KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET."

Transkriptio

1 TIEDOTE KUULUTUS / 2014 KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET (6700 euroa ) PERUSAVUSTUS -PAIKALLISILLE URHEILUSEUROILLE. NUORISOLAUTAKUNNAN VUOSIAVUSTUKSET (3800 euroa ) PERUSAVUSTUS -PAIKALLISILLE NUORISOJÄRJESTÖILLE JA NUORTEN OMAEHTOISILLE RYHMILLE. LISÄTIETOJA JA YLLÄ MAINITTUJA AVUSTUSTEN HAKEMUSLOMAKKEITA SAA LIIKUNTATOIMISTOSTA. URHEILUSEUROJEN ja NUORISOTOIMINNAN HAKEMUKSET LIIKUNTA JA NUORISOLAUTAKUNNALLE Os. Kristiinantie klo mennessä. KARIJOEN LIIKUNTA JA NUORISOLAUTAKUNTA Ps. Suupohjan Sanomissa on ko. ilmoitus Ke , Kunnan ilmoitustaululla Ke , Huom! Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida. Tiedotteena Antti Rajamäki Liikuntasihteeri puh (Järjestö)

2 Karijoen Kunta 1/2 Liikunta-ja nuorisolautakunta Kristiinantie 3 AVUSTUSHAKEMUS Hakijan nimi 2. Puheenjohtaja Osoite Sihteeri Osoite 3. Pankkiyhteys 4. Yhdistyksen päätoimintamuodot Vuonna: 5. Jäsenmäärä v.ja sitä nuorempien jäsenten lukumäärä Jäsenmaksun suuruus JÄSENMAKSUTULOT VUODELTA 2013 euroa. 6. KOKONAISMENOT VUODELTA 2013 euroa. Koulutusmenot VUODELTA 2013 euroa. Kilpailu/harjoitus ja harrastemenot VUODELTA 2013 euroa. Palkkamenot VUODELTA 2013 euroa. Tilavuokrat VUODELTA 2013 euroa. 7. KOKONAISTULOT VUODELTA 2013 euroa. 8. HARRASTUSRYHMÄT VUODELTA 2013 Ryhmä koko yli 18v. alle 18v. kok.kerta ohjaajien nimet 2/2

3 9. RYHMIÄ YHTEENSÄ kpl. OHJAAJIA YHTEENSÄ kpl. 10. OSALLISTUMINEN KOULUTUSTOIMINTAAN VUOSI ) 2) 3) 4) 5) 6) 11. LISÄTIETOJA 12. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄ Toimintakertomus vuodelta 2013 Tlinpäätös vuodelta 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Talousarvio vuodelle AVUSTUSTA HAETAAN VUODELLE 2014 euroa Karijoella / 2014 Yhdistys allekirjoitus allekirjoitus Hakemuksien palautus osoitteella: Karijoen kunta Liikunta/nuorisolautakunta Kristiinantie 3 Pe klo mennessä Hakemukseen liittyvät tiedustelut: Liikuntasihteeri Antti Rajamäki puh Huom! Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida. (Järjestö2004) KARIJOEN KUNTA Liikunta/nuorisolautakunta Kristiinantie 3

4 Nuorisotoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet Voimassa olevien nuorisolain mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta nuorisotoimintaa varten siten kuin Opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92), 3 säädetään. KARIJOEN kunnan nuorisolautakunta myöntää avustuksia Karijoella nuorisojärjestöille ja muille itsensä järjestämään toimintaan. PAIKALLISILLA NUORISOYHDISTYKSILLÄ TARKOITETAAN: 1) Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä,joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. 2) Muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömiltä nuorisoyhdistyksiltä edellytetään,että sillä on säännöt ja että sen hallinto,toiminta ja talous on järjestetty,kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot,jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Muun nuorten itsensä järjestämän nuoriotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden toimintaryhmien avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tulee olla vähintään 2/3 alle 29-vuotiaita. Näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät. NUORISOLAUTAKUNTA myöntää nuorisotyöhön avustuksia yhdistyksille kerran vuodessa vuosiavustuksina ja muuhun nuorten itsensä järjestämään toimintaan vuosiavustusten jaon yhteydessä samoja perusteita soveltaen. Vuosiavustuksen saamiseksi nuorisoyhdistyksen tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan sekä jäsenluettelo edelliseltä vuodelta. Vuosiavustusten jakamisessa tulee kiinnittää huomiota yhdistyksen toiminnan määrään,laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään.lisäksi huomioidaan yhdistyksen ohjaus-,koulutus-,leiri ja harrastustoimintaan sekä toimihenkilöiden palkkauksesta aiheutuviin kustannusten korvaamista. Lisäksi huomioidaan myös yhdistyksen kansainvälinen toiminta. Avustusten ensisijaisena arviontiperusteina käytetään edellisenä vuonna tapahtunutta toimintaa. Avustusten myöntämisen yhteydessä tulisi pyrkiä siihen ettei yhteisön nuorisotoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä tekijänä. Avustukset ovat siis haettavissa vain yhden kerran vuodessa,alkuvuodesta. Nuorisolautakunta valvoo myönnettyjen varojen käyttöä ja vaatii niistä tilityksen. (Järjestö 2004) KARIJOEN KUNTA Liikunta/nuorisolautakunta Kristiinantie 3

5 Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet Voimassa olevan liikuntalain mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta liikuntatoimintaa varten siten kuin opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) 3 säädetään. Karijoen kunnan liikuntalautakunta myöntää avustuksia Karijoella rekisteröidyille seuroille. LIIKUNTALAUTAKUNTA MYÖNTÄÄ URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSIA kerran vuodessa vuosiavustuksina. Vuosiavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan. Vuosiavustusten jakamisessa tulee kiinnittää huomiota seuran toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään. Lisäksi huomioidaan yhdistyksen ohjaus-,koulutus-,leiri-ja valmennustoiminta sekä toimihenkilöjen palkkauksesta aiheutuvaan kustannusten korvaamista. Avustusten ensisijaisena arviointiperusteena käytetään edellisenä vuonna tapahtunutta toimintaa. Avustusten myöntämisen yhteydessä tulisi pyrkiä siihen,ettei yhteisön liikuntatoiminnan kannalta tarkoituksenmukainen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä näkohtana. Urheiluseurojen avustukset ovat siis haettavissa vain yhden kerran vuodessa, alkuvuodesta. Liikuntalautakunta valvoo myönnettyjen varojen käyttöä ja vaatii niistä tilityksen. (Järjestö 2004)

6 KARIJOEN JÄRJESTÖJEN/YHDISTYKSIEN OSOITEREKISTERI 2004 (Päivitetty ) MLL KARIJOEN PAIKALLISYHDISTYS Anne Löytökorpi puhj. Alakyläntie 221 Piia Nevala siht. Peräläntie Myrkky KARIJOEN KESKUSTANUORET ry. Arto Korkeamäki puhj. Mäentaustantie 49 Annele Korkeamäki siht. Mäentaustantie 49 KARIJOEN VESAISET ry. Mirja Peräsaari puhj. Kankalontie 48 Elisa Koivuranta siht: Hautaviidankuja 111 KARIJOEN KOKOOMUSNUORET ry. Kaisa Niemelä puhj: Peräläntie Myrkky ISOJOEN-KARIJOEN 4H-YHDISTYS ry. Marjo Huhtala puhj. Samulintie Kärjenkoski Maj-Britt Uusitalo siht: Kristiinantie 20 KARIJOEN PALOKERHO Perttu Virtanen puhj: Peltomäentie 51 Esa Ahtela siht: Esankuja 22 MYRKYN YKSITYISRATSASTAJAT ry. Irmeli Sillantaka puhj. Kaasbackv Tiukka Nina Grankvist siht. Aubinsgatan 3 A KRS KARIJOEN TAPPARA ry. Jani Vaili puhj. Tuulentie 1 as.1 Niina Haaranoja siht. Kullaanmäentie 78 KARIJOEN METSÄSTYSSEURA ry. Pentti Haaranoja puhj. Vuodenalantie Karijoki Tuomo Uuro siht: Alakyläntie 3 MYRKYN METSÄNKÄVIJÄT ry. Mikko Viitasalo puhj: Kirkkotie Myrkky Tapani Ojala siht: Komulantie Myrkky KARIJOEN KALASTUSKUNTA ry. puhj: Voitto Tienhaara siht: KARIJOEN NUORISOSEURA ry. Minna Kärki puhj. Dagsmarkintie 91 siht:

7 MYRKYN NUORISOSEURA ry. Maria-Leena Alanen puhj: Peräläntie Myrkky Anne Niemelä siht. Asematie Myrkky MYRKYN KYLÄYHDISTYS Veli-Matti Niemelä puhj: Asematie Myrkky ALAKYLÄN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA) Markku Pihlajamäki puhj: Alkyläntie 664 Pirkko Luodetlahti siht: Lähdetluhdantie 31 ALAKYLÄN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA)naisjaosto Soile Luoma puhj: Alakyläntie 581 OHRILUOMAN KYLÄSEURA Juha Heikkilä puhj: Riihiluomantie Tapio Riihiluoma siht: Riihiluomantie KANKALON PVY Jyrki Malm puhj: Siltanevantie 32 Liisa Mäki-Tarkka siht: Kitriikuntie 63 KARIJOEN PVY Ari Jokipii puhj: Dagsmarkintie 71 Pirkko Järvimäki siht: Dagsmarkintie 96 ITÄISEN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA) Kari Ranta puhj: Rajamäenkyläntie 550 Raija Luhta-aho siht: Kariluomantie 270 MYLLYVIIDAN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA) Erkki Viitikko puhj: Uudentalonkuja 32 Marja-Leena Mäki-Kanto siht: Alakyläntie 243 MYLLYVIIDAN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA) naisjaosto Marja-Leena Mäki-Kanto siht: Alakyläntie 243 KARIJOEN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA) Tuomo Pakkanen puhj: Alakyläntie 147 Esko Ahtela siht: Leppärannankuja 33 KARIJOEN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA) naisjaosto Maija Ala-Heikkilä puhj: Mäkiprosintie 62 Irja Rinne siht: Kirkkotie 71 KARIJOEN MAASEUTUSEURA Maija Ala-Heikkilä puhj: Mäkiprosintie 62

8 Marja-Leena Mäki-Kanto siht: Alakyläntie 243 YLIKYLÄN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA) Raimo Yli-Hannula puhj: Pääröösintie 57 Markku Leppinen siht: Pantiontie 155 Ylikylän MKS (Naistoimikunta) Ritva Ranta-Mannila Lassinkäälynkuja 15 MYRKYN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA) Toivo Ranta-Valkama puhj: Komulantie Myrkky Eira Kohtamäki siht: Kirkkotie Myrkky MYRKYN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA)naisjaosto Toini Mikkola puhj: Peräläntie Myrkky Terttu Ranta-Valkama siht: Komulantie Myrkky MYRKYN MKS (MAA-JA KOTITALOUSSEURA)konejaosto Erkki Alanen puhj: Peräläntie Myrkky Kai Erlands siht: Tiukantie Myrkky KARIJOEN SPR KARIJOEN YRITTÄJÄT ry. Oiva Leppäranta puhj. Alakyläntie 420 Antti Lammi siht. Isokorventie 373 KARIJOEN YRITTÄJÄ NAISET Arja Leppäranta puhj: Alakyläntie 420 Elisa Yli-Hannula siht. Pääroosintie 55 KANSALLISEN KOKOOMUKSEN KARIJOEN PAIKALLISOSASTO Hanna-Leena Pihlajaniemi puhj. Carita Latikka siht. Kaartotie 1 SUOMEN KESKUSTAN KARIJOEN PAIKALLISOSASTO Ahti Malm puhj: Kankalontie 63 Arja Harjunpää siht. Aholantie 11 SUOMEN KESKUSTAN KARIJOEN PAIKALLISOSASTON (naisosasto) Terhi Röksä puhj. Kirkkotie Myrkky Merja Mäki-Marttunen siht: Dagasmarkintie 467 KARIJOEN SOTAINVALIIDIT Heikki Jeronen puhj: Lukkarintie 1A 6 Pirkko Uusitalo siht: Alatie 6

9 KARIJOEN SOTAINVALIIDIT (NAISOSASTO) Eila Hautaviita puhj: Lukkarintie 1 A 3 Alli Jeronen siht: Lukkarintie 1 A 6 KARIJOEN SOTAVETERAANIT Tuulikki Luoma siht: Punnintie 3 KARIJOEN SOTAVETERAANIT (NAISOSASTO) Terttu Rinne puhj: Prosiuksentie 3 Tuulikki Luoma siht: Punnintie 3 KARIJOKI - SEURA Maija Ala-Heikkilä puhj: Mäkiprosintie 62 Ritva Karesola siht: Dagsmarkintie 34 KARIJOKI OPPAAT Soile Luoma puhj: Alakyläntie 581 MATKAILU VASTAAVA Maija Ala-Heikkilä Mäkiprosintie 62 KARIJOEN ELÄKELIITTO Simo Luoma puhj. Alakyläntie 581 Anneli Mäntylä siht. KAUHAJOEN SYDÄNYHDISTYS (Karijoen yhdyshenkilö) Marita Tulensalo Luovankyläntie 49 SUUPOHJAN KUULONHUOLTO (Karijoen yhdyshenkilö) SUUPOHJAN DIABETESYHDISTYS Leena Koskinen puhj. Kauhajoki Anne Lepistö siht. Kristiiantie 143 SUUPOHJAN INVALIIDIT (Karijoen yhdyshenkilö) Irma Malm Siltanevantie 32 SUUPOHJAN NÄKÖVAMMAISET (Karijoen yhdyshenkilö) Anja Stömmer-Hakamäki Hautaviidankuja 79 järjestö

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 1.1.2015 LUONNOS. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kulttuuri ja vapaa-aika

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 1.1.2015 LUONNOS. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kulttuuri ja vapaa-aika AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 1.1.2015 LUONNOS KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kulttuuri ja vapaa-aika 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. )

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) SIPOON KUNNAN VAPAA-AJANJAOSTON NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIÄ AVUSTUKSIA KOSKEVAT OHJEET 1.YLEISTÄ Nuorisolain

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

Loimaan linja 2005-2008

Loimaan linja 2005-2008 Loimaan linja 2005-2008 Loimaan kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2015 Loimaan kaupungin strategia - Hyväksytty valtuustossa 20.12.2004 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2012 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2012 KOKOUSAIKA 06.09.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Myrkyn koulu. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 58 166 167

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite Lii nro 2/14.12.2005 93 Liite Lii nro 2/19.12.2007 108 KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2005 93 Muutettu 19.12.2007 Voimassa 1.1.2008

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 03/2015 70 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 03/2015 KOKOUSAIKA 19.02.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 32 33 34 35 36 37 38 39

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 27.09.2015 47 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 27.09.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 1 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta hyväksymänsä

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA 09.07.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 129 130 131 132 133 134 135

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Periaate Pyhärannan kunnan vapaa-aikalautakunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Pyhärannassa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot