EURAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISASIAKIRJA Vake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISASIAKIRJA Vake"

Transkriptio

1 EURAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISASIAKIRJA Vake

2 2 ASIAKIRJAN SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohdat 3. Varhaiskasvatuksen nykytilanne Euran seurakunnassa 3.1. Lapsi- ja perhetyön hallinto- ja toimintakaavio 3.2. Lapsi- ja perhetyön resurssit ja työnkuvat 3.3. Lapsi- ja perhetyön päätöksenteko 3.4. Lapsi- ja perhetyö työmuodoittain 3.5. Lapsi- ja perhetyön asiakkaat ja yhteistyökumppanit 4. Euran seurakunnan Lapsi- ja perhetyön strategia 5. Kehittämissuunnitelmia 5.1. Kasteen jälkeisen yhteydenpidon lisääminen 5.2. Kumppanuutta perheiden kanssa 5.3. Toimintamuotojen kehittäminen kokonaisvaltainen kasvatusajattelu huomioiden 5.4. Yhteyksien vahvistaminen yhteistyökumppaneihin 5.5. Varhaiskasvatus työtehtävänä 6. Palautekysely 7. Yhteenveto

3 3 1.Johdanto Kirkon varhaiskasvatuksen visiona on: Lapsi on osallinen. Lapsena oleminen on tärkeää. Lapsena oleminen on jatkuvaa kasvua ja elämän ihmeellisyyden ihmettelyä. Lapsuus ja koko ihmiselämä on kuin suuri seikkailu tai leikki, jonka kulkua emme aina pysty ennakoimaan. Siksi turvallisen matkanteon apuna on hyvä olla suunnitelma ja kumppaneita(vake 2008, Kirkkohallitus). Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja on yksi sellainen, suunnitelma sekä kumppani. Asiakirjassa käsitellään lähtökohtia, nykytilannetta, haasteita ja kehittämistä. Asiakirja on kuin peili, joka heijastelee seurakunnissa olevia kehittämisen haasteita. Samalla se on ikkuna, vai peräti korkea näköalatorni, josta voi myös katsella nykytilannetta ja tulevaisuuden näköaloja. Tehdyn asiakirjan keskiössä on asiakas eli lapsi ja perhe. Asiakirja on tarkoitettu lapsi- ja perhetyön toiminnan ja työntekijöiden linjaavaksi tueksi. Suuntaviivojen ollessa selvillä tulee työtä ohjattua kuin huomaamatta oikeaan suuntaan ja lähemmäs päämäärää. Asiakirja toimii myös perehdyttäjänä niin uudelle työntekijälle, opiskelijalle kuin seurakunnan luottamushenkilöillekin. Euran seurakunnan suunnitelma on tehty yhdessä koko lapsi- ja perhetyön työntekijöiden kanssa.

4 4 2. Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohdat Kirkon työn lähtökohtana on kirkon oma arvopohja ja kristinuskon keskeisistä sisällöistä lähtevät tavoitteet. Kirkko on alusta asti ollut kasvattava kirkko. Varhaiskasvatuksen raamatullisena lähtökohtana pidetään kaste- ja lähetyskäskyä (Matt.28:18-20) ja lasten evankeliumia (Mark. 10: 13-16). Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on ainutlaatuinen ja jokaisen ihmisen elämä on arvokas. Seurakunnan tehtävänä on pitää huolta kaikista kastetuista jäsenistään. Seurakunnan tulee huolehtia myös seurakuntalaisten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. Kirkon varhaiskasvatus ja kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen ovatkin seurakunnan perustehtäviä. Varhaiskasvatuksen juuret ovat pyhäkoulutyössä, joka on aloitettu 1780-luvulla. Päiväkerhotyö syntyi 1945 ja luvulla alettiin puhua lapsi- ja perhetyöstä. Vuosituhannen vaihtuessa vahvistui käsite, kirkon varhaiskasvatus. Tämän päivän kirkon varhaiskasvatuksessa kristillisen kasvatuksen lisäksi painottuvat kasvatuksen kokonaisvaltaisuus, lapsilähtöisyys, perheen arvostaminen ja kasvatus- ja kastekumppanuus. Kirkon varhaiskasvatuksen visio on: Lapsi on osallinen. Lasta kohdellaan kallisarvoisena aarteena, joka herkkyydellään avaa uskon salaisuutta eri-ikäisille seurakuntalaisille. Varhaiskasvatuksessa osallisuudella ja kokonaisvaltaisuudella pyritään ehyeen käsitykseen uskosta ja elämästä.

5 5 3. VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE EURAN SEURAKUNNASSA 3.1. Lapsi- ja perhetyön hallinto- ja toimintakaavio E KIRKKOVALTUUSTO KIRKKOHERRA TALOUSPÄÄLLIKKÖ KIRKKONEUVOSTO LAPSI-JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄ VASTAAVA LASTENOHJAAJA TYÖALAN TEOLOGI KANTTORI LASTENOHJAAJAT -1 edustaja vastuuryhmässä LAPSI-JA PERHETYÖ PÄIVÄKERHOTYÖ PERHEKERHOTYÖ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHO TOIMINTA PYHÄKOULUTYÖ YHTEISTYÖ PIKKULAPSITYÖ KEHTOLUOKKATYÖ PYHÄKOULUT

6 Lapsi-ja perhetyön resurssit ja työnkuvat Henkilöstö resurssit Lastenohjaajat, 8 henkilöä Vastaava lastenohjaaja Lapsi- ja perhetyön teologi Kanttori Lastenohjaajan ammatti on yksi kirkon kasvatustyön ammateista. Seurakunnan varhaiskasvattajana lastenohjaaja toimii varhaiskasvatuksen pedagogisten periaatteiden sekä kirkon kasteopetuksen pohjalta. Lastenohjaaja kuuluu seurakunnan hengellisten työntekijöiden henkilöstöryhmään. Ammatin ydintä on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Lastenohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat laaja-alaista lapsi- ja perhetyötä työtä koko Euran seurakunnan alueella. Lastenohjaajien esimiehenä toimii vastaava lastenohjaaja. Vastaavan lastenohjaajan tehtävänä on yhteistyössä lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kanssa edistää seurakunnassa toteutettavaa kasvatustyötä, jonka tarkoituksena on auttaa lapsia ja perheitä elämään kristittyinä ja toimimaan seurakunnan jäseninä. Vastaava lastenohjaajan tehtävänä on organisoida, ohjata ja johtaa lapsi- ja perhetyön työalaa ja toimia sen hallinnollisena ja työnjohdollisena esimiehenä. Vastaavan lastenohjaajan esimiehenä on kirkkoherra. Lapsi- ja perhetyön työalateologi kehittää lapsi- ja perhetyötä yhdessä vastaavan lastenohjaajan kanssa. Käytännön työn lisäksi teologin tehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän johtaminen lapsi- ja perhetyössä sekä teologinen ja uskonnon pedagoginen asiantuntijuus. Lapsi-ja perhetyön teologin esimies on kirkkoherra. Kanttori on mukana työalan tilaisuuksien suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa sekä vastaa seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Kanttorin esimies on kirkkoherra.

7 7 Toiminnan taloudelliset resurssit Seurakunnan lapsi- ja perhetyön taloudelliset resurssit ovat hyvät ja riittävät. Budjetti on mahdollistanut monipuolisen toiminnan järjestämisen lapsi- ja perhetyössä. Taloussuunnitelma suunnitellaan talouspäällikön ja kirkkoneuvoston antaman viitekehyksen mukaisesti. Vastaava lastenohjaaja ja lapsi- ja perhetyön teologi yhdessä laativat vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman. Vastuuryhmä antaa lausunnon suunnitelmasta kirkkoneuvostolle. Budjettisuunnitelman hyväksyy kirkkovaltuusto. Toiminnan tilat ja välineet Lapsi- ja perhetyön tiloja on tällä hetkellä kuudessa seurakunnan kiinteistössä. Toimintaa järjestetään lisäksi yhdessä vuokratilassa ja yhdellä koululla. Tilat ovat kooltaan riittävät, turvalliset ja toimivat. Jokaisella toimipisteellä on omat toimintavälineet (lelut, askartelumateriaalit ym.) ja keskusvarasto on Kauttuan seurakuntakodilla lapsi ja perhetyön tiloissa. Ikäluokkien koko (1-7vuotiaat) Ikävuosi pojat tytöt yhteensä 7-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Päivitetty

8 Lapsi- ja perhetyön päätöksenteko Työalan päätäntävaltaa viran- ja toimen haltijoiden lisäksi käyttää luottamushenkilöistä koostuva lapsi- ja perhetyön vastuuryhmä. Vastuuryhmä tukee, kehittää ja ohjaa sille kuuluvaa työalaa. Vastuuryhmä päättää työalansa toiminnallisista asioista sekä työalalle annettujen määrärahojen käytöstä. Vastuuryhmä on kirkkoneuvoston alainen ja kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmän toimikaudelle 6 maallikkojäsentä sekä kirkkoneuvoston edustajan. Vastuuryhmään kuuluu heidän lisäkseen työalateologi, lastenohjaajien edustaja sekä vastaava lastenohjaaja. Vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii vastaava lastenohjaaja. Vastaava lastenohjaaja ja työalateologi valmistelee ja esittelee asiat vastuuryhmälle. Vastuuryhmällä on oma johtosääntönsä. Vastuuryhmän asiat menevät muistion muodossa kirkkoneuvostoon, joka hyväksyy käsitellyt asiat. Ylintä päätäntävaltaa luottamushenkilöiden puolella edustaa kirkkovaltuusto Lapsi- ja perhetyö työmuodoittain LAPSI- JA PERHETYÖN TOIMINTA-AJATUS ON: Kristilliseen uskoon perustuvan elämän, kasvatuksen ja opetuksen välittäminen lapsille ja heidän perheilleen päiväkerhossa, pyhäkoulussa, perhekerhossa, koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa, pikkulapsi- ja kehtoluokkatyössä järjestettävän toiminnan kautta koko seurakunnan alueella. Lapsi- ja perhetyössä on säännöllistä viikoittaista toimintaa sekä erityistilaisuuksia. Säännöllinen viikoittainen toiminta: PÄIVÄKERHOTYÖ Seurakunnan päiväkerhot ovat kirkon toimintaa 3-6-vuotiaiden parissa. Syksyllä alkaviin päiväkerhoryhmiin voivat osallistua 3 vuotta syyskuun loppuun mennessä täyttäneet sekä vanhemmat alle kouluikäiset lapset. Päiväkerho on lasta varten, hänen kasvunsa ja oppimisensa pesäpaikka. Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja tärkeimpänä tehtävänä on olla tukemassa kotien kristillistä kasvatusta.

9 9 Kristillisen kasvatuksen lisäksi päiväkerho tarjoaa lapsen kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti tukevaa toimintaa. Kerhoissa ohjaajina toimivat seurakunnan lastenohjaajat. Päiväkerhossa on lukukausimaksu. PERHEKERHOTYÖ Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kohtaamispaikka arjen pyörittämisen keskellä. Vapaamuotoisessa kerhossa tehdään kaikenlaista mukavaa: lauletaan, leikitään ja askarrellaan. Jokaiseen kerhokertaan kuuluu alkuhartaus ja kahvihetki. Perhekerhoon ovat tervetulleita alle kouluikäiset lapset äidin, isän, isovanhempien tai jonkun muun aikuisen kanssa. Perhekerhoon ei tarvitse ilmoittautua, eikä perhekerhosta peritä maksua. Perhekerhon ohjaajina toimivat seurakunnan lastenohjaajat. KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Aamupäiväkerho on avoinna klo 7-11 ja iltapäiväkerho on avoinna klo Seurakunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan perustana ovat kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa kunnioitetaan jokaista lasta ja tavoitteena on tasa-arvoinen kohtelu, lapsilähtöisyys, turvallinen ilmapiiri sekä lapsuuden ilon kokemukset. Aamu- ja iltapäivätoimintaa koordinoi Euran kunnan Kasvatus ja opetuspalvelut. Toimintaan osallistumisesta peritään osallistumismaksu. PYHÄKOULUTYÖ Pyhäkoulu kokoontuu kodeissa tai seurakunnan tiloissa. Euran seurakunnan pyhäkouluryhmä toimii Honkilahden seurakuntakodilla. Pyhäkouluun ovat kaikenikäiset tervetulleita. Pyhäkoulun opettajina toimivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. KEHTOLUOKKATYÖ Seurakunta muistaa kaikki 1-3-vuotiaita seurakuntalaisia syntymäpäiväkortein. Kortit lähettää lapsi- ja perhetyön teologi tai vastaava lastenohjaaja.

10 10 Erityistapahtumat: PIKKULAPSITYÖ: -vauvakirkkoon kutsutaan kaikki edellisvuonna kastetut vauvat. -4 vuotta täyttävät kutsutaan kerran vuodessa yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan. -esikoululaiset kutsutaan Kurkkaa kirkkoon - kirkkoseikkailuun -perhekirkot ovat lapsen kokoisia lyhyitä jumalanpalveluksia, joiden toteuttamiseen lapset osallistuvat. -pienten lasten kirkkohetkiä järjestetään kirkoissa erikseen ilmoitettavina aikoina. Noin puoli tuntia kestävässä kirkkohetkessä hiljennytään, lauletaan ja tutustutaan kirkkovuoden aiheeseen toiminnallisesti. -vuoden aikana lapsi- ja perhetyö järjestää myös muita erityisesti lapsille ja lapsiperheille suunnattuja tapahtumia/ tilaisuuksia ja retkiä, joista kerrotaan seurakuntatiedoissa Lapsi- ja perhetyön asiakkaat ja yhteistyökumppanit Toiminnan asiakkaina ja yhteistyökumppaneina ovat: - Lapset ja heidän perheensä - Lasten ja perheiden elämään liittyvät ihmiset: kummit, isovanhemmat ja muut läheiset ihmiset. -Päivähoidon työntekijät ja päiväkodeissa olevat lapset ja heidän perheensä. -Yhdistykset ja järjestöt. -Yhteistyökumppanit: sosiaalitoimi, terveydenhoito, koulutoimi, perheneuvola -Kaikki tapahtumiin/tilaisuuksiin osallistuvat seurakuntalaiset

11 11 4. EURAN SEURAKUNNAN LAPSI- JA PERHETYÖN STRATEGIA Euran seurakunnan lapsi- ja perhetyön strategiaa kehystää ilo, joka välittyy kaikessa toiminnassa. Toimimme ilon ja oppimisen kentässä kun saamme tehdä työtä yhdessä. Lapsi- ja perhetyön strategiaa (s.12) kuvataan aurinkona, joka antaa valoa, kasvuvoimaa ja iloa. Auringon säteissä on seitsemän tärkeintä toiminnan tavoitetta. Strategiassa korostetaan selkeäksi päätehtäväksi kristillistä kasvatusta. Strategian tavoitteiksi on säteisiin kirjattu: -kristillinen kasvatus -lapsilähtöisyys -kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukeva toiminta -laadukas toiminta ja monipuolinen tarjonta -turvallisuus ja läsnäolo -perheiden kohtaaminen -yhteistyö Tavoitteiden toteuttaminen ja toimintamenetelmät on strategiassa kirjattu säteiden laatikoihin.

12 12

13 13 5. KEHITTÄMISSUUNNITELMIA 5.1.Kasteen jälkeisen yhteydenpidon lisääminen Kirkon kasteteologian mukaan Jumalan sana ja vesi yhdessä tekevät kasteesta sakramentin. Kasteessa saatu siunaus on lupaus Jumalan läsnäolosta, rakkaudesta ja huolenpidosta lapsen elämässä. Kastettuna jokainen lapsi on seurakunnan jäsen. Kastaessaan seurakunta sitoutuu tukemaan kastettua lasta, hänen vanhempiaan ja kummejaan kristillisessä kasvatuksessa ja opetuksessa. Seurakunnan lapsi- ja perhetyön visiona on, että se kulkisi perheen rinnalla kasteesta kouluikään asti kastekumppanuudessa. Kasteeseen liittyvän yhteistyön kehittämisen päätavoitteet: 1. Kasteen merkityksen vahvistaminen kirkon toiminnan piirissä 2. Kummiuden merkityksen korostaminen 3. Toimintatavan vakiinnuttaminen kasteen yhteydessä tehtävään yhteistyöhön perheen kanssa 4. Pienten lasten perheitä tukevan ja kokoavan toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen 5. Kristillisen kotikasvatuksen vahvistaminen Seurakunnan ensikosketus vauvaperheiden kohtaamiseen on rekisteröintiilmoituksen yhteydessä lähtevä onnittelu- ja infokirje kasteesta. Tämän jälkeen perhe varaa kasteaikaa ja heidät kohdataan kastekeskustelun yhteydessä. Kasteen jälkeistä yhteistyötä tehdään kutsumalla perhe vauvakirkkoon, lähettämällä 1-3-vuotiaille onnittelutervehdykset ja kutsumalla 4- vuotta täyttävä lapsi vanhempineen yhteisille syntymäpäiväjuhlille. Osan perheistä seurakunta kohtaa kokoavan, säännöllisen viikkotoiminnan (perhekerho, päiväkerho, pyhäkoulu, koululaisten aamu- ja

14 14 iltapäiväkerhotoiminnan) kautta sekä lapsille ja perheille suunnatuissa muissa erityistilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kehittämisajatuksina kasteen jälkeiseen yhteydenpitoon nousi monia asioita. Pääajatuksena on, että seurakuntalaisille tarjottava toiminnan kynnys on matalalla ja toimintaamme olisi helppo tulla osallisiksi. Mahdollisina keinoina matalan kynnyksen luomiselle tulevaisuudessa on henkilökohtaiset kohtaamiset ja yhteydenotot, aikaa keskustelulle, onnittelukäynnit 4-vuotiaan kotiin, ikäryhmät koolle vuosittain, ensi kertaa äidiksi/ isäksi -toimintaa, kirjepyhäkoulu, sähköinen vuorovaikutus ja säännöllisten viestien välittäminen koteihin kannustavat osallistumaan. Kummiutta korostetaan ja kummeja kutsutaan aktiivisemmin toimintaan mukaan esim. kummikirkot ja kummileirit. Kristillisen kotikasvatuksen vahvistamiseksi olisi mahdollista tehdä tukimateriaalia, jolla tuetaan kristillisen elämän viettämiseen kotona. Kasteen jälkeiseen yhteydenpitoon on tärkeää yhteistyö seurakunnan työntekijäryhmien kesken Kumppanuutta perheiden kanssa Kirkon varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä lapsen suhdetta vanhempiinsa ja muihin läheisiinsä. Toiminnan lähtökohtana on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa. Yhteistyössä ja kumppanuudessa lapsen vanhemmat ja työntekijät ovat tasavertaisia, mutta erilaisia lapsen tuntijoita. Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyösuhde kannattelee lapsen elämistä kotona ja seurakunnassa. Kumppanuuteen liittyvän kehittämistoiminnan päätavoitteet: 1. Vuorovaikutuksen ja kumppanuuden lisääminen lapsen vanhempien kanssa. 2. Vanhempien osallisuuden vahvistaminen kasvatustyössä sekä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 3. Lapsen ja vanhempien tukeminen kristillisessä kasvatuksessa 4. Matalakynnyksisen vuoropuhelun lisääminen vanhempien kanssa

15 15 Edelliset tavoitteet toteutuvat parhaiten säännöllisessä toiminnassa jossa lapsi ja perhe kohdataan viikoittain. Työntekijät luovat luottamuksellisia monia vuosiakin kestäviä kasvatuskumppanuussuhteita perheisiin. Säännöllisen toiminnan kautta perheitä ohjataan ja aktivoidaan myös muihin seurakunnan tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Haasteen luo ne perheet joita seurakunta ei kohtaa säännöllisen toiminnan avulla. Tähän haasteeseen Euran seurakunnan tulevaisuuden visiona on kohtaamispolku. Kohtaamispolulla tavataan jokainen ikäryhmä 0-7v. vuosittain. Kohtaamispolun tapaamisten lisäksi Lapsi- ja perhetyön tarkoituksena on muistuttaa olemassaolostaan seurakuntalaisia myös toiminnanesittein ja kortein. KOHTAAMISPOLKU: 0-1v. 1-3v. 4v. 5v. 6v. 7v. 0-1-vuotiaat Vauvakirkko 1-3v. Muistaminen onnittelukortein, yhteinen Taaperokirkko 4v. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat 5v. Yhteinen naperokirkko 6v. Kotikirkko tutuksi käynti (Kirkkoseikkailu) 7v. Kouluunlähtevien siunaus Säännöllisen toiminnan ja kohtaamispolun lisäksi seurakunnassa järjestetään lapsille ja perheille perhejumalanpalveluksia sekä erilaisia tapahtumia joihin kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Lapsi- ja perhetyön ajatuksena on, että säännöllisen toiminnan, kohtaamispolun ja erityistapahtumien avulla kynnys madaltuu, osallisuus aktivoituu ja perheet kokevat turvallista mukanaoloa seurakunnassa.

16 Toimintamuotojen kehittäminen kokonaisvaltainen kasvatusajattelu huomioiden Kehittämisen päätavoitteet: 1. Sitoutumien Vasu-asiakirjaan mukaiseen kokonaisvaltaiseen kasvatus ajatteluun 2. Toiminnan sisällön ja toteutuksen kehittäminen 3. Toteutus ja muoto lapsen ja perheen uudenlaisia tarpeita vastaavalla tavalla 4. Kristillisen kasvatuksen tukeminen ja kehittäminen Kehittämisasiakirja (Vake) on sitoutunut valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (Vasu) ja sen kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Varhaiskasvatuksen sisällöllisiä orientaatioita ovat: -matemaattinen -luonnontieteellinen -historiallis-yhteiskunnallinen -esteettinen -eettinen ja uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio. Orientaatiot ovat tärkeitä työvälineitä kirkon kasvatuksessa. Niiden avulla lapsi saa kokonaisvaltaisen näkemyksen ja kokemuksen uskosta ja kristillisyydestä. Orientaatiot ovat myös kasvattajan työvälineitä, joiden avulla voidaan rikastuttaa lapsen ominaista tapaa toimia sekä toteuttaa kokonaisvaltaista, monipuolista ja sisältörikasta toimintaa.

17 17 Kokonaisvaltaiseen kasvatusajatteluun liittyy ymmärrys lapsen osallisuudesta. Osallisuus on aktiivista ja turvallista mukanaoloa seurakunnassa. Lapsi otetaan tosissaan kirkon jäsenenä. Osallisuus tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Lapselle annetaan toiminnassa tilaa kokea ja tehdä löytöjä sekä kokea pyhän läsnäoloa elämässään. Lapsena saadut kokemukset ja mielikuvat kristillisyydestä kantavat läpi elämän. Toiminnan sisällön ja toteutuksessa huomioidaan lapsilähtöisyys, mutta aikuisjohtoisuus. Tärkeänä asiana nousi esiin perhelähtöisen työotteen vahvistaminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen lapsen, perheen, vanhempien kanssa. Halutessamme vaikuttaa lapsen ja perheen elämässä tulee meidän tarjota sellaista toimintaa, joka vastaa ajan henkeen ja tarpeisiin. Tavoitteena on kutsua ja sitouttaa lapsia ja heidän perheitään mukaan seurakuntaelämään. Seurakunnan tulee järjestää matalakynnyksisiä tapahtumia ja jumalanpalveluselämää pikkulapsiperheille. Kehittämisajatuksia: - iltakerhot ja kirkkomuskari -perhekahvila -loma-aikojen toimintaa lapsille ja perheille(kesäkerhot, leirit). -aktiivisempi tiedotus, kuukausikirje toiminnassa oleville -kristillisen kasvatuksen tukimateriaali Hyvin monilla päätöksellä on vaikutusta lapsen elämään, siksi jo päätöksenteossa tulisi huomioida lapsinäkökulma. Kirkkohallituksessa valmistellaan lapsivaikutuksen arviointia varten ohjeistusta ja työvälineitä seurakunnille.

18 Yhteyksien vahvistaminen yhteistyökumppaneihin Yhteyksien kehittämisen päätavoitteet: 1. Kirkon varhaiskasvatuksen julkisuuskuvan ja tunnettavuuden kehittäminen 2. Yhteistyön vahvistaminen Kirkon tarjoama varhaiskasvatus on sisällöltään laadukasta ja monipuolista ja sen toimintaan osallistutaan aktiivisesti. Kasvatukseen suunnattu taloudellinen panos on myös merkittävä. Tärkeänä asiana on, että ymmärrys edellä mainittuun vahvistuu niin perheissä kuin muiden yhteistyökumppaneiden piirissä. Seurakunnan varhaiskasvatus tulisi siis nähdä yhtenä osana koko alueen avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Toimenpiteinä julkisuuskuvan ja tunnettavuuden kehittymiselle on näkyvyys sekä hyvä ja aktiivinen tiedotus. Annetaan tietoa toiminnasta ja tehdään toimintaa ja palveluita näkyväksi esittein, paikallislehtien, kotisivujen ja internetin kautta. Tämän lisäksi luodaan ja vahvistetaan hyvää kuuntelu- ja keskusteluyhteyttä sekä aktiivista vuorovaikutusta eri toimijoiden kanssa. Tämän avulla mielikuvat kirkon varhaiskasvatuksen kentästä selkiytyvät ja vahvistavat yhteistyötä. Seurakunnan varhaiskasvatus tavoittaa paljon lapsia ja perheitä, siksi positiivista julkisuuskuvaa voi heidän joukossaan helposti kasvattaa. Yhteistyön vahvistamista voidaan tulevaisuudessa tukea yhteisillä te loilla, projekteilla, koulutusilloilla ja uskontokasvatuksen tukimateriaalin avulla.

19 Varhaiskasvatus työtehtävänä Kehittämisen päätavoitteet: 1. Ohjaajien kouluttautuminen ja ammattitaidon ylläpitäminen Kirkon varhaiskasvatuksessa toimii motivoitunutta, työhönsä sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilöstöä. Lapsityön henkilöstön ydinosaamista on kristilliseen uskoon perustuva arvoosaaminen. Ammattiin liittyvä osaaminen karttuu ja kehittyy koko työuran ajan, mutta myös koulutuksen merkitys korostuu laajenevassa työkentässä. Varhaiskasvatuksessa toimiville ohjaajille suositellaan peruskoulutukseksi Lapsi- ja perhetyön perustutkintoa (120 ov). Seurakunnan varhaiskasvatuksen työtehtävä on monelle kutsumusta. Onnistuneen työn lähtökohtia ovat hyvät työolot, työtehtävän selkeys, suunnitteluajan suhde toimintaan, toimiva tiimityö ja työtä vastaava palkka. Ammattitaidon ylläpitämistä edistää: -työhön perehdytys -kehityskeskustelut -työnohjaus -tiimipalaverit ja niissä saatu vertaistuki -sisäiset koulutukset -aktiivinen asioiden seuranta alan lehtiä ja kirjallisuutta lukemalla -osallistuminen vuosittain Varhaiskasvatuksen neuvottelupäiviin - osallistumalla täydennyskoulutuksiin

20 20 Kehittämisajatuksina esille nousee työnkuvien kirjaaminen ja henkilöstön koulutustarpeen tarkempi kartoittaminen. 6. PALAUTEKYSELY Keväällä 2010 ja 2011 järjestettiin palautekysely päiväkerhotoiminnassa mukana olleille perheille. Palaute annettiin nimettömänä ja se palautettiin toimipaikkojen palautelaatikkoon. Palautetta sai antaa asteikolla en osaa sanoa 1- tyydyttävä 2- hyvä 3- erittäin hyvä Yhteenveto palautteista: Palautekyselyyn vastasi moni ja palautteiden sisältö antoi paljon tietoa. Palautteista näkyi perheen mielipide sekä eri alueiden kokonaisnäkemys asioihin. Palautteista näkyy myös eri kerhopisteiden vahvin painopistealue. Avointa palautetta annettiin myös paljon. Avoin palaute sisälsi paljon kiitosta, mutta toi myös erilaisia kehittämisajatuksia henkilöstölle pohdittavaksi. Kyselyssä vastanneiden vastauksiin vaikuttivat : - tunne -tottumus -kokemus/ tietämättömyys kysyttävästä asiasta -alueellisuus -alueen hengellinen perimä -alueella aikaisemmin järjestetyt tapahtumat -seurakuntaliitos ja muutos -kohderyhmä Palautekyselyn tulokset olivat hyviä ja alueesta riippumatta hyvin samansuuntaisia. Niistä korostui lapsi- ja perhetyön toimintojen arvostus ja tarpeellisuus. Toiminnassa korostuu aito kohtaaminen ja kuuntelu, lapsilähtöisyys, kokonaisvaltaisuus sekä kristillisyys. Lastenohjaajien ammattitaito on arvioitu korkeaksi. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö koetaan tärkeäksi ja on osana koko kunnan varhaiskasvatustoimijoiden kokonaisuutta.

21 21 PALAUTEKYSELYN TULOKSIA Vastaajia 4 Vastaajia 5 Vastaajia26 Vastaajia18 Vastaajia 26 MITEN SEURAAVAT ASIAT OVAT MIELESTÄNNE TOTEUTUNEET SEURAKUNNAN KERHOTOIMINNASSA: Kristillisen juhlaperinteen oppiminen Kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä Vanhempien kohtaaminen Vanhempien kuuntelu ja toiveiden huomioonottaminen Yhteys kodin ja ohjaajien välillä, tiedotus Lapsen kohtaaminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen HINNERJOKI HONKILAHTI 2011 KAUTTUA KIUKAINEN PANELIA Yhteensä ,4 2,5 2,6 2,2 2,0 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1 2,5 2, ,0 1,9 1,9 1,9 2,1 1,9 2,2 1,7 2,0 2, ,7 1,9 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 2,2 2,2 2, ,1 2,3 2,3 2,1 2,3 2,3 2,3 2,0 2,5 2,6 2,4 2,3 2,0 1,9 2,2 2,2 2,1 2,3 2,4 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,3 2,5 2,5 2,7 1,8 2,2 2,6 2,6 2,3 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,4 Lapsilähtöisyys 2,2 2,7 2,6 2,6 2,3 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 Kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa 1,9 2,5 2,6 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1 2,4 Kerhon yleinen ilmapiiri 2,2 3,0 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,3 2,2 2,4 2,6 Kerhotilojen siisteys ja 1,4 2,3 2,4 2,9 2,7 2,2 2,0 2,4 2,5 2,3 2,4 viihtyvyys Ulkoalueiden toimivuus 2,1 1,0 2,2 1,1 2,2 1,9 1,3 2,2 2,1 1,7 1,8 Kerhoaikojen sopivuus 2,0 2,5 2,4 2,5 2,3 2,2 2,6 2,5 2,5 2,2 2,5 Kerhon ohjelma 2,1 3,0 2,6 2,4 2,3 2,1 2,4 2,5 2,5 2,2 2,6 Lastenohjaajien yleinen ammattitaito 2,4 2,7 2,8 2,8 2,5 2,3 2,5 2,4 2,6 2,5 2,6 MITEN KERHOTOIMINTA ON MIELESTÄNNE VAIKUTTANUT SEURAAVIIN ASIOIHIN: Lapsen sosiaalinen kehitys ja ryhmässä HINNERJOKI HONKILAHTI 2011 KAUTTUA KIUKAINEN PANELIA Yhteensä ,3 2,5 2,4 2,6 2,4 2,3 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4

22 22 toimiminen Lapsen kädentaitojen kehittyminen Lapsen liikunnallisten taitojen kehittyminen Lapsen musiikillisten taitojen kehittyminen Lapsen uskonelämä taitojen kehittyminen 2,6 2,5 2,4 2,6 2,4 2,7 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4 1,8 2,0 1,4 1,3 1,4 1,4 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 2,6 2,7 2,1 2,4 2,1 2,0 1,7 2,0 2,1 2,2 2,1 1,7 2,7 1,9 2,0 1,9 2,1 1,9 1,9 2,2 1,9 2,1 KUINKA TÄRKEÄNÄ HINNERJOKI HONKILAHTI KAUTTUA KIUKAINEN PANELIA Yhteensä PIDÄTTE SEURAAVIA TOIMINTOJA: Päiväkerho 2,7 3,0 2,8 2,9 2,7 3,0 2,9 2,7 3,0 2,9 2,9 Perhekerho 2,2 2,7 2,2 2,0 2,1 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2 2,4 Avoin päiväkerho 1,5 2,2 1,4 1,4 1,5 1,4 1,8 1,3 1,3 1,5 1,6 Koululaisten aamu- ja 2,4 2,5 2,2 2,4 2,8 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 iltapäiväkerho Pyhäkoulu 1,9 2,2 1,8 1,2 1,6 1,7 1,8 1,8 1,4 1,6 1,8 Vauvakirkko 1,0 1,2 1,8 1,4 1,5 1,4 1,8 1,6 1,3 1,4 1,5 1-3-vuotiaiden 1,9 2,5 2,0 2,0 2,0 1,6 1,8 1,9 1,6 1,9 2,4 muistaminen onnittelukortein Kaikkien 4-vuotiaiden 1,9 1,7 2,2 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 yhteiset synttärit Vanhempainillat 1,9 2,5 2,2 2,4 2,0 2,2 1,7 2,1 1,9 2,0 2,1 Avoimet ovat kerhoissa 2,2 2,7 2,4 2,5 2,1 2,3 2,4 2,2 2,5 2,2 2,4 Perheiden syyspäivä 1,7 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,7 1,7 1,9 Perheleiri 1,6 1,2 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 Tapahtumat, konsertit 1,6 2,0 2,2 1,9 1,7 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 Te lat 1,3 1,7 2,0 1,5 1,6 1,9 2,0 1,4 1,5 1,6 1,8 Lasten aamukirkot 1,8 2,5 1,6 1,7 1,7 1,3 1,9 1,9 1,8 1,7 1,9 Perhejumalanpalvelukset 2,1 2,5 2,4 1,7 1,7 1,9 2,0 1,9 1,8 2,0 2,1 Talvitapahtuma 1,8 2,0 2,2 1,9 1,8 2,2 2,2 1,8 1,9 1,9 2,1 Lasten kauneimmat joululaulut 2,2 2,7 2,4 2,5 2,5 2,2 2,4 2,2 2,3 2,3 2,5

23 23 7. YHTEENVETO Arjen työn keskellä on hyvä välillä istahtaa ja pohtia omaa työtään. Tehty asiakirja sisältää paljon henkilöstön yhdessä pohtimaa ja keskusteltua asiaa. Työskentely on syventänyt työyhteisömme puhetta ja tuonut esiin tiimimme vankkaa ammattitaitoa ja osaamista. Työskentely on saanut henkilöstön huomioimaan kokonaisuuden oman toimintaympäristönsä lisäksi. Työskentelyssä on korostunut yhdessä tekeminen ja sen avulla tiimin lujittuminen. Vake- työskentely on ollut pitkä prosessi ja sen myötä on syntynyt paljon konkreettisia kehittämisajatuksia joita henkilöstö voi tulevaisuudessa hyödyntää toiminnassaan. Sanotaan, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjan avulla on hyvä lähteä yhdessä toteuttamaan suunniteltua. Lämmin kiitos kaikille asiakirjaan tekemiseen osallistuneille!

24 24 Lapsen rukous Rakas Taivaan Isä, minusta on kiva olla lapsi. On hauskaa leikkiä ja laulaa, hyppiä ja askarrella. Kiitos, kun on koti ja äiti ja isä. Kiitos kun on leikkikavereita ja leikkipaikkoja. Anna kaikille lapsille hyviä kavereita ja aikuisia. Minä toivon, että kaikki lapset saisivat leikkiä ja olla iloisia. Auta niitä lapsia, jotka ovat yksin ja surullisia. Anna kaikille lapsille sellainen syli, johon voi juosta, kun pelottaa. Ota meidät kaikki syliisi. Amen. Työntekijän rukous Herra, minä iloitsen lapsesta ja siitä, että saan elää ja kasvaa lasten kanssa. Anna minulle viisautta nähdä tehtäväni, kärsivällisyyttä kantaa vastuuni ja rauhallisuutta suhtautua moniin haasteisiin. Auta minua ymmärtämään lasten erilaisuutta ja kannustamaan jokisen lapsen ainutlaatuisuutta. Auta, että osaisin tukea lasta, jolla on vaikeaa. Anna minulle uskallusta kohdata ne totuudet, joita lapsi minusta paljastaa. Anna minulle herkkyys nähdä elämän ja kasteen ihmeet, jotka olet lapselle lahjoittanut. Anna minulle taitoa kulkea lapsen perheen rinnalla.

25 25 Ota meidät kaikki syliisi. Amen. LÄHTEET: Kirkkohallitus Lapsi on osallinen. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja. Herätteitä Vakeen- artikkelisarja. Pikkuväki Stakes Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen perusteet. Euran kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Meidän kirkko- Osallisuuden yhteisö Kirkon keskushallinnon verkkosivusto, Sakasti.evl.fi. Euran seurakunta. Johtosäännöt.

26 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. (Mark. 10:13-16) 26

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen alueella toimivien seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen alueella toimivien seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma LUONNOS 2.2.2010 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen alueella toimivien seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma Taustaa lukijalle: Yhteinen Vakemme on kasvualusta seurakuntien ja yhtymän

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

iso ilo! .. Pienesta Orimattilan seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma

iso ilo! .. Pienesta Orimattilan seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! stä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! P il

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 2016 2018 2016-2018 PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Varhaiskasvatuksen strategia...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008

LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008 LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008 Oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi - kirkon näkökulma ja puheenvuoro Marja-Leena

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N leikin lumoa ja hiljaisuutta Kerhorepussa on tossut. Minulla on kiva kerhoreppu. Minä olen ihme Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisten silmäterä. Päiväkerho

Lisätiedot

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka

VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET. - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka VAHVAT JUURET, KANTAVAT SIIVET - Kirkon lastenohjaajan ammatilliset arvot ja etiikka Lastenohjaajan arvot Lastenohjaajan arvojen perusta on kristillinen ihmiskäsitys ja rakastava Jumala. tyon taustaa Lastenohjaajan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa Seurakunnat paikallisesti

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 2012 2015 15.3.2012 PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 2012 2015 15.3.2012 PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 2012 2015 15.3.2012 PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Varhaiskasvatuksen strategia...

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg

MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA. Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg MITÄ OLEMME OPPINEET VARHAISKASVATUKSESTA Kohti elinikäistä oppimista 24.9.2015 Päivi Lindberg 1 Esityksen sisältö Varhaiskasvatus 2000 luvulla VASU strategisena ohjauksen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelmatyön

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Petteri Mikkola Koko päivä pedagogiikkaa Lapsen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen Lapsen sosiaalinen asema on aina aikuisten vastuulla Yhteinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia Pyhäjärven

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma. Imatran seurakunta

Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma. Imatran seurakunta Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma Imatran seurakunta SISÄLLYS JOHDANTO 1 VARHAISKASVATUS IMATRAN SEURAKUNNASSA 1.1 Visio 1.2 Perustehtävä 1.3 Arvot 1.4 Toimintamuodot 1.5 Henkilöstö 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Käsivarret vahvemmat pienokaista kantavat, saakoot Herran kädet näin lasta hoitaa päivittäin. Virsi 218:2. Kastetilaisuus. Maskun seurakunnassa

Käsivarret vahvemmat pienokaista kantavat, saakoot Herran kädet näin lasta hoitaa päivittäin. Virsi 218:2. Kastetilaisuus. Maskun seurakunnassa Käsivarret vahvemmat pienokaista kantavat, saakoot Herran kädet näin lasta hoitaa päivittäin. Virsi 218:2 Kastetilaisuus Maskun seurakunnassa Lämpimät onnittelut kotiseurakunnasta vauvanne syntymän johdosta!

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa Lähetysnäkymme 2014-2018 Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa POHJOIS-KARJALAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN LÄHETYSNÄKY 2014-2018 Seurakunnan lähetystyön näky ja tehtävä Näky: Sytyttää ja levittää

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

Osallisuuden paine ja vapaus Oulu 5.5.2011

Osallisuuden paine ja vapaus Oulu 5.5.2011 Osallisuuden paine ja vapaus Oulu 5.5.2011 Anna-Leena Välimäki 5.5.2011 ALV 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 1. periaate toteaa, että lasten mielipiteet

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät

Irmeli Halinen Saatesanat... 13. Aluksi... 15. Kertojat... 20. OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Sisältö Irmeli Halinen Saatesanat... 13 Aluksi... 15 Kertojat... 20 OSA 1 Koulun tehtävät ja kasvatuksen päämäärät Tulevaisuuden haasteet huomioiva koulu... 26 Kulttuurinen eetos... 28 Koulutuksen taustatekijät...29

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Johdatus uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon. Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Johdatus uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon. Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Johdatus uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä MINÄ USKONTOKASVATTAJANA Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksesta huolehtiminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Lapsen osallistava opetus = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Teemu Lappalainen 2008 Osallistavan opetuksen tavoite Lapsi ymmärtää Lapsi ymmärtää kokemusten kautta Ei toiminnallisuutta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot