MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?"

Transkriptio

1 MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA

2 MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään

3 Me väitämme VIESTINNÄN ON AIKA SIIRTYÄ SANOISTA TEKOIHIN! MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään

4 Sisällysluettelo Johdanto 9 1. Tiedotetehtaiden aika on ohi Viestintä yrityksen strategisena kilpailuetuna 25 Kirjoittajat Kirsi Piha & Anna Puustell, 2011 Kiitämme Päivi Surakkaa, joka teki pro gradu -tutkimustaan aiheesta Ellun Kanoille Kiitämme myös koko Kanojen tiimiä, joka on teoillaan ja asenteillaan mitä suurimmassa määrin vaikuttanut tämän väitekirjan lopputulokseen. Ulkoasu Arto Vaverka & Miila Heinonen 3. Viestintäjohtajasta toimarin paras kaveri Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Viestinnän mittaaminen mission impossible? 68 Yhteenveto 76 ISBN (nid.) ISBN (PDF) Kustantaja Strateginen viestintätoimisto Ellun Kanat Oy:n Ajatushautomo KustanNuspaikka Helsinki 2011

5 Todella menestyvät yritykset omaavat arvot ja kyvykkyydet, jotka ovat aitoja ja uniikkeja vain tälle organisaatiolle ja siksi niitä ei voida kopioida. (Toteavat teoksissaan Hammel, Prahalad, Peters, Waterman, Collins, Porras) Ja sitten ne vielä pitää osata kertoa tehokkaasti ja innostavasti. (Toteavat käytännön viestintäkokemuksellaan Ellun Kanat) Toimitusjohtajat väittävät VIESTINNÄN ROOLI KASVAA YRITYKSEN KILPAILUKYKY- TEKIJÄNÄ 98,6% kyselyymme vastanneista Talouselämä top 500 toimitusjohtajista on tätä mieltä. 8 9

6 Me väitämme VIESTINTÄ NOUSEE YRITYKSEN YTIMEEN. Johdanto Tämä on väitekirja. Sen ideana on esittää väitteitä, jotka pohjautuvat vuonna 2011 teettämäämme syvähaastattelututkimukseen viestintä- ja toimitusjohtajatasolla sekä verkkokyselyymme pohjoismaiden suurimpien yritysten viestintäjohtajien keskuudessa, kokemukseemme viestinnän alalla sekä yleisiin viestinnän trendeihin. Näiden väitteiden kanssa saa rauhassa olla eri mieltä. Me haluamme kuitenkin viestinnän tekijöinä pohtia myös omaa alaamme ja sitä, mihin suuntaan olemme menossa. Me haluamme myös intohimoisesti tehdä hyvää ja tehokasta viestintää. Siksi meitä kiinnostaa Mitä tapahtuu huomenna viestinnälle. Operatiivinen tiedotteiden nysvääminen ja palstatilan millimitalla mittaaminen ei enää ole tätä päivää. Viestinnän on oltava aktiivista, innostavaa ja tehokasta

7 Yhä useammin viestintä on kiinnostavia tekoja. Viestintäjohtajan tulee nousta liiketoiminnan ytimeen ja ottaa oma paikkansa strategiaprosessin keskiössä. Me väitämme TIEDOTE- TEHTAIDEN AIKA ON OHI. Koko kansan julkkis Jethro Rostedt toteaa seiskan blogissaan seuraavaa: Kuten aivan hyvin tiedätte, mä olen aina sanonut, että se joka huutaa kovimmin, on kasan alimmaisin. Itse asiassa Jethro on osunut asian ytimeen. Me luovimme yhä monimutkaisemmassa maailmassa missä informaation ja huudon määrä ylittää jo jokaisen käsityskyvyn. Yksittäisen ihmisen tärkeimmäksi selviytymiskeinoksi informaatiotulvassa näyttää muodostuvan se, kuinka hyvin pystyy suodattamaan epäoleelliset viestit kokonaan pois kokemuskentästä. Jos jokin viesti läpäisee suodattimen, on siinäkin ongelmia sillä suhtaudumme niin moneen viestin lähettäjään epäluuloisesti. Me emme luota enää mainontaan vaikka saatammekin pitää sitä parhaimmillaan erinomaisena viihteenä. Me emme usko siihen, mitä yritykset viestivät sillä meistä yritykset kaunistelevat aina kaikkea. Me haemme koko ajan parempia väyliä suodattaa meille oleellista informaatiota. Uskomme helpommin sosiaalisen median kaveriyhteisöihin tai muuhun mielestämme luotettavaan suosittelijaan, johon luotamme. Me myös reagoimme nopeammin kuin koskaan ennen. Oli kyse sitten ydinvoimalaonnettomuudesta tai jostain mitä joku poliitikko sanoo. Siinä ei paljoa keskustelulle ole sijaa. Enää ei riitä se, että huutaa 12 13

8 kovempaa kuin kilpailija. Enää ei riitä se, että panostaa mainontaan enemmän kuin kilpailija. Enää ei riitä se, että laskee viestinnän onnistumista läpimenneiden tiedotteiden määrällä. Se joka onnistuu viestimään parhaiten ja nopeasti usein kiinnostavilla teoilla voittaa kuluttajan huomion, kiinnostuksen ja rahat. Me väitämme VIESTINNÄN STRATEGINEN MERKITYS KASVAA

9 1. Tiedotetehtaiden aika on ohi Emme panosta perinteiseen maksettuun mediaan, vaan olemme laittaneet markkinointibudjettimme pr-toimistoon ja digitaaliseen markkinointiin. Mika Ihamuotila (KL ) Kovaa vauhtia Amerikan valloitusta tekevä Marimekko kertoo Kauppalehden artikkelissa kuinka aikoo harkituilla eleillä ja teoilla hakea USA:ssa suurta huomiota. Marimekko onkin laittanut New Yorkin ompelemaan! Rohkeutta ei puutu. Me väitämme VIESTINNÄN ON MENTÄVÄ YHÄ ENEMMÄN SANOISTA KIINNOSTAVIIN AITOIHIN TEKOIHIN. Yritykset luovivat yhä nopeammin liikkuvan maailman keskellä omien tavoitteidensa ja viestiensä kanssa

10 Me väitämme VIESTINNÄN ON OLTAVA YRITYKSEN STRATEGI- SESSA YTIMESSÄ. Ennen maailma oli aika mukavasti ennustettavissa. Tehtiin viiden vuoden strategioita ja kerrottiin yrityksen edustavan komeilta kalskahtavia arvoja. Nyt arvot ovat yrityksillä pitkiä luetteloita, joita työntekijät, edes johto, eivät haastatteluissa aina muista. Jokainen tietää, että arvot todentuvat vain toiminnan kautta ja siksi me kuluttajat ja asiakkaat seuraamme tarkasti kuinka yritykset toimivat ja millaisia arvoja yritys toiminnallaan välittää. Jos esimerkiksi yritys puhuu asiakaskeskeisyydestä mutta hoitaa asiakaspalvelunsa huonosti, viesti meille on selkeä. Ei ne suuret puheet vaan ne oikeat teot. Se kuinka toimitaan ratkaisee. Mitä sanoo teoria? Koska mainekriisi voi olla brändin tappaja, on osassa yrityksiä jo herätty siihen, että viestintä on johtajien prioriteetti numero yksi. (Jagt, 2005). Akateemisessa maailmassa viestinnän roolia yrityksissä on tutkittu jo jonkin aikaa ja keskustelusta voidaan vetää se johtopäätös, että valveutuneissa yrityksissä viestinnällä on strateginen rooli. Viestinnän rooli on tärkeä strategian suunnittelussa koska yrityksen maine on jokaiselle yritykselle kriittinen asia ja brändi on pääkilpailuase. (Dolphin & Fan, 2000). Viestintä toimii linkkinä yrityksen identiteetin ja niiden yrityksen tavoitteiden välillä, joiden avulla pyritään rakentamaan yritykselle myönteistä mainetta (Balmer & Gray, 2000)

11 Viestintä on perinteisesti mielletty tukifunktioksi, jonka tärkein tehtävä on välittää yrityksen sidosryhmille tarvittavaa informaatiota. Maailma on kuitenkin muuttunut paljon vuorovaikutteisempaan suuntaan ja tämän johdosta viestintä on edelläkävijäyrityksissä jo noussut ytimeen. Hyvä viestintä auttaa positioitumaan markkinalla pelkän informaation jakamisen tai suhteiden luonnin sijaan (Cornelissen, 2011). Nimenomaan ulkoiset paineet ovat nostattaneet viestinnän strategiselle tasolle. Muutoksen ajurina nähdään usein talouden globalisaatio ja kilpailun kiristyminen. (esim. Cornelissen, 2008; Juholin, 2001; Balmer & Gray, 2000). Viestinnän vaikutuksen laajuutta yrityksen sidosryhmiin on alettu ymmärtää yhä syvemmin, ja useissa tutkimuksissa ilmenee, että viestintää pidetään yritysten johtotasoilla myös strategisesti merkittävänä funktiona (esim. Dolphin & Fan, 2000; Wuolanne, 2010; Welch & Jackson, 2007). Voidaankin hyvin kysyä, että jos viestintää todella arvostetaan siinä määrin kuin puheen tasolla ilmenee, niin miksi viestintä ei ole esimerkiksi edustettuna johtoryhmissä laajemmin. Johtoryhmään kuuluminen osoittaisi viestintä-funktion strategisuuden sisäistämistä ja antaisi käytännön tasolla viestinnälle mahdollisuuden olla nimenomaan strategista. (Dolphin & Fan, 2000). Kuinka käytännössä? Viestintäjohtajan paikka on johtoryhmässä vain, jos hän pystyy hanskaamaan strategisen kulman. Jos viestintäjohtaja pystyy huolehtimaan vaan oman putkensa toiminnasta, ei hän kuulu johtoryhmään koska hänellä ei ole substanssia muuhun kuin oman viestintäputkensa johtoon. Ellun Kanojen haastatteluista Ellun Kanat selvitti suomalaisen yritysjohdon näkemyksiä viestinnän strategisesta merkityksestä. Vastaukset kuvaavat viestinnän roolin muutospainetta. Selvityksemme johtopäätöksiä: Viestintäjohtaja ei ole johtoryhmässä. Ellun Kanojen selvityksessä mukana olleista viestintäjohtajista ainoastaan 30 prosenttia kuului yrityksen johtoryhmään ja ainoastaan muutama viestintäjohtaja koki pystyvänsä vaikuttamaan liiketoimintastrategiaan. Samanaikaisesti yritysjohdossa kuitenkin tiedostetaan maineen ja brändin tärkeys. Ymmärretään, että yksi öljyvuoto Meksikonlahdella saattaa tuhota monen kymmenen vuoden yritysimagonrakennustyön ja viestinnän rooli kriisin sattuessa on oleellinen. Kriisin kohdatessa ei riitä, että viestintä istuu johtoryhmässä ja on näennäisesti strategisessa roolissa. Yrityksen tulee aidosti etukäteen tunnistaa oma identiteettinsä ja syvällisesti erilaisten ratkaisujen vaikutus tähän

12 Tämä koskee jokaista päätöksentekotilannetta. Kriisitilanne aiheuttaa nopean päätöksenteonpaineen ja sitä varten identiteetti tulee tunnistaa jo ennen kriisejä. Ja tunnistamisen jälkeen, identiteettiä tulee johtaa oikein jotta maine, brändi ja imago ei kärsi. Kaikki haastatellut toimitusjohtajat uskovat viestinnän roolin kasvuun. Selvitystä varten haastatellut toimitusjohtajat kokivat kaikki, että viestinnän vaikutus liiketoimintastrategiaan oli tällä hetkellä olematon tai vähäinen. Mutta kaikki ovat sitä mieltä, että rooli tulee kasvamaan. Viestintästrategia puuttuu. Useassa yrityksessä ei ollut varsinaista viestintästrategiaa lainkaan johtuen siitä, ettei sellaista oltu vielä ehditty tekemään joko viestintäjohtajan äskettäisen vaihtumisen tai liiketoimintastrategian muutoksen takia. Toinen syy viestintästrategian puuttumiselle oli yritysten yhden strategian politiikka. Tällöin yrityksellä oli käytössään vain liiketoimintastrategia, jota kukin yksikkö tuki omien suunnitelmiensa avulla. Viestinnän mittaaminen ontuu. Kaikki haastatellut nostivat esiin viestinnän mittaamisen haasteellisuuden verrattuna esimerkiksi liiketoiminnan tulosten mittaamiseen tai markkinoinnin tulosten mittaamiseen. Vaikka viestintää mitattiin kaikissa yrityksissä jollain tapaa, ei mittaustuloksia välttämättä pidetty uskottavina mittauskohteen kompleksisuuden vuoksi. Numeerista mittaamista pidettiin usein turhana seurantatapana, mutta silti välttämättömänä kontekstista johtuen sillä liikkeenjohdon oletettiin haluavan numeerisia tuloksia. Viestintätyön suuret linjat koetaan strategisena mutta määritelmää tälle ei ole. Viestintäjohtajat tyypittelivät monenlaisen viestintätyön strategiseksi. Vaikka moni koki arkiset työn rutiinit ja lainsäädännölliset raportointivelvoitteet ei-strategisiksi, pidettiin viestintätyön suuria linjoja kuitenkin luonteeltaan strategisina. Strategiseksi miellettiin viestintätyö, joka linkittyi vahvasti liiketoimintastrategiaan sekä työ, jossa viestintä toi yrityksen työhön viestinnällistä ja/tai strategista näkemystä. Kukaan ei kuitenkaan määritellyt mitä tämä työ on. Viestintäjohtaja istuu johtoryhmässä saamassa tietoa, ei vaikuttamassa. Viestintäjohtajat, jotka kuuluvat johtoryhmään mainitsivat johtoryhmätyöskentelyn merkittävimmäksi hyödyksi jalostetun ja monipuolisen tiedon saamisen. Useimmat viestintäjohtajista kokivat, että ilman johtoryhmätyöskentelyyn osallistumista olisi mahdotonta saada tarpeeksi kattavaa kuvaa liiketoiminnasta. Päätöksentekoon osallistuminen koettiin viestintätyötä helpottavaksi asiaksi. Viestinnän kuuluminen johtoryhmään antoi viestinnälle myös tärkeää tietoa yrityksen päätöksenteon logiikasta

13 Viestintäjohtajista suurin osa koki olevansa strategisia toimijoita, mutta perustelut vaihtelivat. Moni piti itseään strategisena toimijana siksi, että heillä oli mahdollisuus osallistua yrityksen päätöksentekoon. Osalle oma työ mieltyi strategiseksi sen kautta, että haastateltava koki edistävänsä yrityksen arvoa tai asemaa. Osa viestintäjohtajista koki, että heidän työssään oli strategisia elementtejä, mutta johtoryhmään kuulumattomuus vaikutti työn strategisuuteen. Viestinnän rooli tulee korostumaan. Viestinnän roolin koettiin kasvavan tulevaisuudessa niin haastateltujen omissa yrityksissä kuin laajemminkin yritysmaailmassa. Moni vastaajista näki viestinnän kehittyvän ulos tukifunktion roolista joko johtamisen välineeksi tai organisaation sparraajaksi. Me väitämme TEHOKAS J A AKTIIVINEN VIESTINTÄ ON YRITYKSELLE STRATEGINEN KILPAILUETU. Viestintäjohtajien ajatuksia viestinnän roolista

14 Me väitämme YRITYKSEN TULISI TIIVISTÄÄ OLEMUKSENSA JA IDENTITEETTINSÄ - ELI KOKO SEN YDIN - KIINNOSTAVAKSI VIESTIKSI JA TOTEUTTAA SE TEHOKKAASTI KIINNOSTAVILLA VIESTINNÄLLISILLÄ TEOILLA. 2. Viestintä yrityksen strategisena kilpailuetuna Kun suomalaiselta yritysjohtajalta kysyy jotain benchmarkia, yritystä, jota he ihailevat ja johon haluaisivat päästä, ei vastauksena ole vain kerran tai pari kertaa, vaan todella usein: Apple. Apple on saavuttanut lähes myyttisen maineen. Eikä vähiten sen tavalla viestiä. Apple myy tuotteensa viestinnällä. Apple lanseeraa tuotteensa huolellisesti, sen viestintä on selkeästi yrityksen strategisessa ytimessä; viestintä osaltaan toteuttaa liiketoimintastrategian. Apple on keskittynyt ytimeen, tuotteisiinsa ja viestii taitavasti tästä ytimestä

15 Mekin kirjoitamme tätä macilla. Sillä, minkä Steve Jobs otti julkistamistilaisuudessa kirjekuoresta. Viestinnän nykyinen rooli suuressa osassa suomalaisia yrityksiä on kuitenkin pääasiassa muuta toimintaa tukeva. Viestintäjohtaja istuu harvoin johtoryhmässä tai jos istuu niin sihteerin roolissa. Toisaalta maailma missä elämme muuttuu koko ajan nopeammaksi ja organisaatioilta vaaditaan sitä mukaa nopeampaa ja kohdistetumpaa reagointia erilaisiin asioihin. Tukitoiminto on huono haistamaan mahdollisuuksia koska sen tehtävänä on reagoida käskystä. Jos tie toimitusjohtajan ja viestinnän välillä on pitkä, toimii viestinnän organisaatio toimitusjohtajan tai pahimmillaan jonkun tämän alaisen käskystä. Parempi rooli viestinnälle olisi nousta tukitoimijasta aktiiviseen rooliin ytimeen. Informaatiotulvassa vaatii todellista taitoa ja osaamista saada oma viesti läpi. Se vaatii temppujen sijaan yksinkertaistamista, sanojen sijaan tekoja ja irrallisuuden sijaan strategisuutta. Mitä hyötyä on jännästä viestinnällisestä tempauksesta tai tapahtumasta jos se ei tue yrityksen strategiaa? Vaikka hyvä fiilis on sekin arvokasta, tulisi viestinnän resurssit kuitenkin käyttää tehokkaammin. Niin, että hyvä fiilis ja strategiset tavoitteet kohtaavat. Jos ja kun viestintä ei ole yrityksen toiminnan strategisessa ytimessä, voidaan Pareton periaatetta mukaillen sanoa, että 80:lla prosentilla yrityksen viestinnän toimenpiteistä ei ole mitään tekemistä yrityksen strategian, identiteetin tai brändin kanssa. Viestintä keskittyy näennäiseen tekemiseen, lehtinäkyvyyden maksimointiin ja yleisen hälyn lisäämiseen. Kun viestintä on strategisessa roolissa, se pystyy keskittymään siihen 20 prosenttiin, ytimeen, jolla on merkitystä. Aika harvalla yrityksellä on ylimääräisiä resursseja viestintään. Itse asiassa lähes puolet haastatelluista 80% yrityksen maineesta, identiteetistä ja brändistä muodostuu 20% viestinnän toimenpiteistä. Paljon kamaa, vähän vaikuttavuutta. Strateginen 20% Oikeat ja mitattavat toimenpiteet. Oleellista on tunnistaa strategiset ydinviestit, joiden jalkauttaminen kiinnostavin teoin luo lisäarvoa yrityksen brändille, identiteetille ja maineelle

16 Me väitämme TEHOKAS STRATEGINEN VIESTINTÄ ON LAIMINLYÖTY JA PARHAIMMILLAAN PERHANAN TEHOKAS TYÖKALU YRITYKSEN ERILAISTAMISESSA. viestintäjohtajista oli sitä mieltä, että viestintä on yrityksessä aliresursoitu sen oleellisuuteen nähden. Sitä tärkeämmäksi tulee se, että teot vastaavat merkityksellisintä ydintä ja vain sitä. Keskittymällä pelkästään ytimeen saavutetaan vähillä resursseilla suurempi tulos. Valitsemalla viestinnän viitekehykseksi esimerkiksi vain kolme pääviestiä, tai viestinnän kehikkoa, vuodeksi, voidaan kaikki budjetointipäätökset tehdä niin, että resurssit jaetaan vain näiden kolmen avainviestin toteuttamiseen. Myös mittaaminen helpottuu, koska tiedämme tarkkaan mitä mittaamme. Yrityksen identiteetti ja ydinviesti Identiteetti tarkoittaa filosofiassa sitä, mikä tekee oliosta tai muusta entiteetistä määriteltävän ja tunnistettavan, antamalla sille jotakin ominaisuuksia tai piirteitä, jotka mahdollistavat sen erottamisen muista olioista. Wikipedia Identiteetti on yrityksen persoona. Sen tulee olla niin yksilöllinen, että se erottaa yrityksen sen kilpailijasta. Viestinnässä ydinviesti on se, mikä kiteyttää yrityksen identiteetin. Vahvan, tekoihin perustuvan ydinviestin kautta voimme myös mitata yrityksen mainejälkeä, eli 30 31

17 sitä miltä yritys ulospäin näyttää missäkin halutussa kohderyhmässä juuri nyt tällä hetkellä sisäisesti ja ulkoisesti. Ydinviesti mahdollistaa myös nopean reagoinnin: kun tunnet itsesi on helpompaa kääntää uhat mahdollisuuksiksi. Yrityksen identiteetti perustuu yrityksen aitoon kulttuuriin ja arvopohjaan. Arvopohjan ja kulttuurin määrittää osaltaan yrityksen sijainti, henkilökunnan kansalaisuus, yrityksen strategia, liiketoiminta, käytetty teknologia, rahoitus ja omistuspohja, osaaminen, organisaatiomalli ja operointikäytännöt. Ennen kuin voidaan lähteä miettimään ydinviestiä (mitä haluamme olla sisäisesti ja ulkoisesti) tulee ymmärtää perusteellisesti yrityksen aidot arvot. Samalla toimialalla toimivilla yrityksillä on usein paljon yhteistä (esim. samat teknologiset ratkaisut käytössä, sama operointimalli, sama kansalaisuus). Erilaistamiseen ja yksilöimiseen tarvitaan erottavat arvot joista syntyy identiteetti ja teot, jotka jalkauttavat tämän identiteetin. Nämä erottavat arvot erilaistavat Audin Volkswagenista tai CocaColan Pepsi- Costa. Arvot ja kulttuuri ovat siis erottavia tekijöitä kilpailijoiden välillä. Ne tekevät yrityksestä uniikin yksilön, jolla on identiteetti. Identiteetti on näin ollen aineetonta omaisuutta, jolla on arvopotentiaalia ja jota ei voida kopioida. Johtajan kielellä puhumme taseen aineettomasta oikeudesta: siitä, mikä tekee Nikesta Me väitämme VIESTINTÄJOHTAJAN ON OTETTAVA HALTUUNSA PALJON ENEMMÄN KUIN PELKKÄ VIESTINNÄN ORGANISAATION JOHTAMINEN. VIESTINTÄJOHTAJAN TEHTÄVÄNÄ JA TAVOITTEENA TULEE OLLA STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN

18 enemmän kun juoksukenkien valmistajan. Perinteisesti erilaistamista on tehty markkinointijohtajan saralla, mainonnalla ja markkinointitoimenpiteillä. Tehokas strateginen viestintä on laiminlyöty työkalu yrityksen erilaistamisessa. Kumpi esimerkiksi erilaistaa Sampo-konsernia enemmän: hassut mainokset vai se mitä ja miten Björn Wahlroos puhuu? Ydinviesti perustuu yrityksen identiteettiin, mutta astuu siitä askeleen eteenpäin. Ydinviesti pohjautuu siihen mitä yritys on nyt ja tämän pohjalta kiteyttää sen mitä yritys haluaa olla. Ydinviesti vie yrityksen viestinnällisesti nykytilasta tavoiteltavaan tilaan. Ydinviesti kiteyttää yrityksen strategian viestinnällisestä näkökulmasta. Ydinviestin on oltava totta, kiinnostava ja relevantti. Se on viestinnällinen lupaus, joka on kommunikoitavissa eri kanavissa eri kohderyhmiin sopivin teoin soveltaen. Ydinviestin avulla voidaan liiketoimintastrategiasta määritellä avainviestit, viestinnän viitekehys missä halutaan toimia ja mitä siinä halutaan tehdä, viestinnälliset tavoitteet, niiden mittaaminen sekä viestintäsuunnitelma tekoineen, joilla ydinviesti kerrotaan kaikissa kanavissa ja halutuille kohderyhmille. Lopputuloksena syntyy suunnitelma siitä mikä yritys ihmisten mielissä haluaa olla ja kuinka liiketoimintastrategia jalkautetaan hurmaamaan tavoiteltavat kohderyhmät

19 3. Viestintäjohtajasta toimarin paras kaveri Hyvä viestintäjohtaja on liiketoiminta- ja strategiaosaaja. Hän ymmärtää oman yrityksensä ydintoimintaa sekä kilpailukentän, jolla toimitaan. Parhaimmillaan viestintäjohtaja ja toimitusjohtaja muodostavat saumattoman tiimin, taisteluparin. Onhan toimitusjohtaja yksi viestinnän työkalupakin tärkeimpiä työkaluja. Me väitämme VIESTINTÄ- JOHTAJAN TULEE OLLA TOIMITUS- JOHTAJAN PARAS KAVERI. Selvityksemmekin korostaa, että hyvän viestintäjohtajan pitää ymmärtää liiketoimintaa ja erilaisten strategisten valintojen vaikutuksia yrityksen identiteettiin ja 36 37

20 maineeseen. Viestinnällisen näkökulman on tällöin oltava mukana jo ennen päätöksentekoa eikä vasta sen jälkeen. Viestintäjohtajalla tulee olla näkemys siitä, miten yrityksen yksittäiset strategiset valinnat nähdään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Hän ohjaa päätöksentekoa juuri tästä näkökulmasta. Jos huonosti identiteettiin tai mainejälkeen vaikuttava päätös kuitenkin joudutaan tekemään, viestintäjohtaja tekee kaikkensa kääntääkseen viestin vähintään neutraaliksi. Viestintäjohtajan roolin ei kuitenkaan pidä jäädä vain päätöksentekopöytään vaan hän on kriittisessä roolissa minkä tahansa päätöksen jalkautusvaiheessa. Yksikään muutos ei jalkaudu ellei siitä viestitä ja yksikään muutos ei muuta organisaatiokulttuuria ja arvopohjaa, jos sitä ei viestitä erinomaisesti. Kuitenkin kysyttäessä viestintäjohtajilta viestinnän roolista strategian jalkautusvaiheessa, oli tärkein tehtävä viestinnän välineistön ideointi ja nyt siis puhutaan intranetistä ja sidosryhmälehdistä. Nämä ovat toki tärkeitä kanavia viestin välitykseen mutta jalkautusvaiheeseen osallistumisen tulisi tarkoittaa konkreettisempaa jalkautusta. Sen avaamista, miten strategia vaikuttaa yksittäisen osaston ja henkilön työhön. Siis. Viestintäjohtajan tulee olla on mukana jo liiketoimintastrategian linjausvaiheessa. Tämä mahdollistaa aidon päätöksentekoon osallistumisen; mitä yrityksen Liiketoimintastrategia Strategiset painopisteet Yksikkö Yksikkö Yksikkö Yksikkö Yksiköiden teot Yksiköiden viestit Yksi mielikuva Strateginen linjaus: yrityksen painopisteet. Jokainen yksikkö toteuttaa painopisteet harkituin teoin. Sidosryhmille muodostuu yksi selkeä mielikuva yrityksestä. Kun jokainen yksikkö ja jokainen henkilö jalkauttaa ydinviestiä suunnitelman mukaisesti muodostuu yksi ja yhtenäinen kuva yrityksestä. kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä, myös viestinnällisestä näkökulmasta. Tämän jälkeen hän ohjaa eri liiketoimintayksiköiden johtoa yksinkertaistamaan strategian ja päätökset kunkin yksikön kielelle ja kulttuurille sopiviksi teoiksi. Hän on mukana toteutta

21 massa osaa tekoja ja sparraa osassa. Kun viestintä on näin mukana koko organisaatiossa eikä vain omassa yksikössään, muodostuu kaikille sidosryhmille selkeä kuva yrityksestä. Tapahtuu käytännön muutos rooleissa ja vastuissa. Parhaimmillaan viestintäjohtajan on johtoryhmän aktiivinen jäsen ja hän raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että viestintäjohtajan tulee olla rautaisen kova ammattilainen, moniosaaja mutta samalla visionääri. Hänen tulee ymmärtää iso kuva ja samalla nähdä miten kaikki pienet yksittäiset teot vievät kohti tuota isoa kuvaa. Jotta viestintäjohtaja lunastaa paikkansa johtoryhmässä tulee hänellä olla ymmärrystä ja ennen kaikkea kiinnostusta liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Viestintäjohtajan tuleekin sisäistää yrityksen identiteetti sekä maine ja tietää miten erilaiset päätökset niihin vaikuttavat. Saattaa olla, että pelkkä viestinnän tutkinto ei tähän riitä, lisäksi tarvitaan liiketoimintakokemusta ja analyyttistä mieltä. Mahdoton tehtävä? Ei, mikäli viestintäjohtajalta löytyy riittävästi osaamista ja organisaatio ymmärtää viestinnän keskeisen roolin, voi viestintäjohtajasta tulla se toimarin paras kaveri. Me väitämme VIESTINTÄJOHTAJA ON PARHAIMMILLAAN KOKO YLIMMÄN JOHDON NEUVON- ANTAJA, ONGELMA- TILANTEIDEN RATKAISIJA, JOKA JOHTAA KOKO ORGANISAATIOTA VIESTIMÄÄN PAREMMIN

22 Ydinviestilähettiläät liiketoimintayksiköihin? Me väitämme YDINVIESTI- LÄHETTILÄÄT TUOVAT ERILAISTA OSAAMISTA VIESTINTÄYKSIKÖN SISÄÄN MUTTA SAMANAIKAISESTI MYÖS MAHDOLLISTAVAT VIESTIEN LEVIÄMISEN YRITYKSEN SISÄLLÄ PAREMMIN. Ydinviestin ja sitä kautta sen 20 prosentin ytimen tulee ohjata koko viestinnällistä ajattelua, jotta viestintä on tehokasta ja hyödyllistä ja tämän tulee näkyä koko organisaatiossa ei vain viestinnän yksikössä. Viestintäjohtajan viestintätiimi voisikin tulevaisuudessa koostua eri puolille organisaatiota levittäytyneistä viestinnän substanssiosaajista sekä omasta viestinnän tiimistä. Esimerkiksi näin: Jokaisessa liiketoimintayksikössä istuu viestinnän ammattilainen, joka auttaa liiketoimintaa sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä ja joka on liiketoimintayksikön vetäjän paras kaveri. Tämän lisäksi organisaati- Viestintäjohtaja Viestinnän tiimi Yksiköt Liiketoimintastrategia Viestintä Yksiköt Yksiköt Yksiköt Ydinviestilähettiläät voivat fyysisesti istua liiketoimintayksiköissä ja näistä käsin auttaa viestinnän yhdenmukaistumista

23 ossa on ihmisiä, jotka tekevät oman substanssityönsä lisäksi viestintää yksikkönsä sisällä. Tämä on myös keino saada napakka ote ydinviestin jalkautukseen ja identiteetin sekä maineen johtamiseen. Jokainen strateginen painopiste vaikuttaa jokaisen yksikön työhön. Samanaikaisesti jokainen painopisteen toteuttava teko vaikuttaa yrityksen identiteettiin ja maineeseen. Tämän johdosta tulee jokainen toiminnan muutos olla linjassa ydinviestin kanssa. Ydinviestilähettiläiden tulee istua yksikkönsä johtoryhmässä ja tuoda sinne aina käsiteltäviin asioihin myös viestinnän näkökulma. Kuten toimitusjohtaja muodostaa viestintäjohtajan kanssa taisteluparin, muodostaa yksikön johtaja viestintäpäällikön kanssa myös taisteluparin. Tämä tarkoittaa, että viestinnän osaajien tulee ymmärtää liiketoiminta. Yhteistyö HR:n kanssa tulee myös voimistumaan, sillä HR:llä on keinot ja kanavat sisäisen viestinnän toimiin. Esimerkiksi strategian sisäinen jalkautus kannattaa tehdä yhdessä HR yksikön kanssa. Strategia ja muutos voidaan jalkauttaa sisäisesti esimerkiksi lisäämällä jokaisen työntekijän tavoitteisiin konkreettisia mittareita, jotka polveutuvat strategiasta. Näihin tavoitteisiin pääsy tarkistetaan yhdessä oman esimiehen kanssa kehityskeskusteluissa kaksi kertaa vuodessa. Me väitämme VIESTINTÄ ON ARKIPÄIVÄN TEKOJA, JOIHIN OSALLISTUU JOKAINEN YRITYKSEN TYÖNTEKIJÄ

24 Me väitämme NYKYMAAILMASSA JOKAISEN JOHTO- TEHTÄVÄSSÄ OLEVAN IHMISEN TULEE OMATA VAHVAT VIESTINTÄTAIDOT TAI HANKKIA NE NOPEASTI. Tämän takia on tärkeää, että jokaisessa yksikössä on henkilö, joka varmistaa, että teot ovat linjassa ydinviestin ja identiteetin kanssa. Eräänlainen ydinviestilähettiläs. Jokainen johtaja on viestijä Hyvä esimies on leader, aidosti kiinnostunut ihmisistä (työstä, kehityksestä, jatkosta), erittäin tavoitteellinen, kärsimätön, elää tilanteessa mukana. Johtaminen on kommunikaatiota Ellun Kanojen haastatteluista Jotta voidaan aidosti tarttua käsillä oleviin mahdollisuuksiin nopeasti, organisoitumisen pitää tukea nopeaa reagointia. Ideaalitilanteessa organisaatiorakenne tukee viestinnän ulottumista läpi organisaation. Samanaikaisesti viestinnän rooli kasvaa voimakkaasti koko organisaatiossa ja esimieskriteereissä viestintätaidot ovat yhtenä merkittävänä osa-alueena. Näin ollen viestintäjohtaja ei ole enää ainoa viestijä talossa vaan jokainen on tasollaan ja tavallaan viestijä. Viestintäjohtaja ohjaa muuta johtoa työssään niin, että heillä on tarvittavat eväät arkipäivän viestintään. Suomeenkin on rantautunut henkilöbrändäys. Henkilöbrändäyksen ideana on tehdä jokaisesta työnteki

25 jästä brändi, tyyppi, josta on jäänyt jälki. Sen tulee perustua omiin vahvuuksiin ja vahvaan viestinnälliseen panostamiseen. Puhutaan Minä Oy:stä. Esikuvina ovat Richard Branson, Steve Jobs, ehkä vaikkapa Björn Wahlroos tai Risto-Matti Ratia. Henkilöbrändäys on suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on tehdä ihmisestä muiden mielissä se mitä hän haluaa itsestään kertoa. Edesmennyt Applen omistaja ja toimitusjohtaja Steve Jobs oli selkeä thought leader, alan spokesperson, kaikkea sitä mitä yritysjohtajat tavoittelevat. Hän olisi kuitenkin ollut henkilöbrändääjän painajainen. Jobs ei perinteisellä tavalla hakenut puhemiehen roolia. Häntä ei myyty lehtien kansiin eikä hän antanut haastatteluja. Hän ei myöskään ollut tehnyt itsestään suunnitelmallisesti sitä Steve Jobsia minkä me näimme. Tuskin esimerkiksi se, että hänet syrjäytettiin omasta yrityksestään olisi kuulunut henkilöbrändääjän etukäteen suunniteltuun strategiaan? Ehkä myöskään Risto-Matti Ratiaa henkilöbrändääjä ei kehottanut menettämään kaikkea ja aloittamaan alusta, vaikka juuri tämä tuo hänen tarinaansa kiinnostavuutta. Me väitämme KAIKISTA EI TULE STEVE JOBSEJA. Jos henkilöbrändäyksessä jotain pitäisi uskoa niin Tom Petersin ohjetta: Do cool shit every damn day. Josta pääsemme Richard Bransoniin. Siinä missä Suomessa saa jännittävän ja rohkean maineen jos mie

26 henä pukeutuu vaaleanpunaisiin housuihin, pukeutuu Branson lentoyhtiönsä lentoemännän vaatteisiin. Siinä voi jo puhua aika äänekkäästä viestinnästä! Matka siihen, että suomalainen yritysjohtaja ryhtyisi moiseen on kuitenkin todennäköisesti aika pitkä. Kuitenkin jokaisen johtajan tulee nykypäivänä osata viestiä. Eikä siitäkään ole haittaa, että viestiä ja tapaa viestiä pohditaan suunnitelmallisesti. Henkilöbrändäyksen sijaan voisikin puhua personal communicationista; henkilökohtaisen viestinnän strategiasta. Viestinnästä, joka lähtee kyseisen henkilön substanssiosaamisesta ja sen kertomisesta järkevällä ja kiinnostavalla tavalla. Kaikista ei tule Steve Jobseja, mutta jokaisesta voi tulla kiinnostava viestijä, joka omalta osaltaan vie yrityksen viestejä eteenpäin. Tässä tulee kuitenkin keskittyä johonkin ihan muuhun kuin perinteiseen esiintymisvalmennukseen tai jonkinlaiseen hähmäiseen life coachingiin. Me väitämme PITKÄN TÄHTÄIMEN VIESTINTÄ- STRATEGIA TAI SUUNNITELMA EI ENÄÄ TOIMI PARHAALLA MAHDOLLISELLA TAVALLA

27 Me väitämme TARKAT OPERATIIVISET SUUNNITELMAT PAHIM- MILLAAN J ÄYKISTÄVÄT ORGANISAATION RUTIININOMAISESTI SUORITTAMAAN ARKEA JA TÄLLÖIN ARJEN MAHDOLLISUUDET HÄMÄRTYVÄT. Viestintästrategia on kuollut - Eläköön viestintästrategia! Pikku hiljaa, väittäisin, että ollaan tultu siihen että yhtiöllä on yksi strategia. Ei tarvita useita eri strategioita. Pitää olla avainviestit, jotka tulevat strategiasta. Tietysti sitä varten kuinka viestit viedään läpi, tehdään suunnitelma. Ellun Kanojen haastatteluista Selvitykseen osallistuneista yrityksistä vain harvalla oli viestintästrategiaa olemassa. Suurella osalla syynä oli johdon vaihtuminen niin, ettei strategiaa oltu vielä ehditty laatia ja muutamassa yrityksessä oli siirrytty kokonaan pois viestintästrategia-ajattelusta kohti yhtä yrityksen strategiaa. Viestintästrategia sanalla tarkoitettiin dokumenttia, jossa on kaikki seuraavan vuoden viestinnän teot listattuna. Esimerkiksi joulukorttien lähettäminen ja tiedote tuotteesta x ovat tällaisia tekoja. Perinteinen viestintästrategia helposti ohjaa pelkkää viestinnän organisaation operatiivista toimintaa. Viestinnän tarpeet ovat kuitenkin muuttuvat ja päivittäin elävät. Viestinnän tulee olla proaktiivista ja vähintäänkin pystyä reagoimaan nopeasti niin ulkoisiin kuin sisäisiinkin tapahtumiin. Tarkatkin operatiiviset 52 53

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Kysymys! Onko yrityksen viestintäfunktion keskeisin rooli yrityksen strategian toteuttamisen tukeminen? Kaksi käsitystä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Ajankohtainen symboli Uskommeko oikeisiin asioihin? Johtamisen uusi symboli Voima vs. ketteryys voittamisesta Voittajia

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI

PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI WIA one Pauliina Airaksinen-Aminoff pauliina@aminoff.fi 3.9.2013 Ensivaikutelma 3.9.2013 WIAone Yrittäjä Toimittaja Uusmedia-ala Coachi Mainostoimistoala

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Medical- brändien taustalla vuodesta 1994 Innokas Medical Oy 20 000 Perustettu Oulussa vuonna 1994

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja

Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja "Nykyisin kaikki on viestintää - johtaminenkin on vain pieni osa viestintää" - Hannu Vuola, viestinnän sekatyömies jo yli 25 vuotta Sisällysluettelo Sivu 3: Olet

Lisätiedot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Sisältö Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen (communications

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Strateginen markkinointi ja viestintä Hämeen kauppakamari

Strateginen markkinointi ja viestintä Hämeen kauppakamari Strateginen markkinointi ja viestintä Hämeen kauppakamari Lauri Toivonen 1 @lauritoivonen 2 Ei ole erikseen strategista markkinointia ja taktista markkinointia. On hyvää ja huonoa. Tietoisuus Hyvä markkinoija

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Talent Vectia johtamisjärjestelmäselvitys 13.06.2013 Arto Smolander & Sonja Tanskanen Yritysten näkemys johtamisjärjestelmänsä toimivuudesta Talent

Lisätiedot

01. MÄÄRITTELE UNELMASI

01. MÄÄRITTELE UNELMASI BRÄNDISI PERUSTA 01. MÄÄRITTELE UNELMASI Monesti suurin syy miksi päädytään uudelleen brändäämiseen on toiminnan sekavuus ja epäröinti. Ei olla riittävästi ajateltu miltä oma unelma elämäänsä ja liiketoimintaansa

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 21.1.2016 Brändi- SABOTOIJA Brändi- KYYNIKKO

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Toukokuu 2015 Hannu Mattinen, Steps Ahead Nina Hyyppä, Newborn Communications Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff Our Purpose Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff SANOFI LYHYESTI Toimintaa 100 maassa Suomessa noin 90 työntekijää Yli 110 000 työntekijää MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE JA MIKSI? Engagement

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä Mikä on tärkeintä? Talousosaaminen Johtaminen Joku muu? Ei ole yhtä oikeaa vastausta Ulkoiset tekijät Yleinen taloustilanne Liiketoiminnan

Lisätiedot

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla.

Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille. Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategian lyhyt suunnittelutyökirja urheiluseuroille Asiat, jotka vähintään tulee olla mietittynä ja aina ajan tasalla. Seurastrategia vuosille 20-20 LOGO Tähän tahtotilan tiivistävä slogan. Työryhmä:

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen!

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! SISÄLLÖNTUOTANNON OPAS Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! Kuinka verkkokoulutus tehdään? Lanseeraus Aloitetaanpa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot