Innovative Therapies Through Research And Technology. CCSVI:n HOITO LÄÄKÄRINLAUSUNTO. Copyright All rights reserved 2011 AMEDS Centrum

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovative Therapies Through Research And Technology. CCSVI:n HOITO LÄÄKÄRINLAUSUNTO. Copyright All rights reserved 2011 AMEDS Centrum"

Transkriptio

1 CCSVI:n HOITO LÄÄKÄRINLAUSUNTO Copyright All rights reserved 2011 AMEDS Centrum

2 2 KESKUKSEN POTILAAT AMEDS-keskus on diagnosoinut ja hoitanut ammatillisesti kroonista aivo-selkäytimen laskimoiden vajaatoimintaa (CCSVI) jo vuodesta Tämä viime aikoina professori P. Zambonin kuvaama laskimojärjestelmän patologia osoittaa merkittävän yhteyden multippeliskleroosin (SM) kanssa. Tähän asti yrityksessämme on vieraillut yli 500 SM-sairasta Puolasta ja muista maista (suurin osa Kanadasta ja Pohjoismaista). 38% heistä oli miehiä. Potilaiden keski-ikä oli 46 vuotta. Tyypillisellä AMEDS-keskuksen potilaalla on kulunut 11 vuotta siitä, kun multippeliskleroosi on diagnosoitu. Potilaista suurimmalla osalla tauti eteni uusiutuneena SM-muodossa. Ennen hoitoa potilaitamme oli arvioitu 10 pisteen laajennetun liikevammaisuuden asteikolla (EDSS - Expanded Disability Status Scale), ja he saivat keskimäärin 5,5 pistettä. SM-mouto Patients by gender 38% 62% Kuvio 1.1.: AMEDS-keskuksen potilaiden sukupuolijakauma Female Male 24% 37% Relapsoivaremittoiva Toissijaisesti etenevä 39% Alun perin progressiivin en Kuvio 1.3.: AMEDS-keskuksen potilaiden SM-muoto Ikäjakauma Femmes 20 Hommes 0 Hommes ans ans ans ans >60 vuotta Femmes AMEDS CentrumKuvio 1.2.: AMEDS-keskuksen potilaiden ikäjakauma

3 3 DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Ultraäänitutkimus (Doppler ja kallon läpäisevä tutkimus) Diagnostiikassa käytetty perusmenetelmä potilaille, joilla on krooninen aivo-selkäytimen laskimoiden vajaatoiminta (CCSVI), on ultraäänitutkimus Doppler-menetelmää käyttäen. Tämä on turvallinen ja täysin ei-invasiivinen laskimojärjestelmän diagnostiikkamenetelmä. AMEDS-keskuksessa me käytämme italialaisen Esaote-yrityksen MyLabVinco"-laitteistoa, joka on tarkoitettu sekä kallon sisällä että ulkopuolella sijaitsevien laskimoiden tutkimukseen. Laite käyttää 3D Dopplerin teknologiaa määrittääkseen hermodynaamisten laskimoiden vajaatoiminnan vakavuusasteen. Tutkimuksen aikana arvioidaan seuraavat parametrit: Ahtaumat laskimoissa Veren läpivirran ja takaisinvirran häiriö laskimoissa (ns. takaisinvirtaus (reflux)) Kallon sisäpuolella olevien laskimoiden virtauksen muutos riippuen vartalon asennosta Patologiat sydänläpässä Yllä olevassa kuviossa näemme, kuinka usein havaittiin poikkeavuuksia, kun potilaita tutkittiin ultraäänellä käyttäen Doppler-menetelmää. Magneettikuvaus (MR) Aivojen ja niskan MR-tutkimuksella on kaksi päätavoitetta: Aivojen arviointi niiden toiminnan ja demyelinisoivien vaurioiden sijainnin määrittämiseksi sekä mahdollisten muiden poikkeavuuksien havaitsemiseksi. Laskimoiden valumien arviointi ottaen huomion ennen kaikkea kaulalaskimot ja rintakehän oikea pitkittäislaskimo. Arviointi sisältää muun muassa laskimovaluman symmetrian, läpäisevyyden ja laskimoiden leveyden, sekä mahdollisen laskimoiden kaventumisen tai niiden muuntumisen arvioimisen viereisillä anatomisilla rakenteilla. Doppler-menetelmällä havaittujen muutosten prosenttiilmaantuvuus Laskimojärjestelmää arvioidaan uudenaikaisen tekniikan avulla käyttäen varjoainetta (mikä mahdollistaa optimaalisen kuvan saamisen laskimoista). AMEDS-keskuksessa käytetään monifaasista venografia MR:ää (MRV) sekä kolmiulotteista T1 GRE -sekvenssiä, jolla on korkea erotuskyky, mikä takaa hyvälaatuiset kuvat. Käytetyillä varjoaineilla on para-magneettisia ominaisuuksia ja niiden erikoispiirre on voimakkaiden sivuvaikutusten vähäisyys (päänsärky, kuumuuden tunne heti annostelun jälkeen, erittäin harvat allergiset reaktiot). European Society of Urogenital Radiology on luokitellut MR-laboratoriossamme käytettävän valmisteen sellaisten preparaattien joukkoon, joilla on suurin turvallisuusaste. Lisäksi valmisteella on muita para-magneettisia aineita korkeampi väkevöinti sekä korkea relaksiviteetti. Nämä ominaisuudet takaavat optimaalisen varjoaineen vahvistuksen MR-venografiassa, mikä mahdollistaa tarkan laskimojärjestelmän poikkeavuuksien arvioinnin. 62% 33% 28% Ahtaumat Refluksi Sairaalloinen hiippaläppä

4 4 Venografia DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Diagnostiikkaprosessin viimeisenä vaiheena on venografia, joka mahdollistaa joidenkin poikkeamien tunnistamisen laskimojärjestelmässä. Se perustuu siihen, että laskimoon lisätään varjoainetta katetrin avulla (joka laitetaan reisiluun alla tai solisluun alla olevaan laskimoon). Se mahdollistaa kaikkien laskimoiden muutosten tarkan näyttämisen. Tutkimus on invasiivinen menettely ja siksi siihen liittyy komplikaatioiden riski. Venografia edeltää laskimonsisäistä leikkausta. Venografia-menetelmä antaa mahdollisuuden tutkia tarkasti ja visualisoida laskimojärjestelmän, minkä avulla voidaan saada vahvistus, jos Dopplermenetelmällä ja MRV-tutkimuksella on löydetty poikkeamia. Alla olevilla kuvilla näytetään ahtaumia käyttäen Doppler-ultraäänitutkimusta sekä venografiaa (IJVR - oikea sisäinen kaulalaskimo; IJVL - vasen sisäinen kaulalaskimo; VVR - oikea nikamalaskimo; VVL - vasen nikamalaskimo; AV - rintakehän oikea pitkittäislaskimo). USG:llä Dopplermenetelmällä havaittu Venografiassa havaitut ahtaumat Laskimotukosten pallolaajennus Laskimotukosten pallolaajennus, jota kutsutaan myös "ilmapalloiluksi", on AMEDS-keskuksen CCSVI-potilaiden terapeuttinen perusmenetelmä. Sitä ei tehdä niissä poikkeustapauksissa, kun laskimoihin täytyy laittaa stenttejä. Laskimoahtaumien pallolaajennus tehdään niin, että kavennettu laskimojaosto laajennetaan käyttäen erikoiskatetria, joka laitetaan laskimoon ihon kautta (katetri sijoitetaan nivusten alueelle, reisiluun laskimoon). Ahtaumaan sijoitettu pallo täytetään kaasulla, ja laskimon halkaisijaa suurennetaan. Menettelyyn liittyvien komplikaatioiden riskin arvioidaan olevan alle 3%, ja vakavien komplikaatioiden riski myöhemmin on alle 1,5%. Vasen sisäinen kaulalaskimo Oikea sisäinen kaulalaskimo ANGIOPLASTY STENTS Pariton laskimo 37 7

5 5 Hoidon vaikutukset - neurologinen kunto Väsymyksen asteen arviointiasteikko (Fatigue Severity Scale FSS) Krooninen väsymysoireyhtymä kahdella kolmasosalla potilaista, joilla on multippeliskleroosi, on toisen samanaikaisen sairauden oire ja se on aina iso ongelma potilaalle. Väsymyksen laajuuden arviointiin käytetään FSSasteikkoa eli väsymyksen asteen arviointiasteikkoa. Tässä asteikossa pisteiden määrä on 1-7, ja korkeammat pisteet osoittavat väsymyksen vahvistumisen (pisteet yli 5,5 tarkoittavat vakavan väsymyksen oireyhtymää). Potilaillamme havaitsimme huomattavaa paranemista, väsymyksen helpottumista (35% laskua FSS-asteikossa!) ja huomattavaa elinvoiman kasvua. 4,5 3,5 2,5 Multiple Sclerosis Impact Scale 29 (MSIS-29) 5,37 3,67 Multiple Sclerosis Impact Scale 29 (MSIS-29) on todistettu ja luotettava asteikko, jota käytetään elämänlaadun arviointiin potilaille, joilla on multippeliskleroosi. Potilas vastaa 29 kysymykseen (20 kysymystä koskee fyysistä kuntoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta ja 9 kysymystä potilaan psyykkistä tilaa). Pisteiden laskun jälkeen saamme tuloksen asteikolla, missä korkeampi tulos tarkoittaa huonompaa terveydentilaa. AMEDS-keskuksen potilaiden joukossa voidaan huomata - mikä näkyy alla olevissa kuvioissa - huomattavasti parempi henkinen ja fyysinen kunto ja MSIS-29-asteikolla saatujen pisteiden määrän väheneminen hoidon jälkeen. 6 5, Ennen hoitoa 35% Hoiton jälkeen Kuvio 3.1.: Väsymyksen asteen arviointiasteikko (FSS) % % Ennen hoitoa Hoiton jälkeen 58 Ennen hoitoa Hoiton jälkeen Kuvio 3.2.: MSIS-29 Psykologinen Kuvio 3.2.: MSIS-29 Fyysinen

6 6 Hoidon vaikutukset - elämänlaatu Jotta voisimme arvioida hoidon vaikutusta elämänlaatuun AMEDS-keskusessa loimme erityisen sairaanhoitokyselyn. 4-6 kuukauden aikana hoidon jälkeen pyysimme potilailtamme vastauksia kyselymme kysymyksiin. Alla ovat vastaukset muutamiin valittuihin kysymyksiin: Miten kuvaisit nykyisen terveystilasi? 9% Erittäin hyvä 44% 3 17% Hyvä Kohtalainen Huono Oletko huomannut minkäänlaisia muutoksia terveystilallasi hoidon jälkeen? 10 87% Kyllä 13% Ei Miten nykyään arvioisit nykyiset ongelmat voimakkaamman väsymyksen kanssa? 64% On merkittävästi parantunut 31% Ei muutosta 5% On huomattavasti heikentynyt Miten arvioisit nykyistä valmiuttasi hoitaa päivittäiset askareet? 55% 36% 9% Ovat Eivät ole Heikkenivät parantuneet muuttuneet 4 2 Miten kuvaisit nykyinen fyysinen kuntosi suhteeseen kuntoosi ennen hoitoa? 36% 32% 24% 8% On merkittävästi parantunut On parantunut Ei ole muuttunut Heikkeni

7 7 YHTEENVETO Olemme suorittaneet AMEDS-keskuksessa yli 500 laskimon pallolaajennusta. Käytetyn menetelmän positiiviset vaikutukset potilailla, joilla on multippeliskleroosi, ovat havaittavissa objektiivisessa elämänlaadun arviointiasteikossa (MSIS-29) ja potilaiden omassa arvioinnissa. Perustuen väsymyksen arviointiasteikkoihin, sairauden oireet vähentyivät jopa 35%. Yli puolet potilaistamme havaitsivat 4-6 kuukauden hoidon jälkeen positiivisen muutoksen liikkuvuudessa ja jokapäiväisessä aktiivisuudessa. AMEDS-keskuksen henkilöstö tarjoaa erilaisia palveluita, suunnittelee kliinisiä tutkimuksia, jotka arvioivat laskimoahtaumien pallolaajennuksen menettelyn tehokkuutta ja turvallisuutta potilaille, joilla on CCSVI, osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin tieteellisiin konferesseihin (CCSVI Congress Glasgow, maaliskuu 2011, Venous Endovascular Forum Katowicessa, maaliskuu 2011, ISNVD&CNR Congress Bolonia, maaliskuu 2011) esittäen omia kokemuksia ja seuraten edelleen kehitystä alalla. Dr Maciej Zarębiński, AMEDS-keskuksen lääkäritiimin vetäjä kiittää kaikkia potilaita, jotka ovat osoittaneet luottamuksensa meitä kohtaan ja välittäneet meille (lähetettyjen kyselylomakkeiden avulla) oman hoidon arvionsa AMEDS-keskuksessa. Lääketieteen tohtori Maciej Zarębiński PROFESSORI JERZY KOTOWICZ Lääketieteen professori tohtori Jerzy Kotowicz on merkittävä neurologi ja multippeliskleroosin asiantuntija sekä yli 80 tieteellisen tekstin kirjoittaja Puolan sekä maailman kirjallisuudessa. Vuodesta 2006 hän on ollut Puolan Neurologisen Yhdistyksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, hän on Puolan Multippeliskleroosin Yhdistyksen Neuvontakomitean varapuheenjohtaja ja kahden toimikauden ajan hän oli Puolan Kliinisen Neurofysiologian puheenjohtaja. CCSVI-oireyhtymän olemassaolo ja sen suhde SM:ään sekä laskimoahtaumien pallolaajennukset herättävät kiistelyä, ja neurologiyhteisön enemmistö kyseenalaistaa sen. Tämä tilanne johtuu tietämättömyydestä CCSVI-oireyhtymästä, neurologien kiinnittymisestä immunologi-tulehdussairauden teoriaan sekä uskomuksesta, että hoito, joka liittyy laskimoiden stenttaukseen on vaarallinen (nykyään sitä suoritetaan harvoin). Kahden kansainvälisen CCSVI-symposiumin aikana Katowicessa ja Bolognassa esitetyt raportit maaliskuussa 2011 vahvistavat CCSVI:n yhteyden SM:ään. Laskimoiden läpikulun palauttamisen tuloksena pallolaajennuksen jälkeen todettiin objektiivisesti laskimoveren happisaturaation paranemista. Raporteissa alleviivattiin pallolaajennushoidon positiivista vaikutusta ennen kaikkea potilaiden elämänlaatuun, väsymysasteeseen, virtsarakon häiriöihin, tasapainohäiriöihin, näköhäiriöihin, sensorisiin häiriöihin ja liikehäiriöihin. Parannusta huomattiin myös kognitiivisissa toiminnoissa (muistissa ja tarkkavaisuudessa). Tällä hetkellä ei ole vielä kliinisten tutkimusten tuloksia, jotka suoritetaan "hyvän hoitokäytännön" ja "tosiasioihin perustuvan lääketieteen" periaatteella, jotka aloitettiin vuoden 2010 puolivälissä eikä laskimosuonien pallolaajennusten pitkänaikaista vaikutusta tunneta vielä. Niiden tutkimusten tulokset tulevaisuudessa ratkaisevat ymmärryksen menetelmän tehokkuudesta, mutta on mahdollista ymmärtää potilaiden halua osallistua hoitoon, ottaen huomioon sairauden eteneminen ja reaktion puute nykyään käytettyihin hoitoihin (JOONA: tämän virkkeen viimeiset lauseet ovat epäselviä). Lääketieteen professori tohtori Jerzy Kotowicz

8 8 Yhteys: Sairaala: Szpital Zachodni im. Jana Pawła II ul. Daleka Grodzisk Mazowiecki, Poland

LASTA ODOTTAVAN PERHEEN NÄKÖKULMA 3D/4D- ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEEN

LASTA ODOTTAVAN PERHEEN NÄKÖKULMA 3D/4D- ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEEN LASTA ODOTTAVAN PERHEEN NÄKÖKULMA 3D/4D- ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEEN Ilona Riippa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Tampereen Yliopisto Lääketieteen laitos RIIPPA

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010 Eturauhasen syöpä Syöpäsäätiön XXXVII Symposiumi 4. 5.2.2010 1 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Eturauhasen syöpä 2010 Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä

Lisätiedot

Endovaskulaariset toimenpiteet

Endovaskulaariset toimenpiteet Medtronicin pohjoismainen uutislehti nro 3 2011 Endovaskulaariset toimenpiteet Ensisijainen hoito ääreisverenkiertosairauksiin? SIvut 12 13 Hankintojen kokonaiskuva SIvut 4 5 Hypertension uudesta hoidosta

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

UROLOGISEN SYÖVÄN VAIKUTUKSET MIEHEN SEKSUAALISUUTEEN

UROLOGISEN SYÖVÄN VAIKUTUKSET MIEHEN SEKSUAALISUUTEEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2011 Eevi Sippola & Sonja Storm UROLOGISEN SYÖVÄN VAIKUTUKSET MIEHEN SEKSUAALISUUTEEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ITSE KOETUT OIREET, UUPUMUS JA MASENNUS LIEVÄN AIVOVAMMAN JÄLKEEN

ITSE KOETUT OIREET, UUPUMUS JA MASENNUS LIEVÄN AIVOVAMMAN JÄLKEEN ITSE KOETUT OIREET, UUPUMUS JA MASENNUS LIEVÄN AIVOVAMMAN JÄLKEEN Annika Vuorinen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Syyskuu 2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Psykologian laitos VUORINEN,

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

D-DIMEERIN KÄYTTÖ TROMBOEMBOLISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA

D-DIMEERIN KÄYTTÖ TROMBOEMBOLISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA D-DIMEERIN KÄYTTÖ TROMBOEMBOLISTEN SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA Antti Jokiniitty Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos 3/2011 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006 2006 2006 on Suomen Opetushallituksen, Ruotsin koulunkehittämisviraston (Myndigheten för skolutvecklingen), Norjan opetus- ja tutkimusministeriön ja

Lisätiedot

Medtronicin pohjoismainen uutislehti nro 4 2010

Medtronicin pohjoismainen uutislehti nro 4 2010 Medtronicin pohjoismainen uutislehti nro 4 2010 DBS EPILEPSIA Uusi norjalaistutkimus SIvu 16 Tukholman Karoliiniseen yliopistosairaalaan Pohjoismaiden ensimmäinen kryoablaation koulutuskeskus Sivu 4 Invatec

Lisätiedot

ISKEMIAMUUTOKSET SYDÄNFILMISSÄ SEPELVALTIMON PALLOLAAJENNUKSEN AIKANA

ISKEMIAMUUTOKSET SYDÄNFILMISSÄ SEPELVALTIMON PALLOLAAJENNUKSEN AIKANA ISKEMIAMUUTOKSET SYDÄNFILMISSÄ SEPELVALTIMON PALLOLAAJENNUKSEN AIKANA LK Lasse Korpi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tamperen yliopisto Lääketieteen laitos TAYS, Sydänkeskus Toukokuu 2010 1 Tampereen

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2007

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2007 Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2007 C M Y CM MY CY CMY K Suomen Migreeniyhdistys ry Migränföreningen i Finland rf Toimisto: Sähköttäjänkatu 2 B, 00520 Helsinki Internet: www.migreeni.org Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

SUBJEKTIIVISESTI MERKITSEVÄ MUUTOS TERVEYTEEN LIITTYVÄSSÄ ELÄMÄNLAADUSSA

SUBJEKTIIVISESTI MERKITSEVÄ MUUTOS TERVEYTEEN LIITTYVÄSSÄ ELÄMÄNLAADUSSA SUBJEKTIIVISESTI MERKITSEVÄ MUUTOS TERVEYTEEN LIITTYVÄSSÄ ELÄMÄNLAADUSSA Soili Alanne Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Kesäkuu 2011 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Mikä on KML on ja miten se diagnosoidaan Yleisyys Syntymekanismi Oireet diagnoosivaiheessa Taudin vaiheet

Sisällysluettelo. Mikä on KML on ja miten se diagnosoidaan Yleisyys Syntymekanismi Oireet diagnoosivaiheessa Taudin vaiheet Toimittanut: Tiina Pelkonen, Unionimedia Oy Kirjoittajat: Perttu Koskenvesa, LL, kliinisen hematologian erikoislääkäri, HYKS Satu Mustjoki, LT, kliinisen kemian erikoislääkäri, HYKS Sisällysluettelo Mikä

Lisätiedot

VAGUSHERMON STIMULAATIOHOITO VAIKEAHOITOISEEN EPILEPSIAAN

VAGUSHERMON STIMULAATIOHOITO VAIKEAHOITOISEEN EPILEPSIAAN VAGUSHERMON STIMULAATIOHOITO VAIKEAHOITOISEEN EPILEPSIAAN JOHDANTO Tämä osa on tarkoitettu vagushermon stimulointihoitoa saaneille tai pian saaville potilaille sekä heidän perheilleen ja ystävilleen. Näillä

Lisätiedot

ADJUVANTTIHOIDOT KOLOREKTAALISYÖVISSÄ

ADJUVANTTIHOIDOT KOLOREKTAALISYÖVISSÄ ADJUVANTTIHOIDOT KOLOREKTAALISYÖVISSÄ Vornanen, Juha Oskari 1974012 Syventävien opintojen tutkielma Patologian laitos Oulun yliopisto Toukokuu 2014 Markus Mäkinen LIITE 1 OULUN YLIOPISTO Lääketieteellinen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

2 SYDÄN- SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO

2 SYDÄN- SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO 2 SYDÄN- SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Juha Hartikainen ja Antti Hedman tekemässä elektrofysiologista tutkimusta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2007. SYDÄNSAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKKA JA

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA?

NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA? NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA? Leena Landström Pro gradu tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2006 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Verensokerimittarin käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu

Verensokerimittarin käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu i Emilia Berg Verensokerimittarin käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu Sähkötekniikan Korkeakoulu Diplomityö Espoo 11.7.2014 Valvoja: Ohjaaja: Prof. Tomi Laurila DI Mikko Tasanen i AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖTEKNIIKAN

Lisätiedot

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Tanja Laatikainen Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita Kelan tutkimusosasto Tanja

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen ilmatie ensihoidossa. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Vaihtoehtoinen ilmatie ensihoidossa. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Vaihtoehtoinen ilmatie ensihoidossa Systemaattinen kirjallisuuskatsaus LK Sampsa Salo Syventävien opintojen kirjallinen työ TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta Anestesiologia ja tehohoito

Lisätiedot

Kroonisen kivun aiheuttama sosiaalinen haitta. Kevät 2006 Pro gradu-tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Hilkka Manner

Kroonisen kivun aiheuttama sosiaalinen haitta. Kevät 2006 Pro gradu-tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Hilkka Manner KIVULIAS ELÄMÄ Kroonisen kivun aiheuttama sosiaalinen haitta Kevät 2006 Pro gradu-tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Hilkka Manner Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

JA -AIKUISET. Aortan koarktaatio vauhtihirmu Elviksen tarina. Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten seurantasuositus 4 /2013

JA -AIKUISET. Aortan koarktaatio vauhtihirmu Elviksen tarina. Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten seurantasuositus 4 /2013 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET 4 /2013 Aortan koarktaatio vauhtihirmu Elviksen tarina Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten seurantasuositus 15 Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten seurantasuositus Synja-gallup

Lisätiedot

Diagnoosi ja mitä siitä seuraa

Diagnoosi ja mitä siitä seuraa 2 Diagnoosi ja mitä siitä seuraa Tämä opas on osa multippeliskleroosista (MS) ja siihen liittyvistä aiheista kertovaa sarjaa. Tämä opas kertoo MS-taudin diagnosointiin liittyvistä ongelmista ja erilaisista

Lisätiedot