoittele.... 4 2. Huolehdi varusteista.... 4 3. Sukella

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN URHEILUSUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma YLEISTÄ Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen Pääsyvaatimukset: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

VESIPELASTUKSEN KOHDEKORTISTO ETELÄ- KARJALAN PELASTUSLAITOKSELLE

VESIPELASTUKSEN KOHDEKORTISTO ETELÄ- KARJALAN PELASTUSLAITOKSELLE Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Ensihoito Jaako Toni VESIPELASTUKSEN KOHDEKORTISTO ETELÄ- KARJALAN PELASTUSLAITOKSELLE Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ Jaako Toni Vesipelastuksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 50 08.09.2015. 50 Asianro 4351/09.05.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 50 08.09.2015. 50 Asianro 4351/09.05.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 50 Asianro 4351/09.05.01.02/2015 Pelastustoiminnan johtamisen muuttaminen Päätöshistoria 11.6.2015 34 Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen 31.5.2015: teki

Lisätiedot

Kunta-ala, pelastuslaitokset TOT 6/01. Sukeltaja menehtyi koulutussyvyyssukelluksessa TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Palomies, pelastussukeltaja

Kunta-ala, pelastuslaitokset TOT 6/01. Sukeltaja menehtyi koulutussyvyyssukelluksessa TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Palomies, pelastussukeltaja TOT-RAPORTTI Sukeltaja menehtyi koulutussyvyyssukelluksessa 6/01 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Neljä pelastussukeltajina toiminutta palomiestä olivat lähteneet työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000

Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000 Suomen Urheilusukeltajain Liiton turvaohje 2000 1. Yleiset ohjeet 1.1 Nämä turvaohjeet koskevat paineilmalla sukeltamista. 1.2 Sukeltajan on tunnettava koulutustasoaan ja sukellusolosuhteita koskevat turvaohjeet.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2015 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Alaikäisellä kurssilaisella oltava,

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA BOLIDEN KEVITSA MINING OY ORICA FINLAND OY

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA BOLIDEN KEVITSA MINING OY ORICA FINLAND OY 19.9.2017 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA BOLIDEN KEVITSA MINING OY ORICA FINLAND OY SISÄLTÖ OSA A KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 SUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA, PÄIVITYS JA JAKELU... 3 1.1 Suunnitelmatiedot ja

Lisätiedot

Laitesukelluksen turvaohje 2017

Laitesukelluksen turvaohje 2017 Laitesukelluksen turvaohje 2017 Sukeltajaliitto ry Turvallisuusvaliokunta Sukeltajaliitto ry:n hallitus on vahvistanut tämän ohjeen julkaistavaksi 1.4.2017. Tämä ohje korvaa Sukeltajaliiton turvaohjeen

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

TURVAOHJE 2017 Vapaasukellus Sukelluskalastus Vapepa-sukeltaminen

TURVAOHJE 2017 Vapaasukellus Sukelluskalastus Vapepa-sukeltaminen TURVAOHJE 2017 Vapaasukellus Sukelluskalastus Vapepa-sukeltaminen Sukeltajan tärkeimmät turvallisuussäännöt 1. Tee ainoastaan sellaisia sukelluksia, joihin olet saanut koulutuksen. 2. Toimi saamasi koulutuksen

Lisätiedot

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:n HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 1.1 Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 7/ ( 9) Etelä- Savon pelastuslautakunta

Mikkeli Pöytäkirja 7/ ( 9) Etelä- Savon pelastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 7/2018 1 ( 9) Aika 18.10.2018, klo 17:00-18:45 Paikka TUMA, Sammonkatu 12 Mikkeli Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23 Etelä- Savon

Lisätiedot

Takaisin veteen -pa ivitys

Takaisin veteen -pa ivitys Takaisin veteen -pa ivitys Järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, 17.10.2018 Sisällys 1. Järjestämisohje... 3 1.1 Päivityksen tavoite... 3 1.2 Päivityksen suorittaneen sukeltajan osaamistaso... 3 1.3 Päivitykseen

Lisätiedot

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin

kurssille: se- ko- Koulutus turvamääräyksiä Kurssille hinta on Kurssin HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2016 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa

Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton ohje Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa 27.01.2009 / SUH www.suh.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA SYVYYS HELSINKI RY 15.5.2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. TOIMINNAN KUVAUS... 3 2. VASTUULLISET TOIMIJAT... 3 3. TOIMINTATAVAT... 3 3.1 Yleisötapahtumat ja kuluttajapalvelut...

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Valmiuspäällikkö Jori Nordström 26.9.2012 Esitys 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA 65 meri- ja järvipelastusasemaa 58 jäsenyhdistystä 1780 aktiivista vapaaehtoista meripelastajaa 153

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS

POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2017-31.12.2018 HYVÄKSYTTY kuntayhtymä sosiaali- ja terveyspalvelujen Siun sote - Pohjois-Karjalan Yhtymävaltuusto xx.xx.2017 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Mika Mäkelä Palomestari Insinööri (YAMK), NTM, AmO 1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) Asukkaita alueella 443

Lisätiedot

Korkealla työskentelyn seminaari

Korkealla työskentelyn seminaari Korkealla työskentelyn seminaari 10.00 Tilaisuuden avaus 10.15 Alustukset á 15 min 11.00 Ohjeet työpajatyöskentelyyn 11.15 Työpajat alustusten pohjalta á 45 min 12.00 Lounas 13.00 Työpajat alustusten pohjalta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminta 2015 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 1 PELASTUSTOIMEN ALUE 2 HALLINTO JA TALOUS Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa 2.11.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni Työturvallisuus mitä käsitetään? Työturvallisuuden käsitekartta (Tampereen

Lisätiedot

Tilannekuva pelastustoiminnan johtamisessa. Paul Nyberg Palomestari Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Tilannekuva pelastustoiminnan johtamisessa. Paul Nyberg Palomestari Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tilannekuva pelastustoiminnan johtamisessa Paul Nyberg Palomestari Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tilannekuva terminä Tilannekuva herättää paljon ajatuksia Lukuisia tuotteita ja palveluita myydään

Lisätiedot

Kainuun pelastustoimen palvelutasopäätös

Kainuun pelastustoimen palvelutasopäätös 2015-2019 Kainuun pelastustoimen palvelutasopäätös Kainuun Pelastuslaitos 2015-2019 1 Yleistä... 3 1.1 Pelastuslain säädökset palvelutasosta... 4 1.2 Pelastustoimen toimintaympäristö... 7 1.3 Yhteiskunnan

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan pelastuslaitos KUVAUSOHJE 2018

Etelä-Karjalan pelastuslaitos KUVAUSOHJE 2018 Etelä-Karjalan pelastuslaitos KUVAUSOHJE 2018 Päivitetty 12.2.2018 Lähteet: Pelastustoimen viestintäopas, Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisu 1/2015 Kuvaaminen pelastustoimintatehtävissä, Sisäministeriön

Lisätiedot

PELASTUSHENKILÖSTÖN FYYSISEN TOIMINTAKYVYN TESTAAMINEN (ohje testaajille)

PELASTUSHENKILÖSTÖN FYYSISEN TOIMINTAKYVYN TESTAAMINEN (ohje testaajille) PELASTUSHENKILÖSTÖN FYYSISEN TOIMINTAKYVYN TESTAAMINEN (ohje testaajille) Yhteistyötoimikunta 29.11.2017 / 22, liite 6 Sopimuspalokuntien neuvottelukunta Pelastuslautakunta / 78, liite nro 10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden hallitusohjelmatavoitteet - Sisäministeriön näkökulma

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden hallitusohjelmatavoitteet - Sisäministeriön näkökulma Pelastustoimen ja siviilivalmiuden hallitusohjelmatavoitteet - Sisäministeriön näkökulma Turvallinen Suomi 26.3.2019 Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka Pelastustoimen ja siviilivalmiuden tavoitteet lainsäädännöstä

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Tällä hetkellä maksettavat ns. OTO lisät poistuvat

Tällä hetkellä maksettavat ns. OTO lisät poistuvat TS-Työryhmä 1 (5) OnEhkäJORY 3.1.2019 TS Työryhmä 4.1.2019 TS Työryhmä 22.1.2019 TS työryhmä 13.2.2019 TS työryhmä YT toimikunta 26.2.2019 Pelastuslautakunta 13.3.2019 Lapin pelastuslaitos tehtävien vaativuuden

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 47 :n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa ( / ): 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 8/ ( 10) Etelä- Savon pelastuslautakunta

Mikkeli Pöytäkirja 8/ ( 10) Etelä- Savon pelastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 8/2018 1 ( 10) Aika 13.12.2018, klo 15:00-15:45 Paikka Pö yhö lä n pappila Pieksä mä ki Käsitellyt asiat 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Etelä-

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

JVT-ja kuivauspäivät Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti

JVT-ja kuivauspäivät Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti JVT-ja kuivauspäivät 9-10.3.2016 Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti Toimenpiteet tulipalon jälkeen Huollot keskeytettiin ensimmäisten oireiden

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma YLEISTÄ Koulutus on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen. Kurssin hinta on 395. Pääsyvaatimukset: täytettävä 12 vuotta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUSTIO No 3/2018 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUSTIO No 3/2018 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUSTIO No 3/2018 1 Kokousaika 12.6.2018 kello 10:00 Kokouspaikka Etäkokous Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntastrategian valmistelu 4 3 Maakunnan koetalousarvio 5

Lisätiedot

Pelastustoiminnan johtaminen raskaan liikenteen pelastustoiminnassa. Paloesimies Sami Sauvala, Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastustoiminnan johtaminen raskaan liikenteen pelastustoiminnassa. Paloesimies Sami Sauvala, Keski-Suomen pelastuslaitos Pelastustoiminnan johtaminen raskaan liikenteen pelastustoiminnassa Paloesimies Sami Sauvala, Keski-Suomen pelastuslaitos Johtaminen, pelastustoiminta, työturvallisuus Johtamista tapahtuu eri tasoilla.

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 ( 7) Etelä- Savon pelastuslautakunta Etelä- Savon pelastuslaitoksen määräraha sammutusauton korityöhön

Mikkeli Kokouskutsu 1 ( 7) Etelä- Savon pelastuslautakunta Etelä- Savon pelastuslaitoksen määräraha sammutusauton korityöhön Mikkeli Kokouskutsu 1 ( 7) Aika 16.05.2019, klo 13:00 Paikka Rantasalmi Kuus- Hukkala Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus 12 Etelä- Savon pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 Kokousaika 11.1.2017 kello 13:00 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Hallituksen linjaukset pelastustoimen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2019 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: ikä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys. Alaikäisellä kurssilaisella oltava

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

NUORTEN VUOTIAIDEN OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN JA KOULUTUKSEEN

NUORTEN VUOTIAIDEN OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN JA KOULUTUKSEEN Ver. 1.0 / 16.4.2009 NUORTEN 16 18 VUOTIAIDEN OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN JA KOULUTUKSEEN Ylivieskassa 16.4.2009 Jarmo Haapanen, vs. pelastusjohtaja Lainsäädännön näkökulma alle 18-vuotiaiden työskentelyyn

Lisätiedot

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Kiinnostukseni osaamisen kehittämiseen Alipäällystökurssin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Liite P-S al.pel.ltk 21.6.2017 1 POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.12.2016 Hyväksytty aluepelastuslautakunnassa 23.11.2016 65 2 JOHDANTO Pohjois- Savon alueellisen pelastustoimen johtosäännössä

Lisätiedot

Etelä- Savon valtuuskunta Helsinki, Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Etelä- Savon valtuuskunta Helsinki, Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä- Savon valtuuskunta 13.2.2019 Helsinki, Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä- Savon valtuuskunta Perustettu 11.9.2011 Jäsenet tieteen, taiteen ja talouden edustajia Jäsenillä läheinen suhde Etelä-

Lisätiedot

Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa

Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa Hanna Honkavuo, hankesuunnittelija, Pohjois-Savon pelastuslaitos Pelastustoimen tutkimuspäivät 6.6.2019 Hankkeen ajankohta 1.8.2018-31.1.2020

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (9) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (9) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:15 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta. Kari Hauhian kantelu

Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta. Kari Hauhian kantelu Kaupunginhallitus 473 07.11.2016 Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kari Hauhian kantelun johdosta 900/03.04.01/2016 KH 473 Valmistelija / lisätiedot Konsernihallinnon lakimies Johanna

Lisätiedot

TILANNEKESKUS OSANA PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ

TILANNEKESKUS OSANA PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ TILANNEKESKUS OSANA PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ Helsingin kaupungin pelastuslaitos Ville Mensala esikuntapäällikkö Sisältö Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmä. Pelastustoiminnan

Lisätiedot

MERELTÄ TUNTUREILLE KAUPUNGEISTA ERÄMAIHIN

MERELTÄ TUNTUREILLE KAUPUNGEISTA ERÄMAIHIN MERELTÄ TUNTUREILLE KAUPUNGEISTA ERÄMAIHIN Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi 31.1.2019 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Lapin liiton yhteydessä 2004 alkaen. Ohjaava lainsäädäntö pelastuslain ja pelastusasetuksen

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän historian elävöittäminen matkailutuotteiksi Saimaan pinnalta ja pinnan alta

Suomen ja Venäjän historian elävöittäminen matkailutuotteiksi Saimaan pinnalta ja pinnan alta Suomen ja Venäjän historian elävöittäminen matkailutuotteiksi Saimaan pinnalta ja pinnan alta Isto Vanhamäki ja Mika Lehtolainen Joensuun yliopisto Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Imatra 23.5.2007

Lisätiedot

17.10.2013. Hämeenlinnan allasleiri 19.10.2013 Mikko Anttonen

17.10.2013. Hämeenlinnan allasleiri 19.10.2013 Mikko Anttonen Hämeenlinnan allasleiri 19.10.2013 Mikko Anttonen Mikko Anttonen KUS hallitus, FDTF hallitus, Sukeltajaliiton vapaasukellusvaliokunnan pj, AIDA Finlandin pj Laitesukellusta 2007 alkaen (tekniikkasukellus)

Lisätiedot

3 Etelä-Savon pelastuslautakunnan kokouksessa läsnäolo, puheoikeus ja pöytäkirjanpito. 4 Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2018

3 Etelä-Savon pelastuslautakunnan kokouksessa läsnäolo, puheoikeus ja pöytäkirjanpito. 4 Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2018 Mikkeli Pöytäkirja 1/2017 1 (12) Aika 17.10.2017, klo 17:00-18:04 Paikka TUMA, Sammonkatu 12 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Etelä-Savon pelastuslautakunnan

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Ohjeemme koskien laite- ja vapaasukellusta samana päivänä

Ohjeemme koskien laite- ja vapaasukellusta samana päivänä Ohjeemme koskien laite- ja vapaasukellusta samana päivänä Mitkä ovat DANin tämänhetkiset ohjeet tilanteessa, jossa harrastetaan sekä laite- että vapaasukellusta samana päivänä? VAPAASUKELLUS ENNEN LAITESUKELLUSTA

Lisätiedot

ESITYS LAPIN PELASTUSLAITOKSEN PELASTUSTOIMINNANJOHTAMISEN KEHITTÄMISESTÄ

ESITYS LAPIN PELASTUSLAITOKSEN PELASTUSTOIMINNANJOHTAMISEN KEHITTÄMISESTÄ ESITYS LAPIN PELASTUSLAITOKSEN PELASTUSTOIMINNANJOHTAMISEN KEHITTÄMISESTÄ Sisällys Johdanto... 3 Yhden päivystävän palomestarin malli... 4 Työryhmän esitys Lapin pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmän

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

OHJE SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINNASTA 2018

OHJE SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINNASTA 2018 1 / 17 OHJE SUKELTAJALIITON VAPEPA-SUKELLUSTOIMINNASTA 2018 Ohjetta Sukeltajaliiton Vapepa-sukellustoiminnasta käytetään Liiton alaiseen Vapepa-sukellustoimintaan. Vapepa-valiokunta on hyväksynyt ohjeen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1. Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1. Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Etelä-Savon pelastuslautakunta 23.09.2014 Kokoustiedot Aika 23.09.2014 tiistai klo 17.00-18.30 Paikka Mikkelin paloaseman johtokeskus, Jääkärinkatu 16 Saapuvilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2017 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

YLEISTÄ. turvamääräyksiä

YLEISTÄ. turvamääräyksiä HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin kurssisuunnitelma 2013 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

TURVAOHJE 2008 Hyväksytty 15.12.2007

TURVAOHJE 2008 Hyväksytty 15.12.2007 TURVAOHJE 2008 Hyväksytty 15.12.2007 Sukeltajan tärkeimmät turvallisuussäännöt 1. Tee ainoastaan sellaisia sukelluksia, joihin olet saanut koulutuksen. 2. Toimi saamasi koulutuksen mukaisesti. 3. Mikäli

Lisätiedot

Turvaohje 2009. Hyväksytty 30.11.2008

Turvaohje 2009. Hyväksytty 30.11.2008 Hyväksytty 30.11.2008 Sukeltajan tärkeimmät turvallisuussäännöt 1. Tee ainoastaan sellaisia sukelluksia, joihin olet saanut koulutuksen. 2. Toimi saamasi koulutuksen mukaisesti. 3. Mikäli olosuhteet poikkeavat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY

HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin kurssisuunnitelma 2015 YLEISTÄ Kurssin hinta on 275 Koulutus on Sukeltajaliitto r.y:n voimassaolevan P3 -koulutusohjelman mukainen ja

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 7424/01.00.02/2015 Kehittämisaloite / pelastustoimen viranhaltijat pienissä kunnissa Joona Pellikan kehittämisaloite Mitä palvelua kehittämisaloite

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Defusing toiminnan järjestäminen yhteistyössä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa

Defusing toiminnan järjestäminen yhteistyössä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa Defusing toiminnan järjestäminen yhteistyössä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa using sing on menetelmä, jolla pyritään auttamaan auttajaa ytymään paremmin traumaattisesta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain

Mikkelin kaupungin asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin asukasluvut, työttömyysprosentit, työnhakijoiden lukumäärät sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin kuukausittain Syyskuu 2017, hallintopalvelut Tilastot syyskuu

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 23/ (11) Etelä-Savon pelastuslautakunta Aika , klo 17:00-17:50. Paikka Tuma, Sammonkatu 12

Mikkeli Pöytäkirja 23/ (11) Etelä-Savon pelastuslautakunta Aika , klo 17:00-17:50. Paikka Tuma, Sammonkatu 12 Mikkeli Pöytäkirja 23/2016 1 (11) Aika 15.09.2016, klo 17:00-17:50 Paikka Tuma, Sammonkatu 12 Käsitellyt asiat 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 Pöytäkirjan tarkastus 28 Ei julkinen 29 Etelä-Savon

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Sukella suomalaiseen. seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila

Sukella suomalaiseen. seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila Sukella suomalaiseen seikkailuun! Kuva: Mikko Saareila 2 Suomalainen Suomalaisen pinnan alla elää ainutlaatuinen, vilkas ja kaunis maailma, joka tarjoaa sukeltajalle unohtumattomia elämyksiä ja seikkailuja.

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 12) Kainuun pelastuslautakunta

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 12) Kainuun pelastuslautakunta Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 ( 12) Aika 04.04.2019, klo 17:00-18:41 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

CMAS Introductory SCUBA Experience

CMAS Introductory SCUBA Experience CMAS International Diver Training Standards and Procedures Manual CMAS Introductory SCUBA Experience Laitesukelluskokeilu Suomenkielinen järjestämisohje Sukeltajaliitto ry, päivitetty 15.12.2018 Sisällys

Lisätiedot

Fridan matkassa 2005. Kippari voi antaa ruorimiehen tehtävät vuorollaan kullekin aluksella olijalle.

Fridan matkassa 2005. Kippari voi antaa ruorimiehen tehtävät vuorollaan kullekin aluksella olijalle. 1 saa merkitä asioita joita ei ole tapahtunut. Toisaalta kannattaa pitää mahdollisimman tarkkaa kirjaa aluksen tapahtumista jo senkin takia että jälkeenpäin on mukava lueskella menneistä retkistä. Lokikirja

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Sukellusseura Simpun turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää sukeltamisen ja siihen liittyvien tapahtumien turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksien

Lisätiedot

SEURASSA TAPAHTUU- TULE MUKAAN!

SEURASSA TAPAHTUU- TULE MUKAAN! 2/2015 SEURASSA TAPAHTUU- TULE MUKAAN! SYKSYN HALLIVUOROT ALKOIVAT JA VÄHÄN MUUTTUIVAT Perinteinen seuran tiistain hallivuoro on siirretty kaupungin toimesta keskustan uimahalliin! Hyvänä puolena saamme

Lisätiedot

13 Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja voimatalouspoolin yhteistyön jatkaminen. 14 Valvontasuunnitelma 2018, Etelä-Savon pelastuslaitos

13 Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja voimatalouspoolin yhteistyön jatkaminen. 14 Valvontasuunnitelma 2018, Etelä-Savon pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 19.12.2017, klo 17:30-19:40 Paikka TUMA, Sammonkatu 12 Mikkeli Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Etelä-Savon

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

YLEISTÄ. turvamääräyksiä

YLEISTÄ. turvamääräyksiä HÄMEENLINNAN SUKELTAJAT RY Laitesukelluksen peruskurssin ohjelma 2014 YLEISTÄ Pääsyvaatimukset kurssille: täytettävä 12 vuotta ennen kurssin alkua, normaali terveys Koulutus koostuuu 10 teoriatunnista,

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien ( X ) tiedoksi ( ) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa keskusvirastossa 11.9.2015 Hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen JAKELU Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (19) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Koivumäen kartano, Koivumäenkuja 18, KUOPIO

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (19) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta. Koivumäen kartano, Koivumäenkuja 18, KUOPIO Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2017 1 (19) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:25 Paikka Koivumäen kartano, Koivumäenkuja 18, 70800 KUOPIO Saapuvilla olleet jäsenet Mari Huohvanainen,

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LUP Tulvantorjunta

LUP Tulvantorjunta LUP Tulvantorjunta 7.11.2017 Antti Lallukka Palopäällikkö 20.11.2017 1 Suomessa 22 alueellista pelastuslaitosta ja LUP vastaa koko Länsi-Uudenmaan alueesta (10 kuntaa) Asukkaita alueella 450 555 Työntekijöitä

Lisätiedot

TURVAOHJEET PELASTUSTOIMEN VESISUKELLUKSEEN

TURVAOHJEET PELASTUSTOIMEN VESISUKELLUKSEEN TURVAOHJEET PELASTUSTOIMEN VESISUKELLUKSEEN 2007 1 TURVAOHJEET PELASTUSTOIMEN VESISUKELLUKSEEN SISÄLTÖ... 1 1. JOHDANTO... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Määritelmät... 3-6 2. YLEISET TURVAOHJEET... 6 2.1

Lisätiedot

Koulutustarjonnan sisältökuvaukset ja hinnat v Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %)

Koulutustarjonnan sisältökuvaukset ja hinnat v Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutustarjonnan sisältökuvaukset ja hinnat v. 2019 Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Omatoiminen varautuminen Osallistuja ymmärtää omatoimisen varautumisen tärkeänä osana yhteiskunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta 1 12.2.2015 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISMALLI P2 Koko maakunta LänsiP30 Joki P3 Länsi P3 ItäP30 Itä P3 Toimintamallin pääperiaatteet maakunnan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot