Värinhallinta ja -mittalaitteet. Mikko Nuutinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Värinhallinta ja -mittalaitteet. Mikko Nuutinen 7.2.2012"

Transkriptio

1 Värinhallinta ja -mittalaitteet Mikko Nuutinen

2 Luennon oppimistavoitteet Värinhallinta Käsitteet lähde- ja kohdelaitteen profiili sekä yhdysavaruus Näköistystavat (rendering intent) Värinmittalaitteet Kolorimetri, spektrofotometri ja spektroradiometri Värivaikutelmamallinnuksen perusidea (Huom! kaavoja ei tarvitse osata ulkoa)

3 Miksi tarvitaan värinhallintaa? Ongelma: Eri esityslaite (näyttö, tulostin, painokone) tuottaa samasta signaalista eri värivasteen Kysymyksiä: Miten signaali saadaan esitettyä samana (fyysiset väriarvot) riippumatta siitä, millä esityslaitteella kuvaa tarkastellaan? -> profiilit Miten väriarvot tulee toistaa, joita esityslaite ei pysty toistamaan? -> näköistystavat Lähdelaite 1 Kohdelaite 3 Kohdelaite 2 Kohdelaite 1

4 Värinhallinta - lähtökohta Kuvalähteen tuottamat väriarvot (kamera) Väriarvomuunnin Kohdeprosessin Väriarvot (näyttö, tulostin, painokone) Visuaalisesti havaittu väri Kameran detektio R=120 G=100 B=190 Kameran ulostuloarvot? R=140 G=120 B=170 Näytön syöttösignaali Näytön emissio Visuaalisesti havaittu väri Väriarvomuunnin modifioi signaalin niin, että näytön syöttösignaali tuottaa näytölle vasteen, joka vastaa mahdollisimman tarkasti kameralla kuvatun kohteen väriä

5 Värinhallintaongelma Jos muodostettaisiin aina kuvalähde ja -kohdekohtainen värimuunnos, niin vaihtoehtoisia muunnoksia tulisi n x m Eli jos esimerkiksi toimituksessa olisi n kameraa/skanneria ja m näyttöä/tulostina, niin värinhallinta edellyttäisi n x m muunnoksen ylläpitoa Lisäksi jokainen muunnos pitäisi erikseen mitata kuvalähde = tietty kamera, skanneri tms. kohdeprosessi = tietty näyttö, tulostuslaite, painokone tms. n m n kuvalähdettä m kuvakohde

6 Värinhallinta - srgb srgb on peruskuluttajan värinhallintaratkaisu! Suurin osa digitaalikameroista tallentaa kuvat srgbprofiiliin srgb on HP:n ja Microsoftin yhteistyössä kehittämä väriprofiili Ohjelmat, jotka eivät käytä värinhallintaa, toistavat värit yleensä srgb:n mukaan Näyttökohtaisesti mitattu ja valmistettu profiili kuitenkin parantaa (tai laajentaa) värien toistotarkkuutta verrattuna näytön mahdolliseen srgb-asetukseen

7 Värinhallinta ICC lähestymistapa (International Color Consortium) (n + m) EI (n x m) muunnosta eli ei tarvetta profiloida jokaista lähdeja kohdelaiteparia erikseen Jokaisen laitteen oma linkki yhdysavaruuteen riittää XYZ tai CIELAB n n kuvalähdettä yhdysavaruus m m kuvakohdetta

8 Värinhallinta ICC lähestymistapa (International Color Consortium) Lähdeprofiili Kohdeprofiili Kuvalähteen tuottamat väriarvot Värinhallintamoduuli (CMM) Kuvakohteen väriarvot Profiilin yhdysavaruus Lähdeprofiili: kuvalähteen digitaalisten signaali-arvojen ja kolorimetristen arvojen välinen yhteys Näköistystapa Kohdeprofiili: kolorimetristen väriarvojen ja kuvakohteen digitaalisten signaaliarvojen välinen yhteys

9 1. Profiilit Lähde- tai kohdeprofiili Lähdeprofiili määrittää laitteen detektoiman signaaliarvon ja väripinnan välisen yhteyden Kohdeprofiili määrittää ohjaussignaalin (näyttö/tulostin) ja laitteen tuottaman väripinnan kolorimetrisen väriarvon välisen yhteyden Käytännössä yhteydet: RGB (kamera) XYZ/CIELAB (yhdysavaruus) XYZ/CIELAB (yhdysavaruus) CMYK (tulostus) / RGB (näyttö)

10 1. Profiilit Taulukkomuunnos, esim. tulostimet, painokoneet 1-IN 1-OUT Komponenttimuunnos 3-IN 4-OUT Lookup Table 1-IN 1-OUT Komponenttimuunnos

11 1. Profiilit Talletetut parametrit (esim 3x3-matriisi) 3 3 Matriisi

12 1. Profiilit Näyttöprofiilin luomisen testiasetelma Ohjelma esittää näytöllä värinäytteitä, joiden toisto mitataan värimittalaitteella Ohjelma luo yhteyden siitä, miten näytön ohjaussignaalia tulee muuntaa, jotta toisto vastaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta Usein tavoitetoistoksi asetetaan esimerkiksi srgb

13 1. Profiilit Tulostusprofiilin luomisen testiasetelma Testikenttä tulostetaan tulostimella Automaattinen mittauspöytä, johon värimittalaite on kiinnitetty tai manuaalinen värikenttien mittaus Ohjelma luo yhteyden siitä, miten tulostimen ohjaussignaalia tulee muuntaa, jotta toisto olisi mahdollisimman tarkka IT8.7/3 CMYK GretagMacbeth i1 Scan Target 1.4 RGB 13

14 2. Yhdysavaruus (PCS) Yhdysavaruudessa värisignaali saa laiteriippumaton väriarvon ICC-spesifikaatio käyttää CIE XYZ- tai CIE LABväriavaruuksia Kaikki värimuunnokset matkaavat yhdysavaruuden halki Lähdeprofiili Kohdeprofiili RGB CIE XYZ CMYK / RGB Yhdysavaruus

15 3. Värinhalintamoduuli (CMM) Ohjelmisto, joka suorittaa RGB- tai CMYK-arvojen muuntamisessa tarvittavat laskutoimitukset profiilien avulla Käytännössä värinhallintamoduulissa lähdeavaruuden arvot muuteteaan lähdeprofiilin mukaan yhdysavaruuden arvoiksi ja yhdysavaruuden arvot muunnetaan kohdeprofiilin mukaan kohdeavaruuden arvoiksi Jos kyseessä on taulukkomuunnos, niin profiili ei sisällä kaikkien RGB- tai CMYKlukuyhdistelmien yhdysavaruusmääritelmiä, joten CMM-moduulin täytyy interpoloida väliin jäävät arvot Valmistajakohtaisia interpolointi-algoritmeja on useita erilaisia Värinhallintamoduuli Lähdeprofiili Kohdeprofiili RGB CIE XYZ CMYK / RGB Yhdysavaruus

16 Näköistystavat Kaikilla esityslaitteilla on kiinteä värialue, jonka ne pystyvät toistamaan (gamut) ICC-spesifikaatio sisältää neljä erilaista näköistystapaa (=muunnosalgoritmia) käsitellä toistoalueen ulkopuolisia värejä, joita lähdeavaruus sisältää, mutta kohdeavaruus ei kykene toistamaan Näköistystavat: havainnollinen, kylläisyyden säilyttävä, suhteellinen kolorimetrinen ja absoluuttinen kolorimetrinen Värinhallintamoduuli Lähdeprofiili Näköistystapa = muunnosalgoritmi Kohdeprofiili RGB CIE XYZ CMYK / RGB Yhdysavaruus

17 Esimerkki toistoavaruuksien eroista Näköistystapa määrittää miten gamutin ulkopuoliset värit käsitellään Offset-painatus Näyttö

18 4. Muunnosalgoritmit Havainnollinen näköistystapa (perceptual) Yrittää säilyttää kokonaisvärivaikutelman muuttamalla kaikkia lähdeavaruuden värejä siten, että ne mahtuvat kohdeavaruuden sisään värien suhteet säilyttäen Hyvä vaihtoehto, jos kuva sisältää paljon toistoalan ylittäviä värejä A Gamutin ulkopuolisia värejä B Gamutin sisäpuolisia värejä, käsittely näköistystavasta riippuen C Värejä, jotka desaturoituvat havainnollisessa näköistyksessä

19 4. Muunnosalgoritmit Kylläisyyden säilyttävä näköistystapa (saturation) Yrittää tuottaa eloisia värejä muuntamalla lähdeavaruuden kyllästetyt värit kohdeavaruuden kyllästetyiksi väreiksi Menetelmä soveltuu erityisesti grafiikkaan ja karttoihin Käytännössä lähdeavaruuden värit levitetään niin laajasti kohdeavaruuteen kuin mahdollista A Gamutin ulkopuolisia värejä B Gamutin sisäpuolisia värejä, käsittely näköistystavasta riippuen C Värejä, jotka desaturoituvat havainnollisessa näköistyksessä

20 4. Muunnosalgoritmit Suhteellinen kolorimetrinen näköistystapa Lähdeavaruuden valkoinen kuvataan kohdeavaruuden valkoiseksi, muita värejä siirretään vastaavasti Toistoalan värit toistetaan täsmällisesti, toistoalueen ylittävät värit kiinnitetään lähimpään toistettavaan Säilyttää suuren osan alkuperäisistä väreistä A Gamutin ulkopuolisia värejä B Gamutin sisäpuolisia värejä, käsittely näköistystavasta riippuen C Värejä, jotka desaturoituvat havainnollisessa näköistyksessä

21 4. Muunnosalgoritmit Absoluuttinen kolorimetrinen näköistystapa Eroaa edellisestä siten, että lähdeavaruuden valkoista ei kuvata kohdeavaruuden valkoiseksi Tarkoitettu pääasiassa vedostukseen A Gamutin ulkopuolisia värejä B Gamutin sisäpuolisia värejä, käsittely näköistystavasta riippuen C Värejä, jotka desaturoituvat havainnollisessa näköistyksessä

22 Muunnosalgoritmit Näköistystapoja Havainnollinen Kolorimetrinen Kylläisyyden säilyttävä Tavoite: säilytetään kokonaisvärivaikutelma Tavoite: säilytetään tarkat väriarvot niin laajasti kuin mahdollista Tavoite: maksimoidaan saturaatio

23 Kolorimetrinen vs. havainnollinen Alkuperäinen kuva Suhteellinen kolorimetrinen Havainnollinen Eli käytännössä kolorimetrinen näköistystapa hukkaa gamutin ulkopuolisten värien yksityiskohdat; havainnollinen näköistystapa saattaa tuottaa vähemmän värikkäitä kuvia

24 Esimerkki kun muokataan kuvaa värihallitusti näytöllä Kohdeprofiili Lähdeprofiili Yhdysavaruus

25 Esimerkki kun vedostetaan kuvaa näytöllä Kohdeprofiili? Lähdeprofiili? Vedostuksessa tarkastellaan näytöllä sitä, miltä tuloste tulee näyttämään Yhdysavaruus

26 Värinmittalaitteet Kamerat ja skannerit tallettavat estimaatin näytteen emissiospektristä, mutta niiden tarkkuus ei riitä erityistä väritarkkuutta vaativiin sovelluksiin (kuten väriprofiilien luomiseen) -> tarvitaan erityisesti värienmittaukseen tarkoitettu mittalaite Jos mitataan ainoastaan XYZ-arvot tai jokin niiden johdannainen (kuten CIELAB), niin kolorimetri on riittävä mittalaite Jos halutaan mitata koko näkyvä spektri, niin tarvitaan spektrofotometri tai radiometri Spektrofotometri mittaa kohteen heijastusspektrin Spektroradiometri mittaa kohteen emissiospektrin

27 Värinmittalaitteet - spektroradiometri Spektroradiometri mittaa näytteestä heijastuneen tai näytteen emittoiman valon intensiteetin (tehon) aallonpituuden funktiona Valo jaetaan aallonpituuskaistoihin joko prismalla tai optisella hilalla H.J. Trussel, M.J. Vrhell, Fundamental of Digital Imaging, Cambridge, 2008, 532 s.

28 Värinmittalaitteet - spektroradiometri Mitatusta spektristä voidaan laskea XYZ-arvot ja XYZ-arvojen johdannaisia Lisäksi kohteen emissiospektri voidaan estimoida eri valaistuksien alle, jos alkuperäisen mittausympäristön valonlähteen spektri on mitattu Valonlähteen spektri Näytteestä mitattu spektri Värinsovitusfunktiot XYZ-arvot Väriavaruusmuunnos Esitys esim CIELAB L=76, a=-30, b=-38 Laitteen varsinainen mittaustulos Mittaustuloksen mahdollinen prosessointi

29 Värinmittalaitteet - spektrofotometri Spektrofotometri mittaa kohteen heijastusspektrin Spektrofotometrilla on oma valonlähde, ls, sekä standardi heijastaja, jonka heijastusspektri, rs, tunnetaan Aluksi mitataan standardiheijastajan emissiospektri Lisäksi mitataan tutkitun objektin emissiospektri Tutkitun objektin heijastusspektri voidaan laskea ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( k r k l k r k r k l k m k r k m k r s s s o s r s o o ) ( ) ( ) ( k r k l k m o s o ) ( ) ( ) ( k r k l k m s s r

30 Värinmittalaitteet - spektrofotometri m r ( k) l ( k) r ( k) s s m o ( k) l ( k) r ( k) s o Mitataan standardiobjektin emissiospektri, jonka avulla kompensoidaan mittalaitteen valonlähteen ikääntymisestä johtuvaa muutosta l s (k) r s (k) r ( k) o l s (k) mo ( k) rs ( k) m ( k) r Lasketaan kohteen heijastusspektri. Valonlähteen vaikutus eliminoidaan, kun standardiobjektin heijastusspektri on tunnettu H.J. Trussel, M.J. Vrhell, Fundamental of Digital Imaging, Cambridge, 2008, 532 s.

31 Värinmittalaitteet esimerkki mittausgeometriasta Yleinen mittausgeometria on 45-0 eli valonlähde on 45 asteen kulmassa kohteeseen ja mittapää on kohtisuorassa kohdetta vasten H.J. Trussel, M.J. Vrhell, Fundamental of Digital Imaging, Cambridge, 2008, 532 s.

32 Värinmittalaitteet - kolorimetri Kolorimetrin kolmikomponenttinen detektio vastaa teknisesti digitaalikameran detektiota, mutta kolorimetrin mittaustarkkuus on korkeampi Kolorimetrin optiikalta ei vaadita suurta tarkkuutta, koska kyseessä on pistemittaus (vrt. kameran spatiaalinen näytteistys) Kolorimetrin detektori- ja suodinkombinaation vasteen ja värinsovitusfunktioiden välillä tulee olla lineaarinen yhteys, jotta tarkat XYZ-arvot saadaan mitattua kaikissa eri valaistuksissa X a b c C1 Y d e f * C2 Z g h i C3 Kolorimetrin mittaamat XYZ-arvot Väriavaruusmuunnos Esitys esim CIELAB L=76, a=-30, b=-38 Näytteen spektri Näytteestä mitatut arvot (C1,C2,C3)

33 Värivaikutelmamallinnus (CIECAM02) Ympäristö Tausta (10 ) Stimulus, ärsyke (2 ) Värivaikutelman mallinnus tarkastelee ärsykkeen synnyttämää värivaikutelmaa riippuvaisena adaptoivasta kentästä eli se minkälaisessa valaistuksessa näytettä tarkastelee vaikuttaa näytteen havaittuun väriin Värivaikutelmamalli määrittää matemaattisen formuloinnin, jonka input ovat ärsykkeen ja katseluolosuhteiden fyysiset mitta-arvot ja output ovat värin havaittujen attribuuttien korrelaatit Värin havaittujen attribuuttien korrelaatit ovat: brightness, lightness, chroma, colorfulness, saturation, hue

34 Värivaikutelmamallinnus (CIECAM02) INPUTS LA: XYZ: XwYwZw: Yb: Adaptoivan kentän (ympäristön luminanssi), yksikkö cd/m^2 Näytteen (2 ) suhteelliset tristimulusarvot (ärsyke) Valkoisen suhteelliset tristimulusarvot Taustan (10 ) suhteellinen luminanssi D: Adaptaation aste D=1, täydellinen adaptaatio D=0, ei adaptaatiota 0<D<1, epätäydellisen adaptaation aste + Määritys katseluolosuhteista Average surround Dim surround Dark surround Ärsyke (2 ) Tausta (10 ) Ympäristö

35 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 komponenttihahmotelma XYZ XwYwZw D LA Yb Adaptaatiomuunnos Ympäristöön adaptoituneet tappivasteet, R a, G a, B a + määritys katseluolosuhteista

36 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 kaavoja: Ärsykkeen XYZ -> Adaptoidut tappivasteet, R a, G a, B a (HUOM! Tentin kannalta kaavoja ei tarvitse opetella ulkoa) Input-arvot Output-arvot

37 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 komponenttihahmotelma R ag ab a Opponenttivasteet Vaikutelmakorrelaatit -Brightness, Lightness -Colorfulness, Chroma, Saturation -Hue Opponenttivasteilla lasketaan varsinaiset vaikutelmakorrelaatit, jotka kuvaavat sitä, miten värinäyte havaitaan

38 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 Sävy (hue) Aste joka määrittää ärsykkeen samanlaiseksi tai erilaiseksi verrattuna toiseen ärsykkeeseen, kun liikutaan skaalalla punainen, vihreä, sininen ja keltainen

39 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 Lightness ja Brightness Lightness, J, on ärsykkeen kirkkaus suhteessa ärsykkeeseen joka havaitaan valkoisena katselutilanteessa Brightness, Q, on valon havaittu määrä joka tulee ärsykkeestä

40 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 Chroma, Colorfulness, Saturation Kroma (chroma), C, on ärsykkeen värikylläisyys suhteessa valkoisena havaitun ärsykkeen kirkkauteen Värikylläisyys (colorfulness), M, on tietyn sävyn havaittu määrä (/ etäisyys harmaasta). Värikylläisyys kasvaa kun katseluolosuhteiden luminanssi kasvaa Saturaatio (saturation), s, on ärsykkeen värikylläisyys suhteessa ärsykkeen omaan kirkkauteen

41 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 käyttötapaus Eräs käyttötapaus on käyttää käänteistä mallia, jolloin voidaan laskea XYZ-arvot jotka tuottavat halutun värihavainnon tietyssä ympäristössä ja kun XYZ-arvot tunnetaan voidaan ne muuttaa ICCprofiilin avulla näyttölaitteen ohjaussignaaliksi J C h Käänteinen CIECAM02 XYZ XwYwZw D LA Yb

Värinhallinta. DICOpress V 2.0.1:lle. Versio 1.0

Värinhallinta. DICOpress V 2.0.1:lle. Versio 1.0 Värinhallinta DICOpress V 2.0.1:lle Versio 1.0 1 Sisältö Miksi värinhallintaa......................................... 3 Erilaiset värijärjestelmät..................................... 3 Värinhallintastandardit

Lisätiedot

Väri-informaation koodaus. Mikko Nuutinen 31.1.2013

Väri-informaation koodaus. Mikko Nuutinen 31.1.2013 Väri-informaation koodaus Mikko Nuutinen 31.1.2013 Luento Mitä muistivärit ovat Esimerkki värikartasta Värikoordinaatit (eli väri-informaation koodaus) Värieron laskenta ja tarkennettu värieron mittaus

Lisätiedot

Kuvaus- ja näyttöperiaatteet. Mikko Nuutinen 24.1.2013

Kuvaus- ja näyttöperiaatteet. Mikko Nuutinen 24.1.2013 Kuvaus- ja näyttöperiaatteet Mikko Nuutinen 24.1.2013 Luennon oppimistavoitteet ja sisältö Kuvaus- ja näyttöketju Oppimistavoite on ymmärtää miten spektraalinen informaatio (n dim) detektoidaan 3-komponentiseksi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI NO. MAT12-15050-005 VÄRIN JA KIILLON MITTAAMINEN

TUTKIMUSRAPORTTI NO. MAT12-15050-005 VÄRIN JA KIILLON MITTAAMINEN VÄRIN JA KIILLON MITTAAMINEN 1 Veikko Äikäs Energia- ja ympäristötekniikan laitos Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 26.4.2012 SISÄLTÖ 1 Teoriaa... 2 1.1 Yleistä värimalleista... 2 1.2 RGB ja CMYK mallit...

Lisätiedot

Näyttöjen suorituskykymittaus

Näyttöjen suorituskykymittaus Näyttöjen suorituskykymittaus T-75.5100 Kuvaus- ja näyttötekniikka Syksy 2012 Mikko Nuutinen, 5.10.2012 Luennon sisältö: Johdanto: fyysiset, sähköiset ja optiset parametrit; valon mittaaminen ja kolorimetria

Lisätiedot

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila Optisessa hilassa on hyvin suuri määrä yhdensuuntaisia, toisistaan yhtä kaukana olevia

Lisätiedot

Valonlähteen vaikutus värinäytteiden spektreihin eri mittalaitteilla

Valonlähteen vaikutus värinäytteiden spektreihin eri mittalaitteilla Valonlähteen vaikutus värinäytteiden spektreihin eri mittalaitteilla Noora Tossavainen PSfrag replacements x y Laudatur-opintojen harjoitustyö Heinäkuu 2002 Fysiikan laitos Joensuun yliopisto Noora Tossavainen

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

VÄRIT 12.2.2015 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - VÄRIT

VÄRIT 12.2.2015 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - VÄRIT VÄRIT 12.2.2015 Väri on silmään saapuvan valon aistittava ominaisuus, joka havaitaan näkö- ja väriaistilla. Värin aistiminen riippuu silmään saapuvan valon sisältämistä aallonpituuksista ja niiden voimakkuuksista.

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT HILA JA PRISMA MIKKO LAINE 9. toukokuuta 05. Johdanto Tässä työssä muodostamme lasiprisman dispersiokäyrän ja määritämme työn tekijän silmän herkkyysrajan punaiselle valolle. Lisäksi

Lisätiedot

Tikkurila-opisto: Väristä sävytykseen. Päivi Luomahaara & Evalotte Lindkvist-Suhonen 03/2015

Tikkurila-opisto: Väristä sävytykseen. Päivi Luomahaara & Evalotte Lindkvist-Suhonen 03/2015 Tikkurila-opisto: Väristä sävytykseen Päivi Luomahaara & Evalotte Lindkvist-Suhonen 03/2015 Esityksen pääkohdat Väri ja valo Värien ominaisuudet Värin mittaaminen Värien tekeminen maaleissa ennen ja nyt

Lisätiedot

Jussi Patrikainen. Tuotantotulostimen värinhallinta ja profilointi

Jussi Patrikainen. Tuotantotulostimen värinhallinta ja profilointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Jussi Patrikainen Tuotantotulostimen värinhallinta ja profilointi Insinöörityö 10.4.2010 Ohjaaja: projektipäällikkö Toni Spännäri Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Värilaatuopas. Laatu-valikko. Värilaatuopas. Sivu 1/6

Värilaatuopas. Laatu-valikko. Värilaatuopas. Sivu 1/6 Sivu 1/6 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on auttaa käyttäjiä ymmärtämään, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Valikkokohta

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Mittaustekniikka (3 op)

Mittaustekniikka (3 op) 530143 (3 op) Yleistä Luennoitsija: Ilkka Lassila Ilkka.lassila@helsinki.fi, huone C319 Assistentti: Ville Kananen Ville.kananen@helsinki.fi Luennot: ti 9-10, pe 12-14 sali E207 30.10.-14.12.2006 (21 tuntia)

Lisätiedot

Värinhallinta digipainossa

Värinhallinta digipainossa Joonas Vesala Värinhallinta digipainossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 23.5.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Joonas Vesala Värinhallinta

Lisätiedot

ModerniOptiikka. InFotonics Center Joensuu

ModerniOptiikka. InFotonics Center Joensuu ModerniOptiikka InFotonics Center Joensuu Joensuun Tiedepuistossa sijaitseva InFotonics Center on fotoniikan ja informaatioteknologian yhdistävä kansainvälisen tason tutkimus- ja yrityspalvelukeskus. Osaamisen

Lisätiedot

JOKKY OSK. Logo ja graafinen ohjeistus. Jaana Salo. JEDU / Piippola, Media 15A

JOKKY OSK. Logo ja graafinen ohjeistus. Jaana Salo. JEDU / Piippola, Media 15A JOKKY OSK Logo ja graafinen ohjeistus Jaana Salo JEDU / Piippola, Media 15A 12.2.2016 JOKKY osuuskunnan logo TAUSTAA -Värit samat, kuin JEDU:n logossa -Osuuskunnan logo kuvastaa verkostoa ja osuuskunnan

Lisätiedot

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 POLARISAATIO Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Polarisaatio...3 2 Työn suoritus...6 2.1 Työvälineet...6 2.2 Mittaukset...6 2.2.1 Malus:in laki...6 2.2.2

Lisätiedot

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja;

1. Sommitelman on sijaittava sivun keskellä sekä vastattava tilauksessa ilmoitettuja mittoja; Digitaalinen alkuperäisversio on komposiitti-pdf, joka on tehty PDF/X- 1a:2001 -versiolla sekä Acrobat Distillerillä. Tilauksen mukaisesti joko CMYK:llä tai CMYK+SPOT -väreillä (PANTONE). Ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Värien teoria ja värimallit Tietokonegraikan seminaari kevät 2002

Värien teoria ja värimallit Tietokonegraikan seminaari kevät 2002 Värien teoria ja värimallit Tietokonegraikan seminaari kevät 2002 Matti Eskelinen 24. huhtikuuta 2002 1 Mitä väri on? Mitään sellaista kuin väri ei ole olemassa luonnossa. Väri on jotakin mitä me ihmiset

Lisätiedot

SANOMALEHDEN VÄRINHALLINTA ISO STANDARDIN ICC-PROFIILILLA

SANOMALEHDEN VÄRINHALLINTA ISO STANDARDIN ICC-PROFIILILLA ISO STANDARDIN ICC-PROFIILILLA 1 ISO STANDARDIN ICC-PROFIILILLA 2 Sanomalehtien Liitto ja Kärkimedia suosittelevat ISOnewspaper26v4.icc värinhallintaprofiilin käyttöä. Profiili pohjautuu IFRA26.txt mittaustietoihin

Lisätiedot

6. Värikuvanprosessointi 6.1. Värien periaatteet

6. Värikuvanprosessointi 6.1. Värien periaatteet 6. Värikuvanprosessointi 6.1. Värien periaatteet Värien käyttö kuvissa on hyödyllistä kahdesta syystä. Väri on tehokas kuvaaja kohteiden tunnistamiseksi ja erottamiseksi näkymästä. Toiseksi normaalilla

Lisätiedot

Kuvankäsi*ely 1. Digitaaliset kuvat ja niiden peruskäsi3eet. Kimmo Koskinen

Kuvankäsi*ely 1. Digitaaliset kuvat ja niiden peruskäsi3eet. Kimmo Koskinen Kuvankäsi*ely 1 Digitaaliset kuvat ja niiden peruskäsi3eet Kimmo Koskinen Mitä kuvankäsi3ely on? Digitaalisten kuvien monipuolista muokkausta: - korjailua: roskien poisto, punaiset silmät jne - muuntelua:

Lisätiedot

ENERGY SAVING LAMPS. Energiansäästölamput 2008

ENERGY SAVING LAMPS. Energiansäästölamput 2008 Energiansäästölamput 2008 GP Saving Lamps Edut Säästää ympäristöä, vähentää hiilidioksidipäästöjä CO². Kestää 8-12 kertaa kauemmin* Vähentää kotitalouksien sähkönkulutusta jopa 80%* ja näin ollen myös

Lisätiedot

Kuvanlaadunparantaminen. Mikko Nuutinen 21.3.2013

Kuvanlaadunparantaminen. Mikko Nuutinen 21.3.2013 Kuvanlaadunparantaminen Mikko Nuutinen 21.3.2013 Luennon sisältö Termistöä Kuvanentisöinti Terävyys unsharp masking Kohina non-local means Linssivääristymän korjaus Kuvanlaadunehostaminen Kontrasti Auto-levels

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Photoshop ohje 59 Väritilat, kanavat

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Photoshop ohje 59 Väritilat, kanavat HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Photoshop ohje 59 VÄRIT Värimuokkain-ikkuna Työkalupaletin tai Color-paletin Foreground tai Background Color kuvaketta napsauttamalla saadaan näkyviin Color Picker-valintaikkuna

Lisätiedot

Tässä värilaatuoppaassa selitetään, miten tulostimen toiminnoilla voi säätää ja mukauttaa väritulosteita.

Tässä värilaatuoppaassa selitetään, miten tulostimen toiminnoilla voi säätää ja mukauttaa väritulosteita. Sivu 1/5 Värilaatuopas Tässä värilaatuoppaassa selitetään, miten tulostimen toiminnoilla voi säätää ja mukauttaa väritulosteita. Laatu-valikko Tulostustila Väri Black Only (Vain musta) Värinkorjaus Auto

Lisätiedot

DIGITAALIPAINON VÄRINHALLINTA OSAKSI PAINOPROSESSIA

DIGITAALIPAINON VÄRINHALLINTA OSAKSI PAINOPROSESSIA DIGITAALIPAINON VÄRINHALLINTA OSAKSI PAINOPROSESSIA Rami Ojakangas Opinnäytetyö Kaupan ja kulttuurin toimiala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tradenomi (AMK) 2015 2 Opinnäytetyön tiivistelmä Kaupan

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiivinen, tarkka ja käytännöllinen

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiivinen, tarkka ja käytännöllinen Created for design CMYK GUIDE Intuitiivinen, tarkka ja käytännöllinen CMYK GUIDE -kartasta värit löytyvät nopeasti, ja ne ovat painettuina juuri sitä mitä valittiinkin! INTUITIIVINEN Suunnittelijan nopea

Lisätiedot

13. Värit tietokonegrafiikassa

13. Värit tietokonegrafiikassa 13.1. Värijoukot tietokonegrafiikassa 13. Värit tietokonegrafiikassa Tarkastellaan seuraavaksi värien kvantitatiivista pohjaa. Useimmiten käytännön tilanteissa kiinnitetään huomiota kvalitatiiviseen. Värien

Lisätiedot

Profilointityökalujen erot ja graafisen alan standardit

Profilointityökalujen erot ja graafisen alan standardit Eero Mäkelä Profilointityökalujen erot ja graafisen alan standardit Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 20.11.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 GRAAFISET ELEMENTIT 10 YHTEYSTIEDOT 13 TUNNUS JA

Lisätiedot

Värivalikko. Värinkorjaus. Tarkkuus. Tummuuden säätö. Värinsäätö käsin Tulostusmuoto. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värivalikko. Värinkorjaus. Tarkkuus. Tummuuden säätö. Värinsäätö käsin Tulostusmuoto. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Värivalikosta voidaan säätää tulostusjälkeä ja muuttaa väritulostuksen asetuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Värinkorjaus Tarkkuus 1 Värinsäätö käsin Tulostusmuoto Tummuuden säätö

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

Johdatus digitaalisen valokuvan värinhallintaan

Johdatus digitaalisen valokuvan värinhallintaan Johdatus digitaalisen valokuvan värinhallintaan Viestinnän koulutusohjelma Uusi media Opinnäytetyö 19.3.2009 Laura Partanen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

Väriin vaikuttavat tekijät ja niiden ennustaminen. värimalleilla. Antti Vatanen

Väriin vaikuttavat tekijät ja niiden ennustaminen. värimalleilla. Antti Vatanen Väriin vaikuttavat tekijät ja niiden ennustaminen värimalleilla Antti Vatanen 08.01.2003 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatin tutkielma TIIVISTELMÄ Ihmisen värinäkö on hyvin monimutkainen

Lisätiedot

Tunnuksen osat ja typografia

Tunnuksen osat ja typografia g r a a f i n e n o h j e i s t u s 2 0 1 0 2 Tunnuksen osat ja typografia PIKI-tunnus muodostuu merkistä, logo-osasta, ja tekstiosasta. Tunnusta käytetään pääsääntöisesti näiden kolmen osan muodostamana

Lisätiedot

VERTAILU: 55-TUUMAISET TELEVISIOT Oheisia kuvasäätöjä käytettiin Tekniikan Maailman numerossa 1/15 julkaistussa vertailussa.

VERTAILU: 55-TUUMAISET TELEVISIOT Oheisia kuvasäätöjä käytettiin Tekniikan Maailman numerossa 1/15 julkaistussa vertailussa. VERTAILU: 55-TUUMAISET TELEVISIOT Oheisia kuvasäätöjä käytettiin Tekniikan Maailman numerossa 1/15 julkaistussa vertailussa. LG 55UB850V digi-tv hdmi 2 KUVA Kuvatila Expert1 Expert1 Kuvan säätö Taustavalo

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 8 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 8: Värit 2 Luennon rakenne 1. Kolmiväriteoria 2. Vastakkaisväriteoria 3. Illuusioita 4. Värien pysyvyys 3 4 Värit Värinäkö tarkoittaa

Lisätiedot

Verenpainemittarit. Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95

Verenpainemittarit. Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95 Verenpainemittarit Ranne- verenpainemittari, harmaa. 22,95 Tarkka verenpaineen mittaus ranteesta. Näytön kohteet: systolinen, diastolinen, pulssi, päivämäärä, aika Rytmihäiriöilmoitus Muistipaikkoja 60/henkilö,

Lisätiedot

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Kuvan pehmennys. Tulosteiden hallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tulostinajuri tuottaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun erilaisiin tulostustarpeisiin. Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen muuttaa tulostettavan asiakirjan ulkonäköä enemmän kuin tulostinajuri sallii.

Lisätiedot

VÄRIEN NIMEÄMINEN JA LASKENNALLINEN ENNUSTAMINEN LUONNOLLISISTA VÄRIKUVISTA

VÄRIEN NIMEÄMINEN JA LASKENNALLINEN ENNUSTAMINEN LUONNOLLISISTA VÄRIKUVISTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tuuli Nurminen VÄRIEN NIMEÄMINEN JA LASKENNALLINEN ENNUSTAMINEN LUONNOLLISISTA VÄRIKUVISTA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Värilaatuopas. Laatu-valikko. Värilaatuopas. Sivu 1/6

Värilaatuopas. Laatu-valikko. Värilaatuopas. Sivu 1/6 Sivu 1/6 Värilaatuopas Tässä värilaatuoppaassa selitetään, miten tulostimen toiminnoilla voi säätää ja mukauttaa väritulosteita. Laatu-valikko Valikkovaihtoehto Tulostustila Väri Vain musta Värinkorjaus

Lisätiedot

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus.

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus. Virhearviointi Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus. Virhelajit A. Tilastolliset virheet= satunnaisvirheet, joita voi arvioida tilastollisin menetelmin B. Systemaattiset virheet = virheet, joita

Lisätiedot

Aineisto-ohje. Koko ja työpohjat. Leikkuuvarat. Kuvien värinmääritykset ja resoluutiot. Aineiston tallennusmuoto. Aineiston lähetys ja lisätietoja

Aineisto-ohje. Koko ja työpohjat. Leikkuuvarat. Kuvien värinmääritykset ja resoluutiot. Aineiston tallennusmuoto. Aineiston lähetys ja lisätietoja Aineisto-ohje Koko ja työpohjat Tee aineistot 1:1 eli 100% tai 1:10 kokoon. Jos ohjelman työpohjan koko ei riitä - esim. yli 5 metriä leveät banderollit - tee työ 1:10 kokoon. Moniin tuotteisiimme löytyy

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, yhteenveto

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, yhteenveto Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, yhteenveto Luento 23.4.2009, T. Hackman & J. Näränen 1. Yleisesti tärkeätä Peruskäsitteet Mitä havaintomenetelmää kannatta käyttää? Minkälaista teleskooppia millekin

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 3/8: Visuaalinen suunnittelu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

10. Polarimetria. 1. Polarisaatio tähtitieteessä. 2. Stokesin parametrit. 3. Polarisaattorit. 4. CCD polarimetria

10. Polarimetria. 1. Polarisaatio tähtitieteessä. 2. Stokesin parametrit. 3. Polarisaattorit. 4. CCD polarimetria 10. Polarimetria 1. Polarisaatio tähtitieteessä 2. Stokesin parametrit 3. Polarisaattorit 4. CCD polarimetria 10.1 Polarisaatio tähtitieteessä Polarisaatiota mittaamalla päästään käsiksi moniin fysikaalisiin

Lisätiedot

9. Polarimetria. 1. Stokesin parametrit 2. Polarisaatio tähtitieteessä. 3. Polarisaattorit 4. CCD polarimetria

9. Polarimetria. 1. Stokesin parametrit 2. Polarisaatio tähtitieteessä. 3. Polarisaattorit 4. CCD polarimetria 9. Polarimetria 1. Stokesin parametrit 2. Polarisaatio tähtitieteessä 3. Polarisaattorit 4. CCD polarimetria 10.1 Stokesin parametrit 10.1

Lisätiedot

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson Tilkkuilijan värit Saana Karlsson Tilkkutöissä erivärisiä kangaspaloja ommellaan yhteen ja siten muodostetaan erilaisia kuvioita. Värien valinta vaikuttaa siihen miten suunnitellut kuviot tulevat tilkkutyössä

Lisätiedot

FOREVER Solvent-Dark 111

FOREVER Solvent-Dark 111 FOREVER Solvent-Dark 111 Laadukas paperi värillisille kankaille. Pesunkestävyys ja värien kiirkkaus 100% puuvilla, denim, nahka, valkoinen polyesteri, puu, synteettinen nahka, päällystetty paperi jne.

Lisätiedot

Olli Ahvenlampi. Värihallitun työnkulkuprosessin hyödyntäminen yrityksen graafisen ilmeen suunnittelu- ja toteutusprosessissa

Olli Ahvenlampi. Värihallitun työnkulkuprosessin hyödyntäminen yrityksen graafisen ilmeen suunnittelu- ja toteutusprosessissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Olli Ahvenlampi Värihallitun työnkulkuprosessin hyödyntäminen yrityksen graafisen ilmeen suunnittelu- ja toteutusprosessissa Insinöörityö 19.4.2010

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN Päivitetty: 23/01/2009 TP 3-1 3. VAIHELUKITTU VAHVISTIN Työn tavoitteet Työn tavoitteena on oppia vaihelukitun vahvistimen toimintaperiaate ja käyttömahdollisuudet

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

Eksimeerin muodostuminen

Eksimeerin muodostuminen Fysikaalisen kemian Syventävät-laboratoriotyöt Eksimeerin muodostuminen 02-2010 Työn suoritus Valmista pyreenistä C 16 H 10 (molekyylimassa M = 202,25 g/mol) 1*10-2 M liuos metyylisykloheksaaniin.

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA Juha Lehtonen 20.3.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma ESIPUHE Olen kirjoittanut tämän kandidaatintutkielman Joensuun yliopistossa

Lisätiedot

CCD-kamerat ja kuvankäsittely

CCD-kamerat ja kuvankäsittely CCD-kamerat ja kuvankäsittely Kari Nilsson Finnish Centre for Astronomy with ESO (FINCA) Turun Yliopisto 6.10.2011 Kari Nilsson (FINCA) CCD-havainnot 6.10.2011 1 / 23 Sisältö 1 CCD-kamera CCD-kameran toimintaperiaate

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen

10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen Sävyvastaavaisuus Hyvä korjaustyö edellyttää joskus että sävyvastaavuus saavutetaan sävyttämällä tai häivytyksen avulla, tai kiillottamalla vanha maali. On siis tärkeää että vertaus alkuperäisen maalin

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 03.11.2017 GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 SISÄLLYS Graafisen ohjeiston tarkoitus on nimensä mukaisesti ohjeistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen yhteydessä tapahtuvaa viestintää.

Lisätiedot

Tietokonegrafiikan perusteet

Tietokonegrafiikan perusteet Tietokonegrafiikan perusteet Kuvamallit Koordinaattijärjestelmät Ihmisnäön ominaisuudet Grafiikkalaitteisto Abstrakti kangas Piirtäminen Teksti Leikkaaminen Väri Petri Vuorimaa 1 Kuvamallit Kuvien esittämiseen

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet

Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet Jukka Teuhola Turun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Syksy 2010 http://staff.cs.utu.fi/kurssit/digitaalisen_kuvankasittelyn_perusteet/syksy_2010/index.htm DKP-1 J.

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/5 Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TYÖN TAVOITE Työssä perehdytään optisiin ilmiöihin tutkimalla valon kulkua linssisysteemeissä ja prismassa. Tavoitteena on saada

Lisätiedot

Kuvat. 1. Selaimien tunnistamat kuvatyypit

Kuvat. 1. Selaimien tunnistamat kuvatyypit Kuvat Kuvia voi liittää xhtml-sivulle -elementillä -elementillä -elementillä lomakkeiden yhteydessä lähinnä painikenappeja taustakuvina -elementin background-attribuutilla tai

Lisätiedot

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden

Lisätiedot

POWERPOINT HARJOITUKSET OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN

POWERPOINT HARJOITUKSET OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN POWERPOINT HARJOITUKSET 3.1-3.7 OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN Tässä harjoituksessa luomme oman perustyylin, teemme omat värit, oman fonttiteeman, mukautamme perustyyliä ja tallennamme luomuksemme. 1/5

Lisätiedot

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut 1 Pepe Vilpas Flinga Campus on yhteisöllisen tiedonrakentelun pilvipalvelu. Flinga mahdollistaa mobiililaitteiden (tabletit, älypuhelimet ja läppärit) ja luokkatilan interaktiivisen taulun tai projektorin

Lisätiedot

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Juho Kannala 7.5.2010 Johdanto Tietokonenäkö on ala, joka kehittää menetelmiä automaattiseen kuvien sisällön tulkintaan Tietokonenäkö on ajankohtainen

Lisätiedot

Houkuttele terassille

Houkuttele terassille Houkuttele terassille 2015 Hyvä kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Roltraden valikoimasta löydät kevään 2015 raikkaimmat ratkaisut kevätterassin ilmeen luomiseen. Materiaalimme ovat laadukkaita

Lisätiedot

7.4 Fotometria CCD kameralla

7.4 Fotometria CCD kameralla 7.4 Fotometria CCD kameralla Yleisin CCDn käyttötapa Yleensä CCDn edessä käytetään aina jotain suodatinta, jolloin kuvasta saadaan siistimpi valosaaste UV:n ja IR:n interferenssikuviot ilmakehän dispersion

Lisätiedot

9. Polarimetria. Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, Syksy 2017 Thomas Hackman (Kalvot JN, TH, MG & VMP)

9. Polarimetria. Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, Syksy 2017 Thomas Hackman (Kalvot JN, TH, MG & VMP) 9. Polarimetria Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, Syksy 2017 Thomas Hackman (Kalvot JN, TH, MG & VMP) 1 9. Polarimetria 1. Stokesin parametrit 2. Polarisaatio tähtitieteessä 3. Polarisaattorit 4.

Lisätiedot

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS KUVAMUOKKAUS HARJOITUS PUNASILMÄISYYS, VÄRI, KUVAKOKO, RAJAUS PUNASILMÄISYYS Kuvien punasilmäisyyden joutuu kohtaamaan usein huolimatta kameroiden hyvistä ominaisuuksista. Ohjelma tarjoaa hyvän työvälineen

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Linssin tekniset tiedot ja liitännät

Linssin tekniset tiedot ja liitännät Linssin tekniset tiedot ja liitännät Voit valita tilaan, sisältöön ja budjettiisi parhaiten sopivan linssin kuudesta eri vaihtoehdosta. Tämän sekä projektorin monien liitäntöjen ansiosta asennus on nopeaa

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Hans Pihlajamäki Fysiikan kotitutkimus

Hans Pihlajamäki Fysiikan kotitutkimus Fysiikan kotitutkimus Fysiikan 1. kurssi, Rauman Lyseon lukio Johdanto 1. Saaristo- ja rannikkonavigoinnissa on tärkeää kyetä havainnoimaan väyliä osoittavia väylämerkkejä. Pimeän aikaan liikuttaessa tehokkaalla

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö.

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. Se tarjoaa työkalut sekä yrityksen sisäiseen brändin kehittämiseen että tavoitteelliseen

Lisätiedot

Linjurin parkkihallin kellarikerroksen valaistuksen uudistusprojekti ennen/jälkeen mittaustulokset, sekä ennen/jälkeen kuvia

Linjurin parkkihallin kellarikerroksen valaistuksen uudistusprojekti ennen/jälkeen mittaustulokset, sekä ennen/jälkeen kuvia Valaistus tasot alla olevaan pohjapiirrokseen merkityistä paikoista. Mittaukset suoritettu alla kerrotuin päivämäärin, sekä kellon ajoin ja kuvaukset heti tämän perään, jotka olivat valmiina noin 15 minuuttia

Lisätiedot

Digitaalikameran värintoisto

Digitaalikameran värintoisto Digitaalikameran värintoisto Joni Orava Pro Gradu tutkielma Lokakuu 2001 Joensuun liopisto Fysiikan laitos Esipuhe Haluan esittää suuret kiitokset työn ohjaajalle professori Timo Jääskeläiselle ohjauksesta

Lisätiedot

Tehokas suunnattava LED-kohdevalaisin

Tehokas suunnattava LED-kohdevalaisin Lighting Tehokas suunnattava kohdevalaisin LuxSpace Accent Compact, kulmaversio LuxSpace Accent on laadukas ja kattava ledivalaisintuoteperhe, jollla voidaan korvata vanhat monimetallilamppuvalaisimet

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 2013 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus

Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 2013 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus Tampereen yliopisto Tietokonegrafiikka 201 Tietojenkäsittelytiede Harjoitus 6 1..201 1. Tarkastellaan Gouraudin sävytysmallia. Olkoon annettuna kolmio ABC, missä A = (0,0,0), B = (2,0,0) ja C = (1,2,0)

Lisätiedot

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon)

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon) VÄRI ON: Biologiaa: näköaistimus (solut ja aivot) Kemiaa: pigmentti (väriaine, materiaali) VÄRI ON: VÄRI ON: Psykologiaa: havainto

Lisätiedot

Tasot. Valitse ensin tasopaletit näkyviin Window Layers. Uusi taso Säätötaso Tason poistaminen. Sekoitustilat

Tasot. Valitse ensin tasopaletit näkyviin Window Layers. Uusi taso Säätötaso Tason poistaminen. Sekoitustilat Tasot Valitse ensin tasopaletit näkyviin Window Layers Sekoitustila Tason näkyvyys Peittävyys Käsiteltävä taso Uusi taso Säätötaso Tason poistaminen Tasomaski Tason lukitus Sekoitustilat Normal, normaali:

Lisätiedot

MONIPRIMÄÄRINÄYTTÖ. Jari Hintikka. Joensuun Yliopisto. Kandidaatintutkielma

MONIPRIMÄÄRINÄYTTÖ. Jari Hintikka. Joensuun Yliopisto. Kandidaatintutkielma MONIPRIMÄÄRINÄYTTÖ Jari Hintikka Joensuun Yliopisto Kandidaatintutkielma 19.06.2002 TIIVISTELMÄ Tutkielmassa esitellään useampaa kuin kolmea pääväriä käyttävä moniprimäärinäyttö. Idea kehittää moniprimäärinäyttö

Lisätiedot

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISIA

Lisätiedot

Johdanto. Kuvankäsittely: Kuva Kuva. Kuva. Mittauksia. Kuva-analyysi: Korkean tason kuvaus. Kuva. Kuvan ymmärtäminen:

Johdanto. Kuvankäsittely: Kuva Kuva. Kuva. Mittauksia. Kuva-analyysi: Korkean tason kuvaus. Kuva. Kuvan ymmärtäminen: Johdanto Kuvankäsittely: Kuva Kuva Kuva-analyysi: Kuva Mittauksia Kuvan ymmärtäminen: Kuva Korkean tason kuvaus Kuvantamismenetelmien ominaisuuksia Digitaalinen kuva Näkö Laitetekniikkaa Digitaalinen kuva

Lisätiedot

VÄRINHALLINTA DIGITAALIPAINOSSA

VÄRINHALLINTA DIGITAALIPAINOSSA VÄRINHALLINTA DIGITAALIPAINOSSA Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Teknisen visualisoinnin suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 7.12.2006 Juha Koivistoinen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kehitetty maksimaaliseen sävytarkkuuteen: Standoblue sävytyökalut.

Kehitetty maksimaaliseen sävytarkkuuteen: Standoblue sävytyökalut. Kehitetty maksimaaliseen sävytarkkuuteen: Standoblue sävytyökalut. Oikeat värisävyt nopeasti ja varmasti. Oikean värisävyn nopea löytäminen on avain menestykseen autojen korjausmaalauksessa. Standox tarjoaa

Lisätiedot