Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Katja Koskinen erikoissuunnittelija, THL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Katja Koskinen erikoissuunnittelija, THL"

Transkriptio

1 Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Katja Koskinen erikoissuunnittelija, THL

2 Imetyksen terveysvaikutukset (van Rossum CTM ym. 2007) Vakuuttava näyttö imetyksen myönteisestä vaikutuksesta: Ruuansulatuskanavan infektiot Korvatulehdus Liikalihavuus Verenpaine Äidin reuma Todennäköinen myönteinen vaikutus: Hengitystieinfektiot Ekseema Astma Älyllinen ja motorinen kehitys Mahdollinen myönteinen vaikutus: Crohnin tauti Atopia Nuoruustyypin diabetes Leukemia Kätkytkuolema Sairaalahoito Äidin premenopausaalinen rintasyöpä Aikuistyypin diabetes Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 2

3 Huomioitavaa Imetys yksin ei suojaa sairauksilta Mitä monimutkaisempi sairaus (esim. diabetes, allergia), sitä suurempi merkitys muilla tekijöillä on (perimä, ympäristö) Varhaisvaiheen (erityisesti ensimmäiset viikot) ravitsemuksella on terveyden kannalta suuri vaikutus Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 3

4 Imetystilanne Suomessa Suomalaiset suhtautuvat imetykseen myönteisesti Imetystä koskevat tiedot ovat puutteellisia Lähes kaikki äidit aloittavat imetyksen Lisämaidon antaminen on tavallista jo synnytyssairaalassa Täysimetyksen ja imetyksen kesto on pidentynyt Täysimetys on huomattavasti vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa erityisesti ensikuukausien aikana Vanhempien ikä, koulutustausta ja tupakointi näkyvät imetyksen kestossa Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 4

5 Imetyksen yleisyys ikäryhmittäin 2010 (Uusitalo L ym. 2012, Socialstyrelsen 2012) Suomi Ruotsi alle 1 kk 2 kk 4 kk 6 kk 9 kk 12 kk Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 5

6 Täysimetyksen yleisyys ikäryhmittäin 2010 (Uusitalo L ym. 2012, Socialstyrelsen 2012) Suomi Ruotsi alle 1 kk 2 kk 4 kk 6 kk Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 6

7 Imetys ikäryhmittäin , edellisen vuorokauden ruokinta alle 1 kk 2 kk 4 kk 6-8 kk 9-11 kk Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 7

8 Täysimetys ikäryhmittäin , edellisen vuorokauden ruokinta alle 1 kk 2 kk 4 kk 5 kk Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 8

9 Imetysohjauksen tavoitteet Tukea perhettä tekemään tietoisia valintoja lapsensa ravitsemukseen liittyen (korostuu raskausaikana) Tukea perhettä pääsemään imetystavoitteisiinsa (korostuu vauvan syntymän jälkeen) Turvata lapsen riittävä ravitsemus Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 9

10 Millaista on vaikuttava ohjaus? (JBI -suositus, Äidin kannalta hoidon jatkuvuus ja yksilöllisyys ovat tärkeitä Ohjaus koetaan hyödyllisenä, kun äidin ja ohjauksen antajan välille syntyy luottamuksellinen suhde Ohjauksen antajalla tulisi olla riittävästi aikaa paneutua hänen tilanteeseensa ja antaa käytännönläheistä ohjausta Annetun tiedon tulisi on realistista, riittävän tarkkaa ja kannustavaa Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 10

11 Mitä imetysohjaus on? Äidin kuuntelua ja keskustelua Tietoa suosituksista ja niiden taustoista (ml. terveysvaikutukset) Tietoa imetyksen käytännön toteuttamisesta (esim. imetyksen käynnistymiseen vaikuttavat tekijät, maidonerityksen toimintaperiaate, vauvan normaali käytös) Käytännön apua esimerkiksi hyvän imetysasennon löytämisessä Imetysongelmien ennaltaehkäisyä ja hoitoa Tehostettua tukea tarvitsevien perheiden tunnistamista ja tuen tarjoamista Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 11

12 Imetysohjaus on jatkumo Imetysohjauksen tulee alkaa raskausaikana neuvolassa Synnytyssairaalassa imetyksen käynnistymisvaiheen ohjaus ja käytännön imetyksen opettelun Neuvolassa jatkuva tuki aina vierotukseen asti Yhtenäiset ohjauskäytännöt neuvolan synnytyssairaalan välillä Yhteinen imetysohjauksen toimintasuunnitelma Yhteiset imetysaiheiset täydennyskoulutukset Vertaistuki täydentää ammattilaisten ohjausta Sen merkitys korostuu imetyksen jatkuessa Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 12

13 Imetysohjaus raskausaikana Ohjaus yksilökäynneillä Kartoitetaan vanhempien tietoja ja asenteista imetystä kohtaan Miten äitiä ja isää on itseä imetetty? Miten lähipiirissä (ystävät, sukulaiset) on imetetty? Millaisia suunnitelmia vanhemmilla on imetyksen suhteen? Miten mahdollinen aiempi imetys on sujunut? Onko jotain, mikä imetyksessä mietityttää etukäteen? Vahvistetaan luottamusta ja positiivisia asenteita Useimmat naiset voivat imettää Imetyksen onnistumiseen ja maitomäärään voi vaikuttaa Molemmat vanhemmat tulee huomioida ohjauksessa Puoliso on imetyksen tärkein tukija! Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 13

14 Imetysohjaus raskausaikana (jatkoa) Ohjaus perhevalmennuksessa Imetyssuositukset ja niiden perustelut Imetyksen käynnistyminen ja synnytyssairaala-aika Ihokontakti ja ensi-imetys Vierihoito ja lapsentahtinen imetys Kolostrum eli ternimaito Maidonnousu Imetyksen käytäntö Imetysasennot ja vauvan imemisote Maitomäärän vaikuttavat tekijät ja mistä tietää, että maito riittää Yöimetykset Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 14

15 Imetysohjaus raskausaikana (jatkoa) Kohdennettua tukea (mahdollisesti) tarvitsevien perheiden tunnistaminen Nuori äiti Yksin odottava tai muuten yksinäinen äiti Matala koulutus- tai tulotaso Maahanmuuttajaäiti Lyhyttä imetystä suunnitteleva äiti Uudelleensynnyttäjä, jolla aiempi lyhyt imetys Raskausaikana kohdennettua tukea voidaan toteuttaa yksilökäynneillä, kotikäynneillä ja ryhmäohjauksena Tärkeintä on kuitenkin riittävän tiheä yhteydenpito synnytyssairaalasta kotiutumisen jälkeen Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 15

16 Imetysohjaus synnytyksen jälkeen Kotikäynti viikon sisällä synnytyssairaalasta kotiutumisesta Mahdollistaa konkreettisen ohjauksen esimerkiksi imetysasentojen osalta Varhainen puuttuminen mahdollisiin imetysongelmiin Maidon riittävyyden ja vauvan maidonsaannin arviointi Uusi tapaaminen tai puhelinkontakti sitä tarvitseville äideille Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 16

17 Imetysohjaus synnytyksen jälkeen (jatkoa) Tehostettua tukea tarvitsevien perheiden tunnistaminen Vaikea synnytys/synnytyskokemus Lisämaito synnytyssairaalassa Tunne riittämättömästä maitomäärästä Imetysongelmat kuten haavaiset rinnanpäät, kivulias imetys, rintojen pakkautuminen Äidin tai lapsen sairaus Uusi kotikäynti, vastaanottokäynti tai puhelinkontakti Äidin tukiverkoston aktivointi Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 17

18 Imetysohjaus pikkuvauva-aikana Imetys tulee ottaa puheeksi jokaisella tapaamisella niin kauan kuin imetys jatkuu Miten imetys sujuu? Vauvan kasvu ja kehitys vaikuttavat myös imetykseen Yöimetykset Mahdollisissa imetysongelmissa auttaminen ja ohjaaminen Oikea-aikainen lisäruuan aloitus Vertaistuki täydentää ohjausta Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 18

19 Kiinteiden aloitus puolivuotiaana Vauva on valmis aloittamaan kiinteisiin ruokiin tutustumisen, kun Hän osaa istua On kiinnostunut syömisestä Ei työnnä ruokaa ulos suusta kielellään Noin puolivuotias lapsi ei enää tarvitse soseita vaan voi syödä ns. sormiruokia Ruokia ei ole syytä esitellä yksi kerrallaan ellei perheessä ole vahvaa allergiataustaa Ruokaa voi tarjota useammalla aterialla päivässä Rautapitoiset ruuat mukaan ruokavalioon pian aloittamisen jälkeen Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 19

20 Vierotus Yleensä vierotus sujuu itsestään, kun muut ruuat ovat yhä tärkeämpi osa lapsen ravintoa Jos imetys päättyy ennen kuin äiti on toivonut, on äidille annettava tilaa puhua tunteistaan Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 20

21 Lisätietoja ja materiaalia imetysohjaukseen THL: Kasvun kumppanit Sähköinen lastenneuvolakäsikirja Imeväisikäisten ruokinta Suomessa 2010 Vauvamyönteisyysohjelma Hoitotyön tutkimussäätiö Hoitotyön suositukset JBI -suositukset Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 21

22 KIITOS! Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa / Katja Koskinen 22

VAUVAMYÖNTEISYYSOHJELMA. Ohjelma imetysohjauksen jatkuvaan laadun kehittämiseen

VAUVAMYÖNTEISYYSOHJELMA. Ohjelma imetysohjauksen jatkuvaan laadun kehittämiseen VAUVAMYÖNTEISYYSOHJELMA Ohjelma imetysohjauksen jatkuvaan laadun kehittämiseen Helsingin terveyskeskus Neuvolatyön ja terveyden edistämisen yksikkö Äitiysneuvonta Lasten terveysneuvonta 5.11.2009 1 1 NEUVOLAN

Lisätiedot

LAUSUNTO perhevapaauudistuksesta

LAUSUNTO perhevapaauudistuksesta LAUSUNTO perhevapaauudistuksesta Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema perhevapaauudistus on herättänyt vastalauseita pääasiassa kahdesta syystä. Sukupuolten rahallista tasa-arvoa emme tässä kommentoi,

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

MAAILMAN IMETYSVIIKKO POHJOISMAISSA 16. 22.10.2006

MAAILMAN IMETYSVIIKKO POHJOISMAISSA 16. 22.10.2006 MAAILMAN IMETYSVIIKKO POHJOISMAISSA 16. 22.10.2006 Maailman imetysviikkoa vietetään Pohjoismaissa perinteisesti viikolla 42. Tänä vuonna kansainvälisen viikon teema on Code Watch - 25 Years of Protecting

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

Pullonpyörittäjien opas

Pullonpyörittäjien opas Pullonpyörittäjien opas Toim. Riikka Riihonen Tietoa vauvaperheille äidinmaidonkorvikkeista, osittaisimetyksestä ja äidinmaidon pumppaamisesta. Pullonpyörittäjien opas Esipuhe Hyvä vauvan läheinen Tämä

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen Hyvä alku monikko vanhemmuuteen Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1 Monikkoperhevalmennus 4 Ohjeita perhevalmennuksen ohjaajalle 6 Monikkoperhevalmennuksen

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

ONNEKSI OLKOON! Olet matkalla kohti elämäsi ehkä suurinta muutosta, matkalla äidiksi tulevalle lapsellesi.

ONNEKSI OLKOON! Olet matkalla kohti elämäsi ehkä suurinta muutosta, matkalla äidiksi tulevalle lapsellesi. NUOREN ODOTTAJAN OPAS Tuisku Koskela & Suvi Rasku 2010 SISÄLTÖ: ONNEKSI OLKOON!... 1 NEUVOLAKÄYNNEISTÄ... 2 MATKAAN MUKAAN RAKKAUS JA ÄITIYSPAKKAUS!... 3 ONKO KAIKKI HYVIN?... 4 RASKAUSAJAN MIELENMYLLERRYKSESTÄ...

Lisätiedot

Julkaisija Kustannus Oy Maamerkki Sinikalliontie 4, 02630 Espoo info@kustannusmaamerkki.fi www.kustannusmaamerkki.fi

Julkaisija Kustannus Oy Maamerkki Sinikalliontie 4, 02630 Espoo info@kustannusmaamerkki.fi www.kustannusmaamerkki.fi Kustannus Oy Maamerkki 1 Sisällys Tervehdys 2 Ensimmäinen vuoteni 4 Kalenteri 12 Imetys 40 Lähde liikkumaan synnytyksen jälkeen, jaksat paremmin 46 Itkuinen vauva ja koliikki 52 Hyvä vanhemmuus ei tunne

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

KOTIHOITO-OHJEITA VASTASYNTYNEELLE JA SYNNYTTÄNEELLE ÄIDILLE. VASTASYNTYNYT Vastasyntynyttä ei koskaan saa jättää yksin hoitopöydälle ilman valvontaa!

KOTIHOITO-OHJEITA VASTASYNTYNEELLE JA SYNNYTTÄNEELLE ÄIDILLE. VASTASYNTYNYT Vastasyntynyttä ei koskaan saa jättää yksin hoitopöydälle ilman valvontaa! 1 (6) KOTIHOITO-OHJEITA VASTASYNTYNEELLE JA SYNNYTTÄNEELLE ÄIDILLE Ohjeita löytyy myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin internetsivuilta: / Synnytys/OYS:n synnytysten ja naistentautien sivut VASTASYNTYNYT

Lisätiedot

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja

1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI. työkirja VANHEMMAKSI työkirja 1 Vanhemmaksi työkirja VANHEMMAKSI työkirja ISBN on 978-952-473-958-0 Helsingin kaupunki, Terveyskeskus ja Sosiaalivirasto Lapaset -perheverkosto hanke Toimittajat: Inga Klen, Ulla

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana Suomen Syöpäyhdistys ry 1 ODOTUKSEN ONNEA, TUPAKOINNIN TUSKAA Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Ulkoasu ja

Lisätiedot

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä EVÄITÄ ELMERILLE Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä Tuula Kaittovuori Katja Kuoppala Päättötyö Kevät 2000 Diakoniaammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ Tietoa mielialamuutoksista synnytyksen jälkeen Ihmisen elämä on kuin puun oksa, jokaisessa oksassa on osa iloa, osa surua. Kaikki ne kuitenkin johtavat kasvuun ja elämän

Lisätiedot

Neuvolan asiakastyytyväisyyskysely 2008

Neuvolan asiakastyytyväisyyskysely 2008 Neuvolan asiakastyytyväisyyskysely 2008 Miltä alueelta asiakas on LAU 80 25,2 Väinölänkatu 101 32,0 Voisalmi 40 12,6 Sammonlahti 61 19,2 Kourula 35 11,0 Onko asiakkaana äitiys- vai lastenneuvolassa? Äitiysneuvola

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ Tämä vihkonen on tarkoitettu lasta odottaville vanhemmille ja heidän läheisilleen antamaan tietoa synnytyksen jälkeisistä mielialan vaihteluista (herkistymisestä, masennuksesta

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

Imetysopas MIKSI IMETTÄÄ? IMETYSSUOSITUS

Imetysopas MIKSI IMETTÄÄ? IMETYSSUOSITUS Imetysopas MIKSI IMETTÄÄ? - ravitsemuksellisesti juuri oikeanlaista - sisältää monia lasta suojaavia aineita (vasta-aineet, entsyymit, hyödylliset bakteerit) - on lapselle vatsaystävällistä - kehittää

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Päivitetty 2.1.2014 2.1.2014 2 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällys 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 1 2. ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1 2.1 6-8 raskausviikolla

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU Muokattu The European Early Promotion -projektin, Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy lastenneuvolassa / Varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin Tämä on opaskirja sinulle, joka taistelet päästäksesi irti tupakasta, koska suunnittelet raskautta tai olet jo raskaana. 2 Jokainen äiti haluaa lapselleen luonnollisesti

Lisätiedot