Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 KANSALAISOPISTO

2 KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO Monipuolinen opetusohjelma Uudistuva opetusohjelma Opisto huomioi kuntalaisten oppimistarpeet Alueellinen tasavertaisuus opetustarjonnassa Muuttuvan yhteiskunnan ja elämäntilanteiden aiheuttamien oppimistarpeiden huomioiminen: tarjontaa erityisryhmille Tavoitteellista tanssitaiteen opetusta Tavoitteellista kuvataiteen perusopetusta JYVÄLÄ ON EDISTÄNYT ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO Jyvälän kansalaisopistolla on monipuolista toimintaa Kansalaisopiston toimintaan osallistuu elämänkulun eri vaiheissa olevia, vauvaikäisistä senioreihin Tietoja ja taitoja on vahvistettu kurssitoiminnan avulla Hyvinvointia on edistetty kurssien, luentojen ja muun toiminnan avulla Opiskelijat ovat tyytyväisiä kansalaisopiston kursseihin Kansalaisopisto vastaa ajankohtaisiin haasteisiin JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Jyvälä on merkittävä työllistäjä Työttömyyttä ennalta ehkäisevää toimintaa on toteutettu Jyvälässä Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja Jyvälän kansalaisopisto monipuolistaa kaupungin opintotarjontaa Jyvälä on kansallisen tai EU- rahoituksen tukemana kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista

3 Tililuokka Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTO Tavoite Monipuolinen opetusohjelma osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Opetusohjelmassa löytyy tarjontaa kaikista seuraavista opetusaineista: Kielet, kädentaidot, kuvataide, musiikki, tietotekniikka, yhteiskunnalliset aineet, liikunta ja tanssi. Kaikissa mainituissa aineissa löytyy tarjontaa. Tavoite Uudistuva opetusohjelma osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Vuosittain opetusohjelmassa on tarjolla vähintään 10 uutta kurssia edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia kursseja oli tarjolla 22.

4 Tavoite Opisto huomioi kuntalaisten oppimistarpeet osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Viisi esimerkkikuvausta siitä, kuinka kuntalaisten toivoma kurssi on toteutettu toive muuttunut kurssiksi. Italian jatkokurssi Kuusi vuotta kansalaisopistossa italiaa opiskelleet opiskelijat olivat huolissaan, että ryhmään ei saa-taisi enää riittävästi opiskelijoita alkavana lukuvuonna(viisi vaadittiin että kurssi olisi voinut jatkaa), sillä osaamisen taso oli ryhmässä jo niin korkea, ettei pieneltä paikkakunnalta löytyisi helposti niin hyviä italian kielen taitajia, kun pari ryhmän jäsentä oli muuttanut muualle. Opiston taholta pidettiin kuitenkin tärkeänä, että opiskelijat saisivat mahdollisuuden jatkaa omaehtoista opiskelua, koska olivat niin motivoituneita jatkamaan. Taloudellisesti olisi ollut kuitenkin väärä signaali, jos olisi hyväksytty alamittaiset ryhmäkoot. Opiskelijoiden, kielten suunnitteluopettajan sekä rehtorin kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena päädyttiin seuraavaan malliin: Pitkälle edenneiden kieltenopetusryhmien on mahdollisuus jatkaa myös ns. pienryhminä, mutta kurssimaksut näissä ryhmissä kaksinkertaistetaan. Näin kompensoidaan muuten puuttumaan jäävät tulot, ja varmistetaan kuitenkin, että motivoituneet opiskelijat voivat jatkaa opiskeluaan. Pienryhmän minimikooksi määriteltiin 3. Muskarit Äänekosken kansalaisopistossa on ollut vauva- ja tenavamuskaria jo vuosien ajan. Alustavasti, ennen lukuvuoden päättymistä, sovittiin paikallisen musiikkiopiston kanssa, että he ottaisivat kokonaan vastuulleen muskariopetuksen järjestämisen. Tästä kuultuaan, muskarioppilaiden vanhemmat keräsivät adressin keskuudestaan, jossa toivoivat, että kansalaisopisto järjestäisi jatkos-sakin muskariopetusta. Vanhemmat olivat erityisen huolissaan hintojen noususta, jos musiikkiopisto ottaisi järjestämisen vastuulleen. Adressista huolimatta, kansalaisopisto päätti, että muskariryhmiä ei järjestetä, jos musiikkiopisto haluaa tahollaan niitä järjestää. Mutta musiikkiopisto ilmoittikin yllättäen, että sillä ei ole mahdollisuutta muskariryhmiä tulevana lukuvuonna järjestää. Kansalaisopisto päätti siten jatkaa vauva- ja tenavamuskarien järjestämistä, koska adressikin osoitti, että tar-vetta kyseisille ryhmille on, ja jonkun tahon tuli vastuu opetuksen järjestämisestä ottaa. Tietotekniikan jatkokurssi mielenterveyskuntoutujille Kosken Klubitalolla käyvien mielenterveyskuntoutujien kanssa on tehty tietotekniikkaopetuksen järjestämisessä yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Syksyllä he olivat keskuudessaan keskustelleet atk- opetustarpeista ja esittivät, että erityisesti tarvittaisiin tietotekniikan alkeisiin opetusta. Kansalaisopisto järjesti kurssin heille, kurssin aikataulun atk-opettaja sopi kuntoutujien kanssa siten, että ne sopivat muiden menojen kanssa. Kurssimaksuja ei peritty, vaan kurssilaisten opintomaksut katettiin opintoseteliavustuksesta, jonka kansalaisopisto oli haettuaan saanut Opetusministeriöltä. Senioritanssikurssi Hietamalla (kyläkunta Äänekoskella) toimivalta eläkeläisryhmältä tuli toive senioritanssikurssista. Kurssi järjestettiin kaikille kiinnostuneille avoimena, opetuspaikkana oli Hietamalla oleva tanssisali. Purjehduskurssi Ala-Keiteleen Pursiseura otti opistoon yhteyttä, ja ehdotti yhteistyötä purjehduskurssin järjestämisestä. Heiltä oli toivottu purjehduksen alkeita, mutta he halusivat kurssin järjestelyyn yhteistyökumppaniksi kansalaisopiston. Purjehduskurssi järjestettiin kevätlukukaudella 2010.

5 Tavoite Alueellinen tasavertaisuus opetustarjonnassa osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Opetustarjontaa tasapuolisesti tarjolla eri taajamissa suhteessa kokonaisopetustuntimäärään ja asukaslukuun. Tarkastelutaajamina Konginkangas, Sumiainen, Suolahti ja Äänekoski. Äänekosken asukasmäärä yhteensä: (vuoden 2010 tilasto) Kansalaisopiston tunnit vuonna 2010 yhteensä: Taajamien asukasmäärät suhteessa Äänekosken kokonaisasukasmäärään: Äänekosken taajama : = 61 % Suolahden taajama 5139 : = 25 % Sumiaisten taajama 1266 : = 6 % Konginkankaan taajama 1484 : = 7 % Muut = 1% Taajamien opetustuntimäärät suhteessa opetustuntien kokonaismäärään: Äänekoski 8181 : = 60 % Suolahti 2297 : =17 % Sumiainen 1253 : = 9 % Konginkangas 654 : = 5 % Muut = 9 % Sumiaisissa ja Äänekoskella tarjontaa tasapuolisesti. Konginkankaalla ja Suolahdessa liian vähän. Tavoite Muuttuvan yhteiskunnan ja elämäntilanteiden aiheuttamien oppimistarpeiden huomioiminen: tarjontaa erityisryhmille Indikaattori Maahanmuuttajia opiskelijoina 20 (tilastojen mukaan maahanmuuttajia Äänekoskella n. 230) vuonna Maahanmuuttajia opiskelijoina 38. (nettoluku) Indikaattori Mielenterveyskuntoutujille on kaksi heille suunnattua kurssia. Kurssin nimi ja osanottajamäärä. Teatteriryhmä ja Tietotekniikan alkeet. Indikaattori Työttömiä opiskelijoina 50 henkilöä. Työttömiä opiskelijoina 58. Indikaattori Kehitysvammaisille omia virikeryhmiä saman verran (4) kuin vuonna Ryhmiä 4.

6 Tavoite Tavoitteellista tanssitaiteen opetusta osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Oppilaita jokaisessa eri tasoryhmässä riittävästi, että opetusta eri tasoryhmissä voidaan toteuttaa(valmentavat, perusopinnot ja syventävät opinnot). Tilaston mukaan oppilaita on ollut kaikissa tasoryhmissä siinä määrin, että kaikissa tasoryhmissä on voitu opetusta toteuttaa. Tavoite Tavoitteellista kuvataiteen perusopetusta osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Oppilaita jokaisessa eri tasoryhmässä riittävästi, että opetusta eri tasoryhmissä voidaan toteuttaa(valmentavat, perusopinnot ja syventävät opinnot). Oppilaita kaikissa tasoryhmissä riittävästi opetuksen toteutukseen kevätlukukaudella Syyslukukaudella 2010 ei oppilaita riittävästi syventävien tasoryhmän toteuttamiseen.

7 Tililuokka Tililuokka muodostuu 6 tavoitteesta JYVÄLÄ ON EDISTÄNYT ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO Tavoite Jyvälän kansalaisopistolla on monipuolista toimintaa Indikaattorit Liikuntaa 550 tuntia Musiikkia 1300 tuntia Liikuntaa 553 tuntia. Musiikkia 1597 tuntia Kehon ja mielen alueen kurssit 300 tuntia Kädentaidot 100 tuntia Elämäntaito 60 tuntia Kehon ja mielen alueen kurssit 364 tuntia. Kädentaidot 113 tuntia. Elämäntaito 61 tuntia.

8 Indikaattori Kuvaus toiminnan monipuolisuudesta Kurssitarjontaa eri-ikäisille pienissä opetusryhmissä (max 13 oppilasta, joissakin isojen salien liikuntaryhmissä max 25) yhdeksällä eri aihealueella: Elämäntaitokursseilla tutustutaan eri tapoihin löytää tasapainoa ja iloa elämään. Ikivanha fengshui-menetelmä tarjoaa yhden näkemyksen, mielenrauhan ja sisäisen voiman löytäminen erilaisten tekniikoiden avulla toisen. Voit myös tutustua vaikkapa tunnetyöskentelyyn tai oppia tekemään unelmakartan. Kehon ja mielen kursseilla joogataan ja opetellaan rentoutumista. Tutuiksi tulevat myös kontakti-improvisaatio, pää- tai niska-hartiahieronta tai vyöhyketerapia kotikäyttöön. Tavoitteena kaikilla näillä kursseilla on rento keho ja mieli. Kieliä opitaan pienissä 8-13 hengen ryhmissä, joissa jokainen pääsee ääneen. Kielten oppimisessa panostetaan erityisesti käytännön kielitaidon oppimiseen, jota kielen rakenteet ja kielioppi tukevat. Kielivalikoimaan kuuluvat englanti, ranska, espanja ja italia. Kädentaitoja opetellaan sekä yhteen aiheeseen keskittyvillä lyhytkursseilla että kahdeksan kokoontumisen mittaisessa aikuisten kuvispajassa. Lyhytkurssien valikoimaan kuuluu mm. ikonimaalausta, valokuvan siirtoa, kierrätysmateriaalien hyödyntämistä, neuletekniikoita, huovutusta ja koristeita luonnonmateriaaleista vuotiaiden lasten kurssitarjonnasta löytyy muskareita, muksujumppaa, englannin kielikerhoja sekä kuvispajoja. Lisäksi tarjolla on kädentaitoaiheisia puuhapajoja 3-9-vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Liikuntakursseilla keskitytään erityisesti keskivartalon syvien lihasten hallintaan ja vahvistamiseen syväjumpassa ja venyttelyssä. Tarjonnasta löytyy myös kuntoliikunta ja keppijumppa sekä kehon kokonaisvaltainen venyttely. Musiikinopetusta järjestetään sekä yksityis- että ryhmäopetuksena. Valittavina instrumentteina ovat laulu, kitara, piano, huilu ja djembé-rumpu. Tarjonnasta löytyy myös opetusta itseään laulutaidottomana pitäville eli Laulamattomien lauluryhmä. Monipuoliseen senioritoimintaan kuuluu musiikkia, kädentaitoja, keskusteluryhmiä, kirjoittamista, englannin opiskelua sekä liikuntaa. Lisäksi tarjonnassa on kausittain vähintään yksi retki lähikohteeseen sekä kerran viikossa avoinna oleva tietsikkakahvila, jossa seniori-ikäiset toimivat vertaisohjaajina. Seniori-ikäiset osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun idearyhmässä ja toimivat myös vertaisohjaajina muutamassa opintoryhmässä. Tietoa ja taitoa osion kursseilla vahvistetaan eriaiheista arjessa tarvittavaa tietämystä ja osaamista itseilmaisusta retkeilyyn tai flunssalääkinnästä nojatuolimatkoihin. Kausittain tarjolla on myös useamman lyhytkurssin teemakokonaisuuksia, kuten mm. Tarinoita Viipurista tai Puutarhan kevättyöt.

9 Tavoite Kansalaisopiston toimintaan osallistuu elämänkulun eri vaiheissa olevia, vauvaikäisistä senioreihin Indikaattorit Opiskelijoina on lapsia (0-12-v.) 350 henkilöä Opiskelijoina on vuotiaita 1700 henkilöä Opiskelijoina on senioreja (yli 60-v.) 150 henkilöä Opiskelijoina on työttömiä 70 henkilöä Opiskelijoina on lapsia (0-12-v.) 425 henkilöä. Opiskelijoina on vuotiaita 1652 henkilöä. Opiskelijoina on senioreja (yli 60-v.) 300 henkilöä. Opiskelijoina on työttömiä 108 henkilöä.

10 Tavoite Tietoja ja taitoja on vahvistettu kurssitoiminnan avulla Indikaattori Kaksi valittua esimerkkiä toiminnoista, joilla on edistetty tietoja ja taitoja. Esimerkki 1. Uusi alkuko? Uusi alkuko? kurssille etsitään keinoja päästää irti mielessä pyörivistä menneistä, ikävistä asioista, jotta voisi suunnata eteenpäin. Puhutaan ajatuksen voimasta ja käytetään apuna mielikuvaharjoituksia. Vuoden 2010 kahdelle kurssille osallistui yhteensä 20 opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan kurssi vahvisti osallistujien tietoja ja taitoja: Sain uusia ajatusmalleja, keinoja käsitellä asioita Sain paljon ajatuksia ja työstettävää kotiin Esimerkki 2. Vauvamuskarit Vauvamuskareissa herätellään lasten kiinnostusta musiikkiin laulaen, loruillen ja leikkien. Vanhemmille muskari tarjoaa musiikillisia ja liikunnallisia virikkeitä, joista on iloa kotioloissakin. Omat ryhmät 3-6 kk vauvoille ja 6-12 kk vauvoille. Vuoden 2010 neljään muskariin osallistui yhteensä 37 vauvaa vanhempineen. Kurssipalautteiden mukaan kurssi lisäsi osallistujien tietoja ja taitoja: opin monta uutta laulua, oli hyvä ja hyödyllinen kurssi aika tuttuja osa lauluista, mutta nyt tietää, kuinka hyödyntää vauvan kanssa Indikaattori Opiskelijat ovat samaa mieltä väittämän Kurssi lisäsi tietojani ja taitojani kanssa. Vastaajista 80 % on samaa mieltä tai osittain samaa mieltä. Korkeintaan 10 % on osittain eri mieltä tai eri mieltä. Kurssipalautteet Asteikolla: 5= samaa mieltä 4= osittain samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2= osittain eri mieltä 1=eri mieltä 88 % opiskelijoista on samaa mieltä tai osittain samaa mieltä siitä, että kurssi on lisännyt heidän tietojaan ja taitojaan. 1 % vastaajista on asiasta osittain eri mieltä tai eri mieltä. (n=407/580)

11 Tavoite Hyvinvointia on edistetty kurssien, luentojen ja muun toiminnan avulla Indikaattori Kaksi valittua esimerkkiä toiminnoista, jotka ovat edistäneet hyvinvointia. Esimerkki 1. Lupa jännittää Lupa jännittää kurssilla etsitään sosiaalisiin tilanteisiin lisää rentoutta ja mukavuutta. Tutustutaan paremmin omaan kehoon erilaisten harjoitusten ja draaman avulla. Vuonna 2010 järjestettiin kaksi lupa jännittää kurssia, joille osallistui kummallekin kuusi opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan osallistujien hyvinvointi parani: Jäi kokonaisuudessaan hyvä mieli, askarruttavia asioita sai puhua auki. Arvokas kokemus. Hyvä kurssi, uskalsin jännittää. Löysin elämään uutta sisältöä. Kurssilla sai lisää itsevarmuutta ja onnistumisia. Esimerkki 2. Kontakti-improvisaation peruskurssi Kontakti-improvisaation peruskurssilla tutkitaan kehon luonnollisia liikeratoja leikinomaisesti painon, painovoiman ja tasapainon kautta. Tietoisen hengityksen ja läsnäolevan kosketuksen avulla pyritään aistien valppauteen ja liikkumiseen tässä hetkessä. Syksyn 2010 kurssille osallistui viisi opiskelijaa. Kurssipalautteiden mukaan kontakti-improvisaation alkeet edistivät osallistujien hyvinvointia: Kurssi lisäsi kehotietoisuutta ja rentoutti mieltä Mukava tunnelma, yllättäviä ja arvokkaita löytöjä omasta kehosta ja liikkumisesta yhteydessä muihin. Indikaattori Opiskelijat ovat samaa mieltä väittämän Kurssi lisäsi hyvinvointiani kanssa. Vastaajista 80 % on samaa mieltä tai osittain samaa mieltä. Korkeintaan 10 % on osittain eri mieltä tai eri mieltä. Kurssipalautteet Asteikolla: 5= samaa mieltä 4= osittain samaa mieltä 3= ei samaa eikä eri mieltä 2= osittain eri mieltä 1=eri mieltä 93 % opiskelijoista on samaa mieltä tai osittain samaa mieltä siitä, että kurssi on lisännyt heidän hyvinvointiaan. 1 % vastaajista on asiasta osittain eri mieltä tai eri mieltä. (n=407/580)

12 Tavoite Opiskelijat ovat tyytyväisiä kansalaisopiston kursseihin Indikaattori Opiskelijoiden ijoiden kurssille antamien n kokonaisarvosanojen keskiarvo on 4. Kurssipalautteet 5= paras 1= heikoin Opiskelijat ovat tyytyväisiä opiston kursseihin, kokonaisarvosanojen keskiarvo on 4,5. (n=407/580)

13 Tavoite Kansalaisopisto vastaa ajankohtaisiin haasteisiin Indikaattori Tarjotuista kursseista vähintään 10 % on uusia. Opiston tarjoamista kursseista 25 % on uusia % Indikaattori Perustoiminnan ohella toteutetaan kokeilevaa tai kehittävää toimintaa. Kaksi esimerkkiä kokeilevasta tai kehittävästä toiminnasta Vuonna 2010 kehittämistoiminnan painopisteenä oli yhteistyö muiden yhdistysten kanssa. Yhteistyötä tehtiin mm. Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistyksen Tieka-toiminnan, Jyväskylän Ruskat ry:n, Keski- Suomen yhteisöjen tuki ry:n ja Jyväskylän Viipuriseuran kanssa. Esimerkki 1. Senioreiden tietsikkakahvila ja Tiekatoiminta Jyvälässä vuodesta 2007 toimineessa tietsikkakahvilassa ohjaajina toimivat seniori-ikäiset vertaisohjaajat ja Jyvälän atk-ohjaajat. Vertaisohjaajille kansalaisopisto tarjoaa sekä tietokone- että tarvittaessa myös ohjaustaitojen koulutusta. Vertaisohjaajuudelle perustuvaa atk-ohjausta on Jyväskylässä käynnistellyt myös Tieka-toiminta. Vuoden 2010 aikana Jyvälän kansalaisopisto ja Tieka ovatkin tehneet yhteistyötä sekä toiminnan suunnittelussa että erityisesti ohjaajien kouluttamisessa. Vertaisohjaajille on järjestetty yhteistyössä koulutusta mm. ohjaustaidoissa, windows 7 käyttöjärjestelmästä sekä uuden tietokoneen hankkimisesta. Vertaisohjaajista muutama toimii myös aktiivisesti kummassakin ohjauspaikassa. Esimerkki vuotta täyttänyt Jyvälä ja Jyväskylän Viipuriseura 70 vuotta täyttäneellä Jyvälän Setlementillä on juuret Viipurissa, Länsi-Toukolan setlementissä. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän Viipuriseuran kanssa Tarinoita Viipurista luentosarja,jossa perehdyttiin eri näkökulmista Viipuriin suomalaisena ja karjalaisena kaupunkina. Viipuriseuran jäsenet toimivat sekä luennoitsijoina ja johdattelijoina osassa luentosarjan illoista ja lisäksi antoivat vinkkejä aihepiiriä monipuolisesti tuntevista puhujista.

14 Tililuokka Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Tavoite Jyvälä on merkittävä työllistäjä Indikaattori Henkilötyövuodet yhteensä 40. Palkansaajat keskimäärin 43,2. Indikaattori Palkkatuetussa työsuhteessa on 20 henkilöä. Palkkatuetussa työsuhteessa oli 37 henkilöä. Indikaattori Työsuhteessa on 115 henkilöä. Työsuhteessa oli 116 henkilöä. Indikaattori Jyvälän Setlementti ry:ssä on maksettu palkkoja , josta summasta ennakonpidätysten osuus on Maksetut bruttopalkat ,85, josta summasta ennakonpidätysten osuus ,75.

15 Tavoite Työttömyyttä ennalta ehkäisevää toimintaa on toteutettu Jyvälässä Indikaattori On laadittu uusi työllistämisprojektisuunnitelma jatkumoksi TTT projektille vastaamaan kolmannelle sektorille asetettuihin työvoimapoliittisiin haasteisiin. OSAAN, siksi TYÖLLISTYN -hankkeen hankesuunnitelma Tavoite Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja Indikaattori Jyvälän Lastentarha tarjoaa päivähoito- ja esiopetuspalveluja kokoaikaiseksi muutettuna 30 paikkaa (3-6 -vuotiaille). Jyvälän Lastentarha tarjoaa päivähoito- ja esiopetuspalveluja kokoaikaiseksi muutettuna n. 27,8 paikkaa (3-6 -vuotiaille). Indikaattori Jyvälän Jälkkäri tarjoaa iltapäivätoimintaa toimipisteissään kaikille halukkaille luokkalaisille sekä erityisopetukseen siirretyille vuosiluokan oppilaille. Kaikki halukkaat luokkalaiset sekä erityisopetukseen siirretyt vuosiluokan oppilaat ovat päässeet iltapäivätoimintaan.

16 Tavoite Jyvälän kansalaisopisto monipuolistaa kaupungin opintotarjontaa Indikaattori Yhteensä 3200 toteutettua opintotuntia. Kansalaisopistossa on toteutettu 4017 opintotuntia. Indikaattori Kansalaisopisto tarjoaa kursseja vähintään yhdeksällä aihealueella. Opiskelijaryhmien koko max. 12 henkilöä (liikuntakursseilla max. 20 henkilöä). Kuvaus kurssitoiminnasta ja kurssien ryhmäkoosta Vuonna 2010 kansalaisopiston kurssien aihealueet olivat: - elämäntaito - keho ja mieli - kielet - kädentaidot - lasten kurssit - liikunta - musiikki - senioriryhmät - tietoa ja taitoa Ryhmäopetuksena toteutettavien kurssien suunniteltu ryhmäkoko oli pääsääntöisesti 8-10, 8-12 tai 9-13 opiskelijaa, isoissa liikuntasalitiloissa opiskelijaa. Keskimäärin opetusryhmissä oli 9,5 opiskelijaa, joista muissa kuin liikuntaryhmissä 9,1 ja liikuntaryhmissä 12,2 opiskelijaa.

17 Tavoite Jyvälä on kansallisen tai EU- rahoituksen tukemana kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista Indikaattori Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla. NÄKY-hanke (Ray) TOT (ESR) Fiilis (Ray) Jyvälän kehittämistoimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla. NÄKY-hanke (Ray) TOT (ESR) Fiilis (Ray) OT (ESR) Indikaattori Kaksi kuvausta siitä, miten ulkopuolinen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia tai seutua. TOT -kuvaus TOT-hankkeen avulla kehitettiin alueellista ja paikallista koulutustarjontaa luomalla seudullinen työvalmentajien ohjauskoulutusmalli. TOT-hankkeen myötävaikutuksella vahvistettiin ja kehitettiin työvalmentajien ammattitaitoa (valmennus-, kuntoutus- ja ohjaustaitoja) sekä heidän oman ammatillisen urapolkunsa suunnittelua. TOThanke ennaltaehkäisi välillisesti syrjäytymistä: työvalmentajat ohjasivat työvalmentautujia koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille. Lisäksi hankkeen avulla vahvistettiin kolmannen sektorin eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä luotiin yhteistyötä tukevia ammatillisia ja työllisyyttä edistäviä verkostoja. Ote Fiilis-loppuraportista Fiilis-hankkeen rahoitus on hyödyttänyt Jyväskylän kaupunkia ja seutua mahdollistamalla jyväskyläläisille ja ympäristökunnista tuleville työttömille ja mielenterveyskuntoutujille matalan kynnyksen paikan, jossa heidän kuntoutumisensa voi jatkua. Fiiliksen kaltaisella ryhmätoiminnalla on myös välittömiä ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia. Kuntoutunut ryhmäläinen käyttää vähemmän terveyspalveluja ja hänen lääkekulunsa pienenevät. Työ- ja toimintakyvyn paraneminen säästää sosiaalimenoja ja myös läheisten (esim. lasten) sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö vähenee. Jos kyseessä on nuori, joka kykenee eläkkeelle siirtymisen sijasta hakeutumaan koulutukseen, tuo hän huomattavia säästöjä yhteiskunnalle. Välilliset vaikutukset heijastuvat kuntoutujan lähipiiriin. Esimerkiksi kuntoutunut vanhempi parantaa paitsi omaa asemaansa myös lastensa asemaa ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi uusien tulevaisuuden mahdollisuuksien löytyminen helpottaa parisuhteessa elävän ja hänen kumppaninsa vastuunottoa perheen arjesta.

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO Toimintakertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO ON LAATUPALKITTU VERKOSTOTOIMIJA Vuosi 2011 oli suoranainen nosteen vuosi Seutuopistossa. Saimme nauttia koko

Lisätiedot

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOTOUTUMISKOULUTUS NUORISOTAKUUKOULUTUS OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS Erilaiset elämäntilanteet asettavat erilaisia koulutustarpeita.

Lisätiedot

Vapaa-aikaltk 1.3.2011, liite 1 SIILINJÄRVEN-MAANINGAN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Vapaa-aikaltk 1.3.2011, liite 1 SIILINJÄRVEN-MAANINGAN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Vapaa-aikaltk 1.3.2011, liite 1 SIILINJÄRVEN-MAANINGAN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 21.2.2011 1 Sisältö 1. PERUSTIEDOT 1.1. Kansalaisopiston toiminta-ajatus 1.2. Kansalaisopiston arvot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimintakertomus 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTOSTA HYVINVOINTIA JA OSAAMISTA Pieksämäkeläiset ovat ottaneet opiston omakseen entistä vahvemmin.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO Toimintakertomus 2010 Toimintasuunnitelma 2011 Laatupalkittu opisto 2010 VUODEN 2010 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Opinto-oppaassa esitellyn monipuolisen ja laadukkaan

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA 2. JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 2.1 Jyvälä on toimiva työorganisaatio 2.2 Sairauspoissaolojen määrä ei

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2013

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2013 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2013 Rovaniemen kansalaisopiston toimintaajatus Opisto kehittää ja toteuttaa laadukkaasti vapaatavoitteista ja ammatillista osaamista täydentäviä kursseja

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Paula Vänninmaja Valtteri Sainio Marja-Riitta Saarela Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toiminta

Työllistymistä edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Työllistymistä edistävä toiminta OT-hanke 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen 2012 Tulos:

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Nykytilan kuvaus

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Nykytilan kuvaus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Nykytilan kuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA JA TULEVAN KEHITYKSEN ENNAKOINTI... 4 Väestörakenne... 4 Nuorten työllisyystilanne

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Graafinen suunnittelu & taitto: Mediapaja 2012 A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Sisällysluettelo Mikä? Miksi?...

Lisätiedot

Keinot käyttöön arjen areenoilla

Keinot käyttöön arjen areenoilla Hannele Lehtonen Keinot käyttöön arjen areenoilla Suomen Mielenterveysseura Kuvaus verkostohankkeen toteutuksesta Käsikirja vertaisryhmän ohjaajalle ja kehittämistoiminnasta vastaavalle Julkaisijat: Suomen

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

Työssä turvapaikanhakijan kanssa

Työssä turvapaikanhakijan kanssa Työssä turvapaikanhakijan kanssa 1 Työssä turvapaikanhakijan kanssa Becoming More Visible Projektin kehittämiskumppanuuden muodostivat Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan vastaanottokeskukset, Kansalais-

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Aijjoos-kumppanuushanke

Aijjoos-kumppanuushanke Aijjoos-kumppanuushanke 2008 2012 Loppuraportti Alanen Jenni, Koponen Minna ja Nevala Marja-Liisa 0 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA NIIDEN SELVITTÄMINEN. 2 2. HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 1 SIV 4.3.2015, Liite KANSALAISOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Laki vapaasta sivistystyöstä, Kirkkonummen kuntastrategia, ylläpitämislupa ja kansalaisopiston arvot ja toiminnan arviointi

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma yhteistyön teemavuodelle 2015

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma yhteistyön teemavuodelle 2015 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma yhteistyön teemavuodelle 2015 Hyväksytty Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n hallituksen kokouksessa 29.9.2014 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma

Lisätiedot