OKM:N NÄKEMYS TULEVISTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN VASTAAVISTA TÄYDENNYSKOULUTUSMALLEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKM:N NÄKEMYS TULEVISTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN VASTAAVISTA TÄYDENNYSKOULUTUSMALLEISTA"

Transkriptio

1 OKM:N NÄKEMYS TULEVISTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN VASTAAVISTA TÄYDENNYSKOULUTUSMALLEISTA ylitarkastaja Kati Isoaho Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Työ tekijäänsä opettaa! seminaari Kuopio

2 NYKYISIÄ KORKEAKOULUJEN TARJOAMIA TUTKINNON JÄLKEISIÄ KOULUTUSMUOTOJA Tutkintojen osat avoin korkeakouluopetus, erilliset opinnot (molemmat sektorit) Tutkintoa täydentävä koulutus ammatilliset erikoistumisopinnot (ammattikorkeakoulut) maksullinen täydennyskoulutus (molemmat sektorit) korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (molemmat sektorit) erikoistumisopinnot (yliopistot) erikoistumiskoulutus (yliopistot, ml. lisensiaatintutkintoihin sis. erikoistumiskoulutukset) Psykoterapeuttikoulutus (yliopistot) Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus (yliopistot) Ammatilliset opettajaopinnot (ammattikorkeakoulut) MBA-koulutukset (molemmat sektorit)

3 KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA : Korkeakoulujen aikuiskoulutuksella laajennetaan ja päivitetään osaamista Lähes kolmasosalla korkeakouluihin valituista uusista opiskelijoista on jo korkeakoulututkinto tai opiskeluoikeus korkeakouluissa. Syynä moninkertaisiin korkeakouluopintoihin ovat mm. työelämän eri tehtäviin säädetyt liian yksityiskohtaiset kelpoisuusvaatimukset sekä mahdollisuus hankkia tutkintoon johtavassa koulutuksessa osaamista täydentävää koulutusta maksutta. Tutkinnon jälkeisellä koulutuksella voidaan tukea mm. uusien työnkuvien ja asiantuntija-alojen syntymistä ja korkeakoulutettujen erikoistumista.

4 KORKEAKOULUTETTUJEN AIKUISKOULUTUKSEN UUDISTAMISPAINEITA (1/2) Korkeakoulutettujen määrä ja osuus kasvanut ja kasvaa Korkeakoulutetut osallistuvat aikuiskoulutukseen (73% työnantajan tuella, koko väestöstä 52%. Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006) Julkinen sektori ja isot yritykset kouluttavat eniten Työelämän muutokset aiheuttavat jatkuvaa osaamisen kehittämisen tarvetta

5 KORKEAKOULUTETTUJEN AIKUISKOULUTUKSEN UUDISTAMISPAINEITA (2/2) Korkeakoulutetut kokevat tarvitsevansa koulutusta Korkeakoulutettujen työttömyys kasvanut -> työmarkkina-aseman vahvistaminen moninkertaisella koulutuksella Koulutuksen työelämäkytkennän vahvistamisen tarve Nuorten koulutukseen pääsyn turvaaminen - työurien pidentäminen

6 KORKEAKOULUTETTUJEN OPPISOPIMUSTYYPPINEN TÄYDENNYSKOULUTUS (1/3) Koulutusta on toteutettu vuodesta 2009 lähtien OKM:n erityisavustuksella Laajuus 30op/45op/60op Suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille työelämässä oleville henkilöille 2012 OKM ohjasi em. koulutustyypin toteuttamiseen 4 milj. euroa 2012 rahoitetut koulutukset: osallistumismaksut voivat olla suuruudeltaan korkeintaan koulutuksen toteuttamisesta syntyvien kustannusten ja valtion avustuksen välisen erotuksen verran

7 KORKEAKOULUTETTUJEN OPPISOPIMUSTYYPPINEN TÄYDENNYSKOULUTUS (2/3) Esimerkki: vuoden 2012 budjetista tuettava koulutus: yhteensä 4 milj. euroa 35 tuettavaa koulutushanketta 1086 oppisopimusta koulutusten laajuus pääsääntöisesti 30 op (myös muutamia 45 tai 60 op) Hakemuksia yhteensä 119 kpl (osa verkostojen yhteishakemuksia)

8 KORKEAKOULUTETTUJEN OPPISOPIMUSTYYPPINEN TÄYDENNYSKOULUTUS (3/3) Koulutuksen kantavana ideana korkeakoulujen ja työantajien yhdessä toteuttama opetus, ohjaus ja näyttöjen arviointi Koulutuksen rakennetta ja sisältöä ei ole säädelty, mutta työssäoppiminen painottuu opetussuunnitelmissa (esim. 70% työssäoppimista ja 30% tiedollista opetusta) Näyttö-ajattelun tuominen osaksi korkeakoulutusta

9 ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS: OHJAUS SIIRTYMÄSSÄ STM:LLE (1/3) Tällä hetkellä OKM säätelee erikoistumiskoulutusta = vastaa asetuksen esittelystä (yliopistojen koulutusvastuut, koulutukseen ottaminen, tavoitteet ja järjestämistapa, koulutusohjelmat ja niiden pituus, tutkinnon suorittaminen, yhteistyöelimet) STM rahoittaa Yliopistot vastaavat koulutuksen sisällöstä ja laativat ja arvioivat erikoislääkärikuulustelut Palvelujärjestelmä toteuttaa Kukaan ei tee erikoisalakohtaista määrällistä ennakointia tai mitoitusta kenelläkään ei ole vastuuta varmistaa, että kaikille erikoisaloille on tarkoituksenmukainen määrä erikoistuvia lääkäreitä.

10 ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS: OHJAUS SIIRTYMÄSSÄ STM:LLE (2/3) HO: Selkeytetään terveydenhuollon korkeakoulutusta tieteenalan kehittymisen ja koulutuksen työelämävastaavuuden varmistamiseksi Valtioneuvosto : erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirretään OKM:stä STM:öön OKM:n ja STM:n yhteinen työryhmä valmistelee siirtoa

11 ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS: OHJAUS SIIRTYMÄSSÄ STM:LLE (3/3) Tarkoituksena on selkeyttää koulutuksen rahoitusta osana EVO-koulutusrahoituksen uudistamista, jotta STM:n mahdollisuudet ohjata erikoistumiskoulutusta ja sen mitoitusta vahvistuvat Yliopistojen rooli on tarkoitus säilyttää ja vahvistaa koulutuksen järjestämisessä

12 ERIKOISTUMISKOULUTUS-TYÖRYHMÄ Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma (kesu) Valtioneuvoston hyväksymän vuosia koskevan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan korkeakoulututkinnon jälkeistä koulutusta kehitetään muodostamalla laajoja osaamiskokonaisuuksia (erikoistumiskoulutuksia) mm. nykyisten erikoistumiskoulutusten ja opintojen pohjalta. Erikoistumiskoulutukset ovat laajoja, vähintään 30 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia. Erikoistumisopintojen kokonaisuus korvaa nykyiset ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot sekä yliopistojen erikoistumiskoulutukset ja erikoistumisopinnot. Työryhmän asettamispäätös

13 TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT Työryhmän tehtävänä on aikuiskoulutuspolitiikan ja korkeakoulupolitiikan tavoitteet huomioon ottaen: määrittää erikoistumiskoulutuksen tehtävä ja tavoitteet määrittää erikoistumiskoulutuksen asema suhteessa tutkintoon johtavaan koulutukseen, korkeakoulujen täydennyskoulutukseen ja muuhun korkeakoulutettujen hyödyntämään täydennyskoulutukseen tehdä esitys tarvittavista säädösmuutoksista, erikoistumiskoulutusten laadunvarmistusjärjestelmästä ja erikoistumiskoulutuksen rahoittamisesta kuvata erikoistumiskoulutuksen toteuttamismalleja

14 Työryhmän kokoonpano johtaja Kirsi Kangaspunta, OKM (pj) johtaja Hannu Sirèn, OKM (vpj) opetusneuvos Petri Haltia, OKM (siht) koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Heinikoski, STTK ylitarkastaja Kati Isoaho, OKM (siht) opetusneuvos Kirsti Kylä-Tuomola, OKM koulutusjohtaja Jaana Lehto, EK johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK vararehtori Harri Melin, TaY toimialajohtaja Eeva-Liisa Moisio, Satakunnan amk erikoistutkija Tuire Palonen, TY johtaja Hannu Saarikangas, Akava ry johtaja Kari Seppälä, TY asiantuntija Veli-Matti Taskila, SAMOK ry kehitysjohtaja Ossi Tuomi, HY hallitussihteerí Piritta Väinölä, OKM

15 TYÖRYHMÄN AIKATAULU työryhmän toimikausi päättyy työryhmä kuulee työssään sosiaali- ja terveysministeriötä työ- ja elinkeinoministeriötä maa- ja metsätalousministeriötä ympäristöministeriötä muita asiantuntijatahoja ja sidosryhmiä Kuulemistilaisuus alkuvuodesta 2013

16 NÄKÖKULMIA JA KYSYMYKSIÄ (1/3) Mistä muodostuu korkeakoulutettujen tutkinnon jälkeisen täydennyskoulutuksen työelämälähtöisyys? - työpaikalla ja työssä oppiminen - entä työttömät ja työttömyysuhan alaiset? - työelämän osallistuminen koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin - työnantajien osallistuminen koulutuksen kustannuksiin - koulutuksen tuottama muodollinen kelpoisuus

17 NÄKÖKULMIA JA KYSYMYKSIÄ (2/3) Millainen koulutuksen rakenne soveltuisi parhaiten tutkinnon jälkeiseen täydennyskoulutukseen? - mahdollisuus työn ohella suorittamiseen - modulaarisuus joustavuuden tuojana? - yksittäisten lyhyiden täydennyskoulutuskurssien nivominen laajemmaksi kokonaisuudeksi?

18 NÄKÖKULMIA JA KYSYMYKSIÄ (2/3) Miten nykyjärjestelmää pitäisi muuttaa ts. mitä uutta erikoistumiskoulutuksen pitäisi tuoda mukanaan korkeakoulutettujen täydennyskoulutukseen? - ammatillisten erikoistumisopintojen, erikoistumiskoulutuksen ja erikoistumisopintojen korvaaminen/sisällyttäminen uusiin erikoistumiskoulutuksiin - myös korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen tarkastelu osana uusia erikoistumiskoulutuksia - millaisia koulutusalakohtaisia ratkaisuja

19 AIKUISKOULUTUKSEN JOHTAMINEN OSAKSI KOULUTUKSEN JA KOULUTUSTARJONAN JOHTAMISTA (1/3) Laadukkaan, houkuttelevan ja tunnetun täydennyskoulutuksen luominen siten, että se täydentää saumattomasti tutkintoon johtavaa koulutusta Korkeakoulujen hyvät työelämäyhteydet ovat edellytys sekä nuorten että aikuisten kouluttamiselle, sekä tutkintojen että niiden jälkeisten kokonaisuuksien suunnittelulle ja toteuttamiselle. Tutkintoon johtavan koulutuksen ja tutkinnon osien avoin tarjoaminen suunnittelu, määrittely, laadunvarmistus, opiskelijapalvelut. haasteita opetuksen johtamiselle kokonaisuutena

20 AIKUISKOULUTUKSEN JOHTAMINEN OSAKSI KOULUTUKSEN JA KOULUTUSTARJONAN JOHTAMISTA (2/3) Elinikäisen oppimisen edistäminen ei rajoitu vain tutkintojen osien avoimeen tarjontaan ja täydennyskoulutuksen - tärkeitä näkökulmia myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT) aliedustettujen ryhmien pääsy korkeakouluihin opintojen tukeminen tutkintorakenteen hyödyntäminen liikkuvuuden helpottaminen ja yksilöllisesti joustavat ratkaisut.

21 AIKUISKOULUTUKSEN JOHTAMINEN OSAKSI KOULUTUKSEN JA KOULUTUSTARJONAN JOHTAMISTA (3/3) Yliopistolaki 2. Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta Ammattikorkeakoululaki 4. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä oppimista. ( /564) Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

22 KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSEN UUSI KUVA? Koulutustarjonta muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, jossa täydennyskoulutuksella selkeä asema ja kytkentä korkeakoulun profiiliin Uudet erikoistumiskoulutukset ovat kysyttyjä ja arvostettuja Työelämän tarpeet on entistä paremmin huomioitu, työelämäyhteydet ovat vahvoja Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on entistä toimivampaa ja kaikkia osapuolia hyödyttävää Avoimen yliopiston/ammattikorkeakoulun opetuksella edelleen tärkeä tehtävä sekä tasa-arvon edistäjänä että yksilöiden ja työelämän osaamistarpeisiin vastaajana?

Ajankohtaista aikuiskoulutuksen kehittämisessä. - korkeakoulujen näkökulma. ylitarkastaja Sanna Hirsivaara Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö

Ajankohtaista aikuiskoulutuksen kehittämisessä. - korkeakoulujen näkökulma. ylitarkastaja Sanna Hirsivaara Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Ajankohtaista aikuiskoulutuksen kehittämisessä - korkeakoulujen näkökulma ylitarkastaja Sanna Hirsivaara Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Vaasa 31.5.2012 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Sanna Hirsivaara, Petri Haltia

HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Sanna Hirsivaara, Petri Haltia HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Sanna Hirsivaara, Petri Haltia Ajankohtaista korkeakoulujen aikuisten hyödyntäminen

Lisätiedot

Asiantuntijuus edellä

Asiantuntijuus edellä Asiantuntijuus edellä Korkeakoulujen uusi erikoistumiskoulutus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:7 Asiantuntijuus edellä Korkeakoulujen uusi erikoistumiskoulutus Opetus-

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola, Metropolia

Lisätiedot

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:38 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa 2014-2018

Avoin yliopisto-opetus Suomessa 2014-2018 1 Avoin yliopisto-opetus Suomessa 2014-2018 1 AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallisessa strategiassa esitetään avoimen yliopistoopetuksen valtakunnalliset

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Hallinnonalojen yhteistyö työelämän kehittämiseen liittyvissä palveluissa

Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Hallinnonalojen yhteistyö työelämän kehittämiseen liittyvissä palveluissa 7.11.2014 TEM/1165/00.04.03/2013 (TEM036:01/2011) Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Hallinnonalojen yhteistyö työelämän kehittämiseen liittyvissä palveluissa Valmisteluryhmän raportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo

Selvitys humanistisen ja kasvatusalan. toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista. Anne Kouvo 1 Selvitys humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan toimialojen osaamis- ja täydennyskoulutustarpeista KOPSU Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Työssä ja työstä

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 OPETUSMINISTERIÖ 7.3.2008 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 Opetusministeriö esittää tässä asiakirjassa valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Kehittävää kumppanuutta

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Kehittävää kumppanuutta Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Kehittävää kumppanuutta Sisällys 6 Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskuntavastuun tavoitteet 7 Perustietoja Saimaan ammattikorkeakoulusta 9 Saimaan ammattikorkeakoulun hallinto

Lisätiedot

Suomi osaamisen kasvu-uralle

Suomi osaamisen kasvu-uralle Suomi osaamisen kasvu-uralle Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14 2 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TURVALLISUUSOSAAMISEN KOULUTTAMINEN. Pro gradu -tutkimus. Luutnantti Mikko Rikkonen

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TURVALLISUUSOSAAMISEN KOULUTTAMINEN. Pro gradu -tutkimus. Luutnantti Mikko Rikkonen MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TURVALLISUUSOSAAMISEN KOULUTTAMINEN Vertaileva tutkimus Laurean ja Maanpuolustuskorkeakoulun pedagogisista malleista Pro gradu -tutkimus Luutnantti Mikko Rikkonen Sotatieteiden

Lisätiedot

1 10 F MUUT JULKAISUT

1 10 F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 1 10 F MUUT JULKAISUT Tehyn koulutuspoliittiset teesit 2009 2013 Marja-Kaarina Koskinen n Soila Nordström Sisällysluettelo 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 5 1.1 Ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Strategisen tason suunnitelma vuosille 2010-2015

Strategisen tason suunnitelma vuosille 2010-2015 TYKSin erityisvastuualueen Opetus- ja koulutuspolitiikka Strategisen tason suunnitelma vuosille 2010-2015 Sisältö 1 johdanto 1 JOHDANTO 3 2 TULEVAISUUDEN HAASTEITA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA 4 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

järjestäminen ja ohjaaminen

järjestäminen ja ohjaaminen Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestäminen ja ohjaaminen Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Oulun yliopisto 4.6.2015 Esityksen sisältö Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

10 Ammattikorkeakoulut

10 Ammattikorkeakoulut TIINA-MARIA LEVAMO 10 Ammattikorkeakoulut 10.1 Rakenteet ja korkeakoulutuksen yhteiset tavoitteet Suomalaiset ammattikorkeakoulut (AMK) ovat monialaisia ja (pääsääntöisesti) alueellisia korkeakouluja,

Lisätiedot

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila

FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 90 Tuula Brofeldt Tuula Piensoho Tuula

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa

Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa Ruralia-instituutti Oppisopimus korkea-asteen koulutukseen Etelä-Savossa alueellinen selvitys elinkeinoelämän valmiuksista korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen Hannu Helama Sirkku Piispanen Raportteja

Lisätiedot

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden

HE 283/2009 vp. terveydenhuollon ammattihenkilöiden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys on osa terveydenhuollon

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄJINÄ

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄJINÄ Metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen aluestrategia 2006 2009, 30.9.2005 1 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT METROPOLIALUEEN KEHITTÄJINÄ 1 METROPOLIALUE ON VETURI Laaja Helsingin

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Erno Lehtinen 1), Tuire Palonen 1), Päivi Tynjälä 2), Kirsi Klemelä 1), Satu Merenluoto 1), Kirsi Pohjola 2) ja Koen

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot