EURAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISASIAKIRJA Vake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISASIAKIRJA Vake"

Transkriptio

1 EURAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISASIAKIRJA Vake

2 2 ASIAKIRJAN SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohdat 3. Varhaiskasvatuksen nykytilanne Euran seurakunnassa 3.1. Lapsi- ja perhetyön hallinto- ja toimintakaavio 3.2. Lapsi- ja perhetyön resurssit ja työnkuvat 3.3. Lapsi- ja perhetyön päätöksenteko 3.4. Lapsi- ja perhetyö työmuodoittain 3.5. Lapsi- ja perhetyön asiakkaat ja yhteistyökumppanit 4. Euran seurakunnan Lapsi- ja perhetyön strategia 5. Kehittämissuunnitelmia 5.1. Kasteen jälkeisen yhteydenpidon lisääminen 5.2. Kumppanuutta perheiden kanssa 5.3. Toimintamuotojen kehittäminen kokonaisvaltainen kasvatusajattelu huomioiden 5.4. Yhteyksien vahvistaminen yhteistyökumppaneihin 5.5. Varhaiskasvatus työtehtävänä 6. Palautekysely 7. Yhteenveto

3 3 1.Johdanto Kirkon varhaiskasvatuksen visiona on: Lapsi on osallinen. Lapsena oleminen on tärkeää. Lapsena oleminen on jatkuvaa kasvua ja elämän ihmeellisyyden ihmettelyä. Lapsuus ja koko ihmiselämä on kuin suuri seikkailu tai leikki, jonka kulkua emme aina pysty ennakoimaan. Siksi turvallisen matkanteon apuna on hyvä olla suunnitelma ja kumppaneita(vake 2008, Kirkkohallitus). Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja on yksi sellainen, suunnitelma sekä kumppani. Asiakirjassa käsitellään lähtökohtia, nykytilannetta, haasteita ja kehittämistä. Asiakirja on kuin peili, joka heijastelee seurakunnissa olevia kehittämisen haasteita. Samalla se on ikkuna, vai peräti korkea näköalatorni, josta voi myös katsella nykytilannetta ja tulevaisuuden näköaloja. Tehdyn asiakirjan keskiössä on asiakas eli lapsi ja perhe. Asiakirja on tarkoitettu lapsi- ja perhetyön toiminnan ja työntekijöiden linjaavaksi tueksi. Suuntaviivojen ollessa selvillä tulee työtä ohjattua kuin huomaamatta oikeaan suuntaan ja lähemmäs päämäärää. Asiakirja toimii myös perehdyttäjänä niin uudelle työntekijälle, opiskelijalle kuin seurakunnan luottamushenkilöillekin. Euran seurakunnan suunnitelma on tehty yhdessä koko lapsi- ja perhetyön työntekijöiden kanssa.

4 4 2. Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohdat Kirkon työn lähtökohtana on kirkon oma arvopohja ja kristinuskon keskeisistä sisällöistä lähtevät tavoitteet. Kirkko on alusta asti ollut kasvattava kirkko. Varhaiskasvatuksen raamatullisena lähtökohtana pidetään kaste- ja lähetyskäskyä (Matt.28:18-20) ja lasten evankeliumia (Mark. 10: 13-16). Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on ainutlaatuinen ja jokaisen ihmisen elämä on arvokas. Seurakunnan tehtävänä on pitää huolta kaikista kastetuista jäsenistään. Seurakunnan tulee huolehtia myös seurakuntalaisten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. Kirkon varhaiskasvatus ja kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen ovatkin seurakunnan perustehtäviä. Varhaiskasvatuksen juuret ovat pyhäkoulutyössä, joka on aloitettu 1780-luvulla. Päiväkerhotyö syntyi 1945 ja luvulla alettiin puhua lapsi- ja perhetyöstä. Vuosituhannen vaihtuessa vahvistui käsite, kirkon varhaiskasvatus. Tämän päivän kirkon varhaiskasvatuksessa kristillisen kasvatuksen lisäksi painottuvat kasvatuksen kokonaisvaltaisuus, lapsilähtöisyys, perheen arvostaminen ja kasvatus- ja kastekumppanuus. Kirkon varhaiskasvatuksen visio on: Lapsi on osallinen. Lasta kohdellaan kallisarvoisena aarteena, joka herkkyydellään avaa uskon salaisuutta eri-ikäisille seurakuntalaisille. Varhaiskasvatuksessa osallisuudella ja kokonaisvaltaisuudella pyritään ehyeen käsitykseen uskosta ja elämästä.

5 5 3. VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE EURAN SEURAKUNNASSA 3.1. Lapsi- ja perhetyön hallinto- ja toimintakaavio E KIRKKOVALTUUSTO KIRKKOHERRA TALOUSPÄÄLLIKKÖ KIRKKONEUVOSTO LAPSI-JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄ VASTAAVA LASTENOHJAAJA TYÖALAN TEOLOGI KANTTORI LASTENOHJAAJAT -1 edustaja vastuuryhmässä LAPSI-JA PERHETYÖ PÄIVÄKERHOTYÖ PERHEKERHOTYÖ KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHO TOIMINTA PYHÄKOULUTYÖ YHTEISTYÖ PIKKULAPSITYÖ KEHTOLUOKKATYÖ PYHÄKOULUT

6 Lapsi-ja perhetyön resurssit ja työnkuvat Henkilöstö resurssit Lastenohjaajat, 8 henkilöä Vastaava lastenohjaaja Lapsi- ja perhetyön teologi Kanttori Lastenohjaajan ammatti on yksi kirkon kasvatustyön ammateista. Seurakunnan varhaiskasvattajana lastenohjaaja toimii varhaiskasvatuksen pedagogisten periaatteiden sekä kirkon kasteopetuksen pohjalta. Lastenohjaaja kuuluu seurakunnan hengellisten työntekijöiden henkilöstöryhmään. Ammatin ydintä on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Lastenohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat laaja-alaista lapsi- ja perhetyötä työtä koko Euran seurakunnan alueella. Lastenohjaajien esimiehenä toimii vastaava lastenohjaaja. Vastaavan lastenohjaajan tehtävänä on yhteistyössä lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän kanssa edistää seurakunnassa toteutettavaa kasvatustyötä, jonka tarkoituksena on auttaa lapsia ja perheitä elämään kristittyinä ja toimimaan seurakunnan jäseninä. Vastaava lastenohjaajan tehtävänä on organisoida, ohjata ja johtaa lapsi- ja perhetyön työalaa ja toimia sen hallinnollisena ja työnjohdollisena esimiehenä. Vastaavan lastenohjaajan esimiehenä on kirkkoherra. Lapsi- ja perhetyön työalateologi kehittää lapsi- ja perhetyötä yhdessä vastaavan lastenohjaajan kanssa. Käytännön työn lisäksi teologin tehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän johtaminen lapsi- ja perhetyössä sekä teologinen ja uskonnon pedagoginen asiantuntijuus. Lapsi-ja perhetyön teologin esimies on kirkkoherra. Kanttori on mukana työalan tilaisuuksien suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa sekä vastaa seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Kanttorin esimies on kirkkoherra.

7 7 Toiminnan taloudelliset resurssit Seurakunnan lapsi- ja perhetyön taloudelliset resurssit ovat hyvät ja riittävät. Budjetti on mahdollistanut monipuolisen toiminnan järjestämisen lapsi- ja perhetyössä. Taloussuunnitelma suunnitellaan talouspäällikön ja kirkkoneuvoston antaman viitekehyksen mukaisesti. Vastaava lastenohjaaja ja lapsi- ja perhetyön teologi yhdessä laativat vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman. Vastuuryhmä antaa lausunnon suunnitelmasta kirkkoneuvostolle. Budjettisuunnitelman hyväksyy kirkkovaltuusto. Toiminnan tilat ja välineet Lapsi- ja perhetyön tiloja on tällä hetkellä kuudessa seurakunnan kiinteistössä. Toimintaa järjestetään lisäksi yhdessä vuokratilassa ja yhdellä koululla. Tilat ovat kooltaan riittävät, turvalliset ja toimivat. Jokaisella toimipisteellä on omat toimintavälineet (lelut, askartelumateriaalit ym.) ja keskusvarasto on Kauttuan seurakuntakodilla lapsi ja perhetyön tiloissa. Ikäluokkien koko (1-7vuotiaat) Ikävuosi pojat tytöt yhteensä 7-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Päivitetty

8 Lapsi- ja perhetyön päätöksenteko Työalan päätäntävaltaa viran- ja toimen haltijoiden lisäksi käyttää luottamushenkilöistä koostuva lapsi- ja perhetyön vastuuryhmä. Vastuuryhmä tukee, kehittää ja ohjaa sille kuuluvaa työalaa. Vastuuryhmä päättää työalansa toiminnallisista asioista sekä työalalle annettujen määrärahojen käytöstä. Vastuuryhmä on kirkkoneuvoston alainen ja kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmän toimikaudelle 6 maallikkojäsentä sekä kirkkoneuvoston edustajan. Vastuuryhmään kuuluu heidän lisäkseen työalateologi, lastenohjaajien edustaja sekä vastaava lastenohjaaja. Vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii vastaava lastenohjaaja. Vastaava lastenohjaaja ja työalateologi valmistelee ja esittelee asiat vastuuryhmälle. Vastuuryhmällä on oma johtosääntönsä. Vastuuryhmän asiat menevät muistion muodossa kirkkoneuvostoon, joka hyväksyy käsitellyt asiat. Ylintä päätäntävaltaa luottamushenkilöiden puolella edustaa kirkkovaltuusto Lapsi- ja perhetyö työmuodoittain LAPSI- JA PERHETYÖN TOIMINTA-AJATUS ON: Kristilliseen uskoon perustuvan elämän, kasvatuksen ja opetuksen välittäminen lapsille ja heidän perheilleen päiväkerhossa, pyhäkoulussa, perhekerhossa, koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa, pikkulapsi- ja kehtoluokkatyössä järjestettävän toiminnan kautta koko seurakunnan alueella. Lapsi- ja perhetyössä on säännöllistä viikoittaista toimintaa sekä erityistilaisuuksia. Säännöllinen viikoittainen toiminta: PÄIVÄKERHOTYÖ Seurakunnan päiväkerhot ovat kirkon toimintaa 3-6-vuotiaiden parissa. Syksyllä alkaviin päiväkerhoryhmiin voivat osallistua 3 vuotta syyskuun loppuun mennessä täyttäneet sekä vanhemmat alle kouluikäiset lapset. Päiväkerho on lasta varten, hänen kasvunsa ja oppimisensa pesäpaikka. Päiväkerhon perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja tärkeimpänä tehtävänä on olla tukemassa kotien kristillistä kasvatusta.

9 9 Kristillisen kasvatuksen lisäksi päiväkerho tarjoaa lapsen kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti tukevaa toimintaa. Kerhoissa ohjaajina toimivat seurakunnan lastenohjaajat. Päiväkerhossa on lukukausimaksu. PERHEKERHOTYÖ Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kohtaamispaikka arjen pyörittämisen keskellä. Vapaamuotoisessa kerhossa tehdään kaikenlaista mukavaa: lauletaan, leikitään ja askarrellaan. Jokaiseen kerhokertaan kuuluu alkuhartaus ja kahvihetki. Perhekerhoon ovat tervetulleita alle kouluikäiset lapset äidin, isän, isovanhempien tai jonkun muun aikuisen kanssa. Perhekerhoon ei tarvitse ilmoittautua, eikä perhekerhosta peritä maksua. Perhekerhon ohjaajina toimivat seurakunnan lastenohjaajat. KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Aamupäiväkerho on avoinna klo 7-11 ja iltapäiväkerho on avoinna klo Seurakunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan perustana ovat kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa kunnioitetaan jokaista lasta ja tavoitteena on tasa-arvoinen kohtelu, lapsilähtöisyys, turvallinen ilmapiiri sekä lapsuuden ilon kokemukset. Aamu- ja iltapäivätoimintaa koordinoi Euran kunnan Kasvatus ja opetuspalvelut. Toimintaan osallistumisesta peritään osallistumismaksu. PYHÄKOULUTYÖ Pyhäkoulu kokoontuu kodeissa tai seurakunnan tiloissa. Euran seurakunnan pyhäkouluryhmä toimii Honkilahden seurakuntakodilla. Pyhäkouluun ovat kaikenikäiset tervetulleita. Pyhäkoulun opettajina toimivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. KEHTOLUOKKATYÖ Seurakunta muistaa kaikki 1-3-vuotiaita seurakuntalaisia syntymäpäiväkortein. Kortit lähettää lapsi- ja perhetyön teologi tai vastaava lastenohjaaja.

10 10 Erityistapahtumat: PIKKULAPSITYÖ: -vauvakirkkoon kutsutaan kaikki edellisvuonna kastetut vauvat. -4 vuotta täyttävät kutsutaan kerran vuodessa yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan. -esikoululaiset kutsutaan Kurkkaa kirkkoon - kirkkoseikkailuun -perhekirkot ovat lapsen kokoisia lyhyitä jumalanpalveluksia, joiden toteuttamiseen lapset osallistuvat. -pienten lasten kirkkohetkiä järjestetään kirkoissa erikseen ilmoitettavina aikoina. Noin puoli tuntia kestävässä kirkkohetkessä hiljennytään, lauletaan ja tutustutaan kirkkovuoden aiheeseen toiminnallisesti. -vuoden aikana lapsi- ja perhetyö järjestää myös muita erityisesti lapsille ja lapsiperheille suunnattuja tapahtumia/ tilaisuuksia ja retkiä, joista kerrotaan seurakuntatiedoissa Lapsi- ja perhetyön asiakkaat ja yhteistyökumppanit Toiminnan asiakkaina ja yhteistyökumppaneina ovat: - Lapset ja heidän perheensä - Lasten ja perheiden elämään liittyvät ihmiset: kummit, isovanhemmat ja muut läheiset ihmiset. -Päivähoidon työntekijät ja päiväkodeissa olevat lapset ja heidän perheensä. -Yhdistykset ja järjestöt. -Yhteistyökumppanit: sosiaalitoimi, terveydenhoito, koulutoimi, perheneuvola -Kaikki tapahtumiin/tilaisuuksiin osallistuvat seurakuntalaiset

11 11 4. EURAN SEURAKUNNAN LAPSI- JA PERHETYÖN STRATEGIA Euran seurakunnan lapsi- ja perhetyön strategiaa kehystää ilo, joka välittyy kaikessa toiminnassa. Toimimme ilon ja oppimisen kentässä kun saamme tehdä työtä yhdessä. Lapsi- ja perhetyön strategiaa (s.12) kuvataan aurinkona, joka antaa valoa, kasvuvoimaa ja iloa. Auringon säteissä on seitsemän tärkeintä toiminnan tavoitetta. Strategiassa korostetaan selkeäksi päätehtäväksi kristillistä kasvatusta. Strategian tavoitteiksi on säteisiin kirjattu: -kristillinen kasvatus -lapsilähtöisyys -kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukeva toiminta -laadukas toiminta ja monipuolinen tarjonta -turvallisuus ja läsnäolo -perheiden kohtaaminen -yhteistyö Tavoitteiden toteuttaminen ja toimintamenetelmät on strategiassa kirjattu säteiden laatikoihin.

12 12

13 13 5. KEHITTÄMISSUUNNITELMIA 5.1.Kasteen jälkeisen yhteydenpidon lisääminen Kirkon kasteteologian mukaan Jumalan sana ja vesi yhdessä tekevät kasteesta sakramentin. Kasteessa saatu siunaus on lupaus Jumalan läsnäolosta, rakkaudesta ja huolenpidosta lapsen elämässä. Kastettuna jokainen lapsi on seurakunnan jäsen. Kastaessaan seurakunta sitoutuu tukemaan kastettua lasta, hänen vanhempiaan ja kummejaan kristillisessä kasvatuksessa ja opetuksessa. Seurakunnan lapsi- ja perhetyön visiona on, että se kulkisi perheen rinnalla kasteesta kouluikään asti kastekumppanuudessa. Kasteeseen liittyvän yhteistyön kehittämisen päätavoitteet: 1. Kasteen merkityksen vahvistaminen kirkon toiminnan piirissä 2. Kummiuden merkityksen korostaminen 3. Toimintatavan vakiinnuttaminen kasteen yhteydessä tehtävään yhteistyöhön perheen kanssa 4. Pienten lasten perheitä tukevan ja kokoavan toiminnan vahvistaminen ja kehittäminen 5. Kristillisen kotikasvatuksen vahvistaminen Seurakunnan ensikosketus vauvaperheiden kohtaamiseen on rekisteröintiilmoituksen yhteydessä lähtevä onnittelu- ja infokirje kasteesta. Tämän jälkeen perhe varaa kasteaikaa ja heidät kohdataan kastekeskustelun yhteydessä. Kasteen jälkeistä yhteistyötä tehdään kutsumalla perhe vauvakirkkoon, lähettämällä 1-3-vuotiaille onnittelutervehdykset ja kutsumalla 4- vuotta täyttävä lapsi vanhempineen yhteisille syntymäpäiväjuhlille. Osan perheistä seurakunta kohtaa kokoavan, säännöllisen viikkotoiminnan (perhekerho, päiväkerho, pyhäkoulu, koululaisten aamu- ja

14 14 iltapäiväkerhotoiminnan) kautta sekä lapsille ja perheille suunnatuissa muissa erityistilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kehittämisajatuksina kasteen jälkeiseen yhteydenpitoon nousi monia asioita. Pääajatuksena on, että seurakuntalaisille tarjottava toiminnan kynnys on matalalla ja toimintaamme olisi helppo tulla osallisiksi. Mahdollisina keinoina matalan kynnyksen luomiselle tulevaisuudessa on henkilökohtaiset kohtaamiset ja yhteydenotot, aikaa keskustelulle, onnittelukäynnit 4-vuotiaan kotiin, ikäryhmät koolle vuosittain, ensi kertaa äidiksi/ isäksi -toimintaa, kirjepyhäkoulu, sähköinen vuorovaikutus ja säännöllisten viestien välittäminen koteihin kannustavat osallistumaan. Kummiutta korostetaan ja kummeja kutsutaan aktiivisemmin toimintaan mukaan esim. kummikirkot ja kummileirit. Kristillisen kotikasvatuksen vahvistamiseksi olisi mahdollista tehdä tukimateriaalia, jolla tuetaan kristillisen elämän viettämiseen kotona. Kasteen jälkeiseen yhteydenpitoon on tärkeää yhteistyö seurakunnan työntekijäryhmien kesken Kumppanuutta perheiden kanssa Kirkon varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä lapsen suhdetta vanhempiinsa ja muihin läheisiinsä. Toiminnan lähtökohtana on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa. Yhteistyössä ja kumppanuudessa lapsen vanhemmat ja työntekijät ovat tasavertaisia, mutta erilaisia lapsen tuntijoita. Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyösuhde kannattelee lapsen elämistä kotona ja seurakunnassa. Kumppanuuteen liittyvän kehittämistoiminnan päätavoitteet: 1. Vuorovaikutuksen ja kumppanuuden lisääminen lapsen vanhempien kanssa. 2. Vanhempien osallisuuden vahvistaminen kasvatustyössä sekä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 3. Lapsen ja vanhempien tukeminen kristillisessä kasvatuksessa 4. Matalakynnyksisen vuoropuhelun lisääminen vanhempien kanssa

15 15 Edelliset tavoitteet toteutuvat parhaiten säännöllisessä toiminnassa jossa lapsi ja perhe kohdataan viikoittain. Työntekijät luovat luottamuksellisia monia vuosiakin kestäviä kasvatuskumppanuussuhteita perheisiin. Säännöllisen toiminnan kautta perheitä ohjataan ja aktivoidaan myös muihin seurakunnan tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Haasteen luo ne perheet joita seurakunta ei kohtaa säännöllisen toiminnan avulla. Tähän haasteeseen Euran seurakunnan tulevaisuuden visiona on kohtaamispolku. Kohtaamispolulla tavataan jokainen ikäryhmä 0-7v. vuosittain. Kohtaamispolun tapaamisten lisäksi Lapsi- ja perhetyön tarkoituksena on muistuttaa olemassaolostaan seurakuntalaisia myös toiminnanesittein ja kortein. KOHTAAMISPOLKU: 0-1v. 1-3v. 4v. 5v. 6v. 7v. 0-1-vuotiaat Vauvakirkko 1-3v. Muistaminen onnittelukortein, yhteinen Taaperokirkko 4v. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat 5v. Yhteinen naperokirkko 6v. Kotikirkko tutuksi käynti (Kirkkoseikkailu) 7v. Kouluunlähtevien siunaus Säännöllisen toiminnan ja kohtaamispolun lisäksi seurakunnassa järjestetään lapsille ja perheille perhejumalanpalveluksia sekä erilaisia tapahtumia joihin kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Lapsi- ja perhetyön ajatuksena on, että säännöllisen toiminnan, kohtaamispolun ja erityistapahtumien avulla kynnys madaltuu, osallisuus aktivoituu ja perheet kokevat turvallista mukanaoloa seurakunnassa.

16 Toimintamuotojen kehittäminen kokonaisvaltainen kasvatusajattelu huomioiden Kehittämisen päätavoitteet: 1. Sitoutumien Vasu-asiakirjaan mukaiseen kokonaisvaltaiseen kasvatus ajatteluun 2. Toiminnan sisällön ja toteutuksen kehittäminen 3. Toteutus ja muoto lapsen ja perheen uudenlaisia tarpeita vastaavalla tavalla 4. Kristillisen kasvatuksen tukeminen ja kehittäminen Kehittämisasiakirja (Vake) on sitoutunut valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (Vasu) ja sen kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Varhaiskasvatuksen sisällöllisiä orientaatioita ovat: -matemaattinen -luonnontieteellinen -historiallis-yhteiskunnallinen -esteettinen -eettinen ja uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio. Orientaatiot ovat tärkeitä työvälineitä kirkon kasvatuksessa. Niiden avulla lapsi saa kokonaisvaltaisen näkemyksen ja kokemuksen uskosta ja kristillisyydestä. Orientaatiot ovat myös kasvattajan työvälineitä, joiden avulla voidaan rikastuttaa lapsen ominaista tapaa toimia sekä toteuttaa kokonaisvaltaista, monipuolista ja sisältörikasta toimintaa.

17 17 Kokonaisvaltaiseen kasvatusajatteluun liittyy ymmärrys lapsen osallisuudesta. Osallisuus on aktiivista ja turvallista mukanaoloa seurakunnassa. Lapsi otetaan tosissaan kirkon jäsenenä. Osallisuus tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Lapselle annetaan toiminnassa tilaa kokea ja tehdä löytöjä sekä kokea pyhän läsnäoloa elämässään. Lapsena saadut kokemukset ja mielikuvat kristillisyydestä kantavat läpi elämän. Toiminnan sisällön ja toteutuksessa huomioidaan lapsilähtöisyys, mutta aikuisjohtoisuus. Tärkeänä asiana nousi esiin perhelähtöisen työotteen vahvistaminen sekä vuorovaikutuksen lisääminen lapsen, perheen, vanhempien kanssa. Halutessamme vaikuttaa lapsen ja perheen elämässä tulee meidän tarjota sellaista toimintaa, joka vastaa ajan henkeen ja tarpeisiin. Tavoitteena on kutsua ja sitouttaa lapsia ja heidän perheitään mukaan seurakuntaelämään. Seurakunnan tulee järjestää matalakynnyksisiä tapahtumia ja jumalanpalveluselämää pikkulapsiperheille. Kehittämisajatuksia: - iltakerhot ja kirkkomuskari -perhekahvila -loma-aikojen toimintaa lapsille ja perheille(kesäkerhot, leirit). -aktiivisempi tiedotus, kuukausikirje toiminnassa oleville -kristillisen kasvatuksen tukimateriaali Hyvin monilla päätöksellä on vaikutusta lapsen elämään, siksi jo päätöksenteossa tulisi huomioida lapsinäkökulma. Kirkkohallituksessa valmistellaan lapsivaikutuksen arviointia varten ohjeistusta ja työvälineitä seurakunnille.

18 Yhteyksien vahvistaminen yhteistyökumppaneihin Yhteyksien kehittämisen päätavoitteet: 1. Kirkon varhaiskasvatuksen julkisuuskuvan ja tunnettavuuden kehittäminen 2. Yhteistyön vahvistaminen Kirkon tarjoama varhaiskasvatus on sisällöltään laadukasta ja monipuolista ja sen toimintaan osallistutaan aktiivisesti. Kasvatukseen suunnattu taloudellinen panos on myös merkittävä. Tärkeänä asiana on, että ymmärrys edellä mainittuun vahvistuu niin perheissä kuin muiden yhteistyökumppaneiden piirissä. Seurakunnan varhaiskasvatus tulisi siis nähdä yhtenä osana koko alueen avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Toimenpiteinä julkisuuskuvan ja tunnettavuuden kehittymiselle on näkyvyys sekä hyvä ja aktiivinen tiedotus. Annetaan tietoa toiminnasta ja tehdään toimintaa ja palveluita näkyväksi esittein, paikallislehtien, kotisivujen ja internetin kautta. Tämän lisäksi luodaan ja vahvistetaan hyvää kuuntelu- ja keskusteluyhteyttä sekä aktiivista vuorovaikutusta eri toimijoiden kanssa. Tämän avulla mielikuvat kirkon varhaiskasvatuksen kentästä selkiytyvät ja vahvistavat yhteistyötä. Seurakunnan varhaiskasvatus tavoittaa paljon lapsia ja perheitä, siksi positiivista julkisuuskuvaa voi heidän joukossaan helposti kasvattaa. Yhteistyön vahvistamista voidaan tulevaisuudessa tukea yhteisillä te loilla, projekteilla, koulutusilloilla ja uskontokasvatuksen tukimateriaalin avulla.

19 Varhaiskasvatus työtehtävänä Kehittämisen päätavoitteet: 1. Ohjaajien kouluttautuminen ja ammattitaidon ylläpitäminen Kirkon varhaiskasvatuksessa toimii motivoitunutta, työhönsä sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilöstöä. Lapsityön henkilöstön ydinosaamista on kristilliseen uskoon perustuva arvoosaaminen. Ammattiin liittyvä osaaminen karttuu ja kehittyy koko työuran ajan, mutta myös koulutuksen merkitys korostuu laajenevassa työkentässä. Varhaiskasvatuksessa toimiville ohjaajille suositellaan peruskoulutukseksi Lapsi- ja perhetyön perustutkintoa (120 ov). Seurakunnan varhaiskasvatuksen työtehtävä on monelle kutsumusta. Onnistuneen työn lähtökohtia ovat hyvät työolot, työtehtävän selkeys, suunnitteluajan suhde toimintaan, toimiva tiimityö ja työtä vastaava palkka. Ammattitaidon ylläpitämistä edistää: -työhön perehdytys -kehityskeskustelut -työnohjaus -tiimipalaverit ja niissä saatu vertaistuki -sisäiset koulutukset -aktiivinen asioiden seuranta alan lehtiä ja kirjallisuutta lukemalla -osallistuminen vuosittain Varhaiskasvatuksen neuvottelupäiviin - osallistumalla täydennyskoulutuksiin

20 20 Kehittämisajatuksina esille nousee työnkuvien kirjaaminen ja henkilöstön koulutustarpeen tarkempi kartoittaminen. 6. PALAUTEKYSELY Keväällä 2010 ja 2011 järjestettiin palautekysely päiväkerhotoiminnassa mukana olleille perheille. Palaute annettiin nimettömänä ja se palautettiin toimipaikkojen palautelaatikkoon. Palautetta sai antaa asteikolla en osaa sanoa 1- tyydyttävä 2- hyvä 3- erittäin hyvä Yhteenveto palautteista: Palautekyselyyn vastasi moni ja palautteiden sisältö antoi paljon tietoa. Palautteista näkyi perheen mielipide sekä eri alueiden kokonaisnäkemys asioihin. Palautteista näkyy myös eri kerhopisteiden vahvin painopistealue. Avointa palautetta annettiin myös paljon. Avoin palaute sisälsi paljon kiitosta, mutta toi myös erilaisia kehittämisajatuksia henkilöstölle pohdittavaksi. Kyselyssä vastanneiden vastauksiin vaikuttivat : - tunne -tottumus -kokemus/ tietämättömyys kysyttävästä asiasta -alueellisuus -alueen hengellinen perimä -alueella aikaisemmin järjestetyt tapahtumat -seurakuntaliitos ja muutos -kohderyhmä Palautekyselyn tulokset olivat hyviä ja alueesta riippumatta hyvin samansuuntaisia. Niistä korostui lapsi- ja perhetyön toimintojen arvostus ja tarpeellisuus. Toiminnassa korostuu aito kohtaaminen ja kuuntelu, lapsilähtöisyys, kokonaisvaltaisuus sekä kristillisyys. Lastenohjaajien ammattitaito on arvioitu korkeaksi. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö koetaan tärkeäksi ja on osana koko kunnan varhaiskasvatustoimijoiden kokonaisuutta.

21 21 PALAUTEKYSELYN TULOKSIA Vastaajia 4 Vastaajia 5 Vastaajia26 Vastaajia18 Vastaajia 26 MITEN SEURAAVAT ASIAT OVAT MIELESTÄNNE TOTEUTUNEET SEURAKUNNAN KERHOTOIMINNASSA: Kristillisen juhlaperinteen oppiminen Kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä Vanhempien kohtaaminen Vanhempien kuuntelu ja toiveiden huomioonottaminen Yhteys kodin ja ohjaajien välillä, tiedotus Lapsen kohtaaminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen HINNERJOKI HONKILAHTI 2011 KAUTTUA KIUKAINEN PANELIA Yhteensä ,4 2,5 2,6 2,2 2,0 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 2,2 2,1 2,5 2, ,0 1,9 1,9 1,9 2,1 1,9 2,2 1,7 2,0 2, ,7 1,9 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 2,2 2,2 2, ,1 2,3 2,3 2,1 2,3 2,3 2,3 2,0 2,5 2,6 2,4 2,3 2,0 1,9 2,2 2,2 2,1 2,3 2,4 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,3 2,5 2,5 2,7 1,8 2,2 2,6 2,6 2,3 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,4 Lapsilähtöisyys 2,2 2,7 2,6 2,6 2,3 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 Kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa 1,9 2,5 2,6 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1 2,4 Kerhon yleinen ilmapiiri 2,2 3,0 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,3 2,2 2,4 2,6 Kerhotilojen siisteys ja 1,4 2,3 2,4 2,9 2,7 2,2 2,0 2,4 2,5 2,3 2,4 viihtyvyys Ulkoalueiden toimivuus 2,1 1,0 2,2 1,1 2,2 1,9 1,3 2,2 2,1 1,7 1,8 Kerhoaikojen sopivuus 2,0 2,5 2,4 2,5 2,3 2,2 2,6 2,5 2,5 2,2 2,5 Kerhon ohjelma 2,1 3,0 2,6 2,4 2,3 2,1 2,4 2,5 2,5 2,2 2,6 Lastenohjaajien yleinen ammattitaito 2,4 2,7 2,8 2,8 2,5 2,3 2,5 2,4 2,6 2,5 2,6 MITEN KERHOTOIMINTA ON MIELESTÄNNE VAIKUTTANUT SEURAAVIIN ASIOIHIN: Lapsen sosiaalinen kehitys ja ryhmässä HINNERJOKI HONKILAHTI 2011 KAUTTUA KIUKAINEN PANELIA Yhteensä ,3 2,5 2,4 2,6 2,4 2,3 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4

22 22 toimiminen Lapsen kädentaitojen kehittyminen Lapsen liikunnallisten taitojen kehittyminen Lapsen musiikillisten taitojen kehittyminen Lapsen uskonelämä taitojen kehittyminen 2,6 2,5 2,4 2,6 2,4 2,7 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4 1,8 2,0 1,4 1,3 1,4 1,4 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 2,6 2,7 2,1 2,4 2,1 2,0 1,7 2,0 2,1 2,2 2,1 1,7 2,7 1,9 2,0 1,9 2,1 1,9 1,9 2,2 1,9 2,1 KUINKA TÄRKEÄNÄ HINNERJOKI HONKILAHTI KAUTTUA KIUKAINEN PANELIA Yhteensä PIDÄTTE SEURAAVIA TOIMINTOJA: Päiväkerho 2,7 3,0 2,8 2,9 2,7 3,0 2,9 2,7 3,0 2,9 2,9 Perhekerho 2,2 2,7 2,2 2,0 2,1 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2 2,4 Avoin päiväkerho 1,5 2,2 1,4 1,4 1,5 1,4 1,8 1,3 1,3 1,5 1,6 Koululaisten aamu- ja 2,4 2,5 2,2 2,4 2,8 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 iltapäiväkerho Pyhäkoulu 1,9 2,2 1,8 1,2 1,6 1,7 1,8 1,8 1,4 1,6 1,8 Vauvakirkko 1,0 1,2 1,8 1,4 1,5 1,4 1,8 1,6 1,3 1,4 1,5 1-3-vuotiaiden 1,9 2,5 2,0 2,0 2,0 1,6 1,8 1,9 1,6 1,9 2,4 muistaminen onnittelukortein Kaikkien 4-vuotiaiden 1,9 1,7 2,2 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 yhteiset synttärit Vanhempainillat 1,9 2,5 2,2 2,4 2,0 2,2 1,7 2,1 1,9 2,0 2,1 Avoimet ovat kerhoissa 2,2 2,7 2,4 2,5 2,1 2,3 2,4 2,2 2,5 2,2 2,4 Perheiden syyspäivä 1,7 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,7 1,7 1,9 Perheleiri 1,6 1,2 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 Tapahtumat, konsertit 1,6 2,0 2,2 1,9 1,7 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 Te lat 1,3 1,7 2,0 1,5 1,6 1,9 2,0 1,4 1,5 1,6 1,8 Lasten aamukirkot 1,8 2,5 1,6 1,7 1,7 1,3 1,9 1,9 1,8 1,7 1,9 Perhejumalanpalvelukset 2,1 2,5 2,4 1,7 1,7 1,9 2,0 1,9 1,8 2,0 2,1 Talvitapahtuma 1,8 2,0 2,2 1,9 1,8 2,2 2,2 1,8 1,9 1,9 2,1 Lasten kauneimmat joululaulut 2,2 2,7 2,4 2,5 2,5 2,2 2,4 2,2 2,3 2,3 2,5

23 23 7. YHTEENVETO Arjen työn keskellä on hyvä välillä istahtaa ja pohtia omaa työtään. Tehty asiakirja sisältää paljon henkilöstön yhdessä pohtimaa ja keskusteltua asiaa. Työskentely on syventänyt työyhteisömme puhetta ja tuonut esiin tiimimme vankkaa ammattitaitoa ja osaamista. Työskentely on saanut henkilöstön huomioimaan kokonaisuuden oman toimintaympäristönsä lisäksi. Työskentelyssä on korostunut yhdessä tekeminen ja sen avulla tiimin lujittuminen. Vake- työskentely on ollut pitkä prosessi ja sen myötä on syntynyt paljon konkreettisia kehittämisajatuksia joita henkilöstö voi tulevaisuudessa hyödyntää toiminnassaan. Sanotaan, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjan avulla on hyvä lähteä yhdessä toteuttamaan suunniteltua. Lämmin kiitos kaikille asiakirjaan tekemiseen osallistuneille!

24 24 Lapsen rukous Rakas Taivaan Isä, minusta on kiva olla lapsi. On hauskaa leikkiä ja laulaa, hyppiä ja askarrella. Kiitos, kun on koti ja äiti ja isä. Kiitos kun on leikkikavereita ja leikkipaikkoja. Anna kaikille lapsille hyviä kavereita ja aikuisia. Minä toivon, että kaikki lapset saisivat leikkiä ja olla iloisia. Auta niitä lapsia, jotka ovat yksin ja surullisia. Anna kaikille lapsille sellainen syli, johon voi juosta, kun pelottaa. Ota meidät kaikki syliisi. Amen. Työntekijän rukous Herra, minä iloitsen lapsesta ja siitä, että saan elää ja kasvaa lasten kanssa. Anna minulle viisautta nähdä tehtäväni, kärsivällisyyttä kantaa vastuuni ja rauhallisuutta suhtautua moniin haasteisiin. Auta minua ymmärtämään lasten erilaisuutta ja kannustamaan jokisen lapsen ainutlaatuisuutta. Auta, että osaisin tukea lasta, jolla on vaikeaa. Anna minulle uskallusta kohdata ne totuudet, joita lapsi minusta paljastaa. Anna minulle herkkyys nähdä elämän ja kasteen ihmeet, jotka olet lapselle lahjoittanut. Anna minulle taitoa kulkea lapsen perheen rinnalla.

25 25 Ota meidät kaikki syliisi. Amen. LÄHTEET: Kirkkohallitus Lapsi on osallinen. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja. Herätteitä Vakeen- artikkelisarja. Pikkuväki Stakes Valtakunnallisen varhaiskasvatuksen perusteet. Euran kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Meidän kirkko- Osallisuuden yhteisö Kirkon keskushallinnon verkkosivusto, Sakasti.evl.fi. Euran seurakunta. Johtosäännöt.

26 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. (Mark. 10:13-16) 26

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 2016 2018 2016-2018 PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Varhaiskasvatuksen strategia...

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi Alueelliset nuorisotyöpäivät 17.2.2016 Monialainen yhteistyö - opetustoimi 17.2.2016 1 Monialainen yhteistyö opetustoimen näkökulmasta 1) TURVALLISUUS Ulkoinen turvallisuus Oppilaitoksen puitteet Sitoutuminen

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Torstai 10.11.2016 Muotoiluakatemia Piispankatu 8 70100 Kuopio Jaana Lappalainen Palvelupäällikkö Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa

Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Seurakuntalaisvastuu Huittisten Keidasmessussa Kirkkoherra Rauno Herranen Alustus arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivillä Huittisten seurakuntakeskuksessa 19.11.2016 Taustaa Huittisten

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNNAN LAPSITYÖN STRATEGIA 2013

RAUMAN SEURAKUNNAN LAPSITYÖN STRATEGIA 2013 Rauman seurakunnan lapsityö toteuttaa Kristuksen antamaa tehtävää kaste- ja lähetyskäskyn sekä rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. Haluamme antaa lapselle tilaa levätä, hiljentyä, rauhoittua, tuntea turvallisuutta

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet

Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Kouvolan seurakunta Lapset ja perheet Kevät 2016 Sisällysluettelo Lapsityönjohtajan tervehdys 3 Perhekerhot 4 Avoinkerho Musaperhekerho Päiväkerho 5 Musiikkitoimintaa 6 Musapäiväkerho Lapsikuoro Koululaisten

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

Varhaiskasvatus uudistuu - VASU Helsingin vasutyö

Varhaiskasvatus uudistuu - VASU Helsingin vasutyö Varhaiskasvatus uudistuu - VASU 2017 Helsingin vasutyö Vasutyön taustaa Opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka velvoittavat kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä

Lisätiedot

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta 8 29.01.2015 50 16.06.2016 Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 KASVOPPI 29.01.2015 8 Äänekosken

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Luokan aikuisten yhteistoiminta

Luokan aikuisten yhteistoiminta Luokan aikuisten yhteistoiminta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. 2013 KT, ohjaava opettaja Marjatta Mikola, KM, erityisluokanopettaja Sirpa Jokinen Avaimia hyvään työyhteisöön: Arvostus,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Toteutuuko lapsen oikeus katsomukseen? Varhaiskasvatuksen seminaari 30.9.2016 Suomen Ekumeeninen Neuvosto,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Valmistelun lähtökohdat - varhaiskasvatuslaki - lasten muuttuva

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot