Suomen käsityön museo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen käsityön museo"

Transkriptio

1 Suomen käsityön museo Kauden valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallispukualan toimijoiden verkoston kehittäminen ja kansallispukutietouden edistäminen. 2. Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyö TAKO-hankkeen osana. 3. Palveluiden kehittäminen asiakashallinnan, asiakaspalvelun ja vuorovaikutteisuuden näkökulmasta. 4. Asiantuntijuuden välittäminen valtakunnallisesti: koulutus, konsultointi ja muut asiantuntijatehtävät Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä Painopiste Tavoite Yhteistyön kehittäminen, Valtakunnallinen tunnettavuus, Pukututkimukseen liittyvää yhteis- valtakunnallinen verkostoituminen vaikuttatyötä muiden museoiden kanssa ja yhteistyön vuus, kansallispukutarvikkeiden tullaan kehittämään. syventäminen kansallispukualan saata- toimijoiden vuus, tiedon saatavuus kanssa Palvelumuotoilu: Asiakashallinta Asiakkaiden ja sidosryhmien tunnistaminen, päivittäminen ja tavoittaminen: Oikeat asiakkaat oikeilla välineillä Kansainvälisten ja valtakunnallisten museoiden sekä Jyväskylän museopalvelun yhteistyöverkostojen aktiivinen luominen ja ylläpito. Pyritään ylläpitämään yhteyksiä muihin käsityö maailmalla. Kansallispukualan toimijat on koottu verkostoksi, joille järjestetään yhteistyöpäiviä ja tapaamisia, hoidetaan tiedotusta ja järjestetään koulutusta. Monipuoliset asiakashallintaohjelmat käyttöön - rekistereiden päivittäminen. Hakukone ja sosiaalinen media vakiinnutetaan vuorovaikutuksen välineenä. Nettisivuja kehitetään: eri sidosryhmille omat laskeutumissivut ja -polut (lahjoittajat, käsityöläiset, tutkijat ) Järjestetään kansallispukuaiheisia yleisötapahtumia, joihin osallistuu yleisöä eripuolilta Suomea (kansallispuvun syntymäpäivä). Tiedotetaan alaan liittyvistä asioista, palvellaan asiakkaita henkilökohtaisesti (esim. maksullista ompeluneuvontaa), edistetään kansallispukutarvikkeiden saatavuutta. Museon palveluiden täsmämarkkinointi Kehitetään sähköinen varausjärjestelmä: näyttelyt, tapahtumat, tilavaraukset Sivu 1 / 9

2 helpottamaan tiedon löytämistä. Asiakaspalvelu Tyytyväinen asiakas diversiteetti huomioiden Vertaisoppiminen, tiedon vaihtaminen ja välittäminen Kieliversioita palveluista ja tuotteista Julkaisujen vaihto Kokoelmien liikkuvuus Kieliversioita palveluista myös selkokielellä, viittomakielellä Syvennetään museon asiantuntijuutta vastaamaan asiakkaan tarpeisiin esim. ajantasaiset tietokannat. Ollaan mukana valtakunnallisissa kehittämistyöryhmissä. Kehitetään tuotteita mm. matkailun tarpeisiin: Lasten löytöretket: Operaatio Punainen Lanka Museokaupan kehittäminen käsityöläisille esittely- ja myyntimahdollisuuksia lisää. Kauppaan etsitään laadukkaita käsityötuotteita ympäri Suomea ja näyttelyiden teemat huomioiden. Käsityöläisten joulutori tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisen elämyksen ja samalla yhteyden käsityöntekijöihin. Kieliversioita myös selkokieli. Varmistetaan tietty laatutaso esteettömyyden, saavutettavuuden, yleisön ohjeistuksen, viihtyisyyden, käytettävyyden ja asiakaspalvelun suhteen. Tuotetaan näyttelyistä oheismateriaaleja eri välineille. Matkailutuote perheille: Operaatio Punainen Lanka Museon sisääntulon uudistaminen, asiakas löytää helposti museon toiminnat ja tuotteet Museokaupan kehittäminen asiakkaille tarjonta lisääntyy. Vuorovaikutteisuus Vuorovaikutteisuuden lisääminen: Osallistuva asiakas Yleisöjen sitouttaminen museotyöhön. Palautejärjestelmän kehittäminen esimerkiksi kiertonäyttelyistä. Aktiivinen dialogi kollegojen kanssa ja aktiivinen osallistuminen ajankohtaisiin museokeskusteluihin. Osallistutaan ja järjestetään vertaisarviointeja. Palautejärjestelmän kehittäminen Sidosryhmälähtöinen viestintä - sidosryhmille laskeutumissivu ja palautemahdollisuus, johon myös reagoidaan. Sähköinen varausjärjestelmä: opastus, tapahtumat, (näyttely)tilavaraukset Palautejärjestelmän kehittäminen Luodaan yleisölle mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja kulttuuriseen merkityksenantoon kommenttiseinän, palautekirjan tai omien tulkintojen avulla keskusteluopastuksissa, verkkokeskusteluissa, kommenttinäyttelyissä ja tapahtumissa, erilaisten asiakasraatien, mystery shopping, opasringin ja Kulttuuriluotsien välityksellä. Sivu 2 / 9

3 Asiakkaan näkökulmasta toteutettu arviointi ulotetaan vaiheittain museoiden kaikkiin palveluihin: esitteisiin, julkaisuihin, nettisivuihin, tiedonhaku- ja arkistopalveluihin, kokoelmapalveluihin ja päätöksen tekoon Sivu 3 / 9

4 Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti Painopiste Tavoite TAKO: työskentely osana Edistetään museoiden Luettelointiprosessia kehitetään valtakunnallista ko- välistä tallennustyönja- vaiheistamalla perustietojen kirjaa- koelma- ja tallennusyhteistyötä koa sekä yhteistyötä, minen ja analyyttisempi esineen Museoviraston oman museon kokoel- perustutkimus, asiasanoitusta kehikoa hankesuunnitelman mahallintajärjestelmää, tetään kohti KDK-yhteensopivuutta mukaisesti kasvatetaan kokoelmien ja paikkakoodijärjestelmää käytettä- informaatioarvoa, vyyden parantamiseksi. käytettävyyttä ja KDKyhteensopivuutta. Luettelointiprosessia kehitetään vaiheistamalla perustietojen kirjaaminen ja analyyttisempi esineen perustutkimus, asiasanoitusta kehitetään kohti KDK-yhteensopivuutta ja paikkakoodijärjestelmää käytettävyyden parantamiseksi. Luettelointiprosessia kehitetään em. tavoilla tiedon saavutettavuuden parantamiseksi. Internetin avulla kehitetään palautejärjestelmää, vuorovaikutteisuutta sekä yleisön osallistamista tiedon keruussa. Sivu 4 / 9

5 Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistyöstä huolehtiminen Painopiste Tavoite Nykytallennus ja dokumentointi Seuranta ETN Hallittu kokoelmakartunta. Turvataan kansallisesti merkittävien käsityökokoelmien säilyminen resurssien puitteissa. Toimitaan ETN(European textile network) suomen koordinaattorina TAKO -yhteistyö Seurataan yksityisten ja yhteisöjen hallussa olevien erikoisalan kokoelmien tilannetta. Tiedon välitys molempiin suuntiin Tiedon välitys molempiin suuntiin Tiedon välitys verkkosivujen välityksellä yleisölle Sivu 5 / 9

6 Valtakunnallinen kokoelmatyö ja dokumentointi Painopiste Tavoite Nykytallennus TAKO-tallennusvastuun Dokumentoinnin ja tallennuksen toteutus, toteutus, vuorovaikutus ja yhteistyö, 2013 KÄTA-alan näyttely näyttely. ja verkkonäyttely (KÄTA-alan tiedon ja materiaalin tallennus), käsityön arvostuksen edistäminen. Käsi- ja taideteollisuusalan rakennemuutoksia selvitetään alueellisten KÄTA-yhdistysten toimintojen ja painopistealueiden muutosten avulla. Taustalla yhteiskunnallinen murros? Yhteistyö oppilaitosten kanssa KÄTA-liitto ja yhdistykset yhteistyökumppaneina, tallennusyhteistyö em. kanssa, näyttely-yhteistyö. Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden perehdytys ja työnohjaus Opiskelijat tekevät nykytallennushankkeen, jonka tuottamat aineistot tallennetaan museoon. Verkkonäyttely, näyttely, informaatioarvon lisääntyminen, käsityön arvostuksen kasvu Sivu 6 / 9

7 Omaan erikoisalaan liittyvän tiedon tuottaminen, välittäminen ja saatavuus Painopiste Tavoite Pukututkimus kansallispukukeskuksen Kansanpukukokoelmi- Pukututkimukseen liittyvää yhteisdin ja raaen kartoittaminen ja työtä kehitetään Kansallismuseon ja toimesta tiedonvaihto. paikallismuseoiden kanssa. Uudet ja tarkistetut Ajantasaiset, saavutettavat tietokannat verkossa Näyttelyjen tuottaminen, esittely kansallispuvut Aineiston valtakunnallinen saavutettavuus Kaksi vaihtuvaa päänäyttelyä vuodessa Oman alan tietouden edistäminen Edistetään käsityöalan vaikuttavuutta Käsityön museon tunnettuuden lisääminen Tietokannat verkossa (Ryijyt) Näyttely-yhteistyö sisällöntuotannossa, kierrätyksessä Pukututkimuksen tuottamaa tietoa konsultoidaan tilaajayhteisöille. Pukujen tuotantoon saattamista edistetään yhdessä tilaajayhteisöjen kanssa. Tietokannat verkossa Näyttely-yhteistyö sisällöntuotannossa, kierrätyksessä. Sidosryhmille annetaan näyttelynpitomahdollisuus (Näytönpaikka). Yleisölle kohdistuvaa tiedotusta ja neuvontaa tarjotaan luentojen, näyttelyiden, esittelyjen ja tapahtumien muodossa. Tietokannat verkossa Näyttelyt, asiakastapahtumat, tiedotus, oheismateriaali Kiertonäyttelytoiminta Oman alan tietouden edistäminen Näyttely-yhteistyö sisällöntuotannossa, kierrätyksessä Näyttely-yhteistyö sisällöntuotannossa, kierrätyksessä Näyttelyt, asiakastapahtumat, tiedotus, oheismateriaali Edistetään käsityöalan vaikuttavuutta Suomen käsityön museon tunnettuuden lisääminen Sivu 7 / 9

8 Hyvinvoinnin lisääminen Parannetaan museon näyttelyiden valtakunnallista saavutettavuutta Valtakunnallisesti lainattavat muistelusalkut käsityöstä, kansakouluajoista, mielenterveydestä Verkkoaineistot ja -palvelut Aineistojen ja tietojen valtakunnallinen saatavuus Tietokannat, näyttelyt, palvelut verkossa, sivusto näyttelynrakentajille (myös englanniksi) Kehitetään Jyväskylän museopalveluille verkkopohjainen varausjärjestelmä. Verkkokauppa Julkaisut Museon 100- vuotisjulkaisu Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten verkkohistoriikki Ryijyn tekniikkasivusto Museoiden luetteloinnin avuksi Asiasta kiinnostuneille tietopankki Sivu 8 / 9

9 Asiantuntijapalvelut, tietopalvelut ja neuvonta Painopiste Tavoite Kansallispukujen asiantuntijapalvelut ja niiden kehittäminen Kansallispukutietouden edistäminen, vaikuttavuus Kiertonäyttelyn toteuttaminen. Järjestetään asiantuntijaluentoja ja tarjotaan alan koulutusta. Kehitetään oppilaitoksille suunniteltuja kansallispukuaiheisia luentoja. Järjestetään yleisöluentotilaisuuksia ja kehitetään neuvontapalveluja Parannetaan ajantasaisen tiedon saatavuutta mm. päivittämällä Kansallispuvut.fi -sivustoa. Konservoinnin asiantuntijapalvelut Tuottaa valtakunnallisia konservointi- ja Neuvonta, konservointipalvelut Neuvonta, konservointipalvelut Neuvonta, konservointipalvelut koulutuspalveluja. Esineistön hoitoon ja säilytykseen liittyvä neuvonta ja ohjaus sekä koulutustoiminta. Tuottaa verkkoneuvontamateriaalia. Sivu 9 / 9

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Arkkitehtuurin tunnetuksi tekeminen moninaisille yleisöille moninaisin keinoin 2. Arkkitehtuurin erityiskysymysten edistäminen valtakunnallisissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2012

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo - ihmisten ja tiedon kohtauspaikka. Museossa on myös

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 Tarkistettu 6.11.2012 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014-2017... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO...

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta -

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - strategia ja toimenpide-ehdotukset eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden palvelemiseksi 2011-2015 9.3.2011 Eduskunnan kirjasto Helsinki 2011 Tiivistelmä Tämä asiakirja

Lisätiedot

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo - ihmisten ja tiedon kohtauspaikka. Museossa on myös

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 012 SISÄLTÖ 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 4 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 4 4 VALTION TAIDEMUSEON

Lisätiedot

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa 2007 2015, joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma

KANSALLISAARTEITA KAIKILLE. - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma KANSALLISAARTEITA KAIKILLE - Museoviraston saavutettavuussuunnitelma 1 Toimittajat: Tapani Sainio ja Helena Edgren Taitto: Mikko Rautala Julkaisija: Museovirasto Nervanderinkatu 13 PL 913 00101 HELSINKI

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viraston toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo - ihmisten ja tiedon kohtauspaikka. Museossa on myös

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot