Vaikutusperusteinen operatiivinen ajattelu operaatikon silmin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikutusperusteinen operatiivinen ajattelu operaatikon silmin"

Transkriptio

1 Vaikutusperusteinen operatiivinen ajattelu operaatikon silmin EBAO-alustus Kari Pietiläinen Multinational Experiment

2 Perusmateriaalia Effects-Based Approach To Multinational Operations Concept of Operations (CONOPS) With Implementing Procedures Version July 2006 United States Joint Forces Command Joint Experimentation Directorate Multinational Experimentation Joint Futures Lab; U.S. Joint Forces Command 115 Lake View Parkway Suffolk, VA Attn: MAJ Thomas Dillingham, Phone:

3 Vaikutusperusteinen operatiivinen konsepti Suunnittelu Tietovaranto ja sen kehittäminen Toimeenpano Arviointi Ei Analysointi Suunnittelu Toimeenpano Arviointi Muutokset 2

4 Operatiivisen johtamisen pelikenttä - vaikutusperusteisuus Kenttäohjesääntö Nykyiset doktriinit Vaikutusperusteisuus 2010-luvun doktriinit

5 Vaikutusperusteisia periaatteita Filosofia erilainen tapa ajatella Keskittyy loppuasetelmaan ja päättämään ne vaikutukset, jotka on saatava aikaan loppuasetelman saavuttamiseksi Pitää operaatioympäristöä monimutkaisena systeeminä, jossa kaikki toimijat ja ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa Vaatii systeemin tarkkaa analysointia vaikutusten ja toiminnan suhteiden ymmärtämiseksi Vaatii yhteensovittavia toimenpiteitä koalition eri suorituskykyjen osalta ja mieluiten yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa Vaatii jatkuvaa toiminnan vaikuttavuuden arviointia (Olemmeko tekemässä oikeita asioita?) ja suunnitelman muokkaamista sen perusteella. 4

6 Operaation perusteiden määrittäminen (FINGOP EBO) Perinteinen konsepti kriittiset tekijät ja voimanlähde Tilanne TAKTINEN OPERATIIVINEN STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ/ tavoitteet Systeemianalyysi ja voimanlähteet SoSA Information Konkreettiset (TANGIBLE) Kriittiset tekijät Abstraktit (INTANGIBLE) Social Military Infrastructure KRIITTISET VAHVUUDET KRIITTISET HEIKKOUDET Solmut Linkit VOIMANLÄHDE (Center of Gravity) KRIITTISET HAAVOITTUVUUDET (CVs) Operatiivinen Voimanlähde Strateginen Voimanlähde Political Economic SoSA = SYSTEM OF SYSTEMS ANALYSIS

7 Vaikutusperusteisen suunnittelun logiikka Strategiset Olosuhteet Strateginen päämäärä Operatiivinen tavoite Systeemi- Analyysi (SoSA) (PMESII) Vaikutukset Priorisoitu vaikutus luettelo (PEL) Vaikutusperusteinen Toimeenpanokäsky (ETO) Toimintavaihtoehdot (x-xx) Tärkeimmät vaikutukset tunnistetaan SoSA = SYSTEM OF SYSTEMS ANALYSIS

8 Vaikutusperusteinen lähestymistapa Toiminta vaikutusten saavuttamiseksi 3 Halutut vaikutukset 2 ACTION EFFECT Kausaalisuhteet EFFECT Päätetty päämäärä/ tavoite 1 ACTION EFFECT OBJECTIVE Kausaalisuhteet EFFECT ACTION Vaikuttavuuden arviointi MEASURES OF EFFECTIVENESS (MOE) Toiminnan arviointi MEASURES OF PERFORMANCE (MOP)

9 Arviointi & Muutosprosessi Erot syntyvät matkan varrella esitetyistä kysymyksistä! Täydellinen sotatoimi (valitettavasti näin emme koskaan onnistu) Saavuttamaton, kun vastustaja äänestää Täydellinen vaikuttavuus ja tehokkuus Päämäärä Sotatoimen oikeutuksen arviointi (mitä me olemme tehneet) Teemmekö asioita oikein? Kohtuullinen vaikuttavuus ja tehokkuus Päämäärä Arviointi/ Päätöksentekopisteet Vaikutusperusteisesti arvioitu sotatoimi (Mitä meidän pitää tehdä) Teemmekö oikeita asioita? 8 Hyvä vaikuttavuus ja kohtuullisen korkea tehokkuus Päämäärä

10 Tietojärjestelmäkokonaisuus NATO

11 Vaikutusperusteisuuden edut Tunnustaa ei-sotilaallisten keinojen merkityksen Pakottaa sotilaskomentajan laaja-alaiseen operatiiviseen johtamiseen Tarjoaa analyyttisen toimintatavan operatiiviseen suunnitteluun ja sotatoimien arviointiin (toiminnot vaikutukset tavoitteet) etukäteen tapahtuvan eri osatekijöiden suhteiden määrittämisen avulla; nämä suhteet pakotetaan testiin operaation toimeenpanon yhteydessä 10

12 Mattisin kritiikki Kyseenalaistaa EBO:n kokonaisuutta ohjaavana periaatteena Hän hyllytti yli-insinöörimäisen lähestymisen, mikromanageroinnin, keskitetyn johtamisen ja ennalta arvattavan toiminnan kokonaisuudesta Hän peräänkuuluttaa kokonaisvaltaista operatiivista ajattelua ja sen perusteiden vahvistamista (sisäisen kitkan vähentäminen) Olosuhteet nostaa esiin amerikkalaisten esikuntien kyvyttömyyden toimia monimutkaisessa toimintaympäristössä Korostaa JP 3-0 ja JP 5-0 merkitystä, joissa monimutkainen operaatioympäristön arviointi (ONA, SoSA) ei ole vielä niin näkyvässä roolissa.

13 Mattisin kritiikki Ei vähättele teknologiaa, mutta se on valjastettava tukemaan hajautettua päätöksentekoa ja suunnan havaitsemista sen sijaan, että niillä korvattaisiin luovaa kriittistä ajattelua Hän asettaa operaatiotaidon/konseptien ja muun kehittämisen tavoitteeksi hajautetun päätöksenteon, alaisten toimintavapauden, tavoitteiden selkeyden ja tehtävien toteuttamiskelpoisuuden Kävi vahinko, että JFCOM:issa EBO:n huonot ominaisuudet pääsivät validoinnin läpi

14 Vaikutusperusteisesta ajattelusta meille 1. EBAO prosessien integrointi - ei ole syytä pitää kiirettä (odotetaan NATOn ratkaisuja ja seurataan miten Ruotsi etenee) 2. Operaatioympäristön ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti (oman ja vastustajan järjestelmän mallintaminen) 3. Vaikutusperusteinen maalittaminen 4. Tehtävän analysoinnin monipuolisuus ja komentajan tahdon avaaminen 5. Sotatoimien ja operaatioiden arviointi sekä analysointi osaksi esikuntarakenteita

15 Vaikutusperusteisuuden kehitysnäkymiä

16 NATO/ACT:n näkemys muutoksen suunnasta Transforming in Action HQ SACT Joint Warfare Centre Joint Forces Training Centre Joint Analysis & Lessons Learned Centre NATO Undersea Research Centre NATO School Effects Based Approach C4I Logistics & Resources NATO Network Enabled Capability & Information Superiority Expeditionary Operations Effective Engagement & Joint Maneuver Capabilities Integrated Logistics Civil Military Cooperation Implementation Transforming to Achieve Coherent Effects Decision Superiority Joint Deployment & Sustainment COHERENCY

17 Ruotsalainen lähestymistapa National arena; Implementation R&D National Experiments / Labs CD&E centre Interoperability & Collaboration; Bilateral collaboration NATO MNE 5 and 6 EU Context: Comprehensive Approach Effect-based Approach to operations Network Based Defence Implementation & Development

18 GOP EBAOGOP NATO RESTRICTED Releasable to PfP and EU SUPREME HEAQUARTERS ALLIED POWER EUROPE BELGIUM VIRANOMAISKÄYTTÖ PÄÄESIKUNTA HELSINKI Turvaluokiteltu (TLL IV) VIRANOMAISKÄYTTÖ JulkL (621/1999) 24.1 :n 10 k J5PLANS/ / JUNE 2005 OPOS/01100 KESÄKUU 2006 GUIDELINES FOR OPERATIONAL PLANNING (GOP) OPERATIIVISEN SUUNNITTELUN PERUSTEET FINAL Revision 1 JUNE 2005 MAALISKUU EBAOGOP /2010 EBAOGOP (FIN) 2012/2013

19 MNE kokemuksia 1. Eksperimentaatiossa ja konseptin kehitystyössä mukana oleminen (CD&E) 2. Tehokas verkkotyöskentely 3. Vaikutusperusteinen operatiivinen analysointi/arviointi 4. Vastustajan ja ns. neutraalien toimijoiden (Red and Green Teaming) arviointi osana prosessia 5. Verkostoituminen - Tutkimusmateriaalivirrat keskeisiltä sotataidon kehittäjiltä 6. Viranomaisten välinen yhteistyö (Interagency) 7. Yhteisoperaatioiden johtamisen edellyttämät toimintatapamallit (mm vaikuttaminen eri aikajänteissä) 8. Näkymä operatiiviseen suunnitteluun ja johtamiseen käytettäviin työkaluihin (ml. Simulaatio- ja analysointivälineet) mm. EB-TOPFAS, GAMMA 9. Yhteistyö Ruotsin kanssa on jo avannut ovia esimerkiksi MPKK:n kansainvälisen harjoituksen osalta (Yhteinen CJSE 07 ja 08).

20 Kiitoksia