SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.10.2014 klo 18.00 20.30. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t"

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu Vuoden 2014 talousarvion henkilöstömenojen säästöjen toteutuminen Talousarvion 2015 käsittely Tiimitoiminnan jatkaminen tai päättäminen Muut asia

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3/2014 sivu 28 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Torstai klo Savukosken kunnanvirasto Koskenniemi Viljo puheenjohtaja Boman Tuula jäsen, varapuheenjohtaja Kangas Risto jäsen Karvonen Tuovi jäsen Mustajärvi Matti jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Halonen Jouni Harju Irja Aarrevaara Mauri Ahtinen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja toimistopäällikkö LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Todettiin. :t Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Mustajärvi ja Risto Kangas Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Viljo Koskenniemi Jarmo Ahtinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Savukoski Toimistopäällikkö Allekirjoitus Jarmo Ahtinen

3 TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE Tekn.ltk 20 Viranhaltijapäätökset: 1.Teknisen toimiston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset Myönnetyt rakennusluvat: 2. Myönnetyt rakennusluvat ajalta Luettelo liitteenä. Ahma: 3.Talousveden/Leukkuhamara testausseloste Talousveden testausseloste Talousveden testausseloste Uimavesitutkimus Niemiharjun kp:n jälkitarkkailun testausseloste Jätevedenpuhdistamon päästötarkkailun testausseloste Talousveden testausseloste Maaseutulautakunta: 10. Ympäristölupapäätös, energiapuun haketus 11. Yt-neuvottelupöytäkirja koskien kunnan asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityshanketta Toimistopäällikkö: Merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta: Merkittiin tiedoksi. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUU 2014 Tekn.ltk 21 Vuoden 2014 tammi-syyskuun toimintamenot koko teknisen lautakunnan käyttötalouden osalta ovat toteutuneet 73,8 % ja toimintatulot 64,2 %. Toimintakate on toteutunut 93,6 %. Rakennusvalvonnan lupamaksut ovat alittumassa, kun nyt on toteutunut 55,4 % arvioidusta tulosta. Hallinto-, sosiaalitoimen ja sivistystoimen rakennusten toimintakatteet ovat suunnitellussaan. Saukodin kameravalvontaa on parannettu. Ryhmäperhepäiväkodille tilattiin kuntokartoitus sisäilmaongelmien vuoksi. Tilatoimen menot ovat toteutuneet 70,0 % ja tulot 70,0 %. Vuokrahuoneistoja on tyhjillään nyt 8 kpl. Yhteensä vuokrahuoneistoja on 80 kpl. Liikenneväylissä kaavateiden ja yksityisteiden kunnossapidon menot on toteutuneet 53,7 %. Kunnan maaomaisuuden myynnin vuoksi ovat tulot ylittyneet reilusti. Vesihuoltolaitoksen tuloissa yksityisten käyttäjien kulutus laskutetaan kesäkuussa ja joulukuussa, joten nyt näkyy puolen vuoden tulot. Kunnan omien kiinteistöjen kulutus laskutetaan vuoden vaihteen lukeman perusteella vuoden vaihteessa. Vesihuoltolaitoksen menot ovat toteutuneet 64,5 %.

4 Vanhan lämmöntoimittajan hakerankojen oston vuoksi lämpölaitoksen menot ovat jo ylittyneet ja tuloja on saatu 61,4 % budjetoidusta. Laskutus on kahden kuukauden välein, joten syyskuun osuus laskutetaan marraskuun alussa. Viime vuonna investointina aloitettua lämpölaitoksen varavoimalan valmistelutöitä on jatkettu käyttötalouden määrärahoilla. Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun talousarvion alkuvuoden toteutumisesta. Tekninen lautakunta: Lautakunta keskusteli talousarvion toteutumisesta. VUODEN 2014 TALOUSARVION HENKILÖSTÖMENOJEN SÄÄSTÖJEN TOTEUTUMINEN Tekn.ltk 22 Vuoden 2014 talousarviota tarkistettiin kevättalvella henkilöstömenojen säästöjen vuoksi. Eri hallintokunnille määrättiin säästötavoitteeksi 10 lomarahapäivää vastaava kustannus. Tekniselle puolelle nämä säästöt jakautuivat siten, että toimiston osuus on euroa, kiinteistönhoitajat euroa ja siivoojat euroa. Säästöjen saavuttamista seurataan talousarvion toteutumisen yhteydessä. Yhteensä teknisen lautakunnan säästövelvoite on euroa. Säästöt ovat toteutuneet alla olevan mukaisesti: tekninen toimisto 3.004,38 euroa kiinteistönhoitajat 5.964,63 euroa siivoojat 2.604,75 euroa yhteensä ,75 euroa Toimistopäällikkö: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen laskelman, jonka mukaan teknisen toimialan säästötavoite on saavutettu. Tekninen lautakunta: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle laskelman teknisen toimialan toteutuneesta henkilöstösäästöistä. TALOUSARVION 2015 KÄSITTELY Tekn.ltk 23 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Hallintokuntien talousarvioesitysten laadinnan tulee lähteä käyttötalouden menojen leikkauksesta ja kasvua ei saa olla lainkaan, koska kunnan talousnäkymät ovat poikkeuksellisen heikot. Tämä tarkoittaa, että hallintokuntien on etsittävä aidosti säästökohteita. Lisäksi hallintokuntien on haettava ja toteutettava maksujen ym. tulojen lisäyksiä.

5 Palkkakustannukset on laskettu nykyisiä palkkoja korottamalla 0,6 %. Sisäiset erät ja laskennalliset erät käsitellään edellisvuosien tapaan. Rakennustarkastajan viranomaistehtävät hoidetaan edellisvuosien tapaan ostopalveluna Pelkosenniemen kunnasta. Suunnittelussa valmistaudutaan asemakaavan muuttamiseen Kirkonkylän alueella. Yksityisteillä ei ole varauduttu peruskorjausten avustamiseen. Kunnossapitoavustus on 70 % konetöiden osuudesta. Asuinhuoneistojen vuokriin on huomioitu vuoden 2015 alussa tehtävät Aran ohjeistaman vuokranmäärityslaskelman mukaiset tarkistukset sekä vapaarahoitteisiin asuntoihin asumisen kuluttajahinnan mukainen indeksikorotus 1,0 %. Asunto Oy Martintupa on tarkoitus myydä heti, joten sille ei ole varattu vuokratuloja eikä yhtiövastikemenoja. Marjahallin talonmiehen asunto Neiliköntiellä on myyty. Samoin Savottakämpät Reutuvaara ja Ala-Tammi ovat siirtyneet vuoden alussa Metsähallituksen kunnossapitovastuulle ja taseeseen. Kiinteistötiimin henkilöstössä on huomioitu suunnitelmavuosille kahden kiinteistönhoitajan mahdollinen eläkkeelle jääminen vuoden 2015 lopussa. Heidän palkkausmäärärahat on huomioitu täysimääräisinä ensi vuoden 2015 talousarviossa. Talousarviossa on varauduttu siihen, että ryhmäperhepäiväkoti toimii Malmettirinne C 5- C 6 tiloissa tammi-lokakuun ajan. Tunturialueen jätehuoltoon on varattu autiotupien ja tulipaikkojen jäte- ja puuhuoltoon määrärahaa euroa. Vesimaksun hinta verottomana on edelleen 1,20 /m3 ja jäteveden 2,18 /m3. Lämpölaitoksen energiamaksu verottomana on 70,20 /MWh Rakennus- ja teknisen lautakunnan toimintamenot ensi vuodelle ovat euroa, toimintatulot ovat euroa ja toimintakate euroa. Menot vähenevät euroa, tuloja on euroa vähemmän ja toimintakate pienenee euroa. Prosentuaalisesti toimintakate pienenee tämän vuoden talousarviosta 17,7 %. Talousarvio vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille on liitteenä. Investointeja vuodelle 2015 on yhteensä euroa sekä irtaimen omaisuuden hankintana euroa käytetyn traktorin hankintaan lisävarusteineen. Vuokrahuoneistojen peruskorjaukseen varataan kolmen asunnon korjaamiseen vielä nimeämättömiltä kiinteistöiltä. Päiväkodin rakentamisen ensisijainen hankinta on toteuttaa hanke leasing-vuokrauksella ja vasta toisena vaihtoehtona on rakentaminen lainarahalla. Toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy vuoden 2015 käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

6 Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö muutti päästöesitystään, siten, että kunnanviraston vuokria vähennetään euroa. Muuten päätösesitys hyväksyttiin. TIIMITOIMINNAN JATKAMINEN TAI PÄÄTTÄMINEN Tekn.ltk 24 Kunnanhallitus on kesällä 2004 päätöksellään perustanut kiinteistönhoitoyksikön. Samalla on muodostettu kaksi tiimiä: kiinteistöjen kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä siivoukseen. Tiimien toiminta on jatkunut yli 10 vuotta ja siitä saadut kokemukset ovat sekä hyviä että huonoja. Tiimien perustamisen tavoitteena oli etenkin sijaisjärjestelyjen ja lyhytaikaisten tuurausten joustava järjestely palkkakustannuksia vähentäen. Samoin poistettiin tehtävärajaukset, jolloin tiimiin kuuluvat henkilöt pystyivät joustavasti tarpeiden mukaan tekemään eri sektoreiden erikoistöitä. Yhtenä tavoitteena oli myös sivistystoimen johtajan vapauttaminen työnjohdosta omiin varsinaisiin töihinsä. Tiiminvetäjien nimeämisen myötä oli tarkoitus saada myös teknisen toimen päällikölle aikaa hallinnollisiin tehtäviin vähentämällä työnjohdollista osuutta kenttätyössä. Teknisen toimen töistä teki FCG konsulttitoimisto selvityksen. Siinä päädyttiin osittain purkamaan tiimien työtä siirtymällä eri kiinteistönhoitajille nimettyihin vastuukiinteistöihin sekä laitoksiin ja erikoisosaamisiin. Samalla kiinteistöille laadittiin huoltokirjat määräaikaisten töiden aikataulutusta helpottamaan. Tänä syksynä pidettiin tiimien kanssa palaverit laajennetulla kokoonpanolla, jossa keskusteltiin tiimien työtä hiertävistä ongelmakohdista sekä neuvoteltiin työilmapiirin parantamisesta. Liitteenä on tarkastamaton muistio siivoustiimin neuvottelusta. Kiinteistönhoitajien neuvottelun muistio lähetetään sähköpostilla tai toimitetaan muuten lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Toimistopäällikkö: Lautakunta keskustelee tiimien toiminnan jatkamisesta ja vaihtoehtona sille tiimien purkamisesta. Tekninen lautakunta: Tuula Boman teki pöydällepano esityksen, joka yksimielisesti hyväksyttiin. Kiinteistötiimin kanssa järjestetään keskustelutilaisuus ennen seuraavaa kokousta. MUUT ASIAT Tekn.ltk 26 Puheejohtaja tiedusteli löytöeläinten hoidon järjestämisestä ja tiekuntien tasapuolisesta kohtelusta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen / ylitysoikeuksien hakeminen Tekninen lautakunta. Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen

Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen / ylitysoikeuksien hakeminen Tekninen lautakunta. Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo 17.00-17.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 27 28 29 30 31 32 33 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kaavoituskatsaus vuodelle 2014 Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.9.2015 klo 17.00-18.08 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Savukosken kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelma. Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Savukosken kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelma. Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.04.2013 klo 17.00-19.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Asunto Oy Sau-Kelon osakkeiden arvon alaskirjaus. Toimenpideohjelma kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja sen toteutuminen

Asunto Oy Sau-Kelon osakkeiden arvon alaskirjaus. Toimenpideohjelma kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja sen toteutuminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.3.2015 klo 17.00-19.42 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-20.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 Kunnanhallitukselle tiedoksi Vuoden 2011 tilinpäätös Verohallinnon

Lisätiedot

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 15.12.2014 klo 17.00-17.38 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 174 175 176 177 178 179 180 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.4.2015 klo 17.00-19.09 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-18.43 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 Kunnanhallitukselle tiedoksi Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 10.6.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 10.6.2015 klo 16.30 17.50 HUOM! Pyhäniemen ravintola Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 2/2013 35 Tekninen lautakunta 12.03.2013 Aika 12.03.2013 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Holmström Jari

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Etsivän nuorisotyön käynnistäminen Savukoskella

Savukosken kunnanvirasto. Etsivän nuorisotyön käynnistäminen Savukoskella Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 16.00-16.47 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 71 72 73 74 76 77 78 Kunnanhallitukselle tiedoksi Etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012 sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 22. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2011...29 23. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 24.11.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.11.2010 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot