Äitiysneuvolatoimintaa koskeva suositusluonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äitiysneuvolatoimintaa koskeva suositusluonnos"

Transkriptio

1 korjattu versio Lausunto: / THL:n lausuntopyyntö Äitiysneuvolatoimintaa koskeva suositusluonnos Yleiskommentit: Äitiysneuvolaopas on kattava ja hyvin monipuolisesti raskautta ja vanhemmuutta käsittelevä opas. Teksti on pääsääntöisesti ymmärrettävästi kirjoitettu, mutta tekstissä on joitakin termejä, joita ei ole avattu tai suomennettu. Termien avaaminen saattaisi olla tarpeen. Oppaan ravitsemusosuus on myös muutoin kattavasti käsitelty, mutta maininta raskauden ja imetyksen aiheuttamasta energiantarpeen kasvusta voisi olla maininnan arvoinen asia. Ravitsemusohjaukseen liittyvät asiat kaipaavat täydentämistä ja selkeyttämistä. Varsinkin näihin esitetään alla useita kommentteja. Esitetään muokattavaksi / tarkennettavaksi / korjattavaksi: - Tekstissä on käytetty sekä elämän- että elintapaa, käytäntöä voisi yhtenäistää - Viitteet on merkitty kahdella eri tavalla toivotaan yhteneväistä käytäntöä. Liitteiden ja taulukoiden numeroinnissa oli joitakin epäjohdonmukaisuuksia (Liite 6. Taulukko 2, Taulukkoa 1 ei mainita). Jos liite pitää sisällään vain yhden taulukon, riittänee viitteeksi pelkästään Liite 1 jne. - Johdanto-osan (s.8) terveyttä edistävän toiminnan periaatteisiin olisi hyvä saada lisäyksenä jotakin voimaannuttamisesta ja ohjaamista (esimerkiksi PsT Susanna Anglélla on hyviä kirjoituksia tästä) Kpl Ensimmäisessä kappaleessa sivulla 17 on kirjoitusvirhe (ruokavaliota noudattavien naisia) - kappaleen viimeiseen lauseeseen lisäyksenä ne ravintoaineet, joiden tarve on lisääntynyt - sivun 18 yläosassa olisi selkeyden vuoksi toivottavaa mainita, mikä on pienipainoinen täysiaikainen ja toisaalta syntymäpainoltaan suuri lapsi tai viitata muualle oppaaseen, missä asia olisi mainittu. Lisäksi olisi hyvä mainita, mistä tautiriskeistä on kyse. - Kpl Ravitsemussuositukset raskauden ja imetyksen aikana o toinen kpl, 4. rivi: vihanneksilla tarkoitettaneen kasviksia

2 2(9) o kolmas kpl, viimeinen rivi: motivoi raskaana olevaa naista kävelemään kotiin vihannestorin ja kalatiskin eikä apteekin kautta ei ole oikein suositustekstiä. Tämä tulisi kirjoittaa virallisempaan muotoon. - Kpl Kasvikset, hedelmät ja marjat ruokavalion perusta o ensimmäinen kpl: sana kulutus tulisi korvata sanalla käyttö (marjojen kulutus, hedelmien kulutus). - Kpl Täysjyväviljavalmisteista rautaa ja kuitua o ensimmäinen kpl, 4. rivi: muita TÄYSJYVÄviljavalmisteita (siis lisäys täysjyvä-). o ensimmäinen kpl, viimeinen rivi: Vehnäleivän vaihtaminen ruisleipään: tilalle VÄHÄKUITUISEN leivän vaihtaminen TÄYSJYVÄleipään, esim. ruisleipään. - Kpl Maitovalmisteista proteiinia, kalsiumia ja D-vitamiinia o ensimmäinen kpl, lopussa: kulutus-sanan vaihtaminen sanaksi käyttö - Kpl Kalaa pari-kolme kertaa viikossa. o s. 20 ensimmäinen kpl: kulutus-sanat sanaksi käyttö. Lisäksi olisi hyvä ottaa kantaa kalaöljyvalmisteiden käyttöön. Tutkimusnäytön mukaan on ainakin ei-raskaana olevilla selvä, että kalan syöminen ja kalaöljyvalmisteiden käyttö eivät ole sama asia. - Kpl Rasvat näkyviksi ja pehmeiksi o ensimmäinen kpl, 2. rivi: monityydyttymättömät rasvahapot (sana pitkäketjuinen pois, koska nämä ovat lyhytketjuisimmat monityydyttymättömät rasvahapot) o toinen kpl, 3. rivi: pois ja levitteitä, sillä sekoittaa lukijaa turhaan. Sana margariini riittää levitettävistä rasvoista, vaikka lainsäädännön mukaan luokittelu onkin toinen. Lisäksi tämän kappaleen loppuun viittaus Ulla Hopun väitöskirjan osatyöhön, jossa todettiin, että suosituksen mukainen rasvan laatu äidin ruokavaliossa raskauden aikana pienensi lapsen maitoallergiariskiä. - s. 19, 2 kpl., 6.rivi lisäys liittyen taulukkoon 2 / Liite 6: ravitsemusosiossa ei oteta kantaa lihan, lihavalmisteiden ja kananmunan käyttöön: ovat tärkeä raudan ja proteiinin lähde - s , vegaaniruokavalio: tekstin muuttaminen niin, että siinä huomioidaan paremmin niiden vegaaniäitien ohjaus, jotka haluavat välttämättä jatkaa veganismia raskausaikanaan. Ehdotetaan tehtäväksi seuraavat lisäykset: Ravitsemussuositusten mukaan vegaaniruokavaliota ei suositella raskaana olevien tai imettävien äitien ruokavalioksi. LISÄYS: Mikäli äiti kuitenkin haluaa jatkaa vegaaniruokavaliota raskausaikanaan, tulee varmistaa, että vegaaniäiti käyttää säännöllisesti luotettavaa B12- vitamiinin lähdettä, kalsiumia, D-vitamiinia ja tarpeen mukaan myös rautaa ja sinkkiä sisältäviä valmisteita tai riittävästi näillä ravintoaineilla täydennettyjä elintarvikkeita. Myös proteiinin LISÄYS: ja välttämättömien rasvahappojen (alfa-linoleenihappo) saanti saattaa herkästi vegaaniruokavaliota noudattavalla jäädä riittämättömäksi. Ehdottoman veganismin sijasta on turvallisempaa noudattaa laktovegetaarista tai semivegetaarista ruokavaliota. LISÄYS:

3 Raskausaikanaan vegaaniruokavaliota noudattavan äidin tulee saada ravitsemusterapeutin ohjausta. 3 (9) - perustelut: vegaaniruokavalio voidaan käytännössä toteuttaa raskauden ja imetyksen aikana (American Dietetic Association. Vegetarian Diets. Vol. 109, Issue 7, 2009.) Soijajuomat ovat nykyään ca-täydennettyjä vastaten maitovalmisteiden ca-pitoisuutta ja myös hyviä proteiinin lähteitä. Proteiinin saanti voidaan turvata soijatuotteilla ja palkokasveilla jne. - ehdotetaan seuraavaa LISÄKAPPALETTA ennen sivun 21. suosituslistausta: Äitiysneuvolan ravitsemusohjaus käytännössä TAI Ravitsemusohjaus edellyttää monia taitoja Ravitsemusohjaus edellyttää, että ohjaaja on perehtynyt ravitsemushoitoon ja ravinnonsaannin arviointiin, hänellä on tietoa ohjausmenetelmistä sekä asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen taidot. Ravitsemushoidossa tulee tuntea raskausajan ravitsemuksen lisäksi äidin mahdollisten sairauksien (esim. verenpainetauti, lihavuus, diabetes) edellyttämä ravitsemushoito. Näitä tietoja ja taitoja sovelletaan yksilöllisesti ohjaustilanteissa. Yksilöllisessä ravitsemusohjauksessa lähdetään liikkeelle äidin tarpeiden, toiveiden, muutoshalukkuuden sekä raskauden ja mahdollisen sairauden hoidon selvittämisestä. Tälle perustalle rakennetaan ohjaus. Tavoitteet sovitaan yhdessä äidin kanssa neuvotellen. Yhdellä ohjauskerralla käsitellään yleensä yhdestä kahteen aihekokonaisuutta. Ohjaaja selvittää äidin nykyiset ruokailutottumukset ravintoanamneesin tai ruokafrekvenssikyselyn avulla ja pyytää äitiä arvioimaan nykyistä ruokavaliotaan, erityisesti mitä hyvää siinä jo nyt on. Nykyisessä ruokavaliossa toimivien kohtien huomaaminen ja niistä myönteisen palautteen antaminen motivoi potilasta ja parantaa yhteistyösuhdetta. Vasta sen jälkeen tarkastellaan ruokavaliossa muutosta kaipaavia kohtia ja sitä, mistä niistä olisi äidin helpointa aloittaa. Äiti ja ohjaaja laativat yhteistyössä konkreettisen ratkaisuehdotuksen sovitun muutoksen pohjalta. Yhdessä suunniteltu ateriasuunnitelma tai muut kirjalliset ohjeet toimivat muistin tukena. Ohjaus on havainnollista, käytännönläheistä (elintarvikkeiden valinta ja ruoanvalmistus) ja käsittää sopivasti tietoa. Se etenee keskustellen, kysellen, äitiä kuunnellen ja myönteistä palautetta antaen. Motivoitumista voidaan tukea ja käyttäytymisen muutosta edistää sopivien harjoitusten tai pienten kotitehtävien avulla. Ravitsemusohjaukseen tarvitaan riittävästi aikaa ja useassa erässä annettu ohjaus vahvistaa äitiä toteuttamaan asioita. Pienin askelin tehtyjen muutosten on todettu säilyvän pisimpään. Yksilöohjauksen ohella käytetään ryhmäohjausta. Se toteutetaan joko kertaluonteisena tain usean tapaamisen sarjana. Ryhmäohjaus hyödyntää vertaistukea, lisää ohjauksen saatavuutta sekä toiminnallisten menetelmien käyttöä kuten kaupassa käyntiä ja ruoanvalmistusta. Ravitsemusohjauksen seurannassa voidaan hyödyntää myös puhelinta, sähköpostia ja pikaviestintäohjelmia. Tärkeää on nivoa ravitsemusohjaus muuhun hoitoon ja toteuttaa se moniammatillisesti sekä suunnitella jatkumo raskausajasta synnytyksen jälkeiseen aikaan. Ylläolevan lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin,

4 4 (9) terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin, 261 s. ISBN , Edita verkkojulkaisu: - s. 21, suosituslistaus: millaisesta ruoankäyttökyselystä on kysymys ja kuinka varmistetaan, että kysely tulkitaan oikein? - - listassa kolmantena oleva lauseen jatko... erityistä ruokavaliota noudattavien neuvontaan ja ravitsemusohjauksen jatkohoidon tarpeeseen. - s. 21. suosituslistaukseen myös muita lisäyksiä: -Vegaaniruokavaliota noudattavat tarvitsevat ravitsemusterapeutin ohjausta kuten aiempana esitettiin. Ravitsemusterapeutin antamaa ohjausta tarvitsevat myös alipainoiset, syömishäiriöiset ja erityisruokavaliota tarvitsevat. - Yli- ja liikapainoisille suositellaan ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin ja terveydenhoitajan yhteistyönä toteutettavaa muutaman tapaamiskerran ryhmäohjausta. Osa ravitsemusterapeutin ohjauksesta voidaan toteuttaa verkkovälitteisesti, kuitenkin niin, että siinä voi lähettää yksilöllisiä viestejä osallistujan ja ohjaajan kesken (esim. ravitsemusterapeutti, jolla on Sydänliiton verkkopuntari-koulutus) - Ravitsemusohjaus toteutetaan suunnitelmallisesti ja vaiheittain moniammatillisena yhteistyönä perusterveydenhuollossa sekä tarvittaessa erikoissairaanhoidossa. - Tukea ravitsemusasioissa annetaan kaikille perheille ensimmäisestä käynnistä alkaen ja äidin oman ravitsemuksen hoitoa tuetaan myös lastenneuvolakäynneillä. - Neuvonta aloitetaan keskustelemalla sekä raskaana olevan että hänen kumppaninsa senhetkisistä ruokailuista sekä hyvän ravitsemuksen eduista. Pohditaan yhdessä molempien vanhempien tavoitteita, tarvetta ja mahdollisuuksia parantaa ravitsemuskäyttäytymistään ja lopuksi tehdään yhdessä konkreettinen ja toteutettavissa suunnitelma asian eteenpäin vietäväksi. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja sitä muokataan myöhemmillä käynneillä. - Huolehditaan henkilökunnan riittävästä ravitsemuskoulutuksesta ja siitä, että moniammatillisillä työntekijöillä on yhteinen käsitys raskaana olevan terveyttä edistävästä ravitsemuksesta. - s.21 kirjallisuuteen lisättäviksi esitetään: 1. Ravitsemuskeskustelu äitiysneuvolan ensikäynnillä Niina Taimisto Kliinisen ravitsemustieteen pro gradu - tutkielma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteen tiedekunta Lääketieteen laitos Marraskuu 2011

5 2. Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma Kirjassa Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma Verkkojulkaisu edistäminen/ 3. Haapa E ja Pölönen A (toim.). Ravitsemushoito kehittyvässä palvelujärjestelmässä. Sosiaali- ja terveysministeriö. Selvityksiä 2001:14. Helsinki Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Toimenpideohjelma kansallisten ravitsemussuositusten toteuttamiseksi. Komiteanmietintö, Maa- ja metsätalousministeriö Helsinki Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista. Toimeenpanosuunnitelma Helsinki Piirainen T, Isolauri E, Huurre A, Hoppu U, Laitinen K. Ravitsemus- ja terveysneuvonta äitiysja lastenneuvolassa. Terveydenhuoltotutkimus. Suom Lääkäril 2004;59: (9) Kpl s. 23, rivit 2-3: Lisäys: kokemusperäisesti kuivat ja vain vähän tuoksuvat ruoka-aineet, esim. näkkileipä, hapankorppu, voivat hillitä syömiseen liittyvää pahoinvointia. Myös juomat on hyvä nauttia kiinteistä ruoista erillään. - Kohta suositus, viimeinen pallukka: erityisen mukavaa huomata, että tähän on sisällytetty ravitsemusterapeutin luento Kpl Kpl Imetysohjaus vaatii koulutusta o Koulutuksen tulisi myös käsittää ruoka-aineet, joita imettävien ei suositella käytettävän juuri lainkaan (alkoholi) tai vain kohtuudella (kofeiinipitoiset tuotteet, kaasua muodostavat ruoka-aineet). Lisäksi tulisi käydä läpi painonhallintaan liittyviä asioita, jos äidin raskaudenaikainen painonnousu on ylittänyt suositellun. Myös nesteentarve ja suositeltavat juomat lisääntyneen nesteentarpeen tyydyttämiseksi tulisi käydä läpi. o imetyskohtaan olisi myös hyvä saada suosituksia, milloin imetys lopetetaan. Tarkoituksena ei kai ole suosia imetystä loputtomiin, minkä käsityksen nykytekstistä voi saada Kpl Pahoinvointi ja ruoansulatuskanavan ongelmat o sivun 52 viimeinen kpl: samassa lauseessa puhutaan mahalaukusta ja vatsalaukusta. Mahalaukku taitanee olla suositeltava termi. o s. 53 ensimmäinen kpl: lisäksi ohjeisiin makuuasennon välttäminen ruokailun jälkeen sekä kiinteän ruoan ja nesteen nauttiminen erikseen o suositus, toinen pallukka: lisäys: kiinteän ruoan ja nesteen nauttiminen erikseen

6 4.4 6 (9) o neljäs pallukka: olisiko tässä tarpeen mainita, ettei pellavansiemeniä suositella? Se on sanottu taulukossa 1, mutta on varsin yleisesti käytetty hoito ummetukseen, joten maininta voisi olla paikallaan tässäkin. - s : ravitsemus on viikoilla 8-10 ja Olisi hyvin tärkeää ottaa sitä perusteellisesti esille myöhemminkin. Mm. Eeva Korpi-Hyövältin tuoreessa väitöskirjatyössä tuli ilmi, että äitien on vaikea noudattaa aiemmin saamiaan ohjeita raskauden loppupuolella. Kertausta siis tarvittaisiin. - s. 69,8 10 rvk -kohta: terveysneuvonta; ravitsemus, liikunta ehdotus muutettavaksi muotoon: ravitsemus- ja liikuntatottumusten kartoitus ja niiden perustuva yksilöllinen neuvonta sekä ohjaus tarvittaessa jatkohoitoon rvk Vastaanottokäynti: ensikäynti lääkärillä (E, U) kohta, etenemisehdotus: terveydentilan selvitys, tarvittaessa lääkityksen tarkistus ja vasta sitten riskeihin - lisäys lääkärille edellä olevaan kohtaan tai omana kohtana: omahoitoon motivointi s. 70, rvk kohta:- koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen, terveystottumukset kohta: tähän myös ravitsemuskartoitus - tähän kappaleeseen tulisi lisätä maininta äidin painonhallinnasta, sillä liiallinen raskauden aikainen painonnousu on varsin tavallista. Samoin mainita paastoglukoosiseurannasta, jos äidillä ollut GDM raskauden aikana. Eeva Korpi-Hyövältin tuoreessa väitöskirjassa havaittiin, etteivät äidit muista seurantaa ja vaikka heitä muistutetaan siitä, eivät siitä huolimatta mene seurantamittauksiin s. 91, yläosa: Eeva Korpi-Hyövältin väitöskirjan mukaan ohjauksen on oltava toistuvaa. - s.91, EHDOTUS SEURAAVAN LAUSEEN "Erityishuomiota tulisi kiinnittää niihin äiteihin, jotka syövät yksipuolisesti tai ovat ali- tai ylipainoisia ennen raskautta tai joilla on tai on aiemmin ollut syömisen tai painon säätelyyn liittyviä vaikeuksia" JÄLKEEN LIITETTÄVÄKSI LAUSEET: Näiden äitien ravitsemusohjauksen perustana tulee olla perusteellinen äidin nykyisten ruokatottumusten kartoitus. Ravitsemusohjauksen tulee olla asiakaslähtöistä, perusteltua ja havainnollista. Suositeltava ruokavalio kerrotaan äidille ruokana, ruoka-aineina, valmisteiden valintana ja ruoanvalmistusvinkkeinä. LAUSE Tarvittaessa ohjataan äiti muiden ammattilaisten (esim. ravitsemusterapeutin) vastaanotolle. EHDOTETAAN MUUTETTAVAKSI MUOTOON Kaikki nämä

7 7 (9) äidit hyötyisivät ravitsemusterapeutin ryhmässä tai yksilöllisesti antamasta ohjauksesta. Ravitsemusterapeutin vastaanottoa välttämättä tarvitsevat ne, joilla raskauden alkaessa BMI on yli 35 tai alle 18,5 sekä ne, joilla on jossain elämän vaiheessa diagnosoitu syömishäiriö. - s.91, Suositus-kohta, LISÄTTÄVÄKSI EHDOTETAAN: Ravitsemusterapeutin antamaa ohjausta esim. ryhmäohjauksena suositellaan niille, joiden BMI raskauden alussa on 30 tai enemmän. Tätä ohjausta voi toteuttaa osalla kokoontumiskerroista myös verkko-tapaamisina. Ohjauksen tulisi perustua äidin kanssa yhdessä suunniteltuihin pitkäaikaistavoitteisiin ja hoidon jatkuvuus tulisi turvata synnytyksen jälkeen. - korjauksia ilmaisuihin: ravitsemustottumuksiin > ruokailutottumuksiin, elämäntapa > elintapa - s. 105: GDM:n yleisyys: onko yleisempääkin - luku lienee hyvä tarkistaa - s. 106, suositus, ensimmäinen pallukka: ruokavalioneuvonnan laatu on taattava. Suositeltavinta olisi, että ohjaus tapahtuisi ravitsemusterapeutin koordinoimana >TÄHÄN LISÄTTÄVÄKSI EHDOTETAAN:... avulla etsitään yhdessä asiakkaan kanssa sopiva, yksilöllisesti toteutettava ja raskausdiabeteksen ravitsemussuosituksen mukainen ruokavalio. Yksilöllisesti toteutettava ruokavalio edellyttää sitä, että ravitsemushoitosuunnitelma perustuu äidin ravintoanamneesiin ja konkreettinen suunnitelma on esitetty ruoka-aineina. Insuliinihoitoiselle raskausdiabeetikolle ohjataan hiilihydraattien arviointi vaihtotaulukon avulla tai äidin ruokavalioon sopeutetuilla vaihtoannoksilla. Lähteet: Raskausdiabetes käypä hoito 2008 uusintatyö meneillään, ilmestynee v Raskausdiabetes - pidä huolta itsestäsi ja vauvastasi. Opas äitiysneuvoloiden käyttöön; äideille, joilla on todettu raskausdiabetes. Diabetesliitto viimeinen pallukka: äitejä tulee muistuttaa seurannasta, muuten se ei toteudu (Eeva Korpi- Hyövälti 2012) > ehdotus jälkimmäisen lauseen täydentämisestä muotoon: Häntä kannustetaan huolehtimaan sokeriaineenvaihdunnan, painon, verenpaineen ja veren rasva-arvojen seuraamisesta 1 3 vuoden välein raskauden jälkeen. Jos äiti on ennen raskautta ollut lihava (BMI yli 30) tai jos potilaan paino on noussut yli xx kiloa odotusaikana, yhteistyössä hänen kanssaan suunnitellaan ravitsemus- ja liikuntaohjelman toteutustavat (yksilö, ryhmä vai kumpaakin tapaamismuotoa sisältävä) tai ohjataan jatkohoitoon. - s : olisiko lyhenteet / termit syytä varmuuden vuoksi suomentaa: PCOS, glukosuria, peroraalinen. - s. 127, Suositus: 3.pallukka, tekstin täydennys: Painonhallinnan merkitystä korostetaan tarvittaessa. Ravitsemusterapeutin vastaanotto järjestetään liikapainoisille ja niille, joilla on erityisruokavalio tai joilla on huono verensokeritasapaino.

8 8 (9) - lisäysehdotus: Perusteellista ravitsemusohjausta esim. ravitsemusterapeutin antamana, tarvitsevat ne, joiden insuliinihoito muuttuu merkittävästi tai ne tyypin 2 diabeetikot, jotka siirtyvät raskausaikana suun kautta annosteltavasta lääkehoidosta insuliinihoitoon - S. 128 lisäysehdotuksia lähdeluetteloon : - Suomen Diabetesliitto ry: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008, ISBN Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä (Suvi Virtanen ym.) - s. 145, 1 kpl, viimeinen lause: elämäntapa > elintapa - Kohta 9.5, s. 205, ehdotus, että LISÄTÄÄN fysioterapeuteista on oma pikkukappale ja ravitsemusterapeuteista oma kappale: Äitiysneuvolan asiakas (voidaan lähettää) lähetetään ravitsemusterapeutille yksilölliseen ohjaukseen kunnan omien lähettämiskriteereiden mukaisesti erityisruokavalioiden toteutuksessa ja muissa ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Ravitsemusterapeutit antavat ryhmäohjausta esimerkiksi raskausdiabetesta sairastaneille. Hyviä kokemuksia on saatu ravitsemusterapeutin ohjaamista kauppakierroksista ja osallistumisesta työttömien ruokailutilanteissa ravitsemuskeskusteluun. Ravitsemusterapeutti osallistuu myös neuvolan ravitsemusneuvonnan ja -ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilöstön koulutukseen. (STM 2004.) s. 207, Suositukset, esitetään lisättäväksi: - Terveydenhuollon palvelujen laadun parantamiseksi ja asiakaskeskeisyyden edistämiseksi järjestetään suositusten mukaiset määrät erityistyöntekijöitä kuten psykologeja ja ravitsemusterapeutteja kpl Osaamisen johtaminen o toinen kpl on erittäin tärkeä. Työntekijöille on turvattava mahdollisuus ammattitaitonsa päivittämiseen, mm. ravitsemusasioissa. o neljäs kpl: Säännöllinen täydennyskoulutus voisi ravitsemusasioissa olla esim. kunnallisen ravitsemusterapeutin pitämä osastotunti kerran vuodessa. Olisi myös kustannustehokasta. - kpl Täydennyskoulutusvelvoitteet o tässä kappaleessa on erittäin tärkeää asiaa. Työntekijöille on ehdottomasti turvattava lain edellyttämä täydennyskoulutus kiristyvästä kuntataloudesta huolimatta. Muuten ei voida taata laadukasta toimintaa, ks. esim. edellä s. 230 lopussa kirjoitusvirhe: johtamisessa, seurantaa ja kehittämistä. -

9 9 (9) - s. 232 Laadun seuranta: tästä puuttuvat ohjeet, miten menetellä, jos jaetaan vanhentunutta tai suositusten vastaista tietoa/ohjeita Liite 5. - on erittäin hyvä! o kohta kasvikset, hedelmät ja marjat: puhutaan vain tuoreista. Osa voitaneen nauttia kypsennettyinä. Kohdassa muuta muistettavaa vihannesten kohdalle kasvikset. o onko kaikille selvää, paljon yksi kasvisannos on? o ravintorasvat- kohta: lisäyksenä kasvirasvalevitteet Liite 6. - taulukko 1 puuttuu - A-vitamiinin kohdalla voisi jo mainita, ettei tule käyttää retinolia sisältäviä valmisteita. Tämä on hieman epätarkemmin (A-vitamiini) ilmaistu taulukon lopussa. - Folaatin kohdalla mainittu keliakia: koskenee hoitamatonta tai vastadiagnosoitua keliakiaa? - taulukkoon voisi lisätä, paljonko B12 vitamiinia vegaani tarvitsee raskauden aikana. Liitteet 9 ja 10 - Onko näissä huomioitu loma? (löytyi maininnat vain seuraavista: arkipyhät, sairaspäivät ja koulutus). Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:n hallituksen puolesta Leena Rechardt toiminnanjohtaja puh sp.

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma 2017-2021 Imetys 10 kunnassa Jyväskylä 16.3.2017 Vieraileva tutkija Kirsi Otronen 21.03.2017 Kirsi Otronen 1 WHO:n uusi suositus v.2025 mennessä 50% lapsista olisi

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Rovaniemellä syksy 2012

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Rovaniemellä syksy 2012 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Rovaniemellä syksy 2012 1. Mihin seutukuntaan kuulut? Vastaajien määrä: 165 2. Ammattisi Vastaajien määrä: 48 Avoimet vastaukset: muu, mikä? - ylihoitaja, oh - LASTENHOITAJA

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Mihin seutukuntaan kuulut? Vastaajien määrä: Ammattisi Vastaajien määrä: Avoimet vastaukset: muu, mikä? - fysioterapeutti - työterveyshoitaja - perushoitaja

Lisätiedot

TerveysInfo. Bra matval vid diabetes Lehtinen terveellisistä ruokavalinnoista ja diabeteksesta sekä siitä, mitä diabeetikkovieraalle voi tarjota.

TerveysInfo. Bra matval vid diabetes Lehtinen terveellisistä ruokavalinnoista ja diabeteksesta sekä siitä, mitä diabeetikkovieraalle voi tarjota. TerveysInfo 10 myyttiä maidosta Lehtinen kumoaa maitoon liittyviä myyttejä. ry maksuton, A5 : 4 s. : piirr. http:///esitteet/10mm.pdf Hakusanat: ravitsemus, ruokavaliot, maito, osteoporoosi, kasvisravinto,

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 2012 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville.

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville. TerveysInfo Diabetes ja keliakia: ruokaopas Opas kertoo käytännönläheisesti diabetes ja keliakiaruokavalioiden yhdistämisestä. Se sisältää mm. useita erilaisia raaka aine ja tuotetaulukoita, jotka auttavat

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen)

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) 7.2.2017 Tuovi Hakulinen 1 Miksi ehdotimme teemaa? Vanhempien elintavat, esim. päihteiden riskikäyttö vaikuttavat

Lisätiedot

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää Terhi Koivumäki, th, TtM Mikä on raskausdiabetes? Raskausdiabeteksella tarkoitetaan sitä, että odottavan äidin verensokeri- eli glukoosiarvo nousee normaalia

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 212 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien lääkäreiden,

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Tammikuun kihlaus 27.1.2017 Ft, TtM-opiskelija Elina Anttonen Keski-Suomen keskussairaala Lantionpohjan lihasten toiminta ja raskauden aiheuttamat muutokset

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ammattisi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - avohoidon johtaja Työalueesi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - kehitysvammahuolto - kotihoito

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N / 65 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 22 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

TerveysInfo. laihduttajat

TerveysInfo. laihduttajat TerveysInfo laihduttajat Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Lahti 21.4.2016/ Arja Lyytikäinen https://www.julkari.fi/handle/10024/129744 Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Hyvinvointioppiminen ja ruoka

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Lasten uudet ravitsemussuositukset imetysohjauksessa Imetys Osa kestävää kehitystä Sari Lahti Lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu

Lasten uudet ravitsemussuositukset imetysohjauksessa Imetys Osa kestävää kehitystä Sari Lahti Lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu Lasten uudet ravitsemussuositukset imetysohjauksessa Imetys Osa kestävää kehitystä 18.10.2016 Sari Lahti Lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2016 https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-jaravitsemus/ravitsemus/syodaan-yhdessaruokasuositukset-lapsiperheille

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Raportti Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaan liittyvän kyselyn tuloksista 2015 Ravitsemussuunnitelman tavoitteissa erittäin tärkeää

Lisätiedot

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto 2.2.2017 Terveydenhoitajapäivät Luennon aiheena Elintapaohjaus terveydenhoitajan työssä Millaista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Elintavat. TE4 abikurssi

Elintavat. TE4 abikurssi Elintavat TE4 abikurssi Keskeistä Ravitsemus Liikunta Uni ja lepo Päihteet Terveysosaaminen Terveyskäyttäytyminen Terveyskulttuuri Ravinnosta terveyttä Ravitsemussuosituksen pääperiaatteet Ravitsemussuosituksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteitä

Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteitä Jyväskylä 31.8.2016 Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteitä Heli Kuusipalo 31.8.2016 Heli Kuusipalo / erikoistutkija 1 31.8.2016 Heli Kuusipalo / erikoistutkija 2 Terveyttä edistävä ruokavalio VRN

Lisätiedot

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun

Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi päiväkotiruokailuun Makuaakkoset-diplomi on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

LOPPUPUHEENVUORO NEUVOLATYÖN VAIKUTTAVUUDESTA. Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Valtakunnalliset neuvolapäivät

LOPPUPUHEENVUORO NEUVOLATYÖN VAIKUTTAVUUDESTA. Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Valtakunnalliset neuvolapäivät LOPPUPUHEENVUORO NEUVOLATYÖN VAIKUTTAVUUDESTA Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Valtakunnalliset neuvolapäivät 11.5.2007 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Mitä neuvolatyön vaikuttavuudella tarkoitetaan? 3 Miten

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

TerveysInfo. Ravitsemusterapeuttien yhdistys

TerveysInfo. Ravitsemusterapeuttien yhdistys TerveysInfo Avanneleikatun ruokavalio Lehtisen ohjeet on tarkoitettu aikuisille, joille on tehty ohut tai paksusuoliavanne tai IPAA leikkaus eli J säiliö. Se kertoo, miten ruokavalinnoin voi jouduttaa

Lisätiedot

Proteiini ravitsemuksessa

Proteiini ravitsemuksessa Proteiini ravitsemuksessa Proteiinit ovat tarpeellisia kaikille Proteiinien hyödyt näkyvät ja tuntuvat arjen monissa tilanteissa ja elämän eri vaiheissa: kasvun rakennusaineena energian lähteenä kehon

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Leivän ABC Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Kiinnostaako leipä? Leipää on monenlaista; tummaa, vaaleaa, rapeaa, pehmeää, juuresta valmistettua ja padassa paistettua. Mutta mitkä ovat

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Lasten kuntoutuspalvelut Kyselylomakkeen tarkoituksena on saada tietoa lapsen kehityshistoriasta ja arjen sujumisesta. Vanhempien näkemys lapsestaan ja hänen toiminnastaan on tärkeä

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat!

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat! Kempeleen neuvola Hyvät vanhemmat! Tervetuloa Kempeleen äitiysneuvolan asiakkaaksi! Neuvolan työntekijöiden tarkoituksena on olla lasta odottavan perheen käytettävissä sekä vauvan että vanhempien hyvinvointiin

Lisätiedot

TerveysInfo. Babykunnande Vauvataitoa lehtinen ruotsinkielisenä.

TerveysInfo. Babykunnande Vauvataitoa lehtinen ruotsinkielisenä. TerveysInfo äidit 10 askelta onnistuneeseen imetykseen Julisteessa piirros imettävästä äidistä sekä suositus imetyksen suojelemisesta, edistämisestä ja tukemisesta. Suomen Kätilöliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

TerveysInfo. Dementiaa sairastavan potilaan ravitsemus Tietoa dementikon ravitsemuksesta.

TerveysInfo. Dementiaa sairastavan potilaan ravitsemus Tietoa dementikon ravitsemuksesta. TerveysInfo ruoanvalmistus Dementiaa sairastavan potilaan ravitsemus Tietoa dementikon ravitsemuksesta. Turun ammattikorkeakoulu, Turun terveystoimi 2007 maksuton, A4 : 4 s. : vär. http://www.terveysala.turkuamk.fi/ravter/docs/dementia.doc

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS)

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ELINTAPAOHJAUKSEN PROSESSI JÄRVI-POHJANMAAN TK:SSA

ELINTAPAOHJAUKSEN PROSESSI JÄRVI-POHJANMAAN TK:SSA ELINTAPAOHJAUKSEN PROSESSI JÄRVI-POHJANMAAN TK:SSA Elintapaohjauksen määritelmä: Tavoitteena ylläpitää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia Elintapaohjauksella tuetaan riskihenkilöitä tekemään terveyttä

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä

Lisätiedot

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Terveydenhoitajien työotteen muutos Salon terveyskeskuksessa Sofia Maleike-Ruohola Perinteinen työ terveydenhoitajalla

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

LLTY002: Ravitsemus ja liikunta 6 op JYAY. Lea Hynninen, TtM

LLTY002: Ravitsemus ja liikunta 6 op JYAY. Lea Hynninen, TtM LLTY002: Ravitsemus ja liikunta 6 op JYAY Lea Hynninen, TtM 6.3.2015 Seminaarityö Laadi kohdehenkilölle ravintoanalyysi ja vertaa ravitsemusta suhteessa valittuun aiheeseen ja siihen liittyvään tiedekirjallisuuteen/suosituksiin

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTO S1 12 + 2 potilaspaikkainen avo-osasto syömishäiriöyksikkö on yli 13-vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

Helena Särkijärven ym. aloite lähiruoan käyttöä edistävän hankkeen käynnistämiseksi Paraisten kaupungissa

Helena Särkijärven ym. aloite lähiruoan käyttöä edistävän hankkeen käynnistämiseksi Paraisten kaupungissa Kaupunginvaltuusto 12 28.01.2014 Kaupunginhallitus 109 16.05.2016 Kaupunginvaltuusto 66 21.06.2016 Helena Särkijärven ym. aloite lähiruoan käyttöä edistävän hankkeen käynnistämiseksi Paraisten kaupungissa

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Eroon aiheettomista allergiaruokavalioista. Erja Tommila

Eroon aiheettomista allergiaruokavalioista. Erja Tommila Eroon aiheettomista allergiaruokavalioista Erja Tommila 8.9.2016 Allergia-ohjelman tavoitteet ruoka-allergiassa mitään ei vältetä varmuuden vuoksi vältön tarve pitää osoittaa ja sitä pitää seurata aiheettomat

Lisätiedot

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispoliklinikka puh. 06-8264592 Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa dialyysihoidon aikana. Ruokavalion tavoitteena

Lisätiedot

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään 4event - vireämmän elämän puolesta vuodesta 2001 2 3 Löydä energinen ja vireä elämä Hyvinvointi ja energinen elämä ovat kaikkialla. Mutta ne pitää

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355. Synnyttänyt Keski-Pohjanmaan keskussairaala Synnytysosasto 3 Mariankatu 16-20, Kokkola puh. 06 826 4355 Synnyttänyt Synnyttänyt Sairaalasta kotiutuessasi ota itse yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan/ kätilöön

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

URHEILIJAN ravitsemusopas

URHEILIJAN ravitsemusopas URHEILIJAN ravitsemusopas Olympiajoukkueen ravitsemuskumppani Hyvällä ruoalla hyviin tuloksiin Laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio Järkevästi koostetun ruokavalion avulla urheilijat voivat: Urheilijan

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015

JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 JOKO MUISTI ALKAA PETTÄÄ? Timo Honkanen Sisätautien erikoislääkäri 3.11.2015 MUISTIN OSA-ALUEET TAPAHTUMAMUISTI: ELÄMÄNKERRALLISET ASIAT TIETOMUISTI: OPITUT ASIAT, KUTEN SANOJEN MERKITYS, MATEMATIIKAN

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot