KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA VIRTSATIEINFEKTIOPOTILAAN HOITOPOLKU PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAAN- OTOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA VIRTSATIEINFEKTIOPOTILAAN HOITOPOLKU PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAAN- OTOLLA"

Transkriptio

1 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA VIRTSATIEINFEKTIOPOTILAAN HOITOPOLKU PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAAN- OTOLLA Kaisu Kotila Eila Silvennoinen SIMO 2008

2 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto. 3 2 Virtsatieinfektio. 4 3 Virtsatieinfektiopotilaan hoito Nykyinen tilanne terveyskeskuksemme vastaanotolla Tehtävänsiirron tarkoitus. 5 4 Käytännön toteutus Oirekysely Virtsatieinfektiopotilaan hoitokäytäntö Lääkäriltä sairaanhoitajille siirtyvä potilasryhmä Lääkärin vastaanotolle ohjattava potilasryhmä Lääkärin konsultaatiota vaativa potilasryhmä Kirjaaminen..7 5 Käytännön toteutuksen arviointi 7 6 Projektin eteneminen ja toteutus 7 7 Pohdinta. 8 8 Lähde ja liite...9

3 3 1 JOHDANTO Marraskuussa 2007 alkoi työnjakohankekoulutus koko Lapin läänin alueella. Koulutuksen tarkoitus on päivittää kaikkien siihen osallistuvien sairaanhoitajien tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös siirtää joitakin tehtäviä lääkäriltä sairaanhoitajille. Koulutuksen alussa tehtävänämme oli kartoittaa työyhteisömme työnjako ja sen kehittämistarpeet. Tehtävää työstäessämme kävi ilmi, että vastaanoton sairaanhoitajan työnkuva terveyskeskuksessamme on tällä hetkellä laaja ja hajanainen. Meidän terveyskeskuksessamme on tulossa henkilöstömuutoksia lähivuosina ja mahdollisesti myös suurempia kuntakohtaisia uudistuksia on myös pitemmällä aikavälillä odotettavissa. Tämä projektityö on edetessään tuonut mukanaan useita mahdollisia työtehtäviä joissa tehtävänsiirrot lääkäreiltä sairaanhoitajille ovat mahdollisia ja tarpeellisiakin. Suunnitteluvaiheessa mietimme yhdessä ohjaavan lääkärin kanssa, mitä tehtävänsiirtoja lääkärintyön näkökulmasta katsottuna olisi mahdollista ja järkevää siirtää sairaanhoitajille. Esim. isompien lasten ja aikuisten korvatarkastuksia ja korvakontrolleja tympanometrilla. Silmätulehdusten hoidon aloitus ja seuranta sekä poskiontelotulehdus-potilaiden hoito ja ohjaus. Myös flunssapotilaiden sairauslomat ja hoito sekä ohjaus. Abi-paineiden eli alaraajojen verenkierron mittaus. Tulehtuneiden haavojen arviointi/hoito ja ohjaus sekä huolellisten kotihoito-ohjeiden selittäminen potilaalle. Kynsivallin tulehdukset ja hoidon ohjaus. Virtsatieinfektiopotilaiden hoito ja ohjaus. Olemme päättäneet projektityössämme keskittyä yhteen tehtävänsiirtoon. Valitsimme virtsatieinfektiopotilaan hoitopolun suunnittelun, koska se on yleinen ja suurtakin kuormitusta aiheuttava vaiva päivittäin. Yleensä vaiva on akuutti, oireet voimakkaat ja potilaan yleistilaa heikentävä. Sairaanhoitaja tekee hoidon arvioinnin. Hoito on aloitettava mahdollisimman pian oli lääkärille päivystysaikoja tai ei. Toisinaan potilaat on kiireisinäkin päivinä ohjattava ohi ajanvarauksen ja sijoitettava lääkärintyöpäivään ns. päällekkäisajalla. Potilaat joutuvat odottamaan pitkiä aikoja ja lääkärit kuormittuvat entisestään. Tehtävänsiirron käytännön toteutuksen suunnittelun pohjana käytämme Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettaman työryhmän laatimaa käypähoitosuositusta. Tulevaisuuden visiona on myöhemmässä vaiheessa siirtää myös muita tehtävänsiirtoja vaiheittain päivystävän sairaanhoitajan tehtäväksi. Tämä projektityö antaa meille mallin, minkä mukaan voimme yhdessä lääkäreiden kanssa suunnitella ja toteuttaa myös seuraavia tehtävänsiirtoja tulevaisuudessa.

4 2 VIRTSATIEINFEKTIO 4 Virtsatieinfektio on yksi yleisimmistä bakteereiden aiheuttamista tulehduksista jotka vaativat lääkärin hoitoa. Virtsatieinfektio syntyy kun tautia aiheuttavat bakteerit pääsevät nousemaan virtsaputkea pitkin virtsarakkoon. Virtsatieinfektioita esiintyy kaikissa ikäluokissa. Yleisin virtsatieinfektioita aiheuttava bakteeri, Escherichia coli, on jopa 80%:ssa avohoidon virtsatieinfektioissa taudin aiheuttajana. Virtsatieinfektiot voidaan jakaa oireiden ja voinnin mukaan oireettomaan bakteeriuriaan, kystiittiin ja pyelonefriittiin. Oireettomassa bakteeriuriassa virtsan viljelystä löytyy bakteeri kasvua vaikka potilas on oireeton. Oireeton bakteeriuria hoidetaan vain raskaana olevilta. Kystiitti on rakon ja virtsaputken tulehdus. Se on yleisin virtsateiden infektioita aiheuttava sairaus. Oireina voi olla alavatsa kipua, kirvelyä virtsatessa, tihentynyt virtsaamistarve, haju sekä myös alaselkäpakotusta. Pyelonefriitti on jo ylempien virtsateiden tulehdus, virtsajohtimen, munuaisaltaan tai munuaisen infektio. Oireet ilmenevät voimakkaina alavatsa- ja alaselkäkipuina, usein kuume on korkea ja yleiskunto laskee. Pääasiassa virtsatieinfektiot kohdistuvat naisiin. Jopa puolet naisista sairastaa virtsatieinfektion jossain vaiheessa elämäänsä. Naisen anatominen rakenne on suosiollinen bakteerien pääsylle virtsarakkoon, koska virtsaputki on naisilla lyhyt. Nuorilla ja keski-ikäisillä naisilla aktiivinen sukupuolielämä lisää tulehdusriskiä. Myös tiukat vaatteet, kylmettyminen ja ummetus lisäävät sairastuvuusriskiä. Vaihdevuosien jälkeen estrogeenituotanto on vähäistä, jonka vuoksi limakalvot kuivuvat ja haurastuvat, joten pöpöille syntyy hyvä kasvualusta. Virtsankarkailu on myös yleisempää vanhemmalla iällä, tämä lisää tulehdusriskiä. Nuorilla ja keski-ikäisillä miehillä virtsatieinfektiot ovat harvinaisia. Yleensä heidän saamat tulehdukset johtuvat rakkoon kohdistuvista toimenpiteistä. Vanhemmilla miehillä virtsatieinfektiot ovat lähes yhtä yleisiä kuin naisilla. Iän myötä eturauhasen liikakasvu lisää infektioalttiutta, koska virtsarakko ei tyhjene täysin. Oireet ovat samankaltaiset kuin naisilla. Imeväisikäisillä lapsilla virtsatieinfektioita on sekä tytöillä, että pojilla yhtä paljon. Sen jälkeen se on pääasiassa tyttöjen sairaus. Oireena on selittämätön kuume ja yleisvoinnin lasku. Pienillä lapsilla voi tulehduksen syynä olla virtsateiden rakenteelliset tai toiminnalliset poikkeavuudet, esimerkiksi takaisinvirtaus rakkoon. Vaippaikäiset, etenkin tytöt, saavat tulehduksen herkemmin. Vähän isommat lapset osaavat sanoa, että pissa kirvelee ja massu on pipi. Vanhuksilla bakteeriuria on tavallinen. Se lisääntyy ikääntymisen ja toimintakyvyn heikkenemisen myötä. Vanhemmilla naisilla se on edelleen yleisempi kuin miehillä. Oireet voivat olla hyvin epätyypillisiä. Voi ilmetä sekavuutena, kiukkuisuutena, virtsan karkailuna ja yleisvoinnin laskuna. Internet-lähde:Suomalaisen Lääkäriseuran Duodeciumin, Suomen Nefrologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä (Käypä hoito )

5 5 3 VIRTSATIEINFEKTIOPOTILAAN HOITO 3.1 Nykyinen tilanne terveyskeskuksemme vastaanotolla Tällä hetkellä terveyskeskuksessamme ei ole varsinaista sairaanhoitajan vastaanottoa. Vastaanoton sairaanhoitaja tekee hoidontarpeen arvioinnin luukulla tai puhelimessa. Pyrimme hoitamaan potilaan asiaa mahdollisemman joustavasti ja hyvin ammattitaitomme ja kokemuksemme mukaan. Meillä ei ole vielä lääkäreiden kanssa yhdessä sovittua meidän talon käypähoitoa. Potilas soittaa vastaanotolle tai tulee terveyskeskukseemme vastaanottoluukulle pissapurkin kanssa ja kertoo siinä vaivoistaan vastaanoton sairaanhoitajalle. Kysellään minkälaisia vaivat ovat, kipujen voimakkuudesta, siihen liittyvistä muista oireista. Mikäli potilas ei tuo virtsanäytettä mukanaan, niin ohjaamme hänet laboratorioon antamaan virtsanäytteen. Näytteestä katsomme liuskoilla pikatestin tuloksen. Jos nitriitit/tai leukosyytit koholla, niin vastaus lääkärin nähtäväksi ja resepti pyyntiin, mutta jos on vaivaa ja liuskatesti on negatiivinen, lääkäri laittaa laboratoriolähetteen ja seuraavana laboratorioaamuna näyte tutkittavaksi Lpks:n laboratorioon. Jos on kipuja ja epämääräisiä tuntemuksia niin annetaan vastaanottoaika lääkärille. Katsotaan liuskat virtsasta ennen lääkärille menoa. Pienten lasten ja miesten virtsavaivat ohjataan suoraan lääkärille arvioitavaksi ja hoidettavaksi. Potilaan näkökulmasta katsottuna hankaluutena on hoidon aloitus, laboratorionäytteenottoa ei ole joka päivä. Lääkityksen aloitus voi viivästyä sen vuoksi. 3.2 Tehtävänsiirron tarkoitus Tällä tehtävänsiirrolla pyrimme yhdessä lääkäreiden kanssa muokkaamaan meidän hoitokäytäntöä joustavammaksi ja potilaita paremmin palvelevaksi. Näin myös toivomme lääkäreiden työtaakan helpottuvan ja aikaa jää varsinaiseen lääkärin työhön. Virtsatieinfektiopotilaita kuitenkin on joka päivä vaihtelevasti. Tavoitteenamme on saada yhteistyössä lääkäreiden kanssa terveyskeskuksellemme toimiva, taloudellinen kaikkia osapuolia tyydyttävä yhteinen hoitokäytäntö. 4 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 4.1 Oirekysely Vastaanotonsairaanhoitaja tekee vastaanotollaan potilaalle huolellisen oirekyselyn ja sen perusteella arvioi hoidon tarpeen. Naispotilailta kysytään minkälaisia oireita hänellä on ja mikä hänellä on yleisvointi. Esim. kuinka kovat ovat kivut, onko alamaha/alaselkä kipuja, kirvelyä virtsatessa, tihentynyttä virtsaamistarvetta, haju, väri ja onko lämpöä. Kuinka pitkään oireet ovat jatkuneet.

6 6 Lapsipotilaiden vanhemmalta kysytään samat kysymykset sekä yleisvointi, onko väsymystä, velttoutta tai muuta selittämätöntä oireilua. Kuumeilun takana voi olla myös virtsatietulehdus. Miehiltä kysytään myös sama edellä mainittu oirekysely. Heiltä tiedustellaan myös onko virtsankulussa ilmennyt ongelmia. Rakon tyhjeneminen, onko tiputtelua, virtsasuihkun voimakkuus jne. Iäkkäillä ihmisillä oireet ovat usein epämääräisiä ja aika vähäisiäkin, jopa oireettomia. Äkillinen käytöksen muutos herättää omaisissa tai hoitohenkilöissä epäilyn että kaikki ei ole kunnossa. Taustalla voi olla selkeä virtsatietulehdus. Internet-lähde: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodeciumin, Suomen Nefrologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä (Käypä hoito ) 4.2 Virtsatieinfektiopotilaan hoitokäytäntö Lääkäriltä sairaanhoitajille siirtyvä potilasryhmä Yleisin ryhmä, joilla ilmenee virtsatieinfektioita ovat nuoret ja keski-ikäiset naiset. Jos heillä on selkeät virtsatieinfektion oireet, kirvely, tihentynyt virtsaamisen tarve ja kohtalaisesti kipua, niin käypähoitosuosituksen mukaan heille voi kirjoittaa lääkityksen ilman virtsanäytteen ottoa. Tarkastetaan lääkeaineallergiat ja mikäli niitä ei ole kirjoitetaan reseptipohja koneelle. Mikäli on jokin lääkeaineallergia se tulee ottaa huomioon lääkettä valittaessa. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Koulutuksen ohjaava lääkäri hyväksyy ja allekirjoittaa reseptin tehtävänjaon suunnitelman mukaisesti. Käypähoidon mukainen lääkehoitosuositus komplisoitumattomaan virtsatieinfektioon on: Trimetopriimi 160 mg x 2 tai 300 mg x 1 3 vrk. Nitrofurantoiini 75 mg x 2 5 vrk. Pivmesillinaami 200 mg x 3 tai 400 mg x 2 3 vrk. Lääkekuuri tulee ottaa säännöllisin kelloajoin ja kuuri syödään loppuun, vaikka oireet poistuisivat nopeastikin. Lääkityksen lisäksi on hyvä juoda runsaasti nestettä, mielellään hapanta esim. karpalo- tai puolukkamehua. Kipujen ollessa voimakkaat kannattaa ottaa myös särkylääkettä vointia helpottamaan. Potilaan jatkohoidon ohjauksessa kehotetaan potilasta seuraamaan oireita. Mikäli ne eivät ala helpottua vuorokauden tai kahden sisällä, tulee ottaa yhteyttä sairaanhoitajaan. Mikäli oireet uusiutuvat pian kuurin päätyttyä potilaan tulee ottaa yhteyttä sairaanhoitajaan joka laittaa laboratoriolähetteen koneelle. Näyte otetaan yön jälkeisestä virtsasta ja siitä katsotaan myös bakteeriviljely. Voi olla että valitsemamme lääke ei pure virtsassa kasvavaan bakteeriin. Jos virtsa on puhdas, oireet jatkuu, varaamme ajan lääkärin vastaanotolle mahdollisiin jatkotutkimuksiin Lääkärin vastaanotolle ohjattava potilasryhmä Kun sairaanhoitajan vastaanotolle ottaa yhteyttä potilaat joilla on korkea kuume, yleisvoinnin lasku ja voimakkaat vatsa- ja selkäkivut silloin on syytä epäillä, että kysymyksessä voi olla pyelonefriitti. Näille potilaille annamme ajan lääkärin vastaanotolle. Ennen vastaanotolle menoa otetaan potilaasta pika-crp ja virtsan liuskatesti. Mikäli mahdollista otetaan myös virtsan bakteeriviljelynäyte.

7 7 Aika annetaan lääkärin vastaanotolle yhteydenoton kautta ja kirjaus tulee jo tässä vaiheessa suoritettua Lääkärin konsultaatiota vaativa potilasryhmä Kolmannen ryhmän muodostavat ns. riskiryhmään kuuluvat potilaat joihin luokitellaan, vanhukset, lapset, raskaana olevat, miehet, katetripotilaat, immuunipuutteiset potilaat ja anomaliat. Tähän potilasryhmään kuuluville laitamme lähetteen laboratorioon virtsanäytteeseen. Potilaita hoidettaessa konsultoidaan aina lääkäriä, tarvittaessa annetaan aika lääkärille. Sairaanhoitaja kirjaa oman osuutensa potilastietoihin huolellisesti ja konsultoitaessa hän kirjaa lääkärin antaman ohjeen. Lääkäri kirjaa mahdollisen reseptimääräyksen itse potilaan papereihin. Internet-lähde:Suomalaisen Lääkäriseuran Duodeciumin, Suomen Nefrologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä(käypä hoito ) 4.3 Kirjaaminen Huolellinen kirjaaminen on oleellinen osa potilaan turvallista hoitoa. Samalla potilaan hoidon jatkuvuus on taattu. Kirjauksessa tulee näkyä käynnin tarkoitus, esitiedot, nykytilanne (oireet ja niiden kesto), hoitosuunnitelma ja annetut jatkohoito-ohjeet kotiin. 5 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEN ARVIOINTI Tehtävänsiirron käytännön harjoittelun aloitamme vuoden 2009, helmikuun alusta lääkäri Lea Kantolan ohjauksessa. Suunnitelmamme mukaan harjoittelujakso olisi kaksi kuukautta eli helmi- ja maaliskuu. Harjoittelun alkuvaiheessa pyrimme pitämään päivittäisiä palavereja (vaikka 10 min) ohjaavan lääkärimme kanssa. Näin pystymme seuraamaan oppimisemme etenemistä, ja mahdollisimman pian pystymme arvioimaan miten olemme suoriutuneet potilaan hoidosta itsenäisesti. Näin myös ohjaava lääkäri pysyy ajan tasalla meidän meidän ratkaisuista potilaan hoidon toteutuksessa. Kirjauksen yhtenäistäminen on tärkeä osa tehtäväsiirtoa ja sitä arvioimme harjoittelujakson lopussa. Se turvaa potilaan hoidon jatkuvuuden ja huolellinen kirjaus on myös hoitajan turva. Harjoittelun edetessä saamme varmuutta ammattitaitoomme ja tehtävänsiirron selkeytyessä voimme vähentää palautekeskusteluja tarpeen mukaan. Maaliskuun lopulla pidämme loppuarvioinnin siitä miten tehtävänsiirron kokonaisuus on onnistunut tai onko jokin asia joka ei vielä toimi sujuvasti. 6 PROJEKTIN ETENEMINEN JA TOTEUTUS Projektityön suunnitelma piti olla valmis elokuun loppuun mennessä. Kesälomien jälkeen elokuun puolessavälissä aloitimme projektiryhmän työskentelyn palaverilla jossa teimme linjauksen tulevasta projektityön aiheesta. Projektiryhmä kokoontui työajan jälkeen iltaisin. Ryhmään osallistui lääkäri Lea Kantola, osastonhoitaja Merja Liiten, sairaanhoitaja Kaisu Kotila ja sairaanhoitaja Eila Silvennoinen. Ennen valmiin projektityön suunnitelman lähettämistä koululle, kokoonnuimme vielä yhden kerran jolloin kävimme suunnitelman läpi ja teimme siihen tarvittavat muutokset.

8 8 Projektiryhmään kuului projektipäällikkö lääkäri Lea Kantola, projektityöntekijät Kaisu Kotila ja Eila Silvennoinen. Tavoitteena oli että projektityö on valmis joulukuun 31 päivä Projektiryhmän palaverit toteutettiin suunnitellusti kahden viikon välein. Projektisuunnitelman mukaan oli tarkoitus pitää 2 3 työryhmäpalaveria, johon kaikki vastaanotolla työskentelevät olisivat osallistuneet. Yhtäkään yhteistä palaveria ei saatu järjestymään työkiireiden ja erilaisten yhteensattumien vuoksi. Päivittäisissä keskusteluissa olemme pitäneet työyhteisömme henkilöt tietoisena projektityömme etenemisestä. Koemme saaneemme positiivista palautetta ja kannustusta. Ammattikorkeakoulun opettajilta Airi Palosteelta ja Anne Vähäseltä olemme saaneet ohjausta ja tukea projektityötä tehdessämme. Olemme osallistuneet vain yhdelle ohjausluennolle. Pääsiallisesti ohjausta olemme saaneet sähköpostitse. Alkuun oli vaikeuksia projektityön työstämisessä, mutta ensimmäisen ohjausluennon myötä pääsimme viimein alkuun. Viimeisinä viikkoina olemme kokoontuneet kolmena iltana viikossa, noin kolme tuntia kerrallaan tekemään projektityötä. Laadimme Simon terveyskeskuksen vastaanoton sairaanhoitajan vastaanotolle virtsatieinfektiopotilaan hoitopolusta vuokaavion. Sen laatimisessa olemme hyödyntäneet jo Iissä käytössä olevaa vuokaaviota. Se selkeyttää yhtenäistämään hoitokäytäntöä ja myös tilanteissa joissa uusi työntekijä tulee vastaanotolle töihin niin käytäntö sama kaikilla. Uuden työntekijän perehdyttäminen helpottuu.(liite 1) Tarkoituksena on, että esittelemme projektityömme työyhteisömme henkilöstölle tammikuun 2009 aikana esim. yhteisen palaverin merkeissä. Projektin käytännön harjoitus alkaa lääkäri Lea Kantolan ohjauksessa helmikuussa ja päättyy maaliskuun lopussa. Sitten arvioimme käytännön harjoittelua ja miten olemme siinä onnistuneet. 7 POHDINTA Tehtävänsiirron tarkoituksena on sopia yhteiset hoitokäytännöt ja siihen liittyvät tehtävänjaot. Joiltakin osin aiemminkin on ollut jo tehtävänsiirtoja lääkärin ja hoitajan välillä, mutta toteutuminen on vaihdellut tilanteiden mukaan. Yhtenevien käytäntöjen myötä tehtävät selkeytyy ja hoitajalle on selvää mitä saa tehdä ja mitä ei. Potilastakin ajatellen tilanne selkeytyy. Hoidon saatavuus nopeutuu eikä ole riippuvainen lääkäreiden vastaanottoajoista. Projektityön tekeminen antaa hyvän mallin seuraavia tehtävänsiirtoja suunniteltaessa. Hyvä projektisuunnitelma ja sen toteutus suunnitelman mukaisesti edesauttaa tehtävänsiirron onnistumisessa.

9 8 LÄHDE JA LIITE 9 internet-lähde: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodeciumin, Suomen Nefrologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä (käypä hoito ). Tulostettu osoitteesta URL Liite 1 VIRTSATIEINFEKTIOPOLTILAAN HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA - vuokaavio

10 Liite 1 VIRTSATIEINFEKTIOPOLTILAAN HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA OIREKYSELY PYELONEFRIITTI EPÄILY - kuume, yleisvoinnin lasku, voimakasta selkä/vatsakipua KOMPLISOITUMATON VIRTSATIEINFEKTIO - kirvely, tihentynyt virtsaamistarve, kohtalaisesti kipua RISKIRYHMÄT Vanhukset, raskaana olevat, katetripotilaat, anomaliat, miehet, lapset, immuunipuutteiset CRP +PLV RESEPTI ei lääkeallergiaa LÄÄKEAINEALLERGIA PLV AINA LÄÄKÄRILLE LÄÄKITYS - Trimetopriini 160mg x 2 tai 300mg x 1, 3 vrk - Nitrofuraintoiini 75mg x 2, 5 vrk - Mesillinaami 200mg x 3 tai 400mg x 2, 3vrk LÄÄKÄRIN KONSULTAATIO LÄÄKÄRIN KONSULTAATIO

Nuoren naisen VIRTSATIETULEHDUS

Nuoren naisen VIRTSATIETULEHDUS Nuoren naisen VIRTSATIETULEHDUS Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Julkaisija:Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki Tilaukset: julkaisutilaukset@yths.fi Kirjoittanut:

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Liite 1 Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan hoitopolku, joka perustuu Käypä-hoito suosituksiin. Nämä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala. Haavahoidon kehittäminen Kainuussa -hanke. Loppuraportti

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala. Haavahoidon kehittäminen Kainuussa -hanke. Loppuraportti Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Haavahoidon kehittäminen Kainuussa -hanke Loppuraportti 2 (45) Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 4 877 Kainuu Puh. 8 615 541 Faksi

Lisätiedot

KIRJALLISTEN POTILASOHJEIDEN LAATIMINEN VASTAANOTTOTOIMINTAAN

KIRJALLISTEN POTILASOHJEIDEN LAATIMINEN VASTAANOTTOTOIMINTAAN KIRJALLISTEN POTILASOHJEIDEN LAATIMINEN VASTAANOTTOTOIMINTAAN Heidi Prauda Opinnäytetyö Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

toistokatetrointi Myös vammainen nuori tarvitsee tietoa seksuaalisuudesta Lapsen neurogeenisen rakon hoitoon on useita keinoja

toistokatetrointi Myös vammainen nuori tarvitsee tietoa seksuaalisuudesta Lapsen neurogeenisen rakon hoitoon on useita keinoja toistokatetrointi sivu 1 Nro 13 Tammikuu 2007 Astra Tech Oy:n asiakaslehti toistokatetrointi Myös vammainen nuori tarvitsee tietoa seksuaalisuudesta Lapsen neurogeenisen rakon hoitoon on useita keinoja

Lisätiedot

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Eturauhassyöpäpotilaan Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto opas Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Lukijalle..... Yleistä eturauhassyövästä.....

Lisätiedot

3 Työpaikkaselvitys. 8 Tyken palvelukartta. 13 Masennusta kannattaa hoitaa. Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen asiakaslehti

3 Työpaikkaselvitys. 8 Tyken palvelukartta. 13 Masennusta kannattaa hoitaa. Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen asiakaslehti 3 Työpaikkaselvitys Johtaa räätälöityihin ratkaisuihin 8 Tyken palvelukartta Osoitteet ja yhteystiedot 13 Masennusta kannattaa hoitaa Masennuksessa työ voi olla kuntouttavaa Pääkirjoitus Hyvän edistäminen

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten kuntoutuspalveluiden kartoitus Korpilahden alueella

Alle kouluikäisten lasten kuntoutuspalveluiden kartoitus Korpilahden alueella Alle kouluikäisten lasten kuntoutuspalveluiden kartoitus Korpilahden alueella Metropolia Ammattikorkeakoulu Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projekti (VLK ry) v. 2010

Lisätiedot

OlenNainen. Opas naisen terveydestä

OlenNainen. Opas naisen terveydestä OlenNainen Opas naisen terveydestä 1 Oppaan sisältö ja taitto: 2015 Virpi Lapinlampi, Kaisa Ylikerälä Oppaan kuvitus: 2015 Virpi Lapinlampi Julkaisija: Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund

Lisätiedot

Päivä Potilaalle -tilaisuus KYS 8.4.2011 Opiskelijaraportit tilaisuuden järjestämisestä

Päivä Potilaalle -tilaisuus KYS 8.4.2011 Opiskelijaraportit tilaisuuden järjestämisestä 1(34) Päivä Potilaalle -tilaisuus KYS 8.4.2011 Opiskelijaraportit tilaisuuden järjestämisestä Savonia AMK, Terveysala Kuopio Tilaisuudesta vastasi Vetovoimainen ja turvallinen sairaala -osahankkeen puolesta

Lisätiedot

TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ

TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja Opinnäytetyö 30.5.2008 Jari Aalto Lauri Leino HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

AINEISTOPAKETTI MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ PAJASARJAN SUUNNITTELIJALLE VERSIO 3.4

AINEISTOPAKETTI MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ PAJASARJAN SUUNNITTELIJALLE VERSIO 3.4 AINEISTOPAKETTI MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ PAJASARJAN SUUNNITTELIJALLE VERSIO 3.4 LAATIJAT: Lena Sjöberg-Tuominen, Terveydenhuollon erikoislääkäri, HY Liisa Länsipuro, Asiantuntijalääkäri, ROHTO Risto Mäkinen,

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana

UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana UHKAAVA ENNENAIKAINEN SYNNYTYS Hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kuvaamana Hoitotyön koulutusohjelma kätilö Opinnäytetyö 10.4.2007 Paula Burakoff-Heinonen Hanna-Kaisa Koskinen

Lisätiedot

KLL-potilaan opas. Krooninen lymfaattinen leukemia ja sen hoito Sairauden vaikutus elämään. Marika Javanainen

KLL-potilaan opas. Krooninen lymfaattinen leukemia ja sen hoito Sairauden vaikutus elämään. Marika Javanainen KLL-potilaan opas Krooninen lymfaattinen leukemia ja sen hoito Sairauden vaikutus elämään Marika Javanainen Teksti Lääketieteen toimittaja Marika Javanainen, Juttutoimisto Helmi Asiantuntija Veritautien

Lisätiedot

Askel kevyemmäksi: Makkara vai porkkana? Savuna ilmaan: Pieni mutta kahlitseva kaveri

Askel kevyemmäksi: Makkara vai porkkana? Savuna ilmaan: Pieni mutta kahlitseva kaveri , Askel kevyemmäksi: Makkara vai porkkana? Täältä löydät tietoa liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksesta terveyteen Kumpi vie : Sinä vai alkoholi? Vinkkejä juomisen hallintaan ja tietoa alkoholin riskikäytöstä

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto Projektiraportti Helmikuu 2007

Sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto Projektiraportti Helmikuu 2007 Sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto Projektiraportti Helmikuu 2007 Liisa Klemola Terveyshallinnon ja talouden laitos Irmeli Luukkonen Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Pilotin

Lisätiedot

SÄÄNNÖLLISEN SYNNYTYKSEN JÄLKITARKASTUS

SÄÄNNÖLLISEN SYNNYTYKSEN JÄLKITARKASTUS Reetta Moilanen & Heini Vainio-Kivimäki SÄÄNNÖLLISEN SYNNYTYKSEN JÄLKITARKASTUS Tehtävänsiirto kätilöille ja terveydenhoitajille SÄÄNNÖLLISEN SYNNYTYKSEN JÄLKITARKASTUS Tehtävänsiirto kätilöille ja terveydenhoitajille

Lisätiedot

Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti. Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen

Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti. Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen Koulutusohjelma Hoitotyö Suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja Tekijä/Tekijät Linda Hätönen, Kirsi Pesonen, Mikko

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

Leif Berg VTM, VE psykoterapeutti

Leif Berg VTM, VE psykoterapeutti VTM, VE psykoterapeutti 2 (11) Mitä skitsofrenia on? Tiedot skitsofrenian olemuksesta ja syntymekanismista sekä sairauden kulkuun vaikuttavista tekijöistä ovat lisääntyneet kiihtyvällä vauhdilla varsinkin

Lisätiedot

Rakon hoidon vaihtoehtoja. INVALIDILIITON Lapin kuntoutuskeskus. Painehaavaumien synnyn estäminen. Selkäydinvammaisten hoito Virossa

Rakon hoidon vaihtoehtoja. INVALIDILIITON Lapin kuntoutuskeskus. Painehaavaumien synnyn estäminen. Selkäydinvammaisten hoito Virossa NRO 2/2004 12. VSK JOULUKUU 2004 INVALIDILIITON Lapin kuntoutuskeskus Painehaavaumien synnyn estäminen Selkäydinvammaisten hoito Virossa Rakon hoidon vaihtoehtoja PÄÄKIRJOITUS SELKÄYDINVAMMA ISSN 1236-5092

Lisätiedot

Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee

Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 4/2008 Geeniperimä ja sairaudet Avohoitotalon rakennustyö käyntiin Terveydenhuoltolaki tulee 1

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä!

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2013 Sisällys 1 Valtakunnallisen Aikalisä-toiminnan tausta ja lähtökohdat.................. 3 2 Oulun

Lisätiedot