Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus 2009

2 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus 2009 Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät - Teso ry teki palvelutuottajiin kohdistuvan kyselyn alan tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja tarpeista koskien osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä sekä palveluntuottajien käsityksistä koskien toimintaympäristön kehitystä. Selvitys antaa tietoa alan tulevan kehityksen ennakointiin sekä niiden toimenpiteiden suunnitteluun, jolla julkinen sektori vaikuttaa alan kehitysedellytyksiin. Kysely toteutettiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja TE keskusten sosiaalipalvelun toimialaverkoston kanssa. Kysymysten laadinnassa on huomioitu TEM:n hyvinvointihankkeen samoin kuin syksyn aikana laadittavan sosiaalipalvelun toimialaraportin tiedon tarpeet. TEM:n hyvinvointihanke keskittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen työ- ja elinkeinopoliittiseen kehittämiseen. Teso ry on edustettuna hankkeen neuvottelukunnassa. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Riitta Kettunen asiantuntuja, yritysten kehittäminen toimialapäälikkö, sosiaalipalvelut Etelä-Savon TE-keskus V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 2

3 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Palveluntuottajat (30.1) Yhteensä (30.1) A. Perustiedot 1. Päätoimiala (712) (EOS: 7) Mikä seuraavista on yrityksenne päätoimiala ( vain yksi rasti kiitos)? 2. Onko yrityksenne toiminut? (706) (EOS: 9) 3. Yritysmuoto (700) (EOS: 63) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 3

4 4. TE-keskusalue, missä yrityksenne sijaitsee? (696) (EOS: 32) 5. Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä? (690) (EOS: 5) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 4

5 6. Yrityksenne palvelutoiminnan liikevaihto vuonna 2008? (665) (EOS: 76) 7. Arvio yrityksenne liikevaihdosta vuoden kuluttua? (657) (EOS: 52) 8. Kuinka monta hoitopaikkaa / asiakasta Teillä on? (655) (EOS: 17) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 5

6 B. Markkina-alue 1. Mikä on palvelutoiminnan keskeisin markkina-alue? (655) (EOS: 5) 2. Oletteko harkinneet markkina-alueen laajentamista? (652) (EOS: 17) 3. Oletteko harkinneet palvelutuotannon laajentamista myös kansainvälisille markkinoille? (651) (EOS: 23) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 6

7 C. Markkinointi 1. Mitkä ovat yrityksenne tärkeimmät markkinointikanavat? (649) (EOS: 36) 2. Kuinka paljon yrityksenne panostaa markkinointiin vuodessa? (645) (EOS: 50) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 7

8 D. Miten yrityksenne myynti on jakautunut seuraavien maksajaryhmien suhteen? 1. Myynti julkisella sektorilla (626) (EOS: 68) (x=70.9) 2. myynti suoraan kotitalouksille (622) (EOS: 65) (x=24.6) 3. myynti yrityksille (621) (EOS: 62) (x=6.8) 4. myynti järjestöille (621) (EOS: 66) (x=4.7) 1. Myynti julkisella sektorilla 2. myynti suoraan kotitalouksille 3. myynti yrityksille 4. myynti järjestöille V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 8

9 E. Millaisena koette suhdannenäkymät oman toimintanne kannalta? 1. lähimmän vuoden aikana (619) (EOS: 33) (x=49.5) 2. lähimmän 3 vuoden aikana (615) (EOS: 35) (x=54.9) 1. lähimmän vuoden aikana 2. lähimmän 3 vuoden aikana V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 9

10 F. Millainen on tilanteenne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa? 1. liikevaihto (610) (EOS: 28) 2. henkilökunnan määrä (608) (EOS: 35) 3. investoinnit (608) (EOS: 27) 4. tuotekehityspanostukset (607) (EOS: 45) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 10

11 5. tuotantokustannukset (606) (EOS: 37) 6. yrityksen kannattavuus (604) (EOS: 35) 7. vakavaraisuus (605) (EOS: 27) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 11

12 G. Mikä on arvionne yrityksenne palvelutoiminnan tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan vuoden kuluttua? 1. liikevaihto (601) (EOS: 37) 2. henkilökunnan määrä (596) (EOS: 23) 3. investoinnit (593) (EOS: 33) 4. tuotekehityspanostukset (593) (EOS: 46) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 12

13 5. tuotantokustannukset (592) (EOS: 44) 6. yrityksen kannattavuus (591) (EOS: 320) 7. vakavaraisuus (588) (EOS: 37) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 13

14 H. Seuraavassa joukko väittämiä, joihin vastataan oman yrityksen toiminta-alueen (seutu, yksittäinen kunta tai kuntayhtymän alue) kokemusten perusteella 1. Kunnalla/kuntayhtymällä on selkeä palvelustrategia, jonka perusteella yrityksen toimintaa voi suunnitella pitkäjänteisesti. (570) (EOS: 44) (x=43.6, y=57.9) 2. Kunnassa/kuntayhtymässä on määritelty periaatteet siitä, kuinka suuri osuus järjestettävistä sote palveluista hankitaan yrityksiltä. (562) (EOS: 45) (x=45.9, y=57.9) 3. Alueellamme on luotu toimiva yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveystoimen, sote alan yritysten ja elinkeinopolitiikasta vastaavien kesken. (560) (EOS: 35) (x=44, y=57.2) 4. Kunta/kuntayhtymä järjestää säännöllisesti informaatiotilaisuuksia palvelujen hankintapolitiikasta. (560) (EOS: 31) (x=34.7, y=53.9) 5. Yritykseni on saanut hyvin tietoa, neuvontaa ja palveluja TE keskukselta. (557) (EOS: 36)(x=42.2, y=49.3) 6. Yritykseni on hyödyntänyt TE toimiston palveluja. (557) (EOS: 32) (x=43, y=47.4) 7. TE keskusten ja TE toimistojen yrityspalveluista on helppo löytää tietoa. (556) (EOS: 36) (x=48.1, y=48.7) 8. Käytän usein Yritys Suomi.fi portaalin palveluja. (554) (EOS: 20) (x=21.4, y=33.6) 9. Alueemme yrityspalveluja tuottavat organisaatiot ja henkilöt ovat perillä hoito- ja hoiva-alan tarpeista ja yritysten kehittämisongelmista. (551) (EOS: 25)(x=41.5, y=52) 10. On tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriössä ja sen kenttäpalveluissa (erityisesti TE keskukset ja TE toimistot) tunnetaan sote alaa ja panostetaan sen yritystoiminnan kehittämiseen. (543) (EOS: 20) (x=71, y=65.5) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 14

15 1. Kunnalla/kuntayhtymällä on selkeä palvelustrategia, jonka perusteella yrityksen toimintaa voi suunnitella pitkäjänteisesti. 2. Kunnassa/kuntayhtymässä on määritelty periaatteet siitä, kuinka suuri osuus järjestettävistä sote palveluista hankitaan yrityksiltä. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 15

16 3. Alueellamme on luotu toimiva yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveystoimen, sote alan yritysten ja elinkeinopolitiikasta vastaavien kesken. 4. Kunta/kuntayhtymä järjestää säännöllisesti informaatiotilaisuuksia palvelujen hankintapolitiikasta. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 16

17 5. Yritykseni on saanut hyvin tietoa, neuvontaa ja palveluja TE keskukselta. 6. Yritykseni on hyödyntänyt TE toimiston palveluja. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 17

18 7. TE keskusten ja TE toimistojen yrityspalveluista on helppo löytää tietoa. 8. Käytän usein Yritys Suomi.fi portaalin palveluja. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 18

19 9. Alueemme yrityspalveluja tuottavat organisaatiot ja henkilöt ovat perillä hoito- ja hoiva-alan tarpeista ja yritysten kehittämisongelmista. 10. On tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriössä ja sen kenttäpalveluissa (erityisesti TE keskukset ja TE toimistot) tunnetaan sote alaa ja panostetaan sen yritystoiminnan kehittämiseen. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 19

20 I. Tietojärjestelmät 1. Onko käytössänne sähköinen asiakastietojärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (543) (EOS: 9) (x=40.7, y=50.9) 2. Jos Teillä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä, niin mikä? (186) (EOS: 0) 3. Onko käytössänne sähköinen tietojärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (529) (EOS: 43)(x=41.7, y=44.2) 4. Jos Teillä on käytössä sähköinen tietojärjestelmä, niin mikä? (165) (EOS: 0) 5. Onko käytössänne palomuuri ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (526) (EOS: 21) (x=78, y=64.5) 6. Onko käytössänne virussuoja ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (526) (EOS: 10) (x=82.4, y=67) 7. Onko käytössänne asiakastietojen suojaus asiattomilta ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (525) (EOS: 20) (x=69.1, y=63.2) 8. Onko käytössänne varmuuskopiot paloturvallisessa paikassa ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (524) (EOS: 20) (x=63, y=63.2) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 20

21 1. Onko käytössänne sähköinen asiakastietojärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 3. Onko käytössänne sähköinen tietojärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 21

22 5. Onko käytössänne palomuuri ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 6. Onko käytössänne virussuoja ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 22

23 7. Onko käytössänne asiakastietojen suojaus asiattomilta ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 8. Onko käytössänne varmuuskopiot paloturvallisessa paikassa ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 23

24 Vapaapalautteet 2. Jos Teillä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä, niin mikä? ? - Acute ja Effica - Aide - Arkhimedes-laskutusohjelma sisältää asiakasreksiterin, joka on tämän yrityksen tarpeisiin varsin riittävä - Arvi-tietojärjestelmä - Asipal - Aurora-avux - Avux - Avux Aurora - Avux-Miratel ja Wintimella laskutustiedot hoidetaan - Doctorx - Doma Care - Doma Care - DomaCare - DomaCare - Domecare Invite - EAR - Effica - Effica - Effica - Ei - Ei - Ei ole käytössä, olemme yhdistys, ei ole tarpeellinen. - Excel-taulukko - FastROIN Hilkka-järjestelmä - Fastroi Hilkka - Fastroi Oy Hilkka asiakastietojärjestelmä - HILKKA-OHJELMA V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 24

25 asukastietojärjestelmä ohjelma, fastroi -asiakasohjelma -asiakastietojarjestelma -asiakastietojärjestelmä -asiakastietojårjestelmä -ohjema - In vivo - Invian DomaCare - Invianin Oy Domacare - Kotilo -järjestelmä sekä Talenomin asiakastietojärjestelmä. - Kunto-Master - Mediatri,Effica - Microsoft Office - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula ohjelmisto - Nappula-järjestelmä - Olemme osana kuntien ja shp ylläpitämää Effica-järjestelmää - Oma - Oma hoitorekisteri - Oma kehitetty järjestelmä jota ei ole kytketty mihinkään toiseen järjestelmään esim :kunta - Oma, meille räätälöity - Outlook ja laskutusohjelman tiedosto - PRAIM CARE - Pandora palveluohjausjärjestelmä - Passeli,Procountor - Pegaso ja Sofia - Pegasos-potilastietojärjestelmä - PrimeCare - PrimeCare - PrimeCare - Rai Soft ja yritykselle räätälöity oma hoidon seurantajärjestelmä - Ray - SOFIA - SOFIA - Sano - Seniori - Senioriohjelma (Softieto) Sonett-taloushallinto - Sofia - SofiaCRM - Sosiaali seniori - SosiaaliSeniori - SosiaaliSeniori (vaihdetaan v. 2010) - Tikru-asiakashallintajärjestelmä, kehitetty meidän omiin tarpeisiiimme - Valmistettu Tukipajan käyttöä varten (Tupa) - Vähän tietoja Excel taulukossa - abilita sano - ajas V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 25

26 - asiakasrekisteri tietokoneella - datamice - doma care - domacare - domacare - e-care - ecare - ecare - effica - effica - ei - ei - ei - ei - ei valmista ohjelmaa - fastroi Hilkka - fastroi hilkka - fastroin hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka ohjelma - hilkka-asukastietojärjestelmä - hr soft - itse kehitelty - itse tehty - itse tuotettu. - kuntien sosiaalitoimen vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteisto - mediatri - muistitikku - nappula - nappula - nappula - nappula - nappula - nappula - olemme luoneet oman - oma - oma - oma - oma - oma - oma, meille räätälöity järjestelmä - oma asiakastietojärjestelmä - oma järjestelmä - oma kehittämä - oma palveluntuottajan kanssa kehitetty - oma sovellus, Effica tulossa V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 26

27 - omaan käyttöön erikseen tehty - osittain Pegasos-järjestelmä kunnan asiakkaiden kohdalla. - prospekti - raportit - räätälöity omiin tarpeisiin - sofia asiakashallaintajärjestelmä - sofia/crm/leanware - sofiacrm - sosiaaliseniori - suojattu sähköposti - useita V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 27

28 4. Jos Teillä on käytössä sähköinen tietojärjestelmä, niin mikä? ? - Arkhimedes - Arkhimedes-laskutusohjelma - Arvi - Asiakastiedot ja seuranta muistitikuilla - Aurora-avux järjestelmä - Avux - Avux-Miratell ja Wintime - DL-Software - Doma care - Domecare invite - Edellä mainitsemani. - Effica - Effica - Ei Käytössä - Ei ole käytössä - Excel, sähköposti - Fastroi Oy Hilkka asiakastietojärjestelmä. -asiakstietojarjestelma -järjestelmä - Hr softin työvuorosuunnittelu, nettipohjaisena - IMS - IMS - IMS - IMS - IMSProcess - Työvuorovelho - In vivo tietojärjestelmä - Internet - Internet - Intranet, sisäinen verkko - Invian Oy / Domacare - Itse luotu exel-pohjinen - Kannettava tietokone - Kunto master - Kuntoutunet - Laskutus ja muu - Mac - Mediatri - Microsoft Office-paketti - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 28

29 - Nappula-järjestelmä - Nappula-ohjelmisto - Nepton, työvuorovelho, Netzizor - Nyrynet - Olemme osana kuntien ja shp ylläpitämää Effica-järjestelmää - Oma - Oma työajanseuranta- ja laskutusjärjestelmä - Palkanlaskentaohjelma Sonet ja laskujen maksuohjelma Bashware - Palv.hoitosuunn. sähköisenä - Pankkiyhteys, sähköposti, verottajan palvelut - Pc-perustainen tavallinen ohjelma - Pecasos - Pramedia - Rai - Rai Soft, Ravatar ja oma räätälöity hoidon seuranta suunnitelma. - SANO - Seniori - Sonett - Softiedon ohjelmisto - Suomen Tenava päiväkodit Oy:n oma extranet - Sähköposti yrittäjien jäsentiedotteet - Tiedot ovat vain yhdellä tietokoneella, jos sitä nyt voi sähköiseksi tietojärjestelmäksi kutsua... Varsinaiset asaikastiedot ovat Helsingin kaupungilla Efficassa, jonne meillä ei ole suoraa pääsyä. - Tietokone, tietty..., Hilmo, Ravatar - Windows XP - Windows vista - Windows xp WinnTime - abilita sano - ajas - argo.sos - dementiahoitokodeissa pegasos - ecare - effica - effica - ei - ei - ei - ei - ei käytössä - ei käytössä - ei mitään V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 29

30 käytössä käytössä - ei meidän toiminnassa ole välttämätön vielä vielä. etsimme tällä hetkellä mitä on sopiva - ei toistaiseksi käytössä, harkinnassa Fastroin Hilkka - elisa - en tiedä - fastroi Hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka-asukastietojärjestelmä - hr soft - ims - internet - itse kehitetty - itse tehty järjestelmä - mediatri - meille kehitetty - mozzilla - nappula - napula - netti - oma - oma - oma hoitorekisteri - oma järjestelmä - oma järjestelmä - oma sovellus - oma, meille räätälöity - r - raportit - räätälöity, tekeillä - serveri, maestro, navi, s-posti - sofia - sofia - sofia - sofiacrm - sosiaalitoimien yhteystiedot - terveysportti - tietokone - useita - windows xp - xx V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 30

31 J. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat 1. Onko käytösänne laskutusohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (526) (EOS: 16) (x=54.3, y=51.9) 2. Jos Teillä on käytössä laskutusohjelma, niin mikä? (243) (EOS: 0) 3. Onko käytössänne työvuorosuunnitteluohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (521) (EOS: 12) (x=45.8, y=46.6) 4. Jos Teillä on käytössä työvuorosuunnitteluohjelma, niin mikä? (225) (EOS: 0) 5. Onko käytössänne palkanmaksutietojen automatisointiohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (519) (EOS: 46)(x=36.5, y=38.9) 6. Jos Teillä on käytössä palkanmaksutietojen automatisointiohjelma, niin mikä? (514) (EOS: 116)(x=34.6, y=35.9) 7. Onko käytössänne verkkosivut ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (515) (EOS: 6)(x=69.9, y=61.2) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 31

32 1. Onko käytösänne laskutusohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 3. Onko käytössänne työvuorosuunnitteluohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 32

33 5. Onko käytössänne palkanmaksutietojen automatisointiohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 6. Jos Teillä on käytössä palkanmaksutietojen automatisointiohjelma, niin mikä? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 33

34 7. Onko käytössänne verkkosivut ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 34

35 Vapaapalautteet 2. Jos Teillä on käytössä laskutusohjelma, niin mikä? ? - ARKIMEDES - Aktiivi W - Arcihmedes - Arkhimedes - Arkhimedes - Arkhimedes - Arkhimedes - Arkhimedes Arvi-asiakaslaskutuksen osalta - Asiakashallintajärjestelmään räätälöity meidän tarpeia vastaava lsakutusjärjestelmä - Asteri - Asteri-yritysohjelmat - Atlas standard - Avux ja Tikon - Balanssi myyntireskontra - Basware - Bookmaster - DL-Software - Datamice - Dirika - Doctorx - DomaCare - Econet - Econet - Econet - Econet Pro (tilitoimistolla) - Economa - Ei erillstä ohjelmaa - Ei käytössä - Ei ole - Ei ole - Ei ole - Ei, excel-pohjat - En tiedä, laskuttaja tietää - Excel - Fenix - Fifaldi taloushallinto ohjelma - File Maker - Fivaldi - Fivaldi - Folask - Helposti lasku - Helposti lasku - Helposti lasku - Helpostilaskut - Helppo Lasku.järjestelmä - Hogia - Hogia - Itse kehitelty - Kultalinkki - Kultalinkki - Laskutusohjelma on Tietosuunta - Lemonsoft V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 35

36 - MLK9 - Maestro - Microsoft exel - NOVA (VISTA) - Nappula - Navision - Netvizor - Nova - Nova - Nova - Nova - Nova - Nova - Nova - Nova-ohjelma - Nova. - Oma - Oma ohjelmisto, varta vasten meidän toimintaa varten suunniteltu. - Osuuspankin Kultalinkki - Osuuspankin e-lasku, jolla voi lähettää myös paperilaskun - Osuuspankin kautta - PASSELI - Paalu - Paalu - Pankin järjestelmä - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli & tilitoimiston välinen ohjelma - Passeli Lite - Passeli Lite - Passeli pro - Passeli+Lite - Passeli-ohjelma - Personec Workflow, Aditro Oy - Pr-soft - Seniro Sonett - Solve - Sonet - Sonet - Sonet V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 36

37 - Suunnittelijan räätälöimä - Talenomin ohjelma - Tarvittaessa saa Bashwarelta, mutta nyt ei käytössä. - Tietosuunta - Tikon - Tikon - Tikon - Tilitoimiston kautta. - Tilitoimiston tuottama - Visma - Visma Nova - Voyager - Western Systems -taloushallinnon ohjemat - Western Systems, L2100 Laskutus - WinnTime - Winntime - Wintime - Workflow Glient - Yhteistyöpankin oma - Yritykselle räätälöity sähköinen laskutusjärjestelmä. - aditro - aditro - asteri - asteri - asteri - atsoft - billmate - datamike - datamike - e-laskut - ecare - econet - effica - ei - ei - ei käytössä - ei käytössä käytössä - ei varsinaista laskutusohjelmaa, vaan laskut tehdään itse - ekseli - emce - en muista - en muista - excel - exel - heeros - helpostilasku - helpostilasku - helpostilasku - helpostilasku.com - itse kehitelty - itselle räätälöity - jamix V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 37

38 - keskitetty laskutusjärjestelmä, e-office - kultalinkki - maestro - miehen suunnittelema exel pohjainen - navi - navision - nova - nova - nova - nova - nova visma - novo - oma - oma - oma - oma - oma - oma kehittämä - oma kehittämä - oma laskutuspohja - oma sovellus - omatekoinen - omatekoinen, excel-pohjanen - paalu - paikallisella tasolla Larppa, suunnitellaan Passelin hankintaa - pankin ohjelma lite lite lite+ - passila - sonet - tikon V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 38

39 - tilitoimisto - tilitoimistomme hoitaa - visma 4. Jos Teillä on käytössä työvuorosuunnitteluohjelma, niin mikä? - 1:SSÄ ASIAKASPAIKASSA, ME KOLME SUUNITELLAAN PUHELIMESSA OMAN TYÖTILANTEEN MUKAAN TARVITTAVAT KÄYNNIT. kirjaan KÄYNNIT MEIDÄN KOLMEN KESKEN JA LÄHETÄN SÄHKÖPOSTISSA VARMISTUKSEN. - AikaExpertti - Aikaekspertti - Aikaexpertti - Cibit - Cibit - Cibit Oy, City - City - City - City City-ohjelma - Ei - Ei käytössä - Ei ole - Excel - Excel-pohjainen työvuorosuunnitteluohjelma Aikaexpertti - Exel - Fastroi - HR Soft - HR Suunti - HR spftin työvuorosuunnittelu nettipohjaisena - HR-suunti - HRSuunti - HRsuunti, Tyyne - Hr-soft - Hr-suunti - Itse laadittu - Itse tehty - Itsetehty - Liksa - MD TITANIA - MD Titania - MD Titania - MD-Titania - MD-Titania - Mara-Plan - MaraPlan - MaraPlan - MaraPlan - MaraPlan - Md-Titania - Md-Titania - Microsoft Office - Mire työvuorosuunnitelma - ON olemassa, mutta ei vielä itselläni tarpeelinen - Ohjelma räätälöity Exel-taulukkoon - Ohjemaa ei vielä ole, suunnitelma tehdään käsin ennalta suunnitellulle pohjalle. Toimii, koska henkilöstö pieni. - Oma - Oma ohjelma - Pandora - Riscomp - Ruutuvihko V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 39

40 - SANO - Sosiaaliseniorin työvuoro-ohjelma - SuuntiHR - Titanic työvuoro-ohjelma - Tyko - Tyovuorovelho - Tyyne/Hilkka - Työvuoro Velho - Työvuoro Welho - Työvuoro velho - TyövuoroVELHO - TyövuoroVelho - Työvuorosuunnittelu Velho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorowelho - Velho V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 40

41 - Velho - Velho - Velho - Velho - Welho - Welho - Yrityksen oma 3 viikon työvuorosuunnitelma ohjelma - abilita sano - aikaexpertti - city - city - city time - ei - ei - ei - ei käytössä - ei käytössä käytössä käytössä vielä - en muista - en muista - en muista,itse en käytä - exel-taulukko laskenta sekä kirjanpitotoimisto lomia yms varten - fastroi Tyyne - fibic - haluaisimme sellaisen, mistä saa? - hr softsuunti - hr suunti - hr suunti - hr-suunti - hrsoft - hrsoft - hrsuunti - itse suunniteltu henkilökunnan kiertävä vuorottelu kolmessa eri vuorossa siten että suhdeluku henkilökunnan ja hoidettavien lasten välillä katetaan koko päivän ajan lainmukaisesti. - itse tekemä - manualinen: kalenteri - maraplan - md titania - md-titania - oma - oma - oma - oma kehittämä - oma resurssisuunnittelua varten pari kertaa vuodessa - omatekoinen - omatekoinen, excel-pohjanen - pretax velho V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 41

42 - suunti - suunti - taika - tarpeellinen,titania - tehdään käsityönä - titan - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - tyyne - tyyne - tyyne - työturvallisuus on osa laatukäsikirjaa - työvuoro welho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorowelho - työvuorowelho - velho - velho - velho - velho - velho - velho premix - welho - welho - welho V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 42

43 K. Asiakkaiden turvallisuuteen liittyvät järjestelmät ja laitteet 1. Onko käytössänne kutsupainikkeet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (513) (EOS: 23) (x=29.6, y=31.5) 2. Onko käytössänne turvarannekkeet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (512) (EOS: 18) (x=27.4, y=29.7) 3. Onko käytössänne turvapuhelimet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (512) (EOS: 17) (x=24.1, y=27.1) 4. Onko käytössänne hellavahti/ lämpöanturi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (510) (EOS: 20) (x=20.7, y=26.5) 5. Onko käytössänne kosteusvahti vesivahinkojen välttämiseksi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (508) (EOS: 20) (x=15.1, y=27) 6. Onko käytössänne herätyskello (keskitetyllä hälytyksellä) ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (507) (EOS: 26) (x=11.9, y=17) 7. Onko käytössänne ohjaava lääkeannostelija ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (506) (EOS: 19) (x=12.2, y=17.6) 8. Onko käytössänne pistorasia ajastimella (tai muulla ohjauksella) ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (504) (EOS: 18) (x=15.9, y=22.1) 9. Onko käytössänne kosketusmatto ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (503) (EOS: 19) (x=11.8, y=16.2) 10. Onko käytössänne moottoriovi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (502) (EOS: 18) (x=19.6, y=21.3) 11. Onko käytössänne langaton ovenavauspainike ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (501) (EOS: 16) (x=19.8, y=22.4) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 43

44 1. Onko käytössänne kutsupainikkeet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 2. Onko käytössänne turvarannekkeet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 44

45 3. Onko käytössänne turvapuhelimet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 4. Onko käytössänne hellavahti/lämpöanturi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 45

46 5. Onko käytössänne kosteusvahti vesivahinkojen välttämiseksi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 6. Onko käytössänne herätyskello (keskitetyllä hälytyksellä) ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 46

47 7. Onko käytössänne ohjaava lääkeannostelija ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 8. Onko käytössänne pistorasia ajastimella (tai muulla ohjauksella) ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 47

48 9. Onko käytössänne kosketusmatto ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 10. Onko käytössänne moottoriovi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 48

49 11. Onko käytössänne langaton ovenavauspainike ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 49

50 L. Toimitilaan ja henkilöstöön liittyvät turvajärjestelmät ja turvalaitteet 1. Onko käytössänne pelastussuunnitelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (498) (EOS: 5) (x=77.4, y=64.2) 2. Onko käytössänne automaattinen paloilmoitin ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (497) (EOS: 8) (x=69, y=62.8) 3. Onko käytössänne sprinklaus- tai vesisumusammutuslaitteisto ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (495) (EOS: 9) (x=31.7, y=47.3) 4. Onko käytössänne valvontakamerat ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (495) (EOS: 10) (x=24, y=32.7) 5. Onko käytössänne liiketunnistimet sisällä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (493) (EOS: 9) (x=23, y=28.7) 6. Onko käytössänne liiketunnistimet ulkona ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (492) (EOS: 7) (x=17.1, y=27.3) 7. Onko käytössänne sähköinen lukitusjärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (492) (EOS: 9) (x=30.5, y=36.3) 8. Onko käytössänne henkilökunnalle lähettimet päällekarkauksen varalle ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (491) (EOS: 11) (x=20.2, y=32.3) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 50

51 1. Onko käytössänne pelastussuunnitelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 2. Onko käytössänne automaattinen paloilmoitin ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 51

52 3. Onko käytössänne sprinklaus- tai vesisumusammutuslaitteisto ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 4. Onko käytössänne valvontakamerat ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 52

53 5. Onko käytössänne liiketunnistimet sisällä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 6. Onko käytössänne liiketunnistimet ulkona ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 53

54 7. Onko käytössänne sähköinen lukitusjärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 8. Onko käytössänne henkilökunnalle lähettimet päällekarkauksen varalle ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 54

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Palveluhakemisto-esiselvitys

Palveluhakemisto-esiselvitys 1 Palveluhakemisto-esiselvitys Hyvinvointipalvelusuunnittelu palvelukokonaisuus SADe-SOTE Virve Jokiranta 12/2011 2 Taustaa Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Nykytilan kuvaus... 6 1.1. Internetin käyttö...

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi Koulutus ja vaikuttaminen -yksikkö Onnistuneita valintoja -hanke Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus www.jaatinen.info

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot