Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 KANSALAISOPISTO

2 KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO Monipuolinen opetusohjelma Uudistuva opetusohjelma Opisto huomioi kuntalaisten oppimistarpeet Alueellinen tasavertaisuus opetustarjonnassa Muuttuvan yhteiskunnan ja elämäntilanteiden aiheuttamien oppimistarpeiden huomioiminen: tarjontaa erityisryhmille Tavoitteellista tanssitaiteen opetusta Tavoitteellista kuvataiteen perusopetusta JYVÄLÄ ON EDISTÄNYT ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO Jyvälän kansalaisopistolla on monipuolista toimintaa Kansalaisopiston toimintaan osallistuu elämänkulun eri vaiheissa olevia, vauvaikäisistä senioreihin Tietoja ja taitoja on vahvistettu kurssitoiminnan avulla Hyvinvointia on edistetty kurssien, luentojen ja muun toiminnan avulla Opiskelijat ovat tyytyväisiä kansalaisopiston kursseihin Kansalaisopisto vastaa ajankohtaisiin haasteisiin JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Jyvälä on merkittävä työllistäjä Työttömyyttä ennalta ehkäisevää toimintaa on toteutettu Jyvälässä Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja Jyvälän kansalaisopisto monipuolistaa kaupungin opintotarjontaa Jyvälä on kansallisen tai EU- rahoituksen tukemana kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista

3 Tililuokka Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTO Tavoite Monipuolinen opetusohjelma osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Opetusohjelmassa löytyy tarjontaa kaikista seuraavista opetusaineista: Kielet, kädentaidot, kuvataide, musiikki, tietotekniikka, yhteiskunnalliset aineet, liikunta ja tanssi. Kaikissa mainituissa aineissa löytyy tarjontaa. Tavoite Uudistuva opetusohjelma osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Vuosittain opetusohjelmassa on tarjolla vähintään 10 uutta kurssia edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia kursseja oli tarjolla 22.

4 Tavoite Opisto huomioi kuntalaisten oppimistarpeet osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Viisi esimerkkikuvausta siitä, kuinka kuntalaisten toivoma kurssi on toteutettu toive muuttunut kurssiksi. Italian jatkokurssi Kuusi vuotta kansalaisopistossa italiaa opiskelleet opiskelijat olivat huolissaan, että ryhmään ei saa-taisi enää riittävästi opiskelijoita alkavana lukuvuonna(viisi vaadittiin että kurssi olisi voinut jatkaa), sillä osaamisen taso oli ryhmässä jo niin korkea, ettei pieneltä paikkakunnalta löytyisi helposti niin hyviä italian kielen taitajia, kun pari ryhmän jäsentä oli muuttanut muualle. Opiston taholta pidettiin kuitenkin tärkeänä, että opiskelijat saisivat mahdollisuuden jatkaa omaehtoista opiskelua, koska olivat niin motivoituneita jatkamaan. Taloudellisesti olisi ollut kuitenkin väärä signaali, jos olisi hyväksytty alamittaiset ryhmäkoot. Opiskelijoiden, kielten suunnitteluopettajan sekä rehtorin kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena päädyttiin seuraavaan malliin: Pitkälle edenneiden kieltenopetusryhmien on mahdollisuus jatkaa myös ns. pienryhminä, mutta kurssimaksut näissä ryhmissä kaksinkertaistetaan. Näin kompensoidaan muuten puuttumaan jäävät tulot, ja varmistetaan kuitenkin, että motivoituneet opiskelijat voivat jatkaa opiskeluaan. Pienryhmän minimikooksi määriteltiin 3. Muskarit Äänekosken kansalaisopistossa on ollut vauva- ja tenavamuskaria jo vuosien ajan. Alustavasti, ennen lukuvuoden päättymistä, sovittiin paikallisen musiikkiopiston kanssa, että he ottaisivat kokonaan vastuulleen muskariopetuksen järjestämisen. Tästä kuultuaan, muskarioppilaiden vanhemmat keräsivät adressin keskuudestaan, jossa toivoivat, että kansalaisopisto järjestäisi jatkos-sakin muskariopetusta. Vanhemmat olivat erityisen huolissaan hintojen noususta, jos musiikkiopisto ottaisi järjestämisen vastuulleen. Adressista huolimatta, kansalaisopisto päätti, että muskariryhmiä ei järjestetä, jos musiikkiopisto haluaa tahollaan niitä järjestää. Mutta musiikkiopisto ilmoittikin yllättäen, että sillä ei ole mahdollisuutta muskariryhmiä tulevana lukuvuonna järjestää. Kansalaisopisto päätti siten jatkaa vauva- ja tenavamuskarien järjestämistä, koska adressikin osoitti, että tar-vetta kyseisille ryhmille on, ja jonkun tahon tuli vastuu opetuksen järjestämisestä ottaa. Tietotekniikan jatkokurssi mielenterveyskuntoutujille Kosken Klubitalolla käyvien mielenterveyskuntoutujien kanssa on tehty tietotekniikkaopetuksen järjestämisessä yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Syksyllä he olivat keskuudessaan keskustelleet atk- opetustarpeista ja esittivät, että erityisesti tarvittaisiin tietotekniikan alkeisiin opetusta. Kansalaisopisto järjesti kurssin heille, kurssin aikataulun atk-opettaja sopi kuntoutujien kanssa siten, että ne sopivat muiden menojen kanssa. Kurssimaksuja ei peritty, vaan kurssilaisten opintomaksut katettiin opintoseteliavustuksesta, jonka kansalaisopisto oli haettuaan saanut Opetusministeriöltä. Senioritanssikurssi Hietamalla (kyläkunta Äänekoskella) toimivalta eläkeläisryhmältä tuli toive senioritanssikurssista. Kurssi järjestettiin kaikille kiinnostuneille avoimena, opetuspaikkana oli Hietamalla oleva tanssisali. Purjehduskurssi Ala-Keiteleen Pursiseura otti opistoon yhteyttä, ja ehdotti yhteistyötä purjehduskurssin järjestämisestä. Heiltä oli toivottu purjehduksen alkeita, mutta he halusivat kurssin järjestelyyn yhteistyökumppaniksi kansalaisopiston. Purjehduskurssi järjestettiin kevätlukukaudella 2010.

5 Tavoite Alueellinen tasavertaisuus opetustarjonnassa osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Opetustarjontaa tasapuolisesti tarjolla eri taajamissa suhteessa kokonaisopetustuntimäärään ja asukaslukuun. Tarkastelutaajamina Konginkangas, Sumiainen, Suolahti ja Äänekoski. Äänekosken asukasmäärä yhteensä: (vuoden 2010 tilasto) Kansalaisopiston tunnit vuonna 2010 yhteensä: Taajamien asukasmäärät suhteessa Äänekosken kokonaisasukasmäärään: Äänekosken taajama : = 61 % Suolahden taajama 5139 : = 25 % Sumiaisten taajama 1266 : = 6 % Konginkankaan taajama 1484 : = 7 % Muut = 1% Taajamien opetustuntimäärät suhteessa opetustuntien kokonaismäärään: Äänekoski 8181 : = 60 % Suolahti 2297 : =17 % Sumiainen 1253 : = 9 % Konginkangas 654 : = 5 % Muut = 9 % Sumiaisissa ja Äänekoskella tarjontaa tasapuolisesti. Konginkankaalla ja Suolahdessa liian vähän. Tavoite Muuttuvan yhteiskunnan ja elämäntilanteiden aiheuttamien oppimistarpeiden huomioiminen: tarjontaa erityisryhmille Indikaattori Maahanmuuttajia opiskelijoina 20 (tilastojen mukaan maahanmuuttajia Äänekoskella n. 230) vuonna Maahanmuuttajia opiskelijoina 38. (nettoluku) Indikaattori Mielenterveyskuntoutujille on kaksi heille suunnattua kurssia. Kurssin nimi ja osanottajamäärä. Teatteriryhmä ja Tietotekniikan alkeet. Indikaattori Työttömiä opiskelijoina 50 henkilöä. Työttömiä opiskelijoina 58. Indikaattori Kehitysvammaisille omia virikeryhmiä saman verran (4) kuin vuonna Ryhmiä 4.

6 Tavoite Tavoitteellista tanssitaiteen opetusta osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Oppilaita jokaisessa eri tasoryhmässä riittävästi, että opetusta eri tasoryhmissä voidaan toteuttaa(valmentavat, perusopinnot ja syventävät opinnot). Tilaston mukaan oppilaita on ollut kaikissa tasoryhmissä siinä määrin, että kaikissa tasoryhmissä on voitu opetusta toteuttaa. Tavoite Tavoitteellista kuvataiteen perusopetusta osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Oppilaita jokaisessa eri tasoryhmässä riittävästi, että opetusta eri tasoryhmissä voidaan toteuttaa(valmentavat, perusopinnot ja syventävät opinnot). Oppilaita kaikissa tasoryhmissä riittävästi opetuksen toteutukseen kevätlukukaudella Syyslukukaudella 2010 ei oppilaita riittävästi syventävien tasoryhmän toteuttamiseen.

7 Tililuokka Tililuokka muodostuu 6 tavoitteesta JYVÄLÄ ON EDISTÄNYT ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO Tavoite Jyvälän kansalaisopistolla on monipuolista toimintaa Indikaattorit Liikuntaa 550 tuntia Musiikkia 1300 tuntia Liikuntaa 553 tuntia. Musiikkia 1597 tuntia Kehon ja mielen alueen kurssit 300 tuntia Kädentaidot 100 tuntia Elämäntaito 60 tuntia Kehon ja mielen alueen kurssit 364 tuntia. Kädentaidot 113 tuntia. Elämäntaito 61 tuntia.

8 Indikaattori Kuvaus toiminnan monipuolisuudesta Kurssitarjontaa eri-ikäisille pienissä opetusryhmissä (max 13 oppilasta, joissakin isojen salien liikuntaryhmissä max 25) yhdeksällä eri aihealueella: Elämäntaitokursseilla tutustutaan eri tapoihin löytää tasapainoa ja iloa elämään. Ikivanha fengshui-menetelmä tarjoaa yhden näkemyksen, mielenrauhan ja sisäisen voiman löytäminen erilaisten tekniikoiden avulla toisen. Voit myös tutustua vaikkapa tunnetyöskentelyyn tai oppia tekemään unelmakartan. Kehon ja mielen kursseilla joogataan ja opetellaan rentoutumista. Tutuiksi tulevat myös kontakti-improvisaatio, pää- tai niska-hartiahieronta tai vyöhyketerapia kotikäyttöön. Tavoitteena kaikilla näillä kursseilla on rento keho ja mieli. Kieliä opitaan pienissä 8-13 hengen ryhmissä, joissa jokainen pääsee ääneen. Kielten oppimisessa panostetaan erityisesti käytännön kielitaidon oppimiseen, jota kielen rakenteet ja kielioppi tukevat. Kielivalikoimaan kuuluvat englanti, ranska, espanja ja italia. Kädentaitoja opetellaan sekä yhteen aiheeseen keskittyvillä lyhytkursseilla että kahdeksan kokoontumisen mittaisessa aikuisten kuvispajassa. Lyhytkurssien valikoimaan kuuluu mm. ikonimaalausta, valokuvan siirtoa, kierrätysmateriaalien hyödyntämistä, neuletekniikoita, huovutusta ja koristeita luonnonmateriaaleista vuotiaiden lasten kurssitarjonnasta löytyy muskareita, muksujumppaa, englannin kielikerhoja sekä kuvispajoja. Lisäksi tarjolla on kädentaitoaiheisia puuhapajoja 3-9-vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Liikuntakursseilla keskitytään erityisesti keskivartalon syvien lihasten hallintaan ja vahvistamiseen syväjumpassa ja venyttelyssä. Tarjonnasta löytyy myös kuntoliikunta ja keppijumppa sekä kehon kokonaisvaltainen venyttely. Musiikinopetusta järjestetään sekä yksityis- että ryhmäopetuksena. Valittavina instrumentteina ovat laulu, kitara, piano, huilu ja djembé-rumpu. Tarjonnasta löytyy myös opetusta itseään laulutaidottomana pitäville eli Laulamattomien lauluryhmä. Monipuoliseen senioritoimintaan kuuluu musiikkia, kädentaitoja, keskusteluryhmiä, kirjoittamista, englannin opiskelua sekä liikuntaa. Lisäksi tarjonnassa on kausittain vähintään yksi retki lähikohteeseen sekä kerran viikossa avoinna oleva tietsikkakahvila, jossa seniori-ikäiset toimivat vertaisohjaajina. Seniori-ikäiset osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun idearyhmässä ja toimivat myös vertaisohjaajina muutamassa opintoryhmässä. Tietoa ja taitoa osion kursseilla vahvistetaan eriaiheista arjessa tarvittavaa tietämystä ja osaamista itseilmaisusta retkeilyyn tai flunssalääkinnästä nojatuolimatkoihin. Kausittain tarjolla on myös useamman lyhytkurssin teemakokonaisuuksia, kuten mm. Tarinoita Viipurista tai Puutarhan kevättyöt.

9 Tavoite Kansalaisopiston toimintaan osallistuu elämänkulun eri vaiheissa olevia, vauvaikäisistä senioreihin Indikaattorit Opiskelijoina on lapsia (0-12-v.) 350 henkilöä Opiskelijoina on vuotiaita 1700 henkilöä Opiskelijoina on senioreja (yli 60-v.) 150 henkilöä Opiskelijoina on työttömiä 70 henkilöä Opiskelijoina on lapsia (0-12-v.) 425 henkilöä. Opiskelijoina on vuotiaita 1652 henkilöä. Opiskelijoina on senioreja (yli 60-v.) 300 henkilöä. Opiskelijoina on työttömiä 108 henkilöä.

10 Tavoite Tietoja ja taitoja on vahvistettu kurssitoiminnan avulla Indikaattori Kaksi valittua esimerkkiä toiminnoista, joilla on edistetty tietoja ja taitoja. Esimerkki 1. Uusi alkuko? Uusi alkuko? kurssille etsitään keinoja päästää irti mielessä pyörivistä menneistä, ikävistä asioista, jotta voisi suunnata eteenpäin. Puhutaan ajatuksen voimasta ja käytetään apuna mielikuvaharjoituksia. Vuoden 2010 kahdelle kurssille osallistui yhteensä 20 opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan kurssi vahvisti osallistujien tietoja ja taitoja: Sain uusia ajatusmalleja, keinoja käsitellä asioita Sain paljon ajatuksia ja työstettävää kotiin Esimerkki 2. Vauvamuskarit Vauvamuskareissa herätellään lasten kiinnostusta musiikkiin laulaen, loruillen ja leikkien. Vanhemmille muskari tarjoaa musiikillisia ja liikunnallisia virikkeitä, joista on iloa kotioloissakin. Omat ryhmät 3-6 kk vauvoille ja 6-12 kk vauvoille. Vuoden 2010 neljään muskariin osallistui yhteensä 37 vauvaa vanhempineen. Kurssipalautteiden mukaan kurssi lisäsi osallistujien tietoja ja taitoja: opin monta uutta laulua, oli hyvä ja hyödyllinen kurssi aika tuttuja osa lauluista, mutta nyt tietää, kuinka hyödyntää vauvan kanssa Indikaattori Opiskelijat ovat samaa mieltä väittämän Kurssi lisäsi tietojani ja taitojani kanssa. Vastaajista 80 % on samaa mieltä tai osittain samaa mieltä. Korkeintaan 10 % on osittain eri mieltä tai eri mieltä. Kurssipalautteet Asteikolla: 5= samaa mieltä 4= osittain samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2= osittain eri mieltä 1=eri mieltä 88 % opiskelijoista on samaa mieltä tai osittain samaa mieltä siitä, että kurssi on lisännyt heidän tietojaan ja taitojaan. 1 % vastaajista on asiasta osittain eri mieltä tai eri mieltä. (n=407/580)

11 Tavoite Hyvinvointia on edistetty kurssien, luentojen ja muun toiminnan avulla Indikaattori Kaksi valittua esimerkkiä toiminnoista, jotka ovat edistäneet hyvinvointia. Esimerkki 1. Lupa jännittää Lupa jännittää kurssilla etsitään sosiaalisiin tilanteisiin lisää rentoutta ja mukavuutta. Tutustutaan paremmin omaan kehoon erilaisten harjoitusten ja draaman avulla. Vuonna 2010 järjestettiin kaksi lupa jännittää kurssia, joille osallistui kummallekin kuusi opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan osallistujien hyvinvointi parani: Jäi kokonaisuudessaan hyvä mieli, askarruttavia asioita sai puhua auki. Arvokas kokemus. Hyvä kurssi, uskalsin jännittää. Löysin elämään uutta sisältöä. Kurssilla sai lisää itsevarmuutta ja onnistumisia. Esimerkki 2. Kontakti-improvisaation peruskurssi Kontakti-improvisaation peruskurssilla tutkitaan kehon luonnollisia liikeratoja leikinomaisesti painon, painovoiman ja tasapainon kautta. Tietoisen hengityksen ja läsnäolevan kosketuksen avulla pyritään aistien valppauteen ja liikkumiseen tässä hetkessä. Syksyn 2010 kurssille osallistui viisi opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan kontakti-improvisaation alkeet edistivät osallistujien hyvinvointia: Kurssi lisäsi kehotietoisuutta ja rentoutti mieltä Mukava tunnelma, yllättäviä ja arvokkaita löytöjä omasta kehosta ja liikkumisesta yhteydessä muihin. Indikaattori Opiskelijat ovat samaa mieltä väittämän Kurssi lisäsi hyvinvointiani kanssa. Vastaajista 80 % on samaa mieltä tai osittain samaa mieltä. Korkeintaan 10 % on osittain eri mieltä tai eri mieltä. Kurssipalautteet Asteikolla: 5= samaa mieltä 4= osittain samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2= osittain eri mieltä 1=eri mieltä 93 % opiskelijoista on samaa mieltä tai osittain samaa mieltä siitä, että kurssi on lisännyt heidän hyvinvointiaan. 1 % vastaajista on asiasta osittain eri mieltä tai eri mieltä. (n=407/580)

12 Tavoite Opiskelijat ovat tyytyväisiä kansalaisopiston kursseihin Indikaattori Opiskelijoiden ijoiden kurssille antamien n kokonaisarvosanojen keskiarvo on 4. Kurssipalautteet 5= paras 1= heikoin Opiskelijat ovat tyytyväisiä opiston kursseihin, kokonaisarvosanojen keskiarvo on 4,5. (n=407/580)

13 Tavoite Kansalaisopisto vastaa ajankohtaisiin haasteisiin Indikaattori Tarjotuista kursseista vähintään 10 % on uusia. Opiston tarjoamista kursseista 25 % on uusia % Indikaattori Perustoiminnan ohella toteutetaan kokeilevaa tai kehittävää toimintaa. Kaksi esimerkkiä kokeilevasta tai kehittävästä toiminnasta Vuonna 2010 kehittämistoiminnan painopisteenä oli yhteistyö muiden yhdistysten kanssa. Yhteistyötä tehtiin mm. Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistyksen Tieka-toiminnan, Jyväskylän Ruskat ry:n, Keski- Suomen yhteisöjen tuki ry:n ja Jyväskylän Viipuriseuran kanssa. Esimerkki 1. Senioreiden tietsikkakahvila ja Tiekatoiminta Jyvälässä vuodesta 2007 toimineessa tietsikkakahvilassa ohjaajina toimivat seniori-ikäiset vertaisohjaajat ja Jyvälän atk-ohjaajat. Vertaisohjaajille kansalaisopisto tarjoaa sekä tietokone- että tarvittaessa myös ohjaustaitojen koulutusta. Vertaisohjaajuudelle perustuvaa atk-ohjausta on Jyväskylässä käynnistellyt myös Tieka-toiminta. Vuoden 2010 aikana Jyvälän kansalaisopisto ja Tieka ovatkin tehneet yhteistyötä sekä toiminnan suunnittelussa että erityisesti ohjaajien kouluttamisessa. Vertaisohjaajille on järjestetty yhteistyössä koulutusta mm. ohjaustaidoissa, windows 7 käyttöjärjestelmästä sekä uuden tietokoneen hankkimisesta. Vertaisohjaajista muutama toimii myös aktiivisesti kummassakin ohjauspaikassa. Esimerkki vuotta täyttänyt Jyvälä ja Jyväskylän Viipuriseura 70 vuotta täyttäneellä Jyvälän Setlementillä on juuret Viipurissa, Länsi-Toukolan setlementissä. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän Viipuriseuran kanssa Tarinoita Viipurista luentosarja,jossa perehdyttiin eri näkökulmista Viipuriin suomalaisena ja karjalaisena kaupunkina. Viipuriseuran jäsenet toimivat sekä luennoitsijoina ja johdattelijoina osassa luentosarjan illoista ja lisäksi antoivat vinkkejä aihepiiriä monipuolisesti tuntevista puhujista.

14 Tililuokka Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Tavoite Jyvälä on merkittävä työllistäjä Indikaattori Henkilötyövuodet yhteensä 40. Palkansaajat keskimäärin 43,2. Indikaattori Palkkatuetussa työsuhteessa on 20 henkilöä. Palkkatuetussa työsuhteessa oli 37 henkilöä. Indikaattori Työsuhteessa on 115 henkilöä. Työsuhteessa oli 116 henkilöä. Indikaattori Jyvälän Setlementti ry:ssä on maksettu palkkoja , josta summasta ennakonpidätysten osuus on Maksetut bruttopalkat ,85, josta summasta ennakonpidätysten osuus ,75.

15 Tavoite Työttömyyttä ennalta ehkäisevää toimintaa on toteutettu Jyvälässä Indikaattori On laadittu uusi työllistämisprojektisuunnitelma jatkumoksi TTT projektille vastaamaan kolmannelle sektorille asetettuihin työvoimapoliittisiin haasteisiin. OSAAN, siksi TYÖLLISTYN -hankkeen hankesuunnitelma Tavoite Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja Indikaattori Jyvälän Lastentarha tarjoaa päivähoito- ja esiopetuspalveluja kokoaikaiseksi muutettuna 30 paikkaa (3-6 -vuotiaille). Jyvälän Lastentarha tarjoaa päivähoito- ja esiopetuspalveluja kokoaikaiseksi muutettuna n. 27,8 paikkaa (3-6 -vuotiaille). Indikaattori Jyvälän Jälkkäri tarjoaa iltapäivätoimintaa toimipisteissään kaikille halukkaille luokkalaisille sekä erityisopetukseen siirretyille vuosiluokan oppilaille. Kaikki halukkaat luokkalaiset sekä erityisopetukseen siirretyt vuosiluokan oppilaat ovat päässeet iltapäivätoimintaan.

16 Tavoite Jyvälän kansalaisopisto monipuolistaa kaupungin opintotarjontaa Indikaattori Yhteensä 3200 toteutettua opintotuntia. Kansalaisopistossa on toteutettu 4017 opintotuntia. Indikaattori Kansalaisopisto tarjoaa kursseja vähintään yhdeksällä aihealueella. Opiskelijaryhmien koko max. 12 henkilöä (liikuntakursseilla max. 20 henkilöä). Kuvaus kurssitoiminnasta ja kurssien ryhmäkoosta Vuonna 2010 kansalaisopiston kurssien aihealueet olivat: - elämäntaito - keho ja mieli - kielet - kädentaidot - lasten kurssit - liikunta - musiikki - senioriryhmät - tietoa ja taitoa Ryhmäopetuksena toteutettavien kurssien suunniteltu ryhmäkoko oli pääsääntöisesti 8-10, 8-12 tai 9-13 opiskelijaa, isoissa liikuntasalitiloissa opiskelijaa. Keskimäärin opetusryhmissä oli 9,5 opiskelijaa, joista muissa kuin liikuntaryhmissä 9,1 ja liikuntaryhmissä 12,2 opiskelijaa.

17 Tavoite Jyvälä on kansallisen tai EU- rahoituksen tukemana kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista Indikaattori Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla. NÄKY-hanke (Ray) TOT (ESR) Fiilis (Ray) Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla. NÄKY-hanke (Ray) TOT (ESR) Fiilis (Ray) OT (ESR) Indikaattori Kaksi kuvausta siitä, miten ulkopuolinen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia tai seutua. TOT -kuvaus TOT-hankkeen avulla kehitettiin alueellista ja paikallista koulutustarjontaa luomalla seudullinen työvalmentajien ohjauskoulutusmalli. TOT-hankkeen myötävaikutuksella vahvistettiin ja kehitettiin työvalmentajien ammattitaitoa (valmennus-, kuntoutus- ja ohjaustaitoja) sekä heidän oman ammatillisen urapolkunsa suunnittelua. TOThanke ennaltaehkäisi välillisesti syrjäytymistä: työvalmentajat ohjasivat työvalmentautujia koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille. Lisäksi hankkeen avulla vahvistettiin kolmannen sektorin eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä luotiin yhteistyötä tukevia ammatillisia ja työllisyyttä edistäviä verkostoja. Ote Fiilis-loppuraportista Fiilis-hankkeen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia ja seutua mahdollistamalla jyväskyläläisille ja ympäristökunnista tuleville työttömille ja mielenterveyskuntoutujille matalan kynnyksen paikan, jossa heidän kuntoutumisensa voi jatkua. Fiiliksen kaltaisella ryhmätoiminnalla on myös välittömiä ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia. Kuntoutunut ryhmäläinen käyttää vähemmän terveyspalveluja ja hänen lääkekulunsa pienenevät. Työ- ja toimintakyvyn paraneminen säästää sosiaalimenoja ja myös läheisten (esim. lasten) sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö vähenee. Jos kyseessä on nuori, joka kykenee eläkkeelle siirtymisen sijasta hakeutumaan koulutukseen, tuo hän huomattavia säästöjä yhteiskunnalle. Välilliset vaikutukset heijastuvat kuntoutujan lähipiiriin. Esimerkiksi kuntoutunut vanhempi parantaa paitsi omaa asemaansa myös lastensa asemaa ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi uusien tulevaisuuden mahdollisuuksien löytyminen helpottaa parisuhteessa elävän ja hänen kumppaninsa vastuunottoa perheen arjesta.

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

LAHJAKAS OPPILAS HAASTAA KERHONOHJAAJAN

LAHJAKAS OPPILAS HAASTAA KERHONOHJAAJAN LAHJAKAS OPPILAS HAASTAA KERHONOHJAAJAN Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 26.9.2011 Apulaisrehtori Arja Makkonen, Kitee KITEE sijaitsee Itä Suomessa, Keski Karjalassa kaupungin

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Päätavoite 4. KOSKELAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL YLEISESTÄ TAUSTATILANTEESTA Meneillään suomalaisen talouden ja yhteiskunnan murros

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TERVETULOA HAAGAN PERUSKOULUUN

TERVETULOA HAAGAN PERUSKOULUUN TERVETULOA HAAGAN PERUSKOULUUN HAAGAN PERUSKOULU Haagan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelee noin 700 oppilasta. Yhtenäinen perusopetus merkitsee opetuksellista ja kasvatuksellista jatkuvuutta

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa

Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Kemin Lämärit ja yhteistyö maahanmuuttaja toimijoiden kassa Aikaisempia kokemuksia - Luistelukoulu - Maahanmuuttajat ottelutapahtumassa - Koulutusta seuratyöhön - Aikuisille suunnattu luistelukoulu Toiminnan

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ

Äänekosken kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma LUOKKA TAITEENALA TAVOITE MITÄ OPPIAINEET TYÖTAPA PAIKKA YHTEISTYÖSSÄ LUOKKA TTEENALA TAVOITE MITÄ OPPINEET TYÖTAPA PKKA YHTEISTYÖSSÄ Eskarit Musiikki Elämyksellinen Musiikista KU, MU, Museon Äänekosken Musiikkiopisto taidekokemus kuvaksi työpaja Taidemuseo Taidemuseo 1.lk

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Uudet opetusmetodit opetuksessa

Uudet opetusmetodit opetuksessa SUJUVA-yhteistyö seminaari Oulun yliopisto 24.8.2016 Uudet opetusmetodit opetuksessa Oulun yliopisto Englantilainen filologia Maarit Siromaa Uusien opetussuunnitelmien tavoitteet laajasti ministeriön ja

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Leinolan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lielahden koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

TOINEN KELPO-AALTO. Hokusain aalto

TOINEN KELPO-AALTO. Hokusain aalto TOINEN KELPO-AALTO Aalto syntyy, kun tuuli tarttuu vesimolekyyleihin ja ne lähtevät pyörivään liikkeeseen. Rikkoutuneeseen vedenpintaan syntyy lisää kitkaa, jolloin tuuli tarttuu siihen paremmin- - (Wikipedia,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1 ALOITE Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Vapaa sivistystyö tänään Vapaa sivistystyö on ylivoimaisesti laajin aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutus tavoittaa vuosittain noin miljoona opiskelijaa.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista:

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Opiskelijakyselyn tulosten yhteenveto Kehitysehdotuksien puintia Vapaamuotoista keskustelua (kysymyksiä, vastauksia, neuvoja, murheita) Kiva, että olet tullut

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä

SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä SIVISTYSTYÖSTÄ TUTKITTUA Vapaa sivistystyö korkeakoulujen opinnäytetöissä 2010-2015 Vapaan sivistystyön päivät 27.-28.8.2015 Joensuu Heidi Luukkainen ja Leena Saloheimo Opinnäytteiden hakutapa: hakusanoilla

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 VASTAUKSIA KYSELYYN YHTEENSÄ VASTAUSPROSENTTI N.,% VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN KYSYMYSTEN ARVIOINTIASTEIKKO OPPILAITA 6,% VANHEMPIA 9,% HENKILÖKUNTAA 9,% NAINEN/TYTTÖ 6,% MIES/POIKA,9% TÄYSIN ERI MIELTÄ MELKO

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2016-2017 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot