MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?"

Transkriptio

1 MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA

2 MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään

3 Me väitämme VIESTINNÄN ON AIKA SIIRTYÄ SANOISTA TEKOIHIN! MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään

4 Sisällysluettelo Johdanto 9 1. Tiedotetehtaiden aika on ohi Viestintä yrityksen strategisena kilpailuetuna 25 Kirjoittajat Kirsi Piha & Anna Puustell, 2011 Kiitämme Päivi Surakkaa, joka teki pro gradu -tutkimustaan aiheesta Ellun Kanoille Kiitämme myös koko Kanojen tiimiä, joka on teoillaan ja asenteillaan mitä suurimmassa määrin vaikuttanut tämän väitekirjan lopputulokseen. Ulkoasu Arto Vaverka & Miila Heinonen 3. Viestintäjohtajasta toimarin paras kaveri Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Viestinnän mittaaminen mission impossible? 68 Yhteenveto 76 ISBN (nid.) ISBN (PDF) Kustantaja Strateginen viestintätoimisto Ellun Kanat Oy:n Ajatushautomo KustanNuspaikka Helsinki 2011

5 Todella menestyvät yritykset omaavat arvot ja kyvykkyydet, jotka ovat aitoja ja uniikkeja vain tälle organisaatiolle ja siksi niitä ei voida kopioida. (Toteavat teoksissaan Hammel, Prahalad, Peters, Waterman, Collins, Porras) Ja sitten ne vielä pitää osata kertoa tehokkaasti ja innostavasti. (Toteavat käytännön viestintäkokemuksellaan Ellun Kanat) Toimitusjohtajat väittävät VIESTINNÄN ROOLI KASVAA YRITYKSEN KILPAILUKYKY- TEKIJÄNÄ 98,6% kyselyymme vastanneista Talouselämä top 500 toimitusjohtajista on tätä mieltä. 8 9

6 Me väitämme VIESTINTÄ NOUSEE YRITYKSEN YTIMEEN. Johdanto Tämä on väitekirja. Sen ideana on esittää väitteitä, jotka pohjautuvat vuonna 2011 teettämäämme syvähaastattelututkimukseen viestintä- ja toimitusjohtajatasolla sekä verkkokyselyymme pohjoismaiden suurimpien yritysten viestintäjohtajien keskuudessa, kokemukseemme viestinnän alalla sekä yleisiin viestinnän trendeihin. Näiden väitteiden kanssa saa rauhassa olla eri mieltä. Me haluamme kuitenkin viestinnän tekijöinä pohtia myös omaa alaamme ja sitä, mihin suuntaan olemme menossa. Me haluamme myös intohimoisesti tehdä hyvää ja tehokasta viestintää. Siksi meitä kiinnostaa Mitä tapahtuu huomenna viestinnälle. Operatiivinen tiedotteiden nysvääminen ja palstatilan millimitalla mittaaminen ei enää ole tätä päivää. Viestinnän on oltava aktiivista, innostavaa ja tehokasta

7 Yhä useammin viestintä on kiinnostavia tekoja. Viestintäjohtajan tulee nousta liiketoiminnan ytimeen ja ottaa oma paikkansa strategiaprosessin keskiössä. Me väitämme TIEDOTE- TEHTAIDEN AIKA ON OHI. Koko kansan julkkis Jethro Rostedt toteaa seiskan blogissaan seuraavaa: Kuten aivan hyvin tiedätte, mä olen aina sanonut, että se joka huutaa kovimmin, on kasan alimmaisin. Itse asiassa Jethro on osunut asian ytimeen. Me luovimme yhä monimutkaisemmassa maailmassa missä informaation ja huudon määrä ylittää jo jokaisen käsityskyvyn. Yksittäisen ihmisen tärkeimmäksi selviytymiskeinoksi informaatiotulvassa näyttää muodostuvan se, kuinka hyvin pystyy suodattamaan epäoleelliset viestit kokonaan pois kokemuskentästä. Jos jokin viesti läpäisee suodattimen, on siinäkin ongelmia sillä suhtaudumme niin moneen viestin lähettäjään epäluuloisesti. Me emme luota enää mainontaan vaikka saatammekin pitää sitä parhaimmillaan erinomaisena viihteenä. Me emme usko siihen, mitä yritykset viestivät sillä meistä yritykset kaunistelevat aina kaikkea. Me haemme koko ajan parempia väyliä suodattaa meille oleellista informaatiota. Uskomme helpommin sosiaalisen median kaveriyhteisöihin tai muuhun mielestämme luotettavaan suosittelijaan, johon luotamme. Me myös reagoimme nopeammin kuin koskaan ennen. Oli kyse sitten ydinvoimalaonnettomuudesta tai jostain mitä joku poliitikko sanoo. Siinä ei paljoa keskustelulle ole sijaa. Enää ei riitä se, että huutaa 12 13

8 kovempaa kuin kilpailija. Enää ei riitä se, että panostaa mainontaan enemmän kuin kilpailija. Enää ei riitä se, että laskee viestinnän onnistumista läpimenneiden tiedotteiden määrällä. Se joka onnistuu viestimään parhaiten ja nopeasti usein kiinnostavilla teoilla voittaa kuluttajan huomion, kiinnostuksen ja rahat. Me väitämme VIESTINNÄN STRATEGINEN MERKITYS KASVAA

9 1. Tiedotetehtaiden aika on ohi Emme panosta perinteiseen maksettuun mediaan, vaan olemme laittaneet markkinointibudjettimme pr-toimistoon ja digitaaliseen markkinointiin. Mika Ihamuotila (KL ) Kovaa vauhtia Amerikan valloitusta tekevä Marimekko kertoo Kauppalehden artikkelissa kuinka aikoo harkituilla eleillä ja teoilla hakea USA:ssa suurta huomiota. Marimekko onkin laittanut New Yorkin ompelemaan! Rohkeutta ei puutu. Me väitämme VIESTINNÄN ON MENTÄVÄ YHÄ ENEMMÄN SANOISTA KIINNOSTAVIIN AITOIHIN TEKOIHIN. Yritykset luovivat yhä nopeammin liikkuvan maailman keskellä omien tavoitteidensa ja viestiensä kanssa

10 Me väitämme VIESTINNÄN ON OLTAVA YRITYKSEN STRATEGI- SESSA YTIMESSÄ. Ennen maailma oli aika mukavasti ennustettavissa. Tehtiin viiden vuoden strategioita ja kerrottiin yrityksen edustavan komeilta kalskahtavia arvoja. Nyt arvot ovat yrityksillä pitkiä luetteloita, joita työntekijät, edes johto, eivät haastatteluissa aina muista. Jokainen tietää, että arvot todentuvat vain toiminnan kautta ja siksi me kuluttajat ja asiakkaat seuraamme tarkasti kuinka yritykset toimivat ja millaisia arvoja yritys toiminnallaan välittää. Jos esimerkiksi yritys puhuu asiakaskeskeisyydestä mutta hoitaa asiakaspalvelunsa huonosti, viesti meille on selkeä. Ei ne suuret puheet vaan ne oikeat teot. Se kuinka toimitaan ratkaisee. Mitä sanoo teoria? Koska mainekriisi voi olla brändin tappaja, on osassa yrityksiä jo herätty siihen, että viestintä on johtajien prioriteetti numero yksi. (Jagt, 2005). Akateemisessa maailmassa viestinnän roolia yrityksissä on tutkittu jo jonkin aikaa ja keskustelusta voidaan vetää se johtopäätös, että valveutuneissa yrityksissä viestinnällä on strateginen rooli. Viestinnän rooli on tärkeä strategian suunnittelussa koska yrityksen maine on jokaiselle yritykselle kriittinen asia ja brändi on pääkilpailuase. (Dolphin & Fan, 2000). Viestintä toimii linkkinä yrityksen identiteetin ja niiden yrityksen tavoitteiden välillä, joiden avulla pyritään rakentamaan yritykselle myönteistä mainetta (Balmer & Gray, 2000)

11 Viestintä on perinteisesti mielletty tukifunktioksi, jonka tärkein tehtävä on välittää yrityksen sidosryhmille tarvittavaa informaatiota. Maailma on kuitenkin muuttunut paljon vuorovaikutteisempaan suuntaan ja tämän johdosta viestintä on edelläkävijäyrityksissä jo noussut ytimeen. Hyvä viestintä auttaa positioitumaan markkinalla pelkän informaation jakamisen tai suhteiden luonnin sijaan (Cornelissen, 2011). Nimenomaan ulkoiset paineet ovat nostattaneet viestinnän strategiselle tasolle. Muutoksen ajurina nähdään usein talouden globalisaatio ja kilpailun kiristyminen. (esim. Cornelissen, 2008; Juholin, 2001; Balmer & Gray, 2000). Viestinnän vaikutuksen laajuutta yrityksen sidosryhmiin on alettu ymmärtää yhä syvemmin, ja useissa tutkimuksissa ilmenee, että viestintää pidetään yritysten johtotasoilla myös strategisesti merkittävänä funktiona (esim. Dolphin & Fan, 2000; Wuolanne, 2010; Welch & Jackson, 2007). Voidaankin hyvin kysyä, että jos viestintää todella arvostetaan siinä määrin kuin puheen tasolla ilmenee, niin miksi viestintä ei ole esimerkiksi edustettuna johtoryhmissä laajemmin. Johtoryhmään kuuluminen osoittaisi viestintä-funktion strategisuuden sisäistämistä ja antaisi käytännön tasolla viestinnälle mahdollisuuden olla nimenomaan strategista. (Dolphin & Fan, 2000). Kuinka käytännössä? Viestintäjohtajan paikka on johtoryhmässä vain, jos hän pystyy hanskaamaan strategisen kulman. Jos viestintäjohtaja pystyy huolehtimaan vaan oman putkensa toiminnasta, ei hän kuulu johtoryhmään koska hänellä ei ole substanssia muuhun kuin oman viestintäputkensa johtoon. Ellun Kanojen haastatteluista Ellun Kanat selvitti suomalaisen yritysjohdon näkemyksiä viestinnän strategisesta merkityksestä. Vastaukset kuvaavat viestinnän roolin muutospainetta. Selvityksemme johtopäätöksiä: Viestintäjohtaja ei ole johtoryhmässä. Ellun Kanojen selvityksessä mukana olleista viestintäjohtajista ainoastaan 30 prosenttia kuului yrityksen johtoryhmään ja ainoastaan muutama viestintäjohtaja koki pystyvänsä vaikuttamaan liiketoimintastrategiaan. Samanaikaisesti yritysjohdossa kuitenkin tiedostetaan maineen ja brändin tärkeys. Ymmärretään, että yksi öljyvuoto Meksikonlahdella saattaa tuhota monen kymmenen vuoden yritysimagonrakennustyön ja viestinnän rooli kriisin sattuessa on oleellinen. Kriisin kohdatessa ei riitä, että viestintä istuu johtoryhmässä ja on näennäisesti strategisessa roolissa. Yrityksen tulee aidosti etukäteen tunnistaa oma identiteettinsä ja syvällisesti erilaisten ratkaisujen vaikutus tähän

12 Tämä koskee jokaista päätöksentekotilannetta. Kriisitilanne aiheuttaa nopean päätöksenteonpaineen ja sitä varten identiteetti tulee tunnistaa jo ennen kriisejä. Ja tunnistamisen jälkeen, identiteettiä tulee johtaa oikein jotta maine, brändi ja imago ei kärsi. Kaikki haastatellut toimitusjohtajat uskovat viestinnän roolin kasvuun. Selvitystä varten haastatellut toimitusjohtajat kokivat kaikki, että viestinnän vaikutus liiketoimintastrategiaan oli tällä hetkellä olematon tai vähäinen. Mutta kaikki ovat sitä mieltä, että rooli tulee kasvamaan. Viestintästrategia puuttuu. Useassa yrityksessä ei ollut varsinaista viestintästrategiaa lainkaan johtuen siitä, ettei sellaista oltu vielä ehditty tekemään joko viestintäjohtajan äskettäisen vaihtumisen tai liiketoimintastrategian muutoksen takia. Toinen syy viestintästrategian puuttumiselle oli yritysten yhden strategian politiikka. Tällöin yrityksellä oli käytössään vain liiketoimintastrategia, jota kukin yksikkö tuki omien suunnitelmiensa avulla. Viestinnän mittaaminen ontuu. Kaikki haastatellut nostivat esiin viestinnän mittaamisen haasteellisuuden verrattuna esimerkiksi liiketoiminnan tulosten mittaamiseen tai markkinoinnin tulosten mittaamiseen. Vaikka viestintää mitattiin kaikissa yrityksissä jollain tapaa, ei mittaustuloksia välttämättä pidetty uskottavina mittauskohteen kompleksisuuden vuoksi. Numeerista mittaamista pidettiin usein turhana seurantatapana, mutta silti välttämättömänä kontekstista johtuen sillä liikkeenjohdon oletettiin haluavan numeerisia tuloksia. Viestintätyön suuret linjat koetaan strategisena mutta määritelmää tälle ei ole. Viestintäjohtajat tyypittelivät monenlaisen viestintätyön strategiseksi. Vaikka moni koki arkiset työn rutiinit ja lainsäädännölliset raportointivelvoitteet ei-strategisiksi, pidettiin viestintätyön suuria linjoja kuitenkin luonteeltaan strategisina. Strategiseksi miellettiin viestintätyö, joka linkittyi vahvasti liiketoimintastrategiaan sekä työ, jossa viestintä toi yrityksen työhön viestinnällistä ja/tai strategista näkemystä. Kukaan ei kuitenkaan määritellyt mitä tämä työ on. Viestintäjohtaja istuu johtoryhmässä saamassa tietoa, ei vaikuttamassa. Viestintäjohtajat, jotka kuuluvat johtoryhmään mainitsivat johtoryhmätyöskentelyn merkittävimmäksi hyödyksi jalostetun ja monipuolisen tiedon saamisen. Useimmat viestintäjohtajista kokivat, että ilman johtoryhmätyöskentelyyn osallistumista olisi mahdotonta saada tarpeeksi kattavaa kuvaa liiketoiminnasta. Päätöksentekoon osallistuminen koettiin viestintätyötä helpottavaksi asiaksi. Viestinnän kuuluminen johtoryhmään antoi viestinnälle myös tärkeää tietoa yrityksen päätöksenteon logiikasta

13 Viestintäjohtajista suurin osa koki olevansa strategisia toimijoita, mutta perustelut vaihtelivat. Moni piti itseään strategisena toimijana siksi, että heillä oli mahdollisuus osallistua yrityksen päätöksentekoon. Osalle oma työ mieltyi strategiseksi sen kautta, että haastateltava koki edistävänsä yrityksen arvoa tai asemaa. Osa viestintäjohtajista koki, että heidän työssään oli strategisia elementtejä, mutta johtoryhmään kuulumattomuus vaikutti työn strategisuuteen. Viestinnän rooli tulee korostumaan. Viestinnän roolin koettiin kasvavan tulevaisuudessa niin haastateltujen omissa yrityksissä kuin laajemminkin yritysmaailmassa. Moni vastaajista näki viestinnän kehittyvän ulos tukifunktion roolista joko johtamisen välineeksi tai organisaation sparraajaksi. Me väitämme TEHOKAS J A AKTIIVINEN VIESTINTÄ ON YRITYKSELLE STRATEGINEN KILPAILUETU. Viestintäjohtajien ajatuksia viestinnän roolista

14 Me väitämme YRITYKSEN TULISI TIIVISTÄÄ OLEMUKSENSA JA IDENTITEETTINSÄ - ELI KOKO SEN YDIN - KIINNOSTAVAKSI VIESTIKSI JA TOTEUTTAA SE TEHOKKAASTI KIINNOSTAVILLA VIESTINNÄLLISILLÄ TEOILLA. 2. Viestintä yrityksen strategisena kilpailuetuna Kun suomalaiselta yritysjohtajalta kysyy jotain benchmarkia, yritystä, jota he ihailevat ja johon haluaisivat päästä, ei vastauksena ole vain kerran tai pari kertaa, vaan todella usein: Apple. Apple on saavuttanut lähes myyttisen maineen. Eikä vähiten sen tavalla viestiä. Apple myy tuotteensa viestinnällä. Apple lanseeraa tuotteensa huolellisesti, sen viestintä on selkeästi yrityksen strategisessa ytimessä; viestintä osaltaan toteuttaa liiketoimintastrategian. Apple on keskittynyt ytimeen, tuotteisiinsa ja viestii taitavasti tästä ytimestä

15 Mekin kirjoitamme tätä macilla. Sillä, minkä Steve Jobs otti julkistamistilaisuudessa kirjekuoresta. Viestinnän nykyinen rooli suuressa osassa suomalaisia yrityksiä on kuitenkin pääasiassa muuta toimintaa tukeva. Viestintäjohtaja istuu harvoin johtoryhmässä tai jos istuu niin sihteerin roolissa. Toisaalta maailma missä elämme muuttuu koko ajan nopeammaksi ja organisaatioilta vaaditaan sitä mukaa nopeampaa ja kohdistetumpaa reagointia erilaisiin asioihin. Tukitoiminto on huono haistamaan mahdollisuuksia koska sen tehtävänä on reagoida käskystä. Jos tie toimitusjohtajan ja viestinnän välillä on pitkä, toimii viestinnän organisaatio toimitusjohtajan tai pahimmillaan jonkun tämän alaisen käskystä. Parempi rooli viestinnälle olisi nousta tukitoimijasta aktiiviseen rooliin ytimeen. Informaatiotulvassa vaatii todellista taitoa ja osaamista saada oma viesti läpi. Se vaatii temppujen sijaan yksinkertaistamista, sanojen sijaan tekoja ja irrallisuuden sijaan strategisuutta. Mitä hyötyä on jännästä viestinnällisestä tempauksesta tai tapahtumasta jos se ei tue yrityksen strategiaa? Vaikka hyvä fiilis on sekin arvokasta, tulisi viestinnän resurssit kuitenkin käyttää tehokkaammin. Niin, että hyvä fiilis ja strategiset tavoitteet kohtaavat. Jos ja kun viestintä ei ole yrityksen toiminnan strategisessa ytimessä, voidaan Pareton periaatetta mukaillen sanoa, että 80:lla prosentilla yrityksen viestinnän toimenpiteistä ei ole mitään tekemistä yrityksen strategian, identiteetin tai brändin kanssa. Viestintä keskittyy näennäiseen tekemiseen, lehtinäkyvyyden maksimointiin ja yleisen hälyn lisäämiseen. Kun viestintä on strategisessa roolissa, se pystyy keskittymään siihen 20 prosenttiin, ytimeen, jolla on merkitystä. Aika harvalla yrityksellä on ylimääräisiä resursseja viestintään. Itse asiassa lähes puolet haastatelluista 80% yrityksen maineesta, identiteetistä ja brändistä muodostuu 20% viestinnän toimenpiteistä. Paljon kamaa, vähän vaikuttavuutta. Strateginen 20% Oikeat ja mitattavat toimenpiteet. Oleellista on tunnistaa strategiset ydinviestit, joiden jalkauttaminen kiinnostavin teoin luo lisäarvoa yrityksen brändille, identiteetille ja maineelle

16 Me väitämme TEHOKAS STRATEGINEN VIESTINTÄ ON LAIMINLYÖTY JA PARHAIMMILLAAN PERHANAN TEHOKAS TYÖKALU YRITYKSEN ERILAISTAMISESSA. viestintäjohtajista oli sitä mieltä, että viestintä on yrityksessä aliresursoitu sen oleellisuuteen nähden. Sitä tärkeämmäksi tulee se, että teot vastaavat merkityksellisintä ydintä ja vain sitä. Keskittymällä pelkästään ytimeen saavutetaan vähillä resursseilla suurempi tulos. Valitsemalla viestinnän viitekehykseksi esimerkiksi vain kolme pääviestiä, tai viestinnän kehikkoa, vuodeksi, voidaan kaikki budjetointipäätökset tehdä niin, että resurssit jaetaan vain näiden kolmen avainviestin toteuttamiseen. Myös mittaaminen helpottuu, koska tiedämme tarkkaan mitä mittaamme. Yrityksen identiteetti ja ydinviesti Identiteetti tarkoittaa filosofiassa sitä, mikä tekee oliosta tai muusta entiteetistä määriteltävän ja tunnistettavan, antamalla sille jotakin ominaisuuksia tai piirteitä, jotka mahdollistavat sen erottamisen muista olioista. Wikipedia Identiteetti on yrityksen persoona. Sen tulee olla niin yksilöllinen, että se erottaa yrityksen sen kilpailijasta. Viestinnässä ydinviesti on se, mikä kiteyttää yrityksen identiteetin. Vahvan, tekoihin perustuvan ydinviestin kautta voimme myös mitata yrityksen mainejälkeä, eli 30 31

17 sitä miltä yritys ulospäin näyttää missäkin halutussa kohderyhmässä juuri nyt tällä hetkellä sisäisesti ja ulkoisesti. Ydinviesti mahdollistaa myös nopean reagoinnin: kun tunnet itsesi on helpompaa kääntää uhat mahdollisuuksiksi. Yrityksen identiteetti perustuu yrityksen aitoon kulttuuriin ja arvopohjaan. Arvopohjan ja kulttuurin määrittää osaltaan yrityksen sijainti, henkilökunnan kansalaisuus, yrityksen strategia, liiketoiminta, käytetty teknologia, rahoitus ja omistuspohja, osaaminen, organisaatiomalli ja operointikäytännöt. Ennen kuin voidaan lähteä miettimään ydinviestiä (mitä haluamme olla sisäisesti ja ulkoisesti) tulee ymmärtää perusteellisesti yrityksen aidot arvot. Samalla toimialalla toimivilla yrityksillä on usein paljon yhteistä (esim. samat teknologiset ratkaisut käytössä, sama operointimalli, sama kansalaisuus). Erilaistamiseen ja yksilöimiseen tarvitaan erottavat arvot joista syntyy identiteetti ja teot, jotka jalkauttavat tämän identiteetin. Nämä erottavat arvot erilaistavat Audin Volkswagenista tai CocaColan Pepsi- Costa. Arvot ja kulttuuri ovat siis erottavia tekijöitä kilpailijoiden välillä. Ne tekevät yrityksestä uniikin yksilön, jolla on identiteetti. Identiteetti on näin ollen aineetonta omaisuutta, jolla on arvopotentiaalia ja jota ei voida kopioida. Johtajan kielellä puhumme taseen aineettomasta oikeudesta: siitä, mikä tekee Nikesta Me väitämme VIESTINTÄJOHTAJAN ON OTETTAVA HALTUUNSA PALJON ENEMMÄN KUIN PELKKÄ VIESTINNÄN ORGANISAATION JOHTAMINEN. VIESTINTÄJOHTAJAN TEHTÄVÄNÄ JA TAVOITTEENA TULEE OLLA STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN

18 enemmän kun juoksukenkien valmistajan. Perinteisesti erilaistamista on tehty markkinointijohtajan saralla, mainonnalla ja markkinointitoimenpiteillä. Tehokas strateginen viestintä on laiminlyöty työkalu yrityksen erilaistamisessa. Kumpi esimerkiksi erilaistaa Sampo-konsernia enemmän: hassut mainokset vai se mitä ja miten Björn Wahlroos puhuu? Ydinviesti perustuu yrityksen identiteettiin, mutta astuu siitä askeleen eteenpäin. Ydinviesti pohjautuu siihen mitä yritys on nyt ja tämän pohjalta kiteyttää sen mitä yritys haluaa olla. Ydinviesti vie yrityksen viestinnällisesti nykytilasta tavoiteltavaan tilaan. Ydinviesti kiteyttää yrityksen strategian viestinnällisestä näkökulmasta. Ydinviestin on oltava totta, kiinnostava ja relevantti. Se on viestinnällinen lupaus, joka on kommunikoitavissa eri kanavissa eri kohderyhmiin sopivin teoin soveltaen. Ydinviestin avulla voidaan liiketoimintastrategiasta määritellä avainviestit, viestinnän viitekehys missä halutaan toimia ja mitä siinä halutaan tehdä, viestinnälliset tavoitteet, niiden mittaaminen sekä viestintäsuunnitelma tekoineen, joilla ydinviesti kerrotaan kaikissa kanavissa ja halutuille kohderyhmille. Lopputuloksena syntyy suunnitelma siitä mikä yritys ihmisten mielissä haluaa olla ja kuinka liiketoimintastrategia jalkautetaan hurmaamaan tavoiteltavat kohderyhmät

19 3. Viestintäjohtajasta toimarin paras kaveri Hyvä viestintäjohtaja on liiketoiminta- ja strategiaosaaja. Hän ymmärtää oman yrityksensä ydintoimintaa sekä kilpailukentän, jolla toimitaan. Parhaimmillaan viestintäjohtaja ja toimitusjohtaja muodostavat saumattoman tiimin, taisteluparin. Onhan toimitusjohtaja yksi viestinnän työkalupakin tärkeimpiä työkaluja. Me väitämme VIESTINTÄ- JOHTAJAN TULEE OLLA TOIMITUS- JOHTAJAN PARAS KAVERI. Selvityksemmekin korostaa, että hyvän viestintäjohtajan pitää ymmärtää liiketoimintaa ja erilaisten strategisten valintojen vaikutuksia yrityksen identiteettiin ja 36 37

20 maineeseen. Viestinnällisen näkökulman on tällöin oltava mukana jo ennen päätöksentekoa eikä vasta sen jälkeen. Viestintäjohtajalla tulee olla näkemys siitä, miten yrityksen yksittäiset strategiset valinnat nähdään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Hän ohjaa päätöksentekoa juuri tästä näkökulmasta. Jos huonosti identiteettiin tai mainejälkeen vaikuttava päätös kuitenkin joudutaan tekemään, viestintäjohtaja tekee kaikkensa kääntääkseen viestin vähintään neutraaliksi. Viestintäjohtajan roolin ei kuitenkaan pidä jäädä vain päätöksentekopöytään vaan hän on kriittisessä roolissa minkä tahansa päätöksen jalkautusvaiheessa. Yksikään muutos ei jalkaudu ellei siitä viestitä ja yksikään muutos ei muuta organisaatiokulttuuria ja arvopohjaa, jos sitä ei viestitä erinomaisesti. Kuitenkin kysyttäessä viestintäjohtajilta viestinnän roolista strategian jalkautusvaiheessa, oli tärkein tehtävä viestinnän välineistön ideointi ja nyt siis puhutaan intranetistä ja sidosryhmälehdistä. Nämä ovat toki tärkeitä kanavia viestin välitykseen mutta jalkautusvaiheeseen osallistumisen tulisi tarkoittaa konkreettisempaa jalkautusta. Sen avaamista, miten strategia vaikuttaa yksittäisen osaston ja henkilön työhön. Siis. Viestintäjohtajan tulee olla on mukana jo liiketoimintastrategian linjausvaiheessa. Tämä mahdollistaa aidon päätöksentekoon osallistumisen; mitä yrityksen Liiketoimintastrategia Strategiset painopisteet Yksikkö Yksikkö Yksikkö Yksikkö Yksiköiden teot Yksiköiden viestit Yksi mielikuva Strateginen linjaus: yrityksen painopisteet. Jokainen yksikkö toteuttaa painopisteet harkituin teoin. Sidosryhmille muodostuu yksi selkeä mielikuva yrityksestä. Kun jokainen yksikkö ja jokainen henkilö jalkauttaa ydinviestiä suunnitelman mukaisesti muodostuu yksi ja yhtenäinen kuva yrityksestä. kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä, myös viestinnällisestä näkökulmasta. Tämän jälkeen hän ohjaa eri liiketoimintayksiköiden johtoa yksinkertaistamaan strategian ja päätökset kunkin yksikön kielelle ja kulttuurille sopiviksi teoiksi. Hän on mukana toteutta

21 massa osaa tekoja ja sparraa osassa. Kun viestintä on näin mukana koko organisaatiossa eikä vain omassa yksikössään, muodostuu kaikille sidosryhmille selkeä kuva yrityksestä. Tapahtuu käytännön muutos rooleissa ja vastuissa. Parhaimmillaan viestintäjohtajan on johtoryhmän aktiivinen jäsen ja hän raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että viestintäjohtajan tulee olla rautaisen kova ammattilainen, moniosaaja mutta samalla visionääri. Hänen tulee ymmärtää iso kuva ja samalla nähdä miten kaikki pienet yksittäiset teot vievät kohti tuota isoa kuvaa. Jotta viestintäjohtaja lunastaa paikkansa johtoryhmässä tulee hänellä olla ymmärrystä ja ennen kaikkea kiinnostusta liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Viestintäjohtajan tuleekin sisäistää yrityksen identiteetti sekä maine ja tietää miten erilaiset päätökset niihin vaikuttavat. Saattaa olla, että pelkkä viestinnän tutkinto ei tähän riitä, lisäksi tarvitaan liiketoimintakokemusta ja analyyttistä mieltä. Mahdoton tehtävä? Ei, mikäli viestintäjohtajalta löytyy riittävästi osaamista ja organisaatio ymmärtää viestinnän keskeisen roolin, voi viestintäjohtajasta tulla se toimarin paras kaveri. Me väitämme VIESTINTÄJOHTAJA ON PARHAIMMILLAAN KOKO YLIMMÄN JOHDON NEUVON- ANTAJA, ONGELMA- TILANTEIDEN RATKAISIJA, JOKA JOHTAA KOKO ORGANISAATIOTA VIESTIMÄÄN PAREMMIN

22 Ydinviestilähettiläät liiketoimintayksiköihin? Me väitämme YDINVIESTI- LÄHETTILÄÄT TUOVAT ERILAISTA OSAAMISTA VIESTINTÄYKSIKÖN SISÄÄN MUTTA SAMANAIKAISESTI MYÖS MAHDOLLISTAVAT VIESTIEN LEVIÄMISEN YRITYKSEN SISÄLLÄ PAREMMIN. Ydinviestin ja sitä kautta sen 20 prosentin ytimen tulee ohjata koko viestinnällistä ajattelua, jotta viestintä on tehokasta ja hyödyllistä ja tämän tulee näkyä koko organisaatiossa ei vain viestinnän yksikössä. Viestintäjohtajan viestintätiimi voisikin tulevaisuudessa koostua eri puolille organisaatiota levittäytyneistä viestinnän substanssiosaajista sekä omasta viestinnän tiimistä. Esimerkiksi näin: Jokaisessa liiketoimintayksikössä istuu viestinnän ammattilainen, joka auttaa liiketoimintaa sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä ja joka on liiketoimintayksikön vetäjän paras kaveri. Tämän lisäksi organisaati- Viestintäjohtaja Viestinnän tiimi Yksiköt Liiketoimintastrategia Viestintä Yksiköt Yksiköt Yksiköt Ydinviestilähettiläät voivat fyysisesti istua liiketoimintayksiköissä ja näistä käsin auttaa viestinnän yhdenmukaistumista

23 ossa on ihmisiä, jotka tekevät oman substanssityönsä lisäksi viestintää yksikkönsä sisällä. Tämä on myös keino saada napakka ote ydinviestin jalkautukseen ja identiteetin sekä maineen johtamiseen. Jokainen strateginen painopiste vaikuttaa jokaisen yksikön työhön. Samanaikaisesti jokainen painopisteen toteuttava teko vaikuttaa yrityksen identiteettiin ja maineeseen. Tämän johdosta tulee jokainen toiminnan muutos olla linjassa ydinviestin kanssa. Ydinviestilähettiläiden tulee istua yksikkönsä johtoryhmässä ja tuoda sinne aina käsiteltäviin asioihin myös viestinnän näkökulma. Kuten toimitusjohtaja muodostaa viestintäjohtajan kanssa taisteluparin, muodostaa yksikön johtaja viestintäpäällikön kanssa myös taisteluparin. Tämä tarkoittaa, että viestinnän osaajien tulee ymmärtää liiketoiminta. Yhteistyö HR:n kanssa tulee myös voimistumaan, sillä HR:llä on keinot ja kanavat sisäisen viestinnän toimiin. Esimerkiksi strategian sisäinen jalkautus kannattaa tehdä yhdessä HR yksikön kanssa. Strategia ja muutos voidaan jalkauttaa sisäisesti esimerkiksi lisäämällä jokaisen työntekijän tavoitteisiin konkreettisia mittareita, jotka polveutuvat strategiasta. Näihin tavoitteisiin pääsy tarkistetaan yhdessä oman esimiehen kanssa kehityskeskusteluissa kaksi kertaa vuodessa. Me väitämme VIESTINTÄ ON ARKIPÄIVÄN TEKOJA, JOIHIN OSALLISTUU JOKAINEN YRITYKSEN TYÖNTEKIJÄ

24 Me väitämme NYKYMAAILMASSA JOKAISEN JOHTO- TEHTÄVÄSSÄ OLEVAN IHMISEN TULEE OMATA VAHVAT VIESTINTÄTAIDOT TAI HANKKIA NE NOPEASTI. Tämän takia on tärkeää, että jokaisessa yksikössä on henkilö, joka varmistaa, että teot ovat linjassa ydinviestin ja identiteetin kanssa. Eräänlainen ydinviestilähettiläs. Jokainen johtaja on viestijä Hyvä esimies on leader, aidosti kiinnostunut ihmisistä (työstä, kehityksestä, jatkosta), erittäin tavoitteellinen, kärsimätön, elää tilanteessa mukana. Johtaminen on kommunikaatiota Ellun Kanojen haastatteluista Jotta voidaan aidosti tarttua käsillä oleviin mahdollisuuksiin nopeasti, organisoitumisen pitää tukea nopeaa reagointia. Ideaalitilanteessa organisaatiorakenne tukee viestinnän ulottumista läpi organisaation. Samanaikaisesti viestinnän rooli kasvaa voimakkaasti koko organisaatiossa ja esimieskriteereissä viestintätaidot ovat yhtenä merkittävänä osa-alueena. Näin ollen viestintäjohtaja ei ole enää ainoa viestijä talossa vaan jokainen on tasollaan ja tavallaan viestijä. Viestintäjohtaja ohjaa muuta johtoa työssään niin, että heillä on tarvittavat eväät arkipäivän viestintään. Suomeenkin on rantautunut henkilöbrändäys. Henkilöbrändäyksen ideana on tehdä jokaisesta työnteki

25 jästä brändi, tyyppi, josta on jäänyt jälki. Sen tulee perustua omiin vahvuuksiin ja vahvaan viestinnälliseen panostamiseen. Puhutaan Minä Oy:stä. Esikuvina ovat Richard Branson, Steve Jobs, ehkä vaikkapa Björn Wahlroos tai Risto-Matti Ratia. Henkilöbrändäys on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on tehdä ihmisestä muiden mielissä se mitä hän haluaa itsestään kertoa. Edesmennyt Applen omistaja ja toimitusjohtaja Steve Jobs oli selkeä thought leader, alan spokesperson, kaikkea sitä mitä yritysjohtajat tavoittelevat. Hän olisi kuitenkin ollut henkilöbrändääjän painajainen. Jobs ei perinteisellä tavalla hakenut puhemiehen roolia. Häntä ei myyty lehtien kansiin eikä hän antanut haastatteluja. Hän ei myöskään ollut tehnyt itsestään suunnitelmallisesti sitä Steve Jobsia minkä me näimme. Tuskin esimerkiksi se, että hänet syrjäytettiin omasta yrityksestään olisi kuulunut henkilöbrändääjän etukäteen suunniteltuun strategiaan? Ehkä myöskään Risto-Matti Ratiaa henkilöbrändääjä ei kehottanut menettämään kaikkea ja aloittamaan alusta, vaikka juuri tämä tuo hänen tarinaansa kiinnostavuutta. Me väitämme KAIKISTA EI TULE STEVE JOBSEJA. Jos henkilöbrändäyksessä jotain pitäisi uskoa niin Tom Petersin ohjetta: Do cool shit every damn day. Josta pääsemme Richard Bransoniin. Siinä missä Suomessa saa jännittävän ja rohkean maineen jos mie

26 henä pukeutuu vaaleanpunaisiin housuihin, pukeutuu Branson lentoyhtiönsä lentoemännän vaatteisiin. Siinä voi jo puhua aika äänekkäästä viestinnästä! Matka siihen, että suomalainen yritysjohtaja ryhtyisi moiseen on kuitenkin todennäköisesti aika pitkä. Kuitenkin jokaisen johtajan tulee nykypäivänä osata viestiä. Eikä siitäkään ole haittaa, että viestiä ja tapaa viestiä pohditaan suunnitelmallisesti. Henkilöbrändäyksen sijaan voisikin puhua personal communicationista; henkilökohtaisen viestinnän strategiasta. Viestinnästä, joka lähtee kyseisen henkilön substanssiosaamisesta ja sen kertomisesta järkevällä ja kiinnostavalla tavalla. Kaikista ei tule Steve Jobseja, mutta jokaisesta voi tulla kiinnostava viestijä, joka omalta osaltaan vie yrityksen viestejä eteenpäin. Tässä tulee kuitenkin keskittyä johonkin ihan muuhun kuin perinteiseen esiintymisvalmennukseen tai jonkinlaiseen hähmäiseen life coachingiin. Me väitämme PITKÄN TÄHTÄIMEN VIESTINTÄ- STRATEGIA TAI SUUNNITELMA EI ENÄÄ TOIMI PARHAALLA MAHDOLLISELLA TAVALLA

27 Me väitämme TARKAT OPERATIIVISET SUUNNITELMAT PAHIM- MILLAAN J ÄYKISTÄVÄT ORGANISAATION RUTIININOMAISESTI SUORITTAMAAN ARKEA JA TÄLLÖIN ARJEN MAHDOLLISUUDET HÄMÄRTYVÄT. Viestintästrategia on kuollut - Eläköön viestintästrategia! Pikku hiljaa, väittäisin, että ollaan tultu siihen että yhtiöllä on yksi strategia. Ei tarvita useita eri strategioita. Pitää olla avainviestit, jotka tulevat strategiasta. Tietysti sitä varten kuinka viestit viedään läpi, tehdään suunnitelma. Ellun Kanojen haastatteluista Selvitykseen osallistuneista yrityksistä vain harvalla oli viestintästrategiaa olemassa. Suurella osalla syynä oli johdon vaihtuminen niin, ettei strategiaa oltu vielä ehditty laatia ja muutamassa yrityksessä oli siirrytty kokonaan pois viestintästrategia-ajattelusta kohti yhtä yrityksen strategiaa. Viestintästrategia sanalla tarkoitettiin dokumenttia, jossa on kaikki seuraavan vuoden viestinnän teot listattuna. Esimerkiksi joulukorttien lähettäminen ja tiedote tuotteesta x ovat tällaisia tekoja. Perinteinen viestintästrategia helposti ohjaa pelkkää viestinnän organisaation operatiivista toimintaa. Viestinnän tarpeet ovat kuitenkin muuttuvat ja päivittäin elävät. Viestinnän tulee olla proaktiivista ja vähintäänkin pystyä reagoimaan nopeasti niin ulkoisiin kuin sisäisiinkin tapahtumiin. Tarkatkin operatiiviset 52 53

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja

Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja "Nykyisin kaikki on viestintää - johtaminenkin on vain pieni osa viestintää" - Hannu Vuola, viestinnän sekatyömies jo yli 25 vuotta Sisällysluettelo Sivu 3: Olet

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Sisältö Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen (communications

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 21.1.2016 Brändi- SABOTOIJA Brändi- KYYNIKKO

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA olemme valmentaneet yli 1000 organisaatiota menestykseen

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA olemme valmentaneet yli 1000 organisaatiota menestykseen Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA 2025 olemme valmentaneet yli 1000 organisaatiota menestykseen 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille

Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille PETÄJÄVESI Tutkimuksen vastauksista muodostuu todistus kunnan päättäjille Teppo Sirniö kunnanjohtaja Petäjävesi MIELIKUVAT Kansalaisten mielipiteet perustuvat mielikuviin MISTÄ MIELIKUVAT SYNTYVÄT? MIELIKUVAN

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

TU-C9280 Viestintä 1

TU-C9280 Viestintä 1 TU-C9280 Viestintä 1 Luento 2, 23.9.2016, Viestintä ja liiketoiminta Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon profilointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ Selviydy tai sukella Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla TALENTUM HELSINKI 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä

Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Strategian käytännön toteutuksen menestystekijöitä Markus Westerlund, Rdigo Oy Hallituksen puheenjohtaja, partneri markus.westerlund@rdigo.com www.rdigo.com/fi +358 50 67030 1 2 Strategy Execution Simplified

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla

Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä

Lisätiedot

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ OPAS Pro-Sourcen asiantuntijat Markku Kaijala ja Lasse Pehto kertovat, miten vältät viisi kardinaalivirhettä rekrytoinnissa. VIRHE 1: ET OIKEASTI TIEDÄ, MITÄ ETSIT

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot