VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE"

Transkriptio

1 VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE PEFC SUOMI 2014 PEFC/

2 PEFC lyhyesti PEFC on maailmanlaajuinen metsäsertifioinnin järjestö, jonka vaatimusten mukaisesti sertifioituja metsiä hoidetaan kestävästi. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle vaatimuksia muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiselle, metsien terveyden ja kasvun ylläpidolle sekä virkistyskäyttömahdollisuuksille. Lisäksi PEFCsertifiointi sisältää vaatimukset sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan ja puun kulkua seurataan näiden vaatimusten mukaisesti. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 260 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista. Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu, joten kotimaista kestävästi hoidettujen metsien puuta on kattavasti tarjolla. PEFC-merkki tuo varmuuden, että tuotteen valmistuksessa on käytetty kestävästi hoidettujen metsien puuta. PEFC-merkittyinä on tarjolla mm. rakennusja sisustusmateriaaleja, huonekaluja, kopiopapereita, kirjekuoria ja kertakäyttöastioita. PEFC-merkin voi löytää myös yritysten esitteistä, aikakauslehdistä, tuotekuvastoista ja -pakkauksista. PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä, johon kuuluu lähes 40 maakohtaista organisaatiota ympäri maailman. Suomen PEFC-organisaatio toimii yhteistyössä muiden kansallisten organisaatioiden ja kansainvälisen PEFC:n kanssa. PEFC Suomen missio: PEFC takaa metsien kestävän käytön ja antaa mahdollisuuden vastuullisiin valintoihin PEFC Suomen visio: PEFC lisää hyvinvointia olemalla tunnetuin ja halutuin vastuullisuuden tae metsätuotteissa istockphoto/ CHAIWATPHOTOS

3 SISÄLLYS 1 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 3 PEFC ON KÄYTÖSSÄ MAAILMANLAAJUISESTI 4 PEFC KANSAINVÄLISESTI - Riikka Joukio PEFC:n kansainvälisen johtokunnan jäseneksi - Xavier Noyon PEFC:n edustajaksi Brysseliin - PEFC:n kasvu jatkuu 5 PEFC SUOMESSA - Metsänhoidon uudistettu PEFC-kriteeristö valmistui 6 PEFC-SERTIFIKAATIT SUOMESSA 7 VUODEN VARRELTA 9 PEFC WOOD HELSINKI DESIGN WEEK PUUN ALKUPERÄN SEURANNAN YRITYKSET 12 PEFC SUOMI istockphoto/ prluka

4 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS PEFC Suomen viidestoista toimintavuosi painottui metsien hoidon vaatimusten päivitystyöhön ja yhteistyöhön suomalaisten ja muissa maissa toimivien kumppaneiden kanssa. Yli vuoden kestänyt PEFC-metsien vaatimusten päivitystyö valmistui kesäkuussa. Kyseessä oli jo kolmas päivityskerta Suomessa tällä vuosituhannella. Päivitysten toistaminen määräajoin on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin suomalaisten käsitykset ja näkemykset metsien hoidon sisällöstä kehittyvät vuosien myötä. Lisäksi PEFC:n kansainvälisiin vaatimuksiin tehdyt muutokset tulee sisällyttää kansallisiin PEFC-standardeihin. Standardityöryhmän työhön osallistui lähes 50 organisaation edustajat ja työryhmän ulkopuolelta saatiin kymmeniä kommentteja. Suurkiitos kaikille asiantuntemuksensa ja näkemyksenä standardityöhön tuoneille! Työn laajuutta kuvaa se, että yksikään kriteereistä ei säästynyt muutoksilta. Esimerkkejä muutoksista ovat lahopuun lisääminen säästöpuiden määrää kasvattamalla, tiheikköjen ja suojakaistojen jättäminen riistanhoidon tarpeisiin sekä työn- ja urakanantajien velvollisuuksien aiempaa laajempi tarkastelu. myötä alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on tarjolla jatkossakin yksityisille metsänomistajille, yrityksille ja yhteisölle ympäri maan. PEFC turvaa metsäluonnon monimuotoisuuden sekä ylläpitää metsätalouden sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Tämän lisäksi haluamme tuoda esille myös puun ylivoimaisia elinkaariominaisuuksia. Esimerkki tästä oli kolmepäiväinen PEFC Wood Works tapahtuma Helsinki Design Weekin yhteydessä. PEFC-puuinstallaation tarina Espan lavalla kattoi puun koko elinkaaren alkaen kestävästä alkuperästä, jatkuen puun innovatiiviseen työstämiseen lasertekniikalla, puukolmioiden rakentumiseen kahdeksi ihmishahmoksi ja puumateriaalin jakamiseen tapahtumavieraille esimerkiksi kulhoina ja tarjottimina käytettäväksi. PEFC Wood Works tapahtuman taustalla nähdään metsien suuri merkitys kaikkien kansalaisten hyvinvoinnille. PEFC:n näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen onkin yksi painopisteistämme. Metsäsertifiointi ja alkuperätieto ovat puun laatutekijöitä, joista haluamme kertoa myös kaikille muille kuin standardityöryhmässä ja PEFC-sertifikaattien piirissä toimiville. Odotamme PEFC:n kansainvälisen arviointiprosessin valmistuvan kesään 2015 mennessä, jotta uudistuneet standardit saadaan käyttöön vuonna Myös metsäsertifioinnin organisointia koskevat vaatimukset päivitettiin. Muutokset yksityismetsänomistajien organisaatioissa johtivat vuoden lopulla Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n työn käynnistämiseen. Metsänomistajien ja teollisuuden perustama yhdistys toimii täst edes alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana ja vastaa standardien noudattamisesta. Tämän muutoksen Auvo Kaivola Pääsihteeri 1

5 Alueellinen ryhmäsertifiointi on tarjolla jatkossakin ympäri maan Metsillä on suuri merkitys kaikkien kansalaisten hyvinvoinnille ScandinavianStockphoto/stocksnapper 2

6 PEFC ON KÄYTÖSSÄ MAAILMANLAAJUISESTI LÄHES YRITYKSESSÄ JA TUOTANTOLAITOKSESSA YMPÄRI MAAILMAN on käytössä puun alkuperän PEFC-seuranta YLI METSÄNOMISTAJAA on mukana PEFC-sertifioinnissa maailmanlaajuisesti YLI 260 MILJOONAA HEHTAARIA maailman metsistä on PEFC-sertifioituja Kansainvälisen PEFC:n hyväksymä kansallinen sertifiointijärjestelmä PEFC:n jäsenorganisaatio, jonka järjestelmä on valmisteilla PEFC-sertifioitu pinta-ala ( ) MAA PINTA-ALA (HA) MAA PINTA-ALA (HA) MAA PINTA-ALA (HA) Australia Malesia Tanska Belgia Norja Tšekki Brasilia Portugali UK/Iso-Britannia Chile Puola Uruguay Espanja Ranska USA Irlanti Ruotsi Valko-Venäjä Italia Saksa Venäjä Itävalta Slovakia Viro Kanada Slovenia Latvia Suomi Luxemburg Sveitsi yhteensä

7 PEFC KANSAINVÄLISESTI Riikka Joukio PEFC:n kansainvälisen johtokunnan jäseneksi Pariisissa järjestetyssä yleiskokouksessa PEFC:n kansainväliseen johtokuntaan valittiin Metsä Groupin kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio. Joukiolla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä metsä- ja pakkausteollisuuden tehtävistä. Xavier Noyon PEFC:n edustajaksi Brysseliin Euroopan Unioni on merkittävä toimija metsänhoidon kestävyydestä käytävässä keskustelussa. Kesällä 2014 PEFC:n edustajana Brysselissä toimintansa aloitti Xavier Noyon. Hänen tehtävänään on tuoda EU:n käyttöön PEFC:n asiantuntemusta ja kokemusta metsätaloutta ja ilmastoa koskevissa kysymyksissä. PEFC:n kasvu jatkuu PEFC on maailmaan laajimmalle levinnyt metsäsertifiointijärjestelmä. Vuoden 2014 aikana Kiinassa, Indonesiassa ja Argentiinassa kansallisesti kehitetyt metsäsertifiointijärjestelmät läpäisivät PEFC:n arviointiprosessiin ja saivat kansainvälisen hyväksynnän. Uusimmat PEFC:n kansalliset jäsenet ovat New Zealand Forest Certification Association (NZFCA) Uudesta-Seelannista ja Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) Japanista. PEFC:n jäsenkunta koostuu 39 maakohtaisesta järjestöstä ja 22 kansainvälisestä sidosryhmäorganisaatiosta. PEFC:n puheenjohtaja William Street toivotti Riikka Joukion tervetulleeksi johtokuntaan. 4

8 PEFC SUOMESSA Metsänhoidon uudistettu PEFC-kriteeristö valmistui Vuonna 2013 työnsä aloittanut PEFC-standardityöryhmä sai kriteerien määrittelytyön valmiiksi. Työryhmään kuului lähes 50 suomalaisten metsien hoidosta ja käytöstä kiinnostunutta organisaatiota. Työryhmä kuuli työnsä aikana asiantuntijoita metsien ekologiasta ja monimuotoisuudesta, puuntuotannon taloudellisista näkökulmista, sosiaalisista kysymyksistä ja metsien monikäytöstä. Kahden kommentointijakson aikana työryhmän ulkopuolelta saadut kymmenet kommentit käsiteltiin ja otettiin huomioon kriteeristön sisällössä. Kyseessä on ensimmäinen PEFC-järjestelmä maailmassa, jonka sisältö arvioidaan jo neljännen kerran. Kansainvälisessä arvioinnissa varmistetaan, että PEFC-järjestelmä täyttää vaatimukset kriteeristön asettamiselle, kestävälle metsänhoidolle ja luotettavalle sertifiointitoiminnalle. Arviointi valmistuu vuonna PEFC Suomi toimitti standardityöryhmän hyväksymät kriteerit ja muut PEFC-standardit kansainvälisesti arvioitavaksi. PEFCstandardit päivitetään noin viiden vuoden välein. PEFC-standardityöryhmä sai metsänhoidon kriteeristön päivitystyön valmiiksi kesäkuussa Työryhmässä oli edustettuna metsistä toimeentuloa hankkivia, metsää virkistymisessä käyttäviä sekä kuluttajia ja muita metsien hoidosta kiinnostuneita tahoja. PEFC-STANDARDITYÖ- RYHMÄN JÄSENET Bioenergia ry MTK metsävaltuuskunta / metsänomistajaliitot Energiateollisuus ry Paliskuntain yhdistys Eteläisen Suomen yhteismetsät ry Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistys ry Etämetsänomistajien Liitto ry Puu- ja erityisalojen Liitto Graafinen teollisuus ry Puuteollisuusyrittäjät ry Infra ry RASI ry Joulupuuseura Saamelaiskäräjät Kemian teollisuus ry Sahayrittäjät ry Kirkkohallitus Stora Enso Oyj Metsä Koneyrittäjien Liitto ry Suomen 4H-liitto Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry Suomen Latu ry Kuntasektori Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Suomen Metsästäjäliitto ry Marttaliitto Suomen Partiolaiset ry METO-Metsäalan Asiantuntijat ry Suomen Riistakeskus METO-Metsäalan Yrittäjät ry Suomen Sahat ry Metsä Group Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund - SLC r.f. Metsähallitus Tornator Oyj Metsänhoitajaliitto ry UPM Kymmene Oyj Metsä Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy/ metsänhoitoyhdistykset Visaseura ry Metsäteollisuus ry / Puusepänteollisuus ry Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry TYÖHÖN OSALLISTUNEET ASIANTUNTIJATAHOT Museovirasto Suomen Metsäkeskus PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 5

9 PEFC-SERTIFIKAATIT SUOMESSA PEFC-METSÄSERTIFIKAATIT Vuoden 2014 lopussa PEFC-metsäsertifioinnin piirissä oli metsää yhteensä noin 21 miljoonaa hehtaaria. Määrä oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. ALUEELLISET RYHMÄSERTIFIKAATIT Pohjois-Suomi -Kainuu (11) -Pohjois-Pohjanmaa (12) -Lappi (13) Pohjois-Karjala -Pohjois-Karjala (10) Järvi Suomi -Kaakkois-Suomi (4) -Etelä-Savo (6) -Keski-Suomi (8) -Pohjois-Savo (9) Länsi-Suomi -Lounais-Suomi (2) -Pirkanmaa (5) -Etelä-Pohjanmaa (7) Etelä-Suomi -Häme-Uusimaa (3) Rannikko -Rannikko ja Ahvenanmaa (1) Vuoden 2014 lopussa oli voimassa kuusi alueellista ryhmäsertifikaattia, jotka tarjoavat yksityisille metsänomistajille, yrityksille ja yhteisölle kautta maan mahdollisuuden osallistua PEFC-metsäsertifiointiin. Viisitoista vuotta sertifikaattien haltijoina toimineiden metsänomistajien liittojen toiminta itsenäisinä organisaatioina päättyi vuoden lopussa. Niiden työtä metsäsertifikaattien haltijana jatkaa marraskuussa 2014 perustettu Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry. YRITYSKOHTAISET METSÄSERTIFIKAATIT Vuoden 2014 lopussa oli voimassa kuusi yrityskohtaista PEFCmetsäsertifikaattia. Niistä Metsähallituksen ja UPM Kymmene Oyj:n sertifikaatit kattoivat organisaatioiden omia metsiä. Metsäliitto osuuskunnan/metsä Groupin, Otso-metsäpalveluiden, Stora Enso Oyj Metsän sekä UPM Kymmene Oyj:n ryhmäsertifikaattien piirissä on myös muiden kuin organisaatioiden omia metsiä. PUUN ALKUPERÄN SEURANNAN COC (CHAIN OF CUSTODY) PEFC-SERTIFIKAATIT Vuoden 2014 lopussa oli voimassa 206 alkuperän seurannan sertifikaattia. Valtaosa uusista PEFC CoC-sertifikaateista myönnettiin vuonna 2014 saha- ja puutuoteteollisuuden yrityksille VUOSI

10 VUODEN VARRELTA Arkkitehti Marco Casagranden kehittämä Paracity-kaupunkirakenne oli esillä Habitare-messuilla Helsingin messukeskuksessa. Moduulirakenne koostui Suomessa valmistetuista ristiinlaminoiduista CLT-puulevyistä. CrossLam Kuhmo Oy:n levytuotannolle myönnettiin elokuussa 2014 puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatti. Tutkas-seuran Metsästäkö uusi Sampo? -seminaarissa kerrottiin metsäteollisuudesta Suomen tulevaisuuden rakentajana, suomalaisten puutuotteiden tiestä maailman markkinoille, puun riittävyydestä ja metsäsertifioinnin mahdollisuuksista. PEFC:stä kertomassa Auvo Kaivola. Tutkas-seuran puheenjohtaja kansanedustaja Sanna Lauslahti johti tilaisuudessa puhetta. Tutkas on toiminut vuodesta 1970 alkaen edistäen kansanedustajien ja tutkijoiden välistä tiedonvaihtoa. Kouluttamalla myyjiään yritys varmistaa, että asiakkaille pystytään kertomaan puun kestävästä alkuperästä ja PEFC-merkityistä tuotteista. Isku Oy:n myyjiä koulutettiin Lahdessa. Iskulle oli myönnetty toukokuussa 2013 puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatti, joka kattaa toimisto- ja kotikalusteiden valmistuksen.

11 Stora Enso tarjosi Koko Perheen Metsäpäivässä Espoon Oittaalla tietoa ja metsäelämyksiä metsänomistajille ja heidän perheilleen. Tilaisuuden nuorimmat seurasivat PEFCilmapalloineen Taikuri Kallen huimia temppuja metsäpäivän esiintymislavalla. Yhteistyö ja kokemusten vaihtaminen sisarorganisaatioiden kanssa on tärkeä osa PEFC Suomen toimintaa. PEFC Saksan henkilöstö ja auditoijat tutustuivat alueellisen ryhmäsertifioinnin vuosiauditointiin Inkoon ja Siuntion maastokohteissa. PEFC edellyttää, että auditointeja tekevät ja puun alkuperän seurannan sertifikaatteja myöntävät sertifiointiyritykset noudattavat yhteistyössä IAF:n (International Accreditation Forum) kanssa laadittuja kansainvälisiä vaatimuksia. Vantaalla järjestetyssä koulutustilaisuudessa Johan Vlieger PEFC:n päätoimistosta opasti Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivia auditoijia. Tilaisuuteen osallistui myös kansallisten akkreditointilaitosten edustajia.

12 PEFC WOOD HELSINKI DESIGN WEEK 2014 PEFC Wood Works -tapahtuma Espan lavalla PEFC Wood Works x Laser Cut Studio tapahtuma järjestettiin Espan lavalla Helsingissä. Kolmen päivän aikana lähes kolmesta tuhannesta kolmionmuotoisesta koivulevystä rakentui kaksi veistosmaista ihmishahmoa. Koivukolmioihin työstettiin laserlaitteella tapahtumavieraiden paikan päällä toimittamia ja sosiaalisen median kautta vastaan otettuja metsäaiheisia mietteitä. Tapahtumavieraille jaettiin puukolmioita ja kokoamisohje, jonka avulla kolmioita oli helppo koostaa käyttöesineiksi. Tapahtuma toteutettiin Helsinki Design Weekin yhteydessä. -TAPAHTUMASIVUSTO 9

13 10

14 PUUN ALKUPERÄN SEURANNAN PEFC-SERTIFIKAATTIEN HALTIJAYRITYKSET Puun hankinta ja myynti Puutuotteet ja -jalosteet Painoala Jakeluketjut Sellun, paperin ja kartongin valmistus ja jalostus PUUTUOTTEET JA -JALOSTEET Ab Nykarleby Ekopaint Oy Ab Påras Oy AB Skogen - Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Akonkosken Saha Oy Anaika Wood Ltd Oy Arolan Höyläämö / Sahayrittäjät ry Arvolista Oy Aureskosken Jalostetehdas Oy Carl Rundberg Ab Cent-Listat Oy Crown Timber Oy E.T. Listat Oy ER-Saha Oy Finn-Pylväs Oy Finnstamm Oy / Sahayrittäjät ry FM Timber Team Oy / Metsäkolmio Oy Harmonia-Kaluste Oy HASA Group Helsingin Erikoishöyläys Oy / Sahayrittäjät ry Herralan Saha Oy HJT-Holz Oy Honkarakenne Oyj Iisalmen Sahat Oy Iisveden Metsä Oy Iivari Mononen Oy, Höljäkkä Oy, Scanpole AS, Prima Timber Oy Ikihirsi Oy Isku Yhtymä Oy Isojoen Saha Oy Jannpuu Oy Jet-Puu Oy Joensuun Höyläyspalvelu Oy JPJ-Wood Oy Junnikkala Oy Kaivospuu Oy Kampin Saha Ky Kannonpuu Oy Karelia-Upofloor Oy Keitele Group Keurak Oy Kinnaskoski Oy Kiurutimber Oy Kohi-Group Oy - Oy Kohiwood Ltd Kontiotuote Oy Koskisen Oy Koskisen Saha ja Höyläämö Oy / Sahayrittäjät ry Kouvolan Saha Oy Kuhmo Oy Kuhmon AA-Puu Oy Kurikka Timber Kuusisto Group - Veljet Kuusisto Oy, Lännen Painepuu Oy, Lapin Painepuu Oy Laatokan Lankku Oy Lameco LHT Oy Lappset Group Oy Late-Rakenteet Oy Lieksa Timber Ltd Oy Liperin Höyläämö Oy Listatalo Oy Luoman Oy Luopajärven Saha Oy Luvian Saha Oy Mahogany Oy MCM Timber Oy / Finnortimber Oy Metsäliitto Cooperative Misawa Homes of Finland Oy MM Wood Oy Multian Saha Oy Mustola Timber Oy Mylly&Korpi Oy Nana Eurooppa Oy Nerkoon Höyläämö Oy Nicewood Oy Noormarkun Saha Oy Olavi Räsänen Oy Oy CrossLam Kuhmo Ltd Oy Finland Laminated Timber Oy Haka-Wood Ab Oy IS Comp Ltd Oy Kausala Wood Ltd Oy Lunawood Ltd - Lunacomp Oy Oy Novo Wood Ltd Oy Shinshowa Finland Ltd Oy SWM-Wood Ltd Oy Viitala Forest Ltd Pantsarin Saha Oy Parkanon Listatehdas Oy Parla Floor Oy Pellopuu Oy Penttilän Puu Oy Pinar Oy Pintopuu Oy PRT-Wood Oy Puulinja Suomi Oy Puupietari Oy Puu-profile Finland Oy Puutavaraliike Huomo Oy Puutavaraliike Pentti Heinonen Oy Puutavaraliike Toimi Talka Ky Pyhännän Puu-Top Oy Pölkky Oy, Pölkky Metsä Kmo Oy Riga Wood Finland Oy RPN-Wood Oy Sahakuutio Oy Sahanord Oy / Sahayrittäjät ry Sahayrittäjät ry Salon Puutavara Oy / Sahayrittäjät ry Savitaipaleen Teknolista Oy Savopak Oy (ent. Parlatuote Oy) Senkki Oy SHT-Tukku Oy Siparila Oy Skaala Oy Stora Enso Oyj Division Building and Living Stora Enso Wood Products Oy: Hartola unit Honkalahti Sawmill Kiteen Saha Pälkäne unit Uimaharju sawmill Varkaus Sawmill Suomen Kuitulevy Oy - Finnish Fibreboard Ltd Suomen Lämpöpuu Oy Sydänpuu Oy / Sahayrittäjät ry Tallwood Nordic Oy Tecdoma Oy / Sahayrittäjät ry Tehomet Oy Tiaisen Saha Oy Timberwise Oy Toivakka Timber Ltd Oy Tolliwood Oy UPM-Kymmene Corporation UPM Biocomposites UPM-Kymmene Oyj Timber UPM-Kymmene Wood Oy US Wood Oy Vapo Timber Ltd Varkauden Puu Oy Veljekset Vaara Oy Versowood Oy Vesawood Oy Ltd Westas Group Oy Woodagent Niemelä Ay VS Turva-aidat Oy SELLUN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUS JA JALOSTUS A & R Carton Oy Ahlstrom Group Ahlstrom Tampere Oy BillerudKorsnäs Finland Oy Huhtamäki Foodservice Finland Oy Jujo Thermal Ltd Kotkamills Oy - Kotka ja Tainionkoski mills Lamican Oy Metsä Board Corporation Metsä Fibre Oy Metsä Tissue Oyj Mondi Lohja Oy Oy Mini-Maid Ab Pankaboard Oy Paperex Colombier Oy Plastiroll Oy Pyrollpap Oy Sappi Finland Operations Oy - Kirkniemen tehdas SharpCell Oy Stora Enso Oyj Biomaterials Stora Enso Oyj Heinola Fluting Stora Enso Oyj, Printing and Living Division Stora Enso Renewable Packaging, Consumer Board Suomen Kerta Oy Suominen Kuitukankaat Oy /Suominen Nonwovens Oy Tako Carton Plant Ltd Tervakoski Oy UPM Raflatac Oy UPM-Kymmene Corporation Walki Oy Pietarsaari Walki Oy Valkeakoski PUUN HANKINTA JA MYYNTI EPM Metsä Oy Harvestia Oy JS Wood Oy Koskitukki Oy Lapin Metsämarkkinat Oy Metsähallitus Multiwood Oy Oy Skandinaviska Träimport Ab Pin Arctic Oy Puutavaraliike I. Pölönen Oy Stora Enso Wood Supply Finland UPM-Kymmene Corporation, wood and biomass sourcing Vapo Oy PAINOALA Bong Suomi Oy Bookwell Oy Edita Prima Oy Erweko Painotuote Oy Esa Print Oy Finepress Oy Forssan Kirjapaino Oy Hansaprint Ltd Helprint Oy Jaakkoo-Taara Oy Jyväskylän Siirto-Paino Oy Kirjapaino Kari Ky Kirjapaino Markprint Oy Kopijyvä Oy Kyriiri Oy Lehtisepät Oy Libris Oy Lönnberg Painot Oy Lönnberg Print & Promo Multiprint Oy Otavan Kirjapaino Oy Oy Arkmedia Ab Paletti Oy Papyrus Finland Oy PunaMusta Oy Turun Kirjekuoritehdas Oy (nyk. InterMail Suomi Oy). JAKELUKETJUT DT Finland Oy Puukeskus & Starkki Hartman Rauta Oy Puumerkki Oy Rautakesko Oy 11

15 PEFC SUOMI PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry edistää PEFC-sertifiointia Suomessa ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä eri maiden sisarorganisaatioiden ja Genevessä sijaitsevan PEFC Internationalin kanssa. PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet Suomessa, valvoo PEFC-merkin käyttöä ja ylläpitää tietoja PEFC-sertifikaateista. Markkinointipäällikkö Juha Uppa (kuvassa vasemmalla) vastaa viestintä- ja markkinointitoiminnasta. Markkinointiassistentti Sini Perttula (keskellä) vastaa tapahtumajärjestelyistä ja avustaa mm. PEFC-merkkityökalua ja myymälä- ym. materiaaleja koskevissa asioissa. Pääsihteeri Auvo Kaivolaan (oikealla) voit olla yhteydessä mm. puun alkuperän sertifikaatteja ja metsäsertifikaatteja koskevissa asioissa sekä PEFC:n kansainvälistä toimintaa koskien. Puheenjohtaja: Jan-Erik Enestam Varapuheenjohtaja: Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry VUONNA 2014 VALMISTUNEITA ESITTEITÄ 12

16 PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry Sitratie HELSINKI p PEFC Council World Trade Center 10, route de l Aéroport CH-1215 Geneva Switzerland t Etukannen kuva: istockphoto/ konradlew. Takakannen kuva: istockphoto/ jamenpercy PEFC/

Expiry Date 10.4.2018 9.4.2018 31.3.2016 PEFC/02-31-117 CH11/1216 1.8.2019 PEFC/02-31-180 14.12.2011 CH14/0703 19.6.2019 30.4.

Expiry Date 10.4.2018 9.4.2018 31.3.2016 PEFC/02-31-117 CH11/1216 1.8.2019 PEFC/02-31-180 14.12.2011 CH14/0703 19.6.2019 30.4. PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses 26.10.2015 CoC / PEFC logo licence holder A & R Carton Oy Ab Nykarleby Ekopaint Oy Ab Påras

Lisätiedot

VASTUULLISESTI metsästä meille kaikille

VASTUULLISESTI metsästä meille kaikille VASTUULLISESTI metsästä meille kaikille PEFC SUOMI PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti PEFC on maailmanlaajuinen järjestö, jonka vaatimusten mukaisella sertifioinnilla osoitetaan metsien hoidon kestävyys. PEFCsertifioinnissa

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses. PEFC Chain of Custody (CoC) Certificate

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses. PEFC Chain of Custody (CoC) Certificate PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses 24.1.2017 CoC / PEFC logo licence holder PEFC Chain of Custody (CoC) Certification body number

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses. PEFC logo licence

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses. PEFC logo licence PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses Note: This source of information does not include copies of certificates and as such does not

Lisätiedot

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä

Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Ympäristömerkit helpottavat hankkijan työtä Esimerkkinä metsäsertifiointimerkit 18.1.2011 Vihreät hankinnat haltuun -seminaari Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit

Lisätiedot

Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön 2013 2014

Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön 2013 2014 Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön 2013 2014 27.10.2014 Johdanto PEFC-standardien tarkistustyöhön 2013 2014 PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa

Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Metsäsertifiointi puupohjaisten tuotteiden vastuullisuuden osoittamisessa Motivan webinaaritilaisuus 24.11.2017 Pääsihteeri Auvo Kaivola Sisältö: Puu on erinomainen materiaali Mistä metsäsertifioinnissa

Lisätiedot

PEFC SUOMI VASTUULLISESTI METSÄSTÄ

PEFC SUOMI VASTUULLISESTI METSÄSTÄ PEFC SUOMI VASTUULLISESTI METSÄSTÄ 2016 PEFC LYHYESTI PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa

Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa Puutavaran kestävä alkuperä metsäsertifiointi pähkinänkuoressa 27.10.2011 Puupäivä 2011, Wanha Satama Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien

Lisätiedot

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Asiantuntijajäsenet: PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry. (sihteeri), Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2. kokous / 2013 PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN STANDARDITYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: 14.6.2013 klo 9:00 Paikka: Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13, (7. krs.), Helsinki) Läsnä:

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry Finlands Skogscertifiering rf Finnish Forest Certification Council FFCC PEFC/02-1-01

Suomen Metsäsertifiointi ry Finlands Skogscertifiering rf Finnish Forest Certification Council FFCC PEFC/02-1-01 Suomen Metsäsertifiointi ry Finlands Skogscertifiering rf Finnish Forest Certification Council FFCC PEFC/02-1-01 Rekisterinumero Hakija / käyttöoikeuden haltija(t) Sertifikaatin kohde Myöntämis- / Laajentamis-

Lisätiedot

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka

Metsäsertifiointi. Päättäjien metsäakatemia Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Päättäjien metsäakatemia 22.5.2013 Aluejohtaja Pekka Vainikka Metsäsertifiointi Metsäsertifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa, vastaako metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KAAKKOIS-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardi: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

PEFC-merkin käyttöoikeutta ja käyttöä koskevia ohjeita

PEFC-merkin käyttöoikeutta ja käyttöä koskevia ohjeita Sivu 1/5 Suomen Metsäsertifiointi ry Finlands Skogscertifiering rf Finnish Forest Certification Council - FFCC PEFC/02-1-01 PEFC-merkin käyttöoikeutta ja käyttöä koskevia ohjeita PEFC-merkki kertoo, että

Lisätiedot

Suomeksi. Metsien sertifiointi MITÄ SE ON?

Suomeksi. Metsien sertifiointi MITÄ SE ON? Suomeksi Metsien sertifiointi MITÄ SE ON? Julkaistu vuonna 2005 Metsien sertifiointi on menetelmä, jolla metsänomistajat, metsäteollisuus ja koko puutuotteiden tuotantoketju voivat osoittaa kuluttajalle,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOIS-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009, PEFC FI 1004:2009 Arvioinnin

Lisätiedot

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013

PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö. PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 PEFC FI -kriteereiden uudistustyön tavoitteet ja sisältö PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 8.5.2013 1 Sisältö: Mikä PEFC on ja mitä PEFCmetsäsertifiointi on Tavoitteet kriteerien uudistustyölle

Lisätiedot

01 June 2015. Subject/Place/Occasion

01 June 2015. Subject/Place/Occasion Palveluyritys Missiomme on tukea asiakkaitamme ja toimittajatehtaitamme ja tuottaa niille lisäarvoa Välitämme ihmisistä Enemmän kuin laajan tuotevalikoiman toimittaminen: Tukea jokapäiväiseen työhön Yksinkertaiset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 1. Yleistä Arviointistandardit: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009_v2 Versio 2, 18.10.2011 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 1. Yleistä Arviointistandardit: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä 25.9.2013 Päättäjien Metsäakatemia Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Metsäsertifiointimerkit ovat ympäristömerkkejä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 1. Yleistä Arviointistandardit: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi

Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi Paperin alkuperän hallinnan sertifiointi painotalossa Anu Aurassalo Insinöörityöseminaari 14.5.2009 Metropolia AMK Edita lyhyesti Konsernin päätoimialat: markkinointiviestinnän tuotantopalvelut, graafisen

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody)

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Sisältö: 2 Mikä PEFC on? Puun laillisuuden ja kestävän alkuperän osoittaminen (chain of custody, CoC) Mitä alkuperän osoittaminen tarkoittaa yrityksen arkipäivässä

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAINUUN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ KAINUUN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ KAINUUN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja käyttö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KESKI-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KESKI-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KESKI-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009,

Lisätiedot

Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola

Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 1 2 Julkishallinnon aloitteita puun laillisuuden todentamiseksi REGULATION (EU) No 995/2010

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

12.10.2000-12.3.2012 Suomessa myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet

12.10.2000-12.3.2012 Suomessa myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet Suomen Metsäsertifiointi ry Finlands Skogscertifiering rf Finnish Forest Certification Council PEFC/02-1-01 12.10.2000-12.3.2012 Suomessa myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet Rekisterinumero Hakija / käyttöoikeuden

Lisätiedot

Metsäsektorin yhteistyötä tarvitaan. Kansallinen metsäohjelma Metso-ohjelman käynnistys ja toteutus Maakuntakaavoituksen seuranta

Metsäsektorin yhteistyötä tarvitaan. Kansallinen metsäohjelma Metso-ohjelman käynnistys ja toteutus Maakuntakaavoituksen seuranta Metsäsektorin yhteistyötä tarvitaan Kansallinen metsäohjelma Metso-ohjelman käynnistys ja toteutus Maakuntakaavoituksen seuranta 1 Kansallinen metsäohjelma, KMO 1. Metsäteollisuudella kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Teema 1: Globaali todellisuus. 1. Maailman metsävarat ja niiden käyttö 2. Metsäteollisuus maailmalla ja Suomessa

Teema 1: Globaali todellisuus. 1. Maailman metsävarat ja niiden käyttö 2. Metsäteollisuus maailmalla ja Suomessa Teema 1: Globaali todellisuus 1. Maailman metsävarat ja niiden käyttö 2. Metsäteollisuus maailmalla ja Suomessa Maailman metsät ja kasvillisuusvyöhykkeet Metsistä boreaalisella vyöhykkeellä on 1/3. Ne

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

PEFC-sertifioinnin vaikutukset

PEFC-sertifioinnin vaikutukset PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000-2014 Virpi Sahi, suojeluasiantuntija 8.5.2015 virpi.sahi@sll.fi Lähtökohtia Luontojärjestöt kuten SLL eivät ole mukana PEFC-yhteiskuntasopimuksessa Yli 90% Suomen metsistä

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2006

TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2006 TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2006 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SUOMEN METSÄKESKUKSEN HÄMEEN-UUDENMAAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSIEN HOIDON JÄ KÄYTÖN UUDELLEENSERTIFIOINNISTA 2011

TIIVISTELMÄ SUOMEN METSÄKESKUKSEN HÄMEEN-UUDENMAAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSIEN HOIDON JÄ KÄYTÖN UUDELLEENSERTIFIOINNISTA 2011 11.7.2012 1 (5) TIIVISTELMÄ SUOMEN METSÄKESKUKSEN HÄMEEN-UUDENMAAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSIEN HOIDON JÄ KÄYTÖN UUDELLEENSERTIFIOINNISTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 1. Yleistä Arviointistandardit: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Kestävä metsätalous. ja metsäsertifiointi. Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/

Kestävä metsätalous. ja metsäsertifiointi. Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/ Kestävä metsätalous ja metsäsertifiointi Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/02-1-01 Haaste Kasvava osa kuluttajista etsii vakuutta siitä, että yritysten liiketoiminta ei vaaranna ympäristöä. Organisaatiot

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1(6) SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN 2013 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2(6) an tehdyt korjaukset 8.5.2013 jälkeen 14.06.2013 pieniä tarkennuksia ja korjauksia aikatauluihin kappaleeseen 4.2 18.10.2013 lisätty

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Miten Suomessa turvataan puun riittävyys?

Miten Suomessa turvataan puun riittävyys? Miten Suomessa turvataan puun riittävyys? Opettajalle Tässä tehtävässä oppilaat selvittävät, millä toimilla Suomessa turvataan puun riittävyys. Tietolähteenä voidaan käyttää Puun monet mahdollisuudet -aineistoa,

Lisätiedot

RECENT DELIVERIES. Kevät 2008. Spring 2008. Japan, Orvis Corporation

RECENT DELIVERIES. Kevät 2008. Spring 2008. Japan, Orvis Corporation RECENT DELIVERIES Japani, Orvis Corporation Kevät 2008 Japan, Orvis Corporation Spring 2008 Venäjä, OOO UPM Kymmene, Pestovo, Kevät 2008 Russia, OOO UPM Kymmene, Pestovo, Spring 2008 Suomi, Myllyahon Saha

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

12.10.2000-4.12.2016 Suomessa myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet

12.10.2000-4.12.2016 Suomessa myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet Suomen Metsäsertifiointi ry Finlands Skogscertifiering rf Finnish Forest Certification Council 12.10.2000-4.12.2016 Suomessa myönnetyt PEFC-merkin käyttöoikeudet Rekisterinumero Hakija / käyttöoikeuden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Metsäliiton, UPM Kymmenen ja Stora Enson puutuoteteollisuuden tehtaat Suomessa ja ulkomailla 2010

Metsäliiton, UPM Kymmenen ja Stora Enson puutuoteteollisuuden tehtaat Suomessa ja ulkomailla 2010 Metsäliiton, UPM Kymmenen ja Stora Enson puutuoteteollisuuden tehtaat Suomessa ja ulkomailla 2010 Metsäliiton (Finnforest) tuotantolaitokset tuotantolinjat henkilöstö 2009- pysyvät muutokset kapasiteettiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän

Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän Puutavaran alkuperä rakentamisessa Haasteita ja mahdollisuuksia Seminaari 4.10.2011 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN METSÄKESKUSALUEEN UUDELLEEN SERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN METSÄKESKUSALUEEN UUDELLEEN SERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN METSÄKESKUSALUEEN UUDELLEEN SERTIFIOINTIARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

YRITYKSIÄ, JOISSA ON TEHTY AUDITOINTEJA 2009-2011

YRITYKSIÄ, JOISSA ON TEHTY AUDITOINTEJA 2009-2011 YRITYKSIÄ, JOISSA ON TEHTY AUDITOINTEJA 2009-2011 HALMERI 2011 Rämö Oy, Imatra Auto-Hatakka, Imatra ja Lappeenranta Kotkamills Oy, Kotka Ranta-kone Oy, Mikkeli Altia Oyj, Rajamäki MIGame Oy, Helsinki HALMERI

Lisätiedot

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen

Turpeen energiakäytön näkymiä. Jyväskylä 14.11.2007 Satu Helynen Turpeen energiakäytön näkymiä Jyväskylä 14.11.27 Satu Helynen Sisältö Turpeen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä Turveteollisuusliitolle Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 22 mennessä

Lisätiedot

Kostutuslaite referenssit

Kostutuslaite referenssit Ab Lindell Components Oy puu Jeld-Wen Suomi Oy puu Liimarakenne Oy puu Karelia Parketti Oy puu Puustelli-Keittiöt Oy puu HRV-Teollisuus Oy puu Ruukki Wood Oy puu Sievin Puutuote Oy puu Möbeltec Oy puu

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007

TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Organisaatiokäynnit:

Lisätiedot

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy 1. Metsäteollisuuden maailmankuva on helppo ymmärtää Kilpailevat tuotteet Kasvu

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat. PEFC FI 1001:2014_v PEFC Suomi

Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat. PEFC FI 1001:2014_v PEFC Suomi Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014_v3 15.2.2016 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin sanasto

Metsäsertifioinnin sanasto Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin sanasto PEFC FI 1000:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin sanasto PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Metsäbiotalous Kymenlaaksossa

Metsäbiotalous Kymenlaaksossa Metsäbiotalous Kymenlaaksossa Kymenlaakson 11. maaseutufoorumi, Kotka 29.3. 2017 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, MTK Biotalous on uusiutuvan HIILEN C kiertoa + CO 2 REHUA, jota ELÄIN SYÖ 45 % HIILTÄ C

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009,

Lisätiedot