- tuotantoedellytysten ja kannattavuustekijöiden tunteminen. - jälkeläisarvostelun ja jalostusvalinnan tuntemus sekä jalostussuunnitelman teko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- tuotantoedellytysten ja kannattavuustekijöiden tunteminen. - jälkeläisarvostelun ja jalostusvalinnan tuntemus sekä jalostussuunnitelman teko"

Transkriptio

1 Ohjeistus tutkintosuorituksen arviointiin, Faba Palvelu TUTKINTOSUORITUKSET Seminologin tutkinto koostuu useasta osatutkinnosta. Teurastamolla suoritetaan ensimmäinen arviointitilaisuus, jossa polttokapillaarisiemennyksillä katsotaan siemennyspaikan oikeellisuus. Toinen osatutkinto on kirjallinen osio. Silloin tutkinnon suorittaja antaa kirjallisesti näytön teoria osaamisestaan. Tutkinnon suorittajan on hallittava mm. seuraavia asioita: Kotieläintalouden tuntemus: Keinosiemennys: - tuotantoedellytysten ja kannattavuustekijöiden tunteminen - jalostustyön ja tarkkailutoiminnan tuntemus - jälkeläisarvostelun ja jalostusvalinnan tuntemus sekä jalostussuunnitelman teko - alkionsiirron periaatteen tuntemus - sairauksien tuntemus - sidosryhmien tuntemus - säädösten ja etiikan tuntemus - lisääntymisfysiologian ja anatomian tuntemus - lisääntymishäiriöiden tunnistaminen - siemennysvälineiden käyttö ja huolto - hygienia - siemenen tuotannon tuntemus - siemenen käsittely ja säilytys - työturvallisuus Kolmantena ja viimeisenä on arviointitilaisuus, joka on seminologin normaali työpäivä. Tutkinnon suorittajan on tarkoitus tehdä seminologin työtä seminologin työohjeiden ja laatukäsikirjan mukaisesti. Arvioijat puuttuvat mahdollisimman vähän varsinaiseen työsuoritukseen. He voivat tarkentavilla kysymyksillä selvittää tutkinnon suorittajan osaamista alueista, joita voi tulla seminologin normaalina työpäivänä eteen. ARVIOINTI Eläinlääkäri suorittaa siemennysten arvioinnin, apuna valmis arviointilomake. Tutkinnon suorittaja siementää itsenäisesti. Eläinlääkäri ei kokeile pistoletin paikkaa kohdussa, vaan voi kokeilla ainoastaan pistokoeluontoisesti, onko pistoletti oikeassa siemennyskohdassa. Tutkinnon suorittajaa pyydetään kertomaan, milloin on oikeassa kohdassa. Poikkeuksena on tilanne, jossa on

2 epäilys, että siemennys ei ole oikeaoppinen. Silloin eläinlääkäri voi kokeilla pistoletin paikkaa. Jos tutkinnon suorittaja jättää eläimen siementämättä, varmistaa ell päätöksen oikeellisuuden. Tiineystarkastustulokset eläinlääkäri varmistaa aina. Tarkastuksia pitäisi tulla jokaiselle tutkinnon suorittajalle vähintään kaksi kpl, mielellään noin 2 kk tiineyksiä. Samalla varmistetaan munasarjadiagnostiikka. Normaaliin seminologityöhön ei kuulu varmistaminen ultralla, joten ultraa käytetään vain erikoistapauksissa. Seminologi ei käytä työssään ultraa. Näyttökoearvioinnissa eläinlääkäri käyttää ultraa ainoastaan jos ei muutoin kykene varmistamaan kokelaan suorittamaa tutkimustulosta. SIEMENNYSTEN ARVIOINTI. OHJEISTUS LOMAKKEEN TÄYTTÖÖN Sonninvalinta. Pisteet 1. Asiakaspalvelun arvioinnissa on myös sonnivalintaa. Tässä ell osassa katsotaan, että miten löytää sonnin säiliöstään. Osaako käyttää kaikkia apuvälineitä annoksen löytämiseen? Millä perusteella itse omasta säiliöstä hakisi annokset? Siemenen käsittely a) Autolla. Pisteet 2. Vesihauteen lämpötilan mittaus. Miten siemenolki nostetaan typestä vesihauteeseen? Kuinka monta olkea voi samalla kertaa ottaa vesihauteeseen? b) Karjasuojassa. Pisteet 3 Oljen nosto pois vesihauteesta, oljen kuivaus, oljen laitto pistolettiin, oljen katkaisu, pistoletin kuljettaminen siemennettävän eläimen luokse. Kuinka nopeasti siemen on vietävä eläimeen (sulatus > siemennys) tiinehtymis mahdollisuuden heikentymättä? Siemennystekniikka. Pisteet 5 Hävyn aukaisu, pistoletin laittaminen emättimeen, oikean siemennyspaikan hakeminen, pistoletin asento, käden liikkeen voimakkuus. Näitä kaikkia ell arvioi seuraamalla tutkinnon suorittajan työskentelyä. Siemennyshygienia. Pisteet 3. Kuinka puhtaasti pistoletti saadaan eläimeen, kuinka puhtaasti siemennys etenee, miten pistoletti ja käsi otetaan eläimestä pois. Kiimakierron vaiheen arviointi. Pisteet 1 Miten hyvin tutkinnon suorittaja osaa kysymyksiensä ja olemassa olevien tietojen pohjalta määrittää kiimakierron vaiheen.

3 Lisääntymishäiriöiden tunteminen. Pisteet 2 Esiintyikö tutkittavilla eläimillä häiriöitä? Oliko vastaukset/ohjeet oikeita. Jos ei esiintynyt, voidaan tarkentaa jatkokysymyksillä palautetilaisuudessa. Esim. progesteronitestin tulosten tulkitseminen, yleisimmät lisääntymishäiriöt. Eläinten käsittely. Pisteet 1 Miten tutkinnon suorittaja käsittelee siemennettävää eläintä ja muita, viereisiä eläimiä. Kuinka ohjeistaa karjanomistajaa toimimaan apunaan (on kyllä osana myös työturvallisuusosiossa). Tiineystarkastukset. Pisteet 2 Tarkastustulosten oikeellisuus, tarkastusten suorittamisen varmuus, perustuuko tulos oikeisiin asioihin (kohdun kasvu, sikiön sijainti sarvessa, keltarauhanen, kalvoreaktio). Plussaa, jos osaa varhaistiineystarkastuksia. Hygienia. a) Siemennysvälineet. Pisteet 3. Pakki, sakset, pistoletti, pinsetit. Desinfiointi, pakin paikka karjatiloissa. Likainen / hygieninen puoli pakissa suhteessa likaiset / hygieniset työvälineet. b) Suojavarusteet. Pisteet 3 Saappaat, essu, hanska. Omat tai talon. Miten puhtaana pysyi siemennyksen aikana? Puhdistus siemennyksen jälkeen. c) Muuta huomioitavaa. 1 Max pisteet 28 Mihin laitettiin syntyneet roskat? ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI. OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÖÖN. Tähän kerätty kysymyksiä ja asioita, joiden avulla voidaan selvittää tiedot ja taidot. Ennakkovalmistautuminen. 2 piste Tarvittavat välineet mukana. Auto liikennekelpoinen. Työlistan tarkistaminen. Tilojen pisteyttäminen kartalle. Navigaattorin käyttö. Varastolista tuntemus. 2 piste. Mitä kantakirjanumero kertoo merkkioljen ja oljen väristä. Eränumero. Rodut. Ero hinnassa tuse ja ei-tuse. Lokerointi. Määrä, miksi 0-määrä.

4 Työlistan tuntemus. 2 piste Päivystys, missä tilaus vastaanotettu. Karjanumero, nimitiedot. Meijerinumerot. Työkoodit. Eläinlaji ja koodit. Sonnitoive. Kilometrit. Odotettu tuloaika tilalle. Puhelinnumero. Karttakoodi. Kuuluuko tila tuotosseurantaan, koodit. Poikima-aika. Eläimen nimi, isä. Sairastiedot. Suositus. Käyntiaikaan liittyvät merkinnät. Palveluiden ja tuotteiden tuntemus. Myynti ja markkinointi a) Kommunikaatio, asiakkaan tarpeen tunnistaminen. 1 pistettä b) Sonnien ja palveluiden tunteminen. Sonnikansio. 2 pistettä Sonnien ja muiden myyntituotteidemme tuntemus kokonaisvaltaisesti. Sonnikansion ja muun markkinointimateriaalin hyödyntäminen. c) Tuotteiden ja palveluiden esitteleminen ja myynti asiakkaan tarve tiedostaen. 2 pistettä VG:n siemenannosten huomioiminen myyntitilanteessa Asiakaspalvelu ja neuvottelutaito a) Esittäytyminen, palvelualttius, tilanneherkkyys, small talk. 2,5 pistettä Erilaisten asiakkaiden käsitteleminen. Keskustelun aloittaminen. Kuuntelemisen taito. b) Sonnivalinnassa ohjaus ja opastus. 1,5 pistettä c) Kiima- ja muiden taustatietojen selvittäminen. 2,5 pistettä. Viestintätaito Asiakkaan informointi kiiman ajankohdasta. Tarvittaessa hed. neuvonta ja hoitoonohjaus. a) Avustajan opastus. 0,5 pistettä b) Neuvottelutaito. 2,5 pistettä Kommunikointi asiakkaan kanssa. Kontakti eläimeen. Hankalien asiakaspalvelutilanteiden käsittely. Asiakkaalle viestitettävät asiat. Tietojen käsittely ja raportointi a) Siemennystietojen kirjaamien ja tallentaminen. 0,5 pistettä b) Sairaus- ja luonnetietojen kerääminen ja niiden merkitseminen lehmäkorttiin ja palmelumaksuluetteloon. 0,25 pistettä. c) Tietojen tarkistaminen ja lähettäminen. Työaikailmoituksen tekeminen. 0,5 pistettä. d) Netin ja intranetin hyödyntäminen työssä. 0,25 pistettä

5 Työturvallisuus. 2 pistettä Työskentely työturvallisesti (typpi, eläimet, ajotapa). Asiakkaan ohjaaminen seminologille työturvallisiin työskentelyoloihin. Ensiapulaukku, turvakansio. Karsinasiemennykset. Miten toimitaan kolaritilanteessa? Max 24 pistettä. Seuraavat eivät ole mukana kokonaispistemäärässä. Oppilaan itsearviointi. Pisteet 1-5. Karjanomistajan arviointi käynnistä. Pisteet 1-5 PALAUTE Jokaisen tilakäynnin jälkeen annetaan palautetta. Tutkinnon suorittaja antaa itsearvion, joka kirjataan lomakkeelle. Molemmat arvioijat kertovat oman näkemyksensä suorituksesta. Tilanväeltä kysytään arvio käynnistä. Tämäkin arvio kirjataan lomakkeelle. Päivän päätteeksi voidaan pitää kaikkien näytön suorittajien ja arvioitsijoiden yhteinen palautekeskustelu. Pääpaino kuitenkin henkilökohtaisella, välittömällä arvioinnilla.

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET ON UUDISTETTU

ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET ON UUDISTETTU ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET ON UUDISTETTU Uudistustyön tarkoitus Eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteet on uudistettu vastaamaan nykyisiä ammattitaitovaatimuksia ja näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Työssäoppimisen oppimisprosessin suunnittelu... 5 1.1 ToPo Työpaikalla tapahtuvan (työ)oppimisprosessin

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 19/011/2013 ja määräyksen muutos 32/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:30 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 42/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2009 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2009 ISBN 978 952 13

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimalli

Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimalli KOULUTUKSEN TAVOITTEET Koulutuksen tavoitteet 1. Perehtyä in 2. Saada valmiudet auditointien tekemiseen 3. Oppia itsearviointiprosessin tekeminen Mikä, miksi, miten? Mikä on nuorisotyön? Erityisesti nuorisotyöhön

Lisätiedot

Toimivat lomituspalvelut

Toimivat lomituspalvelut Arvosta itseäsi, arvosta toista ammattilaista. Toimivat lomituspalvelut Lomituspalvelujen tarkoitus on edistää maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista antamalla heille mahdollisuuden irrottautua

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Oriasema-asiakkaan opas

Oriasema-asiakkaan opas Oriasema-asiakkaan opas Nella Tuomi 1 SISÄLTÖ ORIASEMA-ASIAKKAALLE... 7 1 HAAVEENA VARSA TARVITAAN TAMMA... 9 Jalostus... 9 Hyvä siitostamma?... 10 2 SE OIKEA ORI... 13 Siitosoriin arvostelu ja hyväksymisehdot...

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Osu oikeaan Kiimantarkkailun rutiinit ja apuvälineet. Satu Kilponen Hedelmällisyysasiantuntija Faba Osuuskunta

Osu oikeaan Kiimantarkkailun rutiinit ja apuvälineet. Satu Kilponen Hedelmällisyysasiantuntija Faba Osuuskunta Osu oikeaan Kiimantarkkailun rutiinit ja apuvälineet Satu Kilponen Hedelmällisyysasiantuntija Faba Osuuskunta Kiimantarkkailurutiinien pohjaksi tarvitaan Säännölliset tiineystarkastukset (6 vkoa, viim.2

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

TEKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO 2011

TEKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TEKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 22/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:32 TEKSTIILIALAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräykset ja ohjeet 2011:32 Opetushallitus ja tekijät Määräykset

Lisätiedot