Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä."

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2004 Aika Tiistaina klo Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön esittelemät asiat A A 9/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 10/ Ilmoitusasiat Opintoasiainpäällikön esittelemät asiat B B 19/ Esitarkastajien määrääminen KK Tuomo Vilppolan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle B 20/ Painatusluvan myöntäminen FK Lauri Pykäläisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle B 21/ Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen FK Lauri Pykäläisen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdan määrääminen B 22/ Painatusluvan myöntäminen pedagogiikan maisteri Tiiu Kuurmeen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle B 23/ Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen pedagogiikan maisteri Tiiu Kuurmeen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdan määrääminen B 24/ KK Ari Kivelän väitöskirjan arvostelu B 25/ Tieteellistä jatkokoulutusta koskevien pysyväismääräysten tarkistus B 26/ Kasvatustieteiden KM-tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaminen Kajaanin opettajankoulutusyksikössä B 27/ Joustavan opinto-oikeuden (JOO) soveltamisohjeet kasvatustieteiden tiedekunnassa B 28/ Lausunto Opetusministeriön Korkeakoulujen laadunvarmistus raportista 2004:6 B 29/ Lausunto Opetusministeriön Yhteishausta yhteisvalintaan raportista 2004:9 B 30/ Tutkintorakenneuudistus B 31/ Tiedekunnan strategiset linjaukset opintoasiainhallinnon osalta Hallintopäällikön esittelemät asiat A 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty

2 2 Neuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Arvosteltaessa opintosuoritusta on puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä oltava läsnä vähintään neljä. Todettiin. 2 Ilmoitusasiat Yliopiston rehtorin päätös virkasuhteen päättymisestä: kasvatussosiologian (koulutussuunnittelu) dosentti Tapio Vaherva, virkasuhde päättyy Dekaanin esittelyssä tehdyt päätökset Esitetty yliopiston tasa-arvoryhmään jäseneksi lehtori Rauni Räsänen (KASOPE ) ja varajäseneksi lehtori Aulikki Keskitalo (KOKY). Annettu lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaalihuollon tehtävissä vaadittavista kelpoisuuksista ja sosiaalihuoltolain 10 :n muuttamisesta. (lausunto nähtävänä tiedekunnan kansliassa). Muut ilmoitusasiat liitteessä. esitys Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Esittelyn mukaisesti. Opintoasiainpäällikön esittelemät asiat B 1 Esitarkastajien määrääminen KK Tuomo Vilppolan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle KK Tuomo Vilppola on pyytänyt tiedekuntaneuvostoa nimeämään esitarkastajat hänen väitöskirjaksi tarkoittamalleen tutkimukselle Reaalipedagoginen toimintaprosessi sosiaalipedagogisen työn sovellus koulutuksesta syrjäytymässä olevien nuorten kokonaisvaltaisessa tukemisessa". Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelijoista annetun johtosäännön 16 :n mukaisesti tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat. Näiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 :ssä määrätään.

3 3 Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa, joiden tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä em. tarkastajien lausunnon perusteella. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tutkimus käsitellään jatkotutkimusseminaarissa ennen varsinaista tarkastusta. Vilppolan tutkimus on käsitelty seminaarissa esitys Tiedekuntaneuvosto päättää esitarkastajista kokouksessa käytävän keskustelun jälkeen. Tiedekuntaneuvosto päätti tiedustella esitarkastajiksi painatusluvan myöntämistä varten professori Juha Hämäläistä (Kuopion yliopisto) ja dosentti Markku Jahnukaista (Helsingin yliopisto). 2 Painatusluvan myöntäminen FK Lauri Pykäläisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle Tiedekuntaneuvosto nimesi FK Lauri Pykäläisen väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen "Ihmiskäsitys, arvot ja kasvatus Franklin sekä Böschemeyerin logoterapioissa" esitarkastajiksi painatusluvan myöntämistä varten dosentti Risto Nurmelan ja emeritusprofessori Reijo Wileniuksen. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan esitarkastajien tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon perusteella. Liitteenä esitarkastajien lausunnot. Yliopistoasetuksen (115/1998) 18 :n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Pykäläistä on pyydetty toimittamaan mahdollinen vastineensa tiedekuntaneuvoston kokoukseen mennessä Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 64 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Esitarkastusmenettelyyn pohjautuva painatusluvan myöntäminen voidaan rinnastaa opintosuorituksen arvosteluun. Yliopistolain (645/1997) 42 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan.

4 4 Hallintojohtosäännön 68 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen arvostellessaan opintosuoritusta kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on läsnä vähintään neljä. Merkittiin Lauri Pykäläisen ilmoitus, ettei hänellä ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin. Tiedekuntaneuvosto päätti myöntää painatusluvan FK Lauri Pykäläisen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle Ihmiskäsitys, arvot ja kasvatus Franklin ja Böschemeyerin logoterapioissa ". 3 Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen FK Lauri Pykäläisen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdan määrääminen Asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, mikäli tiedekuntaneuvosto edellä kohdassa B 20 myöntää painatusluvan Pykäläisen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen edustajansa (kustos) sekä yhden tai kaksi vastaväittäjää, joilla tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Väittelijän ohjaajat sekä yhdistelmäväitöskirjojen muut tekijät eivät voi toimia vastaväittäjinä. Väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus lausunnon antamiseen vastaväittäjän nimeämisestä. esitys 1. Tiedustellaan vastaväittäjää ja nimetään kustos tiedekuntaneuvoston istunnossa käytävän keskustelun pohjalta. 2. Valtuutetaan dekaani määräämään väitöstilaisuuden ajankohta. 1. Tiedekuntaneuvosto päätti tiedustella vastaväittäjäksi dosentti Risto Nurmelaa (Åbo Akademi) ja dosentti Simo Skinnaria (Turun yliopisto) ja nimesi kustokseksi professori Juhani Suortin. 2. Esittelyn mukaisesti. 4 Painatusluvan myöntäminen pedagogiikan maisteri Tiiu Kuurmeen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle Tiedekuntaneuvosto nimesi pedagogiikan maisteri Tiiu Kuurmeen väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen "Koulun sivistystehtävä ja oppilaiden koulutodellisuus" esitarkastajiksi painatusluvan myöntämistä varten professori Veli- Matti Värrin ja dosentti Maija Lehtovaaran. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan esitarkastajien tulee kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan painatusluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Tiedekuntaneuvosto päättää painatusluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon perusteella. Liitteenä esitarkastajien lausunto.

5 5 Yliopistoasetuksen (115/1998) 18 :n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Kuurmea on pyydetty toimittamaan mahdollinen vastineensa tiedekuntaneuvoston kokoukseen mennessä. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 64 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Esitarkastusmenettelyyn pohjautuva painatusluvan myöntäminen voidaan rinnastaa opintosuorituksen arvosteluun. Yliopistolain (645/1997) 42 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Hallintojohtosäännön 68 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen arvostellessaan opintosuoritusta kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on läsnä vähintään neljä. Merkittiin Tiiu Kuurmeen ilmoitus, ettei hänellä ei ole huomauttamista esitarkastajien lausuntoihin. Tiedekuntaneuvosto päätti myöntää painatusluvan pedagogiikan maisteri Tiiu Kuurmeen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle Koulun sivistystehtävä ja oppilaiden koulutodellisuus ". 5 Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen pedagogiikan maisteri Tiiu Kuurmeen väitöstilaisuuteen sekä väitöstilaisuuden ajankohdan määrääminen Asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, mikäli tiedekuntaneuvosto edellä kohdassa B 22 myöntää painatusluvan Kuurmeen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle. Tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen edustajansa (kustos) sekä yhden tai kaksi vastaväittäjää, joilla tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot. Väittelijän ohjaajat sekä yhdistelmäväitöskirjojen muut tekijät eivät voi toimia vastaväittäjinä. Väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus lausunnon antamiseen vastaväittäjän nimeämisestä. esitys 1. Tiedustellaan vastaväittäjää ja nimetään kustos tiedekuntaneuvoston istunnossa käytävän keskustelun pohjalta. 2. Valtuutetaan dekaani määräämään väitöstilaisuuden ajankohta. 1. Tiedekuntaneuvosto päätti tiedustella vastaväittäjäksi professori Veli-Matti Värriä (Tampereen yliopisto) ja nimesi kustokseksi professori Pauli Siljanderin.

6 6 2. Esittelyn mukaisesti. 6 KK Ari Kivelän väitöskirjan arvostelu Tiedekuntaneuvosto myönsi painatusluvan KK Ari Kivelän väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle "Subjektifilosofiasta pedagogisen toiminnan teoriaan". Väitöstilaisuus järjestettiin Vastaväittäjien lausunnot väitöskirjasta ja sen puolustamisesta liitteenä. Yliopistoasetuksen (115/1998) 18 :n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Ari Kivelä on ilmoittanut, että hänellä ei ole huomauttamista vastaväittäjäien lausunnoista. Väitöskirjan ja soveltuvin osin lisensiaatintutkimuksen hylkäämistä tai hyväksymistä ja arvolauseketta määrättäessä otetaan huomioon mm. seuraavat seikat: 1) tutkimusasetelman merkittävyys, omaperäisyys tai uutuus suhteessa muuhun asianomaisella alalla suoritettuun ja meneillään olevaan tutkimukseen, 2) valittujen tutkimusmenetelmien perustelu, menetelmien käytön omaperäisyys, uusien menetelmien kehittäminen, 3) saatujen tulosten teoreettinen tai käytännöllinen merkitys, 4) työn osoittama perehtyneisyys asianomaiseen tutkimusalaan ja kyky tarkastella omaa ja muuta tutkimusta kriittisesti, 5) esityksen johdonmukaisuus ja selkeys sekä muut tyyliseikat, 6) väitöskirjan tekijän kyky puolustaa tutkimustaan väitöstilaisuudessa. Kasvatustieteiden tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan väitöskirja arvostellaan asteikolla kiittäen hyväksytty, hyväksytty, hylätty. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 64 :n mukaan esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta arvosteltaessa. Hallintojohtosäännön 68 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen arvostellessaan opintosuoritusta kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on läsnä vähintään neljä. Yliopistolain (645/1997) 42 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi KK Ari Kivelän väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen " Subjektifilosofiasta pedagogisen toiminnan teoriaan" arvolauseella kiittäen hyväksytty. 7 Tieteellistä jatkokoulutusta koskevien pysyväismääräysten tarkistus

7 7 Tällä hetkellä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan jatko-opintoja koskevassa ohjeistuksessa määritellään filosofian tohtorin tutkinnon suoritusoikeudesta seuraavaa: Filosofian tohtorin tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa muun kuin kasvatustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon, ulkomaisessa korkeakoulussa suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon tai jolla tiedekunta muuten toteaa olevan edellä mainittuja tutkintoja vastaavat tiedot ja valmiudet. Tutkinnon pääaineen täytyy kuitenkin soveltua tiedekunnan oppiaineisiin ja ohjausresursseihin. Tällöin tarvittavista kasvatustieteellisistä täydennysopinnoista sovitaan erikseen tutkinnon valvojan kanssa. (KTK, Opinto-opas , 233.) Pysyväismääräysten tarkistaminen on tarpeellista, sillä esimerkiksi perinteisesti humanistiseen tieteenalaan kuuluvaksi katsottu musiikkikasvatuksen koulutus on Oulun yliopistossa sijoitettu kasvatustieteiden tiedekuntaan. Musiikkikasvatusalan jatko-opintojen osalta olisi järkevää olla mahdollisuus antaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneelle musiikkikasvatusalan asiantuntijalle mahdollisuus suorittaa filosofian tohtorin tutkinto. Tutkinnon antamislupa lisäisi jatkoopintotutkinnon vertailtavuutta kansainvälisesti sekä loisi mahdollisuuksia uusille musiikkikasvatuksen jatkokoulutustutkimuksen aloilla, jotka eivät välttämättä ole kasvatustieteellisesti painottuneita, vaan paremmin sijoittuisivat filosofian tohtorin tutkinnon alle. Filosofian tohtorin tutkintoa ei ole järkevä sitoa koulutukseen tai pääaineeseen. Tiedekunnassa tulisi olla mahdollisuus suorittaa filosofian tohtorin tutkinto, edellyttäen että se olisi perusteltua tutkinnon aiheen ja suoritettavan tutkintokokonaisuuden kannalta tarkasteltuna. Jatko-opinto-oikeutta haetaan tiedekunnalta. Tiedekunnan jatkokoulutustyöryhmä käsittelee opinto-oikeushakemukset ja dekaani tekee päätökset jatkokoulutustyöryhmän lausuntojen perusteella myönnettävistä jatko-opinto-oikeuksista. Muissa yliopistoissa kasvatustieteiden tiedekuntien käytäntö filosofian tohtorin tutkinnon myöntämisen osalta on seuraavanlainen: Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta (Kyllikki Auranen): Filosofian tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa siinä tapauksessa, että on pohjakoulutukseltaan muu kuin kasvatustieteilijä ja tekee poikkitieteellisen väitöskirjan tai sitten on kasvatustieteilijä, mutta väitöskirja monitieteinen. Ehtona kuitenkin on, että väitöskirjan pitää sisältää kasvatustieteellistäkin ainesta. Kasvatustieteestä vaaditaan filosofian tohtoreiltakin vähintään syventävät opinnot, tosin räätälöidysti. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta (Anja Savisaari): Opiskelija voi valita jatkokoulutukseen hakiessaan, haluaako hän suorittaa KT vai FT -tutkinnon. KT-tutkintoon hakevilla on oltava syventävät opinnot jossakin kasvatustieteellisessä aineessa. FT-tutkintoon voidaan hyväksyä myös muun pohjakoulutuksen jälkeen. Tällöin kasvatustieteellisessä aineessa suoritetaan 20 ov:n laajuiset syventävät opinnot. Vaatimukset ovat muuten samat. Väitöskirjan tulee molemmissa tapauksissa olla kasvatustieteen alalta.

8 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ( opintoasiainpäällikkö Irmeli Aalto): Turun yliopiston johtosääntö ei salli FT-tutkinnon suorittamista kasvatustieteiden tiedekunnassa. 8 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta (tiedesihteeri Kari Kantasalmi): Jatkotutkintojen yleisiin säädöksiin ja tiedekuntaneuvoston päätökseen perustuen puhetieteestä voi suorittaa vain FT tutkinnon, psykologiassa ne, joilla on ollut pääaineena psykologia voivat suorittaa psykologian tohtorin tai FT tutkinnon eli muiden pääaineiden kautta tullaan FT tutkintoon. Kasvatustieteellisten aineiden osalta opiskelija voi valita joko KT - tai FT-tutkinnon. Yhteenvetona muiden yliopistojen kasvatusalan FT-tutkinnon suorittamissäännösten perusteella voidaan todeta seuraavaa: Yliopisto Lappi Tampere Turku Helsinki Jyväskylä FT-tutkintoa ei voi suorittaa X FT-tutkinnon voi suorittaa myös kasvatustieteen pohjalta X X X Ei tietoa X Taulukko 1. Yhteenveto FT-tutkinnon suorittamisesta kasvatustieteen pohjalta eri yliopistoissa. Tiedekunnan jatkokoulutustyöryhmä on käsitellyt asiaa pidetyssä kokouksessa ja esittää seuraavanlaista muotoilua tiedekunnan jatkokoulutusmääräyksiin: esitys Pääsääntöisesti tiedekunnassa suoritetaan kasvatustieteen tohtorin tutkintoja. Filosofian tohtorin tutkinnon suoritusoikeus voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa muun kuin kasvatustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon, ulkomaisessa korkeakoulussa suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon tai jolla tiedekunta muuten toteaa olevan edellä mainittuja tutkintoja vastaavat tiedot ja valmiudet. Jatko-opinto-oikeus filosofian tohtorin tutkintoon voidaan hakemuksesta myöntää myös henkilölle, jonka ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena on muu kuin kasvatustieteellinen oppiaine. Tutkinnon pääaineen täytyy kuitenkin soveltua tiedekunnan oppiaineisiin ja ohjausresursseihin. Tällöin tarvittavista kasvatustieteellisistä täydennysopinnoista sovitaan erikseen tutkinnon valvojan kanssa. 1. Tiedekuntaneuvosto päättää jatkokoulutusta koskevista pysyväismääräyksistä seuraavaa: Pääsääntöisesti tiedekunnassa suoritetaan kasvatustieteen tohtorin tutkintoja. Filosofian tohtorin tutkinnon suoritusoikeus voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa muun kuin kasvatustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon, ulkomaisessa korkeakoulussa suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan

9 9 tutkinnon tai jolla tiedekunta muuten toteaa olevan edellä mainittuja tutkintoja vastaavat tiedot ja valmiudet. Jatko-opinto-oikeus filosofian tohtorin tutkintoon voidaan hakemuksesta myöntää myös henkilölle, jonka ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena on muu kuin kasvatustieteellinen oppiaine. Tutkinnon pääaineen täytyy kuitenkin soveltua tiedekunnan oppiaineisiin ja ohjausresursseihin. Tällöin tarvittavista kasvatustieteellisistä täydennysopinnoista sovitaan erikseen tutkinnon valvojan kanssa. 2. Edellä päätetty jatkokoulutusta koskeva pysyväismääräys otetaan käyttöön välittömästi. Tiedekuntaneuvosto päätti jättää asian pöydälle. 8 Kasvatustieteiden KM-tutkintoon johtavan koulutuksen aloittaminen Kajaanin opettajankoulutusyksikössä Kajaanin opettajankoulutusyksikön neuvosto on hyväksynyt kokouksessaan yksikössä aloitettavaksi KM-tutkintoon johtava kasvatustieteiden koulutus pääaineena kasvatustiede ja lähettänyt päätöksen tiedekuntaneuvoston hyväksyttäväksi (liite). Tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan , jolloin asia päätettiin jättää pöydälle. Oulun yliopiston kehittämis- ja sopeuttamisohjelmassa vuosille korostetaan päällekkäisistä toiminnoista luopumista opetuksessa, hallinnossa ja tukipalveluissa sekä opetuksen laadullista kehittämistä uusien koulutusohjelmien ja opiskelijaottojen lisäämisen sijaan. Tällä hetkellä kasvatustieteen maisterikoulutusta annetaan Oulun tulosyksikössä. Oulun ja Kajaanin yksiköiden varhaiskasvatuksen koulutuksen profilaatiolinjauksia selvittää parhaillaan yliopiston rehtorin asettama työryhmä, jonka työ valmistuu mennessä. Edellä kuvatuin perusteluin ei ole tarkoituksenmukaista vähäisten resurssien puitteissa aloittaa uutta rinnakkaista kasvatustieteen koulutusta Kajaanin yksikössä, vaan ennemminkin panostaa Oulun yksikössä annettavan koulutuksen laatuun sekä yksiköiden väliseen yhteistyöhön kahteen yksikköön koulutuksen hajauttamisen sijaan. esitys Kasvatustieteiden KM-tutkintoon johtavaa koulutusta ei aloiteta Kajaanin opettajankoulutusyksikössä. esitys KM-tutkintoon johtavaa kasvatustieteiden koulutusta pääaineena kasvatustiede ei aloiteta Kajaanin opettajankoulutusyksikössä. Vastaesitys / varadekaani Juhani Suortti KM-tutkintoon johtava kasvatustieteiden koulutus pääaineena kasvatustiede aloitetaan Kajaanin opettajankoulutusyksikössä.

10 10 Seija Blomberg ja Pertti Yli-Luoma kannattivat tehtyä vastaesitystä. Tiedekuntaneuvosto äänesti asiasta. Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin äänin KM-tutkintoon johtavaa kasvatustieteiden koulutusta pääaineena kasvatustiede ei aloiteta Kajaanin opettajankoulutusyksikössä. Juhani Suortti jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, johon Blomberg ja Yli-Luoma yhtyivät. ==================================================================== 9 Joustavan opinto-oikeuden (JOO) soveltamisohjeet kasvatustieteiden tiedekunnassa Yliopistojen välinen joustava opinto-oikeus edellyttää opinto-oikeuden soveltamisohjeiden tarkastelua tiedekunnassa ja tulosyksiköissä sekä kotiyliopistona että kohdeyliopistona toimiessamme (ks. liite). Kohdeyliopistona ollessamme lähettävä yliopisto kustantaa opetuksen. Kotiyliopistona me maksamme toisessa yliopistossa annetusta opetuksesta. Oleellista on, tietää, millä kriteereillä arvioiden opiskelijat pääsevät lähtemään ja millä kriteereillä arvioidaan, voiko tiedekuntaan tulla opiskelijoita muista yliopistoista. Lähettävä yliopisto maksaa opinnoista 80 / opintoviikko. Hakemuksen käsittelykulu on 20. Suomen virtuaaliyliopiston kehittämisyksikön koordinoima joustavan opinto-oikeuden verkkopalvelu (JOOPAS) on informaatiopalvelu, joka avataan syyskuussa Kyseinen palvelu - sisältää valtakunnallisen JOO-yleisohjeistuksen opiskelijoille ja opintohallinnolle, - yliopistokohtaiset soveltamisohjeet - tietoa JOO-kurssitarjonnasta sekä - tulostettavan valtakunnallisen JOO-hakulomakkeen. Opinto-oikeutta haetaan kohdeyliopiston omalla JOO-hakulomakkeella. Hakemukseen liitetään opintosuunnitelma ja opintorekisteriote. Ennen hakulomakkeen jättämistä opiskelijan tulee hakea tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä puolto hakemilleen opinnoille. Oulun kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä opiskelevat hakevat puollon opintoasiainpäällikkö Eva Maria Raudasojalta, jonka varahenkilönä toimii suunnittelija Raili Kramsu. Kajaanin opettajankoulutusyksikössä opiskelijat hakevat puollon suunnittelija Timo Maunolta, jonka varahenkilönä toimii Jouko Käsmä. Hakemuksen hyväksyy kohdeyliopiston omien valintakriteeriensä perusteella. Se voi myös hyväksyä hakemuksen, vaikka siihen ei olisi myönnetty kotiyliopiston puoltoa. Tällöin kotiyliopisto ei vastaa opintomaksuista, vaan ne tulevat opiskelijan itsensä maksettavaksi. Tällöin ei puhuta enää JOO-sopimuksen parissa olevista opiskelijoista vaan ns. erillisopiskelijoista. Suoritettujen opintojen hyväksilukeminen osaksi tutkintoa tapahtuu jo puoltovaiheessa. JOO-soveltamisohjeet kasvatustieteiden tiedekunnassa on toimitettu 5.4.

11 11 valtakunnallisen JOOPAS-palvelun käyttöön. Tiedekuntakohtaisia ohjeita voi tarkentaa ja muuttaa kesäkuussa 2004 (ks. liite). esitys Tiedekunta keskustelee JOO-soveltamisohjeista ja linjaa mahdollisia tarkistustarpeita 5.4. päivättyihin ohjeisiin. Tiedekuntaneuvosto päätti jättää asian pöydälle. 10 Lausunto Opetusministeriön Korkeakoulutuksen laadunvarmistus raportista 2004:6 Opetusministeriö asetti työryhmän tekemään esityksiä suomalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen kehittämiseksi. Työryhmän tuli kartoittaa korkeakoulutuksen laadunvarmistukseen liittyvä eurooppalainen ja muu kansainvälinen kehitys ja Suomen kannalta keskeiset muutokset; analysoida suomalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen nykytila ja kehittämistarpeet; tehdä esityksiä suomalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen kehittämiseksi sekä tehdä muita tarpeellisia kehittämisehdotuksia. Työryhmän esitys valmistui Työryhmä esittää, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmät, jota kattavat korkeakoulun koko toiminnan; Suomessa otetaan käyttöön yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien arviointi eli auditointi, jonka suunnittelu- ja pilottivaihe toteutetaan vuosina Korkeakoulujen arviointineuvoston ja korkeakoulujen yhteistyönä; Opetusministeriö kehittää menetelmät ja kriteerit päätöksille uuden koulutuksen aloittamisesta, koulutuksen lakkauttamisesta ja olemassa olevan koulutuksen arvioimisesta erityistapauksissa. Tiedekunnalta on pyydetty lausuntoa Korkeakoulutuksen laadunvarmistus raportista mennessä. Lausunto osoitetaan hallintopalveluihin kehitysjohtaja Paavo Sippolalle. Opintoasiainpäällikkö on pyytänyt lausunnot sekä KASOPElta että KOKYltä. Ohessa olevan lausuntoluonnoksen on laatinut opintoasiainpäällikkö (ks. liite), sillä KOKYn lausunto ei ole vielä valmistunut ja KASOPEn johtaja on valtuuttanut opintoasiainpäällikön laatimaan lausuntoluonnoksen. esitys Tiedekuntaneuvosto keskustelee asiasta ja valtuuttaa opintoasiainpäällikön ja dekaanin viimeistelemään tiedekunnan lausunnon käydyn keskustelun pohjalta. Tiedekuntaneuvosto valtuuttaa dekaanin, opintoasiainpäällikön ja amanuenssi Jouko Käsmän viimeistelemään tiedekunnan lausunnon.

12 12 11 Lausunto Opetusministeriön Yhteishausta yhteisvalintaan raportista 2004:9 Opetusministeriö asetti selvitysmiehen, jonka tehtävänä oli 1. selvittää mahdollisuudet ja vaihtoehdot kehittää yliopistojen opiskelijavalintoja luomalla yhteisvalintajärjestelmä tai muu hakijoiden, yliopistojen, koulutusalojen ja koko valintajärjestelmän kannalta soveltuva yhteistyömalli, 2. osana yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä vertailla ulkomaisia valintajärjestelmiä kuten Ruotsin, Irlannin ja Alankomaiden järjestelmiä ja niistä saatuja kokemuksia sekä 3. tehdä vaihtoehtojen pohjalta ehdotus yhteisvalintajärjestelmän tai muun valintayhteistyömallin toteuttamiseksi. Selvitysmies Sakari Aholan muistio kehittämisehdotuksineen valmistui maaliskuussa Tiedekunnalta on pyydetty lausuntoa selvitysmies Sakari Aholan laatiman Yhteishausta yhteisvalintaan; Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittäminen selvitykseen 7.5. mennessä. Lausunto osoitetaan hallintopalveluihin kehitysjohtaja Paavo Sippolalle. Lausunnossa pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota yhteishakujärjestelmää koskeviin perusehdotuksiin sekä toteutusta ja organisointia koskeviin yksityiskohtiin koulutusalakohtaisen valintayhteistyön ja yhteisvalinnan kehittämiseen sekä tähän liittyvien konkreettisten esitysten tekemiseen, muihin valintojen kehittämistä, keventämistä ja opintoihin sijoittumisen tehostumista koskeviin ehdotuksiin ottaen huomioon yliopistojen omat kehittämissuunnitelmat sekä opiskelijavalintojen kehittämisen kannalta muihin keskeisiin näkökulmiin. Opintoasiainpäällikkö on pyytänyt lausunnot KASOPEn valintatyöryhmiltä sekä KOKYltä. Lausunnon ovat pyydettyyn määräaikaan antaneet kasvatustieteiden koulutuksen valintatyöryhmä, VAKAn opiskelijavalintatyöryhmä sekä KOKY. Annettujen lausuntojen perusteella on laadittu tiedekunnan vastausluonnos, joka on ohessa liitteenä (ks. liite). esitys Tiedekuntaneuvosto keskustelee asiasta ja valtuuttaa dekaanin ja opintoasiainpäällikön viimeistelemään lausunnon tiedekuntaneuvoston käymän keskustelun perusteella. Tiedekuntaneuvosto valtuuttaa dekaanin, opintoasiainpäällikön ja amanuenssi Anja Hongiston viimeistelemään tiedekunnan lausunnon. 12 Tutkintorakenneuudistus Meneillään olevan tutkintorakenneuudistuksen, jota voidaan luonnehtia myös

13 13 merkittäväksi opintouudistukseksi, tavoitteena on taata eurooppalaisen koulutuksen korkea laatu, tukea Euroopan kehittymistä maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietopohjaiseksi talousalueeksi sekä parantaa alueen sosiaalista yhtenäisyyttä. Tavoitteisiin pyritään mm. - mahdollistamalla ja tukemalla opiskelija- ja opettajavaihtoa, - mahdollistamalla sukupuolten tasa-arvoista osallistumista - luomalla opintojen läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta todentava järjestelmä. Konkreettisia uudistuksia eurooppalaisessa ja siten myös suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä ovat yhtenäinen tutkintorakenne, yhtenäinen opintosuoritusten mitoitusjärjestelmä, aktiivinen opiskelija- ja opettajavaihto sekä yhteiset tutkinnot (joint degrees) tai niiden osat. Kasvatustieteiden tiedekunnassa valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti (VOKKE) on ohjannut suoraan tulosyksikkötason kehittämistoimintaa. Kyseisen myös opetussuunnitelmaa muovaavan prosessin aikana on havaittu opettajankoulutusta koskevien rakenteellisten ja sisällöllisten ratkaisujen olevan haasteellisimpia ja muotoutuvan valtakunnankin tasolla hitaasti. Meneillään oleva tutkintorakenteenuudistusprosessi ei ole tekninen uudistus, vaan siihen tulisi liittyä tiedekunta- ja tulosyksikkötason strategisten profilaatiolinjausten tarkastelu ja tarvittaessa myös niiden uudelleen määrittely. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on - 42 kehittää tiedekunnassa tehtävää tutkimusta ja siellä annettavaa opetusta sekä tehdä niitä koskevia esityksiä ja antaa lausuntoja; seurata ja arvioida tiedekunnan toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja taloudellisuutta sekä edistää tiedekuntien ja laitosten välitä yhteistoimintaa ja tiedonkulkua. Oulun yliopiston opetusta ja johtamista koskevan johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto- 7 : hyväksyy perustutkintojen opetussuunnitelmien rakenteet ja yleiset osat mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet maaliskuun loppuun mennessä. Tiedekunta siis päättää opiskelijavalintoja, opiskelijamääriä ja opetussuunnitelmia koskevista linjauksista, tekee esityksiä koulutusohjelmista ja niiden suuntautumisvaihtoehdoista tai opintosuunnista sekä oikeudesta antaa tutkintoon johtavaa pääaineopetusta. Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 43 :n mukaan dekaanin tehtävänä on - johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua sekä tiedekunnan toimintaa; - toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana; - vastata tiedekunnan toiminnan tuloksellisuudesta yhdessä tulosyksikön johtajan kanssa yliopiston rehtorille; - edistää tiedekuntien välistä ja sisäistä yhteistoimintaa ja viestintää sekä koordinoida tulosyksiköiden kehittämistoimintaa. Tutkinnonuudistuksen osalta prosessin ehdotetaan etenevän vuosina kasvatustieteiden tiedekunnassa seuraavasti: 8.6. TDK-neuvosto: päätetään tiedekunnan ops:n kehittämisen kannalta keskeiset linjaukset tutkimuksen painoalojen sekä annettavien koulutusten ja niiden suuntautumisvaihtoehtojen osalta

14 14 syyslukukausi 2004: opiskelijavalinnan perusteet (ops:n seuraamusten huomioon ottaminen, ops:n moduuli- ja opintojaksotasoiset kuvaukset) kevätlukukausi 2005: ops:n hyväksyminen (a. rakenne ja sisältö helmikuussa ja sekä ops:n hyväksyminen maaliskuussa esitys 1. Päätetään hyväksyä tutkintorakenneuudistuksen aikataulu. 2. Päätetään, että tulosyksiköt vievät tutkintorakenneuudistuksen päätökseen esitetyssä aikataulussa. 3. Päätetään, että tulosyksiköt esittelevät tutkintorakenneuudistuksen etenemistä ja alustavasti uudessa opetussuunnitelmassa annettavia koulutuksia tiedekuntaneuvostolle kokouksessa. esitys Päätetään hyväksyä tutkintorakenneuudistuksen aikataulu. 2. Tiedekuntaneuvosto käy tutkintorakenneuudistusta koskevaa väliarviointikeskustelua seuraavan kerran kokouksessa, jossa tulosyksiköt esittelevät tutkintorakenneuudistuksen etenemistä ja alustavasti uuden opetussuunnitelman mukaisia koulutuksia. Hyväksytään tehdyn päätösesityksen mukaisesti. 13 Tiedekunnan strategiset linjaukset opintoasiainhallinnon osalta Opintoasiainpäällikön tehtävänä on mm. johtaa ja kehittää tiedekunnan opintoasiainhallintoa. Kehittäminen ja johtaminen vaativat tuekseen strategian, jonka mukaisesti päätöksentekoa ja käytännön toimintaratkaisuja linjataan. Tällä hetkellä tiedekuntaa ohjaa kehittämis- ja sopeuttamisohjelma vuosille , toimintastrategia vuosille sekä muut erilliset strategiat, kuten aiemmin laaditut opettajankoulutuksen strategia ja henkilöstöstrategia. Strategioiden lisäksi vuoden 2000 organisaatiouudistuksen jälkeen organisaation toimintaa on analysoitu kahteen otteeseen. Kaikkia näitä olemassa olevia erillisiä asiakirjoja ei ole tarkasteltu samanaikaisesti, mikä olisi olennaisen tärkeää etenkin kun meneillään on merkittävä rakenteellinen ja sisällöllinen opintouudistusprosessi, jossa linjataan annettavan koulutuksen luonnetta ja tavoitteita. Ilman pitemmän aikavälin visiota ja strategiaa tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen, annettavan koulutuksen ja sitä tukevan opintoasiainhallinnon kehittäminen on hankalaa. Konsultti Juntusen laatimassa Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman väliraportissa (ks. liite) todetaan useita tiedekunnan ja tulosyksiköiden toiminnan selkiinnyttämistoimenpiteitä, joista merkittävimmät kohdistuvat tiedekunnan ja sen alaisten tulosyksiköiden strategioissa, johtamisessa sekä organisaation toiminnassa ilmenneisiin kehittämishaasteisiin. Samansuuntaisesti raportoidaan dekaani Maija Fredriksonin asettaman työryhmän raportissa, joka luovutettiin tiedekunnalle (ks. liite). Ko. työryhmä selvitti tiedekunnan työntekijöiden käsityksiä organisaatiomuutoksen läpiviennistä sekä organisaatiomuutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Aineistosta valmistui myös Maria Posion laatima pro gradu tutkielma.

15 15 Tutkintorakenneuudistusprosessi ja siihen liittyvät mittavat opintoasiainhallinnon uudistukset ja velvoitteet sekä annettavan opetuksen sisällölliset ja rakenteelliset muutokset antavat otollisen ajankohdan tarkastella kaikkia erillisiä edellä mainittuja raportteja ja strategioita uudelleen, jotta voitaisiin luoda selkeä pitemmän aikavälin suunta toiminnan kehittämiselle tiukat taloudelliset reunaehdot huomioon ottaen. esitys 1. Päätetään onko tiedekunnan strategisia linjauksia täsmennettävä opintoasiainhallinnon osalta. esitys Tiedekunnan strategisia linjauksia on täsmennettävä. 2. Tiedekuntaneuvosto keskustelee pitemmän aikavälin strategisista linjauksista myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana tiedekunnan iltakoulussa. 3. Tiedekuntaneuvosto valtuuttaa dekaanin päättämän kyseisen ajankohdan. Hyväksytään tehdyn päätösesityksen mukaisesti.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2004 Aika Tiistaina 18.5.2004 klo 12.15 Paikka Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Päärakennuksen opettajainhuone

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2004 Aika KESKIVIIKKONA 8.9.2004 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2007 Aika Tiistaina 6.2.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2002 Aika Tiistaina 28.05.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJAT Kokous nro 8/2000 tiistaina 26.09.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 12/2008 Aika Tiistaina 16.12.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Suunnittelijan

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2005 Aika Tiistaina 29.11.2005 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2002 Aika Tiistaina 10.09.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 7/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 7/2000 tiistaina 29.08.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO Kokous 3/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 3/2000 tiistaina 21.3.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2007 Aika Tiistaina 4.12.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Opintoasiainpäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2004 Aika Tiistaina 17.2.2004 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2007

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2007 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2007 Aika Tiistaina 13.11.2007 klo 10.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania salissa KTK 108 (1. krs) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2007 Aika Tiistaina 22.5.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Opintoasiainpäällikön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2002

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2002 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2002 Aika Tiistaina 01.10.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

A 50/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 51/ Ilmoitusasiat A 52/ Tasa-arvotoimikunnan nimeäminen kaudelle

A 50/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 51/ Ilmoitusasiat A 52/ Tasa-arvotoimikunnan nimeäminen kaudelle OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 12/2009 Aika Tiistaina 15.12.2009 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone YY301 Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2007 Aika Tiistaina 2.10.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2010 Aika Tiistaina 11.5.2010 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania kokoushuone KTK314 KOKOUS VIDEONEUVOTTELUNA

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/19.03.2002 Hallintopäällikön esittelemät asiat A A 11/2002 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2007 Aika Tiistaina 12.6.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 4/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 4/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokouksesta 4/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 4/2000 tiistaina 18.4.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 4/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 15.4.2010.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 11/2008 Aika Tiistaina 18.11.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2003 Aika Tiistaina 15.04.2003 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2005 Aika Tiistaina 15.3.2005 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

A 13/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14/ Ilmoitusasiat A 15/ Jatkokäsittelyssä kunniatohtoreiden kutsuminen

A 13/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14/ Ilmoitusasiat A 15/ Jatkokäsittelyssä kunniatohtoreiden kutsuminen OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2005 Aika Tiistaina 7.6.2005 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokuksesta 2/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokuksesta 2/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA kokuksesta 2/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 2/2000 tiistaina 29.2.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2003 Aika Tiistaina 18.02.2003 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 01/2003

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 01/2003 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 01/2003 Aika Tiistaina 21.01.2003 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä.

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2011 Aika Tiistaina 13.12.2011 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania kokoushuone YY301 Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 11/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto

OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 11/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 11/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 11/2000 maanantaina 20.11.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 9/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 9/2000 tiistaina 24.10.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2009 Aika Tiistaina 17.2.2009 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2004 Aika Tiistaina 12.10.2004 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Honkanen Päivi Ekologinen päiväkoti Tarkastajat: prof. Pentti Hakkarainen ja kielen tarkastaja Leena Raitala Päätös Hyväksyttiin.

Honkanen Päivi Ekologinen päiväkoti Tarkastajat: prof. Pentti Hakkarainen ja kielen tarkastaja Leena Raitala Päätös Hyväksyttiin. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juhani Lehtimäki, puh. 5533605 Kokous nro 11/99 tiistaina 21.9.1999 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Luukkonen Jaakko, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Aika Paikka torstaina 11.10.2012 klo 14.15 alkaen Luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2002 Aika Tiistaina 11.06.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 3/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 3/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 17.3.2010.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 15.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 34 A 34/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 11/2002 Aika Tiistaina 3.12.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/16.04.2002 Hallintopäällikön esittelemät asiat A A 17/2002 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2009 Aika Tiistaina 9.6.2009 klo 12.15 Paikka Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Päärakennuksen opettajanhuone

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2006 Aika Keskiviikkona 25.1.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania Sali KTK108 (1. krs. alkuopetus)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2003

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2003 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2003 Aika Tiistaina 20.05.2003 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 Aika Paikka perjantaina 27.5.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

B108/1999 Tarkastajien nimeäminen FL Kaarina Isokankaan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle

B108/1999 Tarkastajien nimeäminen FL Kaarina Isokankaan väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juhani Lehtimäki, puh. 553 3605 Kokous nro 14/99 tiistaina 2.11.1999 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Luukkonen Jaakko, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 10/2008 Aika Tiistaina 14.10.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2011 Aika Tiistaina 5.4.2011 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania kokoushuone YY301 Hallintopäällikön

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2006 Aika Tiistaina 5.9.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieleellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadeltaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seiklcula

Lisätiedot

Tehty määräaikainen työsopimus. Luhtasela, Mikko osa-aikainen tutkimusapulainen/kasope

Tehty määräaikainen työsopimus. Luhtasela, Mikko osa-aikainen tutkimusapulainen/kasope OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2010 Aika Tiistaina 5.10.2010 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania kokoushuone YY301 Hallintopäällikön

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄ SKYL Ä N YL I OPI STO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

B 9/ Esitarkastajien määrääminen KL Marja-Liisa Keski-Säntin. B 10/ Esitarkastajien määrääminen KM Piritta Leinosen

B 9/ Esitarkastajien määrääminen KL Marja-Liisa Keski-Säntin. B 10/ Esitarkastajien määrääminen KM Piritta Leinosen OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2007 Aika Tiistaina 3.4.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 10/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 10/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 7.10.2010.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2011 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2011 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 11.8.2011.

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2006 Aika Tiistaina 14.3.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 19.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A 31 A 31/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011 Aika Tiistaina 4.10.2011 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania kokoushuone YY301 Hallintopäällikön

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2009 Aika Tiistaina 31.3.2009 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 9/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 9/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2008 Aika Tiistaina 11.3.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 11/2011 keskiviikkona klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 11/2011 keskiviikkona klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 17.10.2011.

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1/2015 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko SciI±ula

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 11/2010 Aika Torstaina 16.12.2010 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania kokoushuone KTK314 Opintoasiainpäällikön

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Keränen Leena Otsikko puuttuu Tarkastajat: yliass. Veli-Matti Ulvinen ja kielen tarkastaja Leena Raitala Päätös Hyväksyttiin.

Keränen Leena Otsikko puuttuu Tarkastajat: yliass. Veli-Matti Ulvinen ja kielen tarkastaja Leena Raitala Päätös Hyväksyttiin. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juhani Lehtimäki, puh. 553 3605 Kokous nro 13/99 tiistaina 12.10.1999 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Luukkonen Jaakko, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 8/2010 Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen / Varajäsen

Lisätiedot

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

Säännökset tiedekuntaneuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 10/2010 Aika Tiistaina 2.11.2010 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania kokoushuone YY301 Hallintopäällikön

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2010 OPINTOASIAT A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2009 Aika Tiistaina 1.9.2009 klo 13.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone YY301 Hallintopäällikön

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 5 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 4.4.2006 kello 13.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A7 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 28.9.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 24 A 27 A 24/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 25/2010 2 Ilmoitusasiat A 26/2010 3 Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

A 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9/ Ilmoitusasiat A10/ Tiedekunnan hallinnon rakenne vuonna 2010, jatkokäsittely

A 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9/ Ilmoitusasiat A10/ Tiedekunnan hallinnon rakenne vuonna 2010, jatkokäsittely OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2010 Aika Tiistaina 16.3.2010 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone YY301 Hallintopäällikön

Lisätiedot