Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön 2013 2014"

Transkriptio

1 Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön PEFC Suomi Sitratie 7, HELSINKI puh: sähköposti:

2 Sisällysluettelo 1. Tausta Standardien tarkistustyö vuosina Suomen PEFC-standardit Metsäsertifioinnin vaatimusasiakirjat ja niiden käyttäminen... 4 Liite 1. Metsäsertifioinnin standardityöryhmän jäsenet vuosina Johdanto PEFC-tarkistustyöhön /6

3 1. Tausta Metsäsertifioinnin tavoitteena on ohjata markkinapohjaisesti metsien hoitoa ja käyttöä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään suuntaan ja siten edistää alkuperältään laillisen ja kestävästi hoidettujen metsien puuta sisältävien tuotteiden markkinointia. Metsien sertifiointi käynnistyi Suomessa vuonna 1999, jolloin laajapohjaisen työn tuloksena valmistuneet kestävän metsätalouden harjoittamiseen tähtäävät ensimmäiset metsäsertifiointikriteerit (SMS-standardit) otettiin käyttöön. Kriteerit tarkistettiin vuosina FFCSstandardeiksi ja vuosina PEFC FI -standardeiksi, jotka otettiin käyttöön vuonna Suomalaista metsäsertifiointijärjestelmää on hallinnoinut vuodesta 1999 lähtien metsäsertifioinnin neuvottelukunta ja vuodesta 2000 lähtien sen työtä jatkamaan perustettu Suomen Metsäsertifiointi ry. Vuodesta 2008 yhdistys on käyttänyt nimeä PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry. 2. Standardien tarkistustyö vuosina PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry käynnisti Suomen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmässä käytettävien metsien kestävälle hoidolle ja käytölle asetettujen standardien ja niiden sisältämien vaatimusten tarkistamistyön ja kutsui metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet tahot metsänhoidon kriteerit sisältävät standardit tarkistavaan työryhmään (liite 1). Kutsu perustui sidosryhmäkartoitukseen ja selvitykseen keskeisten sidosryhmien osallistumismahdollisuuksista. Standardien tarkistustyötä edelsi PEFC Suomen maaliskuussa 2013 järjestämä yleisölle avoin metsien käyttöön kohdistuvia odotuksia ja metsien tarjoamia mahdollisuuksia käsitellyt työpajatilaisuus. Toukokuussa 2013 PEFC Suomi järjesti tiedotustilaisuuden standardien tarkistustyöstä ja kaikkien metsien hoidosta kiinnostuneiden mahdollisuudesta osallistua standardin laadintaan. Standardien tarkistamistyön tavoitteena oli täyttää PEFC:n kansainvälisten standardien sisällölliset vaatimukset ja muodostaa ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista elementeistä koostuva tasapainoinen ja yhteiskunnan eri tahojen näkemyksiä sisältävä kokonaisuus metsien hoidon kestävyydestä siten, että lopputulos on toteuttamiskelpoinen 2010-luvun jälkipuoliskon suomalaisessa metsäsektorin toimintaympäristössä. PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry antoi metsäsertifioinnin standardityöryhmälle toimeksiannon, jossa kuvattiin työryhmän tehtävä sekä asetettiin työlle määräaika ja välitavoitteet. Standardityöryhmä työskenteli standardissa PEFC FI 1006:2008 esitettyjä vaatimuksia noudattavan toimintasuunnitelman mukaisesti. Metsäsertifioinnin standardityöryhmän työhön osallistui lähes 50 tahoa, jotka edustivat laajasti metsien hoidon intressiryhmiä (liite 1). Standardityöryhmä kuuli työnsä aikana asiantuntijoita metsien ekologiasta ja monimuotoisuudesta, puuntuotannon taloudellisista näkökulmista, sosiaalisista kysymyksistä ja metsien monikäytöstä. Työryhmässä oli edustajia eri ammattiryhmistä, ikäluokista ja molemmista sukupuolista. Standardityöryhmä toimi toimeksiantonsa mukaisesti tehden päätökset konsensusperiaatteella. Työryhmän käsittelemiä asioita valmisteli työryhmän keskuudestaan asettama työvaliokunta, johon kuului 8 standardityöryhmän jäsentä sekä työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri. Lisäksi asioita valmisteltiin neljässä alatyöryhmässä koskien Pohjois- Suomea, työelämää sekä metsien monikäytön ja ympäristökriteereiden erityiskysymyksiä. Johdanto PEFC-tarkistustyöhön /6

4 Työryhmän kokousten muistiot, standardien luonnosversiot ja muut materiaalit esitettiin standardityöryhmän käyttöön perustetulla internetsivulla, josta materiaalit olivat vapaasti saatavissa myös muiden käyttöön. Standardityöryhmä tiedotti työnsä vaiheista ja työn edistymisestä julkisuuteen säännöllisesti yhteensä kahdeksalla uutiskirjeellä. Standardityöryhmä laatimat luonnosversiot olivat julkisesti kommentoitavina joulu-tammikuussa ja huhtikuussa 2014 yhteensä 60 päivän ajan. Ensimmäisen kommentointijakson aikana järjestettiin yleisölle avoin seminaari. Työryhmä käsitteli kaikki saadut kommentit ja vastasi kirjallisesti standardityöryhmän ulkopuolella olevilta tahoilta ja henkilöiltä saatuihin kommentteihin. Standardityöryhmässä edustetuilta tahoilta tulleet kommentit käsiteltiin työryhmän kokouksissa käydyissä keskusteluissa. PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä hyväksyi lopullisen PEFC FI 1002:2014 -standardiluonnoksen yksimielisesti ja luovutti standardiluonnoksen ja niiden laadintaa koskevat muut materiaalit PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry:lle PEFC Suomi päivitti metsäsertifioinnin sanastoa, toteutuksen vaihtoehtoja ja sertifiointitoimintaa koskevat vaatimukset vastaamaan standardityöryhmän laatiman standardiluonnoksen sisältöä. Päivitystyössä PEFC FI -standardien määrä pieneni seitsemästä viiteen, sillä aiemmin eri standardeissa kuvatut ryhmäsertifioinnin (PEFC FI 1002:2009) ja metsänomistajakohtaisen sertifioinnin (PEFC FI 1003:2009) kriteerit yhdistettiin yhdeksi asiakirjaksi (PEFC FI 1002:2014) ja metsäsertifioinnin alueellisia toimikuntia koskevat vaatimukset (PEFC FI 1004:2009) sisällytettiin osaksi metsäsertifioinnin toteutustavat (PEFC FI 1001:2014) asiakirjaa. PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry:n hallitus totesi kokouksessaan , että standardityöryhmän työ täytti metsäsertifioinnin kriteeristön asettamisprosessille asetetut vaatimukset ja päätti, että PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry toimittaa Suomen PEFCjärjestelmän asiakirjat PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja hyväksymiskäsittelyyn. 3. Suomen PEFC-standardit Suomen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmässä on viisi päivitettyä standardia: PEFC FI 1000:2014; PEFC-metsäsertifioinnin sanasto PEFC FI 1001:2014; PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1002:2014; PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit PEFC FI 1005:2014; PEFC-sertifiointitoiminnan pätevyysvaatimukset ja menettelytavat PEFC FI 1006:2014; PEFC-metsäsertifioinnin kriteeristön laadinta 4. Metsäsertifioinnin vaatimusasiakirjat ja niiden käyttäminen Metsänomistajakohtaisessa sertifioinnissa, ryhmäsertifioinnissa ja alueellisessa ryhmäsertifioinnissa vaatimusasiakirjat ovat PEFC FI 1001:2014 ja PEFC FI 1002:2014. Edellytyksenä tarkistettujen PEFC-standardien käyttöönottamiselle sertifiointiauditoinneissa on, että Suomen PEFC-järjestelmä on saanut PEFC Councilin kansainvälisen hyväksynnän. Tarkistetut vaatimusasiakirjat otetaan käyttöön siirtymäkauden puitteissa viimeistään silloin, kun yksi vuosi on kulunut PEFC:n jälleenhyväksynnän julkistamisesta. Johdanto PEFC-tarkistustyöhön /6

5 Liite 1. PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä vuosina Työryhmän jäsenorganisaatiot PEFC-standardityöryhmään osallistumista koskeneen kutsun ja standardityöryhmän myöhempien päätösten perusteella työhön osallistuneet organisaatiot. Organisaation edustaja / varajäsen Bioenergia ry Tage Fredrisson / Jyrki Peisa Energiateollisuus ry Jukka Makkonen / - Eteläisen Suomen yhteismetsät ry Pauli Sibakov / Juha Simola Etämetsänomistajien Liitto ry Jaakko Temmes / Rauno Numminen / Juha Nikula Graafinen teollisuus ry Lasse Krogell / - Infra ry Eija Ehrukainen / Magnus Frisk Joulupuuseura Päivi Rajakari / Heini Katajisto Kemian teollisuus ry Petri Kortejärvi / - Kirkkohallitus Harri Palo / Ilkka Sipiläinen Koneyrittäjien Liitto ry Ville Manner / Aku Mäkelä Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Juha Beurling / Jenni Vainioranta Kuntasektori Risto Laukas / Kari Torniainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Lea Jylhä / Anssi Kainulainen Marttaliitto Asta Kuosmanen / - METO - Metsäalan Asiantuntijat ry Erkki Eteläaho / Ilpo Puputti METO - Metsäalan Yrittäjät ry Tuomo Turunen / Timo Rajajärvi Metsä Group Janne Soimasuo / Jussi Ripatti Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Kari Palojärvi / Jouni Bergroth Metsähallitus Juhani Karjalainen / Antti Otsamo Metsänhoitajaliitto ry Jukka Sippola / Tapio Hankala Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy / Petri Pajunen / Petra Huupponen metsänhoitoyhdistykset Metsäteollisuus ry / Puusepänteollisuus ry Anu Islander / Karoliina Niemi MTK metsävaltuuskunta / metsänomistajaliitot Auvo Heikkilä / Jukka Hujala Paliskuntain yhdistys Sanna Hast / Anne Ollila Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistys ry Jarmo Korhonen / Markus Laatikainen Puu- ja erityisalojen Liitto Harri Häkkinen /Aleksi Kuusisto Puuteollisuusyrittäjät ry Tapani Tuohiniemi / Janne Liias RASI ry Kari Kulmala ( saakka), Harri Fagerlund ( alkaen) / - Saamelaiskäräjät Klemetti Näkkäläjärvi / - Sahayrittäjät ry Eero Koskela / Heikki Rytkönen Stora Enso Oyj Metsä Pasi Lehtosaari / Tuukka Kataja Suomen 4H-liitto Juha Ruuska / Helena Herttuainen Suomen Latu ry Anne Rautiainen / - Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry Juha Rutanen / Anne Matilainen Suomen Metsästäjäliitto ry Tero Saarikko / - Suomen Partiolaiset ry Panu Räsänen / - Suomen Riistakeskus Marko Svensberg / - Suomen Sahat ry Kai Merivuori / - Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö Ilkka Mäkelä / Juha Ojaharju Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund - SLC r.f. Stefan Borgman / Fredrik Granberg Tornator Oyj Tuija Luukkanen / Maarit Sallinen UPM Kymmene Oyj Metsä Juha-Matti Valonen / Matti Ylänne Visaseura ry Antti Koskimäki / Antti Sipilä Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry Pekka Ihalainen / Tero Sipilä Johdanto PEFC-tarkistustyöhön /6

6 Standardityöhön osallistuneet asiantuntijatahot/organisaatiot Museovirasto Suomen Metsäkeskus PEFC Suomi Organisaation edustaja / varaedustaja Päivi Maaranen Jouni Rantala Auvo Kaivola /Simo Jaakkola Standardityöryhmän puheenjohtaja: Standardityöryhmän sihteeri: Työvaliokunnan jäsenet / henkilökohtaiset varajäsenet: Jarmo Ratia, Maanmittauslaitoksen entinen pääjohtaja Kalle Vanhatalo, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO Ville Manner /Aku Mäkelä Lea Jylhä / - Juhani Karjalainen / - Anu Islander / - Erkki Eteläaho / - Anne Rautiainen / Juha Rutanen Tage Fredriksson / Jouko Rämö Pauli Sibakov / Juha Simola Muut PEFC-standardityöryhmään kutsutut organisaatiot: BirdLife Suomi ry Dodo ry Finnish Business & Society (FiBS) Greenpeace L&T Biowatti Oy Luomuliitto ry Luonto-liitto ry Maan ystävät ry Natur och Miljö Paperiliitto ry Suomalaisen työn liitto Suomen luonnonsuojeluliitto ry Suomen metsätieteellinen seura Suomen Suunnistusliitto Suomen WWF Suomen ympäristökasvatuksen seura ry Tekniikka elämää palvelemaan ry Johdanto PEFC-tarkistustyöhön /6

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2. kokous / 2013 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: 14.6.2013 klo 9:00 Paikka: Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13, (7. krs.), Helsinki) Läsnä:

Lisätiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9. kokous / 2013 2014 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Kokouksen pääteema: Toisen kommentointikierroksen tulokset Aika: 15.5.2014 klo 9:00- Paikka:

Lisätiedot

Eteläisen Suomen yhteismetsät ry. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry

Eteläisen Suomen yhteismetsät ry. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7. kokous / 2013 2014 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Kokouksen pääteema: Ensimmäisen kommentointikierroksen tulokset Aika: 14.2.2014 klo 9:00-

Lisätiedot

VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE

VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE PEFC SUOMI 2014 PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti PEFC on maailmanlaajuinen metsäsertifioinnin järjestö, jonka vaatimusten mukaisesti sertifioituja metsiä hoidetaan kestävästi.

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti:

Lisätiedot

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 1 Sisältö: Mikä PEFC on ja mitä PEFCmetsäsertifiointi on Tavoitteet kriteerien uudistustyölle

Lisätiedot

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011

Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 LIITE 5 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2008-2011 1. KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015:N TOTEUTUKSEN PERIAATTEET Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO 2015) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin sanasto

Metsäsertifioinnin sanasto Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin sanasto PEFC FI 1000:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin sanasto PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 11.12.2013. Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä:

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä: TOIMENPIDEOHJELMA LASTEN JA NUORTEN METSÄTIETÄMYKSEN EDISTÄMISEKSI SUOMEN METSÄKESKUKSEN ALUEYKSIKÖISSÄ: ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA, LOUNAIS-SUOMI JA PIRKANMAA 2012 2015 Luonnos: 31.3.2013 PEFC sertifiointikriteeri

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

Konsensuksen rakentaminen metsäsertifioinnin päätöksenteossa. vuorovaikutus Suomen sidosryhmien välillä FSC- ja PEFC-järjestelmissä

Konsensuksen rakentaminen metsäsertifioinnin päätöksenteossa. vuorovaikutus Suomen sidosryhmien välillä FSC- ja PEFC-järjestelmissä Konsensuksen rakentaminen metsäsertifioinnin päätöksenteossa vuorovaikutus Suomen sidosryhmien välillä FSC- ja PEFC-järjestelmissä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Historia-

Lisätiedot

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry

M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry METSÄNHOITAJALIITTO RY 1 (24) M E T S Ä N H O I T A J A L I I T T O ry FORSTMÄSTAREFÖRBUNDET rf TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 METSÄNHOITAJALIITTO RY 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS... 4 TYÖMARKKINATOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN SÄÄTIÖLAIN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN SÄÄTIÖLAIN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN SÄÄTIÖLAIN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN SÄÄTIÖLAIN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen Metsäsäätiön tavoite on sääntöjen mukaan tieteellisen

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000-2014 -seminaari 8.5.2015 kooste käydystä keskustelusta

PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000-2014 -seminaari 8.5.2015 kooste käydystä keskustelusta 22.5.2015 PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000-2014 -seminaari 8.5.2015 kooste käydystä keskustelusta Tähän yhteenvetoon on koostettu seminaarissa käytyä keskustelua Gaia Consulting Oy:n julkaisemasta selvityksestä

Lisätiedot

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely

Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely Puuntuotannollisten ja taloudellisten kysymysten ja kriteereiden käsittely (mo. 1-6 ja ryhmä 1-8) PEFC-standardityöryhmän kokous 18.10.2013 PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä c/o Metsätalouden kehittämiskeskus

Lisätiedot

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1 (9) TILAn kokous 18.6.2013 KERTOMUS KESKUSKAUPPAKAMARIN TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 1. Yleistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta yhdistymisselvitys KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta johtoryhmän kokous 1/2009 Aika: Maanantai 7. päivä syyskuuta 2009 klo 9.00 11.30 Paikka: Sibeliustalo Lahti, kokoustila Haapa, Ankkurikatu

Lisätiedot

Metsänomistaja ja yleinen etu

Metsänomistaja ja yleinen etu Antero Aaltonen Metsälakia ollaan merkittävästi muuttamassa. Maa- ja metsätalousministeriö lähetti työlään valmistelutyön tuloksena syntyneen lakiesityksen lausuntokierrokselle 8.2.2013. Tarkoituksena

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Metsäbiotalous ÄÄNESTÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA KANTILTA! Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. VAALIOPAS PROFIILI METSÄPÄIVÄT

Metsäbiotalous ÄÄNESTÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA KANTILTA! Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. VAALIOPAS PROFIILI METSÄPÄIVÄT Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2013 VALTUUSTOVAALINUMERO ÄÄNESTÄ METSÄNHOITAJALIITON VALTUUSTOVAALIT 2013 Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. Metsäbiotalous UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 7 2011 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 28.01.2015. Suomalaisen Työn Liiton toimintakertomus

Toimintakertomus 2014 28.01.2015. Suomalaisen Työn Liiton toimintakertomus Suomalaisen Työn Liiton toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö 3 2 Liiton merkit 3 2.1 Avainlippu-merkki 4 2.2 Design from Finland -merkki 4 2.3 Yhteiskunnallinen yritys -merkki 5

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA. Lasten ja nuorten metsäosaamisen lisäämiseksi Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella

TOIMENPIDEOHJELMA. Lasten ja nuorten metsäosaamisen lisäämiseksi Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella TOIMENPIDEOHJELMA Lasten ja nuorten metsäosaamisen lisäämiseksi Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella FFCS sertifiointikriteeri 25 1.5.2012 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 2.1

Lisätiedot

P ää tt äjien M ets ä k temi K irkkon mmi K eski S omi Kirkkonummi 5.5.1999 1999 Keski-Suomi 19. 21.5.1999

P ää tt äjien M ets ä k temi K irkkon mmi K eski S omi Kirkkonummi 5.5.1999 1999 Keski-Suomi 19. 21.5.1999 Kirkkonummi 5.5.1999 Keski-Suomi 19. 21.5.1999 Päättäjien Metsäakatemia 7 Seminaarijakso, Kirkkonummi 5.5.1999 Maastojakso, Keski-Suomi 19.-21.5.1999 2 Heikki Juslin Tervetuloa: Kelpaako Suomi metsänhoidon

Lisätiedot

PEFC-kriteerien tarkistamistyö

PEFC-kriteerien tarkistamistyö PEFC-kriteerien tarkistamistyö Metsäsertifioinnin kriteerit PEFC FI 1002:20XX PEFC-standardityöryhmän kokouksessa hyväksytty standardiluonnos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 10 000 henkilöjäsenen keskusjärjestö ja valtakunnallinen nuorisotyötä

Lisätiedot