Käyttöliittymien arviointimenetelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöliittymien arviointimenetelmät"

Transkriptio

1 Käyttöliittymien arviointimenetelmät Käyttöliittymän arviointi Selville saatavat käliongelmat Hyödyllisyys (utility) Toiminnallisuus Tietosisältö Käytettävyys (usability) Tehokkuus (efficiency) Opittavuus (learnability) Muistettavuus (memorability) Virhealttius (errors) Tarjoaako ohjelmisto tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toiminnot Tarjoaako ohjelmisto tarvittavan tietosisällön Onko turhia vaiheita Keksiikö käyttäjä, miten toimia Onko selvää, kun kerran keksinyt Harhauttaako käli virhetoimintoihin 1

2 Arviointimenetelmiä Käyttäjien kanssa ja ilman Arviointi loppukäyttäjien avulla käytettävyystestaus (usability testing) käyttöliittymän läpikäynti (walkthrough) käyttäjätarkkailut (user observations) käyttölokin keruu (software logging) [fokusryhmäkeskustelut (focus groups)] Arviointi ilman käyttäjiä asiantuntija-arvio (expert review) käyttötapausten simulointi (usage simulation) heuristinen arviointi (heuristic evaluation) kognitiivinen läpikäynti (cognitive walkthrough) käyttäjän tehtävien ja toimenpiteiden mallinnus (GOMS, KLM) [katselmointitilaisuudet (consistency inspection, stardards inspection)] Käyttöliittymän läpikäynti Käytettävyys ja hyödyllisyys 2

3 Käyttöliittymän läpikäynti Ohjattu palaveri käyttäjien kanssa Läpikäyntipalaverissa (walkthrough) käyttöliittymää simuloidaan käytettävyystestitehtäviä vastaavien käyttötapausten avulla käyttäjien kanssa. Menetelmä muistuttaa käytettävyystestiä, mutta läpikäyntipalaverissa vetäjä ohjaa käyttäjiä suunnitellulle toimenpidepolulle ja katkoo harhapolkuja Käyttöliittymän läpikäynti Käytettävyys vs. hyödyllisyys 1. Käytettävyysläpikäynti (usability walkthrough) [Bias91] Vetäjä johtaa yhteissimulointia, jossa käyttäjät ehdottavat aina seuraavaa toimenpideaskelta Tulokset painottuvat opittavuuteen, kuten käytettävyystestissä, mutta muitakin käytettävyyteen (ja hyödyllisyyteenkin) liittyviä näkökohtia tulee esille 2. Hyödyllisyysläpikäynti (utility walkthrough) Simuloinnin aikana vetäjä voi demota kälin toimintalogiikkaa ja jopa muuttaa käliä lennossa piirtämällä, koska nyt ei testata käytettävyyttä Käli toimii työkaluna selvitystyössä: puuttuvia käyttötapauksia epäselviä/muutettavia työkäytäntöjä ja päätöksentekoprosesseja päätöksenteossa tarvittavaa tietosisältöä ja toimintoja 3

4 1. Käytettävyysläpikäynti Läpikäyntipalaverin kulku Kaikilla käyttäjillä on kaikki näyttökuvat paperilla. Palaverin vetäjä esittää testitapauksen (kuvailee tilanteen). Kukin käyttäjä merkitsee paperiseen näyttökuvaan, mitä hän yrittäisi annetussa tilanteessa tehdä ( Mistä painaisit? ) ja mitä hän odottaisi siitä seuraavan ( Mitä sitten tapahtuu? ). Käyttäjät keskustelevat vetäjän johdolla ehdottamistaan toimintavaihtoehdoista. Vetäjä valitsee yhden vaihtoehdon, josta kaikki jatkavat. Vetäjä näyttää, miten käyttöliittymä toimii valitulla toimintavaihtoehdolla ja kertoo, mille sivulle nipussa siirrytään. Avustaja kirjaa muistiin käyttäjien selitykset valinnoilleen (miksi valitsin juuri tämän) ja esille tulleet käyttöliittymäongelmat sekä käyttäjien ideat ja parannusehdotukset. Suhtaudu kriittisesti! 1. Käytettävyysläpikäynti Demo: Bilian web-sivusto Testataan läpikäyntipalaverin avulla Bilian websivustoa. 4

5 1. Käytettävyysläpikäynti Palaverien ongelmia Käyttötapauksen suorittaminen etenee hitaasti: yhden palaverin aikana (max 3 h) ei ehditä käydä läpi kuin pari käyttötapausta. Palaverin vetäjällä on vastuu siitä, että palaveri pysyy aisoissa: käyttäjät innostuvat helposti keskustelemaan yksityiskohdista loputtomasti. 2. Hyödyllisyysläpikäynti Esimerkki: NCC:n tuntikirjanpito Työnjohtaja työntekijöiden työtuntikirjaus aikatyöt ja urakkatyö sairastumiset ja muut poissaolot urakkasopimukset lainatyöntekijät ja uudet työntekijät Vastaava työnjohtaja tarkistukset, sopimukset Palkanmaksu erikoistapausten käsittely ja tarkistukset 5

6 2. Hyödyllisyysläpikäynti Testitapaukset Testitapauksina käytettiin... haastattelujen perusteella etukäteen valmisteltuja tilanteita sekä käyttäjän omalla työmaalla käynnissä olevaa todellista työtilannetta. Oman tilanteen etu: Käyttäjän pitkäkestoisessa muistissa aktivoituu paljon sellaista tietoa, jota hän ei helposti pystyisi tuottamaan ulos vieraan esimerkkitilanteen pohjalta. 2. Hyödyllisyysläpikäynti Esim. 1: Puuttuva käyttötapaus Löytynyt ongelma ja tulos Päiväkohtaisen kirjausnäkymän tarve oli tullut esille aiemmin, ja käli tuki tätä nyt hyvin. Testikäyttäjä täyttäessään omien työntekijöidensä todellisia tunteja edellispäiviltä: Tämä on erilainen ajattelutapa... Selvisi, että on monotonisia työkausia, jolloin päivittäinen tuntikirjaus teettäisi turhaa työtä. => Kaksi kt:ta jäsentyi erilleen. => Käliin viikkonäkymä ja toiminto Kopioi kollegan viikko pohjaksi. Näyttökuvapiirrosten esimerkkidata on kuvitteellista. 6

7 2. Hyödyllisyysläpikäynti Esim. 2: Väärä päätöksentekoprosessi Kaikki esimerkkidata on kuvitteellista. Löytynyt ongelma ja tulos Käli mm. tuki urakkahinnan laskemista ulosmaksuhintojen ja arvioidun työmäärän perusteella. Todellinen urakkahinnasta sopimisen päätöksenteko perustui mm. työnjohtajan omiin ja muiden tekemiin aiempiin vastaavanlaisiin urakoihin ja miesten ehdotukseen. => Päätöksentekoprosessista valtaosa järjestelmän ulkopuolelle (neuvottelut). Esim. 2: Päätöksentekoprosessi ulkopuolelle Kaikki esimerkkidata on kuvitteellista. 7

8 Esim. 2: Päätöksentekodatana aiemmat urakat Vertailudata: Omat aiemmat urakat tai muiden samanlaiset Kaikki esimerkkidata on kuvitteellista. 2. Hyödyllisyysläpikäynti Käytännön vihjeitä Läpikäynti kannattaa usein järjestää käyttäjien työpaikalla. Hyvä määrä käyttäjiä on noin 1-2 tai enintään 3 kerralla. Alkuun kannattaa laatia käyttäjän tositilanteeseen perustuvia tehtäviä, loppuun etukäteen valmisteltuja. Läpikäynti tehdään yhdellä paperiprotolla, jota vetäjä käsittelee. Myös käyttäjät kirjoittavat syötteitä protoon. Vetäjä saa myös demota, koska opittavuudella ei merkitystä. Kun esille tulee uutta tietoa työtehtävistä, vetäjä voi nopeasti korjata proton käliratkaisua paremmin uuteen tietoon sopivaksi ja muuttaa kälin toimintalogiikkaa lennossa tai luonnostella uuteen tilanteeseen sopiva uusi kälin palanen ja ottaa simuloimalla siitä välittömästi palautetta käyttäjältä. Vetäjän ei kuitenkaan pidä yleisesti kysellä mielipiteitä tai yrittää saada käyttäjiä suunnittelemaan ratkaisuja. 8

9 Simulointipohjainen asiantuntija-arvio Simulointip. asiantuntija-arvio Testausprosessin eteneminen Simulointipohjaista asiantuntija-arviota tekevä käyttöliittymäasiantuntija valitsee yhden testitapauksen kerrallaan, selvittää kälin tarjoaman parhaan ratkaisun tavoitteen saavuttamiseksi, ja simuloi testitapauksen suorittamisen parasta ratkaisua pitkin useita kertoja. Asiantuntija paikantaa ongelmakohdat arvioimalla käliratkaisuja omaa suunnittelutietämystään vasten. Käyttäjiä ei ole paikalla. 9

10 Esimerkki: Silja Line Hyttivertailun päätöksenteko Kiteytetty käyttötapaus Perheen tavoite: Nelihenkinen perhe harkitsee syyslomalle Tukholman-risteilyä, mutta heillä ei ole tietoa hyttivaihtoehdoista eikä hinnoista. Tilatietoja Perhe tietää, että Tukholmaan lähtee laivoja joka päivä. Heillä on etukäteen mielessään noin euron matka. Vanhemmat tietävät, että aiemmilla Tallinnan-matkoilla lapsista (5 ja 7 v.) on ollut kivaa katsella hytin ikkunasta ulos. <Ks. laivojen ja hyttien tiedot Siljan web-sivuilta.> Siljan sivusto: Löytynyt ongelmakohta Navigointipolku vertailutietojen saamiseksi Back Back 10

11 Siljan sivusto: Löytynyt ongelmakohta Päätöksenteossa tarvittavat tiedot erillään Tee parannusehdotus: Lähde: Copyright / Sari A. Laakso 11

12 Simulointip. asiantuntija-arvio Toiminnot & tiedot sekä tehokkuus Asiantuntija selvittää simuloimalla, puuttuuko käyttöliittymästä toimintoja tai tietoja, joita tarvitaan käyttötapauksen suorittamisessa. Jos käyttötapaus on mahdollista suorittaa läpi, hän yrittää ensisijaisesti paikantaa tehokkuusongelmia ja korjata ne: Päätöksentekotiedot hajallaan työmuistin kuormittuminen ja ulkoisten muistivälineiden tarve turha työ navigoitaessa tietojen välillä Turhat toimenpiteet tavoitteen saavuttaminen hidastuu tarpeettomia virhemahdollisuuksia monivaiheisen polun varrella Kun tehokkuus on korjattu, kannattaa vielä arvioida korjatun käyttöliittymän opittavuutta, muistettavuutta ja virhealttiutta: Mentaalimallin muodostaminen toimintalogiikasta ja tietosisällöistä Käsitteet ja termit Asiantuntija-arvio Yleiset käytettävyysongelmat Monet samat käyttöliittymäongelmat toistuvat useissa sovelluksissa. Asiantuntija osaa korjata osan näistä toistuvista ongelmista tuntematta sovellusalaa ja sen käyttötapauksia kovin hyvin, jos hänellä on paljon kokemusta käyttöliittymien arvioinnista. Näitä ongelmia kutsutaan tässä yleisiksi käytettävyysongelmiksi. Yleisetkin käytettävyysongelmat ovat alunperin lähtöisin käyttötapauksista, mutta usein toistuvia helppoja tapauksia on mahdollista oppia näkemään suoraan. Yleisten käytettävyysongelmien määrä ja merkitys on hyvin pieni verrattuna käyttötapausten avulla löydettyihin ongelmiin. 12

13 Yleiset ongelmat Esimerkki 1: Web-navipalkki Yleinen käytettävyysongelma: WWW-sivuston navigointipalkissa ei korosteta (highlight) käyttäjän nykyistä sijaintia. Yleiset ongelmat Esimerkki 2: Editointi paikallaan Yleinen käytettävyysongelma: Käyttäjä ei voi muuttaa arvoja suoraan paikallaan, vaan muutos on käytävä tekemässä erillisessä ikkunassa. 13

14 Asiantuntija-arvio Hyvät käyttöliittymäratkaisut Asiantuntija-arvion raportissa on tärkeää eritellä myös sovelluksesta löytyneet hyvät käliratkaisut, jotta niitä osataan säilyttää jatkokehityksessä ja voidaan suosia muidenkin sovellusten käyttöliittymissä. Esimerkki hyvästä ratkaisusta ical-kalenteriohjelmassa: Tapahtuman pituuden suorakäsittely Asiantuntija-arvion raportointi Esimerkki: Ical-raportti Ical-kalenteriohjelman asiantuntija-arvion esimerkkiraportti kotitehtävää kt 6 varten 14

Käyttöliittymien testaus- ja arviointimenetelmät

Käyttöliittymien testaus- ja arviointimenetelmät Käyttöliittymien testaus- ja arviointimenetelmät (usability walkthrough) ja kognitiivinen läpikäynti (cognitive walkthrough) (usability walkthrough) [Bias91] on käyttäjien kanssa pidetty ohjattu palaveri,

Lisätiedot

Ical-kalenterisovellus

Ical-kalenterisovellus Käyttöliittymät II Esimerkkiraportti simulointipohjaisesta asiantuntija-arviosta Ical-kalenterisovellus Esimerkkiraportti kotitehtävää kt 6 varten Sari A. Laakso 24.10.2004 1 Johdanto Tämä esimerkkiraportti

Lisätiedot

Kognitiivinen läpikäynti

Kognitiivinen läpikäynti Opittavuusesteiden poistaminen Kognitiivisessa läpikäynnissä etsitään oikea suorituspolku, jonka varrelta poistetaan opittavuusesteet. Menetelmässä oletetaan, että kälisuunnittelija on laatinut hyviä ja

Lisätiedot

Käytettävyyden huomiointi ohjelmisto prosessissa testausta lisäämällä

Käytettävyyden huomiointi ohjelmisto prosessissa testausta lisäämällä Käytettävyyden huomiointi ohjelmisto prosessissa testausta lisäämällä Agenda Tehtävänanto Johdanto Näkökulma Ohjelmistotuotantoprosessit Testaus & arviointimenetelmät Menetelmien yhdistäminen, onnistuuko?

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnittelu Käyttötapauspohjainen suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu Käyttötapauspohjainen suunnittelu Käyttöliittymät II, luento 4 (29.10.2002) / Sari A. Laakso Käyttöliittymät II Luento 4 1 Käyttöliittymien arviointimenetelmät Käytettävyystestaus Asiantuntija-arvio (usability testing) (expert review)

Lisätiedot

Käytettävyystestaus Selville saatavat ongelmat

Käytettävyystestaus Selville saatavat ongelmat Käytettävyystestaus Selville saatavat ongelmat Uusi kalvo, ei monisteessa Testillä löydetään parhaiten ensimmäisillä käyttökerroilla vastaan tulevia ongelmia, jotka liittyvät käyttöliittymäratkaisujen

Lisätiedot

Käyttöliittymien arviointimenetelmät

Käyttöliittymien arviointimenetelmät Käyttöliittymien arviointimenetelmät Sari A. Laakso Helsinki 9.1.2014 Kurssin luentomoniste HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1 Käyttöliittymän ominaisuudet... 1 1.1 Erityyppiset

Lisätiedot

Kognitiivisen läpikäynnin ja simulointitestauksen hyödyntäminen ennen käytettävyystestausta

Kognitiivisen läpikäynnin ja simulointitestauksen hyödyntäminen ennen käytettävyystestausta Kognitiivisen läpikäynnin ja simulointitestauksen hyödyntäminen ennen käytettävyystestausta Jouka Valkama Ohjelmistojärjestelmien pro gradu -seminaari 10.4.2013 Helsinki Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu

Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu Simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu Sari A. Laakso Helsinki 13.1.2015 Kurssin luentomoniste HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1 Käyttöliittymän ominaisuudet... 1 1.1

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

Käyttöliittymän tehtäväpohjaisten arviointimenetelmien tuottamien tulosten erot

Käyttöliittymän tehtäväpohjaisten arviointimenetelmien tuottamien tulosten erot Käyttöliittymän tehtäväpohjaisten arviointimenetelmien tuottamien tulosten erot Miika Sirén Pro gradu -tutkielma Helsinki 5.12.2014 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen Kertausluento

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen Kertausluento Käyttöliittymät t ja käytettävyys T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen Kertausluento 1.3.2006 Ohjeet Kirjoita oma nimesi vastauspaperiin Vain yksi vaihtoehto on oikein monivalintakysymyksissä

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Kenttätutkimusten merkitys vaatimuksille ja käliratkaisuille: kaupan osto-, myynti- ja kassaohjelmisto

Kenttätutkimusten merkitys vaatimuksille ja käliratkaisuille: kaupan osto-, myynti- ja kassaohjelmisto Kenttätutkimusten merkitys vaatimuksille ja käliratkaisuille: kaupan osto-, myynti- ja kassaohjelmisto Aki Korpua Seminaari: Kälisuunnittelun vaikutukset ohjelmistoprosessiin (kevät 2007) Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja käyttöliittymäsuunnittelu

Ohjelmistoprosessit ja käyttöliittymäsuunnittelu Ohjelmistoprosessit ja käyttöliittymäsuunnittelu Seuraavissa kuvauksissa oletetaan, että projektissa ei ole systemaattisen käyttötilanteisiin perustuvan kälisuunnittelun osaamista. Lopuksi palataan kysymykseen,

Lisätiedot

GDD pohjainen käyttöliittymäsuunnittelu Reaktorilla

GDD pohjainen käyttöliittymäsuunnittelu Reaktorilla GDD pohjainen käyttöliittymäsuunnittelu Reaktorilla Karri Pekka Laakso, Vesa Matti Mäkinen Reaktor Innovations Oy 0 Reaktor Innovations 60 henkinen yritys, konsultointia eli Java koodausta ja suunnittelua

Lisätiedot

Käyttäjätestaus. Mika P. Nieminen Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu. Mika P. Nieminen, TKK 1

Käyttäjätestaus. Mika P. Nieminen Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu. Mika P. Nieminen, TKK 1 Käyttäjätestaus Mika P. Nieminen Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu Mika P. Nieminen, TKK 1 Miksi testataan? Sisältö Käytettävyyden arviointitapoja Käytettävyyden mittaus» käytettävyyden määritelmä»

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

Käyttöliittymät. Sari A. Laakso Antti Latva-Koivisto

Käyttöliittymät. Sari A. Laakso Antti Latva-Koivisto Käyttöliittymät Sari A. Laakso Antti Latva-Koivisto Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Sarja D-2006-1 Helsinki 5.3.2006 Esipuhe Hyvä käyttöliittymä saadaan aikaan selvittämällä käyttäjien

Lisätiedot

Kertausta ja vinkkejä Simulointi, design, kuvasarjat

Kertausta ja vinkkejä Simulointi, design, kuvasarjat Kertausta ja vinkkejä Simulointi, design, kuvasarjat Käliratkaisun tehokkuus Käytön simulointi Käliratkaisun suunnittelu Hyvä ja huono kuvasarja Kuvasarja tenttivastauksessa Onko käliratkaisu mielipidekysymys?

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet?

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Määrittelyvaiheen vaatimusten vaikutukset käyttöliittymään

Määrittelyvaiheen vaatimusten vaikutukset käyttöliittymään Määrittelyvaiheen vaatimusten vaikutukset käyttöliittymään Jani Hanhisalo Pro gradu -tutkielma Helsinki 7.12.2007 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

Käyttöliittymät. Sari A. Laakso

Käyttöliittymät. Sari A. Laakso Käyttöliittymät Sari A. Laakso Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Sarja D 424 Helsinki 17.1.2005 Esipuhe Hyvän käyttöliittymän ensisijaisena suunnittelukohteena on käyttäjän tavoitteiden

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**?

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten ** julkisissa Navigoi oikein käytettävyyden

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO User Point Oy aapo.puskala@userpoint.fi www.userpoint.fi Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO +358 40 722 0706 aapo.puskala@userpoint.fi

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Kt 3a: Simulointitestaus

Kt 3a: Simulointitestaus Kt 3a: Simulointitestaus Tehtävän tavoite Tehtävässä opitaan tekemään simulointitestaus Finnairin (www.finnair.com/fi/fi) ja VR:n sivustolle (www.vr.fi). Tuloksena on kuvasarjojen lisäksi kaksi erillistä

Lisätiedot

H5: HTML-faksi (6+2 p.)

H5: HTML-faksi (6+2 p.) Käyttöliittymät (kevät 2004) Sari A. Laakso H5: HTML-faksi (6+2 p.) Palautus perjantaina 16.4.2004 klo 10.00 mennessä: URL-palautus ja näyttökuvat (screenshots) kuvasarjana huoneen B442 lötteröön. Kuvasarja

Lisätiedot

Käyttötapausten tarkistuslista Ote Käli I:n luentomateriaalista

Käyttötapausten tarkistuslista Ote Käli I:n luentomateriaalista Ote Käli I:n luentomateriaalista Käli I:n koko käyttötapausmateriaali pdf-tiedostona sivun yläosassa: http://www.cs.helsinki.fi/u/salaakso/kl-2004/materiaali.html! Hyvä käyttötapaus sisältää ristiriidan!

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN ARVIOINTIMENETELMÄT

KÄYTETTÄVYYDEN ARVIOINTIMENETELMÄT Johanna Mustaniemi KÄYTETTÄVYYDEN ARVIOINTIMENETELMÄT Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimi mainittava 1.0 Suomi lisenssillä. Nähdäksesi lisenssin vieraile http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Ohjelmiston käyttöliittymään kohdistuvat riskit määrittelyvaiheen käyttöliittymäsuunnittelun jälkeen

Ohjelmiston käyttöliittymään kohdistuvat riskit määrittelyvaiheen käyttöliittymäsuunnittelun jälkeen Ohjelmiston käyttöliittymään kohdistuvat riskit määrittelyvaiheen käyttöliittymäsuunnittelun jälkeen Vesa-Matti Mäkinen Helsinki 14. syyskuuta 2005 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Käyttöliittymät. Sari A. Laakso

Käyttöliittymät. Sari A. Laakso Käyttöliittymät Sari A. Laakso Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Sarja D 422 Helsinki 12.1.2004 Esipuhe Hyvän käyttöliittymän ensisijaisena suunnittelukohteena on käyttäjän tavoitteiden

Lisätiedot

Sirpa Riihiaho. Teknillinen korkeakoulu. Sirpa Riihiaho,TKK

Sirpa Riihiaho. Teknillinen korkeakoulu. Sirpa Riihiaho,TKK KŠyttŠjŠtestaus Sirpa Riihiaho KŠytettŠvyysryhmŠ Teknillinen korkeakoulu 1 l Miksi testataan? SisŠltš l KŠytettŠvyyden arviointitapoja l KŠytettŠvyyden mittaus kšytettšvyyden mššritelmš testaussuunnitelma

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

Hyvän käyttöliittymän varmistaminen GUIDe-prosessimallilla

Hyvän käyttöliittymän varmistaminen GUIDe-prosessimallilla Hyvän käyttöliittymän varmistaminen GUIDe-prosessimallilla Sari A. Laakso, Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos Karri-Pekka Laakso, Interacta Design Oy Tiivistelmä Monissa projekteissa

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS LABORATORIO- OLOSUHTEISSA

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS LABORATORIO- OLOSUHTEISSA Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Yrityksen tietojärjestelmät 2016 Marika Hautamäki KÄYTETTÄVYYSTESTAUS LABORATORIO- OLOSUHTEISSA Case: www.turku.fi-sivusto OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering institute

SoberIT Software Business and Engineering institute T-121.700 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu Konseptien havainnollistaminen Mika P. Nieminen mika.nieminen@hut.fi 23.3.2005 Vaihe Amount of active components Briefing Project plan User research User

Lisätiedot

Esimerkkejä kuvasarjan piirtämisestä

Esimerkkejä kuvasarjan piirtämisestä Esimerkkejä kuvasarjan piirtämisestä Tässä esimerkki kuvasarjasta, joka on piirretty 20 minuutissa (jäänyt lopusta keskeneräiseksi) Kokeessa design-tehtävän kuvasarjan piirtämistä varten kannattaa varata

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus käytettävyys

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus käytettävyys Ohjelmiston testaus ja laatu Testaus käytettävyys Yleistä - 1 Käytettävyys on osa tuotteen laatuominaisuutta Käytettävyys on mittari, jolla mitataan tuotteen käytön tuottavuutta, tehokkuutta ja miellyttävyyttä.

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Sirpa Riihiaho Teknillinen korkeakoulu Käytettävyysryhmä Käytettävyyteen tulisi panostaa ja sitä tulisi arvioida koko tuotekehitysprosessin ajan. Turhan usein käytettävyyttä

Lisätiedot

Käytettävyystyön laatu: tarjotaanko oikeita palveluja, tuotetaanko oikeita tuloksia?

Käytettävyystyön laatu: tarjotaanko oikeita palveluja, tuotetaanko oikeita tuloksia? Käytettävyystyön laatu: tarjotaanko oikeita palveluja, tuotetaanko oikeita tuloksia? Timo Jokela, FT Timo Jokela, FT historiaa 1990-luvun alussa VTT:llä käyttöliittymien mallinnusta 1995 Nokia Mobile Phones,

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen Jouni Nevalainen Esityksen sisällysluettelo Työn tausta Ongelman asettelu Käsitteitä ja määritelmiä Käytetyt menetelmät Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Market. Need Market Research New Needs. Technical Research. Current Technological Level

Market. Need Market Research New Needs. Technical Research. Current Technological Level ! "! #$$#$$ $%% Market Need Market Research New Needs Idea Product Development Use of Products Possibilities Technical Research New Possibilities Current Technological Level (Jaakkola & Tunkelo 1987) Preliminary

Lisätiedot

Koodaa ja korjaa -malli

Koodaa ja korjaa -malli Käyttöliittymät II Luento 8 Ohjelmistoprojektimalleja Seuraavissa kuvauksissa oletetaan, että projektissa ei ole tavoitelähtöisen kälisuunnittelun osaamista. Lopuksi palataan kysymykseen, mitä tapahtuu,

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

Käytettävyystestin*suorittaminen!

Käytettävyystestin*suorittaminen! http://www.adage.fi/blgi/2002/kaytettavyystestin9surittaminen/ Käytettävyystestin*surittaminen 30.11.2002IrmeliSinkknen Käytettävyystestauksessankarkeastijaettunaklmesaa: Testaussuunnitelmanlaatiminen.

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ 29.3.2007 Anne Pirinen Meeri Mäntylä KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ Aikataulu 9.15-11.30, Ag C134.1 Luento-osuus 11.30-12.15 Lounastauko 12.15-14.00, projektitilat Ryhmätöiden teko 14.15-15.45, Ag

Lisätiedot

WebOodin käyttöliittymän kehitys

WebOodin käyttöliittymän kehitys WebOodin käyttöliittymän kehitys Laura Vuorinen 22.2.2008 Kehittämisosasto / Opiskelijarekisteri Taustatietoa Oodista 13 yliopiston yhteinen tietojärjestelmä opiskelijoiden perustiedot, suoritukset ja

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Käytettävyyden testaaminen

Käytettävyyden testaaminen Käytettävyyden testaaminen Sami Laaksonen 23.02.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Käytettävyyden arvioinnin avulla on mahdollista arvioida ja parantaa järjestelmien

Lisätiedot

Käyttöliittymien arviointimenetelmät

Käyttöliittymien arviointimenetelmät Käyttöliittymien arviointimenetelmät Kälin arviointimenetelmiä Käyttäjien kanssa ja ilman Arviointi loppukäyttäjien avulla (user testing) käytettävyystestaus (usability testing) käytettävyysläpikäynti

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

KYSYMYKSET TEKSTIVIESTINÄ 13145. Aloita viesti lyhenteellä SD ja kirjoita kysymyksesi tai palaute

KYSYMYKSET TEKSTIVIESTINÄ 13145. Aloita viesti lyhenteellä SD ja kirjoita kysymyksesi tai palaute KYSYMYKSET TEKSTIVIESTINÄ 13145 Aloita viesti lyhenteellä SD ja kirjoita kysymyksesi tai palaute Tehtävämallinnus Linkki prototyypistä tietojärjestelmään Realizer by SysOpen Digia Antti Martikainen Johtava

Lisätiedot

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Testiautomaatio tietovarastossa Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Sisältö 2 Testaus kiinteänä osana DW-toteutusta Regressiotestauksen merkitys Robot Framework Automatisoitu DW:n regressiotestaus:

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Sirpa Riihiaho Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu Sirpa Riihiaho,TKK 1 Sisältö l käytettävyyden arvioinnin jaotteluja l asiantuntija-arvioiden tarve l heuristinen

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering Institute

SoberIT Software Business and Engineering Institute SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen Käytettävyyden arviointi Ilman käyttäjiä ja käyttäjien kanssa Opettava tutkija Mika P. Nieminen

Lisätiedot

Käytettävyys tietojärjestelmän suunnittelun näkökulmasta. Pirkko Nykänen Professori

Käytettävyys tietojärjestelmän suunnittelun näkökulmasta. Pirkko Nykänen Professori Käytettävyys tietojärjestelmän suunnittelun näkökulmasta Pirkko Nykänen Professori 1 Sisältö 1. Käytettävyys 2. Käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmissä 3. Tietojärjestelmien suunnittelu - Keinoja

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

$%& & % ' %& %#&& ' ( ) * ( + (, + (, + -

$%& & % ' %& %#&& ' ( ) * ( + (, + (, + - ! "#! " #$ "% &'( $%&&%'%&%#&&'( ) * ( + (,+ (, + - $. + $ /) * %&%& "" %& - )' $%&&%' %&%#&& 0 0 $%&%'% %%& * $%&&% 0 1) +,%&%'%% 0 $ -$%&%#&&.# 0 0 2 ' # 0 & #1 3 $ 4 3 $'/001 233,4# 5& "67 84#79:7 43

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus Table of Contents Käytettävyystestaus......................................................................... 1 1 Johdanto.................................................................................

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

521365S Tietoliikenteen simuloinnit ja työkalut: Advanced Design System ADS

521365S Tietoliikenteen simuloinnit ja työkalut: Advanced Design System ADS 521365S Tietoliikenteen simuloinnit ja työkalut: Advanced Design System ADS Juha-Pekka Mäkelä 26.4.2007 1 Sisältö 1. Johdanto 2. ADS:n rakenne 3. Simulointitasot 4. Käyttöympäristö 5. Esimerkkikuvia 6.

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 2: protot sun muut

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu. Luento 2: protot sun muut TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 2: protot sun muut 1 Tämän päivän ohjelmaa Ryhmääntymisjutuista, ilmoittautumiskäytäntöä, Popista Työohjeen esivilkaisu Viime viikolla, erikoistamista, dynaamista

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia http://www.cs.tut.fi/ihte http://www.cs.tut.fi/ihte/projects/kaste Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia Kati Kuusinen Esityksen sisältö Työn taustasta Työn tavoitteista

Lisätiedot

Tavoitepohjainen käyttötapaus Tarkistuslista

Tavoitepohjainen käyttötapaus Tarkistuslista Tavoitepohjaiset käyttötapaukset Tarkistuslista ja esimerkkejä Tavoitepohjaiset käyttötapaukset (goal-based use cases) ovat jäsennettyjä tilanneasetelmia. Tietynlainen jäsennys auttaa kaventamaan käyttötilanteiden

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Käyttöliittymäuudistus 2011

Käyttöliittymäuudistus 2011 Käyttöliittymäuudistus 2011 ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 6 Käyttöliittymäuudistuksen taustaa Keskeiset muutokset Käyttöliittymäuudistusten

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi

Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 3. luento 13.9.2005 erikoistutkija Kirsi Silius & tutkija Anne-Maritta Tervakari Hypermedialaboratorio Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 !!" # $ %!"! " # $ " $ %& '( ) * * * +$, * ' # % ## # & # ' # # ( # %)* &(+%,-!###" )-..-( -.-'..(/. "&%/ "0 / 1"0 / # # % 2 ) / * & 3. 0-. -. ( (-. 2 ) $ )-..-(

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Pluralistinen läpikäynti

Pluralistinen läpikäynti Pluralistinen läpikäynti Sami Laaksonen 7.11.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma Tiivistelmä Järjestelmien käytettävyyden arviointiin on monia menetelmiä, joiden avulla

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Nimi: Henkilötunnus: {id} {+id}

Nimi: Henkilötunnus: {id} {+id} TEHTÄVÄ : Eräillä kursseilla on kertauskysymyksiä, joihin opiskelijat vastaavat webin kautta. Kurssilla voi olla useita kysymyssarjoja, joihin voi kuulua monta kysymystä. Kysymyssarjalla on kurssikohtainen

Lisätiedot

Ketterä opetus vain mielekkäitä aktiviteetteja

Ketterä opetus vain mielekkäitä aktiviteetteja Slides before 1st Section Divider Ketterä opetus vain mielekkäitä aktiviteetteja ongelmia? taustaa The End kaiken voi laittaa uusiksi todisteet vaaditaan asennetta mitä vaaditaan kehittämiseltä? mitä vaaditaan

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Pari sanaa verkkopalvelun suunnittelijalle. Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto 7. helmikuuta 2003

Pari sanaa verkkopalvelun suunnittelijalle. Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto 7. helmikuuta 2003 Pari sanaa verkkopalvelun suunnittelijalle Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto 7. helmikuuta 2003 Verkkopalvelu Verkkopalvelu on yrityksen ja sen asiakkaan välinen rajapinta, joka monissa tapauksissa on

Lisätiedot

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Käytettävyyssuunnittelu Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Mitä on käytettävyys helppo käyttää helppo oppia helppo muistaa virheetön miellyttävä käyttää Käyttäjän tehtävänä ei ole

Lisätiedot

Käytettävyystestauksen ja heuristisen läpikäynnin vertailututkimus

Käytettävyystestauksen ja heuristisen läpikäynnin vertailututkimus Käytettävyystestauksen ja heuristisen läpikäynnin vertailututkimus Päivi Valtonen Pro gradu seminaarin kirjallinen alustus Helsinki 27.02.2012 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisällys

Lisätiedot

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia?

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia? Käyttöliittymät II Sari A. Laakso Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta Keskeisin kälikurssilla opittu asia? 1 Käyttöliittymät II Kurssin sisältö Käli I Käyttötilanteita Käli II Käyttötilanteet selvitetään

Lisätiedot

Työt - Ohje Pääurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten

Työt - Ohje Pääurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Työt - Ohje Pääurakoitsijalle Työntekijän Ilmoittamiseen Verottajaa Varten Verottajan ilmoitus on Työt-sovelluksen rinnalla toimiva web-liittymä, jonka avulla voidaan luoda raportteja verottajan vaatimista

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

KÄSITEANALYYSI PROSESSINA JA TARVEANALYYSI

KÄSITEANALYYSI PROSESSINA JA TARVEANALYYSI TIETOJEN MALLINNUS KÄSITEANALYYSI PROSESSINA JA TARVEANALYYSI HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 3 S. 68 73 JA LUKU 4 (S. 79 84) JOUNI HUOTARI

Lisätiedot