Äitiysneuvolatoimintaa koskeva suositusluonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äitiysneuvolatoimintaa koskeva suositusluonnos"

Transkriptio

1 korjattu versio Lausunto: / THL:n lausuntopyyntö Äitiysneuvolatoimintaa koskeva suositusluonnos Yleiskommentit: Äitiysneuvolaopas on kattava ja hyvin monipuolisesti raskautta ja vanhemmuutta käsittelevä opas. Teksti on pääsääntöisesti ymmärrettävästi kirjoitettu, mutta tekstissä on joitakin termejä, joita ei ole avattu tai suomennettu. Termien avaaminen saattaisi olla tarpeen. Oppaan ravitsemusosuus on myös muutoin kattavasti käsitelty, mutta maininta raskauden ja imetyksen aiheuttamasta energiantarpeen kasvusta voisi olla maininnan arvoinen asia. Ravitsemusohjaukseen liittyvät asiat kaipaavat täydentämistä ja selkeyttämistä. Varsinkin näihin esitetään alla useita kommentteja. Esitetään muokattavaksi / tarkennettavaksi / korjattavaksi: - Tekstissä on käytetty sekä elämän- että elintapaa, käytäntöä voisi yhtenäistää - Viitteet on merkitty kahdella eri tavalla toivotaan yhteneväistä käytäntöä. Liitteiden ja taulukoiden numeroinnissa oli joitakin epäjohdonmukaisuuksia (Liite 6. Taulukko 2, Taulukkoa 1 ei mainita). Jos liite pitää sisällään vain yhden taulukon, riittänee viitteeksi pelkästään Liite 1 jne. - Johdanto-osan (s.8) terveyttä edistävän toiminnan periaatteisiin olisi hyvä saada lisäyksenä jotakin voimaannuttamisesta ja ohjaamista (esimerkiksi PsT Susanna Anglélla on hyviä kirjoituksia tästä) Kpl Ensimmäisessä kappaleessa sivulla 17 on kirjoitusvirhe (ruokavaliota noudattavien naisia) - kappaleen viimeiseen lauseeseen lisäyksenä ne ravintoaineet, joiden tarve on lisääntynyt - sivun 18 yläosassa olisi selkeyden vuoksi toivottavaa mainita, mikä on pienipainoinen täysiaikainen ja toisaalta syntymäpainoltaan suuri lapsi tai viitata muualle oppaaseen, missä asia olisi mainittu. Lisäksi olisi hyvä mainita, mistä tautiriskeistä on kyse. - Kpl Ravitsemussuositukset raskauden ja imetyksen aikana o toinen kpl, 4. rivi: vihanneksilla tarkoitettaneen kasviksia

2 2(9) o kolmas kpl, viimeinen rivi: motivoi raskaana olevaa naista kävelemään kotiin vihannestorin ja kalatiskin eikä apteekin kautta ei ole oikein suositustekstiä. Tämä tulisi kirjoittaa virallisempaan muotoon. - Kpl Kasvikset, hedelmät ja marjat ruokavalion perusta o ensimmäinen kpl: sana kulutus tulisi korvata sanalla käyttö (marjojen kulutus, hedelmien kulutus). - Kpl Täysjyväviljavalmisteista rautaa ja kuitua o ensimmäinen kpl, 4. rivi: muita TÄYSJYVÄviljavalmisteita (siis lisäys täysjyvä-). o ensimmäinen kpl, viimeinen rivi: Vehnäleivän vaihtaminen ruisleipään: tilalle VÄHÄKUITUISEN leivän vaihtaminen TÄYSJYVÄleipään, esim. ruisleipään. - Kpl Maitovalmisteista proteiinia, kalsiumia ja D-vitamiinia o ensimmäinen kpl, lopussa: kulutus-sanan vaihtaminen sanaksi käyttö - Kpl Kalaa pari-kolme kertaa viikossa. o s. 20 ensimmäinen kpl: kulutus-sanat sanaksi käyttö. Lisäksi olisi hyvä ottaa kantaa kalaöljyvalmisteiden käyttöön. Tutkimusnäytön mukaan on ainakin ei-raskaana olevilla selvä, että kalan syöminen ja kalaöljyvalmisteiden käyttö eivät ole sama asia. - Kpl Rasvat näkyviksi ja pehmeiksi o ensimmäinen kpl, 2. rivi: monityydyttymättömät rasvahapot (sana pitkäketjuinen pois, koska nämä ovat lyhytketjuisimmat monityydyttymättömät rasvahapot) o toinen kpl, 3. rivi: pois ja levitteitä, sillä sekoittaa lukijaa turhaan. Sana margariini riittää levitettävistä rasvoista, vaikka lainsäädännön mukaan luokittelu onkin toinen. Lisäksi tämän kappaleen loppuun viittaus Ulla Hopun väitöskirjan osatyöhön, jossa todettiin, että suosituksen mukainen rasvan laatu äidin ruokavaliossa raskauden aikana pienensi lapsen maitoallergiariskiä. - s. 19, 2 kpl., 6.rivi lisäys liittyen taulukkoon 2 / Liite 6: ravitsemusosiossa ei oteta kantaa lihan, lihavalmisteiden ja kananmunan käyttöön: ovat tärkeä raudan ja proteiinin lähde - s , vegaaniruokavalio: tekstin muuttaminen niin, että siinä huomioidaan paremmin niiden vegaaniäitien ohjaus, jotka haluavat välttämättä jatkaa veganismia raskausaikanaan. Ehdotetaan tehtäväksi seuraavat lisäykset: Ravitsemussuositusten mukaan vegaaniruokavaliota ei suositella raskaana olevien tai imettävien äitien ruokavalioksi. LISÄYS: Mikäli äiti kuitenkin haluaa jatkaa vegaaniruokavaliota raskausaikanaan, tulee varmistaa, että vegaaniäiti käyttää säännöllisesti luotettavaa B12- vitamiinin lähdettä, kalsiumia, D-vitamiinia ja tarpeen mukaan myös rautaa ja sinkkiä sisältäviä valmisteita tai riittävästi näillä ravintoaineilla täydennettyjä elintarvikkeita. Myös proteiinin LISÄYS: ja välttämättömien rasvahappojen (alfa-linoleenihappo) saanti saattaa herkästi vegaaniruokavaliota noudattavalla jäädä riittämättömäksi. Ehdottoman veganismin sijasta on turvallisempaa noudattaa laktovegetaarista tai semivegetaarista ruokavaliota. LISÄYS:

3 Raskausaikanaan vegaaniruokavaliota noudattavan äidin tulee saada ravitsemusterapeutin ohjausta. 3 (9) - perustelut: vegaaniruokavalio voidaan käytännössä toteuttaa raskauden ja imetyksen aikana (American Dietetic Association. Vegetarian Diets. Vol. 109, Issue 7, 2009.) Soijajuomat ovat nykyään ca-täydennettyjä vastaten maitovalmisteiden ca-pitoisuutta ja myös hyviä proteiinin lähteitä. Proteiinin saanti voidaan turvata soijatuotteilla ja palkokasveilla jne. - ehdotetaan seuraavaa LISÄKAPPALETTA ennen sivun 21. suosituslistausta: Äitiysneuvolan ravitsemusohjaus käytännössä TAI Ravitsemusohjaus edellyttää monia taitoja Ravitsemusohjaus edellyttää, että ohjaaja on perehtynyt ravitsemushoitoon ja ravinnonsaannin arviointiin, hänellä on tietoa ohjausmenetelmistä sekä asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen taidot. Ravitsemushoidossa tulee tuntea raskausajan ravitsemuksen lisäksi äidin mahdollisten sairauksien (esim. verenpainetauti, lihavuus, diabetes) edellyttämä ravitsemushoito. Näitä tietoja ja taitoja sovelletaan yksilöllisesti ohjaustilanteissa. Yksilöllisessä ravitsemusohjauksessa lähdetään liikkeelle äidin tarpeiden, toiveiden, muutoshalukkuuden sekä raskauden ja mahdollisen sairauden hoidon selvittämisestä. Tälle perustalle rakennetaan ohjaus. Tavoitteet sovitaan yhdessä äidin kanssa neuvotellen. Yhdellä ohjauskerralla käsitellään yleensä yhdestä kahteen aihekokonaisuutta. Ohjaaja selvittää äidin nykyiset ruokailutottumukset ravintoanamneesin tai ruokafrekvenssikyselyn avulla ja pyytää äitiä arvioimaan nykyistä ruokavaliotaan, erityisesti mitä hyvää siinä jo nyt on. Nykyisessä ruokavaliossa toimivien kohtien huomaaminen ja niistä myönteisen palautteen antaminen motivoi potilasta ja parantaa yhteistyösuhdetta. Vasta sen jälkeen tarkastellaan ruokavaliossa muutosta kaipaavia kohtia ja sitä, mistä niistä olisi äidin helpointa aloittaa. Äiti ja ohjaaja laativat yhteistyössä konkreettisen ratkaisuehdotuksen sovitun muutoksen pohjalta. Yhdessä suunniteltu ateriasuunnitelma tai muut kirjalliset ohjeet toimivat muistin tukena. Ohjaus on havainnollista, käytännönläheistä (elintarvikkeiden valinta ja ruoanvalmistus) ja käsittää sopivasti tietoa. Se etenee keskustellen, kysellen, äitiä kuunnellen ja myönteistä palautetta antaen. Motivoitumista voidaan tukea ja käyttäytymisen muutosta edistää sopivien harjoitusten tai pienten kotitehtävien avulla. Ravitsemusohjaukseen tarvitaan riittävästi aikaa ja useassa erässä annettu ohjaus vahvistaa äitiä toteuttamaan asioita. Pienin askelin tehtyjen muutosten on todettu säilyvän pisimpään. Yksilöohjauksen ohella käytetään ryhmäohjausta. Se toteutetaan joko kertaluonteisena tain usean tapaamisen sarjana. Ryhmäohjaus hyödyntää vertaistukea, lisää ohjauksen saatavuutta sekä toiminnallisten menetelmien käyttöä kuten kaupassa käyntiä ja ruoanvalmistusta. Ravitsemusohjauksen seurannassa voidaan hyödyntää myös puhelinta, sähköpostia ja pikaviestintäohjelmia. Tärkeää on nivoa ravitsemusohjaus muuhun hoitoon ja toteuttaa se moniammatillisesti sekä suunnitella jatkumo raskausajasta synnytyksen jälkeiseen aikaan. Ylläolevan lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin,

4 4 (9) terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin, 261 s. ISBN , Edita verkkojulkaisu: - s. 21, suosituslistaus: millaisesta ruoankäyttökyselystä on kysymys ja kuinka varmistetaan, että kysely tulkitaan oikein? - - listassa kolmantena oleva lauseen jatko... erityistä ruokavaliota noudattavien neuvontaan ja ravitsemusohjauksen jatkohoidon tarpeeseen. - s. 21. suosituslistaukseen myös muita lisäyksiä: -Vegaaniruokavaliota noudattavat tarvitsevat ravitsemusterapeutin ohjausta kuten aiempana esitettiin. Ravitsemusterapeutin antamaa ohjausta tarvitsevat myös alipainoiset, syömishäiriöiset ja erityisruokavaliota tarvitsevat. - Yli- ja liikapainoisille suositellaan ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin ja terveydenhoitajan yhteistyönä toteutettavaa muutaman tapaamiskerran ryhmäohjausta. Osa ravitsemusterapeutin ohjauksesta voidaan toteuttaa verkkovälitteisesti, kuitenkin niin, että siinä voi lähettää yksilöllisiä viestejä osallistujan ja ohjaajan kesken (esim. ravitsemusterapeutti, jolla on Sydänliiton verkkopuntari-koulutus) - Ravitsemusohjaus toteutetaan suunnitelmallisesti ja vaiheittain moniammatillisena yhteistyönä perusterveydenhuollossa sekä tarvittaessa erikoissairaanhoidossa. - Tukea ravitsemusasioissa annetaan kaikille perheille ensimmäisestä käynnistä alkaen ja äidin oman ravitsemuksen hoitoa tuetaan myös lastenneuvolakäynneillä. - Neuvonta aloitetaan keskustelemalla sekä raskaana olevan että hänen kumppaninsa senhetkisistä ruokailuista sekä hyvän ravitsemuksen eduista. Pohditaan yhdessä molempien vanhempien tavoitteita, tarvetta ja mahdollisuuksia parantaa ravitsemuskäyttäytymistään ja lopuksi tehdään yhdessä konkreettinen ja toteutettavissa suunnitelma asian eteenpäin vietäväksi. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja sitä muokataan myöhemmillä käynneillä. - Huolehditaan henkilökunnan riittävästä ravitsemuskoulutuksesta ja siitä, että moniammatillisillä työntekijöillä on yhteinen käsitys raskaana olevan terveyttä edistävästä ravitsemuksesta. - s.21 kirjallisuuteen lisättäviksi esitetään: 1. Ravitsemuskeskustelu äitiysneuvolan ensikäynnillä Niina Taimisto Kliinisen ravitsemustieteen pro gradu - tutkielma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteen tiedekunta Lääketieteen laitos Marraskuu 2011

5 2. Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma Kirjassa Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma Verkkojulkaisu edistäminen/ 3. Haapa E ja Pölönen A (toim.). Ravitsemushoito kehittyvässä palvelujärjestelmässä. Sosiaali- ja terveysministeriö. Selvityksiä 2001:14. Helsinki Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Toimenpideohjelma kansallisten ravitsemussuositusten toteuttamiseksi. Komiteanmietintö, Maa- ja metsätalousministeriö Helsinki Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista. Toimeenpanosuunnitelma Helsinki Piirainen T, Isolauri E, Huurre A, Hoppu U, Laitinen K. Ravitsemus- ja terveysneuvonta äitiysja lastenneuvolassa. Terveydenhuoltotutkimus. Suom Lääkäril 2004;59: (9) Kpl s. 23, rivit 2-3: Lisäys: kokemusperäisesti kuivat ja vain vähän tuoksuvat ruoka-aineet, esim. näkkileipä, hapankorppu, voivat hillitä syömiseen liittyvää pahoinvointia. Myös juomat on hyvä nauttia kiinteistä ruoista erillään. - Kohta suositus, viimeinen pallukka: erityisen mukavaa huomata, että tähän on sisällytetty ravitsemusterapeutin luento Kpl Kpl Imetysohjaus vaatii koulutusta o Koulutuksen tulisi myös käsittää ruoka-aineet, joita imettävien ei suositella käytettävän juuri lainkaan (alkoholi) tai vain kohtuudella (kofeiinipitoiset tuotteet, kaasua muodostavat ruoka-aineet). Lisäksi tulisi käydä läpi painonhallintaan liittyviä asioita, jos äidin raskaudenaikainen painonnousu on ylittänyt suositellun. Myös nesteentarve ja suositeltavat juomat lisääntyneen nesteentarpeen tyydyttämiseksi tulisi käydä läpi. o imetyskohtaan olisi myös hyvä saada suosituksia, milloin imetys lopetetaan. Tarkoituksena ei kai ole suosia imetystä loputtomiin, minkä käsityksen nykytekstistä voi saada Kpl Pahoinvointi ja ruoansulatuskanavan ongelmat o sivun 52 viimeinen kpl: samassa lauseessa puhutaan mahalaukusta ja vatsalaukusta. Mahalaukku taitanee olla suositeltava termi. o s. 53 ensimmäinen kpl: lisäksi ohjeisiin makuuasennon välttäminen ruokailun jälkeen sekä kiinteän ruoan ja nesteen nauttiminen erikseen o suositus, toinen pallukka: lisäys: kiinteän ruoan ja nesteen nauttiminen erikseen

6 4.4 6 (9) o neljäs pallukka: olisiko tässä tarpeen mainita, ettei pellavansiemeniä suositella? Se on sanottu taulukossa 1, mutta on varsin yleisesti käytetty hoito ummetukseen, joten maininta voisi olla paikallaan tässäkin. - s : ravitsemus on viikoilla 8-10 ja Olisi hyvin tärkeää ottaa sitä perusteellisesti esille myöhemminkin. Mm. Eeva Korpi-Hyövältin tuoreessa väitöskirjatyössä tuli ilmi, että äitien on vaikea noudattaa aiemmin saamiaan ohjeita raskauden loppupuolella. Kertausta siis tarvittaisiin. - s. 69,8 10 rvk -kohta: terveysneuvonta; ravitsemus, liikunta ehdotus muutettavaksi muotoon: ravitsemus- ja liikuntatottumusten kartoitus ja niiden perustuva yksilöllinen neuvonta sekä ohjaus tarvittaessa jatkohoitoon rvk Vastaanottokäynti: ensikäynti lääkärillä (E, U) kohta, etenemisehdotus: terveydentilan selvitys, tarvittaessa lääkityksen tarkistus ja vasta sitten riskeihin - lisäys lääkärille edellä olevaan kohtaan tai omana kohtana: omahoitoon motivointi s. 70, rvk kohta:- koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen, terveystottumukset kohta: tähän myös ravitsemuskartoitus - tähän kappaleeseen tulisi lisätä maininta äidin painonhallinnasta, sillä liiallinen raskauden aikainen painonnousu on varsin tavallista. Samoin mainita paastoglukoosiseurannasta, jos äidillä ollut GDM raskauden aikana. Eeva Korpi-Hyövältin tuoreessa väitöskirjassa havaittiin, etteivät äidit muista seurantaa ja vaikka heitä muistutetaan siitä, eivät siitä huolimatta mene seurantamittauksiin s. 91, yläosa: Eeva Korpi-Hyövältin väitöskirjan mukaan ohjauksen on oltava toistuvaa. - s.91, EHDOTUS SEURAAVAN LAUSEEN "Erityishuomiota tulisi kiinnittää niihin äiteihin, jotka syövät yksipuolisesti tai ovat ali- tai ylipainoisia ennen raskautta tai joilla on tai on aiemmin ollut syömisen tai painon säätelyyn liittyviä vaikeuksia" JÄLKEEN LIITETTÄVÄKSI LAUSEET: Näiden äitien ravitsemusohjauksen perustana tulee olla perusteellinen äidin nykyisten ruokatottumusten kartoitus. Ravitsemusohjauksen tulee olla asiakaslähtöistä, perusteltua ja havainnollista. Suositeltava ruokavalio kerrotaan äidille ruokana, ruoka-aineina, valmisteiden valintana ja ruoanvalmistusvinkkeinä. LAUSE Tarvittaessa ohjataan äiti muiden ammattilaisten (esim. ravitsemusterapeutin) vastaanotolle. EHDOTETAAN MUUTETTAVAKSI MUOTOON Kaikki nämä

7 7 (9) äidit hyötyisivät ravitsemusterapeutin ryhmässä tai yksilöllisesti antamasta ohjauksesta. Ravitsemusterapeutin vastaanottoa välttämättä tarvitsevat ne, joilla raskauden alkaessa BMI on yli 35 tai alle 18,5 sekä ne, joilla on jossain elämän vaiheessa diagnosoitu syömishäiriö. - s.91, Suositus-kohta, LISÄTTÄVÄKSI EHDOTETAAN: Ravitsemusterapeutin antamaa ohjausta esim. ryhmäohjauksena suositellaan niille, joiden BMI raskauden alussa on 30 tai enemmän. Tätä ohjausta voi toteuttaa osalla kokoontumiskerroista myös verkko-tapaamisina. Ohjauksen tulisi perustua äidin kanssa yhdessä suunniteltuihin pitkäaikaistavoitteisiin ja hoidon jatkuvuus tulisi turvata synnytyksen jälkeen. - korjauksia ilmaisuihin: ravitsemustottumuksiin > ruokailutottumuksiin, elämäntapa > elintapa - s. 105: GDM:n yleisyys: onko yleisempääkin - luku lienee hyvä tarkistaa - s. 106, suositus, ensimmäinen pallukka: ruokavalioneuvonnan laatu on taattava. Suositeltavinta olisi, että ohjaus tapahtuisi ravitsemusterapeutin koordinoimana >TÄHÄN LISÄTTÄVÄKSI EHDOTETAAN:... avulla etsitään yhdessä asiakkaan kanssa sopiva, yksilöllisesti toteutettava ja raskausdiabeteksen ravitsemussuosituksen mukainen ruokavalio. Yksilöllisesti toteutettava ruokavalio edellyttää sitä, että ravitsemushoitosuunnitelma perustuu äidin ravintoanamneesiin ja konkreettinen suunnitelma on esitetty ruoka-aineina. Insuliinihoitoiselle raskausdiabeetikolle ohjataan hiilihydraattien arviointi vaihtotaulukon avulla tai äidin ruokavalioon sopeutetuilla vaihtoannoksilla. Lähteet: Raskausdiabetes käypä hoito 2008 uusintatyö meneillään, ilmestynee v Raskausdiabetes - pidä huolta itsestäsi ja vauvastasi. Opas äitiysneuvoloiden käyttöön; äideille, joilla on todettu raskausdiabetes. Diabetesliitto viimeinen pallukka: äitejä tulee muistuttaa seurannasta, muuten se ei toteudu (Eeva Korpi- Hyövälti 2012) > ehdotus jälkimmäisen lauseen täydentämisestä muotoon: Häntä kannustetaan huolehtimaan sokeriaineenvaihdunnan, painon, verenpaineen ja veren rasva-arvojen seuraamisesta 1 3 vuoden välein raskauden jälkeen. Jos äiti on ennen raskautta ollut lihava (BMI yli 30) tai jos potilaan paino on noussut yli xx kiloa odotusaikana, yhteistyössä hänen kanssaan suunnitellaan ravitsemus- ja liikuntaohjelman toteutustavat (yksilö, ryhmä vai kumpaakin tapaamismuotoa sisältävä) tai ohjataan jatkohoitoon. - s : olisiko lyhenteet / termit syytä varmuuden vuoksi suomentaa: PCOS, glukosuria, peroraalinen. - s. 127, Suositus: 3.pallukka, tekstin täydennys: Painonhallinnan merkitystä korostetaan tarvittaessa. Ravitsemusterapeutin vastaanotto järjestetään liikapainoisille ja niille, joilla on erityisruokavalio tai joilla on huono verensokeritasapaino.

8 8 (9) - lisäysehdotus: Perusteellista ravitsemusohjausta esim. ravitsemusterapeutin antamana, tarvitsevat ne, joiden insuliinihoito muuttuu merkittävästi tai ne tyypin 2 diabeetikot, jotka siirtyvät raskausaikana suun kautta annosteltavasta lääkehoidosta insuliinihoitoon - S. 128 lisäysehdotuksia lähdeluetteloon : - Suomen Diabetesliitto ry: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008, ISBN Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä (Suvi Virtanen ym.) - s. 145, 1 kpl, viimeinen lause: elämäntapa > elintapa - Kohta 9.5, s. 205, ehdotus, että LISÄTÄÄN fysioterapeuteista on oma pikkukappale ja ravitsemusterapeuteista oma kappale: Äitiysneuvolan asiakas (voidaan lähettää) lähetetään ravitsemusterapeutille yksilölliseen ohjaukseen kunnan omien lähettämiskriteereiden mukaisesti erityisruokavalioiden toteutuksessa ja muissa ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Ravitsemusterapeutit antavat ryhmäohjausta esimerkiksi raskausdiabetesta sairastaneille. Hyviä kokemuksia on saatu ravitsemusterapeutin ohjaamista kauppakierroksista ja osallistumisesta työttömien ruokailutilanteissa ravitsemuskeskusteluun. Ravitsemusterapeutti osallistuu myös neuvolan ravitsemusneuvonnan ja -ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilöstön koulutukseen. (STM 2004.) s. 207, Suositukset, esitetään lisättäväksi: - Terveydenhuollon palvelujen laadun parantamiseksi ja asiakaskeskeisyyden edistämiseksi järjestetään suositusten mukaiset määrät erityistyöntekijöitä kuten psykologeja ja ravitsemusterapeutteja kpl Osaamisen johtaminen o toinen kpl on erittäin tärkeä. Työntekijöille on turvattava mahdollisuus ammattitaitonsa päivittämiseen, mm. ravitsemusasioissa. o neljäs kpl: Säännöllinen täydennyskoulutus voisi ravitsemusasioissa olla esim. kunnallisen ravitsemusterapeutin pitämä osastotunti kerran vuodessa. Olisi myös kustannustehokasta. - kpl Täydennyskoulutusvelvoitteet o tässä kappaleessa on erittäin tärkeää asiaa. Työntekijöille on ehdottomasti turvattava lain edellyttämä täydennyskoulutus kiristyvästä kuntataloudesta huolimatta. Muuten ei voida taata laadukasta toimintaa, ks. esim. edellä s. 230 lopussa kirjoitusvirhe: johtamisessa, seurantaa ja kehittämistä. -

9 9 (9) - s. 232 Laadun seuranta: tästä puuttuvat ohjeet, miten menetellä, jos jaetaan vanhentunutta tai suositusten vastaista tietoa/ohjeita Liite 5. - on erittäin hyvä! o kohta kasvikset, hedelmät ja marjat: puhutaan vain tuoreista. Osa voitaneen nauttia kypsennettyinä. Kohdassa muuta muistettavaa vihannesten kohdalle kasvikset. o onko kaikille selvää, paljon yksi kasvisannos on? o ravintorasvat- kohta: lisäyksenä kasvirasvalevitteet Liite 6. - taulukko 1 puuttuu - A-vitamiinin kohdalla voisi jo mainita, ettei tule käyttää retinolia sisältäviä valmisteita. Tämä on hieman epätarkemmin (A-vitamiini) ilmaistu taulukon lopussa. - Folaatin kohdalla mainittu keliakia: koskenee hoitamatonta tai vastadiagnosoitua keliakiaa? - taulukkoon voisi lisätä, paljonko B12 vitamiinia vegaani tarvitsee raskauden aikana. Liitteet 9 ja 10 - Onko näissä huomioitu loma? (löytyi maininnat vain seuraavista: arkipyhät, sairaspäivät ja koulutus). Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:n hallituksen puolesta Leena Rechardt toiminnanjohtaja puh sp.

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara

KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara KUNTIEN RAVITSEMUSSUOSITUKSET Kuntamarkkinat 15.9.2011 Raija Kara 1 VALTION RAVITSEMUSNEUVOTTELUKUNTA Perustettu 1954 nimellä Valtion ravitsemustoimikunta Asettajana maa- ja metsätalousministeriö Asetetaan

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

Suomalaislasten ravitsemus tänään. Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Tampereen yliopisto

Suomalaislasten ravitsemus tänään. Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Tampereen yliopisto Suomalaislasten ravitsemus tänään Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Tampereen yliopisto DIPP-ravintotutkimus Imetettyjen lasten osuus (% osallistuneista, n=3565) Erkkola ym. Suom

Lisätiedot

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kaisa Härmälä Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kotimainen vaihtoehto Välimeren ruokavaliolle. Lähellä tuotettua. Sesongin mukaista. Välimeren ruokavalio Itämeren ruokavalio Oliiviöljy

Lisätiedot

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Espoon Technopolis Business Breakfast 13.2.2014 ETM, Laillistettu ravitsemusterapeutti Päivi Manni-Pettersson Päivi Manni-Pettersson 11.2.2014 1 TÄMÄN AAMUN

Lisätiedot

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto

Nuoren urheilijan ravitsemus. 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto Nuoren urheilijan ravitsemus 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto Mitä kaikkea huomioitava? Kokonaisuus Ateriarytmi Riittävä energiansaanti Nestetasapaino + Välipalaesimerkkejä

Lisätiedot

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA Mitä kaikkea terveellinen ravinto on? Terveellinen ravinto Terveellisestä ruokavaliosta saa sopivasti energiaa ja tarvittavia ravintoaineita Terveellinen ravinto auttaa

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

TerveysInfo. Bra matval vid diabetes Lehtinen terveellisistä ruokavalinnoista ja diabeteksesta sekä siitä, mitä diabeetikkovieraalle voi tarjota.

TerveysInfo. Bra matval vid diabetes Lehtinen terveellisistä ruokavalinnoista ja diabeteksesta sekä siitä, mitä diabeetikkovieraalle voi tarjota. TerveysInfo 10 myyttiä maidosta Lehtinen kumoaa maitoon liittyviä myyttejä. ry maksuton, A5 : 4 s. : piirr. http:///esitteet/10mm.pdf Hakusanat: ravitsemus, ruokavaliot, maito, osteoporoosi, kasvisravinto,

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli

Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli 8.11.2014 Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Aikataulu 25.10. Energiaravintoaineiden kirjo:

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Rovaniemellä syksy 2012

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Rovaniemellä syksy 2012 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Rovaniemellä syksy 2012 1. Mihin seutukuntaan kuulut? Vastaajien määrä: 165 2. Ammattisi Vastaajien määrä: 48 Avoimet vastaukset: muu, mikä? - ylihoitaja, oh - LASTENHOITAJA

Lisätiedot

Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla

Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla liikunnanohjaaja, Miska Arminen lääkäri, Saana Eskelinen mielenterveyshoitaja,

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Lapissa Mihin seutukuntaan kuulut? Vastaajien määrä: Ammattisi Vastaajien määrä: Avoimet vastaukset: muu, mikä? - fysioterapeutti - työterveyshoitaja - perushoitaja

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä

Lisätiedot

Tavallisimmat ongelmat Suomessa

Tavallisimmat ongelmat Suomessa Terveyttä ravinnosta Ursula Schwab FT, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti Lääketieteen laitos / Kliininen ravitsemustiede, Itä-Suomen yliopisto Medisiininen keskus / Kliininen ravitsemus, KYS

Lisätiedot

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle.

TerveysInfo. ITE ryhmäaineistopaketti Opetuspaketti sisältää ITE työkirjan, ruoka ainetaulukon ja muuta aineistoa ITE ryhmäläiselle. TerveysInfo lihavuus Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti ihmisen

Lisätiedot

Ravitsemus. HIV-ravitsemus.indd 1 12.12.2012 10.20

Ravitsemus. HIV-ravitsemus.indd 1 12.12.2012 10.20 Ravitsemus HIV-ravitsemus.indd 1 12.12.2012 10.20 Jokainen meistä tarvitsee ruoasta energiaa. Jokaisen energiantarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja liikunnan määrä.

Lisätiedot

Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet. 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila

Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet. 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila Kouluruokailun ravitsemukselliset tavoitteet 12.01.2012 Ravitsemusterapeutti Liisa Mattila Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä osa oppilashuoltoa, tavoitteenaan: tukea oppilaan kasvua

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 RAVINNON MERKITYS TERVEYDELLE Onko merkitystä? Sydän- ja verisuonisairaudet Verenpaine Kolesteroli Ylipaino Diabetes

Lisätiedot

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Interventiotutkimuksen tulokset Pirjo Pietinen 2.12.2008 Kuvat: Leipätiedotus 1.12.2008 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Tutkimusasetelma Kevät 2007 Lukuvuosi

Lisätiedot

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti ELINTAPANEUVONTA EHKÄISEE MUISTIHÄIRIÖITÄ MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISY ALKAA JO KOHDUSSA Riittävä ravitsemus raskausaikana

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä siitä voi olla seurauksena

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 2012 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Ruoka- ja ravintoaineet 12

Ruoka- ja ravintoaineet 12 Sisällys Johdanto (Anna-Maija Tiainen) 9 1 Ruoka- ja ravintoaineet 12 Energia ja energiaravintoaineet (Senja Arffman) 13 Hiilihydraatit 14 Proteiinit 16 Rasvat 17 omega-3 ja -6 -rasvahapot 19 Alkoholi

Lisätiedot

perustettu vuonna 1927

perustettu vuonna 1927 perustettu vuonna 1927 RAVINNON MERKITYS Ravinto ja liikunta Kova liikuntaharrastus yhdessä puutteellisen ruokavalion kanssa voi olla riski kasvulle, kehitykselle ja terveydelle!!! Energian riittämättömän

Lisätiedot

Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Katja Koskinen erikoissuunnittelija, THL

Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Katja Koskinen erikoissuunnittelija, THL Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Katja Koskinen erikoissuunnittelija, THL Imetyksen terveysvaikutukset (van Rossum CTM ym. 2007) Vakuuttava

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Diabeetikon ruokavalio FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Lähde: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Diabetesliitto Työryhmä: Professori, LT,ETM Suvi Virtanen MMM, ravitsemusterapeutti Eliina

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville.

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville. TerveysInfo Diabetes ja keliakia: ruokaopas Opas kertoo käytännönläheisesti diabetes ja keliakiaruokavalioiden yhdistämisestä. Se sisältää mm. useita erilaisia raaka aine ja tuotetaulukoita, jotka auttavat

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon FORMARE 2015 Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon Sisältö Kalorit ja kulutus Proteiini Hiilihydraatti Rasva Vitamiinit Kivennäis- ja hivenaineet Vesi ja nesteytys Ravintosuositukset

Lisätiedot

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää Terhi Koivumäki, th, TtM Mikä on raskausdiabetes? Raskausdiabeteksella tarkoitetaan sitä, että odottavan äidin verensokeri- eli glukoosiarvo nousee normaalia

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

Aineksia hyvän olon ruokavalioon

Aineksia hyvän olon ruokavalioon Aineksia hyvän olon ruokavalioon Sisältö Monipuolinen ruokavalio Lautasmalli Ateriarytmi Ravintoaineet Proteiini Hiilihydraatit Rasva Sydänmerkki Liikunta elämäntavaksi 2 Monipuolinen ruokavalio Vähärasvaisia

Lisätiedot

Suojaruokaa munuaisille. Ravitsemusterapeutti Eija Ruuskanen Diabetesliitto; kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta

Suojaruokaa munuaisille. Ravitsemusterapeutti Eija Ruuskanen Diabetesliitto; kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta Suojaruokaa munuaisille Ravitsemusterapeutti Eija Ruuskanen Diabetesliitto; kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta Alkavat munuaismuutokset eli mikroalbuminuria Millaista ravitsemusohjausta tarvitaan?

Lisätiedot

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014

Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Terveyttä ruoasta Mistä koostuu hyvä ruokavalio? 1.4.2014 Laura Rantalainen, ravitsemussuunnittelija Servica - Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä SERVICA - ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Helmen elämäntapamalli

Helmen elämäntapamalli Helmen elämäntapamalli Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Helmen elämäntapamallin taustaa: Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä on toiminut aiemmin D2D-hankkeen aikana aloitettuja painonhallintaryhmiä, mutta

Lisätiedot

Hyvä välipala auttaa jaksamaan

Hyvä välipala auttaa jaksamaan Hyvä välipala auttaa jaksamaan Sisältö Välipalan vaikutus jaksamiseen ja koulumenestykseen Mistä hyvä välipala koostuu Maitotuotteet ja välipala Kuitu ja välipala Helposti lisää kasviksia ja hedelmiä välipalalle

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota!

Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota! Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota! www.margariini.fi Kiva, että rasvat kiinnostavat! Rasvoja tarvitaan, sehän on selvä. Niin monet meistä nauttivat kuitenkin edelleen liikaa ikäviä kovia

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa

Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa Tehostettu ruokavalio ja ruoan rakennemuutokset -toteutus ruokapalvelussa ja yhteistyössä hoitajien kanssa Anu Mikkola, ravitsemussuunnittelija TtM Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Kotka ESITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ammattisi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - avohoidon johtaja Työalueesi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - kehitysvammahuolto - kotihoito

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 212 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien lääkäreiden,

Lisätiedot

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Eija Raussi-Lehto 10.5.2014 Äne 2000 / E..R-L 1 Taustaa: Täsmällistä tietoa kuntatason palvelutarjonnasta ja äitiysneuvolatoiminnan sisällön kannalta oleellisista piirteistä

Lisätiedot

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Lahti 21.4.2016/ Arja Lyytikäinen https://www.julkari.fi/handle/10024/129744 Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Hyvinvointioppiminen ja ruoka

Lisätiedot

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Ravitsemusalan tutkimuspalveluyritys Kliiniset tutkimuspalvelut Elintarvikelääke- terveys-

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Terveellinen kaura Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013 Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Mikä on Leipätiedotus? Leipomoalan yhteinen tiedotusyksikkö Perustettu 1961 Rahoitus Perusbudjetti jäsenmaksuista

Lisätiedot

KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU

KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU Energiaravintoaineet sekä vitamiinit ja kivennäisaineet www.puolikiloa.fi 2 Tiivistelmä ja huomiota Diaesityksessä on mukana kolme tutkimusta: brittiläinen EPIC- Oxford,

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N / 65 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 22 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuosille 2010 2012. Alueellinen ravitsemustyöryhmä Kevät 2010

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuosille 2010 2012. Alueellinen ravitsemustyöryhmä Kevät 2010 Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuosille 2010 2012 Alueellinen ravitsemustyöryhmä Kevät 2010 2 Väestön terveellisten ruokatottumusten edistäminen ja ravitsemushoidon kehittäminen Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Ravitsemustaidoilla hyvinvointia Päijät-Hämeeseen Raportti Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelmaan liittyvän kyselyn tuloksista 2015 Ravitsemussuunnitelman tavoitteissa erittäin tärkeää

Lisätiedot

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuivat. Miten?

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuivat. Miten? Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistuivat. Miten? Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Menetelmä lapsiperheiden terveyden edistämiseen. Perhelähtöisesti Perheitä aktivoiden Voimavaroja tukien

Neuvokas perhe. Menetelmä lapsiperheiden terveyden edistämiseen. Perhelähtöisesti Perheitä aktivoiden Voimavaroja tukien Neuvokas perhe Menetelmä lapsiperheiden terveyden edistämiseen Perhelähtöisesti Perheitä aktivoiden Voimavaroja tukien Terhi Koivumäki Projektipäällikkö, TtM, th Suomen Sydänliitto ry Terhi.koivumaki@sydanliitto.fi

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Lue artikkeli ja vastaa sitä seuraaviin kysymyksiin. TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Daily Mailin toimittaja 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Eräs opiskelija on hämmentänyt ravitsemusasiantuntijoita

Lisätiedot

Ravinnon rasvojen määrä ja laatu merkitys seerumin lipiditasoille

Ravinnon rasvojen määrä ja laatu merkitys seerumin lipiditasoille Ravinnon rasvojen määrä ja laatu merkitys seerumin lipiditasoille Ursula Schwab FT, dosentti, kliininen opettaja, laillistettu ravitsemusterapeutti Lääketieteen laitos / Kliininen ravitsemus, UEF Medisiininen

Lisätiedot

RAVITSEMUSTERAPIANIMIKKEISTÖ 2002

RAVITSEMUSTERAPIANIMIKKEISTÖ 2002 Suomen Kuntaliitto & Suomen Ravitsemusterapeuttien yhdistys RAVITSEMUSTERAPIANIMIKKEISTÖ 2002 R = Rehabilitation (Kuntaliiton erityistyöntekijäryhmien nimikkeistöjen ryhmätunnus) D = Dietist RD1 RAVITSEMUSTERAPIAAN

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Tehostettu ruokavalio 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Hyvä ravitsemustila on terveyden, toipumisen ja hyvinvoinnin edellytys. Sairaus altistaa vajaaravitsemuksen

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

TerveysInfo. laihduttajat

TerveysInfo. laihduttajat TerveysInfo laihduttajat Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta Hercule Poirot laihduttaa, Lihavan mieli, Piiloliikunta sekä muut hauskasti nimetyt kirjoitukset kertovat monipuolisesti

Lisätiedot

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland MIKSI SYÖDÄ LIHAA Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland 1 Suomalaiset ravitsemussuositukset Kaikkea saa syödä Ravintoaineista ruokaan Kansalliset erityispiirteet Lisää kasviksia Laatu Rasva

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

Lasten uudet ravitsemussuositukset imetysohjauksessa Imetys Osa kestävää kehitystä Sari Lahti Lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu

Lasten uudet ravitsemussuositukset imetysohjauksessa Imetys Osa kestävää kehitystä Sari Lahti Lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu Lasten uudet ravitsemussuositukset imetysohjauksessa Imetys Osa kestävää kehitystä 18.10.2016 Sari Lahti Lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2016 https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-jaravitsemus/ravitsemus/syodaan-yhdessaruokasuositukset-lapsiperheille

Lisätiedot

Millaisin eväin eläkkeellä? - eläkeikäisten ravitsemus THL:n

Millaisin eväin eläkkeellä? - eläkeikäisten ravitsemus THL:n Millaisin eväin eläkkeellä? - eläkeikäisten ravitsemus THL:n väestötutkimuksissa Jenni Lehtisalo, ETM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Diabeteksen ehkäisyn yksikkö 22.9.2014 1 Kenestä puhutaan? Ikäihminen,

Lisätiedot

Kun mummoa hoitaa ukki, uhkaako keripukki?

Kun mummoa hoitaa ukki, uhkaako keripukki? Kun mummoa hoitaa ukki, uhkaako keripukki? Saara Pietilä Ravitsemusfoorumi 14.11.2013 Väestö ikääntyy Vuonna 2060 noin 1,8 miljoonaa yli 65-vuotiasta Muistisairauksien määrä kasvaa 120 000 kognitioltaan

Lisätiedot

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8)

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) 8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) Mitä leipä on? Kivennäisaineita Magnesiumia Rautaa Kaliumia Hivenaineita Sinkkiä Seleeniä Vettä Energiaa Hiilihydraatteja Proteiineja

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

PÄÄNVAIVAA PAVUISTA. Kasvisruokavalio raskauden ja imetyksen aikana

PÄÄNVAIVAA PAVUISTA. Kasvisruokavalio raskauden ja imetyksen aikana PÄÄNVAIVAA PAVUISTA Kasvisruokavalio raskauden ja imetyksen aikana Sonja Kiiski Annemari Lydén Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia Jogurtti luomuhillolla on parempi vaihtoehto kuin puuro tai aamumurot. Tutkijat ovat yhä enenevästi havainneet, mitä näiden viljojen gluteeni aiheuttaa terveydellemme. Gluteeni on syyllinen yli 150 eri

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Vitamiinit A-vitamiini Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Välttämätön näköaistimuksen syntyyn hämärässä, solujen kasvuun ja erilaistumiseen sekä ihmisen lisääntymiseen.

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

TEKO Terve koululainen, UKK- instituutti www.tervekoululainen.fi Riikka Vierimaa Laillistettu ravitsemusterapeutti 5.2.2012

TEKO Terve koululainen, UKK- instituutti www.tervekoululainen.fi Riikka Vierimaa Laillistettu ravitsemusterapeutti 5.2.2012 Nutriikka Ravitsemuspalvelut tmi Luentoa täydentävää materiaalia Luistelijan ruokailu Tuusulan Luistelijat Olympiakomitean ja HK aineisto http://www.noc.fi/ urheilijan_ravitsemus/ TEKO Terve koululainen,

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö

Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta. 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutustoiminta 1.3.2014 Outi Himanen, koulutuspäällikkö Diabetesliiton kuntoutus ja koulutus tarjoaa Kuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta diabeetikoille asiakaslähtöistä hoidonohjausta

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö 1 7.4.2011 Ravintoaineiden saantisuositukset Ruoankäyttösuositukset

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Eväitä ruokapuheisiin

Eväitä ruokapuheisiin Eväitä ruokapuheisiin Esityksessä on ravitsemussuositusten mukainen viikon ruokavalio kevyttä työtä tekevälle, liikuntaa harrastavalle naiselle (8,4 MJ/vrk eli 2000 kcal/vrk). Yksittäisille aterioille

Lisätiedot

Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteitä

Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteitä Jyväskylä 31.8.2016 Maahanmuuttajan ravitsemuksen erityispiirteitä Heli Kuusipalo 31.8.2016 Heli Kuusipalo / erikoistutkija 1 31.8.2016 Heli Kuusipalo / erikoistutkija 2 Terveyttä edistävä ruokavalio VRN

Lisätiedot

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Satu Jyväkorpi Gerontologinen ravitsemus Gery ry satu.jyvakorpi@gery.fi Kurssien satoa

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot