PUUN KUOREN KOOSTUMUS JA HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUN KUOREN KOOSTUMUS JA HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSIA"

Transkriptio

1 PUUN KUREN KSTUMUS JA HYÖDYNTÄMISMAHDLLISUUKSIA Kokkola Raimo Alén Jyväskylän yliopisto Soveltavan kemian osasto

2 SISÄLTÖ PUUN JA KUREN PÄÄAINEKMPNENTIT SEKÄ NIIDEN PITISUUDET KURIKMPNENTTIEN ERIKISPIIRTEET KUREN KEMIALLISEN HYÖDYNTÄMISEN YLEISPIIRTEET ESIMERKKEJÄ JA MAHDLLISUUKSIA KUREN HYÖDYNTÄMISEKSI YHTEENVET

3 PUUN KEMIALLISET PÄÄKMPNENTIT HIILIHYDRAATIT (65-75 % ka:sta) SELLULSA (40-45 % ka:sta) HEMISELLULSAT (25-35 % ka:sta) LIGNIINI (25-30 % ka:sta) UUTEAINEET (< 5 % ka:sta) EPÄRG. AINES (< 0,5 % ka:sta) (vettä noin 55 % tuoreesta puusta)

4 PUUN KEMIALLISET PÄÄKMPNENTIT SELLULSA - perusyksikkönä glukoosi - DP HEMISELLULSAT (polyoosit) - perusyksikköinä lukuisia monosakkarideja (pentoosit ja heksoosit) sekä näiden johdannaisia (uronihapot ja 6-deoksiheksoosit) - DP rakenne-eroja havu- ja lehtipuiden välillä

5 a) H H CH 2 H 1 4 CH n CH 2 b) -D-Glcp-(1 4)--D-Glcp-(1 n 4)--D-Glcp c) H CH 2 H CH 2 H CH 2 n d) CH 2 H CH 2 H H H CH 2 n H Selluloosan kemiallinen rakenne

6 HEXSES PENTSES H CH 2 CH 2 H H H CH 2 H H H 2 C -D-Glcp -D-Manp -D-Galp -D-Xylp -L-Arap -L-Araf DEXYHEXSES H 2 C H 2 C H H CH 3 H CH 3 H H -L-Araf -D-Araf -L-Rhap -L-Fucp HEXURNIC ACIDS C 2 H H C 2 H H H 3 C C 2 H -D-GlcpU -D-GalpU 4--Me--D-GlcpU Hemiselluloosien monosakkaridikomponentit

7 PUUN KEMIALLISET PÄÄKMPNENTIT HAVUPUUHEMISELLULSAT - GLUKMANNAANI (15-20 % ka:sta) - KSYLAANI (5-10 % ka:sta) LEHTIPUUHEMISELLULSAT - GLUKMANNAANI (<5 % ka:sta) - KSYLAANI (25-30 % ka:sta) HAVU- JA LEHTIPUUN PEKTIINIAINES - PLYURNIDIT - HAPAN GALAKTAANI - ARABINAANI

8 4)--D-Glcp-(1 4)--D-Manp-(1 6 4)--D-Manp-( D-Galp Galactoglucomannan Gal : Glu : Man 0.5 : 1 : 3.5 4)--D-Xylp-(1 4)--D-Xylp-(1 4)--D-Xylp-(1 4)--D-Xylp-( Me--D-GlcpU 2 1 -L-Araf Arabinoglucuronoxylan Ara : GlcU : Xyl 1 : 2 : 8 Havupuuhemiselluloosien osarakenteet

9 4)--D-Glcp-(1 4)--D-Manp-(1 4)--D-Manp-(1 Glucomannan Glu : Man 1 : 1.5 4)--D-Xylp-(1 2 4)--D-Xylp-(1 9 4)--D-Xylp-( Me--D-GlcpU Glucuronoxylan GlcU : Xyl 0.1 : 1 Lehtipuuhemiselluloosien osarakenteet

10 PUUN KEMIALLISET PÄÄKMPNENTIT LIGNIINI (havupuissa % ka:sta ja lehtipuissa % ka:sta) - perusyksikkönä fenyylipropaani - DP rakenne-eroja havu- ja lehtipuiden välillä PIENIMLEKYYLISET YHDISTEET - uuteaineet (<4 % ka:sta) - muut orgaaniset yhdisteet (<0,5 % ka:sta) - epäorgaaninen aines (<0,5 % ka:sta)

11 Ligniinin osarakenne (Adler 1977)

12 UUTEAINEET MITÄ UUTEAINEET VAT? - orgaanisilla liuottimilla (esim. asetoni, dikloorimetaani, etanoli, dietyylieetteri ja tolueeni) puusta uuttautuvia lipofiilisiä yhdisteitä ( pihka ) - vedellä puusta uuttautuvia hydrofiilisiä yhdisteitä ESIINTYMISEN JA TIMINNAN MUKAINEN JATTELU - tiehytpihka eli patologinen pihka (suojaava aines) - parenkyymipihka eli fysiologinen pihka (vararavinto) - fenolijohdannaiset eli sydänpuupihka (lahonesto) RAKENTEEN MUKAINEN JATTELU

13 UUTEAINEIDEN RAKENTEEN MUKAINEN JATTELU Alifaattiset ja alisykliset yhdisteet TERPEENIT JA TERPENIDIT (sisältää mm. hartsihapot ja steroidit) RASVAHAPPJEN ESTERIT (rasvat ja vahat) RASVAHAPT JA -ALKLIT ALKAANIT Fenoliset yhdisteet YKSINKERTAISET FENLIT STILBEENIT LIGNAANIT ISFLAVNIT FLAVNIDIT KNDENSITUNEET TANNIINIT HYDRLYSITUVAT TANNIINIT Muut yhdisteet SKERIT SYKLITLIT TRPLNIT AMINAPT ALKALIDIT KUMARIINIT KINNIT

14 Puun kemialliset pääkomponentit

15 PUUN SIEN SUHTEELLINEN SUUS (%) PUUN SA MÄNTY (Pinus sylvestris) KUUSI (Picea abies) KIVU (Betula pendula) RUNKPUU LATVUS + KSAT KANT + JUURET

16 PUUN SIEN SUHTEELLINEN SUUS (%) PUUN SA MÄNTY KUUSI KIVU (Pinus sylvestris) (Picea abies) (Betula pendula) PUUAINES KURI NEULASET tai LEHDET

17 Kuoren rakenne

18 AINERYHMIEN ESIINTYMINEN PUUSSA (% kuiva-aineesta) Aineryhmä Puu Kuori (sisä- ja ulkokuori) SELLULSA HEMISELLULSAT LIGNIINI UUTEAINEET MUU RGAANINEN AINES EPÄRGAANINEN AINES < 0,5 2-5

19 KUREN MUU RGAANINEN AINES (% kuiva-aineesta) Aineryhmä Pitoisuus Suberiini 2-8 Polyfenolit 2-7 Pektiiniaines ja tärkkelys 1-5

20 HIILIHYDRAATIT SELLULSA puuselluloosaa amorfisempaa selluloosamolekyylit puuselluloosamolekyylejä lyhyempiä HEMISELLULSAT havupuukuori: (galakto)glukomannaani ja ksylaani lehtipuukuori: ksylaani ja glukomannaani PEKTIINIAINES polygalakturonihappo (polyuronidi, hapan galaktaani ) galaktaani arabinaani MUUT HIILIHYDRAATIT glukaaneja (galaktoosia ja ksyloosia sisältäviä glukaaneja sekä kalloosi eli -D-(1 3)-glukaani) tärkkelys (-D-(1 4)-glukaani)

21 FENLISET YHDISTEET MNMEERISET PLYFENLIT JA NIIDEN GLYKSIDIT flavonoidit (kversetiini, taksifoliini ja dihydrokversetiini) Leukoantosyanidiinit (flavan-3,4-diolit) (kondensoituneiden tanniinien biosynteesivälituotteita) muut (yksinkertaiset fenolit, stilbeenit ja salisiinit) LIGFLAVNIDIT lignaanit proantosyanidiinit (oligomeeriset flavon-3-olit)

22 H H H H H H H H dimeerinen proantosyanidiini B-1 dimeerinen proantosyanidiini B-7 tetrameerinen proantosyanidiini (Rhus langea)

23 FENLISET YHDISTEET PLYFLAVNIDIT kondensoituneet tanniinit (liukenevat veteen ja etanoliin) flobafeenit (liukenevat etanoliin, eivät veteen) fenolihapot (liukenevat laimeisiin alkaliliuoksiin, eivät merkittävästi neutraaleihin liuottimiin) HYDRLYSITUVAT TANNIINIT gallotanniinit ellagitanniinit LIGNIINI

24 HAIHTUVAT YHDISTEET TERPEENIT JA TERPENIDIT YKSINKERTAISET FENLIT FURAANIT

25 LIPFFILISET YHDISTEET TERPEENIT JA TERPENIDIT RASVAHAPPESTERIT (rasvat ja vahat) VAPAAT RASVAHAPT RASVA-ALKLIT TIETYT FENLIT

26 SUBERIINI esiintyy merkittävästi korkkitammen (Quercus suber) korkkisoluissa, mihin nimi pohjautuu polyesteri, joka koostuu alifaattisista happo- ja alkoholikomponenteista -hydroksikarboksyylihapot 9,10-epoksi-18-hydroksioktadekaanihappo 22-hydroksidokosaanihappo 18-hydroksi-9-oktadekeenihappo 9,10,18-trihydroksioktadekaanihappo 9,16-dihydroksiheksadekaanihappo 20-hydroksieikosaanihappo,-dikarboksyylihapot dokosaanidikarboksyylihappo 9-oktadekeenidikarboksyylihappo eikosaanidikarboksyylihappo 9-hydroksioktadekaanidikarboksyylihappo 9,10-epoksioktadekaanidikarboksyylihappo 8,9-dihydroksiheksadekaanidikarboksyylihappo 8-heksadekeenidikarboksyylihappo rasvahappoja C 16 - C 24 rasva-alkoholeja

27 VAHAT eristetty erityisesti Douglaskuusen (Pseudotsuga menziensii) kuoren korkkisoluista peräkkäisillä uutoilla saadaan: i) heksaanivaha (saanto 5,5 %) rasvahappojen (C 13 - C 24 ) ja alkoholien (sitosteroli, kampesteroli tai muut steroidi-tyyppiset triterpenoidit sekä havupuilla myös ferulahappo ja lehtipuilla sinapiinihappo ii) bentseenivaha (saanto 2,5 %) happohydrolyysin jälkeiset komponentit: rasvahapot, -dikarboksyylirasvahapot, -hydroksirasvahapot ja rasva-alkoholit kaupallisia vahoja alemmat sulamispisteet ja pehmenemispisteet värillisiä (tummia) fraktioita ja tietyt sovellukset edellyttävät valkaisua

28 KUREN KEMIALLISTEN KMPNENTTIEN LIU- KENEMINEN PERÄTTÄISISSÄ LIUTINUUTISSA (liuottimen polaarisuutta lisätään) Dietyylieetteri lipofiiliset uuteaineet Etanoli monomeeriset polyfenolit (mm. flavonoidit) oligoflavonoidit kondensoituneet tanniinit flobafeenit Kuuma vesi kondensoituneet tanniinit vesiliukoiset hiilihydraatit 1 %:nen natriumhydroksidi fenolihapot hemiselluloosat suberiinimonomeerit (hydrolyysituotteet) Jäännös: selluloosa ja ligniini

29 KUREN KEMIALLISEN HYÖDYN- TÄMISEN YLEISPIIRTEET EDULLISET TEKIJÄT: UUDISTUVA RAAKA-AINE SAATAVISSA KESKITETYSTI TEHTAILTA Suomessa ~ 6 milj. m 3 /vuosi Maailmassa ~ 240 milj. m 3 /vuosi KKNAISVALTAINEN HYÖDYNTÄMISMAHDLLISUUS (hyödyntämättömän jäännöksen polttomahdollisuus) SISÄLTÄÄ MNIA ERITYYPPISIÄ JA PTENTIAALISIA YHDISTEITÄ SEKÄ YHDISTERYHMIÄ uuteainepohjaista ainesta esiintyy enemmän kuin puussa mahdollisuus sekä erikoiskemikaalien että bulkkituotteiden valmistamiseen

30 VAIKEUTTAVAT TEKIJÄT: TELLINEN RAAKA-AINE SISÄLTÄÄ HIEKKAA JA MUITA EPÄPUHTAUKSIA KUREN KEMIA MNIMUTKAINEN (puuhun verrattuna) VAIKEUDET YHDISTEIDEN SEKÄ YHDISTERYHMIEN ERTTAMISESSA JA PUHDISTAMISESSA (kemialliset ja taloudelliset näkökohdat) KSTUMUSVAIHTELUT JA SIITÄ JTUVAT TUTESAANTVAIHTELUT (puun ikä ja kasvuolosuhteet) KUREN EDULLINEN PLTTMAHDLLISUUS JA KÄYTTÖTARVE PUUNJALSTUSTELLISUUDESSA

31 KAUPALLISET TUTTEET Tuote Vahat Tanniinit Polyflavonoidipolymeerit Alkuperä Douglaskuusi Australialainen akasia Lännenhemlokki Pseudotsuga menziesii Acacia mearnsii Tsuga heterophylla

32 VAHAT sementin lisäaineet muovipuristeiden voiteluaineet lannoitteiden lisäaineet hedelmien päällystysvaha kosmetiikkatuotteet hiilipaperin valmistus TANNIINIT (proantosyanidiinit ja kondensoituneet tanniinit) porauslietteen lisäaineet laastien lisäaineet metallien kompleksinmuodostajat uretaanivaahtomuovin polyolikomponentti lisäaineiden valmistus formaldehydin kanssa (vanerit ja lastulevyt) (kylmäpuristusliimat) sulfonoidut tuotteet (porauslietteen lisäaineet, nahan parkitus ja puun lisäaineet) PLYFLAVNIDIPLYMEERIT erilaisten polymeerien valmistus

33 HYÖDYNTÄMISMAHDLLISUUDET HIILIHYDRAATIT hyödyntäminen ei todennäköistä vesiliukoiset hiilihydraatit (pentosaanit furfuraali) FENLISET YHDISTEET flavonoidien hyödyntäminen saattaa olla mahdollista proantosyanidiinien ja kondensoituneiden tanniinien hyödyntäminen saattaa olla mahdollista hydrolysoituvien tanniinien, ligniinien ja muiden fenolien hyödyntäminen ei näytä mielekkäältä

34 HYÖDYNTÄMISMAHDLLISUUDET VAHAT JA SUBERIINI ei nykyään näytä tarjoavan suurta kaupallista potentiaalia LIPFIILISET YHDISTEET tiettyjen yhdisteiden ja yhdisteryhmien erottaminen saattaisi olla kaupallisesti kiinnostavaa HAIHTUVAT YHDISTEET terpeenien ja terpenoidien eristäminen esim. synteettisten hajusteiden tuotantoa varten ei ehkä mielekästä

35 H 3 C H 3 C H 3 C NH H CH 3 CH 3 H H CCH 3 taksoli (Taxus spp.)

36 H 2 C CH 3 CH 3 CH 3 CH 2 CH 3 H H3 C CH 3 betuliini (Betula spp.)

37 HYÖDYNTÄMINEN JAUHETTUINA TUTTEINA maan täyteaine sekä muu maanviljelys- ja puutarhakäyttö monien erikoistuotteiden (muovit) aineosa öljyä absorboivat aineet metalleja sitovat aineet sulfaattiprosessin hajukaasuja sitovat aineet kotieläinhoidon pehkuaine rohdostuotteet, herbisidit, fungisidit jne. PYRLYYSITUTTEINA mahdollisuus eri ainejakeisiin ainejakeiden jatkojalostus DELIGNIFIINNIN SIVUTUTTEINA kokopuukeitto kuorikeitto

38 YHTEENVET PUUN KURET SISÄLTÄVÄT VIELÄ MERKITTÄVÄSTI ERILAISIA YHDISTEITÄ JA YHDISTERYHMIÄ, JIDEN MINAISUUKSIA EI TÄYSIN TUNNETA KUREN KEMIALLINEN HYÖDYNTÄMISTUTKIMUS NYKYÄÄN VÄHÄISEMPÄÄ KUIN MUUTAMA VUSIKYMMEN SITTEN KUREN TEHKKAAN PLTTYÖDYNTÄMISEN TAKIA EI SUURTA KIINNSTUSTA KEMIALLISTEN TUTTEIDEN VALMISTAMISEEN (flavonoidit ja polyfenolit mahdollisia?) KUREN TERMKEMIALLINEN JATKJALSTUS SAATTAA AVATA UUSIAHYÖDYNTÄMIS- MAHDLLISUUKSIA

39

40 BIMASSA BIJALSTAMKNSEPTI Kemialliset ja termokemialliset konversiotekniikat Energia Sähkö Lämpö Biodiesel Etanoli Puu Ruohot (maataloustuotannon jätteet) Luonnon kasvit Hemiselluloosat (sokerit) Muu materiaali Sulfaattikeitto Kemikaalit Kuitu Rinnakkaistuotteet Uuteaineet, ligniini, orgaaniset hapot Mustalipeä Energia Kemikaalit

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA Tiina Kiviluoto Pro gradu tutkielma 19.11.2007 Kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kemian koulutusohjelma Matemaattis luonnontieteellinen

Lisätiedot

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella 0 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Säätötekniikan laboratorio Diplomityö Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella Oulussa 11.2.2013 Tekijä: Mikko Kalaoja Työn valvoja: Ari Isokangas, TkT

Lisätiedot

Metsäntutkimuspäivä Kannuksessa 10.12.2012 (tässä kuusi esitystä)

Metsäntutkimuspäivä Kannuksessa 10.12.2012 (tässä kuusi esitystä) Metsäntutkimuspäivä Kannuksessa 10.12.2012 (tässä kuusi esitystä) Jyrki Hytönen: Energiapuun korjuun vaikutukset puuston ravinnetilaan ja kasvuun suometsissä Antti Wall: Energiapuun korjuun riskit puuntuotoskyvylle

Lisätiedot

Biojalostamo puuperäisen biomateriaalin tuottajana

Biojalostamo puuperäisen biomateriaalin tuottajana Biojalostamo puuperäisen biomateriaalin tuottajana Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kemian laitos Kemian opettajankoulutusyksikkö Kandidaatintutkielma Tekijä: Emmi Jeskanen

Lisätiedot

TEKNOLOGIASELVITYS. Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet. Juri Volama. Julkaisu 3 / 2012 30.3.

TEKNOLOGIASELVITYS. Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet. Juri Volama. Julkaisu 3 / 2012 30.3. Juri Volama TEKNOLOGIASELVITYS Ligniini teollisessa valmistuksessa ja sen kaupalliset mahdollisuudet Julkaisu 3 / 2012 30.3.2012 Miktech Oy Graanintie 5, 50190 Mikkeli www.miktech.fi TIIVISTELMÄ Selvityksen

Lisätiedot

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET PUUN MONET MAHDOLLISUUDET Suomen Metsäyhdistys alkusanat Me tiedämme, että Suomi on metsien maa. Me tiedämme, että meillä on paljon puunjalostusteollisuutta. Me tiedämme, että Suomessa valmistettua paperia

Lisätiedot

LUONNONRAAKA-AINEIDEN TERVEYSVAIKUTUKSIA KIRJALLISUUSTUTKIMUS 2007 TIIVISTELMÄ

LUONNONRAAKA-AINEIDEN TERVEYSVAIKUTUKSIA KIRJALLISUUSTUTKIMUS 2007 TIIVISTELMÄ LUONNONRAAKA-AINEIDEN TERVEYSVAIKUTUKSIA KIRJALLISUUSTUTKIMUS 2007 TIIVISTELMÄ Alkuperäinen tutkimus: CRS-Biotech Oy, FM Terhi Sankelo, FT Jari Siivari Tiivistelmä: Jussi Veijola, Elintarvike- ja luonnontuotealan

Lisätiedot

Uudet funktionaaliset ligniinit Uusiutuva kemianteollisuus Sivu (1/34) Luonnonkuitukomposiittien ja ligniinin teollinen hyödyntäminen

Uudet funktionaaliset ligniinit Uusiutuva kemianteollisuus Sivu (1/34) Luonnonkuitukomposiittien ja ligniinin teollinen hyödyntäminen CMS-BP By Toyota Sivu (1/34) Luonnonkuitukomposiittien ja ligniinin teollinen hyödyntäminen 2 KETEK y, Teknokeskiviikko Kari Kolppo Scandinavian Colloids y Tel. +358-40-520 3139 Email kari.kolppo@taloverkot.fi

Lisätiedot

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu Ulla Lassi ja Bodil Wikman (toim.) BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi

Lisätiedot

Kemian menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Aineiden ominaisuudet

Kemian menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Aineiden ominaisuudet Kemian menetelmät ja kvalitatiiviset mallit Aineiden ominaisuudet ISBN: Jarkko Lampiselkä, Kirsi Agge, Jari Lavonen, Kalle Juuti, Veijo Meisalo, Anniina Mikama Verkkoversio: http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope

Lisätiedot

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013 kaikkea muuta puusta Sisältö Lukijalle 4 1 Puun pitkä tarina 6 Keskiajalla vietiin tervaa, sahatavaraa........ 6 ja hiiltä................... 7 Puunjalostustehtaat

Lisätiedot

Luento 1 Torstai 21.1.2010. Suvi Häkkinen

Luento 1 Torstai 21.1.2010. Suvi Häkkinen Luento 1 Torstai 21.1.2010 Suvi Häkkinen Kasveista saatavat lääkeaineet Bioteknologian aikajana 6000 EKR 4000 EKR 500 EKR 100 EKR 1590 1663 1675 1798 1830 1859 oluthiiva Hiivaleipä, jugurtti, juusto, etikka,

Lisätiedot

Syö marjoja 2 dl joka päivä. Metsien terveystuotteet Simo Moisio, MMM, emba ARKTISET AROMIT ry

Syö marjoja 2 dl joka päivä. Metsien terveystuotteet Simo Moisio, MMM, emba ARKTISET AROMIT ry Syö marjoja 2 dl joka päivä Metsien terveystuotteet Simo Moisio, MMM, emba ARKTISET AROMIT ry Arktiset Aromit ry. 2014 Metsämarjojen vahvuudet Kansainvälinen kiinnostus Ympäristöystävällisyys ja alhainen

Lisätiedot

Oljen briketöinti biokaasun tuottamista varten

Oljen briketöinti biokaasun tuottamista varten Satafood Kehittämisyhdistys ry Oljen briketöinti biokaasun tuottamista varten Tanskalaisten menetelmän arviointia Kaija Vesanen 21.10.2014 Hanke: Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle Ohjelma: Ravinteiden

Lisätiedot

RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN

RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN Iina Tuomola Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2533. Aki Suokko. Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta fermentoitujen polttonesteiden teknologiatarkastelu

VTT TIEDOTTEITA 2533. Aki Suokko. Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta fermentoitujen polttonesteiden teknologiatarkastelu VTT TIEDOTTEITA 2533 Aki Suokko Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta fermentoitujen polttonesteiden teknologiatarkastelu VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2533 Lignoselluloosaetanolin ja synteesikaasusta

Lisätiedot

Mitä kemia on? Kemiaa on kaikkialla. Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista.

Mitä kemia on? Kemiaa on kaikkialla. Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista. Mitä kemia on? Kemia on kemiallisten yhdisteiden tutkimista. Kaikki ympärillämme oleva koostuu kemiallisista yhdisteistä: maaperä, meri, taivas, talot, autot, ruoka, vaatteet ja oma elimistö Tutkimalla

Lisätiedot

Puun uudet biojalosteet

Puun uudet biojalosteet Lieksan puuakatemia seminaari Lieksan kulttuurikeskus 20. - 21.5.2014 Puun uudet biojalosteet Ari Pappinen Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Joensuu Puun koostumus Lignoselluloosa

Lisätiedot

LUONNONTUOTTEIDEN KEMIALLISET YHDISTEET

LUONNONTUOTTEIDEN KEMIALLISET YHDISTEET HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 113 LUONNONTUOTTEIDEN KEMIALLISET YHDISTEET KUVA 2/3 kannen pinta-alasta LUONNONTUOTTEIDEN KEMIALLISET YHDISTEET HEIKKI TUOMELA, CARINA TIKKANEN-KAUKANEN

Lisätiedot

29 RYHMÄ ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET

29 RYHMÄ ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET 29 RYHMÄ ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET Yleisohjeita Yhdistetyssä nimikkeistössä sekä yhdistetyn nimikkeistön selitysosassa esiintyvän nimen perässä olevat kirjaimet INN tarkoittavat sitä, että ko. nimi

Lisätiedot

KOSMETIIKAN KEMIA KONTEKSTUAALISEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ

KOSMETIIKAN KEMIA KONTEKSTUAALISEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ KOSMETIIKAN KEMIA KONTEKSTUAALISEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ Päivi Kousa Pro gradu -tutkielma 22.4.2014 Kemian aineenopettajakoulutus Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TONI PIENIMÄKI PAPERITEHTAAN JÄTEVESIEN PUHDISTUS SEKÄ TERVAKOSKI OY:N KIINTOAINEPÄÄSTÖKARTOITUS. Diplomityö

TONI PIENIMÄKI PAPERITEHTAAN JÄTEVESIEN PUHDISTUS SEKÄ TERVAKOSKI OY:N KIINTOAINEPÄÄSTÖKARTOITUS. Diplomityö TONI PIENIMÄKI PAPERITEHTAAN JÄTEVESIEN PUHDISTUS SEKÄ TERVAKOSKI OY:N KIINTOAINEPÄÄSTÖKARTOITUS Diplomityö Tarkastajat: professori Jurkka Kuusipalo ja yliassistentti Marikki Laamanen Tarkastajat ja aihe

Lisätiedot

Orgaanisissa yhdisteissä on hiiltä

Orgaanisissa yhdisteissä on hiiltä Orgaaninen kemia 31 Orgaanisissa yhdisteissä on hiiltä Kaikki orgaaniset yhdisteet sisältävät hiiltä. Hiilen kemiallinen merkki on C. Usein orgaanisissa yhdisteissä on myös vetyä, typpeä ja happea. Orgaaniset

Lisätiedot

Biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet metsäsektorilla Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4.11.2011

Biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet metsäsektorilla Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4.11.2011 Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4..20 Saija Miina ja Tuula Nuutinen Metsäntutkimuslaitos Sisällysluettelo Tiivistelmä.... Tausta ja työn tavoite... 4 2. Selvityksen sisältö ja toteutus... 4.

Lisätiedot

Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa:

Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa: Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa: Lähtökohtana nuorten ravitsemuskasvatus Pro gradu-tutkielma Erikoistyö Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Opettajankoulutus 30.3.2012

Lisätiedot

PUUKUIDUN UUDET MAHDOLLISUUDET TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDOSSA

PUUKUIDUN UUDET MAHDOLLISUUDET TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDOSSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu PUUKUIDUN UUDET MAHDOLLISUUDET TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDOSSA TerveysSellu-hanke Hilkka Dufva Anneli Airola (toim.) Kotka 2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

Kemia kartalle 21.4. - 23.4.2015

Kemia kartalle 21.4. - 23.4.2015 15 Kemia kartalle 21.4. - 23.4.2015 Kemia kartalle 21.4. - 23.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 2 Johtajan jorinat 3 Ohjelma 10 Luonnonyhdistekemia Tutkimusryhmäesittely 13 LuK-tutkielmien abstraktit

Lisätiedot

Luonnonkuituja tuottavien kasvien tuotanto Sastamalan ympäristössä

Luonnonkuituja tuottavien kasvien tuotanto Sastamalan ympäristössä Kuva Merja Mäkinen Luonnonkuituja tuottavien kasvien tuotanto Sastamalan ympäristössä Marketta Saastamoinen, Kaija Vesanen ja Jukka Saarinen Luonnonkuituja tuottavien kasvien tuotanto Sastamalan ympäristössä

Lisätiedot

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen Selvitys Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen nahan valmistuksessa Satu Ikonen, Anna Karvo, Teknologiakeskus KETEK Oy 2011 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255

Lisätiedot