Tiedotustilaisuus ammatillisen peruskoulutuksen valmentavien koulutusten uudistumisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotustilaisuus ammatillisen peruskoulutuksen valmentavien koulutusten uudistumisesta"

Transkriptio

1 Tiedotustilaisuus ammatillisen peruskoulutuksen valmentavien koulutusten uudistumisesta Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos

2 Taustaa uudistukselle Kesu / okm-oph tuso Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille on edellytetty, että ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten asema ja sisältö selkiytetään vastaamaan nykyistä paremmin opiskelijoiden tarpeita ja helpottamaan siirtymistä tutkintotavoitteiseen koulutukseen OPH osallistuu työhön osana perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen liittyvien koulutusten kokonaisuuden selkiyttämiseen liittyvää valmistelutyötä

3 Valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämistyö OKM käynnisti ammatillisen koulutuksen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttämistyön loppukeväästä OKM - OPH valmistelutyöryhmä Monipuolinen yhteistyö valmistelussa eri toimijoiden kanssa SWOT-analyysit ja yhteenvedot kaikista valmistavista ja valmentavista koulutuksista, niiden tehtävistä ja tavoitteista ( OPH) Toimintaympäristöanalyysi - valmistavien ja valmentavien koulutusten arvolähtökohdat ja yhteiskunnallinen tehtävä (OPH teetti) Valmistavien ja valmentavien koulutusten opiskelijoiden jatkokoulutusvaihtoehdot ja sijoittuminen jatko-opintoihin (OPH teetti)

4 Koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämisessä tärkeää Koulutusten tarkastelu sellaisenaan ei riitä on arvioitava koulutusten tehtäviä, tavoitteita ja arvolähtökohtia Koulutusten tehtävät ja tavoitteet osittain päällekkäisiä Koulutusten arvolähtökohdat yhteiset eriytyvät? Kohderyhmät kenelle, mitä yhteistä, mitä erityistä Päällekkäistä koulutusta havaittavissa Tavoitteena tutkintoon johtavaa koulutukseen ja edelleen työhön ohjaaminen arvioitava, miten toteutunut? Koulutusten ja muiden vaihtoehtojen laadukas toteutus/ resurssit

5 Valmentavan koulutuksen valmistelun lähtökohtia Arvolähtökohtia tasa-arvo, yhdenvertaisuus, oikeus koulutukseen, oikeus työhön, hyvään elämään, osallisuuteen kaikilla oikeus/kaikkia tarvitaan yhteisöllisyys, yksilöllisyys, sosioekomiset asiat Valmistavat koulutukset Perusop:n lisäluokka Nuorten työpajat Etsivä nuorisotyö Työvoimapalvelut Nuori ja hänen elämäntilanteensa/ erilaiset oppijat Tutkintoon johtavat koulutukset Koulutus/ ammatti Työ/elanto Mahdollisuus aktiiviseen, rikkaaseen elämään

6 Uudet valmentavat koulutukset o o o o Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Itsenäiseen elämään ja työhön valmentava koulutus HE annettiin , säädökset 3/2015, voimaan Molempien koulutusten perusteet annetaan 4/2015 ja ne tulevat voimaan o Perusteiden rakenteistaminen/ e-perusteet 4-6/2015 o o Uudistuksen toimeenpanoon valmistautuminen ja koulutusten käynnistäminen nopeasti Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta (aikuisille ja jo tutkinnon suorittaneille)

7 Uudistamisessa keskeistä Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen toimiva ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava yhtenäinen koulutuskokonaisuus, jossa huomioidaan erilaisten kohderyhmien erityistarpeet selkeämpi nivelvaiheen malli Esteettömyys ja tasa-arvo Osaamisperusteisuus Valmiuksia työelämään oppisopimuskoulutukseen suuntautuminen Yhteneväisiä sisältöjä eri kohderyhmille/ yksilölliset opintopolut, joilla turvataan erilaisten opiskelijoiden tarvitsema koulutus Tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtymisen joustavoittaminen ja joustavat siirtymät muutoinkin

8 Uusien koulutusten toimeenpano Uusien säädösten ja määräysten huomioon ottaminen Kysymys on uusien koulutuskokonaisuuksien toimeenpanosta, ei vain entisten yhteen paketoimisesta Koulutusten arvolähtökohdat ja tavoitteet sekä toteutusperiaatteet lähtökohdaksi Opiskelijakeskeisyys, yksilölliset tarpeet ei erityisryhmien korostaminen Valmentavien koulutusten linjaukset ja niiden vaikutukset koulutuksen järjestäjän koko toimintaan Valmentava ja tutkintotavoitteinen koulutus tiiviiseen vuorovaikutukseen Reagoivuus seuranta- ja toimintamallit

9 Säädökset Tutkinnon perusteet 52 perustutkinnolle Koulutusten perusteet 2 valmentavalle koulutukselle Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma/ Koko koulutusta koskevat/ tutkintokohtaiset asiat/ koulutuskohtaiset asiat Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma / - yhdessä opiskelijan kanssa - opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin ja valintoihin perustuva - päivitys koulutuksen aikana Muut määräykset

10 Koulutuksen perusteet VN:n asetuksella määrätty koulutuksen osista Koulutuksen perusteissa määrätään (OPH) Koulutuksen osien pakollisuus ja valinnaisuus sekä laajuus osaamispisteinä Koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi

11 OPH:n muut määräykset Muut määräykset Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot (koskee ammatillista peruskoulutusta > valmentavista myöhemmin oma määräys) Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet sekä arvosanojen muuntaminen Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset, koskevat vain SORA- tutkintoja (ei koske valmentavia) Suunnitelmat opiskelijoiden suojelemiseksi ja kurinpitokeinojen käyttämiseksi (koskee valmentavia) Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön ja opiskelijahuollon keskeiset periaatteet (oma määräys 94/011/2014)

12 Koulutuksen järjestän vastuu Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma 1 Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa (uusi VnA 329/2015, 3) tulee päättää ainakin Opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet sekä tutkinnon osien että valmentavan koulutuksen osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa

13 Koulutuksen järjestäjän vastuu Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma 2 Lisäksi kj:n tulee päättää opetussuunnitelmassaan tutkintokohtaisesti ja valmentavan koulutuksen osalta 1) tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien tarjonnasta 2) tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien suorittamisjärjestyksestä 3) koulutuksen toteuttamistavoista ja ajoista sekä oppimisympäristöistä 4) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/98) 25 :n 4. mom tarkoitetun suunnitelman mukaisesta opiskelijan osaamisen arvioinnista

14 Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinnan perusta on siirtynyt lakiin L 787/ a Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Kj:n tulee laatia yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin ja valintoihin perustuva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään opiskelun aikana.

15 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS Tiedot suoritettavasta koulutuksesta Päätös opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena Tieto, millä perusteella opetus annetaan erityisopetuksena Koulutuksen suoritusaika Päätös osaamistavoitteiden tai osaamisen arvioinnin mukauttamisesta Opiskelijan henkilökohtainen opiskeleusuunnitelma ( tiedot, mitä mukautettu /pedagoginen tuki / erityiset opetus- ja opiskelujärjestelyt Tieto opintososiaalisista eduista opetuksessa ja sen yhteydessä Tieto henkilökohtaisista palvelu- ja tukitoimista

16 Toimeenpanoa tuetaan Osaamisperusteisuus - todeksi tukimateriaali julkaistu Todistusmallit ja ohjeet sekä kansainväliseen käyttöön tarkoitetut liitteet (tarkistuksessa) Perusteiden toimeenpano-opas ( tarkistetaan) Opiskelijan arviointiopas verkossa: (tarkistetaan) Työpaikalla tapahtuvan opiskelun opas (tarkistetaan) Ns. SORA-opas (tarkistuksessa -ei koske valmentavia koulutuksia) Ns. ECVET-opas (koulutuksen järjestäjät, työelämä, opiskelijat) pian tulossa Valmentavan koulutuksen opas - tarvitaanko oma? Tiedotus ja koulutus ( maksuton ja maksullinen) tietoa ja sivustot

17 Valmentavia koulutuksia koskevat säädösmuutokset ja järjestämisluvat Anne Mårtensson Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue

18 Uuden valmentavan koulutuksen valmistelu Hallituksen esityksen valmistelu Lausuntokierros keväällä 2014 Hallituksen esitys eduskunnalle (HE 211/2014 vp) (EV ), jossa ehdotetaan lisättäväksi lainsäädäntöön ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämää valmentavaa koulutusta (TELMA) koskevat säännökset.

19 Lait ja asetukset voimaan Lait vahvistettiin ja asetukset Uudistukseen liittyvät säädösmuutokset Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta (246/2015) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 :n muuttamisesta (248/2015) Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (329/2015) Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (333/2015) Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (332/2015)

20 Uusi valmentava koulutuskokonaisuus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus vammaisille opiskelijoille järjestettävä valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (valmentava I) maahanmuuttajille järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus kotitalousopetus Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (Telma) vammaisille opiskelijoille järjestettävä valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (valmentava II)

21 Koulutusten määritelmät ja tavoitteet Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto mahdollistaa yksilölliset opintopolut erilaisille koulutuksen kohderyhmille mahdollistaa koulutuspolun myös tutkintoa suorittamattomille aikuisille Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta valmentautuminen työhön ja itsenäiseen elämään, jos tavoitteena ei ole ammatillisen perustutkinnon suorittaminen yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta

22 yksilölliset opintopolut joustavat siirtymiset tutkintotavoitteiseen koulutukseen nivelvaiheessa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tutkintoa yksilöllisten valintojen kautta vahvistaa sitä osaamista, jota opiskelija tarvitsee ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi perusopetuksen arvosanojen korottaminen taikka työpajatoimintaan osallistuminen mahdollisuus suorittaa myös ammatilliseen perustutkintoon sisältyviä tutkinnon osia tai niitä pienempiä kokonaisuuksia valmentavan koulutuksen aikana.

23 joustavat siirtymät tutkintotavoitteiseen koulutukseen opiskelija voi valmentavan koulutuksen kuluessa siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen, jos koulutuksen järjestäjän on mahdollista tarjota opiskelijalle koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja opiskelijalla on edellytykset koulutuksen aloittamiseen ->tällöin tulee noudattaa säädettyjä opiskelijaksi ottamisen perusteita. valmentavan koulutuksen toteuttaminen tiiviissä yhteistyössä ammatillisen peruskoulutuksen kanssa tarvittaessa siirtyminen myös tutkintotavoitteisesta koulutuksesta valmentavaan koulutukseen vahvistamaan valmiuksiaan tutkinnon suorittamiseksi. edistää opiskelijoiden tietoisuutta oppisopimuskoulutuksesta ja mahdollistaa opiskelijan siirtyminen oppisopimuskoulutukseen valmentavan koulutuksen kautta (oppisopimukseen valmentautuminen).

24 Koulutuksen mitoitusperusteet, laajuus ja kesto Valmentavien koulutusten ja koulutusten osien mitoituksen peruste on osaamispiste, vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60:tä osaamispistettä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa suoritusaika on yksilöllisten oppimisvalmiuksien ja tarpeiden mukaisesti 1-3 vuotta (osaamistavoitteiden saavuttaminen voi edellyttää enemmän aikaa) Valmentavassa koulutuksessa koulutus on järjestettävä siten, että opiskelija voi suorittaa koulutuksen sen laajuutta vastaavassa ajassa

25 Valmentavan koulutuksen muodostuminen, koulutuksen perusteet ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma Valmentavat koulutukset sisältävät koulutuksen osia. Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet valmentaville koulutuksille. Koulutuksen perusteissa määrätään: 1) koulutuksen osien pakollisuus ja valinnaisuus sekä laajuus osaamispisteinä ja 2) koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä valmentavan koulutuksen perusteiden mukainen opetussuunnitelma, jossa päätetään järjestettävästä koulutuksesta.

26 Oikeus saada opetusta ja opinto-ohjausta Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden saavuttamisen. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan saada suoritetuksi tutkinnon tai koulutuksen osia kokonaan tai osittain.

27 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta (1) Koulutuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan ainakin seuraavista järjestettävää koulutusta koskevista asioista: Opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet ja valmentavan koulutuksen osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa; Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan valmentavan koulutuksen osalta: 1) valmentavan koulutuksen osien tarjonnasta; 2) valmentavan koulutuksen osien suorittamisjärjestyksestä; 3) koulutuksen toteuttamistavoista ja -ajoista sekä oppimisympäristöistä; 4) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 25 :n 4 momentissa tarkoitetun suunnitelman mukaisesta opiskelijan osaamisen arvioinnista.

28 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta (2) Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Erityisopetusta saavan opiskelijan henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta tulee ilmetä: 1) tiedot suoritettavasta tutkinnosta tai koulutuksesta; 2) päätös opetuksen järjestämisestä erityisopetuksena, jos koulutusta ei järjestetä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20 :n 2 momentissa tarkoitetun erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella; 3) tieto siitä, millä perusteella opetus annetaan erityisopetuksena; 4) koulutuksen suoritusaika; 5) päätös tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden taikka osaamisen arvioinnin mukauttamisesta; 6) opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee, miten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita taikka osaamisen arviointia on mukautettu sekä tiedot erityisopetuksen järjestämiseen liittyvästä pedagogisesta tuesta sekä erityisistä opetus- ja opiskelujärjestelyistä; 7) tieto siitä, mitä opintososiaalisia etuja opetuksessa tai sen yhteydessä annetaan; sekä 8) tieto siitä, mitä muita henkilökohtaisia palvelu- ja tukitoimia opiskelija saa.

29 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta (3) Osaamisen arviointiasteikko Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan sanallisesti. Jos valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia tutkinnon osia tai osa-alueita, sovelletaan kuitenkin 1 momentissa säädettyä; Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Jos tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita taikka osaamisen arviointia on ammatillisesta peruskoulutuksesta mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan lisäksi sanallisesti. Tieto arviointiasteikon mukaisen arvosanan mukauttamisesta on merkittävä opiskelijalle annettavaan todistukseen.

30 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta (4) Todistusten sisältö ja allekirjoittaminen Todistus suoritetusta valmentavasta koulutuksesta sisältää suoritetut koulutuksen osat sekä niiden arvosanat. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. Jos valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia ammatillisia tutkinnon osia, annetaan näistä tutkinnon osista lisäksi todistus ammattiosaamisen näytöistä. Todistus opiskelijan osaamisesta sisältää sanallisen kuvauksen opiskelijan osaamisesta niissä tutkinnon osissa, joissa opiskelija ei mukauttamisen tai erityisten opiskelujärjestelyjen käyttämisen vuoksi ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä.

31 Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta Koulutuksen rahoitus Porrastetaan ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa porrastuskerroin 0.80 lisäksi erityisopetuksessa korotus 47% Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen rahoitus vastaisi erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella järjestettävän vammaisten valmentavan koulutuksen rahoitusta porrastuskerroin 1,65 Asetus voimaan , sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä varainhoitovuoden 2016 yksikköhintoja.

32 Opiskelijaksi ottamisen perusteet Valmentavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen.

33 Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa Valmentavaan koulutukseen opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on, että: 1) opiskelijaksi pyrkivä ei ole suorittanut) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitettua tutkintoa tai sitä tasoltaan vastaavaa tutkintoa; b) tässä laissa tarkoitettua ammatillista perustutkintoa tai valmentavaa koulutusta taikka niitä vastaavaa aikaisempaa tutkintoa tai koulutusta; c) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa taikka niitä vastaavaa aikaisempaa tutkintoa; d) korkeakoulututkintoa; tai e) edellä a d kohdissa tarkoitettua tutkintoa vastaavaa ulkomaista tutkintoa; ja

34 2) opiskelijaksi pyrkivän tavoitteena on valmentavan koulutuksen jälkeen hakeutua suorittamaan ammatillista perustutkintoa. Henkilö voidaan kuitenkin ottaa opiskelijaksi, vaikka hän on suorittanut 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tutkinnon tai koulutuksen, jos ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen suorittaminen on jatkoopintovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syystä perusteltua.

35 Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku perusopetuksen lisäopetukseen maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen Erityisopetuksena järjestettävä ammatillisen koulutuksen haku erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella järjestettävässä 1) ammatilliseen peruskoulutukseen 2) ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen sekä 3) työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen Asetus voimaan lukien alkavissa valmentavissa koulutukseen (haut kevät ja kesä 2015)

36 Valmentavaa koulutusta koskevat siirtymäsäännökset Eduskunta on hyväksynyt lain Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (246/2015) 3 ja lain voimaantulosäännöksen 3-5 mom. Uudet koulutukset käynnistyvät Uusien valmentavien koulutusten (VALMA ja TELMA) järjestäminen lukien edellyttää ministeriön lupaa Ennen lain voimaantuloa myönnettyjen valmistavien ja valmentavien koulutusten (ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutuksen valmistava koulutus, vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä talouskouluopetus) lupien voimassaolo päättyy , talouskouluopetuksen kuitenkin jo Koulutuksen järjestäjä ei voi ottaa enää uusia opiskelijoita edellä mainittuihin koulutuksiin jälkeen. Opiskelijalla on oikeus suorittaa ennen aloittamansa edellä mainitut opinnot loppuun mennessä.

37 Jos vammaisille opiskelijoille järjestettävässä valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa aloittaneen opiskelijan opintojen laajuudeksi on määrätty yli 40 opintoviikkoa, opiskelija siirtyy suorittamaan vastaavaa koulutusta (Valma tai Telma) sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti kuitenkin siten, että opiskelijan opintojen suoritusaika ei muutu. Säädökset: Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9 :n 2 mom. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (246/2015) 3 ja lain voimaantulosäännöksen 3-5 mom.

38 Valmentavaa koulutusta koskevien koulutusten järjestämislupien hakuprosessi ja päätökset Valmentavaa koulutusta koskevien lupien hakuaika oli Hakemuksia tuli yhteensä 61, joista 61 haki Valma-koulutusta 15 haki lisäksi Telma-koulutusta Kaikki lakkaavien koulutusten luvan omaavat järjestäjät eivät ole hakeneet lupaa uuteen valmentavaan koulutukseen Myös niiden järjestäjien järjestämisluvat, jotka eivät ole hakeneet lupaa uusien valmentavien koulutusten järjestämiseen, tullaan päivittämään lakkaavan koulutuksen osalta.

39 VALMA-lupien myöntämisen arvioinnissa käytetyt kriteerit Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) kohderyhmä ja koulutustarve Ensisijainen kohderyhmä on perusopetuksen päättäneet nuoret, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien parantamista, ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa sekä tukea koulutuksen eri vaiheissa keskeyttämisen ennaltaehkäisemiseksi. Toisena tärkeänä kohderyhmänä ovat eri syistä koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa koulutusjärjestelmässä. Koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi Arvioinnissa otettiin huomioon hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp) täydentävä esitys 357/2014 vp ammatillisen aikuiskoulutuksen kohderyhmistä Opiskelijoiden ohjaus/polutus tutkintotavoitteiseen koulutukseen Koulutuksen järjestäjän tulee voida ohjata/poluttaa opiskelijat valmentavasta koulutuksesta tutkintotavoitteiseen koulutukseen ensisijaisesti koulutuksen järjestäjän oman koulutustarjonnan puitteissa. Koulutuksen perusteiden mukaisten koulutusten osien järjestäminen tulee olla mahdollista ensisijaisesti koulutuksen järjestäjän oman koulutustarjonnan puitteissa Koulutuksen järjestäjä tulee seurata opiskelijoiden jatkosijoittumista

40 VALMA-lupien myöntämisen arvioinnissa käytetyt kriteerit Koulutuksen järjestäjän riittävä opiskelijavolyymi ja monipuolinen koulutustarjonta Koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus tarjota opiskelijoille laajasti eri koulutusalojen koulutustarjontaa ammatillisessa peruskoulutuksessa molempia koulutuksen järjestämismuotoja ja tutkinnon suorittamistapoja hyväksi käyttäen. Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota koulutustarjontaa riittävällä volyymillä. Koulutuksen järjestäjän ammatilliset ja taloudelliset edellytykset ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) järjestämiseen Koulutuksen järjestäjällä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen ja kokemusta voimassa olevien järjestämisluvan mukaisten koulutusten järjestämiseen tai muutoin hankittua osaamista järjestämisluvassa haettuun koulutustehtävään. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla edellytykset ylläpitää toiminta-alueellaan toimipiste- ja palveluverkkoa, joka turvaa työelämän ja yksilöiden tarpeisiin vastaavan koulutuksen saavutettavuuden.

41 TELMA-lupien myöntämisen arvioinnissa käytetyt kriteerit Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen kohderyhmä ja koulutustarve Koulutuksen järjestäjän kohderyhmälle ja koulutustarpeelle tulee olla perusteltu tarve. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka sairauden tai vamman vuoksi tarvitsevat valmentavaa koulutusta ja joilla ei ole mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen valmentavan koulutuksen jälkeen. Koulutuksen järjestäjän esittämälle koulutustehtävälle tuli olla selkeä koulutustarve toimintaalueella. Koulutuksen järjestäjän ammatilliset ja taloudelliset edellytykset työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) järjestämiseen Koulutuksen järjestäjällä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen ja kokemusta voimassa olevan järjestämisluvan mukaiseen haettuun tehtävään (mm. vaikeimmin vammaisten opiskelijoiden koulutukseen liittyvä erityisopetuksen osaaminen ja kokemus, erityisosaaminen erityisopetuksen järjestämiseen, riittävä ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö, esteettömät ja toimivat oppimisympäristöt, jatkosijoittumisen kannalta tarvittavat sidosryhmät ja yhteistyökumppanit sekä taloudellinen tilanne).

42 Valmentavien koulutusten lupapäätökset Päätökset on tehty erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän saaneiden osalta; Valma ja Telma luvat on myönnetty kuudelle ammatilliselle erityisoppilaitokselle ja kuudelle rajatun erityisopetuksen erityistehtävän saaneelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle koulutustarjonta voidaan päivittää opintopolku.fi järjestelmään erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen osalta (erityisopetuksena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus), haku alkaa Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavat (Valma) luvat ovat vielä poliittisessa käsittelyssä eikä päätöksiä ole tehty

43 Kiitos!

44 Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavien koulutusten perusteet Tiedotus Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammatillinen peruskoulutus

45 Opetushallitus päättää koulutusten perusteet Valtuutus: L muutos 246/2015, 13 b, OPH määrää koulutuksen perusteet, myös Asetus 329/2015 (27.3.) 1) Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 2) Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus Koulutusten perusteet ovat olleet Opetushallituksen johtokunnassa kommentoitavina 7.4.asti. Ei muutoksia! Pääjohtaja allekirjoittaa määräykset mahdollisimman pian sekä suomeksi että ruotsiksi.

46 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoite - Antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen - Vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto - Tarkoitettu ensisijassa vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille - Myös aikuiset voivat osallistua, jos tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi * - Mahdollisuus siirtyä kesken koulutuksen suorittamaan ammatillista koulutusta joko ammatillisena peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena, jos valmiudet riittävät

47 Koulutuksen arvopohja (perusteiden liiteosassa) - Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen - Jokaisella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä - Sijoittuminen koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena - Opiskelijalähtöisyys HOPS - Yhteisöllisyyden tukeminen, yhdessä toimiminen - Oppimisympäristön turvallisuus - Ihmisoikeuksien ja yksilöiden kunnioittaminen sekä toisten huomioon ottaminen.

48 Kokonaisuus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, 60 osp Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen 10 osp Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opiskeluvalmiuksi en vahvistaminen osp Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen osp Ammatillisen perustutkinnon osat tai osaalueet 0-10 osp Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutuks een valmentautuminen osp Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0-5 osp

49 Pakollinen koulutuksen osa Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 10 osp (pakollinen osa) Opiskelijan itsetuntemus Koulutuksen ja ammattien tuntemus Opiskelun (yleis)valmiudet Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja jatkosuunnitelma

50 Valinnainen koulutuksen osa Valinnaiset koulutuksen osat = valittava yht. 50 osp Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi/ruotsi/s2/r2/toinen kotimainen/vieras kieli) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (myös tieto- ja viestintäteknologia) Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen

51 Valinnainen koulutuksen osa Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen, osp Ammattialojen ja työelämän syvempi tuntemus Omien valmiuksien selkiyttäminen toimia eri ammateissa, työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla Kokemuksien hankkiminen oppisopimuskoulutuksesta vaihtoehtona

52 Valinnainen koulutuksen osa Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, osp - Arjen toimintoihin ja kodin hoitamiseen liittyvien tietojen ja taitojen vahvistaminen - Valmiudet omassa elämässä selviytymiseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa - Kuluttaja- ja talousosaamisen kehittäminen - Omasta toimintakyvystä huolehtiminen - Vapaa-ajan vietto, taide,, kulttuurin, kädentaidot, liikunta, sosiaaliset suhteet

53 Valinnainen koulutuksen osa Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat tai osa-alueet, 0-10 osp - Ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien osia tai osa-alueita - Osaamisen tunnustaminen jatkossa

54 Valinnainen koulutuksen osa Vapaasti valittavat koulutuksen osat, 0-5 osp - Vahvistusta urasuunnitteluun - Lisävalmiuksia ammatillisiin opintoihin - Kieliopintoja maahanmuuttajille? - Paikallinen/alueellinen tarjonta - Voivat koostua yhdestä tai useammasta osasta

55 Arviointi Opiskelijan arviointi ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa Osaamisen arviointiasteikko: Uusi VnA 329/ : Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Jos valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia tutkinnon osia tai osa-alueita, käytetään asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1). Annetaan todistus suoritetusta koulutuksesta (malli tulee)

56 TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

57 Arvopohja Koulutuksen arvopohja (liiteosassa) - Ihmisyys, jokaiselle kuuluva ihmisarvo ja oikeus hyvää elämään - Tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus, erityisyyden kunnioitus ja itsemääräämisoikeus - Yksilöllisyys, samalla tuetaan yhteisöllisyyttä - Opiskelija on oman elämänsä aktiivinen, tavoitteisiinsa pyrkivä asiantuntija, jota tuetaan ja ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan ja ihmisenä kasvamisestaan - Opiskelijoilla yhdenvertainen oikeus opetukseen ja oppimiseen - Mahdollisuus hyvään elämään ja elinikäiseen oppimiseen - Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön esteettömyys

58 Työhön itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen tavoite - Antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta - Opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, vapaaajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja itsenäiseen elämään - Tavoitteena on pääsääntöisesti muu kuin ammatillisen perustutkinnon suorittaminen - Koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena ja opiskelijalle laaditaan HOJKS - Edistää moniammatillisesti ja monialaisesti kokonaiskuntoutusta (pedagoginen kuntoutus)

59 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, 60 osp Kokonaisuus Toimintakyvyn vahvistaminen osp Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen osp Työelämään valmentautuminen osp Valinnaiset koulutuksen osat 0-20 osp Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

60 Pakollinen koulutuksen osa Pakollinen osa 1 Toimintakyvyn vahvistaminen osp - Toimintakyvyn kartoitus - Liikunta, liikkuminen ja motoriset taidot - Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot - Vapaa-ajan toiminta - Yhteiskuntatietous ja kansalaistaidot

61 Pakollinen koulutuksen osa Pakollinen osa 2 Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen osp - Oppimaan oppiminen - Viestintä, vuorovaikutus, kommunikaatio - Tietotekniikka ja tiedonhankintataidot - Matematiikan taidot

62 Pakollinen koulutuksen osa Pakollinen osa 3 Työelämään valmentautuminen osp - Työelämävalmiudet - Työtehtäviin tutustuminen käytännössä - Valmentautuminen työtehtävien suorittamiseen - Valmentautuminen työelämään - Työyhteisön toimintaohjeiden mukaan toimiminen - Käytännön työtehtävät, menetelmät, työturvallisuus - Työllistymisen ja työn tekemisen tukitoimien hyödyntäminen

63 Valinnainen koulutuksen osa Valinnaiset koulutuksen osat 0-20 osp - Tukevat ammatillista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista - Työelämään valmentautumista, harrastuksia, muita opintoja - Tukevat koulutuksen tavoitteita ja jatkosuunnitelmia

64 Osaamisen arviointi työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa Uusi VnA 329/ : Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan sanallisesti. Jos valmentavaan koulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisia tutkinnon osia tai osa-alueita, käytetään asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1) > Opiskelijan osaamista verrataan aina koulutuksen perusteiden pohjalta laadittuihin opiskelijan henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. + Tarvittaessa arviointia voidaan täydentää kuvallisella arvioinnilla Arviointi

65 Opiskeluaika (L muutos 246/2015, 31 ) Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus tulee suorittaa yhdessä vuodessa, jollei opiskelijalle sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa suoritusaika määräytyy opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen suoritusajasta. Koulutuksen suoritusaika voi olla enintään kolme vuotta.

66 Opiskeluaika (L muutos 246/2015, 31 ) Opiskelija, joka ei ole suorittanut tutkintoa tai koulutusta 1 3 momentissa säädetyssä ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.

67 Siirtyminen uuteen Siirtymäsäännöksiä (L muutos 246/2015) Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt - muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen järjestämisluvat päättyvät tämän lain voimaan tullessa. Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt -ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, - vammaisille opiskelijoille järjestettävän valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen sekä - maahanmuuttajille järjestettävän ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen järjestämisluvat päättyvät 31 päivänä joulukuuta 2015.

68 Siirtymäsäännöksiä (L muutos 246/2015) 2. Jos opiskelija on ennen tämän lain voimaantuloa aloittanut opinnot edellä mainituissa koulutuksissa, hänellä on oikeus suorittaa nämä opinnot loppuun tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä. Koulutuksen järjestäjä ei voi ottaa uusia opiskelijoita edellä mainittuihin koulutuksiin tämän lain voimaantulon jälkeen.

69 Siirtymäsäännöksiä (L muutos 246/2015) 3. Jos ennen tämän lain voimaantuloa opintonsa vammaisille opiskelijoille järjestettävässä valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa aloittaneen opiskelijan opintojen laajuus ylittää 40 opintoviikkoa, opiskelija siirtyy tämän lain voimaan tullessa suorittamaan vastaavaa koulutusta tämän lain ja sen nojalla annettavien säännösten ja määräysten mukaisesti. opiskelijan opiskeluaikaan sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

70 Hakemisesta valmentaviin koulutuksiin Uusi asetus 333/2015 perusopetuksen jälkeinen haku Yhteinen hakumenettely, mutta valinnan perusteet päätetään paikallisesti Hakuajat: erityisopetuksena järjestettävät VALMA ja TELMA ovat erityisoppilaitosten haussa mukana Ns. normaali VALMA perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen yhteisessä haussa

71 Opiskelijaksi ottaminen 1 Opiskelijaksi ottamisen perusteet (L ) Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen tai valmentavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen.

72 Opiskelijaksi ottamisen perusteet (L c) Lisäksi edellytyksenä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen on, että: 1) opiskelijaksi pyrkivä ei ole suorittanut: a) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitettua tutkintoa tai sitä tasoltaan vastaavaa tutkintoa; b) tässä laissa tarkoitettua ammatillista perustutkintoa tai valmentavaa koulutusta taikka niitä vastaavaa aikaisempaa tutkintoa tai koulutusta; c) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa taikka niitä vastaavaa aikaisempaa tutkintoa; d) korkeakoulututkintoa; tai e) edellä a d alakohdissa tarkoitettua tutkintoa vastaavaa ulkomaista tutkintoa; ja

73 Opiskelijaksi ottaminen 3 Opiskelijaksi ottamisen perusteet Lisäksi edellytyksenä on, että: 2) opiskelijaksi pyrkivän tavoitteena on valmentavan koulutuksen jälkeen hakeutua suorittamaan ammatillista perustutkintoa. Henkilö voidaan kuitenkin ottaa opiskelijaksi, vaikka hän on suorittanut 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tutkinnon tai koulutuksen, jos ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen suorittaminen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syystä perusteltua.

74 Valtionavustukset Valmentavien koulutusten toimeenpanon kehittämisen valtionavustus Hakuaikaa jatkettu saakka Hakulinkki: _koulutus

75 Keskeiset asiaan vaikuttavat säädökset L 246/2015 (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta, muutos 3/2015) A 329/2015 (Asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta, muutos 3/2015) A 332/2015 (Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, muutos 3/2015) A 333/2015 (Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely, muutos 3/2015) ( L 247/2015 L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, muutos 3/2015 > opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta)

76 Lykkyä toteutuksen kiireestä huolimatta!

77 Oppisopimuskoulutukseen suuntautuminen valmentavan koulutuksen osana Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

78 Taustaa Nuorisotakuu Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso vuodesta 2014 lukien Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson kehittämishankkeita käynnissä 19, verkostoissa 32 koulutuksen järjestäjää Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksolla aloittaneita n. 560

79 Valmentavan koulutuksen perusteet ja oppisopimuskoulutukseen suuntautuminen Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen (pakollinen 10 osp) Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen (valinnainen osp) Oppisopimuskoulutus

80 Toteutuksessa hyväksi havaittua 1/2 Joustava aloitus, jatkuva haku Soveltuva kohderyhmä Pääosin työpaikalla Yksilöllinen sisältö ja toteutus Sisältö ja tavoite selkeä opiskelijalle sekä työnantajalle Yhteistyö tarvittavien tahojen kanssa koulutuksen järjestäjän sisällä, erilaisen asiantuntemuksen hyödyntäminen

81 Toteutuksessa hyväksi havaittua 2/2 Oppisopimuskoulutuksen asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen suunnitteluun, toteutukseen ja oppisopimuskoulutukseen siirtymiseen Tuki ja ohjaus opiskelijalle sekä työnantajalle työpaikalle Oppisopimustoimijoiden työelämätuntemuksen hyödyntäminen, verkostot Joustava siirtyminen missä vaiheessa tahansa oppisopimuskoulutukseen, oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen peruskoulutukseen tai jatko Valmassa Yksilöllinen jatkosuunnitelma

82 Palaute Opiskelija: Sain oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksolla motivaation takaisin opiskeluun Ennakkojaksoa toteuttaneista työnantajista lähes 70 % pitää oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoa erittäin hyvänä tai melko hyvänä

83 Missä vielä tehtävää? Tiedottaminen oppisopimuskoulutuksen uudesta mahdollisuudesta (opinto-ohjaajat, vanhemmat, nuoret, työelämä, koulutuksen järjestäjät) Tunnettavuuden lisääminen Hyvien käytäntöjen jakaminen, toimintamalli

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OSISTA JA OSAAMISTAVOITTEISTA

VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OSISTA JA OSAAMISTAVOITTEISTA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OSISTA JA OSAAMISTAVOITTEISTA Valmentavat koulutukset -seminaarit Syksy 2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Koulutusten perusteet keskeinen normi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN UUDISTUS. Aluehallintoviraston koulutus Kouvola Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN UUDISTUS. Aluehallintoviraston koulutus Kouvola Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN UUDISTUS Aluehallintoviraston koulutus 9.10.2015 Kouvola Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, Helsinki Uudet valmentavan

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET 6.4.2017 Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Tuloksia Opetushallituksen kyselystä syksyllä 2016 Opetusneuvos Ulla Aunola 14.3.2017 Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Valma-kyselyn tausta Valma-koulutus =

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatillisessa peruskoulutuksessa mitä se merkitsee?

Osaamisperusteisuus todeksi ammatillisessa peruskoulutuksessa mitä se merkitsee? Osaamisperusteisuus todeksi ammatillisessa peruskoulutuksessa mitä se merkitsee? 19.3.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojen ja perusteiden

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset piirteet OPS-infot 23.11.2009 2009 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammattikoulutuksen kehittäminen L 630/98 3 Vammaisille ill opiskelijoille

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Ammatillinen erityisopettaja mukana muutoksessa Ammatilliset erityisopettajapäivät 3-4.11.2017 opetusneuvos Anne Mårtensson OSAAMISPERUSTEISUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS HENKILÖKOHTAISET

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN VALMA- KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN VALMA- KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN VALMA- KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN Opetusalapäällikkö Kaisu Nyman Koulutuskeskus Salpaus Ajankohtaista Amiksesta 9.10.2015 VAUHTIA VALMASTA KOULUTUKSEN TAVOITE

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

valmentavaa koulutusta koskevat säännökset. kotitalousopetuksea kuitenkin jo 31.7.2015. Uusien valtneatavien kouluta.isten

valmentavaa koulutusta koskevat säännökset. kotitalousopetuksea kuitenkin jo 31.7.2015. Uusien valtneatavien kouluta.isten Pvm 4.12.2014 Dnro 129/531/2014 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Asia: Luvan hakeminen 1.8.2015 käynnistettävien ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 787/2014 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos

AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN PERUSTETYÖ 14.2.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet 5.9.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen Tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN PERUSTEIDEN JA MUIDEN MÄÄRÄYSTEN UUDISTAMINEN 2013-2015 Suunnitelma tehty tämän hetkisen HEluonnoksen pohjalta muutokset mahdollisia Tiedotus-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja tutkintouudistus. Helsinki opetusneuvos Seija Rasku

Ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja tutkintouudistus. Helsinki opetusneuvos Seija Rasku Ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja tutkintouudistus Helsinki 6.6.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistaminen Ammatillisen

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot