VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE"

Transkriptio

1 VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE PEFC SUOMI 2014 PEFC/

2 PEFC lyhyesti PEFC on maailmanlaajuinen metsäsertifioinnin järjestö, jonka vaatimusten mukaisesti sertifioituja metsiä hoidetaan kestävästi. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle vaatimuksia muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiselle, metsien terveyden ja kasvun ylläpidolle sekä virkistyskäyttömahdollisuuksille. Lisäksi PEFCsertifiointi sisältää vaatimukset sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan ja puun kulkua seurataan näiden vaatimusten mukaisesti. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 260 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista. Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu, joten kotimaista kestävästi hoidettujen metsien puuta on kattavasti tarjolla. PEFC-merkki tuo varmuuden, että tuotteen valmistuksessa on käytetty kestävästi hoidettujen metsien puuta. PEFC-merkittyinä on tarjolla mm. rakennusja sisustusmateriaaleja, huonekaluja, kopiopapereita, kirjekuoria ja kertakäyttöastioita. PEFC-merkin voi löytää myös yritysten esitteistä, aikakauslehdistä, tuotekuvastoista ja -pakkauksista. PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä, johon kuuluu lähes 40 maakohtaista organisaatiota ympäri maailman. Suomen PEFC-organisaatio toimii yhteistyössä muiden kansallisten organisaatioiden ja kansainvälisen PEFC:n kanssa. PEFC Suomen missio: PEFC takaa metsien kestävän käytön ja antaa mahdollisuuden vastuullisiin valintoihin PEFC Suomen visio: PEFC lisää hyvinvointia olemalla tunnetuin ja halutuin vastuullisuuden tae metsätuotteissa istockphoto/ CHAIWATPHOTOS

3 SISÄLLYS 1 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 3 PEFC ON KÄYTÖSSÄ MAAILMANLAAJUISESTI 4 PEFC KANSAINVÄLISESTI - Riikka Joukio PEFC:n kansainvälisen johtokunnan jäseneksi - Xavier Noyon PEFC:n edustajaksi Brysseliin - PEFC:n kasvu jatkuu 5 PEFC SUOMESSA - Metsänhoidon uudistettu PEFC-kriteeristö valmistui 6 PEFC-SERTIFIKAATIT SUOMESSA 7 VUODEN VARRELTA 9 PEFC WOOD HELSINKI DESIGN WEEK PUUN ALKUPERÄN SEURANNAN YRITYKSET 12 PEFC SUOMI istockphoto/ prluka

4 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS PEFC Suomen viidestoista toimintavuosi painottui metsien hoidon vaatimusten päivitystyöhön ja yhteistyöhön suomalaisten ja muissa maissa toimivien kumppaneiden kanssa. Yli vuoden kestänyt PEFC-metsien vaatimusten päivitystyö valmistui kesäkuussa. Kyseessä oli jo kolmas päivityskerta Suomessa tällä vuosituhannella. Päivitysten toistaminen määräajoin on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin suomalaisten käsitykset ja näkemykset metsien hoidon sisällöstä kehittyvät vuosien myötä. Lisäksi PEFC:n kansainvälisiin vaatimuksiin tehdyt muutokset tulee sisällyttää kansallisiin PEFC-standardeihin. Standardityöryhmän työhön osallistui lähes 50 organisaation edustajat ja työryhmän ulkopuolelta saatiin kymmeniä kommentteja. Suurkiitos kaikille asiantuntemuksensa ja näkemyksenä standardityöhön tuoneille! Työn laajuutta kuvaa se, että yksikään kriteereistä ei säästynyt muutoksilta. Esimerkkejä muutoksista ovat lahopuun lisääminen säästöpuiden määrää kasvattamalla, tiheikköjen ja suojakaistojen jättäminen riistanhoidon tarpeisiin sekä työn- ja urakanantajien velvollisuuksien aiempaa laajempi tarkastelu. myötä alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on tarjolla jatkossakin yksityisille metsänomistajille, yrityksille ja yhteisölle ympäri maan. PEFC turvaa metsäluonnon monimuotoisuuden sekä ylläpitää metsätalouden sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Tämän lisäksi haluamme tuoda esille myös puun ylivoimaisia elinkaariominaisuuksia. Esimerkki tästä oli kolmepäiväinen PEFC Wood Works tapahtuma Helsinki Design Weekin yhteydessä. PEFC-puuinstallaation tarina Espan lavalla kattoi puun koko elinkaaren alkaen kestävästä alkuperästä, jatkuen puun innovatiiviseen työstämiseen lasertekniikalla, puukolmioiden rakentumiseen kahdeksi ihmishahmoksi ja puumateriaalin jakamiseen tapahtumavieraille esimerkiksi kulhoina ja tarjottimina käytettäväksi. PEFC Wood Works tapahtuman taustalla nähdään metsien suuri merkitys kaikkien kansalaisten hyvinvoinnille. PEFC:n näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen onkin yksi painopisteistämme. Metsäsertifiointi ja alkuperätieto ovat puun laatutekijöitä, joista haluamme kertoa myös kaikille muille kuin standardityöryhmässä ja PEFC-sertifikaattien piirissä toimiville. Odotamme PEFC:n kansainvälisen arviointiprosessin valmistuvan kesään 2015 mennessä, jotta uudistuneet standardit saadaan käyttöön vuonna Myös metsäsertifioinnin organisointia koskevat vaatimukset päivitettiin. Muutokset yksityismetsänomistajien organisaatioissa johtivat vuoden lopulla Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n työn käynnistämiseen. Metsänomistajien ja teollisuuden perustama yhdistys toimii täst edes alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana ja vastaa standardien noudattamisesta. Tämän muutoksen Auvo Kaivola Pääsihteeri 1

5 Alueellinen ryhmäsertifiointi on tarjolla jatkossakin ympäri maan Metsillä on suuri merkitys kaikkien kansalaisten hyvinvoinnille ScandinavianStockphoto/stocksnapper 2

6 PEFC ON KÄYTÖSSÄ MAAILMANLAAJUISESTI LÄHES YRITYKSESSÄ JA TUOTANTOLAITOKSESSA YMPÄRI MAAILMAN on käytössä puun alkuperän PEFC-seuranta YLI METSÄNOMISTAJAA on mukana PEFC-sertifioinnissa maailmanlaajuisesti YLI 260 MILJOONAA HEHTAARIA maailman metsistä on PEFC-sertifioituja Kansainvälisen PEFC:n hyväksymä kansallinen sertifiointijärjestelmä PEFC:n jäsenorganisaatio, jonka järjestelmä on valmisteilla PEFC-sertifioitu pinta-ala ( ) MAA PINTA-ALA (HA) MAA PINTA-ALA (HA) MAA PINTA-ALA (HA) Australia Malesia Tanska Belgia Norja Tšekki Brasilia Portugali UK/Iso-Britannia Chile Puola Uruguay Espanja Ranska USA Irlanti Ruotsi Valko-Venäjä Italia Saksa Venäjä Itävalta Slovakia Viro Kanada Slovenia Latvia Suomi Luxemburg Sveitsi yhteensä

7 PEFC KANSAINVÄLISESTI Riikka Joukio PEFC:n kansainvälisen johtokunnan jäseneksi Pariisissa järjestetyssä yleiskokouksessa PEFC:n kansainväliseen johtokuntaan valittiin Metsä Groupin kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio. Joukiolla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä metsä- ja pakkausteollisuuden tehtävistä. Xavier Noyon PEFC:n edustajaksi Brysseliin Euroopan Unioni on merkittävä toimija metsänhoidon kestävyydestä käytävässä keskustelussa. Kesällä 2014 PEFC:n edustajana Brysselissä toimintansa aloitti Xavier Noyon. Hänen tehtävänään on tuoda EU:n käyttöön PEFC:n asiantuntemusta ja kokemusta metsätaloutta ja ilmastoa koskevissa kysymyksissä. PEFC:n kasvu jatkuu PEFC on maailmaan laajimmalle levinnyt metsäsertifiointijärjestelmä. Vuoden 2014 aikana Kiinassa, Indonesiassa ja Argentiinassa kansallisesti kehitetyt metsäsertifiointijärjestelmät läpäisivät PEFC:n arviointiprosessiin ja saivat kansainvälisen hyväksynnän. Uusimmat PEFC:n kansalliset jäsenet ovat New Zealand Forest Certification Association (NZFCA) Uudesta-Seelannista ja Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) Japanista. PEFC:n jäsenkunta koostuu 39 maakohtaisesta järjestöstä ja 22 kansainvälisestä sidosryhmäorganisaatiosta. PEFC:n puheenjohtaja William Street toivotti Riikka Joukion tervetulleeksi johtokuntaan. 4

8 PEFC SUOMESSA Metsänhoidon uudistettu PEFC-kriteeristö valmistui Vuonna 2013 työnsä aloittanut PEFC-standardityöryhmä sai kriteerien määrittelytyön valmiiksi. Työryhmään kuului lähes 50 suomalaisten metsien hoidosta ja käytöstä kiinnostunutta organisaatiota. Työryhmä kuuli työnsä aikana asiantuntijoita metsien ekologiasta ja monimuotoisuudesta, puuntuotannon taloudellisista näkökulmista, sosiaalisista kysymyksistä ja metsien monikäytöstä. Kahden kommentointijakson aikana työryhmän ulkopuolelta saadut kymmenet kommentit käsiteltiin ja otettiin huomioon kriteeristön sisällössä. Kyseessä on ensimmäinen PEFC-järjestelmä maailmassa, jonka sisältö arvioidaan jo neljännen kerran. Kansainvälisessä arvioinnissa varmistetaan, että PEFC-järjestelmä täyttää vaatimukset kriteeristön asettamiselle, kestävälle metsänhoidolle ja luotettavalle sertifiointitoiminnalle. Arviointi valmistuu vuonna PEFC Suomi toimitti standardityöryhmän hyväksymät kriteerit ja muut PEFC-standardit kansainvälisesti arvioitavaksi. PEFCstandardit päivitetään noin viiden vuoden välein. PEFC-standardityöryhmä sai metsänhoidon kriteeristön päivitystyön valmiiksi kesäkuussa Työryhmässä oli edustettuna metsistä toimeentuloa hankkivia, metsää virkistymisessä käyttäviä sekä kuluttajia ja muita metsien hoidosta kiinnostuneita tahoja. PEFC-STANDARDITYÖ- RYHMÄN JÄSENET Bioenergia ry MTK metsävaltuuskunta / metsänomistajaliitot Energiateollisuus ry Paliskuntain yhdistys Eteläisen Suomen yhteismetsät ry Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistys ry Etämetsänomistajien Liitto ry Puu- ja erityisalojen Liitto Graafinen teollisuus ry Puuteollisuusyrittäjät ry Infra ry RASI ry Joulupuuseura Saamelaiskäräjät Kemian teollisuus ry Sahayrittäjät ry Kirkkohallitus Stora Enso Oyj Metsä Koneyrittäjien Liitto ry Suomen 4H-liitto Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry Suomen Latu ry Kuntasektori Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Suomen Metsästäjäliitto ry Marttaliitto Suomen Partiolaiset ry METO-Metsäalan Asiantuntijat ry Suomen Riistakeskus METO-Metsäalan Yrittäjät ry Suomen Sahat ry Metsä Group Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund - SLC r.f. Metsähallitus Tornator Oyj Metsänhoitajaliitto ry UPM Kymmene Oyj Metsä Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy/ metsänhoitoyhdistykset Visaseura ry Metsäteollisuus ry / Puusepänteollisuus ry Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry TYÖHÖN OSALLISTUNEET ASIANTUNTIJATAHOT Museovirasto Suomen Metsäkeskus PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 5

9 PEFC-SERTIFIKAATIT SUOMESSA PEFC-METSÄSERTIFIKAATIT Vuoden 2014 lopussa PEFC-metsäsertifioinnin piirissä oli metsää yhteensä noin 21 miljoonaa hehtaaria. Määrä oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. ALUEELLISET RYHMÄSERTIFIKAATIT Pohjois-Suomi -Kainuu (11) -Pohjois-Pohjanmaa (12) -Lappi (13) Pohjois-Karjala -Pohjois-Karjala (10) Järvi Suomi -Kaakkois-Suomi (4) -Etelä-Savo (6) -Keski-Suomi (8) -Pohjois-Savo (9) Länsi-Suomi -Lounais-Suomi (2) -Pirkanmaa (5) -Etelä-Pohjanmaa (7) Etelä-Suomi -Häme-Uusimaa (3) Rannikko -Rannikko ja Ahvenanmaa (1) Vuoden 2014 lopussa oli voimassa kuusi alueellista ryhmäsertifikaattia, jotka tarjoavat yksityisille metsänomistajille, yrityksille ja yhteisölle kautta maan mahdollisuuden osallistua PEFC-metsäsertifiointiin. Viisitoista vuotta sertifikaattien haltijoina toimineiden metsänomistajien liittojen toiminta itsenäisinä organisaatioina päättyi vuoden lopussa. Niiden työtä metsäsertifikaattien haltijana jatkaa marraskuussa 2014 perustettu Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry. YRITYSKOHTAISET METSÄSERTIFIKAATIT Vuoden 2014 lopussa oli voimassa kuusi yrityskohtaista PEFCmetsäsertifikaattia. Niistä Metsähallituksen ja UPM Kymmene Oyj:n sertifikaatit kattoivat organisaatioiden omia metsiä. Metsäliitto osuuskunnan/metsä Groupin, Otso-metsäpalveluiden, Stora Enso Oyj Metsän sekä UPM Kymmene Oyj:n ryhmäsertifikaattien piirissä on myös muiden kuin organisaatioiden omia metsiä. PUUN ALKUPERÄN SEURANNAN COC (CHAIN OF CUSTODY) PEFC-SERTIFIKAATIT Vuoden 2014 lopussa oli voimassa 206 alkuperän seurannan sertifikaattia. Valtaosa uusista PEFC CoC-sertifikaateista myönnettiin vuonna 2014 saha- ja puutuoteteollisuuden yrityksille VUOSI

10 VUODEN VARRELTA Arkkitehti Marco Casagranden kehittämä Paracity-kaupunkirakenne oli esillä Habitare-messuilla Helsingin messukeskuksessa. Moduulirakenne koostui Suomessa valmistetuista ristiinlaminoiduista CLT-puulevyistä. CrossLam Kuhmo Oy:n levytuotannolle myönnettiin elokuussa 2014 puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatti. Tutkas-seuran Metsästäkö uusi Sampo? -seminaarissa kerrottiin metsäteollisuudesta Suomen tulevaisuuden rakentajana, suomalaisten puutuotteiden tiestä maailman markkinoille, puun riittävyydestä ja metsäsertifioinnin mahdollisuuksista. PEFC:stä kertomassa Auvo Kaivola. Tutkas-seuran puheenjohtaja kansanedustaja Sanna Lauslahti johti tilaisuudessa puhetta. Tutkas on toiminut vuodesta 1970 alkaen edistäen kansanedustajien ja tutkijoiden välistä tiedonvaihtoa. Kouluttamalla myyjiään yritys varmistaa, että asiakkaille pystytään kertomaan puun kestävästä alkuperästä ja PEFC-merkityistä tuotteista. Isku Oy:n myyjiä koulutettiin Lahdessa. Iskulle oli myönnetty toukokuussa 2013 puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatti, joka kattaa toimisto- ja kotikalusteiden valmistuksen.

11 Stora Enso tarjosi Koko Perheen Metsäpäivässä Espoon Oittaalla tietoa ja metsäelämyksiä metsänomistajille ja heidän perheilleen. Tilaisuuden nuorimmat seurasivat PEFCilmapalloineen Taikuri Kallen huimia temppuja metsäpäivän esiintymislavalla. Yhteistyö ja kokemusten vaihtaminen sisarorganisaatioiden kanssa on tärkeä osa PEFC Suomen toimintaa. PEFC Saksan henkilöstö ja auditoijat tutustuivat alueellisen ryhmäsertifioinnin vuosiauditointiin Inkoon ja Siuntion maastokohteissa. PEFC edellyttää, että auditointeja tekevät ja puun alkuperän seurannan sertifikaatteja myöntävät sertifiointiyritykset noudattavat yhteistyössä IAF:n (International Accreditation Forum) kanssa laadittuja kansainvälisiä vaatimuksia. Vantaalla järjestetyssä koulutustilaisuudessa Johan Vlieger PEFC:n päätoimistosta opasti Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivia auditoijia. Tilaisuuteen osallistui myös kansallisten akkreditointilaitosten edustajia.

12 PEFC WOOD HELSINKI DESIGN WEEK 2014 PEFC Wood Works -tapahtuma Espan lavalla PEFC Wood Works x Laser Cut Studio tapahtuma järjestettiin Espan lavalla Helsingissä. Kolmen päivän aikana lähes kolmesta tuhannesta kolmionmuotoisesta koivulevystä rakentui kaksi veistosmaista ihmishahmoa. Koivukolmioihin työstettiin laserlaitteella tapahtumavieraiden paikan päällä toimittamia ja sosiaalisen median kautta vastaan otettuja metsäaiheisia mietteitä. Tapahtumavieraille jaettiin puukolmioita ja kokoamisohje, jonka avulla kolmioita oli helppo koostaa käyttöesineiksi. Tapahtuma toteutettiin Helsinki Design Weekin yhteydessä. -TAPAHTUMASIVUSTO 9

13 10

14 PUUN ALKUPERÄN SEURANNAN PEFC-SERTIFIKAATTIEN HALTIJAYRITYKSET Puun hankinta ja myynti Puutuotteet ja -jalosteet Painoala Jakeluketjut Sellun, paperin ja kartongin valmistus ja jalostus PUUTUOTTEET JA -JALOSTEET Ab Nykarleby Ekopaint Oy Ab Påras Oy AB Skogen - Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Akonkosken Saha Oy Anaika Wood Ltd Oy Arolan Höyläämö / Sahayrittäjät ry Arvolista Oy Aureskosken Jalostetehdas Oy Carl Rundberg Ab Cent-Listat Oy Crown Timber Oy E.T. Listat Oy ER-Saha Oy Finn-Pylväs Oy Finnstamm Oy / Sahayrittäjät ry FM Timber Team Oy / Metsäkolmio Oy Harmonia-Kaluste Oy HASA Group Helsingin Erikoishöyläys Oy / Sahayrittäjät ry Herralan Saha Oy HJT-Holz Oy Honkarakenne Oyj Iisalmen Sahat Oy Iisveden Metsä Oy Iivari Mononen Oy, Höljäkkä Oy, Scanpole AS, Prima Timber Oy Ikihirsi Oy Isku Yhtymä Oy Isojoen Saha Oy Jannpuu Oy Jet-Puu Oy Joensuun Höyläyspalvelu Oy JPJ-Wood Oy Junnikkala Oy Kaivospuu Oy Kampin Saha Ky Kannonpuu Oy Karelia-Upofloor Oy Keitele Group Keurak Oy Kinnaskoski Oy Kiurutimber Oy Kohi-Group Oy - Oy Kohiwood Ltd Kontiotuote Oy Koskisen Oy Koskisen Saha ja Höyläämö Oy / Sahayrittäjät ry Kouvolan Saha Oy Kuhmo Oy Kuhmon AA-Puu Oy Kurikka Timber Kuusisto Group - Veljet Kuusisto Oy, Lännen Painepuu Oy, Lapin Painepuu Oy Laatokan Lankku Oy Lameco LHT Oy Lappset Group Oy Late-Rakenteet Oy Lieksa Timber Ltd Oy Liperin Höyläämö Oy Listatalo Oy Luoman Oy Luopajärven Saha Oy Luvian Saha Oy Mahogany Oy MCM Timber Oy / Finnortimber Oy Metsäliitto Cooperative Misawa Homes of Finland Oy MM Wood Oy Multian Saha Oy Mustola Timber Oy Mylly&Korpi Oy Nana Eurooppa Oy Nerkoon Höyläämö Oy Nicewood Oy Noormarkun Saha Oy Olavi Räsänen Oy Oy CrossLam Kuhmo Ltd Oy Finland Laminated Timber Oy Haka-Wood Ab Oy IS Comp Ltd Oy Kausala Wood Ltd Oy Lunawood Ltd - Lunacomp Oy Oy Novo Wood Ltd Oy Shinshowa Finland Ltd Oy SWM-Wood Ltd Oy Viitala Forest Ltd Pantsarin Saha Oy Parkanon Listatehdas Oy Parla Floor Oy Pellopuu Oy Penttilän Puu Oy Pinar Oy Pintopuu Oy PRT-Wood Oy Puulinja Suomi Oy Puupietari Oy Puu-profile Finland Oy Puutavaraliike Huomo Oy Puutavaraliike Pentti Heinonen Oy Puutavaraliike Toimi Talka Ky Pyhännän Puu-Top Oy Pölkky Oy, Pölkky Metsä Kmo Oy Riga Wood Finland Oy RPN-Wood Oy Sahakuutio Oy Sahanord Oy / Sahayrittäjät ry Sahayrittäjät ry Salon Puutavara Oy / Sahayrittäjät ry Savitaipaleen Teknolista Oy Savopak Oy (ent. Parlatuote Oy) Senkki Oy SHT-Tukku Oy Siparila Oy Skaala Oy Stora Enso Oyj Division Building and Living Stora Enso Wood Products Oy: Hartola unit Honkalahti Sawmill Kiteen Saha Pälkäne unit Uimaharju sawmill Varkaus Sawmill Suomen Kuitulevy Oy - Finnish Fibreboard Ltd Suomen Lämpöpuu Oy Sydänpuu Oy / Sahayrittäjät ry Tallwood Nordic Oy Tecdoma Oy / Sahayrittäjät ry Tehomet Oy Tiaisen Saha Oy Timberwise Oy Toivakka Timber Ltd Oy Tolliwood Oy UPM-Kymmene Corporation UPM Biocomposites UPM-Kymmene Oyj Timber UPM-Kymmene Wood Oy US Wood Oy Vapo Timber Ltd Varkauden Puu Oy Veljekset Vaara Oy Versowood Oy Vesawood Oy Ltd Westas Group Oy Woodagent Niemelä Ay VS Turva-aidat Oy SELLUN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUS JA JALOSTUS A & R Carton Oy Ahlstrom Group Ahlstrom Tampere Oy BillerudKorsnäs Finland Oy Huhtamäki Foodservice Finland Oy Jujo Thermal Ltd Kotkamills Oy - Kotka ja Tainionkoski mills Lamican Oy Metsä Board Corporation Metsä Fibre Oy Metsä Tissue Oyj Mondi Lohja Oy Oy Mini-Maid Ab Pankaboard Oy Paperex Colombier Oy Plastiroll Oy Pyrollpap Oy Sappi Finland Operations Oy - Kirkniemen tehdas SharpCell Oy Stora Enso Oyj Biomaterials Stora Enso Oyj Heinola Fluting Stora Enso Oyj, Printing and Living Division Stora Enso Renewable Packaging, Consumer Board Suomen Kerta Oy Suominen Kuitukankaat Oy /Suominen Nonwovens Oy Tako Carton Plant Ltd Tervakoski Oy UPM Raflatac Oy UPM-Kymmene Corporation Walki Oy Pietarsaari Walki Oy Valkeakoski PUUN HANKINTA JA MYYNTI EPM Metsä Oy Harvestia Oy JS Wood Oy Koskitukki Oy Lapin Metsämarkkinat Oy Metsähallitus Multiwood Oy Oy Skandinaviska Träimport Ab Pin Arctic Oy Puutavaraliike I. Pölönen Oy Stora Enso Wood Supply Finland UPM-Kymmene Corporation, wood and biomass sourcing Vapo Oy PAINOALA Bong Suomi Oy Bookwell Oy Edita Prima Oy Erweko Painotuote Oy Esa Print Oy Finepress Oy Forssan Kirjapaino Oy Hansaprint Ltd Helprint Oy Jaakkoo-Taara Oy Jyväskylän Siirto-Paino Oy Kirjapaino Kari Ky Kirjapaino Markprint Oy Kopijyvä Oy Kyriiri Oy Lehtisepät Oy Libris Oy Lönnberg Painot Oy Lönnberg Print & Promo Multiprint Oy Otavan Kirjapaino Oy Oy Arkmedia Ab Paletti Oy Papyrus Finland Oy PunaMusta Oy Turun Kirjekuoritehdas Oy (nyk. InterMail Suomi Oy). JAKELUKETJUT DT Finland Oy Puukeskus & Starkki Hartman Rauta Oy Puumerkki Oy Rautakesko Oy 11

15 PEFC SUOMI PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry edistää PEFC-sertifiointia Suomessa ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä eri maiden sisarorganisaatioiden ja Genevessä sijaitsevan PEFC Internationalin kanssa. PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet Suomessa, valvoo PEFC-merkin käyttöä ja ylläpitää tietoja PEFC-sertifikaateista. Markkinointipäällikkö Juha Uppa (kuvassa vasemmalla) vastaa viestintä- ja markkinointitoiminnasta. Markkinointiassistentti Sini Perttula (keskellä) vastaa tapahtumajärjestelyistä ja avustaa mm. PEFC-merkkityökalua ja myymälä- ym. materiaaleja koskevissa asioissa. Pääsihteeri Auvo Kaivolaan (oikealla) voit olla yhteydessä mm. puun alkuperän sertifikaatteja ja metsäsertifikaatteja koskevissa asioissa sekä PEFC:n kansainvälistä toimintaa koskien. Puheenjohtaja: Jan-Erik Enestam Varapuheenjohtaja: Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry VUONNA 2014 VALMISTUNEITA ESITTEITÄ 12

16 PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry Sitratie HELSINKI p PEFC Council World Trade Center 10, route de l Aéroport CH-1215 Geneva Switzerland t Etukannen kuva: istockphoto/ konradlew. Takakannen kuva: istockphoto/ jamenpercy PEFC/

12.10.2000-12.3.2012 Suomessa myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet

12.10.2000-12.3.2012 Suomessa myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet Suomen Metsäsertifiointi ry Finlands Skogscertifiering rf Finnish Forest Certification Council PEFC/02-1-01 12.10.2000-12.3.2012 Suomessa myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet Rekisterinumero Hakija / käyttöoikeuden

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä:

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä: TOIMENPIDEOHJELMA LASTEN JA NUORTEN METSÄTIETÄMYKSEN EDISTÄMISEKSI SUOMEN METSÄKESKUKSEN ALUEYKSIKÖISSÄ: ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA, LOUNAIS-SUOMI JA PIRKANMAA 2012 2015 Luonnos: 31.3.2013 PEFC sertifiointikriteeri

Lisätiedot

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET Ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka Vastuullinen liiketoiminta Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti, sosiaalisesti

Lisätiedot

FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta

FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta Mikä on FSC? Vuonna 1993 perustettu FSC on ensimmäinen kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä. FSC eli Forest Stewardship

Lisätiedot

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys ISBN 978-951-40-2030-8 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys Maija Huhtala, Marjatta Hytönen, Tuija Sievänen ja Pauli Wallenius www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Fokus on pidettävä tulevaisuuden haasteissa. Ne ovat yhteisiä uusille ja vanhoille sekä suurille ja pienille jäsenyrityksillemme.

Fokus on pidettävä tulevaisuuden haasteissa. Ne ovat yhteisiä uusille ja vanhoille sekä suurille ja pienille jäsenyrityksillemme. vuosikertomus 2012 vuosikertomus 2012 Fokus on pidettävä tulevaisuuden haasteissa. Ne ovat yhteisiä uusille ja vanhoille sekä suurille ja pienille jäsenyrityksillemme. puheenjohtaja Matti Uuttu sisällysluettelo

Lisätiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO - Metsäalan Yrittäjät ry PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9. kokous / 2013 2014 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Kokouksen pääteema: Toisen kommentointikierroksen tulokset Aika: 15.5.2014 klo 9:00- Paikka:

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2008

1 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2 GRAAFINEN TEOLLISUUS RY TOIMINTAKERTOMUS 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys... 5 Graafinen teollisuus... 5 Suhdannenäkymistä...

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2015 KYLLÄ SUOMESSA PUUTA RIITTÄÄ s. 4 Savon Sellu myötätuulessa s. 7 Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden s. 10 www.harvestia.fi

Lisätiedot

Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa

Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa Aki Jouhiaho, TTS Metsästä voimalaitokseen: Energiapuun logistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2.2014 Esityksen sisältö RES direktiivi

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Metsäbiotalous ÄÄNESTÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA KANTILTA! Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. VAALIOPAS PROFIILI METSÄPÄIVÄT

Metsäbiotalous ÄÄNESTÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA KANTILTA! Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. VAALIOPAS PROFIILI METSÄPÄIVÄT Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2013 VALTUUSTOVAALINUMERO ÄÄNESTÄ METSÄNHOITAJALIITON VALTUUSTOVAALIT 2013 Metsänhoitajaliiton valtuustovaali 30.9. 31.10. Metsäbiotalous UUSIA MAHDOLLISUUKSIA MONELTA

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin ekotehokkuus

Metsäsertifioinnin ekotehokkuus ISBN-13: 978-951-40-2025-4 (PDF) ISBN-10: 951-40-2025-1 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäsertifioinnin ekotehokkuus Anu Nieminen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Julkaisun tilaukset: M-real Oyj Viestintä PL 20 02020 METSÄ Puh. 010 469 4552 Fax 010 469 4531 Sähköposti: communications@m-real.com Julkaisu löytyy myös PDF-muodossa

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22.

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivut 4 5 Puukaupassa

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi

SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ. Tutustu lisää ja katso video osoitteessa www.mellano.fi. www.mellano.fi M Suomen Posti Oyj P u u t u o t e t e o l l i s u u d e n u u t i s - j a a m m a t t i l e h t i 5 / 2 0 11 4. 5. 2 0 11 SUOMALAISTA LAATUTYÖTÄ www.mellano.fi mukava Mellanon Mukava on täysin uusi ja

Lisätiedot

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL,

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin sanasto

Metsäsertifioinnin sanasto Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin sanasto PEFC FI 1000:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin sanasto PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2007

1 Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2 GRAAFINEN TEOLLISUUS RY TOIMINTAKERTOMUS 3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys... 5 Graafinen teollisuus... 6 Suhdannenäkymistä...

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot