Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013"

Transkriptio

1 Versio Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö Johdanto Harjoitustyön aiheena on suunnitella musiikinkuuntelupalvelu TUTifyn ohjelmistoarkkitehtuuri. Jokainen yksittäinen harjoitustyöryhmä suunnittelee arkkitehtuurin ja lisäksi jokaisella ryhmällä on yhteistyöryhmä, joka suorittaa arkkitehtuurin arvioinnin. Ryhmät toimivat itsenäisesti, mutta kommunikoivat tarpeen vaatiessa keskenään arviointiin liittyvissä asioissa. Harjoitustyössä suunnitellaan musiikinkuuntelupalvelu TUTifyn ohjelmistoarkkitehtuuri riittävän tarkalla tasolla. Eli toisin sanoen: - Dokumentoikaa mielestänne tärkeät asiat TUTify servicestä - Perustelkaa miksi valitsitte juuri ne kohdat, jotka valitsitte. Huomatkaa, että dokumentin rakenne on yksi arvosteluperuste. - Clientin rajapinta tulee dokumentoida sillä tasolla, että alihankkija osaa sitä käyttää (voisit itse kuvitella koodaavasi softan sen perusteella) Suunnittelun lisäksi harjoitustyön tavoitteena on tutustua arkkitehtuurien arviointiin käytännössä. Arviointiin käytetään ATAM- ja DCAR-menetelmiä, siten että ryhmä tulee arvioiduksi ATAM:lla ja arvioivat DCAR:lla tai toisinpäin. Näin kukin ryhmä ja heidän yhteistyöryhmänsä näkevät molemmat menetelmät käytännössä. Tarkoitus on, että arviointisessiossa arvioidaan mahdollisimman valmis arkkitehtuuri, mutta toisaalta arvioinnin jälkeen arkkitehtuuria on vielä mahdollista parantaa ATAM/DCAR-sessiossa löytyneiden riskien ja puutteiden perusteella. Tätä voikin ajatella iteratiivisena prosessina parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu Olkaa yhteydessä yhteistyöryhmäänne (TTY:llä ryhmien tiedot löytyvät IDLE:stä) jo harjoitustyön alkuvaiheessa. Jos kommunikoinnin kanssa on ongelmia, ottakaa yhteyttä omaan assariinne. Harjoitustyön tekeminen koostuu kahdesta päävaiheesta: 1. Suunnittelu a) Välipalautus b) Arvioitavan version palautus c) Korjatun arkkitehtuurisuunnitelman palautus assarille + miten ATAM/DCAR -löydöksiin on reagoitu 2. Arkkitehtuurin arviointi a) Arviointitilaisuuteen valmistautuminen, arkkitehtuuriesityksen valmistelu jne. b) Varsinainen arviointitilaisuus, jossa molemmat ryhmät ovat läsnä c) Arviointiraportin palautus assarille ja yhteistyöryhmälle

2 2.1 Aikataulu Välipalautusversion ja välipalautuksen ajanvarauksen deadline harjoitustyön välipalautukset Arviointitilaisuudessa esiteltävän materiaalin (=kalvot, arkkitehtuuridokumentaatio) palauttaminen mennessä ja arviointitilaisuuden ajanvarauksen deadline Arviointisessiot Arviointidokumenttien palautus (myös yhteistyöryhmälle) 8.5. Arkkitehtuuriarvioinnin perusteella muunnellun/kommentoidun suunnitteludokumentin palautus (katso myös kohta 6.2) Annetut päivämäärät ovat viimeisiä mahdollisia päiviä, palautuksen saa ja kannattaa tehdä ennen viimeistä päivää. 2.2 Arviointitilaisuuteen valmistautuminen - Tee menetelmän esittelykalvot (kts. kalvopohjat kurssin kotisivuilta). - Tutustu menetelmän eri vaiheisiin mitä tehdään missäkin vaiheessa. - Varmista, että ryhmälläsi on käytettävissä tietokone arviointitilaisuudessa. Jos ryhmällä ei ole kannettavaa tietokonetta, niin kysy assarilta ETUKÄTEEN lainaläppäriä. Varmista myös läppärin toiminta videotykillä, esim. Applen VGA-adapteri, läppärin laturi jne. on mukana. - Tarvittavat dokumenttipohjat tulee ottaa mukaan läppärillä ja niiden käyttöön on syytä tutustua etukäteen, jotta tilaisuus sujuu mahdollisimman sujuvasti, eikä aika kulu tietoteknisten ongelmien selvittelyyn. - Sopikaa arvioinnin suorittavan ryhmän roolitus ennen tilaisuutta: kuka on kirjuri, kuka puheenjohtaja, kyseenalaistaja, prosessin tarkkailija, jne. Arvioitava ryhmä sopii kuka edustaa business näkemystä ja kuka esittää pääarkkitehtia. Lisäksi DCAR menetelmässä tulee edellä mainittujen roolien lisäksi valita forcejen kerääjä. - DCAR:ssa arviointiryhmän on hyvä varautua siihen, että arkkitehtuurin tehnyt ryhmä saattaa tarvita läppäriä lainaksi. Tässä on hyvä myös neuvotella arvioitavan ryhmän kanssa, josko he voisivat ottaa myös omia tietokoneitaan mukaan. 2.3 Arviointitilaisuus - Arviointitilaisuus etenee menetelmän vaiheiden mukaisesti. Tutustukaa niihin etukäteen. Molemmissa tilaisuus alkaa menetelmän lyhyellä esittelyllä. Tämän esityksen pitää arvioiva ryhmä - Seuraavaksi molemmissa menetelmissä on business- ja arkkitehtuuriesitykset. Harjoitustyössä nämä esitykset on yhdistetty yhdeksi esitykseksi, joka sisältävät molemmat asiat. Tämän esityksen pitää arkkitehtuurin suunnitellut ryhmä. - Seuraavat vaiheet riippuvat menetelmästä: - ATAM o ATAMissa arvioiva ryhmä johtaa tilaisuutta ja kyselee tärkeät laatuominaisuudet. Tämän hoitaa puheenjohtaja, kirjuri kirjaa tiedot ylös. o Puheenjohtaja johtaa myös skenaarioiden keräämistä laatupuuhun, esimerkiksi joko kyselemällä tai käyttämällä jotain ideointimenetelmää. o Skenaariot priorisoidaan H/M/L asteikolla. Arkkitehti päättää skenaarion vaikeuden arkkitehtuurin kannalta. Domain /business -asiantuntija tärkeyden liiketoiminnan kannalta (arvioitavasta ryhmästä). o Analyysivaiheessa kyseenalaistaja koittaa tuomita arkkitehtuurin vääränä ja arkkitehti puolustautuu (arvioinnin perusperiaate: arkkitehti on syyllinen kunnes toisin todistaa ).

3 tämä keskustelu pitää kuitenkin käydä skenaarion tarjoamassa kontekstissa kuitenkin, jotta kirjuri pystyy kirjaamaan huomiot ylös. - DCAR o DCARssa esitysten aikana kaikki arvioijat keräävät päätöksiä ja forceja (huom. esim. Google Docs voi helpottaa näiden keräämistä). o Yksi henkilö yhdistää listat (tarvittaessa). Tämä forcejen kerääjä ottaa listan itselleen täydennettäväksi arvioinnin myöhemmissä vaiheissa. o Päätökset priorisoidaan kaksivaiheisesti. Ensin jokainen arkkitehtuurin tehneen ryhmän jäsen valitsee n. 5 päätöstä seuraavalle kierrokselle. Toisella kierroksella jokaisella arkkitehtiryhmän jäsenellä on käytössä 100 pistettä, jotka hän voi jakaa haluamallaan tavalla toiselle kierrokselle mukaan otetuille päätöksille. Pisteitä annetaan yleensä päätöksille, jotka vaikuttavat epäilyttäviltä tai vaativat arviointia osallistujan mielestä. Muistakaa, että arviointiryhmä on paikalla auttamassa teitä tekemään parempaa harjoitustyötä! o Jokainen arkkitehtiryhmän jäsen dokumentoi noin 2-3 päätöstä käyttäen dokumenttipohjaa. o Kirjuri kerää päätökset ja niitä ruvetaan käymään lävitse priorisointijärjestyksessä. o Dokumentoija esittelee päätöksen läsnäolijoille. o Analyysi vaiheessa arviointiryhmä esittää kysymyksiä ja yrittää löytää heikkouksia päätöksestä. Alussa kerättyjä forceja käytetään kysymysten esittämiseen. Esim. Sanoitte, että suorituskyky on tärkeää. Eikös tämä päätös heikennä sitä, koska. o Kirjuri täydentää päätösten kuvaukset sitä mukaan kun analyysiä käydään lävitse. Päätöksen plussat ja miinukset, päätöksen kuvaus, mahdolliset esille tulevat vaihtoehtoiset ratkaisut, jne. o Lopuksi arkkitehtuuriryhmä ilmaisee mielipiteensä päätöksen kelvollisuudesta peukkuäänestyksellä. Kirjuri kirjaa äänestystuloksen ylös. - Assarin rooli: valvoa tilaisuutta Tarvittaessa neuvoa ja kyseenalaistaa, mutta ei kuitenkaan olla puheenjohtaja. 2.4 Arviointitilaisuuden arvosteluperusteet - Tilaisuus etenee arviointiryhmän puheenjohtajan toimesta (ei assarin toimesta) - Kyseenalaistaminen: Arviointiryhmä oikeasti kyseenalaistaa ratkaisuja, eikä vain hyväksy, että hyvältä näyttää. Tarkoitus on auttaa arvioitavaa ryhmää löytämään ongelmia. - Arkkitehtuuriryhmän valmius vastata kysymyksiin ja perustella päätöksiään. Hiljaisuus ei ole tapa vastata. - Tilaisuuteen valmistautuminen: esitykset kunnossa, läppärit mukana, kaikki ajoissa paikalla, jne. - Koko ryhmä osallistuu arviointiin eikä homma ole yhden jäsenen sankaritekojen varassa. 2.5 Yleiset vaatimukset Käyttäkää soveltuvin osin opinnäytetyön pohjaa 1 (doc, docx, Latex ja OpenOffice) ja tehkää palautus pdf-muodossa. Saatte itse päättää dokumenttinne sisällön. Esimerkkejä arkkitehtuuridokumenteista (tai dokumenttipohjista) on esitetty kurssin aikana. Tarkistakaa, että sivunumerointi löytyy ja toimii. Kiinnittäkää erityistä huomioita kuviin ja kaavioihin sekä siihen, että ne on tekstissä selitetty. Dokumentoikaa järjestelmän tärkeimmät rajapinnat riittävän yksityiskohtaisesti. Ennakoikaa ja sopikaa yhteistyöryhmän kanssa arviointiajasta riittävän ajoissa - parhaat ajat menevät ensimmäisenä. 1 TTY: https://pop-portal.tut.fi/portal/page/portal/pop-portaali/30opiskelu_fi/06opinnaytetyot/09opinnaytetyoohje/

4 3 Aihealueen esittely Harjoitustyön aiheena on suunnitella musiikin suoratoistopalvelu (music streaming service) TUTifylle arkkitehtuuri. TUTify ohjelman avulla rekisteröityneet käyttäjät voivat kuunnella musiikkia, joko tietokoneella, mobiilipäätelaitteella (älypuhelimet, taulutietokoneet, jne.) tai web-selaimella. Palvelu on käyttäjille ilmainen, mutta ilmaiskäytössä käyttäjille soitetaan mainoksia kappaleiden välissä ja näytetään mainoksia myös ruudulla. Käyttäjät voivat kuukausittain maksaa palvelusta, jolloin käyttäjälle ei soiteta tai näytetä mainoksia. Jatkossa järjestelmää halutaan kehittää niin, että samasta palvelusta käyttäjä voi myös katsella TV-sarjoja ja elokuvia. Tämä laajennos kulkee työnimellä TUTflix. TUTifyn tärkeimpiä ominaisuuksia ovat Hakukenttä, jolla kappaleita voi etsiä soitettavaksi Hakutulosten listaus, joka näyttää haun tuloksen Soittolistat, johon voi kerätä haluamiaan kappaleita soitettavaksi. Näitä listoja voi myös jakaa kavereiden kesken. Suositukset, jotka näytetään soitetun kappaleen jälkeen. Esimerkiksi Reijo Taipaleen jälkeen voidaan kertoa, että muut ovat kuunnelleet myös Jari Sillanpäätä. Kappaleiden tähditys välillä 0-5 tähteä. Facebook-integraatio, jonka avulla TUTify kertoo käyttäjän aikajanalla soitettuja kappaleita. Lisäksi näytetään käyttäjälle Facebook-kavereiden kuuntelemat kappaleet. Radio-tila, jossa soitetaan satunnaisessa järjestyksessä valitun artistin tyylisiä kappaleita. Hittikappaleet -näkymä, jossa näytetään käyttäjälle hänen kotimaansa soitetuimmat musiikkikappaleet. Kokeilujakso-toiminto, jonka avulla uudet käyttäjät voivat kokeilla TUTifyä 30 päivän ajan ilmaiseksi ilman mainoksia. 4 TUTifyn arkkitehtuuri TUTify-järjestelmän perusrakenne on kuvattu kuvassa 1. Järjestelmässä on erilaisia asiakassovelluksia (client) ja keskitetty palvelu (TUTify service), johon otetaan yhteys. Harjoitustyössä on tarkoitus suunnitella TUTify palvelun arkkitehtuuri ja yksi esimerkkiasiakassovellus. Loput asiakassovellukset teetetään alihankkijalla. Niinpä palvelun käyttöön liittyvät rajapinnat tulee dokumentoida sillä tarkkuudella, että alihankkija kykenee käyttämään niitä ja toteuttamaan asiakassovelluksen ilman TUTifyn arkkitehtien apua.

5 Kuva 1 Järjestelmän perusrakenne 4.1 Järjestelmän osat TUTify koostuu seuraavista osista: Käyttäjän tietojen hallinta Levy-yhtiöiltä tulevan materiaalin kääntäminen musiikkipalvelun ymmärtämään muotoon ja metadatan tulkinta Käyttäjän soittolistojen hallinta Musiikkikappaleiden tallennus Musiikkikappaleiden selaus ja halutun kappaleen etsintä eri kriteerien perusteella Erilaisten raporttien muodostaminen yhteyslokien perusteella TUTify käyttää omaa, salattua protokollaa. Kaikki yhteydet kulkevat yhden palvelun kautta, joka purkaa salauksen ja varmistaa, että asiakkaalla on oikeus haluttuun toimintoon. 4.2 Vaatimuksia Ohjelmalle on vaatimusanalyysin perusteella löydetty seuraavia vaatimuksia: - Musiikin soitto ei saa pätkiä, vaikka verkossa olisikin pientä viivettä - Radiosoitto-moodin kappaleen valinta algoritmi pitää olla helposti vaihdettavissa - Kapasiteettia on jatkossa pystyttävä nostamaan helposti (uudet kappaleet, mainokset ja videoiden striimaus) (TUTflix) - Tulevaisuudessa mahdollista integroida muuallekin kuin Facebookiin, esim. Twitter, LinkedIn tai Tutter - Käyttäjän luottokorttitiedot talletetaan palveluun, jotta ostaminen on helppoa. Nämä tiedot eivät saa missään olosuhteissa vuotaa - Jatkossa halutaan myös mahdollisuus lisätä maksutapoja, esim. PayPal, paikallisten pankkien verkkopalvelut, jne - Erilaisia asiakassovelluksia tulee jatkossa lisää

6 - Kappalesuosituksia annetaan käyttäjän historiatietojen hyödyntävän algoritmin avulla. Tämä algoritmi pitää olla vaihdettavissa - Jatkossa voitaisiin lisätä ominaisuus, että tiedostoja voidaan tallettaa paikallisesti offlinesoittoa varten. - Jatkossa mahdollisesti kuormaa halutaan jakaa toimimalla P2P-topologian mukaisesti, eli clientit saattavat striimata musiikkia toisilleen - Palvelu tulee olla aina saavutettavissa, 99,99% - Musiikin tekijänoikeuksia pitää pystyä vahtimaan. Käyttäjät eivät voi tallettaa kappaleita omalle koneelleen ilmaiseksi. - Jatkossa halutaan lisätä mahdollisuus ostaa musiikkia itselle. - Järjestelmä pitää kirjaa kaikkien kappaleiden toistokerroista ja jyvittää maksut artisteille vastaavasti. Järjestelmä lähettää maksutiedot suoraan tekijänoikeuksista vastaavalle taholle. - Järjestelmä pitää kirjaa myös käyttäjän kuuntelemista kappaleista. Jatkossa laskutus voidaan vaihtaa kuuntelukertaperustaiseksi. 5 Vaadittava dokumentaatio 5.1 Välipalautus Seuraavat asiat pitää dokumentoida välipalaukseen palautettavassa dokumentissa: Arkkitehtuuridokumentin lopullinen rakenne (sisällysluettelo) Yleinen kuvaus järjestelmästä ja sen arkkitehtuurisesti merkittävistä vaatimuksista Mahdollisia käyttöskenaarioita Muunneltavuusvaatimukset eli minkälaiseen muunteluun toteutettavan järjestelmän tulee varautua Korkean tason arkkitehtuuri. Muista käyttää eri näkymiä (4+1) ja kaaviotyyppejä. Käytetyt arkkitehtuurityylit ja suunnittelumallit 5.2 Lopullinen palautus Korjattu/päivitetty versio välipalautuksessa annetusta dokumentista, johon on täydennetty loputkin sisällysluettelonne kohdat. Tärkeää on myös kertoa, mitä muutoksia arkkitehtuuriarviointi aiheutti ryhmän järjestelmään. Esittäkää muutokset omana lukuna dokumentissanne. Lisäksi ryhmän on kerrottava raportissaan ryhmän järjestelmälle suoritetusta arkkitehtuuriarvioinnista riippuen joko ATAM-arvioinnissa löytyneiden riskien vakavuus (High= suuria ja työläitä muutoksia, Medium= aiheuttaa joitain muutoksia, Low= ei suurempia vaikutuksia ), tai DCAR-arvioinnin perusteella löytyneiden riskien aiheuttama korjaustarpeen vaikeus (esim. kuinka vaikeaa olisi vaihtaa viestinvälityskomponentti toiseen). 5.3 ATAM/DCAR ATAM/DCAR-arviointitilaisuutta varten tehty materiaali (esitykset yms.) ATAM/DCAR-raportti. 6 Alustavat arvosteluperusteet Arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: Järjestelmän arkkitehtuuri Arkkitehtuurityylit Suunnittelumallit Ratkaisujen perustelut Laajennettavuus ja ylläpidettävyys

7 Dokumentaation yleinen laatu Clientin rajapinnan kuvaus Harjoitustyö arvostellaan seuraavasti: Välipalautus: hyväksytty/hylätty Suunnittelu: 0-10p (sisältäen alkuperäisen suunnittelun + arkkitehtuuriarviointiin reagoinnin) ATAM/DCAR arviointitilaisuus: + / 0 / - ATAM/DCAR arviointiraportti: 0-5p. Arviointitilaisuuden arvosana vaikuttaa kokonaispistemäärään pyöristävästi. Eli esim. jos assari miettii, että olisiko arvosana 3 tai neljä niin + pyöristää arvosanan ylöspäin ja alaspäin. 7 Palauttaminen 7.1 Välipalautus Välipalautuksessa palautetaan alustava versio dokumentaatiosta yliopistokohtaisten käytäntöjen mukaisesti. Kiinnittäkää huomiota asioihin, joita haluatte kuvata dokumentissa ja dokumentin yleiseen rakenteeseen. 7.2 Lopullinen palautus Palautuspaketit nimetään seuraavan mallin mukaisesti: ohar_2013-group<ryhmän numero>-<vaihe>-tutify.pdf eli esim. ohar_2013-group1-välipalautus-tutify.pdf Ryhmänumeron saat IDLE:stä (TTY) tai assariltasi.

Ohjelmistoarkkitehtuurit Harjoitustyö 2014

Ohjelmistoarkkitehtuurit Harjoitustyö 2014 Ohjelmistoarkkitehtuurit Harjoitustyö 2014 1. Johdanto Harjoitustyössä suunnitellaan sairauksien ennustamiseen käytettävä ohjelmistokokonaisuus. Jokainen ryhmä suunnittelee arkkitehtuurin ja lisäksi jokaisella

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2010 Kai Koskimies Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto Kurssin tavoitteet Arkkitehtuurin roolin

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät käytäntöjä

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät käytäntöjä Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2014 -käytäntöjä Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 8.1.2014 1 Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 -käytäntöjä Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 13.1.2016 1 Tervetuloa Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto 13.1.2016 2 Tiedonvälitys

Lisätiedot

T harjoitustehtävät, syksy 2011

T harjoitustehtävät, syksy 2011 T-110.4100 harjoitustehtävät, syksy 2011 Kurssiassistentit Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto T-110.4100@tkk.fi Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä ja harjoitustehtävät

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Markkinoitten mallintaminen ja Internet-markkinat

Markkinoitten mallintaminen ja Internet-markkinat Markkinoitten mallintaminen ja Internet-markkinat Kurssiohjeita: Lue ainakin kertaalleen huolella! Harjoitustyö ja harjoitukset Harjoitustyö palautetaan kahdessa osassa Moodleen. Ensimmäisen osan palautuspäivä

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Erja Sipilä (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: Kandidaatintyön laajuus on 8 op,

Lisätiedot

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyöinfo kevät 2016 TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyö Kurssin harjoitustyö on kokonaisuus, joka etenee vaiheittain viikkoharjoituksissa eli harjoitustyön ohjaustilaisuuksissa kurssin luentojen

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö RobotWarGame RobotFW SimulationFW SimulationGUIFW SWT/Java Kuva 1: Esimerkki arkkitehtuurin kerroskuvasta

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö RobotWarGame RobotFW SimulationFW SimulationGUIFW SWT/Java Kuva 1: Esimerkki arkkitehtuurin kerroskuvasta Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2006 1 Johdanto Harjoitustyönä on toteuttaa kerroksittainen sovelluskehys erilaisten simulaatioon perustuvien pelien tekemiseen. Kehyksestä lisäksi erikoistetaan keskenään

Lisätiedot

Automaattinen arviointi ja pika-arviointi EXAM-tenteissä. Marjut Anderson

Automaattinen arviointi ja pika-arviointi EXAM-tenteissä. Marjut Anderson Automaattinen arviointi ja pika-arviointi EXAM-tenteissä Marjut Anderson Yleistä automaattisesta arvioinnista Opettaja voi valita tentilleen automaattisen arvioinnin, jos tentti sisältää vain automaattisesti

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2008

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2008 Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2008 1 Johdanto Harjoitustyönä toteutetaan viestipohjaiseen kommunikointiin perustuva simulointi tuotantoketjusta tilauksen saapumisesta tuotteen valmistumiseen. Työn

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta

Arviointimenetelmän valinta Arviointimenetelmän valinta Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kolme vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi, arviointimatriisi ja arviointiopas. yksinkertainen,

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus 1. Ajanvarauspalvelu

Suunnitteluharjoitus 1. Ajanvarauspalvelu 1. Ajanvarauspalvelu Tässä harjoitustyössä tarkastellaan tiettyä verkkopalvelua, jonka käyttöliittymästä etsitään käytettävyyttä haittaavia kohtia ja suunnitellaan niihin parannusehdotuksia. Poliisin lupapalveluita

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

4.6 Kurssin palauttaminen

4.6 Kurssin palauttaminen 4.6 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

5. Huilu. Huilun peruskurssi 1/3 (SML 1991) Huilun peruskurssi 2/3 (SML 1991)

5. Huilu. Huilun peruskurssi 1/3 (SML 1991) Huilun peruskurssi 2/3 (SML 1991) 5. Huilu Huilun peruskurssi 1/3 (SML 1991) 2) kaksi etydiä, joista soitetaan lautakunnan valitsema 3) kaksi sävellystä (ohjelmistoluettelon n:o 7 osastosta 3 tai 5) tai sonaatin nopea ja hidas osa 4) prima

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op)

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) 581361 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) Ohjelmistojärjestelmien syventävien opintojen kurssi Myös ohjelmistotekniikan profiilin pakollinen kurssi eli ohjelmistotekniikka-aiheisen gradun

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015.

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015. Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe Näin toimii Digitalkoot Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe2015062210442 Digistä Digitalkoisiin Leike Digitalkoot Mahdollistaa leikkeiden

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Kul Aircraft Structural Design (4 cr) Assignment 1 EVALUATION - Arviointi

Kul Aircraft Structural Design (4 cr) Assignment 1 EVALUATION - Arviointi Kul-34.4300 Aircraft Structural Design (4 cr) Assignment 1 EVALUATION - Arviointi 2016 Tilaisuus 1. harjoitustyö -arviointi 2. harjoitustyö - kommentit 2. harjoitustyö -arviointi Autorating II 3. harjoitustyö

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu

TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu Luento 0: Kurssin esittely TIE-20200 Samuel Lahtinen 1 Mitäs tänään on tarjolla? Käytännön juttuja: Mistä tietoa löytyy Kurssin henkilökunta Kurssin rakenne Käytännönjärjestelyt

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Moodle2. Syyskuu Minna Helynen

Moodle2. Syyskuu Minna Helynen Moodle2 Syyskuu 2012 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi twitter.com/minnahelynen fi.linkedin.com/in/minnahelynen PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/paok-verkosto Mitä uutta Moodle

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Feedbackly Live case

Feedbackly Live case Feedbackly Live case Oppimistavoitteet 1. Opiskelija osaa analysoida yrityksen liiketoimintaympäristöä sekä hyödyntää asiakasymmärrystä liiketoiminnan kehittämisessä 2. Opiskelija hallitsee segmentoinnin

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1

Tietorakenteet ja algoritmit syksy Laskuharjoitus 1 Tietorakenteet ja algoritmit syksy 2012 Laskuharjoitus 1 1. Tietojenkäsittelijä voi ajatella logaritmia usein seuraavasti: a-kantainen logaritmi log a n kertoo, kuinka monta kertaa luku n pitää jakaa a:lla,

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Syksy 2013 Vastuuopettaja Aki Sorsa Vastuuopettajasta (myös teema 8) Aki Sorsa Tullut osastolle 1995 Tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 2001 töissä säätötekniikan

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Kurssin esittely (syksy 2016)

Kurssin esittely (syksy 2016) Kurssin esittely (syksy 2016) MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Opettajat Tuntiopettaja Anna Anttalainen (BIO), aktiivinen kiltatoiminnassa

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Expedia Traveler Preference. Tervetuloa Expedian kumppaniksi

Expedia Traveler Preference. Tervetuloa Expedian kumppaniksi Tervetuloa Expedian kumppaniksi Tervetuloa Expedian kumppaniksi Kiitos, että olet liittynyt Expedia -perheeseen, joka muodostaa ensiluokkaisista matkailupalvelujen tarjoajista koostuvan kansainvälisen

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Tervetuloa! Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteiset sisältöpainotukset 1 Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteinen formaatti

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 9 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 9 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 9 Ti 7.2.2017 Timo Männikkö Luento 9 Graafit ja verkot Kaaritaulukko, bittimatriisi, pituusmatriisi Verkon lyhimmät polut Floydin menetelmä Lähtevien ja tulevien kaarien listat Forward

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

digi.kansalliskirjasto.fi Kansalliskirjaston digitoitujen aineistojen uudistettu käyttöliittymä ja uudet toiminnot

digi.kansalliskirjasto.fi Kansalliskirjaston digitoitujen aineistojen uudistettu käyttöliittymä ja uudet toiminnot digi.kansalliskirjasto.fi Kansalliskirjaston digitoitujen aineistojen uudistettu käyttöliittymä ja uudet toiminnot Tuula Pääkkönen Tietojärjestelmäasiantuntija Kansalliskirjaston asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja

2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja 2c Valokuvaa ekosysteemipalveluja Tavoite: Oppilaat oppivat löytämään ja tunnistamaan ekosysteemipalveluja Vaikeusaste: vaikea Aineisto: - Jokaiselle ryhmälle digikamera tai puhelinkamera - Kannettava

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. HUOM! Palautukset tulevat vain opettajan nähtäville, kuten muissakin tehtävä-työkaluissa. Kirjoita tehtävän nimi ja kuvaus

Tehtävä. Asetukset. HUOM! Palautukset tulevat vain opettajan nähtäville, kuten muissakin tehtävä-työkaluissa. Kirjoita tehtävän nimi ja kuvaus Tehtävä Uusin tehtävä-työkalu näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti valikossa muiden tehtävien yläpuolella. Vanhat tehtävätyypit (tiedostojen palautus, verkkoteksti, yhden tiedoston palautus ja tehtävänanto)

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot