LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 2012 2015 15.3.2012 PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS"

Transkriptio

1 LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Varhaiskasvatuksen strategia... 4 Missio... 4 Arvot... 4 Visio Strategiset linjaukset Toimintamuotojen ja sisältöjen kehittämistavoitteet Kaste Päiväkerhotyö Perhekerhotyö Koululaisten iltapäivätoiminta Monimuotoinen pyhäkoulu varhaiskasvatuksessa Musiikin rikkaus varhaiskasvatuksessa Jumalanpalvelus varhaiskasvatuksessa Perhelähtöinen ja diakonin työote Lähetys ja kansainvälisyyskasvatus varhaiskasvatuksessa Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön yhteydet varhaiskasvatukseen Ympäristökasvatus on osa kaikkea toimintaa Verkostoyhteistyö Varhaiskasvatuksen laatu... 10

3 3 1. JOHDANTO Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta asetti Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli linjata kirkon varhaiskasvatuksen kokonaisuutta ja kehittää työn sisältöjä. Asiakirjan nimeksi tuli Lapsi on osallinen, ja se julkistettiin Asiakirjalla liitytään myös koko kirkon strategiaan Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö Pieksämäen seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma, jossa toimintaa kehitetään ja arvioidaan omassa toimintaympäristössä, valmistui Suunnitelmaan on sisällytetty myös seurakunnan varhaiskasvatuksen strategia. Asiakirja kantaa nimeä Lapsi on aarre. Suunnitelmassa liitytään Pieksämäen seurakunnan strategiaan sekä Pieksämäen kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Tässä suunnitelmassamme on hyödynnetty vanhemmille 2011 toukokuussa tehdyn tyytyväisyyskyselyn sekä lapsille eri toiminnallisilla menetelmillä toteutetun osallisuusprojektin tuloksia. Tulevina vuosina varhaiskasvatuksessamme näkyy vahvana osallisuus sekä myös varhaisen puuttumisen näkökulma. Varhaiskasvatussuunnitelmamme päivitetään kolmivuosittain. Varhaiskasvatus käsitteenä tarkoittaa vakiintuneesti alle kouluikäisten kasvatusta. Tässä suunnitelmassa varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat myös koululaisten iltapäivätoiminta ja lasten perheet perhetyö. Seurakuntamme varhaiskasvatuksessa työtä lasten parissa tehdään lapsi- ja perhelähtöisesti. Lapsilähtöinen kasvatus rakentuu käsitykselle, jossa lapsi on luonnostaan leikkivä, sosiaalinen, utelias ja aktiivinen. Lapsilähtöisyydessä kunnioitetaan lapsen yksilöllisyyttä, persoonaa, ainutkertaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Työntekijältä vaaditaan lapsiherkkyyttä, tietämystä varhaispedagogiikan näkemyksistä sekä lasten ja vanhempien yhdessä jakaman arjen todellisuudesta. Vanhempien asiantuntijuuden ja kasvatuskumppanuuden kunnioittamisessa ja toteuttamisessa työntekijöiden keskeinen tehtävä on vanhempien kokemusten kuunteleminen oman lapsensa kanssa toimimisesta ja samalla omien ammatillisten, mutta arkisten kokemustensa jakaminen. Molemminpuolinen kunnioitus ja vastuu ovat perhelähtöisen työn perusta. Lapsena oleminen on tärkeämpää kuin se, mitä lapsesta joskus tulee. Lapsena oleminen on jatkuvaa kasvua ja elämän ihmeellisyyden ihmettelyä. Lapsuus ja koko ihmiselämä on kuin suuri seikkailu tai leikki, jonka kulkua emme aina pysty ennakoimaan. Siksi turvallisen matkanteon apuna on hyvä olla mukana suunnitelma ja kumppaneita. ( Lapsi on osallinen 2008, 7) Pieksämäen varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma Lapsi on aarre on yksi sellainen.

4 4 2. VARHAISKASVATUKSEN STRATEGIA Missio Pieksämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen perustehtävänä on tukea lapsia ja perheitä elämään kristittyinä seurakunnan yhteydessä. Tehtävänämme on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä (Matt. 28:18 20) ja lasten evankeliumia (Mark.10:13 16). Varhaiskasvatuksemme haluaa edistää lasten ja heidän perheidensä mahdollisuutta kohdata ilman ehtoja rakastava ja armollinen Jumala. Arvot: pyhyys, jokaisen ihmisen arvokkuus, rakkaus Visio Pieksämäen seurakunnan varhaiskasvatus on osa ihmisläheistä seurakuntaa, jossa lapsi kokee arvostusta ja saa tukea hengellisyyteen, kokonaisvaltaiseen kasvuun ja hyvinvointiin. Seurakuntaelämässä lapsen ja hänen perheensä on mahdollista elää pyhää ja arkea - Pyhää arkea sekä kokea osallisuutta ja hyväksytyksi tulemista. Työ lasten ja perheiden parissa on lapsi- ja perhekeskeistä ja sitä tekevät ammattitaitoiset ja koulutetut kirkon varhaiskasvattajat. 2.1 Strategiset linjaukset ja painopisteet: o lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, kasvun ja spiritualiteetin tukeminen kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa o seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen o seurakuntamme varhaiskasvatus kehittyy perheiden tarpeet huomioon ottaen entistä monipuolisemmaksi o diakoninen työote vahvistuu yhteistyössä diakoniatyön ja muiden perhetyön toimijoiden kanssa o lapsiperheiden osallisuuden vahvistaminen seurakuntamme jumalanpalveluselämän toteutuksessa o varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen laatukäsikirjao yhteistyön kehittäminen alueen muiden avoimien varhaiskasvatuspalvelun toimijoiden kanssa. o ajankohtainen koulutus työntekijöille ja vapaaehtoisille. o seurakuntamme varhaiskasvatus kehittyy merkittävänä toimijana Pieksämäen alueen avoimien varhaiskasvatuspalvelujen palvelutarjottimella

5 5 3. TOIMINTAMUOTOJEN JA SISÄLTÖJEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3.1. Kaste Haluamme kutsua vanhempia tuomaan lapsen kasteelle. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä äitiysneuvolan kanssa: pappi ja lapsityöntekijä käyvät perhevalmennuksessa kertomassa kasteesta ja kastetilaisuuden järjestämisestä. Kastava pappi käy kastekeskustelun vanhempien kanssa ennen kastetta. Kastejuhlassa annetaan seurakunnan lapsi- ja perhetyön esite sekä kutsutaan mukaan toimintaan. Tuemme perhettä kristillisen kasvatuksen antamisessa kehittämällä perheiden kanssa tehtävää toimintaa mm. kutsumalla kirjeitse edellisen vuoden aikana kastettuja lapsia vanhempineen, isovanhempineen ja kummeineen Vauvakirkkoon. Onnitellaan 1-4vuotiasta lasta lähettämällä onnittelukortti lapsen kotiin. Kehitetään virikemateriaalia kotien hartauselämän viettämiseen korttien mukana lähetettäväksi. Neljävuotta täyttävät lapset kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä syntymäpäiväjuhlaan, jossa heitä kutsutaan erityisesti mukaan pyhäkouluihin. Juhlassa seurakunta antaa lapselle lahjaksi Lapsen Raamatun. Viisivuotiaat kutsutaan kummeineen ja perheineen Kummikirkkoon. Kouluun lähteville järjestetään kevätkirkko, jossa heidät siunataan koulutielle. Siunaamassa mukana ovat papin ja lastenohjaajan lisäksi lapsen vanhemmat, yksi kummeista ja lapsen esikouluopettaja Päiväkerhotyö Päiväkerhossa haluamme tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, hengellisyyttä ja hyvinvointia kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa. Tavoitteena on, että lapsi ja vanhempi voi kerhotoiminnassamme kokea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi hyväksyvässä ja rohkaisevassa ilmapiirissä. Haluamme, että lapsen itsetunto voisi vahvistua. Kehitämme toimintaamme siten, että vanhempien osallisuus vahvistuisi. Kaikilla päiväkerholaisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun lastenohjaajan kanssa. Tutkimme myös mahdollisuuksia kerhokertojen lisäämiseen ja kasvunkansion käyttöönottoon päiväkerhotyössä. Huomioimme erityistuen tarpeen kerhoryhmässä tarvittavan henki-

6 6 löstön määrässä. Kehitämme keinoja tavoittaa ne vanhemmat joiden lapset ovat perhepäivähoidossa. Toteutamme tyytyväisyyskyselyn lapsille ja perheille kerran toimintakaudessa. Kehitämme kerhotoimintaa vanhempia kuunnellen saamiemme resurssien puitteissa. Huomioimme perhepäivähoitajat merkittävinä yhteistyökumppaneina ja pyrimme kuuntelemaan heidän toiveitaan sekä tukemaan toiminnallamme heidän työtään. Seuraamme muutoksia ympäröivässä yhteiskunnassa ja kirkossa sekä paikallisella tasolla. Kehitämme päiväkerhoa osaksi alueen avointa varhaiskasvatuspalvelutarjotinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Pidämme ammattitaidon ajan tasalla ja olemme tietoisia ajassa olevista varhaispedagogisista suuntauksista Perhekerhotyö Perhekerhotyössä tuemme perheiden kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta, tarjoamme mahdollisuuden vertaistukeen sekä verkostoitua muiden perheiden kanssa. Toimintaa kehitetään entistä monipuolisemmaksi. Luodaan matalan kynnyksen toimintaa kuunnellen perheitä ja heidän toiveitaan. Uusia toimintamuotoja kehitetään perheiden tarpeita vastaavaksi yhteistyössä seurakunnan eri työalojen kanssa. Yhteistyötä kehitetään myös muiden lapsi- ja perhetyön toimijoiden kanssa. Mahdollistetaan vanhempien osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Näkyvyyttä lisätään viestinnän ja tiedotuksen kautta olemalla läsnä mm. sosiaalisessa mediassa. 3.4 Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä sekä perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Iltapäivätoiminnalla edistetään lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja se pohjautuu perusopetuksen arvoihin. Kristillinen kasvatus näkyy mm. ruokarukouksissa, viikoittaisissa hartaushetkissä ja toimintaympäristön symboliikassa. Järjestetään tutustumis- ja keskustelutilaisuudet vanhemmille ja opettajille syksyisin ja keväisin. Kehitetään yhteistyötä muiden iltapäivätoiminnan järjestäjätahojen kanssa.

7 7 3.5 Monimuotoinen pyhäkoulu varhaiskasvatuksessa Pyhäkoulun ydin on raamattuopetuksessa, Raamatun kertomuksissa ja se on johdatusta jumalanpalveluselämään - se on lasten oma jumalanpalvelus. Pyhäkouluja pidetään kodeissa ja seurakunnan toimipisteissä. Pyhäkoulun painopisteitä kehitetään perheiden toiveiden mukaan. Perinteinen pyhäkoulu muuttuu perheiden tarpeet huomioon ottaen entistä monipuolisemmaksi unohtamatta pyhäkoulun ydintä. Lapsille ja perheille on tarjolla esim. koko perheen yhteisiä perhepyhäkouluja ja toiminnallisia; leikki- ja liikuntapyhäkouluja, netissä toimiva pyhäkoulu. Pyhäkoulu kehittyy menemällä myös kotiin kirjepyhäkoulun muodossa. Järjestämme kutsukirkkoja, retkiä ja lauluiltoja. Pyhäkoulujen ohjaajat ovat pääsääntöisesti omilla eväillä ja armolahjoilla toimivia vapaaehtoisia. Huolehdimme vapaaehtoistyöntekijöiden virkistyksestä ja koulutuksesta. Pyhäkoulutyötä pidetään esillä erilaisissa viestimissä. 3.6 Musiikin rikkaus seurakuntamme varhaiskasvatuksessa Kanttorit vierailevat 2 kertaa toimintakaudessa päivä-, perhe- ja ip-kerhossa. Silloin turvallisessa ja tutussa tilassa opetellaan lapsen ikätasonmukaisia lauluja kuuntelemisen, kertauksen ja leikin avulla. Laulujen lisäksi opetellaan perhemessun kaikulauluja ja rukouksia. Lauluhetken yhteydessä lasten hengelliset laulut ja virret samoin kuin alttarihetket kynttilöiden sytyttämisineen (kerhojen hartaushetket) - ohjaavat luontevasti lapsen kristillistä kasvatusta ja samalla jumalanpalveluskasvatusta. Kehitämme musiikkikasvatusta järjestämällä lasten konsertteja ja muita musiikkitapahtumia. Tutkimme mahdollisuutta järjestää muskaritoimintaa seurakunnassamme. 3.7 Jumalanpalvelus varhaiskasvatuksessa Kerhokauden aikana vietetään lapsille ja lapsiperheille suunnattuja erilaisia kirkkohetkiä kuten, Vauvakirkko, Taaperokirkkoja ja kirkkovuoden juhla-aikoihin liittyviä jumalanpalveluksia. Seurakunnassamme vietetään myös perheen sunnuntaita kirkkokäsikirjan määrit-

8 8 telemänä ajanjaksona; jonakin syys-marraskuun sunnuntaina. Tulevina vuosina Perheen sunnuntai omistetaan erityisesti perheeseen liittyville kysymyksille. Kerhoissa opetellaan lastenohjaajien johdolla kaikulaulua ja Isä meidän rukousta sekä tutustutetaan lapsia uskontunnustukseemme. Lasten ehtoolliskasvatusesitteellä haluamme rohkaista vanhempia yhdessä lapsen kanssa osallistumaan ehtoolliselle. Järjestämme kasvatuksen päivän aiheeseen liittyen. Lapset, jotka eivät osallistu seurakunnan kerhotoimintaan huomioidaan tekemällä päiväkotivierailuja ja järjestämällä erilaisia kirkkohetkiä ja tapahtumia. Kehitämme erilaisia tapoja jossa lapsiperheiden osallisuus voisi vahvistua seurakuntamme jumalanpalveluselämän toteutuksessa. 3.8 Perhelähtöisen ja diakonisen työotteen vahvistaminen Järjestämme yhdessä diakoniatyön kanssa vuosittain perheleirejä sekä yhteisvastuun hyväksi Pulkkakirkon. Kehitämme kotikäyntityötä yhteistyössä diakoniatyön kanssa lastenohjaajien työaikaresurssien ja lapsiperheistä nousevien tarpeiden mukaisesti, esim. perheen akuutit kriisitilanteet. Otamme huomioon yhä enenevässä määrin varhaisen puuttumisen näkökulman työhömme. Kehitämme yhteistyötä kaupungin perhetyötä tekevien tahojen kanssa. Kehitetään toimintaamme siten, että saatamme eri-ikäisiä ihmisiä yhteen kohtaamaan toisiaan ja iloitsemaan toinen toisensa kohtaamisesta. Huomioimme kerhotoiminnassamme vanhustenviikon sekä kehitämme mummi ja ukkitoimintaa yhtenä vapaaehtoistyön muotona. Kerhoissa tullaan järjestämään isovanhempien päivä.

9 9 3.9 Lähetys ja kansainvälisyys varhaiskasvatuksessa Tuomme lähetystön konkreettiseksi osaksi toimintaamme kutsumalla nimikkolähettejä ja lähetystyöstä vastaavia työntekijöitä vierailuille kerhoihimme. Varhaiskasvatuksella on oma kummilapsi Nepalissa. Pidämme yhteyttä nimikkolähetteihin ja kummilapseen kirjeitse, piirroksin ja kuvin sekä sähköisesti. Järjestämme yhteisiä lähetystapahtumia eri työalojen kanssa mm., vierailijat, puuhakirkot, lähetyslounaat, lähetysnäyttelyt ja lasten konsertit. Kansainvälisyyskasvatusta kehitetään kerhoissa tutustumalla eri maihin ja niiden kulttuureihin. Huomioimme toiminnassamme mm. Eurooppa-, Suomalaisuuden- ja YK:n päivän. Suunnitellessamme toimintaamme, varaudumme siihen, että maahanmuuttajat ovat tulevaisuudessa kasvava ryhmä paikkakunnallamme Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön yhteydet varhaiskasvatukseen Järjestämme yhdessä lapsille ja heidän perheille leiri- ja kerhotoimintaa sekä erilaisia tapahtumia, esim. Pulkkakirkko, perheen päivä ja kirkkovuoteen liittyvät tapahtumat. Kehitetään leirija kerhotoimintaa yhteistyössä siten, että esim. isoset ovat mukana apuohjaajina päivä- ja perheleireillä sekä kesäkerhoissa. Resurssit huomioiden lastenohjaajat voisivat työskennellä nuoriso-, varhaisnuoriso- ja rippikoulutyön järjestämillä leireillä. Varhaisnuorisotyö on mukana myös koululaisten iltapäivätoiminnassa ja pyhäkoulutyössä sekä kutsumassa kouluun lähteviä mukaan toimintaansa Ympäristökasvatus on osa kaikkea toimintaa Olemme ympäristödiplomiseurakunta, se kannustaa pitämään ympäristöasioita esillä toiminnassamme sekä myös muuttamaan toimintaamme yhä enemmän ympäristöystävällisemmäksi. Ympäristökasvatussuunnitelma päivitetään vuosittain.

10 10 4. VERKOSTOYHTEISTYÖ Olemme jatkuvasti yhteydessä varhaiskasvatuksen eri toimijatahoihin. Neuvottelemme säännöllisesti kaupungin varhaiskasvatuksen johdon kanssa. Tiedotamme toiminnastamme kaupungin ja yksityisiin päivähoidon yksikköihin sekä perhepäivähoitoon ja muihin varhaiskasvatuksen ja perhetyön toimijatahoihin. Tuemme päivähoidon uskontokasvatusta tarjoamalla lastenkirkkoja ja tekemällä päiväkotivierailuja sekä tilaamalla Pikkuväki-lehden. Järjestämme yhdessä koulunlähtevien siunauskirkot keväisin. Niitä lapsia jotka ovat perhepäivähoidossa, tavoitamme päiväkerhojen, Taaperokirkkojen, perhepäivähoidon joulukirkon ja eri tapahtumien kautta. Päivähoidon henkilökunnalla tarjoamme mahdollisuuden osallistua koulutuspäiviimme. Kartoitamme mahdollisuuksia kehittää kerhotoimintaa yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa (esim. ekavauvaryhmä/neuvola, lasten- ja perheiden kerhotoiminta/kaupunki ja muut toimijat). Yhteistyö Koulutuskeskus Agricolan kanssa kehittyy ja tulee yhä enemmän monipuolisemmaksi mm. varhaiskasvatuksen toimiessa erilaisten toiminnallisten opinnäytetöiden toteutuspaikkana. Lastenohjaajien työässäoppimisjaksojen myös hyödynnetään työn kehittämisen näkökulmasta siten, että se palvelee kaikkia osapuolia. 5. VARHAISKASVATUKSEN LAATU Työn laadun jatkuva päivittäminen edellyttää, että työntekijät ovat ammattitaitoisia, heitä on riittävästi ja he käyvät säännöllisesti ammatillisissa koulutuksissa. Kehittämällä näin työtämme saamme käyttöömme uusia menetelmiä sekä pysymme varhaiskasvatuksessa ajan tasalla. Huolehdimme siitä, että työympäristö ja tilat ovat viihtyisiä ja lapsiystävällisiä, käytettävät välineet ovat monipuolisia ja kehittäviä. Ryhmän koossa otetaan huomioon lasten lukumäärän lisäksi mm. erityisen tuen tarve, tilan koko ja turvallisuusnäkökohdat. Lastenohjaajille taataan riittävästi valmistelu ja suunnitteluaikaa. Arvioimme toimintaamme puolivuosittain ja teemme tarvittavia muutoksia. Toimintavuoden päättyessä arvioimme toimintaamme yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Teemme vanhemmille tyytyväisyyskyselyn vuosittain sekä olemme valmiit vastaanottamaan palautetta toiminnastamme koko ajan. Pidämme yllä työntekijän hyvinvointia (kehityskeskustelut, virkistys, työnohjaus). Edistämme sitä, että seurakunnan kaikessa toiminnassa sekä päätöksenteossa otetaan lapsen ja nuoren etu huomioon. Tätä varten seurakunnassamme on myös lapsiasiahenkilö. Varhaiskasvatukselle luodaan laatukriteerit.

11 Omia muistiinpanoja 11

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS

LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS LAPSI ON AARRE Varhaiskasvatuksen strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 2016 2018 2016-2018 PIEKSÄMÄEN SEURAKUNTA VARHAISKASVATUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Varhaiskasvatuksen strategia...

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa Seurakunnat paikallisesti

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen alueella toimivien seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen alueella toimivien seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma LUONNOS 2.2.2010 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen alueella toimivien seurakuntien varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma Taustaa lukijalle: Yhteinen Vakemme on kasvualusta seurakuntien ja yhtymän

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma. Imatran seurakunta

Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma. Imatran seurakunta Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma Imatran seurakunta SISÄLLYS JOHDANTO 1 VARHAISKASVATUS IMATRAN SEURAKUNNASSA 1.1 Visio 1.2 Perustehtävä 1.3 Arvot 1.4 Toimintamuodot 1.5 Henkilöstö 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

iso ilo! .. Pienesta Orimattilan seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma

iso ilo! .. Pienesta Orimattilan seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! stä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! Pienestä iso ilo! P il

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta

S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N. leikin lumoa ja hiljaisuutta S E U R A K U N N A N P Ä I V Ä K E R H O O N leikin lumoa ja hiljaisuutta Kerhorepussa on tossut. Minulla on kiva kerhoreppu. Minä olen ihme Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisten silmäterä. Päiväkerho

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

T O I M I N T A L I N J A U S

T O I M I N T A L I N J A U S T O I M I N T A L I N J A U S 2 0 0 9 2 0 1 5 PTK:n perustehtävä (missio) PTK:n tarkoituksena on Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta toimien 1. edistää varhaisnuorten mahdollisuuksia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa Lähetysnäkymme 2014-2018 Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa POHJOIS-KARJALAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN LÄHETYSNÄKY 2014-2018 Seurakunnan lähetystyön näky ja tehtävä Näky: Sytyttää ja levittää

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

VISIO: Lapsiperheiden tukeminen kasteopetuksessa ja kristillisten arvojen läsnäolo perheiden arjessa ja juhlassa.

VISIO: Lapsiperheiden tukeminen kasteopetuksessa ja kristillisten arvojen läsnäolo perheiden arjessa ja juhlassa. VISIO: Lapsiperheiden tukeminen kasteopetuksessa ja kristillisten arvojen läsnäolo perheiden arjessa ja juhlassa. Päiväkerhot Pyhäkoulu Avoin Päiväkerho Tupatoiminta Perhemessut ja sunnuntaitoiminta Päivähoitoyhteistyö

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Opas kastejärjestelyihin

Opas kastejärjestelyihin Perheeseenne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakuntanne toivottaa teille onnea ja Jumalan siunausta lapsen syntymän johdosta. Tämän vihkosen kautta tahdomme auttaa Teitä kastejuhlan valmistelussa. Jyväskylän

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISASIAKIRJA Vake

EURAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISASIAKIRJA Vake EURAN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISASIAKIRJA Vake 2 ASIAKIRJAN SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Kirkon varhaiskasvatuksen lähtökohdat 3. Varhaiskasvatuksen nykytilanne Euran seurakunnassa 3.1. Lapsi-

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ JUHA ANTIKAINEN KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, SUOMEN EV.LUT. KIRKKO ARVOT Lapsen/nuoren etu etusijalla

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA

HYVÄN KASVUN OHJELMA HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. HYVÄN KASVUN OHJELMAN KESKEISET KÄSITTEET... 5 3. LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS... 6 4. VANHEMPIEN OSALLISUUS... 7 5. HENKILÖSTÖN OSALLISUUS...

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Kumppanuuden korit kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön. Niiden avulla kerrotaan yhteistyön tarkoituksesta ja pelisäännöistä. Esite on suunnattu

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008

LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008 LAPSEN OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 20 vuotta juhlavuoden avausseminaari 20.11.2008 Oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi - kirkon näkökulma ja puheenvuoro Marja-Leena

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot