VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE"

Transkriptio

1 VASTUULLISESTI METSÄSTÄ MEILLE KAIKILLE PEFC SUOMI 2014 PEFC/

2 PEFC lyhyesti PEFC on maailmanlaajuinen metsäsertifioinnin järjestö, jonka vaatimusten mukaisesti sertifioituja metsiä hoidetaan kestävästi. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle vaatimuksia muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiselle, metsien terveyden ja kasvun ylläpidolle sekä virkistyskäyttömahdollisuuksille. Lisäksi PEFCsertifiointi sisältää vaatimukset sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan ja puun kulkua seurataan näiden vaatimusten mukaisesti. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 260 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista. Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu, joten kotimaista kestävästi hoidettujen metsien puuta on kattavasti tarjolla. PEFC-merkki tuo varmuuden, että tuotteen valmistuksessa on käytetty kestävästi hoidettujen metsien puuta. PEFC-merkittyinä on tarjolla mm. rakennusja sisustusmateriaaleja, huonekaluja, kopiopapereita, kirjekuoria ja kertakäyttöastioita. PEFC-merkin voi löytää myös yritysten esitteistä, aikakauslehdistä, tuotekuvastoista ja -pakkauksista. PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä, johon kuuluu lähes 40 maakohtaista organisaatiota ympäri maailman. Suomen PEFC-organisaatio toimii yhteistyössä muiden kansallisten organisaatioiden ja kansainvälisen PEFC:n kanssa. PEFC Suomen missio: PEFC takaa metsien kestävän käytön ja antaa mahdollisuuden vastuullisiin valintoihin PEFC Suomen visio: PEFC lisää hyvinvointia olemalla tunnetuin ja halutuin vastuullisuuden tae metsätuotteissa istockphoto/ CHAIWATPHOTOS

3 SISÄLLYS 1 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 3 PEFC ON KÄYTÖSSÄ MAAILMANLAAJUISESTI 4 PEFC KANSAINVÄLISESTI - Riikka Joukio PEFC:n kansainvälisen johtokunnan jäseneksi - Xavier Noyon PEFC:n edustajaksi Brysseliin - PEFC:n kasvu jatkuu 5 PEFC SUOMESSA - Metsänhoidon uudistettu PEFC-kriteeristö valmistui 6 PEFC-SERTIFIKAATIT SUOMESSA 7 VUODEN VARRELTA 9 PEFC WOOD HELSINKI DESIGN WEEK PUUN ALKUPERÄN SEURANNAN YRITYKSET 12 PEFC SUOMI istockphoto/ prluka

4 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS PEFC Suomen viidestoista toimintavuosi painottui metsien hoidon vaatimusten päivitystyöhön ja yhteistyöhön suomalaisten ja muissa maissa toimivien kumppaneiden kanssa. Yli vuoden kestänyt PEFC-metsien vaatimusten päivitystyö valmistui kesäkuussa. Kyseessä oli jo kolmas päivityskerta Suomessa tällä vuosituhannella. Päivitysten toistaminen määräajoin on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin suomalaisten käsitykset ja näkemykset metsien hoidon sisällöstä kehittyvät vuosien myötä. Lisäksi PEFC:n kansainvälisiin vaatimuksiin tehdyt muutokset tulee sisällyttää kansallisiin PEFC-standardeihin. Standardityöryhmän työhön osallistui lähes 50 organisaation edustajat ja työryhmän ulkopuolelta saatiin kymmeniä kommentteja. Suurkiitos kaikille asiantuntemuksensa ja näkemyksenä standardityöhön tuoneille! Työn laajuutta kuvaa se, että yksikään kriteereistä ei säästynyt muutoksilta. Esimerkkejä muutoksista ovat lahopuun lisääminen säästöpuiden määrää kasvattamalla, tiheikköjen ja suojakaistojen jättäminen riistanhoidon tarpeisiin sekä työn- ja urakanantajien velvollisuuksien aiempaa laajempi tarkastelu. myötä alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on tarjolla jatkossakin yksityisille metsänomistajille, yrityksille ja yhteisölle ympäri maan. PEFC turvaa metsäluonnon monimuotoisuuden sekä ylläpitää metsätalouden sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Tämän lisäksi haluamme tuoda esille myös puun ylivoimaisia elinkaariominaisuuksia. Esimerkki tästä oli kolmepäiväinen PEFC Wood Works tapahtuma Helsinki Design Weekin yhteydessä. PEFC-puuinstallaation tarina Espan lavalla kattoi puun koko elinkaaren alkaen kestävästä alkuperästä, jatkuen puun innovatiiviseen työstämiseen lasertekniikalla, puukolmioiden rakentumiseen kahdeksi ihmishahmoksi ja puumateriaalin jakamiseen tapahtumavieraille esimerkiksi kulhoina ja tarjottimina käytettäväksi. PEFC Wood Works tapahtuman taustalla nähdään metsien suuri merkitys kaikkien kansalaisten hyvinvoinnille. PEFC:n näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen onkin yksi painopisteistämme. Metsäsertifiointi ja alkuperätieto ovat puun laatutekijöitä, joista haluamme kertoa myös kaikille muille kuin standardityöryhmässä ja PEFC-sertifikaattien piirissä toimiville. Odotamme PEFC:n kansainvälisen arviointiprosessin valmistuvan kesään 2015 mennessä, jotta uudistuneet standardit saadaan käyttöön vuonna Myös metsäsertifioinnin organisointia koskevat vaatimukset päivitettiin. Muutokset yksityismetsänomistajien organisaatioissa johtivat vuoden lopulla Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n työn käynnistämiseen. Metsänomistajien ja teollisuuden perustama yhdistys toimii täst edes alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana ja vastaa standardien noudattamisesta. Tämän muutoksen Auvo Kaivola Pääsihteeri 1

5 Alueellinen ryhmäsertifiointi on tarjolla jatkossakin ympäri maan Metsillä on suuri merkitys kaikkien kansalaisten hyvinvoinnille ScandinavianStockphoto/stocksnapper 2

6 PEFC ON KÄYTÖSSÄ MAAILMANLAAJUISESTI LÄHES YRITYKSESSÄ JA TUOTANTOLAITOKSESSA YMPÄRI MAAILMAN on käytössä puun alkuperän PEFC-seuranta YLI METSÄNOMISTAJAA on mukana PEFC-sertifioinnissa maailmanlaajuisesti YLI 260 MILJOONAA HEHTAARIA maailman metsistä on PEFC-sertifioituja Kansainvälisen PEFC:n hyväksymä kansallinen sertifiointijärjestelmä PEFC:n jäsenorganisaatio, jonka järjestelmä on valmisteilla PEFC-sertifioitu pinta-ala ( ) MAA PINTA-ALA (HA) MAA PINTA-ALA (HA) MAA PINTA-ALA (HA) Australia Malesia Tanska Belgia Norja Tšekki Brasilia Portugali UK/Iso-Britannia Chile Puola Uruguay Espanja Ranska USA Irlanti Ruotsi Valko-Venäjä Italia Saksa Venäjä Itävalta Slovakia Viro Kanada Slovenia Latvia Suomi Luxemburg Sveitsi yhteensä

7 PEFC KANSAINVÄLISESTI Riikka Joukio PEFC:n kansainvälisen johtokunnan jäseneksi Pariisissa järjestetyssä yleiskokouksessa PEFC:n kansainväliseen johtokuntaan valittiin Metsä Groupin kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio. Joukiolla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä metsä- ja pakkausteollisuuden tehtävistä. Xavier Noyon PEFC:n edustajaksi Brysseliin Euroopan Unioni on merkittävä toimija metsänhoidon kestävyydestä käytävässä keskustelussa. Kesällä 2014 PEFC:n edustajana Brysselissä toimintansa aloitti Xavier Noyon. Hänen tehtävänään on tuoda EU:n käyttöön PEFC:n asiantuntemusta ja kokemusta metsätaloutta ja ilmastoa koskevissa kysymyksissä. PEFC:n kasvu jatkuu PEFC on maailmaan laajimmalle levinnyt metsäsertifiointijärjestelmä. Vuoden 2014 aikana Kiinassa, Indonesiassa ja Argentiinassa kansallisesti kehitetyt metsäsertifiointijärjestelmät läpäisivät PEFC:n arviointiprosessiin ja saivat kansainvälisen hyväksynnän. Uusimmat PEFC:n kansalliset jäsenet ovat New Zealand Forest Certification Association (NZFCA) Uudesta-Seelannista ja Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) Japanista. PEFC:n jäsenkunta koostuu 39 maakohtaisesta järjestöstä ja 22 kansainvälisestä sidosryhmäorganisaatiosta. PEFC:n puheenjohtaja William Street toivotti Riikka Joukion tervetulleeksi johtokuntaan. 4

8 PEFC SUOMESSA Metsänhoidon uudistettu PEFC-kriteeristö valmistui Vuonna 2013 työnsä aloittanut PEFC-standardityöryhmä sai kriteerien määrittelytyön valmiiksi. Työryhmään kuului lähes 50 suomalaisten metsien hoidosta ja käytöstä kiinnostunutta organisaatiota. Työryhmä kuuli työnsä aikana asiantuntijoita metsien ekologiasta ja monimuotoisuudesta, puuntuotannon taloudellisista näkökulmista, sosiaalisista kysymyksistä ja metsien monikäytöstä. Kahden kommentointijakson aikana työryhmän ulkopuolelta saadut kymmenet kommentit käsiteltiin ja otettiin huomioon kriteeristön sisällössä. Kyseessä on ensimmäinen PEFC-järjestelmä maailmassa, jonka sisältö arvioidaan jo neljännen kerran. Kansainvälisessä arvioinnissa varmistetaan, että PEFC-järjestelmä täyttää vaatimukset kriteeristön asettamiselle, kestävälle metsänhoidolle ja luotettavalle sertifiointitoiminnalle. Arviointi valmistuu vuonna PEFC Suomi toimitti standardityöryhmän hyväksymät kriteerit ja muut PEFC-standardit kansainvälisesti arvioitavaksi. PEFCstandardit päivitetään noin viiden vuoden välein. PEFC-standardityöryhmä sai metsänhoidon kriteeristön päivitystyön valmiiksi kesäkuussa Työryhmässä oli edustettuna metsistä toimeentuloa hankkivia, metsää virkistymisessä käyttäviä sekä kuluttajia ja muita metsien hoidosta kiinnostuneita tahoja. PEFC-STANDARDITYÖ- RYHMÄN JÄSENET Bioenergia ry MTK metsävaltuuskunta / metsänomistajaliitot Energiateollisuus ry Paliskuntain yhdistys Eteläisen Suomen yhteismetsät ry Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistys ry Etämetsänomistajien Liitto ry Puu- ja erityisalojen Liitto Graafinen teollisuus ry Puuteollisuusyrittäjät ry Infra ry RASI ry Joulupuuseura Saamelaiskäräjät Kemian teollisuus ry Sahayrittäjät ry Kirkkohallitus Stora Enso Oyj Metsä Koneyrittäjien Liitto ry Suomen 4H-liitto Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry Suomen Latu ry Kuntasektori Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Suomen Metsästäjäliitto ry Marttaliitto Suomen Partiolaiset ry METO-Metsäalan Asiantuntijat ry Suomen Riistakeskus METO-Metsäalan Yrittäjät ry Suomen Sahat ry Metsä Group Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund - SLC r.f. Metsähallitus Tornator Oyj Metsänhoitajaliitto ry UPM Kymmene Oyj Metsä Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy/ metsänhoitoyhdistykset Visaseura ry Metsäteollisuus ry / Puusepänteollisuus ry Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry TYÖHÖN OSALLISTUNEET ASIANTUNTIJATAHOT Museovirasto Suomen Metsäkeskus PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 5

9 PEFC-SERTIFIKAATIT SUOMESSA PEFC-METSÄSERTIFIKAATIT Vuoden 2014 lopussa PEFC-metsäsertifioinnin piirissä oli metsää yhteensä noin 21 miljoonaa hehtaaria. Määrä oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. ALUEELLISET RYHMÄSERTIFIKAATIT Pohjois-Suomi -Kainuu (11) -Pohjois-Pohjanmaa (12) -Lappi (13) Pohjois-Karjala -Pohjois-Karjala (10) Järvi Suomi -Kaakkois-Suomi (4) -Etelä-Savo (6) -Keski-Suomi (8) -Pohjois-Savo (9) Länsi-Suomi -Lounais-Suomi (2) -Pirkanmaa (5) -Etelä-Pohjanmaa (7) Etelä-Suomi -Häme-Uusimaa (3) Rannikko -Rannikko ja Ahvenanmaa (1) Vuoden 2014 lopussa oli voimassa kuusi alueellista ryhmäsertifikaattia, jotka tarjoavat yksityisille metsänomistajille, yrityksille ja yhteisölle kautta maan mahdollisuuden osallistua PEFC-metsäsertifiointiin. Viisitoista vuotta sertifikaattien haltijoina toimineiden metsänomistajien liittojen toiminta itsenäisinä organisaatioina päättyi vuoden lopussa. Niiden työtä metsäsertifikaattien haltijana jatkaa marraskuussa 2014 perustettu Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry. YRITYSKOHTAISET METSÄSERTIFIKAATIT Vuoden 2014 lopussa oli voimassa kuusi yrityskohtaista PEFCmetsäsertifikaattia. Niistä Metsähallituksen ja UPM Kymmene Oyj:n sertifikaatit kattoivat organisaatioiden omia metsiä. Metsäliitto osuuskunnan/metsä Groupin, Otso-metsäpalveluiden, Stora Enso Oyj Metsän sekä UPM Kymmene Oyj:n ryhmäsertifikaattien piirissä on myös muiden kuin organisaatioiden omia metsiä. PUUN ALKUPERÄN SEURANNAN COC (CHAIN OF CUSTODY) PEFC-SERTIFIKAATIT Vuoden 2014 lopussa oli voimassa 206 alkuperän seurannan sertifikaattia. Valtaosa uusista PEFC CoC-sertifikaateista myönnettiin vuonna 2014 saha- ja puutuoteteollisuuden yrityksille VUOSI

10 VUODEN VARRELTA Arkkitehti Marco Casagranden kehittämä Paracity-kaupunkirakenne oli esillä Habitare-messuilla Helsingin messukeskuksessa. Moduulirakenne koostui Suomessa valmistetuista ristiinlaminoiduista CLT-puulevyistä. CrossLam Kuhmo Oy:n levytuotannolle myönnettiin elokuussa 2014 puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatti. Tutkas-seuran Metsästäkö uusi Sampo? -seminaarissa kerrottiin metsäteollisuudesta Suomen tulevaisuuden rakentajana, suomalaisten puutuotteiden tiestä maailman markkinoille, puun riittävyydestä ja metsäsertifioinnin mahdollisuuksista. PEFC:stä kertomassa Auvo Kaivola. Tutkas-seuran puheenjohtaja kansanedustaja Sanna Lauslahti johti tilaisuudessa puhetta. Tutkas on toiminut vuodesta 1970 alkaen edistäen kansanedustajien ja tutkijoiden välistä tiedonvaihtoa. Kouluttamalla myyjiään yritys varmistaa, että asiakkaille pystytään kertomaan puun kestävästä alkuperästä ja PEFC-merkityistä tuotteista. Isku Oy:n myyjiä koulutettiin Lahdessa. Iskulle oli myönnetty toukokuussa 2013 puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatti, joka kattaa toimisto- ja kotikalusteiden valmistuksen.

11 Stora Enso tarjosi Koko Perheen Metsäpäivässä Espoon Oittaalla tietoa ja metsäelämyksiä metsänomistajille ja heidän perheilleen. Tilaisuuden nuorimmat seurasivat PEFCilmapalloineen Taikuri Kallen huimia temppuja metsäpäivän esiintymislavalla. Yhteistyö ja kokemusten vaihtaminen sisarorganisaatioiden kanssa on tärkeä osa PEFC Suomen toimintaa. PEFC Saksan henkilöstö ja auditoijat tutustuivat alueellisen ryhmäsertifioinnin vuosiauditointiin Inkoon ja Siuntion maastokohteissa. PEFC edellyttää, että auditointeja tekevät ja puun alkuperän seurannan sertifikaatteja myöntävät sertifiointiyritykset noudattavat yhteistyössä IAF:n (International Accreditation Forum) kanssa laadittuja kansainvälisiä vaatimuksia. Vantaalla järjestetyssä koulutustilaisuudessa Johan Vlieger PEFC:n päätoimistosta opasti Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivia auditoijia. Tilaisuuteen osallistui myös kansallisten akkreditointilaitosten edustajia.

12 PEFC WOOD HELSINKI DESIGN WEEK 2014 PEFC Wood Works -tapahtuma Espan lavalla PEFC Wood Works x Laser Cut Studio tapahtuma järjestettiin Espan lavalla Helsingissä. Kolmen päivän aikana lähes kolmesta tuhannesta kolmionmuotoisesta koivulevystä rakentui kaksi veistosmaista ihmishahmoa. Koivukolmioihin työstettiin laserlaitteella tapahtumavieraiden paikan päällä toimittamia ja sosiaalisen median kautta vastaan otettuja metsäaiheisia mietteitä. Tapahtumavieraille jaettiin puukolmioita ja kokoamisohje, jonka avulla kolmioita oli helppo koostaa käyttöesineiksi. Tapahtuma toteutettiin Helsinki Design Weekin yhteydessä. -TAPAHTUMASIVUSTO 9

13 10

14 PUUN ALKUPERÄN SEURANNAN PEFC-SERTIFIKAATTIEN HALTIJAYRITYKSET Puun hankinta ja myynti Puutuotteet ja -jalosteet Painoala Jakeluketjut Sellun, paperin ja kartongin valmistus ja jalostus PUUTUOTTEET JA -JALOSTEET Ab Nykarleby Ekopaint Oy Ab Påras Oy AB Skogen - Andelslaget Ålands Skogsägarförbund Akonkosken Saha Oy Anaika Wood Ltd Oy Arolan Höyläämö / Sahayrittäjät ry Arvolista Oy Aureskosken Jalostetehdas Oy Carl Rundberg Ab Cent-Listat Oy Crown Timber Oy E.T. Listat Oy ER-Saha Oy Finn-Pylväs Oy Finnstamm Oy / Sahayrittäjät ry FM Timber Team Oy / Metsäkolmio Oy Harmonia-Kaluste Oy HASA Group Helsingin Erikoishöyläys Oy / Sahayrittäjät ry Herralan Saha Oy HJT-Holz Oy Honkarakenne Oyj Iisalmen Sahat Oy Iisveden Metsä Oy Iivari Mononen Oy, Höljäkkä Oy, Scanpole AS, Prima Timber Oy Ikihirsi Oy Isku Yhtymä Oy Isojoen Saha Oy Jannpuu Oy Jet-Puu Oy Joensuun Höyläyspalvelu Oy JPJ-Wood Oy Junnikkala Oy Kaivospuu Oy Kampin Saha Ky Kannonpuu Oy Karelia-Upofloor Oy Keitele Group Keurak Oy Kinnaskoski Oy Kiurutimber Oy Kohi-Group Oy - Oy Kohiwood Ltd Kontiotuote Oy Koskisen Oy Koskisen Saha ja Höyläämö Oy / Sahayrittäjät ry Kouvolan Saha Oy Kuhmo Oy Kuhmon AA-Puu Oy Kurikka Timber Kuusisto Group - Veljet Kuusisto Oy, Lännen Painepuu Oy, Lapin Painepuu Oy Laatokan Lankku Oy Lameco LHT Oy Lappset Group Oy Late-Rakenteet Oy Lieksa Timber Ltd Oy Liperin Höyläämö Oy Listatalo Oy Luoman Oy Luopajärven Saha Oy Luvian Saha Oy Mahogany Oy MCM Timber Oy / Finnortimber Oy Metsäliitto Cooperative Misawa Homes of Finland Oy MM Wood Oy Multian Saha Oy Mustola Timber Oy Mylly&Korpi Oy Nana Eurooppa Oy Nerkoon Höyläämö Oy Nicewood Oy Noormarkun Saha Oy Olavi Räsänen Oy Oy CrossLam Kuhmo Ltd Oy Finland Laminated Timber Oy Haka-Wood Ab Oy IS Comp Ltd Oy Kausala Wood Ltd Oy Lunawood Ltd - Lunacomp Oy Oy Novo Wood Ltd Oy Shinshowa Finland Ltd Oy SWM-Wood Ltd Oy Viitala Forest Ltd Pantsarin Saha Oy Parkanon Listatehdas Oy Parla Floor Oy Pellopuu Oy Penttilän Puu Oy Pinar Oy Pintopuu Oy PRT-Wood Oy Puulinja Suomi Oy Puupietari Oy Puu-profile Finland Oy Puutavaraliike Huomo Oy Puutavaraliike Pentti Heinonen Oy Puutavaraliike Toimi Talka Ky Pyhännän Puu-Top Oy Pölkky Oy, Pölkky Metsä Kmo Oy Riga Wood Finland Oy RPN-Wood Oy Sahakuutio Oy Sahanord Oy / Sahayrittäjät ry Sahayrittäjät ry Salon Puutavara Oy / Sahayrittäjät ry Savitaipaleen Teknolista Oy Savopak Oy (ent. Parlatuote Oy) Senkki Oy SHT-Tukku Oy Siparila Oy Skaala Oy Stora Enso Oyj Division Building and Living Stora Enso Wood Products Oy: Hartola unit Honkalahti Sawmill Kiteen Saha Pälkäne unit Uimaharju sawmill Varkaus Sawmill Suomen Kuitulevy Oy - Finnish Fibreboard Ltd Suomen Lämpöpuu Oy Sydänpuu Oy / Sahayrittäjät ry Tallwood Nordic Oy Tecdoma Oy / Sahayrittäjät ry Tehomet Oy Tiaisen Saha Oy Timberwise Oy Toivakka Timber Ltd Oy Tolliwood Oy UPM-Kymmene Corporation UPM Biocomposites UPM-Kymmene Oyj Timber UPM-Kymmene Wood Oy US Wood Oy Vapo Timber Ltd Varkauden Puu Oy Veljekset Vaara Oy Versowood Oy Vesawood Oy Ltd Westas Group Oy Woodagent Niemelä Ay VS Turva-aidat Oy SELLUN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUS JA JALOSTUS A & R Carton Oy Ahlstrom Group Ahlstrom Tampere Oy BillerudKorsnäs Finland Oy Huhtamäki Foodservice Finland Oy Jujo Thermal Ltd Kotkamills Oy - Kotka ja Tainionkoski mills Lamican Oy Metsä Board Corporation Metsä Fibre Oy Metsä Tissue Oyj Mondi Lohja Oy Oy Mini-Maid Ab Pankaboard Oy Paperex Colombier Oy Plastiroll Oy Pyrollpap Oy Sappi Finland Operations Oy - Kirkniemen tehdas SharpCell Oy Stora Enso Oyj Biomaterials Stora Enso Oyj Heinola Fluting Stora Enso Oyj, Printing and Living Division Stora Enso Renewable Packaging, Consumer Board Suomen Kerta Oy Suominen Kuitukankaat Oy /Suominen Nonwovens Oy Tako Carton Plant Ltd Tervakoski Oy UPM Raflatac Oy UPM-Kymmene Corporation Walki Oy Pietarsaari Walki Oy Valkeakoski PUUN HANKINTA JA MYYNTI EPM Metsä Oy Harvestia Oy JS Wood Oy Koskitukki Oy Lapin Metsämarkkinat Oy Metsähallitus Multiwood Oy Oy Skandinaviska Träimport Ab Pin Arctic Oy Puutavaraliike I. Pölönen Oy Stora Enso Wood Supply Finland UPM-Kymmene Corporation, wood and biomass sourcing Vapo Oy PAINOALA Bong Suomi Oy Bookwell Oy Edita Prima Oy Erweko Painotuote Oy Esa Print Oy Finepress Oy Forssan Kirjapaino Oy Hansaprint Ltd Helprint Oy Jaakkoo-Taara Oy Jyväskylän Siirto-Paino Oy Kirjapaino Kari Ky Kirjapaino Markprint Oy Kopijyvä Oy Kyriiri Oy Lehtisepät Oy Libris Oy Lönnberg Painot Oy Lönnberg Print & Promo Multiprint Oy Otavan Kirjapaino Oy Oy Arkmedia Ab Paletti Oy Papyrus Finland Oy PunaMusta Oy Turun Kirjekuoritehdas Oy (nyk. InterMail Suomi Oy). JAKELUKETJUT DT Finland Oy Puukeskus & Starkki Hartman Rauta Oy Puumerkki Oy Rautakesko Oy 11

15 PEFC SUOMI PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry edistää PEFC-sertifiointia Suomessa ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä eri maiden sisarorganisaatioiden ja Genevessä sijaitsevan PEFC Internationalin kanssa. PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet Suomessa, valvoo PEFC-merkin käyttöä ja ylläpitää tietoja PEFC-sertifikaateista. Markkinointipäällikkö Juha Uppa (kuvassa vasemmalla) vastaa viestintä- ja markkinointitoiminnasta. Markkinointiassistentti Sini Perttula (keskellä) vastaa tapahtumajärjestelyistä ja avustaa mm. PEFC-merkkityökalua ja myymälä- ym. materiaaleja koskevissa asioissa. Pääsihteeri Auvo Kaivolaan (oikealla) voit olla yhteydessä mm. puun alkuperän sertifikaatteja ja metsäsertifikaatteja koskevissa asioissa sekä PEFC:n kansainvälistä toimintaa koskien. Puheenjohtaja: Jan-Erik Enestam Varapuheenjohtaja: Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry VUONNA 2014 VALMISTUNEITA ESITTEITÄ 12

16 PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry Sitratie HELSINKI p PEFC Council World Trade Center 10, route de l Aéroport CH-1215 Geneva Switzerland t Etukannen kuva: istockphoto/ konradlew. Takakannen kuva: istockphoto/ jamenpercy PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses. PEFC Chain of Custody (CoC) Certificate

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses. PEFC Chain of Custody (CoC) Certificate PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council PEFC Chain of Custody certificates and PEFC logo licenses 24.1.2017 CoC / PEFC logo licence holder PEFC Chain of Custody (CoC) Certification body number

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä 25.9.2013 Päättäjien Metsäakatemia Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Metsäsertifiointimerkit ovat ympäristömerkkejä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAINUUN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ KAINUUN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ KAINUUN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja käyttö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KESKI-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KESKI-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN KESKI-SUOMEN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009,

Lisätiedot

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody)

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Sisältö: 2 Mikä PEFC on? Puun laillisuuden ja kestävän alkuperän osoittaminen (chain of custody, CoC) Mitä alkuperän osoittaminen tarkoittaa yrityksen arkipäivässä

Lisätiedot

Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola

Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 1 2 Julkishallinnon aloitteita puun laillisuuden todentamiseksi REGULATION (EU) No 995/2010

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 TIIVISTELMÄ ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 1. Yleistä Arviointistandardit: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

PEFC-sertifioinnin vaikutukset

PEFC-sertifioinnin vaikutukset PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000-2014 Virpi Sahi, suojeluasiantuntija 8.5.2015 virpi.sahi@sll.fi Lähtökohtia Luontojärjestöt kuten SLL eivät ole mukana PEFC-yhteiskuntasopimuksessa Yli 90% Suomen metsistä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI- ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Kestävä metsätalous. ja metsäsertifiointi. Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/

Kestävä metsätalous. ja metsäsertifiointi. Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/ Kestävä metsätalous ja metsäsertifiointi Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/02-1-01 Haaste Kasvava osa kuluttajista etsii vakuutta siitä, että yritysten liiketoiminta ei vaaranna ympäristöä. Organisaatiot

Lisätiedot

Metsäliiton, UPM Kymmenen ja Stora Enson puutuoteteollisuuden tehtaat Suomessa ja ulkomailla 2010

Metsäliiton, UPM Kymmenen ja Stora Enson puutuoteteollisuuden tehtaat Suomessa ja ulkomailla 2010 Metsäliiton, UPM Kymmenen ja Stora Enson puutuoteteollisuuden tehtaat Suomessa ja ulkomailla 2010 Metsäliiton (Finnforest) tuotantolaitokset tuotantolinjat henkilöstö 2009- pysyvät muutokset kapasiteettiin

Lisätiedot

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1(6) SUOMEN PEFC-STANDARDITYÖRYHMÄN 2013 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2(6) an tehdyt korjaukset 8.5.2013 jälkeen 14.06.2013 pieniä tarkennuksia ja korjauksia aikatauluihin kappaleeseen 4.2 18.10.2013 lisätty

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2011 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ POHJOIS-KARJALAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007

TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2007 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008

TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 TIIVISTELMÄ POHJOIS-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ KESKI-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Organisaatiokäynnit:

Lisätiedot

Päästöt 2013 Toiminnanharjoittajat

Päästöt 2013 Toiminnanharjoittajat Päästöt 2013 Toiminnanharjoittajat Toiminnanharjoittaja Todennetut päästöt 2008-2013 [tco 2 ] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ruukki Metals Oy 4480926 3421262 4049916 4048866 3761875 3745499 Fortum Power

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän

Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän Puutavaran alkuperä rakentamisessa Haasteita ja mahdollisuuksia Seminaari 4.10.2011 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012

TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN ETELÄ-SAVON ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Lisätiedot

Yli. miljoonaa. vuodessa suomalaisille

Yli. miljoonaa. vuodessa suomalaisille Yli 100 miljoonaa vuodessa suomalaisille Monikäyttö hyvinvointia 55 milj. 55 miljoonaa euroa metsien monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin sekä työllisyyden edistämiseen

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009

TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 TIIVISTELMÄ KAINUUN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2009 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Stora Enso - Logistiikan painopisteet

Stora Enso - Logistiikan painopisteet Stora Enso - Logistiikan painopisteet Kymenlaakso liikenteen ydinverkkojen keskiössä 26.3.2015 Heli Rantala, Stora Enso Logistics 1 Stora Enso lyhyesti Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 1. Yleistä Arviointistandardi: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN UUDELLEENARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2010 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

Fiducial European Office Supplies Alliancen (EOSA) jäseneksi

Fiducial European Office Supplies Alliancen (EOSA) jäseneksi European Office Supplies Alliance (EOSA). World-class office supplies @ work - Across Europe Fiducial European Office Supplies Alliancen (EOSA) jäseneksi Fiducial Office Solutions, Ranskassa ja Belgiassa

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Vuosittaiset päästöoikeudet 2008-2012, t Todennetut CO 2 -päästöt 2008-2012, t Erotus (myönnetyt - todennetut), t Toiminnanharjoittaja 2008 2009 2010

Vuosittaiset päästöoikeudet 2008-2012, t Todennetut CO 2 -päästöt 2008-2012, t Erotus (myönnetyt - todennetut), t Toiminnanharjoittaja 2008 2009 2010 Vuosittaiset päästöoikeudet 2008-2012, t Todennetut CO 2 -päästöt 2008-2012, t Erotus (myönnetyt - todennetut), t Toiminnanharjoittaja 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2006

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2006 TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2006 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008

TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 TIIVISTELMÄ ETELÄ-SAVON METSÄKESKUSALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2008 1. Yleistä Arviointistandardi: FFCS 1001:2003 ja FFCS 1002-1:2003 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat. PEFC FI 1001:2014_v PEFC Suomi

Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat. PEFC FI 1001:2014_v PEFC Suomi Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014_v3 15.2.2016 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013

TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013 1. Yleistä Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja käyttö

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Energiapuun korjuusuositusten päivittämisen tarve ja käytännön prosessi. Metsäenergiafoorumi Olli Äijälä, Tapio

Energiapuun korjuusuositusten päivittämisen tarve ja käytännön prosessi. Metsäenergiafoorumi Olli Äijälä, Tapio Energiapuun korjuusuositusten päivittämisen tarve ja käytännön prosessi Metsäenergiafoorumi 9.12.2009 Olli Äijälä, Tapio Energiapuu metsänhoitosuosituksissa Historia: Energiapuun korjuuopas julkaistiin

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015

TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 TIIVISTELMÄ PIRKANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Tutkimuspäivä

Tutkimuspäivä Tutkimuspäivä 31.8.2016 Puutuoteteollisuus Lähtötilanteena hajanainen ryhmittymä (2015) Puuinfo SPY Hirsitaloteollisuus PPK Suomen Sahat Porrasvalmistajat Puutuotejaos Rakennusteollisuus Lämpöpuu Liimapuu

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFI- OINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPOR- TISTA VUODELTA 2014

TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFI- OINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPOR- TISTA VUODELTA 2014 TIIVISTELMÄ LOUNAIS-SUOMEN ALUEEN METSÄSERTIFI- OINNIN UUDELLEENSERTIFIOINTI-ARVIOINNIN RAPOR- TISTA VUODELTA 2014 1. YLEISTÄ Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus:

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Mitä metsäsertifiointi on ja mihin sitä tarvitaan?

Mitä metsäsertifiointi on ja mihin sitä tarvitaan? Mitä metsäsertifiointi on ja mihin sitä tarvitaan? Anniina Kostilainen Pääsihteeri, Suomen FSC FSC F000100 FSC A.C. All rights reserved Sisältö 1) Miten metsiämme käytetään ja mitä sertifiointi on 2) Miten

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

Ympäristön tila Suomessa ja tulevaisuuden painopisteet

Ympäristön tila Suomessa ja tulevaisuuden painopisteet Ympäristön tila Suomessa ja tulevaisuuden painopisteet Ympäristöviranhaltijat ry:n Lammin päivät 23 2.1.23 Jari Välimäki Suomen ympäristökeskus, Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma www.eea.eu.int/ indeksi

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit

Kaupan indikaattorit Kaupan indikaattorit Toukokuu 11 Vähittäiskaupan ja teknisen kaupan luottamusindeksit Luottamusindeksit kaupan alalla Toukokuu 11 Tukkukaupan indeksit. Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa):

Lisätiedot