Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus 2009

2 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus 2009 Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät - Teso ry teki palvelutuottajiin kohdistuvan kyselyn alan tilanteesta, tulevaisuuden näkymistä ja tarpeista koskien osaamisen ja liiketoiminnan kehittämistä sekä palveluntuottajien käsityksistä koskien toimintaympäristön kehitystä. Selvitys antaa tietoa alan tulevan kehityksen ennakointiin sekä niiden toimenpiteiden suunnitteluun, jolla julkinen sektori vaikuttaa alan kehitysedellytyksiin. Kysely toteutettiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja TE keskusten sosiaalipalvelun toimialaverkoston kanssa. Kysymysten laadinnassa on huomioitu TEM:n hyvinvointihankkeen samoin kuin syksyn aikana laadittavan sosiaalipalvelun toimialaraportin tiedon tarpeet. TEM:n hyvinvointihanke keskittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen työ- ja elinkeinopoliittiseen kehittämiseen. Teso ry on edustettuna hankkeen neuvottelukunnassa. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Riitta Kettunen asiantuntuja, yritysten kehittäminen toimialapäälikkö, sosiaalipalvelut Etelä-Savon TE-keskus V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 2

3 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Palveluntuottajat (30.1) Yhteensä (30.1) A. Perustiedot 1. Päätoimiala (712) (EOS: 7) Mikä seuraavista on yrityksenne päätoimiala ( vain yksi rasti kiitos)? 2. Onko yrityksenne toiminut? (706) (EOS: 9) 3. Yritysmuoto (700) (EOS: 63) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 3

4 4. TE-keskusalue, missä yrityksenne sijaitsee? (696) (EOS: 32) 5. Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä? (690) (EOS: 5) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 4

5 6. Yrityksenne palvelutoiminnan liikevaihto vuonna 2008? (665) (EOS: 76) 7. Arvio yrityksenne liikevaihdosta vuoden kuluttua? (657) (EOS: 52) 8. Kuinka monta hoitopaikkaa / asiakasta Teillä on? (655) (EOS: 17) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 5

6 B. Markkina-alue 1. Mikä on palvelutoiminnan keskeisin markkina-alue? (655) (EOS: 5) 2. Oletteko harkinneet markkina-alueen laajentamista? (652) (EOS: 17) 3. Oletteko harkinneet palvelutuotannon laajentamista myös kansainvälisille markkinoille? (651) (EOS: 23) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 6

7 C. Markkinointi 1. Mitkä ovat yrityksenne tärkeimmät markkinointikanavat? (649) (EOS: 36) 2. Kuinka paljon yrityksenne panostaa markkinointiin vuodessa? (645) (EOS: 50) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 7

8 D. Miten yrityksenne myynti on jakautunut seuraavien maksajaryhmien suhteen? 1. Myynti julkisella sektorilla (626) (EOS: 68) (x=70.9) 2. myynti suoraan kotitalouksille (622) (EOS: 65) (x=24.6) 3. myynti yrityksille (621) (EOS: 62) (x=6.8) 4. myynti järjestöille (621) (EOS: 66) (x=4.7) 1. Myynti julkisella sektorilla 2. myynti suoraan kotitalouksille 3. myynti yrityksille 4. myynti järjestöille V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 8

9 E. Millaisena koette suhdannenäkymät oman toimintanne kannalta? 1. lähimmän vuoden aikana (619) (EOS: 33) (x=49.5) 2. lähimmän 3 vuoden aikana (615) (EOS: 35) (x=54.9) 1. lähimmän vuoden aikana 2. lähimmän 3 vuoden aikana V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 9

10 F. Millainen on tilanteenne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa? 1. liikevaihto (610) (EOS: 28) 2. henkilökunnan määrä (608) (EOS: 35) 3. investoinnit (608) (EOS: 27) 4. tuotekehityspanostukset (607) (EOS: 45) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 10

11 5. tuotantokustannukset (606) (EOS: 37) 6. yrityksen kannattavuus (604) (EOS: 35) 7. vakavaraisuus (605) (EOS: 27) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 11

12 G. Mikä on arvionne yrityksenne palvelutoiminnan tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan vuoden kuluttua? 1. liikevaihto (601) (EOS: 37) 2. henkilökunnan määrä (596) (EOS: 23) 3. investoinnit (593) (EOS: 33) 4. tuotekehityspanostukset (593) (EOS: 46) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 12

13 5. tuotantokustannukset (592) (EOS: 44) 6. yrityksen kannattavuus (591) (EOS: 320) 7. vakavaraisuus (588) (EOS: 37) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 13

14 H. Seuraavassa joukko väittämiä, joihin vastataan oman yrityksen toiminta-alueen (seutu, yksittäinen kunta tai kuntayhtymän alue) kokemusten perusteella 1. Kunnalla/kuntayhtymällä on selkeä palvelustrategia, jonka perusteella yrityksen toimintaa voi suunnitella pitkäjänteisesti. (570) (EOS: 44) (x=43.6, y=57.9) 2. Kunnassa/kuntayhtymässä on määritelty periaatteet siitä, kuinka suuri osuus järjestettävistä sote palveluista hankitaan yrityksiltä. (562) (EOS: 45) (x=45.9, y=57.9) 3. Alueellamme on luotu toimiva yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveystoimen, sote alan yritysten ja elinkeinopolitiikasta vastaavien kesken. (560) (EOS: 35) (x=44, y=57.2) 4. Kunta/kuntayhtymä järjestää säännöllisesti informaatiotilaisuuksia palvelujen hankintapolitiikasta. (560) (EOS: 31) (x=34.7, y=53.9) 5. Yritykseni on saanut hyvin tietoa, neuvontaa ja palveluja TE keskukselta. (557) (EOS: 36)(x=42.2, y=49.3) 6. Yritykseni on hyödyntänyt TE toimiston palveluja. (557) (EOS: 32) (x=43, y=47.4) 7. TE keskusten ja TE toimistojen yrityspalveluista on helppo löytää tietoa. (556) (EOS: 36) (x=48.1, y=48.7) 8. Käytän usein Yritys Suomi.fi portaalin palveluja. (554) (EOS: 20) (x=21.4, y=33.6) 9. Alueemme yrityspalveluja tuottavat organisaatiot ja henkilöt ovat perillä hoito- ja hoiva-alan tarpeista ja yritysten kehittämisongelmista. (551) (EOS: 25)(x=41.5, y=52) 10. On tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriössä ja sen kenttäpalveluissa (erityisesti TE keskukset ja TE toimistot) tunnetaan sote alaa ja panostetaan sen yritystoiminnan kehittämiseen. (543) (EOS: 20) (x=71, y=65.5) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 14

15 1. Kunnalla/kuntayhtymällä on selkeä palvelustrategia, jonka perusteella yrityksen toimintaa voi suunnitella pitkäjänteisesti. 2. Kunnassa/kuntayhtymässä on määritelty periaatteet siitä, kuinka suuri osuus järjestettävistä sote palveluista hankitaan yrityksiltä. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 15

16 3. Alueellamme on luotu toimiva yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveystoimen, sote alan yritysten ja elinkeinopolitiikasta vastaavien kesken. 4. Kunta/kuntayhtymä järjestää säännöllisesti informaatiotilaisuuksia palvelujen hankintapolitiikasta. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 16

17 5. Yritykseni on saanut hyvin tietoa, neuvontaa ja palveluja TE keskukselta. 6. Yritykseni on hyödyntänyt TE toimiston palveluja. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 17

18 7. TE keskusten ja TE toimistojen yrityspalveluista on helppo löytää tietoa. 8. Käytän usein Yritys Suomi.fi portaalin palveluja. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 18

19 9. Alueemme yrityspalveluja tuottavat organisaatiot ja henkilöt ovat perillä hoito- ja hoiva-alan tarpeista ja yritysten kehittämisongelmista. 10. On tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriössä ja sen kenttäpalveluissa (erityisesti TE keskukset ja TE toimistot) tunnetaan sote alaa ja panostetaan sen yritystoiminnan kehittämiseen. V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 19

20 I. Tietojärjestelmät 1. Onko käytössänne sähköinen asiakastietojärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (543) (EOS: 9) (x=40.7, y=50.9) 2. Jos Teillä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä, niin mikä? (186) (EOS: 0) 3. Onko käytössänne sähköinen tietojärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (529) (EOS: 43)(x=41.7, y=44.2) 4. Jos Teillä on käytössä sähköinen tietojärjestelmä, niin mikä? (165) (EOS: 0) 5. Onko käytössänne palomuuri ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (526) (EOS: 21) (x=78, y=64.5) 6. Onko käytössänne virussuoja ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (526) (EOS: 10) (x=82.4, y=67) 7. Onko käytössänne asiakastietojen suojaus asiattomilta ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (525) (EOS: 20) (x=69.1, y=63.2) 8. Onko käytössänne varmuuskopiot paloturvallisessa paikassa ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (524) (EOS: 20) (x=63, y=63.2) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 20

21 1. Onko käytössänne sähköinen asiakastietojärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 3. Onko käytössänne sähköinen tietojärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 21

22 5. Onko käytössänne palomuuri ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 6. Onko käytössänne virussuoja ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 22

23 7. Onko käytössänne asiakastietojen suojaus asiattomilta ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 8. Onko käytössänne varmuuskopiot paloturvallisessa paikassa ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 23

24 Vapaapalautteet 2. Jos Teillä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä, niin mikä? ? - Acute ja Effica - Aide - Arkhimedes-laskutusohjelma sisältää asiakasreksiterin, joka on tämän yrityksen tarpeisiin varsin riittävä - Arvi-tietojärjestelmä - Asipal - Aurora-avux - Avux - Avux Aurora - Avux-Miratel ja Wintimella laskutustiedot hoidetaan - Doctorx - Doma Care - Doma Care - DomaCare - DomaCare - Domecare Invite - EAR - Effica - Effica - Effica - Ei - Ei - Ei ole käytössä, olemme yhdistys, ei ole tarpeellinen. - Excel-taulukko - FastROIN Hilkka-järjestelmä - Fastroi Hilkka - Fastroi Oy Hilkka asiakastietojärjestelmä - HILKKA-OHJELMA V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 24

25 asukastietojärjestelmä ohjelma, fastroi -asiakasohjelma -asiakastietojarjestelma -asiakastietojärjestelmä -asiakastietojårjestelmä -ohjema - In vivo - Invian DomaCare - Invianin Oy Domacare - Kotilo -järjestelmä sekä Talenomin asiakastietojärjestelmä. - Kunto-Master - Mediatri,Effica - Microsoft Office - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula ohjelmisto - Nappula-järjestelmä - Olemme osana kuntien ja shp ylläpitämää Effica-järjestelmää - Oma - Oma hoitorekisteri - Oma kehitetty järjestelmä jota ei ole kytketty mihinkään toiseen järjestelmään esim :kunta - Oma, meille räätälöity - Outlook ja laskutusohjelman tiedosto - PRAIM CARE - Pandora palveluohjausjärjestelmä - Passeli,Procountor - Pegaso ja Sofia - Pegasos-potilastietojärjestelmä - PrimeCare - PrimeCare - PrimeCare - Rai Soft ja yritykselle räätälöity oma hoidon seurantajärjestelmä - Ray - SOFIA - SOFIA - Sano - Seniori - Senioriohjelma (Softieto) Sonett-taloushallinto - Sofia - SofiaCRM - Sosiaali seniori - SosiaaliSeniori - SosiaaliSeniori (vaihdetaan v. 2010) - Tikru-asiakashallintajärjestelmä, kehitetty meidän omiin tarpeisiiimme - Valmistettu Tukipajan käyttöä varten (Tupa) - Vähän tietoja Excel taulukossa - abilita sano - ajas V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 25

26 - asiakasrekisteri tietokoneella - datamice - doma care - domacare - domacare - e-care - ecare - ecare - effica - effica - ei - ei - ei - ei - ei valmista ohjelmaa - fastroi Hilkka - fastroi hilkka - fastroin hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka ohjelma - hilkka-asukastietojärjestelmä - hr soft - itse kehitelty - itse tehty - itse tuotettu. - kuntien sosiaalitoimen vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteisto - mediatri - muistitikku - nappula - nappula - nappula - nappula - nappula - nappula - olemme luoneet oman - oma - oma - oma - oma - oma - oma, meille räätälöity järjestelmä - oma asiakastietojärjestelmä - oma järjestelmä - oma kehittämä - oma palveluntuottajan kanssa kehitetty - oma sovellus, Effica tulossa V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 26

27 - omaan käyttöön erikseen tehty - osittain Pegasos-järjestelmä kunnan asiakkaiden kohdalla. - prospekti - raportit - räätälöity omiin tarpeisiin - sofia asiakashallaintajärjestelmä - sofia/crm/leanware - sofiacrm - sosiaaliseniori - suojattu sähköposti - useita V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 27

28 4. Jos Teillä on käytössä sähköinen tietojärjestelmä, niin mikä? ? - Arkhimedes - Arkhimedes-laskutusohjelma - Arvi - Asiakastiedot ja seuranta muistitikuilla - Aurora-avux järjestelmä - Avux - Avux-Miratell ja Wintime - DL-Software - Doma care - Domecare invite - Edellä mainitsemani. - Effica - Effica - Ei Käytössä - Ei ole käytössä - Excel, sähköposti - Fastroi Oy Hilkka asiakastietojärjestelmä. -asiakstietojarjestelma -järjestelmä - Hr softin työvuorosuunnittelu, nettipohjaisena - IMS - IMS - IMS - IMS - IMSProcess - Työvuorovelho - In vivo tietojärjestelmä - Internet - Internet - Intranet, sisäinen verkko - Invian Oy / Domacare - Itse luotu exel-pohjinen - Kannettava tietokone - Kunto master - Kuntoutunet - Laskutus ja muu - Mac - Mediatri - Microsoft Office-paketti - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula - Nappula V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 28

29 - Nappula-järjestelmä - Nappula-ohjelmisto - Nepton, työvuorovelho, Netzizor - Nyrynet - Olemme osana kuntien ja shp ylläpitämää Effica-järjestelmää - Oma - Oma työajanseuranta- ja laskutusjärjestelmä - Palkanlaskentaohjelma Sonet ja laskujen maksuohjelma Bashware - Palv.hoitosuunn. sähköisenä - Pankkiyhteys, sähköposti, verottajan palvelut - Pc-perustainen tavallinen ohjelma - Pecasos - Pramedia - Rai - Rai Soft, Ravatar ja oma räätälöity hoidon seuranta suunnitelma. - SANO - Seniori - Sonett - Softiedon ohjelmisto - Suomen Tenava päiväkodit Oy:n oma extranet - Sähköposti yrittäjien jäsentiedotteet - Tiedot ovat vain yhdellä tietokoneella, jos sitä nyt voi sähköiseksi tietojärjestelmäksi kutsua... Varsinaiset asaikastiedot ovat Helsingin kaupungilla Efficassa, jonne meillä ei ole suoraa pääsyä. - Tietokone, tietty..., Hilmo, Ravatar - Windows XP - Windows vista - Windows xp WinnTime - abilita sano - ajas - argo.sos - dementiahoitokodeissa pegasos - ecare - effica - effica - ei - ei - ei - ei - ei käytössä - ei käytössä - ei mitään V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 29

30 käytössä käytössä - ei meidän toiminnassa ole välttämätön vielä vielä. etsimme tällä hetkellä mitä on sopiva - ei toistaiseksi käytössä, harkinnassa Fastroin Hilkka - elisa - en tiedä - fastroi Hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka - hilkka-asukastietojärjestelmä - hr soft - ims - internet - itse kehitetty - itse tehty järjestelmä - mediatri - meille kehitetty - mozzilla - nappula - napula - netti - oma - oma - oma hoitorekisteri - oma järjestelmä - oma järjestelmä - oma sovellus - oma, meille räätälöity - r - raportit - räätälöity, tekeillä - serveri, maestro, navi, s-posti - sofia - sofia - sofia - sofiacrm - sosiaalitoimien yhteystiedot - terveysportti - tietokone - useita - windows xp - xx V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 30

31 J. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat 1. Onko käytösänne laskutusohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (526) (EOS: 16) (x=54.3, y=51.9) 2. Jos Teillä on käytössä laskutusohjelma, niin mikä? (243) (EOS: 0) 3. Onko käytössänne työvuorosuunnitteluohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (521) (EOS: 12) (x=45.8, y=46.6) 4. Jos Teillä on käytössä työvuorosuunnitteluohjelma, niin mikä? (225) (EOS: 0) 5. Onko käytössänne palkanmaksutietojen automatisointiohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (519) (EOS: 46)(x=36.5, y=38.9) 6. Jos Teillä on käytössä palkanmaksutietojen automatisointiohjelma, niin mikä? (514) (EOS: 116)(x=34.6, y=35.9) 7. Onko käytössänne verkkosivut ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (515) (EOS: 6)(x=69.9, y=61.2) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 31

32 1. Onko käytösänne laskutusohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 3. Onko käytössänne työvuorosuunnitteluohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 32

33 5. Onko käytössänne palkanmaksutietojen automatisointiohjelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 6. Jos Teillä on käytössä palkanmaksutietojen automatisointiohjelma, niin mikä? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 33

34 7. Onko käytössänne verkkosivut ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 34

35 Vapaapalautteet 2. Jos Teillä on käytössä laskutusohjelma, niin mikä? ? - ARKIMEDES - Aktiivi W - Arcihmedes - Arkhimedes - Arkhimedes - Arkhimedes - Arkhimedes - Arkhimedes Arvi-asiakaslaskutuksen osalta - Asiakashallintajärjestelmään räätälöity meidän tarpeia vastaava lsakutusjärjestelmä - Asteri - Asteri-yritysohjelmat - Atlas standard - Avux ja Tikon - Balanssi myyntireskontra - Basware - Bookmaster - DL-Software - Datamice - Dirika - Doctorx - DomaCare - Econet - Econet - Econet - Econet Pro (tilitoimistolla) - Economa - Ei erillstä ohjelmaa - Ei käytössä - Ei ole - Ei ole - Ei ole - Ei, excel-pohjat - En tiedä, laskuttaja tietää - Excel - Fenix - Fifaldi taloushallinto ohjelma - File Maker - Fivaldi - Fivaldi - Folask - Helposti lasku - Helposti lasku - Helposti lasku - Helpostilaskut - Helppo Lasku.järjestelmä - Hogia - Hogia - Itse kehitelty - Kultalinkki - Kultalinkki - Laskutusohjelma on Tietosuunta - Lemonsoft V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 35

36 - MLK9 - Maestro - Microsoft exel - NOVA (VISTA) - Nappula - Navision - Netvizor - Nova - Nova - Nova - Nova - Nova - Nova - Nova - Nova-ohjelma - Nova. - Oma - Oma ohjelmisto, varta vasten meidän toimintaa varten suunniteltu. - Osuuspankin Kultalinkki - Osuuspankin e-lasku, jolla voi lähettää myös paperilaskun - Osuuspankin kautta - PASSELI - Paalu - Paalu - Pankin järjestelmä - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli - Passeli & tilitoimiston välinen ohjelma - Passeli Lite - Passeli Lite - Passeli pro - Passeli+Lite - Passeli-ohjelma - Personec Workflow, Aditro Oy - Pr-soft - Seniro Sonett - Solve - Sonet - Sonet - Sonet V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 36

37 - Suunnittelijan räätälöimä - Talenomin ohjelma - Tarvittaessa saa Bashwarelta, mutta nyt ei käytössä. - Tietosuunta - Tikon - Tikon - Tikon - Tilitoimiston kautta. - Tilitoimiston tuottama - Visma - Visma Nova - Voyager - Western Systems -taloushallinnon ohjemat - Western Systems, L2100 Laskutus - WinnTime - Winntime - Wintime - Workflow Glient - Yhteistyöpankin oma - Yritykselle räätälöity sähköinen laskutusjärjestelmä. - aditro - aditro - asteri - asteri - asteri - atsoft - billmate - datamike - datamike - e-laskut - ecare - econet - effica - ei - ei - ei käytössä - ei käytössä käytössä - ei varsinaista laskutusohjelmaa, vaan laskut tehdään itse - ekseli - emce - en muista - en muista - excel - exel - heeros - helpostilasku - helpostilasku - helpostilasku - helpostilasku.com - itse kehitelty - itselle räätälöity - jamix V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 37

38 - keskitetty laskutusjärjestelmä, e-office - kultalinkki - maestro - miehen suunnittelema exel pohjainen - navi - navision - nova - nova - nova - nova - nova visma - novo - oma - oma - oma - oma - oma - oma kehittämä - oma kehittämä - oma laskutuspohja - oma sovellus - omatekoinen - omatekoinen, excel-pohjanen - paalu - paikallisella tasolla Larppa, suunnitellaan Passelin hankintaa - pankin ohjelma lite lite lite+ - passila - sonet - tikon V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 38

39 - tilitoimisto - tilitoimistomme hoitaa - visma 4. Jos Teillä on käytössä työvuorosuunnitteluohjelma, niin mikä? - 1:SSÄ ASIAKASPAIKASSA, ME KOLME SUUNITELLAAN PUHELIMESSA OMAN TYÖTILANTEEN MUKAAN TARVITTAVAT KÄYNNIT. kirjaan KÄYNNIT MEIDÄN KOLMEN KESKEN JA LÄHETÄN SÄHKÖPOSTISSA VARMISTUKSEN. - AikaExpertti - Aikaekspertti - Aikaexpertti - Cibit - Cibit - Cibit Oy, City - City - City - City City-ohjelma - Ei - Ei käytössä - Ei ole - Excel - Excel-pohjainen työvuorosuunnitteluohjelma Aikaexpertti - Exel - Fastroi - HR Soft - HR Suunti - HR spftin työvuorosuunnittelu nettipohjaisena - HR-suunti - HRSuunti - HRsuunti, Tyyne - Hr-soft - Hr-suunti - Itse laadittu - Itse tehty - Itsetehty - Liksa - MD TITANIA - MD Titania - MD Titania - MD-Titania - MD-Titania - Mara-Plan - MaraPlan - MaraPlan - MaraPlan - MaraPlan - Md-Titania - Md-Titania - Microsoft Office - Mire työvuorosuunnitelma - ON olemassa, mutta ei vielä itselläni tarpeelinen - Ohjelma räätälöity Exel-taulukkoon - Ohjemaa ei vielä ole, suunnitelma tehdään käsin ennalta suunnitellulle pohjalle. Toimii, koska henkilöstö pieni. - Oma - Oma ohjelma - Pandora - Riscomp - Ruutuvihko V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 39

40 - SANO - Sosiaaliseniorin työvuoro-ohjelma - SuuntiHR - Titanic työvuoro-ohjelma - Tyko - Tyovuorovelho - Tyyne/Hilkka - Työvuoro Velho - Työvuoro Welho - Työvuoro velho - TyövuoroVELHO - TyövuoroVelho - Työvuorosuunnittelu Velho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorovelho - Työvuorowelho - Velho V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 40

41 - Velho - Velho - Velho - Velho - Welho - Welho - Yrityksen oma 3 viikon työvuorosuunnitelma ohjelma - abilita sano - aikaexpertti - city - city - city time - ei - ei - ei - ei käytössä - ei käytössä käytössä käytössä vielä - en muista - en muista - en muista,itse en käytä - exel-taulukko laskenta sekä kirjanpitotoimisto lomia yms varten - fastroi Tyyne - fibic - haluaisimme sellaisen, mistä saa? - hr softsuunti - hr suunti - hr suunti - hr-suunti - hrsoft - hrsoft - hrsuunti - itse suunniteltu henkilökunnan kiertävä vuorottelu kolmessa eri vuorossa siten että suhdeluku henkilökunnan ja hoidettavien lasten välillä katetaan koko päivän ajan lainmukaisesti. - itse tekemä - manualinen: kalenteri - maraplan - md titania - md-titania - oma - oma - oma - oma kehittämä - oma resurssisuunnittelua varten pari kertaa vuodessa - omatekoinen - omatekoinen, excel-pohjanen - pretax velho V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 41

42 - suunti - suunti - taika - tarpeellinen,titania - tehdään käsityönä - titan - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - titania - tyyne - tyyne - tyyne - työturvallisuus on osa laatukäsikirjaa - työvuoro welho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorovelho - työvuorowelho - työvuorowelho - velho - velho - velho - velho - velho - velho premix - welho - welho - welho V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 42

43 K. Asiakkaiden turvallisuuteen liittyvät järjestelmät ja laitteet 1. Onko käytössänne kutsupainikkeet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (513) (EOS: 23) (x=29.6, y=31.5) 2. Onko käytössänne turvarannekkeet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (512) (EOS: 18) (x=27.4, y=29.7) 3. Onko käytössänne turvapuhelimet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (512) (EOS: 17) (x=24.1, y=27.1) 4. Onko käytössänne hellavahti/ lämpöanturi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (510) (EOS: 20) (x=20.7, y=26.5) 5. Onko käytössänne kosteusvahti vesivahinkojen välttämiseksi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (508) (EOS: 20) (x=15.1, y=27) 6. Onko käytössänne herätyskello (keskitetyllä hälytyksellä) ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (507) (EOS: 26) (x=11.9, y=17) 7. Onko käytössänne ohjaava lääkeannostelija ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (506) (EOS: 19) (x=12.2, y=17.6) 8. Onko käytössänne pistorasia ajastimella (tai muulla ohjauksella) ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (504) (EOS: 18) (x=15.9, y=22.1) 9. Onko käytössänne kosketusmatto ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (503) (EOS: 19) (x=11.8, y=16.2) 10. Onko käytössänne moottoriovi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (502) (EOS: 18) (x=19.6, y=21.3) 11. Onko käytössänne langaton ovenavauspainike ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (501) (EOS: 16) (x=19.8, y=22.4) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 43

44 1. Onko käytössänne kutsupainikkeet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 2. Onko käytössänne turvarannekkeet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 44

45 3. Onko käytössänne turvapuhelimet ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 4. Onko käytössänne hellavahti/lämpöanturi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 45

46 5. Onko käytössänne kosteusvahti vesivahinkojen välttämiseksi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 6. Onko käytössänne herätyskello (keskitetyllä hälytyksellä) ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 46

47 7. Onko käytössänne ohjaava lääkeannostelija ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 8. Onko käytössänne pistorasia ajastimella (tai muulla ohjauksella) ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 47

48 9. Onko käytössänne kosketusmatto ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 10. Onko käytössänne moottoriovi ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 48

49 11. Onko käytössänne langaton ovenavauspainike ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 49

50 L. Toimitilaan ja henkilöstöön liittyvät turvajärjestelmät ja turvalaitteet 1. Onko käytössänne pelastussuunnitelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (498) (EOS: 5) (x=77.4, y=64.2) 2. Onko käytössänne automaattinen paloilmoitin ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (497) (EOS: 8) (x=69, y=62.8) 3. Onko käytössänne sprinklaus- tai vesisumusammutuslaitteisto ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (495) (EOS: 9) (x=31.7, y=47.3) 4. Onko käytössänne valvontakamerat ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (495) (EOS: 10) (x=24, y=32.7) 5. Onko käytössänne liiketunnistimet sisällä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (493) (EOS: 9) (x=23, y=28.7) 6. Onko käytössänne liiketunnistimet ulkona ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (492) (EOS: 7) (x=17.1, y=27.3) 7. Onko käytössänne sähköinen lukitusjärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (492) (EOS: 9) (x=30.5, y=36.3) 8. Onko käytössänne henkilökunnalle lähettimet päällekarkauksen varalle ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? (491) (EOS: 11) (x=20.2, y=32.3) V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 50

51 1. Onko käytössänne pelastussuunnitelma ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 2. Onko käytössänne automaattinen paloilmoitin ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 51

52 3. Onko käytössänne sprinklaus- tai vesisumusammutuslaitteisto ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 4. Onko käytössänne valvontakamerat ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 52

53 5. Onko käytössänne liiketunnistimet sisällä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 6. Onko käytössänne liiketunnistimet ulkona ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 53

54 7. Onko käytössänne sähköinen lukitusjärjestelmä ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? 8. Onko käytössänne henkilökunnalle lähettimet päällekarkauksen varalle ja kuinka tarpeelliseksi koette sen? V a l t a k u n n a l l i n e n s o s i a a l i - j a t e r v e y s a l a n k y s e l y t u t k i m u s Sivu 54

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Yleistä Sosiaalialan Yrityksiä noin 3 300 kpl 1 282 kpl vuonna 1999 2 186 kpl vuonna 2004 o Terveyspalveluyrityksiä noin 14 100 kpl

Lisätiedot

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 MISSÄ SOTE ALALLA MENNÄÄN? Ulla Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 Esityksen sisältö Toimintaympäristö SOTE alan yritystoiminnan kehitys (Lith 2015) Työvoimakysymys

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia haastavien IT-ympäristöjen konsultointia erityistoimeksiannot

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia haastavien IT-ympäristöjen konsultointia erityistoimeksiannot riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia haastavien IT-ympäristöjen konsultointia erityistoimeksiannot Seuraavan tunnin aiheita Mikä on Office 365? Vaihtoehdot hankinnalle? Käyttökokemukset Mitä pitää

Lisätiedot

Taloushallinnon ohjelmistot 2014

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 Taloushallinnon ohjelmistot 201 Vastauksia yhteensä: 1021 Vastausprosentti: 29 Yhteistyössä Basware EmCe Solution Partner Oy Heeros Systems Oy Lemonsoft Oy Maestro Netbaron Solutions Oy Opus Capita ProCountor

Lisätiedot

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi %

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi % PDF-tiedosto yhdistys tai muu organisaatio - toiminimi - oy tai oyj - 2.0% ay tai ky - 4 toiminimi ay tai ky 4 20 ten lukumäärä 0 oy tai oyj 2.0% 14 yhdistys tai muu organisaatio 0 tai enemmän - 1 - -

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pohjois-Savo (n=189) 24 23 Ylä-Savo (n=39) -3 Kuopion seutu (n=57) 3 3 Varkauden seutu (n=33)

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Keski-Suomi (n=218) 28 Jyväskylän seutu (n=125) 34 Pohjoinen Keski-Suomi (n=48) 29 7 0 10 20 30 40 50 60 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Pohjois-Karjala (n=129) 21 2 Keski-Karjala (n=34) 24 Pielisen Karjala (n=35) 2 1 2 3 4

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pirkanmaa (n=426) 19 Luoteis-Pirkanmaa (n=48) Kaakkois-Pirkanmaa (n=35) 17 Etelä-Pirkanmaa

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta

KUUMA-johtokunta KUUMA-johtokunta 28.4.2016 Maakuntauudistuksen / ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja Koonnut: Teija Sutinen / HS, grafiikka: Jukka Himanen / HS, lähde: Selvityshenkilön

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Kanta-Häme (N=176) 26 Hämeenlinnan seutu (n=90) 33 (n=45) 27 Forssan seutu (n=41) 7 0

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=174 1 Kaustisen seutu, n=9 Kokkolan seutu, n=11-2 -2 0 2 4 6 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5328 5, n=169-3 Kotka-Haminan seutu, n=82-5 Kouvolan seutu, n=87-1 -8-6 -4-2 0 2 4 6 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5328 5 Lappi, n=197-2 Kemi-Tornion seutu, n=48-3 Muu Lappi, n=95-3 Rovaniemen seutu, n=54 0-4 -2 0 2 4 6 1 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä keskustelutilaisuus

Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä keskustelutilaisuus Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä keskustelutilaisuus Valinnanvapauskokeilussa käytettävät järjestelmät tilannekatsaus 16.8.2016 Mia Lindberg 17.8.2016 Valinnanvapauskokeiluun liittyvät Nykytilanne tietojärjestelmät

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=381) -25 Keski-Pohjanmaa (n=117) -9 Kaustisen seutu (n=37) 8 Kokkolan seutu (n=8) -18-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 27.2.29

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

LÄMPÖYRITTÄJÄ 2014 KILPAILUN KYSYMYSLOMAKE

LÄMPÖYRITTÄJÄ 2014 KILPAILUN KYSYMYSLOMAKE LÄMPÖYRITTÄJÄ 2014 KILPAILUN KYSYMYSLOMAKE Lämpöyrittäjä-tulokas kilpailusarja (enintään 2 vuotta lämpöyrittäjänä toimineet) 1. Yrityksen perustiedot Lämpöyrittäjien nimet, yrityksen tai osuuskunnan nimi:

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=328, n=209 6 Joensuun seutu, n=92 3 Keski-Karjala, n=4 6 Pielisen Karjala, n=63 9 0 2 4 6 8 1 2: Suhdannenäkymät osatekijöittäin

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Keski-Suom i (n=213) -18 Jyväskylän seutu (n=6) -16 Pohjoinen Keski-Suom i (n=52) Eteläinen Keski-Suom i (n=45) -44-5 -4-3 -2-1 1 2 3

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=532 5, n=326 4 Koillis-Savo, n=36 6 Kuopion seutu, n=113 Sisä-Savo, n=49 3 4 Varkauden seutu, n=73 13 Ylä-Savo, n=55-5 -

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=5328 5, n=243 9 Kyrönmaan seutu, n=48 Suupohjan rannikkoseutu, n=33 2 Vaasan seutu, n=98 14 0 5 15 1 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Lappi Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Lappi 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Lappi, n=2 33 Kemi-Tornion seutu, n=53 28 Muu Lappi, n=87 42 Rovaniemen seutu,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Outlook 2007 ensikäynnistys... 4 Outlook 2007 käynnistys ikkuna... 5 Microsoft

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat

1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) n=kaikki vastaajat 1: Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=532 5, n=276 1 Järviseutu, n=6 Kuusiokunnat, n=44-15 Seinäjoen seutu, n=1 Suupohja, n=44-23 -30 - - 0 1 2: Suhdannenäkymät

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy 2016 Seuturaportti, Kanta-Häme 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Kanta-Häme, n=248 24 Forssan seutu, n=60 13 Hämeenlinnan seutu, n=120

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Pirkanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Pirkanmaa, n=652 Etelä-Pirkanmaa, n=77 35 35 Lounais-Pirkanmaa, n=60 41

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Karjala Pk-yritysbarometri, syksy 5 Seuturaportti, Pohjois-Karjala : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Pohjois-Karjala, n= -6 Joensuun seutu, n=5 Keski-Karjala, n=

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjois-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 216 Seuturaportti, Pohjois-Savo 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 Pohjois-Savo, n=328 28 32 Koillis-Savo, n=27-6 Kuopion seutu, n=117 41

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 16 Seuturaportti, Pohjanmaa 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=5988 32 Pohjanmaa, n=185 19 Kyrönmaan seutu, n=37 13 Pietarsaaren seutu, n=53 3

Lisätiedot