Vipuvoimaa EU:lta. sosiaalirahastosta Rakennerahastokausi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vipuvoimaa EU:lta. sosiaalirahastosta Rakennerahastokausi 2007 2013"

Transkriptio

1 Vipuvoimaa EU:lta sosiaalirahastosta Rakennerahastokausi

2 Sisältö 3 Vipuvoimaa Euroopan sosiaalirahastosta 4 ESR ja EAKR tukevat tavoitteena parempi Suomi 6 Valtakunnallisia ja alueellisia ESR-hankkeita 8 Rahoitus kohdistetaan toimintalinjojen mukaan 10 Ideasta suunnitelmaksi 14 Kenelle ESR-ohjelma on tarkoitettu

3 Vipuvoimaa Euroopan sosiaalirahastosta Oletko ollut pitkään työttömänä? Jäikö koulunkäynti aikoinaan vähiin tai kesken? Haluaisitko ja kykenisitkö työelämään haasteista huolimatta? Etsitkö juuri yritykseesi sopivia työntekijöitä? Oletko suunnittelemassa omaa yritystä? Oletko miettimässä yrityksesi kehittämistä? Ratkaisu saattaa löytyä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamista ohjelmista. ESR-ohjelman tarkoituksena on tehdä inhimillisiä investointeja eli tukea erilaisia työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia menestyä ja edistetään tasa-arvoisuutta. Rahaston avulla Suomessa voidaan parantaa työllisyyttä ja työllistymismahdollisuuksia sekä edistää uusien työpaikkojen luomista. Sosiaalirahaston ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, joilla koulutetaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia takaisin työelämään. Tavoitteina on työllistymisen edistäminen, työssä pysyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. ESR tukee yrittäjyyttä ja yritysten kehittämistä sekä parantaa työorganisaatioiden toimivuutta ja tuottavuutta kestävällä tavalla. ESR-ohjelmassa rahoitetaan myös rakenteellisia hankkeita, jotka koskettavat laajaa joukkoa ihmisiä pitkällä aikavälillä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi koulutusjärjestelmien ja opetussuunnitelmien uudistamiset. Tavoitteena on parantaa koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on myös helpottaa koulutuksesta työelämään siirtymistä sekä aikuisväestön edellytyksiä osallistua koulutukseen. 3

4 ESR ja EAKR tukevat tavoitteena parempi Suomi EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan kansallisten kehitysohjelmien avulla. Euroopan sosiaalirahasto tukee jäsenvaltioiden toimintaperiaatteita, jotka seuraavat tiiviisti Euroopan työllisyysstrategian mukaisia suuntaviivoja ja suosituksia. Ohjelma edistää osaltaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koko Euroopan unionin alueella. ESR-ohjelman lisäksi EU osallistuu suomalaisten alueiden kehittämiseen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoin. Rahastosta tuetaan hankkeita, jotka kehittävät yrityksiä, innovaatioiden syntymistä, verkottumista, osaamista ja alueiden saavutettavuutta. EU-ohjelmien ja -rahoituksen tarkoituksena on parantaa suomalaista osaamista, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Tavoitteena on Suomi, jossa on työtä, osaavia ihmisiä, otollinen ilmapiiri uusille ideoille ja menestyvät yritykset sekä hyvä ympäristö asua, tehdä työtä ja elää. Tuloksia ja vaikutuksia Hyvän suunnitelman toteuttamista halutaan myös valvoa. ESRohjelman vaikutuksia ja tuloksellisuutta seurataan vuosittain. 4 Kuopion seudun työpolulta ratkaisuja elämään Nelivuotinen ESR-hanke Kuopion seudun Työpolku II alkoi helmikuussa Hankkeessa haluttiin löytää ratkaisu elämään kuopiolaisille ja siilinjärveläisille työttömille työhakijoille, joiden työttömyys on syystä tai toisesta pitkittynyt. Tavoitteeseen pyrittiin pääsemään mm. ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen avulla. Keinoina käytettiin yksilöohjausta, erilaisia ohjaavia koulutuksia, osaamiskartoitusjaksoja, työelämäläheisiä ammatillisia osatutkintokoulutuksia, yritysyhteistyötä ja verkostotyötä. Projektissa oli mukana Kuopion ja Siilinjärven kuntien lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus, ja hanketta hallinnoi Savon ammatti- ja aikuisopisto. Hankepäällikkö Pertti Haapakorvan mukaan ELY-keskuksen rahoitusosuus oli euroa, kuntien euroa ja työhallinnon osuus 3,62 miljoonaa euroa. Työpolkuun osallistuneista 780 ihmisestä 123 on sijoittunut työelämään, 209 on koulutuksessa ja yksi uskaltautui yrittäjäksi. Osatutkintojen kautta kohti työelämää Helena Huovinen innostui Työpolun Tartu mahdollisuuksiisi koulutuksesta. Työssäoppimisjaksolla hän huomasi viihtyvänsä ihmisten parissa. Hoitotyö ja hoitoalan hyvä työtilanne innostivat häntä hakeutumaan

5 ESR-ohjelmalle on määritelty sekä määrällisiä että laadullisia indikaattoreita, jotka kuvaavat ohjelman toteutumista toimintalinjoittain. Määrällisinä tavoitteina on henkilön osaamisen ja työllistymisen edistäminen sosiaalirahaston ja niihin liittyvien kansallisten varojen avulla vuosina Seitsemänvuotisen toimintakauden aikana on tavoitteena luoda uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja Laadullista vaikutusta seurataan erilaisilla osallistujille ja kouluttajille suunnatuilla kyselyillä, selvityksillä ja barometreilla. Nämä indikaattorit liittyvät hankkeisiin osallistuvien valmiuksien ja osaamisen paranemiseen, hankkeen jälkeiseen sijoittumiseen työelämässä, yhteistyöverkostoihin, luotuihin toimintamalleihin, käytäntöihin ja innovaatioihin sekä tasa-arvon edistämiseen. Rahoitusta seitsemälle vuodelle Euroopan sosiaalirahastolla alkoi vuonna 2007 kolmas ohjelmakausi, ja se päättyy vuonna Rahoitusta on varattu erikseen jokaiselle vuodelle. Hankkeiden erilaisista rahoitusmahdollisuuksista saat tietoa oman alueesi ELY-keskuksista ja maakunnan liitosta. Rahoittajat ilmoittavat rahoituksen hausta vuosittain sekä omilla internet-sivuillaan että valtakunnallisissa ja maakunnallisissa sanomalehdissä. ensin harjoittelijaksi ja sitten palkkatyöhön yksityiseen kotihoitoyritykseen. Hain ja pääsin Työpolulle puolen vuoden hoito- ja huolenpitotyökoulutukseen. Aluksi vähän pelotti, kun koulunpenkkikokemuksesta oli jo 40 vuotta aikaa. Olen nyt työssä koulutusajan harjoittelupaikassa vanhustenhoitokodissa ja paperit ovat sisällä lähihoitajakoulutukseen, kertoo Helena Huovinen iloisena.

6 Valtakunnallisia ja alueellisia ESR-hankkeita Vuosina Suomessa toteutetaan kahta Euroopan sosiaalirahaston ohjelmaa eli Manner-Suomen ja Ahvenanmaan ESR-ohjelmia. Manner-Suomen ohjelma jakautuu rakenteellisesti kahteen osaan: valtakunnalliseen osioon ja alueelliseen osioon. Valtakunnallinen ohjelmaosio ei nimestään huolimatta kata koko Suomea vaan Itä-Suomi on tämän osion ulkopuolella. Itä-Suomelle on räätälöity oma, erikseen seurattava rahoituskehyksensä alueen erityisaseman vuoksi. Itä-Suomi voi kuitenkin osallistua valtakunnalliseen osioon omilla päätöksillään ja oman rahoituskehyksensä puitteissa. Alueosio jakautuu suuralueittain Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois- Suomeen, jotta alueita voidaan kehittää paremmin niiden erityispiirteiden mukaan. Myös alueellisessa osiossa Itä-Suomi on erityistä siirtymäaluetta. Porvoon Työpooli yhdistää yritykset ja työnhakijat 6 Työnhakijat ja työvoimaa tarvitsevat yritykset eivät aina kohtaa. Tätä ongelmaa ratkaisemaan on vuonna 2001 perustettu itäiselle Uudellemaalle Työpooli. Työntekijät työllistyvät pooliin kuuluviin yrityksiin ja saavat tarpeen mukaan koulutusta uusiin työtehtäviin. Työnantajat puolestaan saavat aiempaa helpommin tarpeisiinsa sopivia työntekijöitä. Työpooli on yritysten ja työvoimahallinnon perustama yhteenliittymä, joka aloitti toimintansa vuonna Viidessä vuodessa työpooliin on liittynyt noin 30 yritystä ja työpaikkoja pooliyrityksiin on kyetty järjestämään lähes 900. Hanketta koordinoi Porvoon seudun uusyrityskeskus ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus ja Työpooliin kuuluvat yritykset. Turvaamme sesonkityövoimaa tarvitsevien yritysten toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä erittäin edullisella työvoiman hankinta- ja koulutusmallilla, kertoo projektipäällikkö Martti Villanen. Määräaikaisten työsuhteiden lisäksi 142 työntekijää on vakinaistettu yrityksiin toimintavuosien aikana. Työpooli on myös kehittänyt pätkätyötä siten, että työntekijä voi työskennellä useina pätkinä vaikka vuorotelleen kolmessa pooliin kuuluvassa yrityksessä, omien etujensa heikentymättä. Itä-Helsingistä Loviisaan toimiva verkosto on tehnyt työllistymisen eteen monipuolista yhteistyötä. Työmarkkinajärjestöt ovat olleet

7 Valtakunnalliset projektit perustuvat toimintalinjoissa kuvattuun kehittämistoimintaan. Alueosioiden projektit perustuvat ensisijaisesti alueiden toimintaympäristöstä nouseviin kehittämistarpeisiin ja noudattavat valtakunnallisen osion toimintalinjarakennetta. Maakunnan yhteistyöryhmät koordinoivat toimintaa aluetasolla. Koordinoivat ELY-keskukset tarkastelevat ESR-toteutusta suuraluetasolla. Kaupunkiulottuvuus on sisällytetty osaksi ESR-ohjelman alueellista osiota Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomessa kaupunkiulottuvuus on toimintalinjoissa sisäänrakennettuna. erittäin kiitettävästi kehittämässä toimintaa yhdessä yritysten kanssa. Mukana ovat olleet myös eläkevakuutusyhtiöt, pankit ja muut rahoituslaitokset. Villanen sanoo. Kun pätkätyöni päiväkodissa päättyi, menin työkkärin kotisivuille katselemaan työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia, sanoo Noora Lindelöf. Opiskelen iltaisin prosessitekniikkaa, joten Työpoolin tarjoama mahdollisuus kouluttautua kylmäkalusteiden asentajaksi natsasi hyvin ja sopii elämäntilanteeseeni, kertoo 29-vuotias kahden lapsen äiti. Aikuiskoulutuskeskus Edupolin teoriajaksojen lomassa Noora harjoittelee Norpen kylmäkalusteiden varustelijana. Koulutus jatkuu palkallisena työskentelynä ja vuoden kuluttua on toiveissa vakinaistuminen Norpella. Pätkätöiden ja äitiyslomien jälkeen minusta on mukavaa saada koulutus, joka tähtää pysyvään työpaikkaan.

8

9 Rahoitus kohdistetaan toimintalinjojen mukaan Manner-Suomen ESR-ohjelma koostuu rakennerahastokaudella viidestä toimintalinjasta (TL 1-5). Linjojen tarkoituksena on helpottaa rahoituksen kohdistamista. Toimintalinjat pohjautuvat kansalliseen rakennerahastostrategiaan ja ESR-asetukseen. Ensimmäinen toimintalinja kehittää yrittäjyyttä ja yrityksiä sekä henkilöstön osaamista ja työorganisaatioita. Erityisesti on haluttu parantaa pk-yritysten ja henkilöstön valmiuksia sopeutua maailmantalouden ja työvoiman ikääntymisen aiheuttamiin rakennemuutoksiin. Tavoitteena on turvata työvoiman työssä pysyminen ja osaavan työvoiman saatavuus. Lisäksi toimintalinjalla edistetään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Toimintalinja 2 pyrkii alentamaan rakenteellista työttömyyttä. Erityisesti pitkittynyttä työttömyyttä ja sen seurauksia pyritään vähentämään, mutta tavoitteena on myös vähentää nuorten koulutuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Tuen avulla varaudutaan ikärakenteen muutoksiin ja työvoiman saatavuuteen. Kolmannen toimintalinjan tavoitteena on parantaa koulutuksen vastaavuutta työelämään, koulutuksesta työelämään siirtymistä sekä työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista. Pääpaino on erilaisten järjestelmien, kuten työvoimapalvelu-, tiedotus-, ohjaus- ja neuvontajärjestelmien sekä luovuutta edistävien oppimismallien kehittämisessä. 9

10 Toimintalinja 4 keskittyy jäsenvaltioiden ja alueiden väliseen yhteistyöhön ESR-toiminnassa. Päämääränä on eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa ja työperusteisen maahanmuuton edistäminen. Viides toimintalinja antaa teknistä tukea, jota käytetään valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja valvontaan liittyviin toimiin. Tukea käytetään myös parantamaan ESR-ohjelman täytäntöönpanoon koskevia hallinnollisia valmiuksia. Rahoituksen osuudet ESR-ohjelman rahoitukseen osallistuvat sosiaalirahaston ohella valtio, kunnat sekä yksityinen sektori. ohjelman EU:lta tuleva ESR-rahoitus on yhteensä n.615 miljoonaa euroa. Kansallista julkista rahoitusta on ohjelmaan varattu noin 799 miljoonaa euroa. ESR-ohjelman toimintalinjoittainen rahoitus (miljoonaa euroa) Toimintalinja ESR:n Kansallinen julkinen Yhteensä EU-rahoituksen rahoitus rahoitus osuus yhteensä 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen % 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy % 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen % 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa % 5: Tekninen tuki % 10 Yhteensä* % *) Pyöristysten takia taulukko ei summaudu tasan. Luvut on indeksoitu.

11 Ideasta suunnitelmaksi Ohjeita ESR-projektin suunnittelijalle Kun sinulla on idea hankkeesta, jota voitaisiin rahoittaa osittain EU:n sosiaalirahastosta, voit testata ideasi vastaamalla kysymyksiin miksi, mitä, kenelle, miten, kuka, milloin ja missä. Selvitä tarve ja kysyntä projektisuunnitelmallesi keskustelemalla sekä omassa organisaatiossasi että muiden toimijoiden ja samalla mahdollisten kumppaneiden kanssa. Samalla käynnistät verkoston, joka tulevaisuudessa toimii projektisi tukena. Miksi ideasi ja suunnitelmasi toteutuminen on tärkeää? Osoita minkälaista lisäarvoa suunnitelmasi toteuttaminen tuo hyödynsaajille (osallistuvat ihmiset, yritykset, organisaatiot) ja omalle organisaatiollesi. Pohdi yhdessä organisaatiosi johdon kanssa, mitä suunnitelman mukaan kehitetyille uusille toimintamalleille ja käytännöille tapahtuu ESR-projektin päätyttyä. Varmista, että suunnitelmasi sopii organisaatiosi strategisiin tavoitteisiin, jolloin projektin toteuttaminen kehittää ja vie eteenpäin organisaatiotasi. Mitä tavoitteisiin pääseminen vaatii? Kirjaa selkeästi ylös mitä pitää tehdä, jotta suunnitelmassasi määritellyt tavoitteet saavutetaan. Varmista, että suunnitelmasi toimet on mahdollista toteuttaa lainsäädännön puitteissa. Perusta suunnitelmasi toimet projektin hyödynsaajien ja projektin toimintaympäristön huolelliseen analyysiin. Ketä suunnitelmasi hyödyttää ja ketkä voivat auttaa sinua? Mieti hyvin tarkkaan, kenelle suunnitelmasi on tarkoitettu ja miten saat heidät mukaan. Mieti myös, mitkä tahot voisivat auttaa hyödynsaajien löytämisessä. Selvitä, ketkä tulee saada mukaan projektisuunnitelman toteuttamiseksi. Kuinka projektisi toteutetaan, milloin ja missä? Laadi alustava projektin toimintasuunnitelma aikatauluineen ja resursseineen. Ohjeita ESR-rahoituksen hakijalle Euroopan sosiaalirahaston kautta voidaan hakea rahoitusta hankkeille, jotka sisältyvät jonkin toimintalinjan tavoitteisiin. Hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi, että suunnitelman sisältö vastaa sen ESR-ohjelman toimintalinjan sisältöä, josta haet rahoitusta, ja siinä huomioidaan hakuilmoituksessa määritellyt asiat, suunnitelmassa on konkreettisesti kuvattu projektin osallistujille tarjottavat toimenpiteet ja miten ne edistävät tavoitteiden saavuttamista, projektin toteutusaikataulu on realistinen ja toteutettavissa ja että voit huolehtia projektin hallinnoimisesta, 11

12 määritellyt tavoitteet on suhteutettu projektiin osallistujien valmiuksiin ja toimintaympäristön asettamiin rajoituksiin, suunnitelma on kustannustehokas tarjoamalla hyvää laatua kohtuullisilla tukikelpoisilla kustannuksilla, toteuttamisesta vastaava organisaatio ja yhteistyökumppanit pystyvät toteuttamaan ESR-projektin hallintoon liittyvät vaatimukset, suunnitelmassasi kuvataan keinot seurata projektin tavoitteiden saavuttamista. yhteistyö organisaation taloushallinnon kanssa on järjestetty siten, että ESR-vaatimukset osataan ottaa huomioon kirjanpidossa ja talousseurannassa, projektisi seurantajärjestelmä antaa mahdollisuuden seurata projektiin osallistumista, tuloksia, asiakaspalautetta, vaikutuksia ja hyvien käytäntöjen tunnistamista pystyäksesi raportoimaan niistä säännöllisesti rahoittajalle, viestit projektista tehokkaasti ja levität projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä eteenpäin. Ohjeita ESR-projektin toteuttajalle Varmista, että tutustut projektipäätökseen ja sen ehtoihin sekä toimitettuihin liitteisiin huolella, sillä nämä dokumentit ohjaavat projektisi toteuttamista, dokumentoit ja arkistoit kaikki projektin toimenpiteet varmistaaksesi riittävän pohjan kustannusten tukikelpoisuuden todentamiseen, Lisätietoa hankkeiden suunnittelusta ja rahoituksen hakemisesta saa alueellisista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskuksista), maakuntien liitoista sekä sosiaalija terveysministeriöstä. Yhteystiedot ovat esitteen sivulla

13

14 Kenelle ESR-ohjelma on tarkoitettu? Euroopan sosiaalirahastosta rahoitusta voivat hakea kunnat, kuntien elinkeinoorganisaatiot, yritykset, koulutuslaitokset, kehittämisorganisaatiot, järjestöt, säätiöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Yritykset voivat tehdä aloitteita ja ehdotuksia muun muassa kuntien elinkeinoyhtiöille tai oppilaitoksille kehittämishankkeensa toteuttamiseksi. Reilun pelin periaatteet ohjaavat toimijoita Euroopan unionin kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen, kumppanuuteen ja tasa-arvoon. Jotta koko Suomi voisi hyvin, on tärkeää kehittää elinvoimaisia ympäristöjä, huolehtia harvaan asutusta maaseudusta ja vahvistaa kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. Vaikutukset ympäristöön, yhteistyöhön ja tasa-arvoon suurennuslasin alla Ympäristövaikutusten arviointi on olennainen osa rakennerahastoista rahoitettavia hankkeita. Ympäristön kannalta paras tulos saadaan, kun hankkeiden ympäristövaikutukset niin hyvät kuin huonotkin tunnistetaan jo hankkeiden valintavaiheessa. Yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken tehdään hankkeiden kaikissa vaiheissa. Kumppanuuteen kannustetaan niin hankkeiden suunnittelussa kuin toteuttamisvaiheessakin. EU-hankkeilla kannustetaan tasa-arvon edistäminen muun muassa sukupuolten, ikä- ja väestöryhmien välillä. Tasa-arvo on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaatteita. Kaupunkien ja maaseudun välille tehokasta vuorovaikutusta Maaseudun kehittämistä tuetaan Euroopan unionin rakennerahastoista. Tavoitteena on parantaa yksityisten palvelujen saatavuutta ja luoda uusia yrityksiä alueille elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Harvaan asutuilla alueilla pyritään vähentämään kehityksen esteitä ja erilaisia haittatekijöitä ja lisäämään alueiden vetovoimaa. Hankkeilla luodaan maaseudun ja kaupunkien välille vuorovaikutusta, josta molemmat tahot hyötyvät. Suurten kaupunkien läheisyydessä olevat seudut voivat lisätä asumiseen ja vapaaajan viettoon liittyvää virkistystoimintaa, joka houkuttelee kaupunkilaisia lähiseudulle. ESR-toiminnassa korostetaan lisäksi sosiaalisia innovaatioita ja pienten toimijoiden asemaa 14

15 Maakunnan liitot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Opetus- ja kulttuuriministeriö Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö

16

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta tasavertaiseen tulevaisuuteen Rakennerahastokausi 2007 2013

Vipuvoimaa EU:lta tasavertaiseen tulevaisuuteen Rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta tasavertaiseen tulevaisuuteen Rakennerahastokausi 2007 2013 Sisältö 3 Vipuvoimaa EU:lta tasavertaiseen tulevaisuuteen 4 Tukea tasavertaisuuden kehittämiseen EU:n rakennerahastoista 6

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Kokkolassa 23.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Jyväskylässä 10.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Vaasassa 24.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Sisältö 3 Euroopan unioni osallistuu Suomen alueiden kehittämiseen 4 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 5 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot

Hakijan opas Tavoite 3 -ohjelma 2000 2006. Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja suunnitteleville. Euroopan sosiaalirahasto 2000 2006

Hakijan opas Tavoite 3 -ohjelma 2000 2006. Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja suunnitteleville. Euroopan sosiaalirahasto 2000 2006 Euroopan sosiaalirahasto 2000 2006 SR Tiedon, työllisyyden, osaamisen, yrittäjyyden ja tasa-arvon eurooppalainen Suomi Hakijan opas Tavoite 3 -ohjelma 2000 2006 Euroopan sosiaalirahaston tukemia projekteja

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE Tilaaja Toteuttaja Maaseutuverkostoyksikkö http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseutuverkosto.html Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi Kouluttajat Sinikka

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006

Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006 1 Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006 2 Hankkeen toiminta Määrälliset tavoitteet Kuopion seudun työpolku-hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat henkilöt löytävät

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EU:n innovaatio- ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EU:n innovaatio- ja aluepolitiikkaan Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 29 OLLI JAKONEN, RITVA MITCHELL Kulttuuripolitiikan yhteys EU:n innovaatio- ja aluepolitiikkaan EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAASEUDUN

Lisätiedot

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR edistää työllisyyttä ja osaamista Tämä esite kertoo Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamasta toiminnasta Suomessa. Esimerkit kuvaavat sitä, miten

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti 2 Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti Pirkanmaan liitto Julkaisu B 113 Pirkanmaan liitto Tampere 2010 Sarja B julkaisu nro 113

Lisätiedot

AKAA URJALA VALKEAKOSKI

AKAA URJALA VALKEAKOSKI AKAA URJALA VALKEAKOSKI Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista 2007 2013 Sisällys Hankkeilla tehdään parempaa huomista...2 Tukea opinpoluille ja valmiuksia työelämään...5 Nuorisotiedotusta- ja neuvontaa...6

Lisätiedot

MIHIN VENTTIILI-HANKETTA TARVITAAN?

MIHIN VENTTIILI-HANKETTA TARVITAAN? SISÄLTÖ MIHIN VENTTIILI-HANKETTA TARVITAAN? E S I S E L V I T Y S Laura Kuismala, Mikkeli 2008 1 Johdanto... 4 1.1 Toimintaympäristön nykytila, haasteet ja trendit... 4 1.2 Venttiili-hanke... 6 1.3 Selvityksen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot