Värinhallinta ja -mittalaitteet. Mikko Nuutinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Värinhallinta ja -mittalaitteet. Mikko Nuutinen 7.2.2012"

Transkriptio

1 Värinhallinta ja -mittalaitteet Mikko Nuutinen

2 Luennon oppimistavoitteet Värinhallinta Käsitteet lähde- ja kohdelaitteen profiili sekä yhdysavaruus Näköistystavat (rendering intent) Värinmittalaitteet Kolorimetri, spektrofotometri ja spektroradiometri Värivaikutelmamallinnuksen perusidea (Huom! kaavoja ei tarvitse osata ulkoa)

3 Miksi tarvitaan värinhallintaa? Ongelma: Eri esityslaite (näyttö, tulostin, painokone) tuottaa samasta signaalista eri värivasteen Kysymyksiä: Miten signaali saadaan esitettyä samana (fyysiset väriarvot) riippumatta siitä, millä esityslaitteella kuvaa tarkastellaan? -> profiilit Miten väriarvot tulee toistaa, joita esityslaite ei pysty toistamaan? -> näköistystavat Lähdelaite 1 Kohdelaite 3 Kohdelaite 2 Kohdelaite 1

4 Värinhallinta - lähtökohta Kuvalähteen tuottamat väriarvot (kamera) Väriarvomuunnin Kohdeprosessin Väriarvot (näyttö, tulostin, painokone) Visuaalisesti havaittu väri Kameran detektio R=120 G=100 B=190 Kameran ulostuloarvot? R=140 G=120 B=170 Näytön syöttösignaali Näytön emissio Visuaalisesti havaittu väri Väriarvomuunnin modifioi signaalin niin, että näytön syöttösignaali tuottaa näytölle vasteen, joka vastaa mahdollisimman tarkasti kameralla kuvatun kohteen väriä

5 Värinhallintaongelma Jos muodostettaisiin aina kuvalähde ja -kohdekohtainen värimuunnos, niin vaihtoehtoisia muunnoksia tulisi n x m Eli jos esimerkiksi toimituksessa olisi n kameraa/skanneria ja m näyttöä/tulostina, niin värinhallinta edellyttäisi n x m muunnoksen ylläpitoa Lisäksi jokainen muunnos pitäisi erikseen mitata kuvalähde = tietty kamera, skanneri tms. kohdeprosessi = tietty näyttö, tulostuslaite, painokone tms. n m n kuvalähdettä m kuvakohde

6 Värinhallinta - srgb srgb on peruskuluttajan värinhallintaratkaisu! Suurin osa digitaalikameroista tallentaa kuvat srgbprofiiliin srgb on HP:n ja Microsoftin yhteistyössä kehittämä väriprofiili Ohjelmat, jotka eivät käytä värinhallintaa, toistavat värit yleensä srgb:n mukaan Näyttökohtaisesti mitattu ja valmistettu profiili kuitenkin parantaa (tai laajentaa) värien toistotarkkuutta verrattuna näytön mahdolliseen srgb-asetukseen

7 Värinhallinta ICC lähestymistapa (International Color Consortium) (n + m) EI (n x m) muunnosta eli ei tarvetta profiloida jokaista lähdeja kohdelaiteparia erikseen Jokaisen laitteen oma linkki yhdysavaruuteen riittää XYZ tai CIELAB n n kuvalähdettä yhdysavaruus m m kuvakohdetta

8 Värinhallinta ICC lähestymistapa (International Color Consortium) Lähdeprofiili Kohdeprofiili Kuvalähteen tuottamat väriarvot Värinhallintamoduuli (CMM) Kuvakohteen väriarvot Profiilin yhdysavaruus Lähdeprofiili: kuvalähteen digitaalisten signaali-arvojen ja kolorimetristen arvojen välinen yhteys Näköistystapa Kohdeprofiili: kolorimetristen väriarvojen ja kuvakohteen digitaalisten signaaliarvojen välinen yhteys

9 1. Profiilit Lähde- tai kohdeprofiili Lähdeprofiili määrittää laitteen detektoiman signaaliarvon ja väripinnan välisen yhteyden Kohdeprofiili määrittää ohjaussignaalin (näyttö/tulostin) ja laitteen tuottaman väripinnan kolorimetrisen väriarvon välisen yhteyden Käytännössä yhteydet: RGB (kamera) XYZ/CIELAB (yhdysavaruus) XYZ/CIELAB (yhdysavaruus) CMYK (tulostus) / RGB (näyttö)

10 1. Profiilit Taulukkomuunnos, esim. tulostimet, painokoneet 1-IN 1-OUT Komponenttimuunnos 3-IN 4-OUT Lookup Table 1-IN 1-OUT Komponenttimuunnos

11 1. Profiilit Talletetut parametrit (esim 3x3-matriisi) 3 3 Matriisi

12 1. Profiilit Näyttöprofiilin luomisen testiasetelma Ohjelma esittää näytöllä värinäytteitä, joiden toisto mitataan värimittalaitteella Ohjelma luo yhteyden siitä, miten näytön ohjaussignaalia tulee muuntaa, jotta toisto vastaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta Usein tavoitetoistoksi asetetaan esimerkiksi srgb

13 1. Profiilit Tulostusprofiilin luomisen testiasetelma Testikenttä tulostetaan tulostimella Automaattinen mittauspöytä, johon värimittalaite on kiinnitetty tai manuaalinen värikenttien mittaus Ohjelma luo yhteyden siitä, miten tulostimen ohjaussignaalia tulee muuntaa, jotta toisto olisi mahdollisimman tarkka IT8.7/3 CMYK GretagMacbeth i1 Scan Target 1.4 RGB 13

14 2. Yhdysavaruus (PCS) Yhdysavaruudessa värisignaali saa laiteriippumaton väriarvon ICC-spesifikaatio käyttää CIE XYZ- tai CIE LABväriavaruuksia Kaikki värimuunnokset matkaavat yhdysavaruuden halki Lähdeprofiili Kohdeprofiili RGB CIE XYZ CMYK / RGB Yhdysavaruus

15 3. Värinhalintamoduuli (CMM) Ohjelmisto, joka suorittaa RGB- tai CMYK-arvojen muuntamisessa tarvittavat laskutoimitukset profiilien avulla Käytännössä värinhallintamoduulissa lähdeavaruuden arvot muuteteaan lähdeprofiilin mukaan yhdysavaruuden arvoiksi ja yhdysavaruuden arvot muunnetaan kohdeprofiilin mukaan kohdeavaruuden arvoiksi Jos kyseessä on taulukkomuunnos, niin profiili ei sisällä kaikkien RGB- tai CMYKlukuyhdistelmien yhdysavaruusmääritelmiä, joten CMM-moduulin täytyy interpoloida väliin jäävät arvot Valmistajakohtaisia interpolointi-algoritmeja on useita erilaisia Värinhallintamoduuli Lähdeprofiili Kohdeprofiili RGB CIE XYZ CMYK / RGB Yhdysavaruus

16 Näköistystavat Kaikilla esityslaitteilla on kiinteä värialue, jonka ne pystyvät toistamaan (gamut) ICC-spesifikaatio sisältää neljä erilaista näköistystapaa (=muunnosalgoritmia) käsitellä toistoalueen ulkopuolisia värejä, joita lähdeavaruus sisältää, mutta kohdeavaruus ei kykene toistamaan Näköistystavat: havainnollinen, kylläisyyden säilyttävä, suhteellinen kolorimetrinen ja absoluuttinen kolorimetrinen Värinhallintamoduuli Lähdeprofiili Näköistystapa = muunnosalgoritmi Kohdeprofiili RGB CIE XYZ CMYK / RGB Yhdysavaruus

17 Esimerkki toistoavaruuksien eroista Näköistystapa määrittää miten gamutin ulkopuoliset värit käsitellään Offset-painatus Näyttö

18 4. Muunnosalgoritmit Havainnollinen näköistystapa (perceptual) Yrittää säilyttää kokonaisvärivaikutelman muuttamalla kaikkia lähdeavaruuden värejä siten, että ne mahtuvat kohdeavaruuden sisään värien suhteet säilyttäen Hyvä vaihtoehto, jos kuva sisältää paljon toistoalan ylittäviä värejä A Gamutin ulkopuolisia värejä B Gamutin sisäpuolisia värejä, käsittely näköistystavasta riippuen C Värejä, jotka desaturoituvat havainnollisessa näköistyksessä

19 4. Muunnosalgoritmit Kylläisyyden säilyttävä näköistystapa (saturation) Yrittää tuottaa eloisia värejä muuntamalla lähdeavaruuden kyllästetyt värit kohdeavaruuden kyllästetyiksi väreiksi Menetelmä soveltuu erityisesti grafiikkaan ja karttoihin Käytännössä lähdeavaruuden värit levitetään niin laajasti kohdeavaruuteen kuin mahdollista A Gamutin ulkopuolisia värejä B Gamutin sisäpuolisia värejä, käsittely näköistystavasta riippuen C Värejä, jotka desaturoituvat havainnollisessa näköistyksessä

20 4. Muunnosalgoritmit Suhteellinen kolorimetrinen näköistystapa Lähdeavaruuden valkoinen kuvataan kohdeavaruuden valkoiseksi, muita värejä siirretään vastaavasti Toistoalan värit toistetaan täsmällisesti, toistoalueen ylittävät värit kiinnitetään lähimpään toistettavaan Säilyttää suuren osan alkuperäisistä väreistä A Gamutin ulkopuolisia värejä B Gamutin sisäpuolisia värejä, käsittely näköistystavasta riippuen C Värejä, jotka desaturoituvat havainnollisessa näköistyksessä

21 4. Muunnosalgoritmit Absoluuttinen kolorimetrinen näköistystapa Eroaa edellisestä siten, että lähdeavaruuden valkoista ei kuvata kohdeavaruuden valkoiseksi Tarkoitettu pääasiassa vedostukseen A Gamutin ulkopuolisia värejä B Gamutin sisäpuolisia värejä, käsittely näköistystavasta riippuen C Värejä, jotka desaturoituvat havainnollisessa näköistyksessä

22 Muunnosalgoritmit Näköistystapoja Havainnollinen Kolorimetrinen Kylläisyyden säilyttävä Tavoite: säilytetään kokonaisvärivaikutelma Tavoite: säilytetään tarkat väriarvot niin laajasti kuin mahdollista Tavoite: maksimoidaan saturaatio

23 Kolorimetrinen vs. havainnollinen Alkuperäinen kuva Suhteellinen kolorimetrinen Havainnollinen Eli käytännössä kolorimetrinen näköistystapa hukkaa gamutin ulkopuolisten värien yksityiskohdat; havainnollinen näköistystapa saattaa tuottaa vähemmän värikkäitä kuvia

24 Esimerkki kun muokataan kuvaa värihallitusti näytöllä Kohdeprofiili Lähdeprofiili Yhdysavaruus

25 Esimerkki kun vedostetaan kuvaa näytöllä Kohdeprofiili? Lähdeprofiili? Vedostuksessa tarkastellaan näytöllä sitä, miltä tuloste tulee näyttämään Yhdysavaruus

26 Värinmittalaitteet Kamerat ja skannerit tallettavat estimaatin näytteen emissiospektristä, mutta niiden tarkkuus ei riitä erityistä väritarkkuutta vaativiin sovelluksiin (kuten väriprofiilien luomiseen) -> tarvitaan erityisesti värienmittaukseen tarkoitettu mittalaite Jos mitataan ainoastaan XYZ-arvot tai jokin niiden johdannainen (kuten CIELAB), niin kolorimetri on riittävä mittalaite Jos halutaan mitata koko näkyvä spektri, niin tarvitaan spektrofotometri tai radiometri Spektrofotometri mittaa kohteen heijastusspektrin Spektroradiometri mittaa kohteen emissiospektrin

27 Värinmittalaitteet - spektroradiometri Spektroradiometri mittaa näytteestä heijastuneen tai näytteen emittoiman valon intensiteetin (tehon) aallonpituuden funktiona Valo jaetaan aallonpituuskaistoihin joko prismalla tai optisella hilalla H.J. Trussel, M.J. Vrhell, Fundamental of Digital Imaging, Cambridge, 2008, 532 s.

28 Värinmittalaitteet - spektroradiometri Mitatusta spektristä voidaan laskea XYZ-arvot ja XYZ-arvojen johdannaisia Lisäksi kohteen emissiospektri voidaan estimoida eri valaistuksien alle, jos alkuperäisen mittausympäristön valonlähteen spektri on mitattu Valonlähteen spektri Näytteestä mitattu spektri Värinsovitusfunktiot XYZ-arvot Väriavaruusmuunnos Esitys esim CIELAB L=76, a=-30, b=-38 Laitteen varsinainen mittaustulos Mittaustuloksen mahdollinen prosessointi

29 Värinmittalaitteet - spektrofotometri Spektrofotometri mittaa kohteen heijastusspektrin Spektrofotometrilla on oma valonlähde, ls, sekä standardi heijastaja, jonka heijastusspektri, rs, tunnetaan Aluksi mitataan standardiheijastajan emissiospektri Lisäksi mitataan tutkitun objektin emissiospektri Tutkitun objektin heijastusspektri voidaan laskea ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( k r k l k r k r k l k m k r k m k r s s s o s r s o o ) ( ) ( ) ( k r k l k m o s o ) ( ) ( ) ( k r k l k m s s r

30 Värinmittalaitteet - spektrofotometri m r ( k) l ( k) r ( k) s s m o ( k) l ( k) r ( k) s o Mitataan standardiobjektin emissiospektri, jonka avulla kompensoidaan mittalaitteen valonlähteen ikääntymisestä johtuvaa muutosta l s (k) r s (k) r ( k) o l s (k) mo ( k) rs ( k) m ( k) r Lasketaan kohteen heijastusspektri. Valonlähteen vaikutus eliminoidaan, kun standardiobjektin heijastusspektri on tunnettu H.J. Trussel, M.J. Vrhell, Fundamental of Digital Imaging, Cambridge, 2008, 532 s.

31 Värinmittalaitteet esimerkki mittausgeometriasta Yleinen mittausgeometria on 45-0 eli valonlähde on 45 asteen kulmassa kohteeseen ja mittapää on kohtisuorassa kohdetta vasten H.J. Trussel, M.J. Vrhell, Fundamental of Digital Imaging, Cambridge, 2008, 532 s.

32 Värinmittalaitteet - kolorimetri Kolorimetrin kolmikomponenttinen detektio vastaa teknisesti digitaalikameran detektiota, mutta kolorimetrin mittaustarkkuus on korkeampi Kolorimetrin optiikalta ei vaadita suurta tarkkuutta, koska kyseessä on pistemittaus (vrt. kameran spatiaalinen näytteistys) Kolorimetrin detektori- ja suodinkombinaation vasteen ja värinsovitusfunktioiden välillä tulee olla lineaarinen yhteys, jotta tarkat XYZ-arvot saadaan mitattua kaikissa eri valaistuksissa X a b c C1 Y d e f * C2 Z g h i C3 Kolorimetrin mittaamat XYZ-arvot Väriavaruusmuunnos Esitys esim CIELAB L=76, a=-30, b=-38 Näytteen spektri Näytteestä mitatut arvot (C1,C2,C3)

33 Värivaikutelmamallinnus (CIECAM02) Ympäristö Tausta (10 ) Stimulus, ärsyke (2 ) Värivaikutelman mallinnus tarkastelee ärsykkeen synnyttämää värivaikutelmaa riippuvaisena adaptoivasta kentästä eli se minkälaisessa valaistuksessa näytettä tarkastelee vaikuttaa näytteen havaittuun väriin Värivaikutelmamalli määrittää matemaattisen formuloinnin, jonka input ovat ärsykkeen ja katseluolosuhteiden fyysiset mitta-arvot ja output ovat värin havaittujen attribuuttien korrelaatit Värin havaittujen attribuuttien korrelaatit ovat: brightness, lightness, chroma, colorfulness, saturation, hue

34 Värivaikutelmamallinnus (CIECAM02) INPUTS LA: XYZ: XwYwZw: Yb: Adaptoivan kentän (ympäristön luminanssi), yksikkö cd/m^2 Näytteen (2 ) suhteelliset tristimulusarvot (ärsyke) Valkoisen suhteelliset tristimulusarvot Taustan (10 ) suhteellinen luminanssi D: Adaptaation aste D=1, täydellinen adaptaatio D=0, ei adaptaatiota 0<D<1, epätäydellisen adaptaation aste + Määritys katseluolosuhteista Average surround Dim surround Dark surround Ärsyke (2 ) Tausta (10 ) Ympäristö

35 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 komponenttihahmotelma XYZ XwYwZw D LA Yb Adaptaatiomuunnos Ympäristöön adaptoituneet tappivasteet, R a, G a, B a + määritys katseluolosuhteista

36 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 kaavoja: Ärsykkeen XYZ -> Adaptoidut tappivasteet, R a, G a, B a (HUOM! Tentin kannalta kaavoja ei tarvitse opetella ulkoa) Input-arvot Output-arvot

37 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 komponenttihahmotelma R ag ab a Opponenttivasteet Vaikutelmakorrelaatit -Brightness, Lightness -Colorfulness, Chroma, Saturation -Hue Opponenttivasteilla lasketaan varsinaiset vaikutelmakorrelaatit, jotka kuvaavat sitä, miten värinäyte havaitaan

38 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 Sävy (hue) Aste joka määrittää ärsykkeen samanlaiseksi tai erilaiseksi verrattuna toiseen ärsykkeeseen, kun liikutaan skaalalla punainen, vihreä, sininen ja keltainen

39 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 Lightness ja Brightness Lightness, J, on ärsykkeen kirkkaus suhteessa ärsykkeeseen joka havaitaan valkoisena katselutilanteessa Brightness, Q, on valon havaittu määrä joka tulee ärsykkeestä

40 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 Chroma, Colorfulness, Saturation Kroma (chroma), C, on ärsykkeen värikylläisyys suhteessa valkoisena havaitun ärsykkeen kirkkauteen Värikylläisyys (colorfulness), M, on tietyn sävyn havaittu määrä (/ etäisyys harmaasta). Värikylläisyys kasvaa kun katseluolosuhteiden luminanssi kasvaa Saturaatio (saturation), s, on ärsykkeen värikylläisyys suhteessa ärsykkeen omaan kirkkauteen

41 Värivaikutelmamallinnus CIECAM02 käyttötapaus Eräs käyttötapaus on käyttää käänteistä mallia, jolloin voidaan laskea XYZ-arvot jotka tuottavat halutun värihavainnon tietyssä ympäristössä ja kun XYZ-arvot tunnetaan voidaan ne muuttaa ICCprofiilin avulla näyttölaitteen ohjaussignaaliksi J C h Käänteinen CIECAM02 XYZ XwYwZw D LA Yb

Digitaalisten valokuvien tulostusopas

Digitaalisten valokuvien tulostusopas Digitaalisten valokuvien tulostusopas NPD3325-00 Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toimintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Emilia Viinikainen. Valokuvakirjojen laatuvertailu

Emilia Viinikainen. Valokuvakirjojen laatuvertailu Emilia Viinikainen Valokuvakirjojen laatuvertailu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 3.12.2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

Professori Pirkko Oittinen

Professori Pirkko Oittinen TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Liisa Muurinen KUVANKÄSITTELYKÄYTÄNNÖT AIKAKAUSLEHTIEN KUVATUO- TANNOSSA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Värin hallinta. sakke nenye/www.leuku.fi

Värin hallinta. sakke nenye/www.leuku.fi Värin hallinta 1 sakke nenye/www.leuku.fi Värinhallinnan periaate Näin oikein ja osuvasti yli sata vuotta myöhemminkin virheettömästi aloitetaan vuoden 1906 tietosanakirjassa hakusana -väri. Ennen käytettiin

Lisätiedot

Controlling the Camera of 3D World by Using Real Time Face Tracking

Controlling the Camera of 3D World by Using Real Time Face Tracking Controlling the Camera of 3D World by Using Real Time Face Tracking Tomi Lamminsaari Department of Software Systems Tampere University of Technology Abstract Gestures have become very common elements of

Lisätiedot

Näyttöjen kuvanmuodostus ja -prosessointi T-75.5100 Kuvaus- ja näyttötekniikka Syksy 2012 Mikko Nuutinen, 28.9.2012

Näyttöjen kuvanmuodostus ja -prosessointi T-75.5100 Kuvaus- ja näyttötekniikka Syksy 2012 Mikko Nuutinen, 28.9.2012 Näyttöjen kuvanmuodostus ja -prosessointi T-75.5100 Kuvaus- ja näyttötekniikka Syksy 2012 Mikko Nuutinen, 28.9.2012 Luennon sisältö: Yleistä: tekniikoiden ryhmittelyä, värien muodostus CRT Plasma OLED

Lisätiedot

Värilaatuopas. Laatu-valikko. Värilaatuopas. Sivu 1/6

Värilaatuopas. Laatu-valikko. Värilaatuopas. Sivu 1/6 Sivu 1/6 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on auttaa käyttäjiä ymmärtämään, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Valikkokohta

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

Kun digikameroita käytetään niin sanotussa raw-tilassa (esim. Canon CRW) niihin ei tarvitse tehdä/hankkia/käyttää mitään erityisiä kameraprofiileja.

Kun digikameroita käytetään niin sanotussa raw-tilassa (esim. Canon CRW) niihin ei tarvitse tehdä/hankkia/käyttää mitään erityisiä kameraprofiileja. Värinhallinnasta LYHYT ESIMERKKILISTA VÄRIHALLINNAN TYÖNKULUSTA työtila Työtilan valaistus sovitaan ja lukitaan vakioksi monitori MONITORI SÄÄDETÄÄN JA TEIPATAAN 6500 K, Gamma 2,2 (myös Macissä) MONITORIPROFIILI

Lisätiedot

Spektroskopiaa & Ocean Opticsin HR4000 & USB2000+ - spektrometrit teoriassa ja käytännössä Jari Juoksukangas Antti Jokelainen Henrikki Haavisto

Spektroskopiaa & Ocean Opticsin HR4000 & USB2000+ - spektrometrit teoriassa ja käytännössä Jari Juoksukangas Antti Jokelainen Henrikki Haavisto Spektroskopiaa & Ocean Opticsin HR4000 & USB2000+ - spektrometrit teoriassa ja käytännössä Jari Juoksukangas Antti Jokelainen Henrikki Haavisto 2 Sisällys JOHDANTO... 4 SPEKTRIMITTAUKSEN TEORIAA... 5 VALO...

Lisätiedot

Prepress-opas. Offset-tuotanto

Prepress-opas. Offset-tuotanto Prepress-opas Offset-tuotanto Ohje päivitetty 03/2015 Sisällysluettelo 1. Sivuaineiston valmistus 1.1 Yleiset ohjeet... 3 1.2 Värimääritykset... 4 1.3 Fontit... 5 1.4 Kuvien käyttö... 6 1.5 Vedokset...

Lisätiedot

SPEKTRIMITTAUS KULTTUURIHISTORIALLISEN MATERIAALIN TUTKIMUKSESSA

SPEKTRIMITTAUS KULTTUURIHISTORIALLISEN MATERIAALIN TUTKIMUKSESSA VÄRIT JA MENNEISYYS SPEKTRIMITTAUS KULTTUURIHISTORIALLISEN MATERIAALIN TUTKIMUKSESSA Pirjo Karinen 7.5.2003 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

/X.WXWNLHOPD 5HDDOLDLNDLVHWYDUMRWMD YDUMRVlUPL DOJRULWPL

/X.WXWNLHOPD 5HDDOLDLNDLVHWYDUMRWMD YDUMRVlUPL DOJRULWPL /X.WXWNLHOPD 5HDDOLDLNDLVHWYDUMRWMD YDUMRVlUPL DOJRULWPL TUOMAS MÄKILÄ * 17/04/2004 * tusuma@utu.fi TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TUOMAS MÄKILÄ: LuK-tutkielma, 29 s. Tietotekniikan DI-koulutusohjelma

Lisätiedot

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share Käyttöopas Lailliset ilmoitukset Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kohti digitaalista elokuvaa -katsomon pitkä odotus

Kohti digitaalista elokuvaa -katsomon pitkä odotus Kohti digitaalista elokuvaa -katsomon pitkä odotus 13.1.2005 Tutkielma Elokuvateknologia Tet150 Elokuva- ja televisiotutkimus Lassi A. Liikkanen Helsingin yliopisto Syyslukukausi 2004 Tiivistelmä Elokuvatuotannossa

Lisätiedot

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Joensuun yliopisto 2002 Tietojenkäsittelytieteen laitos Erikoistyö Risto Joki-Korpela 142829 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Lämpösäteilyn teoriaa 4 3 Lämpökameran

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto. Krista Lehtomaa TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Krista Lehtomaa MARKKINOINTIAIHEISEN MOBIILIN KUVAVIESTINNÄN TOIMIVUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄTELAITTEIDEN KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa Turun yliopisto Geologian laitos Pro Gradu -tutkielma Janne Jääskeläinen 2006 TURUN YLIOPISTO Geologian laitos JÄÄSKELÄINEN,

Lisätiedot

Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa

Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa Mari Mankki 57356S mmankki@cc.hut.fi Sisällysluettelo 1. Värin fysiikka...3 1.1 Värinmuodostus...3 2. Värinäön toiminta...3 2.1 Väriteoriat...5

Lisätiedot

DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN

DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN Ilkka Ollari DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN Tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma 1.8.21 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Elokuvan esisuunnitteluun käytettävien 3d-mallinnusmenetelmien vertailu

Elokuvan esisuunnitteluun käytettävien 3d-mallinnusmenetelmien vertailu Elokuvan esisuunnitteluun käytettävien 3d-mallinnusmenetelmien vertailu Mikko Mantila, Teemu Berglund, Panu Kujala, Iina Lehto, Pasi Moilanen, Tero Ahlfors, Santtu Parikka, Aaron Joensuu Sisällysluettelo

Lisätiedot

DIGIKUVAN PERUSTEITA. 1. Grafiikkatyypit

DIGIKUVAN PERUSTEITA. 1. Grafiikkatyypit DIGIKUVAN PERUSTEITA 1. Grafiikkatyypit Tietokoneella tuotettu grafiikka voidaan jakaa kahteen pääryhmään, vektorigrafiikkaan ja bittikarttagrafiikkaan. Kun vektorigrafiikka kuvaa kohteen matemaattisesti

Lisätiedot

PhotoShop CS3 Sivu 1 Otavan Opisto 2009

PhotoShop CS3 Sivu 1 Otavan Opisto 2009 PhotoShop CS3 Sivu 1 Sivu 2 Sisältö Adobe Photoshop... 3 Näyttö ja näkymanhallinta... 3 Työkalut... 4 Käyttö... 4 Työkalun osoittimen muuttaminen... 5 Paletit (Asetusikkunat)... 6 Zoomaus... 7 Uuden ikkunan

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

OPTINEN KOLMIULOTTEINEN MITTAUS OHUTLEVY- TUOTTEIDEN LAADUNVALVONNASSA

OPTINEN KOLMIULOTTEINEN MITTAUS OHUTLEVY- TUOTTEIDEN LAADUNVALVONNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOTEKNIIKAN OSASTO OPTINEN KOLMIULOTTEINEN MITTAUS OHUTLEVY- TUOTTEIDEN LAADUNVALVONNASSA Diplomityön aihe on hyväksytty Tietotekniikan osaston osastoneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

ILMOITUSOPAS. Opas hyvän sanomalehti-ilmoituksen toteutukseen: kuvat värit repro. ilmoitusopas

ILMOITUSOPAS. Opas hyvän sanomalehti-ilmoituksen toteutukseen: kuvat värit repro. ilmoitusopas ILMOITUSOPAS Opas hyvän sanomalehti-ilmoituksen toteutukseen: kuvat värit repro ilmoitusopas 1 pikaopas Luettavuusongelmia syntyy, kun värillinen tai negatiiviteksti sijoitetaan värilliselle pohjalle.

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

Ville Sipola, 49059B vsipola@cc.hut.fi, Ville_Sipola@hotmail.com

Ville Sipola, 49059B vsipola@cc.hut.fi, Ville_Sipola@hotmail.com Maa-57.355 Kuvatekniikan harjoitustyöt: Anaglyfisen tietokonepelin grafiikan toteuttamisesta Ville Sipola, 49059B vsipola@cc.hut.fi, Ville_Sipola@hotmail.com Sisällysluettelo 1 Työstä...3 2 Kysymykseen

Lisätiedot

Digitaalisen kuvan perusteet

Digitaalisen kuvan perusteet 1 Digitaalisen kuvan perusteet Analoginen versus digitaalinen Analoginen kuva, esimerkiksi diapositiivi tai paperikuva, sisältää jatkuvasävyisiä väripintoja ja yksityiskohtia. Tummuus- ja läpäisyarvojen

Lisätiedot