Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin"

Transkriptio

1 Kauden valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Arkkitehtuurin tunnetuksi tekeminen moninaisille yleisöille moninaisin keinoin 2. Arkkitehtuurin erityiskysymysten edistäminen valtakunnallisissa hankkeissa (KDK, Museo 2015) 3. Kotimaan näyttelytoiminnan kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kotimaisten toimijoiden kanssa 4. Suomalaisen arkkitehtuurin esitteleminen maailmalla Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä Painopiste Tavoite Arkkitehtuurin Arkkitehtuuria koskevat Yhteistyö Alvar Aalto-museon luetteloinnin ja kokoelma-aineistot kanssa ja osallistuminen luettelointikokoelmahallinnan ovat laadukkaasti ja asiasanoitus-, ja erityiskysymykset luetteloidut ja kokonaisarkkitehtuurityöryhmiin käytettävissä Museo 2015-hankeessa. Arkkitehtuurin ja rakennusalan välisen keskustelun lisääminen sekä alan yhteiskuntasuhteiden edistäminen. sähköisenä. Museo tarjoaa yhteistyölle erikoisosaamista sekä yleisösuhteiden osalta että kokoelmatyön, tutkimuksen sekä laajan taide- ja kulttuurihistoriallisen taustoituksen pohjalta. Perustetaan arkkitehtuurikeskus yhteistyössä (Suomen Arkkitehtuurimuseo, Alvar Aaltomuseo, ATL, Rakennustietosäätiö ja SAFA) alan toimijoiden kanssa. Sivu 1 / 9

2 Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti Painopiste Tavoite Arkkitehtuurin luetteloinnin ja kokoelmahallinnan erityiskysymykset (vrt. Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä) Syntyjään digitaalisten kokoelmien kartunnan ja hallinnan ennakointi Yhteistyössä aineistojen tuottajien kanssa edistetään olennaisten digitaalisten arkkitehtuuriaineistojen saattamista sellaiseen muotoon, että niiden haltuunotto, säilyttäminen ja käyttö ovat tulevaisuudessa mahdollisia. Kartoitetaan kansainväliset ohjeistukset ja luodaan toimintasuunnitelma. Seurataan KDK:n pitkäaikaissäilytystyöryhmän työskentelyä. Kehitetään digitaalisen piirustusmateriaalin luettelointia ja säilytystä koskevaa ohjeistusta Sivu 2 / 9

3 Omaan erikoisalaan liittyvät kulttuuriympäristöt Painopiste Tavoite Yleisön vuorovaikutussuhde rakennettuun ympäristöön Kansalaisten tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen omasta rakennetusta ympäristöstä sekä vuorovaikutukseen innostaminen. Edistetään arkkitehtuurin visuaalista kokemista ja esittämistä. Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia alueilla esim. maakuntamuseoiden kanssa. Kaupunkikävelyjen järjestäminen pääkaupunkiseudulla yhteistyössä kaupunginosayhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Historiallisen arkkitehtuurin dokumentointi valokuvaamalla. Dokumentoinnin suorittavat Aalto yliopiston valokuvauksen opiskelijat museon henkilökunnan opastuksella. Kaupunkikävely-, kohde-esittely- ja kiertoajelukonseptin kehittäminen Rakennettu hyvinvointi - hanke Verkko- ja mobiilisovellukset Sodan jälkeisen rakennetun ympäristön merkitysten ja arvojen tunnistaminen sekä yhteistyömuotojen kehittäminen. Hajallaan olevan tiedon yhdistäminen. Yleisön tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen rakennetusta ympäristöstä sekä Osallistutaan Museoviraston koordinoimaan hankkeeseen ja toimitaan asiantuntijatahona sen puitteissa. Osallistutaan Museoviraston koordinoimaan hankkeeseen ja toimitaan asiantuntijatahona sen puitteissa. Monipuolisten näkökulmien tarjoaminen yleisölle rakennetusta ympäristöstä lisätyn todellisuuden (Augmented reality) mahdollisuuksia hyväksikäyttäen. Yhteistyössä Sivu 3 / 9

4 vuorovaikutukseen innostaminen. muiden toimijoiden kanssa ja kokoelmia hyödyntäen. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistyöstä huolehtiminen Painopiste Tavoite Yhteistyö Alvar Aalto - museon kanssa Suomalaisen arkkitehtuurin kentän kokonaisuuden ja siihen liittyvän tiedon hallitseminen ja jakaminen. Merkittävimmät yhteistyöhankkeet Alvar Aalto-museon kanssa: pedagogisen materiaalin tuottaminen (Suomalaista arkkitehtuuria verkossa yli oppiainerajojen) ja kokoelmahallintaan liittyvä yhteistyö (ks. Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä) Tehdään yhteistyötä Alvar Aaltomuseon ja SAFA:n kanssa mm. Finnisharchitecture.fi-portaali, Alvar Aalto mitali, 2-vuotiskatsaus AA Akatemian ja Safa:n kanssa, Arkkitehtuurin ja muotoilun päivän järjestäminen, Arkkitehtuurikeskus. Kansainvälinen yhteistyö Suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuuden lisääminen kansainvälisesti ja kansainvälisten näkökulmien tuominen keskusteluun mm. ulkomaisten näyttelyiden ja luentojen kautta. Kansainvälistä yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään mm. ICAMin, Docomomon, MUSCONin ja ARLIS/Nordenin kanssa sekä kartoitetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Venetsian Biennaalinäyttelyn toteuttaminen arkkitehtuuribiennaaliin Aalto paviljongissa Sivu 4 / 9

5 Osallistuminen kansainväliseen arkkitehtuurimuseoalan kehittämiseen. Pohjoismaisena yhteistyönä toteuttava näyttely Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa Pohjoismaisessa paviljongissa. Gaudi-verkosto Yhteistyötä jatketaan pohjoismaisten arkkitehtuurimuseoiden kanssa. Tuodaan ainakin yksi ulkomainen näyttely sekä useita luennoitsijoita vuodessa Suomeen. Ja toteutetaan muita kansainvälisiä yhteistyöprojekteja esim. Architecture Foundation Lontoon Finnish institute nuorten suomalaisten ja britti-arkkitehtien yhteistyöhanke. Kysymys arkkitehtuurin ja muotoilun museotoiminnan mahdollisista synergioista. Selvitetään mitkä ovat mahdolliset synergiaedut yhteistoiminnasta Designmuseon kanssa liittyen a) läheiseen sijaintiin ja b) toimialueisiin. Yhteistyötä pihatapahtumien järjestämissä Design museon kanssa jatketaan. Samoin jatketaan yhteistyön kehittämistä yhteisen tilalaajennuksen toteuttamiseksi. WDC-paviljonki vuonna Sivu 5 / 9

6 Valtakunnallinen kokoelmatyö ja dokumentointi Painopiste Tavoite Valtakunnalliset Kokoelmien arkkitehtuurikokoelmat saavutettavuus museossa Kokoelmapolitiikan uudelleenarviointi Kokoelmienhoito Kokoelmiin liittyvien periaatteiden ja määrittelyjen selkiyttäminen Kokoelmien hoidon prosessien kehittäminen Arkiston kokoelmapolitiikka täydennetään erityisesti digitoitujen materiaalien osalta. Kirjastolle laaditaan kokoelmapolitiikka sisältäen säännöt lahjoitusten vastaanottoon, seulontaan, poistopolitiikkaan ja julkaisuvaihtoon. Kirjasto valmistautuu ottamaan vastaan kaksi laajaa kokoelmaa: Juhani Pallasmaan ja P.E. Blomstedtin kirjastot. Resurssien lisääminen sisäisillä järjestelyillä originaalimateriaalin luettelointiin ja hoitoon. Kokoelmien säilyvyyden turvaaminen ja pitkäaikaissäilytykseen valmistautuminen vaativat asianmukaisia työ- ja tilaresursseja. Aiheen- tai tekijänmukaisten kuvaja piirustuskokoelmien digitointi ja luettelointi erillisrahoituksella Opiskelijoiden kouluttaminen kokoelmatyössä Laadukkaiden aineistojen saaminen kokoelmiin ja opiskelijoiden kouluttaminen Historiallisen arkkitehtuurin dokumentointi valokuvaamalla. Dokumentoinnin suorittavat Aalto yliopiston valokuvauksen opiskelijat museon henkilökunnan Sivu 6 / 9

7 kokoelmatyöhön opastuksella. Taidehistorian opiskelijoiden harjoittelu kokoelmatyössä. Omaan erikoisalaan liittyvän tiedon tuottaminen, välittäminen ja saatavuus Painopiste Tavoite Julkaisutoiminnan Selvitetään edistäminen mahdollisuuksia hyödyntää julkaisemisen eri kanavia erilaisiin tilanteisiin parhaiten soveltuvalla tavalla ja eri kohdeyleisöjen tarpeet ja huomioon ottaen. Tutkimustoiminnan edistäminen Suomalaista arkkitehtuuria koskevan tiedon tuottaminen ja jakaminen Tutkimushankkeiden luominen ja toteuttaminen ulkopuolisen rahoituksen turvin yhteistyössä alan muiden suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa Tietoa jaetaan laadukkailla julkaisuilla painettuna ja digitaalisesti. Verkkopalvelut Arkkitehtuuriin liittyvän tiedon ja museon kokoelmien saavutettavuuden parantaminen Aineistojen saaminen entistä paremmin verkon kautta saavutettavaksi ja ostettavaksi (esim. tietopaketit, pedagogiset materiaalit, kirjamyynti, kuvamyynti) Aineistojen saaminen entistä paremmin verkon kautta saavutettavaksi ja ostettavaksi (esim. tietopaketit, pedagogiset materiaalit, kirjamyynti, kuvamyynti) Sivu 7 / 9

8 Säännölliset arkkitehtuuriaiheiset tapahtumat Uusien tapahtumien kehittäminen ja vakiinnuttaminen säännöllisesti toistuviksi tapahtumiksi Yhteistyö Alvar Aalto museon kanssa Alvar Aalto mitalitoimikunnassa sekä Arkkitehtuurin ja muotoilun päivän järjestämisessä Arkkitehtuurin ja muotoilun päivän järjestäminen yhdessä arkkitehtuurin ja muotoilun alan muiden keskeisten toimijoiden kanssa Yleisölle suunnatun seminaarin järjestäminen Arkkitehtuurin ja muotoilun päivän osana Alvar Aalto mitalin jakaminen säännöllisesti joka kolmas vuosi Alvar Aalto mitalin saajan näyttelyn järjestäminen museolla Helsinki Design Weekin ohjelmaan osallistuminen eri toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön muodossa (vrt. Open House Helsinki) Eero Saarisen 100- vuotisjuhlaluennon järjestäminen vuosittain Helsinki Design Weekin yhteydessä Vuosittaiset Helsinki Design Weekin aikana järjestettävät tapahtumat Säännöllisen ohjelmamuodon kehittäminen museon Puistokadun toimipisteeseen Näyttelytoiminta Uusien yleisöjen tavoittaminen perinteisen ammattilaisyleisön rinnalla Kotimaisen kiertonäyttelytoiminnan kehittäminen muun museoverkoston kanssa Suomalaisen arkkitehtuurin 2- vuotiskatsauksen uudistaminen Näyttelyiden suunnitteleminen yhteistyössä projektikohtaisesti valittujen näyttelysuunnittelijoiden kanssa mahdollisimman monipuolisen näkökulman välittämiseksi Monipuolisemman näyttelyohjelmiston ja -kokemuksen tarjoaminen Kansainvälisen näyttely-yhteistyön kehittäminen (kansainvälisten näyttelyiden tuominen Suomeen ja suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälinen esittäminen) Sivu 8 / 9

9 Ohjelmatuotanto Ohjelmatuotannon monipuolistaminen kehittämällä erilaisia toimintamuotoja vastaamaan eri kohderyhmien tarpeisiin Puistokadun puuhuvilan hyödyntäminen erillishankkeiden projektitoiminnan työtilana Yhteistyön kehittäminen museolle uuden tyyppisten toimijoiden kanssa (esim. yhdistykset, verkostot, opiskelijaryhmittymät) Näyttelytoimintaa täydentävän ja syventävän ohjelmatuotannon laajentaminen ja aktivoiminen Puistokadun puuhuvilan hyödyntäminen tapahtumien, keskustelujen ja työpajojen järjestämisessä Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen Ammattilaisyleisölle suunnattujen tapahtumien järjestäminen (esim. Luennot, seminaarit, lukupiirit, keskustelutilaisuudet) Museon toimitilojen ulkopuolella toteuttavat tapahtumat (esim. kohdevierailut, kaupunkikävelyt, kiertoajelut) Asiantuntijapalvelut, tietopalvelut ja neuvonta Painopiste Tavoite Tietopalvelu Tietopalvelun korkean Jatketaan tietopalvelua ja tason säilyttäminen keskitytään hankeyhteistyöhön (Ks. Rakennettu hyvinvointi -hanke / Omaan erikoisalaan liittyvät kulttuuriympäristöt) Jatketaan tietopalvelua ja kaukolainojen antamista. Jatketaan monipuolisen asiakaskunnan erilaisiin tiedontarpeisiin vastaamista. Arkisto pyritään pitämään avoinna virkaaikaan ja kirjasto museon aukioloaikoina. Sivu 9 / 9

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 012 SISÄLTÖ 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 4 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 4 4 VALTION TAIDEMUSEON

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 Tarkistettu 6.11.2012 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014-2017... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO...

Lisätiedot

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viraston toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuosi 2015 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy yhdistyksen toiminnassa pitkin vuotta. Siihen sisältyy mm. kansainvälinen seminaari keväällä

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen

Lisätiedot

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus LIITE 3 Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus TEHTÄVÄ JA T OIMINNAN TARKOITUS Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on arkkitehtuurin alan asiantuntija-,

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma 2016 2019

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2.

1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2. 1. JOHDANTO 3 2. LAIT JA ASETUKSET 3 3. ETIIKKA 4 4. TALLENNUSVASTUU 4 5. KOKOELMAT 4 5.1. ESINEKOKOELMIEN HISTORIA 4 5.1.1. ERILLISKOKOELMAT 6 5.2. KUVAKOKOELMIEN HISTORIA 7 5.3. PIIRUSTUSKOKOELMA 7 5.4.

Lisätiedot

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta -

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - strategia ja toimenpide-ehdotukset eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden palvelemiseksi 2011-2015 9.3.2011 Eduskunnan kirjasto Helsinki 2011 Tiivistelmä Tämä asiakirja

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 1 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen

Lisätiedot

P O R I N T A I D E M U S E O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2012

P O R I N T A I D E M U S E O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2012 P O R I N T A I D E M U S E O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2012 1 KATSAUS VUOTEEN 2012... 3 Toiminta-ajatus... 8 Hallinto... 11 Henkilökunta... 12 Toimitilat ja varusteet... 21 KULTTUURIVARALLISUUS,

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Siirtolaisuusinstituutti Liite 1 Migrationsinstitutet Institute of Migration SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Sisältö: 1. Tiivistelmä ja yhteistyötahot 2. Yleistä 3. Toimitilat,

Lisätiedot

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma

Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Raision museo Harkko Kokoelmapoliittinen ohjelma Kokoelmapoliittisen ohjelman ovat laatineet heinäkuussa 2007 muokattu 16.10.2008 museonjohtaja Heli Isolehto arkeologi Jari Näränen tutkija Anna-Mari Rosenlöf

Lisätiedot