Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013"

Transkriptio

1 Versio Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö Johdanto Harjoitustyön aiheena on suunnitella musiikinkuuntelupalvelu TUTifyn ohjelmistoarkkitehtuuri. Jokainen yksittäinen harjoitustyöryhmä suunnittelee arkkitehtuurin ja lisäksi jokaisella ryhmällä on yhteistyöryhmä, joka suorittaa arkkitehtuurin arvioinnin. Ryhmät toimivat itsenäisesti, mutta kommunikoivat tarpeen vaatiessa keskenään arviointiin liittyvissä asioissa. Harjoitustyössä suunnitellaan musiikinkuuntelupalvelu TUTifyn ohjelmistoarkkitehtuuri riittävän tarkalla tasolla. Eli toisin sanoen: - Dokumentoikaa mielestänne tärkeät asiat TUTify servicestä - Perustelkaa miksi valitsitte juuri ne kohdat, jotka valitsitte. Huomatkaa, että dokumentin rakenne on yksi arvosteluperuste. - Clientin rajapinta tulee dokumentoida sillä tasolla, että alihankkija osaa sitä käyttää (voisit itse kuvitella koodaavasi softan sen perusteella) Suunnittelun lisäksi harjoitustyön tavoitteena on tutustua arkkitehtuurien arviointiin käytännössä. Arviointiin käytetään ATAM- ja DCAR-menetelmiä, siten että ryhmä tulee arvioiduksi ATAM:lla ja arvioivat DCAR:lla tai toisinpäin. Näin kukin ryhmä ja heidän yhteistyöryhmänsä näkevät molemmat menetelmät käytännössä. Tarkoitus on, että arviointisessiossa arvioidaan mahdollisimman valmis arkkitehtuuri, mutta toisaalta arvioinnin jälkeen arkkitehtuuria on vielä mahdollista parantaa ATAM/DCAR-sessiossa löytyneiden riskien ja puutteiden perusteella. Tätä voikin ajatella iteratiivisena prosessina parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu Olkaa yhteydessä yhteistyöryhmäänne (TTY:llä ryhmien tiedot löytyvät IDLE:stä) jo harjoitustyön alkuvaiheessa. Jos kommunikoinnin kanssa on ongelmia, ottakaa yhteyttä omaan assariinne. Harjoitustyön tekeminen koostuu kahdesta päävaiheesta: 1. Suunnittelu a) Välipalautus b) Arvioitavan version palautus c) Korjatun arkkitehtuurisuunnitelman palautus assarille + miten ATAM/DCAR -löydöksiin on reagoitu 2. Arkkitehtuurin arviointi a) Arviointitilaisuuteen valmistautuminen, arkkitehtuuriesityksen valmistelu jne. b) Varsinainen arviointitilaisuus, jossa molemmat ryhmät ovat läsnä c) Arviointiraportin palautus assarille ja yhteistyöryhmälle

2 2.1 Aikataulu Välipalautusversion ja välipalautuksen ajanvarauksen deadline harjoitustyön välipalautukset Arviointitilaisuudessa esiteltävän materiaalin (=kalvot, arkkitehtuuridokumentaatio) palauttaminen mennessä ja arviointitilaisuuden ajanvarauksen deadline Arviointisessiot Arviointidokumenttien palautus (myös yhteistyöryhmälle) 8.5. Arkkitehtuuriarvioinnin perusteella muunnellun/kommentoidun suunnitteludokumentin palautus (katso myös kohta 6.2) Annetut päivämäärät ovat viimeisiä mahdollisia päiviä, palautuksen saa ja kannattaa tehdä ennen viimeistä päivää. 2.2 Arviointitilaisuuteen valmistautuminen - Tee menetelmän esittelykalvot (kts. kalvopohjat kurssin kotisivuilta). - Tutustu menetelmän eri vaiheisiin mitä tehdään missäkin vaiheessa. - Varmista, että ryhmälläsi on käytettävissä tietokone arviointitilaisuudessa. Jos ryhmällä ei ole kannettavaa tietokonetta, niin kysy assarilta ETUKÄTEEN lainaläppäriä. Varmista myös läppärin toiminta videotykillä, esim. Applen VGA-adapteri, läppärin laturi jne. on mukana. - Tarvittavat dokumenttipohjat tulee ottaa mukaan läppärillä ja niiden käyttöön on syytä tutustua etukäteen, jotta tilaisuus sujuu mahdollisimman sujuvasti, eikä aika kulu tietoteknisten ongelmien selvittelyyn. - Sopikaa arvioinnin suorittavan ryhmän roolitus ennen tilaisuutta: kuka on kirjuri, kuka puheenjohtaja, kyseenalaistaja, prosessin tarkkailija, jne. Arvioitava ryhmä sopii kuka edustaa business näkemystä ja kuka esittää pääarkkitehtia. Lisäksi DCAR menetelmässä tulee edellä mainittujen roolien lisäksi valita forcejen kerääjä. - DCAR:ssa arviointiryhmän on hyvä varautua siihen, että arkkitehtuurin tehnyt ryhmä saattaa tarvita läppäriä lainaksi. Tässä on hyvä myös neuvotella arvioitavan ryhmän kanssa, josko he voisivat ottaa myös omia tietokoneitaan mukaan. 2.3 Arviointitilaisuus - Arviointitilaisuus etenee menetelmän vaiheiden mukaisesti. Tutustukaa niihin etukäteen. Molemmissa tilaisuus alkaa menetelmän lyhyellä esittelyllä. Tämän esityksen pitää arvioiva ryhmä - Seuraavaksi molemmissa menetelmissä on business- ja arkkitehtuuriesitykset. Harjoitustyössä nämä esitykset on yhdistetty yhdeksi esitykseksi, joka sisältävät molemmat asiat. Tämän esityksen pitää arkkitehtuurin suunnitellut ryhmä. - Seuraavat vaiheet riippuvat menetelmästä: - ATAM o ATAMissa arvioiva ryhmä johtaa tilaisuutta ja kyselee tärkeät laatuominaisuudet. Tämän hoitaa puheenjohtaja, kirjuri kirjaa tiedot ylös. o Puheenjohtaja johtaa myös skenaarioiden keräämistä laatupuuhun, esimerkiksi joko kyselemällä tai käyttämällä jotain ideointimenetelmää. o Skenaariot priorisoidaan H/M/L asteikolla. Arkkitehti päättää skenaarion vaikeuden arkkitehtuurin kannalta. Domain /business -asiantuntija tärkeyden liiketoiminnan kannalta (arvioitavasta ryhmästä). o Analyysivaiheessa kyseenalaistaja koittaa tuomita arkkitehtuurin vääränä ja arkkitehti puolustautuu (arvioinnin perusperiaate: arkkitehti on syyllinen kunnes toisin todistaa ).

3 tämä keskustelu pitää kuitenkin käydä skenaarion tarjoamassa kontekstissa kuitenkin, jotta kirjuri pystyy kirjaamaan huomiot ylös. - DCAR o DCARssa esitysten aikana kaikki arvioijat keräävät päätöksiä ja forceja (huom. esim. Google Docs voi helpottaa näiden keräämistä). o Yksi henkilö yhdistää listat (tarvittaessa). Tämä forcejen kerääjä ottaa listan itselleen täydennettäväksi arvioinnin myöhemmissä vaiheissa. o Päätökset priorisoidaan kaksivaiheisesti. Ensin jokainen arkkitehtuurin tehneen ryhmän jäsen valitsee n. 5 päätöstä seuraavalle kierrokselle. Toisella kierroksella jokaisella arkkitehtiryhmän jäsenellä on käytössä 100 pistettä, jotka hän voi jakaa haluamallaan tavalla toiselle kierrokselle mukaan otetuille päätöksille. Pisteitä annetaan yleensä päätöksille, jotka vaikuttavat epäilyttäviltä tai vaativat arviointia osallistujan mielestä. Muistakaa, että arviointiryhmä on paikalla auttamassa teitä tekemään parempaa harjoitustyötä! o Jokainen arkkitehtiryhmän jäsen dokumentoi noin 2-3 päätöstä käyttäen dokumenttipohjaa. o Kirjuri kerää päätökset ja niitä ruvetaan käymään lävitse priorisointijärjestyksessä. o Dokumentoija esittelee päätöksen läsnäolijoille. o Analyysi vaiheessa arviointiryhmä esittää kysymyksiä ja yrittää löytää heikkouksia päätöksestä. Alussa kerättyjä forceja käytetään kysymysten esittämiseen. Esim. Sanoitte, että suorituskyky on tärkeää. Eikös tämä päätös heikennä sitä, koska. o Kirjuri täydentää päätösten kuvaukset sitä mukaan kun analyysiä käydään lävitse. Päätöksen plussat ja miinukset, päätöksen kuvaus, mahdolliset esille tulevat vaihtoehtoiset ratkaisut, jne. o Lopuksi arkkitehtuuriryhmä ilmaisee mielipiteensä päätöksen kelvollisuudesta peukkuäänestyksellä. Kirjuri kirjaa äänestystuloksen ylös. - Assarin rooli: valvoa tilaisuutta Tarvittaessa neuvoa ja kyseenalaistaa, mutta ei kuitenkaan olla puheenjohtaja. 2.4 Arviointitilaisuuden arvosteluperusteet - Tilaisuus etenee arviointiryhmän puheenjohtajan toimesta (ei assarin toimesta) - Kyseenalaistaminen: Arviointiryhmä oikeasti kyseenalaistaa ratkaisuja, eikä vain hyväksy, että hyvältä näyttää. Tarkoitus on auttaa arvioitavaa ryhmää löytämään ongelmia. - Arkkitehtuuriryhmän valmius vastata kysymyksiin ja perustella päätöksiään. Hiljaisuus ei ole tapa vastata. - Tilaisuuteen valmistautuminen: esitykset kunnossa, läppärit mukana, kaikki ajoissa paikalla, jne. - Koko ryhmä osallistuu arviointiin eikä homma ole yhden jäsenen sankaritekojen varassa. 2.5 Yleiset vaatimukset Käyttäkää soveltuvin osin opinnäytetyön pohjaa 1 (doc, docx, Latex ja OpenOffice) ja tehkää palautus pdf-muodossa. Saatte itse päättää dokumenttinne sisällön. Esimerkkejä arkkitehtuuridokumenteista (tai dokumenttipohjista) on esitetty kurssin aikana. Tarkistakaa, että sivunumerointi löytyy ja toimii. Kiinnittäkää erityistä huomioita kuviin ja kaavioihin sekä siihen, että ne on tekstissä selitetty. Dokumentoikaa järjestelmän tärkeimmät rajapinnat riittävän yksityiskohtaisesti. Ennakoikaa ja sopikaa yhteistyöryhmän kanssa arviointiajasta riittävän ajoissa - parhaat ajat menevät ensimmäisenä. 1 TTY: https://pop-portal.tut.fi/portal/page/portal/pop-portaali/30opiskelu_fi/06opinnaytetyot/09opinnaytetyoohje/

4 3 Aihealueen esittely Harjoitustyön aiheena on suunnitella musiikin suoratoistopalvelu (music streaming service) TUTifylle arkkitehtuuri. TUTify ohjelman avulla rekisteröityneet käyttäjät voivat kuunnella musiikkia, joko tietokoneella, mobiilipäätelaitteella (älypuhelimet, taulutietokoneet, jne.) tai web-selaimella. Palvelu on käyttäjille ilmainen, mutta ilmaiskäytössä käyttäjille soitetaan mainoksia kappaleiden välissä ja näytetään mainoksia myös ruudulla. Käyttäjät voivat kuukausittain maksaa palvelusta, jolloin käyttäjälle ei soiteta tai näytetä mainoksia. Jatkossa järjestelmää halutaan kehittää niin, että samasta palvelusta käyttäjä voi myös katsella TV-sarjoja ja elokuvia. Tämä laajennos kulkee työnimellä TUTflix. TUTifyn tärkeimpiä ominaisuuksia ovat Hakukenttä, jolla kappaleita voi etsiä soitettavaksi Hakutulosten listaus, joka näyttää haun tuloksen Soittolistat, johon voi kerätä haluamiaan kappaleita soitettavaksi. Näitä listoja voi myös jakaa kavereiden kesken. Suositukset, jotka näytetään soitetun kappaleen jälkeen. Esimerkiksi Reijo Taipaleen jälkeen voidaan kertoa, että muut ovat kuunnelleet myös Jari Sillanpäätä. Kappaleiden tähditys välillä 0-5 tähteä. Facebook-integraatio, jonka avulla TUTify kertoo käyttäjän aikajanalla soitettuja kappaleita. Lisäksi näytetään käyttäjälle Facebook-kavereiden kuuntelemat kappaleet. Radio-tila, jossa soitetaan satunnaisessa järjestyksessä valitun artistin tyylisiä kappaleita. Hittikappaleet -näkymä, jossa näytetään käyttäjälle hänen kotimaansa soitetuimmat musiikkikappaleet. Kokeilujakso-toiminto, jonka avulla uudet käyttäjät voivat kokeilla TUTifyä 30 päivän ajan ilmaiseksi ilman mainoksia. 4 TUTifyn arkkitehtuuri TUTify-järjestelmän perusrakenne on kuvattu kuvassa 1. Järjestelmässä on erilaisia asiakassovelluksia (client) ja keskitetty palvelu (TUTify service), johon otetaan yhteys. Harjoitustyössä on tarkoitus suunnitella TUTify palvelun arkkitehtuuri ja yksi esimerkkiasiakassovellus. Loput asiakassovellukset teetetään alihankkijalla. Niinpä palvelun käyttöön liittyvät rajapinnat tulee dokumentoida sillä tarkkuudella, että alihankkija kykenee käyttämään niitä ja toteuttamaan asiakassovelluksen ilman TUTifyn arkkitehtien apua.

5 Kuva 1 Järjestelmän perusrakenne 4.1 Järjestelmän osat TUTify koostuu seuraavista osista: Käyttäjän tietojen hallinta Levy-yhtiöiltä tulevan materiaalin kääntäminen musiikkipalvelun ymmärtämään muotoon ja metadatan tulkinta Käyttäjän soittolistojen hallinta Musiikkikappaleiden tallennus Musiikkikappaleiden selaus ja halutun kappaleen etsintä eri kriteerien perusteella Erilaisten raporttien muodostaminen yhteyslokien perusteella TUTify käyttää omaa, salattua protokollaa. Kaikki yhteydet kulkevat yhden palvelun kautta, joka purkaa salauksen ja varmistaa, että asiakkaalla on oikeus haluttuun toimintoon. 4.2 Vaatimuksia Ohjelmalle on vaatimusanalyysin perusteella löydetty seuraavia vaatimuksia: - Musiikin soitto ei saa pätkiä, vaikka verkossa olisikin pientä viivettä - Radiosoitto-moodin kappaleen valinta algoritmi pitää olla helposti vaihdettavissa - Kapasiteettia on jatkossa pystyttävä nostamaan helposti (uudet kappaleet, mainokset ja videoiden striimaus) (TUTflix) - Tulevaisuudessa mahdollista integroida muuallekin kuin Facebookiin, esim. Twitter, LinkedIn tai Tutter - Käyttäjän luottokorttitiedot talletetaan palveluun, jotta ostaminen on helppoa. Nämä tiedot eivät saa missään olosuhteissa vuotaa - Jatkossa halutaan myös mahdollisuus lisätä maksutapoja, esim. PayPal, paikallisten pankkien verkkopalvelut, jne - Erilaisia asiakassovelluksia tulee jatkossa lisää

6 - Kappalesuosituksia annetaan käyttäjän historiatietojen hyödyntävän algoritmin avulla. Tämä algoritmi pitää olla vaihdettavissa - Jatkossa voitaisiin lisätä ominaisuus, että tiedostoja voidaan tallettaa paikallisesti offlinesoittoa varten. - Jatkossa mahdollisesti kuormaa halutaan jakaa toimimalla P2P-topologian mukaisesti, eli clientit saattavat striimata musiikkia toisilleen - Palvelu tulee olla aina saavutettavissa, 99,99% - Musiikin tekijänoikeuksia pitää pystyä vahtimaan. Käyttäjät eivät voi tallettaa kappaleita omalle koneelleen ilmaiseksi. - Jatkossa halutaan lisätä mahdollisuus ostaa musiikkia itselle. - Järjestelmä pitää kirjaa kaikkien kappaleiden toistokerroista ja jyvittää maksut artisteille vastaavasti. Järjestelmä lähettää maksutiedot suoraan tekijänoikeuksista vastaavalle taholle. - Järjestelmä pitää kirjaa myös käyttäjän kuuntelemista kappaleista. Jatkossa laskutus voidaan vaihtaa kuuntelukertaperustaiseksi. 5 Vaadittava dokumentaatio 5.1 Välipalautus Seuraavat asiat pitää dokumentoida välipalaukseen palautettavassa dokumentissa: Arkkitehtuuridokumentin lopullinen rakenne (sisällysluettelo) Yleinen kuvaus järjestelmästä ja sen arkkitehtuurisesti merkittävistä vaatimuksista Mahdollisia käyttöskenaarioita Muunneltavuusvaatimukset eli minkälaiseen muunteluun toteutettavan järjestelmän tulee varautua Korkean tason arkkitehtuuri. Muista käyttää eri näkymiä (4+1) ja kaaviotyyppejä. Käytetyt arkkitehtuurityylit ja suunnittelumallit 5.2 Lopullinen palautus Korjattu/päivitetty versio välipalautuksessa annetusta dokumentista, johon on täydennetty loputkin sisällysluettelonne kohdat. Tärkeää on myös kertoa, mitä muutoksia arkkitehtuuriarviointi aiheutti ryhmän järjestelmään. Esittäkää muutokset omana lukuna dokumentissanne. Lisäksi ryhmän on kerrottava raportissaan ryhmän järjestelmälle suoritetusta arkkitehtuuriarvioinnista riippuen joko ATAM-arvioinnissa löytyneiden riskien vakavuus (High= suuria ja työläitä muutoksia, Medium= aiheuttaa joitain muutoksia, Low= ei suurempia vaikutuksia ), tai DCAR-arvioinnin perusteella löytyneiden riskien aiheuttama korjaustarpeen vaikeus (esim. kuinka vaikeaa olisi vaihtaa viestinvälityskomponentti toiseen). 5.3 ATAM/DCAR ATAM/DCAR-arviointitilaisuutta varten tehty materiaali (esitykset yms.) ATAM/DCAR-raportti. 6 Alustavat arvosteluperusteet Arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: Järjestelmän arkkitehtuuri Arkkitehtuurityylit Suunnittelumallit Ratkaisujen perustelut Laajennettavuus ja ylläpidettävyys

7 Dokumentaation yleinen laatu Clientin rajapinnan kuvaus Harjoitustyö arvostellaan seuraavasti: Välipalautus: hyväksytty/hylätty Suunnittelu: 0-10p (sisältäen alkuperäisen suunnittelun + arkkitehtuuriarviointiin reagoinnin) ATAM/DCAR arviointitilaisuus: + / 0 / - ATAM/DCAR arviointiraportti: 0-5p. Arviointitilaisuuden arvosana vaikuttaa kokonaispistemäärään pyöristävästi. Eli esim. jos assari miettii, että olisiko arvosana 3 tai neljä niin + pyöristää arvosanan ylöspäin ja alaspäin. 7 Palauttaminen 7.1 Välipalautus Välipalautuksessa palautetaan alustava versio dokumentaatiosta yliopistokohtaisten käytäntöjen mukaisesti. Kiinnittäkää huomiota asioihin, joita haluatte kuvata dokumentissa ja dokumentin yleiseen rakenteeseen. 7.2 Lopullinen palautus Palautuspaketit nimetään seuraavan mallin mukaisesti: ohar_2013-group<ryhmän numero>-<vaihe>-tutify.pdf eli esim. ohar_2013-group1-välipalautus-tutify.pdf Ryhmänumeron saat IDLE:stä (TTY) tai assariltasi.

Ohjelmistoarkkitehtuurit Harjoitustyö 2014

Ohjelmistoarkkitehtuurit Harjoitustyö 2014 Ohjelmistoarkkitehtuurit Harjoitustyö 2014 1. Johdanto Harjoitustyössä suunnitellaan sairauksien ennustamiseen käytettävä ohjelmistokokonaisuus. Jokainen ryhmä suunnittelee arkkitehtuurin ja lisäksi jokaisella

Lisätiedot

1. Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2012. 1. Johdanto. 2. Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. 1.1. Painopisteet

1. Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2012. 1. Johdanto. 2. Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. 1.1. Painopisteet 1. Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2012 Versio 1.1 5.3.2012 1. Johdanto Harjoitustyön aiheena on suunnitella metsäkoneen ohjelmistoarkkitehtuuri ja metsäteollisuusyrityksen toimitusten ja tilausten

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2010 Kai Koskimies Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto Kurssin tavoitteet Arkkitehtuurin roolin

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto 2 Kurssin tavoitteet

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät käytäntöjä

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät käytäntöjä Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2014 -käytäntöjä Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 8.1.2014 1 Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN Moodlessa opettaja voi valita tehtävälleen jonkun neljästä erilaisesta tehtävämuodosta: Lähetä yksi tiedosto opiskelija palauttaa yhden tiedoston. Tiedostojen lähetys opiskelija

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 1

Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 Kai Koskimies Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2009 TTY Ohjelmistotekniikka 1 Tervetuloa Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto (Kajaani), Tampereen yliopisto, Turun yliopisto,

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 -käytäntöjä Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 13.1.2016 1 Tervetuloa Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto 13.1.2016 2 Tiedonvälitys

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2010

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2010 Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2010 Versio 1.0 2010-09-20 1 Johdanto Harjoitustyön aiheena on suunnitella yleinen lenttokenttäopasjärjestelmä ja lentokentän matkatavaroidenhallintajärjestelmä suuren

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

T harjoitustehtävät, syksy 2011

T harjoitustehtävät, syksy 2011 T-110.4100 harjoitustehtävät, syksy 2011 Kurssiassistentit Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto T-110.4100@tkk.fi Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä ja harjoitustehtävät

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Harjoitustyö: Virtuaalikirjasto (VAIHE 2) Ryhmä 3 Jari Pulli, Jarkko Puranen, Anu Niemi ja Annemari Auvinen Sisällysluettelo 1 GUI-MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Musiikki

Käyttöohje Nokia Musiikki Käyttöohje Nokia Musiikki 1.0. painos FI Aloita Nokia Musiikki -sovelluksen käyttö Nokia Musiikki -palvelussa voit tutustua uusiin kappaleisiin ja kuunnella vanhoja suosikkejasi. Voit ladata Nokia Musiikki

Lisätiedot

Analyysi on tulkkaamista

Analyysi on tulkkaamista Analyysi on tulkkaamista Petri: Pitää osata menetelmiä, arkkitehtuureja, suunnittelumalleja, eli miten [ohjelmistoja] ylipäänsä kehitetään. Pitää olla viestintätaitoja. Perttu: Pitää ymmärtää miten projekti

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö RobotWarGame RobotFW SimulationFW SimulationGUIFW SWT/Java Kuva 1: Esimerkki arkkitehtuurin kerroskuvasta

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö RobotWarGame RobotFW SimulationFW SimulationGUIFW SWT/Java Kuva 1: Esimerkki arkkitehtuurin kerroskuvasta Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2006 1 Johdanto Harjoitustyönä on toteuttaa kerroksittainen sovelluskehys erilaisten simulaatioon perustuvien pelien tekemiseen. Kehyksestä lisäksi erikoistetaan keskenään

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset Tehtävä Moodlen Tehtävä-aktiviteetti on tarkoitettu erilaisten tehtävien antamiseen verkossa. Tehtävä-aktiviteettia ei ole tarkoitettu ainoastaan tehtävien palautukseen, kuten moni sen sellaiseksi mieltää,

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2008

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2008 Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2008 1 Johdanto Harjoitustyönä toteutetaan viestipohjaiseen kommunikointiin perustuva simulointi tuotantoketjusta tilauksen saapumisesta tuotteen valmistumiseen. Työn

Lisätiedot

IIZT4020 Projektitoiminta

IIZT4020 Projektitoiminta IIZT4020 Projektitoiminta Jouni Huotari S2010 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4020/ Tutustumiskierros Kuka minä olen miksi minä opetan projektitoimintaa Keitä te olette mitä te haluatte

Lisätiedot

Open Badge -osaamismerkit - ohje 13.8.2014

Open Badge -osaamismerkit - ohje 13.8.2014 1. Sähköpostiviesti osaamismerkin saapumisesta Kun saat ensimmäisen kerran sähköpostiisi viestin Open Badge -osaamismerkin myöntämisestä, tulee sinun luoda itsellesi tunnukset nk. merkkireppuun osaamismerkin

Lisätiedot

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyöinfo kevät 2017 TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyö Kurssin harjoitustyö on kokonaisuus, joka etenee vaiheittain viikkoharjoituksissa eli harjoitustyön ohjaustilaisuuksissa kurssin luentojen

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella. Kandidaatintyöluennot (Ala kirjoittaa! -luentosarja)

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella. Kandidaatintyöluennot (Ala kirjoittaa! -luentosarja) 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Jarmo Tanskanen (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: kandidaatintyöluennot, yhteiset

Lisätiedot

Tik-76.612 Harjoitustyö

Tik-76.612 Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyö Tehdään 2-3 hengen ryhmissä Koostuu etapeista joiden aikana simuloidaan ohjelmistoprojektin läpivientiä On nivottu osaksi kurssin luentoja On pakollinen 2 Harjoitustyön

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2008 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2008 Kai Koskimies 1 Tervetuloa Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyöinfo kevät 2016 TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyö Kurssin harjoitustyö on kokonaisuus, joka etenee vaiheittain viikkoharjoituksissa eli harjoitustyön ohjaustilaisuuksissa kurssin luentojen

Lisätiedot

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen

Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen Pikaohjeet A&O oppimisympäristön käytön aloittamiseen 1. Kirjaudu A&O-ympäristöön Verkkopalvelun sisällöntuotanto kurssilla käytettävä A&O alusta löytyy verkko-osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/hypermedia/

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, kesä 2012 OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perust eet, kesäkurssi 2012 Ajankoht aist a kurssilla - Harjoitustyöryhmien muodostaminen tänään - Taustatarinat ja tieto parituksesta ryhmille sähköpostitse perjantain 1.6.2012

Lisätiedot

T-110.4100 Harjoitustyöluento

T-110.4100 Harjoitustyöluento 1. lokakuuta 2009 Yhteenveto 1 2 3 Linkkitilaprotokolla 4 5 6 DL! Ensimmäinen deadline lähestyy: harjoitustyön suunnitelma pitäisi palauttaa 15.10 klo 12 mennessä. Itse harjoitustyöstä lisää tuota pikaa..

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle... Palautuslaatikko 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3 1.1 Palautuslaatikon luominen... 3 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7 2.1 Palautusten tarkastelu... 8 2.2 Arvosanojen antaminen...

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

Markkinoitten mallintaminen ja Internet-markkinat

Markkinoitten mallintaminen ja Internet-markkinat Markkinoitten mallintaminen ja Internet-markkinat Kurssiohjeita: Lue ainakin kertaalleen huolella! Harjoitustyö ja harjoitukset Harjoitustyö palautetaan kahdessa osassa Moodleen. Ensimmäisen osan palautuspäivä

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Learning2 (https://learning2.uta.fi) Uudet työkalut ja ominaisuudet

Learning2 (https://learning2.uta.fi) Uudet työkalut ja ominaisuudet Learning2 (https://learning2.uta.fi) Uudet työkalut ja ominaisuudet Opettaja voi valita kahdesta teemasta: (Asetukset muokkaa asetuksia pakota teema): Oletusteema: (utathemedefault) Vaihtoehtoinen teema

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 Kurssin tavoitteet Muodostaa näkemys käyttäjäkeskeisestä tuotesuunnittelusta Kasvattaa ymmärrystä prosessin vaiheista Tutustua käyttäjäkeskeisen

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne

Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Nebula pilvi 9.0 saatavuusalueiden välinen verkkoliikenne Sivu 2/9 1. Sisällysluettelo 2. Esipuhe 3 2.1. Saatavuusalueet 3 2.1.1. Taustaverkko missä instanssit ovat suoraan fyysisellä liitännällä kiinni

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin

Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin Sirpa Leinonen Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin Riippuen koneen Windows versiosta hieman eroja miten näkymä valitaan 1. Tiedosto 2. Näytä välilehdellä valinta kansio näkymlle Suurimmat tai suuret

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

3.3 Kurssin palauttaminen

3.3 Kurssin palauttaminen 3.3 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Erja Sipilä (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: Kandidaatintyön laajuus on 8 op,

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö Osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Harjoitustehtäväkierros 1

Harjoitustehtäväkierros 1 T-06.50 kurssihenkilökunta deadline Tiistai 20.0.2009 2:5 Johdanto Tämä tehtäväkierros käsittelee pääasiassa toisen luennon sisältöä. Harjoituksia saa tehdä yksin tai yhdessä. Yhdessä tekeminen on suositeltavaa,

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

T Harjoitustyöluento

T Harjoitustyöluento 29. syyskuuta 2010 Luennon sisältö 1 2 3 Simulaatiopalvelin Moodle Harjoitustyön demoaminen 4 Aikataulu Kysyttävää? Harjoitustyössä toteutetaan ohjelma, joka simuloi reititintä: ohjelma vastaanottaa reititysdataa

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

DOKKINO-OPETUSMATERIAALI 2014

DOKKINO-OPETUSMATERIAALI 2014 DOKKINO-OPETUSMATERIAALI 2014 Disco Hakunilan Hevoshaan koulun viidesluokkalaiset haluavat järjestää diskon. Jotta lupa heltiää, täytyy heidän kerätä tarvittava määrä tähtiä merkkinä hyvästä käytöksestä.

Lisätiedot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot

A130A0760 Ekonomin viestintätaidot A130A0760 Ekonomin viestintätaidot Johdanto ja ohjeita kurssille Opettajat: Päivi Maijanen-Kyläheiko Heidi Parkkinen Lauri Haiko Mirka Rahman Päivän ohjelma 9.15 10.00 Esittäytyminen 10.00 10.45 Kurssin

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Ohje Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Tämän ohjeen tarkoituksen on tutustuttaa sinut Diabetesseurantataulukon käyttöön. Ohjeen lähtökohtana on, että et ennestään hallitse

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2017 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008 17. helmikuuta 2008 ISLP:n Kansainvälinen tilastotieteellisen lukutaidon kilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Harjoituspaketti

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta

Arviointimenetelmän valinta Arviointimenetelmän valinta Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kolme vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi, arviointimatriisi ja arviointiopas. yksinkertainen,

Lisätiedot

Automaattinen arviointi ja pika-arviointi EXAM-tenteissä. Marjut Anderson

Automaattinen arviointi ja pika-arviointi EXAM-tenteissä. Marjut Anderson Automaattinen arviointi ja pika-arviointi EXAM-tenteissä Marjut Anderson Yleistä automaattisesta arvioinnista Opettaja voi valita tentilleen automaattisen arvioinnin, jos tentti sisältää vain automaattisesti

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4/6 op

OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4/6 op OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4/6 op Syksy 2007, periodit 1-2 Harjoitustyö Yleistä Harjoitustyö tehdään 2 hengen ryhmissä. Yhden hengen ryhmistä tulee sopia kurssiassistentin kanssa erikseen

Lisätiedot

Hinnasto 5.3.2013. Kotisivusorvi Peruspaketti. Kaikki hintamme ovat arvonlisäverollisia. Näet taulukosta suoraan euromääräisen kokonaishinnan.

Hinnasto 5.3.2013. Kotisivusorvi Peruspaketti. Kaikki hintamme ovat arvonlisäverollisia. Näet taulukosta suoraan euromääräisen kokonaishinnan. Hinnasto 5.3.2013 Kaikki hintamme ovat arvonlisäverollisia. Näet taulukosta suoraan euromääräisen kokonaishinnan. Kotisivusorvi Peruspaketti Hinta voimassa 12 kk:n sopimusjaksolla. Peruspaketti, laskutusjakson

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op)

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) 581361 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) Ohjelmistojärjestelmien syventävien opintojen kurssi Myös ohjelmistotekniikan profiilin pakollinen kurssi eli ohjelmistotekniikka-aiheisen gradun

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 13.4.2015

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 13.4.2015 ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 13.4.2015 Tervetuloa! Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteiset sisältöpainotukset 1 Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteinen formaatti

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus 1. Ajanvarauspalvelu

Suunnitteluharjoitus 1. Ajanvarauspalvelu 1. Ajanvarauspalvelu Tässä harjoitustyössä tarkastellaan tiettyä verkkopalvelua, jonka käyttöliittymästä etsitään käytettävyyttä haittaavia kohtia ja suunnitellaan niihin parannusehdotuksia. Poliisin lupapalveluita

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot