LPEA002 Opetussuunnittelu ja arviointi. Mirja Hirvensalo Liikuntatieteiden laitos skylän n yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LPEA002 Opetussuunnittelu ja arviointi. Mirja Hirvensalo Liikuntatieteiden laitos skylän n yliopisto"

Transkriptio

1 LPEA002 Opetussuunnittelu ja arviointi Mirja Hirvensalo Liikuntatieteiden laitos Jyväskyl skylän n yliopisto

2 Liikunnanopettajan työ 1) Liikunnanopettajan työ 2) Liikunnanopettajan kelpoisuus ja palkkaus 3) Liikunnanopettajien edunvalvonta

3 Liikunnanopettajan työtehtävät (Nupponen ym.2001) 2/3 opetti terveystietoa liikunnanopetuksen lisäksi päivittäiset iset työteht tehtävät: t: liikunnanopetus suunnittelu valvonta arviointi

4 viikoittaiset työteht tehtävät: t: luokkaopetus kerhot, luokanvalvojan tehtävät kuukausittaiset työteht tehtävät: t: yhteydenpito koulun ulkopuolelle kunnossapito ja kuljetus kokoukset kilpaurheilun organisointi

5 lukuvuosittaiset tehtävät: t: projektit juhlaohjelmien suunnittelu ja toteutus leirikoulut henkilökunnan kunnan liikunnanohjaus kokeilu tai tutkimus

6 Miesten ja naisten työtehtävien erot naisten työhön n kuului enemmän suunnittelua ja juhlaohjelmien tekemistä miesten työhön n kuului enemmän kunnossapitoa ja kilpailujen organisointia sekä kokeilua ja tutkimusta

7 Työtyytyv tyytyväisyys 1/3 erittäin in tyytyväisi isiä (miehet naisia tyytyväisempi isempiä) 54% tyytyväisi isiä tutkimukseen vastanneissa ei ollut yhtää ään n erittäin in tyytymätönt ntä ja vain yksi tyytymätön

8 Liikunnaopettajan työnkuva (Johansson 2006) 40 t, josta 26 t opetusta Organisaattori, kasvattaja, ohjaaja, opettaja Työss ssä palkitsee nuorten kanssa työskentely, monipuolisuus ja itsenäisyys isyys Haasteena olosuhteet (sää ää,, paikat) ja oppilaiden häirih iriökäyttäytyminenytyminen

9 LIIKUNNANOPETTAJAN TYÖN HYVÄT PUOLET Heikinaro-Johansson Kuoluliikuntatutkimus 2003 HYVÄ ASIA (n=275) TYÖN N VAIHTELEVUUS JA AKTIIVISUUS TYÖ LASTEN JA NUORTEN KANSSA TYÖN N ITSENÄISYYS ISYYS OPETUSSUUNNITTELU, VALINNAISKURSSIT YHTEISTYÖ KOLLEGOJEN KANSSA INNOSTUNEET, MOTIVOITUNEET OPPILAAT TYÖSS SSÄ ONNISTUMINEN SAA ITSE LIIKKUA PYSYY KUNNOSSA HYVÄT T TYÖOLOSUHTEET KUTSUMUSAMMATTI %

10 LIIKUNNANOPETTAJAN TYÖN HUONOT PUOLET RASITE (n=275) % HUONOT OLOSUHTEET (TILAONGELMAT, HUONOT VÄLINEET, MELU, HUONO ILMA, HOME, PÖLY) P HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN YTYMINEN KIIRE LIIAN ISOT OPETUSRYHMÄT TYÖ FYYSISET VAATIMUKSET JA IKÄÄ ÄÄNTYMINEN LISÄÄ ÄÄNTYNYT TYÖ OPETUKSEN ULKOPUOLELLA TYÖN N HENKINEN RASITTAVUUS LIIAN VÄHÄN V N TUNTEJA RIITTÄMÄTT TTÖMÄT T MÄÄM ÄÄRÄRAHATRAHAT LUKUJÄRJESTYS

11 Koulutustyytyväisyys (Nupponen ym. 2001) ¾ oli tyytyväisi isiä tai erittäin in tyytyväisi isiä koulutukseensa tyytymätt ttömiä oli noin 2% parhaat valmiudet oli saatu liikunnanopetukseen sekä kokeiluun ja tutkimukseen

12 Oppituntien ulkopuolisiin asioihin tarvitaan kohennusta: tapahtumat, leirikoulut, juhlaohjelmat, kilpailujen organisointi, kokousten vetäminen Lisäksi mainittiin ongelmatilanteet ja ihmiset vuorovaikutus terveystieto

13 Johtopäätöksiä Koulutuksen ammattiin suuntautuneisuus on hyvä Työhön n sijoittuminen on kohtuullista (3/4:lla on pysyvä työpaikka) Opetusvelvollisuus ylittyy lähes l kaikilla Terveystietoa opetetaan yleisesti Paljon muita tehtävi viä opetuksen lisäksi

14 Opetussuunnittelu ja liikunnanopettajan työ Kelpoisuus Palkkaus

15 Kelpoisuusvaatimukset Aineenopettaja perusopetuksessa ja lukiossa: Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan vähintään n 35 opintoviikon laajuiset opetettavan aineen opinnot kaikissa opetettavissa aineissa

16 Kelpoisuusvaatimukset Lukiossa aineenopetusta antavalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa vähintv hintään n 55 opintoviikon opinnot ja kaikissa muissa aineissa 35 opintoviikon opinnot. Lisäksi aineenopettajalta edellytetää ään n 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

17 Kelpoisuusvaatimukset Ylemmän n korkeakoulututkinnon suorittanut luokanopettaja, jolla on kelpoisuus johonkin perusopetuksena kaikille yhteisenä opetettavaan aineeseen on ns. kaksoiskelpoinen.

18 Palkka Peruspalkka (kalleusluokka, koulutus, määrävuosilisät) ylitunnit palvelulisät syrjäseutulis seutulisä,, kielilisä, luottamusmieskorvaus

19 Palkat alkaen edunvalvonta/palkkataulukot ja lukuvuoden suunnittelu Perusopetus Opetusvelvollisuus 24 t Peruspalkka 2280 euroa (1-6) 2332 (7-9)

20 Lukio Opetusvelvollisuus 23 t Peruspalkka 2376 euroa Ammatillinen koulutus Opetusvelvollisuus 969 t/lukuvuosi Peruspalkka 2279 euroa

21 Yliopiston lehtori 2006 Vaatipalkka t Kokonaistyöaika aika 1600 t (Opetustunteja noin 400 lukuvuodessa) Henkipalkka 4-46% 4 46%

22 Ammattikorkeakoulun opettajat ja yliopettajat Opetusvelvollisuus: kokonaistyöaika aika 1600 t, opetustunteja lukuvuodessa Peruspalkka lehtori 2585 euroa (15 v 3448) Peruspalkka yliopettaja 2769 euroa (15 v 3742

23 Määrävuosikorotukset Peruskoulun aineenopettaja ja luokanopettaja 5 v 10 v 15 v 20 v 4% 6% 6% Lukion/aikuislukion aineenopettaja: 4% 6% 4% 6% Ammatillinen oppilaitos 4% 4% 6% 6%

24 Palvelulisä Palveluslisät maksetaan peruspalkan, edellisten palvelulisien ja kalliinpaikan yhteismäärästä : 2 palvelusvuoden jälkeen 2 % 5 " 2 % 8 " 5 % 13 " 5 %